MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2004. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.prosince 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Z listopadu dlužíme výsledky přeboru školy ve výskoku. Proto je hned v úvodu uvádíme: 1.stupeň 2.stupeň pořadí dívky chlapci dívky chlapci 1. Dominika Berkyová 28 cm Jiří Pilař 30 cm Tereza Rychtaříková 42 cm Petr Škoda 48 cm 2. Markéta Vítová 26 cm Dominik Hora 29 cm Eva Kubálková 41 cm Jakub Jaroš 47 cm 3. Adéla Kratochvílová 23 cm Patrik Šlemr 28 cm Alena Borecká 40 cm Tomáš Nechánský 45 cm A ještě jeden dluh z listopadu máme. Zde vše napravujeme. Během měsíce listopadu 2004 probíhaly v rámci hodin rodinné výchovy ve třídách 2.stupně vyučovací hodiny zaměřené na vznik manželství. Např. žáci 6.třídy si 30.listopadu připravili svatební obřad v tomto obsazení: nevěsta Markéta Khunová, ženich Jiří Vlček, rodiče Iveta Meluzínová, Jan Nečas, Ondřej Holec, Markéta Vosátková, svědci Lenka Nejedlá, Jiří Chlomek, oddávající Vláďa Šoltys, matrikářka Anna Palánová. Všichni se svých rolí výborně zhostili a přípravě věnovali patřičnou pozornost a píli. Po obřadu se pilo a hodovalo! (zapsala Mgr. Hana Kuhnová) Oddávající Skupina svatebčanů Připravená svatební hostina Ve středu 1.prosince 2004 zahájila svoji práci ve škole skupina pracovníků České školní inspekce s cílem provést inspekční činnost, státní kontrolu a veřejnosprávní kontrolu. Kontrolní tým byl složený z osmi členů, vedoucí týmu byla Mgr. Miroslava Hájková a členy týmu Mgr. Zdeňka Fadrná, Ing. Václav Groušl, Ing. Jan Kejklíček, Mgr. Jaromíra Pechová, Dana Nulíčková, Marcela Jüstelová a Zdeňka Bláhová. K jejich práci jsme se jim snažili vytvořit dobré podmínky a dle požadavků ke kontrole připravili velké množství písemných materiálů. Kontrole neunikl žádný vedoucí pracovník a téměř žádný pedagogický pracovník. Při závěrečném ústním hodnocení práce školy byla vyjádřena vesměs pozitivní hodnocení, avšak písemnou zprávu zatím škola neobdržela, a proto bude vhodnější vyčkat na její doručení a teprve pak vyslovit nějaký závazný závěr. Ukázka z intenzívní přípravy písemných materiálů Čistý stůl ředitele školy před inspekcí strana 2 Část z písemných materiálů připravených ke kontrole

3 V Praze se uskutečnilo setkání zástupců škol zapojených do projektu Scia Kvalita Ředitel školy se z výše uvedených důvodů nemohl této akce zúčastnit. Pověřena byla Mgr. Marcela Sasková, která však nakonec byla zastoupena panem Rudolfem Valešem, který kromě jiného přivezl testy pro 6. a 9.třídu. Žáci 9.třídy zpracovali dotazník Kalibro zabývající se mapováním klimatu školy. Začal měsíc 3.třídy. Paní vychovatelky ze školní družiny připravili pro zájemce vánoční aranžování s paní Vackovou. Čtvrtek 2.prosince 2004 Pokračuje práce ČŠI ve škole. Preventivní zubní prohlídky absolvovali žáci 7., 2., 3.třídy. Žáci 7.třídy zpracovali dotazník Kalibro zabývající se mapováním klimatu školy. V mateřské škole proběhla beseda pro rodiče s ředitelkou PPP Nymburk PhDr. Vaňátkovou týkající se přípravy předškoláků na jejich příchod do školy, účasti na zápisu dětí do 1.třídy a objasnění splnění podmínek pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky. V souladu s úkoly vytyčenými v minimálním preventivním programu se žáci 9.třídy zúčastnili videobesedy realizované v naší škole pracovníkem agentury Semiramis strana 3

4 Na akci pro žáky 9.třídy bezprostředně navazovala akce zabývající se podobnou problematikou pro žáky 5.třídy, která měla označení Strašák. V místní knihovně se díky iniciativě paní Svatavy Krumpholcové uskutečnila beseda o knize se spisovatelkou Lenkou Lánczovou. Pátek 3.prosince 2004 Pokračuje práce ČŠI ve škole. Žáci 7.třídy zpracovali dotazník Kalibro zabývající se mapováním klimatu školy. Proběhla provozní porada pedagogických pracovníků. Projednávány byly zejména úkoly spojené s přípravou Dne otevřených dveří. Dalšími konzultovanými úkoly bylo dokončení rekonstrukce levé poloviny šaten žáků, přípravy akcí spojených s měsícem 3.třídy, průběh inventarizace majetku školy a místo konání vánoční akce FKSP pro zaměstnance školy. strana 4

5 Bez ohledu na probíhající inspekci připravili žáci 9.třídy mikulášskou nadílku pro spolužáky, děti v mateřské škole i seniory v domově důchodců. Mikulášská nadílka Viděli jste je? Byli už u vás? tyto a podobné otázky se nesly školou od samého rána. Nebylo divu. Hlavně děti z nižších tříd se těšily na mikulášskou nadílku. Ty starší a zkušenější většinou věděly, že v kostýmech Mikuláše, andělů a čertů jsou převlečeni deváťáci, ale přesto vychutnávaly sváteční atmosféru dne. Mikuláš vzbuzoval respekt, strašidelní čerti probudili v dětských očích i slzičky strachu a andělé jen dolaďovali příjemnou náladu a těšili spolu s paní učitelkou bázlivé děti. Těm nejmenším chvíli trvalo, než překonaly ostych, ale za chvíli se předháněly v recitaci a zpěvu. A na samotný závěr ještě slib celé třídy o tom, jak se budou do příštího roku chovat. Vše pak bylo stvrzeno podpisy dětí na pravý čertovský pergamen neboť co je psáno, to je dáno. A zkuste daný slib porušit, když za rok přijde Mikuláš zase. (napsala Petra Simůnková) Pečlivé přípravy a převléknutí do kostýmů. Už jsme v lipách u mateřské školy Nejprve jsme zavítali do domova důchodců. Pak jsme trochu vylekali děti v mateřské škole. strana 5

6 Pak se Mikuláš, andělé i čerti přesunuli do základní školy a postupně prošli všechny třídy. 1.třída snad si mě ten čert v pytli co má na zádech neodnese 2.třída při hodině hudební výchovy právě konala hospitační činnost pracovnice ČŠI strana 6

7 3.třída hrdina Vítek Žoha ochranná křídla paní učitelky neopustil ani na malou chviličku 4.třída kromě sladkosti se objevila ve tváři některých žáků i černá šmouha od pekelníka strana 7

8 5.třída - páťáci už o Mikuláši vědí své 6.třída zpestření výuky fyziky (vpravo anděl s tváří Pavla Severy) strana 8

9 7.třída my se nedáme ničím překvapit Na závěr proběhl pokus žáků 9.třídy uskutečnit diskotéku, ale nekonala se. Pan školník provedl rekonstrukci odpadu ve škrabárně zeleniny v základní škole. Do školy nastoupila nová žákyně, je jí Tereza Karásková a byla zařazena do 7.třídy. Pondělí 6.prosince 2004 Svoji kontrolní činnost ve škole ukončil tým ČŠI. Žáci 6. a 9.třídy absolvovali test Scio z obecných studijních předpokladů, z českého jazyka a matematiky. Výsledky bychom měli znát v lednu Logopedická péče byla poskytnuta Mgr. Janou Hladíkovou tentokrát v ZŠ. Konec dne byl pro nás smutný, protože jsme se dověděli o úmrtí naší zaměstnankyně paní Magdalény Krejčíkové. Úterý 7.prosince 2004 Pokračoval plavecký výcvik 3.částí, v první skupině odjely děti z MŠ a žáci ze 2. a 4.třídy, ve druhé skupině pak žáci 3. a 5.třída. Středa 8.prosince 2004 Mgr. Markéta Drobečková se zúčastnila semináře v Praze na téma Moderní trendy ve výuce matematiky (3.část). Mgr. Jana Hladíková zajela do Nymburka, aby absolvovala seminář Práce s mutistickým dítětem. Děti z mateřské školy společně se svými učitelkami obcházely Rožďalovice s vánoční koledou. Mgr. Hana Kuhnová připravila pro žáky 2.stupně vánoční turnaj v kolektivním sportu v ringu. Protože byl o akci zájem, zápasy se dohrávaly ještě následující den. Vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 10.prosince. Podle názoru zúčastněných žáků tato akce patří mezi ty nejatraktivnější. Paní učitelka si velmi pochvalovala spolupráci s žákem 9.třídy Štefanem Csókem. strana 9

10 Výsledky: 1.místo : 6 bodů AGRESE (Janeček, Severa, Nechánský Z., Nechánský T.) 2.místo: 5 bodů ŠAVLOZUBÍ TYGŘI (Čech, Najmon, Veselý, Hojsák) 3.místo 4 body BEZEJMENÍ (Csók, Meluzín, Berky, Fröde). Čtvrtek 9.prosince 2004 Preventivní zubní prohlídky byly tentokrát vyhrazeny pro žáky 8., 1. a 4.třídy. Děti z mateřské školy společně se svými učitelkami pokračovaly v obcházení Rožďalovic s vánoční koledou. Poděkování za štědré přispění dětem na vánoční dárky patří především MUDr. Martině Věříšové, MUDr. Zdeňku Žohovi, panu Jaroslavu Malému a panu Františku Brunovi. (zapsala Marcela Kořínková) V souvislosti s volbou povolání navštívil žáky 9.třídy o hodině občanské výchovy zaměstnanec SOU Sadská a zaměstnanec SOU Poděbrady za účelem podání informací o otevíraných oborech ve školním roce 2005/2006 a možnostech studia na jejich školách. Na žáky 3.třídy čekal těžký, ale příjemný úkol. Na odpoledne připravili pro své rodiče, prarodiče nebo sourozence besídku. strana 10

11 Pátek 10.prosince 2004 V Nymburce ve smuteční síni se konalo poslední rozloučení s paní Magdalénou Krejčíkovou. Všichni, kdo měli ze zaměstnanců školy zájem se tohoto zúčastnit, tak se zúčastnili. Z našeho života odešel dobrý člověk a budeme na pani Magdalénu Krejčíkovou v našich duších stále vzpomínat. V pozdním odpoledni se v kulturním domě v Košíku konala akce FKSP. Přítomným ředitel školy poděkoval za jejich práci pro školu v roce 2004 a popřál jim do nového roku 2005 kromě zdraví a štěstí i to, aby byl pro ně rokem, který budou považovat za úspěšný. Pak se rozeběhla volná diskuse a zábava, která pro některé končila až po půlnoci. Aby bylo vše včas splněno, pracovali pan Římal a paní Nejedlá na rekonstrukci žákovských šaten. Na následujících obrázcích můžete vidět výsledek jejich práce. Pondělí 13.prosince 2004 Ráno od 7 hodin zasedal žákovský parlament. Jeho vedení tentokrát připadlo zástupcům 7.třídy, Evě Kubálkové a Peru Škodovi. Přítomni byli zástupci všech tříd s vyjímkou 9.třídy, jejíž zástupci chyběli již podruhé v řadě za sebou. Byly konzultovány tyto oblasti činnosti školy: organizace vánoční besídky ve třídách, možnost umístění hodin na chodby v budově školy, příprava tříd na výjezd na školu v přírodě, nominace hráčů do týmu školy na Coca Cola Cup, úklid v tělocvičně a renovace žákovských lavic. Ředitel školy poděkoval přítomným za zpracování a předání známkování učitelů, rozdal do tříd kalendáře školy na rok 2005 a vyzval žáky k zpracování příspěvků do měsíčního zpravodaje o činnosti školy. Závěrem byli žáci strana 11

12 informováni o domluvené dodávce 12 nových počítačů do počítačové učebny, která by měla být realizována ještě do konce roku V mateřské škole proběhla logopedická péče. Děti z mateřské školy předvedly pod vedením svých učitelek vánoční besídku v domově důchodců. Úterý 14.prosince 2004 Pokračoval plavecký výcvik 4.částí ve stejném složení jako minulé úterý. V mateřské škole proběhlo předvánoční posezení s rodiči dětí 1.třídy. strana 12

13 Šestice ve složení Nina Dyčenková, Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Václava Pletková, Mgr. Marcela Sasková, Mgr. Jana Dědinová a Ilona Sedláčková pokračovala 3.částí ve školení SIPVZ úrovně P0. Momentky z jejich snažení můžete vidět na následujících obrázcích. Středa 15.prosince 2004 Ředitel školy se zúčastnil setkání ředitelů základních škol, které se konalo v ZŠ Na Valech v Poděbradech. Probíranými tématy byla implementace dopadů nového školského zákona do života školy a postup prací spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu. V mateřské škole proběhlo druhé předvánoční posezení s rodiči dětí, tentokrát 2.třídy. strana 13

14 Paní Eliška Nováková se zúčastnila semináře v Hradci Králové, kde byly objasněny úpravy, nové prvky a změny v ovládání u nové verze programu VEMA, určeného na zpracování mezd. V Poděbradech se na Ekogymnáziu rozhodla čtveřice ve složení Petra Simůnková, Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Jana Kuncířová a Mgr. Roman Kotlář pokračovat ve zdokonalování svých dovedností při práci s počítačem, tím že se přihlásila do školení úrovně PI se zaměřením na práci s tabulkovým procesorem. Dnes proběhla 1.část. Pod vedením Mgr. Miroslavy Janíčkové proběhla zkouška na vánoční zpívání. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily pro žáky akci pod názvem Vánoce pro zvířátka. Společně s dětmi vyšly do lesa, ozdobily stromeček a přinesly zvířátkům něco na zub. Mgr. Jana Hladíková vedla se svými svěřenkyněmi kroužek paličkování. Místo konání bylo tentokrát v Kopidlně. Žáci 3.třídy připravili akce pro své spolužáky ze školy. strana 14

15 Čtvrtek 16.prosince 2004 Žáci 3.třídy uskutečnili besídku pro děti v mateřské škole. Pátek 17.prosince 2004 V mateřské škole proběhlo divadelní představení Zimní pohádka. V základní škole se v 7 hodin sešli pedagogičtí pracovníci na provozní poradě. Mezi projednávanými tématy dominovalo hodnocení práce školy pracovníky České školní inspekce. Dále byla strana 15

16 konzultována další spolupráce školy se SRPŠ, organizace posledního týdne před vánocemi a zajištění návštěvy divadelního představení Noc na Karlštejně pro zaměstnance školy. Sobota 18.prosince den otevřených dveří Den otevřených dveří patří k těm nejdůležitějším akcím organizovaných školou, kde jsou prezentovány výsledky práce. Příprav se účastní většina zaměstnanců a žáků školy. Vlevo můžete vidět pozvánku, na jejíž podobě mají velkou zásluhu žáci školy. Kdo neuvidí, neuvěří, škola má den otevřených dveří. A proto už neváhejte, hned do školy pospíchejte, v prosinci to začíná, ví to celá dědina. Kdo chce práci žáka mít, může si ji zakoupit. A ten, kdo hlad bude míti, máme pro něj jídlo, pití. V sobotu od 9 do 15 hodin. Zpracováno dle návrhu Pavla Severy a Lukáše Janečka. U vstupu byly připraveny sklenice s označením tříd pro hlasování o nejlepší výzdobu třídy při Dnu otevřených dveří. strana 16

17 V 1.třídě si mohli návštěvníci zahrát obří dámu. Ve 2.třídě byly připraveny výtvarné činnosti např. možnost vytvoření vánočního přání. Školu navštívila i vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínková. strana 17

18 Ve 4.třídě probíhala ukázka paličkování. V 5.třídě si mohli hosté připomenout některé vánoční zvyky. V 6.třídě bylo možné vyrobit vánoční svícen z jablka. Na chodbách žáci nabízeli k prodeji většinu svých výrobků. strana 18

19 V 7.třídě byly připraveny oříšky pro štěstí. V 8.třídě na hosty čekaly omalovánky a pexeso. V 9.třídě bylo nutné vyřešit matematického kapra. Velkému zájmu se také těšila improvizovaná keramická dílna. strana 19

20 Keramické výrobky vystavené za okny si bylo možné také koupit. Po náročné prohlídce bylo možné absolvovat lehké občerstvení v Kavárně u deváťáka. Před odchodem ze školy mohl každý napsat, co se mu ve škole nejvíce líbilo. strana 20

21 Pondělí 20.prosince 2004 Dva týmy hráčů florbalu pod vedením Mgr. Hany Kuhnové vyjely do Libáně na turnaj organizovaný tamější školou. Se ziskem 1. a 3.místa můžeme být spokojeni, když navíc jsme získali i titul pro nejlepšího střelce, kterým se stal Ondřej Štefan. V mateřské škole proběhly logopedické nácviky. Žáci třetí třídy potěšili seniory v domově důchodců svým kulturním vystoupením. Navečer od 16 hodin v rožďalovském kostele připravila Mgr. Miroslava Janíčková se svými žáky pěvecké vystoupení. Úterý 21.prosince 2004 Pokračuje plavecký výcvik svojí 5.částí. Třídy, které se plaveckého výcviku neúčastní odjely do Kopidlna, aby shlédly film Shrek II. Středa 22.prosince 2004 Poslední den výuky v tomto kalendářním roce. Ředitel školy se sešel s vedoucími týmů, aby s nimi projednal plnění dalších úkolů spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu (Mgr. Jaroslava Sedláčková, Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Jana Kuncířová a Mgr. Markéta Drobečková). Mluvili jsme zejména o klíčových kompetencích žáků a průřezových tématech. Ve třídách probíhají vánoční besídky a všichni se již těšíme na příjemnou relaxaci v průběhu vánočních prázdnin. Abychom byli přesní, prázdniny měly pouze děti, my dospělí jsme čerpali dovolenou. strana 21

22 Vystoupení v podání paní Tumové a Veselé ze školní jídelny. V počítačové učebně již jsou složeny nové počítače. Momentka z besídky v 1.třídě. Úkol na nástěnce žákovského parlamentu poznáte ho (ji)? Vánoční nadílka v mateřské škole. strana 22

23 Ukázky dvou prací žáků 4.třídy k měsíci jejich třídy Prosinec patřil třeťákům Prosinec se stal pro žáky 3. třídy tím nejdůležitějším měsícem 1. pololetí. Patřil totiž jim. Co to pro ně a jejich třídní učitelku znamenalo? V první řadě naplánování akcí a následně jejich příprava. Co jsme si připravili : Besídka pro rodiče Akce pro všechny třídy Vystoupení a hry pro MŠ Vystoupení pro DD Součástí přípravy byla výroba dárků, vymýšlení her, výzdoba na chodbě a soutěž o nejoriginálnější přání škole pod stromeček. Žáci se nadšeně zapojili do všech akcí. Dalo by se přímo říct, že všichni chtěli dělat všechno. Důležité bylo pro nás vystoupení, kterému jsme věnovali nejvíce pozornosti. Program vystoupení : 1. Úvodní společná básnička 2. Recitace a zpěv koled 3. Dramatizace - O zázračné peci - netradičně pojatá veršovaná pohádka O Červené Karkulce 4. Hra na klavír 5. Cvičení aerobiku 6. Zpěv písní spojený s rozdáváním dárků rodičům (dětem MŠ, DD) strana 23

24 A nyní něco blíže k jednotlivým akcím : Měsíční zpravodaj o činnosti školy: prosinec 2004 Nejvíce se děti těšily na setkání s rodiči 9. prosince. Bylo to pro ně něco úplně nového. Nemohly se dočkat a vrhly se s chutí do přípravy. Začali jsme pozvánkami, pilně jsme nacvičovali program, vyráběli dárky a blahopřání, v den besídky připravovaly dívky občerstvení. Když v půl čtvrté začali chodit první rodiče, babičky a sourozenci, všechny děti s napětím čekaly na zahájení programu. Trochu roztřesenými hlásky začaly úvodní básničku, ale tréma rychle opadla. Program se vydařil, po něm následovaly hry a soutěže, kterých se účastnily děti spolu s rodiči. Všichni se při nich do sytosti nasmáli. Dobrá příprava se neminula účinkem. Odměnou nám všem byla téměř stoprocentní účast nadšených rodičů, přišli i příbuzní a sourozenci. Ti všichni se netajili spokojeností a dobrou náladou. Ve středu 15. prosince nás postupně navštívily všechny ostatní třídy. Žáci plnili čtyři úkoly skládali puzzle, házeli sněhovou koulí na cíl, rozpoznávali geometrické útvary a kreslili sněhovou příšerku. Kdo všechno splnil, dostal diplom. Na všech žácích byl vidět soutěživý duch. Sněhové příšerky jednotlivých tříd jsme vyvěsili na chodbu. Ve čtvrtek 16. prosince nás přišli navštívil malí hosté děti z MŠ. Předvedli jsme jim naše vystoupení, měli jsme pro ně připravené soutěže. Na závěr si všechny děti společně zatancovaly a zazpívaly. Společně strávená hodina uběhla jako voda. Rozloučili jsme se a slíbili si, že se takto opět sejdeme. V pondělí 20. prosince se třeťáci naposledy pochlubili svým vystoupením a to hned dvakrát. Navštívili jsme oba rožďalovské Domovy důchodců. Babičky a dědečkové byli velmi vděčné obecenstvo, odměňovali děti častým potleskem. Nemohli jsem tudíž odmítnout přání p. Chlomkové navštívit i druhý Domov důchodců na náměstí. (pozn. : Domnívám se, že pravidelné akce školy pořádané pro Domov důchodců byl dobrý nápad, protože jeho obyvatelům přinášejí hodně radosti.) Ve středu 22. prosince proběhlo vyhlášení soutěže o nejoriginálnější vánoční přání škole, která od začátku měsíce zástupci tříd mohli zapisovat na papírové ozdoby vánočního stromečku umístěného na chodbě v 1. patře. Třeťáci požádali o vyhodnocení soutěže vedení školy. Která třída vyhrála? Zvítězili osmáci, protože přáli škole, aby stála dlouho na svém místě a plnila svoji funkci. Blahopřejeme jim! (zapsala Mgr. Václava Pletková) Upozornění na závěr: Webové stránky školy jsou konečně zprovozněny. Naleznete je na strana 24

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY září 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.září 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 1/2017 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán práce na leden 2017. PF 2017 Vážení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice V Rožďalovicích dne 14.září 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 2.ledna 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2012 V Rožďalovicích dne 2. února 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více