MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2004. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.prosince 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Z listopadu dlužíme výsledky přeboru školy ve výskoku. Proto je hned v úvodu uvádíme: 1.stupeň 2.stupeň pořadí dívky chlapci dívky chlapci 1. Dominika Berkyová 28 cm Jiří Pilař 30 cm Tereza Rychtaříková 42 cm Petr Škoda 48 cm 2. Markéta Vítová 26 cm Dominik Hora 29 cm Eva Kubálková 41 cm Jakub Jaroš 47 cm 3. Adéla Kratochvílová 23 cm Patrik Šlemr 28 cm Alena Borecká 40 cm Tomáš Nechánský 45 cm A ještě jeden dluh z listopadu máme. Zde vše napravujeme. Během měsíce listopadu 2004 probíhaly v rámci hodin rodinné výchovy ve třídách 2.stupně vyučovací hodiny zaměřené na vznik manželství. Např. žáci 6.třídy si 30.listopadu připravili svatební obřad v tomto obsazení: nevěsta Markéta Khunová, ženich Jiří Vlček, rodiče Iveta Meluzínová, Jan Nečas, Ondřej Holec, Markéta Vosátková, svědci Lenka Nejedlá, Jiří Chlomek, oddávající Vláďa Šoltys, matrikářka Anna Palánová. Všichni se svých rolí výborně zhostili a přípravě věnovali patřičnou pozornost a píli. Po obřadu se pilo a hodovalo! (zapsala Mgr. Hana Kuhnová) Oddávající Skupina svatebčanů Připravená svatební hostina Ve středu 1.prosince 2004 zahájila svoji práci ve škole skupina pracovníků České školní inspekce s cílem provést inspekční činnost, státní kontrolu a veřejnosprávní kontrolu. Kontrolní tým byl složený z osmi členů, vedoucí týmu byla Mgr. Miroslava Hájková a členy týmu Mgr. Zdeňka Fadrná, Ing. Václav Groušl, Ing. Jan Kejklíček, Mgr. Jaromíra Pechová, Dana Nulíčková, Marcela Jüstelová a Zdeňka Bláhová. K jejich práci jsme se jim snažili vytvořit dobré podmínky a dle požadavků ke kontrole připravili velké množství písemných materiálů. Kontrole neunikl žádný vedoucí pracovník a téměř žádný pedagogický pracovník. Při závěrečném ústním hodnocení práce školy byla vyjádřena vesměs pozitivní hodnocení, avšak písemnou zprávu zatím škola neobdržela, a proto bude vhodnější vyčkat na její doručení a teprve pak vyslovit nějaký závazný závěr. Ukázka z intenzívní přípravy písemných materiálů Čistý stůl ředitele školy před inspekcí strana 2 Část z písemných materiálů připravených ke kontrole

3 V Praze se uskutečnilo setkání zástupců škol zapojených do projektu Scia Kvalita Ředitel školy se z výše uvedených důvodů nemohl této akce zúčastnit. Pověřena byla Mgr. Marcela Sasková, která však nakonec byla zastoupena panem Rudolfem Valešem, který kromě jiného přivezl testy pro 6. a 9.třídu. Žáci 9.třídy zpracovali dotazník Kalibro zabývající se mapováním klimatu školy. Začal měsíc 3.třídy. Paní vychovatelky ze školní družiny připravili pro zájemce vánoční aranžování s paní Vackovou. Čtvrtek 2.prosince 2004 Pokračuje práce ČŠI ve škole. Preventivní zubní prohlídky absolvovali žáci 7., 2., 3.třídy. Žáci 7.třídy zpracovali dotazník Kalibro zabývající se mapováním klimatu školy. V mateřské škole proběhla beseda pro rodiče s ředitelkou PPP Nymburk PhDr. Vaňátkovou týkající se přípravy předškoláků na jejich příchod do školy, účasti na zápisu dětí do 1.třídy a objasnění splnění podmínek pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky. V souladu s úkoly vytyčenými v minimálním preventivním programu se žáci 9.třídy zúčastnili videobesedy realizované v naší škole pracovníkem agentury Semiramis strana 3

4 Na akci pro žáky 9.třídy bezprostředně navazovala akce zabývající se podobnou problematikou pro žáky 5.třídy, která měla označení Strašák. V místní knihovně se díky iniciativě paní Svatavy Krumpholcové uskutečnila beseda o knize se spisovatelkou Lenkou Lánczovou. Pátek 3.prosince 2004 Pokračuje práce ČŠI ve škole. Žáci 7.třídy zpracovali dotazník Kalibro zabývající se mapováním klimatu školy. Proběhla provozní porada pedagogických pracovníků. Projednávány byly zejména úkoly spojené s přípravou Dne otevřených dveří. Dalšími konzultovanými úkoly bylo dokončení rekonstrukce levé poloviny šaten žáků, přípravy akcí spojených s měsícem 3.třídy, průběh inventarizace majetku školy a místo konání vánoční akce FKSP pro zaměstnance školy. strana 4

5 Bez ohledu na probíhající inspekci připravili žáci 9.třídy mikulášskou nadílku pro spolužáky, děti v mateřské škole i seniory v domově důchodců. Mikulášská nadílka Viděli jste je? Byli už u vás? tyto a podobné otázky se nesly školou od samého rána. Nebylo divu. Hlavně děti z nižších tříd se těšily na mikulášskou nadílku. Ty starší a zkušenější většinou věděly, že v kostýmech Mikuláše, andělů a čertů jsou převlečeni deváťáci, ale přesto vychutnávaly sváteční atmosféru dne. Mikuláš vzbuzoval respekt, strašidelní čerti probudili v dětských očích i slzičky strachu a andělé jen dolaďovali příjemnou náladu a těšili spolu s paní učitelkou bázlivé děti. Těm nejmenším chvíli trvalo, než překonaly ostych, ale za chvíli se předháněly v recitaci a zpěvu. A na samotný závěr ještě slib celé třídy o tom, jak se budou do příštího roku chovat. Vše pak bylo stvrzeno podpisy dětí na pravý čertovský pergamen neboť co je psáno, to je dáno. A zkuste daný slib porušit, když za rok přijde Mikuláš zase. (napsala Petra Simůnková) Pečlivé přípravy a převléknutí do kostýmů. Už jsme v lipách u mateřské školy Nejprve jsme zavítali do domova důchodců. Pak jsme trochu vylekali děti v mateřské škole. strana 5

6 Pak se Mikuláš, andělé i čerti přesunuli do základní školy a postupně prošli všechny třídy. 1.třída snad si mě ten čert v pytli co má na zádech neodnese 2.třída při hodině hudební výchovy právě konala hospitační činnost pracovnice ČŠI strana 6

7 3.třída hrdina Vítek Žoha ochranná křídla paní učitelky neopustil ani na malou chviličku 4.třída kromě sladkosti se objevila ve tváři některých žáků i černá šmouha od pekelníka strana 7

8 5.třída - páťáci už o Mikuláši vědí své 6.třída zpestření výuky fyziky (vpravo anděl s tváří Pavla Severy) strana 8

9 7.třída my se nedáme ničím překvapit Na závěr proběhl pokus žáků 9.třídy uskutečnit diskotéku, ale nekonala se. Pan školník provedl rekonstrukci odpadu ve škrabárně zeleniny v základní škole. Do školy nastoupila nová žákyně, je jí Tereza Karásková a byla zařazena do 7.třídy. Pondělí 6.prosince 2004 Svoji kontrolní činnost ve škole ukončil tým ČŠI. Žáci 6. a 9.třídy absolvovali test Scio z obecných studijních předpokladů, z českého jazyka a matematiky. Výsledky bychom měli znát v lednu Logopedická péče byla poskytnuta Mgr. Janou Hladíkovou tentokrát v ZŠ. Konec dne byl pro nás smutný, protože jsme se dověděli o úmrtí naší zaměstnankyně paní Magdalény Krejčíkové. Úterý 7.prosince 2004 Pokračoval plavecký výcvik 3.částí, v první skupině odjely děti z MŠ a žáci ze 2. a 4.třídy, ve druhé skupině pak žáci 3. a 5.třída. Středa 8.prosince 2004 Mgr. Markéta Drobečková se zúčastnila semináře v Praze na téma Moderní trendy ve výuce matematiky (3.část). Mgr. Jana Hladíková zajela do Nymburka, aby absolvovala seminář Práce s mutistickým dítětem. Děti z mateřské školy společně se svými učitelkami obcházely Rožďalovice s vánoční koledou. Mgr. Hana Kuhnová připravila pro žáky 2.stupně vánoční turnaj v kolektivním sportu v ringu. Protože byl o akci zájem, zápasy se dohrávaly ještě následující den. Vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 10.prosince. Podle názoru zúčastněných žáků tato akce patří mezi ty nejatraktivnější. Paní učitelka si velmi pochvalovala spolupráci s žákem 9.třídy Štefanem Csókem. strana 9

10 Výsledky: 1.místo : 6 bodů AGRESE (Janeček, Severa, Nechánský Z., Nechánský T.) 2.místo: 5 bodů ŠAVLOZUBÍ TYGŘI (Čech, Najmon, Veselý, Hojsák) 3.místo 4 body BEZEJMENÍ (Csók, Meluzín, Berky, Fröde). Čtvrtek 9.prosince 2004 Preventivní zubní prohlídky byly tentokrát vyhrazeny pro žáky 8., 1. a 4.třídy. Děti z mateřské školy společně se svými učitelkami pokračovaly v obcházení Rožďalovic s vánoční koledou. Poděkování za štědré přispění dětem na vánoční dárky patří především MUDr. Martině Věříšové, MUDr. Zdeňku Žohovi, panu Jaroslavu Malému a panu Františku Brunovi. (zapsala Marcela Kořínková) V souvislosti s volbou povolání navštívil žáky 9.třídy o hodině občanské výchovy zaměstnanec SOU Sadská a zaměstnanec SOU Poděbrady za účelem podání informací o otevíraných oborech ve školním roce 2005/2006 a možnostech studia na jejich školách. Na žáky 3.třídy čekal těžký, ale příjemný úkol. Na odpoledne připravili pro své rodiče, prarodiče nebo sourozence besídku. strana 10

11 Pátek 10.prosince 2004 V Nymburce ve smuteční síni se konalo poslední rozloučení s paní Magdalénou Krejčíkovou. Všichni, kdo měli ze zaměstnanců školy zájem se tohoto zúčastnit, tak se zúčastnili. Z našeho života odešel dobrý člověk a budeme na pani Magdalénu Krejčíkovou v našich duších stále vzpomínat. V pozdním odpoledni se v kulturním domě v Košíku konala akce FKSP. Přítomným ředitel školy poděkoval za jejich práci pro školu v roce 2004 a popřál jim do nového roku 2005 kromě zdraví a štěstí i to, aby byl pro ně rokem, který budou považovat za úspěšný. Pak se rozeběhla volná diskuse a zábava, která pro některé končila až po půlnoci. Aby bylo vše včas splněno, pracovali pan Římal a paní Nejedlá na rekonstrukci žákovských šaten. Na následujících obrázcích můžete vidět výsledek jejich práce. Pondělí 13.prosince 2004 Ráno od 7 hodin zasedal žákovský parlament. Jeho vedení tentokrát připadlo zástupcům 7.třídy, Evě Kubálkové a Peru Škodovi. Přítomni byli zástupci všech tříd s vyjímkou 9.třídy, jejíž zástupci chyběli již podruhé v řadě za sebou. Byly konzultovány tyto oblasti činnosti školy: organizace vánoční besídky ve třídách, možnost umístění hodin na chodby v budově školy, příprava tříd na výjezd na školu v přírodě, nominace hráčů do týmu školy na Coca Cola Cup, úklid v tělocvičně a renovace žákovských lavic. Ředitel školy poděkoval přítomným za zpracování a předání známkování učitelů, rozdal do tříd kalendáře školy na rok 2005 a vyzval žáky k zpracování příspěvků do měsíčního zpravodaje o činnosti školy. Závěrem byli žáci strana 11

12 informováni o domluvené dodávce 12 nových počítačů do počítačové učebny, která by měla být realizována ještě do konce roku V mateřské škole proběhla logopedická péče. Děti z mateřské školy předvedly pod vedením svých učitelek vánoční besídku v domově důchodců. Úterý 14.prosince 2004 Pokračoval plavecký výcvik 4.částí ve stejném složení jako minulé úterý. V mateřské škole proběhlo předvánoční posezení s rodiči dětí 1.třídy. strana 12

13 Šestice ve složení Nina Dyčenková, Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Václava Pletková, Mgr. Marcela Sasková, Mgr. Jana Dědinová a Ilona Sedláčková pokračovala 3.částí ve školení SIPVZ úrovně P0. Momentky z jejich snažení můžete vidět na následujících obrázcích. Středa 15.prosince 2004 Ředitel školy se zúčastnil setkání ředitelů základních škol, které se konalo v ZŠ Na Valech v Poděbradech. Probíranými tématy byla implementace dopadů nového školského zákona do života školy a postup prací spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu. V mateřské škole proběhlo druhé předvánoční posezení s rodiči dětí, tentokrát 2.třídy. strana 13

14 Paní Eliška Nováková se zúčastnila semináře v Hradci Králové, kde byly objasněny úpravy, nové prvky a změny v ovládání u nové verze programu VEMA, určeného na zpracování mezd. V Poděbradech se na Ekogymnáziu rozhodla čtveřice ve složení Petra Simůnková, Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Jana Kuncířová a Mgr. Roman Kotlář pokračovat ve zdokonalování svých dovedností při práci s počítačem, tím že se přihlásila do školení úrovně PI se zaměřením na práci s tabulkovým procesorem. Dnes proběhla 1.část. Pod vedením Mgr. Miroslavy Janíčkové proběhla zkouška na vánoční zpívání. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily pro žáky akci pod názvem Vánoce pro zvířátka. Společně s dětmi vyšly do lesa, ozdobily stromeček a přinesly zvířátkům něco na zub. Mgr. Jana Hladíková vedla se svými svěřenkyněmi kroužek paličkování. Místo konání bylo tentokrát v Kopidlně. Žáci 3.třídy připravili akce pro své spolužáky ze školy. strana 14

15 Čtvrtek 16.prosince 2004 Žáci 3.třídy uskutečnili besídku pro děti v mateřské škole. Pátek 17.prosince 2004 V mateřské škole proběhlo divadelní představení Zimní pohádka. V základní škole se v 7 hodin sešli pedagogičtí pracovníci na provozní poradě. Mezi projednávanými tématy dominovalo hodnocení práce školy pracovníky České školní inspekce. Dále byla strana 15

16 konzultována další spolupráce školy se SRPŠ, organizace posledního týdne před vánocemi a zajištění návštěvy divadelního představení Noc na Karlštejně pro zaměstnance školy. Sobota 18.prosince den otevřených dveří Den otevřených dveří patří k těm nejdůležitějším akcím organizovaných školou, kde jsou prezentovány výsledky práce. Příprav se účastní většina zaměstnanců a žáků školy. Vlevo můžete vidět pozvánku, na jejíž podobě mají velkou zásluhu žáci školy. Kdo neuvidí, neuvěří, škola má den otevřených dveří. A proto už neváhejte, hned do školy pospíchejte, v prosinci to začíná, ví to celá dědina. Kdo chce práci žáka mít, může si ji zakoupit. A ten, kdo hlad bude míti, máme pro něj jídlo, pití. V sobotu od 9 do 15 hodin. Zpracováno dle návrhu Pavla Severy a Lukáše Janečka. U vstupu byly připraveny sklenice s označením tříd pro hlasování o nejlepší výzdobu třídy při Dnu otevřených dveří. strana 16

17 V 1.třídě si mohli návštěvníci zahrát obří dámu. Ve 2.třídě byly připraveny výtvarné činnosti např. možnost vytvoření vánočního přání. Školu navštívila i vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínková. strana 17

18 Ve 4.třídě probíhala ukázka paličkování. V 5.třídě si mohli hosté připomenout některé vánoční zvyky. V 6.třídě bylo možné vyrobit vánoční svícen z jablka. Na chodbách žáci nabízeli k prodeji většinu svých výrobků. strana 18

19 V 7.třídě byly připraveny oříšky pro štěstí. V 8.třídě na hosty čekaly omalovánky a pexeso. V 9.třídě bylo nutné vyřešit matematického kapra. Velkému zájmu se také těšila improvizovaná keramická dílna. strana 19

20 Keramické výrobky vystavené za okny si bylo možné také koupit. Po náročné prohlídce bylo možné absolvovat lehké občerstvení v Kavárně u deváťáka. Před odchodem ze školy mohl každý napsat, co se mu ve škole nejvíce líbilo. strana 20

21 Pondělí 20.prosince 2004 Dva týmy hráčů florbalu pod vedením Mgr. Hany Kuhnové vyjely do Libáně na turnaj organizovaný tamější školou. Se ziskem 1. a 3.místa můžeme být spokojeni, když navíc jsme získali i titul pro nejlepšího střelce, kterým se stal Ondřej Štefan. V mateřské škole proběhly logopedické nácviky. Žáci třetí třídy potěšili seniory v domově důchodců svým kulturním vystoupením. Navečer od 16 hodin v rožďalovském kostele připravila Mgr. Miroslava Janíčková se svými žáky pěvecké vystoupení. Úterý 21.prosince 2004 Pokračuje plavecký výcvik svojí 5.částí. Třídy, které se plaveckého výcviku neúčastní odjely do Kopidlna, aby shlédly film Shrek II. Středa 22.prosince 2004 Poslední den výuky v tomto kalendářním roce. Ředitel školy se sešel s vedoucími týmů, aby s nimi projednal plnění dalších úkolů spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu (Mgr. Jaroslava Sedláčková, Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Jana Kuncířová a Mgr. Markéta Drobečková). Mluvili jsme zejména o klíčových kompetencích žáků a průřezových tématech. Ve třídách probíhají vánoční besídky a všichni se již těšíme na příjemnou relaxaci v průběhu vánočních prázdnin. Abychom byli přesní, prázdniny měly pouze děti, my dospělí jsme čerpali dovolenou. strana 21

22 Vystoupení v podání paní Tumové a Veselé ze školní jídelny. V počítačové učebně již jsou složeny nové počítače. Momentka z besídky v 1.třídě. Úkol na nástěnce žákovského parlamentu poznáte ho (ji)? Vánoční nadílka v mateřské škole. strana 22

23 Ukázky dvou prací žáků 4.třídy k měsíci jejich třídy Prosinec patřil třeťákům Prosinec se stal pro žáky 3. třídy tím nejdůležitějším měsícem 1. pololetí. Patřil totiž jim. Co to pro ně a jejich třídní učitelku znamenalo? V první řadě naplánování akcí a následně jejich příprava. Co jsme si připravili : Besídka pro rodiče Akce pro všechny třídy Vystoupení a hry pro MŠ Vystoupení pro DD Součástí přípravy byla výroba dárků, vymýšlení her, výzdoba na chodbě a soutěž o nejoriginálnější přání škole pod stromeček. Žáci se nadšeně zapojili do všech akcí. Dalo by se přímo říct, že všichni chtěli dělat všechno. Důležité bylo pro nás vystoupení, kterému jsme věnovali nejvíce pozornosti. Program vystoupení : 1. Úvodní společná básnička 2. Recitace a zpěv koled 3. Dramatizace - O zázračné peci - netradičně pojatá veršovaná pohádka O Červené Karkulce 4. Hra na klavír 5. Cvičení aerobiku 6. Zpěv písní spojený s rozdáváním dárků rodičům (dětem MŠ, DD) strana 23

24 A nyní něco blíže k jednotlivým akcím : Měsíční zpravodaj o činnosti školy: prosinec 2004 Nejvíce se děti těšily na setkání s rodiči 9. prosince. Bylo to pro ně něco úplně nového. Nemohly se dočkat a vrhly se s chutí do přípravy. Začali jsme pozvánkami, pilně jsme nacvičovali program, vyráběli dárky a blahopřání, v den besídky připravovaly dívky občerstvení. Když v půl čtvrté začali chodit první rodiče, babičky a sourozenci, všechny děti s napětím čekaly na zahájení programu. Trochu roztřesenými hlásky začaly úvodní básničku, ale tréma rychle opadla. Program se vydařil, po něm následovaly hry a soutěže, kterých se účastnily děti spolu s rodiči. Všichni se při nich do sytosti nasmáli. Dobrá příprava se neminula účinkem. Odměnou nám všem byla téměř stoprocentní účast nadšených rodičů, přišli i příbuzní a sourozenci. Ti všichni se netajili spokojeností a dobrou náladou. Ve středu 15. prosince nás postupně navštívily všechny ostatní třídy. Žáci plnili čtyři úkoly skládali puzzle, házeli sněhovou koulí na cíl, rozpoznávali geometrické útvary a kreslili sněhovou příšerku. Kdo všechno splnil, dostal diplom. Na všech žácích byl vidět soutěživý duch. Sněhové příšerky jednotlivých tříd jsme vyvěsili na chodbu. Ve čtvrtek 16. prosince nás přišli navštívil malí hosté děti z MŠ. Předvedli jsme jim naše vystoupení, měli jsme pro ně připravené soutěže. Na závěr si všechny děti společně zatancovaly a zazpívaly. Společně strávená hodina uběhla jako voda. Rozloučili jsme se a slíbili si, že se takto opět sejdeme. V pondělí 20. prosince se třeťáci naposledy pochlubili svým vystoupením a to hned dvakrát. Navštívili jsme oba rožďalovské Domovy důchodců. Babičky a dědečkové byli velmi vděčné obecenstvo, odměňovali děti častým potleskem. Nemohli jsem tudíž odmítnout přání p. Chlomkové navštívit i druhý Domov důchodců na náměstí. (pozn. : Domnívám se, že pravidelné akce školy pořádané pro Domov důchodců byl dobrý nápad, protože jeho obyvatelům přinášejí hodně radosti.) Ve středu 22. prosince proběhlo vyhlášení soutěže o nejoriginálnější vánoční přání škole, která od začátku měsíce zástupci tříd mohli zapisovat na papírové ozdoby vánočního stromečku umístěného na chodbě v 1. patře. Třeťáci požádali o vyhodnocení soutěže vedení školy. Která třída vyhrála? Zvítězili osmáci, protože přáli škole, aby stála dlouho na svém místě a plnila svoji funkci. Blahopřejeme jim! (zapsala Mgr. Václava Pletková) Upozornění na závěr: Webové stránky školy jsou konečně zprovozněny. Naleznete je na strana 24

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2006 V Rožďalovicích dne 2.května 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2008 V Rožďalovicích dne 2.února 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2013 V Rožďalovicích dne 6. července 2013 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková P.č. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ZE ŽIVOTA OBCE. Setkání seniorů v Lutíně. 2. ledna 2006 ZDARMA ročník 15/číslo 62. Vážení spoluobčané,

ZE ŽIVOTA OBCE. Setkání seniorů v Lutíně. 2. ledna 2006 ZDARMA ročník 15/číslo 62. Vážení spoluobčané, 2. ledna 2006 ZDARMA ročník 15/číslo 62 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Vážení spoluobčané, jak ten čas běží a běží... Rok 2005 je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více