ŽEBĚTÍN ŽIJE KOMINICTVÍ. Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 ŠMORA ČÍSLO 6 INZERCE / INFORMACE. Být sama sebou. Téma měsíce: Školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE KOMINICTVÍ. Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 ŠMORA ČÍSLO 6 INZERCE / INFORMACE. Být sama sebou. Téma měsíce: Školství"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE KOMINICTVÍ ŠMORA PROHLÍDKY ČIŠTĚNÍ REVIZE VLOŽKOVÁNÍ Petr Šmora kominík - revizní technik spalinových cest tel.: Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 Platba v hotovosti tel.: Děkujeme. ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 21/2011 Č E R V E N ČÍSLO 6 Být sama sebou Motivační kurz pro dívky od 12 do 18 let o letních prázdninách je určen pro ty, které chtějí lépe poznat samy sebe a zdokonalit svoji osobnost, které hledají program na prázdniny nabízející nové zážitky, informace, ale i přátelství. V rámci pěti dnů se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti, kosmetika, kadeřnictví, zdravá výživa. Přihlášení je možné přes v sekci kurzy nebo telefonicky na nebo osobně na recepci Centra naděje a pomoci Brno, Vodní 13. Je nutné se přihlásit předem nejméně 10 pracovních dnů. Téma měsíce: Školství * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Václav Kříž, Ondřej Vencl * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E V dubnu jsme dostali dopis, abychom se zabývali tím, co rodiče trápí nedostatkem míst v mateřské škole. Zpočátku se nám zdálo, že na toto téma bylo už napsáno mnohé. Jak se tedy neopakovat? Vra me se o pár let zpátky. Tady jsou fakta. Do roku 2004 se ročně vítalo přibližně 15 dětí, tomuto číslu odpovídal i počet dětí ve školních třídách (-2 až + 4). Protože se předpokládala kolaudace prvních bytových domů v roce 2006, nechala si městská část vypracovat demografickou studii, na základě které starosta prosadil rozšíření stávající mateřské školy o jeden pavilon (D) a získal na výstavbu a rekonstrukci budovy finanční prostředky z města. Poprvé v roce 2005 překročil počet vítaných občánků třicítku (100 % nárůst oproti roku 2003). Děti narozené v roce 2003 jsou dnes vesměs ve 2. třídě. Je jich 32. Vítáno bylo 19 z nich. Kde se vzal rozdíl? Opravdu se tolik rodin přistěhovalo? Jak je to s ostatními ročníky? Podobně. Povzbuzeni přišlo zhruba přede dvěma lety, kdy hygiena udělila výjimky všem, kteří o to měli zájem. V Žebětíně tak kapacita mateřské školy vzrostla o 12 míst. Stále málo. Od loňského roku funguje začátkem září služba Magistrátu města Brna na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Vám pomohou najít volné místo v mateřské škole, pokud Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] 1, 4 Téma měsíce: Školství 3 Slovo místostarostky 3 Blahopřání 4 Jak roste škola 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s 7 Čarodějnice, která pila Starobrno 7 Nabídka centra pro rodinu a sociální péči 7 Našim dětem 8 Cvoček před prázdninami 8 Krteček v červnu 9 Rozpis SK Žebětín červen ŽIVOTNÍ STYL ročník soutěží malé kopané města Brna a okolí 9 Masarykův okruh v červnu 9 Červen v Zoo 9 Lidová hradní slavnost 10 Z jednání zastupitelstva 10 Pozvánka na výstavu 11 Školství testování 12 Fejeton: Malé děti malé starosti, velké děti 13 Střelické slunobraní Koutek úsměvů 14,15 Žebětín očima dětí 16 Být sama sebou Blahopřání Členka redakční rady Občasníku M. Čornejová vstoupila před pár dny do svazku manželského. Dovolte nám, abychom jí i na těchto stránkách, na jejichž obsahu i stylizaci se významně podílí, poblahopřáli! K oltáři šel ženich s Míšou... Proto Ti te přání píšou kolegové v naší radě. Takže pěkně popořadě: A nikdy Ti neubývá štěstí, zdraví přeje Iva! Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vzhledem ke svému působení ve funkci místostarostky pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví provedla malé zhodnocení těchto oblastí za uplynulé období. Měsíc červen je měsícem, kdy provádějí rekapitulaci své celoroční práce zejména pedagogové a jejich žáci. Pro výchovu a vzdělávání našich potomků však nestačí jen kvalifikovaní pedagogové s patřičnou důsledností a chutí odvést co nejlepší práci. Je třeba jim pomoci vytvářet takové podmínky, aby jejich práce byla co nejefektivnější. Co se týká mateřské školy, daří se již několik let vytvářet podmínky odpovídající vysoké úrovni. V současné době jsou jen mírně ztíženy výstavbou základní školy v těsném sousedství MŠ. S potěšením lze konstatovat, že všichni zúčastnění chápou zdolávání těchto překážek s radostným očekáváním toho, že i žáci základní školy budou mít konečně odpovídající podmínky hodné 21. století. Přestože současná situace pedagogů ZŠ, dětí a v neposlední řadě i jejich rodičů je více než svízelná, můžeme s jistou dávkou hrdosti konstatovat, že zdejší pedagogové se s ní vyrovnávají se ctí. I za velmi ztížených podmínek se jim daří dosahovat vynikajících výsledků. Např. letošní žáci třetích tříd obstáli v konkurenčním boji a v rámci České republiky ve srovnávacích SCIO testech patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v České republice! Za to jistě patří učitelům velký dík a jejich žákům gratulace. V naší obci se daří i mimoškolním aktivitám. Akce Cvočku, Krtečka či sportovního klubu přispívají vysokou měrou ke vhodnému naplnění volného času dětí. Ve spolupráci se školskými organizacemi tak bojují proti nežádoucím projevům jak dětí, tak i mládeže. V oblasti sociální spolupracujeme zejména s odborem sociálních věcí, nezapomínáme ani na naše starší spoluobčany, ani na nově narozené děti. V letošním roce jsme přivítali 9 nových občánků Žebětína. Jistě vzpomínáte na sbírku Michalka. Ta i díky Vám, přispěvatelům, může zavítat i mezi děti. Michalka stráví občas nějakou tu hodinku s dětmi v mateřské škole. Michalka je š astná, naše děti spontánně přijímají její jinakost a vzájemné setkávání je pro obě strany velkým přínosem. Závěrem lze říci, že ve školní i sociální oblasti je stále co řešit, rozvíjet a tvořit. Alena Procházková, místostarostka A je cesta žitím hladká, plná slunce přeje Radka! A te Franta, v řadě třetí, přeje aspoň párek dětí... Také dál a v Občasníku opravuješ gramatiku! 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ JAK ROSTE ŠKOLA ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Školství Dokončení ze str. 1 netrváte na konkrétní škole např. v místě Vašeho bydliště. Loni uspěli všichni rodiče, kteří o umístění dítěte do mateřské školy v září požádali. Doufejme, že i letos budou rodiče spokojeni. Co všechno bylo a je v této záležitosti děláno, nelze popsat několika větami, takže zůstaňme jen u tohoto krátkého nakouknutí do historie. Naši redakci zajímají názory všech vrstev obyvatel, proto jsme oslovili školáky. Ti se zamysleli nad tím, co jim Žebětín nabízí a nenabízí a my jejich postřehy zveřejníme na pokračování na stránkách Občasníku. Dnes se můžete začíst do jejich postřehů poprvé. Třeba budete potěšeni, překvapeni nebo také pobaveni. Jako my. -i- Zlatá srnčí trofej V sobotu 21. května téměř celý den mezi sebou soutěžily děti z mysliveckých kroužků ze Žebětína a Jehnic. Soutěžilo se ve znalostech mysliveckého názvosloví, určovaly se rostliny, stromy, semena obilovin a zvěř se poznávala nejen podle obrázků, ale i podle zvuků. Soutěžení zpestřila i střelba ze vzduchovek a opékání špekáčků. Žebětínské děti se umístily na předních místech. Děti si domů odnesly nejen diplomy, medaile a odměny, ale také hezké vzpomínky. V. Kříž Kolení Pondělní odpoledne 23. května patřilo také dětem. Centrum volného času pro ně připravilo závody a soutěže na všem, co má kola od odrážedel, tříkolek, koloběžek až po kola. Nejprve se jela jízda do vrchu, potom byl rychlostní závod a do třetice překážková dráha (podjíždění, přejíždění pohyblivé lávky, jízda po čáře, slalom a přemístění míčku za jízdy). A to nejlepší nakonec. A co to bylo? Odměny, diplomy a spokojené tváře dětí a pořadatelů. V. Kříž Cesta pohádkovým lesem Nedělní odpoledne 29. května patřilo dětem. Skauti a skautky pro ně připravili Cestu pohádkovým lesem. Letos se konal již 28. ročník. Za krásného slunečného počasí děti procházely lesem a plnily úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavy. Skákalo se v pytli, u kovbojů se házelo kroužky, víly připravily trasu pro rytíře na koni, přes příkop se muselo po lanové lávce, u rybníka se chytaly rybičky, o kus dál se krmil obr a děti ukázaly svou dovednost na překážkové dráze, včetně prolézání pavučin. Posledním úkolem bylo hašení domu opravdovou hasičskou stříkačkou. A v cíli děti ze Cvočku připravily krásnou pohádku. Diplom, i nějaká výhra, limonáda, špekáček a zaskotačení na louce, to byl závěr tohoto hezkého odpoledne. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE ] [ INFORMACE ] Na slovíčko s panem Jiřím Roháčem V představování členů zastupitelstva přišla řada na Vás. Začnu stejnou otázkou jako u vašich předchůdců: co vy a Žebětín? Narodil jsem se tu, bydleli tady moji rodiče, i když tatínek pochází z Velkých Pavlovic, vinařského kraje. I můj starší bratr a mladší sestra jsou zdejší rodáci. Takže školní brašnu jste nenosil daleko... První čtyři roky ne, to jsem chodil do zdejší školy. Od páté třídy jsme ale dojížděli na Mendlovo náměstí. Po absolvování povinné školní docházky jsem navštěvoval SOU Kuřim, obor mechanik NC strojů. Po maturitě jsem pracoval ve firmě zabývající se spotřební elektronikou a sortimentem elektro-instalačního materiálu v Králově Poli. Nazvali jsme ji tenkrát s jistou humornou nadsázkou Drátotechna. Tam jsem byl ale pouze dva roky. Jaké je vaše současné zaměstnání? Už 17 let jsem věrný firmě AutoCont, která se zaměřuje na vývoj a prodej výpočetní techniky. Já osobně mám na starosti především obchodní činnost. Za tu dobu se asi leccos změnilo i ve vašem osobním životě? To jistě. Před šestnácti lety jsem se oženil. Svoji budoucí manželku jsem ovšem znal už od první třídy, protože je také zdejší rodačkou. Žebětínské kořeny našich dvou dětí jsou tak vlastně tuplované. Syn Šimon má už 13 roků, Alenka měla na dortu devět svíček. Pokud jde o dědičné sklony, tak jsme si to s mojí ženou rozdělili spravedlivě: syn sedí rád u počítače, Alenka bude asi po mamince, která pracuje v Mahenově knihovně v Brně. Dcerka totiž ráda čte a sama vymýšlí a píše malé povídky. Jednu si přečteme v tomto čísle. Ale te rychle k vaší práci v zastupitelstvu. Kdy a jak začala? Už před lety mě požádal tehdejší zastupitel V. Brázda, jestli bych nepomohl ve finančním výboru. Před devíti lety jsem pak prvně kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva, nejprve jako nestraník, později už jako člen KDU-ČSL. V současné době je to tedy mé třetí volební období. Jsem pověřen vedením výboru informatiky, který má tři členy. Naším úkolem je inovovat, zlepšovat informační oblast jak úřadu, tak institucí, které zřizuje školky, školy, ale i webu Žebětína. Se školou jsme např. spolupracovali při výběru interaktivní tabule. Podíleli jsme se i na zřízení Czech Pointu, úzce spolupracujeme také s finančním výborem. Jak byste hodnotil vývoj Žebětína a práci celého zastupitelstva? Myslím, že pozitivní rozvoj naší obce se nedá přehlédnout, ubírá se správným směrem. Je to zásluhou mnoha obětavých lidí v čele se zkušeným a energickým starostou. Proto mě trochu mrzí, že někteří obyvatelé nevidí nebo nechtějí vidět klady a úspěchy a spíše si stěžují na různé, někdy i marginální problémy. Prozra te závěrem ještě něco o svých dalších aktivitách, osobních zájmech... Po narození potomků a při starosti o domek a zahrádku jich postupně ubývalo. Kdysi dávno jsem vedl oddíl malých dětí ještě pod hlavičkou Jisker. Asi čtyři roky se věnoval tai-či, pro jeho pozitivní vliv na ohebnost, soustředěnost a psychiku. V současné době rád jezdím na kole s celou rodinou po krásném okolí Žebětína, najdeme si ale čas i na kulturu, především divadlo. Děkuji za velmi příjemný rozhovor, přeji hodně zdaru v zastupitelstvu i v osobním životě. F. Zacharník Čarodějnice, která pila Starobrno (z pera naší nejmladší dopisovatelky) Nabídka Centra pro rodinu a sociální péčí Již druhým rokem CRSP nabízí příměstské tábory: Dětský počítačový příměstský tábor v termínu od 9.00 do hod. je určený dětem se zájmem o počítače. Vhodný je pro děti 8 15 let. Děti se mohou těšit na pořádnou porci her a zábavy s počítači v počítačové učebně, venku na ně čekají kolektivní sporty, vycházky, i něco málo povídání o místech, kterými denně chodí bez povšimnutí. V ceně je zahrnut pitný režim, oběd, materiály. Druhý termín počítačového tábora je od 9.00 do hod. Program je stejný jako u prvního termínu. Informace: CRSP Josefská 1, tel.: , Prázdninové dílničky pro děti Tvořivé dílničky pro děvčata ve věku 8 14 let v termínu , pondělí pátek, hod. Předběžný program: návštěva vizážistky, manikérky a pak tvořeníčko hrátky s textilem, Našim dětem: O koních (doplň správný rým, a je básnička celá) Byla jedna čarodějnice, která se jmenovala Lindana. Jednou si vylétla na koštěti pro kouzelné byliny. Nad lesem ji koště přestalo poslouchat. Zavadila o strom, a rovnou do hospodské střechy. Nejdřív vykulila oči. Pak otevřela pusu a strašně zaječela. Člověka totiž ještě neviděla. Jenže ti chlapi, co tam seděli, si jí nevšimli a zpívali. Starobrno, nejlepší pivo na celé Moravě! Lindana ještě víc zakřičela a až vtom si jí chlapi všimli. Oni také vykulili oči, ale nekřičeli. Tak poj, ochutnej, když tak křičíš, řekli chlapi. A co to je? Zeptala se Lindana. No přece Starobrno! Tak si lokni! Nejdřív si Lindana nalila pivo do nosu, ale pak jí vysvětlili, že se lije do pusy. A velice jí chutnalo a zpívala: Starobrno nejlepší pivo na celé Moravě! Alenka, 9 let malování sklíček, smaltování šperků, návštěva programu v Bongu aj. Tvořivé dílničky pro děvčata i chlapce 8 13 let v termínu , pondělí pátek, hod. Předběžný program: výlety, kouzlení s různými materiály, něco málo o automobilech speciálně pro chlapce, stolní hry, návštěva programu v Bongu aj. Informace: Monika Janečková, tel.: , Přednáška o mediální gramotnosti pro rodiče od do hod., Záchranný kruh v moři internetu. Přednáška Mgr. Petry Michalové spojená s praktickými ukázkami, která může pomoci rodičům odhalit rizika mediálního světa a účinně před nimi bránit svoje děti. Zvláštní pozornost bude věnována úskalím internetu a jeho používání dětskými uživateli. Informace: CRSP Josefská 1, tel.: , V dávných dobách vozil stále Dnes už to tak nechodí princezny, prince a..., přes překážky... rytíře, co v plné zbroji koník černý, nebo bílý, chystali se k svému.... vždycky chce být první v...! (fz) 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Cvoček před prázdninami Přihlášky na příměstské tábory už jsou uzavřeny, rodiče dostanou v těchto dnech pokyny, ve kterých bude vše, co je pro zdárný průběh táborů potřeba vědět. 1. června jsme oslavili Den dětí při Pohádkovém sportování. 11. června se koná praktický seminář, na kterém se široká veřejnost může seznámit s absolutní taneční novinkou FIT- JAZZEM. Seminář se koná v Katolickém domě od 9.30 do hodin, vede ho lektorka Mgr. Jitka Doležalová, u které je možné se ještě přihlásit (anebo prostřednictvím u). S sebou příspěvěk 60 Kč, pohodlné oblečení, taneční obuv do tělocvičny, podložku a pití. 25. června v hodin začíná Svatojánský večer pro všechny nasbíráme kouzelné kvítí, děti si zahrají u ohníčku a na louce hry, ti starší se mohou potěšit hudbou skupiny Ořešák (příjemný akustický folk mírně keltsky laděný). Místo bude upřesněno na letáčcích. Chcete-li opékat, doneste si jídlo a pruty s sebou! Vstupné dobrovolné. 29. června v hodin vyrazíme ještě na poslední akci tohoto školního roku dobrodružná hra v lese prověří naši připravenost na prázdniny. Vítěze nemine odměna! (Zvítězí úplně všichni.) A pak hurá na tábory! Krteček v červnu Bližší informace: Den dětí (přineste jeden malý dárek s sebou) Kroužím, kroužím velké kruhy (geometrické tvary) Cesta za pokladem (vyrážíme v 9.30 hodin od Katolického domu) Krtkolympiáda již tradiční odpoledne plné her proběhne na začátku měsíce září. Sledujte informace na vývěskách a na webu. Přejeme všem krásné prázdniny. Na setkání po prázdninách se těší M. Pilná a A. Lindušková ŽIVOTNÍ STYL Rozpis SK Žebětín červen datum čas domácí hosté :15 dorost Jundrov :30 Kohoutovice B B :15 Chrlice B dorost :30 Modřice A :30 B Slatina B :15 dorost Lokomotiva :30 A Únanov :30 Řečkovice B B 14. ročník soutěží malé kopané města Brna a okolí Brněnský svaz malé kopané pořádá 14. ročník ligových soutěží města Brna a okolí. Přihlas svůj tým do na a postup s ním na celorepublikový Pohár vítězů pohárů. Celoroční soutěže jsou pořádány v kategoriích dětí (7 10 let a let), žen a mužů. Pořadatelem je Brněnský svaz malé kopané, tel.: , Masarykův okruh v červnu FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů Červen v Zoo Noc snů od 18 hodin Kulturní program pro zvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež. Bližší informace Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, tel.: Zoo Brno je v měsíci červnu otevřena denně, a to od 9 do 18 hodin. Lidová hradní slavnost na Špilberku Den císaře Ferdinanda III. V neděli 12. června bude Špilberk v obležení vojáků třicetileté války. K vidění budou vojáci celé Evropy, výcvik pěšáků, jízda na koních, dělostřelecká dílna, historický řemeslný jarmark, bitva a možná i návštěva císaře Ferdinanda III. s doprovodem. Program od 13 do 17 hodin. 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ ŠKOLSTVÍ VÝSLEDKY ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 7. zasedání konaném dne 9. května 2011 Vzalo na vědomí informaci o podaných námitkách k ÚPMB, Doporučilo ke schválení obecně závaznou vyhlášku SMB č. x/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2011, kterou se vydává státu města Brna ve znění pozdějších vyhlášek, ke schválení svěření pozemku p. č. 2694/ 35 k. ú. Žebětín, MČ Brno-Žebětín, Schválilo Obecně závaznou vyhlášku SMB č. x/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně včetně přílohy po doplnění povolení pálení ve dnech a hodinách: čtvrtek hod., sobota hodin, Rozpočtové opatření č. 4/2011, Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených PO za I. čtvrtletí 2011, Zprávu auditora včetně závěrečného účtu MČ Brno-Žebětín za rok 2010, návrh vyzývacího dopisu na akci: Zpracování projektové žádosti Poskytnutí podpory pro městskou část Brno-Žebětín, informace o podaných námitkách k ÚPmB, Darovací smlouvu na hasičský vůz (mimo pořad), návrh vyzývacího dopisu na akci: Oprava chodníku Křivánkovo nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova v městské části Brno-Žebětín (mimo pořad), návrh Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě (mimo pořad), Dodatek č. 1 Organizačního řádu ÚMČ Brno-Žebětín (mimo pořad) Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém mimořádném jednání, konaném dne 30. května 2011 Schválilo zhotovitele díla na akci Oprava chodníku Křivánkovo nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova v MČ Brno-Žebětín firmou ZOLP s. r. o., Kohoutovická 3, Brno, zhotovitele díla na akci Zpracování projektové žádosti O poskytnutí podpory pro MČ Brno-Žebětín firmu Regionální poradenská agentura s. r. o., Starobrněnská 20, Brno, zhotovitele díla na akci Přístřešek pro zastávku MHD na ul. Dlážděná v Městské části Brno-Žebětín firmu URBANIA, s. r. o., Hlavní 21, Moravany. Souhlasilo s centrálním nákupem el. energie a zemního plynu, s podáním žádosti na investiční záměr MŠ Kamechy k. ú. Bystrc. Pozvánka na výstavu H. Puchýřové Obrazy přívětivé krajiny Kdy? od 17 do 19 hodin, a od 10 do 18 hodin Kde? Kulturní dům Dolní Kounice Výstava je prodejní, účastní se jí i autorka. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ POZVÁNKA ] Malé děti malé starosti, velké děti... Děti právě oslavily svůj Den a tak něco o nich. Měl bych nejdříve dopovědět i když ho asi znáte celý titulek: Malé děti malé starosti, velké děti velké starosti. Existuje ještě pesimističtější moudrost, že malé děti šlapou matkám po sukních, ty velké po jejich srdcích. Naše velké děti s tím asi nebudou souhlasit, mnozí rodičové mi možná dají za pravdu. Děti jsou ovšem především radost. Narození potomka, nový život, je v drtivé většině vítán, očekáván, oslavován. Jde o pokračování toho našeho života, rodičů či prarodičů. Někomu je to naopak odepřeno, přes všechno snažení. Proto je poněkud nad naše chápání, když někdo děti nechce nebo přeruší těhotenství (i když výjimky musíme brát v úvahu), dá v lepším případě narozené dítě do kojeneckého ústavu, do baby boxu (i tady jsou někdy okolnosti, které lze chápat), nebo novorozeně skončí daleko hůře, což ani nechci uvádět. Z médií víme, že jsou naopak i páry žen či mužů, kteří chtějí mít dítě pomocí umělého oplodnění, donošení náhradní matkou a podobně. Že je narození malého dítka nejen radost, ale i starost, je pochopitelné. (Zda je vhodnější porod v porodnici, pod dohledem lékařů, než doma, nechám na vás.) Je potomek narozený předčasně, a tím pádem v inkubátoru? Pije, nepije? Má kojeneckou žloutenku? Bude zdravý, bude se dobře vyvíjet? Naštěstí nežijeme v končinách, kde děti od narození trpí podvýživou, vrozenými chorobami apod. Takže přijdou, je-li vše v pořádku, ty krásné první radosti. První úsměv, první zoubek, první slovíčko, to nejhezčí máma, první krůček. Samozřejmě i plno práce, ponocování, kdy se ten první zoubek klube na svět, pro matku nucené přerušení kariéry. Dnes ovšem už máme na mateřské, tedy vlastně otcovské i tatínky. Nejenom to, moderní doba přinesla různé pomůcky, ulehčující starosti o mimina. Za největší vynález považuji plínky na jedno použití, pak tu máme automatické pračky, sušičky, elektronické chůvičky, kojenecké výživy, kojeneckou vodu... Budete se mnou asi souhlasit, že neúprosně ubíhající čas lze nejlépe pozorovat na růstu dětí. Za chvíli je třeba sehnat školku (u nás v Žebětíně víme, že ta naše není nafukovací), pak přijde škola (totéž, ještěže se konečně staví nová, aby děti nebyly rozesety do tří míst a nechodily jinam do jídelny, jinam do družiny). Nechci další starosti uvozovat tvrzením nás starších, že to za našich mladých let nebývalo, ale připadá mi, že těch nových nebezpečí přece jen přibylo. Nepamatuji si alespoň, že by bylo kdysi tolik únosů, zneužívání, týrání dětí, jako dnes. Ale možná, že jen nebylo vhodné v radostné socialistické době o tom informovat. Rozhodně ale nebyly tak rozšířené drogy, alkohol u mládeže, hazard, chorobná závislost na počítači, anorexie. Také se dozvídáme z medií o týrání, okrádání naopak starých rodičů dospělými dětmi! Konec pesimistických úvah! I velké děti nám přinášejí plno radostí, těšíme se z jejich úspěchů, jejich dětí, našich vnoučat, kterých si v důchodu užíváme snad ještě víc, než kdysi našich potomků. Ale abych definitivně zaplašil chmury, dodám, jak už se stává zvykem, na toto téma pár humorných výplodů z dílny lidové tvořivosti. Pan učitel napíše do žákovského deníčku rodičům: Váš syn neustále poletuje po třídě a sedá na okno! Tatínek odepíše: Vyloučeno! Holub! Posteskl si pan Nováček: Škoda, že ty baby boxy nejsou větší. Hned bych tam toho našeho puber áka strčil! Otec dospělého syna říká: Chlapče, my už to naše soužití sami s matkou finančně neutáhneme. Musíš Střelické strunobraní 2011 Ve dnech 10. a se ve Střelicích u Brna koná již po deváté festival nazývaný Střelické strunobraní. Jedná se o odrůdovou přehlídku kapel vybíraných napříč žánry, i když upřímně řečeno, festival vyšel původně z folkové dramaturgie. Ta se ale postupně, stejně jako ta naše, rozevírá i jiným odvětvím muziky, jako je například ethno, blues, alternativa, rock či klezmer. Festival bude zahájen v pátek v 19 hodin na scéně Muzika jako Brno. Tato scéna je zašti ována brněnským Rádiem Čas a objeví se na ní folkové legendy pocházející z jihomoravské metropole. Komu nebude tato porce muziky stačit, může se po skončení hlavního programu přemístit na noční Open scénu do Trnkova dvora. Hlavní a nejnabitější program na Vás čeká v sobotu Už v deset hodin dopoledne otevíráme ve spolupráci se Sdružením Práh Ranní kavárnu, kde si kromě výborné kávy můžete vychutnat i pořádnou porci muziky. Ve stejný čas otevřeme i další prostory, kde pro Vás bude připravena pestrá nabídka doprovodného programu. Především dětem je určena nově vybudovaná Divadelní scéna. V areálu je k dispozici i dětské hřiště, takže se nemusíte bát, že by se Vaše ratolesti na Střelickém strunobraní nudili. se taky nějak podílet! A jak? Nechápe synáček. No, třeba bys mohl sám platit ty svoje alimenty... Takže závěrem přeji všem rodičům převahu radostí nad starostmi. A dětem, nejen proto, že měly ten svátek, vlastně taky... F. Zacharník Hlavní večerní program odstartuje v hodin velké jméno českého filmu a zábavy. Čtyřnásobný držitel Českého lva, moderátor, scénárista, herec a muzikant Jan Budař, který vystoupí společně s Eliščiným bandem. Těšit se můžete i na držitele třech Andělů skupinu Traband, skvělého Tomáše Kočka a orchestr nebo pražský klezmer v podání kapely Klec. Věříme, že přirozená domácí atmosféra, nabitý program a dobré občerstvení Vás přilákají 10. a do Střelic u Brna nebo alespoň na naše webové stránky Koutek úsměvů Říkali, že do důchodu půjdeme v osmdesáti. A neříkali jestli po svých? 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Žebětín očima dětí Říká se, že děti vidí okolní svět hodně odlišně než jejich rodiče či prarodiče. Napadlo nás oslovit žáky základní školy a zeptat se jich, co je v Žebětíně těší, trápí, co jim chybí, jak by se jim tady líbilo více. Díky vstřícné spolupráci s vedením školy Vám můžeme dnes nabídnout některé odpovědi na první dvě ze šesti zadaných otázek. Co bys v Žebětín změnil/a, kdybys byl/a starostou/starostkou? Obchody. (Tereza, 7 let) Poštu. (Adam, 7 let) Aby tady byl dinopark. (Andrea, 7 let) Aby v Žebětíně bylo víc hřiš at. (Tomáš, 7 let) Hluk aut bych zakázala. (Marie, 6 let) Zařídil bych dětem bezpečný kolotoč a zrušil bych hluk motorek. (Ondra, 7 let) Nemocnice, vláčková dráha, cyklostezka. (Simča, 7 let) Jen bych udělal na náměstí jezírko s žábami. (Ondra, 8 let) Trampošky. (Kuba, 8 let) Dveře. (Lukáš, 8 let) Zakázal bych kouřit. (Tomáš, 9 let) No všechno bych zbořila a postavila království moderního nábytku aji královského nábytku. (Martina, 9 let) Zlevnila Brněnku. (Nela, 9 let) Udělala bych aquapark. (Daniela, 9 let) Postavil zábavní park, zrušil školu. (Ondra, 10 let) Doporučila bych levnější obchody. (Klárka, 10 let) Postavil by sem hvězdárnu. (Martin, 10 let) Kdybych byla starostou, tak bych nechala udělat nový autobusy. (Katka, 10 let) Škola do 9. třídy. Udělala bych tady pekárnu a cukrárnu. A aby tady byl kauflant. (Sabča, 10 let) Chtěla bych, aby Pálení čarodějnic bylo zase tam na kopci a ne tady na tom hřišti (je to tam hrozný). Hrozně mi vadí, že z Masarykova okruhu jde randál (motorky) a v létě to je opravdu odpoledne hodně slyšet, jenže když přijdou na měření zvuku, nic nenaměří, protože přijdou ve špatnou dobu. (Zuzka, 11 let) Kdybych byla starostou, tak bych postavila novou školu (sice se staví, ale jenom do 5. třídy). A to se mi nelíbí, školu bych tu postavila až do 9. třídy, mohlo by tam být gymnázium, střední, vysoká. Veliké hřiště. V Eliotu, což je stáj s koňmi, bych postavila novou (nové boxy) a na louce bych dala nějaké překážky na cvičení, aby zkušenější jezdci mohli trénovat a polepšit se. Vysadila bych v lesích více stromů a možná bych tu postavila květinářství a nějaké obchody, např. C + A, HM, zrušila bych obchod Brněnka a postavila např. Lidl. (Nikča, 11 let) Jak si představuješ nejlepší školu? Tu naši. (Ká a, 6 let) 1. A je nejlepší. (Lukáš, 6 let) Moje škola je nejlepší. (Ondra, 7 let) S velikou zahradou. (Milan, 7 let) Jako ta, do které chodím. (Kristián, 7 let) Bez učitelů a učitelek. (Linda, 7 let) Bazén, chytré učitelky. (Simča, 7 let) Kdyby tam bylo víc atrakcí. (Jirka, 7 let) Pěkně velkou. (Štěpán, 7 let) Nejlepší škola by byla ta, co má nějaké místnosti s bazénem. (Terka, 7 let) Ta, co se staví. (Sam, 7 let) Aby byla hodná paní učitelka, jako je ta naše. (Kristýna, 7 let) Půlhodinové přestávky. (Petr, 7 let) Byly by tam věci, které potřebujeme, a které věci nepotřebujeme, tam nebudou. (Klára, 7 let) S bazénem. (Adam, 7 let) Větší a barevnou. (Liliana, 7 let) Aby jsme si mohli hrát o přestávce na mumii. (Andrea, 7 let) Aby byly větší přestávky. (Tomáš, 7 let) Nejlepší škola je, která má hodné žáky. (Jáchym, 8 let) S venkovním bazénem. (Anna, 8 let) Aby v té škole byla tělocvična. (Šimon, 8 let) 5 pater, obchod, matematická knihovna. (Martin, 8 let) Škola, ve které se neučí. (Jakub, 8 let) Aby měla růžový nátěr. (Ondra, 8 let) 1. A je nejlepší. (Michal, 8 let) Já by sem chtěla, abychom měli ve škole zvířata. (Amálie, 8 let) Pidi midi. (Honza, 8 let) S kinem. (lukáš, 8 let) Aby měla dobré pány učitele a paní učitelky. (Martin, 8 let) Že by byla každou minutu přestávka. (Honza, 9 let) Vzorný žáci, paní učitelka aby vyhovovala. (Jan, 9 let) Že by jsme do školy jezdili na skateboardu. (Ondra, 9 let) Učitelky by měli poslouchat děti. (Nikola, 9 let) Že v ní jsou chytří žáci, třídy mají velký rozměr (Alena, 9 let) Školu a notebooky a interaktivní tabuli, obr tělocvična. (Dominik, 9 let) Těžkou matiku, přísný učitele, 3 hodiny tělocviku za týden, kamarácký žáky. (Tadeáš, 9 let) Dlouhé přestávky, nejhodnější učitele a super vybavení a třídy. (Zdeňka, 9 let) Kdyby se do té školy mohlo chodit až v deset hodin dopoledne, abychom se mohli vyspat. (Míša, 9 let) Měla by být natřená zelenou barvou a hlavně aby se v ní třídil odpad! (Áňa, 10 let) Aby měla krásné a dobře vybavené třídy a měla bazény na učení plavání. Nikola, 10 let) Škola, ve které by byly v každé třídě notebooky. (Patrik, 10 let) Kdyby se na téhle škole mohlo chodit až do 9. třídy! (Natka, 10 let) Neměly by se stěhovat děti! (Verunka, 10 let) Že není. (Ondra, 10 let) Že by byla luxusní. (Marie, 10 let) Že v té škole máme našeho učitele a interaktivní zahradu. (Kristýna, 10 let) třída počítačové, luxusní jídelna, 1 obchod školní, každodenní zmrzlina zdarma. (David, 10 let) Už si nemám co přát, podle mě je škola nejlepší (Kristýna, 10 let) (pokračování příště) 14 S T R A N A S T R A N A 15

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výstavba areálu Open Gate v Babicích u Prahy. Necelé dva roky se připravoval studentský kampus na příchod prvních studentů.

Výstavba areálu Open Gate v Babicích u Prahy. Necelé dva roky se připravoval studentský kampus na příchod prvních studentů. The Story Open Gate 2004 2005 Výstavba areálu Open Gate v Babicích u Prahy. Necelé dva roky se připravoval studentský kampus na příchod prvních studentů. Ve středu areálu roste hlavní budova osmiletého

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Milí čtenáři. Představujeme vám poslední číslo roku 201 4. Chtěla bych vám jménem celé redakce popřát nejen, ať se vám líbí, co naši redaktoři pro vás napsali,

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více