Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace"

Transkript

1 1

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Zpracoval: PaedDr. Jaromír Zelníček (ředitel ZŠ) V Horní Suché

3 I. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy : Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma : příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ : DIČ : CZ Zřizovatel : Obec Horní Suchá, IČO: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel : PaedDr. Jaromír Zelníček Zástupce ředitele : PaedDr. Melanie Rojková E - mail školy : zs. Adresa www. stránek : IZO : red IZO: Datum zařazení do sítě : , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy : školní družina IZO mateřská škola IZO školní jídelna IZO Adresa školní družiny : Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy : Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ: Ve školním roce 2007/2008 byli všichni žáci a 7.-9.ročníku vzděláváni podle učebního plánu čj /96-2 Základní škola. Žáci 1.tříd a žáci v 6. třídách byli vzděláváni podle Školského vzdělávacího plánu s názvem V Evropě se neztratíme. 3

4 Počet tříd ZŠ k : 17 (na I. stupni 9 tříd, na II. stupni- 8 tříd) Celkový počet žáků k : 359 žáků / z toho dívek 175 (na I. stupni 186 žáků / z toho dívek 85) (na II. stupni 173 žáků / z toho dívek 90) průměrný počet žáků ve třídě - I. stupeň 21 žáků II. stupeň 21 žáků Počet žáků s tělesným postižením: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Číslo řádku Počet celkem ze sl. 2. vyžadující zvýšené výdaje z toho dívky 1.stupeň celkem z toho dívky 2.stupeň celkem z toho dívky a b Mentální postižení z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Číslo řádku Počet z toho cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci v tom z 1. stupně z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku

5 Počet tříd MŠ: 3 Školní rok 2007/2008 k Třídy a děti Číslo řádku Počet tříd celkem Běžné třídy z toho dívky Počet dětí ze sl.3 s ze sl.3. s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. Počet tříd celkem Speciální třídy z toho dívky Počet dětí ze sl.7 s ze sl.7 s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. a b a internátním Třídy s celodenním provozem polodenním z ř výchovný jazyk celkem (ř ) český X X X X slovenský X X X X polský X X X X jiný X X X X z celku děti se zdrav.postiž X X Přehled zaměstnanců: počet zaměstnanců - celý právní subjekt: 53 Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 24 Provozní zaměstnanci ZŠ 8 Vychovatelky ŠD 2 5

6 Mateřská škola Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 11 hrazeno ze státního rozpočtu 7,00 / přepočet z cizích strávníků 3,2 / přepočet 6

7 Charakteristika Základní škola -velikost -vybavenost Budova ZŠ Hřiště u ZŠ Vybavenost školy Nábytek Pomůcky STAV MAJETKU - PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE Současný stav Základní škola má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen ročníkem a druhý stupeň ročníkem. Základní vzdělání získávalo ve škole: ve školním roce 2006/ žáků. ve školním roce 2007/ žáků. ve školním roce 2008/2009 je k zapsáno 344 žáků. Vzhledem k dalším změnám je k evidováno 350 žáků. Průměrná naplněnost tříd je asi 21 žáků. Budova základní školy je moderní budova, která byla postavena v roce 1961, prodělala nejen časté rekonstrukce ale i realizaci nadstavby v roce V budově se nachází plynová kotelna, která díky pravidelnému servisu je ve velmi dobrém stavu. Obec Horní Suchá byla informována o situaci se stavem kotlů odborníky je odhadována jejich udržitelnost do roku U Základní školy se nachází hřiště, které je využíváno pro výuku tělesné výchovy V budově školy je 17 kmenových tříd, a 9 odborných učeben ( 2 jazykové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, 2 učebny IVT ). Téměř ve všech třídách jsou nové židle a lavice. Škola má dostatek didaktických pomůcek, demonstračních pomůcek, žákovských souprav pro provádění 7 Výhled do dalšího období- investiční akce Udržet stávající situaci. V roce 2008/2009 očekáváme pokles počtu žáků(v roce 2009 bude u zápisu jen asi 20 žáků bude otevřena jen 1 první třída). Výsledky auditu budovy ukazují na nutnost v budoucnu řešit zateplení budovy a výměnu oken. Plánovaná rekonstrukce hřiště by měla být započata do konce roku Probíhá průběžně vybavování všech učeben novým školním nábytkem. Dále obnovujeme skříně ve třídách, dokupujeme tabule. I nadále bude škola doplňovat a obměňovat učební pomůcky v souvislostí s realizací ŠVP.

8 frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, travnaté hřiště, sportovní halu a asfaltové prostranství v areálu školy. Kabinety, sborovna Učitelé I. stupně mají společný kabinet. Kabinet I.stupně slouží především pro uložení některých pomůcek. Učitelé II.stupně mají kvalitně vybavené předmětové kabinety. Všichni učitelé mají k dispozici dobře vybavenou sborovnu (PC s internetem, kopírka), která je využívána také jako místnost pro porady. Všechny kabinety jsou vybaveny PC a jsou napojeny na počítačovou síť. Stále dbáme o aktualizaci softwaru. Hygienické zázemí Škola splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Provoz je v souladu s normami. Občerstvení Ve škole funguje školní jídelna, kde si i žáci mohou zakoupit svačinku (včetně pití). Ve školní družině zabezpečujeme pitný režim nápojovým zásobníkem. Rekonstruujeme osvětlení na chodbách v roce 2007 v 1. patře a v roce 2008 ve 2. patře. V budoucnu bude dokončena rekonstrukce elektro ve třídách, kabinetech a bude třeba dokončit rekonstrukci v rámci celé budovy opravu hlavních rozvodů a rozvaděčů. Nechystáme změny. Mateřská škola Budova mateřské školy je odloučeným pracovištěm na ulici Stavební Díky provedené nadstavbě bytů se její vzhled změnil a budova dnes patří mezi moderní stavby. Díky postupné 8 V roce 2008 byla realizována výměna oken v MŠ. Pokračovat budeme v opravách nábytku, jeho obnově a nákupu her, hraček pro děti.

9 Školní jídelna Školní družina rekonstrukci umýváren, WC splňuje budova všechny hygienické normy. Škola má svou vlastní jídelnu. Školní jídelna s kuchyní je umístěna v budově školy a zajišťuje stravování žáků i široké veřejnosti. ŠD má 2 oddělení, která jsou umístěna v přízemí budovy školy. ŠD poskytuje účastníkům zájmové vzdělávání pro naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. V roce 2008 proběhly opravy ve školní kuchyni spojené s dokončovacími pracemi stavebních úprav ŠJ. Pokračovat budeme ve vybavování ŠD zejména o vybavení hracích koutků a doplňování didaktických her. I. Základní škola Přehled pracovníků ZŠ poř.číslo Příjmení a jméno funkční zařazení Aprobace 1 Adamusová Nataša Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 2 Brodová Jarmila Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 3 Brodová Hana učitel 1.stupeň NŠ 4 Domesová Jarmila Mgr. učitel 2.stupeň PŘ-PV 5 Havlásková Dagmar Mgr. učitel 2.stupeň PŘ-TV 6 Chalupová Ilona Mgr. učitel 2.stupeň, VP CH-PV 7 Rojková Melánie PaedDr. zástupce ředitele ZŠ M-Fy 8 Kiselová Helena Mgr. učitel 2.stupeň ČJ-D 10 Kuchárová Eva Mgr. učitel 1.stupeň, ICT NŠ 11 Kunetková Kateřina učitel 1.stupeň NŠ 11 Lajczyková Marie Mgr. učitel 2.stupeň M-PV 12 Nadymáčková Tatjana Mgr. učitel 2.stupeň Z-RJ-AJ 13 Nedbalcová Marie Ing. učitel 2.stupeň bez aprob.-aj 15 Pechová Miluše Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 16 Straková Vladimíra Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 17 Szlachtová Marcela Mgr. učitel 2.stupeň, MP ČJ-VV 18 Šumpichová Lucie Mgr. učitel I. stupeň NŠ - AJ 19 Tomíčková Markéta Mgr. učitel 2.stupeň NJ-ON 20 Štixová Marta Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 21 Firický Jiří učitel 2.stupeň, TV,Fy 22 Zapletalová Věra učitel I. stupeň bez aprob.-zástup za RD 23 Zelníček Jaromír PaedDr. ředitel ZŠ ČJ-D 24 Zydrová Ilona Mgr. učitel 1.stupeň NŠ poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1 Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ ped. 2 Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ ped. 9

10 poř.číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1 Bahníková Šárka ekonom SŠ 2 Kuncová Marcela adm. pracovník SŠ 3 Čechalová Marcela školník - domovník SOU 4 Havlíková Karla uklízečka SOU 4 Kalinová Romana uklízečka SOU 5 Kriš Ignác údržbář - od SOU 6 Kočařová Eva uklízečka SOU 7 Richterová Zdeňka uklízečka SOU Poznámka: Výuku zajišťovalo 24 pedagogických pracovníků ( přepočtený stav 22,95 ). Průměrný věk pedagogického sboru je 43 let. Materiálně technické zajištění školy Ve školním roce 2007/2008 měla škola 17 kmenových tříd a 9 odborných učeben ( 2 jazykové učebny, učebny fyziky a chemie, učebnu zeměpisu, učebnu výtvarné výchovy, učebnu hudební výchovy a 2 učebny IVT ). Odborné učebny jsou vybaveny pomůckami, téměř ve všech je audiovizuální technika zpětné projektory, televize, videa, přehrávače CD. Škola má ve 2 počítačových učebnách 27 počítačů PC pro žáky a 2 počítače pro učitele. Jedna počítačová učebna je vybavena datavideoprojektorem. V základní škole je 8 kabinetů. V kabinetech je dostatek didaktických pomůcek ( fyzika, český jazyk, přírodopis ), demonstračních pomůcek ( fyzika, chemie, přírodopis) a žákovských souprav pro provádění frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost. Provoz: ředitelna, sekretariát, pracoviště ekonoma a kabinety JČ, PŘ, výchovného poradce, 1. stupně jsou vybaveny PC a Internetem celkem 7 počítačů. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony, které umožňují pedagogům nejen spojení mezi kabinety ale i volání mimo školu na krizová čísla Policie, lékař, pedagogicko psychologická poradna, Hasiči a poruchové služby pohotovost. Téměř v každé třídě ročníku měli vyučující k dispozici DVD přehrávač a televizi. K výuce byly vyučujícími 1. a 2. stupně používány počítače výukový program Terasoft matematika, chemie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, 10

11 český jazyk, přírodopis, vlastivěda. Pro výuku administrativy byl využíván program ZAV. Všichni vyučující jazyků měli k dispozici radiomagnetofony s přehrávači CD. Škola nakupuje učebnice většinou z nakladatelství Alter, Fortuna, Prométheus, SPN, v souvislostí s realizací školního vzdělávacího programu i učebnice z nakladatelství Fraus. Opravy a rekonstrukce ZŠ V průběhu školního roku 2007/2008 byla uvedena do provozu učebna pro technické činnosti dílny. Do dvou tříd byly zakoupeny nové školní židle a lavice. Byla provedena oprava osvětlení chodby v 2. poschodí. Byla provedena oprava kabinetu přírodovědy. Během prázdnin byla vymalována chodba v 1. a 2. poschodí ZŠ. V souvislosti s opravami vysoce hodnotím práci školního údržbáře a všech správních zaměstnanců. Do konce roku dojde k zakoupení dalšího majetku podle stanoveného rozpočtu na rok Technický stav budovy školy je dobrý. Stále přetrvávají tyto nedostatky trhliny v dlažbě na chodbách (chodba položena v roce 1996). V souvislosti s mimořádně vysokými teplotami v učebnách 3. patra (nástavba v roce 1997) teploty vystupují nad 25 stupňů došlo k instalaci žaluzií. Toto opatření bohužel problém vysokých teplot nevyřešilo, neboť v nadstavbě se nacházejí 2 počítačové učebny a při provozu počítačů dochází ke zvyšování teploty i při využití venkovních žaluzií. V budoucnu bude nutná klimatizace alespoň v těchto učebnách. Bude nutné přistoupit k postupné výměně oken základní školy, na což upozornil výsledek energetického auditu. Okna netěsní, nedají se otevírat (viz. energetický audit). Naší snahou bude v roce 2008 zahájit rekonstrukci hřiště ZŠ. 11

12 Pokračovat chceme ve vybavování učeben, v malování tříd (2. poschodí). Fasáda na tělocvičně bude vyžadovat opravu a v souvislosti s tím by měly být opraveny i okapy na tělocvičně. Pokračovat budeme ve výzdobě vestibulu a chodby v přízemí školy historie školy, úspěchy žáků. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2007/2008 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí : exkurze žáků, ples ZŠ, sportovně zábavné odpoledne radovánky, spolupráce s družební školou z Gelnice. Rodiče pokračovali v opravách budovy Sdružení rodičů v areálu školy (vnitřní úpravy). Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny. V únoru uspořádali rodiče školní ples. Ples byl uspořádán v prostorách Dělnického domu a měl kladný společenský i finanční efekt. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce (soutěže, malování na asfaltu, jízda na koni Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce 2007/2008 následující akce: Základní škola karneval pro žáky 1. stupně školní akce pro 2. stupeň sportovní akce školy (vysoce oceňujeme práci p. Havláskové) ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze 12

13 podpora volnočasových aktivit zájmová činnost (23 kroužků) mimoškolní akce 1. a 2 stupně (soutěže, kroužky) družební styk Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za její zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří Radě obce a panu starostovi Ing. Lipnerovi. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem státě, což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2007/2008 si naše ZŠ stanovila záměry: 1. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. 2. Dbát na prevenci soc. patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany.důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. 3. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pořádání besed, účast v soutěžích. 4. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. 5. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Realizace ŠVP. 6. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a žákům po nemoci, se zdravotními problémy. 7. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat počty domácích úkolů schválených metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu, počet známek. 8. Vytváření podmínek pro využití volného času ( kroužky, sport. a kult. akce ). 9. Rozvoj spolupráce se Sdružením rodičů. 10. Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Příprava vystoupení žáků na kulturní akce obce Horní Suchá. 11. Spolupracovat s polskou ZŠ. 13

14 Ad 1) Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. V dítěti žákovi je třeba vidět osobnost se všemi právy lidského jedince. Ve výchovně vzdělávací práci školy musí být zajištěna ochrana a respektování osobních práv dítěte. Organizace vyučování a rovněž doba sledování dítěte ve škole vycházela z věku žáků. Škola zajišťovala zdravé stravování, ochranu osobních údajů, vytvářela podmínky pro využití volného času ( kroužky) a spolupráci s rodiči. Ad 2) Prevence soc. patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole.rozvinout prevenci drogovou, sledování všech možných projevů šikany.důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Škola stále usiluje o posílení pozice pedagogů vůči žákům i rodičům. Pouze na základě vzájemné úcty a respektování lze dosahovat stanovených cílů. Pedagogové spolupracovali s odborníky při řešení neprospěchu, kázeňských problémů. Škola pokračovala v dobré spolupráci se sociálním odborem Magistrátu v Havířově při řešení sociálních problémů žáků. Poděkování patří p. Malerzové, která na Obecním úřadu Horní Suchá vždy velmi dobře škole pomáhala. Pedagogové bránili všem projevům šikany a účinně předcházeli možnému vzniku úrazů (aktivní dozory, které byly povinny při dozoru procházet jednotlivé třídy). Snahou bylo snížit počet úrazů, kterých bylo ve školním roce 2007/2008 celkem 71. Denně byla sledována docházka problémových žáků do školy neúčast ve škole ihned řešena s rodiči. Negativní přístup ke školní práci, asociální chování, projednáváno s rodiči na výchovné komisi. Nezájem rodičů nebo neochotu účastnit se výchovných komisí, vyučující oznamovali vedení školy, které se snažilo věci konzultovat se sociálním odborem. Jako úkol trvalý považujeme: Ve spolupráci s VP řešit výskyt sociálně patologických jevů a ihned informovat rodiče, eventuálně podle míry provinění i např. Policii ČR agresivita, drogy, šikana. 14

15 Spolupracovat s Policií ČR při řešení možných přestupků, trestných činů. Pomoc Policie ČR se zajištěním větší bezpečnost žáků při příchodu žáků do školy. Poděkování patří vedení oddělení Policie v Horní Suché. Rodiče budeme důsledně žádat o omlouvání dítěte v případě nemoci uvědomit školu. Vyučující v případě nejasností budou oslovovat ošetřující lékaře. Poskytovat rodičům odbornou pomoc při řešení prospěchových a kázeňských problémů. Informovat rodiče o možnosti využití speciálních poradenských služeb. Ad 3) Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pedagogové všemožně zajišťovali bezpečnost dítěte, jeho osobní i duševní hygienu, pohybové aktivity. Pedagogové zdůrazňovali ve výuce (ON,ČJ,PŘ,TV,VV) škodlivost nadměrné práce s PC, nadměrné sledování televizních programů. Pedagogové v hodinách informatiky zamezili žákům sledování internetových stránek se škodlivým obsahem. V hodinách TV pedagogové věnovali zvýšenou pozornost projevům domácího fyzického násilí modřiny a jiné projevy. Velká pozornost bylo věnována sportovním aktivitám: zavedení nepovinných předmětů- sportovní hry a zdravotní tělesná výchova. sportovní soutěže viz. rozpis sportovních aktivit Účast na soutěžích týkajících se zdravého životního prostředí (sběrové soutěže, literární soutěž, výtvarná soutěž). Podpora aktivit obce v oblasti zapojování žáků do programu separování odpadů. Využívání nádob pro separaci odpadu ve třídách-obnova nádob úkol trvalý. Ad 4) 15

16 Věnovat pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Při výzdobě tříd používány výtvarné práce žáků. Pokračováno bylo ve výzdobě vestibulu aktuální nástěnky o úspěchu žáků. Trvají úkoly: umístit nástěnku o vývoji školy na stěnu chodby v přízemí. udržovat vysázené květiny před vstupem školnice pravidelná péče o trávník před školou školnice péče o živý plot, jehličnany před školou, trávník (sad) údržbář zvýšit počet květin ve třídách tř. učitelé všichni vyučující povedou žáky k péči o učební pomůcky, k udržování pořádku ve třídě, k nepoškozování majetku školy ve všech jejích prostorách. poškozování majetku projednávat s rodiči viníků. působit na emoce a estetiku žáků zejména v humanitních předmětech. Ad 5) Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Aktivizující metody, zdůraznění vlastní poznávací práce žáků. Příprava na vyučovací hodinu promyšlená, příprava vlastních pomůcek. Důležitá je možnost alternativního uspořádání učeben v souvislosti s přípravou ŠVP. Pedagogové pracovali podle zásad: stálá snaha o prohloubení motivace žáků vedoucí k rozvíjení logického myšlení - testy využití skupinové práce. Zdůraznění práce s projekty v jazykové výuce. samostatná práce, kontrola a pomoc slabším spolužákům snaha naučit učivo ve škole, nespoléhat se na rodiče. Zadávání úkolů muselo být přiměřené věku a rozsahu vyučování. analyzovali vlastní práci, prováděli autoevaluaci, vyvozovali závěry pro další činnost, spolupracovali s výchovným poradcem Ad 6) Individuální přístup k žákům s poruchami učení. 16

17 Vyučující pracovali podle zásad: Při zadávání samostatné práce přihlížet k intelektovým možnostem, vysvětlit zadání individuálně. Při hodnocení přihlížet jen k vybraným jevům. Specifikovat hodnotící kritéria na předmětových komisích (2. stupeň) a metodických sekcích (1. stupeň). Promyslet možnost slovního hodnocení ve vybraných předmětech výchovného charakteru. Vést žáky ke zpětné kontrole. Zohlednit specifickou poruchu při zkoušení u tabule, vyvolávat např. ke čtení jen ojediněle. Propracovat pro jednotlivé žáky se specifickými poruchami rozvrh speciálních pedagogických cvičení v přiměřeném rozsahu ( na základě odborného vyjádření). Příprava speciálních pomůcek : čítanka pro dyslektiky, počítačové programy pro výuku JČ, křížovky, doplňovačky, přesmyčky, četba z knih podle zájmu žáků. Spolupráce s rodiči, pravidelné konzultace a pravidelná kontrola zadaných úkolů. Ad 7) Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat počty domácích úkolů schválených metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu, počet známek. Pro klasifikaci byly dodržovány zásady: Metodické sekce a předmětové komise stanoví počty domácích úkolů v jednotlivých předmětech. Každá domácí úloha bude vyučujícím zkontrolována. Žáci budou vedeni k pečlivé úpravě domácích úloh a na NŠ budou vedeni k podepisování DÚ rodiči. Bude dbáno na pěkné písmo v sešitech. Všichni vyučující budou opravovat při kontrole gramatické chyby povedou žáky k nápravě. Vyučující se budou řídit klasifikačním řádem a jemu bude odpovídat počet známek v klasifikačním období. 17

18 Vyučující 1. a 6. tříd zahájí výuku podle ŠVP a budou plně respektovat jeho náplň. Vyučující 2. a 7. tříd pokračují ve výuce podle ŠVP. Práce většího rozsahu budou uchovávány vyučujícími po dobu upřesněnou PK. Ad) 8 Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sport. a kult. akce ). Ve škole pracovaly kroužky, jejich cílem bylo podchytit co největší zájem ze strany žáků o mimoškolní aktivity. Žáci se zapojovali do soutěží a akcí kulturně společenských. Ad) 9 Rozvoj spolupráce se sdružením rodičů. Snažili jsme se o dobrou spolupráci se Sdružením rodičů, vynaložili jsme mnoho sil na pořádání tradičních akcí - ples školy, miss školy, radovánky, exkurze, návštěva družební školy, soutěže a další. Ad) 10 Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Příprava vystoupení žáků u příležitosti kulturních akcí obce Horní Suchá. Ve školním roce 2007/2008 se děti MŠ a žáci ZŠ opět zúčastnili na všech kulturních akcích v obci. Žáci uspořádali výstavu svých žákovských prací. Vystavené práce měly velmi dobrou kvalitu a výstava se setkala s pozitivním ohlasem u veřejnosti při dni otevřených dveří. Ad) 11 Spolupráce s polskou ZŠ. Snažili jsme se umožnit žákům polské ZŠ využívat keramickou dílnu, spolupracovat při organizování sportovních soutěží. Pokračovali jsme ve velmi dobré spolupráci pedagogů obou škol. 18

19 Plnění stanovených výchovně vzdělávacích záměrů ve školním roce 2007/2008 Všichni pracovníci základní školy důsledně dodržovali výchovně vzdělávací záměry pro školní rok 2007/2008. Vyučující využívali aktivizujících, tvůrčích a alternativních metod práce. Respektovali individuální rozdíly mezi žáky, uplatňovali v praxi škola hrou, využívali PC ve vyučovacích hodinách, využívali pedagogického experimentu. Vyučující si do vyučovacích hodin vytvářeli vlastní pomůcky (texty, audio a video nahrávky, výukové tabule, herbáře, slepé mapy, trojrozměrné pomůcky, atd.), kladli důraz na samostatnou a tvůrčí činnost žáků. Vyučující se často scházeli při úpravách ŠVP. Pedagogičtí pracovníci věnovali po celý školní rok maximální pozornost promyšlené přípravě vyučovacích hodin, plnění osnov a standardů učebního programu Základní škola. Vzhledem k tomu, že přetrvává zhoršující se úroveň písma žáků a také úprava sešitů, zabývaly se touto problematikou opět na začátku školního roku příslušné předmětové komise i metodické sekce. Byla zavedena jednotná úprava sešitů v rámci jednotlivých předmětů a stanoveny byly závazné počty domácích úkolů. Platí příkaz vedení školy, že každá domácí úloha musí být opravena, aby splnila svůj účel (procvičení učiva, vedení žáků k zodpovědnému přístupu k povinnostem, kontrola zvládnutí učiva). V průběhu školního roku jsme se snažili dále zlepšovat estetický vzhled především tříd a školních chodeb. Také hlavní školní nástěnka v přízemí prezentovala v průběhu školního roku především sportovní úspěchy žáků. Žáci rovněž představili své výtvarné práce a keramické výrobky na výstavce instalované do vestibulu školy v době dne otevřených dveří, svátků, třídních schůzek. Žáci byli vedeni k péči o prostředí třídy a školy. Mnohdy se sami zapojili do výzdoby svých tříd. Žáci byli velmi kladně hodnoceni nejen pedagogy ale i veřejností při vycházkách, exkurzích a školních výletech. Spolupráce s rodiči, zvláště v oblasti potírání patologických jevů (záškoláctví, negativní přístup ke školní práci, agresivita vůči spolužákům, kouření), to byl další z hlavních úkolů práce školy v tomto školním roce. Garantem této spolupráce byl třídní učitel. 19

20 Vedení školy muselo i v tomto školním roce řešit problémy ze sociálně slabšími žáky v součinnosti se sociálním odborem Magistrátu v Havířově a s Obci Horní Suchá (paní Malerzová). Většinou se řešila neomluvená absence, krádeže a porušování školního řádu. Výraznou pomoc škola zaznamenala ze strany sociálních pracovnic, které navštěvovaly problematické rodiny. Následně se zlepšila docházka dětí do školy. ŠKOLSKÁ RADA Příkladem spolupráce školy a rodiny bylo nejen Sdružení rodičů základní školy (SRZŠ) založené v roce 1999 ale i Školská rada, která vznikla na základě voleb v září 2005 ve složení: 2 zástupci obce Horní Suchá (p. Kocur, p.martiniková), 2 zástupci školy (p. Mgr. Karlovcová, p. Mgr. Chalupová), a 2 zástupci rodičů (p. Adamiec - předseda, p. Vitošová). Vedení školy poskytovalo rodičům vždy informace o organizaci vyučovacího procesu, o provozu školy, ekonomii školního provozu, zájmové činnosti i o akcích v průběhu roku. Školská rada schvalovala základní dokumenty školy. Na jednáních Rady rodičů a na schůzkách výboru nebyly předneseny připomínky rodičů k práci školy a k organizaci vyučování. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ / DVPP/ 2007/ cizí jazyky 2. informační gramotnost 3. prohlubování odbornosti 4. přednášky a semináře Zaměřeno na oblasti : 20

21 Akce školy ve školním roce 2007/2008 ZÁŘÍ Slavnostní zahájení školního roku Tajný výlet - Lešná, odměna žákům v soutěži Žijeme v Horní Suché Běh Albrechticemi První třídní schůzky - volba zástupců tříd, volba hlavního výboru Koncert M. Przyvary - 9. třídy ŘÍJEN Zahájení činnosti zájmových kroužků - 26 Odjezd do ŠvP Visalaje - 71 dětí, 3 učitelky, 3 vychovatelky, zdravotník, noční dozor Scio testy třídy Okresní soutěž - Zlatý list, účast 11 žáků umístění :2 družstva 2x 1. místo, ped. dozor p. Domesová 10 žáků Turnaj ve st. tenise - Stonava, dívky 1. místo, chlapci 4. místo Příjezd sportovců z Gelnice na turnaj Mezinárodní turnaj Sportovní knoflík účast : ZŠ Horní Suchá, ZŠ s pol. j. vyuč., Gelnica, Lubomia a Bielsko Biala umístění : 1. místo turnaj : sálová kopaná, stolní tenis Příjezd žáků z ŠvP Drakiáda - školní hřiště pro žáky tříd MěKS Havířov - Kultura školám : Kamarádi v divadle 1., 2. třídy Stolní tenis - dívky, chlapci - 1.a 4. místo Výlet Prašivá - 45 žáků, ped. dozor Nedbalcová, Adamusová, Pechová Jubilanti - Děl. dům vystoupení žáků, výroba dárečků Lampiónový průvod INVEX Brno - 25 žáků, p. Zelníček, p. Tomíčková pedag. dozor Odvoz žaludů / 110 kg / a kaštanů / kg / Nejlepší sběrači : Schweter/ 4.tř./, Vostrý / 5.A /, Toman / 7.A/, Šplíchalová / 2. A / Turnaj ve florballe - st. žáci 1. místo LISTOPAD Šermíři - Jeseník, v programu Renezance Halloween ve škole Soutěž ZOO Ostrava 8. třídy třídy Požární školení Scio testy 9.třídy Pedagogická rada, třídní schůzky PROSINEC třídy Požární školení Okresní kolo stolního tenisu třídy Požární školení 2. část 21 účast : 5. žákyň, 2. místo - B. Bednárzová, L. Juřicová

22 Čert a Mikuláš ve škole třídy Požární školení Návštěva výstavy zahradkářů Vánoce Zahájení výstavy v Dělnickém domě ve spolupráci s polskou školou Život v Horní Suché Návštěva výstavy žáky školy Exkurze - Planetárium Ostrava 5. třídy Všeznal - soutěž 3. místo : Mihalda, Kubját, Urban 11, místo Juřicová, Bednarzová, Vavrečková Zdravotnická soutěž : 5. místo Dvorníková, Wiselková, Hladká Kultura školám - Hrabě Monte Christo - 8. a 9. třídy Ukončení školení požární ochrany v 6. třídách LEDEN Cardiv V. Británie, projekt Komenius p. Nadymáčková Školní kolo olympiády Č.J. - p. Szlachtová Stonava st. žáci košíková Zahájení plaveckého výcvíku 2. tříd Kultura školám - Brietni Spiers 9. třídy Pedagogická rada hodnocení 1. pololetí 24., Zápis do 1. tříd Kultura školám - hrátky s čertem 3.a 4. tř LVVZ Visalaje - 7. třídy / 28 žáků / ŠKOLNÍ ROK 2007/ pololetí ÚNOR 1. Příjezd žáků z LVVZ, pololetní prázdniny 6. Pythagoriáda 6., 7. tříd - p. Lajczyková 8. DL Ostrava O rybáři a zlaté rybce 4. a 5. tř. 11. Kultura školám Strašidelný zámek 5. tř. 14. Valentýn ve škole - Za víčko srdíčko - nasbíráno víček 13. Recitační soutěž MS pro 2.a 3. třídy, účast 30 žáků 15. Ředitelské volno - oprava kotelny 15. DL Ostrava Kouzelný cirkus / 1., 2., 3. třídy / Přihlášky na SŠ a OU 15. Exkurze Vítkovice - 30 žáků 8. a 9. tříd Jarní prázdniny 25. Exkurze - obřadní síň OÚ Horní Suchá- 6.A,6. B 27. Skok vysoký Stonava - Borsiczká 1. místo 27. Školská rada - zasedání BŘEZEN 3. Kultura - Ferda Mravenec, 1. třídy 5. Sálová kopaná - 2. místo 8. Dělnický dům - obecní oslavy MDŽ, kulturní program žáků ZŠ 10. Kultura - Řecké báje třídy 11. Beseda s včelaři - 5. a 6. třídy 12. Turnaj vesnických škol v přehazované 3. místo 17. Beseda s ČČK - praktický nácvik obvazové techniky - 5. třídy nácvik umělého dýchání pro 8. třídy 27. Dětský karneval v Dělnickém domě žáků, 90 masek 27. Matematická soutěž - KLOKAN, účast 184 žáků 1.st. 85 žáků, 2. st

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu 1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005/2006 Zpracoval: PaedDr. Jaromír Zelníček (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 201 Obsah I.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Hodnotící zpráva školy za období 2006 2009 Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více