Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se sídlem v Lešné č.p. 36, Lešná. Právní forma: právní subjekt od , příspěvková organizace. Ředitelka školy: Mgr. Milada Šindlářová Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Lumír Mocňák Kontakt na zařízení: telefon , fax web školy Pracovník pověřený podáváním informací: Bc. Emilie Poláchová Datum zřízení školy: Škola v Lešné založena v 17. století. Výuka v současné budově zahájena Datum zařazení do sítě školy: Poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo školy v síti škol: IČO: Součásti školy: základní škola, kapacita 360 žáků, IZO školní družina, kapacita 60 žáků, IZO školní klub, kapacita 30 žáků, IZO školní jídelna základní školy a mateřské školy, kapacita 470 jídel, IZO Školská rada zřízena dne Má 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci z řad pedagogů). Nadační fond ZŠ Lešná je zapsán v nadačním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu N, vložka č. 34 dne

3 b) Přehled oborů vzdělání Vzdělávací programy školy: vzdělávací program č. j. ŠVP v platném znění Od v ročnících počet žáků k /2007/ŠVP Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků: Volitelné předměty : - Informatika (v 7.,8. a 9. ročníku) Další cizí jazyk - možnost volby: - jazyk ruský - jazyk německý Mimoškolní zájmová činnost: - sportovní hry I. stupeň - mlsná vařečka - sportovní a pohybové hry ŠD - sportovní hry ŠK - kroužek výpočetní techniky- počítače hrou - dívčí klub, ruční práce - hra na flétnu pro začátečníky - hra na flétnu pro pokročilé - rekreační činnosti - klub dobrých nápadů, šikovné ruce hravý tvor - angličtina pro nejmenší (pro I. třídu) - angličtina pro mírně pokročilé (pro II. třídu) - technické dovednosti ve spolupráci s ISŠ Valašské Meziříčí, projekt EU Pro nedostatek zájemců nebyly otevřeny nabízené kroužky Míčové hry a Němčina. Škola pomáhá odstraňovat logopedické vady žáků ZŠ Lešná. Škola zabezpečuje individuální práci se žáky se speciálními poruchami učení a chování. Škola umožňuje výuku náboženství. 3

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a údaje o škole a součástech, které škola sdružuje: Údaje o počtu žáků a pracovníků jsou uváděny dle zahajovacích výkazů (pokud není uvedeno jinak), z těchto počtů vychází také vypočítané průměry, které jsou uváděny ve výroční zprávě. Celkem zaměstnanců školy: 25 (celkem 2 osoby mají dvě pracovní smlouvy). Přepočtený počet zaměstnanců k : 24,05 (25 fyzických osob, z toho 2 osoby mají dvě pracovní smlouvy). Přepočtený počet zaměstnanců k : 24,44 (25 fyzických osob, z toho 3 osoby mají dvě pracovní smlouvy). Na mateřské dovolené 2 pedagogické pracovnice a 1 provozní pracovnice. Za tyto pracovnice jsou zaměstnány na dobu určitou 3 osoby. Údaje o pracovnících školy: Učitelé celkem: 14 (z toho 13 žen) přepočtený počet: 13,31 Jedna učitelka působí současně na pozici vychovatelky ve školním klubu. Vychovatelé (ŠD,ŠK): 3 (z toho 3 ženy, od února ženy a 1 muž), přepočtený počet: 2,35 (od února 2,5). V průběhu roku došlo dvakrát ke změně osoby vychovatele ve školní družině, na konci školního roku byly zaměstnány dvě vychovatelky a jeden vychovatel na celkový úvazek 2,5. Pracovníci školní jídelny: 5 (z toho 5 žen) přepočtený počet: 4,12 (z toho placeno 0,42 z doplňkové činnosti a 0,2 placeno z OÚ). Jedna pracovnice dvě pracovní smlouvy. Od ledna 2014 navýšení na celkový počet pracovníků: 6 (z toho 6 žen), přepočtený počet pracovníků: 4,37(z toho placeno 0,42 z doplňkové činnosti a 0,2 placeno z OÚ). Dvě pracovnice současně působí na jiných pracovních pozicích provozních pracovníků. Ostatní zaměstnanci: 5 (z toho 4 ženy) přepočtený počet: 4,25 (z toho placeno 0,4 zřizovatelem). Další údaje o pedagogických pracovnících: (pedagog důchodového věku D, absolvent A) Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Započteno roků ped. praxe 1 Ředitelka školy 1,00 VŠ, Mgr., TV, Bi, AJ 24 2 Zástupce 1,00 VŠ, Mgr., Tv 38 ředitelky 4

5 3 Výchovný 1,00 VŠ, Mgr., M, Z 14 poradce 4 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., NJ 20 5 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., I.stupeň 29 6 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., M, F, VT 26 7 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr. I. Stupeň A 8 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., Spec. Ped.- 20 učitelství 9 Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., ČJ, RoV 4 10 Učitelka 0,54 VŠ, Mgr., ČJ, výchova ke A zdraví 11 Učitelka 1,0 VŠ, Mgr., Přír, RoV Učitelka 1,00 VŠ, Mgr., I. stupeň Učitelka 1,00 VŠ, Mgr. I. stupeň Učitelka 0,86 VŠ, PaedDr.,AJ, RJ 33 1 Ved. 1,0 ÚSO, S, uč. MŠ+ zk. 25 vychovatelka vychovatelství 2 Vychovatelka 1,00 ÚSO, S, vychovatelství 4 3 Vychovatelka 0,5 VŠ Mgr. učit A Věková struktura ped. pracovníků : Zaměstnanci do 30-ti let: 4 osoby Zaměstnanci nad 30 let a do 50-ti let: 6 osob (1 osoba měla 2 smlouvy) Zaměstnanci nad 50 let : 6 osob (z toho 1 muž) Údaje o nepedagogických pracovnících: Ost. pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř. číslo funkce 1 Ekonom školy 1,0 ÚSO,Střední ekonomická škola, VŠ, Bc., obor pedagogika 2 Školník - údržbář 1,00 SO,stavební zámečník (0,4 OÚ) 3 Uklízečka 0,75 ÚSO, Střední zdravotnická škola 4 Uklízečka 0,75 SO, dvouletý obor elektrotechnický, 5 Uklízečka 0,75 SOU textilní 1 Vedoucí školní jídelny 1,0 ÚSO, Střední hotelová škola 2 Hlavní kuchařka 1,0 (0,2 OÚ) SO, uč.obor kuchařka 3 Kuchařka (od ) 1,0 SO, uč.obor servírka + rekvalif. kuchařka 4 Kuchařka 1,0 (0,3 DČ) SO, vyuč. prodavač. prům. zboží, zauč. kuchařka 5

6 5 Kuchařka (pomocná) 0,25 ÚSO, střední zdravotnická od škola (dohoda o pracovní činnosti) 6 Skladnice DČ 0,12 (DČ) ÚSO ekonomická, VŠ BC Údaje o žácích: Stav k počet tříd /skupin počet žáků z toho dívek počet žáků na třídu celkem všechny ,11 ročníky 1. stupeň ,6 2. stupeň ,0 počet tříd / skupin počet žáků počet žáků na třídu Školní družina ,5 Školní klub Školní jídelna ZŠ MŠ jen vývařovna X X 6

7 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Zápis do 1. ročníku následujícího školního roku proběhl 28. února 2014 Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu zapisovaní zapsaní na škole žádost o odklad z toho z toho celkem dívky celkem dívky celkem z toho dívky X X e) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků: Celkový prospěch žáků ve škole v I. pololetí školního roku 2013/2014: ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , , , , , , , , ,691 Škola celkem ,484 Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 2013/2014: ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , , , , , , , , ,733 Škola celkem ,482 7

8 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol : Počet vycházejících žáků: 18 (z toho 9 dívek) Počet umístěných žáků, kteří nastupují na maturitní typ studia: 14 (z toho 7 dívek). V tomto školním roce si žáci 9. třídy mohli podat 2 přihlášky na střední školy, čehož všichni žáci devátého ročníku využili. Dle stanoviska pedagogických pracovníků naší školy stále dochází ke snižování nároků středních škol pro přijetí ke studiu v maturitních oborech. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovná opatření v I. pololetí : napomenutí třídního učitele: 1 za porušování školního řádu - nevhodné chování důtka třídního učitele: : 1 za porušování školního řádu - úmyslné poškozování školního majetku důtka ředitelky školy: 0 snížený stupeň z chování: 0 Výchovná opatření ve II. pololetí: napomenutí třídního učitele: 0 důtka třídního učitele: 1 žák za porušování školního řádu - nevhodné chování důtka ředitelky školy: 0 snížený stupeň z chování: 0 Pochvala třídního učitele: 7 za reprezentaci školy Zameškané a neomluvené hodiny počet zameškaných hodin z toho neomluvených Průměrný počet zam. hod. na žáka 1. pololetí ,97 2. pololetí ,67 za školní rok ,6 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami : (stav dle Výkazu M 3): celkem : 22 (z toho dívek 6), z toho žáci vyžadující zvýšené výdaje: 5 (z toho dívek: 1) I. stupeň: 4 (z toho dívek 1) 8

9 Žáci se zdravotním postižením individuálně integrovaní: Druh postižení : počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 2 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 17 S vývojovými poruchami chování 2 Celkem 22 f) Prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok byl zpracován Minimální preventivní program školy. Na konci školního roku bylo provedeno jeho hodnocení. Preventistka úzce spolupracuje s třídními učiteli, rodiči (pokud jeví zájem), žáky - informuje je o možnostech jak pomoci v krizových situacích. V některých případech využíváme i pomoci Pedagogicko-psychologické poradny ve Valašském Meziříčí. Ve vyučovacích hodinách byli žáci seznamováni s problematikou užívání návykových látek, multikulturní výchovy, rozpoznávání a prevence šikany. Ve škole je umístěna schránka důvěry pro žáky. Zde mohou vhazovat své podněty a žádosti. Není však příliš využívána. Ve škole působí Žákovský parlament. Členy jsou vždy dva zástupci ze třídy (počínaje IV. třídou). Schází se s ředitelkou školy několikrát ročně. Žáci mají možnost pozvat si kohokoliv z pracovníků školy, svobodně se vyjadřovat ke školním záležitostem. Výchovné poradenství ve škole : Funkci výchovného poradce vykonává pedagogická pracovnice, která vystudovala výchovné poradenství, včetně kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Činnost VP byla zaměřena mimo jiné na přípravu žáků IX. třídy k volbě povolání. Výchovné problémy ve školním roce 2013/2014: Výchovných problémů v tomto školním roce nebylo mnoho. Nemusela být svolávána výchovná komise. Jednalo se pouze o drobné přestupky, které byly řešeny třídními učiteli, případně výchovnou poradkyní nebo školní metodičkou prevence. Podrobnosti o problémech a jejich řešení jsou zapsány v deníku výchovného poradce nebo u metodika prevence. g) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP) a THP V tomto školním roce se pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 9

10 Název akce akreditace MŠMT ano/ne Výuka TV a školská legislativa Spisová služba NE Aplikace právních předpisů ve školství Inspekční činnost na školách Rizikové jevy u dětí Vánoční čarování 2 osoby Zákon o pedagogických pracovnících NE Novely právních předpisů k Soulad ŠVP s RVP Účetnictví PO - aktuality 2014 NE Nový OZ ve školské praxi Změny v účtování Cestovní náhrady v r osoby Aktivizující metody a formy práce na ZŠ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 2 osoby Dítě v krizi svět dětí pod lupou NE Vzdělávání managementu Aktuality v PO NE Krize ve třídě h) Údaje o aktivitách školy a prezentace školy Na přání rodičů byla letos uspořádána týdenní škola v přírodě ve Velkých Karlovicích. Zúčastnili se žáci 3., 4. a 5. ročníku. Tato akce měla velký úspěch. Zařadíme ji jako pravidelnou každé dva roky pro 3. a 4. ročník školy. V rámci oslav 40. výročí otevření nové budovy školy proběhla dvoudenní akce- oslava, které se zúčastnila také naše partnerská škola z Plevníku-Drienové na Slovensku. Oslavy zahájilo velké sportovní dopoledne, odpoledne pokračovaly prohlídky školy, kulturní vystoupení, tombola, volejbalový turnaj. Druhý den pokračoval opět kulturním programem, módní přehlídkou, výukovou stezkou a strachovými aktivitami. Na zdárném průběhu akce jsme spolupracovali s místními občany, zřizovatelem, mateřskou školou, pracovnicemi zámku Lešná a dalšími. Velký dík patří všem sponzorům, kteří nám umožnili akci uskutečnit. Tradiční akce: Škola pravidelně zajišťuje pro žáky 3. a 4. ročníku plavecký výcvik v Hranicích na Moravě. Ve Valašském Meziříčí 2x ročně probíhá školení na dopravním hřišti pro žáky 3., 4. a 5. ročníku s možností získat Průkaz cyklisty. Každoroční spolupráce s hasiči formou jejich přednášek a praktických ukázek proběhla i letos formou protipožární prevence HASÍK pro 2., 6. a 7. ročník 10

11 Spolupráce s Policií ČR sada přednášek pro žáky 1., 2., 5. a 8. ročníků. Škola umožňuje praxi studentům středních i vysokých škol (povinná pedagogická praxe). Pro školu a vedoucí praxe je to náročné, ale současně to škole přináší kontakt se studenty pedagogiky a možnost nabídnout úspěšným absolventům zaměstnání. Pro žáky 7. ročníku zajistila LVVK (pětidenní souvislý pobyt). Protože však počasí nepřálo ani v náhradním termínu, byl lyžařský kurz zrušen. Žáci se mohou výuky zúčastnit v příštím školním roce. Škola prověřuje znalosti žáků z oblast BOZP 2x ročně při požárním cvičení a 2x ročně vysílá žáky s pedagogy na branné pochodové cvičení. Škola umožňuje a pořádá školní výjezd s exkurzemi pro 1. až 9. ročník. Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu. Pokud vychází Obecní zpravodaj, žáci i učitelé do něj přispívají. V souvislosti s letošními oslavami jsme přispěli také do časopisu Jalovec a dvakrát jsme se účastnili natáčení regionálních televizí. Srovnávací šetření: Žáci 3., 5., 7. a 9. ročníku se zúčastnili dotazníkového šetření Společnosti pro kvalitu školy projekt Rozvoj a podpora vzdělávání, CZ.1.07/1.1.38/ , který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Žáci 4. a 8. ročníku se zúčastnili výběrového ověřování výsledků žáků, při kterém žáci prokázali úroveň odpovídající očekávanému stavu. Žáci 8. ročníku se podrobili SCIO testům mapujícím jejich předpoklady ke studiu na středních školách. Žáci 5. ročníku se podrobili testům z českého jazyka, které připravili a zpracovali pedagogové z Velkých Karlovic pro žáky z Lešné, Loučky a Velkých Karlovic. Měsíční akce: Září Návštěva kina školní družina a zájemci. Čtení prvňáčkům (předčítají žáci 9. ročníku) Říjen Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Kino školní družina a zájemci Návštěva zábavního centra Galaxie ve Zlíně Okrskové kolo v halové kopané Zašová Výukový program Zámek Lešná Den stromů Den technických dovedností na ISŠ Valašské Meziříčí Listopad Okrskové kolo ve florbalu ve Valašském Meziříčí 11

12 Ekologický program Tonda obal na cestách Den technických dovedností na ISŠ Valašské Meziříčí Divadlo Zlín pro zájemce z I. stupně Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Návštěva Vrtule svět her a poznání Čtení prvňáčkům (předčítají žáci 9. ročníku) Prosinec Mikuláš ve škole program žáků 9. ročníku pro všechny žáky školy i mateřské školky Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Návštěva programu v Rožnově pod Radhoštěm Vánoce na dědině Výukový program Zámek Lešná Vánoce na zámku Velké vánoční dílny ve škole pro děti a rodiče Zájezd do divadla v Ostravě- pro zájemce- žáci II. stupně a pracovníci školy Leden Přednáška Šikana klub Most VM Výuková akce Zámek Lešná Ptáci na krmítku Divadlo Zlín předplatitelé I. stupeň Kino Svět VM školní družina Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro žáky 2., 6. a 7. ročníku Volné plavání školní družina, klub a zájemci Návštěva dětí z mateřské školy ve škole základní Únor Doučování českého jazyka zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Doučování matematiky zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Výuková akce Zámek Lešná Ptáci na krmítku (druhá část) Kurz první pomoci pro žáky 8. ročníku v Novém Jičíně (zdravotní škola) Školní kolo Olympiády v českém jazyce Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Plavání ve Valašském Meziříčí pro zájemce ze školního klubu a školní družiny Recitační soutěž I. a II. stupeň Divadlo v Olomouci pro zájemce z II. stupně Beseda v rámci minimálního preventivního programu Poruchy příjmu potravy Beseda v rámci minimálního preventivního programu Vztahy ve třídě Pythagoriáda školní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Březen Indonésie přednáška s besedou Divadlo Zlín pro předplatitele I. stupeň Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo Doučování českého jazyka zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Doučování matematiky zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám Sdílení dílen ISŠ Školní družina kino Školní družina barvení modrotisku ve Valašském muzeu Hasík pro 2., 6. a 7. ročník Školní družina a klub návštěva bazénu ve Valašském Meziříčí 12

13 Duben Zájezd do Osvětimi Beseda o holocaustu (klub Most) Kino Valašské Meziříčí školní družina a zájemci Ukázka živých dravců (Seiferos) Tenisový nábor do TK Deza Sdílení dílen ISŠ Vzdělávací akce Velikonoce na dědině školní družina Divadlo v Uherském Hradišti Lucerna pro zájemce Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí SCIO testy pro 9. ročník Přírodovědná exkurze do skleníků Městských lesů Velikonoce barevné dny (soutěže pro žáky školy) Divadlo Zlín předplatitelé I. stupeň Beseda o volbě povolání se žáky 8. ročníku Květen Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Přednáška Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.r. Přednáška Partnerský vztah - Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.r. Sdílení dílen ISŠ Valašské Meziříčí Setkání s budoucími prvňáčky dvě sezení Návštěva Valašského muzea v přírodě vzdělávací akce Uměli Valaši fyziku? SCIO testy pro 8. ročník Svět kolem nás - Mexico přednáška s projekcí a besedou Návštěva plaveckého bazénu školní klub Návštěva kina školní družina Červen Soutěž v sólovém zpěvu, školní kolo Soutěž v recitaci, školní kolo Projektové dny ( Z pohádky do pohádky ) Exkurze tříd Sportovní den Oslavy 40. výročí otevření nové budovy školy Další aktivity: - sběr papíru - úklid zeleně v okolí školy - likvidace nebezpečného odpadu, sběr starých baterek a sběr vyřazených malých elektrospotřebičů - výstavka ovoce a zeleniny - celoškolní soutěž o nejvšestrannějšího sportovce roku - soutěž Lešná má talent - výtvarné práce žáků výstava na téma Požární ochrana očima dětí - čtení deváťáků prvňákům - předvánoční hraní a zpívání o přestávkách - nepravidelná setkání ředitele školy se zástupci tříd Parlament žáků školy 13

14 - výroba dárků pro děti k zápisu do školy - akce Školní mléko - akce Ovoce do škol - výtvarné akce (velikonoční, vánoční) i) Výsledky inspekční činnosti na škole Ve škole v tomto školním roce proběhly tyto inspekce a kontroly: - Audit Ministerstva financí ČR ve dnech září Během auditu nebylo identifikováno žádné zjištění. Kopie zprávy byla předána zřizovateli Obci Lešná i Školské radě. - Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát provedl ve dnech března 2014 inspekční činnost za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014. Výsledky školy jsou na dobré požadované úrovni ve všech směrech. Kopie zprávy byla předána zřizovateli Obci Lešná i Školské radě. - Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení dne za období od do Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kopie zprávy byla předána zřizovateli Obci Lešná i Školské radě. j) Základní údaje o hospodaření školy Hlavní finanční zabezpečení hospodaření školy za rok 2013 Celkové výnosy ,37 Kč Z toho: Poplatky od zákonných zástupců ,00 Kč Příjmy z doplňkové činnosti ,00 Kč Ostatní příjmy ,37 Kč Celkové náklady ,37 Kč Z toho: Náklady na platy pracovníků ,00 Kč Ostatní osobní náklady ,00 Kč Ostatní osobní náklady EU ,00 Kč 14

15 Náhrady mzdy za dočasnou nemocnost 9 660,00 Kč Zákonné odvody na soc. a zdrav. pojištění , 00 Kč Náklady na učebnice a uč. pomůcky ,27 Kč Náklady doplňkové činnosti ,00 Kč Ostatní náklady ,50 Kč Hospodářský výsledek 9 341,00 Kč Škola každoročně oslovuje firmy blízkého okolí s žádostmi o sponzorské dary. Pravidelně přispívá firma CS Cabot spol. s r.o. k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Pokračuje dlouhodobá spolupráce se ZŠ Dominika Tatarku v Plevniku Drienové (Slovenská republika). 3 pedagožky školy a ředitelka školy se zúčastnily projektu pilotáže Kariérního systému. Žáci 8. a 9. ročníku spolupracují s ISŠ ve Valašském Meziříčí na Projektu EU Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola si dne podala žádost o poskytnutí dotace EU pro oblast podpory 1.4 v prioritní ose 1 Šablony s názvem Moderní škola 2010 a na její realizaci obdržela částku ,00 Kč. V roce 2013 byly všechny finanční prostředky v plné výši vyčerpány. V roce 2013 byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva, která byla schválena. Ukončení projektu k V červnu 2014 si škola jako partner Valero s.r.o. požádala v rámci projektu ESF Operačního programu pro konkurenceschopnost o podporu v programu CZ.1.07, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Projekt byl schválen a bude zahájen k m) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Ve škole od nepůsobí odborové organizace. Od tohoto data odborová organizace zanikla (pro nedostatek členů). Po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem však podepsaná Kolektivní smlouva zůstala v platnosti až do , kdy byly jednotlivé kapitoly nahrazeny vnitřními směrnicemi. 15

16 V tomto školním roce pokračovala mezinárodní spolupráce se Základní školou v Plevníku-Drienovém. 6. června 2014 nás navštívili žáci a učitelky této školy a společně se zúčastnili Sportovního dne pořádaného naší školou. Žáci i pracovníci školy spolupracují s Mateřskou školou v Lešné. Žáci pořádají pro děti z MŠ akce (čtení pohádek, Mikuláš, vystoupení dramatického kroužku). Děti z mateřské školy zveme i na některé akce pořádané v ZŠ a škola bezplatně umožňuje dětem z MŠ využívat tělocvičnu i hřiště školy. Spolupracovali jsme s SVČ Domeček v oblasti jazykového vzdělávání (anglický jazyk). Pokračuje spolupráce se ZUŠ Valašské Meziříčí a ve škole bezplatně poskytujeme prostory pro výuku kytary. Dlouhodobě využíváme nabídek občanského sdružení Poradna pro ženy a dívky. Velmi přínosné jsou besedy s ukázkami práce Policie ČR a Hasičů. Samozřejmě spolupracujeme se zřizovatelem, kterým je Obec Lešná (příprava kulturních vystoupení na významné události v obci, příspěvky do Zpravodaje Obce Lešná), školskou radou, s rodiči (zájezd na divadelní představení), firmami a institucemi v okolí, TJ a pochopitelně s Nadačním fondem ZŠ Lešná. Žáci a pedagogové školy spolupracovali s kastelánkou zámku v Lešné. Veřejnosti umožňujeme účast na některých našich akcích a nabízíme možnost pronájmu tělocvičny. Umožnili jsme testování žáků ve spolupráci s firmou SCIO ve snaze ulehčit jim výběr budoucího studia, potažmo povolání. Letošní školní rok nastartoval spolupráci se střední školou ve Valašském Meziříčí (ISŠ Valašské Meziříčí), která ve snaze zvýšit zájem žáků o technické obory umožňuje našim žákům několikrát ročně navštívit dílny školy a za pomoci studentů této školy vyzkoušet plnění jednoduchých úkolů z různých technických oblastí studovaných na ISŠ ve Valašském Meziříčí V součinnosti s MěÚ, OPOD příslušnému místu bydliště žáka řešíme některé problémy sociokulturní. S pedagogicko psychologickou poradnou spolupracujeme zejména při integraci žáků a při zápisu k povinné školní docházce. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou SCIO při testování žáků v souvislosti s výběrem vhodné střední školy. Navázali jsme na dřívější spolupráci se Základními školami v Loučce a ve Velkých Karlovicích a provedli jsme srovnávací testy z českého jazyka pro žáky 5. ročníku. n) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím V období školního roku 2013/2014 nebyla podána žádná žádost o informace, odvolání proti rozhodnutí, stížnost ani další informace vztahující se k 18 zákona č. 106/1999Sb. 16

17 Závěr výroční zprávy Škola usiluje o dobré vztahy všech partnerů účastných na vzdělávání (žáci, pracovníci školy, zřizovatel, školská rada, rodiče i ostatní). Letos nás rodiče významně podpořili při slavnostech školy. Škola zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro žáky. Poskytuje bezplatné vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, je založena na zásadách rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo postavení. Zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Klade důraz na úctu, respekt, názorovou snášenlivost, solidaritu a důstojnost účastníků vzdělávání. Škola šíří poznatky soudobé znalosti světa v souladu s obecnými cíli vzdělávání, které jsou rozpracovány v školském vzdělávacím programu. V tomto školním roce se podařilo dokončit investiční akci, zateplení všech pavilonů školy a výměnu oken v hlavní budově. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na schůzi pedagogické rady: Datum předložení zprávy školské radě: Mgr. Milada Šindlářová ředitelka školy 17

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více