Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015"

Transkript

1 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215

2 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str Bilance zdrojová část str Bilance spotřební část str. 6 4 Klasické palivové elektrárny (JE, PE, PSE, PPE) str Vodní a přečerpávací vodní elektrárny (VE, PVE) str Podporované vodní elektrárny str Fotovoltaické elektrárny (FVE) str Podporované fotovoltaické elektrárny str Větrné elektrárny (VTE) str Podporované větrné elektrárny str z biomasy (BIOM) str Podporovaná výroba z biomasy str z bioplynu (BIOP) str Podporovaná výroba z bioplynu str Kombinovaná výroba a tepla (KVET) str Instalovaný výkon v ES ČR a rozdělení do jednotlivých krajů v ČR str v krajích ČR podle technologie elektráren str Spotřeba v krajích ČR podle kategorie spotřeb str Spotřeba v jednotlivých soustavách RDS str Spotřeba v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství str Bilance fyzikálních toků PS a RDS str Přeshraniční fyzikální toky str Spotřeba, maximum a minimum zatížení ES ČR str Den maxima zatížení ES ČR str Den minima zatížení ES ČR str Doplňující grafy str Mapa str. 26 Stránka 2 z 26

3 1. Zkratky, pojmy a základní vztahy BIOM BIOP DS ES ČR FVE JE KVET LDS MO MOO MOP MVE NN OST PDS PE POZE PPE PPS PS PSE PVE RDS VE biomasa bioplyn distribuční soustava elektrizační soustava České republiky fotovoltaické elektrárny jaderné elektrárny kombinovaná výroba a tepla lokální distribuční soustava maloodběr maloodběr obyvatelstvo maloodběr podnikatelé malé vodní elektrárny (do 1 MW) nízké napětí do 1 kv ostatní (palivové) elektrárny provozovatel distribuční soustavy parní elektrárny podporované zdroje (zákon č. 165/212 Sb.) paroplynové elektrárny provozovatel přenosové soustavy přenosová soustava plynové a spalovací elektrárny přečerpávací vodní elektrárny regionální distribuční soustava vodní elektrárny VN vysoké napětí od 1 kv do 52 kv (podle ČSN 331) VO VTE velkoodběr větrné elektrárny VVN velmi vysoké napětí nad 52 kv (podle ČSN 331) = Celková výroba na svorkách generátorů (zdrojů). Technologická vlastní spotřeba na výrobu (TVS e ) = Označuje spotřebu, která je nezbytná pro zajištění procesu výroby. Jsou zde zahrnuty veškeré provozy, které jsou pro výrobu nepostradatelné. Tato definice vychází z technologické vlastní spotřeby uvedené v 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 541/25 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění. Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla (TVS t ) = Obdoba viz TVS e. netto = technologická vlastní spotřeba na výrobu (vč. ztrát). Saldo = Bilanční suma zahraničních výměn elektrické energie v daném období. Je to rozdíl mezi celkovým dovozem a celkovým vývozem v daném období. Kladná hodnota představuje převahu dovozu nad vývozem a záporná převahu vývozu nad dovozem. Tuzemská spotřeba (TBS) = TNS + spotřeba na přečerpávání PVE + celkové ztráty + TVS e. Tuzemská netto spotřeba (TNS) = VO z vvn + VO z vn + MOO + MOP + spotřeba PPS a PDS + lokální spotřeba + TVS t. Spotřeba v ČR = TNS TVS t. Instalované výkony = Odpovídají skutečnému zapojení zdrojů v PS a DS, nejedná se tedy o součet vydaných licencí na příslušnou kategorii výroby. Lokální spotřeba = Spotřeba výrobců a subjektů přímo napojených na danou výrobnu. Stránka 3 z 26

4 leden Úvodní komentář k hodnocenému měsíci Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává v souladu s 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona č. 458/2 Sb. měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy za leden 215. Předkládaná zpráva je oproti měsíčním zprávám z předchozího roku mírně změněna na základě zkušeností a obdržených podnětů. Jedná se napříkad o podrobnější členění kombinované výroby a tepla, kdy je dnes uvedena statistika jednotlivých paliv. Měsíční zpráva obsahuje několik základních kapitol, které podávají ucelený přehled o statistice elektroenergetiky v ČR. Veškeré detaily týkající se metodiky vykazování údajů pro statistiku ERÚ jsou uvedeny v Metodice statistiky elektroenergetiky, která je zveřejněna na internetových stránkách ERÚ současně s aktuálními výkazy. Kromě vlastní statistiky využívá ERÚ i data o podporovaných zdrojích ze systému OTE, a.s. Z toho vyplývá, že nejsou zahrnuty údaje týkající se výroby z obnovitelných zdrojů výrobců, kteří nežádali o vyplacení podpory. U některých kategorií POZE jsou vyhodnocovány i jednotlivé podporované kategorie stanovené příslušným platným cenovým rozhodnutím. Je nezbytné upozornit, že někteří výrobci POZE fakturují podporu čtvrtletně, a proto nejsou jejich údaje obsaženy ve zprávách za první měsíce daného čtvtletí. Kromě výrobců, kteří nárokují podporu měsíčně či čtvrtletně, se však mohou vyskytnout i případy, kdy je podpora nárokovaná s delším časovým odstupem. Z tohoto důvodu mohou být informace o podporovaných zdrojích (z dat OTE, a.s.) stále "neúplné" a jsou postupně v dalších měsíčních zprávách upřesňovány a doplňovány. Toto bude patrné především v tabulkách s údaji o výrobě a spotřebě. Ucelené informace budou následně uvedeny v roční zprávě o provozu ES ČR za rok 215. Zároveň upozorňujeme, že zveřejněná statistika je zpracována z obdržených údajů od jednotlivých větších výrobců a provozovatelů distribučních soustav, resp. přenosové soustavy, u jednotlivých ukazatelů nejsou prováděny žádné korekční dopočty. Zjištěné a opravené chyby v obdržených datech jsou průběžně promítány do statistiky a projeví se vždy v dalších zveřejněných zprávách, případně v roční zprávě. Ve sledovaném období bylo vyrobeno celkem cca 8,3 TWh, což je oproti stejnému období roku 214 nepatrný nárůst zhruba o,7 % (údaje za leden z měsíční zprávy o provozu ES ČR za prosinec 214). Celková tuzemská spotřeba (TBS) dosáhla hodnoty 6,7 TWh, což představuje nárůst přibližně o 1,9 % oproti lednu roku 214. Z vyhodnocení salda ve sledovaném období je patrná převaha exportu nad importem, a to konkrétně 1,534 TWh. Maxima v daném měsíci bylo dosaženo dne v 17: hod. Minima bylo dosaženo dne v : hod. Případné dotazy, komentáře či připomínky směřujte na adresu Stránka 4 z 26

5 3.1 Bilance zdrojová část [GWh] leden 215 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 8 276,9,,,,,,,,,,, 8 276,9 Jaderné (JE) 3 71,1,,,,,,,,,,, 3 71,1 Parní (PE) 4 13,4,,,,,,,,,,, 4 13,4 Paroplynové (PPE) 285,4,,,,,,,,,,, 285,4 Plynové a spalovací (PSE) 32,5,,,,,,,,,,, 32,5 Vodní (VE) 266,2,,,,,,,,,,, 266,2 Přečerpávací (PVE) 117,2,,,,,,,,,,, 117,2 Větrné (VTE) 71,7,,,,,,,,,,, 71,7 Fotovoltaické (FVE) 41,3,,,,,,,,,,, 41,3 Technologická vlastní spotřeba na výrobu *) 558,3,,,,,,,,,,, 558,3 Jaderné (JE) 169,8,,,,,,,,,,, 169,8 Parní (PE) 362,3,,,,,,,,,,, 362,3 Paroplynové (PPE) 2,2,,,,,,,,,,, 2,2 Plynové a spalovací (PSE) 18,5,,,,,,,,,,, 18,5 Vodní (VE) 2,2,,,,,,,,,,, 2,2 Přečerpávací (PVE) 1,6,,,,,,,,,,, 1,6 Větrné (VTE) 1,2,,,,,,,,,,, 1,2 Fotovoltaické (FVE),6,,,,,,,,,,,,6 Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla 136,6,,,,,,,,,,, 136,6 Jaderné (JE),5,,,,,,,,,,,,5 Parní (PE) 132,,,,,,,,,,,, 132, Paroplynové (PPE),9,,,,,,,,,,,,9 Plynové a spalovací (PSE) 3,3,,,,,,,,,,, 3,3 netto 7 718,6,,,,,,,,,,, 7 718,6 *) Jaderné (JE) 2 91,3,,,,,,,,,,, 2 91,3 Parní (PE) 3 741,2,,,,,,,,,,, 3 741,2 Paroplynové (PPE) 283,2,,,,,,,,,,, 283,2 Plynové a spalovací (PSE) 32,,,,,,,,,,,, 32, Vodní (VE) 264,1,,,,,,,,,,, 264,1 Přečerpávací (PVE) 115,7,,,,,,,,,,, 115,7 Větrné (VTE) 7,5,,,,,,,,,,, 7,5 Fotovoltaické (FVE) 4,8,,,,,,,,,,, 4,8 technologická vlastní spotřeba na výrobu zahrnuje ztráty při výrobě zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s. Stránka 5 z 26

6 3.2 Bilance spotřební část [GWh] leden 215 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Saldo *) 1 533,5,,,,,,,,,,, 1 533,5 Import na úrovni PS 1 293,1,,,,,,,,,,, 1 293,1 Import na úrovni DS 59,8,,,,,,,,,,, 59,8 Export na úrovni PS 2 869,1,,,,,,,,,,, 2 869,1 Export na úrovni DS 17,3,,,,,,,,,,, 17,3 Celkové ztráty *) 393,9,,,,,,,,,,, 393,9 v přenosové soustavě 85,2,,,,,,,,,,, 85,2 v distribučních soustavách 38,7,,,,,,,,,,, 38,7 Spotřeba ČR *) 5 44,8,,,,,,,,,,, 5 44,8 Velkoodběr (VO) z hladiny vvn 578,1,,,,,,,,,,, 578,1 Velkoodběr (VO) z hladiny vn 2,4,,,,,,,,,,, 2,4 Maloodběr podnikatelé (MOP) 799,3,,,,,,,,,,, 799,3 Maloodběr domácnosti (MOO) 1 581,8,,,,,,,,,,, 1 581,8 Spotřeba PPS a PDS 11,6,,,,,,,,,,, 11,6 Lokální spotřeba 469,6,,,,,,,,,,, 469,6 Spotřeba na přečerpávání PVE 151,4,,,,,,,,,,, 151,4 Tuzemská spotřeba (TBS) 6 681,,,,,,,,,,,, 6 681, Tuzemská netto spotřeba (TNS) 5 577,4,,,,,,,,,,, 5 577,4 *) zahrnuty údaje PS, RDS a vybraných LDS zdroj dat: výkaz ERÚ1, ERÚ2, ERÚ3, OTE, a.s. Tech. vl. spotřeba el. na výrobu *) 558,3 (GWh),,,,,,,Bilance, (GWh),,, 558,3 Import na úrovni PS 1 293,1,,,,,,,,,,, 1 293,1 9 Import na úrovni DS 59,8,,,,1,,,,,,, 59,8 Export 8 na úrovni PS 2 869,1,,,,8,,,,,,, 2 869,1 Export 7 na úrovni DS 17,3,,,,6,,,,,,, 17,3 Celkové 6 ztráty *) 393,9,,,,4,,,,,,, 393,9 v přenosové soustavě 85,2,,,,2,,,,,,, 85,2 5 v distribučních soustavách 38,7,,,,,,,,,,, 38,7 4,,,,,,,,,,,,, 2 Spotřeba 3 ČR *) 5 44,8,,,,,,,,,,, 5 44,8 4 Velkoodběr 2 (VO) z hladiny vvn 578,1,,,,,,,,,, 578,1 Velkoodběr (VO) z hladiny vn 2,4,,,,6,,,,,,, 2,4 1 Maloodběr podnikatelé (MOP) 799,3,,,,8,,,,,,, 799,3 Maloodběr domácnosti (MOO) 1 581,8,,,, 1,,,,,,, 1 581,8 Spotřeba PPS 1 a PDS ,6 6 7,8 9, 1 11, 12,, 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8,9 1, 11 11,6 12 Lokální spotřeba 469,6,,,,,,,,,,, 469,6 Spotřeba na Jaderné přečerpávání (JE) PVE Parní 151,4 (PE), Paroplynové, (PPE),,,,,, Tuzemská, netto,spotřeba (TNS), 151,4 Tuzemská Plynové a spotřeba spalovací (TBS) (PSE) Vodní 6 681, (VE), Přečerpávací, (PVE),, Tech., vl. spotřeba, el. na výrobu,, *) Celkové, ztráty, *), 6 681, Tuzemská Větrné netto (VTE) spotřeba (TNS) Fotovoltaické 5 577,4 (FVE) Spotřeba na přečerpávání PVE Saldo *),,,,,,,,,,, 5 577,4 Stránka 6 z 26

7 4. Klasické palivové elektrárny (JE, PE, PSE, PPE) leden 215 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla Ztráty netto tepla Dodávka užitečného tepla elektrický výkon tepelný výkon [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GJ] [GJ] [MW e ] [MW t ] Jaderné elektrárny (JE) 3 71,1 169,8,5, 2 91, ,, 4 29, 12 99, Parní elektrárny (PE) 4 13,4 354,6 132, 7, , , , 1 899, ,4 Biomasa 155,6 12,7 4,7,3 142, , ,3 Bioplyn 1,1,2,, 1, , ,7 Černé uhlí 469,7 31,7 26,6,8 437, , ,4 Hnědé uhlí 3 312,8 299,8 86,4 5,6 3 7, , ,5 Koks,,,,,,, Odpadní teplo 2,5,4,2, 2, ,5 1 34,8 Ostatní kapalná paliva 2,4,1,5,1 2, , , Ostatní pevná paliva 12,9 1,4 3,4, 11, , ,4 Ostatní plyny 79,1 5,3 6,3,3 73, , ,3 Ostatní,5,,,, , 17 25, Topné oleje 4,6,2,2, 4, , , Zemní plyn 62,2 2,9 3,8,4 58, , ,6 Plynové a spalovací elektrárny (PSE) 32,5 18, 3,3,5 32, , ,6 775, ,7 Biomasa,9,1,,, , ,1 Bioplyn 223, 14,5 1,3,3 28, , ,7 Černé uhlí,,,,,,, Hnědé uhlí,,,,,,, Koks,,,,,,, Odpadní teplo,1,,,,1 1 41,, Ostatní kapalná paliva,,,,,,, Ostatní pevná paliva,,,,,,, Ostatní plyny 23,,9,1, 22, , , Topné oleje,8,2,,,5 1 26, 483,1 Zemní plyn 72,7 2,3 1,9,2 7, , ,9 Paroplynové elektrárny (PPE) 285,4 2,2,9, 283, , , 1 363, ,4 Biomasa,,,,,,, Bioplyn,1,,,,1 37, 2, Černé uhlí,,,,,,, Hnědé uhlí,,,,,,, Koks,,,,,,, Odpadní teplo,,,,, 11 1,1, Ostatní kapalná paliva,,,,,,, Ostatní pevná paliva,,,,,,, Ostatní plyny 179,9 1,1,1, 178, ,7, Topné oleje,,,,,,, Zemní plyn 15,4 1,1,9, 14, , , Stránka 7 z 26 zdroj dat: výkaz ERÚ1

8 5.1 Vodní a přečerpávací vodní elektrárny (VE, PVE) leden 215 výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] VE celkem 1 78, , , , ,3 do 1 MW 148, ,7 63, , ,7 od 1 MW včetně do 1 MW 177, ,9 951, , ,4 od 1 MW včetně 752, ,6 66, , ,3 zdroj dat: výkaz ERÚ1 (nad 1 MW), OTE, a.s.(do 1 MW) výkon Spotřeba na přečerpávání netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Přečerpávací VE 1 171, ,7 15 9, , ,7 5.2 Podporované vodní elektrárny Datum uvedení výrobny do provozu výkon zdroj dat: výkaz ERÚ1 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Podíl kategorií VE na výrobě netto od (včetně) do (včetně) [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporované VE celkem *) 336, , , , , , ,1 291, , ,3 Malá vodní elektrárna , ,9 176,7 18 5, , , ,9 26, , , ,1,,,, , ,3 866, , ,5 Rekonstruovaná malá vodní elektrárna ,1 6,2, 6,1 57, ,,,,, , ,1 38, , , , ,1 48, , 3 338, ,6 3 88,1 49,1 3 39, 3 18,9 Malá vodní elektrárna v nových lokalitách ,7 264,3 7,2 257,1 255, , ,5 98, , , , 4 29,2 69, , , ,6 657,1 1,8 655,3 579, ,,,,, *) kategorie VE převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č. 4/214 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 5.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. 52% 22% 26% do 1 MW od 1 MW včetně do 1 MW od 1 MW včetně Dodávka do ES Stránka 8 z 26

9 6.1 Fotovoltaické elektrárny (FVE) leden 215 výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] FVE celkem 2 39, ,3 57, , ,8 do 1 kw včetně 7, ,5 1,1 1 41,4 639,5 nad 1 do 3 kw včetně 141, ,8 2, ,4 1 29,1 nad 3 kw do 1 kw včetně 5,9 894,9 3,7 891,2 838,4 nad 1 kw do 1 MW včetně 45,9 9 29,2 19,1 8 92, , nad 1 do 5 MW včetně 992, ,9 256, ,1 2 15,9 nad 5 MW 333, 6 893, 197, , , zdroj dat: OTE, a.s. 6.2 Podporované fotovoltaické elektrárny Podíl kategorií FVE na výrobě 3% 2% 17% 6% Datum uvedení FVE do provozu Kategorie výrobny dle instalovaného výkonu [kw] výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES od (včetně) do (včetně) od do (včetně) [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporované FVE celkem *) 2 37, ,9 57, , , ,1 1,4, 1,4, ,5 72,6 1,1 71,5 54, , ,6 26,4 1 11, , ,3 48,2,4 479,8 253, , ,1 142, , , ,3 774,6,8 773,9 434, , ,4 393, , , ,9 33,5,1 33,5 22, ,2 18,5, 18,4 12, , ,6 3, , , , ,, ,1 815, ,2 13,1, 13,1 55, ,8 338,6, 338,6 13, ,4 112,7,5 112,3 46, ,9 271,1,7 27,4 61,2 *) kategorie podporovaných fotovoltaických elektráren převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č. 4/214 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 6.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. Údaje u tabulek 6.1 a 6.2 se mohou lišit. Tabulka 6.1 obsahuje údaje všech výrobců žádajících o podporu (např. i u decentrální výroby podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/214), tabulka 6.2 obsahuje údaje pouze výrobců žádajících o podporu podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/214. 5% do 1 kw včetně nad 3 kw do 1 kw včetně nad 1 do 5 MW včetně 22% nad 1 do 3 kw včetně nad 1 kw do 1 MW včetně nad 5 MW Stránka 9 z 26

10 Větrné elektrárny (VTE) leden 215 VTE celkem do,5 MW včetně nad,5 do 1 MW včetně nad 1 do 2 MW včetně nad 2 MW 7.2 Podporované větrné elektrárny výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 274, , , , ,3 2,7 274,1 3,3 27,9 269,2 5,8 1 4,6 15,6 1 25, 1 25,3 59, ,3 76, , ,1 26, , 1 7, , ,7 zdroj dat: OTE, a.s. Podíl kategorií VTE na výrobě do,5 MW včetně nad 1 do 2 MW včetně 75% 23%,4% 2% nad,5 do 1 MW včetně nad 2 MW *) Datum uvedení VTE do provozu výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES od (včetně) do (včetně) [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporované VTE celkem *) 274, , , , , ,8 879,5 9,1 87,4 549, , ,1 9, ,2 1 72, ,1 2 88,9 33, , , , ,3 35, , , , ,8 361, , , , ,4 175, , , , 1 635,2 168, , 1 467, ,9 5 34,7 8, , , ,8 588,8,8 588, 588, , ,6 321, , , , ,3 13, , , , ,5 26, , , ,,,,, kategorie podporovaných větrných elektráren převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č 4/214 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 7.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu dle data uvedení VTE do provozu (GWh) Stránka 1 z 26

11 z biomasy (BIOM) leden 215 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla Ztráty netto tepla Dodávka užitečného tepla [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [GJ] [GJ] BIOM celkem , , 4 75,3 32, , , ,4 Brikety a pelety , ,2 46,3 4, 14 23, , ,4 Celulózové výluhy , 5 553, , 178, , , ,8 Kapalná biopaliva 21,8,5,, 21,3 986,8 459,8 Ostatní biomasa 5 823,3 26,2 79,7 31, , , ,4 Palivové dříví 7,5 1,6,, 68,9,, Piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad , , , 14, , , ,2 Rostlinné materiály neaglomerované (včetně aglomerátů) 8 32,9 149,1 297,2 2, , , ,7 zdroj dat: výkaz ERÚ1 Podíl kategorií biomasy na výrobě 2 [MWh] podporovaných kategorí BIOM (tabulka 8b) 5% 1% % 5 4% Brikety a pelety 4% Celulózové výluhy Kapalná biopaliva Ostatní biomasa,5%,1% Palivové dříví Piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad Rostlinné materiály neaglomerované (včetně aglomerátů) S1 S2 S3 P1 P2 P3 DS1DS2DS3DP1DP2DP3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 společným spalováním biomasy a různých zdrojů energie s výjimkou komunálního odpadu spalováním čisté biomasy spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách spalováním čisté biomasy v nových výrobnách nebo zdrojích Stránka 11 z 26

12 8.2 Podporovaná výroba z biomasy leden 215 Kategorie biomasy a proces využití Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto netto biomasa **) od (včetně) do (včetně) [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporovaná BIOM celkem *) , , , , ,4 S , , , , ,3 S , , , , ,7 S , , , ,9, P ,,,,, *) **) společným spalováním biomasy a různých zdrojů energie s výjimkou komunálního odpadu spalováním čisté biomasy spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách spalováním čisté biomasy v nových výrobnách nebo zdrojích kategorie BIOM převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č. 4/214 Datum uvedení výrobny do provozu Dodávka do ES P ,,,,, P ,4 64,6 42,8 361,, DS ,,,,, DS ,,,,, DS ,,,,, DP ,,,,, DP ,,,,, DP ,,,,, O ,,,,, O ,7 12,6 411,1 4,9 382,9 O , 6 72, , ,5 4 4,8 O ,,,,, O , 1 231, 8 473, 7 473,7, O ,,,,, O ,5 3 7, , , ,8 O , , , , ,2 O ,,,,, O ,8 577, , , ,8 O ,6 385, , 6 427, 3 942,8 O ,5 16,1 1 1,4 898,1, O ,,,,, O ,4 3,2 217,2 217,2, O ,,,,, O ,,,,, O ,,,,, O ,,,,, zdroj dat: OTE, a.s. údaje o výrobě čistě z biomasy ostatní údaje v tabulce 8.2 obsahují i spoluspalování a neodpovídají tak hodnotám z tabulky 8.1 Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 8.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. Stránka 12 z 26

13 9.1 z bioplynu (BIOP) leden 215 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla Ztráty netto tepla Dodávka užitečného tepla [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [GJ] [GJ] z bioplynu , , ,5 3, 29 31, , ,4 Skládkový plyn 9 331,5 516,2, 17, , , 6 696,7 Kalový plyn (ČOV) 8 842,7 524,6 19, 2, , , ,1 Ostatní bioplyn 26 95, , ,5 28, , , ,5 9.2 Podporovaná výroba z bioplynu Podporovaná výroba z bioplynu *) *) Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje nesplňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje splňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu Spalování bioplynu v bioplynových stanicích Spalování bioplynu v bioplynových stanicích do 55 kw Spalování bioplynu v bioplynových stanicích nad 55 kw kategorie BIOP převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č 4/214 Datum uvedení výrobny do provozu Kategorie bioplynu a proces využití zdroj dat: výkaz ERÚ1 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Podíl kategorií bioplynu na výrobě netto Dodávka do ES od (včetně) do (včetně) [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] , , , , ,7 491, ,4 3 36, ,9 37, , , ,7 267, 3 188,7, ,6 49,8 817,8 471, AF1,,,, AF , , , , AF , , , , AF ,9 446, , , AF , , , , AF 3 447,4 134, , ,1 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 8a) z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. 92% Skládkový plyn Kalový plyn (ČOV) Ostatní bioplyn 4% 4,2% Stránka 13 z 26

14 1. Kombinovaná výroba a tepla leden 215 KVET do 1 MW e včetně KVET nad 1 MW e do 5 MW e včetně KVET nad 5 MW e KVET celkem elektrický výkon tepelný výkon elektrický výkon tepelný výkon elektrický výkon tepelný výkon elektrický výkon tepelný výkon [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] Celkem 153,8 35,1 848, 123,7 323, ,8 957, , , , , , Biomasa 1,4 5, 85,9 92,2 Bioplyn 117,1 51,9 4, 173, Černé uhlí, 5,6 147,2 152,9 Hnědé uhlí 2,2 6,8 587,5 596,6 Koks,,,, Odpadní teplo,,1,7,8 Ostatní kapalná paliva,, 2,3 2,3 Ostatní pevná paliva, 2,2 7,2 9,4 Ostatní plyny 1,3 7,8 32,1 41,2 Ostatní,,,5,5 Topné oleje,8,1 1,5 2,4 Zemní plyn 3,9 44,3 88,9 164,1 zdroj dat: výkaz ERÚ1 Podíl instalovaného elektrického výkonu KVET 3% 3% Podíl instalovaného tepelného výkonu KVET 1 2 Struktura paliv na výrobě KVET (GWh) 3% % 46% % KVET do 1 MWe včetně KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe KVET do 1 MWe včetně KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe 2 KVET do 1 MWe včetně KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe Biomasa Bioplyn Černé uhlí Hnědé uhlí Koks Odpadní teplo Ostatní kapalná paliva Ostatní pevná paliva Ostatní plyny Ostatní Topné oleje Zemní plyn Stránka 14 z 26

15 11. Instalovaný výkon v ES ČR a rozdělení do jednotlivých krajů v ČR [MW] leden 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem ČR ,8,,,,,,,,,,, Jaderné (JE) 4 29,,,,,,,,,,,, Parní (PE) 1 899,9,,,,,,,,,,, Paroplynové (PPE) 1 363,3,,,,,,,,,,, Plynové a spalovací (PSE) 775,9,,,,,,,,,,, Vodní (VE) 1 78,8,,,,,,,,,,, Přečerpávací (PVE) 1 171,5,,,,,,,,,,, Větrné (VTE) 274,9,,,,,,,,,,, Fotovoltaické (FVE) 2 39,4,,,,,,,,,,, zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s. JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Celkem Celkem ČR 4 29, 1 899, ,3 775,9 1 78, ,5 274,9 2 39, ,8 Jihočeský 2 25, 25,3, 45,6 155,7,, 237, ,6 Jihomoravský, 29,6 118, 64,2 33,6, 8,4 443,1 957,9 Karlovarský, 549,3 4, 13,6 7,4, 52,1 12,8 1 35,2 Královéhradecký, 199,6, 52,1 29,3, 5, 89,1 375,1 Liberecký, 9,8, 27,6 24,8, 24, 16,9 193,1 Moravskoslezský, 1 67,8, 79,3 16,7, 21,8 58, 1 783,5 Olomoucký, 111,8, 96,8 12, 65, 43,7 19,2 1 23,5 Pardubický, 1 276,5, 5,8 28,7, 15,2 92, ,7 Plzeňský, 244,7, 61,9 19,8 1,5,8 25,9 534,7 Praha, 148,1, 17,8 1,4,, 21,1 197,5 Středočeský, 1 97,4,3 119,1 641,2 45, 6, 243, ,5 Ústecký, 4 239, 845, 42,2 76,3, 86,8 174, , Vysočina 2 4, 21,3, 76,6 16,1 475, 1,9 87, ,8 Zlínský, 88,8, 28,2 7,,,2 157,5 281,6 zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s. 2% Podíl instalovaného výkonu v ES ČR 9% 1% 5% 5% 5% 4% 6% JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR (GW) FVE VTE PVE VE PSE PPE PE JE Instalovaný výkon v krajích ČR (GW) FVE VTE PVE VE PSE PPE PE JE Stránka 15 z 26

16 12.1 v krajích ČR podle technologie elektráren [MWh] leden 215 JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Celkem Celkem ČR , , , , , , , , ,7 Jihočeský , ,5, , ,9,, 4 756, ,9 Jihomoravský, 7 551, , , ,3, 1 638, , ,9 Karlovarský, , , ,9,, ,1 143, ,1 Královéhradecký, 6 31,7, 29 79,1,, 486, 1 724, ,6 Liberecký, 4 469,4, ,1,, 7 359, , ,7 Moravskoslezský, ,6, ,3,, 6 265,8 1 13, ,9 Olomoucký, 41 35,5, 2 786,7, , , , ,1 Pardubický, ,, 29 69,2,, 2 858,9 1 83, ,3 Plzeňský, ,4, ,9, 13,9 185, , ,8 Praha, 4 395,3, 7 152,5,,, 362, ,4 Středočeský, ,5 96, , , , , , , Ústecký, , , , ,7, , 3 97, ,3 Vysočina , ,3, 4 723, , ,3 2 81,6 1 71, ,9 Zlínský, 29 59,, 1 943,2,, 3, , ,8 zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s Spotřeba v krajích ČR podle kategorie spotřeb [MWh] VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti Celkem Celkem ČR ,2 2 39, , , , Jihočeský , , , , ,9 Jihomoravský , , , , ,3 Karlovarský 11 71, , , , ,3 Královéhradecký , , , , ,3 Liberecký 7 67, , , , ,2 Moravskoslezský 75 79, , , , ,7 Olomoucký , , , , ,5 Pardubický , ,2 41 6, , ,9 Plzeňský 19 62, , , , ,5 Praha 5 758, , , , ,6 Středočeský , , , , ,8 Ústecký 22 71, , , , ,4 Vysočina 8 333, , , , , Zlínský , , , , ,6 zdroj dat: výkaz ERÚ Spotřeba v krajích ČR (GWh) VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti Stránka 16 z 26

17 13. Spotřeba v jednotlivých soustavách RDS [MWh] leden 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Celkem RDS ,,,,,,,,,,,, , VO z vvn ,2,,,,,,,,,,, ,2 VO z vn 2 39,,,,,,,,,,,, 2 39, MO podnikatelé ,9,,,,,,,,,,, ,9 MO domácnosti ,9,,,,,,,,,,, ,9 ČEZ Distribuce, a.s ,9,,,,,,,,,,, ,9 VO z vvn ,4,,,,,,,,,,, ,4 VO z vn ,5,,,,,,,,,,, ,5 MO podnikatelé ,5,,,,,,,,,,, ,5 MO domácnosti ,5,,,,,,,,,,, ,5 E.ON Distribuce, a.s ,8,,,,,,,,,,, ,8 VO z vvn 76 23,4,,,,,,,,,,, 76 23,4 VO z vn 53 6,5,,,,,,,,,,, 53 6,5 MO podnikatelé ,4,,,,,,,,,,, ,4 MO domácnosti ,6,,,,,,,,,,, ,6 PREdistribuce, a.s ,6,,,,,,,,,,, ,6 VO z vvn 5 758,4,,,,,,,,,,, 5 758,4 VO z vn ,4,,,,,,,,,,, ,4 MO podnikatelé ,,,,,,,,,,,, , MO domácnosti ,8,,,,,,,,,,, ,8 LDS Sever, spol. s r.o ,6,,,,,,,,,,, 6 292,6 VO z vvn,,,,,,,,,,,,, VO z vn 6 188,6,,,,,,,,,,, 6 188,6 MO podnikatelé 14,,,,,,,,,,,, 14, MO domácnosti,,,,,,,,,,,,, 6 Spotřeba v soustavách RDS celkem (TWh) Struktura spotřeby celkem ČEZ Distribuce, a.s. zdroj dat: výkaz ERÚ2 Struktura spotřeby celkem E.ON Distribuce, a.s VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti 2 1 Struktura spotřeby celkem PREdistribuce, a.s. Struktura spotřeby celkem LDS Sever, spol. s r.o ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s. LDS Sever, spol. s r.o. VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti Stránka 17 z 26

18 14. Spotřeba v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství [MWh] leden 215 Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví Zemědělství a Domácnosti Obchod, služby, Ostatní Celkem kraj lesnictví školství, zdravotnictví Celkem ČR , , , 25 19, , , , , ,8 Jihočeský 55 41, 2 678, 1 892,8 1, , , , , ,9 Jihomoravský , ,5 3 11, , , , , , ,8 Karlovarský , , 1 352,3 755,2 767, , ,6 118, ,7 Královéhradecký , , ,5 425, , , ,5 71, ,8 Liberecký 81 92,2 1 7, 1 758,9 847,1 1 24, , ,8 1, ,7 Moravskoslezský , , ,2 2 21,3 3 74, , ,3 361, ,5 Olomoucký , , ,9 1 41, , , , , ,5 Pardubický , ,4 3 5,8 1 13, , , ,1 29, ,3 Plzeňský , , ,6 73, , , ,6 42, ,4 Praha , , , 6 39, 634, , , , ,6 Středočeský , ,4 3 82, , , ,6 16,5 825, ,7 Ústecký , , , , , , ,9 1 97, ,1 Vysočina 59 55, , ,8 477, , , , , ,3 Zlínský 38 18, , ,1 816,4 4 59, , , , ,6 zdroj dat: výkaz ERÚ1, ERÚ2 8 Spotřeba v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství (GWh) Podíl jednotlivých sektorů národního hospodářství na celkové spotřebě v ČR % 9% 28% Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví 2 1 3% 3% 7%,5% 1,4% Zemědělství a lesnictví Domácnosti Obchod, služby, školství, zdravotnictví Ostatní Stránka 18 z 26

19 15. Bilance fyzikálních toků PS a RDS leden 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Vstup do PS [GWh] 6 413,9,,,,,,,,,,, 6 413,9 Dodávka od výrobců 4 986,3,,,,,,,,,,, 4 986,3 Dodávka ze sítí RDS 134,5,,,,,,,,,,, 134,5 Import (dodávka ze zahraničí) 1 293,1,,,,,,,,,,, 1 293,1 Výstup z PS [GWh] 6 413,9,,,,,,,,,,, 6 413,9 Dodávka do sítí RDS 3 39,4,,,,,,,,,,, 3 39,4 Export (dodávka do zahraničí) 2 869,1,,,,,,,,,,, 2 869,1 Dodávka zákazníkům připojeným do PS,,,,,,,,,,,,, Odběr PVE v režimu čerpání 144,3,,,,,,,,,,, 144,3 Dodávky výrobcům (mimo PVE) 5,9,,,,,,,,,,, 5,9 Celkové ztráty v sítích 85,2,,,,,,,,,,, 85,2 zdroj dat: výkaz ERÚ3 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Vstup do DS [GWh] 6 59,8,,,,,,,,,,, 6 59,8 Dodávka ze sítě PPS 3 39,4,,,,,,,,,,, 3 39,4 Dodávka ze sousedních regionálních PDS 617,3,,,,,,,,,,, 617,3 Dodávka od výrobců 1 842,4,,,,,,,,,,, 1 842,4 Dodávka z LDS 287,1,,,,,,,,,,, 287,1 Import (dodávka ze zahraničí) 3,6,,,,,,,,,,, 3,6 Výstup z DS [GWh] 6 59,8,,,,,,,,,,, 6 59,8 Dodávka do sítě PPS 134,5,,,,,,,,,,, 134,5 Dodávka sousedním regionálním PDS 617,3,,,,,,,,,,, 617,3 Export (dodávka do zahraničí) 17,3,,,,,,,,,,, 17,3 Dodávka do LDS 565,1,,,,,,,,,,, 565,1 Dodávka výrobcům (kromě PVE) 234,3,,,,,,,,,,, 234,3 Odběr PVE v režimu čerpání 7,2,,,,,,,,,,, 7,2 Dodávka zákazníkům VO na hladině vvn 19,8,,,,,,,,,,, 19,8 Dodávka zákazníkům VO na hladině vn 1 687,7,,,,,,,,,,, 1 687,7 Dodávka zákazníkům MOP 79,8,,,,,,,,,,, 79,8 Dodávka zákazníkům MOO 1 575,4,,,,,,,,,,, 1 575,4 Ostatní spotřeba PDS 11,6,,,,,,,,,,, 11,6 Celkové ztráty v sítích 38,7,,,,,,,,,,, 38,7 zdroj dat: výkaz ERÚ2 Stránka 19 z 26

20 16. Přeshraniční fyzikální toky [GWh] leden 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Saldo 1 533,5,,,,,,,,,,, 1 533,5 Export celkem 2 886,4,,,,,,,,,,, 2 886,4 Export na úrovni PS 2 869,1,,,,,,,,,,, 2 869,1 do Polska 4,1,,,,,,,,,,, 4,1 do Německa 689,8,,,,,,,,,,, 689,8 do Rakouska 1 25,5,,,,,,,,,,, 1 25,5 na Slovensko 924,7,,,,,,,,,,, 924,7 Export na úrovni DS 17,3,,,,,,,,,,, 17,3 do Polska 17,2,,,,,,,,,,, 17,2 do Německa,,,,,,,,,,,,, do Rakouska,,,,,,,,,,,,, na Slovensko,1,,,,,,,,,,,,1 Import celkem 1 352,9,,,,,,,,,,, 1 352,9 Import na úrovni PS 1 293,1,,,,,,,,,,, 1 293,1 z Polska 76,1,,,,,,,,,,, 76,1 z Německa 531,7,,,,,,,,,,, 531,7 z Rakouska,,,,,,,,,,,,, ze Slovenska 1,3,,,,,,,,,,, 1,3 Import na úrovni DS 59,8,,,,,,,,,,, 59,8 z Polska 59,8,,,,,,,,,,, 59,8 z Německa,,,,,,,,,,,,, z Rakouska,,,,,,,,,,,,, ze Slovenska,,,,,,,,,,,,, Přeshraniční fyzikální toky (GWh) Export na úrovni PS Export na úrovni DS Import na úrovni PS Import na úrovni DS Saldo 689,8 GWh 531,7 GWh 819,9 GWh 21,3 GWh Celkové saldo 1 533,5 GWh, GWh 1,3 GWh 1 25,5 GWh zdroj dat: výkaz ERÚ2, ERÚ3 924,8 GWh Stránka 2 z 26

21 Spotřeba, maximum a minimum zatížení ES ČR leden leden 214 středa 2. leden 214 čtvrtek 3. leden 214 pátek 4. leden 214 sobota 5. leden 214 neděle 6. leden 214 pondělí 7. leden 214 úterý 8. leden 214 středa 9. leden 214 čtvrtek 1. leden 214 pátek 11. leden 214 sobota 12. leden 214 neděle 13. leden 214 pondělí 14. leden 214 úterý 15. leden 214 středa 16. leden 214 čtvrtek 17. leden 214 pátek 18. leden 214 sobota 19. leden 214 neděle 2. leden 214 pondělí 21. leden 214 úterý 22. leden 214 středa 23. leden 214 čtvrtek 24. leden 214 pátek 25. leden 214 sobota 26. leden 214 neděle 27. leden 214 pondělí 28. leden 214 úterý 29. leden 214 středa 3. leden 214 čtvrtek 31. leden 214 pátek Měsíční maxima a minima zatížení ES ČR (bez čerpání PVE) Měsíční maximum [MW] Datum Hodina Měsíční minimum [MW] Datum Hodina Spotřeba ČR [MWh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Dosažené denní maximum [MW] 7 849,3 8 89, , , , , , , , , , ,6 1 77, ,5 1 34,9 1 16, , , , , , 1 435, , , , ,8 1 54,6 1 51,2 1 45,9 1 39,9 9 36,3 Dosažené denní minimum [MW] 6 67,3 6 53,3 6 95, , , ,3 8 65, ,6 7 79, , , , , , , , 7 167, ,1 8 21, , , , 7 945, , ,6 8 19,4 8 4, , 8 289,4 8 14, ,8 zdroj dat: výkaz ERÚ3 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1 752,4,,,,,,,,,,, : 6 53,3,,,,,,,,,,, : Stránka 21 z Spotřeba (MWh) Dosažené denní max. a min. zatížení (MW) Měsíční maxima a minima zatížení (MW) Měsíční minimum Měsíční maximum zdroj dat: výkaz ERÚ3

22 : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: 17.2 Den maxima zatížení ES ČR ( :) leden 215 hodina JE PE PSE + PPE VE PVE FVE VTE Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE Zatížení bez čerpání PVE Zatížení s čerpáním PVE Spotřeba [MW] [MWh] + : 4 167, ,7 72, 131,7,, 81,, 2 698, 392,5 8 65, , ,3 1: 4 169,5 6 23,5 711,8 134,,, 9,3, 2 269,2 763,8 9 39, , ,1 2: 4 168, ,7 715, 132,,, 75,5, 2 259, 873,1 9 63,4 8 19,2 8 19,2 3: 4 168, 6 287,9 711,2 133,9,, 8,4, 2 413,7 895, ,8 8 72, 8 72, 4: 4 168,1 6 33,1 78,4 127,6,, 93,6, 1 978,4 1 29, , , ,8 5: 4 169, ,8 718,1 13,5,, 97,1, 2 1,5 84, ,7 8 69,6 8 69,6 6: 4 168, 6 518,8 776,7 163,6 197,2, 98,4, 2 29,6, 9 713, , ,2 7: 4 168, ,1 762, 169,5 244,4 4,2 97,6, 1 845,, 1 243, , ,4 8: 4 157, ,8 766,1 172,6 261,9 17,7 16,2, 1 88,8, 1 299, , ,4 9: 4 153, , 767, 393,9 529,1 87, 98,1, 2 121,4, 1 471, , ,3 1: 4 159, ,8 764,7 395,2 552,5 143,4 18,1, 2 164,1, 1 513, , ,7 11: 4 166,1 6 54,3 758,1 346,9 556,2 187,3 16,7, 2 15,7, 1 52,2 1 52,2 1 52,2 12: 4 169, ,7 749,9 292,4 45,4 243,6 112,3, 1 834,, 1 596, , ,9 13: 4 169, , 753,7 331, 23,8 165,6 19,2, 1 68,, 1 632, , ,7 14: 4 169, ,7 751,8 293,9 271, 77, 16,6, 1 593,8, 1 53, 1 53, 1 53, 15: 4 169, ,5 766,6 453,2 12, 21,5 94,4, 1 453,8, 1 64,7 1 64,7 1 64,7 16: 4 166, ,2 774,5 531,4 134,3 2,8 89,6, 1 591,3, 1 639, , ,7 17: 4 167, ,3 779,3 655, 573,3, 77,6, 2 75,8, 1 752, , ,4 18: 4 164, ,7 771,3 662,8 37,9, 73,4, 2 54,6, 1 568, , ,3 19: 4 167, , 768,9 538,5 44,, 74,, 1 824,3, 1 467, , ,8 2: 4 167, ,7 771, 33,,, 75,7, 1 943,, 1 116, , ,3 21: 4 167, ,5 76,8 155,6 186,3, 69,7, 2 229,8,1 9 56,7 9 56,6 9 56,6 22: 4 166,9 6 54,4 711,8 143,3 192,1, 66,3, 2 375,4, 8 959, , ,4 23: 4 166, ,4 713,3 143,7 2,3, 78,, 2 124,8 397, , , ,8 zdroj dat: výkaz ERÚ3 Struktura pokrytí denního maxima zatížení [MW] [%] Spotřeba [MWh] 1 752,4 1% Jaderné elektrárny (JE) Parní elektrárny (PE) Paroplynové, plynové el (PPE+PSE) Vodní elektrárny (VE) Přečerpávací vodní el. (PVE) Fotovoltaické el. (FVE) Větrné el. (VTE) Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE 4 167,7 39% 6 575,3 61% 779,3 7% 655, 6% 573,3 5%, % 77,6 1%, % 2 75,8 19%, % zdroj dat: výkaz ERÚ3 Zatížení ve dni maxima (MW) PVE VE FVE VTE Ostatní PSE + PPE PE JE Čerpání PVE Import / export Stránka 22 z 26

23 : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: 17.3 Den minima zatížení ES ČR ( :) leden 215 hodina JE PE PSE + PPE VE PVE FVE VTE Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE Zatížení bez čerpání PVE Zatížení s čerpáním PVE Spotřeba [MW] [MWh] : 3 825, ,8 677,8 131,5,, 114,4, 2 6,3 1,1 6 53, , ,3 1: 3 883, ,2 674,5 131,5,, 115,6, 1 736,2 262, , , ,3 2: 3 913, ,7 663,7 131,4,, 18,, 1 154,3 964, , , ,7 3: 3 913,9 3 63,4 658,8 131,4,, 132,4, 1 66,3 1 95,3 7 4,5 6 35,2 6 35,2 4: 3 916, ,3 665,5 131,3,, 123,6, 1 43,1 79, , , ,2 5: 3 923, ,7 671,4 131,2,, 136,1, 1 37,5 75,7 7 37, , ,6 6: 4 81, ,2 695,3 157,7,, 157,2, 1 466,4 466, , , ,2 7: 4 113, , 687,5 218,1, 3,9 171,9, 1 844,, 7 313, , ,7 8: 4 118,6 4 94,9 715,4 276,7, 25,8 186,3, 1 769,5, 7 648, , ,3 9: 4 121, ,6 733, 279,7 166,9 123,5 189,9, 1 797,6, 8 62,3 8 62,3 8 62,3 1: 4 133, ,7 726,7 213,9 214, 234,4 196,8, 1 591,9, 8 395, , ,5 11: 4 144, ,2 736,5 213, 24,3 32,4 19,9, 1 585,7, 8 576, , ,5 12: 4 141, ,8 759,3 211,8 199, 196,5 186,6, 1 423,3, 8 619, , ,5 13: 4 139, ,2 777,3 212,5 197,2 78,8 17,7, 1 26,9, 8 699, 8 699, 8 699, 14: 4 142, ,8 796,9 215,2 371,8 28,9 162,4, 1 39,4, 8 696, , ,9 15: 4 135,7 4 38,1 749,9 275,5 374,7 9, 171,4, 1 215,2, 8 89,2 8 89,2 8 89,2 16: 4 136, ,5 735,2 389,2 375,3 2,6 176,5, 1 3,7, 8 774, , ,1 17: 4 139,7 4 14,5 721,4 596,6 34,7, 187,4, 1 339,2, 8 787, , ,1 18: 4 139, ,3 732,7 552, 342,7, 186,4, 1 45,6, 8 641, , ,9 19: 4 143,3 4 84,4 735,7 363, 297,3, 194,7, 1 336,6, 8 481, , ,9 2: 4 137,7 3 99,1 738,5 218,8 295,8, 218,3, 1 263,6, 8 254, , ,7 21: 4 137, ,5 723,6 152,7 295,8, 228,6, 1 43,5, 7 876, , ,3 22: 4 139, ,2 729,9 144,3 169,8, 228,6, 1 676,1, 7 59,8 7 59,8 7 59,8 23: 4 135, ,8 727, 136, 1,6, 24,3, 1 72, 18, , , ,5 zdroj dat: výkaz ERÚ3 Struktura pokrytí denního minima zatížení [MW] [%] Spotřeba [MWh] 6 53,3 1% Jaderné elektrárny (JE) Parní elektrárny (PE) Paroplynové, plynové el (PPE+PSE) Vodní elektrárny (VE) Přečerpávací vodní el. (PVE) Fotovoltaické el. (FVE) Větrné el. (VTE) Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE 3 825,1 59% 3 814,8 59% 677,8 1% 131,5 2%, %, % 114,4 2%, % 2 6,3 32% 1,1 % zdroj dat: výkaz ERÚ3 Zatížení ve dni minima (MW) PVE VE FVE VTE Ostatní PSE + PPE PE JE Čerpání PVE Import / export Stránka 23 z 26

24 18. Doplňující grafy leden 215 leden 215 Den a hodina dosaženého maxima zatížení: : Den a hodina dosaženého minima zatížení: 215 : Struktura paliv na výrobě (GWh) Čára trvání zatížení (MW) hodi JE PE PSE + VE PVE FVE VTE Ostat Saldo Čerp Zatíž Zatíž Spotř hodi JE PE PSE + VE PVE FVE VTE Ostat Saldo Čerp Zatíž Zatíž Spotř na [MW] [MW na [MW] [MW + + 4: 5 #### #### 72, 131,7,, 81,, #### #### #### #### : #### 12 #### 677,8 131,5,, 114,4, #### 1,1 #### #### #### #### 41: #### #### 711,8 134,,, 9,3, #### #### #### #### 1: #### #### 674,5 131,5,, 115,6, #### #### #### #### #### #### 2: #### #### 715, 132,,, 75,5, #### #### #### #### 2: #### 1 #### ,7 131,4,, 18,, #### #### #### #### #### #### 3: #### #### 711,2 133,9,, 8,4, #### #### #### #### 3: #### #### 658,8 131,4,, 132,4, #### #### #### #### #### #### 34: #### #### 78,4 127,6,, 93,6, #### #### #### #### 4: #### #### 8 665,5 131,3,, 123,6, #### #### #### #### #### #### 25: 5 #### #### 718,1 13,5,, 97,1, #### #### #### #### 5: #### #### 671,4 131,2,, 136,1, #### #### #### #### #### #### 6: #### #### 776,7 163,6 197,2, 98,4, ####, #### #### 6: #### #### ,3 157,7,, 157,2, #### #### #### #### #### #### 7: #### #### 762, 169,5 244,4 4,2 97,6, ####, #### #### 7: #### #### 687,5 218,1, 3,9 171,9, ####, #### #### #### #### 1 8: 5 #### #### 766,1 172,6 261,9 17,7 16,2, ####, #### #### 8: #### #### 4 715,4 276,7, 25,8 186,3, ####, #### #### #### #### 19: #### #### 767, 393,9 529,1 87, 98,1, ####, #### #### 9: #### #### 733, 279,7 166,9 123,5 189,9, ####, #### #### #### #### #### #### #### 764,7 395,2 552,5 143,4 18,1, ####, #### #### #### #### #### ,7 213,9 214, 234,4 196,8, ####, #### #### #### #### #### #### #### 758,1 346,9 556,2 187,3 16,7, ####, #### #### #### #### #### 736,5 213, 24,3 32,4 19,9, ####, #### #### #### #### #### #### #### 749,9 292,4 45,4 243,6 112,3, ####, #### #### #### #### #### 759,3 211,8 199, 196,5 186,6, ####, #### #### #### #### Jaderné elektrárny (JE) Parní elektrárny (PE) Plynové a spalovací Paroplynové elektrárny #### #### #### 753,7 331, 23,8 165,6 19,2, ####, #### #### #### #### #### 777,3 212,5 197,2 78,8 17,7, ####, #### #### #### #### elektrárny (PSE) (PPE) #### #### #### 751,8 293,9 271, 77, 16,6, ####, #### #### #### #### #### 796,9 215,2 371,8 28,9 162,4 hodiny měsíčního, #### časového, fondu #### #### #### #### #### Jaderné #### elektrárny #### 766,6 (JE) 453,2 Biomasa 12, 21,5 94,4, Bioplyn ####, #### Černé #### uhlí #### #### #### 749,9 275,5 374,7 9, 171,4, ####, #### #### #### #### #### Hnědé #### uhlí #### 774,5 531,4 Koks 134,3 2,8 89,6, Odpadní #### teplo, #### Ostatní #### kapalná #### paliva#### #### 735,2 389,2 375,3 2,6 176,5, ####, #### #### #### #### #### Ostatní #### pevná #### paliva 779,3 655, Ostatní 573,3plyny, 77,6, Topné #### oleje, #### Zemní #### plyn #### #### #### 721,4 596,6 34,7, 187,4, ####, #### #### #### #### #### #### #### 771,3 662,8 37,9, 73,4, ####, #### #### #### #### #### 732,7 552, 342,7, 186,4, ####, #### #### #### #### #### #### #### 768,9 538,5 44,, 74,, ####, #### #### #### #### #### 735,7 363, 297,3, 194,7, ####, #### #### #### #### #### #### #### 771, 33,, 75,7, ####, #### #### #### #### #### 738,5 218,8 295,8, 218,3, ####, #### #### #### #### #### #### Průběh #### 76,8 spotřeby 155,6 186,3 ve,dni 69,7 maxima, a #### minima,1 (MWh) Struktura pokrytí denního maxima a minima zatížení (MW) #### #### #### #### #### 723,6 152,7 295,8, 228,6, ####, #### #### #### #### #### #### #### 711,8 143,3 192,1, 66,3, ####, #### #### #### #### #### 729,9 144,3 169,8, 228,6, ####, #### #### #### #### #### 12 #### #### 713,3 143,7 2,3, 78,, #### #### #### #### #### #### 1 #### 727, 136, 1,6, 24,3, #### #### #### #### #### #### zdroj dat: výkaz ERÚ3 zdroj dat: výkaz ERÚ3 Struktura 1 pokrytí denního maxima zatížení Struktura pokrytí denního minima zatížení : [MW [%] : [MW [%] 5 JE Jaderné elektrárny (JE) #### 39% Jaderné elektrárny (JE) #### 59% PE 6 Parní elektrárny (PE) #### 61% Parní elektrárny (PE) #### 59% PPE+PSE Paroplynové, 4 plynové el (PPE+PSE) 779,3 7% Paroplynové, plynové el (PPE+PSE) 677,8 1% VE Vodní elektrárny (VE) 655, 6% Vodní elektrárny (VE) 131,5 2% PVE Přečerpávací 2 vodní el. (PVE) 573,3 5% Přečerpávací vodní el. (PVE), % FVE Fotovoltaické el. (FVE), % Fotovoltaické el. (FVE), % VTE Větrné el. (VTE) 77,6 1% Větrné el. (VTE) 114,4 2% 5 OST Ostatní, % Ostatní, % Saldo zahraničí Saldo zahraničí #### 19% Saldo zahraničí #### 32% Čerpání PVE Čerpání PVE, % Čerpání PVE 1,1 % Spotřeba Spotřeba [MWh] #### 1% Spotřeba [MWh] #### 1% zdroj dat: výkaz den ERÚ3 minima zdroj dat: výkaz ERÚ3 den maxima den minima den maxima Stránka 24 z 26

25 Bilance fyzikálních toků v rámci PS (TWh) Celkové ztráty v sítích Dodávky výrobcům (mimo PVE) Odběr PVE v režimu čerpání Dodávka zákazníkům připojeným do PS Export (dodávka do zahraničí) Dodávka do sítí RDS Import (dodávka ze zahraničí) Dodávka ze sítí RDS Dodávka od výrobců Bilance fyzikálních toků v rámci RDS (TWh) Celkové ztráty v sítích Ostatní spotřeba PDS Dodávka zákazníkům MOO Dodávka zákazníkům MOP Dodávka zákazníkům VO na hladině vn Dodávka zákazníkům VO na hladině vvn Odběr PVE v režimu čerpání Dodávka výrobcům (kromě PVE) Dodávka do LDS Export (dodávka do zahraničí) Dodávka sousedním regionálním PDS Dodávka do sítě PPS Import (dodávka ze zahraničí) Dodávka z LDS Dodávka od výrobců Dodávka ze sousedních regionálních PDS Dodávka ze sítě PPS Stránka 25 z 26

26 Instalovaný výkon v krajích ČR (GW) FVE VTE PVE VE PSE PPE PE JE Podíl instalovaného výkonu v ES ČR 5% 2% 9% 6% 5% 5% 4% 1% JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Stanice: Stránka 26 z 26

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2015 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Čtvrté dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (Informace o průběžných výstupech řešení k 1.11.2006) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

M ě s í č n í h o d n o c e n í. p r o v o z u E S Č R a s l u ž e b PS. v č e r v e n c i 2 0 0 6

M ě s í č n í h o d n o c e n í. p r o v o z u E S Č R a s l u ž e b PS. v č e r v e n c i 2 0 0 6 S t r a t e g i e M ě s í č n í h o d n o c e n í p r o v o z u E S Č R a s l u ž e b PS v č e r v e n c i 2 6 1 Obsah dokumentu: 1 HODNOCENÍ PROVOZU 1.1 Hlavní provozní výsledky statistická data 3 1.2

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018.

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů za rok 2015 Eng (MPO) 4-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 111/15 ze dne 30.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015 Výkaz

Více

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Kategorie připomínky Rezervovaná kapacita výrobců první kategorie Subjekt Připomínka Vyhodnocení

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky:

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů Energetický

Více

Poznámky k realizaci projektu RESPO-

Poznámky k realizaci projektu RESPO- Poznámky k realizaci projektu RESPO- ostrovnímu provozu v distribuční síti energetiky jako nástroje pro zvýšení bezpečnosti dodávky elektrické energie domácnostem a subjektům kritické infrastruktury v

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005 6.6.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady Budoucí rozvoj větrných elektráren v ČR bude vyžadovat náklady v elektrizační soustavě, které do roku 2010 mohou dosáhnout

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Listopad 2009 Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny Úvod

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Regulace cen tepelné energie Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Základní principy regulace cen tepelné energie Ceny tepelné energie (tepla i chladu)

Více

Tepelná čerpadla v roce 2008

Tepelná čerpadla v roce 2008 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování srpen 2009 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU Jan Kanta Manažer útvaru legislativa a trh Konference Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XI. Špindler v Mlýn hotel Horal, 13-14. dubna 2016

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Srpen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Změna energetického zákona 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 36. 211 13.9.211 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 3.9.211 do: 9.9.211 a předběžně

Více

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 [GWh] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Výroba elektřiny brutto 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847 64 257 Výroba elektřiny netto 1) 58 112 56 375 55 370 54

Více

Trh s elektřinou z pohledu nezávislého

Trh s elektřinou z pohledu nezávislého Trh s elektřinou z pohledu nezávislého obchodníka Rynek energii elektrycznej z perspektywy niezaleŝnego handlowcy 1 21.-22.09.2010 Konference AEM Historie české společnosti První verze podnikatelského

Více

Jak je rozdělen trh s elektrickou energií

Jak je rozdělen trh s elektrickou energií 1. Co to je obchod s elektrickou energií Již od roku 2003 docházelo k postupné liberalizaci trhu s elektrickou energií, tzn. možnost zákazníků (konečných odběratelů) vybrat si svého dodavatele bez ohledu

Více

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek se zabývá aktuální situací v chovu koz a uvádí přehled o cenách za produkty chovu koz placených chovatelům,

Více

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2 Strana 2 P EDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy (PPLDS) je zve ejnit p edpisy, které stanoví minimální technické, plánovací, provozní a informa ní požadavky

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA

SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č.2 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz ve spolupráci

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní území města Vrchlabí má rozlohu 27,7 km 2 a je členěno na 3 katastrální území. K 1. 1. 2009 zde trvale ţilo 13 037 obyvatel (zdroj:čsú).

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

F O T O V O L T A I K A a OZE

F O T O V O L T A I K A a OZE F O T O V O L T A I K A a OZE 1 Indikativní cíle lenských zemí EU do roku 2010 80 78 70 60 60 50 40 39 30 29 29 32 25 20 10 6 12,5 21 20 13 6 9 10 8 0 A B D DK E FIN F GR % IRL I L NL P S GB CZ % - podíl

Více

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Dotační programy v roce 2016 Nová zelená úsporám (NZÚ) Kotlíková dotace (OPŽP) PO2.1 Operační

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

S 46/05-184/05-SOHS II V Brně dne 24. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/05, zahájeném dne 25.

S 46/05-184/05-SOHS II V Brně dne 24. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/05, zahájeném dne 25. S 46/05-184/05-SOHS II V Brně dne 24. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 46/05, zahájeném dne 25. října 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví:

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 148/2007 Sb. Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: EP A = 277,8 x EP/A c v kwh/(m 2.rok), EP je vypo

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární

Více

Elektroenergetika a obnovitelné zdroje

Elektroenergetika a obnovitelné zdroje Elektroenergetika a obnovitelné zdroje Elektro 5/2002 doc. ing. Jan Škropil, CSc., doc. ing. Zbyněk Martínek, CSc., katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň Úvod Potenciál obnovitelných

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Podpora KVET a OZE Ing. Blahoslav Němeček

Podpora KVET a OZE Ing. Blahoslav Němeček Podpora KVET a OZE Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce regulace Obsah prezentace Úpravy a změny pro rok 2009 Uvažované úpravy pro rok 2010 AEM - Poděbrady 2 OZE úpravy cen u některých

Více

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Havarijní plán pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Držitel licence č.120101584 skupina 12 distribuce elektřiny

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

Proces výroby peletek:

Proces výroby peletek: Konstr Dřevní peletky: Dřevní peletky jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem (do 1,4 kg/dm³), s vysokou výhřevností (do 18 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1 %), nízkým obsahem

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

Nezávisle na energetických sítích

Nezávisle na energetických sítích I když se nám ale podaří postavit vynikající pasivní dům, nezbavíme se potřeby odebírat elektřinu ze sítě. Nechceme-li se s tím smířit, musíme si pořídit vlastní zdroj. Protože při nákupu nafty pro pohon

Více

Obecné Informace o Programu

Obecné Informace o Programu Obecné Informace o Programu Hlavní oblasti podpory Rodinné domy (2015+) Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD (zateplení, výměna výplní) Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi

Více

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR o energetické účinnosti v podmínkách Odborný seminár a diskusné fórum Implemantácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Bratislava, Výstavisko Incheba, 26. 3. 2013 Obsah Rámec přijetí směrnice

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2005

Brikety a pelety z biomasy v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování Mezinárodní srovnání srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové

Více

Správní oblast Kraslice

Správní oblast Kraslice Správní oblast Jedná se o menší oblast Karlovarského kraje. Tato oblast se rozkládá v severní části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se státní hranicí s Německem. Na východě sousedí se

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010 Řešení ekologizace lokáln lního vytápění ve městm stě Orlová Ing. Rafał Chłond Mgr. Veronika Hase Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů znečišťov ování Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Více

OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy

OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy Asociace Energetických Manaţerů Praha 20.9.2011 VĚTŠINA ZISKU SKUPINY ČEZ POCHÁZÍ Z VÝROBY

Více

Vzhledem k příliš krátké lhůtě pro implementaci změny multiplikátorů žádá provozovatel přepravní soustavy Úřad o odložení jejich účinnosti.

Vzhledem k příliš krátké lhůtě pro implementaci změny multiplikátorů žádá provozovatel přepravní soustavy Úřad o odložení jejich účinnosti. Připomínky provozovatele přepravní soustavy společnosti NET4GAS, s.r.o. k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.

Více

Cestovní ruch ČR v lednu až září 2006 podle hraniční statistiky

Cestovní ruch ČR v lednu až září 2006 podle hraniční statistiky Cestovní ruch ČR v lednu až září 2006 podle hraniční statistiky S výsledky návštěvnosti HUZ a bilancí ZCR za I. pololetí 2006 Aktuální výsledky zahraničního cestovního ruchu byly ve 43. týdnu doplněny

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Vybavení

Více

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Město Turnov Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Městská rada v Turnově dne 13. 10. 1999 vydává podle 24, 44 odst. 2 písm. a) a 45 písm. l)

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Tůma Ladislav České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních

Více

Setkání odběratelů tepla. Vyhodnocení roku 2013, plán na rok 2014 9. 12. 2013

Setkání odběratelů tepla. Vyhodnocení roku 2013, plán na rok 2014 9. 12. 2013 Setkání odběratelů tepla Vyhodnocení roku 2013, plán na rok 2014 9. 12. 2013 ROK 2013 PRODEJ TEPLA Prodej 1 11 /2013 573 TJ Plán prodeje 1 11/2013 598 TJ Venkovní průměrná teplota (leden-duben + září-prosinec)

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: ŽADATEL STING NA s.r.o. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE 0100345154 840 840 840 06.11.2014 Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Zateplení

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a Instalace OZE ve veřejných budovách Jiří Kalina 1/21 Rozdělení OZE Výroba tepla a chladu solární termické systémy spalování biomasy tepelná čerpadla Výroba elektrické energie solární fotovoltaické systémy

Více

PODMÍNKY DISTRIBUCE ELEKTŘINY v LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ŽELEZNICE (LDSž)

PODMÍNKY DISTRIBUCE ELEKTŘINY v LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ŽELEZNICE (LDSž) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ: 70994234 držitel licence na distribuci číslo: 120605086 (dále jen SŽDC) vydává za účelem

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA 9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA Poznámky k tabulkám Tab. 9-1. až 9-6. Složení souborů zpravodajských domácností a skladba peněžních příjmů a výdajů domácností Obsahují údaje výběrového šetření

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 4

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 4 Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí nízkého nebo vysokého napětí PLDS Datum aktualizace přílohy 4: prosinec

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2003

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2003 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2003 Roční zpráva o provozu ES ČR 2003 Energetický regulační úřad 2004 Roční zpráva o provozu ES ČR ERÚ 2 Vydal: Energetický regulační úřad Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš,

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více