Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian Foreign Trade Yearbook Karina Pohlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian Foreign Trade Yearbook 2013. Karina Pohlová"

Transkript

1 Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian Foreign Trade Yearbook 2013 Karina Pohlová č. 111/2014

2 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Karina Pohlová ROČENKA AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR ZA ROK 2013 AGRARIAN FOREIGN TRADE YEARBOOK 2013 (informační studie) Praha, 2014

3 Za obsah publikace odpovídá autor: Ing. Karina Pohlová Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2014 ISBN

4 Obsah Seznam zkratek... 4 Souhrn... 6 Úvod Metodické poznámky Agrární zahraniční obchod EU Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR v rámci EU Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu EU Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu EU Podíl ČR na agrárním zahraničním obchodě EU podle komodit Agrární zahraniční obchod ČR Charakteristika celkového vývoje českého agrárního zahraničního obchodu Vývoj českého AZO v roce 2013 v cenách roku Podíl dopočtených dat v českém AZO Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR Teritoriální struktura AZO ČR podle skupin zemí Český agrární obchod s ostatními členy EU Český AZO s třetími zeměmi Teritoriální struktura AZO ČR podle jednotlivých zemí Vývoj počtu zemí, se kterými ČR obchoduje Komoditní skladba agrárního zahraničního obchodu ČR Komoditní skladba českého agrárního vývozu Hlavní vývozní položky podle teritorií Komoditní skladba českého agrárního dovozu Hlavní dovozní položky podle teritorií Komoditní skladba bilance českého agrárního zahraničního obchodu Kategorizace vývozních a dovozní komodit... 45

5 3.4 Agrární zahraniční obchod ČR v členění na živočišné a rostlinné komodity Agrární zahraniční obchod ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky Vývozní a dovozní ceny Relace vývozní a dovozní ceny Vývoj vývozních cen Vývoj dovozních cen Vývoj agrárního zahraničního obchodu v rámci vybraných odvětví Živá zvířata, maso a masné výrobky Mléko a mléčné výrobky Zelenina a ovoce Obiloviny a obilné výrobky Olejniny, rostlinné oleje a pokrutiny Cukr a cukrovinky Nealkoholické a alkoholické nápoje Struktura českého agrárního vývozu a dovozu ve vybraných odvětvích Vývozní subvence Hodnocení konkurenceschopnosti českého agrárního zahraničního obchodu indexy RCA Závěr Přílohy

6 Abstrakt Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2013 je analýzou vývoje českého AZO s třetími zeměmi (tj. mimounijními zeměmi) i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Dále je AZO ČR zhodnocen v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také podíly agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a Eurostat. Časové řady pokrývají ve většině případů období let 2008 až Abstract The 2013 Yearbook of Czech agricultural foreign trade" is an analysis of the development of Czech trade both with third countries (i.e. non-eu countries) and as well as trade in the single market with other EU members. It is evaluated from territorial and commodity perspectives and a distinction is made between unprocessed and processed products. Context links to developments in general EU agricultural trade developments and we document shares of agricultural trade in the total trade of the Czech Republic. Competitiveness is assessed from indexes of Revealed comparative advantage (RCA). Data on foreign trade come from the Czech Statistical Office and Eurostat. Time series cover the period of predominantly. Klíčová slova Agrární zahraniční obchod, extraobchod, intraobchod, dovoz, vývoz, bilance, stupeň krytí dovozu vývozem, třetí země, komparativní výhoda, index RCA. Key words Agrarian foreign trade, extra-trade, intra-trade, imports, balance of agrarian foreign trade, degree of coverage of imports by exports, third countries, comparative advantage, RCA index.

7 Seznam zkratek AZO ČSÚ ESVO ETE EU EU 13 EU 15 Agrární zahraniční obchod Český statistický úřad Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Srbsko Evropská Unie Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie EU 28 EU 15 a EU 13 EUROSTAT EXTRASTAT HS INTRASTAT KN NRZ OSVTE SNS RCA RZ Statistika EU Statistika zahraničního obchodu se třetími (mimounijními) zeměmi Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU při vnitrounijním obchodu Kombinovaná nomenklatura EU Nejméně rozvinuté země: Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Jižní Súdán, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mosambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie. Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland, San Marino, USA, Turecko, Svatý stolec. Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Ukrajina a Uzbekistán včetně Turkmenistánu, který je od roku 2005 přidruženým členem, a Gruzie, která v roce 2008 vystoupila. Revealed Comparative Advantage (zjevná/odhalená komparativní výhoda) Rozvojové země (bez NRZ a SNS): Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Bermudy, Bolívie, Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Ceuta, Cookovy ostrovy, Curacao, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská Polynésie, Gabon, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, 4

8 Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kokosové ostrovy, Kolumbie, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Libanon, Libye, Macao, Malajsie, Maledivy, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko, Mikronésie, Mongolsko, Montserrat, Namibie, Nauru, Nigérie, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledonie, Okupované palestinské území, Omán, Pákistán, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Severní Mariany, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (nizozemská část), Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turks a Caicos, Uruguay, Vánoční ostrov, Venezuela, Vietnam, Wallis a Futuna, Západní Sahara a Zimbabwe. 5

9 Souhrn Podíl agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR se v roce 2013 meziročně zvýšil na straně vývozu na 5,0 % a na straně dovozu na 6,5 %, což jsou v porovnání s předchozími pěti lety nadprůměrné hodnoty. V rámci českého zahraničního obchodu s EU 28 je zastoupení agrárního zboží o něco vyšší (na straně vývozu 5,7 % a na straně dovozu 8,6 % v roce 2013), zatímco v rámci zahraničního obchodu s třetími zeměmi je tento podíl mnohem nižší (na straně vývozu 2,3 % a na straně dovozu 2,6 %). Participace ČR na AZO EU je relativně nízká. Na celkovém unijním exportu (extra i intraexportu) se podílí 1,34 % a na celkovém unijním importu (extra i intraimportu) 1,57 %. Zastoupení ČR v agrárním vývozu a dovozu EU 13 v roce 2013 vzhledem k průměru předchozích pěti let pokleslo na 10,47 %, resp. na 13,89 % (podíl EU 13 v rámci EU 28 však vzrostl). Pro ČR je charakteristický vyšší podíl intravývozu a intradovozu na celkovém agrárním exportu a importu v porovnání s EU 28, EU 15 i EU 13, což je dáno mj. i geografickou polohou ČR (která sousedí pouze s členy EU a nemá přístup k moři) a do jisté míry i komoditní skladbou českého AZO. Český agrární vývoz v roce 2013 činil 158,9 mld. Kč a český agrární dovoz dosáhl 182,8 mld. Kč. Schodek bilance AZO ČR se meziročně snížil na 23,9 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem vzrostl na 86,9 %. Vývoj schodku AZO ČR nevykazuje od vstupu do EU jednoznačný trend, což je dáno obchodní bilancí s EU 28. Záporná bilance AZO ČR s třetími zeměmi se v roce 2013, stejně jako v roce 2012 meziročně snížila, v dlouhodobějším pohledu však vykazuje rostoucí tendenci. Bilanční schodek vůči EU 28 v roce 2013 činil 11,7 mld. Kč a vůči třetím zemím dosáhl 12,2 mld. Kč Meziroční změnu bilance českého AZO určuje zpravidla jen několik málo rozhodujících, častěji rostlinných, komodit. V roce 2013 jimi byly zejména řepkový olej, řepková semena a nezahuštěné mléko a smetana. Netto-vývoz řepkového oleje v roce 2013 meziročně poklesl o 1,7 mld. Kč (vzhledem k průměru let však vzrostl o 2,7 mld. Kč), netto-export řepkových semen se meziročně zvýšil o 1,4 mld. Kč a netto-vývoz nezahuštěného mléka a smetany byl v roce 2013 vzhledem k předchozímu roku vyšší o 963,2 mil. Kč. V roce 2013 byly hlavními českými exportními komoditami cigarety, pšenice, nezahuštěné mléko a smetana, přípravky používané k výživě zvířat, řepkový olej, potravinové přípravky jiné (HS 2106), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, semena řepky, pivo, cukr, sýry a tvaroh, sladké sušenky a oplatky, cukrovinky bez kakaa, živý skot, limonády, slad, vepřové maso, zahuštěné mléko a smetana, chleba, slazené a neslazené pečivo a uzenky, salámy apod.. Naopak hlavními dováženými komoditami byly vepřové maso, sýry a tvaroh, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, masa a droby drůbeže, sójové pokrutiny, cigarety, víno, chleba, slazené a neslazené pečivo, výtažky a koncentráty z kávy a přípravky z nich, limonády, káva, sladké sušenky a oplatky a citrusové plody. Řada komodit patří mezi nejvíce dovážené i vyvážené položky (ty jsou pak častěji ale nettodovozními položkami). Větší rozdíly ve zbožové skladbě vývozu a dovozu jsou přirozeně patrné v rámci AZO ČR s třetími zeměmi než s EU 28. Na schodku bilance českého AZO se největší měrou podílí maso a droby. V roce 2013 činila jejich pasivní obchodní bilance 16,8 mld. Kč, z toho u samotného vepřové masa 10,8 mld. Kč. Hodnota bilančního pasiva vykazuje rostoucí trend, nicméně tempo růstu netto-dovozu 6

10 v množstevním vyjádření se zpomalovalo a v roce 2013 došlo dokonce k nepatrnému poklesu bilančního pasiva (hodnota tohoto netto-dovozu v roce 2013 meziročně vzrostla o 2 %). Naopak nejvyššího bilančního aktiva dosahuje ČR jednoznačně v obchodě s obilovinami (9,7 mld. Kč v roce 2013). Ke změně znaménka hodnoty bilance došlo v roce 2013 v obchodě s vejci ve skořápkách (na netto-vývoz), slunečnicovými semeny (na netto-dovoz) a přípravky používanými k výživě zvířat (na netto-vývoz). Ve vývoji AZO se v roce 2013 projevil nárůst průměrných jednotkových dovozních cen, zatímco vývozní ceny jej příliš neovlivnily. Schodek bilance českého AZO se v roce 2013 v cenách roku 2012 snížil o více než jednu čtvrtinu. Třemi hlavními obchodními partnery ČR v AZO jsou (dle obratu) Německo, Slovensko a Polsko s odlišným pořadím na straně dovozu a vývozu. Výčet a pořadí zemí, z nichž a do nichž ČR agrární zboží dováží a vyváží, se již několik let nezměnil. Méně stabilní je však výčet a pořadí zemí, se kterými vykazuje ČR nejvyšší hodnotu pasiva nebo aktiva bilance AZO. Hlavními netto-dodavateli agrárních výrobků do ČR jsou Polsko, Německo, Nizozemsko a Španělsko. Nejvýznamnější netto-odběratelem je jednoznačně Slovensko a dále Spojené království a Rusko. V roce 2013 vykázala ČR poprvé v rámci významnějších obchodních partnerů mírný agrární netto-vývoz do Švýcarska, a to v důsledku vývozu cukru do této země. Pro český agrární vývoz v porovnání s dovozem je typická větší koncentrace jak komoditní (34 komoditních agregací na úrovni HS4 s minimálně 1% podílem v českém agrárním vývozu tvoří jeho dvě třetiny, zatímco 32 komoditních agregací na úrovni HS4 s minimálně 1% podílem v českém agrárním dovozu tvoří jeho tři čtvrtiny), tak teritoriální (šest hlavních partnerských zemí na straně vývozu tvoří zhruba stejný podíl jako osm zemí straně dovozu). Zastoupení živočišných komodit vykazuje v českém agrárním dovozu dlouhodobě rostoucí trend (třebaže v roce 2013 meziročně pokleslo), zatímco na straně vývozu, kde mnohem více kolísá, od roku 2005 pokleslo (ačkoliv v roce 2013 meziročně vzrostlo). Zřetelně vyšší měrou se na celkovém českém agrárním exportu nežli importu podílejí velkoobjemové komodity (obiloviny, olejniny) a částečně zpracované výrobky (živá zvířata, surové mléko, oleje). Naopak nižší podíl lze ve vývozu v porovnání s dovozem konstatovat u vysoce zpracovaných výrobků a produktů zahradnictví. Schodek bilance AZO vykazuje ČR u vysoce zpracovaných výrobků (21,9 mld. Kč) a produktů zahradnictví (19,7 mld. Kč) a přebytek bilance u velkoobjemových komodit (9,6 mld. Kč) a u částečně zpracovaných výrobků (8,7 mld. Kč). (Kategorie definovány dle upraveného třídění Regmi et al. (2005)). Vzhledem k průměru let se v roce 2013 zvýšila hodnota zpracovaných komodit (vysoce i částečně zpracovaných) ve vývozu o 35 %, tj. větší měrou, než v dovozu, kde vzrostla o 24 %. Podíl podprahových obchodů, které ČSÚ dopočítává za subjekty, které odeslání a přijetí zboží v rámci Intrastatu nemusejí vykazovat, vzrostl v roce 2013 na téměř 5 %. 7

11 Summary In 2013, the share of agricultural products in the total foreign trade of the Czech Republic increased to 5,0 % on the export side and to 6,5 % on the import side, i. e. above average values compared with previous five years. Within Czech foreign trade with the EU-28, the share of agricultural products was slightly higher (in 2013 on the export side 5.7 % and on the import side 8.6 %) while within foreign trade with third countries, this share was much lower (export side 2.3 %, import side 2.6 %). Participation of the Czech Republic in agrarian foreign trade of the EU was relatively low. Czech share in total EU exports (extra and intra-exports) was 1.34 % and Czech share in total EU imports (extra and intra-imports) was 1.57 %. In comparison with previous five years, the share of the Czech Republic in EU-13 agrarian exports and imports decreased to % and % respectively (share of the EU-13 within agrarian exports and imports of the EU-28 increased at the same time). As for the Czech Republic, higher share of intra-exports and intra-imports in the total agrarian exports and imports in comparison with the EU-28, EU-15 and EU-13 is typical, which is due to geographical location of the Czech Republic (the Czech Republic borders just on EU members and does not have access to the sea), and to some extent also due to commodity structure of Czech agrarian foreign trade. In 2013, Czech agrarian exports amounted to CZK billion and Czech agrarian imports reached CZK billion. The Czech agrarian foreign trade balance deficit was reduced to CZK 23.9 billion and coverage of imports by exports increased to 86.9%. Since accession of the Czech Republic to the EU, development of the Czech agrarian foreign trade deficit has not shown clear trend, which is caused by the fluctuation of trade balance with EU-28. In 2013 the negative balance of Czech agrarian foreign trade with third countries decreased year-to-year, as well as in 2012, but long-term view reported its increasing trend. Balance deficit of Czech agrarian foreign trade with the EU-28 was CZK 11.7 billion and with third countries reached CZK 12.2 billion in Year-to-year changes in Czech agrarian foreign trade balance are generally defined by several crucial, often plant, commodities. In 2013 particularly, by canola oil, rapeseed and milk and cream, not concentrated nor sweetened. In 2013, net exports of canola oil decreased in comparison to 2012 by CZK 1.7 billion (but to the average of increased by CZK 2.7 billion), net exports of rapeseeds increased by CZK 1,4 billion year-to-year and net-exports of milk and cream not concentrated nor sweetened was higher by CZK 963,2 million in 2013 relative to the previous year. The leading Czech export commodities in 2013 were cigarettes, wheat, milk and cream, not concentrated nor sweetened, products used in animal nutrition, canola oil, other food preparations (HS 2106), chocolate and other food preparations containing cocoa, rapeseed, beer, sugar, cheese and curd, sweet biscuits and waffles, sugar confectionery, not containing cocoa, live bovine animals, lemonade, malt, pig meat, milk and cream, concentrated or sweetened, bread, pastry, whether or not containing sugar and sausages and similar products. On the contrary, the major Czech import commodities were, as in previous years, pig meat, cheese and curd, chocolate and other food preparations containing cocoa, other food preparations, products used in animal nutrition, meat and edible offal of the poultry, soya oil cake, cigarettes, wine, bread, pastry whether or not 8

12 containing sugar, extracts and concentrates of coffee and preparations with a basis of these product, lemonade, coffee, sweet biscuits and waffles and citrus fruit. A lot of commodities are both the most imported and the most exported items (they are then more often net-import items). Larger differences in the commodity structure of Czech agrarian exports and imports are naturally evident within trade with third countries than with the EU-28. The most participating commodities in Czech agrarian foreign trade deficit were meat and edible offal. In 2013, their passive trade balance reached CZK 16.8 billion, of which pig meat comprised CZK 10.8 billion. The value of passive balance has shown an increasing trend, however, the pace of net imports growth in quantitative expression has slowed down, and in 2013, the passive balance even slightly decreased (its value increased by 2 % simultaneously). On the other hand, the Czech Republic reached the highest balance sheet assets in trade with cereals (CZK 9.7 billion in 2013). In 2013, changes of the signs of the trade balance value were occurred with eggs (to net exports), sunflower seeds (to net imports) and products used in animal nutrition (to net exports). Development of Czech agrarian foreign trade in 2013 reflected higher unit average import prices, while export prices do not influence them very much. Deficit of Czech agrarian foreign trade balance in 2013 expressed with prices of the year 2012 decreased by more than one quarter year-to-year. The three major trade partners of the Czech Republic in agrarian foreign trade are (by sales) Germany, Slovakia and Poland, with a different sequence in exports and imports. List and ranking of the countries from/to which the Czech Republic imports and exports agrarian products has not changed for several years. However, less stable is the list and ranking of the most important net suppliers and net purchasers of agrarian products to/from the Czech Republic. Major net suppliers are Poland, Germany, Netherlands and Spain. The most important net purchasers are conclusively Slovakia, and then United Kingdom and Russia. In 2013, for the first time, the Czech Republic reported, within significant trading partners, mild agrarian net-exports to Switzerland (due to exports of sugar to this country). Czech agrarian exports in comparison with imports are characteristic by greater commodity concentration (34 commodity aggregates at the HS4-code level with minimum 1% share in Czech agrarian exports make two thirds, while 32 commodity aggregates at the HS4-code level with minimum 1% share in Czech agrarian imports make three quarters), as well by greater territorial concentration (six major partner countries on the export side make approximately same share like eight countries on the import side). Participation of animal commodities in Czech agrarian imports has been reporting long-term increasing trend (although in 2013 decreased year-to year), while on the export side, where much more volatile, decreased in 2013 compared to 2005 (however increased compared to 2012). In Czech agrarian exports in comparison with imports, there is distinctly higher share of bulk commodities (cereals, oilseeds) and semi-processed products (live animals, raw milk, oils), as well as lower share of highly processed products and horticulture products. Trade balance deficit is reported in case of highly processed products (CZK 21.9 billion) and horticulture products (CZK 19.7 billion), and trade balance surplus is showed in case of bulk commodities (CZK 9.6 billion) and semi-processed products (CZK 8.7 billion). (Categories are defined by 9

13 edited Regmi et al. (2005) classification). In 2013 in comparison with the average of , exports of processed commodities (highly processed and semi-processed) increased by 35 %, i.e. more dynamically than in imports, where increase amounted to 24 %. Share of subliminal trades, which the Czech Statistical Office calculates for entities that are not obliged to file a report on dispatch and receipt of goods with Intrastat, increased to 5 % in

14 Úvod Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2013 je analýzou vývoje českého AZO s třetími (tj. mimounijními) zeměmi i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Poprvé v ní EU reprezentuje dvacet osm členů (tj. i Chorvatsko, které vstoupilo do EU 1. července 2013). Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Pravidelnou součástí ročenky se stala i analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Dále je AZO ČR zhodnocen v kontextu vývoje AZO celé EU, popř. nových členských zemí EU 13. Uvedeny jsou také podíly AZO na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Při zpracování ročenky byla použita především data z databáze zahraničního obchodu ČSÚ (http://apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo). Data o zahraničním obchodu zemí EU byla čerpána z databáze Eurostat - Traditional international trade database access ComExt (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database). Nutno připomenout, že databáze zahraničního obchodu ČSÚ poskytuje data za obchodní operace ČR na jednotném trhu EU realizované v rámci tzv. Intrastatu s dopočty (tj. i za podniky, které nemají povinnost svoje dovozy a vývoz z/do EU vykazovat) pouze do úrovně 2-místných kódů celního sazebníku a od úrovně 4-místného kódu a podrobnější jsou již k dispozici data bez dopočtů. Tento fakt s sebou může nést určité zkreslení analýzy. Dále je třeba upozornit na to, že z databáze ČSÚ je možné čerpat data o dovozech v teritoriálním pohledu pouze podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Databáze Eurostatu uvádí naproti tomu dovoz jenom podle země odeslání. Podíl agrárního dovozu ČR z určitého teritoria se tak v závislosti na použitém zdroji dat přirozeně liší. Další rozdíly mezi daty ČSÚ a Eurostatu jsou způsobeny mj. přepočtem měn, různě prováděnými standardizacemi dat a různými frekvencemi prováděných aktualizací databází. V porovnání s minulými ročenkami jsou v této za rok 2013 poprvé vymezeny rozvojové země jinak, než jak je uvádí ve své databázi ČSÚ. Stejně jako v loňském roce je Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR předkládána ke konci června. Znamená to, že použitá data nejsou zcela definitivní (ČSÚ zveřejňuje definitivní data za celý rok až během září následujícího roku). Při zpětném porovnání definitních dat za rok 2012 s předběžnými daty použitými v loňské ročence lze konstatovat, že skutečný agrární vývoz byl vyšší o 0,43 % a agrární dovoz o 0,46 %. Schodek bilance AZO byl na základě definitivních dat o 0,75 % vyšší než podle předběžných dat. V listopadu 2013 provedla Česká národní banka intervenci, která vedla k devalvaci koruny. Vzhledem k tomu, že se její dopad do konce roku příliš neprojevil, nebyla tomuto tématu věnována pozornost. U některých komodit došlo po intervenci ke změnám průměrné jednotkové ceny, ale v kontextu celého roku to nebylo průkazné nebo zásadní. 11

15 1 Metodické poznámky V této práci byla použita (až na výjimky, které jsou označeny) data o zahraničním obchodu ČSÚ dostupná v květnu a červnu Opravy a aktualizace dat po těchto termínech nebyly vzaty v úvahu. Data pocházející z Eurostatu jsou již z dubna Důvodem použití starších dat je časová náročnost zpracování předkládané ročenky. Za zahraniční obchod je považován jak obchod s třetími zeměmi (extraobchod), tak obchod s ostatními členskými státy EU (intraobchod). Obchodní operace realizované na vnitrounijním trhu mezi jednotlivými členy EU se v rámci tzv. Intrastatu oficiálně nazývají přijetí a odeslání, v této práci jsou však používány termíny dovoz a vývoz. Obchod s ostatními členy EU je také nazýván nepřesně zahraničním obchodem. Intraobchod je sledován ČSÚ pouze za subjekty, které jsou plátci DPH a které překročily stanovenou roční hodnotu přijatého nebo odeslaného zboží. Tento práh pro vykazování činil od vstupu ČR do EU do konce roku 2008 na straně přijetí 4 mil. Kč a na straně odeslání 2 mil. Kč. Od začátku roku 2009 platí jak pro odeslání, tak pro přijetí práh ve výši 8 mil. Kč (viz aktuální Příručka pro Intrastat CZ na Obchod za podprahové objemy je ČSÚ za použití matematicko-statistických metod dopočítáván. Přirozeně z toho vyplývá určité zkreslení, a to jak při využívání dat s dopočty, tak při práci s daty bez dopočtů (míra dopočtů se u jednotlivých komodit liší). Agrární zboží je vymezeno kapitolami 01 až 24 celního sazebníku. Celní sazebník EU využívá 8-místnou kombinovanou nomenklaturu (KN), která vychází z 6-místného harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS). Názvy kapitol, podkapitol, položek a podpoložek jsou z důvodu nezahlcení textu a tabulek přiměřeně zkracovány a směrodatné jsou jejich číselné kódy. Tyto názvy (ať už nezkrácené nebo zkrácené) jsou psány kurzívou v uvozovkách. Bez uvozovek jsou pak psány názvy komodit obecně. Zatímco v celním sazebníku pro rok 2012 došlo k četným nomenklaturním změnám, v celním sazebníku pro rok 2013 jich bylo zaznamenáno pouze několik, a to u málo významných komodit. Z teritoriálního hlediska je AZO ČR sledován za následující skupiny EU 28, EU 15, EU 13, Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou (OSVTE), Společenství nezávislých států (SNS), evropské tranzitivní ekonomiky (ETE), rozvojové země (RZ) a nejméně rozvinuté země (NRZ). Hodnotí-li tato práce AZO ČR se zeměmi EU 13, resp. EU 28, jedná se logicky o obchod se zbývajícími dvanácti, resp. sedmadvaceti členskými státy. Český agrární dovoz je v kap. 3 sledován podle země původu. Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží zasláno a zpravidla se jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se však o zemi transportní). V kap. 2, při jejímž zpracování byla použita data Eurostatu, je dovoz zemí EU sledován podle země odeslání. Hodnoty dovozu i vývozu v peněžním vyjádření jsou statistickými hodnotami FCO hranice České republiky, tzn. FOB v případě vývozu (odeslání) a CIF v případě dovozu (přijetí) 1. Data nebyla při zpracování ročenky zaokrouhlována, v důsledku čehož v některých případech nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. 1 FOB (Free On Board vyplaceně na loď) a CIF (Cost, Insurance and Freight náklady, pojištění a přepravné) jsou obchodními doložkami v zahraničním obchodě (Incoterms). 12

16 Veškerý agrární zahraniční obchod je sledován bez rozlišení celních režimů, tzn. včetně aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a dalších operací, které nepředstavují vývoz a dovoz zboží do volného oběhu. Termín netto-dovoz neboli čistý dovoz označuje pasivní obchodní bilanci. Netto-vývoz neboli čistý vývoz představuje bilanci aktivní. Za zlepšení bilance se považuje nárůst jejího aktiva nebo pokles pasíva. Za zhoršení pak snížení aktiva nebo zvýšení pasíva. Vývozní a dovozní ceny nejsou cenami v pravém slova smyslu. Jedná se o průměrné jednotkové ceny, které jsou vypočteny ze statistické hodnoty realizovaného vývozu/dovozu a deklarovaného množství v dané měrné jednotce (zpravidla v kg, u nápojů a lihovin v litrech). Vymezení zpracovaných agrárních výrobků vychází z klasifikace Regmi et al. (2005). Vzhledem k tomu, že toto třídění vychází z definice agrárních výrobků podle Zemědělské dohody UK GATT, bylo toto třídění upraveno tak, aby se vztahovalo pouze na kapitoly 01 až 24 celního sazebníku. Některé produkty byly vynechány (např. vonné silice, albuminoidní látky, modifikované škroby, kůže, kožešiny, hedvábí a bavlna) a některé byly naopak doplněny (ryby a rybí produkty). V důsledku změn v celním sazebníku musely být také u některých komodit aktualizovány jejich kódy. Konkurenceschopnost českého agrárního vývozu byla posuzována indexy odhalených/zjevných komparativních výhod (Revealed Comparative Advantage, RCA): RCA-1 - index odhalené komparativní výhody (Revealed Comparative Advantage) je poměrem podílu vývozu dané komoditní skupiny na celkových vývozech dané země a podílu vývozu této komoditní skupiny sledované referenční skupiny na celkových vývozech sledované referenční skupiny: RCA-1 = Xij / Xi : Xj / X, kde Xij je export vybrané komodity dané země, Xi je celkový agrární export dané země, Xj je export určité komodity referenční skupiny zemí a X je celkový agrární export referenční skupiny zemí. Pokud je hodnota RCA-1 > 1, můžeme konstatovat, že daná země se v rámci zkoumané skupiny zemí specializuje na export dané komoditní skupiny. Jestliže je RCA-1 < 1, země není specializovaná na vývoz dané komodity a nemá komparativní výhodu. RCA-2 - index zjevné komparativní výhody se vypočte jako přirozený logaritmus poměru podílu exportu a importu konkrétní komodity u sledované země a podílu celkového agrárního exportu a importu této země: RCA-2 = ln (Xj/Mj : X/M), kde Xj je export vybrané komodity dané země, Mj je import vybrané komodity dané země, X je celkový agrární export dané země a M je celkový agrární import dané země. Pokud je hodnota RCA 2 > 0, vykazuje země u příslušné komodity komparativní výhodu. Jestliže je hodnota RCA-2 < 0, příslušná komodita nemá komparativní výhodu. Symbol x v tabulce značí, že index RCA-2 nelze vypočítat, protože se s komoditou buď na straně vývozu nebo dovozu neobchodovalo. 13

17 2 Agrární zahraniční obchod EU 2.1 Vývoj celkového agrárního zahraničního obchodu ČR v rámci EU Česká republika patří v EU ke středně velkým zemím. Na její rozloze se podílí 1,80 % a na počtu obyvatel 2,07 %. Její zastoupení na celkovém agrárním obchodě EU 28 je ještě o něco menší. Na straně celkového unijního agrárního dovozu participuje 1,57 % a na straně celkového unijního agrárního vývozu se podílí 1,34 %, což v obou případech znamená vzhledem k průměru předchozích pěti let nepatrný nárůst (o 0,07 p. b., resp. o 0,12 p. b.), viz tab. 1. K nárůstu českého podílu došlo jak na intraunijním, tak extraunijním agráním obchodě 2, přičemž s vyšší dynamikou pokaždé na straně vývozu nežli dovozu. Obecně se větší měrou uplatňuje ČR na unijním intradovozu a intravývozu nežli dovozu a vývozu z/do třetích zemí. Nejvyšší podíl ČR je pak patrný na unijním intradovozu (1,98 %) a nejmenší na unijním extradovozu (0,40 %). Tab. 1 Podíl ČR na agrárním obchodu EU v členění na intraobchod a extraobchod v roce 2013 a v průměru let (v %) Podíl ČR na agrárním obchodě EU 28 Podíl ČR na agrárním obchodě EU 13 Podíl EU 13 na agrárním obchodě EU 28 Pozn.: Data z dubna Pramen: Eurostat Ukazatel Průměr Intraobchod 1,91 1,98 Dovoz Extraobchod 0,39 0,40 Celkový obchod 1,50 1,57 Intraobchod 1,47 1,65 Vývoz Extraobchod 0,40 0,44 Celkový obchod 1,22 1,34 Intraobchod 15,43 15,13 Dovoz Extraobchod 6,38 6,49 Celkový obchod 14,06 13,89 Intraobchod 13,22 12,82 Vývoz Extraobchod 3,86 3,53 Celkový obchod 11,16 10,47 Intraobchod 12,34 13,12 Dovoz Extraobchod 6,06 6,18 Celkový obchod 10,66 11,30 Intraobchod 11,15 12,88 Vývoz Extraobchod 10,27 12,51 Celkový obchod 10,95 12,78 Podobně jako v rámci EU 28 má ČR nejvyšší zastoupení (15,13 %) rovněž na agrárním intradovozu EU 13 (tj. na dovozu zemí EU 13 z jednotného trhu unijních zemí), které se však v porovnání s průměrem předchozích pěti let mírně snížilo (o 0,3 p. b.). V rámci agrárního obchodu EU 13 se dále snížil podíl ČR na vývozu do unijních zemí (o 0,4 p. b. na 12,82 %) a na vývozu do třetích zemí (o 0,33 p. b. na 3,53 %). K nárůstu došlo pouze v případě podílu ČR na dovozu EU 13 z třetích zemí (o 0,11 p. b. na 6,49 %). 2 Intraunijní obchod - obchod mezi jednotlivými zeměmi EU, extraunijní obchod obchod zemí EU s třetími (mimounijními) zeměmi. 14

18 Podíl EU 13 na agrárním importu a exportu EU 28 se zvýšil jak v rámci intra, tak extraobchodu (na 11,30 %, resp. na 12,78 %). Tab. 2 Podíl intraobchodu na celkovém AZO (intra a extraobchodu) u EU 28, EU 15, EU 13 a ČR v letech 2008 až 2013 (v %) EU 28 EU 15 EU 13 ČR Ukazatel ø Dovoz 72,7 74,0 73,6 72,9 73,1 73,2 73,8 Vývoz 78,3 78,7 76,7 75,6 74,4 76,6 74,2 Dovoz 71,4 72,7 72,2 71,4 71,7 71,9 72,3 Vývoz 78,3 78,5 76,5 75,3 74,1 76,4 74,1 Dovoz 84,2 85,0 85,2 85,0 84,5 84,8 85,7 Vývoz 77,6 80,1 78,2 78,1 76,7 78,0 74,7 Dovoz 92,9 93,5 93,2 92,9 93,0 93,1 93,3 Vývoz 92,8 92,7 92,3 92,5 91,9 92,4 91,5 Pozn.: Průměr let = suma agrárního intradovozu (intravývozu) v letech 2008 až 2012 děleno suma celkového agrárního dovozu (vývozu) v letech 2008 až Po celou dobu uvažována EU 28 a EU 13, ačkoliv Chorvatsko vstoupilo do EU až 1. července Data z dubna Pramen: Eurostat Pro ČR je charakteristický vysoký podíl intraobchodu na celkovém agrárním zahraničním obchodu (AZO). Zatímco v původních zemích EU činil v roce 2013 podíl na straně dovozu 72,3 % a na straně vývozu 74,1 % a v nových členských zemích dosáhl 85,7 %, resp. 74,7 %, v ČR přesahuje hranici 90 % u dovozu i vývozu, viz tab. 2. Svůj podíl na tom přirozeně má i geografické umístění ČR, která sousedí pouze se státy, které jsou členy EU. V EU 15 je dlouhodobě vyšší podíl intraobchodu typický pro stranu vývozu, zatímco v EU 13 pro stranu dovozu (a to s mnohem vyšší diferencí). Z tab. 2 je dále patrné, že na straně dovozu se podíl obchodních operací realizovaných na jednotném trhu jak EU 15, tak EU 13 vzhledem k průměru předchozích pěti let zvýšil, zatímco na straně vývozu se v EU 15 i EU 13 snížil, přičemž se to týká i ČR. Celkový unijní import se zvýšil vzhledem k průměru let o 14,9 % na 395,8 mld. EUR (intradovoz o 15,8 % a extradovoz o 12,4 %). Celkový unijní export vzrostl ve stejné době o 20,1 % na 396,6 mld. EUR (intravývoz o 16,4 % a extravývoz dokonce o 32,2 %). Z těchto částek však jen menší část připadá na import a export z/do třetích zemí. Hodnoty agrárního importu a exportu EU 15 i EU 13 rostou od roku 2009, kdy došlo mimořádně k meziročnímu propadu. Vývoj AZO EU 28, ale i EU 15 a EU 13 v letech 2008 až 2013 uvádějí přílohové tab. 1 až 3. Bilance AZO EU 28 celkem (extra i intraobchodu) byla v roce 2013 poprvé aktivní, a to ve výši 8,4 mld. Kč. 3 Bilance AZO EU 15 byla kladná poprvé, zatímco bilance AZO EU 13 již třetím rokem za sebou. Poprvé dosáhla aktiva i samotná bilance AZO EU 28 s třetími zeměmi, a to ve výši 394,3 mil. EUR. V porovnání s rokem 2008, kdy její schodek činil 24,5 mld. EUR, to představuje velmi výraznou změnu. 3 Za EU 27 byla bilance celkového AZO aktivní již v roce Oproti Ročence AZO ČR za rok 2012 došlo k úpravě schodku z důvodu aktualizace dat z 333,7 mil. EUR na 632,4 mil. EUR. V roce 2013 aktivní bilance celkového AZO EU 27 dosáhla 9,3 mld. EUR. 15

19 Bilance AZO EU 15 s třetími zeměmi je stále záporná, ačkoliv v roce 2013 se její schodek v porovnání s rokem 2008 snížil o 19,1 mld. EUR na 7,1 mld. EUR. Tento schodek však byl převážen kladnou hodnotou bilance v rámci intraobchodu ve 7,8 mld. EUR. Bilance AZO EU 13 s třetími zeměmi byla aktivní po celé sledované období. V roce 2013 dosáhl její přebytek 7,5 mld. EUR, což je o 5,7 mld. EUR více než v roce V rámci intraobchodu vykazovala EU 13, na rozdíl od EU 15, v minulosti bilanci zápornou, v roce 2012 se však dostala do kladných čísel i ta. Nutno dodat, že bilance intraobchodu EU 28 by měla být z logiky věci nulová (součet všech vývozů jednotlivých zemí EU do jiných zemí z EU by se měl rovnat součtu dovozů, které vykážou tyto země), není tomu však tak. Mezi příčiny patří rozdílné prahy pro vykazování dat v Intrastatu a způsoby dopočtů podprahových obchodních operací v jednotlivých zemích, rozdílné stanovení statistické hodnoty přijatého a odeslaného zboží, různé dlouhá zpoždění v předávání národních dat Eurostatu, problém přepočtu měn, problémy při určení partnerské země při komplikovanějších obchodech 4, rozdílná praxe v oblasti důvěrných dat, ale i možné chyby ve vykazování. 2.2 Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu EU Převážnou část AZO EU 28 realizují země EU 15. V roce 2013 na straně celkového unijního vývozu a dovozu (uvažován extra i intraobchod) zaujímaly 87,6 %, resp. 88,7 %. Vzhledem k průměru let to představuje mírný pokles o 1,5 p. b., resp. o 0,6 p. b. Hlavními unijními vývozci agrárního zboží jsou tradičně Nizozemsko, Německo, Francie, Španělsko, Belgie, Itálie a Spojené království. Za nimi následuje Polsko, které jediné má významnější podíl ze zemí EU 13. V odlišném pořadí participují výše uvedené země také největší měrou na unijním agrárním dovozu: Německo, Nizozemsko, Spojené království, Francie, Itálie, Belgie, která předstihla Španělsko (v průměru let bylo na 6. pozici a v roce 2013 zaujímalo 7. příčku), a Polsko. ČR byla v roce 2013 v rámci AZO EU 28 na 14. místě v případě dovozu a na 13. místě v případě vývozu. Ze zemí EU 13 je druhým největším agrárním dovozcem za Polskem a třetím největším agrárním vývozcem za Polskem a Maďarskem (za Polskem v obou případech se značným odstupem). V porovnání s průměrem let se v roce 2013 zvýšil na straně dovozu podíl zejména Nizozemska, Polska a Švédska. Naopak pokles participace zaznamenaly především Španělsko, Itálie a Řecko. V procentickém vyjádření nejvíce vzrostl podíl Litvy a Estonska, tzn. menších země (velcí dovozci v principu již tak dynamický nárůst nevykazují), a pokleslo zastoupení Řecka, u kterého se patrně projevila dluhová krize. Na straně vývozu se zvýšilo ve stejné době především zastoupení Polska, Rumunska a Litvy, tj. nových členských zemí. Nižší podíly vykázaly Nizozemsko, Francie, Belgie a Dánsko, tj. ve všech případech původní členové EU. V procentickém vyjádření vzrostla především participace Rumunska, Lotyšska, Litvy a Bulharska a poklesl podíl Chorvatska, které v roce 2013 do EU vstupovalo. 4 Např. když společnost ze země A odesílá zboží, které kupuje společnost v zemi B, do země C.. 16

20 Tab. 3 Podíl jednotlivých zemí na agrárním dovozu a vývozu EU 28 (extra i intraunijním) v roce 2013 a v průměru let (v %) Země Dovoz Změna ø (p. b.) Změna (%) Vývoz Změna ø (p. b.) Změna (%) Belgie 7,02 6,94-0,08 98,9 7,89 7,47-0,42 94,7 Bulharsko 0,52 0,55 0,03 106,0 0,70 0,89 0,19 127,4 Česká republika 1,50 1,57 0,07 104,7 1,22 1,34 0,12 109,6 Dánsko 2,57 2,58 0,01 100,4 4,11 3,85-0,26 93,6 Estonsko 0,29 0,34 0,04 114,3 0,24 0,28 0,04 115,5 Finsko 1,04 1,10 0,06 105,5 0,38 0,36-0,02 95,2 Francie 10,93 10,90-0,03 99,7 13,73 13,26-0,47 96,5 Chorvatsko 0,46 0,45 0,00 99,3 0,28 0,25-0,03 89,3 Irsko 1,57 1,64 0,07 104,5 2,22 2,21 0,00 99,9 Itálie 9,18 8,73-0,45 95,1 7,48 7,33-0,15 98,0 Kypr 0,24 0,21-0,03 88,3 0,06 0,07 0,01 111,9 Litva 0,65 0,83 0,18 128,0 0,81 1,03 0,23 128,0 Lotyšsko 0,42 0,51 0,09 120,8 0,39 0,51 0,12 131,6 Lucembursko 0,47 0,46-0,01 97,6 0,23 0,22-0,01 95,3 Maďarsko 1,03 1,02-0,01 98,8 1,70 1,79 0,09 105,2 Malta 0,13 0,12-0,01 90,8 0,04 0,05 0,01 124,4 Německo 17,59 17,60 0,01 100,1 14,93 14,95 0,01 100,1 Nizozemsko 11,41 11,88 0,47 104,1 18,26 17,77-0,49 97,3 Polsko 2,91 3,17 0,26 108,9 3,68 4,37 0,69 118,6 Portugalsko 2,15 2,04-0,11 95,0 1,20 1,23 0,03 102,4 Rakousko 2,50 2,50 0,00 100,1 2,34 2,23-0,11 95,4 Rumunsko 1,10 1,11 0,01 101,3 0,82 1,16 0,34 141,5 Řecko 1,69 1,41-0,28 83,4 1,18 1,09-0,08 93,1 Slovensko 0,86 0,88 0,02 102,6 0,67 0,72 0,05 107,7 Slovinsko 0,55 0,53-0,02 96,9 0,33 0,32-0,02 95,2 Spoj. království 11,38 11,41 0,03 100,3 5,35 5,20-0,14 97,3 Španělsko 7,06 6,50-0,56 92,1 8,23 8,37 0,15 101,8 Švédsko 2,76 2,99 0,23 108,2 1,52 1,66 0,14 109,4 Pozn.: Data z dubna Pramen: Eurostat Bilance AZO zemí EU 28 jsou dlouhodobě buď aktivně, nebo pasivně vymezené. Výjimkou je Lotyšsko, které vykazuje v AZO přebytek od roku 2012, a Rumunsko, jež ho poprvé zaznamenalo v roce Největšími čistými vývozci agrárního zboží jsou především Nizozemsko, Francie a Španělsko. Naproti tomu čistými dovozci agrárního zboží jsou zejména Spojené království a Německo. Viz tab. 4. Vzhledem k průměru let se v roce 2013 zvýšila především aktivní bilance Španělska, Polska, Nizozemska a Francie. Nejvýraznější pokles netto-dovozu pak zaznamenala Itálie a Německo. K nejvýznamnějšímu prohloubení pasivní bilance došlo u Spojeného království. 17

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH.

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. CENÍK GORILA MOBIL Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. A. Předplacený služby Gorila mobil Gorila mobil Předplacená karta Volání

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více