libor pešek Pachelbel Bach Ryba 20. prosince :30 Smetanova síň Obecního domu Johann Johann Sebastian Jakub Jan ...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "libor pešek Pachelbel Bach Ryba 20. prosince 2011 19:30 Smetanova síň Obecního domu Johann Johann Sebastian Jakub Jan ..."

Transkript

1 libor pešek...all stars symphony ČESKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR LIBOR PEŠEK DIRIGENT SMÍŠENÝ SBOR ČNSO 20. prosince 2011 Smetanova síň Obecního domu 19:30 Johann Pachelbel Johann Sebastian Bach Jakub Jan Ryba

2 ...all stars symphony Český národní symfonický orchestr Libor Pešek - dirigent Robert Heger - flétna Maria Kobielská - soprán Michaela Kapustová - alt Jaroslav Březina - tenor Svatopluk Sem - bas Smíšený sbor ČNSO program Johann Pachelbel Kánon D dur pro smyčce Johann Sebastian Bach Suita č. 2 b moll BWV 1067, pro sólovou flétnu, smyčce a basso continuo Ouverture - Lentement - Rondeau - Sarabande Bourrée I, II - Polonaise - Double - Menuet - Badinerie přestávka Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční Hej Mistře! Kyrie - Gloria - Graduale - Credo - Offertorium Sanctus - Benedictus - Agnus dei Finale ZMĚNA VYHRAZENA Děkujeme posluchačům, že nepřerušují tato krásná díla potleskem mezi jednotlivými částmi.

3 Johann Pachelbel ( ) varhaník a pedagog, jeden z nejdůležitějších barokních skladatelů. Ve své době se těšil obrovské popularitě a jeho hudba se stala vzorem pro téměř všechny německé skladatele. Dnes je jeho nejznámějším dílem Kánon D dur - jediný kánon, který napsal. Složil jej kolem roku 1680 jako chrámovou hudbu pro tři violy a basso continuo. Od té doby byl přepsán pro nejrůznější obsazení, včetně rockového. V originále je spárován s gigou ve stejné tónině, ale dnes se tato část hraje velmi zřídka. Mezi další Pachelbelovy skladby patří Chaconne f moll, Toccata e moll pro varhany nebo Hexachordum Apollinis. Johann Sebastian Bach ( ) německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje, považovaný za jednoho z největších hudebních géniů a završitele barokního hudebního stylu. Bachovo dílo mělo a má značný vliv na další vývoj hudby počínaje Mozartem a Beethovenem až po Schönberga nebo Goreckého. Ve své době proslul především jako interpret a improvizátor, jako skladatel však nebyl příliš uznáván jediné dílo, které za svého života mohl publikovat tiskem, byly Matoušovy pašije. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na padesát let v zapomění. Bach působil ve světských i církevních službách na různých místech Německa (Výmar, Köthen a Lipsko). Mezi jeho nejznámější kompozice patří Braniborské koncerty, Dobře temperovaný klavír, Mše h moll, Matoušovy pašije, Umění fugy, Hudební obětina nebo Goldbergovy variace. Česká mše vánoční neboli Rybovka, jak se jí mezi muzikanty říká, je český fenomén a její popularita během Vánoc se nedá srovnat s žádnou jinou skladbou. JAKUB JAN RYBA ( ) ji napsal na vlastní text v češtině, protože byl toho názoru, že z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající, ani poslouchající. Ryba už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Studoval v Praze piaristické gymnázium, poté filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání (kromě češtiny a samozřejmé němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Po pěti letech jej však otec, který byl učitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka. J. J. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále. V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. Žil a skládal v bídě, místo venkovského učitele jej deprimovalo. V roce 1815, 8. dubna ráno, odešel směrem k Voltuši,

4 kde měl schůzku s intelektuálem Nicholasem Riessem, politickým emigrantem z Porýní. Ten ho pod kopcem Štěrbina nalezl ještě živého, avšak umírajícího, s krčními tepnami podřezanými břitvou. Jako sebevrah byl Ryba pochován bez obřadu na zrušeném morovém hřbitově, teprve po čtyřiceti letech spočinul na rožmitálském hřbitově. Jeho čin měl důvod v dlouhodobé vyčerpanosti, depresích, obtížné ekonomické situaci rodiny, zdravotních obtížích, neutěšených vztazích nekonformního učitele k nadřízeným a také ve vlivu stoické filosofie, která sebevraždu za jistých okolností schvalovala jako eticky žádoucí (Ryba patřil mezi vášnivé čtenáře Seneky). Poslední kapkou v číši, která rozhodla o jeho dobrovolném odchodu ze světa, bylo zřejmě rozhodnutí nadřízených nepodpořit generální opravu jeho milovaných varhan na kůru místního kostela. Doba napoleonských válek byla velkou zátěží pro celou Evropu a kultura je, jak známo, první na řadě při škrtech a omezeních. Robert Heger studoval na brněnské Státní konzervatoři v Brně a v roce 1986 absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze. Záhy po ukončení studií se stal sóloflétnistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Od roku 1993 působí též jako první flétnista Českého národního symfonického orchestru. Sólově vystupuje na domácích i zahraničních pódiích a má řadu rozhlasových a CD nahrávek (koncerty Mozarta, Iberta, Pleyela, Bendy aj.) Se SOČRem vystoupil sólově na festivalu Mozart Praha Spolupracoval se světově uznávanými soubory, jako je např. Bach-Kammerkolegium zum Gewandhaus. Je rovněž členem dechového kvinteta Musica per cinque. Maria Kobielská Po absolutoriu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě přijala nabídku angažmá v Moravském divadle v Olomouci. V letech byla sólistkou St. opery Praha, kde nastudovala řadu sopránových rolí, mimo jiné Princeznu (Zemlinsky: Es war einmal), Anettu (Weis: Polský žid), Markétku (Gounod: Faust a Markétka), Isabellu (Meyerbeer: Robert ďábel) nebo Mimi (Bohéma). Od sezony 2002/2003 je sólistkou opery ND v Praze, kde nastudovala Janáčkovu Bystroušku a trojroli Málinky, Etherey a Kunky (Výlety páně Broučkovy), Julii (Jakobín), smetanovské role Mařenky (Prodaná nevěsta), Blaženky (Tajemství) a Vendulky (Hubička), dále Mariken (Martinů: Hry o marii), Micaelu (Carmen), Mimi (Bohéma) a Alici Ford (Verdi: Falstaff). Hostuje zároveň v brněnském ND, kde nejnověji nastudovala titulní roli Martinů Julietty; a dále v plzeňském Divadle J. K. Tyla, kde naposledy

5 vytvořila titulní roli v Pucciniho opeře Manon Lescaut (2007) a roli Mimi v Pucciniho opeře Bohéma (2009). V nové inscenaci pražského ND ztvárnila Rusalku a její současné umělecké plány zahrnují také trojroli ve Výletech páně Broučkových na turné po Japonsku (prosinec 2009). Maria Kobielská spolupracuje s významnými orchestry, jakými jsou BBC SO, se kterým naposledy vystoupila na zahajovacím koncertu BBC Proms v Londýně v sopránovém partu Beethovenovy Deváté symfonie (2007); dále Netherlands Radio Philharmonic, ČNSO, SO hl. m. Prahy FOK, St. filharmonie Košice a další. S orchestrem BBC a jeho šéfdirigentem J. Bělohlávkem nahrála trojroli v Janáčkových Výletech páně Broučkových pro label Deutsche Grammophon. Tato nahrávka získala na hudebním veletrhu v Cannes operní ocenění Midem Classical Award Michaela Kapustová pochází z Brna. V letech studovala soukromě zpěv u prof. Antonie Denygrové a v roce 2008 absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě Yvony Škvárové. Zúčastnila se také mistrovských kurzů Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. Na operním jevišti debutovala v roce 2008 v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde ztvárnila roli Rosiny (Rossini: Lazebník sevillský). V roce 2010 se úspěšně představila v ND Brno jako Rossiniho Popelka a v Českých Budějovicích jako Káča v Dvořákově Čertovi a Káče. V pražském Národním divadle hostuje v Dvořákově Rusalce (Třetí žínka), Bizetově Carmen (Mercedes), Smetanově Libuši (Třetí žnec), ve Wagnerově Parsifalovi (Čarovná dívka) a v Mozartově Figarově svatbě (Cherubín). Michaela Kapustová byla nominována na Cenu Thalie 2010 za mimořádný jevištní výkon v roli Angeliny v Rossiniho opeře Popelka. Od února 2011 je sólistkou Státní opery Praha. Spolupracuje rovněž s Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Komorní filharmonií České Budějovice a s Talichovým komorním orchestrem. Jaroslav Březina Státní konzervatoř v Praze absolvoval u profesora Z. Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u V. Zítka. V průběhu studia se stal členem vokální skupiny Dobrý večer kvintet. Bohatá je jeho koncertní činnost, především v projektech barokního a klasického repertoáru, na koncertních pódiích v Japonsku, Rakousku, Norsku, Itálii (provedení Dvořákova oratoria Stabat Mater v Římě a Pise), Německu, Francii a Španělsku. Spolupracoval s dirigenty J. Bělohlávkem, Sirem Ch. Mackerrasem, O. Dohnányim,

6 S. Baudem aj. Od roku 1993 je sólistou opery ND v Praze, kde vytvořil mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Z nich vyniká zejména jeho Mozartův Don Ottavio (Don Giovanni), Tito (La clemenza di Tito) a Ferrando (Cosi fan tutte), Hrabě Almaviva (Rossini: Lazebník sevillský), Benvolio (Gounod: Romeo a Julie), Dancairo (Carmen), Fenton (Verdi: Falstaff), Beppe (Leoncavallo: Komedianti), Tinca (Puccini: Plášt), Zinovij Borisovič (Šostakovič: Lady Macbeth Mcenského újezdu), Vašek a Jeník (Prodaná nevěsta) nebo Janakos a Panait (Martinů: Řecké pašije). Pro Deutsche Gramophon natočil CD Rybovy České mše vánoční. Spolupracoval na nahrávce Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis pro společnost Supraphon, která získala Cannes Classical Awards za rok Spolupracuje také s ČT (např. inscenace opery Bohuslava Martinů Hlas lesa). Zápisník zmizelého Leoše Janáčka provedl např. v Teatro Real v Madridu, na festivalech Moravský podzim a Janáčkovy Hukvaldy, v rámci koncertní sezony ČF a v letech pravidelně v rámci představení tohoto cyklu v pražském ND. Svatopluk Sem Zpěv vystudoval na Konzervatoři v Č. Budějovicích. Již od třetího ročníku spolupracoval s Jihočeským divadlem. Měl zde příležitost nastudovat bohatý základ barytonového a bas-barytonového repertoáru k jeho rolím patří Mozartův Papageno (Kouzelná flétna) a Guglielmo (Cosi fan tutte), Figaro (Rossini: Lazebník sevillský), Giorgio Germont (Verdi: La traviata), Valentin (Gounod: Faust) ad. V roce 2007 debutoval na scéně St. opery Praha jako Germont a následujícího roku zde pod taktovkou O. Lenárda a v režii O. Havelky nastudoval Marcella v Pucciniho Bohémě. Od sezony 2009/2010 přijal angažmá ve St. opeře Praha jako sólista. Pravidelně vystupuje také v ND Brno, kde se představil jako Figaro, Harašta (Bystrouška) nebo Avenant (Glass: Kráska a zvíře); hostuje v Divadle J. K. Tyla v Plzni, Moravském divadle Olomouc, ND moravskoslezském v Ostravě a v Severočeském divadle v Ústí n. L. Se souborem Jihočeského divadla každoročně vystupuje před Otáčivým hledištěm v zámecké zahradě Českého Krumlova zpíval zde Mozartova Masetta (Don Giovanni) a Papagena, Hajného (Rusalka), Valentina (Faust) a roli Fra Melitoneho (Síla osudu). V pražském ND nově nastudoval Mozartova Guglielma, Ďábla (Martinů: Hry o Marii), Belcoreho (Donizetti: Nápoj lásky), Klingsora (Parsifal) a Bohuše z Harasova (Jakobín).

7 Libor Pešek patří k významným osobnostem české i světové hudební scény. V letech zastával místo uměleckého ředitele a šéfdirigenta Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. V průběhu desetileté spolupráce rozšířil jeho repertoár a absolvoval řadu zahraničních turné. Od roku 1997 zastává funkci čestného dirigenta. Společně vystoupili na východním pobřeží USA /Boston, New York, Baltimore/, na Dálném východě /Singapur, Taipei, Hong Kong/, evropská turné zahrnovala několikeré hostování ve Španělsku, i koncerty v hlavních hudebních centrech Rakouska a Německa. Libor Pešek hostoval několikrát na prestižním londýnském festivalu BBC Proms v Royal Albert Hall, je rovněž zván na festival ve skotském Edinburghu. Nahrává pro firmy Virgin Classics, BMG, EMI a Supraphon. Významný je zejména komplet symfonií A. Dvořáka, natočený v Praze s ČF a částečně v Liverpoolu s RLPO. Na to navazuje projekt nahrávání Mahlerových symfonií s ČNSO pro japonskou společnost Victor Entertainment. Libor Pešek se narodil roku 1933 v Praze, vystudoval dirigování na HAMU pod vedením V. Neumanna a V. Smetáčka. V šedesátých letech založil soubor dechových nástrojů Komorní harmonie, a poté komorní orchestr Sebastian. V dalším období působil jako šéfdirigent Severočeské filharmonie v Teplicích / / a Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích / /. Paralelně pracoval s orchestry v Holandsku, krátce působil jako šéf Slovenské filharmonie v Bratislavě. Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice, roku 1996, obdržel z jejích rukou řád Rytíř britského impéria. Prezident ČR vyznamenal Libora Peška za vynikající umělecké výsledky medailí Za zásluhy I. stupně. Libor Pešek je prezidentem MHF Prague Proms a šéfdirigentem ČNSO.

8 dagmar pecková Libor Pešek - dirigent Dagmar Pecková - mezzosoprán Český filharmonický sbor Brno Kühnův dětský sbor 16. ledna 2012 Smetanova síň Obecního domu 19:30 Gustav Mahler...all stars symphony Symfonie č. 3

9

10

Bohuslav Martinů JULIETTE Opera o třech dějstvích Premiéra 27. března 2009, Janáčkovo divadlo

Bohuslav Martinů JULIETTE Opera o třech dějstvích Premiéra 27. března 2009, Janáčkovo divadlo Bohuslav Martinů JULIETTE Opera o třech dějstvích Premiéra 27. března 2009, Janáčkovo divadlo Hudební nastudování: Dirigenti : Režie: Scéna: Kostýmy: Sbormistr: Pohybová spolupráce: Tomáš Hanus Tomáš Hanus,

Více

ANTONÍN DVOŘÁK STABAT MATER

ANTONÍN DVOŘÁK STABAT MATER Ředitel Národního divadla: PhDr. Ondřej Černý Umělecký šéf opery Národního divadla: MgA. Jiří Heřman TISKOVÁ INFORMACE ANTONÍN DVOŘÁK STABAT MATER 21. 3. 2008 / 19:00 / Národní divadlo Eva Urbanová, soprán

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 22 ze dne 18. srpna 2010 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV JDE DO KLASICKÉHO FINÁLE S CHOPINEM A GLUZMANEM

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 22 ze dne 18. srpna 2010 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV JDE DO KLASICKÉHO FINÁLE S CHOPINEM A GLUZMANEM TISKOVÁ ZPRÁVA č. 22 ze dne 18. srpna 2010 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV JDE DO KLASICKÉHO FINÁLE S CHOPINEM A GLUZMANEM Šestý závěrečný víkend 19. ročníku MHF Český Krumlov má na svém programu dva koncerty

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

Vážná hudba podporuje vážné téma. pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA., ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Vážná hudba podporuje vážné téma. pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA., ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vážná hudba podporuje vážné téma BENEFIČNÍ KONCERT SMÍCHOVSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA., ministra školství, mládeže a tělovýchovy RUDOLFINUM Dvořákova síň, 16. června

Více

Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý. Umělecký šéf opery Národního divadla: Jiří Heřman. Aleš Březina, Jiří Nekvasil: Zítra se bude...

Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý. Umělecký šéf opery Národního divadla: Jiří Heřman. Aleš Březina, Jiří Nekvasil: Zítra se bude... Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý Umělecký šéf opery Národního divadla: Jiří Heřman Aleš Březina, Jiří Nekvasil: Zítra se bude... opera - proces premiéra 9. & 10. 4. reprízy: 14. 4., 20. 4., 24.

Více

Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý. Umělecký šéf opery Národního divadla: Jiří Heřman. Antonín Dvořák. Rusalka. Premiéry: 13. a 17.

Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý. Umělecký šéf opery Národního divadla: Jiří Heřman. Antonín Dvořák. Rusalka. Premiéry: 13. a 17. Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý Umělecký šéf opery Národního divadla: Jiří Heřman Antonín Dvořák Rusalka Premiéry: 13. a 17. května 2009 Předpremiéra 10. května, reprízy: 6. a 10. června 2. a 25.

Více

Rok české hudby 2014. Lenka Dohnalová, koordinátorka Roku české hudby Institut umění Divadelní ústav www.rokceskehudby.cz

Rok české hudby 2014. Lenka Dohnalová, koordinátorka Roku české hudby Institut umění Divadelní ústav www.rokceskehudby.cz Rok české hudby 2014 V posledních letech jsme svědky až nepřehledného množství roků a dnů zasvěcených různým tématům, většinou z iniciativy nadnárodních administrativ. Rok české hudby je ovšem záležitostí

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor Obecně prospěšná společnost Kühnův dětský sbor Výroční zpráva za rok 2011 I. Úvodem Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených

Více

Městské kulturní zařízení Hranice příspěvková organizace. KRUH PŘÁTEL HUDBY sezóna 2013/2014

Městské kulturní zařízení Hranice příspěvková organizace. KRUH PŘÁTEL HUDBY sezóna 2013/2014 Městské kulturní zařízení Hranice příspěvková organizace KRUH PŘÁTEL HUDBY sezóna 2013/2014 Vážení členové Kruhu přátel hudby Hranice, i noví zájemci o předplatné, pro nadcházející sezónu (od září 2013

Více

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor Obecně prospěšná společnost Kühnův dětský sbor Výroční zpráva za rok 2012 I. Úvodem Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

NOVOROČNÍ ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU KONCERT 1. 1. 2014 20.00 HOD.

NOVOROČNÍ ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU KONCERT 1. 1. 2014 20.00 HOD. NOVOROČNÍ ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU KONCERT 1. 1. 2014 20.00 HOD. NOVOROČNÍ KONCERT Španělský sál Pražského hradu 1. 1. 2014, 20.00 hod. Belle Ting (Tchaj-wan / Kanada) housle Daniel Lozakovitj (Švédsko)

Více

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz Obsah 1. VEDENÍ STÁTNÍ OPERY PRAHA......................................................... 04 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŘEHLED

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Motto: Můj krásný a milovaný Žižkov! Jednou jsem kdesi napsal, že je to nejkrásnější město na světě. A opravdu bylo! Jaroslav Seifert

Více

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50 Sezona 2013/2014 32 84 104 120 Koncerty Zájezdy a koncerty pro jiné pořadatele Edukativní programy Praktické informace Concerts Tours and Concerts for Other Promoters Educational Programmes Useful Information

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor Obecně prospěšná společnost Kühnův dětský sbor Výroční zpráva za rok 2013 I.Úvodem Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených

Více

přestávka Dvojkoncert pro harfu, hoboj a orchestr (česká premiéra)

přestávka Dvojkoncert pro harfu, hoboj a orchestr (česká premiéra) CIZINEC 7. koncert cyklu BERGin11 středa 2. listopadu v 19.30 Koncertní sál Pražské konzervatoře Koncert se koná ve spolupráci s Pražskou konzervatoří. PODPOŘILI: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury

Více