Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, Vyškov, IČ: tel.: , Č. j.: 616/11 Ve Vyškově Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium Vyškov Škola orientace ve světě poznání RNDr. Václav Klement ředitel školy RNDr. Jaroslav Orság předseda školské rady Rada školy Výroční zprávu schválila dne

2 a) Základní informace o škole Název školy: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Sídlo školy: Komenského náměstí 16, Vyškov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO školy: IZO ředitelství: IZO jídelny: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitel školy: RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov Telefon: Webové stránky: Kapacita školy: 780 ţáků Kapacita školní jídelny: 350 jídel Počet studentů k Školská rada Ing. Richard Balát, člen ŠR za rodiče a zletilé ţáky Ing. Hana Čermáková, členka ŠR za rodiče a zletilé ţáky Mgr. Miloslava Mačíková, členka ŠR za pedagogický sbor RNDr. Jaroslav Orság, předseda ŠR, člen ŠR za pedagogický sbor Mgr. Jiří Pliska, člen ŠR za zřizovatele Charakteristika školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola připravující mládeţ především pro studium na vysokých školách. Charakteristika gymnázia je dána Zákonem č. 29/1984 Sb. a novelou č. 171/1990 Sb., 15, odst., od 2005 zákonem č. 651/2004 Sb. Ve školním roce 2010/2011 studovali ţáci na tomto gymnáziu ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Oba cykly jsou vedeny jako gymnázium všeobecné. Uvedené studijní cykly byly Gymnáziu Vyškov povoleny Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne pod č. j / a od zařazen do školského rejstříku pod č. j /20052 Celkově studovalo na gymnáziu k ţáků ve 24 třídách, tj. průměrně 28,6 ţáků na třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě historické budovy gymnázia bylo 8 tříd umístěno v jednom pavilonu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o niţší ročníky víceletého gymnázia.

3 b) Přehled učebních plánů Gymnázium Vyškov vyučovalo ve školním roce 2010/2011 podle učebních plánů schválených MŠMT ČR. Obory vzdělávání: 7941K/41, 7941K/81, 7941K/401, 7941 K/80 Čtyřleté gymnázium: učební plán č. j /9922 ze dne s platností od počínaje prvním ročníkem. Osmileté gymnázium: generalizovaný učební plán č. j /9423 ze dne (pro primy od ), generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /9922 ze dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem, Školní vzdělávací program Škola orientace ve světě poznání, verze 0 pro gymnaziální vzdělávání, verze 0 pro základní vzdělávání. Učební plány(ve sloupci je uveden počet dělených hodin): Niţší gymnázium Vyšší gymnázium Předmět V VI I II III (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) IV(ŠVP) VII VIII (ŠVP) (ŠVP) Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Občanská výchova Základy spol. věd 2 2 Společenské 1 1 vědy Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelné předměty

4 Celkem hodin Ve školním roce 2010/11 se podle ŠVP učí v primách, sekundách, terciích, kvartách, kvintách, sextách, v a ročníku, ostatní ročníky se učí podle stávajícího učebního plánu. Volitelné předměty 2010/2011 Anglický jazyk / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Anglická konverzace / ročník, septimy Anglická konverzace / 4. ročník, oktávy Německá konverzace / ročník, septimy, 4.ročník, oktávy Ruská konverzace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Španělská konverzace / ročník, septimy Španělská konverzace / 4. ročník, oktávy Francouzská konverzace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Informatika a výpočetní technika / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Písemná a elektronická komunikace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář matematika / ročník, septimy Seminář matematika / 4. ročník, oktávy Seminář z fyziky / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z fyziky / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Fyzikálněfilozofický seminář / 4. ročník, oktávy Filozofie a etika / 4. ročník, oktávy Deskriptivní geometrie / ročník, septimy / první rok dvouletého Deskriptivní geometrie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z dějepisu / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z dějepisu / 4. ročník, oktávy Společenskovědní seminář/ 4. ročník a oktávy Seminář ze zeměpisu / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář ze zeměpisu / 4. ročník, oktávy Seminář z biologie / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy Seminář z chemie / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z chemie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z českého jazyka a literatury / 4. ročník, oktávy Seminář z českého jazyka a literatury / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Latina / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Dějiny kultury / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z hudební výchovy / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Právo a ekonomika / ročník, septimy Psychologie a religionistika / ročník, septimy Sociologie a politologie / ročník, septimy Sportovní hry hoši Ţáci si volí 3 semináře ve třetím ročníku (septimě) a 4 semináře v maturitním ročníku.

5 Nepovinné předměty 2010/2011 Sportovní hry hoši / kvarty Sportovní hry mladší a starší dívky / primy kvarty GIS / sekundy tercie Filmový klub / kvarty Počítačová grafika a zpracování textu / sekundy kvarty Italská konverzace / tercie kvarty c) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy ředitel školy RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele, preventista Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze rizikových forem chování zástupce ředitele Ing. Čermáková Hana In vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Šlapal Zdeněk Ma, Fy interní učitelé třídní B Mgr. Alánová Milana Ma, Fy třídní 4. A Mgr. Balátová Mária Ma, Ze, Vt Mgr. Bednářová Marta Ze, Tv Mgr. Crhonková Jitka Čj, Aj třídní PA Mgr. Drábková Blanka Čj, On Bc. Formánková Eva Aj RNDr. Hájek Jiří Ma, Fy, Vt třídní A Mgr. Hanzlíková Hana Čj, Nj třídní 8. OB Mgr. Herman František Bi, Tv PhDr. Hrdinová Alena Čj, Nj třídní 5. QA Mgr. Hreţová Jitka Bi, Ch Mgr. Jančiová Lenka Tv, Ze třídní SA Mgr. Klement Petr Bi, Tv Mgr. Klimešová Alena Fj, Tv třídní 4. B Mgr. Kolčářová Jana Čj, Dě třídní B, mentor, koordinátor SOČ Mgr. Kubačáková Marta Bi, Ch třídní 8. OA Mgr. Kubaláková Věra Čj, Dě Ing. Kubínová Dita Ch třídní PB Mgr. Kudlička Petr Ma, Ze Mgr. Mačíková Miloslava Aj, Rj třídní TB Mgr. Mandelíková Iva Čj, Aj Mgr. Máslová Renata De, Ze třídní 6. XA PhDr. Mikulka Radek Čj, Dě třídní A Mgr. Minářová Lada Čj, Dě, Ad Mgr. Nedomová Petra Aj třídní 6. XB RNDr. Orság Jaroslav Ma, Ch

6 třídní A Mgr. Orságová Romana Ma, Vt Mgr. Plevová Jana Čj, On třídní B Mgr. Pluskalová Alena Ma, Dg třídní 7. MA Mgr. Posoldová Jana Ma, Fy Mgr. Skálová Klára Šj, Dě třídní TA Mgr. Šaini Hejová Hana Čj, Hv třídní 4. KB Mgr. Ševčíková Zuzana Ma, Ch preventista rizikových forem chování Mgr. Šprňová Helena Aj, Rj, Tv Mgr. Šustek Zdeněk Ma, Fy Mgr. Tonkovičová Monika Aj třídní 4. KA Mgr. Tvrďoch Lukáš Čj, Dě Mgr. Vejmola Jan Ma, Vt Mgr. Vejmolová Alena Nj, La třídní S B Mgr. Vernerová Eva Čj, Dě Mgr. Vlčková Eva Rj, Vv třídní 7. MB Mgr. Vrbacká Gabriela Nj, ZSV třídní Q A Mgr. Welterová Danuše Ma, Dg Mgr. Zbořil Radomír Ma, Aj Mgr. Zbořilová Zlatka Aj, Rj výchovná poradkyně Mgr. Zedníková Olga Dě, On Učitelé na zkrácený úvazek, externisté P.ICLic.ThLic. Cinciala František náboţenství PaedDr. Hrivnáková Jitka Ch, Bi Mgr. Pavlíková Jana Fj Mgr. Podejmová Pavla Aj Mgr. Šefčíková Vlasta Hv Mgr. Štreit Jiří náboţenství Mgr. Turková Marie Bi, Tv Mgr. Sovová Jaroslava Ze, Tv Mgr. Zavadil Ivo Čj, TV THP a provozní zaměstnanci Ekonomka školy Ing. Poláchová Andrea Mzdová účetní Dvořáková Zdeňka do Srnová Soňa od Tajemnice školy Přikrylová Erika Stravovací referentka, administrativní pracovnice Teuchnerová Eva Správce sítě, knihovník Bc. Boudný Michal Správce počítačové sítě Mgr. Šustek Zdeněk Správce počítačové sítě RNDr. Hájek Jiří Správce počítačové sítě Mgr. Vejmola Jan Kuchařka Burianová Jitka Kuchařka Čechová Petra Kuchařka Grošková Jana Uklízečka Doleţalová Jiřina Uklízečka Hepilová Jaroslava Uklízečka Mazalová Miloslava Uklízečka Simonidesová Růţena

7 Uklízečka Uklízečka Uklízečka Školník, topič Sedláčková Romana Štěrbová Jana Přikrylová Filomena Hledík Antonín mateřská dovolená učitelka Mgr. Kubartová Ivana učitelka Mgr. Vybíralová Iva mzdová účetní Srnová Soňa do d) Přijímací řízení Na víceleté (osmileté) gymnázium byla vyhlášena dvě kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2011 / 2012, u kterých byly dva termíny. Do kola na první termín bylo přihlášeno 50 ţáků (z toho 30 dívek). Na druhý termín prvního kola bylo přihlášeno14 ţáků (z toho 9 dívek). Do kola na první termín byl přihlášen 1 ţák (z toho 1 dívka). Z kola přijímacích zkoušek nenastoupí 10 ţáků (z toho 7 dívek). Celkem bylo do víceletého gymnázia přijato 60 ţáků (z toho 36 dívek). Zápisové lístky odevzdalo 55 ţáků (z toho 33 dívek). Všichni přihlášení ţáci vykonali SCIO testy (obecné studijní předpoklady). Na čtyřleté gymnázium byla vyhlášena tři kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2011 / 201 Do kola na první termín bylo přihlášeno 42 uchazečů. Na druhý termín kola bylo přihlášeno 34 uchazečů. Dva uchazeči se nedostavili ke zkoušce. Do kola se nepřihlásil ţádný uchazeč. Do kola se přihlásil 1 uchazeč. Celkem bylo do čtyřletého gymnázia přihlášeno 77 uchazečů (z toho 50 dívek). V prvním kole bylo přijato 60 uchazečů, 51 odevzdalo zápisový lístek. Z nepřijatých studentů 6 podalo odvolání, 2 z nich odevzdali zápisový lístek. Ve kole byl přijat jeden uchazeč a odevzdal zápisový lístek. Celkový počet studentů je 54 (z toho 36 dívek). Všichni uchazeči vykonali SCIO testy (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích gymnázia ve školním roce 2010/2011 včetně maturitních zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách: Třída pololetí Počet ţáků Zameškané hodiny Chování Prům. Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifik. Celk D CH omluv. průměr neom. 2 3 A , ,88% , B , ,71% , A , ,94% ,

8 B , ,79% , A , ,55% , B , ,38% , A , ,63% ,40 0, B , ,50% , PA , ,14% , PB , ,14% , SA , ,0% , SB , ,0% , TA , ,6% , TB , ,0% , KA , ,4% , KB , ,3% , QA , ,67% , QB , ,52% , XA , ,77% , XB , ,33% ,16 0, MA , ,54% , MB , ,24% ,34 0, OA , ,04% , OB , ,38% ,03 0, škola , ,55% ,28 0, Třída pololetí Počet ţáků Zameškané hodiny Chování Prům. Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifik. Celk D CH omluv. průměr neom. 2 3 A , ,13% , B , ,03% ,96 0, A , ,61% , B , ,69% , A , ,52% , B , ,13% , A , ,38% , B , ,50% , PA , ,57% , PB , ,29% , SA , ,0% , SB , ,8% ,91 0, TA , ,6% , TB , ,0% , KA , ,7% ,88 0, KB , ,9% , QA , ,00% , QB , ,52% , XA , ,46% , XB , ,33% , MA , ,22% , MB , ,86% , OA , ,04% , OB , ,08% ,50 0,04 0 0

9 prospělo neprospělo neklasifikov áno prospělo neprospělo neklasifikov áno škola , ,73% ,68 0, profilová část Maturita společná část třída počet žáků vyznamenaní celkem z toho samé výborné 4. A B OA OB Sdělení o umístění absolventů Typ školy Počet studentů Vyjádření v % Vysoké školy ,02% Vyšší odborné školy 0 0,00% Jazykové školy 2 1,71% Úřad práce 2 1,71% Zaměstnání 3 2,56% Au pair 0 0,00% Celkem další studium (VŠ+VOŠ+jazykové školy) Umístění absolventů podle tříd ,72% Třída Typ školy Počet studentů Vyjádření v % VŠ ,00% VOŠ 0 0,00% 4. A jazyková škola 0 0,00% úřad práce 0 0,00% zaměstnání 0 0,00% VŠ 29 90,62% VOŠ 0 0,00% 4. B jazyková škola 2 6,25% úřad práce 0 0,00% zaměstnání 1 3,13% VŠ ,00% O A VOŠ 0 0,00% jazyková škola 0 0,00% úřad práce 0 0,00%

10 O B f) Prevence rizikových forem chování zaměstnání 0 0 VŠ 22 84,62% VOŠ 0 0,00% jazyková škola 0 0,00% úřad práce 2 7,69% zaměstnání 2 7,69% Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve dvou základních liniích. První linií je soustavné kaţdodenní působení učitelů na studenty. Učitelé zařazují vhodná témata v jednotlivých předmětech, především výchovu ke zdravému způsobu ţivota. Patří sem i práce třídních učitelů, jejich podpora a pozitivní ovlivňování sociálního prostředí ve třídách, včasné rozpoznání a řešení negativních projevů ve vztazích mezi studenty. Druhou linii představují speciální programy a aktivity zaměřené na jednotlivé sociálně patologické jevy, především kouření a zneuţívání návykových látek. Hlavním úkolem MPP je neustále upevňovat dobré vztahy ve třídě a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými kolektivy. Všechny dále uvedené programy naplňují náš dlouhodobý cíl, kterým je soustavná podpora pozitivního sociálního prostředí v jednotlivých třídních kolektivech. Vedou studenty k poznání sebe sama, ke správnému sebehodnocení a sebeúctě. Posilují také silné stránky studenta, přispívají ke zvládání stresových situací, k dovednostem řešit problémy a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, coţ je nejlepší prevencí před negativními společenskými jevy. Minimum třídních učitelů VG pracuje s kolektivem mimo školu. Je to dáno i tím, ţe nejsou pořádány výlety a na exkurze jezdí jako pedagogický doprovod především učitelé s vhodnou aprobací. Na NG jsou výlety součástí MPP. Velkým přínosem jsou adaptační pobyty pro nově vzniklé kolektivy prim (spojené s přírodovědným praktikem) a ročníků a jejich třídní učitele, práce s kolektivy kvart (spojeno se zeměpisným praktikem), lyţařský výcvik pro sekundy, ročníky a kvinty a sportovní kurz ročníků a septim. Nabídka seminářů pro preventisty a další zájemce byla dostatečná. Dále pokračuje spolupráce s PPP Vyškov, s DDM Vyškov, Policií ČR a Městem Vyškov Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli probíhá takřka bez problémů. Školní psycholog stále na škole není k dispozici. Hlavním důvodem je finanční stránka věci. Studenti a pedagogové mohou vyuţívat volně přístupná telefonní čísla na poradny s drogovou i jinou problematikou. Tyto kontakty jsou neustále aktualizovány. Materiály související s prevencí rizikových forem chování jsou všem vyučujícím, studentům i rodičům k dispozici u preventistek (lze spolupracovat i s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově). Další kontakty (telefony, y, adresy apod.) jsou vyvěšeny na informační nástěnce, popř. u preventistek. Deník preventisty je průběţně doplňován o aktuální dění ve škole. Další stručný přehled aktivit je v následující tabulce: Akce Počet během školního Určeno roku Seznamovací pobyt 2 A, B a jejich třídní učitelky

11 Přírodovědná praktika, seznamovací 2 P A, B, třídní učitelé a další aktivity vyučující Zeměpisné praktikum, práce s 2 K A, B, třídní učitelé a další kolektivem vyučující Besedy, přednášky 4 jednotlivým třídám dle dohody Tématické programy (Den Země, Piafa, NG Den naruby) Víkendové pobyty 1 zájemcům z řad ţáků Schůzky metodiků 1 Společné akce pracovníků 2 Pomoc městu a DDM 2 vybraní studenti Semináře 1 zájemcům z řad pedagogů Řešení závaţnějších problémů 2 spolupráce s Policií, PPP, rodiči g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků typ kurzu/školení počet zúčastněných Školení Zákoník práce, Vyškov 3 Být a nebýt bit, seminář lidská práva, Brno 1 Webové aplikace 23 Školení BOZP 75 Školení učitelů fyziky Vyhláška č Seminář Náš společný svět 4 Školení MOODLE 13 Seminář Rollout AreGIS 10 3 Školení GOOGLE SKETCHUP, Brno 2 Seminář Simulační hry v CJ, Brno 2 Školení k maturitě, Olomouc 2 Seminář Dějiny regionu 1 Seminář ČJ, Brno 2 Seminář Finanční gramotnost 1 DVPP RJ, Brno 3 FS II. funkční školení 1 Hospodaření a vedení účetnictví v PO 1 Ţivot a dílo Aloise Musila, FF MU Brno, přednáška a 1 výstava Školení ICL 1 Najdi svého marťana seminář na DDM Vyškov 1 Ptáci a krajina Jiţní Moravy, seminář Brno 1 Oxford Methodology Day, seminář Olomouc 2 Práce s nadanými ţáky 3 Aplikace metody simulačních her ve výuce EVVO 1 Interní školení GIS 7 Platové předpisy ve školství 2 Roční zúčtování platů za rok 2010, Vyškov 1 FKSP 2011, Brno 1

12 Změny v účetnictví v roce 2011, Brno 1 Seminář k programu SVES, JÚ JmK Brno 1 Práce s redakčním systémem 5 Seminář Scio přijímací zkoušky 2 Exam Roadshow, Brno 3 Motivační hry v zeměpisu 2 Oborový seminář chemie Nové trendy ve výuce, Brno 1 Spisová sluţba a archivnictví 2 Seminář k OP VK 1 Virtuální komunikace, Brno 2 Seminář AJ, Brno 1 Jasmínová revoluce, přednáška, Olomouc 1 Konference Inovace odborné praxe 1 Fondy EU 1 Školení k nové maturitě ŠMK 4 Školení k nové maturitě hodnotitelé písemných prací 9 h) Mimoškolní aktivity a prezentace na veřejnosti zapojení školy do projektu Škola podporující zdraví, do projektů vyhlášených Městem Vyškov a Nadací Tři brány spolupráce s druţebním gymnáziem v Michalovcích, lyceem ve Villa Realu a výměnné pobyty Karlsbad koncert váţné hudby, účinkující ţáci gymnázia dny otevřených dveří na obou budovách divadelní aktivity v rámci vyškovských divadel a pomoc na divadelním festivalu Trdloviny pomoc ţáků při kulturních a společenských akcích města Vyškova spolupráce s DDM a PPP Vyškov, s Policií ČR spolupráce se SSŠ přednášky odborníků na různá témata přírodovědné a technické exkurze literární a dějepisné exkurze výtvarné a hudební exkurze zahraniční zájezdy přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum návštěva Úřadu práce Vyškov, návštěva soudu ve Vyškově výchovné programy zaměřené na rizikové formy chování sportovní aktivity např. lanové centrum, kurzy lyţování a snowboardingu (Rakousko), letní sportovní kurz (turistika, kurz windsurfingu, vodní turistika, cykloturistika, lukostřelba, orientační běh) návštěva divadelních představení ve Vyškově a Brně vydávání školního časopisu Šach NG Filmový klub pro zájemce z kvart

13 umístění ve školním kole umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole Úspěchy v soutěžích a olympiádách NG soutěž jméno Astronomická olympiáda kategorie GH (P S) Chemická olympiáda Zeměpisná olympiáda kategorie A Zeměpisná olympiáda kategorie B Zeměpisná olympiáda kategorie C Martin Orság, P B Petr Vičar, S B Jakub Švehla, S B Vendula Březovská, P A Zuzana Klusalová, P A Dalimil Ševčík, K B Martin Špilar, K B Elizabet Maňásková, K A Martin Orság, P B Veronika Tupá, P B Dušan Morbitzer, P B Petr Vičar, S B Jan Kolčář, S A Dagmar Dvoráková, S B Dalimil Ševčík, K B Šimon Pavlas, T B Martin Špilar, K B Eurorébus kategorie C Šimon Pavlas, T B 10. v celostátním kole Dějepisná olympiáda Šimon Pavlas, T B Dalimil Ševčík, K B Lenka Košťálová, K A Dominika Rieglová, K B Konverzační soutěţ v AJ kategorie I. B (P S) Konverzační soutěţ v AJ kategorie II. B (T K) Matematická olympiáda Z9 Matematická olympiáda Z7 Matematická olympiáda Z6 Gabriela Kašová, S A Michaela Novotná, S A Sabina Doleţalová, S B Šimon Pavlas, T B Radmila Palová, T B Dominika Rieglová, K B Dalimil Ševčík, K B Jan Čermák, K B Kristina Osolsobě, K B Petr Fišar, S B Martin Orság, P B 9.

14 Fyzikální olympiáda kategorie E Fyzikální olympiáda kategorie F Fyzikální olympiáda kategorie G Olympiáda v ČJ Biologická olympiáda kategorie C Biologická olympiáda kategorie D Recitační soutěţ III. kategorie Recitační soutěţ IV. kategorie Dalimil Ševčík, K B Barbora Plhalová, T B Hana Vičarová, T B Petr Vičar, S B Jakub Švehla, S B Štěpán Maršala, S B Dalimil Ševčík, K B Aneţka Hreţová, K A Eliška Kříţová, K A Alexandra Mixová, K A Eliška Kameníková, T B Patricie Nevrlová, T B Martin Špilar, K B Petr Vičar, S B Dagmar Dvořáková, S B Zuzana Klusalová, P A Eva Sabová, P A Lucie Galatíková, K A Veronika Sodomová, T B čestné uznání Zazpívej slavíčku III. kategorie Michaela Ţďárská, T A místo v okrskovém kole místo v okresním kole Zazpívej slavíčku IV. kategorie Michaela Ţďárská, T A Barbora Ţďárská, j.h. místo v okrskovém kole místo v okresním kole Olympiáda v AJ online Radmila Pallová, T A místo v celostátním kole Výtvarná soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj Veronika Sodomová, T B Kateřina Kavková, T B cena české delegace mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Výtvarná soutěţ Za tajemstvím lesa Výtvarná soutěţ Jak se ţilo v pravěku Alena Sedláčková, T B Dagmar Dvořáková, S B Dagmar Dvořáková, S B Sára Legnerová, P B Dominika Ševčíková, T A Výtvarná soutěţ Můj domov Kateřina Kavková, T B Dominika Ševčíková, T A Matematický klokan P a S Martin Orság, P B Petr Vičar, S B Gabriela Kašová, S A Matematický klokan T a K Martin Špilar, K B Dalimil Ševčík, K B Radim Pešák, T A Sportovní úspěchy NG místo, vyhlášeno sdruţením Lipka Krásensko místo čestné uznání čestné uznání místo pro oblast Vyškov místo pro oblast Bučovice vyhlášeno MKS Vyškov vyhlášeno společností Mediatel v celostátním srovnání

15 umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole soutěž jméno/družstvo Přespolní běh mladší ţákyně Přespolní běh starší ţákyně Přespolní běh mladší ţáci Přespolní běh starší ţáci Štafetový závod v plavání 5x50m o putovní pohár ředitele KP VZP ČR Basketbal starší ţáci Basketbal starší ţačky Volejbal dívky Volejbal hoši Pohár rozhlasu starší ţáci Pohár rozhlasu mladší ţáci Pohár rozhlasu starší ţákyně Dagmar Dvořáková, S B, Ema Julie Růţičková, S B, Michaela Homolová, Andrea Němečková, S A, Karolína Jelínková, Veronika Trávníčková, P A Lucie Galatíková, K A, Vendula Grycová, K B, Patricie Nevrlová, Magdaléna Úlehlová, Karolína Zádrapová, T B, Tereza Morongová, T A, (jen okresní kolo), Adriana Jagošová, K B (jen krajské kolo) Jan Osolsobě, Filip Křivánek, SA, Jakub Doleţel, P A, Michal Sochor, S B, Dominik Papp, Vojtěch Růţek, P B, Jiří Brtníček, Jan Haumer, T A, Tomáš Rada, Lukáš Mozga, Dalimil Ševčík, Martin Vaškeba, K B Dominika Rieglová, K B, Karla Zbořilová, K A, Andrea Němečková, Michaela Novotná, S A, Josef Pavlík, P B, (náhradnice Iva Vanderková, P B, Lucie Taušová, P B) Filip Indrych, Tadeáš Kursa, Jiří Čepán, Matěj Zemánek, K A, Martin Špilar, Dominik Siwek, Vojtěch Němec, Martin Vaškeba, K B, Jiří Brtníček, Filip Navrátil, TA Lucie Galatíková, Jana Krejčiříková, Eliška Kříţová, K A, Dominika Rieglová, Šárka Zoulová, Adriana Jagošová, Jana Kraváčková, Kristína Spisarová, Kristína Osolsobě, Michaela Pavlíková, K B, Kateřina Richterová, Petra Bilíčková, T B Kateřina Richterová, Petra Bilíčková, Karolína Zádrapová, T B, Aneta Pilová, Lucie Bébarová, Petra Mikulčíková, T A, Andrea Coufalová, K B Jiří Čepán, Filip Indrych, K A, Jan Čermák, Vojtěch Němec, Dominik Pavlíček, Martin Špilar, Martin Vaškeba, K B Tomáš Rada, Martin Špilar, Martin Vaškeba, Lukáš Motta, Dominik Pavlíček, K B, Filip Indrych, Karel Hanák, K A, Filip Navrátil, Jiří Brtníček, Matěj Bačovský, T A Dominik Papp, Dušan Morbitzer, Vojtěch Růţek, P B, Petr Švec, Adam Martiško, Jakub Doleţel, P A, Jan Osolsobě, Filip Křivánek, Jindřich Minařík, S A, Michael Sochor, Jiří Bednář, S B Jana Kopecká, Jolana Vorlová, T A, Michaela Pavlíková, Dominika Riedlová, Vendula Grycová, Adriana Jagošová, Kristina Osolsobě, K B, Lucie Galatíková, K A, Patricie Nevrlová, Petra Bilíčková, T B (okresní kolo) Jana Krejčiříková, K A (jen krajské kolo) Jana Kopecká, Jolana Vorlová, T A, Michaela Pavlíková, Dominika Riedlová, Adriana Jagošová, místo 4. místo místo místo 6. místo místo místo místo místo 8. místo

16 umístění ve školním kole umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole Pohár rozhlasu mladší ţákyně Kristina Osolsobě, K B, Lucie Galatíková, K A, Patricie Nevrlová, Petra Bilíčková, T B (celostátní kolo) Petra Klusková, Eva Schmiedová, Adéla Fialková, Michaela Homolová, Andrea Němečková, Michaela Novotná, Lucie Böhmová, S A, Karolína Jelínková, Terezie Laurová, P A, Julie Ema Růţičková, Dagmar Dvořáková, S B místo místo Úspěchy v soutěžích a olympiádách VG soutěž jméno Přírodovědný klokan Klára Fialková, X B Vítězslav Skřivánek, X A Michaela Rychnovská, B Ondrej Ţiak, X B Veronika Dvořáková, O A Karolína Ţďárská, O B Veronika Myslivcová, O B Olympiáda ŠJ Mundo Hispano (pro partnerské SŠ MU Brno) finálové kolo: Veronika Dvořáková, O A Olympiáda z latiny Václav Škvařil, 4. A Konverzační soutěţ AJ Olympiáda v ČJ Zeměpisná olympiáda Matematický klokan junior Matematický klokan student Vyškovský cedník, kategorie let Jan Pitela, X A Hana Zabloudilová, X A Barbora Karásková, X A Šárka Navrátilová, O A Barbora Bezděková, M A Alice Nohejlová, Q A Hana Zabloudilová, X A Lucie Adlerová, M A Kateřina Kutálková, M A Adam Kusák, X B Petr Řezníček, 4. B Andrea Kopecká, Q A Veronika Kapounková, Q A Jiří Jireš, Q B Simona Musilová, Q B Lukáš Karásek, A Bořivoj Hirš, M A Denisa Medková, B Petr Holzer, M B Lubomír Richter, M A Kateřina Vrbacká,M A Tereza Čejková, B Tereza Hegerová, 4. A Silvie Zouharová, O A , povídka Ţivot a to ostatní, povídka Autobiografie, povídka Malířka, povídka Druhá šance čestné uznání a cena poroty, 1

17 umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole povídka Druhá šance Olympiáda v RJ Petra Večeřová, O A Matematická olympiáda kategorie B Matematická olympiáda kategorie C Fyzikální olympiáda kategorie C Fyzikální olympiáda kategorie D Biologická olympiáda kategorie A Biologická olympiáda kategorie B Vítězslav Skřivánek, X A Tereza Dvořáková, X A Petr Podaný, B Jiří Jireš, Q B Denisa Gottvaldová, A Jakub Bureš, A Ondřej Suchomel, B Tomáš Urbánek, X A Drahomíra Gurková, A Kateřina Kutálková, M A Petra Ţujová, B Zuzana Gottvaldová, B Pavlína Kupková, B Kateřina Harásková, X A Aneta Piňosová, X A postup do kraje postup do kraje není není není není 19. není 15. není 1 Olympiáda v NJ kategorie III. A Olympiáda v NJ kategorie III. B Slavkovské memento poezie Slavkovské memento próza Olympiáda v AJ online Má vlast v srdci Evropy. Poznej ji a chraň. Nikola Fürstová, M A Veronika Krutílková, A Kristián Skoupý, M B Monika Tesařová, A Kateřina Kutálková, M A Šárka Navrátilová, O A (oblastní kolo) 4. (oblastní 6. kolo) čestné uznání čestné uznání 19. místo v celostátním kole místo v celostátním kole Sportovní úspěchy VG soutěž jméno/družstvo Středoškolské přebory v atletice Corny, dívky Kateřina Flösslerová, Monika Flösslerová, Eva Šlapalová, M A, Andrea Koutníková, Radka Kalová, Hana Mitášová, Dana Bezděková, Martina Pitáková, Pavlína Zahradníčková, Q B, Petra Vévodová Středoškolské Martin Kovář, Bořivoj Hirš, Václav Novotný, M A, 5.

18 přebory v atletice Corny, hoši Šplh na tyči dívky Šplh na laně hoši Lukáš Semerád Bořivoj Hirš, M A Martin Kovář, M A Přespolní běh (3600 m) hoši Přespolní běh (1600 m) dívky František Slovák, Filip Novotný, Ondřej Sochor, Jiří Václavík, M B, Jakub Kozár, O A, Luděk Vrtílek, B, Petr Řezníček, Petr Omelka, Lukáš Nemerád, Michal Hagara Barbora Procházková, Q A Jana Gibalová, Q A Kateřina Švecová, Q B Radka Kalová, M B druţstvo 4. Jan Hegr 7. druţstvo Jakub Kudyn Jiří Legner Pavel Vaverka, M A Bořivoj Hirš, M A Luděk Vrtílek, B druţstvo Radka Kalová, M B Andrea Kopecká Veronika Suchánková 1 Martina Svobodová 1 druţstvo Futsalová liga SŠ Josef Lička, Václav Novotný, Jakub Galia, M A, Jakub Kudýn, František Šprta, X B, František Slovák, Petr Řezníček, Martin Šamalík, 4.B, Tomáš Derka, Vadym Chubirka, O A, Martin Grepl, B, Filip Novotný, X A místo v Jihomoravském a Zlínském kraji Stolní tenis dívky Stolní tenis hoši Šplh hoši druţstva Šplh dívky druţstva Volejbal hoši Volejbal dívky Memoriál Karla Berky futsal Memoriál Karla Berky nohejbal Šachy Primus 2011 (otevřený Eva Bejšovcovám B, Jana Lenikusová, X A Petr Králík, A, Jiří Bohuslav, B, Jakub Libánek, A, Jan Barnet, X B Lukáš Nemerád, O A, Bořivoj Hirš, Martin Kovář, M A, Jan Heger, 2.B Radka Kalová, M B, Barbora Procházková A, Kateřina Švecová, Q A, Kateřina Zourková, A Tomáš Gürtler, David Slouka, A, Jakub Kozár, Matúš Zavacký, O A, František Slovák, Petr Řezníček, 4. B, Ivo Fiala, O B, Luděk Vrtílek, B, Filip Novotný, X A, Josef Lička, M A Andrea Koutníková, B, Petra Laloušková, Yvonne Vágnerová, M B, Lucie Pospíšilová, 4. A, Pavlína Zouharová, 4. B, Diana Holzerová, B, Veronika Pospíšilová, Martina Pitáková, Kateřina Harásková, X A, Lucie Bílková, A, jen krajské kolo Ivana Holásková, X A Josef Lička, Jakub Galia, Václav Novotný, Pavel Vašek, M A, Martin Šamalík, František Slovák, 4. B, Tomáš Derka, O A, nejlepší střelec celého turnaje Josef Lička, M A Kristián Pacejka, X B, Martin Šamalík, 4. B, Gürtler Tomáš, B, Josef Lička, M A Jiří Jireš, Q B Jan Čermák, K B Jan Bozay, Q B

19 okresní kolo krajské kolo celostátní kolo turnaj) Basketbal hoši Basketbal dívky David Slouka, A, Pavel Vašek, Robin Medgyesy, M A, Matúš Zavacký, O A, Stanislav Zhejbal, B, Lukáš Karásek, Jakub Bureš, Ján Ševčík, A Radka Kalová, Yvonne Vágnerová, M B, Hana Mitášová, Kristýna Chaloupková, B, Kateřina Hajzerová, Petra Vévodová, A, Vendula Kubaláková, Andrea Fialková, Diana Holzerová, B, Pavla Horáčková, Veronika Kapounková, Q A, Pavla Zahradníčková, Q B Malá kopaná Josef Lička, Jakub Galia, Václav Novotný, M A, Jakub Kudýn, František Šprta, X B, Filip Novotný, X A, Petr Sokolář, M B nepořádá se nepořádá se 4. nepořádá se SOČ středoškolská odborná činnost Autor Název práce obor Kateřina Kutálková, M A Chemické indikátory 03 chemie Pavla Božeková, M B Vývoj štěňat 04 biologie Veronica Šullová, A Výskyt mikroorganizmů ve 04 biologie 8. stojatých vodách Experimentální zjištění fytotoxických vlastností 08 ochrana a tvorba Daniela Holubová, A farmakologického životního prostředí 8. přípravku Tereza Dvořáková, Laura Kilianová, Q B Kamila Šojdrová, B Denisa Medková, B Barbora Bezděková, M A Kateřina Čermáková, M A Kristián Skoupý, M B Barbora Hinková, A Adéla Kopalová, M A Pozorování průběhu dělení buněk tzv. mitóza Hormony jejich chemie a biologie Penicilinová antibiotika Program dvou setkání mladých křesťanů na téma Bible Facebook na vyškovském gymnáziu Rozbor díla Stephena Kinga Pustiměř a biskupský hrad Melice Markýza de Montespan, madame de Pompadour a jejich srovnání 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby 6. N 16 historie historie

20 Antonín Marko, Petr Omelka, B Wolf The Game 18 Informatika i) Údaje o výsledcích inspekce ČŠI ČŠI ve školním roce 2010/2011 ţádnou kontrolu na škole neprováděla. V průběhu MAG (maturitní generálka) navštívil školu pan Silvestr Rolek. Kontrolní činnost: veřejnosprávní kontrola útvar interního auditu a kontroly Města Vyškov Předmět kontroly: soulad čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Vyškova v roce 2010 se smluvními podmínkami pro jejich poskytnutí Termín kontroly: Kontrolované období: rok 2010 Kontrolu provedl: paní Dagmar Šenková kontrolor Kontrolním orgánem nebyla stanovena ţádná opatření. kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví, o hygienických požadavcích na prostory a provoz školy, o technických požadavcích na stavby Předmět kontroly: kontrola dodrţování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů vyhl.č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby Termín kontroly: Kontrolu provedl: MUDr. Alena Dvořáková, Danuše Kolarzová (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně) Kontrolní zjištění: v některých učebních prostorech není dosud provedena rekonstrukce umělého osvětlení (laboratoř fyziky, učebna jazyků). Při rekonstrukci je nutné myslet na účelové osvětlení tabule.

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, 682 01 Vyško v IČ: 00559270, tel.: 517 307 010, e-mail: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 657/10 Ve Vyškově 14. 10. 2010 Výroční zpráva

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Příspěvková organizace IČO 61742902 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Zpracovala ředitelka školy: PhDr. Jaroslava Večeřová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více