Zápis ze schůze výboru ČPFS dne v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim"

Transkript

1 Zápis ze schůze výboru ČPFS dne v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela Dne proběhla v Praze mimořádná schůze věnovaná dokončení koncepce oboru. Kontrola zápisu z Bod č. 2: termíny akcí: Schůze listopad Glaxo, 15 hod. - Kašák schůze prosinec Novartis, Stropnického 17, Praha 5, 15 hod. - Kos, Foitová Nabídky dalších firem: Pfizer, Montrose - leden - U 5. baterie 816 (pod VN Střešovice) Schůze leden hod. - Pfizer - Kos Schůze hod. - Montrose - Kos 2. Bod č. 18: léčba dětské tuberkulózy - písemně potvrzeno Doc. Novákem, přednostou Dětské kliniky v Krči, že tato klinika je schopná zabezpečit péči o dětské pacienty s tuberkulózou z celé ČR. Pokud je odborně a prostorově zajištěna léčba v zařízení, kde byla stanovena diagnóza tuberkulózy, není překlad do Krče povinný. Ten je možný na přání diagnostikujícího pracoviště. 3. Bod 28: platí, ale byl schválen ze strany pojišťovny (VZP) s platností až od Kos: dopisy - Z MZ Dr. Kvášová - požadavek ČPFS na povinné očkování proti tuberkulóze, kdy by měla být povinnost poskytnout údaje osob, které jsou povinny se očkovat, a tyto údaje by mělo poskytnout Ministerstvo vnitra, Krajské a Obecní úřady, byl HEM odborem zamítnut. 5. Prof. Homolka byl jmenován členem poradního sboru pro preventabilní medicínu. Dopis Dr. Víta HEM - vznesen dotaz na zrušení revakcinace proti tuberkulóze dětí ve věku 11 let proběhla schůze protituberkulózní sekce naší společnosti, kde bylo doporučeno s revakcinací za současného stavu prakticky chybějící ochrany naší populace před rizikovými imigranty z východních zemí Evropy a Asie pokračovat. Hlasování výboru o této problematice: pro pokračování revakcinace 5 hlasů, proti 1 hlas, hlasování se zdrželi 3. Výsledek: výbor ČPFS doporučuje za současné situace v revakcinaci mladistvých pokračovat. 6. Jednání na Ministerstvu zdravotnictví se zdravotními rady se zúčastnili Musil a Kos. Od začátku příštího roku budou pojišťovnami vypisována výběrová řízení pro jednotlivé typy lůžek (akutní a následné péče). Podle současné představy by se léčbě tuberkulóze mělo věnovat celkem 6 Odborných léčebných ústavů tuberkulózy v republice (Janov, Prosečnice, Paseka, Jablunkov, Jevíčko a Cvikov). Ostatní zařízení by se měla orientovat na nespecifickou pneumologii. ČPFS s tímto postupem nesouhlasí a bude dále jednat. 7. ČIPA - správní rada - Kosovi končí mandát ve správní radě, jeho členství na další období výbor doporučuje. 8. Poslat práce a monografie za r do soutěže o cenu Musilovi. Musil - Soutěž o nejlepší práci - deadline do konce září za rok Recenzenty vybere Musil sám. Zatím 5 prací. Musí být 1. autor člen ČPFS, asi 4 práce v cizojazyčných časopisech. Zatím 1 monografie. 9. Zdravotní zařízení - místa, kde se zakazuje kouřit - projednává se zákon, ve kterých provozech bude zakázáno kouření a zdravotnická zařízení do tohoto znění zákona nejsou zatím zahrnuta. Kos posílal dr. Březovskému dopis, ve kterém navrhoval, aby pobyt cizinců na našem území delším než 90 dnů byl podmíněn potvrzením, že netrpí žádnou nakažlivou

2 nemocí, jak je zvykem v civilizovaných zemích, např. USA, Švýcarsko atd. Odbor zdrav. péče se nepovažoval za kompetentní rozhodnout, dopis poslali k projednání hygienikům - legislativec dr. Ježek. Požadavek byl HEM zamítnut. 10.Kos: Kos + Balý se zúčastnili jednání o štítovkách, tyto by měly být odstraněny ze zdravotnických zařízení do konce r K problému se shodně vyjádřil dr. Eliáš z RDG společnosti z Hradce Králové. Tam, kde zruší štítovky se musí pomoci nasmlouvat skiagrafie. Výbor souhlasí s doporučením - SUIP - další jednání povede Balý. 11.Změny adres - Pešek - Krosnařová. Nedoručitelní: Šafránek Plzeň (pozn.: uvedená adresa je platná a pošta prý chodí). Zemřel prim. Tvarůžek v 83 letech. 12.Hrazení stentů - VZP neschválila změny úhrady ve výkonovém systému či nad rámec paušální sazby. 13.Otázka - ARO Jindřichův Hradec žádá po zřizovateli (Krajský úřad) únik zisku ve výši cca Kč za léčení infekčního tuberkulózního pacienta, protože museli ostatní pacienty přeložit do jiných zařízení z důvodu rizika přenosu infekce. Kos napíše vyjádření. 14.Březovský (MZ) posílá dopis, kde informuje o konání kongresu o respir. nemocech v prac. lékařství v Číně - Kolek předá tuto informaci odborníkům v prac. lékařství. 15.Pešek - informace o XII. Zpč. pneumoonkologickém dnu t.r. a o plánované schůzi pneumoonkologické komise dne Pešek - napsán článek o historii kliniky TRN v Plzni, vzhledem k tomu, že podobné zprávy o historii velkých zařízení našeho oboru existují převážně v písemné formě, navrženo umístit je na stránky našeho oboru Při té příležitosti upozorňuje Kašák, že na www stránkách chybí červnový zápis z výboru ČPFS + plánované akce naší odborné společnosti. Kolek upozorňuje, že je třeba opravit jeho tituly na této stránce uvedené! 17.Kos upozorňuje, že začátkem příštího roku, pravděpodobně v únoru, se v Plzni budou konat Plzeňské lékařské dny s tématem Včasná diagnostika a léčba nádorů. Kos osloví prof. Vorlíčka a nabídne mu účast České onkologické společnosti na této akci. 18.Kolek seznámil členy výboru s dopisem, který napsal prezidentovi ERS Dahlovi. V dopise uvádí, že členství v ERS se stalo v poslední době nevýhodným pro pneumology střední a východní Evropy. Plní členové nedostanou časopisy a monografie a asociovaní údajně nedostanou nic, ani nemají právo volit a navíc ztratili i možnost snížení účastnického poplatku na kongresu. Výbor se zněním dopisu souhlasí. Kolek dále upozorňuje na kurs pro bronchologické sestry, který poběží letos v Brně a je možno se přihlásit. Rovněž se mohou přihlásit sestry zaměřené na funkční vyšetření plic. 19.Skřičková přednesla pozvání na Moravsko-slezské dny , je možná ještě i aktivní účast v rámci akce MEFA je vědeckovzdělávací schůze věnovaná problematice tuberkulózy, zúčastní se Homolka a Krejbich, další zájemci mají poslat přihlášku sdělení urychleně do em Skřičkové, která je organizátorem. 21.Kašák upozorňuje na výsledky jednání o kategorizaci léků, zejména na novou vyhlášku, která bude platná od Pro náš obor se zde objevuje, že bude možno předepisovat LABA a Spirivu (Thiotropium) již u II. stádia CHOPN a fixní kombinace od stádia III. Úhrada zřejmě poklesne jak u LABA (o 10%), tak u Seretide (40%). Údajně hrozí, že když nebude přijata přihláška transparentní, bude ČR platit Evropské unii pokutu ve výši Euro denně. Kašák: Ministryně zdravotnictví vyhlášku dne podepsala a pozastavila její platnost, neboť při podrobnějším rozboru zjistila, že filozofie snížení úhrad u řady léků není kompatibilní se sociálně demokratickou zdravotní politikou. 22.Kašák rovněž upozorňuje, že není spokojen s marketingovou politikou Triosu při vydávání časopisu Studia Pneumologica. Redakční rada zřejmě neoslovila v dostatečném předstihu autory sdělení pro různá tématická čísla studií. Kašák sám byl osloven pozdě. Doporučil s ohledem na svůj článek oslovit sponzora, ale ještě dva týdny před vydáním čísla časopisu nebyl sponzor osloven. Členové výboru, kteří jsou současně členy redakční rady, dostali za

3 úkol na redakční radě probrat zejména způsob recenzních řízení a také chyby v zadávání inzerce a v marketingové politice. 23.Xolair - omazulimab - bude lékem indikovaným u nemocných s těžkým astmatem. Předběžně se plánuje 10 center v republice (viz příloha), kde bude možné tento lék indikovat. Půjde o tzv. centra pro těžké astma a zodpovědnými za preskripci budou společně pneumolog s alergologem. 24.Antituberkulotika 2. řady ohledně jejich vytypování a odhad plánované spotřeby - oslovena Dr. Bártů - Thomayerova nemocnice Krč - zatím neodpověděla. 25.Cesťáky - auto Balý, vlak - Kolek, Fišerová. Zašle Pešek/Krosnařová. 26.Quantiferon Gold: Kos poslal informace o novém testu pro dg tuberkulózy mailem. 27.Na MS dnech budou předneseny zprávy z výboru - v sobotu dopoledne. 28.ČOPN - aktivity - světový den COPD (referoval Musil) Praha, Olomouc, Plzeň, spirometry půjčit od některé z firem, filtry bude třeba koupit. ČOPN ve spolupráci s klinikami - Semináře pro prakt. lékaře - pořadatel Zentiva, odborný garant ČOPN - různé regiony - za přednášky zaplatí ČOPN. 29.Balý - dohod. řízení - zjistila Nykodýmová, že zatím nedošlo k dohodě, v pondělí pokračuje jednání, za výbor se zúčastní Kašák. 30.Řízení k sazebníku - bronchol. výkony - ceny akcesorií k bronchoskopii. 6 min. test, rhinomanometrie, funkční obhájí Fišerová, léčba závislosti na tabáku - měla by se zúčastnit Králíková, inhal. aerosol. léčba - trvání 2 hod. - Kašák. 31.Fišerová - upozorňuje, že jejich publikace o funkční diagnostice pro velký úspěch vyjde znovu. 32.Test s metacholinem - viz příloha. 33.Nykodýmová a Balý referovali o setkání ambulantních pneumologů ze středočeského kraje ohledně 2-stupňového systému našich odborných ambulancí. Zapsal: Pešek Příloha 1: Návrh zařazovacích kritérií do "Specifického léčebného programu s léčivým přípravkem Xolair" 1. Pacienti starší 12 let 2. Pacienti s těžkým perzistujícím astmatem, kteří splňují následující kritéria: 1. Těžké perzistující astma, které není pod plnou kontrolou 2. Alespoň rok probíhající léčba kombinací dlouhodobého beta 2 xympatomimetika a vysokými dávkami inhalačního kortikosteroidu (fluticasone alespoň 500µg/den, budesonid alespoň 1200 µg/den nebo beclomethason alespoň 1500 µg/den), anebo trvalá či intermitentní léčba perorálním kortikosteroidem (prednisolon 5-30mg/den nebo mg/den alternace) 3. Nekuřák 4. Pozitivita kožních testů nebo pozitivní vyšetření na specifické IgE protilátky alespoň na jeden z běžných alergenů či diagnóza atopické dermatitidy nebo alergické rhinitidy 5. Vstupní sérová hladina IgE v rozmezí I.U. maximálně 6. Potvrzení vhodnosti pacienta k zařazení do Specifického léčebného programu ALG i PNEUM Centra: 1. Hradec Králové (Krčmová, Sedlák) 2. Plzeň (Panzner, Teřl) 3. Brno (Novotná, Matuška)

4 4. Praha Motol (Čáp, Musil) 5. Praha Lerymed (Kašák, Špičáková) 6. Tábor (Kasl, Kleňha) 7. Olomouc (Foitů, Ostrčilová) 8. Praha Krč, Vinohrady (Chlumský, Kučera) 9. Bulovka?? Příloha 2: Od: Ministerstvo zdravotnictví Praha 2, Palackého nám. č. 4 - ze dne , zn. FAR 82/ /04, vyřizuje RNDr. Nekvasil/2362 pro: RNDr. Jan Kulich s.r.o. Obchodní středisko Říčany Ing. Taťana Leonovičová Černokostelecká 1621, Říčany Věc: Žádost o vydání povolení Ministerstvo zdravotnictví: a. vyhovuje Vaší žádosti ze dne a ve smyslu 7 písm. c) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povoluje použzít pro humánní použití látky methacholini chloridum (specifikace Pharmacopoea Helvetica 1997), calcii hydroxidum (specifikace ČL 2002) a magnesil citras (specifikace USP XXIV), které nejsou uvedeny v seznamu vydaném podle 75 odst. 2 písm. f) cit. zákona, a to za podmínek stanovených cit. zákonem; povolení platí do 30. června 2005; b. nevyhovuje části Vaší žádosti ze dne 10.3l.2004 týkající se použití látky erythromycinum. Důvodem je skutečnost, že v ČR je registrována celá řada hromadně vyráběných léčivých přípravků s obsahem této látky a Ministerstvu zdravotnictví nejsou známy důvody přípravy a použití léčivých přípravků s touto látkou. Ing. Josef Langer, řed. odboru farmacie CO: SÚKL, Praha VZP (doc. MUDr. K. Němeček, CSc.), Praha Příloha 3: Poznámky z jednání s ministryní zdravotnictví dne na MZ v Praze Za ČPFS se z rozhodnutí výboru jednání zúčastnili Kašák, Kolek, Kos a Pešek, jako host prim.mudr. F. Jirava. 1. Podána informace o jednáních o výběrových řízeních na lůžka oboru TRN (akutní a léčebenská) se zaměřením jak na izolaci TBC nemocných, tak i na celkový lůžkový fond. Dále byla projednána současná struktura moderní pneumologie včetně rámcové problematiky CHOPN, astmatu a bronchogenního karcinomu. Paní ministryně byla informována o nesprávném pojetí VZP ve vztahu k lůžkovému fondu oboru TRN. Nemocniční odd. TRN jsou schopna zajistit lepší a specializovanější péči o nemocné s

5 onemocněním dýchacího ústrojí než obecná interní odd., OLÚ TRN se kvalitativně liší od lázeňských zařízení, se kterými je VZP (Doc.Dr. Pejchl, CSc.) opakovaně srovnávána. Po předložení podkladů o výrazné redukci počtu lůžek TRN v letech a současném nárůstu závažnosti, incidence a mortality onemocnění dýchacího ústrojí paní ministryně konstatovala, že další redukce lůžek by nebyla účelná. Bude dále probíhat jednání pracovní skupiny zástupců MZ, VZP a ČPFS. 2. Paní ministryně přislíbila pomoc při dalším legislativním projednávání otázek souvisejících s poskytováním informací o dětech v souvislosti se zajištěním povinné BCG vakcinace dětí. Současně podána informace o doporučení výboru ČPFS pokračovat nadále i v BCG revakcinacích dětí v 11 letech. 3. Paní ministryně byla upozorněna na komplikace při zajišťování izolace léčby nemocných s MDRTB - otázka Prosečnice. Přislíbila pomoc. 4. Podána informace o zamýšleném návrhu změny názvu oboru na "Pneumologie a ftizeologie" - Kos k tomu má zpracovat stručné vysvětlení. 5. Paní ministryně byla upozorněna na komplikované projednávání řady otázek ze strany odboru HEM HZ. Výborem bude urychleně zpracován stručný písemný přehled jednotlivých kauz. Zapsal: Kos Copyright Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP Odborný garant stránek: Doc. MUDr. František Salajka, CSc. Vyrobila firma Medimarket s.r.o.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů září 2001 číslo 7 ročník 1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Autoimunní onemocnění štítné žlázy Kongenitální hypotyreóza Jód a jeho potřeba Struma tiráž... obsah... VOX PEDIATRIAE Časopis

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

časopis praktických dětských lékařů

časopis praktických dětských lékařů říjen 2004 číslo 8 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Využití prvků jógy při respiračních poruchách Výskyt meningokokového onemocnění v ČR Homeopatie v dětské ordinaci Psychosomatická

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů leden 2004 číslo 1 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Základní informace o dětské onkologii Náhlé příhody v dětské onkologii Testikulární nádory Bolest a možnosti její léčby tiráž...

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory TEMPUS 04/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Redukce sítě zdravotnických zařízení a zhoršování dostupnosti péče Redukce sítě dle VZP Vláda závazky vyplývající z

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM

ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM O B S A H : ODBORNÉ PRÁCE strana Palát M.: Integrácia a jej makro- a mikroformy... 28-29 Gruber V., Mašková D.: Pokus o intenzivní

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

TEMPUS MEDICORUM. Novým předsedou ČLS JEP byl zvolen prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Novým předsedou ČLS JEP byl zvolen prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 2/2015 ROČNÍK 24 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Doporučení ČLK k úhradovým dodatkům Kompenzace za zrušené regulační poplatky bude minimálně od VZP průběžná Bonifikace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více