Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

2 1. Základní údaje o škole: 1.1 Název: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 1.2 Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45 odloučené pracoviště Slatina nad Zdobnicí 270: - mateřská škola - 2 třídy - školní družina - výdejna stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy 1.3 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola se stala od příspěvkovou organizací. Od byla sloučena s mateřskou školou. Tvoří ji 6 součástí: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní jídelna-výdejna: základní škola má kapacitu 180 žáků, školu navštěvují žáci z obcí: - Slatina nad Zdobnicí 55% - Kameničná 16% - Pěčín 18% - Rybná nad Zdobnicí 5% - ostatní 6% - Rokytnice v Orlických horách, Helvíkovice, Žamberk, Záchlumí mateřská škola - kapacita 35 dětí školní družina kapacita 25 dětí školní klub od kapacita 25 žáků školní jídelna - kapacita 220 jídel školní jídelna výdejna 37 jídel v hlavní činnosti: a) přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy b) obědy pro žáky základní školy c) doplňkové jídlo přesnídávky pro žáky základní školy d) obědy pro zaměstnance základní školy závodní stravování v doplňkové činnosti obědy pro cizí strávníky: a) zájemce z veřejnosti obce 1.4 Zřizovatel školy: Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí Školská rada zřízena v počtu 3 členů: složení školské rady: - předseda: Mgr. Hana Hrabalová - členové: Iva Jedlinská, Martin Michalička funkční období je 3 roky školská rada byla zřízena na dobu neurčitou dne se po uplynutí volebního období konaly volby do školské rady. Z řad učitelů zůstává H.Hrabalová, za rodiče p. Iva Jedlinská. 2

3 1.6 Údaje o vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Drahoslava Tůmová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Miluše Felcmanová 1.6 Kontakty: telefon: ZŠ , MŠ , , ŠD stránky školy: IČO: Zřízení školy, zařazení do sítě škol: historie školy se v obci datuje od do sítě škol byla zařazena od , poslední aktualizace je ze dne , s účinností od a týkala se stanovení maximálního počtu žáků v povoleném oboru vzdělávání, od sloučena s mateřskou školou Identifikátor základní školy , IZO ředitelství mateřská škola školní družina školní klub školní jídelna školní jídelna - výdejna Doplňková činnost školy: pronájmy obědy pro cizí strávníky 3

4 a) Učební plány: 2. Obory vzdělávání: Škola pracovala podle vzdělávacích programů: - ŠVP Základní škola Slatina nad Zdobnicí č.j.119/ úpravy od zařazení 2. povinného cizího jazyka Učivo bylo rozpracováno do tematických a časových plánů a podle nich probráno. Přehled povinných vyučovacích předmětů a jejich časová dotace ročníky 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. celkem 1.st. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. hod. dělené ž předmět Čj Aj Nj 2 3 M Inf x 4 Prv Pří Vl Ch F Př Z D Ov Vkz Hv Vv x 6 Pč x 4 Tv x 8 volitelný 0 2 x 6 dotace celkem 2.st. Dělení vyučovacích předmětů na skupiny: - informatika v 5.,6.,9.ročníku - praktické činnosti v 6. ročníku - volitelné předměty v 9. ročníku Do tematických plánů povinných předmětů byly zařazeny vzdělávací okruhy: - výchova ke zdraví ve 4. a 5.ročníku v rámci 40 ové časové dotace do přírodovědy a vlastivědy - dopravní výchova ve 4.ročníku v rozsahu 20 přírodověda + praktický výcvik na dopravním hřišti - ochrana člověka za mimořádných událostí v ročníku s ohledem na věk žáků - blok učiva v občanské výchově a projektový den - etická výchova v ročníku s ohledem na věk žáků v českém jazyce, prvouce, vlastivědě, občanské výchově 4

5 Praktické činnosti na II.stupni: ročník 1.pololetí 2.pololetí 6. Pěstitelství Práce s technickými materiály 7. Psaní deseti Domácnost 8. Matematicko-fyzikální praktika Volba povolání 9. Svět práce Práce s laboratorní technikou Volitelné předměty: ročník 1. pololetí 2. pololetí 9. Základy německého jazyka Cvičení z českého jazyka a matematiky Základy německého jazyka Cvičení z českého jazyka a matematiky Kurzy, výcviky: ročník termín a místo konání obsah vedl/vedla pedagogický dozor 4. 7 ž. 12 teorie+3 y zdravověda + 5 výcvik na dopravním hřišti=jízda dopravní výchova J.Hlaváč Autoškola Myšák 1.,2.,roč. 14 ž. MŠ 11 dětí zručnosti lekcí v krytém bazénu v RK plavecká výuka učitelé plavecké školy v Dorka M. Sojková M.Dusilová Projekty vlastní název organizuje termín účast žáků spoluúčast Přírodovědná stezka M.Martincová roč. Den s Lesy ČR Den s hasiči Námětové cvičení HZS Rychnov n. Kn. D.Tůmová + místní hasiči ročník Hasiči Sla, Kam., Pěčín, Rybná Vánoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně roč. + ZŠ Pěčín Výrobky na výstavu Svazu žen Úkolový den - Vánoční hra M. Sojková + žáci 9. roč roč roč. Velikonoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně roč. + ZŠ Rybná n.zd. Karnevalové veselí ve D.Koutská děti ŠD školní družině Den Země D.Tůmová - sběr duben roč. TU, vyučující Vv A.Rozumová Sportovní den pro 1. stupeň D.Tůmová L.Ryšánková roč. Oldrzychowice Polsko 41 žáků, 5 dospělých Spoluúčast na projektech název organizuje termín účast žáků poznámka Odkrýváme svět legend M.Sojková Lesní paní Rychnovska a Kladska O Puchar Wojta Gminy Klodzko Szkola podstawowa w žáků + spoluúčast rodičů Sportovní den pro 2. stupeň v Javornici Jaszkowej Dolnej J.Hlaváč roč. Exkurze, vycházky, poznávací akce, výlety mimo sídlo školy : 5

6 roč. termín kam zaměření,souvislost s vyučovacím předmětem, zodpovídá s činností MŠ Výstava akvarijních rybek environmentální výchova uč. MŠ 1.-5roč Orlické hory prvouka, vlastivěda H.Hrabalová 9.roč Dobrošov zeměpis L.Ryšánková 8. roč Výstava betlému, Rychnov n. Kn. výt. výchova, zeměpis M.Richter 7.roč Výstava betlému výtvarná výchova A.Rozumová 3.,5.roč Hradec Králové - planetárium vlastivěda H.Hrabalová, M.Martincová 8. roč Škoda Kvasiny volba povolání M.Felcmanová 9. roč Škoda Kvasiny volba povolání M.Felcmanová MŠ Exkurze Okresní knihovna předčtenářská gramotnost uč. MŠ 5.roč Velikonoční výstava Rychnov n.kn. výtvarná výchova M.Beková 7.roč Velikonoční výstava Rychnov n.kn. výtvarná výchova A.Rozumová 8.roč Svátek knihy Rychnov n.kn. český jazyk M.Richter 3.,4.roč Praha prvouka, vlastivěda H.Hrabalová, M.Sojková 8.roč Rokytnice v O.h. Muzeum Orl. hor zeměpis M.Richter 9.roč Přírodovědná vycházka Slatinská stráň přírodopis L.Ryšánková 6.roč Přírodovědná vycházka Plačtivá skála přírodopis J.Hlaváč 6.-9.roč Exkurze ZEA Dlouhá Ves volba povolání TU MŠ Školní výlet Potštejn uč. MŠ 5.roč Potštejn vlastivěda M.Beková 9.roč Praha Parlament ČR občanská výchova L.Ryšánková, M.Richter 7.roč Tur. vycházka přes Jahodovou horu tělesná výchova M.Martincová 7.roč Žamberk, Slavnosti dřeva praktické činnosti M.Richter 1.,3.roč Muzeum Orl.hor Rokytnice v O.h. prvouka M.Sojková 8.roč Praha zeměpis M.Richter 1.-9.roč Exkurze Zdobnice a.s. všeobecný přehled TU 7.roč Litice elektrárna, hrad turistika M.Martincová 6.roč Hradec Králové - obnovitelné zdroje fyzika J.Hlaváč 1.-5.roč Broumov Play Broumovsko prvouka,vlastivěda uč.1.stupeň 9.roč Muzeum Orl.hor Rokytnice v O.h. zeměpis L.Ryšánková Další vzdělávací a výchovné aktivity: - výchova ke zdraví a činnosti učitelky zdravotnice H.Hrabalové: a) kontrola a doplňování lékárniček b) ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta c) příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve škole - projekt Zdravé zuby, jenž pomáhá naplňovat cíle Výchovy ke zdraví (pro všechny ročníky I.stupně ZŠ). - v rámci environmentální výchovy se na škole dlouhodobě třídí odpad, uskutečnil se sběr starého papíru v rámci Dne Země - sběr citrónové a pomerančové kůry v MŠ - výtěžek 1500,- k zakoupení paravánků do herny - prodej motanic Centru přípravy koní CHRPA pro hiporehabilitaci vynesl 1250 Kč - sbírání víček od nápojů pro Sdružení Neratov, o.s. příspěvek na léčebný pobyt Barunky ze Žamberka, která je po úraze na vozíku Výchovné poradenství Mgr.Miluše Felcmanová: - organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení (viz zajišťování individuálních potřeb žáků) - profesionální orientace volba povolání - řešení výchovných problémů na škole, prevence záškoláctví - prevence sociálně patologických jevů u dětí: - vypracování minimálního preventivního programu 6

7 - evidence nesportovních činností pro žáky - kroužky - průběžné zodpovídání dotazů žáků ze schránky důvěry (dotazy se týkaly vztahů žáků mezi sebou, vztah učitel-žák, provozu školy), provádí sociometrický výzkum v ročníku -Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka školy - zvýšená pozornost násilným projevům mezi dětmi, řešení problému šikany (i počínající). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: druh postižení ročník žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 s kombinací postižení 8. 1 s specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a jejich kombinace) Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována nápravná péče na základě závěrů speciálně pedagogického vyšetření: reedukační skupiny vedou: Mgr.J. Mrklovská, Mgr.H. Hrabalová, Mgr.A.Rozumová, 2 žáci individuálně Školní družina byla v provozu od 7.10 do 8.10, od do (pondělí, středa, pátek),od do (úterý, čtvrtek). Od byl provoz prodloužen do 16. O vedlejších a hlavních prázdninách pro malý přihlášených nefungovala. Počet zapsaných dětí byl 23. Během roku nedošlo k žádným významným změnám. Činnost družiny vycházela z vlastního ŠVP. Materiální vybavení školní družiny hradí zřizovatel hry, hračky. Školní klub - od funguje pro žáky, kterým po skončení vyučování nenavazuje vlakový nebo autobusový spoj a má zajišťovat bezpečnost dětí do odjezdu, vlaku, autobusu.zapsáno 14 dětí. Mateřská škola - od součást subjektu, zapsáno 35 dětí, provozní doba od 6.30 do15.30, od provozní doba do Akce pořádané školou: Dramatické, hudební a zábavné a jiné pořady: termín ročník název, místo (vztah k výuce) zodpovídá Přemyslovci na českém trůně I. M.Felcmanová Madagaskar M.Felcmanová Geomag na cestách M.Sojková MŠ. Jak šel kozlík do světa - v Javornici uč. MŠ MŠ Radujme se, veselme se - v javornici uč. MŠ Vánoční koncerk ZUŠ M.Beková Ukázky plazů, chov M.Martincová ,2. Buchty a loutky - divadel. představení v Rychnově n. Kn. M.Sojková MŠ O Palečkovi - v Javornici uč. MŠ O květušce a tesaříkovi beseda s autorkou knihy TU MŠ Pomlázka pro kašpárka uč. MŠ MŠ Koncert ZUŠ Rychnov n.kn. uč. MŠ ZŠ,MŠ Ukázky ptáků beseda o chovu uč.mš, TU st.ZŠ Koncert ZUŠ Žamberk třídní uč MŠ,ZŠ Taneční akademie p.sojková Besedy pro žáky: 7

8 - Brána recyklace, prohlídka OA Kostelec n. Orl.pro žáky 9. roč na Úřadu práce v Rychnově n.kn. pro žáky 9.ročníku k volbě povolání Ochrana člověka za mimořádných událostí - beseda se členy HZS Rychnov n. Kn. pro žáky ročníku Aj s rodilými mluvčími (dobrovolníci Déčko Rychnov n.kn.) ročník - 89 žáků Akce žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky: Den otevřených dveří - žáci ZŠ i děti MŠ vystoupili pro rodiče a veřejnost - setkání bývalých zaměstnanců školy - jarmark - výtěžek z prodeje žákovských výrobků a občerstvení věnován na výstavbu venkovní učebny na zahradě školy - taneční kroužek Mgr.Miroslavy Sojkové pozval hosty a vystoupil na pohybové akademii v tělocvičně školy informace o organizaci školy v příštím škol. roce pro rodiče 1.ročníku b) 7 tříd mělo průměrný 15,71 žáků naplněnost tříd: třída /ročník žáků pedagogičtí pracovníci třídní učitelé vychovatelky změny po I./1.,3 7/7 Mgr. Miroslava Sojková II./2.4. 8/7 Mgr. Jana Mrklovská 1 žákyně PŠD v zahraniční škole IV./5. 20 Mgr. Milada Beková VI./6. 17 Mgr. Jakub Hlaváč VII./7. 13 Mgr. Alena Rozumová 1 žákyně od žáci do VIII./8. 13 PaedDr.Miroslav Richter 1 žákyně PŠD v zahraniční škole IX../8. 18 Mgr.Lucie Ryšánková r. celkem školní družina školní klub 110 Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka Mgr. Miluše Felcmanová, zástupkyně ředitelky Mgr.Hana Hrabalová, uč.1.st. Mgr. Lenka Fleischmannová, uč.2.st. Mgr. Milada Martincová, uč.2.st. 23 přihlášených 14 přihlášených Dana Koutská spojeno s ŠD 3. Přehled pracovníků školy: výchovně-vzdělávací činnost výchovná činnost a % s odbornou kvalifikací MŠ 3 = 100 % ročník = I.stupeň, učitelé 4 = 100 % 6. 9.ročník = II.stupeň, učitelé 8 = 100 % 1. 9.ročník = I.i II.stupeň, učitelé 12 = 100 % školní družina, vychovatel/ka 1 = 100 % a % bez odborné kvalifikace 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol škol: - do 1. ročníku ZŠ bylo pro školní rok zapsáno 16 dětí. - přijímací řízení na střední školy 8

9 Žáci 9. třídy přijati na střední školu pro šk. rok 2014/15: - 13 žáků na obory ukončené maturitní zkouškou - 2 žáci na maturitní obory s výučním listem - 3 žáci na obory s výučním listem 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Pro celkové hodnocení žáků byla použita klasifikace známkami třídy, počty k prospěch na konci 2. pololetí chování na konci 2. pololetí třída/ ročník docházka do školy žáci vyznamenání prospěli neprospěli 2.stupeň 3.stupeň omluvené y neomluvené y 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. I./ I./ II./ II./ III./ VI,/ VII./ VIII./ IX./ celkem % IVP 52,34 47, Chování: - výchovná opatření za celý rok: název převládající důvody pochvaly svědomitost v přípravě na vyučování, aktivita, pracovní nasazení, reprezentace školy v soutěžích, příkladné chování a pomoc spolužákům pochvala reprezentace školy v předmětových soutěžích ředitele školy - opatření k posílení kázně: název převládající důvody napomenutí nekázeň při vyučování i o přestávkách, mobil ve vyučování, zapomínání třídním pomůcek a domácích úkolů, pozdní příchody učitelem důtka třídního pozdní příchody, opakované neplnění školních povinností, vyrušování učitele důtka ředitelky školy v ách, nevhodné chování zvláště hrubé vyjadřování vůči vyučujícím Hodnocení chování žáků na vysvědčení na konci 2.pololetí: 2.stupeň důvody: nebyla udělena 3.stupeň důvody: nebyly udělena 6. Údaje o prevenci rizikového chování 9

10 Škola spolupracovala s : - MěÚ Rychnov nad Kněžnou (sociální odbor péče o dítě) monitorování školní docházky dětí z rodin, které jsou v péči tohoto odboru - s PPP prevence šikany, rizikové chování ve spojitosti s SPU - s rodiči prevence záškoláctví, kouření žáků, hrubé slovní vyjadřování vůči vyučujícím. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: ZŠ, ŠD, MŠ: a 11 pedagogických pracovníků navštívilo během školního roku 35 akcí DVPP (vzdělávací akce, semináře, kurzy, exkurze) b samostudium v rozsahu 12 dnů během školního roku bylo plně využito úpravy ŠVP, tvorbu materiálů na výuku, studium odborných materiálů c - 2 pedagogické pracovnice si rozšířily kvalifikaci, 1 pedagogická pracovnice si rozšířila aprobaci 8.1 Soutěže: 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Předmětové: název na škole organizuje termín a místo účast žáků umístění ve vyšších kolech škol./okres.kola Logická olympiáda iniciativa rodičů J.Hlávka 8.-9.místo Hledáme nejlepšího Mladého chemika L.Ryšánková J.Vodák K.Tejkl - postup do v oblastním finále 9. místo ČR oblastního finále Olympiáda v Čj M.Richter ž. 8.,9.roč. ve školním kole okresní kolo K.Tejkl, J.Hlávka Soutěž v anglickém H.Hrabalová ž. ve školním kole V.Marková - 4. místo jazyce Matematický klokan: Cvrček (2.,3.roč.) Klokánek (4.,5.roč) Benjamin (6.,7.roč.) Kadet (8.,9.roč.) H.Hrabalová M.Sojková J.Mrklovská M.Beková A.Rozumová M.Martincová ž. 2. a 3.roč. 26 ž. 4. a 5.roč. 29 ž. 6. a 7.roč. 27 ž. 8. a 9.roč. 10 J.Hlávka Soutěž je bez postupu do vyššího kola umístění v rámci kraje K.Tejkl Pythagoriáda 8.tř. A.Rozumová ž. 8.roč. J.Hlávka 3.místo v okr.kole Pythagoriáda 5.tř. M.Beková žákyně 5.roč. M.Mrklovská Umělecké: název organizuje termín účast žáků umístění ve vyšších kolech Recitační soutěž Dětská scéna M.Sojková ž roč., 5 ž. okresní kolo Kateřina Kubíčková postup do krajského kola Recitační soutěž Dětská scéna M.Sojková K.Kubíčková 3. čestné uznání krajské kolo roč. Recitační soutěž Rychnovský zvoneček M.Sojková ž. v okresním kole čestné uznání K.Kubíčková, N.Bednářová Odkrýváme svět legend Kladska a M.Sojková ž. 5.roč. cena za nejlépe zpracovaný text Mikroregionu Rychnovsko divadelní Oldrzychowice Polsko Pomáháme si - výtvarná H.Hrabalová září stupeň - 7 prací Víš, co jíš? Zdravě a s chutí M.Beková květen a3.roč. 6 prací Taneční: M.Sojková Malí tanečníci Pohořský střevíček místo Dobrušské sluníčko místo O týnišťské tajemství místo Sportovní:

11 název organizuje Místo, termín účast žáků umístění ve vyšších kolech Školní soutěže Sportovní den pro 1. stupeň L.Ryšánková roč. Oldrzychowice Polsko 41 žáků, 5 uč. Olympijský víceboj L.Ryšánková ročník celostátní sportovní OVOV odznak všestrannosti olympijských vítězů J.Hlávková L.Ryšánková ž.9.roč. do okresního kola 11 projekt Okresní soutěže: Orion cup florbal J.Hlaváč Rokytnice v O.h. 10 chlapců roč. 4.místo přehazovaná L.Ryšánková Kostelec n.orl. 7 dívek roč. 6.místo halová kopaná J.Hlaváč Rokytnice v O.h. 9 chlapců roč. 6.místo přehazovaná J.Hlaváč Kostelec n.orl. 7 dívek roč. 5.místo florbal mezinárodní Ostatní soutěže Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo Co vím o lese Náchod Zlatá srnčí trofej Dopravní soutěž mladých cyklistů oblastní kolo J.Hlaváč Rokytnice v Orl.h. 11 ž roč. 5.místo J.Hlaváč Rychnov n. Kn. 5 ž.= 1 družstva 5.roč. M.Martincová ž.5.roč. 3.místo MS Slatina- Rybná květen J.Hlaváč Rychnov n. Kn. K.Kubíčková Š.Syrovátka V.Kubíček 8 ž.= 2 družstva roč. 10. místo družstvo 1.místo jednotlivci Š. Syrovátka 2.místo 2.místo starší Plnění průkazu cyklisty J.Hlaváč tř. splnilo 5 ze 7 žáků Hlídky mladých H.Hrabalová ž. 3.místo hlídka II.stupně zdravotníků - okresní kolo Rychnov n.kn. Mladý zdravotník -soutěž - H.Hrabalová roč. - školní Poznávání rostlin M.Martincová roč Údaje o mimoškolních aktivitách: a) žáci využívají pro svoji zájmovou činnost Základní umělecké školy a Domy dětí v Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, sportovní oddíly v místě i okolí, soukromou výuku na hudební nástroje b) škola poskytuje podle stanoveného rozvrhu 11 skupinám dospělých a dětí prostory tělocvičny c) co škola poskytuje jako nadstandard: Zájmová činnost na škole: kroužky a další aktivity: den název vedoucí místo od do poznámka Po Sportovní kroužek M.Beková tělocvična ZŠ roč. Út Florbal J.Hlaváč tělocvična ZŠ roč. Paličkování DDM RK D.Fitzková učebna č roč. Stř Hravá angličtina J.Mrklovská učebna č ,2. roč. Čt Zdravotnický kroužek H.Hrabalová učebna č roč. pouze 2. pololetí Jiné aktivity: a) školní knihovna 1 x týdně ve středu , na č. 19 L.Fleischmannová b) individuální soukromá výuka hry na klavír, akordeon S.Lank učebna č.7, pondělí: 4 žáci c) výchova ke zdraví a činnosti učitelky zdravotnice H.Hrabalové: - kontrola a doplňování lékárniček

12 - ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta - příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve škole logopedická péče: Děti měly možnost využít službu paní Sahulové k odstraňování vad řeči - probíhá v MŠ. školní knihovna obsahuje 2476 knih pro žáky i pedagogické pracovníky. Roční přírůstek činil 12 výtisků. Knihovna je k dispozici podle potřeby učitelům, žáci využívají pravidelná výpůjční dobu 1x týdně ve středu hod. a hod. vedoucí Lenka Fleischmannová Klub mladých čtenářů, posluchačů a diváků 70 žáků a učitelů školy si během roku koupilo z nabídky vydavatelství Albatros a Fragment 215 knih, mg kazet a DVD. Objednávky zajišťuje Hana Hrabalová. tělocvična a veřejnost: Škola umožňuje 11 sportovním skupinám dětí i dospělých ve dnech školního vyučování a v sobotu využívat tělocvičnu podle rozvrhu (na permanentku i za jednorázové vstupné). Kromě toho si lze ve volných dnech tělocvičnu za stanovených finančních podmínek tělocvičnu pronajmout. okruhy spolupráce s ostatními školskými zařízeními: MŠ Kameničná, ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, ZŠ a MŠ Pěčín 1. Připravenost dětí na I.třídu 2. Návštěva předškoláků v I.třídě, zápis, schůzka s jejich rodiči o předpokladech k úspěšné školní práci dětí, vybavení do školy 3. Společné kulturní akce (v MŠ i ZŠ) 4. Návštěva dětí ze ZŠ Pěčín a Rybná nad Zdobnicí (vánoční, velikonoční dílny) 5. Sportovní den pro 1. stupeň účast žáků a pedagogů z polských Oldrzychowic. Pedagogická praxe na škole: 2 studentkám předškolní pedagogiky a 1 studentce pedagogiky bylo umožněno plnit své studijní povinnosti na naší škole (náslechy a praxe v MŠ třídě u p.uč. Dusilové, p.uč. Kaplanové, p.uč. Martincové, p.uč. Richtera a p.uč. Tůmové). 9. Kontrolní činnost na škole: 9.1 Kontrolní činnost vedení školy se v pedagogické oblasti především věnovala: - úrovni výchovně-vzdělávací práce - vypracování a plnění tematického a časového rozvržení učiva - vývoji nápravné péče u žáků s poruchami učení - důvodům nepřítomnosti žáků ve škole a jejich omlouvání rodiči - žákovským knížkám jako prostředku předávání informací rodičům o pracovních výkonech a chování dětí - využívání výní techniky, interaktivních tabulí pedagogy a ve vyučovacích ách - úrovni pedagogické dokumentace - v rámci získávání podkladů pro vlastní hodnocení byly na škole zadány testy dovedností žáků: SCIO Stonožka srovnávací testy pro žáky 3.,5.,7.,8.ročníku; Škola a já klima ZŠ 9.1 zřizovatel Obec Slatina nad Zdobnicí provedl v 8. a 30. týdnu 2014 kontrolu dokumentace: závady nezjištěny 9.2 plnění individuálních vzdělávacích plánů hodnotily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Rychnova nad Kněžnou Kontrola proběhla bez závad. 12

13 9.3 Česká školní inspekce Zlepšení materiálních a prostorových podmínek pro práci školy: V dubnu 2014 byl postaven ze sponzorských darů altán venkovní učebna na zahradě ZŠ Projektu EU peníze školám (celková dotace ,- Kč na 3 roky) byl uzavřen - 7 datových projektorů - možnost projekce v každé učebně - 6 projekčních pláten - možnost projekce v každé učebně - 8 vzdělávacích akcí DVPP v oblasti jazyků, 1 jazykový kurz pro učitele v zahraničí - mzdové prostředky - dohody o provedení práce - řízení a koordinace projektu, tvorba digitálních učebních materiálů - knihy do knihovny - obnova PC v počítačové učebně, notebooky pro učitele, pokrytí wifi budova ZŠ Závěrem co se v činnosti školy podařilo : - v přijímacím řízení na střední školy byli přijati všichni uchazeči o další vzdělávání na obory s maturitou, nebo s výučním listem - poskytovat žákům zájmové vzdělávání (kroužky - zpoplatněno 100,- Kč na pololetí) - nápravnou péči - reeduka specifických poruch učení - mimovyučovací akce sportovní a poznávací - účast žáků v soutěžích - sportovních, tanečních, dopravních, mladých zdravotníků, uměleckých, předmětových - spolupráce se ZŠ Rybná nad Zdobnicí a ZŠ Pěčín (společné výtvarné dílny) - urdžení a prohlubování partnerské spolupráce s Podstawowou školou v Oldrzychowicích - modernizace výuky - interaktivní tabule, interaktivní učebnice, výukové programy - PC na škole v síti, přístup všech uživatelů na server podle uživatelských práv, napojení mateřské školy do školní PC sítě, pokrytí školy wifi signálem - vybavení mateřské školy vzdělávacími materiály a hračkami na vysoké úrovni - obnovení části nábytku v mateřské škole - tvorba školy na vysoké úrovni, jejich aktuálnost O co usilovat v další činnosti školy: - naplněnost školy (propad o 40 žáků oproti stanovenému limitu) - v činnosti školy využívat nástroje sebehodnocení poslouží jako podklad pro hodnocení školy - u žáků vyžadovat chování podle stanovených pravidel školní řád, neustále dopracovávat - komunikací s rodiči a důslednou kontrolou vést rodiče ke včasnému ověřovat nepřítomnost žáků s rodiči - výchovnou funkci školy zaměřit na: ochranu žáků a dětí před rizikovým chováním a neetickým jednáním, na úroveň společenského vystupování - pro výchovné záměry školy získávat pochopení všech rodičů, větší pozornost věnovat osobnímu projednávání problémů, zvyšovat informovanost o práci, prostředí a úspěších školy - usilovat o zateplení a omítnutí budovy školy - úprava školní zahrady k rekreačním činnostem žáků Datum zpracování zprávy: Podklady pro zprávu o činnosti školy byly projednány na pedagogické radě dne a schváleny Podpis ředitelky školy a razítko školy: 13

14 Mgr. Drahoslava Tůmová Školská rada výroční zprávu schválila dne: Mgr. Hana Hrabalová předsedkyně školské rady 14

Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí. Výroční zpráva o činnosti

Základní škola a Mateřská škola. Slatina nad Zdobnicí. Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2014-2015 1 1. Základní údaje o škole: 1.1 Název: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 1.2

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více