Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

2 1. Základní údaje o škole: 1.1 Název: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 1.2 Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 odloučené pracoviště Slatina nad Zdobnicí 270: - mateřská škola - 2 třídy - školní družina - výdejna stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy 1.3 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola se stala od příspěvkovou organizací. Od byla sloučena s mateřskou školou. Tvoří ji 6 součástí: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní jídelna-výdejna: základní škola má kapacitu 180 žáků, školu navštěvují žáci z obcí: - Slatina nad Zdobnicí 55% - Kameničná 16% - Pěčín 18% - Rybná nad Zdobnicí 5% - ostatní 6% - Rokytnice v Orlických horách, Helvíkovice, Žamberk, Záchlumí mateřská škola - kapacita 35 dětí školní družina kapacita 25 dětí školní klub od kapacita 25 žáků školní jídelna - kapacita 220 jídel školní jídelna výdejna 37 jídel v hlavní činnosti: a) přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy b) obědy pro žáky základní školy c) doplňkové jídlo přesnídávky pro žáky základní školy d) obědy pro zaměstnance základní školy závodní stravování v doplňkové činnosti obědy pro cizí strávníky: a) zájemce z veřejnosti obce 1.4 Zřizovatel školy: Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí Školská rada zřízena v počtu 3 členů: složení školské rady: - předseda: Mgr. Hana Hrabalová - členové: Iva Jedlinská, Martin Michalička funkční období je 3 roky školská rada byla zřízena na dobu neurčitou dne se po uplynutí volebního období konaly volby do školské rady. Z řad učitelů zůstává H.Hrabalová, za rodiče p. Iva Jedlinská. 2

3 1.6 Údaje o vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Drahoslava Tůmová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Miluše Felcmanová 1.6 Kontakty: telefon: ZŠ , MŠ , , ŠD stránky školy: IČO: Zřízení školy, zařazení do sítě škol: historie školy se v obci datuje od do sítě škol byla zařazena od , poslední aktualizace je ze dne , s účinností od a týkala se stanovení maximálního počtu žáků v povoleném oboru vzdělávání, od sloučena s mateřskou školou Identifikátor základní školy , IZO ředitelství mateřská škola školní družina školní klub školní jídelna školní jídelna - výdejna Doplňková činnost školy: pronájmy obědy pro cizí strávníky 3

4 a) Učební plány: 2. Obory vzdělávání: Škola pracovala podle vzdělávacích programů: - ŠVP Základní škola Slatina nad Zdobnicí č.j.119/ úpravy od zařazení 2. povinného cizího jazyka Učivo bylo rozpracováno do tematických a časových plánů a podle nich probráno. Přehled povinných vyučovacích předmětů a jejich časová dotace ročníky 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. celkem 1.st. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. hod. dělené ž předmět Čj Aj Nj 2 3 M Inf x 4 Prv Pří Vl Ch F Př Z D Ov Vkz Hv Vv x 6 Pč x 4 Tv x 8 volitelný 0 2 x 6 dotace celkem 2.st. Dělení vyučovacích předmětů na skupiny: - informatika v 5.,6.,9.ročníku - praktické činnosti v 6. ročníku - volitelné předměty v 9. ročníku Do tematických plánů povinných předmětů byly zařazeny vzdělávací okruhy: - výchova ke zdraví ve 4. a 5.ročníku v rámci 40 ové časové dotace do přírodovědy a vlastivědy - dopravní výchova ve 4.ročníku v rozsahu 20 přírodověda + praktický výcvik na dopravním hřišti - ochrana člověka za mimořádných událostí v ročníku s ohledem na věk žáků - blok učiva v občanské výchově a projektový den - etická výchova v ročníku s ohledem na věk žáků v českém jazyce, prvouce, vlastivědě, občanské výchově 4

5 Praktické činnosti na II.stupni: ročník 1.pololetí 2.pololetí 6. Pěstitelství Práce s technickými materiály 7. Psaní deseti Domácnost 8. Matematicko-fyzikální praktika Volba povolání 9. Svět práce Práce s laboratorní technikou Volitelné předměty: ročník 1. pololetí 2. pololetí 9. Základy německého jazyka Cvičení z českého jazyka a matematiky Základy německého jazyka Cvičení z českého jazyka a matematiky Kurzy, výcviky: ročník termín a místo konání obsah vedl/vedla pedagogický dozor 4. 7 ž. 12 teorie+3 y zdravověda + 5 výcvik na dopravním hřišti=jízda dopravní výchova J.Hlaváč Autoškola Myšák 1.,2.,roč. 14 ž. MŠ 11 dětí zručnosti lekcí v krytém bazénu v RK plavecká výuka učitelé plavecké školy v Dorka M. Sojková M.Dusilová Projekty vlastní název organizuje termín účast žáků spoluúčast Přírodovědná stezka M.Martincová roč. Den s Lesy ČR Den s hasiči Námětové cvičení HZS Rychnov n. Kn. D.Tůmová + místní hasiči ročník Hasiči Sla, Kam., Pěčín, Rybná Vánoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně roč. + ZŠ Pěčín Výrobky na výstavu Svazu žen Úkolový den - Vánoční hra M. Sojková + žáci 9. roč roč roč. Velikonoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně roč. + ZŠ Rybná n.zd. Karnevalové veselí ve D.Koutská děti ŠD školní družině Den Země D.Tůmová - sběr duben roč. TU, vyučující Vv A.Rozumová Sportovní den pro 1. stupeň D.Tůmová L.Ryšánková roč. Oldrzychowice Polsko 41 žáků, 5 dospělých Spoluúčast na projektech název organizuje termín účast žáků poznámka Odkrýváme svět legend M.Sojková Lesní paní Rychnovska a Kladska O Puchar Wojta Gminy Klodzko Szkola podstawowa w žáků + spoluúčast rodičů Sportovní den pro 2. stupeň v Javornici Jaszkowej Dolnej J.Hlaváč roč. Exkurze, vycházky, poznávací akce, výlety mimo sídlo školy : 5

6 roč. termín kam zaměření,souvislost s vyučovacím předmětem, zodpovídá s činností MŠ Výstava akvarijních rybek environmentální výchova uč. MŠ 1.-5roč Orlické hory prvouka, vlastivěda H.Hrabalová 9.roč Dobrošov zeměpis L.Ryšánková 8. roč Výstava betlému, Rychnov n. Kn. výt. výchova, zeměpis M.Richter 7.roč Výstava betlému výtvarná výchova A.Rozumová 3.,5.roč Hradec Králové - planetárium vlastivěda H.Hrabalová, M.Martincová 8. roč Škoda Kvasiny volba povolání M.Felcmanová 9. roč Škoda Kvasiny volba povolání M.Felcmanová MŠ Exkurze Okresní knihovna předčtenářská gramotnost uč. MŠ 5.roč Velikonoční výstava Rychnov n.kn. výtvarná výchova M.Beková 7.roč Velikonoční výstava Rychnov n.kn. výtvarná výchova A.Rozumová 8.roč Svátek knihy Rychnov n.kn. český jazyk M.Richter 3.,4.roč Praha prvouka, vlastivěda H.Hrabalová, M.Sojková 8.roč Rokytnice v O.h. Muzeum Orl. hor zeměpis M.Richter 9.roč Přírodovědná vycházka Slatinská stráň přírodopis L.Ryšánková 6.roč Přírodovědná vycházka Plačtivá skála přírodopis J.Hlaváč 6.-9.roč Exkurze ZEA Dlouhá Ves volba povolání TU MŠ Školní výlet Potštejn uč. MŠ 5.roč Potštejn vlastivěda M.Beková 9.roč Praha Parlament ČR občanská výchova L.Ryšánková, M.Richter 7.roč Tur. vycházka přes Jahodovou horu tělesná výchova M.Martincová 7.roč Žamberk, Slavnosti dřeva praktické činnosti M.Richter 1.,3.roč Muzeum Orl.hor Rokytnice v O.h. prvouka M.Sojková 8.roč Praha zeměpis M.Richter 1.-9.roč Exkurze Zdobnice a.s. všeobecný přehled TU 7.roč Litice elektrárna, hrad turistika M.Martincová 6.roč Hradec Králové - obnovitelné zdroje fyzika J.Hlaváč 1.-5.roč Broumov Play Broumovsko prvouka,vlastivěda uč.1.stupeň 9.roč Muzeum Orl.hor Rokytnice v O.h. zeměpis L.Ryšánková Další vzdělávací a výchovné aktivity: - výchova ke zdraví a činnosti učitelky zdravotnice H.Hrabalové: a) kontrola a doplňování lékárniček b) ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta c) příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve škole - projekt Zdravé zuby, jenž pomáhá naplňovat cíle Výchovy ke zdraví (pro všechny ročníky I.stupně ZŠ). - v rámci environmentální výchovy se na škole dlouhodobě třídí odpad, uskutečnil se sběr starého papíru v rámci Dne Země - sběr citrónové a pomerančové kůry v MŠ - výtěžek 1500,- k zakoupení paravánků do herny - prodej motanic Centru přípravy koní CHRPA pro hiporehabilitaci vynesl 1250 Kč - sbírání víček od nápojů pro Sdružení Neratov, o.s. příspěvek na léčebný pobyt Barunky ze Žamberka, která je po úraze na vozíku Výchovné poradenství Mgr.Miluše Felcmanová: - organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení (viz zajišťování individuálních potřeb žáků) - profesionální orientace volba povolání - řešení výchovných problémů na škole, prevence záškoláctví - prevence sociálně patologických jevů u dětí: - vypracování minimálního preventivního programu 6

7 - evidence nesportovních činností pro žáky - kroužky - průběžné zodpovídání dotazů žáků ze schránky důvěry (dotazy se týkaly vztahů žáků mezi sebou, vztah učitel-žák, provozu školy), provádí sociometrický výzkum v ročníku -Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka školy - zvýšená pozornost násilným projevům mezi dětmi, řešení problému šikany (i počínající). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: druh postižení ročník žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 s kombinací postižení 8. 1 s specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a jejich kombinace) Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována nápravná péče na základě závěrů speciálně pedagogického vyšetření: reedukační skupiny vedou: Mgr.J. Mrklovská, Mgr.H. Hrabalová, Mgr.A.Rozumová, 2 žáci individuálně Školní družina byla v provozu od 7.10 do 8.10, od do (pondělí, středa, pátek),od do (úterý, čtvrtek). Od byl provoz prodloužen do 16. O vedlejších a hlavních prázdninách pro malý přihlášených nefungovala. Počet zapsaných dětí byl 23. Během roku nedošlo k žádným významným změnám. Činnost družiny vycházela z vlastního ŠVP. Materiální vybavení školní družiny hradí zřizovatel hry, hračky. Školní klub - od funguje pro žáky, kterým po skončení vyučování nenavazuje vlakový nebo autobusový spoj a má zajišťovat bezpečnost dětí do odjezdu, vlaku, autobusu.zapsáno 14 dětí. Mateřská škola - od součást subjektu, zapsáno 35 dětí, provozní doba od 6.30 do15.30, od provozní doba do Akce pořádané školou: Dramatické, hudební a zábavné a jiné pořady: termín ročník název, místo (vztah k výuce) zodpovídá Přemyslovci na českém trůně I. M.Felcmanová Madagaskar M.Felcmanová Geomag na cestách M.Sojková MŠ. Jak šel kozlík do světa - v Javornici uč. MŠ MŠ Radujme se, veselme se - v javornici uč. MŠ Vánoční koncerk ZUŠ M.Beková Ukázky plazů, chov M.Martincová ,2. Buchty a loutky - divadel. představení v Rychnově n. Kn. M.Sojková MŠ O Palečkovi - v Javornici uč. MŠ O květušce a tesaříkovi beseda s autorkou knihy TU MŠ Pomlázka pro kašpárka uč. MŠ MŠ Koncert ZUŠ Rychnov n.kn. uč. MŠ ZŠ,MŠ Ukázky ptáků beseda o chovu uč.mš, TU st.ZŠ Koncert ZUŠ Žamberk třídní uč MŠ,ZŠ Taneční akademie p.sojková Besedy pro žáky: 7

8 - Brána recyklace, prohlídka OA Kostelec n. Orl.pro žáky 9. roč na Úřadu práce v Rychnově n.kn. pro žáky 9.ročníku k volbě povolání Ochrana člověka za mimořádných událostí - beseda se členy HZS Rychnov n. Kn. pro žáky ročníku Aj s rodilými mluvčími (dobrovolníci Déčko Rychnov n.kn.) ročník - 89 žáků Akce žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky: Den otevřených dveří - žáci ZŠ i děti MŠ vystoupili pro rodiče a veřejnost - setkání bývalých zaměstnanců školy - jarmark - výtěžek z prodeje žákovských výrobků a občerstvení věnován na výstavbu venkovní učebny na zahradě školy - taneční kroužek Mgr.Miroslavy Sojkové pozval hosty a vystoupil na pohybové akademii v tělocvičně školy informace o organizaci školy v příštím škol. roce pro rodiče 1.ročníku b) 7 tříd mělo průměrný 15,71 žáků naplněnost tříd: třída /ročník žáků pedagogičtí pracovníci třídní učitelé vychovatelky změny po I./1.,3 7/7 Mgr. Miroslava Sojková II./2.4. 8/7 Mgr. Jana Mrklovská 1 žákyně PŠD v zahraniční škole IV./5. 20 Mgr. Milada Beková VI./6. 17 Mgr. Jakub Hlaváč VII./7. 13 Mgr. Alena Rozumová 1 žákyně od žáci do VIII./8. 13 PaedDr.Miroslav Richter 1 žákyně PŠD v zahraniční škole IX../8. 18 Mgr.Lucie Ryšánková r. celkem školní družina školní klub 110 Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka Mgr. Miluše Felcmanová, zástupkyně ředitelky Mgr.Hana Hrabalová, uč.1.st. Mgr. Lenka Fleischmannová, uč.2.st. Mgr. Milada Martincová, uč.2.st. 23 přihlášených 14 přihlášených Dana Koutská spojeno s ŠD 3. Přehled pracovníků školy: výchovně-vzdělávací činnost výchovná činnost a % s odbornou kvalifikací MŠ 3 = 100 % ročník = I.stupeň, učitelé 4 = 100 % 6. 9.ročník = II.stupeň, učitelé 8 = 100 % 1. 9.ročník = I.i II.stupeň, učitelé 12 = 100 % školní družina, vychovatel/ka 1 = 100 % a % bez odborné kvalifikace 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol škol: - do 1. ročníku ZŠ bylo pro školní rok zapsáno 16 dětí. - přijímací řízení na střední školy 8

9 Žáci 9. třídy přijati na střední školu pro šk. rok 2014/15: - 13 žáků na obory ukončené maturitní zkouškou - 2 žáci na maturitní obory s výučním listem - 3 žáci na obory s výučním listem 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Pro celkové hodnocení žáků byla použita klasifikace známkami třídy, počty k prospěch na konci 2. pololetí chování na konci 2. pololetí třída/ ročník docházka do školy žáci vyznamenání prospěli neprospěli 2.stupeň 3.stupeň omluvené y neomluvené y 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. I./ I./ II./ II./ III./ VI,/ VII./ VIII./ IX./ celkem % IVP 52,34 47, Chování: - výchovná opatření za celý rok: název převládající důvody pochvaly svědomitost v přípravě na vyučování, aktivita, pracovní nasazení, reprezentace školy v soutěžích, příkladné chování a pomoc spolužákům pochvala reprezentace školy v předmětových soutěžích ředitele školy - opatření k posílení kázně: název převládající důvody napomenutí nekázeň při vyučování i o přestávkách, mobil ve vyučování, zapomínání třídním pomůcek a domácích úkolů, pozdní příchody učitelem důtka třídního pozdní příchody, opakované neplnění školních povinností, vyrušování učitele důtka ředitelky školy v ách, nevhodné chování zvláště hrubé vyjadřování vůči vyučujícím Hodnocení chování žáků na vysvědčení na konci 2.pololetí: 2.stupeň důvody: nebyla udělena 3.stupeň důvody: nebyly udělena 6. Údaje o prevenci rizikového chování 9

10 Škola spolupracovala s : - MěÚ Rychnov nad Kněžnou (sociální odbor péče o dítě) monitorování školní docházky dětí z rodin, které jsou v péči tohoto odboru - s PPP prevence šikany, rizikové chování ve spojitosti s SPU - s rodiči prevence záškoláctví, kouření žáků, hrubé slovní vyjadřování vůči vyučujícím. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: ZŠ, ŠD, MŠ: a 11 pedagogických pracovníků navštívilo během školního roku 35 akcí DVPP (vzdělávací akce, semináře, kurzy, exkurze) b samostudium v rozsahu 12 dnů během školního roku bylo plně využito úpravy ŠVP, tvorbu materiálů na výuku, studium odborných materiálů c - 2 pedagogické pracovnice si rozšířily kvalifikaci, 1 pedagogická pracovnice si rozšířila aprobaci 8.1 Soutěže: 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Předmětové: název na škole organizuje termín a místo účast žáků umístění ve vyšších kolech škol./okres.kola Logická olympiáda iniciativa rodičů J.Hlávka 8.-9.místo Hledáme nejlepšího Mladého chemika L.Ryšánková J.Vodák K.Tejkl - postup do v oblastním finále 9. místo ČR oblastního finále Olympiáda v Čj M.Richter ž. 8.,9.roč. ve školním kole okresní kolo K.Tejkl, J.Hlávka Soutěž v anglickém H.Hrabalová ž. ve školním kole V.Marková - 4. místo jazyce Matematický klokan: Cvrček (2.,3.roč.) Klokánek (4.,5.roč) Benjamin (6.,7.roč.) Kadet (8.,9.roč.) H.Hrabalová M.Sojková J.Mrklovská M.Beková A.Rozumová M.Martincová ž. 2. a 3.roč. 26 ž. 4. a 5.roč. 29 ž. 6. a 7.roč. 27 ž. 8. a 9.roč. 10 J.Hlávka Soutěž je bez postupu do vyššího kola umístění v rámci kraje K.Tejkl Pythagoriáda 8.tř. A.Rozumová ž. 8.roč. J.Hlávka 3.místo v okr.kole Pythagoriáda 5.tř. M.Beková žákyně 5.roč. M.Mrklovská Umělecké: název organizuje termín účast žáků umístění ve vyšších kolech Recitační soutěž Dětská scéna M.Sojková ž roč., 5 ž. okresní kolo Kateřina Kubíčková postup do krajského kola Recitační soutěž Dětská scéna M.Sojková K.Kubíčková 3. čestné uznání krajské kolo roč. Recitační soutěž Rychnovský zvoneček M.Sojková ž. v okresním kole čestné uznání K.Kubíčková, N.Bednářová Odkrýváme svět legend Kladska a M.Sojková ž. 5.roč. cena za nejlépe zpracovaný text Mikroregionu Rychnovsko divadelní Oldrzychowice Polsko Pomáháme si - výtvarná H.Hrabalová září stupeň - 7 prací Víš, co jíš? Zdravě a s chutí M.Beková květen a3.roč. 6 prací Taneční: M.Sojková Malí tanečníci Pohořský střevíček místo Dobrušské sluníčko místo O týnišťské tajemství místo Sportovní:

11 název organizuje Místo, termín účast žáků umístění ve vyšších kolech Školní soutěže Sportovní den pro 1. stupeň L.Ryšánková roč. Oldrzychowice Polsko 41 žáků, 5 uč. Olympijský víceboj L.Ryšánková ročník celostátní sportovní OVOV odznak všestrannosti olympijských vítězů J.Hlávková L.Ryšánková ž.9.roč. do okresního kola 11 projekt Okresní soutěže: Orion cup florbal J.Hlaváč Rokytnice v O.h. 10 chlapců roč. 4.místo přehazovaná L.Ryšánková Kostelec n.orl. 7 dívek roč. 6.místo halová kopaná J.Hlaváč Rokytnice v O.h. 9 chlapců roč. 6.místo přehazovaná J.Hlaváč Kostelec n.orl. 7 dívek roč. 5.místo florbal mezinárodní Ostatní soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo Co vím o lese Náchod Zlatá srnčí trofej Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo J.Hlaváč Rokytnice v Orl.h. 11 ž roč. 5.místo J.Hlaváč Rychnov n. Kn. 5 ž.= 1 družstva 5.roč. M.Martincová ž.5.roč. 3.místo MS Slatina- Rybná květen J.Hlaváč Rychnov n. Kn. K.Kubíčková Š.Syrovátka V.Kubíček 8 ž.= 2 družstva roč. 10. místo družstvo 1.místo jednotlivci Š. Syrovátka 2.místo 2.místo starší Plnění průkazu cyklisty J.Hlaváč tř. splnilo 5 ze 7 žáků Hlídky mladých H.Hrabalová ž. 3.místo hlídka II.stupně zdravotníků - okresní kolo Rychnov n.kn. Mladý zdravotník -soutěž - H.Hrabalová roč. - školní Poznávání rostlin M.Martincová roč Údaje o mimoškolních aktivitách: a) žáci využívají pro svoji zájmovou činnost Základní umělecké školy a Domy dětí v Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, sportovní oddíly v místě i okolí, soukromou výuku na hudební nástroje b) škola poskytuje podle stanoveného rozvrhu 11 skupinám dospělých a dětí prostory tělocvičny c) co škola poskytuje jako nadstandard: Zájmová činnost na škole: kroužky a další aktivity: den název vedoucí místo od do poznámka Po Sportovní kroužek M.Beková tělocvična ZŠ roč. Út Florbal J.Hlaváč tělocvična ZŠ roč. Paličkování DDM RK D.Fitzková učebna č roč. Stř Hravá angličtina J.Mrklovská učebna č ,2. roč. Čt Zdravotnický kroužek H.Hrabalová učebna č roč. pouze 2. pololetí Jiné aktivity: a) školní knihovna 1 x týdně ve středu , na č. 19 L.Fleischmannová b) individuální soukromá výuka hry na klavír, akordeon S.Lank učebna č.7, pondělí: 4 žáci c) výchova ke zdraví a činnosti učitelky zdravotnice H.Hrabalové: - kontrola a doplňování lékárniček

12 - ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta - příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve škole logopedická péče: Děti měly možnost využít službu paní Sahulové k odstraňování vad řeči - probíhá v MŠ. školní knihovna obsahuje 2476 knih pro žáky i pedagogické pracovníky. Roční přírůstek činil 12 výtisků. Knihovna je k dispozici podle potřeby učitelům, žáci využívají pravidelná výpůjční dobu 1x týdně ve středu hod. a hod. vedoucí Lenka Fleischmannová Klub mladých čtenářů, posluchačů a diváků 70 žáků a učitelů školy si během roku koupilo z nabídky vydavatelství Albatros a Fragment 215 knih, mg kazet a DVD. Objednávky zajišťuje Hana Hrabalová. tělocvična a veřejnost: Škola umožňuje 11 sportovním skupinám dětí i dospělých ve dnech školního vyučování a v sobotu využívat tělocvičnu podle rozvrhu (na permanentku i za jednorázové vstupné). Kromě toho si lze ve volných dnech tělocvičnu za stanovených finančních podmínek tělocvičnu pronajmout. okruhy spolupráce s ostatními školskými zařízeními: MŠ Kameničná, ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, ZŠ a MŠ Pěčín 1. Připravenost dětí na I.třídu 2. Návštěva předškoláků v I.třídě, zápis, schůzka s jejich rodiči o předpokladech k úspěšné školní práci dětí, vybavení do školy 3. Společné kulturní akce (v MŠ i ZŠ) 4. Návštěva dětí ze ZŠ Pěčín a Rybná nad Zdobnicí (vánoční, velikonoční dílny) 5. Sportovní den pro 1. stupeň účast žáků a pedagogů z polských Oldrzychowic. Pedagogická praxe na škole: 2 studentkám předškolní pedagogiky a 1 studentce pedagogiky bylo umožněno plnit své studijní povinnosti na naší škole (náslechy a praxe v MŠ třídě u p.uč. Dusilové, p.uč. Kaplanové, p.uč. Martincové, p.uč. Richtera a p.uč. Tůmové). 9. Kontrolní činnost na škole: 9.1 Kontrolní činnost vedení školy se v pedagogické oblasti především věnovala: - úrovni výchovně-vzdělávací práce - vypracování a plnění tematického a časového rozvržení učiva - vývoji nápravné péče u žáků s poruchami učení - důvodům nepřítomnosti žáků ve škole a jejich omlouvání rodiči - žákovským knížkám jako prostředku předávání informací rodičům o pracovních výkonech a chování dětí - využívání výní techniky, interaktivních tabulí pedagogy a ve vyučovacích ách - úrovni pedagogické dokumentace - v rámci získávání podkladů pro vlastní hodnocení byly na škole zadány testy dovedností žáků: SCIO Stonožka srovnávací testy pro žáky 3.,5.,7.,8.ročníku; Škola a já klima ZŠ 9.1 zřizovatel Obec Slatina nad Zdobnicí provedl v 8. a 30. týdnu 2014 kontrolu dokumentace: závady nezjištěny 9.2 plnění individuálních vzdělávacích plánů hodnotily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Rychnova nad Kněžnou Kontrola proběhla bez závad. 12

13 9.3 Česká školní inspekce Zlepšení materiálních a prostorových podmínek pro práci školy: V dubnu 2014 byl postaven ze sponzorských darů altán venkovní učebna na zahradě ZŠ Projektu EU peníze školám (celková dotace ,- Kč na 3 roky) byl uzavřen - 7 datových projektorů - možnost projekce v každé učebně - 6 projekčních pláten - možnost projekce v každé učebně - 8 vzdělávacích akcí DVPP v oblasti jazyků, 1 jazykový kurz pro učitele v zahraničí - mzdové prostředky - dohody o provedení práce - řízení a koordinace projektu, tvorba digitálních učebních materiálů - knihy do knihovny - obnova PC v počítačové učebně, notebooky pro učitele, pokrytí wifi budova ZŠ Závěrem co se v činnosti školy podařilo : - v přijímacím řízení na střední školy byli přijati všichni uchazeči o další vzdělávání na obory s maturitou, nebo s výučním listem - poskytovat žákům zájmové vzdělávání (kroužky - zpoplatněno 100,- Kč na pololetí) - nápravnou péči - reeduka specifických poruch učení - mimovyučovací akce sportovní a poznávací - účast žáků v soutěžích - sportovních, tanečních, dopravních, mladých zdravotníků, uměleckých, předmětových - spolupráce se ZŠ Rybná nad Zdobnicí a ZŠ Pěčín (společné výtvarné dílny) - urdžení a prohlubování partnerské spolupráce s Podstawowou školou v Oldrzychowicích - modernizace výuky - interaktivní tabule, interaktivní učebnice, výukové programy - PC na škole v síti, přístup všech uživatelů na server podle uživatelských práv, napojení mateřské školy do školní PC sítě, pokrytí školy wifi signálem - vybavení mateřské školy vzdělávacími materiály a hračkami na vysoké úrovni - obnovení části nábytku v mateřské škole - tvorba školy na vysoké úrovni, jejich aktuálnost O co usilovat v další činnosti školy: - naplněnost školy (propad o 40 žáků oproti stanovenému limitu) - v činnosti školy využívat nástroje sebehodnocení poslouží jako podklad pro hodnocení školy - u žáků vyžadovat chování podle stanovených pravidel školní řád, neustále dopracovávat - komunikací s rodiči a důslednou kontrolou vést rodiče ke včasnému ověřovat nepřítomnost žáků s rodiči - výchovnou funkci školy zaměřit na: ochranu žáků a dětí před rizikovým chováním a neetickým jednáním, na úroveň společenského vystupování - pro výchovné záměry školy získávat pochopení všech rodičů, větší pozornost věnovat osobnímu projednávání problémů, zvyšovat informovanost o práci, prostředí a úspěších školy - usilovat o zateplení a omítnutí budovy školy - úprava školní zahrady k rekreačním činnostem žáků Datum zpracování zprávy: Podklady pro zprávu o činnosti školy byly projednány na pedagogické radě dne a schváleny Podpis ředitelky školy a razítko školy: 13

14 Mgr. Drahoslava Tůmová Školská rada výroční zprávu schválila dne: Mgr. Hana Hrabalová předsedkyně školské rady 14

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více