Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje. 1

2 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy II. Obrazce. Operace s pirozenými ísly III. ady, logické úlohy... 7 IV. ady, úsudkové úlohy VI. Slovní a logické úlohy VII. Úsudkové úlohy, ady VIII. Poetní operace s pirozenými ísly, jednotky IX. Slovní úlohy, operace s ísly, jednotky X. Osová soumrnost, poetní operace XI. Jednotky hmotnosti. Zlomky XII. Rychlost, dráha, as XIII. Jednotky objemu, objemy ve slovních úlohách XIV. Zlomky a desetinná ísla XV. Poetní operace (poetní výkony) XVI. Rovnice, slovní úlohy XVII. Operace s pirozenými ísly XVIII. Dlitelnost XIX. Rovnice, nerovnice XX. Rovnice, nerovnice, šifry XXI. Celá ísla XXII. Poetní operace s celými ísly XXIII. Dlitelnost XXIV. Obrazce XXV. Slovní úlohy XXVI. Slovní úlohy XXVII. Dlitelnost XXVIII. Obrazce XXIX. íslo, íslice, íselné operace XXX. Jednoduché testové úlohy XXXI. as XXXII. tverec, obdélník XXXIII. Testové úlohy z aritmetiky XXXIV. Zlomky, zlomek jako ást celku XXXV. Slovní úlohy z aritmetiky XXXVI. Zlomky, desetinná ísla, vzájemné pevádní XXXVII. Poetní operace s desetinnými ísly XXXVIII. Slovní úlohy s desetinnými ísly XXXIX. Slovní úlohy s desetinnými ísly XL. Pevody jednotek s desetinnými ísly XLI. íselné výrazy XLII. Algebraické výrazy a jejich hodnota

3 I. Slovní a úsudkové úlohy. P. 1 1 vrabec sezobe denn 32 zrníek pšenice. Kolik sezobou denn 3 vrabci? P. 2 Dopl pyramidu násobení P. 3 Petr šel do školy ¼ hodiny, Eva 10 minut. Kdo šel delší dobu? O kolik minut? 3

4 P. 4 Napiš, o kolik a kolikrát je íslo 32 vtší než íslo 8? P. 5 Kolik je na obrázku? P. 6 Najdi prnik = spolenou ást všech 3 obrazc. 4

5 II. Obrazce. Operace s pirozenými ísly. P. 1 Kolik tverc je na obrázku? P. 2 Najdi, kolik je na obrázku trojúhelník. 5

6 P. 3 Dopl pyramidu násobení P. 4 (8 + 4). 2 = = = = = P. 5 Dopl 3 leny ady. a) 4; 8; 12;...;...;... b) 5; 6; 10; 12;...;...;... 6

7 III. ady, logické úlohy. P. 1 Dopl pyramidu (sítání) P. 2 Vybarvi spolenou kruhu ást, obdélníku a trojúhelníku mode. 7

8 P = (42 8) : 2 = ½ z 84 kg = ¼ z 44 m = 2ha (a) = P. 4 Dopladu. a) 3; 2; 5; 4; 7; 6; 9;...;...;... b) * A; * * B;...;...;...; c) 1; 3; 1; 4;...;...;... d) 3; 6; 9;...;...;... P. 5 V místnosti je 5 stol, u každého stolu jsou 4 židle. Kolik židlí je v místnosti? 8

9 IV. ady, úsudkové úlohy. P. 1 Uri. x P. 2 A C B Zelen vybarvi spolenou ást A a B. Mode vybarvi spolenou ást B a C. erven vybarvi spolenou ást A a C. 9

10 P. 3 (18 + 2) : 2 + (4 3). 7 = P. 4 Dopladu 3 další leny. (obrázky:, o, *,, ) o * o * P. 5 Petr a Jan mají 16 knížek o pírod. Petr má o 2 knížky víc než Jan. Kolik knížek má Petr a kolik Jan? P. 6 (48 + 2). 2 = = = = 10

11 V. Operace s ísly, ady. P. 1 Dopl pyramidu násobení P. 2 Sestroj všechny pímky urené body A; B; C. C x A x x B P. 3 Dopl tabulku podle pravidla prvního ádku

12 P. 4 Dopladu. a) xoxoxxooxxoo b) 1; 2; 4; 8; ; ; ; c) AB; AC; AD; AE; ; ;. d) * 1; ** 2; *** 3; ; ; P. 5 Na tyech židlích sedí 4 koky a každá má 2 myši. Kolik je celkem myší? P. 6 Dopl znaménka, pop. závorky, aby platila rovnost = 13 P = (14 2). 7 = = 14 (2 + 7) = 14 (2 + 7) 5 = 14. (2. 3 6) = 12

13 VI. Slovní a logické úlohy. P. 1 1 rybika potebuje 1,5 l vody. Kolik vody potebuje 6 rybiek? P. 2 Dopl sítací pyramidu P. 3 Dopl pyramidu násobení P. 4 Turista ušel za ½ hodiny 3 km. Jak dlouho by mu trvalo ujití 24 km? 13

14 P. 5 Najdi prnik spolenou ást tverce, trojúhelníku a obdélníku. P. 6 Kolik obdélník je na obrázku? 14

15 VII. Úsudkové úlohy, ady. P. 1 Dopl pyramidu P. 2 Uri spolenou ást všech tech kruh. 15

16 P. 3 Doplady 3 další leny. a) 4; 8; 12; 16; b) 4; 8; 16;.. c) 4; 6; 8; d) 1; 3; 7; 15;. P. 4 Uri poet trojúhelník. P (7 3) = = (8 + 2) = ( ) = 16

17 VIII. Poetní operace s pirozenými ísly, jednotky. P = = 8. 3 = 9. 7 = 4.5 = P = = = = P. 3 Napiš další ti leny ady. a) 2; 4; 6;. b) 1; 3; 5;. c) 3; 6; 9;. d) 1; 3; 7;. P. 4 Kolik trojúhelník je na obrázku? 17

18 P. 5 Na základ 1. obrázku dopl 2. obrázek P. 6 Uri spolenou ást obdélník. 18

19 IX. Slovní úlohy, operace s ísly, jednotky. P. 1 Petr nasbíral 3x více hib než Anika. Celkem dti nasbíraly 28 hib. Kolik nasbíral hib Petr, kolik Anika? P. 2 Petr nasbíral o 3 bedle víc než Anika. Celkem dti nasbíraly 15 bedlí. Kolik jich nasbíral Petr, kolik Anika? 19

20 P P. 4 3 kg 1 g = g 2 m 3 cm = cm 1 m 4 cm = mm 2 ha = a 300 a = ha P. 5 (8 + 7) : 5 = (8 + 7). 5 = (8 + 7) 5 = = (8 + 4). 2 = (8 + 2). 3 = 20

21 X. Osová soumrnost, poetní operace. P. 1 Dopl zbývající ást osov soumrného útvaru. 21

22 P. 2 Vypoítej = 99 9 = = 99 : 9 = 9,9 + 9 = 9,9 9 = 9,9. 9 = 9,9 : 9 = P = = = 121 : 11 = 12, = 12,1 11 = 12,1. 11 = 12,1 : 11 = 22

23 XI. Jednotky hmotnosti. Zlomky. 1 dag = 1 dkg = 10 g 1 kg = 100 dag = 100 dkg P. 1 4 kg = g 2 kg = g 310 q = kg 310 kg = g g = kg g = kg kg = q kg = t P. 2 1 kg 1 dag = dag 1 kg = g 1 dag = g 1 kg 1 kg = g g = kg g = dag 23

24 Zlomky: Zapiš zlomkem, jaká ást obrazce je vybarvena. 24

25 XII. Rychlost, dráha, as. P. 1 Za ti hodiny ujede auto 180 km. Kolik km ujede a) za 1 hodinu b) za 5 hodin. P. 2 Peve na uvedené jednotky. 14 km = m 2 h = min 3 h 12 min = min 180 min = h 196 min = h 131 s = min; s 4 h 2 min 1 s = s 8 h 3 s = s 25

26 Ujede-li auto za 1 hodinu 70 km íkáme, že jede rychlostí 70 km za hodinu zapisujeme 70 km/h. P. 3 Auto za 4 hodiny ujelo 260 km. Uri jeho rychlost. P. 4 Cyklista jede prmrnou rychlostí 15 km/h. Za jak dlouho ujede 60 km? P. 5 Chodec jde prmrnou rychlostí 5 km/h. Kolik km ujde za 2,5 hodiny? 26

27 XIII. Jednotky objemu, objemy ve slovních úlohách. 1 hl = 100 l 1 l = 10 dl 1 dl = 10 cl 1 cl = 10 ml P. 1 Peve na uvedené jednotky. 4 hl = l 2 hl 1 l = l 3 hl 40 dl = l 2 cl = ml l = hl dl = l dl = hl P. 2 Na zahrad stojí sud o objemu 1 hl. Malý Petr do nj nanosil vodu, 50x šel s kbelíkem o objemu 1 l, 40x s nádobkou o objemu 15 dl. Jaký je výsledek jeho snažení? 27

28 P. 3 Jirka nalil do vaniky 4x 2 l vody, pak 6x ½ l vody odebral a pak ješt pilil 5 l vody. Kolik l vody je nyní ve vanice? P. 4 Vašík vypil ráno ¼ l kakaa ke snídani, na svainu ml 2 dl džusu, k obdu vypil dv skleniky malinové šávy po 1,5 dl, odpoledne bhem pobytu na hišti vypil 3 krabiky Fruka (každá má objem 2,5 dl) a veer ml 0,5 l citronády. Kolik tekutin vypil Vašík za celý den? 28

29 XIV. Zlomky a desetinná ísla. P. 1 7 vybarvi zelen obdélníku 24 1 vybarvi erven obdélníku 24 3 vybarvi mode obdélníku 24 Napiš zlomek, jaká ást obdélníku je nevybarvena. P. 2 Zlomek lze pevést na desetinné íslo tak, že dlíme itatele jmenovatelem. 3 itatel - zlomková ára 4 jmenovatel 3 zlomek 4 3 = 3 : 4 = 0,75 4 3,00 : 4 = 0, = 3,6 18,0 : 5 = 3,

30 Peve tyto zlomky na desetinná ísla. (v pípad poteby použij kalkulaku) a) 11 = 5 b) 5 2 = c) 1 = 4 13 d) = e) = 75 f) 12 = 48 P. 3 vzor: 3 z 20 m = (20 :5) = 4. 3 = 12 m 5 nebo: 5 20 m : 5 = 4 m = 12 m 5 Vypoítej 47 2 z 35 kg. 30

31 XV. Poetní operace (poetní výkony). P. 1 K íslu 100 piítej opakovaníslo 15 a skoni, jakmile dojdeš k prvnímu soutu vtšímu než 200. P.2 Od ísla 100 odeítej opakovan 24 a skoni pi prvním rozdílu menšímu než 30. P. 3 Uri: a) souet 789 a 232 b) rozdíl 789 a 232 c) souin 144 a 12 d) podíl 144 a 12 e) souin soutu 2 a 5 a rozdílu 12 a 10 P. 4 Uri: a) souet zvtšený o 20 b) souin 12 a 10 zmenšený 25 c) soui12 a 10 zmenšený 5x d) souet 1500 a 500 zvtšený 2x 31

32 P. 5 Vypoítej. a) ptinásobek ísla 9 zmenšený o 5 b) ptinásobek ísla 15 zmenšený 3x P. 6 Napiš pod sebe ísla a seti. a) = b) = P. 7 Uri. a) ( ) ( ) = b) ( ) (12 9) = 32

33 XVI. Rovnice, slovní úlohy. vzor: 3. x = 150 zk. L (50) = = 150 x = 150 : 3 P (50) = 150 x = 50 P. 1 a + 39 = 809 P b = 372 P. 3 b 21 = 426 P. 4 c : 8 =24 33

34 vzor: 13 m stužky stojí 65 K. Kolik zaplatíme za 11 m této stužky? 13 m K 1 m : 13 = 5 K 11 m = 55 K Za 11 m stužky zaplatíme 55 K. P okolád stojí 247 K. Kolik K zaplatí Petr za 9 okolád? P knih stojí K. Kolik korun zaplatíme za 17 takových knih? 34

35 XVII. Operace s pirozenými ísly. P. 1 O kolik je íslo vtší než 8 009? P. 2 Kolikrát je íslo vtší než 3? P. 3 Kolikrát je íslo 27 menší než 1 377? P. 4 O kolik je íslo 324 menší než 459? P. 5 (36 + 9) : 3 = : 3 = (36 9) : 3 = 36 9 : 3 = 35

36 P. 6 a) = b) 1231 ( ) = c) = d) 1231 (45 13) = P. 7 Vypoítej. a) souet 108 a 37 b) rozdíl 108 a 37 c) souin 108 a 4 d) souin 108 a 104 zvtšený o podíl 28 a 4 36

37 XVIII. Dlitelnost. P. 1 Zjisti ciferný souet ísel. a) b) c) P. 2 Doplíslice 0 9 tak, aby dané íslo bylo dlitelné. a) temi a bylo * 4 * 1 * 1 - menší než (vypiš alespo 3 možnosti) b) temi * 51 c) temi a bylo vtší než 400 d) tymi 51 * e) pti * 37

38 P. 3 Zjisti, zda íslo a) je dlitelné 7 b) je dlitelné 6 P a 7 jsou ísla dlitelná sedmi Zjisti, zda souet, rozdíl, souin, podíl je i není dlitelný sedmi. 38

39 XIX. Rovnice, nerovnice. P. 1 eš rovnici. a) y + 15 = 45 b) 15. z = 45 c) x 15 = 45 d) b : 15 = 45 39

40 P. 2 Uri všechna pirozená ísla, která vyhovují nerovnici. a) b) 9 + y < 15 c) 4 x < 10 d) 5. y < 35 40

41 XX. Rovnice, nerovnice, šifry. P. 1 Zapiš A (ano), N (ne), zda x = 9 je ešením rovnice. a) 3x + 3 = 30 b) 11x 9 = 80 c) 9x 19 = 80 d) 5x + 5 = 51 e) 12x + 2 = 110 f) 20x + 20 = 100 P. 2 Vypiš všechna ísla, která vyhovují nerovnici 4x + 7 > 47 Vyber je z ísel: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 P. 3 Napiš nejmenší pirozené íslo, které lze dlit souasn osmi a šesti 41

42 P. 4 Je dána šifra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Uri šifrovaný zápis. a) 78 : 3 = 72 : 8 = 39 : 3 = 38 : 38 = b) 96 : 6 = 36 : 2 = 45 : 3 = 76 : 4 = 900 : 100 = 70 : 5 = 125 : 25 = 81 : 27 = 42

43 XXI. Celá ísla. P. 1 Dopl tabulku. poátení teplota zmna teploty výsledná teplota - 5 C vzestup o 7 C 2 C + 3 C pokles o 8 C +4 C pokles o 4 C 0 C vzestup o 1 C - 11 C pokles o 3 C - 3 C vzestup o 4 C +2 C vzestup o 1 C +7 C pokles o 9 C P. 2 Vypoítej. -6 C + 7 C = 5 o C + 9 o C = 3 C - 4 C = -9 C + 12 C = -8 C + 15 C = 17 C - 8 C = 13 C - 26 C = 43

44 P. 3 Dopl. + 5 o C - 9 o C +2 o C - 6 o - 2 o C 4 o C - 8 o C - 14 o C - 3 o C P. 4-4 C + 12 C = -12 C - 8 C = -15 C + 10 C = -15 C - 10 C = = = = = = 7 1 = 2 3 = = 44

45 XXII. Poetní operace s celými ísly. P = = = = = = P. 2 Poítej podle vzoru = (- 5) = (- 5) = = 15 a) = g) 1 8. (- 4) = b) - 2. (- 7) = h) (-2) = c) = i) 2. (- 13) = d) 2. (- 7) = j) 3. (- 19) = e) 2. (- 9) = k) - 2. (- 11) = f) - 2. (- 9) = l) = P (- 3) = 9. (- 3) 2. 3 = 45

46 P. 4 Poítej = 3. (-1) = = 2. (-1) = (-1) = 2. 2 = 0. (-1) = 1. 2 = - 1. (-1) = 0. 2 = - 2. (-1) = = - 3. (-1) = = - 4. (-1) = = - 5. (-1) = P. 5 Ráno byla teplota - 8 C, pak vzrostla o 2 C a do veera klesla o 4 C. Kolik C bylo veer? P. 6 Petr ml 126 K. Dárek pro maminku stál 131 K. Kolik korun mu chybí? 46

47 XXIII. Dlitelnost. P. 1 Uri íslo: a) jehož trojnásobek je 27 b) jehož dvojnásobek je 124 c) jehož ptinásobek je 125 d) jehož tynásobek je 124 e) jehož sedminásobek je 140 P. 2 Napiš všechny násobky ísla 7, které jsou vtší než 15 a menší než 100. P. 3 Napiš všechna ísla pirozená, jimiž je dlitelné íslo 12 (tzn., napiš všechny dlitele ísla 12). 47

48 P. 4 Napiš 5 spolených násobkísel 2 a 3. P. 5 Napiš nejmenší spolené násobky. vzor: n (4; 6) = 12 n ( 4; 6; 5) = 60 n ( 9; 5) = n (8; 4) = n ( 3;8) = n (2; 5) = n (3; 4; 5) = n ( 2; 4; 5) = n (3; 7) = n (21; 7) = n (3; 9) = 48

49 XXIV. Obrazce. P. 1 D C D C b b bv b b A a B A a B a) Zm délku strany tverce a vypoítej jeho obvod a obsah. b) Zm délky stran obdélníku a vypoítej jeho obvod a obsah. P. 2 Vypoítej obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníku ABC. Délky stran zm. C A B 49

50 P. 3 tverec ABCD má stranu délky 3 cm. tverec KLMN má stranu dvojnásobné délky. a) Kolikrát je obvod tverce KLMN vtší než obvod tverce ABCD? b) Kolikrát je obsah tverce KLMN vtší než obsah tverce ABCD? P. 4 O kolik je 12 dm víc než 3 dm? Kolikrát je 12 dm vtší než 3 dm? 50

51 XXV. Slovní úlohy. P. 1 Myslím si 1 dvojciferné a 1 jednociferné íslo. Když je mezi sebou vynásobím, dostanu 70; když je od sebe odetu, dostanu 9. Která jsou to ísla? P. 2 Eliška nasbírala 15 hib, Petra tetinu tohoto množství a Maruška našla dvakrát víc hib než Petra. Kolik hib nasbíraly všechny dívky celkem? 51

52 P. 3 Jirka má 14 K, což je o 3 K víc než má Petr a Vašík má o 13 K víc než Petr. Kolik korun mají všichni 3 chlapci dohromady? P. 4 Jakub má o 4 autíka víc než Pavel. Celkem mají 22 autíek. Kolik autíek má Jakub, kolik Pavel? 52

53 XXVI. Slovní úlohy. P. 1 Auto stálo K, po namontování klimatizace se jeho cena o 10 1 zvýšila. Kolik pak auto stálo? P. 2 3 kg jablek stály 54 K. Kolik stojí ½ kg jablek? 53

54 P. 3 Vlak vyjel z Prahy ve 22:40 hodin. Cesta do Letovic mu trvá 2 hodiny 35 minut. V kolik hodin dojel do Letovic? P. 4 Sadai vysadili celkem 18 strom ve vzdálenosti 4 m od sebe. Kolik m je 1. strom vzdálen od posledního? 54

55 XXVII. Dlitelnost. P. 1 Z kartiek, na kterých jsou ísla 2; 3; 8; 8 poskládej nejvtší íslo dlitelné 3. P. 2 Napiš první tyi násobky ísla 24. P. 3 Zjisti, zda íslo 1377 je dlitelné 17. P. 4 Napiš všechna dvojciferná ísla z íslic 0; 1; 2 (každá íslice 1x). 55

56 P. 5 Napiš všechna trojciferná ísla z íslic 2; 5; 7 (každá z íslic mže být obsažena v 1 íslu jen 1x). P. 6 D. nejvtší spolený dlitel nap. D (24;36) = 12 D (8;4) = 4 D (5;2) = 1 D (27;6) = 3 a) n (2;7) = c) n (4; 5) = D (2;7) = D (4;5) = b) n (18; 9) = e) n (4;6) = D (18; 9) = D (4;6) = 56

57 XXVIII. Obrazce. P. 1 Obvod trojúhelníku je 35 cm. Uri délku strany b. C b 14 A 13 B P. 2 Zm délky stran (mm: k =.., l =., m =.. P. 3 Zm délky stran: PQ =., QR =., PR = R P Q P. 4 Uri obvod trojúhelníku KLM z p

58 P. 5 Uri obvod trojúhelníku PQR z p. 3. P. 6 a = 25 mm Uri obvod a obsah tverce. D C A B P. 7 a = 2 cm. Uri obvod tverce, který má 3x delší stranu než tverec ABCD. D C A B P. 8 Obvod tverce je 36 dm. Uri jeho obsah. P. 9 Uri obvod a obsah obdélníku. b = 2 cm a = 3 cm 58

59 XXIX. íslo, íslice, íselné operace. P. 1 Uri souet všech pirozených sudých jednociferných ísel. P. 2 Uri souet všech pirozených lichých jednociferných ísel. P. 3 a) = b) ( ) 1 + ( ) 2 + ( ) 3 = c) Uri a: = 19 - a d) Napiš všechna dvojciferná ísla, která lze sestavit z íslic 4 a 5. 59

60 P. 4 a) napiš souet všech lichých ísel, která vyhovují nerovnici: 12 x 25 b) napiš souet všech sudých ísel, která vyhovují nerovnici: 14 x < 20 P. 5 Zapiš všechna dvojciferná ísla z íslic 0; 1; 2. P. 6 a) (3 1) = b) (14 5) = c) = 60

61 XXX. Jednoduché testové úlohy. P. 1 Za Petrem stojí ve front 7 zákazník, ped ním 3 zákazníci. Kolik osob stojí celkem ve front? P. 2 1 okoláda stojí spolu s 1 tatrankou 17 K. Za 2 tatranky a 3 okolády Maruška zaplatila 44 K. Kolik stojí 1 okoláda a 3 tatranky? (kresli si obrázek) P. 3 Jirka má v kapse 4 modré a 4 ervené kuliky. Kolik uliek musí z kapsy vytáhnout, aby ml jistotu, že vytáhl ervenou kuliku? P. 4 4 osoby za týden spotebují asi 560 l vody. Kolik l vody spotebuje 1 osoba za 8 dní? 61

62 P. 5 Eliška si myslí njaké íslo. Vynásobí je temi, pite k výsledku dvojnásobek myšleného ísla a dojde tak k výsledku 100. Které íslo si Eliška myslí? P. 6 Ptinásobek neznámého ísla je o 34 vtší než trojnásobek tohoto ísla. Uri neznámé íslo. 62

63 XXXI. as. P. 1 Vžní hodiny bijí ve tvrt, v pl a ve ti tvrt hodiny 1x, v celou hodinu tolikrát, kolik je práv hodiny. Kolik úder slyšel Petr, který pišel pod hodiny v 10:50 a odcházel 11:20? P. 2 Kolik minut je 6 hodin a 13 minut? P. 3 a) Vyjádi zlomkem 15 minut z 1 hodiny. b) Vyjádi zlomkem 30 sekund z 6 minut (pokus se zlomky uvést v základním tvar). 63

64 P. 4 Vlak vyjel z Letovic v 10 hodin 59 minut a do Bílovic dojel v 11 hodin 41 minut. Jak dlouho jel z Letovic do Bílovic? P. 5 Vašík jde do školy 17 minut, Petr 900 sekund, Eva ¼ hodiny a Mirce cesta trvá 1/3 hodiny. Komu trvá cesta do školy nejdéle? P. 6 Rychlost svtla je asi m/s. Kolik km by svtlo urazilo za 12 sekund? 64

65 XXXII. tverec, obdélník. P. 1 Zm délky stran (v cm) a vypoítej obvod i obsah. B D A B P. 2 Obvod obdélníku ABCD je 16 cm. Strana BC mí 2 cm (tj. BC = b = 2 cm). Vypoítej stranu a, uri obsah obdélníku ABCD. D C A B 65

66 P. 3 tverec ABCD má stranu a = 11 cm. Uri jeho obvod a obsah. P. 4 tverec ABCD má obvod 8 cm. Uri jeho stranu a a jeho obsah. P. 5 Obdélník ABCD má stranu a = 8 cm a obsah 24 cm 2. Uri jeho stranu. 66

67 XXXIII. Testové úlohy z aritmetiky. P : = P. 2 1 brigádník zasadí za 1 hodinu 10 stromk. Kolik stromk zasadí 5 brigádník za 4 hodiny? P. 3 Jaký je souet nejvtšího dvojciferného ísla a druhého nejmenšího tyciferného ísla? P. 4 Za hodinu a pl bude tvrt na dv. Kolik je nyní hodin? P. 5 1 m 3 dm (cm) = 3 a 2 m 2 (m 2 ) = 42 km 50 dm (m) = P. 6 V šatn je 116 bot a 22 epic. Kolik žák pišlo bez epice? 67

68 P. 7 Kolik trojúhelník je na obrázku? C A D B P. 8 Petr ušel 25 km, Emil o 2 km mén a Mirek o 3 km více než Emil. Kolik km ušli všichni chlapci dohromady? P. 9 Obvod obdélníku je 20 cm. Délka obdélníku je 8 cm. Uri jeho šíku. P. 10 Uri souin nejmenšího dvojciferného a nejvtšího trojciferného ísla. 68

69 XXXIV. Zlomky, zlomek jako ást celku. P. 1 Vyjádi zlomkem, jaká ást obrazce je vybarvena. P. 2 P. 3 P. 4 Vypoítej obvod a obsah tverce o stran 7 cm. P. 5 Vypoítej obvod a obsah obdélníku o stranách 7 cm a 2 cm. 69

70 P. 6 Vypoítej obsah obdélníku o stranách 5 dm a 4 dm. Uri ¾ obsahu tohoto obdélníku. P. 7 1/5 délky plotu odpovídá 14 m. Kolik m mí celý plot? P. 8 Jana nasbírala 12 kg jahod, Petra ¾ tohoto množství. Kolik jahod nasbíraly ob dívky dohromady? P. 9 Uri 5/6 z 60 m. P. 10 5/6 uritého celku pedstavuje 60 m. Uri tento celek. 70

71 XXXV. Slovní úlohy z aritmetiky. P. 1 Jestliže neznámé íslo vynásobím temi a odetu 31, dostanu 50. Uri neznámé íslo. P. 2 Z íslic 1; 2; 7 vytvo všechna dvojciferná ísla, která jsou dlitelná 3. P. 3 Z íslic 1; 3; 6; 9 vytvo všechna dvojciferná ísla, jejichž ciferný souet je vtší než 7. P. 4 Napiš nejvtší trojciferné íslo dlitelné tymi. 71

72 P. 5 Petr spoítal, že ddeek peuje o 70 kus domácích zvíat. Má 10 slepic, králík je o 14 ks víc než slepic, kachen je tyikrát mén než králík, perliek má o 4 ks mén než je poet kachen. Zbytek má holuby. Kolik holub ddeek chová? P. 6 a) O kolik je 1296 vtší než 1269? b) Kolikrát je 23 menší než 207? c) O kolik je 23 menší než 207? 72

73 XXXVI. Zlomky, desetinná ísla, vzájemné pevádní. Vzor: Napiš desetinným íslem a) = 27,13 b) = 0, Vzor: Napiš zlomkem a) 70,00 = b) 0,08 = 100 P. 1 Napiš desetinným íslem. 7 a) = b) = c) = d) = 100 e) = 10 f) P = 1000 Napiš desetinným zlomkem. 0,007 = 15,2 = 60,0 = 0,002 = 4,721 = 3,31 = 73

74 P. 3 Porovnej ísla napiš mezi n správný znak =; >; <. 0,3 0,03 7 0, ,7 15,3 1,53 0,27 0,270 P. 4 Seaísla vzestupni sestupn. Použij znak >; <. a) sestupn: 0,02; 2,51; 25,1; 2 b) vzestupn: 3,03; 3,5; 3,05 c) vzestupn: 1,5; 1,05; 0,105 P. 5 Napiš nejbližší pirozené íslo k íslu. 0,9 13,4 18,74 0,1 74

75 XXXVII. Poetní operace s desetinnými ísly. P. 1 Kolá stojí 8,40 K, rohlík 2,20 K. Petr si koupil 3 rohlíky a 1 kolá. Kolik K mu vrátí prodavaka na padesátikorunu? P. 2 0,2 + 0,4 = 2,7 + 0,5 = 0,2 + 0,8 = 2,7 + 1,3 = 0,2 + 3,1 = 2,7 + 1,8 = 0,9 + 3,1 = ,1 = 0,9 + 3,8 = 0,2 + 4 = 75

76 P. 3 vzor: 0,3 + 0,002 = 0,302 nebo 0,3 0,002 0,302 a) 0, ,02 = b) 0,7 + 0,21 = c) 0,03 + 0,25 = d) 2,27 + 3,84 = P. 4 Kterým íslem musíme násobit 3,2 abychom dostali 9,6? P ,4 = 0,3. 0,4 = 3. 2,5 = 0,3. 2,5 = 3. 0,09 = 0,3. 0,09 = 76

77 XXXVIII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Slon denn spotebuje 290 kg potravy. Jeho denní poteba potravy se rovná 0,1 jeho hmotnosti. Uri hmotnost slona. P. 2 Tída 6.A mla prmr na 1 žáka ve sbru papíru 14 kg;, 6.B 36,8 kg a 6.C 54,4 kg. a) Kolik kg papíru sebrali žáci v 6.A, když tato tída má 28 žák? b) O kolik kg byl prmr na 1 žáka v 6.C vtší než v 6.B? c) O kolik kg byl prmr na žáka v 6.A menší než v 6.C? 77

78 P. 3 Tída 4.A má 14 chlapc, 12 dvat. Prmrn sebral každý chlapec 0,7 kg bylin, každá dívka 0,8 kg. Kolik kg bylin sebrali žáci ve tíd dohromady? P. 4 Honzík koupil 3 sáky kávy po 14,20 K a 9 okolád po 12,50 K. Kolik korun dostal zpt na 200 K? (nákup se zaokrouhluje) 78

79 XXXIX. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Petr ml 500 korunovou bankovku. V Albertu provedl nákup: 5 krabic džusu po 24,80 K, 3 balíky šunky po 32,50 K, 2 krabiky kávy po 18 K a 3 krabiky aje po 28,20 K. U pokladny se cena zaokrouhluje na celé koruny. Kolik korun dostal Petr nazpt z 500 K? P. 2 Jitka suší byliny. Po vysušení 1 kg list zstalo 0,48 kg sušených list. Kolik kg vody se vypailo? 79

80 P. 3 Tatínek ezal tyky k rostlinám. Jejich délky byly 0,7 m; 12 dm; 110 cm; 1,3 m a 0,9 m. Kolik m mly všechny tyky dohromady? P. 4 Které íslo musíme piíst k íslu 2,3, abychom dostali 8,1? P. 5 Které íslo musíme odeíst od 12,04, abychom dostali 7,6? P. 6 Doplísla v tabulce, aby souet ve všech smrech byl vždy ,4 3,6 4,2 80

81 XL. Pevody jednotek s desetinnými ísly. vzor: 3,1 dm = 0,31 m 2,7 dl = 0,27 l 1,1 m = 110 cm P. 1 3,2 dm = m 4 m = km 5,2 cm = mm 5,2 cm = dm 5,2 cm = m 4,02 km = m 4,2 km = m 4,002 km = m 27 mm = m P. 2 4,1 ha = a 2 m 2 = a 3,2 dm 2 = cm 2 3,2 dm 2 = m 2 1,2 dm 2 = cm 2 1,2 dm 2 = mm 2 1,2 dm 2 = m 2 4,5 km 2 = ha 4,5 km 2 = a 81

82 P. 3 0,6 l = hl 2 dl = l 1,3 cl = ml 12,4 ml = dl 1 m 3 = dm cm 3 = dm 3 4,2 dm 3 = cm mm 3 = cm 3 P. 4 3 h = min 3,5 h = min 1,5 min = s 4 h = s 3,25 h = min P g = kg 2,3 t = kg 1 q = t 1,1 t = q 3,2416 t = kg 2,308 q = kg kg = t kg = q g = kg 82

83 XLI. íselné výrazy. P. 1 Dopl : 4 x P. 2 Dopl znak poetní operace (poetního výkonu) tak, aby hodnota výrazu byla ? 10 = P. 3 Piaarou ke každému výrazu správný název podíl souet souin : : 2 rozdíl (827 +2) : (16 + 2) 83

84 P. 4 Pia ke každému výrazu arou jeho hodnotu. 325 : : P. 5 Mezi výrazy zakroužkuj ten, který nemá smysl. a b (49 + 2). 0 c (49. 0) + 2 d (49. 0) - 2 e (2 + 49) : 0 f (2 + 49) : 0 g (49 0). 2 h (0 49)

85 XLII. Algebraické výrazy a jejich hodnota. Algebraický výraz obsahuje kromísel i promnné (písmenka). ( ). 5 íselný výraz [(2x -8). b] : 2 algebraický výraz P. 1 Uri hodnotu výrazu. vzor: a + 2b pro a = 1; b = = = 5 vzor: abc pro a = 2; b = 3; c = = 54 a) 2 k l pro k = 11; l = 3 b) a +b c pro a = 10; b = 7; c = 2 c) 3 m 2 n pro m = 5; n = 4 d) 4. (b +c) 2. (b c) pro b = 10; c = 1 85

86 P. 2 Pia ke každému výrazu jeho správný název (podle poslední provádné operace). vzor: (a +b). (c + d) souet 4 + bc souin 4 k : 3 7 a + 2 ab souet l 3 c 9 souin mno 2. (ab + ac + bc) rozdíl 4. (m + 2) + 11 c [b (b 7) : 2] : 4 podíl [b (b 7) : 2] + 1 P. 3 Dopl tabulku. x x + 15 y y z z : 3 86

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Jednotky asu.... 3 II.

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. I. Hodnota algebraického výrazu....

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

íslo ryze periodické íslice /skupina íslic ), která se opakuje nazýváme perioda. V našem p ípad je perioda íslice 6.

íslo ryze periodické íslice /skupina íslic ), která se opakuje nazýváme perioda. V našem p ípad je perioda íslice 6. 2. Racionální ísla 7. roník -2. Racionální ísla 2.1. Vymezení pojmu Každé íslo, které lze vyjáditjako podíl dvou celýchísel, je íslo racionální. Pi podílu dvou celýchísel a a bmohou nastattyto situace

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E Příloha 3 F O T O D O K U M E N T A C E LÍPA u KOSTELA V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI (1) Choustníkovo Hradiště 1993*** 430 23,5-2006* 490 29 12 XIV LÍPA u KOSTELA V HORNÍM ŽĎÁRU (2) Horní Žďár 1993*** 410 24-2006*

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 6.roníku Aritmetika desetinná ísla, dlitelnost pirozených ísel Geometrie úhel a jeho velikost,

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika 6. ročník. Mgr. Věra Zouharová

Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika 6. ročník. Mgr. Věra Zouharová Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Matematika 6. ročník Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 6. ročníku. Využíváno k samostatné a skupinové

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí

MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí Úpravy algebraických výrazů: Sčítání a odčítání celistvých výrazů: 1.A a) 5a + ( 3a + 7 ) b) (-3a 4b ) - ( 12a + 6 ) c) ( -8a + 3 ) ( -15a 4 ) 1.B a) 4x + ( 4x + 7 ) b)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Jméno :... třída : 5. I. část

Jméno :... třída : 5. I. část Jméno :... třída : 5. I. část 1. 2 569 38 625 68 138 8 372 32 765 723 765 58 217 23 792 95 676-59 635-92 382-62 826 2. 372 6 53 37 2 657. 5. 73. 658. 37 3. 573 96 387 28. 60. 700. 30. 508. V prodejně měli

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Grafické sčítání úseček teorie

Grafické sčítání úseček teorie Grafické sčítání úseček teorie Nezáleží na tom, kterou úsečku přeneseme na polopřímku jako první. Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Příklad 1 Hana jde ze školy na poštu, z pošty do knihovny.

Více

= = 25

= = 25 Seznámení s Pythagorovou vtou (1 hodina) Opakování: zopakuj si poítání s druhými moninami ísla Motivae: Jsem leteký modelá. Práv jsem si ve své díln sestrojil model letadla a hybí mi pipevnit poslední

Více

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Doučování sekunda měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Desetinná čísla Krychle a kvádr Prvočísla a čísla složená Společný násobek a dělitel Prvočísla a čísla složená Trojúhelník

Více

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

g) když umocníme na druhou třetinu rozdílu dvou čísel x, y a zvětšíme toto číslo o jejich součin, tak dostaneme výraz?

g) když umocníme na druhou třetinu rozdílu dvou čísel x, y a zvětšíme toto číslo o jejich součin, tak dostaneme výraz? Téma : Výrazy, poměr (úprava výrazů, podmínky řešitelnosti, algebraické vzorce, hodnota výrazů, poměr, měřítko na mapě) Příklady Zápis výrazů ) Zapište jako výraz: a) součet trojnásobku libovolného čísla

Více

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 STOLNÍ TENIS MUŽI... STRANA 0 STOLNÍ TENIS ŽENY... STRANA 5 VOLEJBAL MUŽI... STRANA

Více

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu?

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu? Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď, jaký výpočet určuje správný výsledek úlohy. 18 : 3 = 18 + 3 = 18. 3 = 18-3 = V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí,

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Tři podnikatelé srovnávali své výdaje za měsíc listopad. Novákovy výdaje byly dvakrát větší než Šindelářovy

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I DOTAZNÍK Vážená paní, jsem studentkou pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento dotazník poslouží jako materiál k výzkumu

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Záznam zkušební komise Jméno a píjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE

Záznam zkušební komise Jméno a píjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE VYSOKÉ UNÍ THNIKÉ V RN FKULT PONIKTLSKÁ Pijímací ízení 009 akaláský program: Systémové inženýrství a informatika Obor: Manažerská informatika Místo pro nalepení kódu Kód nalepí uchaze Záznam zkušební komise

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: Anotace: Vzdělávací oblast: VY_32_INOVACE_HRAVĚ04 Šifra, test objem Řeší

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

Příprava na 3. čtvrtletní práci. Matematika

Příprava na 3. čtvrtletní práci. Matematika Příprava na 3. čtvrtletní práci Matematika Procenta doplň tabulku Základ 100 Kč 150 Kč 450 Kč 20 Kč 2500 Kč Počet procent 15 % 20 % 75 % Část základu zlomkem 2 5 1 4 Část základu desetinným číslem 0,9

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Prohlédni si obrázek a vyber správnou

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď,

Více

Matematika 1. Otázka číslo: 1

Matematika 1. Otázka číslo: 1 Matematika 1 Test vychází z početních příkladů pro žáky 8. až 9. tříd. Úlohy pokrývají různá matematická témata. Většina slovních úloh jde řešit rovnicí i úsudkem. Otázka číslo: 1 Tři podnikatelé srovnávali

Více

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU Desetinná čísla pracovní listy pro 6. 7. ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz Moderní výuka by se měla co nejvíce orientovat na individualitu

Více

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ..07/..00/2.76 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 7. 8. 20 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika Tematický

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, ČERVENEC 2013, ČÁSTKA 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1 1 of 9 20. 1. 2014 12:05 Matematická olympiáda - 48. ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7 Zadání úloh Z5 II 1 Do prostředního kroužku je možné zapsat pouze čísla 8

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PZD16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Tatínek zaplatil za rozříznutí

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel)

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Téma : Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Příklady Číselná osa ) Která z následujících čísel neleží

Více

odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km.

odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Různé slovní úlohy 1. Turisté ušli za tři dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát více než první den. Třetí den o pět km méně než druhý den. Kolik ušli turisté první, druhý a třetí den? zkouška: odpověď: Turisté

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída MATEMATIKA 9. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456 4. Desetinná ísla 4.1. ád desetinného ísla V praktickém život nehovo íme jen o 5 kg jablek, 8 metr, 7 0 C, ale m žeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých ísel existují

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh, vedoucích k sestavení dvou rovnic o dvou neznámých. Speciální vzdělávací potřeby.

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh, vedoucích k sestavení dvou rovnic o dvou neznámých. Speciální vzdělávací potřeby. Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 18.7.2014 Ročník 9. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1

( ) Zadání SPORT 2014. 1. Kolik % z 2,5 Kč je 0,5 Kč? a) 5% b) 10% c) 20% d) 25% 2. Žák popleta v písemce napsal: ( x 1) x 1 Zadání SPORT 0. Kolik % z,5 Kč 0,5 Kč? a) 5% b) 0% c) 0% d) 5%. Žák popleta v písemce napsal: ( x ) x =. Pro která x ho výpočet správný? a) x = b) x = c) x = 0 d) pro žádné x. Určete délku x podle údajů

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady: 020201

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady: 020201 .. Zlomky I Předpoklady: 0001 Pedagogická poznámka: V hodině je třeba postupovat tak, aby se ještě před jejím koncem začala vyplňovat tabulka u posledního příkladu 9. V loňském roce jsme si zopakovali

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. ROČNÍK Zadání úloh Autorka úloh: Mgr. Lucie Filipenská Katedra didaktiky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Příklady na 13. týden

Příklady na 13. týden Příklady na 13. týden 13-1 Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu sazenici je zapotřebí 2 dm 2. 1g semena má 5 000 zrn, jejichž klíčivost je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do výsadby

Více

MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto

MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto 787 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto 7. 3. 2017 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50

Více

PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ. Příloha A. Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů

PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ. Příloha A. Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ Příloha A Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů i PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ 1 2 3 TOT. 1 7 33 40 2 1 18 125 144 2.5 1 72 73 3.5 1

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

PROSLULÉ ÚLOHY STAROVKU

PROSLULÉ ÚLOHY STAROVKU PROSLULÉ ÚLOHY STAROVKU Pavel Leischner, leischne@pf.jcu.cz Kvadratura kruhu: K danému kruhu sestrojit tverec téhož obsahu. Trisekce úhlu: Rozdlit daný úhel na ti stejn velké úhly. Zdvojení krychle: K

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE 41. ROČNÍK MEMORIÁL RUDOLFA VICHERY

VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE 41. ROČNÍK MEMORIÁL RUDOLFA VICHERY VEČERNÍ BĚH MĚSTEM ČELÁKOVICE 41. ROČNÍK MEMORIÁL RUDOLFA VICHERY MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE příspěvková organizace MŮŽETE ZÍSKAT HORSKÉ KOLO AUTHOR Každý závodník starší 18ti let, který proběhne cílem

Více

1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka,

1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka, 1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka, Alena o 27 Kč méně než Jana. Celkem uspořily 453 Kč. Kolik

Více

SPECIFIKACE POŽADAVK PRO JEDNOTNOU PIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PIJÍMACÍM ÍZENÍ NA STEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU MATEMATIKA

SPECIFIKACE POŽADAVK PRO JEDNOTNOU PIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PIJÍMACÍM ÍZENÍ NA STEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU MATEMATIKA SPECIFIKACE POŽADAVK PRO JEDNOTNOU PIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PIJÍMACÍM ÍZENÍ NA STEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU MATEMATIKA Zpracoval: Centrum pro zjišování výsledk vzdlávání Obsah Úvod...

Více

E ŽIVOTA PŘÁT L - v(lf,. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. ,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15.

E ŽIVOTA PŘÁT L - v(lf,. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. ,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15. , v(lf,.,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15.) E ŽIVOTA PŘÁT L -, KRI.STA PAN Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. Na psal Th. Dr. BOHUMIL tspáčil'!t. J.,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny rovinné

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 3 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

CVIČNÝ TEST 14. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 14. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 CVIČNÝ TEST 14 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 7x 11 1 Určete hodnotu výrazu pro x = 27. 11 7x 32 2 Aritmetický průměr

Více

Očekávaný výstup Žák zvládne jednotlivé části slovní úlohy podle vzorového příkladu Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Žák zvládne jednotlivé části slovní úlohy podle vzorového příkladu Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Martina Smolinková Datum 9. 8. 2014 Ročník 8. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální. . Racionální čísla. ročník -. Racionální čísla.. Vymezení pojmu Kaţdé číslo které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel je číslo racionální. Při podílu dvou celých čísel a a b mohou nastat tyto situace

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

Očekávané ročníkové výstupy z matematiky 9.r.

Očekávané ročníkové výstupy z matematiky 9.r. Pomůcky: tabulky, kalkulačky 2. pololetí Soustavy lineárních rovnic 1A x y = 1 2x + 3y = 12 1B x y = -3 2x y = 0 2A x y = -2 2x 2y = 2 2B x y = -2 3x 3y = 6 3A y = 2x + 3 x = 0,5. (y 3) 3B x = 2y + 5 y

Více

Mgr. Monika Urbancová. Opakování učiva 7. ročníku

Mgr. Monika Urbancová. Opakování učiva 7. ročníku Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/1.76 Autor Mgr. Monika Urbancová Datum 1. 8. 014 Ročník 8. ročník Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA

Více

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Jirka s maminkou byl na nákupu. Maminka koupila 2 kg broskví a 5 kg brambor a platila 173 Kč. Sousedka koupila 3 kg broskví a 4 kg brambor a platila 186 Kč. Kolik stál

Více

CVIČNÝ TEST 27. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 27. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 27 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Karel povídá: Myslím si celé číslo. Je záporné. Nyní

Více