Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

2 1. Základní údaje o škole: 1.1 Název: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 1.2 Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 odloučené pracoviště Slatina nad Zdobnicí 270: - mateřská škola - 2 třídy - školní družina - výdejna stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy 1.3 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola se stala od příspěvkovou organizací. Od byla sloučena s mateřskou školou. Tvoří ji 6 součástí: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní jídelna-výdejna: základní škola má kapacitu 180 žáků, školu navštěvují žáci z obcí: - Slatina nad Zdobnicí 55% - Kameničná 16% - Pěčín 18% - Rybná nad Zdobnicí 5% - ostatní 6% - Rokytnice v Orlických horách, Helvíkovice, Žamberk, Záchlumí mateřská škola - kapacita 35 dětí školní družina kapacita 25 dětí školní klub od kapacita 25 žáků školní jídelna - kapacita 220 jídel školní jídelna výdejna 37 jídel v hlavní činnosti: a) přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy b) obědy pro žáky základní školy c) doplňkové jídlo přesnídávky pro žáky základní školy d) obědy pro zaměstnance základní školy závodní stravování v doplňkové činnosti obědy pro cizí strávníky: a) zájemce z veřejnosti obce 1.4 Zřizovatel školy: Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí Školská rada zřízena v počtu 3 členů: složení školské rady: - předseda: Mgr. Hana Hrabalová - členové: Iva Jedlinská, Martin Michalička funkční období je 3 roky školská rada byla zřízena na dobu neurčitou dne se po uplynutí volebního období konaly volby do školské rady. Z řad učitelů zůstává H.Hrabalová, za rodiče p. Iva Jedlinská. 2

3 1.6 Údaje o vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Drahoslava Tůmová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Miluše Felcmanová 1.6 Kontakty: telefon: ZŠ , MŠ , , ŠD stránky školy: IČO: Zřízení školy, zařazení do sítě škol: historie školy se v obci datuje od do sítě škol byla zařazena od , poslední aktualizace je ze dne , s účinností od a týkala se stanovení maximálního počtu žáků v povoleném oboru vzdělávání, od sloučena s mateřskou školou Identifikátor základní školy , IZO ředitelství mateřská škola školní družina školní klub školní jídelna školní jídelna - výdejna Doplňková činnost školy: pronájmy obědy pro cizí strávníky 3

4 a) Učební plány: 2. Obory vzdělávání: Škola pracovala podle vzdělávacích programů: - ŠVP Základní škola Slatina nad Zdobnicí č.j.119/ úpravy od zařazení 2. povinného cizího jazyka Učivo bylo rozpracováno do tematických a časových plánů a podle nich probráno. Přehled povinných vyučovacích předmětů a jejich časová dotace ročníky 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. celkem 1.st. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. hod. dělené ž předmět Čj Aj Nj 2 3 M Inf x 4 Prv Pří Vl Ch F Př Z D Ov Vkz Hv Vv x 6 Pč x 4 Tv x 8 volitelný 0 2 x 6 dotace celkem 2.st. Dělení vyučovacích předmětů na skupiny: - informatika v 5.,6.,9.ročníku - praktické činnosti v 6. ročníku - volitelné předměty v 9. ročníku Do tematických plánů povinných předmětů byly zařazeny vzdělávací okruhy: - výchova ke zdraví ve 4. a 5.ročníku v rámci 40 ové časové dotace do přírodovědy a vlastivědy - dopravní výchova ve 4.ročníku v rozsahu 20 přírodověda + praktický výcvik na dopravním hřišti - ochrana člověka za mimořádných událostí v ročníku s ohledem na věk žáků - blok učiva v občanské výchově a projektový den - etická výchova v ročníku s ohledem na věk žáků v českém jazyce, prvouce, vlastivědě, občanské výchově 4

5 Praktické činnosti na II.stupni: ročník 1.pololetí 2.pololetí 6. Pěstitelství Práce s technickými materiály 7. Psaní deseti Domácnost 8. Matematicko-fyzikální praktika Volba povolání 9. Svět práce Práce s laboratorní technikou Volitelné předměty: ročník 1. pololetí 2. pololetí 9. Základy německého jazyka Cvičení z českého jazyka a matematiky Základy německého jazyka Cvičení z českého jazyka a matematiky Kurzy, výcviky: ročník termín a místo konání obsah vedl/vedla pedagogický dozor 4. 7 ž. 12 teorie+3 y zdravověda + 5 výcvik na dopravním hřišti=jízda dopravní výchova J.Hlaváč Autoškola Myšák 1.,2.,roč. 14 ž. MŠ 11 dětí zručnosti lekcí v krytém bazénu v RK plavecká výuka učitelé plavecké školy v Dorka M. Sojková M.Dusilová Projekty vlastní název organizuje termín účast žáků spoluúčast Přírodovědná stezka M.Martincová roč. Den s Lesy ČR Den s hasiči Námětové cvičení HZS Rychnov n. Kn. D.Tůmová + místní hasiči ročník Hasiči Sla, Kam., Pěčín, Rybná Vánoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně roč. + ZŠ Pěčín Výrobky na výstavu Svazu žen Úkolový den - Vánoční hra M. Sojková + žáci 9. roč roč roč. Velikonoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně roč. + ZŠ Rybná n.zd. Karnevalové veselí ve D.Koutská děti ŠD školní družině Den Země D.Tůmová - sběr duben roč. TU, vyučující Vv A.Rozumová Sportovní den pro 1. stupeň D.Tůmová L.Ryšánková roč. Oldrzychowice Polsko 41 žáků, 5 dospělých Spoluúčast na projektech název organizuje termín účast žáků poznámka Odkrýváme svět legend M.Sojková Lesní paní Rychnovska a Kladska O Puchar Wojta Gminy Klodzko Szkola podstawowa w žáků + spoluúčast rodičů Sportovní den pro 2. stupeň v Javornici Jaszkowej Dolnej J.Hlaváč roč. Exkurze, vycházky, poznávací akce, výlety mimo sídlo školy : 5

6 roč. termín kam zaměření,souvislost s vyučovacím předmětem, zodpovídá s činností MŠ Výstava akvarijních rybek environmentální výchova uč. MŠ 1.-5roč Orlické hory prvouka, vlastivěda H.Hrabalová 9.roč Dobrošov zeměpis L.Ryšánková 8. roč Výstava betlému, Rychnov n. Kn. výt. výchova, zeměpis M.Richter 7.roč Výstava betlému výtvarná výchova A.Rozumová 3.,5.roč Hradec Králové - planetárium vlastivěda H.Hrabalová, M.Martincová 8. roč Škoda Kvasiny volba povolání M.Felcmanová 9. roč Škoda Kvasiny volba povolání M.Felcmanová MŠ Exkurze Okresní knihovna předčtenářská gramotnost uč. MŠ 5.roč Velikonoční výstava Rychnov n.kn. výtvarná výchova M.Beková 7.roč Velikonoční výstava Rychnov n.kn. výtvarná výchova A.Rozumová 8.roč Svátek knihy Rychnov n.kn. český jazyk M.Richter 3.,4.roč Praha prvouka, vlastivěda H.Hrabalová, M.Sojková 8.roč Rokytnice v O.h. Muzeum Orl. hor zeměpis M.Richter 9.roč Přírodovědná vycházka Slatinská stráň přírodopis L.Ryšánková 6.roč Přírodovědná vycházka Plačtivá skála přírodopis J.Hlaváč 6.-9.roč Exkurze ZEA Dlouhá Ves volba povolání TU MŠ Školní výlet Potštejn uč. MŠ 5.roč Potštejn vlastivěda M.Beková 9.roč Praha Parlament ČR občanská výchova L.Ryšánková, M.Richter 7.roč Tur. vycházka přes Jahodovou horu tělesná výchova M.Martincová 7.roč Žamberk, Slavnosti dřeva praktické činnosti M.Richter 1.,3.roč Muzeum Orl.hor Rokytnice v O.h. prvouka M.Sojková 8.roč Praha zeměpis M.Richter 1.-9.roč Exkurze Zdobnice a.s. všeobecný přehled TU 7.roč Litice elektrárna, hrad turistika M.Martincová 6.roč Hradec Králové - obnovitelné zdroje fyzika J.Hlaváč 1.-5.roč Broumov Play Broumovsko prvouka,vlastivěda uč.1.stupeň 9.roč Muzeum Orl.hor Rokytnice v O.h. zeměpis L.Ryšánková Další vzdělávací a výchovné aktivity: - výchova ke zdraví a činnosti učitelky zdravotnice H.Hrabalové: a) kontrola a doplňování lékárniček b) ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta c) příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve škole - projekt Zdravé zuby, jenž pomáhá naplňovat cíle Výchovy ke zdraví (pro všechny ročníky I.stupně ZŠ). - v rámci environmentální výchovy se na škole dlouhodobě třídí odpad, uskutečnil se sběr starého papíru v rámci Dne Země - sběr citrónové a pomerančové kůry v MŠ - výtěžek 1500,- k zakoupení paravánků do herny - prodej motanic Centru přípravy koní CHRPA pro hiporehabilitaci vynesl 1250 Kč - sbírání víček od nápojů pro Sdružení Neratov, o.s. příspěvek na léčebný pobyt Barunky ze Žamberka, která je po úraze na vozíku Výchovné poradenství Mgr.Miluše Felcmanová: - organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení (viz zajišťování individuálních potřeb žáků) - profesionální orientace volba povolání - řešení výchovných problémů na škole, prevence záškoláctví - prevence sociálně patologických jevů u dětí: - vypracování minimálního preventivního programu 6

7 - evidence nesportovních činností pro žáky - kroužky - průběžné zodpovídání dotazů žáků ze schránky důvěry (dotazy se týkaly vztahů žáků mezi sebou, vztah učitel-žák, provozu školy), provádí sociometrický výzkum v ročníku -Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka školy - zvýšená pozornost násilným projevům mezi dětmi, řešení problému šikany (i počínající). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: druh postižení ročník žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 s kombinací postižení 8. 1 s specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a jejich kombinace) Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována nápravná péče na základě závěrů speciálně pedagogického vyšetření: reedukační skupiny vedou: Mgr.J. Mrklovská, Mgr.H. Hrabalová, Mgr.A.Rozumová, 2 žáci individuálně Školní družina byla v provozu od 7.10 do 8.10, od do (pondělí, středa, pátek),od do (úterý, čtvrtek). Od byl provoz prodloužen do 16. O vedlejších a hlavních prázdninách pro malý přihlášených nefungovala. Počet zapsaných dětí byl 23. Během roku nedošlo k žádným významným změnám. Činnost družiny vycházela z vlastního ŠVP. Materiální vybavení školní družiny hradí zřizovatel hry, hračky. Školní klub - od funguje pro žáky, kterým po skončení vyučování nenavazuje vlakový nebo autobusový spoj a má zajišťovat bezpečnost dětí do odjezdu, vlaku, autobusu.zapsáno 14 dětí. Mateřská škola - od součást subjektu, zapsáno 35 dětí, provozní doba od 6.30 do15.30, od provozní doba do Akce pořádané školou: Dramatické, hudební a zábavné a jiné pořady: termín ročník název, místo (vztah k výuce) zodpovídá Přemyslovci na českém trůně I. M.Felcmanová Madagaskar M.Felcmanová Geomag na cestách M.Sojková MŠ. Jak šel kozlík do světa - v Javornici uč. MŠ MŠ Radujme se, veselme se - v javornici uč. MŠ Vánoční koncerk ZUŠ M.Beková Ukázky plazů, chov M.Martincová ,2. Buchty a loutky - divadel. představení v Rychnově n. Kn. M.Sojková MŠ O Palečkovi - v Javornici uč. MŠ O květušce a tesaříkovi beseda s autorkou knihy TU MŠ Pomlázka pro kašpárka uč. MŠ MŠ Koncert ZUŠ Rychnov n.kn. uč. MŠ ZŠ,MŠ Ukázky ptáků beseda o chovu uč.mš, TU st.ZŠ Koncert ZUŠ Žamberk třídní uč MŠ,ZŠ Taneční akademie p.sojková Besedy pro žáky: 7

8 - Brána recyklace, prohlídka OA Kostelec n. Orl.pro žáky 9. roč na Úřadu práce v Rychnově n.kn. pro žáky 9.ročníku k volbě povolání Ochrana člověka za mimořádných událostí - beseda se členy HZS Rychnov n. Kn. pro žáky ročníku Aj s rodilými mluvčími (dobrovolníci Déčko Rychnov n.kn.) ročník - 89 žáků Akce žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky: Den otevřených dveří - žáci ZŠ i děti MŠ vystoupili pro rodiče a veřejnost - setkání bývalých zaměstnanců školy - jarmark - výtěžek z prodeje žákovských výrobků a občerstvení věnován na výstavbu venkovní učebny na zahradě školy - taneční kroužek Mgr.Miroslavy Sojkové pozval hosty a vystoupil na pohybové akademii v tělocvičně školy informace o organizaci školy v příštím škol. roce pro rodiče 1.ročníku b) 7 tříd mělo průměrný 15,71 žáků naplněnost tříd: třída /ročník žáků pedagogičtí pracovníci třídní učitelé vychovatelky změny po I./1.,3 7/7 Mgr. Miroslava Sojková II./2.4. 8/7 Mgr. Jana Mrklovská 1 žákyně PŠD v zahraniční škole IV./5. 20 Mgr. Milada Beková VI./6. 17 Mgr. Jakub Hlaváč VII./7. 13 Mgr. Alena Rozumová 1 žákyně od žáci do VIII./8. 13 PaedDr.Miroslav Richter 1 žákyně PŠD v zahraniční škole IX../8. 18 Mgr.Lucie Ryšánková r. celkem školní družina školní klub 110 Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka Mgr. Miluše Felcmanová, zástupkyně ředitelky Mgr.Hana Hrabalová, uč.1.st. Mgr. Lenka Fleischmannová, uč.2.st. Mgr. Milada Martincová, uč.2.st. 23 přihlášených 14 přihlášených Dana Koutská spojeno s ŠD 3. Přehled pracovníků školy: výchovně-vzdělávací činnost výchovná činnost a % s odbornou kvalifikací MŠ 3 = 100 % ročník = I.stupeň, učitelé 4 = 100 % 6. 9.ročník = II.stupeň, učitelé 8 = 100 % 1. 9.ročník = I.i II.stupeň, učitelé 12 = 100 % školní družina, vychovatel/ka 1 = 100 % a % bez odborné kvalifikace 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol škol: - do 1. ročníku ZŠ bylo pro školní rok zapsáno 16 dětí. - přijímací řízení na střední školy 8

9 Žáci 9. třídy přijati na střední školu pro šk. rok 2014/15: - 13 žáků na obory ukončené maturitní zkouškou - 2 žáci na maturitní obory s výučním listem - 3 žáci na obory s výučním listem 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Pro celkové hodnocení žáků byla použita klasifikace známkami třídy, počty k prospěch na konci 2. pololetí chování na konci 2. pololetí třída/ ročník docházka do školy žáci vyznamenání prospěli neprospěli 2.stupeň 3.stupeň omluvené y neomluvené y 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. I./ I./ II./ II./ III./ VI,/ VII./ VIII./ IX./ celkem % IVP 52,34 47, Chování: - výchovná opatření za celý rok: název převládající důvody pochvaly svědomitost v přípravě na vyučování, aktivita, pracovní nasazení, reprezentace školy v soutěžích, příkladné chování a pomoc spolužákům pochvala reprezentace školy v předmětových soutěžích ředitele školy - opatření k posílení kázně: název převládající důvody napomenutí nekázeň při vyučování i o přestávkách, mobil ve vyučování, zapomínání třídním pomůcek a domácích úkolů, pozdní příchody učitelem důtka třídního pozdní příchody, opakované neplnění školních povinností, vyrušování učitele důtka ředitelky školy v ách, nevhodné chování zvláště hrubé vyjadřování vůči vyučujícím Hodnocení chování žáků na vysvědčení na konci 2.pololetí: 2.stupeň důvody: nebyla udělena 3.stupeň důvody: nebyly udělena 6. Údaje o prevenci rizikového chování 9

10 Škola spolupracovala s : - MěÚ Rychnov nad Kněžnou (sociální odbor péče o dítě) monitorování školní docházky dětí z rodin, které jsou v péči tohoto odboru - s PPP prevence šikany, rizikové chování ve spojitosti s SPU - s rodiči prevence záškoláctví, kouření žáků, hrubé slovní vyjadřování vůči vyučujícím. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: ZŠ, ŠD, MŠ: a 11 pedagogických pracovníků navštívilo během školního roku 35 akcí DVPP (vzdělávací akce, semináře, kurzy, exkurze) b samostudium v rozsahu 12 dnů během školního roku bylo plně využito úpravy ŠVP, tvorbu materiálů na výuku, studium odborných materiálů c - 2 pedagogické pracovnice si rozšířily kvalifikaci, 1 pedagogická pracovnice si rozšířila aprobaci 8.1 Soutěže: 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Předmětové: název na škole organizuje termín a místo účast žáků umístění ve vyšších kolech škol./okres.kola Logická olympiáda iniciativa rodičů J.Hlávka 8.-9.místo Hledáme nejlepšího Mladého chemika L.Ryšánková J.Vodák K.Tejkl - postup do v oblastním finále 9. místo ČR oblastního finále Olympiáda v Čj M.Richter ž. 8.,9.roč. ve školním kole okresní kolo K.Tejkl, J.Hlávka Soutěž v anglickém H.Hrabalová ž. ve školním kole V.Marková - 4. místo jazyce Matematický klokan: Cvrček (2.,3.roč.) Klokánek (4.,5.roč) Benjamin (6.,7.roč.) Kadet (8.,9.roč.) H.Hrabalová M.Sojková J.Mrklovská M.Beková A.Rozumová M.Martincová ž. 2. a 3.roč. 26 ž. 4. a 5.roč. 29 ž. 6. a 7.roč. 27 ž. 8. a 9.roč. 10 J.Hlávka Soutěž je bez postupu do vyššího kola umístění v rámci kraje K.Tejkl Pythagoriáda 8.tř. A.Rozumová ž. 8.roč. J.Hlávka 3.místo v okr.kole Pythagoriáda 5.tř. M.Beková žákyně 5.roč. M.Mrklovská Umělecké: název organizuje termín účast žáků umístění ve vyšších kolech Recitační soutěž Dětská scéna M.Sojková ž roč., 5 ž. okresní kolo Kateřina Kubíčková postup do krajského kola Recitační soutěž Dětská scéna M.Sojková K.Kubíčková 3. čestné uznání krajské kolo roč. Recitační soutěž Rychnovský zvoneček M.Sojková ž. v okresním kole čestné uznání K.Kubíčková, N.Bednářová Odkrýváme svět legend Kladska a M.Sojková ž. 5.roč. cena za nejlépe zpracovaný text Mikroregionu Rychnovsko divadelní Oldrzychowice Polsko Pomáháme si - výtvarná H.Hrabalová září stupeň - 7 prací Víš, co jíš? Zdravě a s chutí M.Beková květen a3.roč. 6 prací Taneční: M.Sojková Malí tanečníci Pohořský střevíček místo Dobrušské sluníčko místo O týnišťské tajemství místo Sportovní:

11 název organizuje Místo, termín účast žáků umístění ve vyšších kolech Školní soutěže Sportovní den pro 1. stupeň L.Ryšánková roč. Oldrzychowice Polsko 41 žáků, 5 uč. Olympijský víceboj L.Ryšánková ročník celostátní sportovní OVOV odznak všestrannosti olympijských vítězů J.Hlávková L.Ryšánková ž.9.roč. do okresního kola 11 projekt Okresní soutěže: Orion cup florbal J.Hlaváč Rokytnice v O.h. 10 chlapců roč. 4.místo přehazovaná L.Ryšánková Kostelec n.orl. 7 dívek roč. 6.místo halová kopaná J.Hlaváč Rokytnice v O.h. 9 chlapců roč. 6.místo přehazovaná J.Hlaváč Kostelec n.orl. 7 dívek roč. 5.místo florbal mezinárodní Ostatní soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo Co vím o lese Náchod Zlatá srnčí trofej Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo J.Hlaváč Rokytnice v Orl.h. 11 ž roč. 5.místo J.Hlaváč Rychnov n. Kn. 5 ž.= 1 družstva 5.roč. M.Martincová ž.5.roč. 3.místo MS Slatina- Rybná květen J.Hlaváč Rychnov n. Kn. K.Kubíčková Š.Syrovátka V.Kubíček 8 ž.= 2 družstva roč. 10. místo družstvo 1.místo jednotlivci Š. Syrovátka 2.místo 2.místo starší Plnění průkazu cyklisty J.Hlaváč tř. splnilo 5 ze 7 žáků Hlídky mladých H.Hrabalová ž. 3.místo hlídka II.stupně zdravotníků - okresní kolo Rychnov n.kn. Mladý zdravotník -soutěž - H.Hrabalová roč. - školní Poznávání rostlin M.Martincová roč Údaje o mimoškolních aktivitách: a) žáci využívají pro svoji zájmovou činnost Základní umělecké školy a Domy dětí v Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, sportovní oddíly v místě i okolí, soukromou výuku na hudební nástroje b) škola poskytuje podle stanoveného rozvrhu 11 skupinám dospělých a dětí prostory tělocvičny c) co škola poskytuje jako nadstandard: Zájmová činnost na škole: kroužky a další aktivity: den název vedoucí místo od do poznámka Po Sportovní kroužek M.Beková tělocvična ZŠ roč. Út Florbal J.Hlaváč tělocvična ZŠ roč. Paličkování DDM RK D.Fitzková učebna č roč. Stř Hravá angličtina J.Mrklovská učebna č ,2. roč. Čt Zdravotnický kroužek H.Hrabalová učebna č roč. pouze 2. pololetí Jiné aktivity: a) školní knihovna 1 x týdně ve středu , na č. 19 L.Fleischmannová b) individuální soukromá výuka hry na klavír, akordeon S.Lank učebna č.7, pondělí: 4 žáci c) výchova ke zdraví a činnosti učitelky zdravotnice H.Hrabalové: - kontrola a doplňování lékárniček

12 - ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta - příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve škole logopedická péče: Děti měly možnost využít službu paní Sahulové k odstraňování vad řeči - probíhá v MŠ. školní knihovna obsahuje 2476 knih pro žáky i pedagogické pracovníky. Roční přírůstek činil 12 výtisků. Knihovna je k dispozici podle potřeby učitelům, žáci využívají pravidelná výpůjční dobu 1x týdně ve středu hod. a hod. vedoucí Lenka Fleischmannová Klub mladých čtenářů, posluchačů a diváků 70 žáků a učitelů školy si během roku koupilo z nabídky vydavatelství Albatros a Fragment 215 knih, mg kazet a DVD. Objednávky zajišťuje Hana Hrabalová. tělocvična a veřejnost: Škola umožňuje 11 sportovním skupinám dětí i dospělých ve dnech školního vyučování a v sobotu využívat tělocvičnu podle rozvrhu (na permanentku i za jednorázové vstupné). Kromě toho si lze ve volných dnech tělocvičnu za stanovených finančních podmínek tělocvičnu pronajmout. okruhy spolupráce s ostatními školskými zařízeními: MŠ Kameničná, ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, ZŠ a MŠ Pěčín 1. Připravenost dětí na I.třídu 2. Návštěva předškoláků v I.třídě, zápis, schůzka s jejich rodiči o předpokladech k úspěšné školní práci dětí, vybavení do školy 3. Společné kulturní akce (v MŠ i ZŠ) 4. Návštěva dětí ze ZŠ Pěčín a Rybná nad Zdobnicí (vánoční, velikonoční dílny) 5. Sportovní den pro 1. stupeň účast žáků a pedagogů z polských Oldrzychowic. Pedagogická praxe na škole: 2 studentkám předškolní pedagogiky a 1 studentce pedagogiky bylo umožněno plnit své studijní povinnosti na naší škole (náslechy a praxe v MŠ třídě u p.uč. Dusilové, p.uč. Kaplanové, p.uč. Martincové, p.uč. Richtera a p.uč. Tůmové). 9. Kontrolní činnost na škole: 9.1 Kontrolní činnost vedení školy se v pedagogické oblasti především věnovala: - úrovni výchovně-vzdělávací práce - vypracování a plnění tematického a časového rozvržení učiva - vývoji nápravné péče u žáků s poruchami učení - důvodům nepřítomnosti žáků ve škole a jejich omlouvání rodiči - žákovským knížkám jako prostředku předávání informací rodičům o pracovních výkonech a chování dětí - využívání výní techniky, interaktivních tabulí pedagogy a ve vyučovacích ách - úrovni pedagogické dokumentace - v rámci získávání podkladů pro vlastní hodnocení byly na škole zadány testy dovedností žáků: SCIO Stonožka srovnávací testy pro žáky 3.,5.,7.,8.ročníku; Škola a já klima ZŠ 9.1 zřizovatel Obec Slatina nad Zdobnicí provedl v 8. a 30. týdnu 2014 kontrolu dokumentace: závady nezjištěny 9.2 plnění individuálních vzdělávacích plánů hodnotily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Rychnova nad Kněžnou Kontrola proběhla bez závad. 12

13 9.3 Česká školní inspekce Zlepšení materiálních a prostorových podmínek pro práci školy: V dubnu 2014 byl postaven ze sponzorských darů altán venkovní učebna na zahradě ZŠ Projektu EU peníze školám (celková dotace ,- Kč na 3 roky) byl uzavřen - 7 datových projektorů - možnost projekce v každé učebně - 6 projekčních pláten - možnost projekce v každé učebně - 8 vzdělávacích akcí DVPP v oblasti jazyků, 1 jazykový kurz pro učitele v zahraničí - mzdové prostředky - dohody o provedení práce - řízení a koordinace projektu, tvorba digitálních učebních materiálů - knihy do knihovny - obnova PC v počítačové učebně, notebooky pro učitele, pokrytí wifi budova ZŠ Závěrem co se v činnosti školy podařilo : - v přijímacím řízení na střední školy byli přijati všichni uchazeči o další vzdělávání na obory s maturitou, nebo s výučním listem - poskytovat žákům zájmové vzdělávání (kroužky - zpoplatněno 100,- Kč na pololetí) - nápravnou péči - reeduka specifických poruch učení - mimovyučovací akce sportovní a poznávací - účast žáků v soutěžích - sportovních, tanečních, dopravních, mladých zdravotníků, uměleckých, předmětových - spolupráce se ZŠ Rybná nad Zdobnicí a ZŠ Pěčín (společné výtvarné dílny) - urdžení a prohlubování partnerské spolupráce s Podstawowou školou v Oldrzychowicích - modernizace výuky - interaktivní tabule, interaktivní učebnice, výukové programy - PC na škole v síti, přístup všech uživatelů na server podle uživatelských práv, napojení mateřské školy do školní PC sítě, pokrytí školy wifi signálem - vybavení mateřské školy vzdělávacími materiály a hračkami na vysoké úrovni - obnovení části nábytku v mateřské škole - tvorba školy na vysoké úrovni, jejich aktuálnost O co usilovat v další činnosti školy: - naplněnost školy (propad o 40 žáků oproti stanovenému limitu) - v činnosti školy využívat nástroje sebehodnocení poslouží jako podklad pro hodnocení školy - u žáků vyžadovat chování podle stanovených pravidel školní řád, neustále dopracovávat - komunikací s rodiči a důslednou kontrolou vést rodiče ke včasnému ověřovat nepřítomnost žáků s rodiči - výchovnou funkci školy zaměřit na: ochranu žáků a dětí před rizikovým chováním a neetickým jednáním, na úroveň společenského vystupování - pro výchovné záměry školy získávat pochopení všech rodičů, větší pozornost věnovat osobnímu projednávání problémů, zvyšovat informovanost o práci, prostředí a úspěších školy - usilovat o zateplení a omítnutí budovy školy - úprava školní zahrady k rekreačním činnostem žáků Datum zpracování zprávy: Podklady pro zprávu o činnosti školy byly projednány na pedagogické radě dne a schváleny Podpis ředitelky školy a razítko školy: 13

14 Mgr. Drahoslava Tůmová Školská rada výroční zprávu schválila dne: Mgr. Hana Hrabalová předsedkyně školské rady 14

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více