Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str."

Transkript

1 Jednicka Oblastní sdružení ODS Praha 1 březen 2015 Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str. 7

2 Editorial Téma Jednicka Vážení přátelé, jsme v novém roce a na úrovni Prahy 1 i hlavního města už se zabydlely a plně fungují nové politické reprezentace, které vzešly z loňských voleb. V rámci naší městské části se ODS stala součástí koalice. Prostřednictvím radních Richarda Bureše, který se stal zároveň místostarostou, a Evy Špačkové mají občanští demokraté na starost oblasti dopravy, informatiky, školství a rovněž rozvoje spolků a občanské společnosti, kolega Martin Skála se navíc v pozici předsedy Finančního výboru bude podílet na snaze o co nejefektivnější hospodaření s majetkem a finančními prostředky Prahy 1. Řada z nás zasedá ve výborech Zastupitelstva a komisích Rady. Jsem přesvědčena, že kolegové v zastupitelstvu i radě vynaloží veškeré síly, aby splnili maximum z programu, se kterým jsme vás na podzim před volbami oslovovali a přispějí k rozvoji městské části i zlepšení kvality života všech občanů. My ostatní jim v tom budeme maximálně pomáhat v rámci práce v komisích. Na magistrátu je oproti tomu ODS v opozici a mohu slíbit, že udělám jako členka Zastupitelstva hlavního města Prahy vše proto, abychom byli důslednou, ale zároveň konstruktivní opozicí, která bude kontrolovat vládnoucí koalici, ale rovněž přicházet s vlastními návrhy řešení problémů, které Prahu trápí. Já osobně bych k tomu chtěla navíc přispět, pokud budu zvolena, v pozici předsedkyně Kontrolního výboru, který v současné době řídím již čtvrtý měsíc z pozice místopředsedkyně, a rovněž jako členka Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, kde budu tvrdě hájit zájmy Prahy 1, což se bohužel v minulosti na magistrátu nedělo. JUDr. Jaroslava Janderová předsedkyně ODS Praha 1 Praze 1 hrozí les dopravních Samovyvažovací vozítka segway, na nichž se projíždějí především turisté, nejsou pro občany Prahy 1 ničím neznámým. Pohybují se bez pravidel po ulicích i chodnících, jejich řidiči jsou často posilněni alkoholem, chodci občas nestačí uskakovat. Důsledkem tohoto doposud nekontrolovaně se rozvíjejícího fenoménu jsou výrazné antipatie vůči vozítku, které je jinak tiché, ekologické a rozměrově minimální. Proto se finišuje s novelizací legislativy, která bude i pohyb segwayů upravovat. Jenže celý legislativní proces zatím provázejí zmatky a hrozí, že by centrum Prahy muselo být vybaveno velkým množstvím nového dopravního značení. Je evidentní, že z celé republiky se záležitost segwayů týká daleko nejvíc Prahy 1. Pevně věřím, že se vše vyřeší rozumným kompromisem, aniž bychom museli na jedničce vysadit les z dopravních značek, a provozování segwayů bude svázáno jasnými a přísnými pravidly, říká místostarosta Prahy 1, který je zároveň radním pro dopravu, Richard Bureš (ODS). O co se v probíhajícím legislativním procesu vlastně bojuje? Živelné rozšíření segwayů vedlo k tomu, že vozítku byl přidělen složitý oficiální název osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, a začaly se psát paragrafy s pravidly pro jejich provozování v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Původní znění klíčového paragrafu, tak jak ho navrhlo ministerstvo dopravy, bylo v souladu s postojem ODS i radnic a znělo: Provozování osobního přepravního prostředku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty a vozovce je zakázáno. Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravního prostředku na chodníku, V Pařížské ulici by přibyly dvě desítky nových značek stezce pro cyklisty, stezce pro chodce a cyklisty a vozovce povoleno. Takto formulovaný zákon byl z pohledu obcí i mého osobního ideální. Platí obecný zákaz a my můžeme povolit provozování na určitých místech. Jednoduchá by byla i kontrola, protože policisté by věděli, že segway nemá ve většině ulic co dělat, vysvětluje Bureš. Meziresortní řízení otočilo zákon V meziresortním připomínkovém řízení však Ministerstvo vnitra navrhlo, aby byl význam zmíněného paragrafu 56 přesně opačný. Jednoduše řečeno, segwaye mohou jezdit, kde chtějí, pokud jim to obec nezakáže. Ministerstvo vnitra rovněž navrhlo novou dopravní značku, zákaz vjezdu segwayů a zahrnutí pohybu na vozítkách do přestupkového zákona, aby 2 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

3 Jednicka Téma značek kvůli segwayům Nekontrolované záplavy segwayů budou minulostí mohli jezdce na segwayích zastavovat i městští policisté. Ministerstvo dopravy si ale tuto připomínku vyložilo po svém a změnilo celé ustanovení navrhované novely zákona na formulaci, že omezení pohybu segwayů je ponecháno jen na místním dopravním značení. To by ve svém důsledku znamenalo, že pokud by Praha 1 chtěla například zakázat vjezd segwayům do Pařížské ulice, musely by být novými značkami osázeny všechny příjezdy z vedlejších ulic. Tato představa nás vyděsila, protože by to pro území Prahy 1 znamenalo obrovský nárůst počtu dopravních značek, který je již nyní podle řady studií zbytečně vysoký. V rámci památkové rezervace by to byla vizuálně doslova hrůza, odmítá navržené znění zákona Richard Bureš. Řešením jsou zóny Podle názoru místostarosty Prahy 1 je řešením vyvstalého problému užití zónového dopravního značení s možností udělování souhlasu, podobně jako je tomu například u vozidel nad 3,5 tuny. Praha 1 by se tak proměnila na zónu, kam je zakázán vjezd všem segwayům, které nemají souhlas městské části. Toto považuji za rozumný kompromis. Značky nebudou stát na každém rohu a po centru se budou pohybovat pouze ty segwaye, které budou mít povolení, ať už půjde o soukromé osoby, policisty či certifikované provozovatele, kteří budou muset dodržovat velmi přísná pravidla, jinak o souhlas přijdou, vysvětluje místostarosta Bureš. Praha 1 sváže segwaye přísnými pravidly Momentálně se již pracuje na finálním znění pravidel, na jejichž základě bude možné na území Prahy 1 na segwayi jezdit nebo provozovat podnikání v tomto oboru. Tato pravidla budou velmi striktní a s jasnými sankcemi za jejich porušení. Cílem je jasná regulace doposud živelného provozování segwayů, zvýšení bezpečnosti a dosažení rozumného kompromisu mezi umožněním podnikání a kvalitou života rezidentů. Pravidla budou velmi tvrdá a budou platit pro všechny provozovatele. Budou se týkat bezpečnosti, například již bude postihováno, pokud by na segwayi jela osoba pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Budou jasně vymezené trasy, bude dáno, kde se segwae mohou pohybovat, jakou rychlostí mohou jezdit, že musí dát vždy přednost chodci a mnoho dalších, vypočítává Bureš, který se setkal i s názory, že by bylo nejlepší segway úplně zakázat. Tyto návrhy však nepovažuje za šťastné. Jakožto pravicový politik obecně nemám rád nějaké plošné zákazy a tím spíš, když by mělo jít o likvidaci podnikání. Jsem přesvědčen, že přísná regulace a důsledná kontrola jsou mnohem lepším i férovějším řešením. Jako u každé jiné činnosti přináší problémy spíše živelnost a lidské chování, kdy si někteří myslí, že mohou cokoliv. Když se segwaye budou provozovat rozumně a podle pravidel, tak žádné problémy nebudou. Kdo však pravidla poruší, musí očekávat přísný postih, uzavírá Richard Bureš. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 3

4 Téma Jednicka Problém Prahy 1: Rozbité chodníky Problémy s dlažbou trápí centrum Prahy dlouhodobě Asi každý obyvatel Prahy 1 už si někdy pořádně zanadával nad stavem chodníků v ulicích naší městské části. Rozbitá dlažba, vypadlé dlažební kostky, které se povalují všude kolem. Jedná se o problém jak estetický, tak praktický, protože nepozornost a špatné šlápnutí na rozbité dlažbě může lehce skončit vyvrknutím kotníku, nehledě na problémy, které takové díry způsobují například rodičům s kočárky. Nový místostarosta Prahy 1 a radní pro dopravu a informatiku Richard Bureš (ODS) si proto napravení situace vytkl za jednu ze svých priorit. Přestože chodníky jako takové jsou v majetku hlavního města Prahy a nejsou svěřeny do správy Prahy 1, snaží se radnice dlouhodobě hlavnímu městu pomáhat a provádí na svůj náklad opravy menších závad. Praha 1 tak dlouhodobě investuje každý rok do oprav opakovaně částku cca 10 milionů korun, i když jde de facto o investici do cizího majetku, což není z účetního pohledu příliš optimální. Pro rok 2015 je v plánu rozpočtu MČ Praha 1 vyčleněno na opravy chodníků 9 milionů a na celkové rekonstrukce chodníků 4 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 pak částka 4 miliony korun. V rámci Prahy 1 byly již mými předchůdci velmi dobře zavedeny a nastaveny funkční mechanizmy kontroly a hlášení závad a jejich předávání příslušným firmám, které následně opravy realizují. Například v průběhu prosince bylo takto evidováno 102 nových závad na chodníkové dlažbě. Za celý rok 2014 to pak byl počet více než 1300 závad, uvádí místostarosta Bureš, podle kterého je však tento ad hoc přístup dlouhodobě neefektivní. Pokud bychom reagovali na všechny podněty i zjištěné závady, tak bychom bez problémů vyčerpali vyčleněný roční rozpočet už někdy v květnu, což by asi nebylo ideální. Proto se momentálně snažíme vždy pomoci tam, kde je situace skutečně akutní, vysvětluje Bureš. Praha 1 přijde s návrhem systémového řešení Dlouhodobě je však taková situace z pohledu městské části nevýhodná. Místostarosta Bureš proto již v prosinci provedl kontrolu stavu chodníků na území Prahy 1, vedl rovněž jednání se všemi firmami, které provádějí opravy, a rozhodl se pro vytvoření návrhu systémového řešení této dlouhodobé bolesti centra metropole. Již od ledna je zpracovávána kompletní analýza a zmapování všech chodníků na území Prahy 1. Bude prověřen jejich stav, provedena fotodokumentace, záznam do mapy, ale především pak zařazení stavu chodníku do jedné z pěti kategorií. Kategorie jsou od 1 - chodník zcela bez závad, po rekonstrukci a v záruce, až po kategorii 5 - chodníky které vyžadují celkovou rekonstrukci. Na základě této analýzy bude provedeno i finanční vyčíslení, kolik by stálo uvedení všech chodníků do stavu kategorie 1-2. Tento materiál pak bude podkladem pro jednání s hlavním městem Prahou, které je majitelem chodníků, jehož cílem bude nalezení řešení neúnosné situace. Praha 1 má funkční kontrolní mechanizmy, ví také, jak situaci řešit, ale potřebuje spolupráci, a především pak finanční prostředky majitele, tedy hlavního města Prahy. Jakmile bude katalog chodníků a jejich kategorizace hotova, představím jej veřejnosti a zahájím jednání s magistrátem. Zároveň však budeme i nadále pomáhat s akutními opravami, protože jde o bezpečnost a zároveň je to i naší vizitkou před všemi návštěvníky, uzavírá místostarosta.

5 Jednicka Rozhovor Richard Bureš Rozdíl mezi chodem firmy a radnice je obrovský Novým místostarostou Prahy 1, který je zároveň radním zodpovědným za dopravu a informatiku, se stal Richard Bureš (ODS). V rozhovoru mluví o rozdílném chodu firmy a radnice i o svých plánech v začínajícím volebním období. Na radnici jste přišel z podnikatelského sektoru. Jak velký je rozdíl mezi řízením firmy a pozicí místostarosty městské části? Ten rozdíl ve fungování je obrovský. Byl jsem zvyklý, že když objevím problém, tak jej řeším, což v pozici místostarosty nejde tak jednoduše. Vše podléhá procesu a legislativním mantinelům. Mým úkolem je primárně svěřovat problémy úředníkům, kteří ale nejsou mými podřízenými. Další věc je, že ve veřejné funkci se na vás obrací spousta lidí se svými problémy. Zdaleka nejde pouze o oprávněné stížnosti, ale i různé prapodivné nápady. Co už jste v nové funkci stihl? Spojení kompetencí informatika a doprava je zejména zpočátku výrazná zátěž. Je zde rozsáhlá každodenní agenda, vyjadřování se ke každé akci konané v památkové rezervaci, řešení problematiky rozbitých chodníků, neočekávané změny v hromadné dopravě. K tomu jsou zde pro veřejnost neviditelné věci, zejména v informatice. Například i přes mé výzvy z minulého roku ještě v pozici opozičního člena komise informatiky, nedošlo k přípravě podkladů pro prodloužení smluv s dodavateli. Musely tak být rychle vypsány zakázky k zajištění funkčnosti úřadu pro rok Ale vše se daří posunovat kupředu, byť v časovém presu. Co vám činí největší problémy? Paradoxně je to asi nutnost přepnout se v polovině dne z myšlení o dopravě na myšlení o informatice, neboť jde o velmi odlišné oblasti. Na co se chcete zaměřit v příštích měsících i letech? Kromě aktuální stabilizace informatiky se chci soustředit nejen na to, aby úřad mohl fungovat a plnit své povinnosti, ale aby vznikaly také moderní produkty pro občany. V blízké budoucnosti je představíme konkrétně. V dopravě jsou to chodníky, blokový úklid komunikací, dopravní opatření, která jsme slibovali. V kampani jsme jmenovali jeden konkrétní příklad. Nyní chceme zmapovat celé území naší městské části a v návaznosti dělat systémová řešení, která dlouhodobě zlepší život občanům Prahy 1. RICHARD BUREŠ MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHA 1 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 5

6 Rozhovor Jednicka Chci občany více vtáhnout do života Prahy 1, říká nová radní pro školství, občanskou společnost a spolky, Eva Špačková (ODS). Jaké jsou vaše první dojmy v pozici radní městské části Praha 1? Zatím veskrze pozitivní. V kanceláři jsem se už zabydlela, ale úřad je veliký, takže se s řadou věcí i zaměstnanců teprve seznamuji. Už jsem ale samozřejmě začala pracovat na plnění svých úkolů a slibů, které jsem před volbami dala voličům. Nechci je zklamat, ale hlavně doufám, že se mi podaří v oblastech, které mám na starosti, posunout Prahu 1 kupředu. 6 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 Co už máte za sebou? Absolvovala jsem setkání s vedením základních i mateřských škol. Už jsme vymysleli několik akcí, například páteční bruslení zdarma na kluzišti Na Františku s podporou trenérů, které má veliký ohlas. Navštívila jsem zápisy do prvních tříd, abych se podívala na atmosféru, teď bude následovat vyhodnocení. Jaký je zájem žáků a hlavně jejich rodičů o školy v Praze 1? Je potěšující, že zájem o naše školy je opravdu veliký. Na všech školách je přesah poptávky nad nabídkou. Prioritou pro přijetí je spádová oblast, poté bydliště na Praze 1, zohledňujeme například rovněž to, zda školu již navštěvuje starší sourozenec. Není žádné tajemství, že pražské školky i školy řeší kapacitní problémy. Dostane se v základních i mateřských školách na všechny děti z Prahy 1? Ano, na základních školách je pro naše děti míst dostatek. Zbývající místa budou moci využít děti z jiných městských částí. Teď budou zápisy do mateřských škol, i tam se dostanou všechny děti z Prahy 1. Děti po odkladu mohou navíc nastoupit do přípravných tříd. Momentálně jsou silné ročníky, takže přípravné třídy mají své opodstatnění, i když je obecně nepovažuji za ideální model. Kromě školství máte na starosti také spolky a občanskou společnost. Co plánujete v této oblasti? Obecně řečeno chci občany více vtáhnout do života městské části a to na celém jejím území. Doposud se občanské aktivity a spolková činnost odehrává takřka výhradně na Malé Straně, já bych ráda probudila podobné nadšení i na druhém břehu Vltavy, tedy na Starém i Novém Městě. Budu se snažit oživit stávající spolky a případně iniciovat a podporovat vznik nových. Velmi příjemný nástroj jsou pro toto oživení sousedská setkávání. Probíhají napříč Prahou 1 i žánry, pro nejmenší i pro nejstarší. Fungovaly taneční, rozsvěcení vánočního stromku, staročeské máje. První takovou akcí budou Velikonoce na Uhelném trhu, kam všechny občany Prahy 1 i návštěvníky srdečně zvu. Chci, aby Velikonocemi žili občané Prahy 1, a ne pouze turisté na Staroměstském či Václavském náměstí.

7 Jednicka Aktuálně Na co se mohou těšit školáci a předškoláci v Praze 1? Nehýří velikášskými slovy, nemluví o revolucích a obřích projektech. Nová radní pro školství Eva Špačková (ODS) chce úroveň školství na Praze 1 zlepšovat postupně a v rámci finančních možností městské části. Jsem přesvědčena, že úroveň školství na Praze 1 je solidní, takže nějaké revoluce nejsou ani potřeba. To ale rozhodně neznamená, že zde není prostor pro zlepšení. Chci vrátit naše školy na absolutní republikovou špičku. Ovšem musíme se pohybovat v rozpočtových mantinelech. V letošním roce se tak chci soustředit především na řešení stávajících problémů a při přípravě příštího rozpočtu potom zabojuji o zvýšení finančních prostředků na školství, abychom mohli realizovat potřebné projekty, říká radní Špačková. První akce, jako například páteční bruslení zdarma na kluzišti Na Františku, již byly s úspěchem realizovány. Eva Špačková chce rovněž zvýšit zapojení dětí do života Prahy 1, přičemž nejbližší příležitostí bude oslava Velikonoc na Uhelném trhu. Velkým tématem je pro radní zlepšení podmínek pro sportování a volnočasové aktivity dětí. Chceme maximálně využít naše sportoviště v Masné a Na Františku. Velmi rychle bychom chtěli připravit a realizovat projekt Sportovních her pro děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Vzhledem k tomu, že na území Prahy 1 je logicky velmi omezená sportovní činnost, chceme i finanční prostředky směřovat hlavně k našim dětem, vysvětluje Špačková. Mateřská škola Národní potřebuje hřiště Velkou prioritu v rámci letošního roku představuje pro radní Špačkovou problém chybějícího hřiště pro děti z Mateřské školy Národní. V současné době nemá mateřská škola vhodný prostor, kde by si děti mohly hrát. Musí si pronajímat provizorní a nevhodné prostory, což není v žádném ohledu správný model. Proto se chci soustředit na znovuzískání a revitalizaci dětského hřiště, říká radní. Prostory pro výuku, ale i volnočasovou činnost dětí z Prahy 1 chce následně Špačková řešit i v širším měřítku. Jedním z projektů by mělo být i zprovoznění Domu dětí a mládeže, ovšem vše je otázka nalezení vhodných prostor a rovněž finančních možností městské části. Na slibované tablety ODS nezapomíná Jedním z důležitých bodů volebního programu občanských demokratů v Praze 1 bylo pořízení tabletů pro školáky. Tento slib neupadá v zapomnění, naopak už se na jeho realizaci začíná pracovat. V první fázi proběhnou konzultace ve školách, které budou zahrnovat například zjišťování, jakým způsobem jsou využívány moderní technologie, mimo jiné interaktivní tabule, které byly před lety pořízeny. Cílem je, aby byly tablety správně implementovány a jejich využívání posunulo kvalitu výuky kupředu. Souběžně se již hledá ideální financování tohoto projektu. Řešíme, jak co nejefektivněji projekt financovat. Ve hře může být například i dotace z evropských fondů. Považuji za reálné, že by tablety začaly školákům sloužit již v příštím školním roce, uzavírá Eva Špačková. Vladimír Jiránek čestným občanem Prahy 1 in memoriam Dne 12. března bylo uděleno čestné občanství Městské části Praha 1 in memoriam vynikajícímu karikaturistovi, kreslíři, scénáristovi a režisérovi animovaných filmů Vladimíru Jiránkovi. Jsem velmi šťastná, že se tento náš návrh podařilo dotáhnout do konce. Pevně věřím, že to panu Jiránkovi tam nahoře udělalo radost, stejně jako ji on během svého života dělal nám všem svými kreslenými vtipy, ilustracemi a nezapomenutelnými postavičkami, jako byli třeba králíci Bob a Bobek, uvedla při udílení čestného občanství v rozhovoru s paní Jiránkovou radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS). Eva Jiránková Oslavte Velikonoce na Uhelném trhu Eva Špačková Na Apríla, tedy 1. dubna, se na Uhelném trhu uskuteční akce k oslavě Velikonočních svátků. Návštěvníci na místě naleznou poučení o Velikonocích, budou se moci zúčastnit workshopů, vyzkoušet si výrobu tradičních velikonočních propriet v kreativních dílnách či se zapojit do soutěží. Program připraví děti ze základních i mateřských škol z Prahy 1, na akci se budou podílet rovněž spolky a občanské iniciativy. Akce se bude konat v rámci úspěšného projektu Sousedská setkávání. Jejím cílem je vtáhnout do děje děti i dospělé z Prahy 1, abychom mohli oslavit společně tyto významné křesťanské svátky a podpořili sousedské aktivity občanů naší městské části, říká radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS). MAGAZÍN ODS PRAHA 1 7

8 Jaroslava Janderová Na magistrátu hájím zájmy Prahy 1 Rozhovor Jednicka Rozhodnutí lídra kandidátky ODS na Praze 1 Jaroslavy Janderové, která se vzdala svého zastupitelského mandátu na naší městské části, mnohé překvapilo. V současnosti je Janderová zastupitelkou hlavního města Prahy, místopředsedkyní Kontrolního výboru magistrátu, členkou Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči a současně pracuje jako předsedkyně kulturní komise a místopředsedkyně sociální komise Prahy 1, je členkou Správní rady Nemocnice na Františku a zvolené řešení považuje za optimální. Takto mohu efektivně hájit zájmy Prahy 1 zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu, která je pro naši městskou část mimořádně důležitá. Pokud bych měla být například ještě radní, jednoznačně by trpěla kvalita mé práce, říká Jaroslava Janderová, které všechny politické funkce vykonává zcela bezplatně a vedle svého podnikání, kterým se živí. Na magistrátu jste opoziční zastupitelkou a členkou dvou výborů, přičemž v důležitém Kontrolním výboru aspirujete na pozici předsedkyně. Jak hodnotíte své dosavadní působení? Momentálně jsem místopředsedkyní kontrolního výboru, avšak fakticky již čtvrtý měsíc plním povinnosti předsedkyně, protože výbor je zatím bez předsedy. Znamená to doslova denní práci na Magistrátě, řešení podnětů od občanů i zastupitelů, odpovídání na běžné dotazy, týkající se obsahu a činnosti práce Rady a zastupitelstva hlavního města Prahy, aktivní vyhledávání a zadávání kontrol v problematických kauzách, týkajících se hl.m. Prahy. Účastním se každý týden minimálně jednou jednání Rady. Mám tak přehled o tom, co se na úrovni města projednává a řeší. Kontroluji, zda jsou dodržovány procesní a legislativní náležitosti a zda je dodržován například jednací řád Rady. Podařilo se mi vybudovat plně funkční kanceláře Kontrolního výboru, který má momentálně dva zaměstnance, což pro mě znamená denní řízení činnosti našeho týmu. Aspirujete na funkci předsedkyně výboru, jak vidíte své šance? Bez ohledu na mojí nominaci jsem přesvědčena, že by funkce předsedy Kontrolního výboru měla náležet ODS. Nejsme sice z hlediska počtu členů klubu nejsilnější opoziční stranou, ale na rozdíl od TOP 09 je náš klub naprosto jednotný a složený ze zkušených politiků, kteří zároveň nejsou zatíženi kauzami z minulosti. O pozici předsedy usiluje i TOP 09, ale jejich zastupitelský klub je v tuto chvíli rozdělený, naprosto nepředvídatelný a nečitelný. Ve hře jsou stále i Piráti, u nichž však chybí zkušenosti, ale zejména přirozený nadhled, tak nutný u kontrolní činnosti. Z jejich dosavadního chování jsem získala pocit, že si pletou Kontrolní výbor s činností orgánů činných v trestním řízení, jenže realita, tedy pravomoci a funkce tohoto výboru jsou zcela jiné. Výbor je orgánem Zastupitelstva hl.m. Prahy a musí se řídit ustanoveními Zákona o hlavním městě Praze. Jeho hlavní náplní je především kontrola dodržování zákonnosti procesních a legislativních postupů, tedy dodržování zákonnosti v jednání a činnosti Rady, Zastupitelstva hl.m.prahy a jeho výkonných orgánů. Pouze zastupitelstvo může pověřit Kontrolní výbor jinou činností, než mu dle zákona přísluší. Přistupovat k činnosti kontrolního výboru prostřednictvím funkce předsedy jako k prostředku získávání politických bodů považuji za zhoubné a nemorální. A právě u Pirátů nejsem přesvědčena, že vůbec chápou smysl práce kontrolního výboru a tak nutnou apolitičnost u kauz, které má kontrolní výbor na stole. Řešil již výbor nějakou závažnější kauzu? Zpočátku se řešily spíše procesní věci, které souvisely i s určitou počáteční nezkušeností současné koalice a Rady hlavního města. Postupem času jsou ale na stole i kauzy závažnějšího charakteru, jako např. problematika tunelu Blanka, konkrétně poslední dobou tak mediálně probírané eventuální pochybení dodavatelů u kvality kabeláže, podnět související s rozhodováním grantové komise Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, týkající se nepřidělení víceletého grantu Divadlu na Fidlovačce a řada dalších. Řešíme v současné době i problematiku Etických kodexů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy, konkrétně Piráty požadovanou digitalizaci a zve- 8 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

9 Jednicka Rozhovor řejnění těchto Kodexů, kde jsou osobní údaje každého zastupitele. Na základě podnětu občana se rovněž zabýváme problémem, který se týká exprimátora Tomáše Hudečka. Ten měl v době výkonu své funkce údajně přečerpat svůj reprezentační fond řádově o stovky tisíc korun. Zmínila jste nezkušenost současné magistrátní koalice. Jak se projevuje? V Radě hlavního města je řada nováčků, navíc je znát, že široká koalice obtížně hledá shodu u řady témat. Projevilo se to například při projednávání Pražských stavebních předpisů, které Praha jednoznačně pro svůj rozvoj potřebuje. Současná situace je velmi nešťastná. Problémy jsou i v oblasti informatiky, kde není zcela jasné, na základě jakého systému bude informační systém hlavního města a návazně i městských částí fungovat. Hrozí tam kolaps. Kromě Kontrolního výboru jste rovněž členkou Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči. Na co se v tomto výboru chcete zaměřit? Členství v tomto výboru považuji za velmi důležité i z pohledu své mateřské Prahy 1, které se náplň práce výboru logicky velmi silně dotýká. V dobách minulých neměla naše městská část na magistrátu dostatečné zastání a její zájmy prakticky nikdo nehájil, přestože tam měla své zastoupení sociální demokracie. Chci to změnit a budu za Prahu 1 a její občany bojovat. Dle mého názoru je rovněž nevyvážený grantový systém při rozdělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a cestovního ruchu. Bývalé vedení magistrátu tento systém rozbilo. Z mého pohledu je nutná obnova dřívějšího partnerství v kultuře a cestovním ruchu, aby město mohlo podporovat projekty, které na rozdíl od tzv. odborníků grantové komise považuje za důležité a Praze prospěšné. Zejména se tato situace týká pohledu na poskytování grantů v oblasti cestovního ruchu, kde je názor členů výboru zcela nejednotný. Budu také chtít pomoci navrátit všechny dosud opomíjené kulturní aktivity, jako je například klubová kultura, která je nedílnou součástí kulturního života města a u nás postupně zaniká, protože neměla své zastánce v tomto výboru. Vyhláška snad konečně upraví pravidla pouličního umění Hudebníci, kejklíři, akrobaté i kouzelníci se snaží v ulicích Prahy upoutat pozornost kolemjdoucích. I v českém prostředí se pro nejrůznější formy pouličního umění užívá anglický název busking. Pro turisty jde o vítanou atrakci, avšak pro obyvatele centra Prahy často o obtěžující element, který je zdrojem nevítaného hluku. I proto se Praha 1 dlouhodobě snaží nastavit pro pouliční umění pravidla, která by občanům Prahy 1 přinesla úlevu. Sama městská část však nemá dostatečné pravomoci, vše musí řešit vyhláška hlavního města. Díky aktivitě zastupitelky Jaroslavy Janderové (ODS) se podařilo věci rozpohybovat a vyhláška by již zanedlouho mohla vstoupit v platnost. Hlučné produkce budou vyhláškou omezeny Podařilo se aktivizovat usnesení zastupitelstva Městské části Praha 1 z dubna 2014, které obsahovalo jasný požadavek o novelizaci vyhlášky o buskingu. Toto usnesení zůstalo na magistrátu ležet až do doby, než jsem ho zvedla. Nyní již byl Radě hlavního města předán návrh novely, jejímž hlavním cílem je hájit práva občanů Prahy 1, říká Janderová. Podle ní v žádném případě nejde o snahu pouliční umění zlikvidovat, ale pouze rozumně regulovat, aby plnilo svůj účel, kterým je oživení města kulturní produkcí, ale zároveň nadměrně neobtěžovalo rezidenty centra Prahy. Pouliční umění do města jako je Praha, nepochybně patří, ale vše musí mít únosnou míru. Hlavním problémem je dlouhotrvající hluk, kdy na jednom místě někdo mnoho hodin například bubnuje. Proto jsme se v návrhu vyhlášky vymezili proti nadměrně hlučným produkcím. Byl diskutován i návrh na časové omezení produkce buskera na jednom místě na jednu hodinu. Pokud bude vyhláška přijata, bude muset umělec po hodině změnit místo, přičemž zde bude povinnost střídat levý a pravý břeh Vltavy. Vyhláška hlavního města se bude pochopitelně týkat celého území Prahy, byť je busking zatím téměř výhradně záležitostí centra, tedy Prahy 1. Cílem vyhlášky je mimo jiné to, aby se umělci přesunuli i do přilehlých městských částí. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 9

10 Téma Jednicka Co přinesou Praze 1 změny MHD? Právě tady způsoboval autobus č. 294 dopravní komplikace Na začátku dubna měly v souvislosti s otevřením nových stanic trasy metra A vstoupit v platnost změny v organizaci pražské MHD. Návrh organizace ROPID však vedení hlavního města odmítlo a vrátilo k přepracování. V dubnu se tak uskuteční pouze změny, které se týkají bezprostředního okolí nových stanic. I přesto je zajímavé zmapovat, jaké změny lze v budoucnu očekávat. Z pohledu Prahy 1 nejde o zásadní revoluci. I proto se naše městská část nepřipojila k hlasitým kritikům původního návrhu, i když své připomínky pochopitelně prostřednictvím radního pro dopravu Richarda Bureše (ODS) zaslala. Praha 1 bojuje o spojení obou břehů Vltavy Zřejmě nejzásadnější změnou, která navíc vstoupí v platnost v dubnu, bude zrušení autobusové linky číslo 294 a její nahrazení novými linkami 192, která bude spojovat Malostranské náměstí a Nemocnici pod Petřínem a 194 mezi Staroměst- skou a Florencí. Původní linka, která spojovala oba břehy Vltavy, způsobovala velké dopravní komplikace a zácpy v oblasti tzv. tramvajové splítky v Letenské ulici. I proto městská část s touto změnou souhlasila. Přímé spojení obou břehů Vltavy mělo být totiž nově zajištěno nově vedenou tramvajovou linkou číslo 8. Vzhledem k pozastavení komplexních změn však hrozí, že bude od dubna přímé spojení Malé Strany a Starého a Nového Města chybět. V současnosti aktivně jednáme o možnostech, jakým způsobem by mohla být zrušená linka 294 nahrazena, aby lidé nemuseli složitě přestupovat. Přímé spojení obou břehů je z našeho pohledu pro obyvatele Prahy 1 velmi důležité, vysvětluje místostarosta Prahy 1 Richard Bureš. Konečně se dočkáme opravdového minibusu Naopak velmi dobrou zprávou je, že úzké uličky Starého a Nového Města začne konečně obsluhovat skutečný minibus, tedy vozidlo, které se dokáže vyrovnat se specifickými podmínkami historického centra a nebude způsobovat dopravní komplikace a nehody, k nimž docházelo při předchozích nepříliš optimálních řešeních. Jsem velmi rád, že se tento letitý plán ODS konečně podaří dotáhnout do konce. Nasazení skutečného minibusu o přesně stanovených rozměrech bylo naším jasným požadavkem v rámci připomínek k navrhovaným změnám. Nyní již mohu prozradit, že jsme domluveni s dopravcem a minibus se v blízké době v ulicích Prahy 1 objeví. V této souvislosti jsme proto začali zkoumat možnosti, jak pomocí minibusu ještě lépe obsloužit území Starého a Nového Města, uzavírá Richard Bureš. Do uliček Prahy 1 konečně vjede opravdový minibus 10 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

11 Jednicka Rozhovor Chci transparentnější nakládání s majetkem Prahy 1, říká nový předseda Finančního výboru Městské části Praha 1, dlouholetý zastupitel a bývalý radní pro školství Martin Skála (ODS). Martine, předsedou Finančního výboru jste teprve pár týdnů, jak se s touto pozicí sžíváte? Není to pro mě žádná zásadní změna či novinka. Členem Finančního výboru jsem byl již minulé čtyři roky, takže pokračuji ve své práci, tentokrát v pozici předsedy. Zatím byli zvoleni pouze čtyři členové, chystáme se doplnit ještě o jednoho člena, odborníka. Spolupráce ve výboru je zatím konstruktivní a mám z jeho fungování dobrý pocit. Výbor už zahájil svoji činnost, co jste již stihli projednat? Už proběhla dvě jednání výboru. Projednával se rozpočet na rok 2015, který je vyrovnaný, a snažíme se, aby byl úsporný. Dále se řešila běžná agenda, splátkové kalendáře, dlužné nájemné apod. Co považuji za důležité a můžu snad označit za první úspěch výboru, je vypracování návrhu metodiky poskytování slev na nájemném u nebytových prostor, například z důvodu lešení. Nově bychom chtěli případné požadavky na slevu kvalifikovaně posuzovat na základě porovnání přehledu tržeb za tři měsíce před instalací lešení a po dobu jeho přítomnosti. Na co by se měl Finanční výbor pod vaším vedením v příštích čtyřech letech zaměřit? Jedním z cílů je přispět k transparentnějšímu hospodaření s majetkem. Chceme se například zaměřit na dlužné nájemné. Problém je v oblasti bytů i nebytových prostor. Po dlužnících se doposud nevymáhaly úroky z prodlení. Biti jsou tak ti poctiví, kteří platí řádně a včas. Pracuje se na systému na vytvoření úroku z prodlení, jde o srovnání podmínek. Chceme se ale zaměřit třeba i na stavební zakázky. Podle statutu finančního výboru se máme vyjadřovat ke všem zakázkám nad milion korun. Chci přispět k vyšší efektivitě zadávání stavebních prací a hospodárnějšímu nakládání s prostředky Prahy 1. V Praze 1 vznikne hasičské muzeum Stálá expozice pražských hasičů a požárů bude v roce 2016 otevřena v bývalé vodárenské věži v ulici Nové mlýny. Na jejím zřízení se dohodly Muzeum hlavního města Prahy, které má věž ve správě, a Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, který v areálu, jehož součástí je i věž, sídlí. Zřízení expozice je součástí projektu, na jehož základě bude moci být financována rekonstrukce chátrající vodárenské věže z tzv. Norských fondů. Dobrovolní hasiči budou zároveň nadále věž využívat pro svůj výcvik a plánujeme, že ukázky záchrany osob ve výškových budovách s využitím dýchacího přístroje budou zpřístupněny veřejnosti jako interaktivní součást expozice, říká místostarosta sboru a zástupce velitele jednotky dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák. Vodárenská věž byla od zrušení své původní funkce udržována pouze s využitím minimálních prostředků, a proto již roky chátrá. V návaznosti na špatný stav objektu byl již v roce 2007 vypracován projekt na rekonstrukci vnějšího pláště budovy včetně střešní krytiny, ale až doposud se na ni nikdy nepodařilo nalézt finanční prostředky. V poslední době došlo k progresivnímu zhoršení stavu věže a vloni musela být dokonce zabezpečena pevnostní sítí. Na lepší časy se snad začíná blýskat díky tomu, že Muzeum hlavního města Prahy uspělo s žádostí o financování rekonstrukce z tzv. Norských fondů. Podmínkou pro získání dotace je, že věž musí být po rekonstrukci využívána k bohulibým účelům a přístupná veřejnosti. Proto došlo k dohodě, že součástí objektu bude stálá výstava o historii pražských hasičů. Rekonstrukce Vodárenská věž začne na jaře a pevně věříme, že zhruba za rok od zahájení budeme moci expozici otevřít. Na její realizaci se budou s Muzeem hlavního města aktivně podílet i hasiči z Prahy 1, uzavírá Filip Dvořák. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 11

12 Zástupci ODS budou pracovat v komisích Kromě práce našich zastupitelů a radních se bude ODS v začínajícím volebním období podílet na správě naší městské části i prostřednictvím řady svých zástupců, kteří budou zastoupeni ve všech komisích Rady Městské části Praha 1. Ve třech z nich jsme získali předsednickou pozici. Předsedkyní Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality se stala Monika Jirásková, Komisy kultury bude řídit Jaroslava Janderová a Komisi pro obchod a služby Michal Valenta. Občanští demokraté budou rovněž v pěti případech zastávat pozice zástupců předsedy komisí, konkrétně to bude Jaroslava Janderová v Sociální komisi, jejíž členkou se stala rovněž Zděnka Kulišová, Olga Krahulcová v Komisi pro životní prostředí, kde bude spolupracovat mimo jiné s kolegou Vladimírem Maříkem, Eva Špačková, která bude společně s Karlem Taberym pracovat v Komisi pro participaci, Filip Dvořák v Komisi pro územní rozvoj a investice, kde bude spolu s Janem Novákem, a Petr Scholz v Komisi pro občanské záležitosti, udělování čestných občanství a Ceny Prahy 1, kde se stal členem také Josef Ludvíček. Členy Komise dopravní se stali Filip Dvořák a Richard Bureš, který bude rovněž pokračovat v práci v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a spolu s Jiřím Vernerem i v Komisi informatiky. Michal Valenta s Martinem Skálou jsou členy Komise obecního majetku, druhý jmenovaný se spolu s Traianem Urbanem bude podílet na práci Komise pro výchovu a vzdělávání. Členem Komise pro obchod a služby se vedle jejího předsedy Michala Valenty stal rovněž Daniel Skalický. ODS bude dohlížet i na další fungování Nemocnice Na Františku prostřednictvím její Správní rady. Její místopředsedkyní se stala Jaroslava Janderová a členem Martin Skála. Chci, aby se občané Prahy 1 cítili doma bezpečně, říká nová předsedkyně Komise bezpečnosti a prevence kriminality Monika Jirásková (ODS) Jste novou předsedkyní bezpečnostní komise Prahy 1, jaké jsou vaše první dojmy? Jsem mile překvapena, že činnost komise není pouhou administrativní prací, ale že snahou komise je opravdu řešit aktuální otázky bezpečnosti a prevence kriminality a zároveň mě těší personální obsazení této komise, neboť je složena z odborníků a lidí, kteří k dané problematice mají co říct. Myslím, že je tím vytvořena platforma pro dobré a efektivní fungování komise. Čím jste se již na prvních zasedáních v komisi zabývali? Zatím proběhlo pouze první zasedání komise, na kterém jsme především řešili obecnou problematiku buskingu, tj. pouliční umělecké hudby, a budování kamerového systému na území Městské části Praha 1. Jaké jsou vaše plány pro nadcházející čtyři roky, na co byste se chtěla v oblasti bezpečnosti zaměřit? Ráda bych, aby komise využila veškeré své pravomoci ke zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality na území Městské části Praha 1, aby se dále rozvíjela a prohloubila spolupráce s Městskou policií Praha 1 a Policií ČR Praha 1, a dále, aby se zvýšila prestiž těchto složek. Myslím si, že nejenom mně, ale všem členům komise jde hlavně o to, aby se občané Prahy 1 cítili ve svém obvodu co nejbezpečněji. Bezpečnost je obecně vnímána jako spíše mužská záležitost, chcete do fungování komise přinést více ženský pohled? Ve své profesi ani v životě nedělám velké rozdíly mezi mužským a ženským pohledem, je však jasné, že v určitých záležitostech může mé rozhodování či můj postoj ovlivnit skutečnost, že jsem žena a maminka malého dítěte. Vydavatel: Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení Praha 1, Haštalská 730/22, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ Fotografie: Archiv časopisu Jednička a jeho spolupracovníci, EV. číslo MK ČR E Zdarma Náklad: ks Nevyžádané příspěvky nevracíme. Pokud dojde k otištění zaslaného příspěvku nebo fotografie, nevzniká autorovi nárok na honorář.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Postup zavedení zákazu užívání osobního přepravníku dle Nařízení RHMP č.14/2016 kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku,

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení

S T A N O V Y. VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení S T A N O V Y VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU H U M A N I T A z.s. I.Základní ustanovení 1. Vysokoškolský sportovní klub Humanita z.s / dále jen VSK Humanita z.s./, je dobrovolným sdružením občanů provozujících

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz )

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz ) Zápis z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále jen Svaz ) 2. 5. 2016 Zasedání zahájil ve 14 hod. a dále vedl Ing. Petr Hlubuček, předseda. Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE

RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE 1. Sídlo sdružení: U Stadionu 240, 533 12 Chvaletice čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2. Název sdružení: Občanské sdružení Rodinné

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová,

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS z 8. zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 05. 11. 2014 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p. Zdeněk

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Meno mosso, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese U Chmelnice 770/8, Praha 4, 143 00. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je tvorba

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře I. Základní ustanovení Spolek rodičů při Mateřské škole se

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska Článek I Základní ustanovení 1. Místní akční skupina Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko ) jako zpracovatel

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více