Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od ) IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Součásti školy: Školní jídelna ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 IZO: Školní družina ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 IZO: Telefon: , ; fax: ; www stránky: Počet žáků (dle stavu k ); K bylo přihlášeno 236 žáků. Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 2013/2014 žáků na třídu 1. stupeň ,0 2. stupeň ,8 Celkem ,5 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 30 V průběhu školního roku do naší školy přestoupil. Rada školy byla zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb. Rada školy na začátku školního roku schválila nový Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, plán prací a dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu. Na dalším jednání projednala návrhy rozpočtu pro rok Školská rada pracovala ve stejném složení jako v loňském školním roce. Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra; členové: p. Angerová Iveta, p. Trávníčková Marie, Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Rosochová Jitka a Mgr. Fridrichová Marie Dne proběhly nové volby do Školské rady. Byli zvoleni tito členové: Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra; Členové: p. Matušková Eva, p. Urbančíková Marie, Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Rosochová Jitka a Mgr. Fridrichová Marie - 4 -

3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu ŠVP ZŠ Vnorovy 331/ Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Počet Počet strávníků Z žáci zaměstnanci školy cizí strávníci ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 3,4+0,8 jiné zdroje Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 50 fyz. 2/ přepočt. 1,3 Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2013/ oddělení školní družiny V letošním školním roce navštěvovalo 1. oddělení školní družiny 25 dětí z 1. a 2. třídy. V září připravily děti výrobky na výstavu zahrádkářů. Navštívily také Obecní úřad ve Vnorovech a seznámily se s jeho činností. Zabývali jsme se také prevencí rizikového chování slušné chování k dospělým a kamarádům. V říjnu jsme navštívili knihovnu v rámci týdne knihoven. Zapojili jsme se do projektu 72 hodin Ruku na to! Děti uklízely na hřišti na Dolině, sbíraly papírky a zametaly. Prokázaly ochotu zapojovat se do dobrovolnických akcí. Halloween party byla další akcí ŠD. Pokračovali jsme v projektu Kiwanis. Děti šily bavlněné panenky pro děti v nemocnicích. V prosinci jsme se zabývali vánoční tematikou. Tradiční pečení perníčků se uskutečnilo v jídelně školy. Skokan ŠD byla soutěž ve skákání v tělocvičně. V únoru jsme si vyrobili masky a uspořádali s dětmi Karneval v ŠD. Navštívila nás v ŠD paní knihovnice Hynštová a povyprávěla dětem o pohádkových hrdinech. Navštívili jsme také místní muzeum. Děti potěšila soutěž ve hře pexesa Pexesiáda. V březnu jsme se zabývali velikonoční tematikou. Navštívili jsme místní knihovnu. V dubnu jsme se zaměřili na jarní tematiku a pozorování přírody na vycházkách. Na vyrábění jsme využívali odpadový materiál Den Země. Vydali jsme se také s dětmi na hřiště na Dolinu, kde proběhla přírodovědná soutěž družstev Dvacetkrát o přírodě. V květnu jsme se zúčastnili celoškolní akce 235krát jinak. Na pedagogickou praxi nastoupily dvě studentky - Petra Komínková a Veronika Pavková. Pod vedením Petry proběhla v ŠD soutěž ve zpěvu Superstar

4 V červnu jsme uspořádali zábavné soutěžení ke Dni dětí. Dne jsme se vydali na výlet po Baťově kanále na program Plujte s námi do pohádky. Ušité Kiwanis panenky převzala členka klubu Kiwanis paní Dvorská. Všem dětem moc poděkovala za pomoc. Spolupráce s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni. Byly splněny výchovně vzdělávací cíle. Alena Makovcová, vychovatelka 1. oddělení ŠD 2. oddělení školní družiny V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení ŠD 25 dětí 2., 3., 4. a 5. ročníku. Činnost oddělení byla realizována podle ŠVP. I letos byla činnost zaměřena, mimo pravidelných a průběžných činností, taky na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v AJ a dovedností v ICT. Děti pravidelně navštěvovaly PC učebnu, kde pracovaly na didaktických programech doplňujících výuku, na interaktivních a zábavných programech v AJ, podílely se na tvorbě zpráv pro internetové stránky školy, vyhledávaly informace k aktuálním tématům ŠD. Velmi oblíbené byly pravidelné sportovní dny dvakrát týdně, realizované v tělocvičně školy a podle počasí i na dvorku ZŠ a na hřišti Agro Vnorovy a na vycházkách. V provozní době ŠD děti navštěvovaly náboženství a kroužky (Angličtina, drátkování, florbal, malá kopaná, šití panenek) v prostorách školy. Pokračovala výborná spolupráce s knihovnou ve Vnorovech, kde pro nás p. Knihovnice Helena Hynštová připravila zajímavé programy a taky chodila s komponovanými programy a různými činnostmi za námi do družiny. V měsíci září jsme v naší ŠD přivítali nové děti, chodili na vycházky, sbírali přírodniny a vytvářeli z nich výrobky na výzdobu ŠD, školy i na zahrádkářskou výstavu. V říjnu jsme si uspořádali Olympiádu zručnosti a řešení hlavolamů. Vytvářeli jsme skupinovou práci-malování křídou a mlékem-velkoformátový obraz Znorovjanka. Toto dílo jsme zaslali do výtvarné soutěže TV Slovácko a získali jsme krásné 2. místo. Zástupce TV Slovácko nám přijel předat ocenění do naší ŠD. V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin jsme navštívili Domov pro seniory ve Strážnici s programem Dětská ruka seniorům, kde děti pomáhaly v ergoterapeutické dílně, zazpívaly seniorům, pobesedovaly s nimi. Říjen jsme zakončili celotýdenním projektem Halloween a halloweenskou party. V listopadu proběhla tradiční pohybová soutěž Švihadlový král. Tématem měsíce byla Zvířata v lese a na toto téma proběhla zajímavá beseda s p. knihovnicí. Taky v tomto roku probíhal dobrovolnický projekt Kiwanis. V listopadu jsme začali opět plnit a zašívat panenky. Na konci listopadu v našem oddělení absolvovala již druhou pedagogickou praxi studentka CSOŠ Bojkovice Veronika Pavková. Advent jsme zahájili tradiční adventní dílnou, kde si vyrobili zájemci ze ŠD i z vyšších ročníků krásné věnce. Poté nás navštívil Mikuláš, který přinesl dětem zajímavé didaktické a interaktivní hry. Předvánoční čas jsme naplnili taky tvořením, naše výrobky zdobily družinu i školu, pak si je děti odnesly na výzdobu svých domovů. V tomto čase nás navštívila p. knihovnice a v rámci Dne pro dětskou knihu pro nás uspořádala minikurz v obalování knížek. Nejoblíbenější akce -Vánoční noc v ŠD se letos kvůli vysoké nemocnosti nekonala. V lednu jsme si zdramatizovali scénku O třech králích. Dále jsme se věnovali dobrovolnické aktivitě mezinárodního projektu Kiwanis- šití látkových panenek pro děti v nemocnicích. Sbírali jsme víčka pro Sabinku a skládali obrázky z nich. Únor byl ve znamení masopustu, uspořádali jsme si karneval se soutěžemi. Vyráběli jsme červené a modré placky s logem školy jako dárečky pro budoucí prvňáčky k Zápisu do - 6 -

5 školy a zdobili školu k této příležitosti. Den bezpečného internetu jsme si připomněli společnou akcí s knihovnou v učebně ICT. Konala se i tradiční Pexesiáda, tentokrát s anglickými pexesy. Březen měsíc knihy jsme oslavili v družině s paní knihovnicí pořadem Knížka je můj kamarád zaměřeným na anglické pohádky. Jaro v družině, to je pozorování přírody na vycházkách, hry venku, ale i jarní a velikonoční tvoření. Naše výrobky s jarní tematikou zdobily ŠD i chodby školy. Duben vždy věnujeme bezpečnosti a dopravě. Poznávali jsme dopravní značky, vyhledávali, četli si důležité informace, hráli interaktivní hry, malovali a uspořádali jsme závod autíček. Taky jsme se věnovali v jarním období soutěžení. Proběhly vědomostní soutěže Riskuj a AZ kvíz, jazyková soutěž Strč prst skrz krk. Velkou akcí měsíce dubna byla opět akce ve spolupráci s p. knihovnicí Hynštovou- Noc s Andersenem, která nahradila vánoční spaní a dětem se velmi líbila. Na konci měsíce proběhla soutěžní přehlídka Družina má talent. Taky jsme pilně připravovali výrobky na celoškolní výstavu, kde jsme prezentovali projekt Halloween, projekt O pirátech, projekt My, projekt Slunce-72 hodin, anglický poster Happy kids zone a prostorovou instalaci Barevným krokem jdeme naším školním rokem. V květnu jsme prožívali celotýdenní projekt O pirátech, vyráběli trička, vlajku, malovali, hráli hry, četli o pirátech, absolvovali jsme pirátské zastavení v knihovně. Vyvrcholením byla Pirátská plavba po Baťáku, která byla zároveň výletem naší ŠD. Tři týdny v tomto měsíci absolvovala v naší družině pedagogickou praxi bývalá žákyně naší školy, nyní studentka SPgŠ Kroměříž Veronika Crhonková. S ní jsme si uspořádali moc pěkné akce jako Hudební týden, den s mazlíčky- Pet ś day a dobrodružnou Cestu za pokladem. V ŠD jsme si každý den četli na pokračování a v červnu jsme se s místní knihovnou připojili k projektu Celé Česko čte dětem. Letos akce proběhla jako Čtení v muzeu, četly nám osobnosti místní knihovny, naše deváťačky. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži Povodí Moravy a.s., kde naše kolektivní dílo Vodní královna získala 1. místo v kategorii prostorové tvorby. Poslední velkou akcí tohoto školního roku byl sportovní den na hřišti Agro Vnorovy, který se nám hezky vydařil. Všechny akce pořádané ŠD jsou na principu dobrovolnosti. Děti se jich účastní dle své volby. ŠD poskytuje prostor pro odpočinek a smysluplné trávení volného času i pro vzdělávání, rozvoj jazykových a ICT dovedností. Hodně se věnujeme i pohybovým činnostem a taktéž výtvarným, ve kterých se nám letos obzvláště dařilo a pěkně jsme reprezentovali naši školu. Dana Nováková, vychovatelka 2. oddělení ŠD III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V současné době je pedagogický sbor plně kvalifikovaný, ve škole pracuje 18 pedagogických pracovníků, včetně dvou p. vychovatelek ŠD. Na 1. stupni je přepočtený počet pracovníků 7,36 a na 2. stupni 9,34. Ve škole fungují předmětové komise jazyků, přírodovědných oborů a společensko-vědní, na 1. stupni metodické sdružení. Ve škole je zřízena funkce metodika prevence projevů rizikového chování, metodika ICT a preventisty v oblasti EVVO. V současné době jsou dvě paní učitelky na rodičovské dovolené, jeden pedagog je stále uvolněn k výkonu veřejné funkce místostarosty obce. PhDr. Tyllichová Hana PaedDr. Rybová Marie Mgr. Aujezdská Martina ředitelka školy zástupce ředitele učitelka II. třída - 7 -

6 Mgr. Celnerová Věra třídní učitelka III. třída Mgr. Fojtík Miloš třídní učiteli V. třída Mgr. Gajošová Alena metodik ICT Mgr. Graffová Jarmila třídní učitelka V. třída Mgr. Kuryviálová Veronika třídní učitelka VII. A třída Mgr. Mičolová Martina třídní učitelka VIII. A třída Mgr. Motyčková Eva třídní učitelka II. třída Mgr. Plaširybová Michaela třídní učitelka I. A třída Mgr. Rosochová Jitka třídní učitelka VII. B třída Mgr. Smiešková Marta třídní učitelka IX. třída Mgr. Studničková Iva třídní učitelka VI. třída Mgr. Tobolová Markéta třídní učitelka I. B třída Mgr. Tomanová Jarmila výchovný poradce p. vych. Makovcová Alena vychovatelka 1. oddělení ŠD p. vych. Nováková Dana vychovatelka 2. oddělení ŠD správní zaměstnanci: p. Buchtová Jarmila uklízečka p. Konečná Marie uklízečka p. Šebestová Irena uklízečka p. Svoboda Zdeněk školník p. Kozumplíková Jaroslava hospodářka zaměstnanci ŠJ: p. Macháčková Jana vedoucí ŠJ p. Komoňová Marie kuchařka p. Malíková Anna kuchařka p. Ondrovčíková Blažena kuchařka p. Všetulová Jaroslava hlavní kuchařka Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, jedna paní učitelka, která pracuje jako zástup za MD, nesplňuje kvalifikační požadavky, nicméně má dlouhodobé zkušenosti s výukou anglického jazyka na 1. i na 2. stupni ZŠ. Do školy nenastoupil v loňském roce žádný absolvent s odbornou kvalifikací. V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem 4,5 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 3,4; 0,8 úvazku je hrazeno z jiných zdrojů

7 IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školu a o zápisu k povinné školní docházce: Údaje o zápisu k povinné školní docházce Dne proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu celkem 44 dětí, v souladu se školským zákonem jsme kladně vyřídili 8 žádostí o odklad školní docházky o jeden rok. Dvě děti přestoupí od nového školního roku do jiné školy. Do prvního ročníku ve školním roce 2014/2015 nastoupí dle předpokladu 38 dětí. Údaje o přijímacím řízení na střední školu V letošním školním roce vychází z naší školy 28 žáků, všech 28 žáků z 9. ročníku splnilo povinnou školní docházku a získalo základní vzdělání. Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku: Škola Obor Počet žáků Purkyňovo gymnázium Strážnice všeobecné 4G 2 Gymnázium Uherské Hradiště všeobecné 4G 1 Stojanovo gymnázium Velehrad, gymnázium všeobecné 4G 1 Klasické a španělské gymnázium Brno, gymnázium všeobecné 4G 1 SŠPU Hodonín stavebnictví 3 Gymnázium, Střední pedagogická, OA a Jazyková škola Znojmo VOŠ pedagogická a sociální Kroměříž předškolní a mimoškolní pedagogika předškolní a mimoškolní pedagogika Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín multimediální tvorba 1 SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov cestovní ruch 1 SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno cestovní ruch 1 ISŠ, Slavkov u Brna hotelnictví 1 OA a SOU Veselí nad Moravou informační technologie 1 SŠ Strážnice J. Skácela CAD a CAM systémy ve strojírenství 3 SŠ, Strážnice J. Skácela průmyslový design ve strojírenství 1 SŠ Strážnice J. Skácela grafický design 1 SŠ uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště grafický design 1 SŠ Strážnice, J. Skácela aranžér 3 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec hotelnictví 2 SŠ prům., hotelová a zdravotnická, UH zdravotnický asistent 1 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště zdravotnický asistent 1 OA a SOU Kyjov, Havlíčkova instalatér 1 Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov zdravotnický asistent

8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení žáků v 1. pololetí Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospěl s V Prospěl Nehodnoce n Neprospě l Zameškané hodiny na žáka I. A 16 1, ,18 I. B 14 1, ,71 II. 30 1, ,20 III. 23 1, ,17 IV. 23 1, ,00 V. 26 1, ,88 Celkem I ,19 stupeň VI. 20 1, ,80 VII. A 15 1, ,73 VII. B 18 1, ,00 VIII. 23 1, ,95 IX. 28 1, ,64 Celkem II ,62 Celkem stupeň škola ,91 2. Celkové hodnocení žáků v 2. pololetí Třída Počet žáků Průměrný prospěch Prospěl s V Prospěl Nehodnocen Neprospě l Zameškané hodiny na žáka I. A 16 1, ,87 I. B 14 1, ,78 II. 30 1, ,03 III. 22 1, ,63 IV. 23 1, ,91 V. 26 1, ,73 Celkem I ,83 stupeň VI. 20 1, ,80 VII. A 15 1, ,00 VII. B 18 1, ,05 VIII. 23 1, ,56 IX. 28 1, ,35 Celkem II ,75 stupeň Celkem škola ,

9 3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně: druh výchovného opatření: 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele 13 5 pochvala ředitele školy 0 5 napomenutí třídního učitele 6 18 důtka třídního učitele 5 17 důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování za 1. pololetí Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Snížený stupeň z chování: za 2. pololetí Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, Ve škole jsme neřešili případy neomluvené absence. 7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) nebylo uplatněno. Péče o talentované žáky Talentovaným žákům umožňujeme, aby své znalosti využívali při různých soutěžích a olympiádách. Z uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to vcelku daří. V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí práci při skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V letošním roce jsme vzdělávali jednoho žáka podle IVP pro poruchy učení. Tento žák je evidován jako integrovaný žák. Žákům slabším se snaží vyučující pomáhat formou individuálního přístupu v hodinách nebo formou doučování, problémy se snažíme řešit společnou dohodou se zákonnými zástupci. Žáci, kteří absolvovali vyšetření v PPP a jejichž zákonní zástupci souhlasili se zveřejněním zprávy škole, pracují podle strategií na podporu úspěšnosti. Jeden žák má vypracovaný IVP vzhledem k sociálnímu znevýhodnění (žák cizinec)

10 8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014: Třída Název předmětu Vyučující Mgr. Veronika Kuryviálová 6. Přírodovědná praktika Mgr. Jarmila Graffová, Mgr. Miloš Fojtík Sportovní hry 7. Sportovní hry Mgr. Veronika Kuryviálová, Mgr. Jarmila Graffová, Mgr. Miloš Fojtík Konverzace z anglického jazyka Mgr. Iva Studničková Estetická výchova Mgr. Martina Mičolová 8. Konverzace z anglického jazyka Mgr. Iva Studničková 9. Německý jazyk Mgr. Jarmila Tomanová Nepovinné předměty Třída Název předmětu Vyučující Náboženství P. Mgr. Josef Jelínek, Mgr. Zlata Motyčková, p. Anna Ivanová, Mgr. Marie Tomečková Název kroužku Malá kopaná Drátkování Florbal Fyzikálně chemické praktikum Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Časopis Střípek Taneční Šití panenek Sborový zpěv Hrátky s angličtinou Kroužky Vyučující Mgr. Miloš Fojtík Mgr. Jarmila Graffová Mgr. Pavel Chudík Mgr. Veronika Kuryviálová PhDr. Hana Tyllichová Mgr. Marta Smiešková Mgr. Jitka Rosochová Mgr. Alena Gajošová, Mgr. Marta Smiešková Mgr. Ludmila Tomčalová Mgr. Jarmila Graffová p. Petra Vajdíková

11 9. Evaluace školy Od školního roku 2013/2014 již neprobíhá celoplošné testování NIQES žáků 5. a 9. ročníku. Proto jsme se vrátili k testování Stonožka, které nabízí firma SCIO. Žáci 5. třídy porovnávali své znalosti v českém a anglickém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V testování SCATE v anglickém jazyce dosáhlo 42% žáků úrovně A0 a 58% žáků úrovně A1. Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy. V testování SCIO-Stonožka si žáci 9. ročníku porovnávali své znalosti v českém a anglickém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky naší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Naše škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Rozbor a hodnocení úrovně čtenářské gramotnosti: rozvoj čtenářské gramotnosti považujeme za základní předpoklad získání vědomostí i v jiných vzdělávacích oblastech, a proto jí věnujeme ve všech vzdělávacích oblastech mimořádnou pozornost. Téměř ve všech vyučovacích předmětech zaměřujeme pozornost na práci s textem, vyhledávání informací z různých zdrojů, čtení s porozuměním. Již od 1. ročníku probíhá velmi úzká spolupráce s místní knihovnou ve Vnorovech, žáci 1. tříd se zapojili do projektu Už jsem čtenář, v druhé třídě opět proběhlo za účasti rodičů i představitelů obce slavnostní pasování na čtenáře, ve všech třídách probíhaly v průběhu celého školního roku besedy o knihách, děti 2. oddělení školní družiny se zapojily do projektu Celé Česko čte dětem. Rozbor a hodnocení úrovně matematické gramotnosti: matematickou gramotnost cíleně rozvíjíme jak v matematice, tak i při její aplikaci v jiných předmětech. Pozornost věnujeme jak talentovaným žákům (účast ve školních i okresních kolech matematických soutěží, Pythagoriáda a Matematický klokan, a olympiád - MO, ChO, ZO, FO), tak i žákům vyžadujícím podpůrná opatření pro rozvoj matematické gramotnosti formou individuálních konzultací, prací s výukovými programy a individuálním přístupem ve výuce

12 Účast žáků v okresních a vyšších kolech soutěží: Žák: Třída: Typ soutěže: Umístění: Dominika Nekardová 9. Okresní kolo ONJ 1. Krajské kolo ONJ 6. Viola Kolaciová 9. Okresní kolo OAJ 5. Tereza Veselá 9. Okresní kolo Pohár rozhlasu 2. Lukáš Balažovič 9. Okresní kolo OČJ 22. Jan Tomeček 9. Okresní kolo ZO 12. Adéla Otrubová 8. Okresní kolo MO Okresní kolo BiO 2. Krajské kolo BiO 16. Okresní kolo DěO 16. Vendula Říhová 8. Okresní kolo BiO 10. Alena Knotková 7. B Okresní kolo BiO 7. Adam Slanina 7. B Okresní kolo OAJ 10. Okresní kolo ZO 17. Magdalena Chabičová 6. Okresní kolo BiO 12. Samuel Vašek 6. Okresní kolo ZO 8. Mariana Ivanová 1. A Okresní kolo recitační soutěže Hodnocení činnosti v oblasti EVVO Před začátkem školního roku byl vypracován celoroční plán EVVO, na jehož tvorbě se podíleli všichni vyučující i vedení školy. V oblasti školního vyučování byla v souladu s plánem ekologická výchova zařazována průběžně a nenásilnou formou na I. i II. stupni, teoretické poznatky byly doplňovány vycházkami, exkurzemi a výlety (například v posledním červnovém týdnu realizovaná exkurze pro II. stupeň do firmy Recgroup - dříve Kovosteelu Staré Město, která navazovala na výukový program o významu sběru vysloužilých elektrospotřebičů nebo terénní exkurze Putování za propadáním Lipka Brno). Využili jsme také nabídky výukových programů Vzdělávacího a informačního střediska Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, žáci 7. a 8. ročníku si touto formou upevnili svoje teoretické vědomosti. I. stupeň se ve spolupráci s touto vzdělávací organizací zúčastnil v posledním červnovém týdnu přírodovědného dopoledne na Lučině. Pokračovala také spolupráce s místními zájmovými organizacemi - s Mysliveckým sdružením Pomoraví ( celoškolní akce Den v zeleném) a jako každoročně jsme spolupracovali také s ČSZ na Výstavě ovoce a zeleniny. Žáci sem přispěli svými výtvarnými pracemi a výstava má vždy kladný ohlas u veřejnosti. Během celého školního roku se žáci se zapojovali do různých krátkodobých projektů v rámci své třídy, výstupy byly vystaveny na nástěnkách nebo panelech na chodbách školy. Pokračovali jsme v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní (jedná se o zpětný odběr baterií a elektrozařízení). Podle počtu získaných bodů máme možnost pro školu získat věcné ceny. V rámci Dne Země proběhla relace ve školním rozhlase a beseda s cestovatelem Jiřím Márou. Pro žáky II. stupně jsme připravili 2.6. Přírodovědný projektový den, ve kterém si ve vybraných tvořivých dílnách mohli vyzkoušet své praktické dovednosti i kreativitu

13 V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou. Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se do Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu, soutěží trojčlenná družstva tříd. Tradičně se žáci zapojili do Biologické olympiády, od 6. ročníku proběhlo školní kolo a do okresního kola v kategorii C i D postoupili 4 žáci. V mladší kategorii D 7. místo Alena Knotková a Magdaléna Chabičová 12. místo. Ve starší kategorii C Adéla Otrubová obsadila v okresním kole 2. místo a postoupila do krajského kola, Vendula Říhová obsadila 10. místo. Proběhla školní kola fyzikální, chemické olympiády, poprvé jsme se také zapojili do Archimediády. K ekologické výchově pomáhají také obě oddělení Školní družiny, které se s úspěchem zapojují do výtvarných soutěží mimo jiné i s tématy týkajícími se přírody. V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu i vybavení tříd nábytkem, zeleň na chodbách i ve třídách, akvárium na horní chodbě školy i výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků. Při školním provozu jsme se snažili produkovat co nejméně odpadu, třídíme zvlášť plasty, papír, bioodpad a ostatní komunální odpad. Nové koše byly umístěny na chodbách v minulém školním roce. V propagaci ekologické výchovy pomáhal také školní časopis Střípek. Žáci 6. ročníku měli možnost vybrat si volitelný předmět Přírodovědná praktika, který propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz klade na praktické úkoly a činnosti. Nejen v tomto předmětu jsme využívali pomůcky zakoupené v rámci projektu Ekodny v rámci dotačního programu MŠMT (didaktické puzzle a pomůcky Krabice plná vody a Krabice plná jehličí Rezekvítek). K větší názornosti, efektivnosti výuky a podnícení zájmu žáků přispívá také moderní vybavení učebny přírodopisu s interaktivní tabulí. Mgr. Marta Smiešková VI. Údaje o prevenci rizikového chování Hodnocení MPP ve školním roce 2013/14 Minimální preventivní program byl v letošním školním roce zaměřen na zkvalitnění vztahů a zlepšení komunikace ve vztazích mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči. V 1. pololetí školního roku 2013/14 jsme realizovali projekt Otevřené dveře všem z dotačního programu Jihomoravského kraje. Součástí projektu byly besedy s psychologem pro rodiče, žáky i učitele. Projektový den Ukaž se, třído! proběhl v rámci tohoto projektu pro žáky 1. i 2. stupně. Výstupem projektu se stala společná pravidla chování ve škole, charta školy, kterou budou žáci ve svých třídních kolektivech dodržovat. Tato pravidla si vytvořili sami žáci a jsou zveřejněna v každé třídě, na hlavní informační tabuli při vstupu do školy a na webových stránkách naší školy. Dalším cílem projektu byly výstupy, které charakterizovaly jednotlivé třídy naší školy, např. kronika, maják, kniha třídy, vzducholoď, pyramida. Výstupy z projektového dne byly vystaveny i na školní výstavě žákovských prací v květnu 2014 v Lidovém domě ve Vnorovech. Projektem Otevřené dveře všem se nám podařilo podpořit v naší škole zdravé a pozitivní sociální klima. Součástí prevence rizikového chování v naší škole je navázání spolupráce se staršími

14 spoluobčany. Žáci 9. ročníku a školní družiny se zapojili do projektu Jak se chovat k seniorům. Projekt byl realizován v Domově pro seniory ve Strážnici a byl spojen s besedou o životě seniorů. Žáci naší školy si připravili pro všechny seniory i malé dárky. Naše škola se letos zapojila do celostátního projektu Šance. V rámci prevence proti šikaně jsme ve 2. pololetí školního roku uspořádali pro žáky 6. ročníku projekci filmu s besedou Mezi stěnami, který byl zaměřený na nebezpečný projev rizikového chování na šikanu. Ve filmu byly prezentovány všechny druhy šikany. Film byl doplněn interaktivní besedou s psychologem. V rámci prevence proti kyberšikaně jsme uspořádali besedu s Policií ČR pro žáky 7. a 8. ročníku. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a také způsoby, jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Žáci ocenili zejména užitečné informace, které se týkají ochrany uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové komunikace. Celý program byl určen žákům 7. a 8. tříd a byl obohacen také o příběhy z praxe, které se skutečně staly. Beseda zaměřená na kyberšikanu významně přispěla k plnění Minimálního preventivního programu v rámci prevence rizikového chování v naší škole v letošním školním roce. V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Sbíráme víčka pro Sabinku. Sabinka se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Léčbu absolvovala již 3x, velmi jí pomáhá, ale je finančně náročná. Výtěžek sběru víček rodina Sabinky využije na léčbu Klim Therapy. Celkem jsme nasbírali 150 kg. Všichni jsme sbírali víčka z PET lahví, džusů, mléka, abychom Sabince pomohli. Projekt Sbíráme víčka pro Sabinku měl velmi kladný ohlas a upevnil u našich žáků ochotu pomáhat druhým lidem. V rámci prevence rizikového chování navštívili žáci 9. třídy soudní jednání u Okresního soudu v Hodoníně. Po skončení soudního jednání předsedající soudce žáky seznámil žáky se základními principy soudnictví v České republice. Návštěva soudního jednání žáky velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení právního vědomí a také motivovala k zodpovědnému chování. Beseda s Policií ČR pro žáky 9. ročníku na závěr školní docházky byla zaměřena na oblast trestní odpovědnosti mladistvých. Pro rodiče žáků naší školy jsme uspořádali besedu s psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou z Pedagogicko-psychologické poradny z Veselí nad Moravou. Beseda pro rodiče proběhla na téma pozitivní komunikace doma i ve škole. Mgr. Jaroslav Mrkva kladl důraz zejména na stanovení a dodržování pravidel, snažil se rodiče také povzbudit a motivovat k důsledné výchově dětí. Beseda pro rodiče proběhla v přátelské atmosféře a přispěla k další vzájemné spolupráci rodiny a školy. V rámci primární prevence jsme organizovali aktivity s ekologickým zaměřením. Pro žáky 1. stupně ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou proběhl projekt Tajemství louky na Lučině. Tento projekt byl zaměřen na environmentální výchovu. Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. K tomuto účelu máme připraveny na chodbách sběrné nádoby na použité baterie. Za nasbírané vysloužilé baterie a splněné úkoly získala v letošním školním roce 980 bodů, za něž jsme koupili pomůcky pro naše žáky do výtvarné výchovy a hry do družiny. Na závěr školního roku byl realizován pro žáky 1. stupně Den s Policií ČR. Akce se uskutečnila u obchodního centra Cukrovar v Hodoníně. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti a testy cyklistů, viděli ukázku výcviku policejních psů a koní. Součástí projektového dne byla i prezentace pořádkové, dopravní a cizinecké policie a kriminalistických technik při zajišťování stop. Tato akce významně přispěla k plnění Minimálního preventivního programu v letošním školním roce. V rámci dentální prevence naši školu navštívili studenti zubního lékařství, kteří žákům 2. stupně nejdříve vysvětlili teorii vzniku zubního kazu. Dále se žáci dozvěděli

15 techniku správného čištění zubů i jak má vypadat správný zubní kartáček. Pomocí jejich asistence si také žáci nacvičili správnou techniku čištění zubů. Součástí besedy byly také informace týkající se zdravé výživy a rady co dělat, aby naše zuby zůstaly zdravé a jak je chránit před zubním kazem. Beseda měla u žáků velký ohlas, byla velmi kladně hodnocena a přispěla k podpoře zdravého životního stylu. Pro žáky organizujeme různé sportovní turnaje, divadelní představení v Uherském Hradišti a ve Zlíně, žáci se účastní různých soutěží a olympiád. Naše škola žákům nabízí pestrou paletu zájmových kroužků, např. volejbal, florbal, mažoretky, aerobic, časopis Střípek. Z hodnocení preventivních aktivit za uplynulý školní rok vyplynulo, že žáci pozitivně hodnotí především interaktivní prožitkové aktivity. V příštím školním roce se zaměříme na efektivní prevenci vůči dalším projevům rizikového chování, zejména na prevenci proti návykovým látkám a na šikanu. Dále budeme žáky upozorňovat na úskalí, která je mohou potkat na internetu. Naše žáky vedeme k tomu, aby si uvědomovali nebezpečí všech projevů rizikového chování. Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňovali různých seminářů zaměřených hlavně na výuku jednotlivých předmětů podle aktuální nabídky SSŠ a DVPP Brno, pobočka v Hodoníně, vedení školy na semináře, které se týkaly řídící činnosti a nových právních předpisů. I v letošním školním roce jsme zorganizovali celodenní vzdělávací seminář pro všechny pedagogické pracovníky přímo ve škole, který byl tentokrát zaměřený vzdělávání dětí s poruchami učení a mimořádně nadané žáky. Zkušenosti ze seminářů si pedagogové předávali na metodickém sdružení 1. stupně a na předmětových komisích a při vzájemných hospitacích. Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP: Název akce: Nápady pro práci ŠD a ŠK Pinboard/Geoboard-aktivní učení v praxi Tvořivá škola-čj činnostně v 1. pol. 1.ročníku Český jazyk činnostně ve 2. ročníku Matematická rozcvička-součást výuky Specifické poruchy učení v hodinách AJ Rozvíjíme čt. a matematickou gramotnost Veřejný a soukromý život ve středověku Vybrané právní otázky v učitelském povolání NIQES iset modul školního testování Metody a formy práce v oblasti kariér. poradenství Tvořivá škola - činnostní učení ČŠI seminář NIQES Židé, židovská kultura Ready, Steady, Speak! Jak pomoci autistickým dětem NOZ ve vztahu ke školám a k škol. zařízením Pedagogický pracovník: Makovcová Rybová, Smiešková Plaširybová Aujezdská, Motyčková Smiešková Graffová Motyčková,Plaširybová Rosochová Tyllichová Rybová, Gajošová Tomanová Plaširybová Tyllichová Rosochová Studničková Aujezdská, Motyčková Rybová, Tyllichová

16 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Dopravní výchova V tomto školním roce si pracovníci DDM ve Veselí nad Moravou připravili pro žáky prvních, druhé, třetí a čtvrté třídy dopravní výchovu. 9. září 2013 žáci prvních až třetích tříd absolvovali jednu hodinu teoretické přípravy, která byla zaměřena na bezpečnost a chování chodců. Mimo jiné se žáci seznámili s významem reflexních nášivek na oblečení, se signalizačním zařízením na přechodu pro chodce a s nejznámějšími dopravními značkami. Dopravní výchova pro žáky čtvrtého ročníku se uskutečnila na dopravním hřišti ve Veselí nad Moravou a skládala se z teoretické přípravy se zaměřením na bezpečnost a chování chodců a cyklistů na veřejných komunikacích. Druhou částí byla jízda zručnosti. Jízdou na dopravním hřišti, které je vybaveno kromě dopravních značek také světelným signalizačním zařízením, si žáci mohli prakticky vyzkoušet získané vědomosti. Mgr. M. Fojtík Den v zeleném V pátek 13. září 2013 pro nás připravili členové Mysliveckého sdružení Pomoraví ve Vnorovech projektový den. Na několika stanovištích byly připraveny ukázky cvičených mysliveckých psů, trofejí a zbraní. Akce, která se konala na místní střelnici, se setkala s velkým zájmem dětí a přispěla k posílení zájmu o přírodu, myslivost a problematiku environmentální výchovy. Mgr. Marta Smiešková Dějepisná exkurze V pondělí 16. září 2013 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili dějepisné exkurze. První cesta vedla na Velehrad, kde jsme si připomněli výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Pro žáky byl přípraven výukový program Cyrilometodějská cesta. Druhou zastávkou byl archeologický skanzen v Modré. Nachází se v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Žáci se dověděli hodně informací o bydlení, stravování, oblékání a zbraních našich předků. Své bojové umění si vyzkoušeli při střelbě z luku. Exkurze byla součástí výuky dějepisu a přispěla k prohloubení učiva o Cyrilu a Metoději a slovanském osídlení na Moravě. Mgr. Jitka Rosochová Podzim na dědině V pátek 20. září 2013 navštívili žáci prvního a třetího ročníku Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Letošní program s názvem Podzim na dědině byl věnovaný podzimním pracím na moravské vesnici. Děti se zábavnou formou poučily o životě a práci minulých generací v našem kraji. Návštěva muzea byla již tradičně velmi pěkná a inspirující. Mgr. Věra Celnerová

17 Výstava ovoce a zeleniny Dne se žáčci 1. stupně vydali na výstavu ovoce a zeleniny pořádanou vnorovskou organizací ZO ČZS v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy. Děti mohly zhlédnout nejen úlovky podzimní úrody místních zahrádek, ale také živé včelky, květinová aranžmá, obrázky dětí z MŠ i ZŠ a také ochutnat čerstvý med a jablíčka. Výstava byla zajímavá a poučná a dětem se moc líbila. Mgr. Eva Motyčková Otevřené dveře všem - besedy s psychologem Ve dnech 23., 24., a se v naší škole uskutečnily besedy v rámci projektu Otevřené dveře všem. Besedy byly zaměřeny na prevenci proti nežádoucímu chování a upevnění pozitivních vztahů mezi žáky ve třídě a na podporu pozitivního školního klimatu. Projekt byl realizován ve spolupráci s PPP v Hodoníně, s okresním metodikem prevence Mgr. Jiřím Hilčerem. Cílem besed byla podpora pozitivního školního klimatu a dodržování pravidel slušného chování ve výuce i o přestávkách. Besedy s psychologem měly u žáků velmi kladný ohlas. Mgr. Jarmila Tomanová Ekolympiáda Dne 1. října 2013 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Samuel Vašek ze 6. třídy, Veronika Janoušková ze 7. B a Adéla Otrubová z 8. třídy zúčastnilo 7. ročníku Ekolympiády, který uspořádalo Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. V praktických soutěžních disciplínách z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze základních škol i gymnázií z celého okresu. Porota hodnotila správnost a originálnost řešení i celkovou souhru a spolupráci celého týmu. Naše družstvo obsadilo pěkné 4. místo. Mgr. Marta Smiešková Veletrh vzdělávání Ve čtvrtek 3. října navštívili naši žáci devátých tříd již XVII. Veletrh vzdělávání v Hodoníně. Na Kulturním domě Dolní Valy v Hodoníně se představily nejen střední školy z našeho regionu, ale také z Brněnska a Uherskohradišťska. Program provázela vystoupení, která si pro žáky základních škol připravily střední školy z jiných okresů. Žáci byli seznámeni také se změnami v přijímacím řízení konkrétních středních škol ve školním roce 2013/2014. Akce přispěla žákům devátých tříd ke snazšímu rozhodování v oblasti jejich budoucí profesní orientace. Mgr. Jarmila Tomanová Projektový den Ukaž se, třído! V rámci projektu Otevřené dveře všem, který realizujeme z dotace Jihomoravského kraje, proběhl v naší škole projektový den Ukaž se, třído!. Žáci se svými třídními učiteli vytvořili výstupy, kterými se jednotlivé třídy prezentovaly. Tímto projektem jsme se snažili podpořit v naší škole pozitivní školní klima. Dalším cílem projektu bylo stanovení společných pravidel slušného chování. Zástupci tříd na základě podnětů ostatních žáků společně vytvořili Chartu školy. Projektový den Ukaž se, třído byl dle ohlasu žáků i učitelů přínosem, protože jsme si společně znovu uvědomili, jak jsou mezilidské vztahy důležité pro celkovou atmosféru ve škole. Mgr. Jarmila Tomanová

18 Když rodiče učí aneb můj tatínek policista Na třídní schůzce jsem se rodičů zeptala, zda by nemohli obohatit svými znalostmi a zkušenostmi náš školní rok. Rodiče nezůstali lhostejní a jako první navštívili 1. A a 1. B v pondělí 14. října tatínek Michal Všetula se svým kolegou, kteří děti během tří vyučovacích hodin seznámili s prací policistů. Oba přišli v policejních uniformách a přinesli s sebou spoustu zajímavých předmětů používaných policisty v praxi. Děti si vyzkoušely neprůstřelnou vestu, dalekohled, obušek, zjistily, k čemu slouží policejní terčík, pouta, očima prozkoumaly policejní zbraň. Zajímavá byla ukázka přístroje odhalujícího padělané bankovky. Dětem se líbilo, že si mohly udělat otisk vlastního prstu a nohy. Povídali jsme si, kde se můžou s policisty setkat a jak nám pomáhají. Také nezapomněli připomenout důležitá telefonní čísla. Na závěr si děti vybarvily pracovní list s policejním autem a dostaly malý dárek. Celé povídání bylo velmi pěkně připraveno a dětem se moc líbilo. Mgr. Michaela Plaširybová Exkurze do SOŠ ve Bzenci Ve čtvrtek navštívili žáci 8. ročníku SOŠ ve Bzenci. Zde se žákům věnovali vybraní studenti maturitního ročníku, kteří je, pod vedením Ing. Rieglové, provázeli mikrobiologickou, fyzikální a chemickou laboratoří, kde jim předváděli zajímavé a efektní pokusy. Senzorické zkoušky (zrakem a čichem) a mikroskopování si mohli osmáci vyzkoušet sami. V závěru exkurze žáci navštívili odborné učebny a pracoviště potravinářských oborů a viděli praktickou ukázku odborného výcviku. Žáci tuto exkurzi hodnotili pozitivně a pro mnohé se stane námětem a inspirací při volbě svého budoucího povolání. PaedDr. Marie Rybová Přírodovědný klokan Ve čtvrtek 17. října proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, do kterého se mohli zapojit žáci 8. a 9. třídy. Celkově se zúčastnilo 15 žáků. Zvítězila Adéla Otrubová z 8.třídy, na druhém místě se se shodným bodovým ziskem umístily deváťačky Michaela Rozbrojová, Kristýna Kuchaříková a Veronika Zýbalová, třetí místo patřilo Dominice Nekardové. Mgr. Marta Smiešková Exkurze do Technického muzea v Brně Dne jsme se žáky 9. tříd v rámci přírodovědných předmětů navštívili Technické muzeum v Brně. Našim programem byla prohlídka muzea, výklad k expozici Vynálezy a vynálezci a také technická herna, kde si žáci vyzkoušeli získané vědomosti v praxi. Mgr. Veronika Kuryviálová Naše obec projektový den 3. třídy V pátek 18. října 2013 se v rámci výuky prvouky uskutečnil ve 3. třídě projektový den na téma Naše obec. Žáci se vycházkou po naší obci seznamovali s některými stavbami, významnými rodáky, ulicemi obce, pěstovanými plodinami a dalšími zajímavostmi. Na obecním úřadě navštívili pana místostarostu a zabývali se i jednoduchým plánem obce

19 Od paní knihovnice vyslechli místní pověst Zbojníci na Hatěckém mlýně. Netradiční výuka proběhla v pěkné pracovní atmosféře. Mgr. Věra Celnerová Návštěva muzea Jana Amose Komenského Dne 23. října 2013 se žáci 8. třídy rozjeli do Uherského Brodu, aby navštívili tamní muzeum Jana Amose Komenského. Průvodkyně doplňovaly expozici muzea zajímavým výkladem především o životě Jana Amose Komenského a jeho díle, ale také o těžkém životě v tehdejší době. Žáci si sami mohli zakusit, jaké bylo zasednout do školních lavic a učit se podle první obrázkové učebnice na světě Orbis Pictus. Prohlídka muzea vyvrcholila nahlédnutím do Studnice poznání, na jejíž hladině se objevovaly útržky z Komenského života a jeho myšlenek. Mgr. Martina Mičolová Jak se chovat k seniorům - beseda se seniory V pátek se žáci 9. třídy zúčastnili besedy v Domově pro seniory ve Strážnici. Žáci se dozvěděli velmi zajímavé informace ze života seniorů, jak zacházet s lidmi s demencí a jak se k nim chovat. Součástí besedy byla také prohlídka domova pro seniory. V rámci volby budoucího povolání měli žáci 9. ročníku možnost vidět v praxi různé pracovní profese. Beseda se seniory poskytla žákům cenné informace ze života seniorů a byla žáky velmi kladně hodnocena. Mgr. Jarmila Tomanová Coca-Cola Školský pohár Chlapci z druhého stupně naší školy se zúčastnili v rámci dvanáctého ročníku celonárodní fotbalové soutěže Coca-Cola Školský pohár okrskového kola, které se konalo ve Bzenci Našim hráčům nešla upřít snaha, ale na soupeře ze Bzence a z Moravského Písku nestačili. Konečné pořadí naší skupiny je následující: 1. Základní škola a mateřská škola Moravský Písek, 2. Základní škola a mateřská škola Bzenec, 3. ZŠ Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace a 4. CZŠ ve Veselí nad Moravou, jejichž družstvo nepřijelo. Mgr. Miloš Fojtík Západní parky USA beseda Ve čtvrtek 14. listopadu nás navštívil pan Tomáš Vorálek, který se s žáky 2. stupně podělil o zážitky z exotické cesty po USA. V rámci této expedice navštívil nejvýznamnější parky USA. Zajímavé mluvené slovo doplnily působivé fotografie fauny a flóry, které získal během zahraniční cesty po USA. Beseda o národních parcích Ameriky přispěla k rozšíření vědomostí v zeměpise a přírodopise a byla žáky velmi kladně hodnocena. Svým nadšením pro cestování náš bývalý žák Tomáš Vorálek zcela jistě inspiroval i některé další naše žáky. Mgr. Jarmila Tomanová Příběhy bezpráví 2013 I letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá společnost Člověk v tísni. Projekt byl určen pro žáky devátých tříd a byl realizován v rámci hodin dějepisu. Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se uskutečnila projekce filmu Kousek nebe, který vypráví milostný příběh z krutého prostředí komunistického kriminálu 50. let. V pondělí 25. listopadu potom proběhla beseda se členy Konfederace politických vězňů. Naše pozvání přijal pan Jan

20 Petrucha z Hroznové Lhoty a pan Václav Maňák z Louky. Vyprávěli o svých pobytech v komunistických věznicích a pracovních táborech, podělili se s námi o své životní příběhy. Jejich vyprávění bylo velmi poutavé a zajímavé. Projekce dokumentárních filmů i besedy s pamětníky jsou vhodným doplněním výuky dějepisu a žáci mají možnost se o naší totalitní minulosti dovědět více. Mgr. Jitka Rosochová Schůzka se zástupci středních škol Ve středu 27. listopadu 2013 se v naší škole uskutečnila schůzka se zástupci středních škol pro rodiče a žáky deváté třídy. Zástupci prezentovaných škol z našeho regionu poskytli našim žákům odpovědi na otázky, které je zajímaly v oblasti výběru jejich budoucí profesní orientace. Rodiče i žáci 9. třídy byli seznámeni s podmínkami, organizací přijímacího řízení a změnami pro školní rok 2014/2015. Mgr. Jarmila Tomanová Módní přehlídka Strážnice Dne se rozjeli žáci 8. třídy do Strážnice, aby tam zhlédli módní přehlídku studentů Střední školy Strážnice. Přehlídku zahájily extravagantní modely vyrobené z jedlých materiálů. Následovala výstřední kolekce s tématikou moře a oceánu. Po té představili studenti čtvrtého ročníku své maturitní práce a další kreativní kolekce vytvořili studenti ročníku třetího. Neztratily se ani práce mladších ročníků, které se prezentovaly tvorbou originálních pokrývek hlavy. Neotřelou atmosféru módní show podtrhovalo krásně připravené podium, o něž se zasloužili studenti oboru aranžérství. Návštěva módní přehlídky strážnické školy byla pro všechny zúčastněné nevšedním zážitkem plným inspirace a zajisté přispěla našim žákům 8. třídy při jejich volbě budoucí profesní orientace. Mgr. Martina Mičolová Návštěva výukového programu ve VIS Bílé Karpaty Žáci 7. tříd navštívili na konci listopadu Vzdělávací a informační centrum CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou. Ve výukových programech o obojživelnících si zábavnou formou upevnili své vědomosti o této skupině živočichů a procvičili si formou her nové poznatky, které při výuce v tomto ekocentru získali. Exkurze posílila zájem žáků o poznávání i ochranu přírody a získané poznatky využijí žáci v hodinách přírodopisu. Mgr. Marta Smiešková Rok se s rokem sešel a Mikuláš je znovu tady!! Stejně jako každý rok si žáci 9. třídy pod vedením své paní učitelky třídní připravili mikulášskou nadílku. Vlastnoručně upečené perníky a sladkosti byly určeny nejenom pro žáky školy, ale i učitele a zaměstnance školy i pracovníky Obecního úřadu ve Vnorovech. Ten, kdo byl po celý rok hodný, se neměl vůbec čeho bát - sladká odměna ho neminula. Horší to bylo se zlobivými a nepořádnými žáky - ti museli slíbit nápravu, aby je čerti nechali. Každá třída se snažila připravit si aspoň nějakou písničku nebo básničku, a tak si svoji nadílku přece jen zasloužit. Po návštěvě všech tříd naší školy i sborovny se mikulášský průvod vypravil také na obecní úřad. Nejvíce ale na Mikuláše, anděly a čerty čekaly děti ve školce. Ve čtvrtek 5. prosince se na zahradě MŠ konala besídka, na které si děti pro své rodiče připravily pásmo písniček, koled a zimních říkadel. Sladkou odměnu jim potom na závěr předal samotný Mikuláš a andělé. Mgr. Marta Smiešková

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více