SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání"

Transkript

1 Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako bychom žili dva odlišné životy ten první v těle maminky, kde jsme se cítili bezpečně a šťastně, a ten druhý, kdy putujeme světem a prožíváme jeho radosti i strasti, které nás vedou až do dospělosti. Hledáme cestu naplněnou porozuměním k sobě samému a k ostatním kolem nás. Nacházíme nejen štěstí a radost, ale i smutek a problémy, které je potřeba překonávat. Naše putování vede od narození přes dětství a dospívání do dospělosti. Zastavíme naše kroky právě v jednom z nejproměnlivějších období života, a to v dospívání, které v nás zanechává trvalý otisk při utváření naší jedinečné osobnosti. Dospívání neboli puberta přináší mnoho změn souvisejících s pohlavím. Nesprávně bývá toto období zužováno pouze na sexuální vývoj člověka. Ten je sice nejnápadnější, ale není jediným znakem dospívání. Pohlavní žlázy u dívek nazýváme vaječníky (ovaria), u chlapců pak varlata (testés). Ve dvojicích diskutujte o změnách v období dětství a dospívání. Pokuste se vyjádřit rozdíly mezi dospíváním u dívek a chlapců. Období dospívání je u obou pohlaví doprovázeno mnoha tělesnými a psychickými proměnami. Mezi tělesné změny patří zejména: dozrávání pohlavních žláz a následná tvorba pohlavních buněk (u chlapců spermie, u dívek vajíčka) vytváření specifických pohlavních hormonů růst a vznik sekundárních pohlavních znaků (chlapci změna hlasu, dívky zvětšování prsů, zaoblování postavy s charakteristickým uložením tuku) dotváření a zvětšení zevních pohlavních orgánů typické ženské a mužské ochlupení urychlení růstu a zvýšení hmotnosti změny obličeje, trupu, končetin kožní změny, např. výskyt akné 136

2 Tělesné změny v dospívání kladou vyšší nároky na osobní hygienu. Ve skupinkách diskutujte o zvýšených nárocích na dodržování hygienických zásad v období dospívání. Sepište hygienické zásady (zvlášť pro dívky a chlapce). Mezi psychické změny v období puberty patří: hledání vlastního já sebepojetí, období negativismu, vzdoru k autoritě (učitel, rodič, dospělý svět) snaha vymanit se z vlivu rodiny a nahrazení vlivem vrstevnické skupiny změny způsobu a kvality myšlení (abstraktní myšlení; utváření ideálních norem chování útěky od reality do ideálního světa, snění; konflikty s realitou; přehnaná kritika vůči sobě i dospělým atd.) změny v citové oblasti a v prožívání počátky zájmu o druhé pohlaví rozhodování o vlastním životě úvahy o sobě: Kdo jsem?, úvahy o vlastním zaměření: V čem jsem úspěšný? Vyjádřete neverbálně (mimoslovně) následující citová rozpoložení (pracujte samostatně nebo ve dvojicích): 1. Jsem rád(a), že tu jsem. 2. Jsem smutný/á, usmíříme se. 3. Nenávidím tvoje přátele. 4. Nerozumím ti. 5. Mám tě rád(a). 6. Mám na tebe vztek. 7. Nenávidím tě, matko/otče za, (výběr závisí na dívce/chlapci). Vyhledej v dostupných zdrojích vysvětlení pojmu duševní hygiena. potřeby osobní hygieny Vysvětli, proč se u dětí v dospívání často používá slovní spojení samá ruka, samá noha. Urychlení růstu a zvyšování hmotnosti vede k vyšší spotřebě živin. Následně diskutujte o tom, jak tyto změny ovlivňují sociální vztahy dospívajících. Vysvětli pojem menstruace a poluce. Jak souvisí s obdobím dospívání? 137

3 Co byste poradili rodičům, aby ve zdraví přežili dospívání svých dětí? Důležitým mužským pohlavním hormonem je testosteron, ženským pak estrogen. Dokážete k postavě dívky a chlapce správně přiřadit projevy dospívání? Použijte fólii nebo pracovní list č. 8. Vysvětlete pomocí SCS nebo internetu tyto pojmy: deprese bulimie mentální anorexie ztopoření pyje (erekce) výron semene (ejakulace) výron semene při snění (noční poluce) akné pravidelné měsíční krvácení (menstruace) ochlupení v podpaží změna barvy hlasu zvětšování prsů zaoblování boků citová labilita přehnaná kritika rodičů zvětšování pohlavních orgánů růst vousů Které projevy dospívání na sobě sám/sama pozoruješ? Pojmenuj pocity vyvolané těmito změnami. Shrnutí: Dospívání neboli pubescence je velmi intenzivní období v životě člověka. Tento vývojový zázrak se odehrává zhruba mezi rokem života a přináší s sebou řadu tělesných a psychických změn u chlapců i dívek. Toto období klade též vysoké nároky na tělesnou a duševní hygienu každého jedince a na jejich správnou životosprávu. Z dětského světa vstupují dospívající na práh dospělosti a snaží se v něm pro sebe najít místo. Dospívání prochází několika vývojovými fázemi: prepuberta, puberta, postpuberta. 138

4 Na cestě za láskou a za porozuměním sobě a druhým Dospívání (puberta) je období života, kdy dívky a chlapci objevují také svou sexualitu a začínají snít o svém budoucím partnerovi/své budoucí partnerce, o lásce k němu/ní. Znamená slovo láska pro dívky totéž co pro chlapce? Diskutujte o různých představách lásky u chlapců a dívek. Vysvětlete rozdíly mezi přátelstvím, rodičovskou a partnerskou láskou. Mezi pohlavími existují rozdíly v pojetí lásky a zamilovanosti. Zatímco dívky by si chtěly s partnerem raději povídat a vztah intenzivně prožívat, chlapci naopak nemají tak velkou potřebu o vztahu hovořit. Dívky touží být středem partnerovy pozornosti, chtějí, aby jim partner přečetl vše na očích a snažil se pochopit jejich city. Pro chlapce je důležité mít i jiné zájmy a sdílet je s kamarády. Méně se vyjadřují o svých citech a často jsou skoupí na slovo. Dívky dospívají dříve než chlapci, a proto u nich náklonnost a zamilovanost k druhému pohlaví začíná dříve a je intenzivnější. Právě v těchto rozdílech je kouzlo odlišnosti každého z nás. 139 Některé podoby lásky: mateřská láska otcovská láska rodičovská láska dětská láska partnerská láska patologická láska láska až za hrob první láska platonická láska láska na první pohled

5 Láska i přátelství jsou o daleké a hrbolaté cestě k porozumění druhému, ale i sobě samému. Otvírá se před námi řada nezodpovězených otázek: Výběr přátel a partnera/partnerky není zcela náhodný. Blízkého člověka si volíme podle určitých pravidel, např. podle toho, co nám chybí, podle podobnosti povah, podle svých předchozích zkušeností, podle toho, koho máme rádi (bratra, sestru, otce, matku atd.) aj. Jaký(á) jsem? Jak mě vidí chlapci/dívky/ostatní? Budu schopen/schopna oslovit dívku/chlapce, když se mi líbí? Nebudu odmítnut(a)? Jsem dost atraktivní pro druhé? Pokuste se vymyslet další otázky, které vás napadnou v souvislosti s přátelstvím a láskou. Ve skupině pak diskutujte o tom, jak se otázky i odpovědi dívek a chlapců lišily. Do ilustrace napište překážky, které se mohou objevit na cestě hledání vztahu k dívce/chlapci. Použijte fólii nebo prac. list č. 9. Vysvětli pomocí SCS nebo internetu pojem konflikt, konfliktní situace. Shrnutí: Život dospívajících je plný zvratů, proměn a nečekaných událostí a konfliktů. V tomto období se odpoutáváme od svých rodičů, hledáme sami sebe a získáváme nové přátele, kamarády a uvědomujeme si radosti vrstevnických vztahů, prvních lásek a kouzlo zamilovanosti. Období dospívání je také prvním objevováním naší sexuality a hledání partnera/partnerky, které nás posouvá do role muže/ženy. Cesta k dospělosti bude ještě dlouhá a vyskytne se na ní jistě řada obtíží, které lépe překonáme, pokud na ně budeme připraveni. 140

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP bylo na naší škole zřízeno již roku 2005 díky projektu, který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR. Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra speciální pedagogiky Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Autor: Ondřej Hynek, DiS. Obor: Učitelství na speciálních školách Forma studia:

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK - myšlení (řešení školního úkolu, rozhodování v obchodě...) může být pojímáno jako vnitřní

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Výchova ke zdraví

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Výchova ke zdraví STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchova ke zdraví Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno podle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Diskuse Vývojová období lidského života Diskuse Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Práce se skupinou

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2015. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2015. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2015 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2011 2015 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2 Rodičovské kurzy projektu Krušnohorské centrum pro rodinu RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu. STRES Obsah úvod co

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

02 Cilova skupina.qxp 17.9.2007 1:37 Page 84

02 Cilova skupina.qxp 17.9.2007 1:37 Page 84 02 Cilova skupina.qxp 17.9.2007 1:37 Page 84 84 02 Cilova skupina.qxp 17.9.2007 1:37 Page 85 II. cílová skupina Tato kapitola přináší sbírku článků, které se věnují tématu cílových skupin v okruhu kontaktní

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Poruchy příjmu potravy - vliv rodiny a okolí

Poruchy příjmu potravy - vliv rodiny a okolí Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Poruchy příjmu potravy - vliv rodiny a okolí Eva Zadražilová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání: Anotace: Určeno: Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů 2006 Návody metodické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Šimlová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (11-1) Vedoucí

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více