Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance 22.2. 25.3. 2007. www.cmvu.cz"

Transkript

1 Alena Kupčíková Kmochova 10, Praha 5, Narození: 22. října 1976 v Šumperku, Česká republika Born 22nd October 1976 in Šumperk, Czech Republic Studia: SPŠK Střední keramická škola, Bechyně VŠVH Václava Hollara, Praha AVU v Praze - ateliér monumentální tvorby, Aleš Veselý 2000 Technikon Natal Durban, JAR 2003 Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži Ph.D. doktorandské studium na Akademii výtvarných umění v Praze, prof. M. Knižák Projekt - Slabikář a Testy pro dyslektické děti: Alena Kupčíková Studies: Secondary ceramics school, Bechyně Václav Hollar Secondary Art School, Prague Studied at Prof. Aleš Vesely s studio at the Academy of Fine Arts (AVU), Prague 2000 Technikon Natal, Durban, South Africa 2003 Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris PhD student, the Academy of Fine Arts, Prague, Prof. Milan Knížák Project - primer and tests for dyslexic children: Ceny: 2003 LVMH - Louis Vuitton - Moët Hennessey - association le Pont Neuf - Madame J. Chirac, Paříž Díla zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze, v soukromých sbírkách v České republice, Německu, USA Samostatné výstavy 1993 Kulturní dům - Bechyně 1999 Klášter Uničov Divadlo komedie - součást představení Vagina monology Prizes: 2003 Louis Vuitton - Moët Hennessey Prize in Paris - association le Pont Neuf - Madame J. Chirac Her work is represented at the Prague National Gallery and private collections in the Czech Republic, Germany and the USA. Solo Exhibitions 1993 Culture House, Bechyně 1999 Uničov Monastery Komedie Theatre, Prague, as part of the presentation of The Vagina Monologues Společné výstavy 1995 Zámek Velké Losiny 1995 Centrum Cesta Tábor 1996 Muzeum Mohelnice 1997 Muzeum Rýmařov 1998 Muzeum Trienale Šumperk 1998 Centrum pro současné umění, Praha 1999 Muzeum Trienale, Nisa (Polsko) 2000 Gallery NOD Roxy, Praha 2000 Centrum pro současné umění, Praha 2000 Muzeum Vyškova 2001 Galerie NOD Roxy, Praha 2001 Galerie Lennox, Praha 2002 Galerie NOD Roxy, Praha 2002 Galerie hl.města Prahy - Dům U zlatého prstenu 2003 Veletržní palác - Národní galerie, Praha 2003 Veletržní palác - Národní galerie Praha I. Pražské bienále - Nejmladší Moravská galerie v Brně - Vůně levhartí kůže 2004 Alšova jihočeská galerie, České Budějovice - Ateliér Aleše Veselého 2004 Kunstforum Ostdeutsche Galerie-Regensburg - HfBK-Dresden - AVU Praha 2005 Moravska Galerie, Brno - Pour Féliciter Krajská galerie výtvarného umění, Zlín - Salon mladých 2006 Dům umění, Opava - Ateliér Aleše Veselého Group Exhibitions 1995 Velké Losiny Castle 1995 Centrum Cesta, Tabor 1996 Museum, Mohelnice 1997 Museum, Rýmařov 1998 Trienale Museum, Šumperk 1999 Contemporary Art Centre, Prague 1999 Trienale Museum, Nisa (Poland) 2000 NOD Roxy Gallery, Prague 2000 Contemporary Art Centre, Prague 2000 Museum, Vyškov 2001 NOD Roxy Gallery, Prague 2001 Lennox Gallery, Prague 2002 NOD Roxy Gallery, Prague 2002 City Gallery, Prague House of the Golden Ring 2003 National Gallery, Prague Trade Fair Palace 2003 National Gallery, Prague Trade Fair Palace 1st Prague Biennial - The Youngest Ones Moravian Gallery, Brno The Scent of Leopard Skin 2004 Aleš South Bohemian Gallery, České Budějovice - Studio of Aleš Veselý 2004 Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg - HfBK Dresden - AFA Prague 2005 Moravian Gallery, Brno, Pour Féliciter Regional Gallery of Fine Art, Zlín - Youth Salon 2006 House of Art, Opava Studio of Aleš Veselý Vydalo České muzeum výtvarných umění v Praze k výstavě Alena Kupčíková Chlupatice v tanci slunce v rámci cyklu Alternativy v románských prostorách Husova Praha 1, Staré Město, 22. února 25. března 2007 Published by the Czech Museum of Fine Arts, Prague, to accompany the exhibition Alena Kupčíková Hairies in a Sun Dance held as part of the Alternatives series at the CMFA s Romanesque cellar spaces, Husova St, Prague 1 Old Town, 22nd February 25th March 2007 Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance Kurátor výstavy / Exhibition curator: Ivan Neumann Foto / Photographs: Alena Kupčíková, BauerPower Koordinátor výstavy / Exhibition coordinator: Jitka Kadlecová Překlad / English translation: Richard Drury Grafická úprava / Graphic design: Alena Kupčíková, Petr Štěpán Tisk / Print: Art D, Grafický atelier Černý s.r.o. ISBN:

2 Mobilní Galerie, 2003, dřevo, kov, polykarbonátové desky, 360 x 250 x 690 cm, Mobile Gallery, 2003, wood, metal, polycarbon panels, 360 x 250 x 690 cm Některé ženy vnímají své intimní chloupky jako nemoderní, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu. Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila exhibicionistické sny ženy. Cítím, že by tyto dárkyně neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam,nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz? Some women consider their pubic hair unfashionable, others value it as an adornment, individualising it by changing its appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo... I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman. I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit....or is it perhaps, to get those who look at my pictures guessing who gave her pubic hair for which picture? Video, 2003, 5 min., DVD Space and Bodily Qualities At first glance it might seem surprising that Alena Kupčíková, whose work is associated with new media and a strikingly conceptual character, is in fact a graduate of the Monumental Art Studio of Professor Aleš Veselý at the Prague Academy of Fine Arts. She does not, after all, manifest herself as a sculptress, nor was she tempted to create a three-dimensional artwork in its traditionally understood form. Even so, her work clearly shows a marked feeling for space, its dimensions and the human presence within them. Aleš Veselý spotted Kupčíková s talent for seeing, feeling and understanding space, as well as her ability to arrange, conceive and clarify her thoughts and ideas (especially in drawing) when she was still a student at secondary art school. He initiated her admission to the Academy of Fine Arts and subsequently to his own studio before she had finished her secondary school education. Veselý s gift for monumental and spiritual expression realised in large-scale works, his visionary ideas that find concrete form in free drawings and the monumental shaping of landscape spaces, meant that he undoubtedly found a potential affinity with Alena Kupčíková s talent. One can t overlook the vigour, unstoppable energy and assuredness with which Alena Kupčíková makes her drawings, the way she feels colour and uses its qualities. It is an energy that doesn t have its source in learned skill, but in her own irrepressible vision. In her drawings she traces the flow of her ideas, visualising the process by which the project comes into being. This approach is clearly not meant to culminate in the creation of an artwork the drawing or, more, generally, picture. That is not the aim at all, but even so the artwork in the traditional sense of the word does in fact come into being, regardless of the artist s intentions. Her artistically consummate drawings thus begin living their own independent life. This is the fate of her drawings for the project Sun Dance, which is part of her presentation at the Czech Museum of Fine Arts, Prague. This desire and ability to transform the experience of space into the two-dimensional surface of mostly large-scale drawings led Alena Kupčíková from the ceramics school in Bechyně to secondary art school and ultimately to the Academy of Fine Arts. In the open-minded and inspiring atmosphere of Veselý s studio at the Academy, she was able to find a path to her own artistic expression in which her original and purely visual talent was combined with a profound sensitivity for the space of human existence, the experience of which is mediated through all the senses along with the ability and necessity to arrange, conceive and articulate an image of her own understanding of the world. In this, she also makes use of new media. Sound, tone and a kind of murmur produced by the cosmos all play a key role in her projects. It can t be denied that Alena Kupčíková s work has thus far been chiefly discussed in connection with her participation in the exhibition Young Flesh held in Prague in Her female nude, a theme common in European art since the Renaissance, not to mention classical antiquity, aroused much interest in Prague at that time. It was not only because the nude s pose was much more provocative than custom usually permits, but also due to the fact that the drawing, with its assured, even masterful lines, was not a pencil or pen drawing but was made out of the pubic hair of the portrayed woman. This time, however, the series of drawings didn t stem from a carefully considered conceptual programme, but was a purely personal and private experience, a story, perhaps a small provocation with a sense of humour. It was only out of this story that the concept began to emerge, based on experiences of reactions to the first drawing that was not meant for public display. The concept culminated in the Mobile Gallery of 2003, which includes a series of drawings that could undoubtedly work in their own right as separate and independent pieces. Each drawing is, however, a personal story first and foremost. It could even be said that the drawings are the continual physical presence of the portrayed women who provided material for its creation with a varying degree of hesitancy. Although the Mobile Gallery highlights the serious question of how women see themselves in a rapidly changing social situation, the necessity of coming to terms with one s bodily qualities and the search for one s identity as witnessed by the accompanying statements recorded in audiovisual form, it seems to me that Kupčíková has also invested a significant degree of sarcasm in it as well aimed not at women, of course, but towards society s continuing inability to rid itself of ingrained, age-old clichés. Ivan Neumann Chlupatice Anna, 2006, chloupky z ženského přirození, ruční papír A2, zalaminováno Anna the Hairy, 2006, female pubic hair on A2 handmade paper, laminated Prostor a tělesnost. Na první pohled se snad může zdát velmi překvapivé, že Alena Kupčíková, jejíž tvorba je spojována s novými médii a má výrazně konceptuální rysy je absolventkou Školy monumentální tvorby sochaře prof. Aleše Veselého na pražské Akademii. Vždyť se jako sochařka neprojevuje, vytvoření tradičně pochopeného trojdimenzionálního výtvarného díla ji nezlákalo. Nicméně výrazný smysl pro prostor, jeho dimenze a lidský pobyt v nich je v její tvorbě patrný. Toto nadání vidět, cítit, rozumět prostoru i schopnost pořádat, koncipovat, ujasňovat si myšlenky a představy především kresbou zřejmě Aleš Veselý postřehl u mladé studentky střední výtvarné školy a inicioval její přijetí na pražskou AVU a posléze do své speciálky ještě před ukončením střední školy. Veselého schopnost nejen velkého produchovnělého sochařského gesta ve velkorysých realizacích, ale i jeho vizionářství uspořádávající ve volných kresbách i plánech myšlenky na monumentální ztvárnění krajinných prostorů jistě uviděly v talentu Aleny Kupčíkové možnou spřízněnost. Je skutečně nepřehlédnutelné s jakou vervou, až nutkavou energií a jistotou, která nepramení v naučené zručnosti, ale v nevyhnutelnosti zadržet vizi Alena Kupčíková kreslí, jak při tom cítí barvu a využívá jejich kvalit. V kresbě sleduje tok svých myšlenek, vizualizuje proces vzniku projektu. Je tedy zřejmé, že tu nejde o postup, který má být završen vznikem díla kresby, obecněji obrazu. To vůbec není cílem a přesto dílo v tradičním slova smyslu vlastně vzniká bez ohledu na úmysl autorky. Výtvarně svrchované kresby tak začínají žít vlastním nezávislým životem. A to je osud nejen kreseb k projektu Tanec slunce, který je součástí autorčiny presentace v Českém muzeu výtvarných umění v Praze. Tato touha i schopnost transformovat zážitek prostoru do dvou rozměrů plochy většinou velkoformátové kresby přivedly Alenu Kupčíkovou na počátku výtvarné dráhy z keramické školy v Bechyni do Prahy na střední výtvarnou školu a potom na Akademii výtvarných umění, kde v otevřené inspirativní atmosféře Veselého školy mohla Alena Kupčíková nalézt cestu k vlastnímu výtvarnému výrazu spojujícímu její osobitý, ryze obrazný talent se silnou citlivostí pro prostor lidského pobytu, jehož prožitek je prostředkován všemi smysly a se schopností i potřebou uspořádávat, zřetelně koncipovat a artikulovat i za pomoci soudobých médií podobu vlastního, osobního rozumění světu. I zvuk, tón, jakési šumění kosmu hraje v projektech Aleny Kupčíkové velmi významnou roli. Nelze popřít, že zřejmě dosud nejvíce se o autorčině tvorbě hovořilo v souvislosti s její účastí na výstavě Mladý maso (2002) v Praze. Ženský akt, tento námět běžný v evropském umění přinejmenším od renesance, o antice nemluvě, vzbudil v Praze tehdy hodně pozornosti. Nejen, že pozice aktu byla provokativnější než návyk připouštěl, ale kresba, jejíž linie byly vedeny jistě, ba suverénně, nebyla kresbou tužkou či perem, ale intimními chloupky zpodobené ženy. Tentokrát však nestál na počátku řady těchto kreseb koncept, promyšlený program, ale spíše ryze osobní, soukromý zážitek, příběh, snad malá provokace se smyslem pro humor. Koncept teprve z tohoto příběhu začal vyrůstat na základě zkušeností s reakcemi spojenými s první kresbou, která pro veřejnost vůbec nebyla určena. Jeho završenou podobou je dnes Mobilní galerie (2003), jejíž součástí je řada kreseb, které by mohly nepochybně fungovat i zcela samostatně jako jednotlivá oddělená díla. Každá kresba však je především osobním příběhem. Dokonce se snad dá říci, že kresby jsou stálou fyzickou přítomností zpodobených žen, které poskytly s větším, či menším zdráháním materiál k jejich vzniku. Ačkoliv Mobilní galerie upozorňuje na vážnou otázku sebenahlížení ženy v tak prudce se proměňující sociální situaci, na nutnost vyrovnávání se s vlastní tělesností, na hledání vlastní identity, o čemž svědčí doprovodná vyjádření žen audiovizuálně zaznamenaná, zdá se mi, že do ní autorka vložila i značnou dávku sarkasmu nesměřovaného ovšem vůči ženě, ale spíše vůči stále chabé schopnosti společnosti vystoupit ze zaběhaných, pohodlných věkovitých klišé. Ivan Neumann Tanec slunce se doprovází hudbou vlastního pohybu. Každý pohyb je spojen se zvukem i s neslyšným zvukem. Pohyb slunce převeden do zvukové stopy pomocí čísel - matematického vzorce. The sun s dance is accompanied by the music of its own movement. Each movement is linked with audible and inaudible sound. The movement of the sun is converted into sound tracks using a mathematical formula. Tanec slunce, video, zvuková nahrávka animace 1:20 minut Sun Dance, video, sound recording animation 1 min. 20 secs. Tanec slunce, skica, 2000, kombin. technika, 120 x 241 cm Sun Dance, sketch, 2000, mixed media, 120 x 241 cm Hlavní strana: Chlupatice Baletka, 2006, chloupky z ženského přirození, ruční papír A2, zalaminováno Title page: Hairy Ballerina, 2006, female pubic hair on A2 handmade paper, laminated

3

4 "...chlupatice..." Některé ženy vnímají své intimní chloupky jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy. Cítím, že by tyto dárkyně neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz? "...intimate hairs..." Some women consider their pubic hair to be "unfashionable" or even "unaesthetic", others value it as an adornment, individualising it by changing it s appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo... I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman. I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit....or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who gave her pubic hair for which picture?

5

6

7

8

9

10 .. Cítím, že by tyto dárkyně neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz?..i felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit....or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who gave her pubic hair for which picture? Video DVD 5min..

11

12

13 Sun Dance The sun s dance is accompanied by the music of its own movement. Each movement is linked with audible and inaudible sound. The movement of the sun is converted into sound tracks using a mathematical formula. Sun Dance 1, sketch, 2003, mixed media, 120X240 cm Sun Dance 2, sketch, 2003, mixed media, 120X240 cm Sun Dance, video, sound recording animation 1 min. 20 secs.

14 Sun Dance Recording a shadow in a situation I chose various objects that I then began photographing. I used these objects to compose various still lifes, which I placed in the landscape and photographed, as in the previous example, over periods of sixty minutes in the natural light of the sun. (I photographed the sculpture of a moving stag as it eats a leaf from a tree). This sculpture is on its own without a moving shadow, and so many interesting factors emerge here that. I will return to it again; in addition I photographed various branches, glasses in which I had particular objects (a shadow in a shadow), stones and shells Model of the sea I chose one of these still lifes and called it the sea this shape is indefinite and can represent all kinds of shapes and situations. I transferred the photographs of sea still lifes to a single picture in which I chose the photographed situations at two-hour intervals. These situations create a kind of film set in motion. I apply a grid to a picture prepared this way, which helps me to determine the time and pitch. In the given model in this case the sea you find the centre, which you determine by marking out a rectangular boundary around the model (a geometrical shape), finding the centre. You then take it down perpendicular to the lower axis (you get the axis of the pitch by marking out the extreme shadows). You can now stick a compass in the centre of the model and draw semicircles whose distance is determined by the axis of pitch (which is divided into 1cm sections). The semicircles represent time and the movement of the sun. I draw straight lines out from the centre of the model at angles of 30 to 180 degrees. 30 degrees represents the movement of the sun, which moves 15 degrees in one hour (in my case two hours 30 degrees). Because of the straight lines (r), the axes of the shadows cut through the circles (the axis of the pitch is divided into 1cm sections). I record the points that intersect each other, then I begin converting these shadow points to the given angles of 30 degrees according to this formula: a = is the given time (the curve measure) and r = is the pitch (the angle is the colour of the tone).with this approach you can achieve many other combinations and logical connections. I composed tones using the numbers I acquired. I installed this entire matrix into a computer programme.

15 Tanec slunce se doprovází hudbou vlastního pohybu. Každý pohyb je spojen se zvukem i s neslyšícím zvukem. Jízda autem - přímé světlo mezi stromy. Tato myšlenka o zhudebnění pohybu mě napadla jízdou autem, kdy jsme projížděli kolem lesa a paprsky slunce se prodíraly lesním porostem. Když si představím, že jízda autem je nějaký čas a hudba je o čase, výška tónu by rozhodla o výšce slunečních paprsku v lese, barva tónu by byla ovlivněná hustotou porostu. Vše je o viditelnosti k naší pozorovatelně ( auto ). Potom v těchto světelných bodech pomocí geometrie najdeme střed. Spojením světelných středů získáme jakýsi graf, který by se dal přenést na notovou osnovu. Chůze lesem - přímé světlo. Chůze lesem je podobná situace jako jízda autem, ale liší se především množstvím nastalých situací. Při chůzi lesem si můžu například lehnout a vybrat si část s kterou se budu zabývat. Mohu se různě natáčet, přetáčet a tím si měnit rytmus, výšku a barvu tónu ( celé symfonie ). Tyto dvě situace jsou mi sympatické, ale rozhodla jsem se, že dané množství rozvinu více do hloubky. Promítání přímého světla na stromy a na architekturu. Na stromech. V této situaci mě zajímá promítání světla na stromech, které se objevují v podobě tzv. prasátek jdoucích nad sebou, za sebou, vedle sebe. Znovu si mohu zvolit úhel pohledu se kterým budu pracovat. Nebo opět se projdu po lese v různých směrech a budu si zaznamenávat tzv. prasátka do notové osnovy ( použiji stejné metody jako v předchozích příkladech - vyhledáním středu ve světle -červená linka ), např. noty které probíhají ve vrchních částech stromu by byly zapsány na jednu notovou osnovu atd. Výšku tónu ( zelená linka ) určuje vzdálenost od země ke středu světla.

16 Na architektuře. Na stavbě je promítání přímého světa dáno již samotnou architekturou. Opět si vybereme pohled, najdeme středy ve světlých plochách ( kde není stín ). Po spojení těchto středů získáme graf (tím dostaneme čas v hudbě). Změříme vzdálenost od středů k zemi a tím získáme výšku tónu. Potom graf můžeme aplikovat na notovou osnovu. Tento způsob se mi zdál také málo přesný. Začala jsem hledat dál. Rozdíl mezi světlem a stínem. Metoda rozdílu mezi světlem a stínem ( křivka vzniklá mezi světlem a stínem ) je dána sluncem a proto se mi zdá relativně přesná. Na stromech. Způsob zapsání výšky a času ( v hudbě), použiji podobného principu, jako v předcházejících příkladech. Konkrétní bod v notovém zápisu najdeme na středu rozhraní světla a stínu. Jejich spojením získáme notový zápis. Výšku tónu získáme změřením vzdálenosti od koruny stromu. Zápis not bychom si mohli zvolit sami (např. obcházením kolem stromu), vyfotografovat si určité pohledy. Ty potom spojovat, nebo si opět vybrat jeden pohled a na něm libovolně zapisovat noty.

17 Na architektuře. Na architektuře vzniká dokonalá partitura, která by stačila přenést na notovou osnovu. Tento zápis partitury jsem pozorovala v určitém časovém úseku (po šedesáti minutách ). Takto vzniká úžasná grafická záležitost. Každý časový úsek by zvlášť představoval jednu časovou osnovu ( nebo každá hodina by byla jeden hudební nástroj a tyto hodinové partitury by probíhaly zároveň. Zajímavé je také promítání stínu na reliéf fasády nebo na okna - zde asi každého napadne veliká možnost variant zápisu do notové osnovy (např. co okno to nástroj, v každém patře jiný nástroj atd. - v detailu můžeme zakomponovat i záclonu, čímž se dostaneme do netušených dimenzí.) Bohužel tato moje skoro dokonalá idea není opět tak přesná a to z důvodu plastičnosti mojí představy. Protože v hudbě nefunguje plastičnost, ale plochost, ( to bych musela notovou osnovu aplikovat za sebe. ) Chtěla jsem použít i videozáznam, kde bych pronásledovala stín v ulicích od východu slunce a s kamerou bych procházela ulice. Zápis partitury přímo na notovou osnovu Architektura. Zmínila jsem se o zakreslení stínu na reliéf. Začala jsem vyhledávat reliéf, který by již představoval notovou osnovu - ale bylo to moje zklamání - nenašla jsem dostatečně zajímavě promítnutý stín na této dokonalé osnově. Stín modelu. Začala jsem pracovat s modelem lesa,( který mi původně sloužil na pozorování přímého slunce na stromech,) Tento model jsem umístila do krajiny na notovou osnovu a v šedesáti minutových intervalech nesnímala změněné situace - tento zápis by se dal již použít k hrané improvizaci.tak vznikla symfonie slunečního dne. Na tomto lesním stínu mě zaujalo zbarvení vrcholu jednotlivých větviček - barva tónu.

18 Zápis stínu do jedné situace. Vybrala jsem si různé předměty, které jsem začala fotit. Z těchto věcí jsem začala skládat různá zátiší, která jsem umisťovala do krajiny a fotila jako v předchozím příkladu po šedesáti minutách, v přirozeném světle slunce ( fotila jsem sochu jelena v pohybu jak jí ze stromu nějaký list). Tato socha je sama bez stínu v pohybu, tady již vznikají natolik pro mě zajímavé momenty, že se k nim ještě vrátím, dále jsem fotila různé větve, sklenice ve kterých jsem měla nějaké předměty (stín ve stínu ), kameny, mušle.. Model moře. Z těchto zátiší jsem si vybrala jedno a pojmenovala ho "moře" tento tvar je neurčitý a může zastupovat veškeré tvary a situace. Fotografie se zátiším moře jsem přenesla do jednoho obrazu, kde jsem si vybrala nafocené situace po dvou hodinách. Z těchto situací vznikne jakýsi rozpohybovaný film. Na takto nachystaný obrázek aplikuji tzv. mřížku - která mi určí čas a výšku. V daném modelu - v tomto případě moře najdeme střed, který určíme tak, že ohraničíme model do obdélníku, ( do geometrického tvaru ), najdeme střed, ten kolmo spustíme na spodní osu ( osu výšky - získáme ohraničením krajních stínů.) Teď můžu zabodnout kružítko do středu modelu a narýsovat polokruhy, jejichž vzdálenost je určena osou výšky ( osa výšky je rozdělena po 1 cm). Polokruhy představují čas a pohyb slunce. Ze středu modelu vyvedu přímky o úhlech 30 až 180 stupňů. 30 stupňů představuje pohyb slunce, které se posouvá za 1 hodinu o 15 stupňů ( v mém případě dvě hodiny - 30 stupňů ). Díky všem přímkám ( r ) se mi osy stínů protnou kružnicemi ( osa výšky je rozdělena po 1 cm). Body které se protnou zaznamenám. Pak tyto body stínů začnu propočítávat k daným úhlům 30 stupňů a to podle vzorce: a =2 x 3,14 x r x αº 360 a - je daný čas ( oblouková míra ). r - je výška ( úhel je barva tónu ). Tímto postupem je možné docílit mnoho dalších kombinací a logických spojení. Ze získaných čísel jsme složila tóny. Celou tuto číselnou matrici, jsem dosadila do počítačového programu.

19 Projekt: Slabikář a Testy pro DYS Project : Primer and Tests for dyslexic Vytvoření obrazových a zvukových Testů a Slabikáře na možné odhalení a aktivaci postižených mozkových buněk, specifických poruch učení u dětí ve věku 4-6 let ( dyslexie, dysgrafie - nosič CDrom) - interaktivní animace,videa. ( Doktorandska práce na AVU - ) Project for Ph.D Primer and Tests for dyslexic children from 4 years age: This project came from my experiences as dyslexic myself and I come with new way how to help this children. The whole project I am consulting with many professors of dyselxia. All ideas is about artbased catalyst helping teachers/parents to activate the hindered brain cells of dyslexic children by enhancing their learning processes with a multitude of visual and acoustic aids. The primer/and tests are made in interaktive animation,videos,fotos game.

20

21 ALENA KUPČÍKOVÁ č. k. 77 / Cat. no. 77 Moje srdce Ženské srdce je složeno z mnoha tužeb, co je v něm, nikdo netuší a mnohdy ani ony samy. Pro nás ženy je nejhorší mít prázdné srdce a nemít možnost někoho milovat nás ničí Od světa očekáváme Echo na naše tužby, přání, potřeby Ptala jsem se mnoha žen na otázku, co je v ženském srdci. Najít symboly, co je opravdové ženské srdce, je velice složité. Jsme každá jiná, i přesto mnoho žen odpovědělo velice shodně: V mém srdci to nejdůležitější je chlap, rodina, děti, domov. Abych našla nějakou odpověď, tak jsem se rozhodla udělat svoje srdce. My Heart A woman s heart contains many longings; no one knows what s inside, not even the women themselves. The worst thing that can happen to us, women, is to have an empty heart, and not having a chance to love is killing us We expect the world to Echo our longings, desires, needs I have asked many women what is inside the woman s heart. It is quite hard to find symbols of what the real woman s heart is. Each of us is different, nevertheless, many women have given the very same answer: The most important things in my heart are my man, family, children, home. To find an answer I have decided to create my own heart. Narozena: 22. října 1976 Šumperk Studia: Akademie výtvarných umění v Praze ( ) Technikon Natal Durban, Jihoafrická republika (2000) Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paříž, Francie (2003) doktorantské studium ( ) Vystavuje od r.1993 Samostatné výstavy v letech : 2007 Chlupatice v tanci slunce, České muzeum výtvarných umění, Praha Adresa: Kmochova 10, Praha Moje srdce, 2008 video animace, DVD, 2 minuty Video animace je součástí projektu 1 video, 1 žena, 1 země - Nyní v tomto projektu je 42 umělkyň a 42 zemí. Born 22 th October 1976 in Šumperk Studies: Prague Academy of Fine Arts ( ) Technikon Natal Durban, South Africa (2000) Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France (2003) Ph.D studies ( ) Has been exhibiting since1993 Solo exhibitions between 2005 and 2008: 2007 Hairies in a Sun Dance, Czech Museum of Fine Arts, Prague Address: Kmochova 10, Prague My Heart, 2008 video animation, DVD, 2 minutes This video animation is part of the project 1 Video, 1 Woman, 1 Country - There are currently 42 women artists and 42 countries involved in the project. 84

Na výstavě Pro Dva umělkyně předvádí svou vizuálně bohatou tvorbu datovanou od roku 2011.

Na výstavě Pro Dva umělkyně předvádí svou vizuálně bohatou tvorbu datovanou od roku 2011. Na výstavě Pro Dva umělkyně předvádí svou vizuálně bohatou tvorbu datovanou od roku 2011. Poté co Alena Kupčíková absolvovala pražskou Akademie výtvarného umění - dokončena titul Ph.D., studium v zahraničí

Více

Národní galerie v Praze, 2008 ISBN 00 0000 000 0. www.ngprague.cz. www.ngprague.cz

Národní galerie v Praze, 2008 ISBN 00 0000 000 0. www.ngprague.cz. www.ngprague.cz katalog 2008.indd 1 24.4.2008 23:29:00 l International Triennale of Contemporary Art 2008 National Gallery in Prague Re-reading of the Future June 3 September 14, 2008 Veletržní palác, Dukelských hrdinů

Více

chlupatice projekt 2003/2012

chlupatice projekt 2003/2012 chlupatice projekt 2003/2012 Baletka, 2009, chloupky z ženského ohanbí, papíru, 70 x 100 cm, zalaminováno, UV filtr Naivní, 2010, rzrzavé chloupky z ženského ohanbí, papíru, 70 x 100 cm, zalaminováno,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Kryštof Ambrůz 2014-2015

Kryštof Ambrůz 2014-2015 Kryštof Ambrůz 2014-2015 CURRICULUM VITAE Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Tel.: email: Kryštof Ambrůz 18.09. 1990 Šarovy 95, Bohuslavice u Zlína 76351 +420725458198 kristof.ambruz@gmail.com

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis DRUHÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_18 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ KRESBA A GRAFIKA FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING NAROZENINY - REKONSTRUKCE BIRTHDAY - RECONSTRUCTION

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Alena Kupcikova. Member of Group: 2008 Femlink www. femlink. cz (1 Woman Artist, 1 Video, 1 Country.)

Alena Kupcikova. Member of Group: 2008 Femlink www. femlink. cz (1 Woman Artist, 1 Video, 1 Country.) Alena Kupčíková, absolventka pražské Akademie magisterského a doktorandského studia, studovala rovněž v Jihoafrické republice na Technikon Natal v Durbanu a na Pařížské Ecole Nationale Supérieure des Beaux

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

9. 3. 1. 5. 2016. Dům pánů z Kunštátu

9. 3. 1. 5. 2016. Dům pánů z Kunštátu Robert V. Novák Dům umění města Brna 9. 3. 1. 5. 2016 Dům pánů z Kunštátu A L B V M 9. 3. 1. 5. 2016 Robert V. Novák ALBVM Kurátor a text Curator and text: Jana Vránová Překlad Translation: Kateřina Tlachová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Alena Kupčíková. Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku

Alena Kupčíková. Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku Alena Kupčíková Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku www.alenakupcikova.cz, studio@alenakupcikova.cz 2004 2010 Ph.D.doktorandské studium na Akademie výtvarných umění v Praze, prof.m.knižák, projekt

Více