Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se sídlem v Lešné č.p. 36, Lešná. Právní forma: právní subjekt od , příspěvková organizace. Ředitelka školy: Mgr. Milada Šindlářová Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Lumír Mocňák Kontakt na zařízení: telefon , fax web školy Pracovník pověřený podáváním informací: Bc. Emilie Poláchová Datum zřízení školy: Škola v Lešné založena v 17. století. Výuka v současné budově zahájena Datum zařazení do sítě školy: Poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo školy v síti škol: IČO: Součásti školy: základní škola, kapacita 360 žáků, IZO školní družina, kapacita 60 žáků, IZO školní klub, kapacita 30 žáků, IZO školní jídelna základní školy a mateřské školy, kapacita 470 jídel, IZO Školská rada zřízena dne Má 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci z řad pedagogů). Nadační fond ZŠ Lešná je zapsán v nadačním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu N, vložka č. 34 dne

3 b) Přehled oborů vzdělání Vzdělávací programy školy: vzdělávací program č. j. ŠVP v platném znění Od v ročnících počet žáků k /2007/ŠVP Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků: Volitelné předměty : - Informatika (v 7.,8. a 9. ročníku) Další cizí jazyk - možnost volby: - jazyk ruský - jazyk německý Mimoškolní zájmová činnost: - sportovní hry I. stupeň - mlsná vařečka - sportovní a pohybové hry ŠD - sportovní hry ŠK - kroužek výpočetní techniky- počítače hrou - dívčí klub, ruční práce - hra na flétnu pro začátečníky - hra na flétnu pro pokročilé - rekreační činnosti - klub dobrých nápadů, šikovné ruce hravý tvor - angličtina pro nejmenší (pro I. třídu) - angličtina pro mírně pokročilé (pro II. třídu) - technické dovednosti ve spolupráci s ISŠ Valašské Meziříčí, projekt EU Pro nedostatek zájemců nebyly otevřeny nabízené kroužky Míčové hry a Němčina. Škola pomáhá odstraňovat logopedické vady žáků ZŠ Lešná. Škola zabezpečuje individuální práci se žáky se speciálními poruchami učení a chování. Škola umožňuje výuku náboženství. 3

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a údaje o škole a součástech, které škola sdružuje: Údaje o počtu žáků a pracovníků jsou uváděny dle zahajovacích výkazů (pokud není uvedeno jinak), z těchto počtů vychází také vypočítané průměry, které jsou uváděny ve výroční zprávě. Celkem zaměstnanců školy: 25 (celkem 2 osoby mají dvě pracovní smlouvy). Přepočtený počet zaměstnanců k : 24,05 (25 fyzických osob, z toho 2 osoby mají dvě pracovní smlouvy). Přepočtený počet zaměstnanců k : 24,44 (25 fyzických osob, z toho 3 osoby mají dvě pracovní smlouvy). Na mateřské dovolené 2 pedagogické pracovnice a 1 provozní pracovnice. Za tyto pracovnice jsou zaměstnány na dobu určitou 3 osoby. Údaje o pracovnících školy: Učitelé celkem: 14 (z toho 13 žen) přepočtený počet: 13,31 Jedna učitelka působí současně na pozici vychovatelky ve školním klubu. Vychovatelé (ŠD,ŠK): 3 (z toho 3 ženy, od února ženy a 1 muž), přepočtený počet: 2,35 (od února 2,5). V průběhu roku došlo dvakrát ke změně osoby vychovatele ve školní družině, na konci školního roku byly zaměstnány dvě vychovatelky a jeden vychovatel na celkový úvazek 2,5. Pracovníci školní jídelny: 5 (z toho 5 žen) přepočtený počet: 4,12 (z toho placeno 0,42 z doplňkové činnosti a 0,2 placeno z OÚ). Jedna pracovnice dvě pracovní smlouvy. Od ledna 2014 navýšení na celkový počet pracovníků: 6 (z toho 6 žen), přepočtený počet pracovníků: 4,37(z toho placeno 0,42 z doplňkové činnosti a 0,2 placeno z OÚ). Dvě pracovnice současně působí na jiných pracovních pozicích provozních pracovníků. Ostatní zaměstnanci: 5 (z toho 4 ženy) přepočtený počet: 4,25 (z toho placeno 0,4 zřizovatelem). Další údaje o pedagogických pracovnících: (pedagog důchodového věku D, absolvent A) Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Započteno roků ped. praxe 1 Ředitelka školy 1,00 VŠ, Mgr., TV, Bi, AJ 24 2 Zástupce 1,00 VŠ, Mgr., Tv 38 ředitelky 4

5 3 Výchovný 1,00 VŠ, Mgr., M, Z 14 poradce 4 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., NJ 20 5 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., I.stupeň 29 6 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., M, F, VT 26 7 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr. I. Stupeň A 8 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., Spec. Ped.- 20 učitelství 9 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., ČJ, RoV 4 10 Učitelka 0,54 VŠ, Mgr., ČJ, výchova ke A zdraví 11 Učitelka 1,0 VŠ, Mgr., Přír, RoV Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., I. stupeň Učitelka 1,00 VŠ, Mgr. I. stupeň Učitelka 0,86 VŠ, PaedDr.,AJ, RJ 33 1 Ved. 1,0 ÚSO, S, uč. MŠ+ zk. 25 vychovatelka vychovatelství 2 Vychovatelka 1,00 ÚSO, S, vychovatelství 4 3 Vychovatelka 0,5 VŠ Mgr. učit A Věková struktura ped. pracovníků : Zaměstnanci do 30-ti let: 4 osoby Zaměstnanci nad 30 let a do 50-ti let: 6 osob (1 osoba měla 2 smlouvy) Zaměstnanci nad 50 let : 6 osob (z toho 1 muž) Údaje o nepedagogických pracovnících: Ost. pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř. číslo funkce 1 Ekonom školy 1,0 ÚSO,Střední ekonomická škola, VŠ, Bc., obor pedagogika 2 Školník - údržbář 1,00 SO,stavební zámečník (0,4 OÚ) 3 Uklízečka 0,75 ÚSO, Střední zdravotnická škola 4 Uklízečka 0,75 SO, dvouletý obor elektrotechnický, 5 Uklízečka 0,75 SOU textilní 1 Vedoucí školní jídelny 1,0 ÚSO, Střední hotelová škola 2 Hlavní kuchařka 1,0 (0,2 OÚ) SO, uč.obor kuchařka 3 Kuchařka (od ) 1,0 SO, uč.obor servírka + rekvalif. kuchařka 4 Kuchařka 1,0 (0,3 DČ) SO, vyuč. prodavač. prům. zboží, zauč. kuchařka 5

6 5 Kuchařka (pomocná) 0,25 ÚSO, střední zdravotnická od škola (dohoda o pracovní činnosti) 6 Skladnice DČ 0,12 (DČ) ÚSO ekonomická, VŠ BC Údaje o žácích: Stav k počet tříd /skupin počet žáků z toho dívek počet žáků na třídu celkem všechny ,11 ročníky 1. stupeň ,6 2. stupeň ,0 počet tříd / skupin počet žáků počet žáků na třídu Školní družina ,5 Školní klub Školní jídelna ZŠ MŠ jen vývařovna X X 6

7 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Zápis do 1. ročníku následujícího školního roku proběhl 28. února 2014 Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu zapisovaní zapsaní na škole žádost o odklad z toho z toho celkem dívky celkem dívky celkem z toho dívky X X e) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků: Celkový prospěch žáků ve škole v I. pololetí školního roku 2013/2014: ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , , , , , , , , ,691 Škola celkem ,484 Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 2013/2014: ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , , , , , , , , ,733 Škola celkem ,482 7

8 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol : Počet vycházejících žáků: 18 (z toho 9 dívek) Počet umístěných žáků, kteří nastupují na maturitní typ studia: 14 (z toho 7 dívek). V tomto školním roce si žáci 9. třídy mohli podat 2 přihlášky na střední školy, čehož všichni žáci devátého ročníku využili. Dle stanoviska pedagogických pracovníků naší školy stále dochází ke snižování nároků středních škol pro přijetí ke studiu v maturitních oborech. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovná opatření v I. pololetí : napomenutí třídního učitele: 1 za porušování školního řádu - nevhodné chování důtka třídního učitele: : 1 za porušování školního řádu - úmyslné poškozování školního majetku důtka ředitelky školy: 0 snížený stupeň z chování: 0 Výchovná opatření ve II. pololetí: napomenutí třídního učitele: 0 důtka třídního učitele: 1 žák za porušování školního řádu - nevhodné chování důtka ředitelky školy: 0 snížený stupeň z chování: 0 Pochvala třídního učitele: 7 za reprezentaci školy Zameškané a neomluvené hodiny počet zameškaných hodin z toho neomluvených Průměrný počet zam. hod. na žáka 1. pololetí ,97 2. pololetí ,67 za školní rok ,6 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami : (stav dle Výkazu M 3): celkem : 22 (z toho dívek 6), z toho žáci vyžadující zvýšené výdaje: 5 (z toho dívek: 1) I. stupeň: 4 (z toho dívek 1) 8

9 Žáci se zdravotním postižením individuálně integrovaní: Druh postižení : počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 2 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 17 S vývojovými poruchami chování 2 Celkem 22 f) Prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok byl zpracován Minimální preventivní program školy. Na konci školního roku bylo provedeno jeho hodnocení. Preventistka úzce spolupracuje s třídními učiteli, rodiči (pokud jeví zájem), žáky - informuje je o možnostech jak pomoci v krizových situacích. V některých případech využíváme i pomoci Pedagogicko-psychologické poradny ve Valašském Meziříčí. Ve vyučovacích hodinách byli žáci seznamováni s problematikou užívání návykových látek, multikulturní výchovy, rozpoznávání a prevence šikany. Ve škole je umístěna schránka důvěry pro žáky. Zde mohou vhazovat své podněty a žádosti. Není však příliš využívána. Ve škole působí Žákovský parlament. Členy jsou vždy dva zástupci ze třídy (počínaje IV. třídou). Schází se s ředitelkou školy několikrát ročně. Žáci mají možnost pozvat si kohokoliv z pracovníků školy, svobodně se vyjadřovat ke školním záležitostem. Výchovné poradenství ve škole : Funkci výchovného poradce vykonává pedagogická pracovnice, která vystudovala výchovné poradenství, včetně kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Činnost VP byla zaměřena mimo jiné na přípravu žáků IX. třídy k volbě povolání. Výchovné problémy ve školním roce 2013/2014: Výchovných problémů v tomto školním roce nebylo mnoho. Nemusela být svolávána výchovná komise. Jednalo se pouze o drobné přestupky, které byly řešeny třídními učiteli, případně výchovnou poradkyní nebo školní metodičkou prevence. Podrobnosti o problémech a jejich řešení jsou zapsány v deníku výchovného poradce nebo u metodika prevence. g) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP) a THP V tomto školním roce se pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 9

10 Název akce akreditace MŠMT ano/ne Výuka TV a školská legislativa Spisová služba NE Aplikace právních předpisů ve školství Inspekční činnost na školách Rizikové jevy u dětí Vánoční čarování 2 osoby Zákon o pedagogických pracovnících NE Novely právních předpisů k Soulad ŠVP s RVP Účetnictví PO - aktuality 2014 NE Nový OZ ve školské praxi Změny v účtování Cestovní náhrady v r osoby Aktivizující metody a formy práce na ZŠ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 2 osoby Dítě v krizi svět dětí pod lupou NE Vzdělávání managementu Aktuality v PO NE Krize ve třídě h) Údaje o aktivitách školy a prezentace školy Na přání rodičů byla letos uspořádána týdenní škola v přírodě ve Velkých Karlovicích. Zúčastnili se žáci 3., 4. a 5. ročníku. Tato akce měla velký úspěch. Zařadíme ji jako pravidelnou každé dva roky pro 3. a 4. ročník školy. V rámci oslav 40. výročí otevření nové budovy školy proběhla dvoudenní akce- oslava, které se zúčastnila také naše partnerská škola z Plevníku-Drienové na Slovensku. Oslavy zahájilo velké sportovní dopoledne, odpoledne pokračovaly prohlídky školy, kulturní vystoupení, tombola, volejbalový turnaj. Druhý den pokračoval opět kulturním programem, módní přehlídkou, výukovou stezkou a strachovými aktivitami. Na zdárném průběhu akce jsme spolupracovali s místními občany, zřizovatelem, mateřskou školou, pracovnicemi zámku Lešná a dalšími. Velký dík patří všem sponzorům, kteří nám umožnili akci uskutečnit. Tradiční akce: Škola pravidelně zajišťuje pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v Hranicích na Moravě. Ve Valašském Meziříčí 2x ročně probíhá školení na dopravním hřišti pro žáky 3., 4. a 5. ročníku s možností získat Průkaz cyklisty. Každoroční spolupráce s hasiči formou jejich přednášek a praktických ukázek proběhla i letos formou protipožární prevence HASÍK pro 2., 6. a 7. ročník 10

11 Spolupráce s Policií ČR sada přednášek pro žáky 1., 2., 5. a 8. ročníků. Škola umožňuje praxi studentům středních i vysokých škol (povinná pedagogická praxe). Pro školu a vedoucí praxe je to náročné, ale současně to škole přináší kontakt se studenty pedagogiky a možnost nabídnout úspěšným absolventům zaměstnání. Pro žáky 7. ročníku zajistila LVVK (pětidenní souvislý pobyt). Protože však počasí nepřálo ani v náhradním termínu, byl lyžařský kurz zrušen. Žáci se mohou výuky zúčastnit v příštím školním roce. Škola prověřuje znalosti žáků z oblast BOZP 2x ročně při požárním cvičení a 2x ročně vysílá žáky s pedagogy na branné pochodové cvičení. Škola umožňuje a pořádá školní výjezd s exkurzemi pro 1. až 9. ročník. Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu. Pokud vychází Obecní zpravodaj, žáci i učitelé do něj přispívají. V souvislosti s letošními oslavami jsme přispěli také do časopisu Jalovec a dvakrát jsme se účastnili natáčení regionálních televizí. Srovnávací šetření: Žáci 3., 5., 7. a 9. ročníku se zúčastnili dotazníkového šetření Společnosti pro kvalitu školy projekt Rozvoj a podpora vzdělávání, CZ.1.07/1.1.38/ , který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Žáci 4. a 8. ročníku se zúčastnili výběrového ověřování výsledků žáků, při kterém žáci prokázali úroveň odpovídající očekávanému stavu. Žáci 8. ročníku se podrobili SCIO testům mapujícím jejich předpoklady ke studiu na středních školách. Žáci 5. ročníku se podrobili testům z českého jazyka, které připravili a zpracovali pedagogové z Velkých Karlovic pro žáky z Lešné, Loučky a Velkých Karlovic. Měsíční akce: Září Návštěva kina školní družina a zájemci. Čtení prvňáčkům (předčítají žáci 9. ročníku) Říjen Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Kino školní družina a zájemci Návštěva zábavního centra Galaxie ve Zlíně Okrskové kolo v halové kopané Zašová Výukový program Zámek Lešná Den stromů Den technických dovedností na ISŠ Valašské Meziříčí Listopad Okrskové kolo ve florbalu ve Valašském Meziříčí 11

12 Ekologický program Tonda obal na cestách Den technických dovedností na ISŠ Valašské Meziříčí Divadlo Zlín pro zájemce z I. stupně Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Návštěva Vrtule svět her a poznání Čtení prvňáčkům (předčítají žáci 9. ročníku) Prosinec Mikuláš ve škole program žáků 9. ročníku pro všechny žáky školy i mateřské školky Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Návštěva programu v Rožnově pod Radhoštěm Vánoce na dědině Výukový program Zámek Lešná Vánoce na zámku Velké vánoční dílny ve škole pro děti a rodiče Zájezd do divadla v Ostravě- pro zájemce- žáci II. stupně a pracovníci školy Leden Přednáška Šikana klub Most VM Výuková akce Zámek Lešná Ptáci na krmítku Divadlo Zlín předplatitelé I. stupeň Kino Svět VM školní družina Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro žáky 2., 6. a 7. ročníku Volné plavání školní družina, klub a zájemci Návštěva dětí z mateřské školy ve škole základní Únor Doučování českého jazyka zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Doučování matematiky zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Výuková akce Zámek Lešná Ptáci na krmítku (druhá část) Kurz první pomoci pro žáky 8. ročníku v Novém Jičíně (zdravotní škola) Školní kolo Olympiády v českém jazyce Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Plavání ve Valašském Meziříčí pro zájemce ze školního klubu a školní družiny Recitační soutěž I. a II. stupeň Divadlo v Olomouci pro zájemce z II. stupně Beseda v rámci minimálního preventivního programu Poruchy příjmu potravy Beseda v rámci minimálního preventivního programu Vztahy ve třídě Pythagoriáda školní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Březen Indonésie přednáška s besedou Divadlo Zlín pro předplatitele I. stupeň Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo Doučování českého jazyka zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Doučování matematiky zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Sdílení dílen ISŠ Školní družina kino Školní družina barvení modrotisku ve Valašském muzeu Hasík pro 2., 6. a 7. ročník Školní družina a klub návštěva bazénu ve Valašském Meziříčí 12

13 Duben Zájezd do Osvětimi Beseda o holocaustu (klub Most) Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Ukázka živých dravců (Seiferos) Tenisový nábor do TK Deza Sdílení dílen ISŠ Vzdělávací akce Velikonoce na dědině školní družina Divadlo v Uherském Hradišti Lucerna pro zájemce Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí SCIO testy pro 9. ročník Přírodovědná exkurze do skleníků Městských lesů Velikonoce barevné dny (soutěže pro žáky školy) Divadlo Zlín předplatitelé I. stupeň Beseda o volbě povolání se žáky 8. ročníku Květen Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Přednáška Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.r. Přednáška Partnerský vztah - Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.r. Sdílení dílen ISŠ Valašské Meziříčí Setkání s budoucími prvňáčky dvě sezení Návštěva Valašského muzea v přírodě vzdělávací akce Uměli Valaši fyziku? SCIO testy pro 8. ročník Svět kolem nás - Mexico přednáška s projekcí a besedou Návštěva plaveckého bazénu školní klub Návštěva kina školní družina Červen Soutěž v sólovém zpěvu, školní kolo Soutěž v recitaci, školní kolo Projektové dny ( Z pohádky do pohádky ) Exkurze tříd Sportovní den Oslavy 40. výročí otevření nové budovy školy Další aktivity: - sběr papíru - úklid zeleně v okolí školy - likvidace nebezpečného odpadu, sběr starých baterek a sběr vyřazených malých elektrospotřebičů - výstavka ovoce a zeleniny - celoškolní soutěž o nejvšestrannějšího sportovce roku - soutěž Lešná má talent - výtvarné práce žáků výstava na téma Požární ochrana očima dětí - čtení deváťáků prvňákům - předvánoční hraní a zpívání o přestávkách - nepravidelná setkání ředitele školy se zástupci tříd Parlament žáků školy 13

14 - výroba dárků pro děti k zápisu do školy - akce Školní mléko - akce Ovoce do škol - výtvarné akce (velikonoční, vánoční) i) Výsledky inspekční činnosti na škole Ve škole v tomto školním roce proběhly tyto inspekce a kontroly: - Audit Ministerstva financí ČR ve dnech září Během auditu nebylo identifikováno žádné zjištění. Kopie zprávy byla předána zřizovateli Obci Lešná i Školské radě. - Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát provedl ve dnech března 2014 inspekční činnost za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014. Výsledky školy jsou na dobré požadované úrovni ve všech směrech. Kopie zprávy byla předána zřizovateli Obci Lešná i Školské radě. - Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení dne za období od do Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kopie zprávy byla předána zřizovateli Obci Lešná i Školské radě. j) Základní údaje o hospodaření školy Hlavní finanční zabezpečení hospodaření školy za rok 2013 Celkové výnosy ,37 Kč Z toho: Poplatky od zákonných zástupců ,00 Kč Příjmy z doplňkové činnosti ,00 Kč Ostatní příjmy ,37 Kč Celkové náklady ,37 Kč Z toho: Náklady na platy pracovníků ,00 Kč Ostatní osobní náklady ,00 Kč Ostatní osobní náklady EU ,00 Kč 14

15 Náhrady mzdy za dočasnou nemocnost 9 660,00 Kč Zákonné odvody na soc. a zdrav. pojištění , 00 Kč Náklady na učebnice a uč. pomůcky ,27 Kč Náklady doplňkové činnosti ,00 Kč Ostatní náklady ,50 Kč Hospodářský výsledek 9 341,00 Kč Škola každoročně oslovuje firmy blízkého okolí s žádostmi o sponzorské dary. Pravidelně přispívá firma CS Cabot spol. s r.o. k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Pokračuje dlouhodobá spolupráce se ZŠ Dominika Tatarku v Plevniku Drienové (Slovenská republika). 3 pedagožky školy a ředitelka školy se zúčastnily projektu pilotáže Kariérního systému. Žáci 8. a 9. ročníku spolupracují s ISŠ ve Valašském Meziříčí na Projektu EU Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola si dne podala žádost o poskytnutí dotace EU pro oblast podpory 1.4 v prioritní ose 1 Šablony s názvem Moderní škola 2010 a na její realizaci obdržela částku ,00 Kč. V roce 2013 byly všechny finanční prostředky v plné výši vyčerpány. V roce 2013 byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva, která byla schválena. Ukončení projektu k V červnu 2014 si škola jako partner Valero s.r.o. požádala v rámci projektu ESF Operačního programu pro konkurenceschopnost o podporu v programu CZ.1.07, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Projekt byl schválen a bude zahájen k m) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Ve škole od nepůsobí odborové organizace. Od tohoto data odborová organizace zanikla (pro nedostatek členů). Po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem však podepsaná Kolektivní smlouva zůstala v platnosti až do , kdy byly jednotlivé kapitoly nahrazeny vnitřními směrnicemi. 15

16 V tomto školním roce pokračovala mezinárodní spolupráce se Základní školou v Plevníku-Drienovém. 6. června 2014 nás navštívili žáci a učitelky této školy a společně se zúčastnili Sportovního dne pořádaného naší školou. Žáci i pracovníci školy spolupracují s Mateřskou školou v Lešné. Žáci pořádají pro děti z MŠ akce (čtení pohádek, Mikuláš, vystoupení dramatického kroužku). Děti z mateřské školy zveme i na některé akce pořádané v ZŠ a škola bezplatně umožňuje dětem z MŠ využívat tělocvičnu i hřiště školy. Spolupracovali jsme s SVČ Domeček v oblasti jazykového vzdělávání (anglický jazyk). Pokračuje spolupráce se ZUŠ Valašské Meziříčí a ve škole bezplatně poskytujeme prostory pro výuku kytary. Dlouhodobě využíváme nabídek občanského sdružení Poradna pro ženy a dívky. Velmi přínosné jsou besedy s ukázkami práce Policie ČR a Hasičů. Samozřejmě spolupracujeme se zřizovatelem, kterým je Obec Lešná (příprava kulturních vystoupení na významné události v obci, příspěvky do Zpravodaje Obce Lešná), školskou radou, s rodiči (zájezd na divadelní představení), firmami a institucemi v okolí, TJ a pochopitelně s Nadačním fondem ZŠ Lešná. Žáci a pedagogové školy spolupracovali s kastelánkou zámku v Lešné. Veřejnosti umožňujeme účast na některých našich akcích a nabízíme možnost pronájmu tělocvičny. Umožnili jsme testování žáků ve spolupráci s firmou SCIO ve snaze ulehčit jim výběr budoucího studia, potažmo povolání. Letošní školní rok nastartoval spolupráci se střední školou ve Valašském Meziříčí (ISŠ Valašské Meziříčí), která ve snaze zvýšit zájem žáků o technické obory umožňuje našim žákům několikrát ročně navštívit dílny školy a za pomoci studentů této školy vyzkoušet plnění jednoduchých úkolů z různých technických oblastí studovaných na ISŠ ve Valašském Meziříčí V součinnosti s MěÚ, OPOD příslušnému místu bydliště žáka řešíme některé problémy sociokulturní. S pedagogicko psychologickou poradnou spolupracujeme zejména při integraci žáků a při zápisu k povinné školní docházce. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou SCIO při testování žáků v souvislosti s výběrem vhodné střední školy. Navázali jsme na dřívější spolupráci se Základními školami v Loučce a ve Velkých Karlovicích a provedli jsme srovnávací testy z českého jazyka pro žáky 5. ročníku. n) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím V období školního roku 2013/2014 nebyla podána žádná žádost o informace, odvolání proti rozhodnutí, stížnost ani další informace vztahující se k 18 zákona č. 106/1999Sb. 16

17 Závěr výroční zprávy Škola usiluje o dobré vztahy všech partnerů účastných na vzdělávání (žáci, pracovníci školy, zřizovatel, školská rada, rodiče i ostatní). Letos nás rodiče významně podpořili při slavnostech školy. Škola zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro žáky. Poskytuje bezplatné vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, je založena na zásadách rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo postavení. Zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Klade důraz na úctu, respekt, názorovou snášenlivost, solidaritu a důstojnost účastníků vzdělávání. Škola šíří poznatky soudobé znalosti světa v souladu s obecnými cíli vzdělávání, které jsou rozpracovány v školském vzdělávacím programu. V tomto školním roce se podařilo dokončit investiční akci, zateplení všech pavilonů školy a výměnu oken v hlavní budově. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na schůzi pedagogické rady: Datum předložení zprávy školské radě: Mgr. Milada Šindlářová ředitelka školy 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více