Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance 22.2. 25.3. 2007. www.cmvu.cz"

Transkript

1 Alena Kupčíková Kmochova 10, Praha 5, Narození: 22. října 1976 v Šumperku, Česká republika Born 22nd October 1976 in Šumperk, Czech Republic Studia: SPŠK Střední keramická škola, Bechyně VŠVH Václava Hollara, Praha AVU v Praze - ateliér monumentální tvorby, Aleš Veselý 2000 Technikon Natal Durban, JAR 2003 Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži Ph.D. doktorandské studium na Akademii výtvarných umění v Praze, prof. M. Knižák Projekt - Slabikář a Testy pro dyslektické děti: Alena Kupčíková Studies: Secondary ceramics school, Bechyně Václav Hollar Secondary Art School, Prague Studied at Prof. Aleš Vesely s studio at the Academy of Fine Arts (AVU), Prague 2000 Technikon Natal, Durban, South Africa 2003 Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris PhD student, the Academy of Fine Arts, Prague, Prof. Milan Knížák Project - primer and tests for dyslexic children: Ceny: 2003 LVMH - Louis Vuitton - Moët Hennessey - association le Pont Neuf - Madame J. Chirac, Paříž Díla zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze, v soukromých sbírkách v České republice, Německu, USA Samostatné výstavy 1993 Kulturní dům - Bechyně 1999 Klášter Uničov Divadlo komedie - součást představení Vagina monology Prizes: 2003 Louis Vuitton - Moët Hennessey Prize in Paris - association le Pont Neuf - Madame J. Chirac Her work is represented at the Prague National Gallery and private collections in the Czech Republic, Germany and the USA. Solo Exhibitions 1993 Culture House, Bechyně 1999 Uničov Monastery Komedie Theatre, Prague, as part of the presentation of The Vagina Monologues Společné výstavy 1995 Zámek Velké Losiny 1995 Centrum Cesta Tábor 1996 Muzeum Mohelnice 1997 Muzeum Rýmařov 1998 Muzeum Trienale Šumperk 1998 Centrum pro současné umění, Praha 1999 Muzeum Trienale, Nisa (Polsko) 2000 Gallery NOD Roxy, Praha 2000 Centrum pro současné umění, Praha 2000 Muzeum Vyškova 2001 Galerie NOD Roxy, Praha 2001 Galerie Lennox, Praha 2002 Galerie NOD Roxy, Praha 2002 Galerie hl.města Prahy - Dům U zlatého prstenu 2003 Veletržní palác - Národní galerie, Praha 2003 Veletržní palác - Národní galerie Praha I. Pražské bienále - Nejmladší Moravská galerie v Brně - Vůně levhartí kůže 2004 Alšova jihočeská galerie, České Budějovice - Ateliér Aleše Veselého 2004 Kunstforum Ostdeutsche Galerie-Regensburg - HfBK-Dresden - AVU Praha 2005 Moravska Galerie, Brno - Pour Féliciter Krajská galerie výtvarného umění, Zlín - Salon mladých 2006 Dům umění, Opava - Ateliér Aleše Veselého Group Exhibitions 1995 Velké Losiny Castle 1995 Centrum Cesta, Tabor 1996 Museum, Mohelnice 1997 Museum, Rýmařov 1998 Trienale Museum, Šumperk 1999 Contemporary Art Centre, Prague 1999 Trienale Museum, Nisa (Poland) 2000 NOD Roxy Gallery, Prague 2000 Contemporary Art Centre, Prague 2000 Museum, Vyškov 2001 NOD Roxy Gallery, Prague 2001 Lennox Gallery, Prague 2002 NOD Roxy Gallery, Prague 2002 City Gallery, Prague House of the Golden Ring 2003 National Gallery, Prague Trade Fair Palace 2003 National Gallery, Prague Trade Fair Palace 1st Prague Biennial - The Youngest Ones Moravian Gallery, Brno The Scent of Leopard Skin 2004 Aleš South Bohemian Gallery, České Budějovice - Studio of Aleš Veselý 2004 Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg - HfBK Dresden - AFA Prague 2005 Moravian Gallery, Brno, Pour Féliciter Regional Gallery of Fine Art, Zlín - Youth Salon 2006 House of Art, Opava Studio of Aleš Veselý Vydalo České muzeum výtvarných umění v Praze k výstavě Alena Kupčíková Chlupatice v tanci slunce v rámci cyklu Alternativy v románských prostorách Husova Praha 1, Staré Město, 22. února 25. března 2007 Published by the Czech Museum of Fine Arts, Prague, to accompany the exhibition Alena Kupčíková Hairies in a Sun Dance held as part of the Alternatives series at the CMFA s Romanesque cellar spaces, Husova St, Prague 1 Old Town, 22nd February 25th March 2007 Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance Kurátor výstavy / Exhibition curator: Ivan Neumann Foto / Photographs: Alena Kupčíková, BauerPower Koordinátor výstavy / Exhibition coordinator: Jitka Kadlecová Překlad / English translation: Richard Drury Grafická úprava / Graphic design: Alena Kupčíková, Petr Štěpán Tisk / Print: Art D, Grafický atelier Černý s.r.o. ISBN:

2 Mobilní Galerie, 2003, dřevo, kov, polykarbonátové desky, 360 x 250 x 690 cm, Mobile Gallery, 2003, wood, metal, polycarbon panels, 360 x 250 x 690 cm Některé ženy vnímají své intimní chloupky jako nemoderní, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu. Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila exhibicionistické sny ženy. Cítím, že by tyto dárkyně neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam,nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz? Some women consider their pubic hair unfashionable, others value it as an adornment, individualising it by changing its appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo... I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman. I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit....or is it perhaps, to get those who look at my pictures guessing who gave her pubic hair for which picture? Video, 2003, 5 min., DVD Space and Bodily Qualities At first glance it might seem surprising that Alena Kupčíková, whose work is associated with new media and a strikingly conceptual character, is in fact a graduate of the Monumental Art Studio of Professor Aleš Veselý at the Prague Academy of Fine Arts. She does not, after all, manifest herself as a sculptress, nor was she tempted to create a three-dimensional artwork in its traditionally understood form. Even so, her work clearly shows a marked feeling for space, its dimensions and the human presence within them. Aleš Veselý spotted Kupčíková s talent for seeing, feeling and understanding space, as well as her ability to arrange, conceive and clarify her thoughts and ideas (especially in drawing) when she was still a student at secondary art school. He initiated her admission to the Academy of Fine Arts and subsequently to his own studio before she had finished her secondary school education. Veselý s gift for monumental and spiritual expression realised in large-scale works, his visionary ideas that find concrete form in free drawings and the monumental shaping of landscape spaces, meant that he undoubtedly found a potential affinity with Alena Kupčíková s talent. One can t overlook the vigour, unstoppable energy and assuredness with which Alena Kupčíková makes her drawings, the way she feels colour and uses its qualities. It is an energy that doesn t have its source in learned skill, but in her own irrepressible vision. In her drawings she traces the flow of her ideas, visualising the process by which the project comes into being. This approach is clearly not meant to culminate in the creation of an artwork the drawing or, more, generally, picture. That is not the aim at all, but even so the artwork in the traditional sense of the word does in fact come into being, regardless of the artist s intentions. Her artistically consummate drawings thus begin living their own independent life. This is the fate of her drawings for the project Sun Dance, which is part of her presentation at the Czech Museum of Fine Arts, Prague. This desire and ability to transform the experience of space into the two-dimensional surface of mostly large-scale drawings led Alena Kupčíková from the ceramics school in Bechyně to secondary art school and ultimately to the Academy of Fine Arts. In the open-minded and inspiring atmosphere of Veselý s studio at the Academy, she was able to find a path to her own artistic expression in which her original and purely visual talent was combined with a profound sensitivity for the space of human existence, the experience of which is mediated through all the senses along with the ability and necessity to arrange, conceive and articulate an image of her own understanding of the world. In this, she also makes use of new media. Sound, tone and a kind of murmur produced by the cosmos all play a key role in her projects. It can t be denied that Alena Kupčíková s work has thus far been chiefly discussed in connection with her participation in the exhibition Young Flesh held in Prague in Her female nude, a theme common in European art since the Renaissance, not to mention classical antiquity, aroused much interest in Prague at that time. It was not only because the nude s pose was much more provocative than custom usually permits, but also due to the fact that the drawing, with its assured, even masterful lines, was not a pencil or pen drawing but was made out of the pubic hair of the portrayed woman. This time, however, the series of drawings didn t stem from a carefully considered conceptual programme, but was a purely personal and private experience, a story, perhaps a small provocation with a sense of humour. It was only out of this story that the concept began to emerge, based on experiences of reactions to the first drawing that was not meant for public display. The concept culminated in the Mobile Gallery of 2003, which includes a series of drawings that could undoubtedly work in their own right as separate and independent pieces. Each drawing is, however, a personal story first and foremost. It could even be said that the drawings are the continual physical presence of the portrayed women who provided material for its creation with a varying degree of hesitancy. Although the Mobile Gallery highlights the serious question of how women see themselves in a rapidly changing social situation, the necessity of coming to terms with one s bodily qualities and the search for one s identity as witnessed by the accompanying statements recorded in audiovisual form, it seems to me that Kupčíková has also invested a significant degree of sarcasm in it as well aimed not at women, of course, but towards society s continuing inability to rid itself of ingrained, age-old clichés. Ivan Neumann Chlupatice Anna, 2006, chloupky z ženského přirození, ruční papír A2, zalaminováno Anna the Hairy, 2006, female pubic hair on A2 handmade paper, laminated Prostor a tělesnost. Na první pohled se snad může zdát velmi překvapivé, že Alena Kupčíková, jejíž tvorba je spojována s novými médii a má výrazně konceptuální rysy je absolventkou Školy monumentální tvorby sochaře prof. Aleše Veselého na pražské Akademii. Vždyť se jako sochařka neprojevuje, vytvoření tradičně pochopeného trojdimenzionálního výtvarného díla ji nezlákalo. Nicméně výrazný smysl pro prostor, jeho dimenze a lidský pobyt v nich je v její tvorbě patrný. Toto nadání vidět, cítit, rozumět prostoru i schopnost pořádat, koncipovat, ujasňovat si myšlenky a představy především kresbou zřejmě Aleš Veselý postřehl u mladé studentky střední výtvarné školy a inicioval její přijetí na pražskou AVU a posléze do své speciálky ještě před ukončením střední školy. Veselého schopnost nejen velkého produchovnělého sochařského gesta ve velkorysých realizacích, ale i jeho vizionářství uspořádávající ve volných kresbách i plánech myšlenky na monumentální ztvárnění krajinných prostorů jistě uviděly v talentu Aleny Kupčíkové možnou spřízněnost. Je skutečně nepřehlédnutelné s jakou vervou, až nutkavou energií a jistotou, která nepramení v naučené zručnosti, ale v nevyhnutelnosti zadržet vizi Alena Kupčíková kreslí, jak při tom cítí barvu a využívá jejich kvalit. V kresbě sleduje tok svých myšlenek, vizualizuje proces vzniku projektu. Je tedy zřejmé, že tu nejde o postup, který má být završen vznikem díla kresby, obecněji obrazu. To vůbec není cílem a přesto dílo v tradičním slova smyslu vlastně vzniká bez ohledu na úmysl autorky. Výtvarně svrchované kresby tak začínají žít vlastním nezávislým životem. A to je osud nejen kreseb k projektu Tanec slunce, který je součástí autorčiny presentace v Českém muzeu výtvarných umění v Praze. Tato touha i schopnost transformovat zážitek prostoru do dvou rozměrů plochy většinou velkoformátové kresby přivedly Alenu Kupčíkovou na počátku výtvarné dráhy z keramické školy v Bechyni do Prahy na střední výtvarnou školu a potom na Akademii výtvarných umění, kde v otevřené inspirativní atmosféře Veselého školy mohla Alena Kupčíková nalézt cestu k vlastnímu výtvarnému výrazu spojujícímu její osobitý, ryze obrazný talent se silnou citlivostí pro prostor lidského pobytu, jehož prožitek je prostředkován všemi smysly a se schopností i potřebou uspořádávat, zřetelně koncipovat a artikulovat i za pomoci soudobých médií podobu vlastního, osobního rozumění světu. I zvuk, tón, jakési šumění kosmu hraje v projektech Aleny Kupčíkové velmi významnou roli. Nelze popřít, že zřejmě dosud nejvíce se o autorčině tvorbě hovořilo v souvislosti s její účastí na výstavě Mladý maso (2002) v Praze. Ženský akt, tento námět běžný v evropském umění přinejmenším od renesance, o antice nemluvě, vzbudil v Praze tehdy hodně pozornosti. Nejen, že pozice aktu byla provokativnější než návyk připouštěl, ale kresba, jejíž linie byly vedeny jistě, ba suverénně, nebyla kresbou tužkou či perem, ale intimními chloupky zpodobené ženy. Tentokrát však nestál na počátku řady těchto kreseb koncept, promyšlený program, ale spíše ryze osobní, soukromý zážitek, příběh, snad malá provokace se smyslem pro humor. Koncept teprve z tohoto příběhu začal vyrůstat na základě zkušeností s reakcemi spojenými s první kresbou, která pro veřejnost vůbec nebyla určena. Jeho završenou podobou je dnes Mobilní galerie (2003), jejíž součástí je řada kreseb, které by mohly nepochybně fungovat i zcela samostatně jako jednotlivá oddělená díla. Každá kresba však je především osobním příběhem. Dokonce se snad dá říci, že kresby jsou stálou fyzickou přítomností zpodobených žen, které poskytly s větším, či menším zdráháním materiál k jejich vzniku. Ačkoliv Mobilní galerie upozorňuje na vážnou otázku sebenahlížení ženy v tak prudce se proměňující sociální situaci, na nutnost vyrovnávání se s vlastní tělesností, na hledání vlastní identity, o čemž svědčí doprovodná vyjádření žen audiovizuálně zaznamenaná, zdá se mi, že do ní autorka vložila i značnou dávku sarkasmu nesměřovaného ovšem vůči ženě, ale spíše vůči stále chabé schopnosti společnosti vystoupit ze zaběhaných, pohodlných věkovitých klišé. Ivan Neumann Tanec slunce se doprovází hudbou vlastního pohybu. Každý pohyb je spojen se zvukem i s neslyšným zvukem. Pohyb slunce převeden do zvukové stopy pomocí čísel - matematického vzorce. The sun s dance is accompanied by the music of its own movement. Each movement is linked with audible and inaudible sound. The movement of the sun is converted into sound tracks using a mathematical formula. Tanec slunce, video, zvuková nahrávka animace 1:20 minut Sun Dance, video, sound recording animation 1 min. 20 secs. Tanec slunce, skica, 2000, kombin. technika, 120 x 241 cm Sun Dance, sketch, 2000, mixed media, 120 x 241 cm Hlavní strana: Chlupatice Baletka, 2006, chloupky z ženského přirození, ruční papír A2, zalaminováno Title page: Hairy Ballerina, 2006, female pubic hair on A2 handmade paper, laminated

3

4 "...chlupatice..." Některé ženy vnímají své intimní chloupky jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy. Cítím, že by tyto dárkyně neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz? "...intimate hairs..." Some women consider their pubic hair to be "unfashionable" or even "unaesthetic", others value it as an adornment, individualising it by changing it s appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo... I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman. I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit....or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who gave her pubic hair for which picture?

5

6

7

8

9

10 .. Cítím, že by tyto dárkyně neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz?..i felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit....or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who gave her pubic hair for which picture? Video DVD 5min..

11

12

13 Sun Dance The sun s dance is accompanied by the music of its own movement. Each movement is linked with audible and inaudible sound. The movement of the sun is converted into sound tracks using a mathematical formula. Sun Dance 1, sketch, 2003, mixed media, 120X240 cm Sun Dance 2, sketch, 2003, mixed media, 120X240 cm Sun Dance, video, sound recording animation 1 min. 20 secs.

14 Sun Dance Recording a shadow in a situation I chose various objects that I then began photographing. I used these objects to compose various still lifes, which I placed in the landscape and photographed, as in the previous example, over periods of sixty minutes in the natural light of the sun. (I photographed the sculpture of a moving stag as it eats a leaf from a tree). This sculpture is on its own without a moving shadow, and so many interesting factors emerge here that. I will return to it again; in addition I photographed various branches, glasses in which I had particular objects (a shadow in a shadow), stones and shells Model of the sea I chose one of these still lifes and called it the sea this shape is indefinite and can represent all kinds of shapes and situations. I transferred the photographs of sea still lifes to a single picture in which I chose the photographed situations at two-hour intervals. These situations create a kind of film set in motion. I apply a grid to a picture prepared this way, which helps me to determine the time and pitch. In the given model in this case the sea you find the centre, which you determine by marking out a rectangular boundary around the model (a geometrical shape), finding the centre. You then take it down perpendicular to the lower axis (you get the axis of the pitch by marking out the extreme shadows). You can now stick a compass in the centre of the model and draw semicircles whose distance is determined by the axis of pitch (which is divided into 1cm sections). The semicircles represent time and the movement of the sun. I draw straight lines out from the centre of the model at angles of 30 to 180 degrees. 30 degrees represents the movement of the sun, which moves 15 degrees in one hour (in my case two hours 30 degrees). Because of the straight lines (r), the axes of the shadows cut through the circles (the axis of the pitch is divided into 1cm sections). I record the points that intersect each other, then I begin converting these shadow points to the given angles of 30 degrees according to this formula: a = is the given time (the curve measure) and r = is the pitch (the angle is the colour of the tone).with this approach you can achieve many other combinations and logical connections. I composed tones using the numbers I acquired. I installed this entire matrix into a computer programme.

15 Tanec slunce se doprovází hudbou vlastního pohybu. Každý pohyb je spojen se zvukem i s neslyšícím zvukem. Jízda autem - přímé světlo mezi stromy. Tato myšlenka o zhudebnění pohybu mě napadla jízdou autem, kdy jsme projížděli kolem lesa a paprsky slunce se prodíraly lesním porostem. Když si představím, že jízda autem je nějaký čas a hudba je o čase, výška tónu by rozhodla o výšce slunečních paprsku v lese, barva tónu by byla ovlivněná hustotou porostu. Vše je o viditelnosti k naší pozorovatelně ( auto ). Potom v těchto světelných bodech pomocí geometrie najdeme střed. Spojením světelných středů získáme jakýsi graf, který by se dal přenést na notovou osnovu. Chůze lesem - přímé světlo. Chůze lesem je podobná situace jako jízda autem, ale liší se především množstvím nastalých situací. Při chůzi lesem si můžu například lehnout a vybrat si část s kterou se budu zabývat. Mohu se různě natáčet, přetáčet a tím si měnit rytmus, výšku a barvu tónu ( celé symfonie ). Tyto dvě situace jsou mi sympatické, ale rozhodla jsem se, že dané množství rozvinu více do hloubky. Promítání přímého světla na stromy a na architekturu. Na stromech. V této situaci mě zajímá promítání světla na stromech, které se objevují v podobě tzv. prasátek jdoucích nad sebou, za sebou, vedle sebe. Znovu si mohu zvolit úhel pohledu se kterým budu pracovat. Nebo opět se projdu po lese v různých směrech a budu si zaznamenávat tzv. prasátka do notové osnovy ( použiji stejné metody jako v předchozích příkladech - vyhledáním středu ve světle -červená linka ), např. noty které probíhají ve vrchních částech stromu by byly zapsány na jednu notovou osnovu atd. Výšku tónu ( zelená linka ) určuje vzdálenost od země ke středu světla.

16 Na architektuře. Na stavbě je promítání přímého světa dáno již samotnou architekturou. Opět si vybereme pohled, najdeme středy ve světlých plochách ( kde není stín ). Po spojení těchto středů získáme graf (tím dostaneme čas v hudbě). Změříme vzdálenost od středů k zemi a tím získáme výšku tónu. Potom graf můžeme aplikovat na notovou osnovu. Tento způsob se mi zdál také málo přesný. Začala jsem hledat dál. Rozdíl mezi světlem a stínem. Metoda rozdílu mezi světlem a stínem ( křivka vzniklá mezi světlem a stínem ) je dána sluncem a proto se mi zdá relativně přesná. Na stromech. Způsob zapsání výšky a času ( v hudbě), použiji podobného principu, jako v předcházejících příkladech. Konkrétní bod v notovém zápisu najdeme na středu rozhraní světla a stínu. Jejich spojením získáme notový zápis. Výšku tónu získáme změřením vzdálenosti od koruny stromu. Zápis not bychom si mohli zvolit sami (např. obcházením kolem stromu), vyfotografovat si určité pohledy. Ty potom spojovat, nebo si opět vybrat jeden pohled a na něm libovolně zapisovat noty.

17 Na architektuře. Na architektuře vzniká dokonalá partitura, která by stačila přenést na notovou osnovu. Tento zápis partitury jsem pozorovala v určitém časovém úseku (po šedesáti minutách ). Takto vzniká úžasná grafická záležitost. Každý časový úsek by zvlášť představoval jednu časovou osnovu ( nebo každá hodina by byla jeden hudební nástroj a tyto hodinové partitury by probíhaly zároveň. Zajímavé je také promítání stínu na reliéf fasády nebo na okna - zde asi každého napadne veliká možnost variant zápisu do notové osnovy (např. co okno to nástroj, v každém patře jiný nástroj atd. - v detailu můžeme zakomponovat i záclonu, čímž se dostaneme do netušených dimenzí.) Bohužel tato moje skoro dokonalá idea není opět tak přesná a to z důvodu plastičnosti mojí představy. Protože v hudbě nefunguje plastičnost, ale plochost, ( to bych musela notovou osnovu aplikovat za sebe. ) Chtěla jsem použít i videozáznam, kde bych pronásledovala stín v ulicích od východu slunce a s kamerou bych procházela ulice. Zápis partitury přímo na notovou osnovu Architektura. Zmínila jsem se o zakreslení stínu na reliéf. Začala jsem vyhledávat reliéf, který by již představoval notovou osnovu - ale bylo to moje zklamání - nenašla jsem dostatečně zajímavě promítnutý stín na této dokonalé osnově. Stín modelu. Začala jsem pracovat s modelem lesa,( který mi původně sloužil na pozorování přímého slunce na stromech,) Tento model jsem umístila do krajiny na notovou osnovu a v šedesáti minutových intervalech nesnímala změněné situace - tento zápis by se dal již použít k hrané improvizaci.tak vznikla symfonie slunečního dne. Na tomto lesním stínu mě zaujalo zbarvení vrcholu jednotlivých větviček - barva tónu.

18 Zápis stínu do jedné situace. Vybrala jsem si různé předměty, které jsem začala fotit. Z těchto věcí jsem začala skládat různá zátiší, která jsem umisťovala do krajiny a fotila jako v předchozím příkladu po šedesáti minutách, v přirozeném světle slunce ( fotila jsem sochu jelena v pohybu jak jí ze stromu nějaký list). Tato socha je sama bez stínu v pohybu, tady již vznikají natolik pro mě zajímavé momenty, že se k nim ještě vrátím, dále jsem fotila různé větve, sklenice ve kterých jsem měla nějaké předměty (stín ve stínu ), kameny, mušle.. Model moře. Z těchto zátiší jsem si vybrala jedno a pojmenovala ho "moře" tento tvar je neurčitý a může zastupovat veškeré tvary a situace. Fotografie se zátiším moře jsem přenesla do jednoho obrazu, kde jsem si vybrala nafocené situace po dvou hodinách. Z těchto situací vznikne jakýsi rozpohybovaný film. Na takto nachystaný obrázek aplikuji tzv. mřížku - která mi určí čas a výšku. V daném modelu - v tomto případě moře najdeme střed, který určíme tak, že ohraničíme model do obdélníku, ( do geometrického tvaru ), najdeme střed, ten kolmo spustíme na spodní osu ( osu výšky - získáme ohraničením krajních stínů.) Teď můžu zabodnout kružítko do středu modelu a narýsovat polokruhy, jejichž vzdálenost je určena osou výšky ( osa výšky je rozdělena po 1 cm). Polokruhy představují čas a pohyb slunce. Ze středu modelu vyvedu přímky o úhlech 30 až 180 stupňů. 30 stupňů představuje pohyb slunce, které se posouvá za 1 hodinu o 15 stupňů ( v mém případě dvě hodiny - 30 stupňů ). Díky všem přímkám ( r ) se mi osy stínů protnou kružnicemi ( osa výšky je rozdělena po 1 cm). Body které se protnou zaznamenám. Pak tyto body stínů začnu propočítávat k daným úhlům 30 stupňů a to podle vzorce: a =2 x 3,14 x r x αº 360 a - je daný čas ( oblouková míra ). r - je výška ( úhel je barva tónu ). Tímto postupem je možné docílit mnoho dalších kombinací a logických spojení. Ze získaných čísel jsme složila tóny. Celou tuto číselnou matrici, jsem dosadila do počítačového programu.

19 Projekt: Slabikář a Testy pro DYS Project : Primer and Tests for dyslexic Vytvoření obrazových a zvukových Testů a Slabikáře na možné odhalení a aktivaci postižených mozkových buněk, specifických poruch učení u dětí ve věku 4-6 let ( dyslexie, dysgrafie - nosič CDrom) - interaktivní animace,videa. ( Doktorandska práce na AVU - ) Project for Ph.D Primer and Tests for dyslexic children from 4 years age: This project came from my experiences as dyslexic myself and I come with new way how to help this children. The whole project I am consulting with many professors of dyselxia. All ideas is about artbased catalyst helping teachers/parents to activate the hindered brain cells of dyslexic children by enhancing their learning processes with a multitude of visual and acoustic aids. The primer/and tests are made in interaktive animation,videos,fotos game.

20

21 ALENA KUPČÍKOVÁ č. k. 77 / Cat. no. 77 Moje srdce Ženské srdce je složeno z mnoha tužeb, co je v něm, nikdo netuší a mnohdy ani ony samy. Pro nás ženy je nejhorší mít prázdné srdce a nemít možnost někoho milovat nás ničí Od světa očekáváme Echo na naše tužby, přání, potřeby Ptala jsem se mnoha žen na otázku, co je v ženském srdci. Najít symboly, co je opravdové ženské srdce, je velice složité. Jsme každá jiná, i přesto mnoho žen odpovědělo velice shodně: V mém srdci to nejdůležitější je chlap, rodina, děti, domov. Abych našla nějakou odpověď, tak jsem se rozhodla udělat svoje srdce. My Heart A woman s heart contains many longings; no one knows what s inside, not even the women themselves. The worst thing that can happen to us, women, is to have an empty heart, and not having a chance to love is killing us We expect the world to Echo our longings, desires, needs I have asked many women what is inside the woman s heart. It is quite hard to find symbols of what the real woman s heart is. Each of us is different, nevertheless, many women have given the very same answer: The most important things in my heart are my man, family, children, home. To find an answer I have decided to create my own heart. Narozena: 22. října 1976 Šumperk Studia: Akademie výtvarných umění v Praze ( ) Technikon Natal Durban, Jihoafrická republika (2000) Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paříž, Francie (2003) doktorantské studium ( ) Vystavuje od r.1993 Samostatné výstavy v letech : 2007 Chlupatice v tanci slunce, České muzeum výtvarných umění, Praha Adresa: Kmochova 10, Praha Moje srdce, 2008 video animace, DVD, 2 minuty Video animace je součástí projektu 1 video, 1 žena, 1 země - Nyní v tomto projektu je 42 umělkyň a 42 zemí. Born 22 th October 1976 in Šumperk Studies: Prague Academy of Fine Arts ( ) Technikon Natal Durban, South Africa (2000) Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France (2003) Ph.D studies ( ) Has been exhibiting since1993 Solo exhibitions between 2005 and 2008: 2007 Hairies in a Sun Dance, Czech Museum of Fine Arts, Prague Address: Kmochova 10, Prague My Heart, 2008 video animation, DVD, 2 minutes This video animation is part of the project 1 Video, 1 Woman, 1 Country - There are currently 42 women artists and 42 countries involved in the project. 84

Alena Kupčíková. Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku

Alena Kupčíková. Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku Alena Kupčíková Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku www.alenakupcikova.cz, studio@alenakupcikova.cz 2004 2010 Ph.D.doktorandské studium na Akademie výtvarných umění v Praze, prof.m.knižák, projekt

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

Deset let. Nadace Naše dítě

Deset let. Nadace Naše dítě Deset let 10 Nadace Naše dítě Lásku a bezpečí všem dětem Obsah Úvodní slovo ředitelky a zakladatelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové 4 Desetiletí s dětmi a pro děti 6 Rodokmen Nadace Naše dítě

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

PROGRAM 23. ROČNÍKU FOLKOVÝCH PRÁZDNIN V ROCE 2008

PROGRAM 23. ROČNÍKU FOLKOVÝCH PRÁZDNIN V ROCE 2008 PROGRAM 23. ROČNÍKU FOLKOVÝCH PRÁZDNIN V ROCE 2008 Sobota 19. 7. Houslové otevření Folkových prázdnin (nádvoří zámku, 19 hodin) //Iva Bittová & Jiří George Mráz // Majorstuen (Norsko)// Neděle 20. 7. Divadelní

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Akademik. Study. extranjeras. les langues. Z obsahu

Akademik. Study. extranjeras. les langues. Z obsahu 2014 1 Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVIII. Study extranjeras les langues Z obsahu Žáci základních škol prožili jarní prázdniny na univerzitě... 7 Beer košt na

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

CESTA SVĚTEM. Do Francie za novými lidmi, místy a zkušenostmi. Práce jako balzám na duši. Dobrovolníkem nehledě na věk

CESTA SVĚTEM. Do Francie za novými lidmi, místy a zkušenostmi. Práce jako balzám na duši. Dobrovolníkem nehledě na věk zima 2013/2014 CESTA SVĚTEM Zpravodaj neziskové organizace INEX-SDA Do Francie za novými lidmi, místy a zkušenostmi Práce jako balzám na duši Dobrovolníkem nehledě na věk Etiopie: namaluj své vysněné město

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě město život styl září říjen 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Milé čtenářky a milí čtenáři, -e- Milé čtenářky a milí čtenáři, (Úmyslně píši obojí, protože v objednávkách se objevili i muži a tak mohu vesele používat i a ne y) máte před sebou první číslo magazínu pro ženy Tabita. Samozřejmě jsme

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Traditio lampadis. Předávánípochodně

Traditio lampadis. Předávánípochodně 1. 2012 Téma čísla: Traditio lampadis Předávánípochodně St Ex ud kl en u tsk zi v é vo n lb ě y2 V tomto čísle : Reportáž z volební místnosti 01! 2 Rozhovor s Kateřinou Tučkovou: Jaroška byla ohromně motivující!

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE program 18. mezinárodní festival současného umění praha 18 th international festival of contemporary art prague DENNĚ / daily: Palác U Stýblů PROBLEM IS HERE výstava současného

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Obsah. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16.

Obsah. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. e- 1/2012 Velikonoce: den, který natrvalo změnil běh dějin Tomáš Graumann:... netušil jsem, že dávám naposledy sbohem... Národní konference Aglow: nechte se pozvat Obsah Ty a svět okolo 4. str. Velikonoce

Více