ŽEBĚTÍN ŽIJE KOMINICTVÍ. Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 ŠMORA ČÍSLO 6 INZERCE / INFORMACE. Být sama sebou. Téma měsíce: Školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE KOMINICTVÍ. Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 ŠMORA ČÍSLO 6 INZERCE / INFORMACE. Být sama sebou. Téma měsíce: Školství"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE KOMINICTVÍ ŠMORA PROHLÍDKY ČIŠTĚNÍ REVIZE VLOŽKOVÁNÍ Petr Šmora kominík - revizní technik spalinových cest tel.: Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 Platba v hotovosti tel.: Děkujeme. ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 21/2011 Č E R V E N ČÍSLO 6 Být sama sebou Motivační kurz pro dívky od 12 do 18 let o letních prázdninách je určen pro ty, které chtějí lépe poznat samy sebe a zdokonalit svoji osobnost, které hledají program na prázdniny nabízející nové zážitky, informace, ale i přátelství. V rámci pěti dnů se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti, kosmetika, kadeřnictví, zdravá výživa. Přihlášení je možné přes v sekci kurzy nebo telefonicky na nebo osobně na recepci Centra naděje a pomoci Brno, Vodní 13. Je nutné se přihlásit předem nejméně 10 pracovních dnů. Téma měsíce: Školství * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Václav Kříž, Ondřej Vencl * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E V dubnu jsme dostali dopis, abychom se zabývali tím, co rodiče trápí nedostatkem míst v mateřské škole. Zpočátku se nám zdálo, že na toto téma bylo už napsáno mnohé. Jak se tedy neopakovat? Vra me se o pár let zpátky. Tady jsou fakta. Do roku 2004 se ročně vítalo přibližně 15 dětí, tomuto číslu odpovídal i počet dětí ve školních třídách (-2 až + 4). Protože se předpokládala kolaudace prvních bytových domů v roce 2006, nechala si městská část vypracovat demografickou studii, na základě které starosta prosadil rozšíření stávající mateřské školy o jeden pavilon (D) a získal na výstavbu a rekonstrukci budovy finanční prostředky z města. Poprvé v roce 2005 překročil počet vítaných občánků třicítku (100 % nárůst oproti roku 2003). Děti narozené v roce 2003 jsou dnes vesměs ve 2. třídě. Je jich 32. Vítáno bylo 19 z nich. Kde se vzal rozdíl? Opravdu se tolik rodin přistěhovalo? Jak je to s ostatními ročníky? Podobně. Povzbuzeni přišlo zhruba přede dvěma lety, kdy hygiena udělila výjimky všem, kteří o to měli zájem. V Žebětíně tak kapacita mateřské školy vzrostla o 12 míst. Stále málo. Od loňského roku funguje začátkem září služba Magistrátu města Brna na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Vám pomohou najít volné místo v mateřské škole, pokud Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] 1, 4 Téma měsíce: Školství 3 Slovo místostarostky 3 Blahopřání 4 Jak roste škola 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s 7 Čarodějnice, která pila Starobrno 7 Nabídka centra pro rodinu a sociální péči 7 Našim dětem 8 Cvoček před prázdninami 8 Krteček v červnu 9 Rozpis SK Žebětín červen ŽIVOTNÍ STYL ročník soutěží malé kopané města Brna a okolí 9 Masarykův okruh v červnu 9 Červen v Zoo 9 Lidová hradní slavnost 10 Z jednání zastupitelstva 10 Pozvánka na výstavu 11 Školství testování 12 Fejeton: Malé děti malé starosti, velké děti 13 Střelické slunobraní Koutek úsměvů 14,15 Žebětín očima dětí 16 Být sama sebou Blahopřání Členka redakční rady Občasníku M. Čornejová vstoupila před pár dny do svazku manželského. Dovolte nám, abychom jí i na těchto stránkách, na jejichž obsahu i stylizaci se významně podílí, poblahopřáli! K oltáři šel ženich s Míšou... Proto Ti te přání píšou kolegové v naší radě. Takže pěkně popořadě: A nikdy Ti neubývá štěstí, zdraví přeje Iva! Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vzhledem ke svému působení ve funkci místostarostky pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví provedla malé zhodnocení těchto oblastí za uplynulé období. Měsíc červen je měsícem, kdy provádějí rekapitulaci své celoroční práce zejména pedagogové a jejich žáci. Pro výchovu a vzdělávání našich potomků však nestačí jen kvalifikovaní pedagogové s patřičnou důsledností a chutí odvést co nejlepší práci. Je třeba jim pomoci vytvářet takové podmínky, aby jejich práce byla co nejefektivnější. Co se týká mateřské školy, daří se již několik let vytvářet podmínky odpovídající vysoké úrovni. V současné době jsou jen mírně ztíženy výstavbou základní školy v těsném sousedství MŠ. S potěšením lze konstatovat, že všichni zúčastnění chápou zdolávání těchto překážek s radostným očekáváním toho, že i žáci základní školy budou mít konečně odpovídající podmínky hodné 21. století. Přestože současná situace pedagogů ZŠ, dětí a v neposlední řadě i jejich rodičů je více než svízelná, můžeme s jistou dávkou hrdosti konstatovat, že zdejší pedagogové se s ní vyrovnávají se ctí. I za velmi ztížených podmínek se jim daří dosahovat vynikajících výsledků. Např. letošní žáci třetích tříd obstáli v konkurenčním boji a v rámci České republiky ve srovnávacích SCIO testech patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v České republice! Za to jistě patří učitelům velký dík a jejich žákům gratulace. V naší obci se daří i mimoškolním aktivitám. Akce Cvočku, Krtečka či sportovního klubu přispívají vysokou měrou ke vhodnému naplnění volného času dětí. Ve spolupráci se školskými organizacemi tak bojují proti nežádoucím projevům jak dětí, tak i mládeže. V oblasti sociální spolupracujeme zejména s odborem sociálních věcí, nezapomínáme ani na naše starší spoluobčany, ani na nově narozené děti. V letošním roce jsme přivítali 9 nových občánků Žebětína. Jistě vzpomínáte na sbírku Michalka. Ta i díky Vám, přispěvatelům, může zavítat i mezi děti. Michalka stráví občas nějakou tu hodinku s dětmi v mateřské škole. Michalka je š astná, naše děti spontánně přijímají její jinakost a vzájemné setkávání je pro obě strany velkým přínosem. Závěrem lze říci, že ve školní i sociální oblasti je stále co řešit, rozvíjet a tvořit. Alena Procházková, místostarostka A je cesta žitím hladká, plná slunce přeje Radka! A te Franta, v řadě třetí, přeje aspoň párek dětí... Také dál a v Občasníku opravuješ gramatiku! 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ JAK ROSTE ŠKOLA ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Školství Dokončení ze str. 1 netrváte na konkrétní škole např. v místě Vašeho bydliště. Loni uspěli všichni rodiče, kteří o umístění dítěte do mateřské školy v září požádali. Doufejme, že i letos budou rodiče spokojeni. Co všechno bylo a je v této záležitosti děláno, nelze popsat několika větami, takže zůstaňme jen u tohoto krátkého nakouknutí do historie. Naši redakci zajímají názory všech vrstev obyvatel, proto jsme oslovili školáky. Ti se zamysleli nad tím, co jim Žebětín nabízí a nenabízí a my jejich postřehy zveřejníme na pokračování na stránkách Občasníku. Dnes se můžete začíst do jejich postřehů poprvé. Třeba budete potěšeni, překvapeni nebo také pobaveni. Jako my. -i- Zlatá srnčí trofej V sobotu 21. května téměř celý den mezi sebou soutěžily děti z mysliveckých kroužků ze Žebětína a Jehnic. Soutěžilo se ve znalostech mysliveckého názvosloví, určovaly se rostliny, stromy, semena obilovin a zvěř se poznávala nejen podle obrázků, ale i podle zvuků. Soutěžení zpestřila i střelba ze vzduchovek a opékání špekáčků. Žebětínské děti se umístily na předních místech. Děti si domů odnesly nejen diplomy, medaile a odměny, ale také hezké vzpomínky. V. Kříž Kolení Pondělní odpoledne 23. května patřilo také dětem. Centrum volného času pro ně připravilo závody a soutěže na všem, co má kola od odrážedel, tříkolek, koloběžek až po kola. Nejprve se jela jízda do vrchu, potom byl rychlostní závod a do třetice překážková dráha (podjíždění, přejíždění pohyblivé lávky, jízda po čáře, slalom a přemístění míčku za jízdy). A to nejlepší nakonec. A co to bylo? Odměny, diplomy a spokojené tváře dětí a pořadatelů. V. Kříž Cesta pohádkovým lesem Nedělní odpoledne 29. května patřilo dětem. Skauti a skautky pro ně připravili Cestu pohádkovým lesem. Letos se konal již 28. ročník. Za krásného slunečného počasí děti procházely lesem a plnily úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavy. Skákalo se v pytli, u kovbojů se házelo kroužky, víly připravily trasu pro rytíře na koni, přes příkop se muselo po lanové lávce, u rybníka se chytaly rybičky, o kus dál se krmil obr a děti ukázaly svou dovednost na překážkové dráze, včetně prolézání pavučin. Posledním úkolem bylo hašení domu opravdovou hasičskou stříkačkou. A v cíli děti ze Cvočku připravily krásnou pohádku. Diplom, i nějaká výhra, limonáda, špekáček a zaskotačení na louce, to byl závěr tohoto hezkého odpoledne. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE ] [ INFORMACE ] Na slovíčko s panem Jiřím Roháčem V představování členů zastupitelstva přišla řada na Vás. Začnu stejnou otázkou jako u vašich předchůdců: co vy a Žebětín? Narodil jsem se tu, bydleli tady moji rodiče, i když tatínek pochází z Velkých Pavlovic, vinařského kraje. I můj starší bratr a mladší sestra jsou zdejší rodáci. Takže školní brašnu jste nenosil daleko... První čtyři roky ne, to jsem chodil do zdejší školy. Od páté třídy jsme ale dojížděli na Mendlovo náměstí. Po absolvování povinné školní docházky jsem navštěvoval SOU Kuřim, obor mechanik NC strojů. Po maturitě jsem pracoval ve firmě zabývající se spotřební elektronikou a sortimentem elektro-instalačního materiálu v Králově Poli. Nazvali jsme ji tenkrát s jistou humornou nadsázkou Drátotechna. Tam jsem byl ale pouze dva roky. Jaké je vaše současné zaměstnání? Už 17 let jsem věrný firmě AutoCont, která se zaměřuje na vývoj a prodej výpočetní techniky. Já osobně mám na starosti především obchodní činnost. Za tu dobu se asi leccos změnilo i ve vašem osobním životě? To jistě. Před šestnácti lety jsem se oženil. Svoji budoucí manželku jsem ovšem znal už od první třídy, protože je také zdejší rodačkou. Žebětínské kořeny našich dvou dětí jsou tak vlastně tuplované. Syn Šimon má už 13 roků, Alenka měla na dortu devět svíček. Pokud jde o dědičné sklony, tak jsme si to s mojí ženou rozdělili spravedlivě: syn sedí rád u počítače, Alenka bude asi po mamince, která pracuje v Mahenově knihovně v Brně. Dcerka totiž ráda čte a sama vymýšlí a píše malé povídky. Jednu si přečteme v tomto čísle. Ale te rychle k vaší práci v zastupitelstvu. Kdy a jak začala? Už před lety mě požádal tehdejší zastupitel V. Brázda, jestli bych nepomohl ve finančním výboru. Před devíti lety jsem pak prvně kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva, nejprve jako nestraník, později už jako člen KDU-ČSL. V současné době je to tedy mé třetí volební období. Jsem pověřen vedením výboru informatiky, který má tři členy. Naším úkolem je inovovat, zlepšovat informační oblast jak úřadu, tak institucí, které zřizuje školky, školy, ale i webu Žebětína. Se školou jsme např. spolupracovali při výběru interaktivní tabule. Podíleli jsme se i na zřízení Czech Pointu, úzce spolupracujeme také s finančním výborem. Jak byste hodnotil vývoj Žebětína a práci celého zastupitelstva? Myslím, že pozitivní rozvoj naší obce se nedá přehlédnout, ubírá se správným směrem. Je to zásluhou mnoha obětavých lidí v čele se zkušeným a energickým starostou. Proto mě trochu mrzí, že někteří obyvatelé nevidí nebo nechtějí vidět klady a úspěchy a spíše si stěžují na různé, někdy i marginální problémy. Prozra te závěrem ještě něco o svých dalších aktivitách, osobních zájmech... Po narození potomků a při starosti o domek a zahrádku jich postupně ubývalo. Kdysi dávno jsem vedl oddíl malých dětí ještě pod hlavičkou Jisker. Asi čtyři roky se věnoval tai-či, pro jeho pozitivní vliv na ohebnost, soustředěnost a psychiku. V současné době rád jezdím na kole s celou rodinou po krásném okolí Žebětína, najdeme si ale čas i na kulturu, především divadlo. Děkuji za velmi příjemný rozhovor, přeji hodně zdaru v zastupitelstvu i v osobním životě. F. Zacharník Čarodějnice, která pila Starobrno (z pera naší nejmladší dopisovatelky) Nabídka Centra pro rodinu a sociální péčí Již druhým rokem CRSP nabízí příměstské tábory: Dětský počítačový příměstský tábor v termínu od 9.00 do hod. je určený dětem se zájmem o počítače. Vhodný je pro děti 8 15 let. Děti se mohou těšit na pořádnou porci her a zábavy s počítači v počítačové učebně, venku na ně čekají kolektivní sporty, vycházky, i něco málo povídání o místech, kterými denně chodí bez povšimnutí. V ceně je zahrnut pitný režim, oběd, materiály. Druhý termín počítačového tábora je od 9.00 do hod. Program je stejný jako u prvního termínu. Informace: CRSP Josefská 1, tel.: , Prázdninové dílničky pro děti Tvořivé dílničky pro děvčata ve věku 8 14 let v termínu , pondělí pátek, hod. Předběžný program: návštěva vizážistky, manikérky a pak tvořeníčko hrátky s textilem, Našim dětem: O koních (doplň správný rým, a je básnička celá) Byla jedna čarodějnice, která se jmenovala Lindana. Jednou si vylétla na koštěti pro kouzelné byliny. Nad lesem ji koště přestalo poslouchat. Zavadila o strom, a rovnou do hospodské střechy. Nejdřív vykulila oči. Pak otevřela pusu a strašně zaječela. Člověka totiž ještě neviděla. Jenže ti chlapi, co tam seděli, si jí nevšimli a zpívali. Starobrno, nejlepší pivo na celé Moravě! Lindana ještě víc zakřičela a až vtom si jí chlapi všimli. Oni také vykulili oči, ale nekřičeli. Tak poj, ochutnej, když tak křičíš, řekli chlapi. A co to je? Zeptala se Lindana. No přece Starobrno! Tak si lokni! Nejdřív si Lindana nalila pivo do nosu, ale pak jí vysvětlili, že se lije do pusy. A velice jí chutnalo a zpívala: Starobrno nejlepší pivo na celé Moravě! Alenka, 9 let malování sklíček, smaltování šperků, návštěva programu v Bongu aj. Tvořivé dílničky pro děvčata i chlapce 8 13 let v termínu , pondělí pátek, hod. Předběžný program: výlety, kouzlení s různými materiály, něco málo o automobilech speciálně pro chlapce, stolní hry, návštěva programu v Bongu aj. Informace: Monika Janečková, tel.: , Přednáška o mediální gramotnosti pro rodiče od do hod., Záchranný kruh v moři internetu. Přednáška Mgr. Petry Michalové spojená s praktickými ukázkami, která může pomoci rodičům odhalit rizika mediálního světa a účinně před nimi bránit svoje děti. Zvláštní pozornost bude věnována úskalím internetu a jeho používání dětskými uživateli. Informace: CRSP Josefská 1, tel.: , V dávných dobách vozil stále Dnes už to tak nechodí princezny, prince a..., přes překážky... rytíře, co v plné zbroji koník černý, nebo bílý, chystali se k svému.... vždycky chce být první v...! (fz) 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Cvoček před prázdninami Přihlášky na příměstské tábory už jsou uzavřeny, rodiče dostanou v těchto dnech pokyny, ve kterých bude vše, co je pro zdárný průběh táborů potřeba vědět. 1. června jsme oslavili Den dětí při Pohádkovém sportování. 11. června se koná praktický seminář, na kterém se široká veřejnost může seznámit s absolutní taneční novinkou FIT- JAZZEM. Seminář se koná v Katolickém domě od 9.30 do hodin, vede ho lektorka Mgr. Jitka Doležalová, u které je možné se ještě přihlásit (anebo prostřednictvím u). S sebou příspěvěk 60 Kč, pohodlné oblečení, taneční obuv do tělocvičny, podložku a pití. 25. června v hodin začíná Svatojánský večer pro všechny nasbíráme kouzelné kvítí, děti si zahrají u ohníčku a na louce hry, ti starší se mohou potěšit hudbou skupiny Ořešák (příjemný akustický folk mírně keltsky laděný). Místo bude upřesněno na letáčcích. Chcete-li opékat, doneste si jídlo a pruty s sebou! Vstupné dobrovolné. 29. června v hodin vyrazíme ještě na poslední akci tohoto školního roku dobrodružná hra v lese prověří naši připravenost na prázdniny. Vítěze nemine odměna! (Zvítězí úplně všichni.) A pak hurá na tábory! Krteček v červnu Bližší informace: Den dětí (přineste jeden malý dárek s sebou) Kroužím, kroužím velké kruhy (geometrické tvary) Cesta za pokladem (vyrážíme v 9.30 hodin od Katolického domu) Krtkolympiáda již tradiční odpoledne plné her proběhne na začátku měsíce září. Sledujte informace na vývěskách a na webu. Přejeme všem krásné prázdniny. Na setkání po prázdninách se těší M. Pilná a A. Lindušková ŽIVOTNÍ STYL Rozpis SK Žebětín červen datum čas domácí hosté :15 dorost Jundrov :30 Kohoutovice B B :15 Chrlice B dorost :30 Modřice A :30 B Slatina B :15 dorost Lokomotiva :30 A Únanov :30 Řečkovice B B 14. ročník soutěží malé kopané města Brna a okolí Brněnský svaz malé kopané pořádá 14. ročník ligových soutěží města Brna a okolí. Přihlas svůj tým do na a postup s ním na celorepublikový Pohár vítězů pohárů. Celoroční soutěže jsou pořádány v kategoriích dětí (7 10 let a let), žen a mužů. Pořadatelem je Brněnský svaz malé kopané, tel.: , Masarykův okruh v červnu FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů Červen v Zoo Noc snů od 18 hodin Kulturní program pro zvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež. Bližší informace Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, tel.: Zoo Brno je v měsíci červnu otevřena denně, a to od 9 do 18 hodin. Lidová hradní slavnost na Špilberku Den císaře Ferdinanda III. V neděli 12. června bude Špilberk v obležení vojáků třicetileté války. K vidění budou vojáci celé Evropy, výcvik pěšáků, jízda na koních, dělostřelecká dílna, historický řemeslný jarmark, bitva a možná i návštěva císaře Ferdinanda III. s doprovodem. Program od 13 do 17 hodin. 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ ŠKOLSTVÍ VÝSLEDKY ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 7. zasedání konaném dne 9. května 2011 Vzalo na vědomí informaci o podaných námitkách k ÚPMB, Doporučilo ke schválení obecně závaznou vyhlášku SMB č. x/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2011, kterou se vydává státu města Brna ve znění pozdějších vyhlášek, ke schválení svěření pozemku p. č. 2694/ 35 k. ú. Žebětín, MČ Brno-Žebětín, Schválilo Obecně závaznou vyhlášku SMB č. x/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně včetně přílohy po doplnění povolení pálení ve dnech a hodinách: čtvrtek hod., sobota hodin, Rozpočtové opatření č. 4/2011, Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených PO za I. čtvrtletí 2011, Zprávu auditora včetně závěrečného účtu MČ Brno-Žebětín za rok 2010, návrh vyzývacího dopisu na akci: Zpracování projektové žádosti Poskytnutí podpory pro městskou část Brno-Žebětín, informace o podaných námitkách k ÚPmB, Darovací smlouvu na hasičský vůz (mimo pořad), návrh vyzývacího dopisu na akci: Oprava chodníku Křivánkovo nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova v městské části Brno-Žebětín (mimo pořad), návrh Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě (mimo pořad), Dodatek č. 1 Organizačního řádu ÚMČ Brno-Žebětín (mimo pořad) Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém mimořádném jednání, konaném dne 30. května 2011 Schválilo zhotovitele díla na akci Oprava chodníku Křivánkovo nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova v MČ Brno-Žebětín firmou ZOLP s. r. o., Kohoutovická 3, Brno, zhotovitele díla na akci Zpracování projektové žádosti O poskytnutí podpory pro MČ Brno-Žebětín firmu Regionální poradenská agentura s. r. o., Starobrněnská 20, Brno, zhotovitele díla na akci Přístřešek pro zastávku MHD na ul. Dlážděná v Městské části Brno-Žebětín firmu URBANIA, s. r. o., Hlavní 21, Moravany. Souhlasilo s centrálním nákupem el. energie a zemního plynu, s podáním žádosti na investiční záměr MŠ Kamechy k. ú. Bystrc. Pozvánka na výstavu H. Puchýřové Obrazy přívětivé krajiny Kdy? od 17 do 19 hodin, a od 10 do 18 hodin Kde? Kulturní dům Dolní Kounice Výstava je prodejní, účastní se jí i autorka. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ POZVÁNKA ] Malé děti malé starosti, velké děti... Děti právě oslavily svůj Den a tak něco o nich. Měl bych nejdříve dopovědět i když ho asi znáte celý titulek: Malé děti malé starosti, velké děti velké starosti. Existuje ještě pesimističtější moudrost, že malé děti šlapou matkám po sukních, ty velké po jejich srdcích. Naše velké děti s tím asi nebudou souhlasit, mnozí rodičové mi možná dají za pravdu. Děti jsou ovšem především radost. Narození potomka, nový život, je v drtivé většině vítán, očekáván, oslavován. Jde o pokračování toho našeho života, rodičů či prarodičů. Někomu je to naopak odepřeno, přes všechno snažení. Proto je poněkud nad naše chápání, když někdo děti nechce nebo přeruší těhotenství (i když výjimky musíme brát v úvahu), dá v lepším případě narozené dítě do kojeneckého ústavu, do baby boxu (i tady jsou někdy okolnosti, které lze chápat), nebo novorozeně skončí daleko hůře, což ani nechci uvádět. Z médií víme, že jsou naopak i páry žen či mužů, kteří chtějí mít dítě pomocí umělého oplodnění, donošení náhradní matkou a podobně. Že je narození malého dítka nejen radost, ale i starost, je pochopitelné. (Zda je vhodnější porod v porodnici, pod dohledem lékařů, než doma, nechám na vás.) Je potomek narozený předčasně, a tím pádem v inkubátoru? Pije, nepije? Má kojeneckou žloutenku? Bude zdravý, bude se dobře vyvíjet? Naštěstí nežijeme v končinách, kde děti od narození trpí podvýživou, vrozenými chorobami apod. Takže přijdou, je-li vše v pořádku, ty krásné první radosti. První úsměv, první zoubek, první slovíčko, to nejhezčí máma, první krůček. Samozřejmě i plno práce, ponocování, kdy se ten první zoubek klube na svět, pro matku nucené přerušení kariéry. Dnes ovšem už máme na mateřské, tedy vlastně otcovské i tatínky. Nejenom to, moderní doba přinesla různé pomůcky, ulehčující starosti o mimina. Za největší vynález považuji plínky na jedno použití, pak tu máme automatické pračky, sušičky, elektronické chůvičky, kojenecké výživy, kojeneckou vodu... Budete se mnou asi souhlasit, že neúprosně ubíhající čas lze nejlépe pozorovat na růstu dětí. Za chvíli je třeba sehnat školku (u nás v Žebětíně víme, že ta naše není nafukovací), pak přijde škola (totéž, ještěže se konečně staví nová, aby děti nebyly rozesety do tří míst a nechodily jinam do jídelny, jinam do družiny). Nechci další starosti uvozovat tvrzením nás starších, že to za našich mladých let nebývalo, ale připadá mi, že těch nových nebezpečí přece jen přibylo. Nepamatuji si alespoň, že by bylo kdysi tolik únosů, zneužívání, týrání dětí, jako dnes. Ale možná, že jen nebylo vhodné v radostné socialistické době o tom informovat. Rozhodně ale nebyly tak rozšířené drogy, alkohol u mládeže, hazard, chorobná závislost na počítači, anorexie. Také se dozvídáme z medií o týrání, okrádání naopak starých rodičů dospělými dětmi! Konec pesimistických úvah! I velké děti nám přinášejí plno radostí, těšíme se z jejich úspěchů, jejich dětí, našich vnoučat, kterých si v důchodu užíváme snad ještě víc, než kdysi našich potomků. Ale abych definitivně zaplašil chmury, dodám, jak už se stává zvykem, na toto téma pár humorných výplodů z dílny lidové tvořivosti. Pan učitel napíše do žákovského deníčku rodičům: Váš syn neustále poletuje po třídě a sedá na okno! Tatínek odepíše: Vyloučeno! Holub! Posteskl si pan Nováček: Škoda, že ty baby boxy nejsou větší. Hned bych tam toho našeho puber áka strčil! Otec dospělého syna říká: Chlapče, my už to naše soužití sami s matkou finančně neutáhneme. Musíš Střelické strunobraní 2011 Ve dnech 10. a se ve Střelicích u Brna koná již po deváté festival nazývaný Střelické strunobraní. Jedná se o odrůdovou přehlídku kapel vybíraných napříč žánry, i když upřímně řečeno, festival vyšel původně z folkové dramaturgie. Ta se ale postupně, stejně jako ta naše, rozevírá i jiným odvětvím muziky, jako je například ethno, blues, alternativa, rock či klezmer. Festival bude zahájen v pátek v 19 hodin na scéně Muzika jako Brno. Tato scéna je zašti ována brněnským Rádiem Čas a objeví se na ní folkové legendy pocházející z jihomoravské metropole. Komu nebude tato porce muziky stačit, může se po skončení hlavního programu přemístit na noční Open scénu do Trnkova dvora. Hlavní a nejnabitější program na Vás čeká v sobotu Už v deset hodin dopoledne otevíráme ve spolupráci se Sdružením Práh Ranní kavárnu, kde si kromě výborné kávy můžete vychutnat i pořádnou porci muziky. Ve stejný čas otevřeme i další prostory, kde pro Vás bude připravena pestrá nabídka doprovodného programu. Především dětem je určena nově vybudovaná Divadelní scéna. V areálu je k dispozici i dětské hřiště, takže se nemusíte bát, že by se Vaše ratolesti na Střelickém strunobraní nudili. se taky nějak podílet! A jak? Nechápe synáček. No, třeba bys mohl sám platit ty svoje alimenty... Takže závěrem přeji všem rodičům převahu radostí nad starostmi. A dětem, nejen proto, že měly ten svátek, vlastně taky... F. Zacharník Hlavní večerní program odstartuje v hodin velké jméno českého filmu a zábavy. Čtyřnásobný držitel Českého lva, moderátor, scénárista, herec a muzikant Jan Budař, který vystoupí společně s Eliščiným bandem. Těšit se můžete i na držitele třech Andělů skupinu Traband, skvělého Tomáše Kočka a orchestr nebo pražský klezmer v podání kapely Klec. Věříme, že přirozená domácí atmosféra, nabitý program a dobré občerstvení Vás přilákají 10. a do Střelic u Brna nebo alespoň na naše webové stránky Koutek úsměvů Říkali, že do důchodu půjdeme v osmdesáti. A neříkali jestli po svých? 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Žebětín očima dětí Říká se, že děti vidí okolní svět hodně odlišně než jejich rodiče či prarodiče. Napadlo nás oslovit žáky základní školy a zeptat se jich, co je v Žebětíně těší, trápí, co jim chybí, jak by se jim tady líbilo více. Díky vstřícné spolupráci s vedením školy Vám můžeme dnes nabídnout některé odpovědi na první dvě ze šesti zadaných otázek. Co bys v Žebětín změnil/a, kdybys byl/a starostou/starostkou? Obchody. (Tereza, 7 let) Poštu. (Adam, 7 let) Aby tady byl dinopark. (Andrea, 7 let) Aby v Žebětíně bylo víc hřiš at. (Tomáš, 7 let) Hluk aut bych zakázala. (Marie, 6 let) Zařídil bych dětem bezpečný kolotoč a zrušil bych hluk motorek. (Ondra, 7 let) Nemocnice, vláčková dráha, cyklostezka. (Simča, 7 let) Jen bych udělal na náměstí jezírko s žábami. (Ondra, 8 let) Trampošky. (Kuba, 8 let) Dveře. (Lukáš, 8 let) Zakázal bych kouřit. (Tomáš, 9 let) No všechno bych zbořila a postavila království moderního nábytku aji královského nábytku. (Martina, 9 let) Zlevnila Brněnku. (Nela, 9 let) Udělala bych aquapark. (Daniela, 9 let) Postavil zábavní park, zrušil školu. (Ondra, 10 let) Doporučila bych levnější obchody. (Klárka, 10 let) Postavil by sem hvězdárnu. (Martin, 10 let) Kdybych byla starostou, tak bych nechala udělat nový autobusy. (Katka, 10 let) Škola do 9. třídy. Udělala bych tady pekárnu a cukrárnu. A aby tady byl kauflant. (Sabča, 10 let) Chtěla bych, aby Pálení čarodějnic bylo zase tam na kopci a ne tady na tom hřišti (je to tam hrozný). Hrozně mi vadí, že z Masarykova okruhu jde randál (motorky) a v létě to je opravdu odpoledne hodně slyšet, jenže když přijdou na měření zvuku, nic nenaměří, protože přijdou ve špatnou dobu. (Zuzka, 11 let) Kdybych byla starostou, tak bych postavila novou školu (sice se staví, ale jenom do 5. třídy). A to se mi nelíbí, školu bych tu postavila až do 9. třídy, mohlo by tam být gymnázium, střední, vysoká. Veliké hřiště. V Eliotu, což je stáj s koňmi, bych postavila novou (nové boxy) a na louce bych dala nějaké překážky na cvičení, aby zkušenější jezdci mohli trénovat a polepšit se. Vysadila bych v lesích více stromů a možná bych tu postavila květinářství a nějaké obchody, např. C + A, HM, zrušila bych obchod Brněnka a postavila např. Lidl. (Nikča, 11 let) Jak si představuješ nejlepší školu? Tu naši. (Ká a, 6 let) 1. A je nejlepší. (Lukáš, 6 let) Moje škola je nejlepší. (Ondra, 7 let) S velikou zahradou. (Milan, 7 let) Jako ta, do které chodím. (Kristián, 7 let) Bez učitelů a učitelek. (Linda, 7 let) Bazén, chytré učitelky. (Simča, 7 let) Kdyby tam bylo víc atrakcí. (Jirka, 7 let) Pěkně velkou. (Štěpán, 7 let) Nejlepší škola by byla ta, co má nějaké místnosti s bazénem. (Terka, 7 let) Ta, co se staví. (Sam, 7 let) Aby byla hodná paní učitelka, jako je ta naše. (Kristýna, 7 let) Půlhodinové přestávky. (Petr, 7 let) Byly by tam věci, které potřebujeme, a které věci nepotřebujeme, tam nebudou. (Klára, 7 let) S bazénem. (Adam, 7 let) Větší a barevnou. (Liliana, 7 let) Aby jsme si mohli hrát o přestávce na mumii. (Andrea, 7 let) Aby byly větší přestávky. (Tomáš, 7 let) Nejlepší škola je, která má hodné žáky. (Jáchym, 8 let) S venkovním bazénem. (Anna, 8 let) Aby v té škole byla tělocvična. (Šimon, 8 let) 5 pater, obchod, matematická knihovna. (Martin, 8 let) Škola, ve které se neučí. (Jakub, 8 let) Aby měla růžový nátěr. (Ondra, 8 let) 1. A je nejlepší. (Michal, 8 let) Já by sem chtěla, abychom měli ve škole zvířata. (Amálie, 8 let) Pidi midi. (Honza, 8 let) S kinem. (lukáš, 8 let) Aby měla dobré pány učitele a paní učitelky. (Martin, 8 let) Že by byla každou minutu přestávka. (Honza, 9 let) Vzorný žáci, paní učitelka aby vyhovovala. (Jan, 9 let) Že by jsme do školy jezdili na skateboardu. (Ondra, 9 let) Učitelky by měli poslouchat děti. (Nikola, 9 let) Že v ní jsou chytří žáci, třídy mají velký rozměr (Alena, 9 let) Školu a notebooky a interaktivní tabuli, obr tělocvična. (Dominik, 9 let) Těžkou matiku, přísný učitele, 3 hodiny tělocviku za týden, kamarácký žáky. (Tadeáš, 9 let) Dlouhé přestávky, nejhodnější učitele a super vybavení a třídy. (Zdeňka, 9 let) Kdyby se do té školy mohlo chodit až v deset hodin dopoledne, abychom se mohli vyspat. (Míša, 9 let) Měla by být natřená zelenou barvou a hlavně aby se v ní třídil odpad! (Áňa, 10 let) Aby měla krásné a dobře vybavené třídy a měla bazény na učení plavání. Nikola, 10 let) Škola, ve které by byly v každé třídě notebooky. (Patrik, 10 let) Kdyby se na téhle škole mohlo chodit až do 9. třídy! (Natka, 10 let) Neměly by se stěhovat děti! (Verunka, 10 let) Že není. (Ondra, 10 let) Že by byla luxusní. (Marie, 10 let) Že v té škole máme našeho učitele a interaktivní zahradu. (Kristýna, 10 let) třída počítačové, luxusní jídelna, 1 obchod školní, každodenní zmrzlina zdarma. (David, 10 let) Už si nemám co přát, podle mě je škola nejlepší (Kristýna, 10 let) (pokračování příště) 14 S T R A N A S T R A N A 15

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více