Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje. 1

2 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy II. Obrazce. Operace s pirozenými ísly III. ady, logické úlohy... 7 IV. ady, úsudkové úlohy VI. Slovní a logické úlohy VII. Úsudkové úlohy, ady VIII. Poetní operace s pirozenými ísly, jednotky IX. Slovní úlohy, operace s ísly, jednotky X. Osová soumrnost, poetní operace XI. Jednotky hmotnosti. Zlomky XII. Rychlost, dráha, as XIII. Jednotky objemu, objemy ve slovních úlohách XIV. Zlomky a desetinná ísla XV. Poetní operace (poetní výkony) XVI. Rovnice, slovní úlohy XVII. Operace s pirozenými ísly XVIII. Dlitelnost XIX. Rovnice, nerovnice XX. Rovnice, nerovnice, šifry XXI. Celá ísla XXII. Poetní operace s celými ísly XXIII. Dlitelnost XXIV. Obrazce XXV. Slovní úlohy XXVI. Slovní úlohy XXVII. Dlitelnost XXVIII. Obrazce XXIX. íslo, íslice, íselné operace XXX. Jednoduché testové úlohy XXXI. as XXXII. tverec, obdélník XXXIII. Testové úlohy z aritmetiky XXXIV. Zlomky, zlomek jako ást celku XXXV. Slovní úlohy z aritmetiky XXXVI. Zlomky, desetinná ísla, vzájemné pevádní XXXVII. Poetní operace s desetinnými ísly XXXVIII. Slovní úlohy s desetinnými ísly XXXIX. Slovní úlohy s desetinnými ísly XL. Pevody jednotek s desetinnými ísly XLI. íselné výrazy XLII. Algebraické výrazy a jejich hodnota

3 I. Slovní a úsudkové úlohy. P. 1 1 vrabec sezobe denn 32 zrníek pšenice. Kolik sezobou denn 3 vrabci? P. 2 Dopl pyramidu násobení P. 3 Petr šel do školy ¼ hodiny, Eva 10 minut. Kdo šel delší dobu? O kolik minut? 3

4 P. 4 Napiš, o kolik a kolikrát je íslo 32 vtší než íslo 8? P. 5 Kolik je na obrázku? P. 6 Najdi prnik = spolenou ást všech 3 obrazc. 4

5 II. Obrazce. Operace s pirozenými ísly. P. 1 Kolik tverc je na obrázku? P. 2 Najdi, kolik je na obrázku trojúhelník. 5

6 P. 3 Dopl pyramidu násobení P. 4 (8 + 4). 2 = = = = = P. 5 Dopl 3 leny ady. a) 4; 8; 12;...;...;... b) 5; 6; 10; 12;...;...;... 6

7 III. ady, logické úlohy. P. 1 Dopl pyramidu (sítání) P. 2 Vybarvi spolenou kruhu ást, obdélníku a trojúhelníku mode. 7

8 P = (42 8) : 2 = ½ z 84 kg = ¼ z 44 m = 2ha (a) = P. 4 Dopladu. a) 3; 2; 5; 4; 7; 6; 9;...;...;... b) * A; * * B;...;...;...; c) 1; 3; 1; 4;...;...;... d) 3; 6; 9;...;...;... P. 5 V místnosti je 5 stol, u každého stolu jsou 4 židle. Kolik židlí je v místnosti? 8

9 IV. ady, úsudkové úlohy. P. 1 Uri. x P. 2 A C B Zelen vybarvi spolenou ást A a B. Mode vybarvi spolenou ást B a C. erven vybarvi spolenou ást A a C. 9

10 P. 3 (18 + 2) : 2 + (4 3). 7 = P. 4 Dopladu 3 další leny. (obrázky:, o, *,, ) o * o * P. 5 Petr a Jan mají 16 knížek o pírod. Petr má o 2 knížky víc než Jan. Kolik knížek má Petr a kolik Jan? P. 6 (48 + 2). 2 = = = = 10

11 V. Operace s ísly, ady. P. 1 Dopl pyramidu násobení P. 2 Sestroj všechny pímky urené body A; B; C. C x A x x B P. 3 Dopl tabulku podle pravidla prvního ádku

12 P. 4 Dopladu. a) xoxoxxooxxoo b) 1; 2; 4; 8; ; ; ; c) AB; AC; AD; AE; ; ;. d) * 1; ** 2; *** 3; ; ; P. 5 Na tyech židlích sedí 4 koky a každá má 2 myši. Kolik je celkem myší? P. 6 Dopl znaménka, pop. závorky, aby platila rovnost = 13 P = (14 2). 7 = = 14 (2 + 7) = 14 (2 + 7) 5 = 14. (2. 3 6) = 12

13 VI. Slovní a logické úlohy. P. 1 1 rybika potebuje 1,5 l vody. Kolik vody potebuje 6 rybiek? P. 2 Dopl sítací pyramidu P. 3 Dopl pyramidu násobení P. 4 Turista ušel za ½ hodiny 3 km. Jak dlouho by mu trvalo ujití 24 km? 13

14 P. 5 Najdi prnik spolenou ást tverce, trojúhelníku a obdélníku. P. 6 Kolik obdélník je na obrázku? 14

15 VII. Úsudkové úlohy, ady. P. 1 Dopl pyramidu P. 2 Uri spolenou ást všech tech kruh. 15

16 P. 3 Doplady 3 další leny. a) 4; 8; 12; 16; b) 4; 8; 16;.. c) 4; 6; 8; d) 1; 3; 7; 15;. P. 4 Uri poet trojúhelník. P (7 3) = = (8 + 2) = ( ) = 16

17 VIII. Poetní operace s pirozenými ísly, jednotky. P = = 8. 3 = 9. 7 = 4.5 = P = = = = P. 3 Napiš další ti leny ady. a) 2; 4; 6;. b) 1; 3; 5;. c) 3; 6; 9;. d) 1; 3; 7;. P. 4 Kolik trojúhelník je na obrázku? 17

18 P. 5 Na základ 1. obrázku dopl 2. obrázek P. 6 Uri spolenou ást obdélník. 18

19 IX. Slovní úlohy, operace s ísly, jednotky. P. 1 Petr nasbíral 3x více hib než Anika. Celkem dti nasbíraly 28 hib. Kolik nasbíral hib Petr, kolik Anika? P. 2 Petr nasbíral o 3 bedle víc než Anika. Celkem dti nasbíraly 15 bedlí. Kolik jich nasbíral Petr, kolik Anika? 19

20 P P. 4 3 kg 1 g = g 2 m 3 cm = cm 1 m 4 cm = mm 2 ha = a 300 a = ha P. 5 (8 + 7) : 5 = (8 + 7). 5 = (8 + 7) 5 = = (8 + 4). 2 = (8 + 2). 3 = 20

21 X. Osová soumrnost, poetní operace. P. 1 Dopl zbývající ást osov soumrného útvaru. 21

22 P. 2 Vypoítej = 99 9 = = 99 : 9 = 9,9 + 9 = 9,9 9 = 9,9. 9 = 9,9 : 9 = P = = = 121 : 11 = 12, = 12,1 11 = 12,1. 11 = 12,1 : 11 = 22

23 XI. Jednotky hmotnosti. Zlomky. 1 dag = 1 dkg = 10 g 1 kg = 100 dag = 100 dkg P. 1 4 kg = g 2 kg = g 310 q = kg 310 kg = g g = kg g = kg kg = q kg = t P. 2 1 kg 1 dag = dag 1 kg = g 1 dag = g 1 kg 1 kg = g g = kg g = dag 23

24 Zlomky: Zapiš zlomkem, jaká ást obrazce je vybarvena. 24

25 XII. Rychlost, dráha, as. P. 1 Za ti hodiny ujede auto 180 km. Kolik km ujede a) za 1 hodinu b) za 5 hodin. P. 2 Peve na uvedené jednotky. 14 km = m 2 h = min 3 h 12 min = min 180 min = h 196 min = h 131 s = min; s 4 h 2 min 1 s = s 8 h 3 s = s 25

26 Ujede-li auto za 1 hodinu 70 km íkáme, že jede rychlostí 70 km za hodinu zapisujeme 70 km/h. P. 3 Auto za 4 hodiny ujelo 260 km. Uri jeho rychlost. P. 4 Cyklista jede prmrnou rychlostí 15 km/h. Za jak dlouho ujede 60 km? P. 5 Chodec jde prmrnou rychlostí 5 km/h. Kolik km ujde za 2,5 hodiny? 26

27 XIII. Jednotky objemu, objemy ve slovních úlohách. 1 hl = 100 l 1 l = 10 dl 1 dl = 10 cl 1 cl = 10 ml P. 1 Peve na uvedené jednotky. 4 hl = l 2 hl 1 l = l 3 hl 40 dl = l 2 cl = ml l = hl dl = l dl = hl P. 2 Na zahrad stojí sud o objemu 1 hl. Malý Petr do nj nanosil vodu, 50x šel s kbelíkem o objemu 1 l, 40x s nádobkou o objemu 15 dl. Jaký je výsledek jeho snažení? 27

28 P. 3 Jirka nalil do vaniky 4x 2 l vody, pak 6x ½ l vody odebral a pak ješt pilil 5 l vody. Kolik l vody je nyní ve vanice? P. 4 Vašík vypil ráno ¼ l kakaa ke snídani, na svainu ml 2 dl džusu, k obdu vypil dv skleniky malinové šávy po 1,5 dl, odpoledne bhem pobytu na hišti vypil 3 krabiky Fruka (každá má objem 2,5 dl) a veer ml 0,5 l citronády. Kolik tekutin vypil Vašík za celý den? 28

29 XIV. Zlomky a desetinná ísla. P. 1 7 vybarvi zelen obdélníku 24 1 vybarvi erven obdélníku 24 3 vybarvi mode obdélníku 24 Napiš zlomek, jaká ást obdélníku je nevybarvena. P. 2 Zlomek lze pevést na desetinné íslo tak, že dlíme itatele jmenovatelem. 3 itatel - zlomková ára 4 jmenovatel 3 zlomek 4 3 = 3 : 4 = 0,75 4 3,00 : 4 = 0, = 3,6 18,0 : 5 = 3,

30 Peve tyto zlomky na desetinná ísla. (v pípad poteby použij kalkulaku) a) 11 = 5 b) 5 2 = c) 1 = 4 13 d) = e) = 75 f) 12 = 48 P. 3 vzor: 3 z 20 m = (20 :5) = 4. 3 = 12 m 5 nebo: 5 20 m : 5 = 4 m = 12 m 5 Vypoítej 47 2 z 35 kg. 30

31 XV. Poetní operace (poetní výkony). P. 1 K íslu 100 piítej opakovaníslo 15 a skoni, jakmile dojdeš k prvnímu soutu vtšímu než 200. P.2 Od ísla 100 odeítej opakovan 24 a skoni pi prvním rozdílu menšímu než 30. P. 3 Uri: a) souet 789 a 232 b) rozdíl 789 a 232 c) souin 144 a 12 d) podíl 144 a 12 e) souin soutu 2 a 5 a rozdílu 12 a 10 P. 4 Uri: a) souet zvtšený o 20 b) souin 12 a 10 zmenšený 25 c) soui12 a 10 zmenšený 5x d) souet 1500 a 500 zvtšený 2x 31

32 P. 5 Vypoítej. a) ptinásobek ísla 9 zmenšený o 5 b) ptinásobek ísla 15 zmenšený 3x P. 6 Napiš pod sebe ísla a seti. a) = b) = P. 7 Uri. a) ( ) ( ) = b) ( ) (12 9) = 32

33 XVI. Rovnice, slovní úlohy. vzor: 3. x = 150 zk. L (50) = = 150 x = 150 : 3 P (50) = 150 x = 50 P. 1 a + 39 = 809 P b = 372 P. 3 b 21 = 426 P. 4 c : 8 =24 33

34 vzor: 13 m stužky stojí 65 K. Kolik zaplatíme za 11 m této stužky? 13 m K 1 m : 13 = 5 K 11 m = 55 K Za 11 m stužky zaplatíme 55 K. P okolád stojí 247 K. Kolik K zaplatí Petr za 9 okolád? P knih stojí K. Kolik korun zaplatíme za 17 takových knih? 34

35 XVII. Operace s pirozenými ísly. P. 1 O kolik je íslo vtší než 8 009? P. 2 Kolikrát je íslo vtší než 3? P. 3 Kolikrát je íslo 27 menší než 1 377? P. 4 O kolik je íslo 324 menší než 459? P. 5 (36 + 9) : 3 = : 3 = (36 9) : 3 = 36 9 : 3 = 35

36 P. 6 a) = b) 1231 ( ) = c) = d) 1231 (45 13) = P. 7 Vypoítej. a) souet 108 a 37 b) rozdíl 108 a 37 c) souin 108 a 4 d) souin 108 a 104 zvtšený o podíl 28 a 4 36

37 XVIII. Dlitelnost. P. 1 Zjisti ciferný souet ísel. a) b) c) P. 2 Doplíslice 0 9 tak, aby dané íslo bylo dlitelné. a) temi a bylo * 4 * 1 * 1 - menší než (vypiš alespo 3 možnosti) b) temi * 51 c) temi a bylo vtší než 400 d) tymi 51 * e) pti * 37

38 P. 3 Zjisti, zda íslo a) je dlitelné 7 b) je dlitelné 6 P a 7 jsou ísla dlitelná sedmi Zjisti, zda souet, rozdíl, souin, podíl je i není dlitelný sedmi. 38

39 XIX. Rovnice, nerovnice. P. 1 eš rovnici. a) y + 15 = 45 b) 15. z = 45 c) x 15 = 45 d) b : 15 = 45 39

40 P. 2 Uri všechna pirozená ísla, která vyhovují nerovnici. a) b) 9 + y < 15 c) 4 x < 10 d) 5. y < 35 40

41 XX. Rovnice, nerovnice, šifry. P. 1 Zapiš A (ano), N (ne), zda x = 9 je ešením rovnice. a) 3x + 3 = 30 b) 11x 9 = 80 c) 9x 19 = 80 d) 5x + 5 = 51 e) 12x + 2 = 110 f) 20x + 20 = 100 P. 2 Vypiš všechna ísla, která vyhovují nerovnici 4x + 7 > 47 Vyber je z ísel: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 P. 3 Napiš nejmenší pirozené íslo, které lze dlit souasn osmi a šesti 41

42 P. 4 Je dána šifra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Uri šifrovaný zápis. a) 78 : 3 = 72 : 8 = 39 : 3 = 38 : 38 = b) 96 : 6 = 36 : 2 = 45 : 3 = 76 : 4 = 900 : 100 = 70 : 5 = 125 : 25 = 81 : 27 = 42

43 XXI. Celá ísla. P. 1 Dopl tabulku. poátení teplota zmna teploty výsledná teplota - 5 C vzestup o 7 C 2 C + 3 C pokles o 8 C +4 C pokles o 4 C 0 C vzestup o 1 C - 11 C pokles o 3 C - 3 C vzestup o 4 C +2 C vzestup o 1 C +7 C pokles o 9 C P. 2 Vypoítej. -6 C + 7 C = 5 o C + 9 o C = 3 C - 4 C = -9 C + 12 C = -8 C + 15 C = 17 C - 8 C = 13 C - 26 C = 43

44 P. 3 Dopl. + 5 o C - 9 o C +2 o C - 6 o - 2 o C 4 o C - 8 o C - 14 o C - 3 o C P. 4-4 C + 12 C = -12 C - 8 C = -15 C + 10 C = -15 C - 10 C = = = = = = 7 1 = 2 3 = = 44

45 XXII. Poetní operace s celými ísly. P = = = = = = P. 2 Poítej podle vzoru = (- 5) = (- 5) = = 15 a) = g) 1 8. (- 4) = b) - 2. (- 7) = h) (-2) = c) = i) 2. (- 13) = d) 2. (- 7) = j) 3. (- 19) = e) 2. (- 9) = k) - 2. (- 11) = f) - 2. (- 9) = l) = P (- 3) = 9. (- 3) 2. 3 = 45

46 P. 4 Poítej = 3. (-1) = = 2. (-1) = (-1) = 2. 2 = 0. (-1) = 1. 2 = - 1. (-1) = 0. 2 = - 2. (-1) = = - 3. (-1) = = - 4. (-1) = = - 5. (-1) = P. 5 Ráno byla teplota - 8 C, pak vzrostla o 2 C a do veera klesla o 4 C. Kolik C bylo veer? P. 6 Petr ml 126 K. Dárek pro maminku stál 131 K. Kolik korun mu chybí? 46

47 XXIII. Dlitelnost. P. 1 Uri íslo: a) jehož trojnásobek je 27 b) jehož dvojnásobek je 124 c) jehož ptinásobek je 125 d) jehož tynásobek je 124 e) jehož sedminásobek je 140 P. 2 Napiš všechny násobky ísla 7, které jsou vtší než 15 a menší než 100. P. 3 Napiš všechna ísla pirozená, jimiž je dlitelné íslo 12 (tzn., napiš všechny dlitele ísla 12). 47

48 P. 4 Napiš 5 spolených násobkísel 2 a 3. P. 5 Napiš nejmenší spolené násobky. vzor: n (4; 6) = 12 n ( 4; 6; 5) = 60 n ( 9; 5) = n (8; 4) = n ( 3;8) = n (2; 5) = n (3; 4; 5) = n ( 2; 4; 5) = n (3; 7) = n (21; 7) = n (3; 9) = 48

49 XXIV. Obrazce. P. 1 D C D C b b bv b b A a B A a B a) Zm délku strany tverce a vypoítej jeho obvod a obsah. b) Zm délky stran obdélníku a vypoítej jeho obvod a obsah. P. 2 Vypoítej obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníku ABC. Délky stran zm. C A B 49

50 P. 3 tverec ABCD má stranu délky 3 cm. tverec KLMN má stranu dvojnásobné délky. a) Kolikrát je obvod tverce KLMN vtší než obvod tverce ABCD? b) Kolikrát je obsah tverce KLMN vtší než obsah tverce ABCD? P. 4 O kolik je 12 dm víc než 3 dm? Kolikrát je 12 dm vtší než 3 dm? 50

51 XXV. Slovní úlohy. P. 1 Myslím si 1 dvojciferné a 1 jednociferné íslo. Když je mezi sebou vynásobím, dostanu 70; když je od sebe odetu, dostanu 9. Která jsou to ísla? P. 2 Eliška nasbírala 15 hib, Petra tetinu tohoto množství a Maruška našla dvakrát víc hib než Petra. Kolik hib nasbíraly všechny dívky celkem? 51

52 P. 3 Jirka má 14 K, což je o 3 K víc než má Petr a Vašík má o 13 K víc než Petr. Kolik korun mají všichni 3 chlapci dohromady? P. 4 Jakub má o 4 autíka víc než Pavel. Celkem mají 22 autíek. Kolik autíek má Jakub, kolik Pavel? 52

53 XXVI. Slovní úlohy. P. 1 Auto stálo K, po namontování klimatizace se jeho cena o 10 1 zvýšila. Kolik pak auto stálo? P. 2 3 kg jablek stály 54 K. Kolik stojí ½ kg jablek? 53

54 P. 3 Vlak vyjel z Prahy ve 22:40 hodin. Cesta do Letovic mu trvá 2 hodiny 35 minut. V kolik hodin dojel do Letovic? P. 4 Sadai vysadili celkem 18 strom ve vzdálenosti 4 m od sebe. Kolik m je 1. strom vzdálen od posledního? 54

55 XXVII. Dlitelnost. P. 1 Z kartiek, na kterých jsou ísla 2; 3; 8; 8 poskládej nejvtší íslo dlitelné 3. P. 2 Napiš první tyi násobky ísla 24. P. 3 Zjisti, zda íslo 1377 je dlitelné 17. P. 4 Napiš všechna dvojciferná ísla z íslic 0; 1; 2 (každá íslice 1x). 55

56 P. 5 Napiš všechna trojciferná ísla z íslic 2; 5; 7 (každá z íslic mže být obsažena v 1 íslu jen 1x). P. 6 D. nejvtší spolený dlitel nap. D (24;36) = 12 D (8;4) = 4 D (5;2) = 1 D (27;6) = 3 a) n (2;7) = c) n (4; 5) = D (2;7) = D (4;5) = b) n (18; 9) = e) n (4;6) = D (18; 9) = D (4;6) = 56

57 XXVIII. Obrazce. P. 1 Obvod trojúhelníku je 35 cm. Uri délku strany b. C b 14 A 13 B P. 2 Zm délky stran (mm: k =.., l =., m =.. P. 3 Zm délky stran: PQ =., QR =., PR = R P Q P. 4 Uri obvod trojúhelníku KLM z p

58 P. 5 Uri obvod trojúhelníku PQR z p. 3. P. 6 a = 25 mm Uri obvod a obsah tverce. D C A B P. 7 a = 2 cm. Uri obvod tverce, který má 3x delší stranu než tverec ABCD. D C A B P. 8 Obvod tverce je 36 dm. Uri jeho obsah. P. 9 Uri obvod a obsah obdélníku. b = 2 cm a = 3 cm 58

59 XXIX. íslo, íslice, íselné operace. P. 1 Uri souet všech pirozených sudých jednociferných ísel. P. 2 Uri souet všech pirozených lichých jednociferných ísel. P. 3 a) = b) ( ) 1 + ( ) 2 + ( ) 3 = c) Uri a: = 19 - a d) Napiš všechna dvojciferná ísla, která lze sestavit z íslic 4 a 5. 59

60 P. 4 a) napiš souet všech lichých ísel, která vyhovují nerovnici: 12 x 25 b) napiš souet všech sudých ísel, která vyhovují nerovnici: 14 x < 20 P. 5 Zapiš všechna dvojciferná ísla z íslic 0; 1; 2. P. 6 a) (3 1) = b) (14 5) = c) = 60

61 XXX. Jednoduché testové úlohy. P. 1 Za Petrem stojí ve front 7 zákazník, ped ním 3 zákazníci. Kolik osob stojí celkem ve front? P. 2 1 okoláda stojí spolu s 1 tatrankou 17 K. Za 2 tatranky a 3 okolády Maruška zaplatila 44 K. Kolik stojí 1 okoláda a 3 tatranky? (kresli si obrázek) P. 3 Jirka má v kapse 4 modré a 4 ervené kuliky. Kolik uliek musí z kapsy vytáhnout, aby ml jistotu, že vytáhl ervenou kuliku? P. 4 4 osoby za týden spotebují asi 560 l vody. Kolik l vody spotebuje 1 osoba za 8 dní? 61

62 P. 5 Eliška si myslí njaké íslo. Vynásobí je temi, pite k výsledku dvojnásobek myšleného ísla a dojde tak k výsledku 100. Které íslo si Eliška myslí? P. 6 Ptinásobek neznámého ísla je o 34 vtší než trojnásobek tohoto ísla. Uri neznámé íslo. 62

63 XXXI. as. P. 1 Vžní hodiny bijí ve tvrt, v pl a ve ti tvrt hodiny 1x, v celou hodinu tolikrát, kolik je práv hodiny. Kolik úder slyšel Petr, který pišel pod hodiny v 10:50 a odcházel 11:20? P. 2 Kolik minut je 6 hodin a 13 minut? P. 3 a) Vyjádi zlomkem 15 minut z 1 hodiny. b) Vyjádi zlomkem 30 sekund z 6 minut (pokus se zlomky uvést v základním tvar). 63

64 P. 4 Vlak vyjel z Letovic v 10 hodin 59 minut a do Bílovic dojel v 11 hodin 41 minut. Jak dlouho jel z Letovic do Bílovic? P. 5 Vašík jde do školy 17 minut, Petr 900 sekund, Eva ¼ hodiny a Mirce cesta trvá 1/3 hodiny. Komu trvá cesta do školy nejdéle? P. 6 Rychlost svtla je asi m/s. Kolik km by svtlo urazilo za 12 sekund? 64

65 XXXII. tverec, obdélník. P. 1 Zm délky stran (v cm) a vypoítej obvod i obsah. B D A B P. 2 Obvod obdélníku ABCD je 16 cm. Strana BC mí 2 cm (tj. BC = b = 2 cm). Vypoítej stranu a, uri obsah obdélníku ABCD. D C A B 65

66 P. 3 tverec ABCD má stranu a = 11 cm. Uri jeho obvod a obsah. P. 4 tverec ABCD má obvod 8 cm. Uri jeho stranu a a jeho obsah. P. 5 Obdélník ABCD má stranu a = 8 cm a obsah 24 cm 2. Uri jeho stranu. 66

67 XXXIII. Testové úlohy z aritmetiky. P : = P. 2 1 brigádník zasadí za 1 hodinu 10 stromk. Kolik stromk zasadí 5 brigádník za 4 hodiny? P. 3 Jaký je souet nejvtšího dvojciferného ísla a druhého nejmenšího tyciferného ísla? P. 4 Za hodinu a pl bude tvrt na dv. Kolik je nyní hodin? P. 5 1 m 3 dm (cm) = 3 a 2 m 2 (m 2 ) = 42 km 50 dm (m) = P. 6 V šatn je 116 bot a 22 epic. Kolik žák pišlo bez epice? 67

68 P. 7 Kolik trojúhelník je na obrázku? C A D B P. 8 Petr ušel 25 km, Emil o 2 km mén a Mirek o 3 km více než Emil. Kolik km ušli všichni chlapci dohromady? P. 9 Obvod obdélníku je 20 cm. Délka obdélníku je 8 cm. Uri jeho šíku. P. 10 Uri souin nejmenšího dvojciferného a nejvtšího trojciferného ísla. 68

69 XXXIV. Zlomky, zlomek jako ást celku. P. 1 Vyjádi zlomkem, jaká ást obrazce je vybarvena. P. 2 P. 3 P. 4 Vypoítej obvod a obsah tverce o stran 7 cm. P. 5 Vypoítej obvod a obsah obdélníku o stranách 7 cm a 2 cm. 69

70 P. 6 Vypoítej obsah obdélníku o stranách 5 dm a 4 dm. Uri ¾ obsahu tohoto obdélníku. P. 7 1/5 délky plotu odpovídá 14 m. Kolik m mí celý plot? P. 8 Jana nasbírala 12 kg jahod, Petra ¾ tohoto množství. Kolik jahod nasbíraly ob dívky dohromady? P. 9 Uri 5/6 z 60 m. P. 10 5/6 uritého celku pedstavuje 60 m. Uri tento celek. 70

71 XXXV. Slovní úlohy z aritmetiky. P. 1 Jestliže neznámé íslo vynásobím temi a odetu 31, dostanu 50. Uri neznámé íslo. P. 2 Z íslic 1; 2; 7 vytvo všechna dvojciferná ísla, která jsou dlitelná 3. P. 3 Z íslic 1; 3; 6; 9 vytvo všechna dvojciferná ísla, jejichž ciferný souet je vtší než 7. P. 4 Napiš nejvtší trojciferné íslo dlitelné tymi. 71

72 P. 5 Petr spoítal, že ddeek peuje o 70 kus domácích zvíat. Má 10 slepic, králík je o 14 ks víc než slepic, kachen je tyikrát mén než králík, perliek má o 4 ks mén než je poet kachen. Zbytek má holuby. Kolik holub ddeek chová? P. 6 a) O kolik je 1296 vtší než 1269? b) Kolikrát je 23 menší než 207? c) O kolik je 23 menší než 207? 72

73 XXXVI. Zlomky, desetinná ísla, vzájemné pevádní. Vzor: Napiš desetinným íslem a) = 27,13 b) = 0, Vzor: Napiš zlomkem a) 70,00 = b) 0,08 = 100 P. 1 Napiš desetinným íslem. 7 a) = b) = c) = d) = 100 e) = 10 f) P = 1000 Napiš desetinným zlomkem. 0,007 = 15,2 = 60,0 = 0,002 = 4,721 = 3,31 = 73

74 P. 3 Porovnej ísla napiš mezi n správný znak =; >; <. 0,3 0,03 7 0, ,7 15,3 1,53 0,27 0,270 P. 4 Seaísla vzestupni sestupn. Použij znak >; <. a) sestupn: 0,02; 2,51; 25,1; 2 b) vzestupn: 3,03; 3,5; 3,05 c) vzestupn: 1,5; 1,05; 0,105 P. 5 Napiš nejbližší pirozené íslo k íslu. 0,9 13,4 18,74 0,1 74

75 XXXVII. Poetní operace s desetinnými ísly. P. 1 Kolá stojí 8,40 K, rohlík 2,20 K. Petr si koupil 3 rohlíky a 1 kolá. Kolik K mu vrátí prodavaka na padesátikorunu? P. 2 0,2 + 0,4 = 2,7 + 0,5 = 0,2 + 0,8 = 2,7 + 1,3 = 0,2 + 3,1 = 2,7 + 1,8 = 0,9 + 3,1 = ,1 = 0,9 + 3,8 = 0,2 + 4 = 75

76 P. 3 vzor: 0,3 + 0,002 = 0,302 nebo 0,3 0,002 0,302 a) 0, ,02 = b) 0,7 + 0,21 = c) 0,03 + 0,25 = d) 2,27 + 3,84 = P. 4 Kterým íslem musíme násobit 3,2 abychom dostali 9,6? P ,4 = 0,3. 0,4 = 3. 2,5 = 0,3. 2,5 = 3. 0,09 = 0,3. 0,09 = 76

77 XXXVIII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Slon denn spotebuje 290 kg potravy. Jeho denní poteba potravy se rovná 0,1 jeho hmotnosti. Uri hmotnost slona. P. 2 Tída 6.A mla prmr na 1 žáka ve sbru papíru 14 kg;, 6.B 36,8 kg a 6.C 54,4 kg. a) Kolik kg papíru sebrali žáci v 6.A, když tato tída má 28 žák? b) O kolik kg byl prmr na 1 žáka v 6.C vtší než v 6.B? c) O kolik kg byl prmr na žáka v 6.A menší než v 6.C? 77

78 P. 3 Tída 4.A má 14 chlapc, 12 dvat. Prmrn sebral každý chlapec 0,7 kg bylin, každá dívka 0,8 kg. Kolik kg bylin sebrali žáci ve tíd dohromady? P. 4 Honzík koupil 3 sáky kávy po 14,20 K a 9 okolád po 12,50 K. Kolik korun dostal zpt na 200 K? (nákup se zaokrouhluje) 78

79 XXXIX. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Petr ml 500 korunovou bankovku. V Albertu provedl nákup: 5 krabic džusu po 24,80 K, 3 balíky šunky po 32,50 K, 2 krabiky kávy po 18 K a 3 krabiky aje po 28,20 K. U pokladny se cena zaokrouhluje na celé koruny. Kolik korun dostal Petr nazpt z 500 K? P. 2 Jitka suší byliny. Po vysušení 1 kg list zstalo 0,48 kg sušených list. Kolik kg vody se vypailo? 79

80 P. 3 Tatínek ezal tyky k rostlinám. Jejich délky byly 0,7 m; 12 dm; 110 cm; 1,3 m a 0,9 m. Kolik m mly všechny tyky dohromady? P. 4 Které íslo musíme piíst k íslu 2,3, abychom dostali 8,1? P. 5 Které íslo musíme odeíst od 12,04, abychom dostali 7,6? P. 6 Doplísla v tabulce, aby souet ve všech smrech byl vždy ,4 3,6 4,2 80

81 XL. Pevody jednotek s desetinnými ísly. vzor: 3,1 dm = 0,31 m 2,7 dl = 0,27 l 1,1 m = 110 cm P. 1 3,2 dm = m 4 m = km 5,2 cm = mm 5,2 cm = dm 5,2 cm = m 4,02 km = m 4,2 km = m 4,002 km = m 27 mm = m P. 2 4,1 ha = a 2 m 2 = a 3,2 dm 2 = cm 2 3,2 dm 2 = m 2 1,2 dm 2 = cm 2 1,2 dm 2 = mm 2 1,2 dm 2 = m 2 4,5 km 2 = ha 4,5 km 2 = a 81

82 P. 3 0,6 l = hl 2 dl = l 1,3 cl = ml 12,4 ml = dl 1 m 3 = dm cm 3 = dm 3 4,2 dm 3 = cm mm 3 = cm 3 P. 4 3 h = min 3,5 h = min 1,5 min = s 4 h = s 3,25 h = min P g = kg 2,3 t = kg 1 q = t 1,1 t = q 3,2416 t = kg 2,308 q = kg kg = t kg = q g = kg 82

83 XLI. íselné výrazy. P. 1 Dopl : 4 x P. 2 Dopl znak poetní operace (poetního výkonu) tak, aby hodnota výrazu byla ? 10 = P. 3 Piaarou ke každému výrazu správný název podíl souet souin : : 2 rozdíl (827 +2) : (16 + 2) 83

84 P. 4 Pia ke každému výrazu arou jeho hodnotu. 325 : : P. 5 Mezi výrazy zakroužkuj ten, který nemá smysl. a b (49 + 2). 0 c (49. 0) + 2 d (49. 0) - 2 e (2 + 49) : 0 f (2 + 49) : 0 g (49 0). 2 h (0 49)

85 XLII. Algebraické výrazy a jejich hodnota. Algebraický výraz obsahuje kromísel i promnné (písmenka). ( ). 5 íselný výraz [(2x -8). b] : 2 algebraický výraz P. 1 Uri hodnotu výrazu. vzor: a + 2b pro a = 1; b = = = 5 vzor: abc pro a = 2; b = 3; c = = 54 a) 2 k l pro k = 11; l = 3 b) a +b c pro a = 10; b = 7; c = 2 c) 3 m 2 n pro m = 5; n = 4 d) 4. (b +c) 2. (b c) pro b = 10; c = 1 85

86 P. 2 Pia ke každému výrazu jeho správný název (podle poslední provádné operace). vzor: (a +b). (c + d) souet 4 + bc souin 4 k : 3 7 a + 2 ab souet l 3 c 9 souin mno 2. (ab + ac + bc) rozdíl 4. (m + 2) + 11 c [b (b 7) : 2] : 4 podíl [b (b 7) : 2] + 1 P. 3 Dopl tabulku. x x + 15 y y z z : 3 86

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. I. Hodnota algebraického výrazu....

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 9.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Hana Vocelková 2014 Matematický kroužek 2 - Matematický kroužek pro žáky s výchovnými, naukovými problémy a pro žáky se zdravotním

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Přirozená čísla. (Zápis přirozených čísel) (Základní početní operace v N a jejich vlastnosti) (Dělitel a násobek přirozeného čísla)

Přirozená čísla. (Zápis přirozených čísel) (Základní početní operace v N a jejich vlastnosti) (Dělitel a násobek přirozeného čísla) Přirozená čísla Jedna, dva, moc Zápis přirozených čísel) 0 a) např. 8 b) např. 0 c) např. CXXVIII např.,, 0 a, d, h 0 0, 0,, 00,,, 00,,, 000 0 A, B, C, D 0 a) ANO b) NE c) NE ANO 0 a) 0 + 0 + 0 + 0 + b)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci MPS JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2005 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci D. Navrátilová, Pedagogická

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova VY_52_INOVACE_145_dráha-seznámení s fyz. veličinou Jméno autora VM Jana Slaboňová Datum vytvoření VM 8. 7. 2011 Ročník použití VM devátý Vzdělávací oblast/obor

Více

2. Dělitelnost přirozených čísel

2. Dělitelnost přirozených čísel 2. Dělitelnost přirozených čísel 6. ročník - 2. Dělitelnost přirozených čísel Číslo 4 756 můžeme rozložit 4 756 = 4. 1 000 + 7. 100 + 5. 10 + 6 Obdobně : čtyřciferné číslo můžeme zapsat ve tvaru a bcd

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0021

CZ.1.07/1.1.30/01.0021 MATEMATIKA HRAV tematický plán zájmového kroužku pro 1. st. ZŠ Auto i: Mgr. Zde ka Havlenová Mgr. Ivana Kozlíková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovn vzd lávací strategie ZŠ Kazn jov reg. íslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla soutěže

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Obor přirozených čísel 75

Obor přirozených čísel 75 Obor přirozených čísel 75 Délky českých řek ZADÁNÍ Máš za úkol porovnat délky českých řek. Přiřaď každé řece pořadové číslo od nejdelší po nejkratší a vypočítej, o kolik metrů jsou kratší všechny řeky

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více