Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, Vyškov, IČ: tel.: , Č. j.: 616/11 Ve Vyškově Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium Vyškov Škola orientace ve světě poznání RNDr. Václav Klement ředitel školy RNDr. Jaroslav Orság předseda školské rady Rada školy Výroční zprávu schválila dne

2 a) Základní informace o škole Název školy: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Sídlo školy: Komenského náměstí 16, Vyškov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO školy: IZO ředitelství: IZO jídelny: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitel školy: RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov Telefon: Webové stránky: Kapacita školy: 780 ţáků Kapacita školní jídelny: 350 jídel Počet studentů k Školská rada Ing. Richard Balát, člen ŠR za rodiče a zletilé ţáky Ing. Hana Čermáková, členka ŠR za rodiče a zletilé ţáky Mgr. Miloslava Mačíková, členka ŠR za pedagogický sbor RNDr. Jaroslav Orság, předseda ŠR, člen ŠR za pedagogický sbor Mgr. Jiří Pliska, člen ŠR za zřizovatele Charakteristika školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola připravující mládeţ především pro studium na vysokých školách. Charakteristika gymnázia je dána Zákonem č. 29/1984 Sb. a novelou č. 171/1990 Sb., 15, odst., od 2005 zákonem č. 651/2004 Sb. Ve školním roce 2010/2011 studovali ţáci na tomto gymnáziu ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Oba cykly jsou vedeny jako gymnázium všeobecné. Uvedené studijní cykly byly Gymnáziu Vyškov povoleny Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne pod č. j / a od zařazen do školského rejstříku pod č. j /20052 Celkově studovalo na gymnáziu k ţáků ve 24 třídách, tj. průměrně 28,6 ţáků na třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě historické budovy gymnázia bylo 8 tříd umístěno v jednom pavilonu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o niţší ročníky víceletého gymnázia.

3 b) Přehled učebních plánů Gymnázium Vyškov vyučovalo ve školním roce 2010/2011 podle učebních plánů schválených MŠMT ČR. Obory vzdělávání: 7941K/41, 7941K/81, 7941K/401, 7941 K/80 Čtyřleté gymnázium: učební plán č. j /9922 ze dne s platností od počínaje prvním ročníkem. Osmileté gymnázium: generalizovaný učební plán č. j /9423 ze dne (pro primy od ), generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /9922 ze dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem, Školní vzdělávací program Škola orientace ve světě poznání, verze 0 pro gymnaziální vzdělávání, verze 0 pro základní vzdělávání. Učební plány(ve sloupci je uveden počet dělených hodin): Niţší gymnázium Vyšší gymnázium Předmět V VI I II III (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) IV(ŠVP) VII VIII (ŠVP) (ŠVP) Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Občanská výchova Základy spol. věd 2 2 Společenské 1 1 vědy Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelné předměty

4 Celkem hodin Ve školním roce 2010/11 se podle ŠVP učí v primách, sekundách, terciích, kvartách, kvintách, sextách, v a ročníku, ostatní ročníky se učí podle stávajícího učebního plánu. Volitelné předměty 2010/2011 Anglický jazyk / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Anglická konverzace / ročník, septimy Anglická konverzace / 4. ročník, oktávy Německá konverzace / ročník, septimy, 4.ročník, oktávy Ruská konverzace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Španělská konverzace / ročník, septimy Španělská konverzace / 4. ročník, oktávy Francouzská konverzace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Informatika a výpočetní technika / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Písemná a elektronická komunikace / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář matematika / ročník, septimy Seminář matematika / 4. ročník, oktávy Seminář z fyziky / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z fyziky / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Fyzikálněfilozofický seminář / 4. ročník, oktávy Filozofie a etika / 4. ročník, oktávy Deskriptivní geometrie / ročník, septimy / první rok dvouletého Deskriptivní geometrie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z dějepisu / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z dějepisu / 4. ročník, oktávy Společenskovědní seminář/ 4. ročník a oktávy Seminář ze zeměpisu / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář ze zeměpisu / 4. ročník, oktávy Seminář z biologie / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy Seminář z chemie / ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z chemie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z českého jazyka a literatury / 4. ročník, oktávy Seminář z českého jazyka a literatury / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Latina / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Dějiny kultury / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z hudební výchovy / ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Právo a ekonomika / ročník, septimy Psychologie a religionistika / ročník, septimy Sociologie a politologie / ročník, septimy Sportovní hry hoši Ţáci si volí 3 semináře ve třetím ročníku (septimě) a 4 semináře v maturitním ročníku.

5 Nepovinné předměty 2010/2011 Sportovní hry hoši / kvarty Sportovní hry mladší a starší dívky / primy kvarty GIS / sekundy tercie Filmový klub / kvarty Počítačová grafika a zpracování textu / sekundy kvarty Italská konverzace / tercie kvarty c) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy ředitel školy RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele, preventista Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze rizikových forem chování zástupce ředitele Ing. Čermáková Hana In vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Šlapal Zdeněk Ma, Fy interní učitelé třídní B Mgr. Alánová Milana Ma, Fy třídní 4. A Mgr. Balátová Mária Ma, Ze, Vt Mgr. Bednářová Marta Ze, Tv Mgr. Crhonková Jitka Čj, Aj třídní PA Mgr. Drábková Blanka Čj, On Bc. Formánková Eva Aj RNDr. Hájek Jiří Ma, Fy, Vt třídní A Mgr. Hanzlíková Hana Čj, Nj třídní 8. OB Mgr. Herman František Bi, Tv PhDr. Hrdinová Alena Čj, Nj třídní 5. QA Mgr. Hreţová Jitka Bi, Ch Mgr. Jančiová Lenka Tv, Ze třídní SA Mgr. Klement Petr Bi, Tv Mgr. Klimešová Alena Fj, Tv třídní 4. B Mgr. Kolčářová Jana Čj, Dě třídní B, mentor, koordinátor SOČ Mgr. Kubačáková Marta Bi, Ch třídní 8. OA Mgr. Kubaláková Věra Čj, Dě Ing. Kubínová Dita Ch třídní PB Mgr. Kudlička Petr Ma, Ze Mgr. Mačíková Miloslava Aj, Rj třídní TB Mgr. Mandelíková Iva Čj, Aj Mgr. Máslová Renata De, Ze třídní 6. XA PhDr. Mikulka Radek Čj, Dě třídní A Mgr. Minářová Lada Čj, Dě, Ad Mgr. Nedomová Petra Aj třídní 6. XB RNDr. Orság Jaroslav Ma, Ch

6 třídní A Mgr. Orságová Romana Ma, Vt Mgr. Plevová Jana Čj, On třídní B Mgr. Pluskalová Alena Ma, Dg třídní 7. MA Mgr. Posoldová Jana Ma, Fy Mgr. Skálová Klára Šj, Dě třídní TA Mgr. Šaini Hejová Hana Čj, Hv třídní 4. KB Mgr. Ševčíková Zuzana Ma, Ch preventista rizikových forem chování Mgr. Šprňová Helena Aj, Rj, Tv Mgr. Šustek Zdeněk Ma, Fy Mgr. Tonkovičová Monika Aj třídní 4. KA Mgr. Tvrďoch Lukáš Čj, Dě Mgr. Vejmola Jan Ma, Vt Mgr. Vejmolová Alena Nj, La třídní S B Mgr. Vernerová Eva Čj, Dě Mgr. Vlčková Eva Rj, Vv třídní 7. MB Mgr. Vrbacká Gabriela Nj, ZSV třídní Q A Mgr. Welterová Danuše Ma, Dg Mgr. Zbořil Radomír Ma, Aj Mgr. Zbořilová Zlatka Aj, Rj výchovná poradkyně Mgr. Zedníková Olga Dě, On Učitelé na zkrácený úvazek, externisté P.ICLic.ThLic. Cinciala František náboţenství PaedDr. Hrivnáková Jitka Ch, Bi Mgr. Pavlíková Jana Fj Mgr. Podejmová Pavla Aj Mgr. Šefčíková Vlasta Hv Mgr. Štreit Jiří náboţenství Mgr. Turková Marie Bi, Tv Mgr. Sovová Jaroslava Ze, Tv Mgr. Zavadil Ivo Čj, TV THP a provozní zaměstnanci Ekonomka školy Ing. Poláchová Andrea Mzdová účetní Dvořáková Zdeňka do Srnová Soňa od Tajemnice školy Přikrylová Erika Stravovací referentka, administrativní pracovnice Teuchnerová Eva Správce sítě, knihovník Bc. Boudný Michal Správce počítačové sítě Mgr. Šustek Zdeněk Správce počítačové sítě RNDr. Hájek Jiří Správce počítačové sítě Mgr. Vejmola Jan Kuchařka Burianová Jitka Kuchařka Čechová Petra Kuchařka Grošková Jana Uklízečka Doleţalová Jiřina Uklízečka Hepilová Jaroslava Uklízečka Mazalová Miloslava Uklízečka Simonidesová Růţena

7 Uklízečka Uklízečka Uklízečka Školník, topič Sedláčková Romana Štěrbová Jana Přikrylová Filomena Hledík Antonín mateřská dovolená učitelka Mgr. Kubartová Ivana učitelka Mgr. Vybíralová Iva mzdová účetní Srnová Soňa do d) Přijímací řízení Na víceleté (osmileté) gymnázium byla vyhlášena dvě kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2011 / 2012, u kterých byly dva termíny. Do kola na první termín bylo přihlášeno 50 ţáků (z toho 30 dívek). Na druhý termín prvního kola bylo přihlášeno14 ţáků (z toho 9 dívek). Do kola na první termín byl přihlášen 1 ţák (z toho 1 dívka). Z kola přijímacích zkoušek nenastoupí 10 ţáků (z toho 7 dívek). Celkem bylo do víceletého gymnázia přijato 60 ţáků (z toho 36 dívek). Zápisové lístky odevzdalo 55 ţáků (z toho 33 dívek). Všichni přihlášení ţáci vykonali SCIO testy (obecné studijní předpoklady). Na čtyřleté gymnázium byla vyhlášena tři kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2011 / 201 Do kola na první termín bylo přihlášeno 42 uchazečů. Na druhý termín kola bylo přihlášeno 34 uchazečů. Dva uchazeči se nedostavili ke zkoušce. Do kola se nepřihlásil ţádný uchazeč. Do kola se přihlásil 1 uchazeč. Celkem bylo do čtyřletého gymnázia přihlášeno 77 uchazečů (z toho 50 dívek). V prvním kole bylo přijato 60 uchazečů, 51 odevzdalo zápisový lístek. Z nepřijatých studentů 6 podalo odvolání, 2 z nich odevzdali zápisový lístek. Ve kole byl přijat jeden uchazeč a odevzdal zápisový lístek. Celkový počet studentů je 54 (z toho 36 dívek). Všichni uchazeči vykonali SCIO testy (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích gymnázia ve školním roce 2010/2011 včetně maturitních zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách: Třída pololetí Počet ţáků Zameškané hodiny Chování Prům. Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifik. Celk D CH omluv. průměr neom. 2 3 A , ,88% , B , ,71% , A , ,94% ,

8 B , ,79% , A , ,55% , B , ,38% , A , ,63% ,40 0, B , ,50% , PA , ,14% , PB , ,14% , SA , ,0% , SB , ,0% , TA , ,6% , TB , ,0% , KA , ,4% , KB , ,3% , QA , ,67% , QB , ,52% , XA , ,77% , XB , ,33% ,16 0, MA , ,54% , MB , ,24% ,34 0, OA , ,04% , OB , ,38% ,03 0, škola , ,55% ,28 0, Třída pololetí Počet ţáků Zameškané hodiny Chování Prům. Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifik. Celk D CH omluv. průměr neom. 2 3 A , ,13% , B , ,03% ,96 0, A , ,61% , B , ,69% , A , ,52% , B , ,13% , A , ,38% , B , ,50% , PA , ,57% , PB , ,29% , SA , ,0% , SB , ,8% ,91 0, TA , ,6% , TB , ,0% , KA , ,7% ,88 0, KB , ,9% , QA , ,00% , QB , ,52% , XA , ,46% , XB , ,33% , MA , ,22% , MB , ,86% , OA , ,04% , OB , ,08% ,50 0,04 0 0

9 prospělo neprospělo neklasifikov áno prospělo neprospělo neklasifikov áno škola , ,73% ,68 0, profilová část Maturita společná část třída počet žáků vyznamenaní celkem z toho samé výborné 4. A B OA OB Sdělení o umístění absolventů Typ školy Počet studentů Vyjádření v % Vysoké školy ,02% Vyšší odborné školy 0 0,00% Jazykové školy 2 1,71% Úřad práce 2 1,71% Zaměstnání 3 2,56% Au pair 0 0,00% Celkem další studium (VŠ+VOŠ+jazykové školy) Umístění absolventů podle tříd ,72% Třída Typ školy Počet studentů Vyjádření v % VŠ ,00% VOŠ 0 0,00% 4. A jazyková škola 0 0,00% úřad práce 0 0,00% zaměstnání 0 0,00% VŠ 29 90,62% VOŠ 0 0,00% 4. B jazyková škola 2 6,25% úřad práce 0 0,00% zaměstnání 1 3,13% VŠ ,00% O A VOŠ 0 0,00% jazyková škola 0 0,00% úřad práce 0 0,00%

10 O B f) Prevence rizikových forem chování zaměstnání 0 0 VŠ 22 84,62% VOŠ 0 0,00% jazyková škola 0 0,00% úřad práce 2 7,69% zaměstnání 2 7,69% Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve dvou základních liniích. První linií je soustavné kaţdodenní působení učitelů na studenty. Učitelé zařazují vhodná témata v jednotlivých předmětech, především výchovu ke zdravému způsobu ţivota. Patří sem i práce třídních učitelů, jejich podpora a pozitivní ovlivňování sociálního prostředí ve třídách, včasné rozpoznání a řešení negativních projevů ve vztazích mezi studenty. Druhou linii představují speciální programy a aktivity zaměřené na jednotlivé sociálně patologické jevy, především kouření a zneuţívání návykových látek. Hlavním úkolem MPP je neustále upevňovat dobré vztahy ve třídě a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými kolektivy. Všechny dále uvedené programy naplňují náš dlouhodobý cíl, kterým je soustavná podpora pozitivního sociálního prostředí v jednotlivých třídních kolektivech. Vedou studenty k poznání sebe sama, ke správnému sebehodnocení a sebeúctě. Posilují také silné stránky studenta, přispívají ke zvládání stresových situací, k dovednostem řešit problémy a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, coţ je nejlepší prevencí před negativními společenskými jevy. Minimum třídních učitelů VG pracuje s kolektivem mimo školu. Je to dáno i tím, ţe nejsou pořádány výlety a na exkurze jezdí jako pedagogický doprovod především učitelé s vhodnou aprobací. Na NG jsou výlety součástí MPP. Velkým přínosem jsou adaptační pobyty pro nově vzniklé kolektivy prim (spojené s přírodovědným praktikem) a ročníků a jejich třídní učitele, práce s kolektivy kvart (spojeno se zeměpisným praktikem), lyţařský výcvik pro sekundy, ročníky a kvinty a sportovní kurz ročníků a septim. Nabídka seminářů pro preventisty a další zájemce byla dostatečná. Dále pokračuje spolupráce s PPP Vyškov, s DDM Vyškov, Policií ČR a Městem Vyškov Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli probíhá takřka bez problémů. Školní psycholog stále na škole není k dispozici. Hlavním důvodem je finanční stránka věci. Studenti a pedagogové mohou vyuţívat volně přístupná telefonní čísla na poradny s drogovou i jinou problematikou. Tyto kontakty jsou neustále aktualizovány. Materiály související s prevencí rizikových forem chování jsou všem vyučujícím, studentům i rodičům k dispozici u preventistek (lze spolupracovat i s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově). Další kontakty (telefony, y, adresy apod.) jsou vyvěšeny na informační nástěnce, popř. u preventistek. Deník preventisty je průběţně doplňován o aktuální dění ve škole. Další stručný přehled aktivit je v následující tabulce: Akce Počet během školního Určeno roku Seznamovací pobyt 2 A, B a jejich třídní učitelky

11 Přírodovědná praktika, seznamovací 2 P A, B, třídní učitelé a další aktivity vyučující Zeměpisné praktikum, práce s 2 K A, B, třídní učitelé a další kolektivem vyučující Besedy, přednášky 4 jednotlivým třídám dle dohody Tématické programy (Den Země, Piafa, NG Den naruby) Víkendové pobyty 1 zájemcům z řad ţáků Schůzky metodiků 1 Společné akce pracovníků 2 Pomoc městu a DDM 2 vybraní studenti Semináře 1 zájemcům z řad pedagogů Řešení závaţnějších problémů 2 spolupráce s Policií, PPP, rodiči g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků typ kurzu/školení počet zúčastněných Školení Zákoník práce, Vyškov 3 Být a nebýt bit, seminář lidská práva, Brno 1 Webové aplikace 23 Školení BOZP 75 Školení učitelů fyziky Vyhláška č Seminář Náš společný svět 4 Školení MOODLE 13 Seminář Rollout AreGIS 10 3 Školení GOOGLE SKETCHUP, Brno 2 Seminář Simulační hry v CJ, Brno 2 Školení k maturitě, Olomouc 2 Seminář Dějiny regionu 1 Seminář ČJ, Brno 2 Seminář Finanční gramotnost 1 DVPP RJ, Brno 3 FS II. funkční školení 1 Hospodaření a vedení účetnictví v PO 1 Ţivot a dílo Aloise Musila, FF MU Brno, přednáška a 1 výstava Školení ICL 1 Najdi svého marťana seminář na DDM Vyškov 1 Ptáci a krajina Jiţní Moravy, seminář Brno 1 Oxford Methodology Day, seminář Olomouc 2 Práce s nadanými ţáky 3 Aplikace metody simulačních her ve výuce EVVO 1 Interní školení GIS 7 Platové předpisy ve školství 2 Roční zúčtování platů za rok 2010, Vyškov 1 FKSP 2011, Brno 1

12 Změny v účetnictví v roce 2011, Brno 1 Seminář k programu SVES, JÚ JmK Brno 1 Práce s redakčním systémem 5 Seminář Scio přijímací zkoušky 2 Exam Roadshow, Brno 3 Motivační hry v zeměpisu 2 Oborový seminář chemie Nové trendy ve výuce, Brno 1 Spisová sluţba a archivnictví 2 Seminář k OP VK 1 Virtuální komunikace, Brno 2 Seminář AJ, Brno 1 Jasmínová revoluce, přednáška, Olomouc 1 Konference Inovace odborné praxe 1 Fondy EU 1 Školení k nové maturitě ŠMK 4 Školení k nové maturitě hodnotitelé písemných prací 9 h) Mimoškolní aktivity a prezentace na veřejnosti zapojení školy do projektu Škola podporující zdraví, do projektů vyhlášených Městem Vyškov a Nadací Tři brány spolupráce s druţebním gymnáziem v Michalovcích, lyceem ve Villa Realu a výměnné pobyty Karlsbad koncert váţné hudby, účinkující ţáci gymnázia dny otevřených dveří na obou budovách divadelní aktivity v rámci vyškovských divadel a pomoc na divadelním festivalu Trdloviny pomoc ţáků při kulturních a společenských akcích města Vyškova spolupráce s DDM a PPP Vyškov, s Policií ČR spolupráce se SSŠ přednášky odborníků na různá témata přírodovědné a technické exkurze literární a dějepisné exkurze výtvarné a hudební exkurze zahraniční zájezdy přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum návštěva Úřadu práce Vyškov, návštěva soudu ve Vyškově výchovné programy zaměřené na rizikové formy chování sportovní aktivity např. lanové centrum, kurzy lyţování a snowboardingu (Rakousko), letní sportovní kurz (turistika, kurz windsurfingu, vodní turistika, cykloturistika, lukostřelba, orientační běh) návštěva divadelních představení ve Vyškově a Brně vydávání školního časopisu Šach NG Filmový klub pro zájemce z kvart

13 umístění ve školním kole umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole Úspěchy v soutěžích a olympiádách NG soutěž jméno Astronomická olympiáda kategorie GH (P S) Chemická olympiáda Zeměpisná olympiáda kategorie A Zeměpisná olympiáda kategorie B Zeměpisná olympiáda kategorie C Martin Orság, P B Petr Vičar, S B Jakub Švehla, S B Vendula Březovská, P A Zuzana Klusalová, P A Dalimil Ševčík, K B Martin Špilar, K B Elizabet Maňásková, K A Martin Orság, P B Veronika Tupá, P B Dušan Morbitzer, P B Petr Vičar, S B Jan Kolčář, S A Dagmar Dvoráková, S B Dalimil Ševčík, K B Šimon Pavlas, T B Martin Špilar, K B Eurorébus kategorie C Šimon Pavlas, T B 10. v celostátním kole Dějepisná olympiáda Šimon Pavlas, T B Dalimil Ševčík, K B Lenka Košťálová, K A Dominika Rieglová, K B Konverzační soutěţ v AJ kategorie I. B (P S) Konverzační soutěţ v AJ kategorie II. B (T K) Matematická olympiáda Z9 Matematická olympiáda Z7 Matematická olympiáda Z6 Gabriela Kašová, S A Michaela Novotná, S A Sabina Doleţalová, S B Šimon Pavlas, T B Radmila Palová, T B Dominika Rieglová, K B Dalimil Ševčík, K B Jan Čermák, K B Kristina Osolsobě, K B Petr Fišar, S B Martin Orság, P B 9.

14 Fyzikální olympiáda kategorie E Fyzikální olympiáda kategorie F Fyzikální olympiáda kategorie G Olympiáda v ČJ Biologická olympiáda kategorie C Biologická olympiáda kategorie D Recitační soutěţ III. kategorie Recitační soutěţ IV. kategorie Dalimil Ševčík, K B Barbora Plhalová, T B Hana Vičarová, T B Petr Vičar, S B Jakub Švehla, S B Štěpán Maršala, S B Dalimil Ševčík, K B Aneţka Hreţová, K A Eliška Kříţová, K A Alexandra Mixová, K A Eliška Kameníková, T B Patricie Nevrlová, T B Martin Špilar, K B Petr Vičar, S B Dagmar Dvořáková, S B Zuzana Klusalová, P A Eva Sabová, P A Lucie Galatíková, K A Veronika Sodomová, T B čestné uznání Zazpívej slavíčku III. kategorie Michaela Ţďárská, T A místo v okrskovém kole místo v okresním kole Zazpívej slavíčku IV. kategorie Michaela Ţďárská, T A Barbora Ţďárská, j.h. místo v okrskovém kole místo v okresním kole Olympiáda v AJ online Radmila Pallová, T A místo v celostátním kole Výtvarná soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj Veronika Sodomová, T B Kateřina Kavková, T B cena české delegace mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Výtvarná soutěţ Za tajemstvím lesa Výtvarná soutěţ Jak se ţilo v pravěku Alena Sedláčková, T B Dagmar Dvořáková, S B Dagmar Dvořáková, S B Sára Legnerová, P B Dominika Ševčíková, T A Výtvarná soutěţ Můj domov Kateřina Kavková, T B Dominika Ševčíková, T A Matematický klokan P a S Martin Orság, P B Petr Vičar, S B Gabriela Kašová, S A Matematický klokan T a K Martin Špilar, K B Dalimil Ševčík, K B Radim Pešák, T A Sportovní úspěchy NG místo, vyhlášeno sdruţením Lipka Krásensko místo čestné uznání čestné uznání místo pro oblast Vyškov místo pro oblast Bučovice vyhlášeno MKS Vyškov vyhlášeno společností Mediatel v celostátním srovnání

15 umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole soutěž jméno/družstvo Přespolní běh mladší ţákyně Přespolní běh starší ţákyně Přespolní běh mladší ţáci Přespolní běh starší ţáci Štafetový závod v plavání 5x50m o putovní pohár ředitele KP VZP ČR Basketbal starší ţáci Basketbal starší ţačky Volejbal dívky Volejbal hoši Pohár rozhlasu starší ţáci Pohár rozhlasu mladší ţáci Pohár rozhlasu starší ţákyně Dagmar Dvořáková, S B, Ema Julie Růţičková, S B, Michaela Homolová, Andrea Němečková, S A, Karolína Jelínková, Veronika Trávníčková, P A Lucie Galatíková, K A, Vendula Grycová, K B, Patricie Nevrlová, Magdaléna Úlehlová, Karolína Zádrapová, T B, Tereza Morongová, T A, (jen okresní kolo), Adriana Jagošová, K B (jen krajské kolo) Jan Osolsobě, Filip Křivánek, SA, Jakub Doleţel, P A, Michal Sochor, S B, Dominik Papp, Vojtěch Růţek, P B, Jiří Brtníček, Jan Haumer, T A, Tomáš Rada, Lukáš Mozga, Dalimil Ševčík, Martin Vaškeba, K B Dominika Rieglová, K B, Karla Zbořilová, K A, Andrea Němečková, Michaela Novotná, S A, Josef Pavlík, P B, (náhradnice Iva Vanderková, P B, Lucie Taušová, P B) Filip Indrych, Tadeáš Kursa, Jiří Čepán, Matěj Zemánek, K A, Martin Špilar, Dominik Siwek, Vojtěch Němec, Martin Vaškeba, K B, Jiří Brtníček, Filip Navrátil, TA Lucie Galatíková, Jana Krejčiříková, Eliška Kříţová, K A, Dominika Rieglová, Šárka Zoulová, Adriana Jagošová, Jana Kraváčková, Kristína Spisarová, Kristína Osolsobě, Michaela Pavlíková, K B, Kateřina Richterová, Petra Bilíčková, T B Kateřina Richterová, Petra Bilíčková, Karolína Zádrapová, T B, Aneta Pilová, Lucie Bébarová, Petra Mikulčíková, T A, Andrea Coufalová, K B Jiří Čepán, Filip Indrych, K A, Jan Čermák, Vojtěch Němec, Dominik Pavlíček, Martin Špilar, Martin Vaškeba, K B Tomáš Rada, Martin Špilar, Martin Vaškeba, Lukáš Motta, Dominik Pavlíček, K B, Filip Indrych, Karel Hanák, K A, Filip Navrátil, Jiří Brtníček, Matěj Bačovský, T A Dominik Papp, Dušan Morbitzer, Vojtěch Růţek, P B, Petr Švec, Adam Martiško, Jakub Doleţel, P A, Jan Osolsobě, Filip Křivánek, Jindřich Minařík, S A, Michael Sochor, Jiří Bednář, S B Jana Kopecká, Jolana Vorlová, T A, Michaela Pavlíková, Dominika Riedlová, Vendula Grycová, Adriana Jagošová, Kristina Osolsobě, K B, Lucie Galatíková, K A, Patricie Nevrlová, Petra Bilíčková, T B (okresní kolo) Jana Krejčiříková, K A (jen krajské kolo) Jana Kopecká, Jolana Vorlová, T A, Michaela Pavlíková, Dominika Riedlová, Adriana Jagošová, místo 4. místo místo místo 6. místo místo místo místo místo 8. místo

16 umístění ve školním kole umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole Pohár rozhlasu mladší ţákyně Kristina Osolsobě, K B, Lucie Galatíková, K A, Patricie Nevrlová, Petra Bilíčková, T B (celostátní kolo) Petra Klusková, Eva Schmiedová, Adéla Fialková, Michaela Homolová, Andrea Němečková, Michaela Novotná, Lucie Böhmová, S A, Karolína Jelínková, Terezie Laurová, P A, Julie Ema Růţičková, Dagmar Dvořáková, S B místo místo Úspěchy v soutěžích a olympiádách VG soutěž jméno Přírodovědný klokan Klára Fialková, X B Vítězslav Skřivánek, X A Michaela Rychnovská, B Ondrej Ţiak, X B Veronika Dvořáková, O A Karolína Ţďárská, O B Veronika Myslivcová, O B Olympiáda ŠJ Mundo Hispano (pro partnerské SŠ MU Brno) finálové kolo: Veronika Dvořáková, O A Olympiáda z latiny Václav Škvařil, 4. A Konverzační soutěţ AJ Olympiáda v ČJ Zeměpisná olympiáda Matematický klokan junior Matematický klokan student Vyškovský cedník, kategorie let Jan Pitela, X A Hana Zabloudilová, X A Barbora Karásková, X A Šárka Navrátilová, O A Barbora Bezděková, M A Alice Nohejlová, Q A Hana Zabloudilová, X A Lucie Adlerová, M A Kateřina Kutálková, M A Adam Kusák, X B Petr Řezníček, 4. B Andrea Kopecká, Q A Veronika Kapounková, Q A Jiří Jireš, Q B Simona Musilová, Q B Lukáš Karásek, A Bořivoj Hirš, M A Denisa Medková, B Petr Holzer, M B Lubomír Richter, M A Kateřina Vrbacká,M A Tereza Čejková, B Tereza Hegerová, 4. A Silvie Zouharová, O A , povídka Ţivot a to ostatní, povídka Autobiografie, povídka Malířka, povídka Druhá šance čestné uznání a cena poroty, 1

17 umístění v okresním kole umístění v krajském kole umístění v celostátní m kole povídka Druhá šance Olympiáda v RJ Petra Večeřová, O A Matematická olympiáda kategorie B Matematická olympiáda kategorie C Fyzikální olympiáda kategorie C Fyzikální olympiáda kategorie D Biologická olympiáda kategorie A Biologická olympiáda kategorie B Vítězslav Skřivánek, X A Tereza Dvořáková, X A Petr Podaný, B Jiří Jireš, Q B Denisa Gottvaldová, A Jakub Bureš, A Ondřej Suchomel, B Tomáš Urbánek, X A Drahomíra Gurková, A Kateřina Kutálková, M A Petra Ţujová, B Zuzana Gottvaldová, B Pavlína Kupková, B Kateřina Harásková, X A Aneta Piňosová, X A postup do kraje postup do kraje není není není není 19. není 15. není 1 Olympiáda v NJ kategorie III. A Olympiáda v NJ kategorie III. B Slavkovské memento poezie Slavkovské memento próza Olympiáda v AJ online Má vlast v srdci Evropy. Poznej ji a chraň. Nikola Fürstová, M A Veronika Krutílková, A Kristián Skoupý, M B Monika Tesařová, A Kateřina Kutálková, M A Šárka Navrátilová, O A (oblastní kolo) 4. (oblastní 6. kolo) čestné uznání čestné uznání 19. místo v celostátním kole místo v celostátním kole Sportovní úspěchy VG soutěž jméno/družstvo Středoškolské přebory v atletice Corny, dívky Kateřina Flösslerová, Monika Flösslerová, Eva Šlapalová, M A, Andrea Koutníková, Radka Kalová, Hana Mitášová, Dana Bezděková, Martina Pitáková, Pavlína Zahradníčková, Q B, Petra Vévodová Středoškolské Martin Kovář, Bořivoj Hirš, Václav Novotný, M A, 5.

18 přebory v atletice Corny, hoši Šplh na tyči dívky Šplh na laně hoši Lukáš Semerád Bořivoj Hirš, M A Martin Kovář, M A Přespolní běh (3600 m) hoši Přespolní běh (1600 m) dívky František Slovák, Filip Novotný, Ondřej Sochor, Jiří Václavík, M B, Jakub Kozár, O A, Luděk Vrtílek, B, Petr Řezníček, Petr Omelka, Lukáš Nemerád, Michal Hagara Barbora Procházková, Q A Jana Gibalová, Q A Kateřina Švecová, Q B Radka Kalová, M B druţstvo 4. Jan Hegr 7. druţstvo Jakub Kudyn Jiří Legner Pavel Vaverka, M A Bořivoj Hirš, M A Luděk Vrtílek, B druţstvo Radka Kalová, M B Andrea Kopecká Veronika Suchánková 1 Martina Svobodová 1 druţstvo Futsalová liga SŠ Josef Lička, Václav Novotný, Jakub Galia, M A, Jakub Kudýn, František Šprta, X B, František Slovák, Petr Řezníček, Martin Šamalík, 4.B, Tomáš Derka, Vadym Chubirka, O A, Martin Grepl, B, Filip Novotný, X A místo v Jihomoravském a Zlínském kraji Stolní tenis dívky Stolní tenis hoši Šplh hoši druţstva Šplh dívky druţstva Volejbal hoši Volejbal dívky Memoriál Karla Berky futsal Memoriál Karla Berky nohejbal Šachy Primus 2011 (otevřený Eva Bejšovcovám B, Jana Lenikusová, X A Petr Králík, A, Jiří Bohuslav, B, Jakub Libánek, A, Jan Barnet, X B Lukáš Nemerád, O A, Bořivoj Hirš, Martin Kovář, M A, Jan Heger, 2.B Radka Kalová, M B, Barbora Procházková A, Kateřina Švecová, Q A, Kateřina Zourková, A Tomáš Gürtler, David Slouka, A, Jakub Kozár, Matúš Zavacký, O A, František Slovák, Petr Řezníček, 4. B, Ivo Fiala, O B, Luděk Vrtílek, B, Filip Novotný, X A, Josef Lička, M A Andrea Koutníková, B, Petra Laloušková, Yvonne Vágnerová, M B, Lucie Pospíšilová, 4. A, Pavlína Zouharová, 4. B, Diana Holzerová, B, Veronika Pospíšilová, Martina Pitáková, Kateřina Harásková, X A, Lucie Bílková, A, jen krajské kolo Ivana Holásková, X A Josef Lička, Jakub Galia, Václav Novotný, Pavel Vašek, M A, Martin Šamalík, František Slovák, 4. B, Tomáš Derka, O A, nejlepší střelec celého turnaje Josef Lička, M A Kristián Pacejka, X B, Martin Šamalík, 4. B, Gürtler Tomáš, B, Josef Lička, M A Jiří Jireš, Q B Jan Čermák, K B Jan Bozay, Q B

19 okresní kolo krajské kolo celostátní kolo turnaj) Basketbal hoši Basketbal dívky David Slouka, A, Pavel Vašek, Robin Medgyesy, M A, Matúš Zavacký, O A, Stanislav Zhejbal, B, Lukáš Karásek, Jakub Bureš, Ján Ševčík, A Radka Kalová, Yvonne Vágnerová, M B, Hana Mitášová, Kristýna Chaloupková, B, Kateřina Hajzerová, Petra Vévodová, A, Vendula Kubaláková, Andrea Fialková, Diana Holzerová, B, Pavla Horáčková, Veronika Kapounková, Q A, Pavla Zahradníčková, Q B Malá kopaná Josef Lička, Jakub Galia, Václav Novotný, M A, Jakub Kudýn, František Šprta, X B, Filip Novotný, X A, Petr Sokolář, M B nepořádá se nepořádá se 4. nepořádá se SOČ středoškolská odborná činnost Autor Název práce obor Kateřina Kutálková, M A Chemické indikátory 03 chemie Pavla Božeková, M B Vývoj štěňat 04 biologie Veronica Šullová, A Výskyt mikroorganizmů ve 04 biologie 8. stojatých vodách Experimentální zjištění fytotoxických vlastností 08 ochrana a tvorba Daniela Holubová, A farmakologického životního prostředí 8. přípravku Tereza Dvořáková, Laura Kilianová, Q B Kamila Šojdrová, B Denisa Medková, B Barbora Bezděková, M A Kateřina Čermáková, M A Kristián Skoupý, M B Barbora Hinková, A Adéla Kopalová, M A Pozorování průběhu dělení buněk tzv. mitóza Hormony jejich chemie a biologie Penicilinová antibiotika Program dvou setkání mladých křesťanů na téma Bible Facebook na vyškovském gymnáziu Rozbor díla Stephena Kinga Pustiměř a biskupský hrad Melice Markýza de Montespan, madame de Pompadour a jejich srovnání 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby 6. N 16 historie historie

20 Antonín Marko, Petr Omelka, B Wolf The Game 18 Informatika i) Údaje o výsledcích inspekce ČŠI ČŠI ve školním roce 2010/2011 ţádnou kontrolu na škole neprováděla. V průběhu MAG (maturitní generálka) navštívil školu pan Silvestr Rolek. Kontrolní činnost: veřejnosprávní kontrola útvar interního auditu a kontroly Města Vyškov Předmět kontroly: soulad čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Vyškova v roce 2010 se smluvními podmínkami pro jejich poskytnutí Termín kontroly: Kontrolované období: rok 2010 Kontrolu provedl: paní Dagmar Šenková kontrolor Kontrolním orgánem nebyla stanovena ţádná opatření. kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví, o hygienických požadavcích na prostory a provoz školy, o technických požadavcích na stavby Předmět kontroly: kontrola dodrţování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů vyhl.č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby Termín kontroly: Kontrolu provedl: MUDr. Alena Dvořáková, Danuše Kolarzová (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně) Kontrolní zjištění: v některých učebních prostorech není dosud provedena rekonstrukce umělého osvětlení (laboratoř fyziky, učebna jazyků). Při rekonstrukci je nutné myslet na účelové osvětlení tabule.

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více