Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednicka. Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str."

Transkript

1 Jednicka Oblastní sdružení ODS Praha 1 březen 2015 Co přinesou Praze 1 změny MHD? str. 10 Les dopravních značek kvůli segwayům str. 2-3 Na co se mohou těšit školáci a předškoláci? str. 7

2 Editorial Téma Jednicka Vážení přátelé, jsme v novém roce a na úrovni Prahy 1 i hlavního města už se zabydlely a plně fungují nové politické reprezentace, které vzešly z loňských voleb. V rámci naší městské části se ODS stala součástí koalice. Prostřednictvím radních Richarda Bureše, který se stal zároveň místostarostou, a Evy Špačkové mají občanští demokraté na starost oblasti dopravy, informatiky, školství a rovněž rozvoje spolků a občanské společnosti, kolega Martin Skála se navíc v pozici předsedy Finančního výboru bude podílet na snaze o co nejefektivnější hospodaření s majetkem a finančními prostředky Prahy 1. Řada z nás zasedá ve výborech Zastupitelstva a komisích Rady. Jsem přesvědčena, že kolegové v zastupitelstvu i radě vynaloží veškeré síly, aby splnili maximum z programu, se kterým jsme vás na podzim před volbami oslovovali a přispějí k rozvoji městské části i zlepšení kvality života všech občanů. My ostatní jim v tom budeme maximálně pomáhat v rámci práce v komisích. Na magistrátu je oproti tomu ODS v opozici a mohu slíbit, že udělám jako členka Zastupitelstva hlavního města Prahy vše proto, abychom byli důslednou, ale zároveň konstruktivní opozicí, která bude kontrolovat vládnoucí koalici, ale rovněž přicházet s vlastními návrhy řešení problémů, které Prahu trápí. Já osobně bych k tomu chtěla navíc přispět, pokud budu zvolena, v pozici předsedkyně Kontrolního výboru, který v současné době řídím již čtvrtý měsíc z pozice místopředsedkyně, a rovněž jako členka Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, kde budu tvrdě hájit zájmy Prahy 1, což se bohužel v minulosti na magistrátu nedělo. JUDr. Jaroslava Janderová předsedkyně ODS Praha 1 Praze 1 hrozí les dopravních Samovyvažovací vozítka segway, na nichž se projíždějí především turisté, nejsou pro občany Prahy 1 ničím neznámým. Pohybují se bez pravidel po ulicích i chodnících, jejich řidiči jsou často posilněni alkoholem, chodci občas nestačí uskakovat. Důsledkem tohoto doposud nekontrolovaně se rozvíjejícího fenoménu jsou výrazné antipatie vůči vozítku, které je jinak tiché, ekologické a rozměrově minimální. Proto se finišuje s novelizací legislativy, která bude i pohyb segwayů upravovat. Jenže celý legislativní proces zatím provázejí zmatky a hrozí, že by centrum Prahy muselo být vybaveno velkým množstvím nového dopravního značení. Je evidentní, že z celé republiky se záležitost segwayů týká daleko nejvíc Prahy 1. Pevně věřím, že se vše vyřeší rozumným kompromisem, aniž bychom museli na jedničce vysadit les z dopravních značek, a provozování segwayů bude svázáno jasnými a přísnými pravidly, říká místostarosta Prahy 1, který je zároveň radním pro dopravu, Richard Bureš (ODS). O co se v probíhajícím legislativním procesu vlastně bojuje? Živelné rozšíření segwayů vedlo k tomu, že vozítku byl přidělen složitý oficiální název osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, a začaly se psát paragrafy s pravidly pro jejich provozování v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Původní znění klíčového paragrafu, tak jak ho navrhlo ministerstvo dopravy, bylo v souladu s postojem ODS i radnic a znělo: Provozování osobního přepravního prostředku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty a vozovce je zakázáno. Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravního prostředku na chodníku, V Pařížské ulici by přibyly dvě desítky nových značek stezce pro cyklisty, stezce pro chodce a cyklisty a vozovce povoleno. Takto formulovaný zákon byl z pohledu obcí i mého osobního ideální. Platí obecný zákaz a my můžeme povolit provozování na určitých místech. Jednoduchá by byla i kontrola, protože policisté by věděli, že segway nemá ve většině ulic co dělat, vysvětluje Bureš. Meziresortní řízení otočilo zákon V meziresortním připomínkovém řízení však Ministerstvo vnitra navrhlo, aby byl význam zmíněného paragrafu 56 přesně opačný. Jednoduše řečeno, segwaye mohou jezdit, kde chtějí, pokud jim to obec nezakáže. Ministerstvo vnitra rovněž navrhlo novou dopravní značku, zákaz vjezdu segwayů a zahrnutí pohybu na vozítkách do přestupkového zákona, aby 2 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

3 Jednicka Téma značek kvůli segwayům Nekontrolované záplavy segwayů budou minulostí mohli jezdce na segwayích zastavovat i městští policisté. Ministerstvo dopravy si ale tuto připomínku vyložilo po svém a změnilo celé ustanovení navrhované novely zákona na formulaci, že omezení pohybu segwayů je ponecháno jen na místním dopravním značení. To by ve svém důsledku znamenalo, že pokud by Praha 1 chtěla například zakázat vjezd segwayům do Pařížské ulice, musely by být novými značkami osázeny všechny příjezdy z vedlejších ulic. Tato představa nás vyděsila, protože by to pro území Prahy 1 znamenalo obrovský nárůst počtu dopravních značek, který je již nyní podle řady studií zbytečně vysoký. V rámci památkové rezervace by to byla vizuálně doslova hrůza, odmítá navržené znění zákona Richard Bureš. Řešením jsou zóny Podle názoru místostarosty Prahy 1 je řešením vyvstalého problému užití zónového dopravního značení s možností udělování souhlasu, podobně jako je tomu například u vozidel nad 3,5 tuny. Praha 1 by se tak proměnila na zónu, kam je zakázán vjezd všem segwayům, které nemají souhlas městské části. Toto považuji za rozumný kompromis. Značky nebudou stát na každém rohu a po centru se budou pohybovat pouze ty segwaye, které budou mít povolení, ať už půjde o soukromé osoby, policisty či certifikované provozovatele, kteří budou muset dodržovat velmi přísná pravidla, jinak o souhlas přijdou, vysvětluje místostarosta Bureš. Praha 1 sváže segwaye přísnými pravidly Momentálně se již pracuje na finálním znění pravidel, na jejichž základě bude možné na území Prahy 1 na segwayi jezdit nebo provozovat podnikání v tomto oboru. Tato pravidla budou velmi striktní a s jasnými sankcemi za jejich porušení. Cílem je jasná regulace doposud živelného provozování segwayů, zvýšení bezpečnosti a dosažení rozumného kompromisu mezi umožněním podnikání a kvalitou života rezidentů. Pravidla budou velmi tvrdá a budou platit pro všechny provozovatele. Budou se týkat bezpečnosti, například již bude postihováno, pokud by na segwayi jela osoba pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Budou jasně vymezené trasy, bude dáno, kde se segwae mohou pohybovat, jakou rychlostí mohou jezdit, že musí dát vždy přednost chodci a mnoho dalších, vypočítává Bureš, který se setkal i s názory, že by bylo nejlepší segway úplně zakázat. Tyto návrhy však nepovažuje za šťastné. Jakožto pravicový politik obecně nemám rád nějaké plošné zákazy a tím spíš, když by mělo jít o likvidaci podnikání. Jsem přesvědčen, že přísná regulace a důsledná kontrola jsou mnohem lepším i férovějším řešením. Jako u každé jiné činnosti přináší problémy spíše živelnost a lidské chování, kdy si někteří myslí, že mohou cokoliv. Když se segwaye budou provozovat rozumně a podle pravidel, tak žádné problémy nebudou. Kdo však pravidla poruší, musí očekávat přísný postih, uzavírá Richard Bureš. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 3

4 Téma Jednicka Problém Prahy 1: Rozbité chodníky Problémy s dlažbou trápí centrum Prahy dlouhodobě Asi každý obyvatel Prahy 1 už si někdy pořádně zanadával nad stavem chodníků v ulicích naší městské části. Rozbitá dlažba, vypadlé dlažební kostky, které se povalují všude kolem. Jedná se o problém jak estetický, tak praktický, protože nepozornost a špatné šlápnutí na rozbité dlažbě může lehce skončit vyvrknutím kotníku, nehledě na problémy, které takové díry způsobují například rodičům s kočárky. Nový místostarosta Prahy 1 a radní pro dopravu a informatiku Richard Bureš (ODS) si proto napravení situace vytkl za jednu ze svých priorit. Přestože chodníky jako takové jsou v majetku hlavního města Prahy a nejsou svěřeny do správy Prahy 1, snaží se radnice dlouhodobě hlavnímu městu pomáhat a provádí na svůj náklad opravy menších závad. Praha 1 tak dlouhodobě investuje každý rok do oprav opakovaně částku cca 10 milionů korun, i když jde de facto o investici do cizího majetku, což není z účetního pohledu příliš optimální. Pro rok 2015 je v plánu rozpočtu MČ Praha 1 vyčleněno na opravy chodníků 9 milionů a na celkové rekonstrukce chodníků 4 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 pak částka 4 miliony korun. V rámci Prahy 1 byly již mými předchůdci velmi dobře zavedeny a nastaveny funkční mechanizmy kontroly a hlášení závad a jejich předávání příslušným firmám, které následně opravy realizují. Například v průběhu prosince bylo takto evidováno 102 nových závad na chodníkové dlažbě. Za celý rok 2014 to pak byl počet více než 1300 závad, uvádí místostarosta Bureš, podle kterého je však tento ad hoc přístup dlouhodobě neefektivní. Pokud bychom reagovali na všechny podněty i zjištěné závady, tak bychom bez problémů vyčerpali vyčleněný roční rozpočet už někdy v květnu, což by asi nebylo ideální. Proto se momentálně snažíme vždy pomoci tam, kde je situace skutečně akutní, vysvětluje Bureš. Praha 1 přijde s návrhem systémového řešení Dlouhodobě je však taková situace z pohledu městské části nevýhodná. Místostarosta Bureš proto již v prosinci provedl kontrolu stavu chodníků na území Prahy 1, vedl rovněž jednání se všemi firmami, které provádějí opravy, a rozhodl se pro vytvoření návrhu systémového řešení této dlouhodobé bolesti centra metropole. Již od ledna je zpracovávána kompletní analýza a zmapování všech chodníků na území Prahy 1. Bude prověřen jejich stav, provedena fotodokumentace, záznam do mapy, ale především pak zařazení stavu chodníku do jedné z pěti kategorií. Kategorie jsou od 1 - chodník zcela bez závad, po rekonstrukci a v záruce, až po kategorii 5 - chodníky které vyžadují celkovou rekonstrukci. Na základě této analýzy bude provedeno i finanční vyčíslení, kolik by stálo uvedení všech chodníků do stavu kategorie 1-2. Tento materiál pak bude podkladem pro jednání s hlavním městem Prahou, které je majitelem chodníků, jehož cílem bude nalezení řešení neúnosné situace. Praha 1 má funkční kontrolní mechanizmy, ví také, jak situaci řešit, ale potřebuje spolupráci, a především pak finanční prostředky majitele, tedy hlavního města Prahy. Jakmile bude katalog chodníků a jejich kategorizace hotova, představím jej veřejnosti a zahájím jednání s magistrátem. Zároveň však budeme i nadále pomáhat s akutními opravami, protože jde o bezpečnost a zároveň je to i naší vizitkou před všemi návštěvníky, uzavírá místostarosta.

5 Jednicka Rozhovor Richard Bureš Rozdíl mezi chodem firmy a radnice je obrovský Novým místostarostou Prahy 1, který je zároveň radním zodpovědným za dopravu a informatiku, se stal Richard Bureš (ODS). V rozhovoru mluví o rozdílném chodu firmy a radnice i o svých plánech v začínajícím volebním období. Na radnici jste přišel z podnikatelského sektoru. Jak velký je rozdíl mezi řízením firmy a pozicí místostarosty městské části? Ten rozdíl ve fungování je obrovský. Byl jsem zvyklý, že když objevím problém, tak jej řeším, což v pozici místostarosty nejde tak jednoduše. Vše podléhá procesu a legislativním mantinelům. Mým úkolem je primárně svěřovat problémy úředníkům, kteří ale nejsou mými podřízenými. Další věc je, že ve veřejné funkci se na vás obrací spousta lidí se svými problémy. Zdaleka nejde pouze o oprávněné stížnosti, ale i různé prapodivné nápady. Co už jste v nové funkci stihl? Spojení kompetencí informatika a doprava je zejména zpočátku výrazná zátěž. Je zde rozsáhlá každodenní agenda, vyjadřování se ke každé akci konané v památkové rezervaci, řešení problematiky rozbitých chodníků, neočekávané změny v hromadné dopravě. K tomu jsou zde pro veřejnost neviditelné věci, zejména v informatice. Například i přes mé výzvy z minulého roku ještě v pozici opozičního člena komise informatiky, nedošlo k přípravě podkladů pro prodloužení smluv s dodavateli. Musely tak být rychle vypsány zakázky k zajištění funkčnosti úřadu pro rok Ale vše se daří posunovat kupředu, byť v časovém presu. Co vám činí největší problémy? Paradoxně je to asi nutnost přepnout se v polovině dne z myšlení o dopravě na myšlení o informatice, neboť jde o velmi odlišné oblasti. Na co se chcete zaměřit v příštích měsících i letech? Kromě aktuální stabilizace informatiky se chci soustředit nejen na to, aby úřad mohl fungovat a plnit své povinnosti, ale aby vznikaly také moderní produkty pro občany. V blízké budoucnosti je představíme konkrétně. V dopravě jsou to chodníky, blokový úklid komunikací, dopravní opatření, která jsme slibovali. V kampani jsme jmenovali jeden konkrétní příklad. Nyní chceme zmapovat celé území naší městské části a v návaznosti dělat systémová řešení, která dlouhodobě zlepší život občanům Prahy 1. RICHARD BUREŠ MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHA 1 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 5

6 Rozhovor Jednicka Chci občany více vtáhnout do života Prahy 1, říká nová radní pro školství, občanskou společnost a spolky, Eva Špačková (ODS). Jaké jsou vaše první dojmy v pozici radní městské části Praha 1? Zatím veskrze pozitivní. V kanceláři jsem se už zabydlela, ale úřad je veliký, takže se s řadou věcí i zaměstnanců teprve seznamuji. Už jsem ale samozřejmě začala pracovat na plnění svých úkolů a slibů, které jsem před volbami dala voličům. Nechci je zklamat, ale hlavně doufám, že se mi podaří v oblastech, které mám na starosti, posunout Prahu 1 kupředu. 6 MAGAZÍN ODS PRAHA 1 Co už máte za sebou? Absolvovala jsem setkání s vedením základních i mateřských škol. Už jsme vymysleli několik akcí, například páteční bruslení zdarma na kluzišti Na Františku s podporou trenérů, které má veliký ohlas. Navštívila jsem zápisy do prvních tříd, abych se podívala na atmosféru, teď bude následovat vyhodnocení. Jaký je zájem žáků a hlavně jejich rodičů o školy v Praze 1? Je potěšující, že zájem o naše školy je opravdu veliký. Na všech školách je přesah poptávky nad nabídkou. Prioritou pro přijetí je spádová oblast, poté bydliště na Praze 1, zohledňujeme například rovněž to, zda školu již navštěvuje starší sourozenec. Není žádné tajemství, že pražské školky i školy řeší kapacitní problémy. Dostane se v základních i mateřských školách na všechny děti z Prahy 1? Ano, na základních školách je pro naše děti míst dostatek. Zbývající místa budou moci využít děti z jiných městských částí. Teď budou zápisy do mateřských škol, i tam se dostanou všechny děti z Prahy 1. Děti po odkladu mohou navíc nastoupit do přípravných tříd. Momentálně jsou silné ročníky, takže přípravné třídy mají své opodstatnění, i když je obecně nepovažuji za ideální model. Kromě školství máte na starosti také spolky a občanskou společnost. Co plánujete v této oblasti? Obecně řečeno chci občany více vtáhnout do života městské části a to na celém jejím území. Doposud se občanské aktivity a spolková činnost odehrává takřka výhradně na Malé Straně, já bych ráda probudila podobné nadšení i na druhém břehu Vltavy, tedy na Starém i Novém Městě. Budu se snažit oživit stávající spolky a případně iniciovat a podporovat vznik nových. Velmi příjemný nástroj jsou pro toto oživení sousedská setkávání. Probíhají napříč Prahou 1 i žánry, pro nejmenší i pro nejstarší. Fungovaly taneční, rozsvěcení vánočního stromku, staročeské máje. První takovou akcí budou Velikonoce na Uhelném trhu, kam všechny občany Prahy 1 i návštěvníky srdečně zvu. Chci, aby Velikonocemi žili občané Prahy 1, a ne pouze turisté na Staroměstském či Václavském náměstí.

7 Jednicka Aktuálně Na co se mohou těšit školáci a předškoláci v Praze 1? Nehýří velikášskými slovy, nemluví o revolucích a obřích projektech. Nová radní pro školství Eva Špačková (ODS) chce úroveň školství na Praze 1 zlepšovat postupně a v rámci finančních možností městské části. Jsem přesvědčena, že úroveň školství na Praze 1 je solidní, takže nějaké revoluce nejsou ani potřeba. To ale rozhodně neznamená, že zde není prostor pro zlepšení. Chci vrátit naše školy na absolutní republikovou špičku. Ovšem musíme se pohybovat v rozpočtových mantinelech. V letošním roce se tak chci soustředit především na řešení stávajících problémů a při přípravě příštího rozpočtu potom zabojuji o zvýšení finančních prostředků na školství, abychom mohli realizovat potřebné projekty, říká radní Špačková. První akce, jako například páteční bruslení zdarma na kluzišti Na Františku, již byly s úspěchem realizovány. Eva Špačková chce rovněž zvýšit zapojení dětí do života Prahy 1, přičemž nejbližší příležitostí bude oslava Velikonoc na Uhelném trhu. Velkým tématem je pro radní zlepšení podmínek pro sportování a volnočasové aktivity dětí. Chceme maximálně využít naše sportoviště v Masné a Na Františku. Velmi rychle bychom chtěli připravit a realizovat projekt Sportovních her pro děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Vzhledem k tomu, že na území Prahy 1 je logicky velmi omezená sportovní činnost, chceme i finanční prostředky směřovat hlavně k našim dětem, vysvětluje Špačková. Mateřská škola Národní potřebuje hřiště Velkou prioritu v rámci letošního roku představuje pro radní Špačkovou problém chybějícího hřiště pro děti z Mateřské školy Národní. V současné době nemá mateřská škola vhodný prostor, kde by si děti mohly hrát. Musí si pronajímat provizorní a nevhodné prostory, což není v žádném ohledu správný model. Proto se chci soustředit na znovuzískání a revitalizaci dětského hřiště, říká radní. Prostory pro výuku, ale i volnočasovou činnost dětí z Prahy 1 chce následně Špačková řešit i v širším měřítku. Jedním z projektů by mělo být i zprovoznění Domu dětí a mládeže, ovšem vše je otázka nalezení vhodných prostor a rovněž finančních možností městské části. Na slibované tablety ODS nezapomíná Jedním z důležitých bodů volebního programu občanských demokratů v Praze 1 bylo pořízení tabletů pro školáky. Tento slib neupadá v zapomnění, naopak už se na jeho realizaci začíná pracovat. V první fázi proběhnou konzultace ve školách, které budou zahrnovat například zjišťování, jakým způsobem jsou využívány moderní technologie, mimo jiné interaktivní tabule, které byly před lety pořízeny. Cílem je, aby byly tablety správně implementovány a jejich využívání posunulo kvalitu výuky kupředu. Souběžně se již hledá ideální financování tohoto projektu. Řešíme, jak co nejefektivněji projekt financovat. Ve hře může být například i dotace z evropských fondů. Považuji za reálné, že by tablety začaly školákům sloužit již v příštím školním roce, uzavírá Eva Špačková. Vladimír Jiránek čestným občanem Prahy 1 in memoriam Dne 12. března bylo uděleno čestné občanství Městské části Praha 1 in memoriam vynikajícímu karikaturistovi, kreslíři, scénáristovi a režisérovi animovaných filmů Vladimíru Jiránkovi. Jsem velmi šťastná, že se tento náš návrh podařilo dotáhnout do konce. Pevně věřím, že to panu Jiránkovi tam nahoře udělalo radost, stejně jako ji on během svého života dělal nám všem svými kreslenými vtipy, ilustracemi a nezapomenutelnými postavičkami, jako byli třeba králíci Bob a Bobek, uvedla při udílení čestného občanství v rozhovoru s paní Jiránkovou radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS). Eva Jiránková Oslavte Velikonoce na Uhelném trhu Eva Špačková Na Apríla, tedy 1. dubna, se na Uhelném trhu uskuteční akce k oslavě Velikonočních svátků. Návštěvníci na místě naleznou poučení o Velikonocích, budou se moci zúčastnit workshopů, vyzkoušet si výrobu tradičních velikonočních propriet v kreativních dílnách či se zapojit do soutěží. Program připraví děti ze základních i mateřských škol z Prahy 1, na akci se budou podílet rovněž spolky a občanské iniciativy. Akce se bude konat v rámci úspěšného projektu Sousedská setkávání. Jejím cílem je vtáhnout do děje děti i dospělé z Prahy 1, abychom mohli oslavit společně tyto významné křesťanské svátky a podpořili sousedské aktivity občanů naší městské části, říká radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS). MAGAZÍN ODS PRAHA 1 7

8 Jaroslava Janderová Na magistrátu hájím zájmy Prahy 1 Rozhovor Jednicka Rozhodnutí lídra kandidátky ODS na Praze 1 Jaroslavy Janderové, která se vzdala svého zastupitelského mandátu na naší městské části, mnohé překvapilo. V současnosti je Janderová zastupitelkou hlavního města Prahy, místopředsedkyní Kontrolního výboru magistrátu, členkou Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči a současně pracuje jako předsedkyně kulturní komise a místopředsedkyně sociální komise Prahy 1, je členkou Správní rady Nemocnice na Františku a zvolené řešení považuje za optimální. Takto mohu efektivně hájit zájmy Prahy 1 zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu, která je pro naši městskou část mimořádně důležitá. Pokud bych měla být například ještě radní, jednoznačně by trpěla kvalita mé práce, říká Jaroslava Janderová, které všechny politické funkce vykonává zcela bezplatně a vedle svého podnikání, kterým se živí. Na magistrátu jste opoziční zastupitelkou a členkou dvou výborů, přičemž v důležitém Kontrolním výboru aspirujete na pozici předsedkyně. Jak hodnotíte své dosavadní působení? Momentálně jsem místopředsedkyní kontrolního výboru, avšak fakticky již čtvrtý měsíc plním povinnosti předsedkyně, protože výbor je zatím bez předsedy. Znamená to doslova denní práci na Magistrátě, řešení podnětů od občanů i zastupitelů, odpovídání na běžné dotazy, týkající se obsahu a činnosti práce Rady a zastupitelstva hlavního města Prahy, aktivní vyhledávání a zadávání kontrol v problematických kauzách, týkajících se hl.m. Prahy. Účastním se každý týden minimálně jednou jednání Rady. Mám tak přehled o tom, co se na úrovni města projednává a řeší. Kontroluji, zda jsou dodržovány procesní a legislativní náležitosti a zda je dodržován například jednací řád Rady. Podařilo se mi vybudovat plně funkční kanceláře Kontrolního výboru, který má momentálně dva zaměstnance, což pro mě znamená denní řízení činnosti našeho týmu. Aspirujete na funkci předsedkyně výboru, jak vidíte své šance? Bez ohledu na mojí nominaci jsem přesvědčena, že by funkce předsedy Kontrolního výboru měla náležet ODS. Nejsme sice z hlediska počtu členů klubu nejsilnější opoziční stranou, ale na rozdíl od TOP 09 je náš klub naprosto jednotný a složený ze zkušených politiků, kteří zároveň nejsou zatíženi kauzami z minulosti. O pozici předsedy usiluje i TOP 09, ale jejich zastupitelský klub je v tuto chvíli rozdělený, naprosto nepředvídatelný a nečitelný. Ve hře jsou stále i Piráti, u nichž však chybí zkušenosti, ale zejména přirozený nadhled, tak nutný u kontrolní činnosti. Z jejich dosavadního chování jsem získala pocit, že si pletou Kontrolní výbor s činností orgánů činných v trestním řízení, jenže realita, tedy pravomoci a funkce tohoto výboru jsou zcela jiné. Výbor je orgánem Zastupitelstva hl.m. Prahy a musí se řídit ustanoveními Zákona o hlavním městě Praze. Jeho hlavní náplní je především kontrola dodržování zákonnosti procesních a legislativních postupů, tedy dodržování zákonnosti v jednání a činnosti Rady, Zastupitelstva hl.m.prahy a jeho výkonných orgánů. Pouze zastupitelstvo může pověřit Kontrolní výbor jinou činností, než mu dle zákona přísluší. Přistupovat k činnosti kontrolního výboru prostřednictvím funkce předsedy jako k prostředku získávání politických bodů považuji za zhoubné a nemorální. A právě u Pirátů nejsem přesvědčena, že vůbec chápou smysl práce kontrolního výboru a tak nutnou apolitičnost u kauz, které má kontrolní výbor na stole. Řešil již výbor nějakou závažnější kauzu? Zpočátku se řešily spíše procesní věci, které souvisely i s určitou počáteční nezkušeností současné koalice a Rady hlavního města. Postupem času jsou ale na stole i kauzy závažnějšího charakteru, jako např. problematika tunelu Blanka, konkrétně poslední dobou tak mediálně probírané eventuální pochybení dodavatelů u kvality kabeláže, podnět související s rozhodováním grantové komise Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, týkající se nepřidělení víceletého grantu Divadlu na Fidlovačce a řada dalších. Řešíme v současné době i problematiku Etických kodexů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy, konkrétně Piráty požadovanou digitalizaci a zve- 8 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

9 Jednicka Rozhovor řejnění těchto Kodexů, kde jsou osobní údaje každého zastupitele. Na základě podnětu občana se rovněž zabýváme problémem, který se týká exprimátora Tomáše Hudečka. Ten měl v době výkonu své funkce údajně přečerpat svůj reprezentační fond řádově o stovky tisíc korun. Zmínila jste nezkušenost současné magistrátní koalice. Jak se projevuje? V Radě hlavního města je řada nováčků, navíc je znát, že široká koalice obtížně hledá shodu u řady témat. Projevilo se to například při projednávání Pražských stavebních předpisů, které Praha jednoznačně pro svůj rozvoj potřebuje. Současná situace je velmi nešťastná. Problémy jsou i v oblasti informatiky, kde není zcela jasné, na základě jakého systému bude informační systém hlavního města a návazně i městských částí fungovat. Hrozí tam kolaps. Kromě Kontrolního výboru jste rovněž členkou Výboru pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči. Na co se v tomto výboru chcete zaměřit? Členství v tomto výboru považuji za velmi důležité i z pohledu své mateřské Prahy 1, které se náplň práce výboru logicky velmi silně dotýká. V dobách minulých neměla naše městská část na magistrátu dostatečné zastání a její zájmy prakticky nikdo nehájil, přestože tam měla své zastoupení sociální demokracie. Chci to změnit a budu za Prahu 1 a její občany bojovat. Dle mého názoru je rovněž nevyvážený grantový systém při rozdělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a cestovního ruchu. Bývalé vedení magistrátu tento systém rozbilo. Z mého pohledu je nutná obnova dřívějšího partnerství v kultuře a cestovním ruchu, aby město mohlo podporovat projekty, které na rozdíl od tzv. odborníků grantové komise považuje za důležité a Praze prospěšné. Zejména se tato situace týká pohledu na poskytování grantů v oblasti cestovního ruchu, kde je názor členů výboru zcela nejednotný. Budu také chtít pomoci navrátit všechny dosud opomíjené kulturní aktivity, jako je například klubová kultura, která je nedílnou součástí kulturního života města a u nás postupně zaniká, protože neměla své zastánce v tomto výboru. Vyhláška snad konečně upraví pravidla pouličního umění Hudebníci, kejklíři, akrobaté i kouzelníci se snaží v ulicích Prahy upoutat pozornost kolemjdoucích. I v českém prostředí se pro nejrůznější formy pouličního umění užívá anglický název busking. Pro turisty jde o vítanou atrakci, avšak pro obyvatele centra Prahy často o obtěžující element, který je zdrojem nevítaného hluku. I proto se Praha 1 dlouhodobě snaží nastavit pro pouliční umění pravidla, která by občanům Prahy 1 přinesla úlevu. Sama městská část však nemá dostatečné pravomoci, vše musí řešit vyhláška hlavního města. Díky aktivitě zastupitelky Jaroslavy Janderové (ODS) se podařilo věci rozpohybovat a vyhláška by již zanedlouho mohla vstoupit v platnost. Hlučné produkce budou vyhláškou omezeny Podařilo se aktivizovat usnesení zastupitelstva Městské části Praha 1 z dubna 2014, které obsahovalo jasný požadavek o novelizaci vyhlášky o buskingu. Toto usnesení zůstalo na magistrátu ležet až do doby, než jsem ho zvedla. Nyní již byl Radě hlavního města předán návrh novely, jejímž hlavním cílem je hájit práva občanů Prahy 1, říká Janderová. Podle ní v žádném případě nejde o snahu pouliční umění zlikvidovat, ale pouze rozumně regulovat, aby plnilo svůj účel, kterým je oživení města kulturní produkcí, ale zároveň nadměrně neobtěžovalo rezidenty centra Prahy. Pouliční umění do města jako je Praha, nepochybně patří, ale vše musí mít únosnou míru. Hlavním problémem je dlouhotrvající hluk, kdy na jednom místě někdo mnoho hodin například bubnuje. Proto jsme se v návrhu vyhlášky vymezili proti nadměrně hlučným produkcím. Byl diskutován i návrh na časové omezení produkce buskera na jednom místě na jednu hodinu. Pokud bude vyhláška přijata, bude muset umělec po hodině změnit místo, přičemž zde bude povinnost střídat levý a pravý břeh Vltavy. Vyhláška hlavního města se bude pochopitelně týkat celého území Prahy, byť je busking zatím téměř výhradně záležitostí centra, tedy Prahy 1. Cílem vyhlášky je mimo jiné to, aby se umělci přesunuli i do přilehlých městských částí. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 9

10 Téma Jednicka Co přinesou Praze 1 změny MHD? Právě tady způsoboval autobus č. 294 dopravní komplikace Na začátku dubna měly v souvislosti s otevřením nových stanic trasy metra A vstoupit v platnost změny v organizaci pražské MHD. Návrh organizace ROPID však vedení hlavního města odmítlo a vrátilo k přepracování. V dubnu se tak uskuteční pouze změny, které se týkají bezprostředního okolí nových stanic. I přesto je zajímavé zmapovat, jaké změny lze v budoucnu očekávat. Z pohledu Prahy 1 nejde o zásadní revoluci. I proto se naše městská část nepřipojila k hlasitým kritikům původního návrhu, i když své připomínky pochopitelně prostřednictvím radního pro dopravu Richarda Bureše (ODS) zaslala. Praha 1 bojuje o spojení obou břehů Vltavy Zřejmě nejzásadnější změnou, která navíc vstoupí v platnost v dubnu, bude zrušení autobusové linky číslo 294 a její nahrazení novými linkami 192, která bude spojovat Malostranské náměstí a Nemocnici pod Petřínem a 194 mezi Staroměst- skou a Florencí. Původní linka, která spojovala oba břehy Vltavy, způsobovala velké dopravní komplikace a zácpy v oblasti tzv. tramvajové splítky v Letenské ulici. I proto městská část s touto změnou souhlasila. Přímé spojení obou břehů Vltavy mělo být totiž nově zajištěno nově vedenou tramvajovou linkou číslo 8. Vzhledem k pozastavení komplexních změn však hrozí, že bude od dubna přímé spojení Malé Strany a Starého a Nového Města chybět. V současnosti aktivně jednáme o možnostech, jakým způsobem by mohla být zrušená linka 294 nahrazena, aby lidé nemuseli složitě přestupovat. Přímé spojení obou břehů je z našeho pohledu pro obyvatele Prahy 1 velmi důležité, vysvětluje místostarosta Prahy 1 Richard Bureš. Konečně se dočkáme opravdového minibusu Naopak velmi dobrou zprávou je, že úzké uličky Starého a Nového Města začne konečně obsluhovat skutečný minibus, tedy vozidlo, které se dokáže vyrovnat se specifickými podmínkami historického centra a nebude způsobovat dopravní komplikace a nehody, k nimž docházelo při předchozích nepříliš optimálních řešeních. Jsem velmi rád, že se tento letitý plán ODS konečně podaří dotáhnout do konce. Nasazení skutečného minibusu o přesně stanovených rozměrech bylo naším jasným požadavkem v rámci připomínek k navrhovaným změnám. Nyní již mohu prozradit, že jsme domluveni s dopravcem a minibus se v blízké době v ulicích Prahy 1 objeví. V této souvislosti jsme proto začali zkoumat možnosti, jak pomocí minibusu ještě lépe obsloužit území Starého a Nového Města, uzavírá Richard Bureš. Do uliček Prahy 1 konečně vjede opravdový minibus 10 MAGAZÍN ODS PRAHA 1

11 Jednicka Rozhovor Chci transparentnější nakládání s majetkem Prahy 1, říká nový předseda Finančního výboru Městské části Praha 1, dlouholetý zastupitel a bývalý radní pro školství Martin Skála (ODS). Martine, předsedou Finančního výboru jste teprve pár týdnů, jak se s touto pozicí sžíváte? Není to pro mě žádná zásadní změna či novinka. Členem Finančního výboru jsem byl již minulé čtyři roky, takže pokračuji ve své práci, tentokrát v pozici předsedy. Zatím byli zvoleni pouze čtyři členové, chystáme se doplnit ještě o jednoho člena, odborníka. Spolupráce ve výboru je zatím konstruktivní a mám z jeho fungování dobrý pocit. Výbor už zahájil svoji činnost, co jste již stihli projednat? Už proběhla dvě jednání výboru. Projednával se rozpočet na rok 2015, který je vyrovnaný, a snažíme se, aby byl úsporný. Dále se řešila běžná agenda, splátkové kalendáře, dlužné nájemné apod. Co považuji za důležité a můžu snad označit za první úspěch výboru, je vypracování návrhu metodiky poskytování slev na nájemném u nebytových prostor, například z důvodu lešení. Nově bychom chtěli případné požadavky na slevu kvalifikovaně posuzovat na základě porovnání přehledu tržeb za tři měsíce před instalací lešení a po dobu jeho přítomnosti. Na co by se měl Finanční výbor pod vaším vedením v příštích čtyřech letech zaměřit? Jedním z cílů je přispět k transparentnějšímu hospodaření s majetkem. Chceme se například zaměřit na dlužné nájemné. Problém je v oblasti bytů i nebytových prostor. Po dlužnících se doposud nevymáhaly úroky z prodlení. Biti jsou tak ti poctiví, kteří platí řádně a včas. Pracuje se na systému na vytvoření úroku z prodlení, jde o srovnání podmínek. Chceme se ale zaměřit třeba i na stavební zakázky. Podle statutu finančního výboru se máme vyjadřovat ke všem zakázkám nad milion korun. Chci přispět k vyšší efektivitě zadávání stavebních prací a hospodárnějšímu nakládání s prostředky Prahy 1. V Praze 1 vznikne hasičské muzeum Stálá expozice pražských hasičů a požárů bude v roce 2016 otevřena v bývalé vodárenské věži v ulici Nové mlýny. Na jejím zřízení se dohodly Muzeum hlavního města Prahy, které má věž ve správě, a Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, který v areálu, jehož součástí je i věž, sídlí. Zřízení expozice je součástí projektu, na jehož základě bude moci být financována rekonstrukce chátrající vodárenské věže z tzv. Norských fondů. Dobrovolní hasiči budou zároveň nadále věž využívat pro svůj výcvik a plánujeme, že ukázky záchrany osob ve výškových budovách s využitím dýchacího přístroje budou zpřístupněny veřejnosti jako interaktivní součást expozice, říká místostarosta sboru a zástupce velitele jednotky dobrovolných hasičů Praha 1 Filip Dvořák. Vodárenská věž byla od zrušení své původní funkce udržována pouze s využitím minimálních prostředků, a proto již roky chátrá. V návaznosti na špatný stav objektu byl již v roce 2007 vypracován projekt na rekonstrukci vnějšího pláště budovy včetně střešní krytiny, ale až doposud se na ni nikdy nepodařilo nalézt finanční prostředky. V poslední době došlo k progresivnímu zhoršení stavu věže a vloni musela být dokonce zabezpečena pevnostní sítí. Na lepší časy se snad začíná blýskat díky tomu, že Muzeum hlavního města Prahy uspělo s žádostí o financování rekonstrukce z tzv. Norských fondů. Podmínkou pro získání dotace je, že věž musí být po rekonstrukci využívána k bohulibým účelům a přístupná veřejnosti. Proto došlo k dohodě, že součástí objektu bude stálá výstava o historii pražských hasičů. Rekonstrukce Vodárenská věž začne na jaře a pevně věříme, že zhruba za rok od zahájení budeme moci expozici otevřít. Na její realizaci se budou s Muzeem hlavního města aktivně podílet i hasiči z Prahy 1, uzavírá Filip Dvořák. MAGAZÍN ODS PRAHA 1 11

12 Zástupci ODS budou pracovat v komisích Kromě práce našich zastupitelů a radních se bude ODS v začínajícím volebním období podílet na správě naší městské části i prostřednictvím řady svých zástupců, kteří budou zastoupeni ve všech komisích Rady Městské části Praha 1. Ve třech z nich jsme získali předsednickou pozici. Předsedkyní Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality se stala Monika Jirásková, Komisy kultury bude řídit Jaroslava Janderová a Komisi pro obchod a služby Michal Valenta. Občanští demokraté budou rovněž v pěti případech zastávat pozice zástupců předsedy komisí, konkrétně to bude Jaroslava Janderová v Sociální komisi, jejíž členkou se stala rovněž Zděnka Kulišová, Olga Krahulcová v Komisi pro životní prostředí, kde bude spolupracovat mimo jiné s kolegou Vladimírem Maříkem, Eva Špačková, která bude společně s Karlem Taberym pracovat v Komisi pro participaci, Filip Dvořák v Komisi pro územní rozvoj a investice, kde bude spolu s Janem Novákem, a Petr Scholz v Komisi pro občanské záležitosti, udělování čestných občanství a Ceny Prahy 1, kde se stal členem také Josef Ludvíček. Členy Komise dopravní se stali Filip Dvořák a Richard Bureš, který bude rovněž pokračovat v práci v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a spolu s Jiřím Vernerem i v Komisi informatiky. Michal Valenta s Martinem Skálou jsou členy Komise obecního majetku, druhý jmenovaný se spolu s Traianem Urbanem bude podílet na práci Komise pro výchovu a vzdělávání. Členem Komise pro obchod a služby se vedle jejího předsedy Michala Valenty stal rovněž Daniel Skalický. ODS bude dohlížet i na další fungování Nemocnice Na Františku prostřednictvím její Správní rady. Její místopředsedkyní se stala Jaroslava Janderová a členem Martin Skála. Chci, aby se občané Prahy 1 cítili doma bezpečně, říká nová předsedkyně Komise bezpečnosti a prevence kriminality Monika Jirásková (ODS) Jste novou předsedkyní bezpečnostní komise Prahy 1, jaké jsou vaše první dojmy? Jsem mile překvapena, že činnost komise není pouhou administrativní prací, ale že snahou komise je opravdu řešit aktuální otázky bezpečnosti a prevence kriminality a zároveň mě těší personální obsazení této komise, neboť je složena z odborníků a lidí, kteří k dané problematice mají co říct. Myslím, že je tím vytvořena platforma pro dobré a efektivní fungování komise. Čím jste se již na prvních zasedáních v komisi zabývali? Zatím proběhlo pouze první zasedání komise, na kterém jsme především řešili obecnou problematiku buskingu, tj. pouliční umělecké hudby, a budování kamerového systému na území Městské části Praha 1. Jaké jsou vaše plány pro nadcházející čtyři roky, na co byste se chtěla v oblasti bezpečnosti zaměřit? Ráda bych, aby komise využila veškeré své pravomoci ke zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality na území Městské části Praha 1, aby se dále rozvíjela a prohloubila spolupráce s Městskou policií Praha 1 a Policií ČR Praha 1, a dále, aby se zvýšila prestiž těchto složek. Myslím si, že nejenom mně, ale všem členům komise jde hlavně o to, aby se občané Prahy 1 cítili ve svém obvodu co nejbezpečněji. Bezpečnost je obecně vnímána jako spíše mužská záležitost, chcete do fungování komise přinést více ženský pohled? Ve své profesi ani v životě nedělám velké rozdíly mezi mužským a ženským pohledem, je však jasné, že v určitých záležitostech může mé rozhodování či můj postoj ovlivnit skutečnost, že jsem žena a maminka malého dítěte. Vydavatel: Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení Praha 1, Haštalská 730/22, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ Fotografie: Archiv časopisu Jednička a jeho spolupracovníci, EV. číslo MK ČR E Zdarma Náklad: ks Nevyžádané příspěvky nevracíme. Pokud dojde k otištění zaslaného příspěvku nebo fotografie, nevzniká autorovi nárok na honorář.

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Meno mosso, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese U Chmelnice 770/8, Praha 4, 143 00. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je tvorba

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Důvodová zpráva k návrhu novely stanov Českého svazu jachtingu dle zák.89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Důvodová zpráva k návrhu novely stanov Českého svazu jachtingu dle zák.89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Důvodová zpráva k návrhu novely stanov Českého svazu jachtingu dle zák.89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Vypracovali: Radim Vašík, vedoucí pracovní skupiny VV ČSJ pro změnu stanov informace o postupu

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

1ft It /// ľ.j/i-ljt"; 7' ~ Ytr: Á,

1ft It /// ľ.j/i-ljt; 7' ~ Ytr: Á, STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie porodních asistentek, O.s. Název sdružení: Unie porodních asistentek, o. S., dále jen Sdružení Sdružení používá zkrácený název "UNIPA". Sídlem Sdružení je Londýnská 28,

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_04_CZSŘ_4.04_ Záruky zákonnosti ve veřejné správě NKÚ, Ombudsman Střední odborná

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis. z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy konaného 19. 6. 2012 v místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2.

Zápis. z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy konaného 19. 6. 2012 v místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2. Zápis z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy konaného 19. 6. 2012 v místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2. Přítomni: Ing. Jiří Nouza, Ing. Věra Šturmová, Ing. Jiří Pařízek, Radek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více