Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny"

Transkript

1 Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení obou spotřebitelů oběma statky. Přínosy plynoucí ze směny Obrázek 2 65 I J3 I J2 R T I M2 I J1 I M3 I M1 85 Přesunem z bodu původního vybavení R do bodu T, který je vůči R nadřazený v Paretově smyslu, se každá strana dostane na vyšší hladinu užitku, na vyšší indiferenční křivku.

2 Alokace optimální v Paretově smyslu Obrázek 3 Mařenčino množství jídla R M T Přesunem z bodu M již není možná žádná další vzájemně výhodná směna. Vyjádřeno technicky, mezní míra substituce jídla za šaty se u obou spotřebitelů vyrovná. Kontraktační křivka Obrázek 4 I B1 I B2 I A3 I B3 I A2 I A1 Kontraktační křivka Spojnice všech bodů dotyku indiferenčních křivek obou spotřebitelů v Edgeworthově diagramu se nazývá kontraktační (smluvní) křivka. Body, které neleží na kontraktační křivce, nemohou být optimálním výsledkem dobrovolné směny v Paretově smyslu, protože oba spotřebitelé (v situaci znázorněné body mimo kontraktační křivku) budou preferovat ty kombinace obou statků, které leží blíže ke kontraktační křivce.

3 Poloha počátečního vybavení a síla při jednání mají vliv na konečné výsledky směny Obrázek 5 G Z W V U F Kontraktační křivka Bude-li se počáteční vybavení nacházet v bodě F, mohou se oba účastníci směny přesunout na kontraktační křivku kamkoli mezi body U a V. Čím bude Mařenčino vyjednávání v porovnání s Jeníčkem agresivnější a neústupnější, tím blíže skončí jejich směna u bodu V. Kdyby naopak svou převahu vůči Mařence uplatňoval Jeníček, mohli by skončit až v bodě U. Kdyby vyjednávání začalo v bodě původního vybavení G, skončí oba na kontraktační křivce někde mezi body W a Z. Poměr relativních cen, při kterém nelze dosáhnout výhodnější pozice Obrázek 6 Mařenčino množství jídla 30 I J0 1 H Jídlo nabízené Jeníčkem Šaty poptávané Jeníčkem 120 J* 0 Sklon = -P šaty 0 / P jídlo 0 = -1 E M* 0 Šaty poptávané Mařenkou Jídlo nabízené Mařenkou H I M0 30 Při poměru cen P Šaty 0 / P Jídlo 0 = 1 by Mařenka i Jeníček rádi prodali každý 20 jednotek jídla a koupili 20 jednotek šatů. Avšak zboží, které nabízí jedna strana, musí být komoditou, kterou chce druhá strana nakoupit. Oba trhy, tj. jak trh s jídlem, tak i trh s ošacením jsou za daných okolností umrtveny, směňování nemá smysl.

4 Změna relativních cen, která napomůže směnám Obrázek 7 Mařenčino množství jídla I B J* E Jídlo nabízené Jeníčkem Šaty poptávané Jeníčkem M* Šaty nabízené Mařenkou I A Jídlo poptávané Mařenkou Sklon = -(P Šaty / P Jídlo )* = -6/5 90 Směny komodit se v jednoduché ekonomice obnoví, když se převisy poptávek po obou produktech vyrovnají s převisy nabídek obou produktů. Při poměru cen (P Šaty / P Jídlo )* = 6/5 hodlá Mařenka koupit 12 jednotek jídla, což je přesně tolik, kolik chce prodat Jeníček. Na druhém trhu platí stejná podmínka: Mařenka hodlá prodat 10 jednotek ošacení, což je stejné množství, jaké chce koupit Jeníček (ovšem za předpokladu, že jim nevadí rozdíly mezi ženskými a mužskými šaty). Obrázek 8 Množství kapitálu, kterým disponuje firma Oděvy O O V jednoduché výrobní ekonomice může dvojice firem směňovat svá původní vybavení prací a kapitálem za jiné kombinace obou vstupů tak dlouho, dokud se nepřesunou na kontraktační křivku. Kontraktační křivka je za těchto okolností množinou bodů dotyku všech izokvant. Pole vyjednávání v tomto případě vyznačují obrysy izokvant procházejících bodem původního vybavení R. Q J = 2 Edgeworthův diagram výroby Q J = Množství práce, kterým disponuje firma Oděvy Množství práce, kterým disponuje firma Jídlo R Q J = Q O = Q O = 400 Kontraktační křivka Q O = 0 Množství kapitálu, kterým disponuje firma Jídlo

5 Konstrukce hranice výrobních možností Množství práce firmy Jídlo Obrázek 9 Množství kapitálu firmy Oděvy Q J = 2 Q J = E Q O = Q J = F Q O = 400 G Q O = 0 Kontraktační křivka Množství kapitálu firmy Jídlo O O Množství práce firmy Oděvy Jídlo O Oděvy E Hranice výrobních možností dvojice komodit F G 0 O Jídlo šaty Každý bod na kontraktační křivce Edgeworthova diagramu výroby představuje jednu kombinaci vyrobeného množství šatů a jídla. Kombinace jídla a šatů, které leží na kontraktační křivce, přeneseme do spodního grafu. Spojnice těchto bodů se nazývá hranice výrobních možností. Posun po kontraktační křivce od jihozápadního směru k severovýchodnímu rohu odpovídá posunu od vertikální k horizontální ose na hranici výrobních možností.

6 Obrázek 10 Hranice výrobních možností firem A a B jídlo vyráběné firmou A 0 jídel K 3 jídel L jídel M 0 20 ks 40 ks 60 ks ošacení vyráběné firmou B Obrázek 11 Hranice výrobních možností a jednoduchá směnná ekonomika jídlo vyráběné firmou A J K L MRTK P MRTL MRSP M 0 ošacení vyráběné firmou B O

7 Přínosy z mezinárodního obchodu při celkové propojenosti spotřebních a výrobních ekonomik, aneb jak zlepšit skladbu spotřebních košů Jídlo B F** T Obrázek 12 V F* Z Hranice výrobních možností dvojice komodit Sklon = - P Šaty w / P Jídlo w B šaty C** C* Předpokládejme, že bez možnosti obchodovat na mezinárodní úrovni se v dokonale konkurenční jednoduché výrobní ekonomice ustálí podíly produktů na hranici výrobních možností v bodě V. To znamená, že mezní míra substituce MRS v jednoduché směnné ekonomice se rovná mezní míře transformace MRT v jednoduché výrobní ekonomice. Kromě efektivnosti jednoduché spotřební ekonomiky a efektivnosti jednoduché výrobní ekonomiky je navíc efektivní též skladba spotřebního koše. Obě firmy vyrábějí právě taková množství produktů, jejichž objemy spotřebitelé chtějí konzumovat. S možností nakupovat a prodávat oba vyráběné statky na zahraničním trhu se ekonomika může dostat do ještě výhodnějšího postavení. Celková produkce by se měla přesunout z bodu V do bodu Z, kde se mezní míra transformace MRT rovná mezinárodnímu w poměru cen, P Šaty / P w Jídlo. Po změně objemů vyráběných produktů může začít mezinárodní obchod, který lze znázornit pohybem na rozpočtové přímce BB. Uvažovaná domácí ekonomika může například zvolit alokaci spotřeby odpovídající kombinaci objemů obou statků znázorněných bodem T, pokud právě souřadnice bodu T nejlépe vystihují preference spotřebitelů. Přesun jednoduché výrobní a směnné ekonomiky z bodu V do bodu T (dosažený pomocí mezinárodního obchodu) znamená, země bude vyvážet C* - C** jednotek šatů a bude dovážet F** - F* jednotek jídla. Všimněte si, že bod T leží vně hranice výrobních možností. To znamená, že s využitím pouze domácích disponibilních výrobních vstupů, tj. bez možnosti mezinárodního obchodu, by se ekonomika do bodu T nikdy nemohla dostat. Mějte na paměti, že termín: mezinárodní obchod, označuje pouze vývoz jedné komodity a dovoz druhé. Stále se jedná o jednoduché výrobní a směnné ekonomiky.

8 Obrázek 12b Vliv mezinárodního obchodu na složení spotřebního koše jídlo N J K L MRTL 0 ošacení

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více