Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str."

Transkript

1 Jednicka Oblastní sdružení ODS Praha 1 březen 2015 Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str. 7

2 Editorial Téma Jednicka Vážení přátelé, jsme v novém roce a na úrovni Prahy 1 i hlavního města už se zabydlely a plně fungují nové politické reprezentace, které vzešly z loňských voleb. V rámci naší městské části se ODS stala součástí koalice. Prostřednictvím radních Richarda Bureše, který se stal zároveň místostarostou, a Evy Špačkové mají občanští demokraté na starost oblasti dopravy, informatiky, školství a rovněž rozvoje spolků a občanské společnosti, kolega Martin Skála se navíc v pozici předsedy Finančního výboru bude podílet na snaze o co nejefektivnější hospodaření s majetkem a finančními prostředky Prahy 1. Řada z nás zasedá ve výborech Zastupitelstva a komisích Rady. Jsem přesvědčena, že kolegové v zastupitelstvu i radě vynaloží veškeré síly, aby splnili maximum z programu, se kterým jsme vás na podzim před volbami oslovovali a přispějí k rozvoji městské části i zlepšení kvality života všech občanů. My ostatní jim v tom budeme maximálně pomáhat v rámci práce v komisích. Na magistrátu je oproti tomu ODS v opozici a mohu slíbit, že udělám jako členka Zastupitelstva hlavního města Prahy vše proto, abychom byli důslednou, ale zároveň konstruktivní opozicí, která bude kontrolovat vládnoucí koalici, ale rovněž přicházet s vlastními návrhy řešení problémů, které Prahu trápí. Já osobně bych k tomu chtěla navíc přispět, pokud budu zvolena, v pozici předsedkyně Kontrolního výboru, který v současné době řídím již čtvrtý měsíc z pozice místopředsedkyně, a rovněž jako členka Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, kde budu tvrdě hájit zájmy Prahy 1, což se bohužel v minulosti na magistrátu nedělo. JUDr. Jaroslava Janderová předsedkyně ODS Praha 1 Praze 1 hrozí les dopravních Samovyvažovací vozítka segway, na nichž se projíždějí především turisté, nejsou pro občany Prahy 1 ničím neznámým. Pohybují se bez pravidel po ulicích i chodnících, jejich řidiči jsou často posilněni alkoholem, chodci občas nestačí uskakovat. Důsledkem tohoto doposud nekontrolovaně se rozvíjejícího fenoménu jsou výrazné antipatie vůči vozítku, které je jinak tiché, ekologické a rozměrově minimální. Proto se finišuje s novelizací legislativy, která bude i pohyb segwayů upravovat. Jenže celý legislativní proces zatím provázejí zmatky a hrozí, že by centrum Prahy muselo být vybaveno velkým množstvím nového dopravního značení. Je evidentní, že z celé republiky se záležitost segwayů týká daleko nejvíc Prahy 1. Pevně věřím, že se vše vyřeší rozumným kompromisem, aniž bychom museli na jedničce vysadit les z dopravních značek, a provozování segwayů bude svázáno jasnými a přísnými pravidly, říká místostarosta Prahy 1, který je zároveň radním pro dopravu, Richard Bureš (ODS). O co se v probíhajícím legislativním procesu vlastně bojuje? Živelné rozšíření segwayů vedlo k tomu, že vozítku byl přidělen složitý oficiální název osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, a začaly se psát paragrafy s pravidly pro jejich provozování v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Původní znění klíčového paragrafu, tak jak ho navrhlo ministerstvo dopravy, bylo v souladu s postojem ODS i radnic a znělo: Provozování osobního přepravního prostředku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty a vozovce je zakázáno. Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravního prostředku na chodníku, V Pařížské ulici by přibyly dvě desítky nových značek stezce pro cyklisty, stezce pro chodce a cyklisty a vozovce povoleno. Takto formulovaný zákon byl z pohledu obcí i mého osobního ideální. Platí obecný zákaz a my můžeme povolit provozování na určitých místech. Jednoduchá by byla i kontrola, protože policisté by věděli, že segway nemá ve většině ulic co dělat, vysvětluje Bureš. Meziresortní řízení otočilo zákon V meziresortním připomínkovém řízení však Ministerstvo vnitra navrhlo, aby byl význam zmíněného paragrafu 56 přesně opačný. Jednoduše řečeno, segwaye mohou jezdit, kde chtějí, pokud jim to obec nezakáže. Ministerstvo vnitra rovněž navrhlo novou dopravní značku, zákaz vjezdu segwayů a zahrnutí pohybu na vozítkách do přestupkového zákona, aby 2 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

3 Jednicka Téma značek kvůli segwayům Nekontrolované záplavy segwayů budou minulostí mohli jezdce na segwayích zastavovat i městští policisté. Ministerstvo dopravy si ale tuto připomínku vyložilo po svém a změnilo celé ustanovení navrhované novely zákona na formulaci, že omezení pohybu segwayů je ponecháno jen na místním dopravním značení. To by ve svém důsledku znamenalo, že pokud by Praha 1 chtěla například zakázat vjezd segwayům do Pařížské ulice, musely by být novými značkami osázeny všechny příjezdy z vedlejších ulic. Tato představa nás vyděsila, protože by to pro území Prahy 1 znamenalo obrovský nárůst počtu dopravních značek, který je již nyní podle řady studií zbytečně vysoký. V rámci památkové rezervace by to byla vizuálně doslova hrůza, odmítá navržené znění zákona Richard Bureš. Řešením jsou zóny Podle názoru místostarosty Prahy 1 je řešením vyvstalého problému užití zónového dopravního značení s možností udělování souhlasu, podobně jako je tomu například u vozidel nad 3,5 tuny. Praha 1 by se tak proměnila na zónu, kam je zakázán vjezd všem segwayům, které nemají souhlas městské části. Toto považuji za rozumný kompromis. Značky nebudou stát na každém rohu a po centru se budou pohybovat pouze ty segwaye, které budou mít povolení, ať už půjde o soukromé osoby, policisty či certifikované provozovatele, kteří budou muset dodržovat velmi přísná pravidla, jinak o souhlas přijdou, vysvětluje místostarosta Bureš. Praha 1 sváže segwaye přísnými pravidly Momentálně se již pracuje na finálním znění pravidel, na jejichž základě bude možné na území Prahy 1 na segwayi jezdit nebo provozovat podnikání v tomto oboru. Tato pravidla budou velmi striktní a s jasnými sankcemi za jejich porušení. Cílem je jasná regulace doposud živelného provozování segwayů, zvýšení bezpečnosti a dosažení rozumného kompromisu mezi umožněním podnikání a kvalitou života rezidentů. Pravidla budou velmi tvrdá a budou platit pro všechny provozovatele. Budou se týkat bezpečnosti, například již bude postihováno, pokud by na segwayi jela osoba pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Budou jasně vymezené trasy, bude dáno, kde se segwae mohou pohybovat, jakou rychlostí mohou jezdit, že musí dát vždy přednost chodci a mnoho dalších, vypočítává Bureš, který se setkal i s názory, že by bylo nejlepší segway úplně zakázat. Tyto návrhy však nepovažuje za šťastné. Jakožto pravicový politik obecně nemám rád nějaké plošné zákazy a tím spíš, když by mělo jít o likvidaci podnikání. Jsem přesvědčen, že přísná regulace a důsledná kontrola jsou mnohem lepším i férovějším řešením. Jako u každé jiné činnosti přináší problémy spíše živelnost a lidské chování, kdy si někteří myslí, že mohou cokoliv. Když se segwaye budou provozovat rozumně a podle pravidel, tak žádné problémy nebudou. Kdo však pravidla poruší, musí očekávat přísný postih, uzavírá Richard Bureš. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 3

4 Téma Jednicka Problém Prahy 1: Rozbité chodníky Problémy s dlažbou trápí centrum Prahy dlouhodobě Asi každý obyvatel Prahy 1 už si někdy pořádně zanadával nad stavem chodníků v ulicích naší městské části. Rozbitá dlažba, vypadlé dlažební kostky, které se povalují všude kolem. Jedná se o problém jak estetický, tak praktický, protože nepozornost a špatné šlápnutí na rozbité dlažbě může lehce skončit vyvrknutím kotníku, nehledě na problémy, které takové díry způsobují například rodičům s kočárky. Nový místostarosta Prahy 1 a radní pro dopravu a informatiku Richard Bureš (ODS) si proto napravení situace vytkl za jednu ze svých priorit. Přestože chodníky jako takové jsou v majetku hlavního města Prahy a nejsou svěřeny do správy Prahy 1, snaží se radnice dlouhodobě hlavnímu městu pomáhat a provádí na svůj náklad opravy menších závad. Praha 1 tak dlouhodobě investuje každý rok do oprav opakovaně částku cca 10 milionů korun, i když jde de facto o investici do cizího majetku, což není z účetního pohledu příliš optimální. Pro rok 2015 je v plánu rozpočtu MČ Praha 1 vyčleněno na opravy chodníků 9 milionů a na celkové rekonstrukce chodníků 4 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 pak částka 4 miliony korun. V rámci Prahy 1 byly již mými předchůdci velmi dobře zavedeny a nastaveny funkční mechanizmy kontroly a hlášení závad a jejich předávání příslušným firmám, které následně opravy realizují. Například v průběhu prosince bylo takto evidováno 102 nových závad na chodníkové dlažbě. Za celý rok 2014 to pak byl počet více než 1300 závad, uvádí místostarosta Bureš, podle kterého je však tento ad hoc přístup dlouhodobě neefektivní. Pokud bychom reagovali na všechny podněty i zjištěné závady, tak bychom bez problémů vyčerpali vyčleněný roční rozpočet už někdy v květnu, což by asi nebylo ideální. Proto se momentálně snažíme vždy pomoci tam, kde je situace skutečně akutní, vysvětluje Bureš. Praha 1 přijde s návrhem systémového řešení Dlouhodobě je však taková situace z pohledu městské části nevýhodná. Místostarosta Bureš proto již v prosinci provedl kontrolu stavu chodníků na území Prahy 1, vedl rovněž jednání se všemi firmami, které provádějí opravy, a rozhodl se pro vytvoření návrhu systémového řešení této dlouhodobé bolesti centra metropole. Již od ledna je zpracovávána kompletní analýza a zmapování všech chodníků na území Prahy 1. Bude prověřen jejich stav, provedena fotodokumentace, záznam do mapy, ale především pak zařazení stavu chodníku do jedné z pěti kategorií. Kategorie jsou od 1 - chodník zcela bez závad, po rekonstrukci a v záruce, až po kategorii 5 - chodníky které vyžadují celkovou rekonstrukci. Na základě této analýzy bude provedeno i finanční vyčíslení, kolik by stálo uvedení všech chodníků do stavu kategorie 1-2. Tento materiál pak bude podkladem pro jednání s hlavním městem Prahou, které je majitelem chodníků, jehož cílem bude nalezení řešení neúnosné situace. Praha 1 má funkční kontrolní mechanizmy, ví také, jak situaci řešit, ale potřebuje spolupráci, a především pak finanční prostředky majitele, tedy hlavního města Prahy. Jakmile bude katalog chodníků a jejich kategorizace hotova, představím jej veřejnosti a zahájím jednání s magistrátem. Zároveň však budeme i nadále pomáhat s akutními opravami, protože jde o bezpečnost a zároveň je to i naší vizitkou před všemi návštěvníky, uzavírá místostarosta.

5 Jednicka Rozhovor Richard Bureš Rozdíl mezi chodem firmy a radnice je obrovský Novým místostarostou Prahy 1, který je zároveň radním zodpovědným za dopravu a informatiku, se stal Richard Bureš (ODS). V rozhovoru mluví o rozdílném chodu firmy a radnice i o svých plánech v začínajícím volebním období. Na radnici jste přišel z podnikatelského sektoru. Jak velký je rozdíl mezi řízením firmy a pozicí místostarosty městské části? Ten rozdíl ve fungování je obrovský. Byl jsem zvyklý, že když objevím problém, tak jej řeším, což v pozici místostarosty nejde tak jednoduše. Vše podléhá procesu a legislativním mantinelům. Mým úkolem je primárně svěřovat problémy úředníkům, kteří ale nejsou mými podřízenými. Další věc je, že ve veřejné funkci se na vás obrací spousta lidí se svými problémy. Zdaleka nejde pouze o oprávněné stížnosti, ale i různé prapodivné nápady. Co už jste v nové funkci stihl? Spojení kompetencí informatika a doprava je zejména zpočátku výrazná zátěž. Je zde rozsáhlá každodenní agenda, vyjadřování se ke každé akci konané v památkové rezervaci, řešení problematiky rozbitých chodníků, neočekávané změny v hromadné dopravě. K tomu jsou zde pro veřejnost neviditelné věci, zejména v informatice. Například i přes mé výzvy z minulého roku ještě v pozici opozičního člena komise informatiky, nedošlo k přípravě podkladů pro prodloužení smluv s dodavateli. Musely tak být rychle vypsány zakázky k zajištění funkčnosti úřadu pro rok Ale vše se daří posunovat kupředu, byť v časovém presu. Co vám činí největší problémy? Paradoxně je to asi nutnost přepnout se v polovině dne z myšlení o dopravě na myšlení o informatice, neboť jde o velmi odlišné oblasti. Na co se chcete zaměřit v příštích měsících i letech? Kromě aktuální stabilizace informatiky se chci soustředit nejen na to, aby úřad mohl fungovat a plnit své povinnosti, ale aby vznikaly také moderní produkty pro občany. V blízké budoucnosti je představíme konkrétně. V dopravě jsou to chodníky, blokový úklid komunikací, dopravní opatření, která jsme slibovali. V kampani jsme jmenovali jeden konkrétní příklad. Nyní chceme zmapovat celé území naší městské části a v návaznosti dělat systémová řešení, která dlouhodobě zlepší život občanům Prahy 1. RICHARD BUREŠ MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHA 1 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 5

6 Rozhovor Jednicka Chci občany více vtáhnout do života Prahy 1, říká nová radní pro školství, občanskou společnost a spolky, Eva Špačková (ODS). Jaké jsou vaše první dojmy v pozici radní městské části Praha 1? Zatím veskrze pozitivní. V kanceláři jsem se už zabydlela, ale úřad je veliký, takže se s řadou věcí i zaměstnanců teprve seznamuji. Už jsem ale samozřejmě začala pracovat na plnění svých úkolů a slibů, které jsem před volbami dala voličům. Nechci je zklamat, ale hlavně doufám, že se mi podaří v oblastech, které mám na starosti, posunout Prahu 1 kupředu. 6 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 Co už máte za sebou? Absolvovala jsem setkání s vedením základních i mateřských škol. Už jsme vymysleli několik akcí, například páteční bruslení zdarma na kluzišti Na Františku s podporou trenérů, které má veliký ohlas. Navštívila jsem zápisy do prvních tříd, abych se podívala na atmosféru, teď bude následovat vyhodnocení. Jaký je zájem žáků a hlavně jejich rodičů o školy v Praze 1? Je potěšující, že zájem o naše školy je opravdu veliký. Na všech školách je přesah poptávky nad nabídkou. Prioritou pro přijetí je spádová oblast, poté bydliště na Praze 1, zohledňujeme například rovněž to, zda školu již navštěvuje starší sourozenec. Není žádné tajemství, že pražské školky i školy řeší kapacitní problémy. Dostane se v základních i mateřských školách na všechny děti z Prahy 1? Ano, na základních školách je pro naše děti míst dostatek. Zbývající místa budou moci využít děti z jiných městských částí. Teď budou zápisy do mateřských škol, i tam se dostanou všechny děti z Prahy 1. Děti po odkladu mohou navíc nastoupit do přípravných tříd. Momentálně jsou silné ročníky, takže přípravné třídy mají své opodstatnění, i když je obecně nepovažuji za ideální model. Kromě školství máte na starosti také spolky a občanskou společnost. Co plánujete v této oblasti? Obecně řečeno chci občany více vtáhnout do života městské části a to na celém jejím území. Doposud se občanské aktivity a spolková činnost odehrává takřka výhradně na Malé Straně, já bych ráda probudila podobné nadšení i na druhém břehu Vltavy, tedy na Starém i Novém Městě. Budu se snažit oživit stávající spolky a případně iniciovat a podporovat vznik nových. Velmi příjemný nástroj jsou pro toto oživení sousedská setkávání. Probíhají napříč Prahou 1 i žánry, pro nejmenší i pro nejstarší. Fungovaly taneční, rozsvěcení vánočního stromku, staročeské máje. První takovou akcí budou Velikonoce na Uhelném trhu, kam všechny občany Prahy 1 i návštěvníky srdečně zvu. Chci, aby Velikonocemi žili občané Prahy 1, a ne pouze turisté na Staroměstském či Václavském náměstí.

7 Jednicka Aktuálně Na co se mohou těšit školáci a předškoláci v Praze 1? Nehýří velikášskými slovy, nemluví o revolucích a obřích projektech. Nová radní pro školství Eva Špačková (ODS) chce úroveň školství na Praze 1 zlepšovat postupně a v rámci finančních možností městské části. Jsem přesvědčena, že úroveň školství na Praze 1 je solidní, takže nějaké revoluce nejsou ani potřeba. To ale rozhodně neznamená, že zde není prostor pro zlepšení. Chci vrátit naše školy na absolutní republikovou špičku. Ovšem musíme se pohybovat v rozpočtových mantinelech. V letošním roce se tak chci soustředit především na řešení stávajících problémů a při přípravě příštího rozpočtu potom zabojuji o zvýšení finančních prostředků na školství, abychom mohli realizovat potřebné projekty, říká radní Špačková. První akce, jako například páteční bruslení zdarma na kluzišti Na Františku, již byly s úspěchem realizovány. Eva Špačková chce rovněž zvýšit zapojení dětí do života Prahy 1, přičemž nejbližší příležitostí bude oslava Velikonoc na Uhelném trhu. Velkým tématem je pro radní zlepšení podmínek pro sportování a volnočasové aktivity dětí. Chceme maximálně využít naše sportoviště v Masné a Na Františku. Velmi rychle bychom chtěli připravit a realizovat projekt Sportovních her pro děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Vzhledem k tomu, že na území Prahy 1 je logicky velmi omezená sportovní činnost, chceme i finanční prostředky směřovat hlavně k našim dětem, vysvětluje Špačková. Mateřská škola Národní potřebuje hřiště Velkou prioritu v rámci letošního roku představuje pro radní Špačkovou problém chybějícího hřiště pro děti z Mateřské školy Národní. V současné době nemá mateřská škola vhodný prostor, kde by si děti mohly hrát. Musí si pronajímat provizorní a nevhodné prostory, což není v žádném ohledu správný model. Proto se chci soustředit na znovuzískání a revitalizaci dětského hřiště, říká radní. Prostory pro výuku, ale i volnočasovou činnost dětí z Prahy 1 chce následně Špačková řešit i v širším měřítku. Jedním z projektů by mělo být i zprovoznění Domu dětí a mládeže, ovšem vše je otázka nalezení vhodných prostor a rovněž finančních možností městské části. Na slibované tablety ODS nezapomíná Jedním z důležitých bodů volebního programu občanských demokratů v Praze 1 bylo pořízení tabletů pro školáky. Tento slib neupadá v zapomnění, naopak už se na jeho realizaci začíná pracovat. V první fázi proběhnou konzultace ve školách, které budou zahrnovat například zjišťování, jakým způsobem jsou využívány moderní technologie, mimo jiné interaktivní tabule, které byly před lety pořízeny. Cílem je, aby byly tablety správně implementovány a jejich využívání posunulo kvalitu výuky kupředu. Souběžně se již hledá ideální financování tohoto projektu. Řešíme, jak co nejefektivněji projekt financovat. Ve hře může být například i dotace z evropských fondů. Považuji za reálné, že by tablety začaly školákům sloužit již v příštím školním roce, uzavírá Eva Špačková. Vladimír Jiránek čestným občanem Prahy 1 in memoriam Dne 12. března bylo uděleno čestné občanství Městské části Praha 1 in memoriam vynikajícímu karikaturistovi, kreslíři, scénáristovi a režisérovi animovaných filmů Vladimíru Jiránkovi. Jsem velmi šťastná, že se tento náš návrh podařilo dotáhnout do konce. Pevně věřím, že to panu Jiránkovi tam nahoře udělalo radost, stejně jako ji on během svého života dělal nám všem svými kreslenými vtipy, ilustracemi a nezapomenutelnými postavičkami, jako byli třeba králíci Bob a Bobek, uvedla při udílení čestného občanství v rozhovoru s paní Jiránkovou radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS). Eva Jiránková Oslavte Velikonoce na Uhelném trhu Eva Špačková Na Apríla, tedy 1. dubna, se na Uhelném trhu uskuteční akce k oslavě Velikonočních svátků. Návštěvníci na místě naleznou poučení o Velikonocích, budou se moci zúčastnit workshopů, vyzkoušet si výrobu tradičních velikonočních propriet v kreativních dílnách či se zapojit do soutěží. Program připraví děti ze základních i mateřských škol z Prahy 1, na akci se budou podílet rovněž spolky a občanské iniciativy. Akce se bude konat v rámci úspěšného projektu Sousedská setkávání. Jejím cílem je vtáhnout do děje děti i dospělé z Prahy 1, abychom mohli oslavit společně tyto významné křesťanské svátky a podpořili sousedské aktivity občanů naší městské části, říká radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS). MAGAZÍN ODS PRAHA 1 7

8 Jaroslava Janderová Na magistrátu hájím zájmy Prahy 1 Rozhovor Jednicka Rozhodnutí lídra kandidátky ODS na Praze 1 Jaroslavy Janderové, která se vzdala svého zastupitelského mandátu na naší městské části, mnohé překvapilo. V současnosti je Janderová zastupitelkou hlavního města Prahy, místopředsedkyní Kontrolního výboru magistrátu, členkou Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči a současně pracuje jako předsedkyně kulturní komise a místopředsedkyně sociální komise Prahy 1, je členkou Správní rady Nemocnice na Františku a zvolené řešení považuje za optimální. Takto mohu efektivně hájit zájmy Prahy 1 zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu, která je pro naši městskou část mimořádně důležitá. Pokud bych měla být například ještě radní, jednoznačně by trpěla kvalita mé práce, říká Jaroslava Janderová, které všechny politické funkce vykonává zcela bezplatně a vedle svého podnikání, kterým se živí. Na magistrátu jste opoziční zastupitelkou a členkou dvou výborů, přičemž v důležitém Kontrolním výboru aspirujete na pozici předsedkyně. Jak hodnotíte své dosavadní působení? Momentálně jsem místopředsedkyní kontrolního výboru, avšak fakticky již čtvrtý měsíc plním povinnosti předsedkyně, protože výbor je zatím bez předsedy. Znamená to doslova denní práci na Magistrátě, řešení podnětů od občanů i zastupitelů, odpovídání na běžné dotazy, týkající se obsahu a činnosti práce Rady a zastupitelstva hlavního města Prahy, aktivní vyhledávání a zadávání kontrol v problematických kauzách, týkajících se hl.m. Prahy. Účastním se každý týden minimálně jednou jednání Rady. Mám tak přehled o tom, co se na úrovni města projednává a řeší. Kontroluji, zda jsou dodržovány procesní a legislativní náležitosti a zda je dodržován například jednací řád Rady. Podařilo se mi vybudovat plně funkční kanceláře Kontrolního výboru, který má momentálně dva zaměstnance, což pro mě znamená denní řízení činnosti našeho týmu. Aspirujete na funkci předsedkyně výboru, jak vidíte své šance? Bez ohledu na mojí nominaci jsem přesvědčena, že by funkce předsedy Kontrolního výboru měla náležet ODS. Nejsme sice z hlediska počtu členů klubu nejsilnější opoziční stranou, ale na rozdíl od TOP 09 je náš klub naprosto jednotný a složený ze zkušených politiků, kteří zároveň nejsou zatíženi kauzami z minulosti. O pozici předsedy usiluje i TOP 09, ale jejich zastupitelský klub je v tuto chvíli rozdělený, naprosto nepředvídatelný a nečitelný. Ve hře jsou stále i Piráti, u nichž však chybí zkušenosti, ale zejména přirozený nadhled, tak nutný u kontrolní činnosti. Z jejich dosavadního chování jsem získala pocit, že si pletou Kontrolní výbor s činností orgánů činných v trestním řízení, jenže realita, tedy pravomoci a funkce tohoto výboru jsou zcela jiné. Výbor je orgánem Zastupitelstva hl.m. Prahy a musí se řídit ustanoveními Zákona o hlavním městě Praze. Jeho hlavní náplní je především kontrola dodržování zákonnosti procesních a legislativních postupů, tedy dodržování zákonnosti v jednání a činnosti Rady, Zastupitelstva hl.m.prahy a jeho výkonných orgánů. Pouze zastupitelstvo může pověřit Kontrolní výbor jinou činností, než mu dle zákona přísluší. Přistupovat k činnosti kontrolního výboru prostřednictvím funkce předsedy jako k prostředku získávání politických bodů považuji za zhoubné a nemorální. A právě u Pirátů nejsem přesvědčena, že vůbec chápou smysl práce kontrolního výboru a tak nutnou apolitičnost u kauz, které má kontrolní výbor na stole. Řešil již výbor nějakou závažnější kauzu? Zpočátku se řešily spíše procesní věci, které souvisely i s určitou počáteční nezkušeností současné koalice a Rady hlavního města. Postupem času jsou ale na stole i kauzy závažnějšího charakteru, jako např. problematika tunelu Blanka, konkrétně poslední dobou tak mediálně probírané eventuální pochybení dodavatelů u kvality kabeláže, podnět související s rozhodováním grantové komise Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, týkající se nepřidělení víceletého grantu Divadlu na Fidlovačce a řada dalších. Řešíme v současné době i problematiku Etických kodexů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy, konkrétně Piráty požadovanou digitalizaci a zve- 8 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

9 Jednicka Rozhovor řejnění těchto Kodexů, kde jsou osobní údaje každého zastupitele. Na základě podnětu občana se rovněž zabýváme problémem, který se týká exprimátora Tomáše Hudečka. Ten měl v době výkonu své funkce údajně přečerpat svůj reprezentační fond řádově o stovky tisíc korun. Zmínila jste nezkušenost současné magistrátní koalice. Jak se projevuje? V Radě hlavního města je řada nováčků, navíc je znát, že široká koalice obtížně hledá shodu u řady témat. Projevilo se to například při projednávání Pražských stavebních předpisů, které Praha jednoznačně pro svůj rozvoj potřebuje. Současná situace je velmi nešťastná. Problémy jsou i v oblasti informatiky, kde není zcela jasné, na základě jakého systému bude informační systém hlavního města a návazně i městských částí fungovat. Hrozí tam kolaps. Kromě Kontrolního výboru jste rovněž členkou Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči. Na co se v tomto výboru chcete zaměřit? Členství v tomto výboru považuji za velmi důležité i z pohledu své mateřské Prahy 1, které se náplň práce výboru logicky velmi silně dotýká. V dobách minulých neměla naše městská část na magistrátu dostatečné zastání a její zájmy prakticky nikdo nehájil, přestože tam měla své zastoupení sociální demokracie. Chci to změnit a budu za Prahu 1 a její občany bojovat. Dle mého názoru je rovněž nevyvážený grantový systém při rozdělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a cestovního ruchu. Bývalé vedení magistrátu tento systém rozbilo. Z mého pohledu je nutná obnova dřívějšího partnerství v kultuře a cestovním ruchu, aby město mohlo podporovat projekty, které na rozdíl od tzv. odborníků grantové komise považuje za důležité a Praze prospěšné. Zejména se tato situace týká pohledu na poskytování grantů v oblasti cestovního ruchu, kde je názor členů výboru zcela nejednotný. Budu také chtít pomoci navrátit všechny dosud opomíjené kulturní aktivity, jako je například klubová kultura, která je nedílnou součástí kulturního života města a u nás postupně zaniká, protože neměla své zastánce v tomto výboru. Vyhláška snad konečně upraví pravidla pouličního umění Hudebníci, kejklíři, akrobaté i kouzelníci se snaží v ulicích Prahy upoutat pozornost kolemjdoucích. I v českém prostředí se pro nejrůznější formy pouličního umění užívá anglický název busking. Pro turisty jde o vítanou atrakci, avšak pro obyvatele centra Prahy často o obtěžující element, který je zdrojem nevítaného hluku. I proto se Praha 1 dlouhodobě snaží nastavit pro pouliční umění pravidla, která by občanům Prahy 1 přinesla úlevu. Sama městská část však nemá dostatečné pravomoci, vše musí řešit vyhláška hlavního města. Díky aktivitě zastupitelky Jaroslavy Janderové (ODS) se podařilo věci rozpohybovat a vyhláška by již zanedlouho mohla vstoupit v platnost. Hlučné produkce budou vyhláškou omezeny Podařilo se aktivizovat usnesení zastupitelstva Městské části Praha 1 z dubna 2014, které obsahovalo jasný požadavek o novelizaci vyhlášky o buskingu. Toto usnesení zůstalo na magistrátu ležet až do doby, než jsem ho zvedla. Nyní již byl Radě hlavního města předán návrh novely, jejímž hlavním cílem je hájit práva občanů Prahy 1, říká Janderová. Podle ní v žádném případě nejde o snahu pouliční umění zlikvidovat, ale pouze rozumně regulovat, aby plnilo svůj účel, kterým je oživení města kulturní produkcí, ale zároveň nadměrně neobtěžovalo rezidenty centra Prahy. Pouliční umění do města jako je Praha, nepochybně patří, ale vše musí mít únosnou míru. Hlavním problémem je dlouhotrvající hluk, kdy na jednom místě někdo mnoho hodin například bubnuje. Proto jsme se v návrhu vyhlášky vymezili proti nadměrně hlučným produkcím. Byl diskutován i návrh na časové omezení produkce buskera na jednom místě na jednu hodinu. Pokud bude vyhláška přijata, bude muset umělec po hodině změnit místo, přičemž zde bude povinnost střídat levý a pravý břeh Vltavy. Vyhláška hlavního města se bude pochopitelně týkat celého území Prahy, byť je busking zatím téměř výhradně záležitostí centra, tedy Prahy 1. Cílem vyhlášky je mimo jiné to, aby se umělci přesunuli i do přilehlých městských částí. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 9

10 Téma Jednicka Co přinesou Praze 1 změny MHD? Právě tady způsoboval autobus č. 294 dopravní komplikace Na začátku dubna měly v souvislosti s otevřením nových stanic trasy metra A vstoupit v platnost změny v organizaci pražské MHD. Návrh organizace ROPID však vedení hlavního města odmítlo a vrátilo k přepracování. V dubnu se tak uskuteční pouze změny, které se týkají bezprostředního okolí nových stanic. I přesto je zajímavé zmapovat, jaké změny lze v budoucnu očekávat. Z pohledu Prahy 1 nejde o zásadní revoluci. I proto se naše městská část nepřipojila k hlasitým kritikům původního návrhu, i když své připomínky pochopitelně prostřednictvím radního pro dopravu Richarda Bureše (ODS) zaslala. Praha 1 bojuje o spojení obou břehů Vltavy Zřejmě nejzásadnější změnou, která navíc vstoupí v platnost v dubnu, bude zrušení autobusové linky číslo 294 a její nahrazení novými linkami 192, která bude spojovat Malostranské náměstí a Nemocnici pod Petřínem a 194 mezi Staroměst- skou a Florencí. Původní linka, která spojovala oba břehy Vltavy, způsobovala velké dopravní komplikace a zácpy v oblasti tzv. tramvajové splítky v Letenské ulici. I proto městská část s touto změnou souhlasila. Přímé spojení obou břehů Vltavy mělo být totiž nově zajištěno nově vedenou tramvajovou linkou číslo 8. Vzhledem k pozastavení komplexních změn však hrozí, že bude od dubna přímé spojení Malé Strany a Starého a Nového Města chybět. V současnosti aktivně jednáme o možnostech, jakým způsobem by mohla být zrušená linka 294 nahrazena, aby lidé nemuseli složitě přestupovat. Přímé spojení obou břehů je z našeho pohledu pro obyvatele Prahy 1 velmi důležité, vysvětluje místostarosta Prahy 1 Richard Bureš. Konečně se dočkáme opravdového minibusu Naopak velmi dobrou zprávou je, že úzké uličky Starého a Nového Města začne konečně obsluhovat skutečný minibus, tedy vozidlo, které se dokáže vyrovnat se specifickými podmínkami historického centra a nebude způsobovat dopravní komplikace a nehody, k nimž docházelo při předchozích nepříliš optimálních řešeních. Jsem velmi rád, že se tento letitý plán ODS konečně podaří dotáhnout do konce. Nasazení skutečného minibusu o přesně stanovených rozměrech bylo naším jasným požadavkem v rámci připomínek k navrhovaným změnám. Nyní již mohu prozradit, že jsme domluveni s dopravcem a minibus se v blízké době v ulicích Prahy 1 objeví. V této souvislosti jsme proto začali zkoumat možnosti, jak pomocí minibusu ještě lépe obsloužit území Starého a Nového Města, uzavírá Richard Bureš. Do uliček Prahy 1 konečně vjede opravdový minibus 10 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

11 Jednicka Rozhovor Chci transparentnější nakládání s majetkem Prahy 1, říká nový předseda Finančního výboru Městské části Praha 1, dlouholetý zastupitel a bývalý radní pro školství Martin Skála (ODS). Martine, předsedou Finančního výboru jste teprve pár týdnů, jak se s touto pozicí sžíváte? Není to pro mě žádná zásadní změna či novinka. Členem Finančního výboru jsem byl již minulé čtyři roky, takže pokračuji ve své práci, tentokrát v pozici předsedy. Zatím byli zvoleni pouze čtyři členové, chystáme se doplnit ještě o jednoho člena, odborníka. Spolupráce ve výboru je zatím konstruktivní a mám z jeho fungování dobrý pocit. Výbor už zahájil svoji činnost, co jste již stihli projednat? Už proběhla dvě jednání výboru. Projednával se rozpočet na rok 2015, který je vyrovnaný, a snažíme se, aby byl úsporný. Dále se řešila běžná agenda, splátkové kalendáře, dlužné nájemné apod. Co považuji za důležité a můžu snad označit za první úspěch výboru, je vypracování návrhu metodiky poskytování slev na nájemném u nebytových prostor, například z důvodu lešení. Nově bychom chtěli případné požadavky na slevu kvalifikovaně posuzovat na základě porovnání přehledu tržeb za tři měsíce před instalací lešení a po dobu jeho přítomnosti. Na co by se měl Finanční výbor pod vaším vedením v příštích čtyřech letech zaměřit? Jedním z cílů je přispět k transparentnějšímu hospodaření s majetkem. Chceme se například zaměřit na dlužné nájemné. Problém je v oblasti bytů i nebytových prostor. Po dlužnících se doposud nevymáhaly úroky z prodlení. Biti jsou tak ti poctiví, kteří platí řádně a včas. Pracuje se na systému na vytvoření úroku z prodlení, jde o srovnání podmínek. Chceme se ale zaměřit třeba i na stavební zakázky. Podle statutu finančního výboru se máme vyjadřovat ke všem zakázkám nad milion korun. Chci přispět k vyšší efektivitě zadávání stavebních prací a hospodárnějšímu nakládání s prostředky Prahy 1. V Praze 1 vznikne hasičské muzeum Stálá expozice pražských hasičů a požárů bude v roce 2016 otevřena v bývalé vodárenské věži v ulici Nové mlýny. Na jejím zřízení se dohodly Muzeum hlavního města Prahy, které má věž ve správě, a Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, který v areálu, jehož součástí je i věž, sídlí. Zřízení expozice je součástí projektu, na jehož základě bude moci být financována rekonstrukce chátrající vodárenské věže z tzv. Norských fondů. Dobrovolní hasiči budou zároveň nadále věž využívat pro svůj výcvik a plánujeme, že ukázky záchrany osob ve výškových budovách s využitím dýchacího přístroje budou zpřístupněny veřejnosti jako interaktivní součást expozice, říká místostarosta sboru a zástupce velitele jednotky dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák. Vodárenská věž byla od zrušení své původní funkce udržována pouze s využitím minimálních prostředků, a proto již roky chátrá. V návaznosti na špatný stav objektu byl již v roce 2007 vypracován projekt na rekonstrukci vnějšího pláště budovy včetně střešní krytiny, ale až doposud se na ni nikdy nepodařilo nalézt finanční prostředky. V poslední době došlo k progresivnímu zhoršení stavu věže a vloni musela být dokonce zabezpečena pevnostní sítí. Na lepší časy se snad začíná blýskat díky tomu, že Muzeum hlavního města Prahy uspělo s žádostí o financování rekonstrukce z tzv. Norských fondů. Podmínkou pro získání dotace je, že věž musí být po rekonstrukci využívána k bohulibým účelům a přístupná veřejnosti. Proto došlo k dohodě, že součástí objektu bude stálá výstava o historii pražských hasičů. Rekonstrukce Vodárenská věž začne na jaře a pevně věříme, že zhruba za rok od zahájení budeme moci expozici otevřít. Na její realizaci se budou s Muzeem hlavního města aktivně podílet i hasiči z Prahy 1, uzavírá Filip Dvořák. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 11

12 Zástupci ODS budou pracovat v komisích Kromě práce našich zastupitelů a radních se bude ODS v začínajícím volebním období podílet na správě naší městské části i prostřednictvím řady svých zástupců, kteří budou zastoupeni ve všech komisích Rady Městské části Praha 1. Ve třech z nich jsme získali předsednickou pozici. Předsedkyní Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality se stala Monika Jirásková, Komisy kultury bude řídit Jaroslava Janderová a Komisi pro obchod a služby Michal Valenta. Občanští demokraté budou rovněž v pěti případech zastávat pozice zástupců předsedy komisí, konkrétně to bude Jaroslava Janderová v Sociální komisi, jejíž členkou se stala rovněž Zděnka Kulišová, Olga Krahulcová v Komisi pro životní prostředí, kde bude spolupracovat mimo jiné s kolegou Vladimírem Maříkem, Eva Špačková, která bude společně s Karlem Taberym pracovat v Komisi pro participaci, Filip Dvořák v Komisi pro územní rozvoj a investice, kde bude spolu s Janem Novákem, a Petr Scholz v Komisi pro občanské záležitosti, udělování čestných občanství a Ceny Prahy 1, kde se stal členem také Josef Ludvíček. Členy Komise dopravní se stali Filip Dvořák a Richard Bureš, který bude rovněž pokračovat v práci v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a spolu s Jiřím Vernerem i v Komisi informatiky. Michal Valenta s Martinem Skálou jsou členy Komise obecního majetku, druhý jmenovaný se spolu s Traianem Urbanem bude podílet na práci Komise pro výchovu a vzdělávání. Členem Komise pro obchod a služby se vedle jejího předsedy Michala Valenty stal rovněž Daniel Skalický. ODS bude dohlížet i na další fungování Nemocnice Na Františku prostřednictvím její Správní rady. Její místopředsedkyní se stala Jaroslava Janderová a členem Martin Skála. Chci, aby se občané Prahy 1 cítili doma bezpečně, říká nová předsedkyně Komise bezpečnosti a prevence kriminality Monika Jirásková (ODS) Jste novou předsedkyní bezpečnostní komise Prahy 1, jaké jsou vaše první dojmy? Jsem mile překvapena, že činnost komise není pouhou administrativní prací, ale že snahou komise je opravdu řešit aktuální otázky bezpečnosti a prevence kriminality a zároveň mě těší personální obsazení této komise, neboť je složena z odborníků a lidí, kteří k dané problematice mají co říct. Myslím, že je tím vytvořena platforma pro dobré a efektivní fungování komise. Čím jste se již na prvních zasedáních v komisi zabývali? Zatím proběhlo pouze první zasedání komise, na kterém jsme především řešili obecnou problematiku buskingu, tj. pouliční umělecké hudby, a budování kamerového systému na území Městské části Praha 1. Jaké jsou vaše plány pro nadcházející čtyři roky, na co byste se chtěla v oblasti bezpečnosti zaměřit? Ráda bych, aby komise využila veškeré své pravomoci ke zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality na území Městské části Praha 1, aby se dále rozvíjela a prohloubila spolupráce s Městskou policií Praha 1 a Policií ČR Praha 1, a dále, aby se zvýšila prestiž těchto složek. Myslím si, že nejenom mně, ale všem členům komise jde hlavně o to, aby se občané Prahy 1 cítili ve svém obvodu co nejbezpečněji. Bezpečnost je obecně vnímána jako spíše mužská záležitost, chcete do fungování komise přinést více ženský pohled? Ve své profesi ani v životě nedělám velké rozdíly mezi mužským a ženským pohledem, je však jasné, že v určitých záležitostech může mé rozhodování či můj postoj ovlivnit skutečnost, že jsem žena a maminka malého dítěte. Vydavatel: Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení Praha 1, Haštalská 730/22, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ Fotografie: Archiv časopisu Jednička a jeho spolupracovníci, EV. číslo MK ČR E Zdarma Náklad: ks Nevyžádané příspěvky nevracíme. Pokud dojde k otištění zaslaného příspěvku nebo fotografie, nevzniká autorovi nárok na honorář.

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku Občan Klade Otázky Témata, která hýbou Prahou 1 Výtisk ZDARMA Prosinec 2012 Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku Vám přejí Vaši zastupitelé ČSSD Praha 1 Nemocnice Na Františku AKTUALITY ze

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova V budoucnu nás nebudou posuzovat podle toho, jak jsme uměli řečnit, budou nás posuzovat podle práce. Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí. J. A. Baťa 9/2011 Město má podíl v řadě společností 4

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Jednička. Odborní garanti ODS. Rozpočet na rok 2012. Mariánský sloup. Pracujeme pro vás. Obrací se Slávka Budínová v hrobě?

Jednička. Odborní garanti ODS. Rozpočet na rok 2012. Mariánský sloup. Pracujeme pro vás. Obrací se Slávka Budínová v hrobě? Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz č. 1 leden 2012 Pracujeme pro vás Obrací se Slávka Budínová v hrobě? Po sporech o dědictví po známé herečce se rozhořela také bitva o pozemky pod jejím domem.

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně?

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně? NEBERME LIDEM PRÁVO NA BYDLENÍ ČSSD: zastavíme deregulaci nájemného str. 5 Antonín WEINERT: Budoucnost Trojmezí: zeleň místo betonu rozhovor čtěte na str. 7 p r a ž s k é ČSSD CHCE NA TROJMEZÍ VYBUDOVAT

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2015 ZDARMA www.ipetka.cz

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2015 ZDARMA www.ipetka.cz PĚTKA pro vás Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2015 ZDARMA www.ipetka.cz Blíží se zápisy do mateřských škol Přehled termínů naleznete na straně 5 Aktuálně: ROPID navrhl změny linek MHD strana

Více

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19 K oslavám povýšení Žižkova na město zahraje Hradišťan v kostele sv. Prokopa str. 8 Osobnosti listopadu 89 dají jména novým ulicím v Praze 3 str. 2 Mám rád Žižkov, protože se tady žije Rozhovor s Milošem

Více