1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček"

Transkript

1 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné. Parkování u chodníků je přestupkem, vzhledem k tomu, že je zde stále umístěna značka zákaz stání. Podaří se najít řešení v této situaci? Podle čeho se řídí budování parkovacích míst? Je na to nějaký předpis? Spočítal vůbec někdo potřebu na tomto sídlišti? Jsou nějaké další plány ohledně budování parkovacích ploch pro toto sídliště? Na odpovědi jsme se zeptali Ing. Věry Marešové z Odboru výstavby a územního plánování v Sušici. Při návrhu nové stavby musí být dodržena mimo jiné Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. V 10, odst. 2 této vyhlášky je uvedeno: Stavby musí být vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích stání, včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, řešených jako součást stavby Při návrhu stavby 96 b. j. byl použit výpočet pro maximální počet potřebných stání dle ČSN Tento výpočet stanovuje pro nových 96 bytů 103 míst pro stání. Z důvodu dodržení požadovaných rozhledových trojúhelníků v napojení nové komunikace do Kaštanové ulice bylo zrušeno celkem 22 stávajících míst. Na nových otevřených parkovacích plochách bylo navrženo a realizováno 114 parkovacích míst. Dále v ulici Kaštanová přibylo šest nových kolmých stání. V 1. PP bytových domů je umístěno 3 19, tj. celkem 57 garážových stání. Celková bilance: zrušeno 22 míst, nově přibylo = 177 míst, potřeba pro nové byty je 103 míst, navíc je tedy vytvořeno = 52 míst. Z celkového počtu 177 stání je 13 míst určeno pro vozidla zdravotně postižených osob. Žádný zákon ani obecní vyhláška nedává městu za povinnost řešit parkování vozidel u stávajících objektů. V současné době Městská policie v součinnosti s Policií ČR, dopravním inspektorátem, řeší změnu dopravního řešení v ulici Kaštanová. Jedná se o navržení jednosměrného provozu na této komunikaci, tím by bylo umožněno legální parkování na pravé straně komunikace Kaštanová, s vyznačením míst se zákazem stání, pro příjezd vozidel požární ochrany k jednotlivým objektům. Stavba 96 b. j. je ukončena dle projektu a stavebního povolení. Případné řešení vybudování dalších parkovišť v této lokalitě by bylo předmětem nového projektu a nového stavebního povolení v návaznosti na rozpočet města. as Možná právě tolik jich mohli obyvatelé a návštěvníci města Sušice spatřit o třetím zářijovém víkendu, který se nesl v duchu soutěží a oslav. Konal se tu další ročník Mistrovství ČR družstev Sborů dobrovolných hasičů, letos pořádaný v rámci oslav 140. výročí založení dobrovolného hasičstva. Své výročí 130 let od založení oslavuje letos také spolupořádající SDH Sušice. Odpadkové koše v Sušici (otevřený dopis jednateli společnosti SUTES, s. r. o.) Vážený pane jednateli. V Sušických novinách č. 17/ 2004 ze jste v článku Z našich luhů a hájů uvedl v textu, že jste (společnost SUTES) museli likvidovat i nepořádek z nevyvezených odpadkových košů Z dalšího Vašeho textu vyplývá, že služba svozu odpadkových košů je podle Vašeho názoru provozována nevhodným způsobem. Jako pracovník společnosti RUMPOLD P, s. r. o., pověřený řízením Provozovny Sušice, která uvedenou službu zajišťuje, musím na Vaši ne příliš šťastnou formulaci v článku reagovat, neboť část výše uvedeného článku poškozuje jméno společnosti RUMPOLD P, s. r. o. Službu Svoz a údržba veřejných odpadkových košů zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu přímo Městu Sušice. V rámci této smlouvy jsou přesně stanoveny podmínky provádění služby. K uvedeným podmínkám patří např. seznam stanovišť jednotlivých nádob, frekvence jejich svozu a časový harmonogram svozu (pro Vaši informaci: V pondělí a v pátek se vyváží obsah veřejných odpadkových košů v celé Sušici, ve středu pouze na náměstí a jeho nejbližším okolí. Svoz začíná obvykle po 6 00 ranní). Smlouva, za jejímž základě je služba prováděna, stanovuje i postup při zjištění nedostatků v poskytované službě. Místa, kde nestačila kapacita košů, Město Sušice osazuje dalšími nebo většími nádobami, aby nedocházelo ke vzniku nepořádku v jejich okolí v důsledku přeplnění. Rovněž vznikají nová stanoviště v místech, kde se předpokládá jejich využívání (v poslední době např. u skateparku). Mimořádné akce se realizují na základě písemné objednávky Města Sušice. Z poslední doby mohu uvést například zajištění sběrných míst a odvozu odpadu z náměstí a dalších lokalit při sušické pouti. I v tomto termínu proběhl mimořádný vývoz košů na náměstí v neděli ráno. Protože ze strany našeho smluvního partnera nebyla vznesena žádná stížnost na zajišťování uvedené služby a ani Vy jste o žádném problému neinformoval nikoho z vedení Provozovny Sušice společnosti RUMPOLD P, s. r. o., překvapil mě Váš názor uveřejněný v Sušických novinách. Současně jsem si vědom zodpovědnosti Vaší společnosti za pořádek v ulicích města. Čistota v Sušici by měla být naším společným zájmem a nikoliv předmětem sporů. S pozdravem Ing. LUBOŠ POKORNÝ, RUMPOLD P, s. r. o., Provozovna Sušice Exhibice nejlepších cyklistů Na netradiční sobotní odpoledne 16. října vás na sušické náměstí zve agentura Cycling Promotion, která ve spolupráci s Městem připravila pro všechny milovníky jízdních kol odpoledne plné překvapení a zábavy. Od druhé hodiny odpolední tu můžete sledovat exhibici nejlepších současných cyklistů a legend české a slovenské cyklistiky Pavla Padrnose (U. S. Postal), Tomáše Konečného (T Mobile), René Andrleho (Liberty Seguros) aj., kteří se rovněž zapojí do divácky atraktivních soutěží ve smíšených týmech. Tou hlavní je Kriterium Sušice Velká cena Colnago. Do cyklistických klání o zajímavé ceny se může zapojit i širší veřejnost a zejména děti, nebude chybět ani kulturní program, hudba a další překvapení. Výtěžek z celé akce bude věnován sušické nemocnici. red 1. října 2004 Cena 6,00 Kč Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček Malí hasiči z Kydlin na mistrovství okukovali grify svých starších kolegů kdo ví, možná za pár let budou stát na stupních vítězů právě oni. Celý program začínal v pátek v podvečer, kdy se na sušickém náměstí uskutečnilo slavnostní zahájení. Vystoupily zde mažoretky a hrála živá muzika. Slova se ujala také starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová a hejtman Plzeňského kraje MU- Dr. Petr Zimmermann. Po krátkém programu, kdy byla přivítána mužstva ze všech krajů, se všichni přesunuli na nábřeží, kde mohli spatřit vysoko stříkající nasvícenou fontánu z vodních děl. V sobotu se začínalo brzy ráno tréninkem a následoval běh mužů a žen na 100 m s překážkami. Po obědě soutěžící hasiče čekala štafeta na m. V neděli byl divákům předveden požární útok a na programu byla také soutěž o výjimečný kýblšpric. No a to nejhezčí nakonec soutěž MISS hasička roku 2004, kterou se stala Lucie Skalská ze Semil. Z každého kraje se letošního mistrovství zúčastnila dvě družstva muži a ženy, nechyběly ani obhájkyně loňského titulu z Olomouce ženy z SDH Chválenice. Celkem se tedy na sušickém stadionu sešlo patnáct družstev mužů a patnáct mužstev žen. I přes počáteční obavy ze silné konkurence loňské držitelky titulu zabojovaly a získaly jej i letos, následovány družstvem žen z Moravského Berouna a Kamence. Nejlepší výsledky v soutěži mužů podalo družstvo SDH Horní Lukavice, druhé místo patří SDH Pustkovec a bronzová příčka SDH Horní Poříčí. Plzeňský kraj tedy zaznamenal velký úspěch v obou kategoriích! Titul Mistr republiky byl udělen také jednotlivcům mezi muži dosáhl nejlepších výsledků Tomáš Burda z SDH Strbice, v kategorii žen obdržela titul Monika Sedlatá z SDH Kvasiny. Po celý víkend panovala na stadionu skvělá atmosféra a vše se odehrávalo v duchu fair play. Pro Sušici je pořádání soutěže takového kalibru prestižní záležitostí a pořadatelé i spolupořádající sušický sbor jsou právem hrdi na to, že letos patří tato výsada právě našemu městu. Všichni soutěžící i hosté, kteří se do Sušice o víkendu sjeli, se pochvalně vyjádřili o průběhu soutěže i o její náročné kvalitní přípravě a zajištění. ab Družstva Plzeňského kraje byla optimisticky naladěna už při slavnostním zahájení Mistrovství. Spokojena byla i při jeho skončení. Obě družstva mužů i žen získala první místo. Přečtěte si Zažil jsem Ernsta Fürtha nad kronikou Sola s pamětníky finanční příspěvek pro památkovou péči peníze z grantového systému města aktuality z jednání Rady města pozapomenutý spisovatel Josef Pavel dějiny sušického sirkařství seriál a SOUTĚŽ! 2. října v hodin Návrat pana Leguena aneb Víkend ve výtahu Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle vás zve do divadla na skvělou komedii, ze které není úniku října Burza dětského podzimního a zimního oblečení, obuvi a sportovníh potřeb Cyklus koncertů VIVAT MUSICA podzimní část 14. října v hod. Smetanův sál Musica Vagantium koncert renesanční hudby Pojeďte s námi sobota 23. října 2004 Č. Budějovice HOBBY podzim Přihlášky a bližší informace k zájezdům v kanceláři MKS, nebo na tel

2 strana 2 Jistě víte, že jméno v titulku se samozřejmě vztahuje k továrně na výrobu zápalek tedy k Solu. Nebudeme se ale dnes věnovat kořenům a tradici výroby o tom na jiném místě Sušických novin vypráví seriál z historie výroby zápalek; dnes si spolu s pamětníky zavzpomínáme na dobu ne tak dávnou, dá se říci novodobější historii. Společně s dnešním ředitelem společnosti, Ing. Stanislavem Bojanovským, vzpomínali nad kronikou podniku jedni z nejstarších žijících pamětníků pánové Miroslav Balej (86 let) a Alois Gotz (82 let). Ještě pro pořádek uveďme, že kronika je dílem Josefa Brabce, původně soudního úředníka a tlumočníka, poté podnikového archiváře v Sole. Dějiny továren na zápalky byly zpracovány autorem v roce Jak už bylo řečeno, společně s pamětníky si připomeneme dobu, kdy v Sole pracovali. Miroslav Balej (na foto vlevo) strávil v podniku 39 let (od r. 1939), Alois Gotz 41 let (od r. 1941). A jak už to tak se vzpomínkami bývá, připomínalo se spíše to dobré, těžké časy přišly na přetřes jen tak na okraj. A. G.: Pracoval jsem v Sole od roku 1941 do svého odchodu do důchodu koncem roku Byl jsem činný v různých administrativních funkcích nejprve v sirkárně, pak v tak zvaném základním závodě a nakonec na ředitelství podniku. Moje první místo v Sole bylo v závodní nemocenské pojišťovně, což byla jedna z mála závodních nemocenských pojišťoven tehdejší Ústřední sociální pojišťovny. Její vytvoření svědčilo o zájmu vedení společnosti o péči o dělnictvo. Původ měla pojišťovna v haléřovém fondu ještě z předminulého století. Co o původu haléřového fondu říká kronika? Výroba sirek byla pro obyvatelstvo Sušicka a jeho okolí bezesporu výhodným zdrojem obživy a vytvářela možnost vyššího výdělku, docela opačně se projevila pro městskou pokladnu. Nemocných a žebráků stále více přibývalo z provozu sirkárny, obecní výdaje na léčivo a nezbytné ošetření, jakož i nouzové podpory ohrožovaly její finanční podstatu do té míry, že okresní hejtman doporučil Anežce Fürthové v dubnu 1851 aby založila podpůrný fond pro nemocné a výdělku neschopné dělnictvo. Aby požadavek mohla uskutečnit, navrhla srážky ze mzdy 6 kr. mužům, ženám a dětem po 3 kr. týdně. Když také o to projevila zájem Obchodní a živnostenská komora v Plzni, zřídila majitelka sirkárny na pokyn Ministerstva obchodu Tovární ústav zdravotnický, jehož stanovy byly městským úřadem 6. srpna 1851 č předloženy okresnímu hejtmanství ke schválení. Schvalovací řízení se protáhlo do vydání živnostenského zákona 20. prosince 1859, podle kterého se upravily předpisy o služebním řádu a podpůrné pokladně. Majitelka továrny vydala k tomu ještě vlastní služební řád 1. května s těmito významnými ustanoveními: odst. 5 srážené částky jako pokuty plynou do tovární nemocenské pokladny; odst. 6 při onemocnění se dělník hlásí v kanceláři, kde obdrží lístek k továrnímu lékaři na bezplatné ošetření a odběru předepsaného léčiva z prostředků nemocenské pokladny; odst. 7 každý dělník zaplatí příspěvek 1 ½ kr, z každé zlatky týdenní mzdy jak potřebná byla tato zdravotnická instituce pro sirkařské dělnictvo v Sušici, to význačně naznačují neblahé důsledky výrobního procesu s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly někdy až příliš kruté. Byli to převážně dělníci máčeči dřívek a pracující v sušírnách kteří byli nejčastěji postiženi na dýchacích ústrojích, kazily se jim zuby, zhnisaly dásně, příznaky zákeřné fosforové nekrózy A. G.: V době, kdy jsem nastoupil a začal pracovat, byl fond vcelku dobře zajištěný, továrna zaměstnávala kolem 800 lidí. Samozřejmě dalším obrovským krokem vpřed, co se týká starosti o zdraví dělníků, byl Dům zdravotní péče, což byl ve své době doopravdy unikát. V roce 1937 jej navštívil dokonce sám prezident Beneš. DZP byla tu závodní kuchyně a jídelna, lázně (veřejné), ordinace závodního lékaře, vodoléčba skotské střiky, rentgen, elektroléčba, závodní jesle, promítací místnost, prádelna, rehabilitace. Zdravotní péče v DZP byla pro dělníky bezplatná, přilepšení v době nemoci se dělníkům dostávalo právě díky haléřovému fondu do něj se odváděly haléře, které ve výplatě převyšovaly korunu. M. B.: Nastoupil jsem do Sola v roce 1939, nejprve jako laborant, později šéf laboratoře, pak technolog sirkárny a vedoucí útvaru technické kontroly sirkárny. Zůstal jsem tu až do svých 60 let, kromě půl roku, který jsem v době Heydrichiády strávil v Terezíně. Za dobu svého působení v sirkárně vzpomíná pan Balej také Kaleidoskop Zažil jsem Ernsta Fürtha na to lepší na úsměvné historky, lidi, se kterými se dobře pracovalo Také on pochvalně hodnotí tehdejší přístup podniku k zaměstnancům: Nejenže se vedení sirkárny staralo o své dělníky po stránce zdravotní, ale také se staralo o jejich bydlení postavilo jim obytné domy (dokončené v roce 1928)! To bylo vskutku ojedinělé a domy byly na tehdejší dobu dobře vybavené (dnešní Nádražní ulice). Kromě toho tu byly i jiné»vymoženosti«například, když přijeli majitelé továrny na dovolenou do Sušice, měli v areálu Sola k dispozici tenisový kurt Těžká doba nastala ve válečných dobách pro všechen průmysl, nejen pro sirkařství. V kronice můžeme najít i tento zajímavý zápis: Z opisů Vzpomínek starých zaměstnanců z Archivu čsl. chem. závodů SOLO Sušice: V době světové války, zejména pak ve třetím a čtvrtém roce byla mezi lidem velká nouze a projevovala se všude nespokojenost. Při nákupech potravin a uhlí stály fronty od časného rána, čímž lidé mnoho času zameškali. Bylo velkou úlevou pro dělnictvo, když byl firmě povolen prodej mouky, cukru, bramborů, mořských ryb, někdy i uzenin v továrně. Každý dostal příděl pro svoji rodinu bez dlouhého čekání. Přesto však přicházely jiné těžkosti a jednoho dne nechali dělníci práce a demonstrovali na továrním dvoře. (Vincencie Nová, nar , sepsáno ) Došlo ke snížení počtu dělníků v jednotlivých továrnách, jejich počty jsou opět doloženy v kronice (viz. tabulka). M. B.: Solo přežilo s menšími či většími ztrátami těžká léta války a po válce se znovu obnovila plná výroba znovu jsme nalezli velká odbytiště ve většině zemí světa, zejména v Indii a na Blízkém východě. Sirkárna měla do té doby, dá se říci, vždy ve vedení lidi, kteří rozuměli podniku, měli patřičné organizační i obchodní schopnosti, proto sirkárna nestagnovala, ale její výroba se postupně rozšiřovala. Vzpomínám si na ředitele Ing. Josefa Čížka, Ing. Hlavatého, ředitele sirkárny Ing. Nováka, ředitele Charypara Taková trochu zvláštní doba nastala po Únoru, kdy do vedení podniku byli dosazováni lidé bez patřičného vzdělání a schopností, ale i to sirkárna přestála Zažil jsem ještě i Ernsta Fürtha (gen. ředitel vídeňského Sola, po 1. světové válce se vrátil do pražského Sola), který vždy přijel a pocházel se továrnou. Traduje se o něm historka, která dokládá, že také on nebyl»jen pánem, panem majitelem«. Jednou procházel Ernst Fürth továrnou a zrovna v loupárně nešla dělníkovi mašina nějak se nemohl vyrovnat se všemi ryskami a měřeními Pan majitel, když to viděl, řekl:»pučej mi tu zástěru a vercajk!«poklepal, opravil, řekl:»tak to pustěj«a mašina se rozběhla Základ Sola sirkárna se během let postupně rozšířila o Lipník, Jitonu (výrobu nábytku v objektu bývalé ševcárny firmy Schwarzkopf v Sušici), Dlouhou Ves, budování výroby dřevovláknitých desek původně kvůli zpracování veškerého sirkařského odpadu. Nejprve se uvažovalo i o tom, že výrobní surovinou pro desky bude polenové dříví, které se bude plavit po řece, a proto se zde také vybudovala lávka (pod Spakem) nad ústím kanálu, který šel pod silnicí a ústil na dřevišti. Tam se mělo dřevo ručně vytahovat a zpracovávat. Nakonec k plavení vůbec nedošlo i přesto, že bylo vše vybudováno, kanál byl zrušen tehdy, když se budoval hlavní kanalizační sběrač do čističky. Ústí u lávky je dosud patrné. M. B.: Obrovským pomocníkem byla tehdy železniční vlečka. Byli jsme jedním z mála podniků, které takovou vymožeností disponovaly Na dobu modernizace si také vzpomínám moc dobře. Mám na ni dodnes památku. Přišla nová mašina, zkoušela se a nějak to nešlo, zasekávala se chtěl jsem pomoci a po zastavení stroje jsem sáhl dovnitř, abych vyndal překážku, jenže válec se zpětnou setrvačností přehoupl a mě tam Přehled o počtu dělnictva v sušických továrnách zaměstnaného podle provozoven a dílen (dle stavu k ) Provoz dílna počet mužů žen Dolní továrna B. F. výroba zápalek výroba kovových folií a voskovaného papíru dřeviště a dvůr 69 pila 32 strojní dílny sklad surovin a hot. zboží 14 DZP 3 9 Horní továrna V. S. tiskárna vyrážení 19 1 výroba kelímků frikční lisy výroba misek výroba uzávěrů výroba oblých nádob parafinování 4 32 impregnace 3 25 ruční práce 8 67 řemeslníci, dozorci, skladníci, nádeníci 89 7 celkem zůstala ruka volal jsem na mistra Karla Blatského, aby s tím pohnul Pomocí železné tyče stroj uvolnil, ale zhmožděnina ruky mi zůstala jako trvalá památka. Teprve po dlouhé době se mi Karel přiznal, že vůbec netušil, kterým směrem se válec pohne a jestli ruku vyndám, nebo ne Léta utíkala, podnik se mění, postupně se oprošťuje od přidružených společností a vrací se zpět ke kořenům, k původním základu k sirkařství. Postoupila modernizace, vše je podřízeno účelu vysoké kvality a konkurenceschopnosti. Zmizely některé budovy, areál už není jeden celek. Pamětníci změny vnímají téměř jako újmu, i když byly prováděny v závislosti na potřebách dnešního moderního průmyslu. Účinnou prevencí je očkování Už na jaře letošního roku jsme vás informovali o možnosti využít ochranné očkování proti žloutenkám typu A a B za zvýhodněnou cenu. Očkování proti těmto nemocem je aktuální zejména při pobytu v exotický zemích, ale i ve Středomoří, vyšší výskyt byl zjištěn např. v Chorvatsku. Pokud jste tuto nabídku včas nezaznamenali, možná vás zaujme následující možnost, jak zajistit dlouhodobou ochranu nejen vašim dětem. V 85 % jsou k infekci virové hepatitidy typu A vnímavé děti a lidé do 20 let. V rámci pravidelného očkování jsou kojenci a dvanáctileté děti očkovány proti virové hepatitidě B, ale většina těchto dětí ve věku od jednoho do čtyř let a od dvanácti do patnácti let není chráněna proti hepatitidě A. Prevencí proti onemocnění je právě nabízené očkování, k jehož aplikaci by měly vést především následující důvody dítě navštěvuje kolektivní zařízení, není vždy možné zajistit dostatečnou kontrolu hygieny, obavy z kontaminované vody a potravin, cesty do zahraničí. M. B.: Když se podívám na Solo dnes, z Hrádecké ulice, tak je mi doslova do breku, nečekal jsem že se něco takového může stát ale dobu nezastavíme spousta věcí zanikla, není potřeba k dnešní výrobě, některé budovy už nestojí vzpomínám na ně rád a s nostalgií vzdálených let. Co zůstalo, je sirkařský průmysl v Sušici, který i dnes dává práci téměř dvěma stovkám dělníků, zachovává dávnou tradici výroby kvalitních zápalek a zásobuje jimi téměř 85 % světového trhu. Tenkrát byla čest pracovat v takovém podniku, jako byla sirkárna. Věděli jsme, že pokud budeme pracovat poctivě a bez problémů, půjdeme odtud do důchodu A to se nám i splnilo. as Očkovací látka Havrix v tomto případě zajistí spolehlivou ochranu s účinkem trvajícím až 30 let! Vakcína se skládá ze dvou dávek, přičemž druhou je nezbytné aplikovat za šest až dvanáct měsíců od uplynutí aplikace první dávky. Speciální nabídka Havrix Junior, kdy můžete vakcínu pořídit s 50% slevou (za 442 Kč) je platná do konce letošního roku. Celková úspora u dětské vakcíny činí 884 korun. Zároveň přichází na trh, rovněž za velmi výhodné ceny, také šetrná ochrana proti klíšťové encefalitidě očkovací látka Encepur pro děti i dospělé. Běžná cena Encepuru se pohybuje kolem 450 korun, ve zvýhodněné nabídce jej do konce roku můžete pořídit s až 30% slevou. Podrobnosti o uvedených nabídkách vám objasní pediatři, u nichž si můžete aplikaci domluvit a nechat předepsat. Investice do zdraví není nikdy zbytečná dopřejte sobě i svým blízkým kvalitní ochranu proti závažným onemocněním! pm

3 Aktuality strana jednání Rady města Sušice se konalo dne 13. září Z jednání byla přijata následující usnesení: RM na základě doporučení komise školství, mládeže a tělovýchovy a komise kultury a cestovního ruchu a po projednání doporučila udělení grantů (přehled přidělených grantů na jiném místě SN). RM uložila odboru školství, pam. péče a cest. ruchu seznámit organizace s rozhodnutím rady o přidělení finančních prostředků a kontrolovat jejich vyúčtování. RM souhlasila s použitím částky do Kč na nákup odstředivky pro biochemickou laboratoř Nemocnice Sušice, o. p. s., v rámci schválené dotace zastupitelstvem města pro rok RM vzala na vědomí zprávu o stavu soudního řízení ve věci prodeje bytové jednotky č. 6 domu čp. 784, Smetanova ulice v Sušici. RM schválila mandátní smlouvu na obstarání správy, zajišťování provozu, údržby a oprav majetku mandanta 96 b. j. Sušice a uložila odboru majetku a rozvoje města zapracovat připomínky rady města do mandátní smlouvy a poté pověřila starostku města podpisem uvedené smlouvy. RM schválila převedení inventáře z org. 201 (Správa MěÚ) do správy dalších organizací. RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 719 v ul. Smetanova Sušice k umístění datového bodu Internetu a zveřejnění záměru na úřední desce. RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor v zadní budově objektu č. p. 255/II v Lerchově ulici v Sušici a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce. RM schválila smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu na st. p. č v areálu bývalých kasáren Pod Kalichem s Ing. Františkem Kantou, Sušice, a pověřila starostku města jejím podpisem RM schválila smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu na st. p. č v areálu bývalých kasáren Pod Kalichem s Michalem Hasmanem, Sušice a pověřila starostku města jejím podpisem. Zasedání rady města RM doporučila ZM prodej stavební parcely č v k. ú. Sušice, o výměře 694 m 2, objektu na ní stojícím a částí parcel č. 2521/1 a 2445 o výměře cca. 900 m 2, Jiřímu a Zdeňkovi Krýslovým s tím, že všechny právní úkony s prodejem spojené, obstará realitní kancelář Müller Reality Imobilien, s. r. o., Sušice. Všechny náklady s prodejem spojené jsou řešeny v kupní smlouvě. RM doporučila zastupitelstvu města prodej stavební parcely č. 2521/6 v k. ú. Sušice, o výměře 327 m 2, objektu na ní stojícím a části parcely č. 2521/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Sušice společnosti HSF International, s. r. o., Sušice s tím, že všechny právní úkony s prodejem spojené obstará realitní kancelář Müller Reality Imobilien, s. r. o., Sušice. Všechny náklady s prodejem spojené, jsou řešeny v kupní smlouvě. RM odložila výjimečnou přípustnost umístění stavby zahradního přístřešku altánu na pozemku p. č. 39 v k. ú. Dolní Staňkov do vyjádření a posouzení konečné dispozice architektem Ing. arch. Jaroslavem Daňkem. RM doporučila zastupitelstvu města schválit podání závazné nabídky na prodej příslušné bytové jednotky dle ustanovení 22, odst. 1, z. č. 72/1994 Sb., v platném znění, se všemi podmínkami převodu, 12 bytových jednotek k domě č. p. 240 a 241, ul. Dlouhoveská, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku parc. č. st a 1377 v k. ú. Sušice nad Otavou stávajícím nájemcům bytů za smluvní ceny dle zpracovaného znaleckého posudku se slevou 40 % a pozemek za cenu dle znaleckého posudku. RM souhlasila s povolením teplofikace bytu č. 4, ul. 5. května 670, Sušice, na náklady nájemce bytu Sylvy Brejchové. Žadatelka si musí zajistit patřičné povolení na odboru výstavby a územního plánování MÚ v Sušici. RM doporučila zastupitelstvu města schválit návrh Jany Opočenské na splátky dluhu v měsíční výši Kč. RM vzala na vědomí informaci o předběžném průzkumu zájmu o privatizaci v domech navržených k privatizaci. RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 39, ul. Kaštanová 1161, Sušice, mezi panem Jirouškem a panem Todorovem od do RM schválila smlouvy o nájmu bytu v domech čp. 1257, 1258 Finanční úřad v Sušici oznamuje konání veřejné dražby nemovitostí podle ustanovení 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 336b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dražba se uskuteční dne ve 9 30 hod. (zápis dražitelů od 9 00 do 9 30 ) v dražební místnosti Finančního úřadu v Sušici, Klostermannova 629, Sušice. Předmětem dražby je tato nemovitost: parcela č. výměra druh pozemku m 2 lesní pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím 772/ m 2 lesní pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím m 2 lesní pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím v katastrálním území č Budětice, na listu vlastnictví č (odhadní cena Kč). Vyvolávací cena je Kč. Podmínkou účasti v dražbě je prokazatelně složená dražební jistota ve výši Kč (účet č /0710 u ČNB v Plzni, variabilní symbol u fyzické osoby je RČ u právnické osoby IČO). Bližší informace: Finanční úřad v Sušici, Klostermannova 629, Sušice, tel , , , mobil a 1259, ul. Kaštanová, Sušice, dle přiloženého seznamu. RM souhlasila, vzhledem ke zdravotnímu stavu, s uzavřením nájemní smlouvy na garážové stání č. 7, v domě čp. 1258, ul. Kaštanová, Sušice, pro p. Stanislava Luhana na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nebude nutno toto stání uvolnit pro invalidního nájemce, bude nájemní smlouva opět prodloužena o 1 rok. RM souhlasila s uzavřením dohody o splátkách mezi manželi Sivákovými a Městem Sušice k úhradě dluhu za dlužné nájemné. RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 24/2004: snížení položky Prodej investičního majetku org o částku Kč, úpravu rozpočtu SUTES v org. 280 údržba města o částku Kč; 285 veřejné osvětlení o částku Kč; 288 veřejné WC o částku Kč; 289 veřejná zeleň o částku Kč; 290 úklid města o částku Kč; 294 zimní údržba o částku Kč. Částka v celkové výši Kč bude použita z org. 74 Rezerva investice podmíněné dotací Svatobor přístupová komunikace ve výši Kč, a z org. 79 Rezervy TS ve výši Kč. RM souhlasila s uzavřením smlouvy č. Z S o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrných zařízení v objektech zimního stadionu a stadionu TJ Sušice, mezi Městem Sušice a firmou Západočeská energetika, a. s., Guldenerova ul. 19, Plzeň, a to ve výši Kč. Tato částka bude čerpána z položky 6121, par. 3419, org. 52 ZS elektro NN. RM na doporučení komise pro výběr zhotovitele souhlasila s nabídkou na realizaci akce Sušice Nuželická ul. 7. etapa rekonstrukce komunikace včetně rekonstrukce vodoteče od firmy Max Bögl&Josef Krýsl, stavební firma Plzeň, s celkovou cenou Kč a akce Sušice Nuželická ul. 11. etapa rekonstrukce komunikace firmy Max Bögl&Josef Krýsl, stavební firma Plzeň, s celkovou cenou Kč. RM souhlasila se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 542/5 (PK 384) v k. ú. Sušice nad Otavou a uložila odboru majetku a rozvoje města vyvěsit záměr prodeje na úřední desku a zajistit zpracování GP. RM schválila zadání projektové dokumentace na realizaci světelné signalizace na nábřeží K. Houry dle nabídky včetně přechodu pro chodce z ulice V Brance a zaměření této křižovatky firmou SORS, s. r. o., v Sušici. RM souhlasila s použitím městského znaku firmou Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se uskuteční: 24. listopadu, 15. prosince 2004 Pravidelná jednání městské rady: 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu a 6. prosince Compact, spol. s r. o., na kalendář s leteckým snímkem Sušice připravované mapy Šumavy (cykloturistická a zimní lyžařská mapa). as Město Sušice oznamuje, že zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne pro oblast památkové péče finanční příspěvek v celkové výši Kč. Finanční příspěvek je určen: pro vlastníky nemovitých staveb nacházející se v městské památkové zóně Sušice, s výjimkou staveb, které jsou nemovitou kulturní památkou (vedeny v ÚSKP) na stavební úpravy (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek aj.) předních traktů staveb, směřujících do ulice Podmínky pro poskytnutí příspěvku: pravomocné stavební povolení, popř. ohlášení; pravomocné závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče; doklad o zaplacení provedených prací; konečný termín pro předložení žádosti včetně dokladů je Upozornění: o jednotlivých žádostech a výši příspěvku bude na doporučení komise rozhodovat rada města Sušice na příspěvek není právní nárok Podrobnější informace na tel. č , p. Kubíková vedoucí odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu. všem pořadatelům kulturních, sportovních a společenských akcí v Sušici a okolí V roce 2005 chceme vydat Kalendář města Sušice, který bude obsahovat významné akce regionálního či republikového významu. Obracíme se proto na pořadatele, aby zvážili možnost zařazení svých akcí do tohoto kalendáře. Informaci obsahující název akce, datum a místo konání a pořadatele nám zašlete nejpozději do 30. října 2004 na adresu: MÚ Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Petra Polanková, Nám. Svobody 138, Sušice nebo em na Kalendář bude k dispozici v Městském informačním středisku, Nám. Svobody 138, Sušice a zveřejněn na internetových stránkách města Sušice. Přidělení finančních prostředků pro organizace z grantového systému Města Sušice a finančních příspěvků na činnost organizací. Ve druhém kole žádostí o přidělení grantu bylo přijato celkem 33 žádostí o grant na podporu projektů z oblasti kultury, sportu a volného času dětí, mládeže a zájmových organizací. Komise školství, mládeže a tělovýchovy a komise kultury a cestovního ruchu na své schůzi projednala jednotlivé žádosti a předložila radě města návrh na přidělení finančních prostředků. Na základě usnesení rady města ze dne budou finančních prostředky rozděleny takto: Granty na pořádání konkrétních kulturních, sportovních a společenských akcí: název organizace projekt přiděleno Cykl. odd. JIKO Čácha cykl. závody Solovačka natočení videokazety o Sušici ZŠ Lerchova Sport bez hranic Sdružení přátel SDS Alsaský soubor Pěvecký sbor Svatobor podzimní koncerty part. měst Svatobor ve Wenzenbachu Pionýrská skupina Otava Podzimní sraz Podzimní výprava Dům dětí a mládeže Aerobic show Den plný soutěží TJ Sušice Mez. turnaj žáků v Polsku Koutný Petr Čištění řeky Otavy TJ Sokol loutkáři 85. výročí loutk. divadla Sdr. pro obn. rozhl. na Sedle propagace výstavby Ski club Sušice sportovní aktivity mládeže SSK Sušice sportovní stř. soutěž TK Fialka Pohárová taneční soutěž Zákl. kynolog. organizace vybavení cvičiště, Agility ZUŠ Fr. Stupky VÝZVA spolupráce s dět. polským tan. souborem ZŠ TGM Výchova ke zdravému živ. stylu Výbor Douzelage Sympozium v Granville Celková výše požadovaných prostředků Prostředky k rozdělení celkem Celková výše přidělených prostředků PETRA POLANKOVÁ, referentka cestovního ruchu 96 b. j. Sušice sídliště Vojtěška Dosud NENÍ OBSAZENO ještě několik posledních bytů. K dispozici jsou dále dva městské bezbariérové byty o velikosti 1+1 v této lokalitě. Zájemci o uvedené byty mohou zasílat své žádosti na adresu MÚ Sušice, nám. Svobody 138, Sušice. Aktuální informace na (bytová výstavba), nebo na tel , Zdeňka Faitová. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) pět místností, chodba a sociální zařízení v přízemí objektu č. p. 255/II (budova bývalé divize). Bližší informace na OMRM MÚ, tel Kč Kč Kč Podmínky pro podávání žádostí na rok 2005 budou zveřejněny koncem roku sz

4 strana 4 Vzpomínky Dne 26. září uplynul jeden smutný rok, kdy nás ve věku 26 let navždy opustila naše milovaná dcera Miroslava Rašková ze Strašína. Nemohou zapomenout rodiče, sestry Ivana a Iveta s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. On nezemřel. Jen spí a má krásný sen o těch, které miloval a oni milovali jeho. Dne 5. října 2004 uplyne 8 let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana Antonína Švece ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Hana a děti s rodinami. Čas plyne dál, nevrací to drahé, co nám osud vzal. Dne 8. října 2004 vzpomeneme již jedenácté výročí, kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, otec a dědeček, pan Vladimír Sedlecký ze Sušice. Všem, kteří s námi vzpomenou, upřímně děkuje manželka a dcera s rodinou. Dne 3. října 2004 uplyne smutný rok od úmrtí pana Milana Kovaříka ze Sušice. Pro své pozitivní lidské vlastnosti zůstává stále v živé vzpomínce manželky a syna Milana s rodinou. Opustili nás Miruška Lukešová (1922), Josef Levý (1931), Karel Kazák (1935). Vítáme nové občánky Zuzana Bauerová, Jan Brůha, Zora Fischerová, Martin Frána, Eliška Káňová, Jana Kubová, Michal Kulhánek, Tomáš Kůrka, Petr Ondřej, Václav Pšeid, Eliška Sulánová, Šárka Šperlová, Tereza Tichopádová. Smutný podzim Stíny stromů večerní chlad smutek z podzimu do zahrad pad Gratulace Dne 27. září 2004 oslavila 60 let paní Miloslava Balintová ze Sušice. Děkujeme za tvou lásku a pomoc a do dalších let přejeme hodně zdraví, radosti a optimismu. Dcery Veronika, Zuzana a syn Ondřej s rodinami. MVČ Sušice město pořádá zájezd do Komorního divadla v Plzni v sobotu 16. října 2004 na komedii KRISTIÁN 2 Závazné přihlášky členů ZKD přijímá p. Charvátová v závodní jídelně ZKD Sušice. Odjezd autobusu v hodin z nábřeží. Veselý podzim Dětství nám s podzimem vrací na nebi barevní draci jak stoupají vzhůru k nebi chechtají se a třepetají Společenská kronika Pozapomenutý spisovatel Když si chci opravdu odpočinout, nechat se tak říkajíc pohladit po duši, sáhnu po některé mnohokrát přečtené knize. Mezi ně patří kniha připomínající mi rané dětství. Josef Pavel: Junáci na Otavě. Mohl jsem chodit do třetí nebo snad čtvrté třídy, když jsem knížku poprvé četl. A doslova hltal příběhy plzeňských skautů, tábořících u Malých Hydčic a prožívajících prázdninová dobrodružství s výlety na Rabí, Prácheň, Nezdicko a Strašínsko, do Stříbrných Hor a Nalžov nebo až pod Luzný při výpravě do centrální Šumavy. Maminka stihla tehdy knížku zakoupit včas. Zakrátko byl Josef Pavel podruhé na seznamu spisovatelů, jejichž díla byla zakázána vydávat i půjčovat v knihovnách. Tisíce Pavlových knih se tak ocitlo v plamenech pecí nebo při nejlepším ve sběrnách starého papíru. Později jsem se více zajímal o spisovatelovu osobnost. Teprve po roce 1989 jsem mohl vydat v tehdejším časopise Výhledy obsáhlejší materiál, založený na dlouholetém zájmu o Josefa Pavla. Díky článku jsem měl možnost poznat vynikajícího člověka, Dr. Jiřího Pavla, spisovatelova syna. Po několikeré výměně dopisů jsme se konečně osobně setkali. Získal jsem takové množství materiálu, že uvažuji o jeho zpracování pro malou Pavlovu monografii. Letošní rok je jubilejní. Právě před 115 léty se 28. února narodil strážníkovi na dráze Františku Pavlovi a jeho manželce Marii, rozené Máškové ze Sudoměře, syn Josef. Domovem mu byl strážní domek u trati, stojící poblíž starobylé Práchně a řeky Otavy, tehdy ještě bohaté perlorodkami a jarními tahy lososů. Domov se stal spisovateli i trvalým zdrojem literární inspirace. Nadaný chlapec vystudoval učitelský ústav v Plzni. Poté vyučoval na několika venkovských školách Horažďovicka. V roce 1914 narukoval do první světové války. Domů se vrátil vnitřně obohacen o strašlivé válečné zážitky, přímá setkání s hrůzami válečného běsnění, jak pro vojáky, tak i pro trpící civilní obyvatelstvo. Z válečného prostředí načerpal motivy pro své první romány Osman Fetič a Zelený kádr. Nebyl to však úplný spisovatelský začátek. Od roku 1906 již publikoval více než třicet zdařilých povídek. Debutem v roce 1906 byla Dědoušek Kabousek, vydaná v Besedách lidu. U většiny dalších, otiskovaných porůznu např. v Mládí, Národní politice atd., nacházíme krajinné motivy z rodného Horažďovicka. Po válce se Josef Pavel stal učitelem v Horažďovicích, kde působil do roku Zapojil se do kulturního života centra středního Pootaví. V Horažďovicích vznikaly další povídky (celkem přes 50) a zde také napsal romány Paduán. Historie chlapce z polešovny, Hrad na Podlesí a Král noci. Románek šumavského výra. Román o Paduánovi se stal vzorem celé řadě chlapců oné doby. Poctivý, svědomitý a pracovitý chlapec se vlastní pílí vypracoval na uznávaného odborníka svého oboru. Mohli bychom říci, že se jedná o malý příklad, jakou cestou šli Tomáš Masaryk, František Křižík, Tomáš Baťa a další velikáni našeho národa. V románě Hrad na Podlesí líčí životní osudy svérázné postavy kraje, rytíře Menšíka z Dobrše. Samotný výklad o rázovité postavě Pošumaví by si zasloužil zvláštní článek. Podobně jako u Paduána také tady spisovatel vyzdvihl mravní hodnoty člověka, přenášející ho přes veškeré útrapy, nesnáze a příkoří, aby nakonec díky jim zvítězil nad osudem i sám nad sebou. Všichni hrdinové Pavlových románů a povídek nekončí jako boháči, nýbrž jako lidé vážení a ctění pro své vlastnosti. V roce 1933 se Pavlovi přestěhovali do Plzně. Roku 1938 se stal Josef Pavel okresním školním inspektorem napřed v Rokycanech (1938) a potom v Kutné Hoře. V Plzni vznikla díla, která svým skvělým ohlasem mezi čtenáři získala spisovateli výbornou pověst uznávaného a úspěšného autora. Svou lásku k dějinám naší Rok v pranostikách říjen Podle starého římského kalendáře byl říjen osmý měsíc roku october. Odtud proniklo jeho jméno do většiny evropských jazyků. 1. října Remigia Fouká-li vítr na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek. 2. října Panny Marie Orodovnice Den Marie Orodovnice první mrazíky. 3. října Terezie Ježíškovy Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 4. října Františka z Assisi Svatý František zahání lidi do chýšek. 5. října Placida Na svatého Placida, slunce ohně nevydá. vlasti zakotvil v dílech Ve stínu českých hradů (1934) a Pověstech českých hradů a zámků ( ). Toto dílo vyšlo znovu v reedicich Své hluboké znalosti uplatnil v knize Turistický průvodce po 130 českých hradech a jejich dějinách (1937). Velmi zajímavá byla kniha Boubín šumavský prales, vydaná v roce Jedná se o téměř encyklopedii známé šumavské hory se všemi jejími atributy. Konečně v roce 1937 vychází nejčtenější a nejznámější kniha Skauti na Otavě (v poválečném vydání jako Junáci na Otavě). V tomto prvním vydání spisovatel v duchu doby se velmi nelichotivě zmínil o A. Hitlerovi, což se mu stalo později málem osudné. Jiří Pavel o otcově knize napsal: Spisovatel v ní zúročil své mnohaleté zkušenosti skautského vůdce a vyznal se ze svého niterného vztahu ke krajině svého dětství, k Prácheňsku a Pošumaví. Na rozdíl od jiných knih se skautskou tématikou nalézáme v ní i prvky vzdělávací, historiografické a přírodovědné, nenásilně začleněné do textu. Prosadit skautskou tématiku v době vrcholu publikační činnosti Jaroslava Foglara znamenalo velký Pavlův úspěch. V Kutné Hoře vydal poslední svůj román Švanda dudák. Příhody strakonického dudáka (1940). Za působení v Plzni, Rokycanech a Kutné Hoře se pouze okrajově věnoval povídkové tvorbě, poněvadž vedle náročné inspektorské práce a starostí o rodinu mu nejvíce času zabírala tvorba románová. V roce 1942 byl školní inspektor Josef Pavel dán předčasně do výslužby. Okupanti nemohli ve funkci strpět českého spisovatele a vlastence. Dr. Jiří Pavel se mnou diskutoval o použitém pojmu málem osudné. Neznal jsem souvislosti, a proto jsem původně uvažoval napsat pouze osudné. (Viz předchozí zmínka.) Vysvětlil mi: To, že otec byl zbaven úřadu a penzionován, nemluvě o zákazu vydávání dalších připravovaných knih a publikování povídek, mu patrně zachránilo život. Heydrichiáda si vyžádala tisíce obětí právě z řad vlastenců a pracovníků kulturní fronty. Určitě by byli okupanti na mého otce nezapomněli, navíc by se pomstili za zmínku o Hitlerovi ve Skautech na Otavě. Takto zmizel v ústraní. Až do konce války se obával každého zazvonění zvonku na našich dveřích, každého zaklepání. Neměl strach o sebe, bál se o nás. Tak vlastně je lépe napsat málem osudné, když nejstrašnějšímu údělu naše rodina naštěstí ušla. Krátce po skončení války byl Josef Pavel reaktivován. Prožité roky obav o osud rodiny se neblaze projevily na jeho zdravotním stavu. Pro chatrné zdraví školní službu musel předčasně opustit. Stačil ještě připravit nové vydání skautských příběhů jako Junáci na Otavě (1946) a 2. vydání Pověstí českých hradů a zámků. Napsal také deset povídek, z nichž ta poslední, Hvězdy na nebi ( ve Slovíčku), jakoby předurčovala brzkou spisovatelovu cestu na hvězdné nebe české literatury Dokončit první dva díly zamýšlené Vlastivědy Čech. Zůstaly nevydány. 8. května 1948 se životní osudy Josefa Pavla uzavřely. Po smrti spočinul natrvalo ve svém rodném milovaném kraji, na prácheňském lesním hřbitůvku. Nezažil tak další útok na své literární dílo. Junáci, Paduán, Menšík a hrdinové Pavlových povídek překáželi novému režimu. Nová doba chtěla mít nové hrdiny. Téměř padesát let trvalo ticho, než v roce 1995 se dostalo aspoň na Pověsti českých hradů a zámků. Snad smrt byla k spisovateli milosrdná, a nedala mu zažít druhé hluboké ponížení v životě. Dovolím si ještě jednou citovat z dopisu Dr. Jiřího Pavla: Vadil otcův často vyslovovaný obdiv k prezidentu Masarykovi. Jeho hluboké sympatie ke skautskému hnutí, které oslavil v jedné ze svých nejúspěšnějších knih aj. A tak jeho knihy znovu, tentokráte po čtyřicet roků, nesměly být vydávané a o samotném autorovi se mlčelo. Závěrem lze uvést, že knihy a povídky Josefa Pavla jsou stále poutavou četbou, ne však snadno dostupnou. Dávno jsou rozebrané. Představují hodnotnou četbu se vzdělávacím kontextem a své čtenáře inspirují i k vědomí odpovědnosti za uchování velkého dědictví minulosti a přírodních krás naší země. Děkuji Dr. Jiřímu Pavlovi a dalším členům rodiny Josefa Pavla za účinnou pomoc a poskytnutí studijních materiálů. Případné zájemce o vydání některých Pavlových děl ochotně s rodinou zkontaktuji. MILAN POKORNÝ Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech, vždy v době od do hod Sušice Horažďovice Kolinec Klatovy Kašp. Hory Pod záplatou nebe temný svist polí stesk prázdných vinic bolí Opilost tmy jak černý Harlekýn probouzí sny a splín Na polích sklízejí mák alej všemi barvami hraje rubíny trousí po cestách a víno zraje J. D. 8. října Brigity O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. 15. října Terezie z Avily Svatá Terezie zasazuje zimní okna. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 16. října Havla Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima. Jaký den Havel ukazuje, takový se zima objevuje. Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto. Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý. Déšť na Havla, déšť na Vánoce. Nalévá-li Havel, bude horké léto.

5 Z počátků sušického divadelnictví III. Sedm let hubených Sušičtí divadelníci samozřejmě proti zákazu protestovali. V protestu vysvětlovali, že divadlo sehrává nezastupitelnou roli v kulturním životě města, má nemalý podíl na stálém růstu konta Lidumilného spolku a navíc se zabíraný sál pro potřeby úřadu nehodí. Jde o pouhou zvůli. Purkmistr i magistrát protest podpořili. Ve městě není jiný vhodný sál pro divadelní produkce. Kvůli nevýhodnosti sálu pro zřízení kanceláří přijela do města dokonce krajská komise. Jak jinak, než že sušický protest zamítla. Sál je třeba vyklidit do osmi dnů. Členům spolku Fialkovi, Kekensteinovi a Angelisovi vynesl protest vlastní finanční ztrátu, protože museli návštěvu komise z úředního nařízení včetně dopravy a pohoštění sami platit. Divadlo usnulo. Studenti sice chtěli v září roku 1825 sehrát nacvičenou operu. Magistrát krajskému úřadu doporučil operu povolit. Doslova se psalo, že studenti hrají dobře volený a cenzurou povolený kus, k povzbuzení ctnosti, odstranění neřestí a panujících předsudků. Žádost byla zamítnuta. O rok později do Sušice přijela divadelní společnost Augusta Fugera. Hrála v maličkém sálku Maštovského hostince (později známého jako hotel Fialka). Sušičtí ochotníci se dohodli, že Fugerem zřízené jeviště odkoupí. Sehráli proto rychle nacvičené dvě hry 9. a 29. srpna 1826 a z výtěžku zaplatili, co Fuger požadoval. Ochotníci, hlavně studenti, mezi nimiž byli dva Hoškovi synové a syn lékárníka Firbase, znovu požádali o povolení her v radním sále. Ten pro úřadování nevyhovoval. V zimě se nedal vůbec vytopit, i v létě zde stále chladno a přítmí. Postupně byly kanceláře zrušeny a po nějaký čas se zde dokonce skladovalo obilí. Do třetice krajský úřad sušické divadlo zakázal. Zakázána jsou všechna venkovská divadelní představení, včetně studentských prázdninových. Sušice byla považována za venkovské provinční městečko. Ne nadarmo se říká, že lepší než jít ke kováříčkovi je dojít rovnou ke kováři. Bývalý sušický ochotník a student Antonín Scheinost se stal v roce 1827 vychovatelem prince z Thurn Taxisů. Dostal se do vysokých politických kruhů a při návštěvě Opočna se zmínil 14. září jsem se zúčastnil celodenního odborného semináře ve Vodňanech, pořádaného k 300. výročí vysvěcení poutního kostela na nedalekém Lomci. Samozřejmě nejvíce mne zajímaly pasáže řady přednášek, vztahujících se přímo k Sušici nebo Sušicku. Znovu jsem si uvědomil, jaký vskutku vzácný poklad má naše město v obrazu Matky Boží Bolestné, své ochranitelky a přímluvkyně. Vždyť v Mariánském atlase jihočeského baroka se sušická Madona společně s Nezamyslickou těšily největší úctě hned po tzv. Strakonickém Palladiu, Panně Marii Vítězné Bělohorské! Ze Sušicka na čelném místě se objevuje ještě Madona Strašínská. U Sušické Madony je dokonce doložena od 17. století existující kniha zázraků. Jiná zmínka se týkala dnešních Nalžovských Hor. Odtud do Skočic se měl údajně dostat zázračný obraz Panny Marie Pomocné, kopie milostného obrazu pasovského, dnes umístěného na hlavním oltáři městského kostela v Innsbrucku. Skočice v polovině 17. století patřily Riesenberkům stejně jako Nalžovy. Nalžovský obraz, dnes uctívaná Panna Maria Skočická, snad v nalžovském zámku poškodili švédští vojáci, a proto byl převezen do bezpečnějších Skočic. Po porážce Masnfeldových vojsk v bitvě u Zahájí (vítězný Buquoy) totiž jižní Čechy zůstaly dobře ochráněny po celou dobu třicetileté války od větších vpádů stavovských a švédských vojsk. Obraz věnoval Ferdinand Václav Švihovský z Riesenberka své manželce hraběnce Polyxeně Lidmile roz. ze Žďáru. Ta jej nechala pověsit ve zvlášť upraveném zámeckém pokoji ve Skočicích, neboť žádná kaple ani kostelík dosud v obci nebyly. Podle pramenů obraz byl ve Skočicích od roku V místnosti s obrazem povolil pražský arcibiskup sloužit bohoslužby. Když vypukl zhoubný požár ve Skočicích, znamenal pohromu pro celý zámek a přilehlé hospodářské budovy. Od žáru dokonce popraskaly zdi. Avšak mariánský obraz se všemi textilními doplňky byl nalezen zcela nepoškozený a neporušený. Po požáru byla zřízena malá kaple, do níž obraz v roce 1678 umístili. Polyxena Lidmila byla druhou manželkou Ferdinandovou. Ten zemřel v roce v roce 1668 a byl pochován v hradešickém kostele. Vdova se zakrátko znovu provdala za Ignáce Karla ze Šternberka. Již za držení obrazu nalžovským panstvem byl uctíván jako knížeti Colloredo Mansfeldovi o sušickým potížích. Kníže ztratil slovo u nejvyššího purkrabího hraběte Chotka a přimluvil se jistě i na dalších nejvyšších místech. Sušičtí proto podali v únoru 1827 novou žádost, tentokráte do Prahy zemskému prezidiu. Magistrát opět vyšel vstříc prohlášením, že místnost je zcela prázdná, nevyužívaná a kanceláře jsou zřízeny jinde. Rok se sice čekalo, ale v dubnu 1828 přišlo povolení hrát šest her ročně. Nějakou dobu trvalo obnovení činnosti, sestavení souboru i nácvik her. Tak až v roce 1829, při další návštěvě Fugerovy společnosti v Sušici, sehráli ochotníci po několika létech první nacvičenou hru, Müllerovu Trauerspiel. Hrálo se zřejmě stále u Maštovských. Do léta však ochotníci staronové divadlo v radním sále k velké radosti měšťanů obnovili. Vl. Holý popisuje sušické nové divadlo: Stálo opět ve velké radní síni, která byla v pravé polovině prvního patra radnice, hledíme-li na průčelí. Byl to sál dost prostorný, přes 11 m dlouhý a skoro 9 m široký, s klenbou přes 5 m vysokou, neboť sahala až do poloviny nynějšího druhého patra (psáno autorem ovšem před současnou i minulou přestavbou radnice, pozn.), které tehdy pro místnosti nebylo využito. Měl pět vysokých oken s kamenným ostěním a nadokenními římsami, rozdělených prostředním kamenným sloupkem vlastně na dvě sdružená okna, jež byla zasklena kolečky v olovu. Dvě byla v průčelí radnice, tři v jihovýchodní frontě. Také ostění dveří byla z kamene, s kamennými naddveřními římsami. Podlaha byla cihlová, v koutě u chodby stála ohromná kachlová kamna. A tak tato místnost, vystavěná na počátku 18. století, působila asi ještě styrobylým, důstojným dojmem. Část místnosti ovšem zabralo jeviště, které stálo nejspíše před okny do průčelí. Pražský herec Jan Kaška se ve svých zápiscích zmiňuje:»městské divadlo, vystavěné na radní síni, je dosti pěkné i prostranné. Mohlo se však za poloviční peníz ještě vkusněji a příhodněji vystavěti. Všecko je příliš hmotné, příliš důkladné a pevně pracované. Každá lať, každé prkno mimo podlahu může býti na tak malém divadle o polovičku slabší.«(na Kašku tedy divadlo asi velký dojem neudělalo? Pozn.) Průčelí jeviště bylo malováno na plátně, za jeviště vedly po stranách dvoje dveře. Před oponou byl orchestr (sedm pultů, sedm lavic s dvanácti plechovými svítilnami), oddělený od parteru, který byl postaven amfiteatrálně a měl šest dlouhých lavic. Příchod k předním místům byl uzavřen dvířky. K zadní stěně přiléhala malá galerie se dvěma lavicemi. Všechno ovšem nebylo zařízeno najednou. Ochotníci zdokonalili zařízení ještě r. 1831, kdy bylo teprve postaveno pódium a pevná místa v hledišti, a asi i později se zlepšovalo. Musíme si představit velkou tíseň za jevištěm, které nemohlo mít hloubku větší než tři metry, orchestr přilepený na oponu a těch několik lavic, přeplněných měšťanstvem, tísnícím se i na malé galerii, odkud bylo možno jistě podat ruku diváku v přízemí. Kontakt mezi hledištěm a jevištěm byl zajisté intimní. Ale ani v Praze ochotnická divadla nebývala větší a na sušické poměry to tedy bylo divadlo dosti pěkné a prostorné. Tolik z popisu Vl. Holého. Podle prof. Vl. Holého připravil Milan Pokorný Ve Vodňanech o Sušici zázračný a zázraky pokračovaly i ve Skočicích. V několika přednáškách byl také zmíněn Jan Ignác Dlouhoveský, příslušník starobylého českého rodu s kořeny v Dlouhé Vsi u Sušice, arcibiskup pražský. Zasloužil se o zvelebení řady poutních míst a přiznání jejich poutního statutu. Zvláštní pozornost byla věnována tradicím putování do známých českých poutních míst. Tak např. ve svatohorských pramenech jsou uváděny na přelomu 17. a 18. století záznamy o poutnících z města Kašperských Hor, městyse Kolince, vsi Strašína, města Sušice a vsi Žichovic. Podobně se chodívalo např. do Dobré Vody u Březnice, Lštění, již zmíněných Skočic, Dobré Vody u Nových Hradů, Lomce atd. Zbývá jen dodat, že dopolední části semináře se zúčastnil Otec biskup Jiří Paďour, který nejen pozorně vyslechl všechny přednášející, ale také krátce účastníky pozdravil. V proslovu zdůraznil význam semináře. Pokud jsem něčeho mohl litovat, potom jen skutečnosti, že naši oblast jsem vlastně zastupoval sám, a to ještě pouze ze soukromé iniciativy. MILAN POKORNÝ Historie V 80. a 90. letech 19. století byly zakládány nové velké továrny s moderními stroji, které dokázaly vyrábět levnější a kvalitnější zápalky. To vedlo k postupnému zániku malých provozoven založených na ruční výrobě. Ovládnout evropský sirkařský průmysl se pokusil i americký koncern Diamond Match Corp. Moderní výroba, která by byla schopna konkurovat této americké konkurenci, vyžadovala velkorysé investice do nového zařízení. Velkou ranou pro rakouské sirkařství byl i požadovaný zákaz používání jedovatého bílého fosforu, který byl původcem velmi nebezpečné nemoci, tzv. fosforové nekrózy, což také nutilo továrny pořizovat si nové stroje na výrobu bezpečnostních zápalek a řada z nich na tuto investici již neměla finanční prostředky. (Na tomto místě je třeba připomenout, že Bernard Fürth jako první na světě začal zápalky bez jedovatého fosforu vyrábět již v roce 1848 ve své továrně ve Zlaté Koruně. V roce 1851 byly vystavovány na světové výstavě v Paříži. Zájem obchodníků však tato nejedovatá zápalka vzbudila až o několik let později, kdy vstoupila na trh pod názvem švédská zápalka.) strana 5 Z dějin sušického sirkařství (4) Bylo jasné, že této situaci mohou jednotliví výrobci čelit pouze společnými silami za účasti mocných finančních institucí. To vše vedlo v roce 1903 ke vzniku koncernu SOLO, Zündwaren und Wichselfabriken Act. Ges. (SOLO, továrny na zápalky a leštidla, akc. spol.) se sídlem ve Vídni, jehož součástí se staly i oba sušické podniky Bernarda Fürtha a Vojtěcha Scheinosta. Etikety se jménem Bernarda Fürtha byly přesto vylepovány na krabičky až do roku 1916 a zkratka F. B. zůstala na nálepkách SOLA až do znárodnění v roce Také nálepky se jménem Vojtěcha (Adalberta) Scheinosta se objevovaly až do roku 1916 a zkratka A. S. (Adalbert Scheinost) na nich zůstávala až do roku 1932, kdy byla výroba zápalek v této továrně zrušena. V roce 1912 se asi 24 dalších sirkáren spojilo a založilo akciovou společnost HELIOS. Velký podíl na jejímž vzniku měli synové Františka Scheinosta, kteří již měli svou továrnu i v Postřelmově. První světovou válku i nové společenské a politické poměry po roce 1918 přežily obě sušické sirkárny celkem bez větších pro- Soutěž k 165. výročí vzniku výroby zápalek v sušici V letošním roce tomu bude přesně 165 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila první sušická zápalka. Za tu dobu se zápalky a později i značka SOLO staly neodmyslitelným atributem města Sušice. V dnešní době moderních zapalovačů je zápalka zpravidla přijímána jako sice běžná, ale celkem nezajímavá součást našeho života, ale její historie nezajímavá není. A proto Muzeum Šumavy ve spolupráci s Městem Sušice a SOLO Sirkárnou, a. s., připravilo malou soutěž věnující se historii i současnosti sušické zápalky, či sirky. Soutěž bude mít celkem tři kola, každé po třech otázkách. Odpověď na všech devět otázek zasílejte najednou na adresu Muzea Šumavy (Muzeum Šumavy Sušice, Náměstí Svobody 40, Sušice). Obálku nebo korespondenční lístek výrazně označte nápisem SOUTĚŽ. Nezapomeňte napsat své jméno a adresu. Veřejné slosování soutěže proběhne koncem října, přesné datum bude včas uvedeno v Sušických novinách. Na výherce čekají ceny a na všechny přítomné zajímavý program. 2. část Dnes přinášíme další tři otázky malé soutěže věnované sušickému sirkařství. Připomínáme, že soutěž má celkem tři kola, každé po třech otázkách. Odpověď na všech devět otázek zasílejte najednou na adresu Muzea Šumavy (Muzeum Šumavy Sušice, Náměstí Svobody 40, Sušice). Obálku nebo korespondenční lístek výrazně označte nápisem SOUTĚŽ. Nezapomeňte napsat své jméno a adresu. V druhém kole soutěže se budeme věnovat více současnosti 4. Kdy byla v sušické sirkárně zavedena výroba papírových zápalkových krabiček, tzv. přířezů? 5. Zkuste odhadnout, kolik zápalkových krabiček bylo v sušické sirkárně vyrobeno v loňském roce? 6. Uveďte alespoň jednu ze dvou hlavních surovin zajišťujících hoření, které se dnes při výrobě bezpečnostních zápalek používají. zř blémů, i když bylo nutné prosazovat se opět na světových trzích, kde se zatím usadili Japonci a Švédové. Změna společenských a politických poměrů vedla také k tomu, že z továren HELIOS a SOLO, které zůstaly na území ČSR, vzniklo v roce 1921 SOLO, spojené československé akciové sirkárny a lučební závody se sídlem v Praze. Krátká poválečná konjunktura znamenala sice nové rozšíření výroby, ale velká hospodářská krize ve třicátých letech dopadla i na výrobu zápalek. Dlouhodobou krizí byly postiženy zvláště exportní zakázky a potíže způsobila i nová zápalková daň zavedená v roce Z těchto důvodů byla roku 1932 uzavřena druhá, tzv. horní továrna, založená Vojtěchem Scheinostem. V pátek 11. března 1932 se v sušické hořejší továrně vyráběly sirky naposledy a o den později byla výroba úplně zastavena. Vedení společnosti SOLO se však snažilo najít pro stávající tovární objekt novou výrobní náplň a tak v srpnu roku 1933 byla v bývalé Scheinostově sirkárně zahájena zcela nová výroba papírových impregnovaných nádobek SOLOKUP a průhledných obalů a nádobek FADUTUB z acetylové celulózy. Poptávka po nových moderních obalech byla záhy tak velká, že bylo nutno velice brzy pořídit nové stroje a výrobu rozšířit. V dolní továrně bylo období neobvyklého rozmachu a rozvoje před nástupem hospodářské krize doprovázeno rozvojem sociálních služeb pro zaměstnance. Tím bylo zavedení úrazového pojištění a zejména výstavba domu zdravotní péče v roce V objektu byla jídelna pro dělníky, zaměstnanci zde měli k dispozici lázně, pro děti dělnic zde byly zřízeny jesle, kde se o děti starala školená zdravotní sestra a MUDr. Jakub Skala. V objektu byla také lékařská ambulance a noclehárna pro venkovské dělníky. V roce 1938 byl založen Fond MUDr. Jakuba Skaly, který se staral o lékařskou péči a zajišťoval léky pro přestárlé zaměstnance a penzisty. Základem fondu se stala částka Kč věnovaná právě primářem MUDr. Jakubem Skalou. Fond byl zrušen po druhé světové válce a zbylou finanční hotovost převzal se souhlasem zakladatele Haléřový fond zaměstnanců Chemisolo sirkárna. TOMÁŠ CIHLÁŘ, ZDEŇKA ŘEZNÍČKOVÁ V říjnu si připomeneme Vintíř poustevník, blahoslavený, narodil se někdy kolem roku 955 v Duryňsku, zemřel 9. října 1045 v Březníku (Dobrá Voda u Hartmanic). Byl synem knížete von Schwarzburg Käfernburg a příbuzným císaře Jindřicha II., jehož sestra Gisela se stala manželkou uherského krále Štěpána I. Svatého. Jako mladík se rád pohyboval v lehkomyslné poživačné společnosti. Teprve opat Godehard z Niederalteichu způsobil podstatnou změnu v jeho životě a roku 1005 se Vintíř stal mnichem. Před vstupem do noviciátu podnikl bosý cestu do Říma. Řádový slib složil až po dovršení 60 let. Roku 1008 odešel k Rezinbergu a roku 1011 potom hlouběji do lesů v údolí Ohře. Tam mýtil les a založil klášter Rinchnach (vysvěcen ). Poté se usídlil na tzv. bavorské stezce, důležité obchodní tepně mezi Bavorskem a Českou zemí, v místě kdysi nazývaném Březník, později přejmenovaném po léčivé studánce s radioaktivní vodou na Dobrou Vodu. Odtud vykonal řadu cest s politickým i misionářským posláním. Byl pochován v benediktinském klášteře v Břevnově u Prahy, který byl založen roku 993 jako první mužský klášter v Čechách. V Německu je Vintíř uctíván stále jako svatý. * Kryštof Vojtěch Harant z Polžic a Bezdružic spisovatel a skladatel, narodil se 4. října 1564 na hradě Klenová, byl popraven v Praze na Staroměstském náměstí 21. června Humanistické vzdělání získal na dvoře arcivévody Ferdinanda Tyrolského v Inšpruku ( ). Účastnil se války s Turky, cestoval po Palestině. Roku 1600 byl císařem Rudolfem II. povolán ke dvoru. Po bitvě na Bílé Hoře v únoru 1621 byl zatčen a později popraven. Jindřich Šimon Baar kněz, významný chodský spisovatel, narodil se v Klenčí, tamtéž zemřel Roku 1892 byl vysvěcen na kněze, kaplanem na různých místech, farářem v Klobukách a Ořechu, od roku 1919 na předčasném odpočinku v Klenčí v domě, který mu zakoupila jeho matka (nyní je v něm Baarovo muzeum). Procestoval několik evropských zemí, aktivně působil v reformním hnutí kněžstva. Svými články přispíval pod různými pseudonymy do mnoha časopisů. Autor povídek a románů.

6 strana 6 Vážené slečny, vážení pánové, milé holčičky a milí kluci! Srdečně vás všechny zveme do našeho tanečního klubu FIALKA, abyste i vy poznali, jak hezký je tanec když se to umí a zvládli třeba Waltz nebo Cha chu. Můžete se přihlásit do 20. října u trenérů klubu Jiřího Hájka a Gabriely Hájkové na tel ( ). Školné za pololetí je 550 korun (včetně 50 Kč členského příspěvku). Schůzka nových zájemců se uskuteční koncem října. Těšíme se na všechny nové tanečníky a tanečnice ve věku od šesti do dvaceti let! jgh Svatoboři v zemi Kalevalově aneb písně ze Sušice v zemi tisíce jezer Přístav v Helsinkách. Již se pomalu pro nás stává tradicí, že při pouťové výstavě drobného zvířectva ČSCH v Sušici, nám tato organizace poskytne ve svém areálu jednu voliéru pro opuštěná koťata. A tak díky těmto nadšeným chovatelům se o Sušické pouti vždy podaří umístit největší počet opuštěných koťat a koček do nových domovů. Letos se přímo na výstavě soucitní lidé ujali tří koťat, měli jsme i další telefonické kontakty, a tak nový domov našla i tři koťátka odebrána přímo od členů naší ZO ČSOP Zelená Šumava. Děkujeme tedy tímto ZO ČSCH v Sušici za jejich vstřícné jednání a za bezplatné poskytnutí jak klece, tak i místa. v jejich výstavním areálu. Jen díky této ochotě se naši svěřenci dostali k novým majitelům a konečně mohou začít žít svůj obyčejný kočičí život. Děkujeme i těm, kteří se těchto tvorečků ujali a poskytnou jim nejen domov a lásku. Přesto i nadále zůstávají v naší péči další opuštěná zvířata, především kocourci, kteří doposud marně čekají na svoji životní šanci. Snad i na ně se usměje štěstí a najdou Aktuální nabídka zájezdů Cestovní agentury MKS sobota 23. října Hobby České Budějovice sobota 20. listopadu předvánoční Zwiesel sobota 4. prosince vánoční Vídeň Na uvedené zájezdy se můžete přihlásit v kanceláři MKS (Sokolovna 1. patro), nebo telefonicky na čísle Čtenáři nám píší Ráno nás vítá uplakaně. Do odjezdu trajektu směr Finsko máme osm hodin času. Sláva! Můžeme se zde poohlédnout po pokladech odvezených po třicetileté válce z českých zemí. Jsou však dobře ukryty, a tak alespoň obdivujeme staré město, radnici, královský palác, kostel se sv. Jiřím, Vasamuset a další památky. Utrmáceni očekáváme nástup na trajekt, kde se budeme moci uložit do postelí. Hrůza jímá některé citlivější členky sboru, když na palubě lodi zjišťují, že se právě nalézají pod hladinou Baltu a že tady v malé čtyřlůžkové kajutě budou muset přespat. Večer na otevřené palubě dal s pohledem na moře zapomenout na příští hodiny strávené pod jeho hladinou. Sledujeme noční život na lodi, na které může cestovat až dva tisíce cestujících a se zvědavostí suchozemců prolézáme loď, kde se dá. Noc pod vodou jsme všichni ve zdraví přežili. Ráno třetí den cesty je zase ubrečené. Pobřeží Finska se hlásí ostrůvky. Projíždíme úzkým průlivem, kde se zdá, že loď mezi skalami a pevností nepropluje. Vjíždíme do zátoky, na jejíchž březích se rozkládá hlavní město Finska Helsinky. Konečně! Ze sedmého patra lodi vstupujeme do dlouhého rukávu, kterým se s davem cestujících na běžícím chodníku dostáváme na pevnou zem. Sláva! jásáme. S nápisem Sušice nás vítá sbormistryně pěveckého sboru z Espoo. Nastupujeme do autobusu, který byl stejně jako my vyvržen z lodi na pobřeží, a ujíždíme do satelitního města Helsink Espoo s dvěma stovkami tisíc obyvatel a pětadevadesáti jezery. Město se rozkládá na pa- Foto: M. Váňová desáti kilometrech (2) pobřeží moře a jezer, takže není poznat, jestli jste u moře nebo u jezera. Je to druhé největší město Finska původně stavěné jako olympijská vesnice pro hry v roce Tady někde v univerzitním městečku bydlel i náš E. Zátopek s ženou Danou. Po hodině jízdy zastavujeme v areálu s obchodním a kulturním střediskem. Převlékání do krojů, společná zkouška s domácím sborem a ve dvanáct hodin místního času máme první společné vystoupení. Lidé se zastavují a poslouchají. Po vystoupení se k nám hlásí starší muž, který prý obchodoval v Čechách, a lámanou češtinou vzpomínal na píseň Nedaleko od Trenčína a tak mu ji zpíváme a muž dojetím slzí. Pokračování příště. JIŘÍ OUDES Zelená Šumava děkuje svůj vysněný ráj, což je teplé místo, trocha bezpečí a spousta lidské lásky. Ještě jednou děkujeme všem, kterým osud kteréhokoli zvířete není lhostejný. N. KOPELENTOVÁ, ZO ČSOP Zelená Šumava Zpívali jsme v Cantonigrós aneb Katalánci nejsou Španělé Pondělí , Amriswil Neoplán Oáza z Trutnova přistál před naší zuškou v Do se podařilo naložit spacáky, jídlo a dospěláky do přízemí, dvaačtyřicet zpěvaček a osm zpěváků do prvního patra. Ve překonává našich 540 koní německou hranici. Čtyřproudá dálnice je tak krásně jednotvárná, až zrak přechází. Některá děvčata z toho prý mají halušky, neboť jak vysvětlit, že vidí sníh a touží po sáňkování. Turniket v sanifairu na dálnici tě pustí na WC jen za 0,50. Ale když si něco koupíš vedle v samošce, ten padesátník ti bude odečten. To jsou vymoženosti, co? Bregenz, Bodamské jezero, na hranicích mávnutí ruky, St. Margaret a jsme v Amriswilu. Pan Karl Svec už nás očekává u atomového bunkru skvělé turistické ubytovny. Naše děti už tady budou spát potřetí. I tentokrát dostáváme kromě střechy nad hlavou také skvělé pochutnáníčko, protože těch řízků od maminek jsme už přejeděni Bando nevděčná! Po malé procházce a dohadování, kdo bude spát v první nebo druhé ložnici, postupně usínáme. Úterý , Amriswil V 9 00 přivezla paní Brigita ranní pochutnáníčko. Díky děvčata, která jste pomáhala. Procházíme Amriswilem a divíme se, kam zmizelo nádraží. Nezmizelo, jenom bylo přestavěno na supermarket. V jedenáct hodin nás čekají v domově důchodců. Obdivují náš pestrý program, a tak přidáváme Děvče orešanské, Babylons falling a Dyž sem šel na jarmark do Sušice. Po skvělém obědě leje jako z konve, ale my jdeme na hřbitov ke hrobu Václava Švece. Pokládáme kytičku vedle českého nápisu NEZAPO- MENEME a dvou kamínků ze Šumavy. Paní Loty na ně třikrát pomalu a něžně klade prsty a říká, že její Václav bude náš anděl strážný. Promoklí, ale šťastní, nasedáme a frčíme směr Barcelona. Středa , Barcelona Za ranního kuropění poslední zastávka před Barcelonou; snídáme vánočku s džemem a čaj. Familia Sagrada je stále rozestavěná, protože architekt Gáudí tu svým současníkům i potomkům navrhl fantastickou a nákladnou stavbu. V přístavu obdivujeme sochu Krištofa Kolumba, v katedrále sv. Eulálie zpíváme Rorando coeli. Pak už se rozcházíme podle zájmu do mořského muzea, na nákupy a muzeí Piccasa a Dalího. V nás naše Oáza odváží hledat kemp Pineda de mar. Bohužel, je obsazený, stejně jako dva následující. A tak nakonec zalézáme do spacáku pod piniemi. Čtvrtek , Cantonigrós Od sedmi do devíti se kukly bource morušového proměňovaly ve zpěváky ze Sušice. Poprvé v dějinách SDS spali pod širákem. Práskněte do koní, Stando a Dušane, v nás čekají v Cantonigrós, v katalánské vesnici, která již několik let pořádá mezinárodní sborové soutěže. Dostáváme identifikační náramky, bus číslo 26. Jsou už tady Slováci, Poláci, Filipínci, Japonci a Korejci. Obrovitý stan pro čtrnáct set posluchačů, menší stan pro čtyři sta strávníků, ještě menší stan pro WC a sprchy; stojany s vlajkami účastníků. Samozřejmě těch patnáct set zpěváků by ve vesnici neubytovali, tak nocují v rodinách po celém kraji. Jen my, Slováci a Rusové nacházíme svůj prozatímní domov v bývalém kněžském semináři v nedalekém městě Viku. Sem také po prvním nesoutěžním vystoupení odjíždíme. Pátek , Cantonigrós Nejdříve prohlídka třicetitisícového Viku. Kostelů je tu na desítky. Rozhodně víc než bank, poznamenává náš katalánský přítel Hilari. Starobylá Katedrála sv. Otce na Placa major nám učarovala. Dozvuk spočítal Dan na 10 až 12 sekund. Rorando tu znělo nádherně. Ve třináct hodin už jsme zase v soutěžní vesničce a obědváme krůtí maso zalité pomerančovou šťávou. Soutěžní skupina se připravuje, vzduch se tetelí, na slunci se nedá vydržet. Konečně! Nejdříve povinná P. Ebena De Angelis, pak Dvořákova Skromná a Lukášova Hejdum dá! Odcházíme kolem čekajících a tleskajících Korejek. Nakláním se k jedné a povzbudivě vykřikuji: Tfuj, tfuj, tfuj! Reagovala přiměřeně rozpačitě, kdo ví, co to v korejštině znamená. Ředitel festivalu na Čechy drží. Pozval nás do svého soukromého bazénu a my se cachtáme skoro dvacet minut. Pak pojednou mrak a déšť. Večer se opět vracíme do Viku, zkoušíme, kdo má hlad, ať si vezme chléb s paštikou a okurku. Buenos nočes! Sobota , Cantonigrós Ve Viku je trh. Máme dvě hoďky čas, tak jdem na to! Z klidného Placa major je najednou babylon plný melounů, hub, kohoutů, papoušků, humrů, šatstva a kraválu jako na trhu. Dvě hodiny uplynuly jako dvě chvilky a my musíme zas pětadvacet kilometrů serpentin do Cantonigrós. Folklorní kategorie je už v plném proudu, my jdeme na řadu až čtyřiadvacátí. Adéla začíná suverenně Helo, Heleliško, děvčata tančí báječně. Paní Svatava by měla radost. Jak ale bude porota hodnotit zároveň smíšené sbory z Japonska, spirituály z Ameriky či originální Korejce, to nevím. Po obědě zůstávají zájemci o taneční soutěž, ostatní odjíždějí na výlet do svérázné vesničky Rupit. Zde se opět dělíme na plaváčky a turisty. V rázovitých krámečcích ochutnáváme žaludeční likér a kupujeme suvenýry. Majitel starožitnictví nás zastavuje a brebentí svojí katalánštinou tak dlouho, dokud nepochopíme, že nás poznal a slyšel na prvním vystoupení. A dokonce, že se mu nejvíc líbilo to pá pá, dádádá no přece Fašank! Není to úžasné? V už jsme zase doma ve Viku. Neděle , Cantonigrós Poslední soutěžní den. Nastupujeme v pořadí: Dunajské vlny BL, Radost RUS, Soeul COR, Granolers E, Kodály H, Boys Iskra RUS, SDS CZ, Michalovce SK, Toepei Taiwan. Konečně výsledky: v ženských sborech jsme devátí, ve folkloru třináctí, a v dětských sborech sedmí. Tedy žádná světová špička, ale slzičky zklamání. Nu co, hlavně, že jsme byli při tom! Stálo to za to. Za chvilku to rozbalíme ještě na závěrečném koncertě. A opravdu. Po skončení přicházejí gratulovat Bulhaři, Slováci a Baskové. A také paní porotkyně z Kolína nad Rýnem. Bulhaři chtějí především noty, Baskové přijet do Prahy. Závěrečný večer v semináriu nebere konce. Pondělí , St. Raphael V 8 15 opouštíme Vik a hrdé Katalánsko. Před námi Franca Francia France. Obědváme u benzinky polévku, párky a jablka. V přilehlém lesíku na nás řvou cikády. Jsme v Provenci, nedivme se! Projíždíme Arles a vzpomínáme na Vincenta van Gogha. V St. Raphaelu nás čekají zpěváci sboru L Esterelenco, u kterých byli vloni ubytováni Svatoboři. Úterý , St. Raphael Postupně se scházíme na pláži proti hotelu Beau sejour, v místě, kde už dvakrát dováděli Svatoboři. Kromě sedmičlenné skupiny v Lucu jsme tady všichni. Vyprávíme si o svých hostitelích a užíváme si jediného dne u moře: Já jsem byla s Luckou, Vlaďkou a Alčou u Bárta Simpsona v Cannes. K večeři jsme měly barbecue, víno, limonády Na snídani opět u krásně prostřeného stolu na zahradě voněly kruasany, nutela, džemy, jogurty, sýry, bagety a kornfleky. Odpoledne jsme navštívily centrum filmových festivalů. Vyfotily jsme se na červeném koberečku a poměřovaly dlaně s otisky Mickeyho, Stona, Bruce Willise, Belmonda a dalších. Ve jsme zpívali v Centre Culturel. Byl to poslední koncert našeho zájezdu a kromě toho amriswilského a závěrečného v Cantonigrós, nejhezčí. Bohužel, během zpívání muselo odejít do šatny dvanáct zpěváků, aby se léčilo z celodenního pobytu u moře. V sále posluchači vyžadovali další přídavky, v suterénu naše Hanka a Honzíci bojovali s úžehy a úpaly. Bohužel, nemohli tu bitvu dovést do vítězného konce sami. Podobně jako před třemi léty v Alsasku hostitelské maminky a babičky začaly radit a telefonovat pro lékařskou pomoc. Přijely čtyři sanitky a sedm dětí odvezly do francouzského hospitalu. My ostatní jsme hodinu napjatě čekali v restauraci u pláže. Byla to hodina nekonečná. Telefon! Hurá! Nikdo nemusí zůstat! Všichni se vracíme domů! Všude dobře, doma nejlíp! Z deníku Sušického dětského sboru vybral JOSEF BAIERL

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Před soumrakem/before Sunset * Romantický příběh dvojice, která se seznámila před lety a dnes se znovu setkává. Hrají: Ethan Hawke, Julie Delpy aj., režie Richard Linklater. USA, titulky, 80 min., od 12 let, vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Kráčející skála/walking Tall * Velká akční podívaná inspirovaná skutečnými událostmi. Hrají: The Rock (Dwayne Johnson), Neal McDonough aj., režie Kevin Bray. USA, titulky, 86 min., od 12 let. Vstupné 60 Kč (úterý středa) Můj soused zabiják 3/The Whole Ten Yards * Pokračování populární krimikomedie. Nájemný zabiják Jimmy Tulipán Tudeski se vrací do práce Hrají: Bruce Willis, Matthew Perry aj., režie Howard Deutch. USA, titulky, 99 min., od 12 let. Vstupné 60 Kč. 7. (čtvrtek) Filmový klub Povídky z kuchyně/salmer Fra kjokkenet * Absurdní komedie inspirovaná skutečným výzkumem životního stylu domácností v 50. letech. Nominace na Oscara v r Hrají: Joachim Calmeyer, Tomas Nosrtrom aj., režie Bent Hamer. Norsko, titulky, 95 min., od 12 let. Vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít! (pátek sobota) Věčný svit neposkvrněné mysli/eternal Sunshine Of The Spotless Mind * Dramatický příběh o vymazání vzpomínek na milovanou bytost. Chceme to však doopravdy? Hrají: Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood aj., režie Michel Gondry. USA, titulky, 105 min., od 15 let. Vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (neděle pondělí) Non plus ultras * Příběh fotbalových fanoušků vychází ze skutečných událostí, které se odehrávají na fotbalových stadionech. Hrají: Vladimír Dlouhý, Matěj Hádek, Jana Hlaváčová aj., režie Jakub Sluka. ČR, 87 min., přístupný, vstupné 70 Kč (úterý středa) Vaterland lovecký deník * Dobrodružný thriller s prvky černé komedie o návratu na staré rodinné državy, který nemusí být bez problémů Hrají: Karel Roden, Petr Forman aj., režie David Jařab. ČR, 101 min., přístupný. Vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít! (čtvrtek pátek) Terminál/The Terminal * Přijíždí do New Yorku, nesmí vstoupit na půdu USA, a tak žije v letištním terminálu. Hrají: Tom Hanks, Catherine Zeta Jones aj., režie Steven Spielberg. USA, titulky, 123 min., přístupný. Vstupné 55 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (sobota neděle) Dům z písku a mlhy/house Of Sand And Fog * Psychologické drama o soupeření dvou zcela rozdílných lidí, které rozděluje rasa, pohlaví, názory i kultura. Hrají: Ben Kingsley, Jennifer Connely aj., režie Vadim Perelman. USA, titulky, 126 min., od 15 let. Vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít! Bílou pastelkou do tmy Studenti se zapojují do dobročinných projektů Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu když třeba na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře na slepou bábu. Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem, o. p. s., pořádá 18. října 2004, u příležitosti mezinárodního Dne bílé hole, už 5. ročník celonárodní veřejné sbírky na podporu těžce zrakově postižených pod názvem Bílá pastelka. Více než 3400 lidí se v tento den již pátým rokem spojí, aby pomohli. Oblečení do triček s logem sbírky, budou nabízet za finanční příspěvek 20 Kč a více originální bílé pastelky jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Mezi těmito dobrovolnými pracovníky jsou nejen studenti středních a vysokých škol, ale také patronka projektu hraběnka Mathilda Nostitzová a herečka Zuzana Stivínová. V Plzeňském kraji budete moci prodejce kromě Sušice potkat v těchto městech: Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Kdyně, Klatovy, Kralovice, Plasy, Plzeň, Rokycany, Stod, Stříbro. Finanční prostředky získané sbírkou budou rozděleny mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým. Výtěžek loňského ročníku byl v České republice Kč, z toho v Plzeňském kraji občané prostřednictvím 280 dobrovolníků přispěli částkou Kč. tz Věčný svit neposkvrněné mysli října Uznávaný scénárista Charlie Kaufman předkládá divákům velmi zajímavý snímek, který sice využívá fantastické prvky, avšak pojednávané téma je ryze pozemské a týká se každého z nás. Mladý muž prožije vztah s dívkou, která se však k němu náhle nezná a on zjistí, že si ho kvůli neshodám nechala vymazat z paměti. Trýzněný láskou podstoupí stejný proces. Ten probíhá ve spánku, v němž se mu vybavují (a vymazávají) různé epizody s milovanou ženou. Mladík chce proces zastavit, vymazávači však svůj úkol splní. Láska je však silnější než rozum a vůle, oba mladí lidé se znovu setkají a jejich příběh může začít nanovo. Výjimečný snímek natočený ve strohém moderním realistickém duchu se odehrává v ponurých podzimních dnech ve státě New York a ve zcela jiné poloze než obvykle se představí i Kate Winsletová a Jim Carrey. Název filmu je převzat z básně Alexandera Popea Héloise Abélardovi. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. Non plus ultras října Film zpracovává závažné téma fotbalového chuligánství v poněkud odlehčené formě. Děj se skládá ze sledu epizod ze života skupinky sparťanských fanoušků a zápletkou je návštěva dvou obstarožních a věčně opilých anglických rowdies. Režisér sám je vášnivý sparťan a na jeho filmu je vidět, že dobře zná prostředí i lidi, kteří se v něm pohybují. V hlavních rolích uvidíte Vladimíra Dlouhého, Janu Hlaváčovou, Oldřicha Kaisera a další. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Vaterland Lovecký deník října Debutující režisér David Jařab natočil podle vlastního scénáře příběh, v němž se mísí různé žánry černá komedie, drama i dobrodružný film. Dobrodružství prožívají bratři Czadští, kteří přijíždějí ze Západu zjistit, co zbylo z bývalého šlechtického rodového majetku. Ze zpustlého venkovského sídla nekouká žádný zisk, ukáže se však, že mužům jde zejména o lov na záhadné kostrouny, k němuž je inspirovaly dědovy zápisky a starobylé lovecké náčiní. Vyprávění obestírá atmosféra tajemství a i podle autorových slov jsou možné různé výklady tohoto bizarního loveckého dobrodružství. Na působivosti výsledku má podíl jak kvalitní herecké obsazení v čele s Karlem Rodenem, tak vynikající práce kameramana. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Terminál října Na letišti v Paříži žije již šestnáct let íránský bezdomovec, kterému říkají Alfréd. Přiletěl sem s jednosměrnou letenkou z Londýna, ale ukradli mu doklady. Tehdy prohlásil, že nemá žádné občanství, a ubytoval se v tranzitní hale. Tento skutečný životní příběh koupil režisér Steven Spielberg za tři sta tisíc dolarů, jež si Alfréd uložil u banky přímo na letišti A je tady námět na vynikající film. Na letišti v New Yorku vystoupí Viktor Navorský z fiktivní východoevropské země. Bě- Ještě můžete stihnout Šumavská Bramboriáda 2004 Petrovice u Sušice. 1. a 2. října tradiční i netradiční soutěže vztahující se k bramborám a jejich pěstování oblíbené soutěže: loupání brambor rukou pomocí ostrého nože nebo klasickou škrabkou, pytlování brambor, O nejhezčí bramboru, Bramborrallye, soutěž malých traktoristů a žonglování s horkými bramborami doprovodný program: vystoupení talentů, živá hudba a ohňostroj, výstavy, semináře o bramborách nejen pro zemědělce, ale i pro žáky a širší veřejnost soutěž o nejchutnější bramborové jídlo výstava zemědělské mechanizace, trh s rukodělnými výrobky zájemci se mohou zapojit jako soutěžící, obchodníci, řemeslníci nebo diváci do Šumavské Bramboriády Další informace o akci na tel in, as Každá obec nemá Sucháčovou! Tak by se ve stručnosti dala pojmenovat velká iniciativa, která se ve vydávání regionálních publikací v několika posledních létech vztahuje díky paní Jaroslavě Sucháčové ke Strašínu. Po dvou knihách»z podhůří Šumavy«a»Z podhůří Šumavy návraty«za vydatné podpory obce Strašína vyšla k jubileu 750. výročí první písemné zmínky o Strašínu další kniha, zaměřená tentokráte na dějiny obce, Strašín ze starobylých končin Šumavy. Vedle J. Sucháčové se na všech třech opravdu krásných publikacích podíleli další členové sehraného týmu Ludmila Hromádková a fotograf Jan Kavale. Náročné technické provedení provedly se zdarem Babka reklamní agentura a Typos Klatovy. Dovolím si citovat několik myšlenek z poslední knihy, prezentované o strašínském jubileu 11. září: Zatouláme se dobou dávno minulou s otisky mozolů tvrdých dlaní, s písmeny náhrobních kamenů na strašínském hřbitově a připomeneme si jména, která prostupují tisíciletím do přítomnosti. Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará generace má pocit, že s ní lepší svět odchází. A kruh se uzavírá. Ničím bychom nebyli bez předků rodu a jak je nesem v sobě, kéž oni tam v hrobě se za nás nestydí. Život běží a neptá se na cestu. Mnoho obcí má pamětní knihy, kroniky obecní, školní, hasičských sborů, divadelních spolků atd. Málo obcí však má takového obětavce, jako v J. Sucháčové obec Strašín. Ono vyhledávání nejpodstatnějších jevů, jejich přezkoumání a posléze interpretace vyžadují zkušenosti, erudovanost a hlavně nadšení. Rád věřím, že v dohledné době se o Strašínsku dočteme v dalším pokračování Z podhůří Šumavy. MILAN POKORNÝ hem letu došlo v jeho zemi k převratu a muž se ocitá v pozici člověka odnikud. Ovšem byrokratický systém s touto možností nepočítá a tak je třeba nechat nevítaného hosta v mezinárodní tranzitní hale, než se vše vyjasní. Viktor se životu na letišti přizpůsobí, najde si zde přátele, prožije milostný románek s letuškou, prostě na letišti bydlí. Snímek je kultivovaný, přiměřeně humorný i dojemný. Jestliže ještě dodáme, že v hlavních rolích uvidíte Toma Hankse, Catherinu Zeta Jones a další vynikající herce, určitě nezapomeňte přijít do kina. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Dům z písku a mlhy října Psychologické drama bylo natočeno podle stejnojmenného bestselleru Andreho Dubusea. Dominují v něm dva protihráči osamělá, životem zklamaná Američanka Kathy a aristokratický íránský plukovník Behrani, který po pádu šáha musel s rodinou emigrovat do USA, kde se usilovně snaží vydobýt si zpět své společenské postavení. Jádrem jejich sporu je bungalov na pobřeží, který Íránec koupí v dražbě a Kathy se jej snaží získat zpět. Narůstající rozkol nakonec vyústí v rodinnou tragédii. Režisér Vadim Perelman pochází z Ukrajiny a mohl se opřít o vlastní imigrantskou zkušenost. Ke kvalitě snímku přispívají i představitelé hlavních postav Ben Kingsley a Jennifer Connelly. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Filmový klub Povídky z kuchyně 7. října Smutná komedie norského režiséra Benta Hamera se rozvíjí na základě jednoduché anekdoty. V padesátých letech zaznamenalo švédské hospodářství velký rozmach a jeho úspěchy dorazily i do jednotlivých domácností. Prováděly se četné výzkumy, které měly ukázat, co vše je zapotřebí k tomu, aby rodina dobře fungovala. Jeden z nich se zaměřil i na domácnosti starých mládenců a cílovou skupinou se stane osmnáct dobrovolníků z norské vesnice Landstadu. Každý dostane svého pozorovatele, který má zaznamenat vše, co se v kuchyni odehraje. Jedním z dobrovolníků je i Izák, který se však nakonec se svým pozorovatelem spřátelí, i když jejich svérázné soužití netrvá dlouho. Autoři filmu staví na jednu stranu byrokracii odosobněné instituce, na druhou pak potřeby člověka, jež jsou tak prosté a jednoduché, že nepotřebují žádné zvláštní zásahy shůry. Snímek je velmi přívětivým dílem, s velkou dávkou absurdního humoru a satiry. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Filmové portréty Jerry Goldsmith 21. července letošního roku zemřel ve věku sedmdesáti pěti let jeden z nejlepších skladatelů filmové hudby, do níž jsme se mohli zaposlouchat v řadě významných a oblíbených filmů. Začal skládat pro televizi na přelomu čtyřicátých a padesátých let a později se věnoval jen skládání filmové hudby. Za drama Freund Tajná vášeň získal v roce 1963 svou první oscarovou nominaci. Později jich bylo ještě sedmnáct, samotnou cenu obdržel za horor Přichází Satan! Dokázal vyniknout prakticky v každém žánru složil celkem hudbu k více než 250 filmům. Mezi skutečně nejznámější filmové tituly patří zejména ty z žánru sci fi: Star Trek, Vetřelec, Planeta opic, ale i řada dalších Čínská čtvrť, Základní instinkt, První rytíř, Motýlek, Total Recall, Rambo a tak bychom mohli pokračovat až do konce. Soundtracky s jeho hudbou jsou vydávány znovu a znovu a mají tisíce nadšených fanoušků a sběratelů. Bohužel žádnou další filmovou hudbu Jerry Goldsmith pro své posluchače nenapíše. sz (Zpracováno podle časopisu Cinema)

8 strana 8 V neděli 19. září přivítalo sušické áčko na svém hřišti fotbalisty z Přeštic. Zápas měl zvláštní náboj zejména pro sušického trenéra Stanislava Trnku, který se právě v Přešticích narodil. Do utkání vstoupila obě mužstva opatrně. Týmy vycházely ze zajištěné obrany a vyčkávaly, kdo první hru více otevře. Zejména Veřejné bruslení čtvrtek sobota úterý čtvrtek úterý čtvrtek pátek Broušení bruslí: každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel Na judo přijeli mistři proto diváci moc šancí neviděli. V prvním poločase byla nebezpečná snad jen střela domácího Prchlíka z úhlu, se kterou si brankář hostí ale bez problémů poradil. Největší událostí před odchodem hráčů do kabin bylo tedy vyloučení hráče hostí ze 43. min. Oslabení Přeštic tak do druhé půle slibovalo útočnější pojetí domácích a snad i nějaký ten gól. Bohužel hned v 50. minutě obdržel druhou žlutou kartu domácí Marek a počet hráčů na trávníku se rázem vyrovnal. Nedlouho poté mířil ve velké šanci sušický Ritter hlavou pouze do břevna. Do dalších větších příležitostí však sušické Přeštice už nepustili. Jejich obrana fungovala ale jen za cenu drobných faulů ve středu hřiště, které rozhodčí často přehlížel. V 78. minutě šel pod sprchy po faulu na unikajícího Kočího další hráč Pozvánka na fotbal sobota starší žáci TJ Sušice Viktoria Plzeň B mladší žáci TJ Sušice Viktoria Plzeň B žáci B TJ Sušice Nezamyslice neděle starší minižáci A TJ Sušice Svéradice muži A TJ Sušice SK Horažďovice sobota starší žáci TJ Sušice SK Horažďovice mladší žáci TJ Sušice SK Horažďovice žáci B TJ Sušice Chanovice dorost B TJ Sušice Žichovice neděle starší minižáci A TJ Sušice Chanovice muži A TJ Sušice FK Tachov Sport V úterý 7. září vstoupil oddíl mladých judistů při Základní škole Dlouhá Ves do nového školního roku tréninkem, na který vedoucí oddílu Petr Hejplík pozval Richarda Mirwalda (trénuje při pražském oddíle TJ Sokol Žižkov 2) a Aleše Krajčoviče (získal v letech 1987 a 1922 titul Mistr ČR v judu). Trénink začal Aleš Krajčovič ukázkou základních chvatů s vysvětlením, že judo není útočné, ale vede k sebeobraně. Po ukázce s Richardem Mirwaldem, kdy chvat střídal chvat, byli do tréninku vyzváni i žáci, aby se aktivně zúčastnili a naučili se pár úchopů a také předvedli, co již umí. Na závěr jim Jiří Procházka předvedl boj s tyčí a děti si mohly zblízka prohlédnout samurajský meč. Nakonec vedoucí oddílu Petr Hejplík se svým kolegou ze sušického oddílu juda při DDM Petrem Kämpfem předvedli zápas, jehož rozhodčím byl Aleš Krajčovič. Chci poděkovat všem zúčastněným, děkuji za příkladnou spolupráci s DDM Sušice a zároveň se omlouvám ředitelce DDM Zdeňce Knězové za záměnu jména v minulém článku znovu děkujeme za zapůjčení tatami. Sportu zdar. J. SOUKUPOVÁ, ZŠ Dlouhá Ves Sušičtí závěr zápasu nezvládli hostí a Sušice měla opět výhodu jednoho fotbalisty navíc. Bohužel toho využít nedokázali. Naopak z brejků spíše hrozili hosté. První hlavičku ještě dokázal domácí brankář Kindelmann bravurně vyrazit, při dalším úniku přeštických útočníků v již probíhající 91. minutě byl již bezmocný. Sušice tak podlehla exdiviznímu soupeři 0:1, čímž jim po 7. kole v tabulce připadá sedmá pozice. Sušice Přeštice 0:1 Branka: 90. Cvachoušek ŽK 4:5 ČK 1:2 (52. L. Marek 44. Krs, 77. Mrázek) Diváků: 238 Rozhodčí: Šustek Sestava TJ Sušice: Kindelman Ritter, Hoda, Sachr, Marek L., Prchlík, Franěk (81. Holý), Hrach, Cihlář (66. Kodýdek), Kočí, Hubáček jon BC Sušice zve diváky na první zápasy Krajského přeboru I. třídy v basketbale mužů, které budou odehrány v tělocvičně ZŠ Lerchova v těchto termínech: v hod. BC Sušice Slavoj Plzeň v hod. BC Sušice SKB Rokycany B Přijďte naše mužstvo povzbudit v duelech se silnými soupeři budeme Vaši podporu určitě potřebovat! Časovka Sušice Modrava 13. Bottcher rally Vyškov Předposledním kláním sedmidílného šampionátu mistrovství ČR ve sprintrally byla soutěž, která se jela 11. září v okolí Vyškova. Pořadatelé trať oproti loňsku pozměnili, a tak se jelo na Moravě letos velice rychle. Na více jak sto posádek, včetně 17 historiků, čekalo osm rychlostních zkoušek o celkové délce 80 km. V čele průběžného pořadí figurovala liberecká posádka Štěpán Vojtěch Michal Ernst, a tak vyrazili na trať jako první. Na startu ale nechyběli jeho největší konkurenti v boji o titul, plzeňská dvojice Václav Pech jun. Petr Uhel. Ti si od začátku vytvořili drobný náskok, který v průběhu soutěže po desetinkách narůstal. Vedení si tedy udrželi bez problémů až Zdeněk Mráz úspěšně zdolává serpentiny na Srní. sové rozdíly v cíli jsou pouze ve vteřinách. Je důležité jet od začátku naplno, a proto každé malé zaváhání stojí jezdce i nějakou tu pozici. Na čtyřiadvaceti kilometrové trati s převýšením 430 m byl Terezce Pokorné zbývají poslední kilometry do cíle V sobotu 18. září se uskutečnil další závod Ramala Cupu, kterým byla tradiční časovka na Modravu. Trať se však oproti minulým ročníkům musela zkrátit z důvodu opravy komunikace v okolí Nového Městečka, a tak se nestartovalo jako vždy u cedule Sušice, ale v Autocampu Annín. Diváci ani jezdci tak nemohli srovnat časy z předchozích ročníků, a tak rekord na klasické trati, který činí něco málo přes 52 minut, zůstal prozatím nepokořen. Start byl tedy v Anníně, pokračovalo se do Rejštejna a na Čeňkovu Pilu, poté už následovala lahůdka závodu a sice serpentiny na Srní, kde je důležité zvolit správné tempo. Po tomto náročném výjezdu závodníci vystoupají na Antýgl a následuje pozvolný výjezd do cíle na Modravě. Časovky jsou výjimečné především tím, že se nedá příliš taktizovat. Cyklisté startují v minutových intervalech a čanejrychlejší jezdec týmu ANLEN Cyklo Švec Martin Červenka, který se v cíli mohl pyšnit časem 42 min 43 s. O více než minutu zpět skončil Michal Mašek z SKP Mariánské Lázně a na stupně vítězů v absolutní klasifikaci ještě vystoupil Karel Ptáček, hájící barvy týmu Cykloservex DURA- TEC. Z domácího týmu JIKO Čácha Sušice byl nejúspěšnější Zdeněk Mráz. Podal skvělý výkon a závod dokončil na 11. místě absolutně, kategorii Profi II C pak s tenkým náskokem dvou vteřin vyhrál. Mezi ženami byla nejúspěšnější teprve šestnáctiletá Terezka Pokorná z Hrádku u Sušice, která porazila nejednoho muže. Celý závod pořádal tým JIKO Čácha Sušice a Ing. Z. Pokorný, p. l. o. studio. Dík patří také sponzorům: Bretton, s. r. o., dovozce kol značky TREK, Ramala, Buderus, Axis, SOLO dřevařská Sušice, město Sušice, fa KORA- MEX, a. s., ELEPHANT COOP, s. r. o., Luboš Rada a Václav Zachata, všem pořadatelům a ELKA service, s. r. o., Ing. Švelch za zpracování výsledků. ab do cíle a v současné době ztrácí v průběžném pořadí na vedoucí příčku pouhé dva body. Druzí dojeli ve Vyškově po technických problémech v úvodní sekci soutěže Vojtěch s Ernstem a to jim prozatím k udržení průběžné první příčky stačí. Situace je tedy stále otevřená a jezdci i diváci se těší na poslední sprint letošní sezony v Sosnové. Překrásný byl také souboj o třetí pozici, kde byli hlavními aktéry Tomáš Vojtěch a domácí jezdec Jiří Volf. Zpočátku se ujal vedení starší z bratří Vojtěchů, ale na posledním měřeném testu dostal od Volfa šest vteřin a v cíli pak činil celkový rozdíl pouze pět desetin sekundy ve prospěch Volfa. Skupinu A tentokrát opanoval mladý Viktor Wagner. Na úvodním testu totiž nadělil letos už jistému mistru Petákovi 17 vteřin a vedení si udržel až do cíle. Suverén letošní sezony dojel tedy až druhý a na stupínek vítězů vystoupil v tomto roce poprvé ještě Petr Zedník. Od začátku soutěže se vedení v produkčních vozech ujal Drákula Dan Landa, ale po třetí zkoušce o něj přišel a nakonec dokončil rally jako třetí. Druhý skončil Josef Semerád, kterému stačí k mistrovskému titulu už jen opravdu málo. Vítězem se tedy stal ex mistr Petr Poulík. Ve Vyškově startovaly také dvě sušické posádky. Robert Achs s Filipem Langerem konečně spatřili cílovou rampu a dojeli si pro deváté místo ve skupině. Vítězství v dámském poháru patřilo Ivě Víchové s Katkou Achsovou, kterým patřila devátá příčka ve skupině. Historické vozy byly opět jednoznačnou záležitostí Romana Odložilíka se silným Porsche 911 Carrera S. Dva testy se podařilo vyhrát druhému Antonínu Blažkovi a třetí skončil Lubomír Tenkl. Po dvouleté přestávce se na soutěžní tratě vrátil olomoucký Pavel Nejedlý a spolujezdce mu dělal klatovský Richard Vojík. Představili vůz Austin Cooper 1300 S, který je velice rychlý. Avšak soutěžní přestávka se na jezdci projevila a jejich výkon stačil na slušné sedmé místo. ab

9 Inzerce/Informace Nejvíc lákala lanovka, koně a psi Letos už třetí ročník Podzimního srazu, pořádaného pionýrskou skupinou Otava v Sušici, se konal v autokempu Nové Městečko v sobotu 18. září. Pod širým nebem tu bylo pro rodiče a děti připraveno zábavné odpoledne plné her někdy velmi náročných a sportování. Příchozích návštěvníků bylo téměř dvě stě a všichni se skvěle bavili. Letos poprvé využili zvláštní autobus, který je dovezl přímo na místo a v podvečer zase domů. Na devíti stanovištích prokazovaly nejen děti svou zručnost pořádná zabíračka na opičí dráze, náročná, ale hodně vyhledávaná lanová dráha, střelba ze vzduchovky V obležení se ocitalo kolo štěstí, kde drobnost vyhrál opravdu každý. Sušičtí kynologové ze Základní kynologické organizace 301 předvedli ukázky výcviku psů, nechyběl ani jezdecký klub Jiřičná, který zajišťoval projížďky na koních. Den v přírodě se opravdu povedl i s počasím a za to, že všechno klaplo, si zaslouží poděkování všichni, kteří se na přípravách a realizaci akce podíleli. Sobota byla připravena pro veřejnost, členové PS Otava si ale pobyt v Novém Městečku protáhli. Bydleli tu od pátku do neděle. Prodloužený pobyt jim byl odměnou za práci na letním táboře. Další pozvánka od pionýrské skupiny Otava je neméně lákavá Výprava za barvami podzimu, 28. října. Pozvánku s bližšími informacemi najdete v příštích Sušických novinách. ps strana 11 Dům dětí a mládeže Sušice vás zve Kluby otevřených dveří Všem zájemcům nabízíme využití volného času u nás v DDM Zdarma kluby Kulečník, Stolní tenis, různé stolní hry aj. Sluníčko, Klubíčko Dům dětí a mládeže nabízí pro rodiče a jejich děti (od tří let) dva kluby: Sluníčko každou středu od 9 00 do Klubíčko každý čtvrtek od 9 00 do Poplatek: 30 Kč Cvičení pro mládež a dospělé Každé pondělí od do Tai či, poplatek 10 Kč/1,5 hod., od Jóga dospělí poplatek 20 Kč. Každý čtvrtek od do Aerobik, poplatek 15 Kč/hod., od do Kondiční cvičení, poplatek 15 Kč/hod. Nejede vám autobus? Dům dětí a mládeže Sušice nabízí pro všechny dojíždějící děti volné kluby (zdarma). Možnost napsání domácích úkolů, četba, kulečník, stolní tenis, stolní hry aj. Už nemusíte dlouho čekat venku v chladném počasí, přijďte k nám do DDM. Hledáme! Hledáme odborníka s dobrým vztahem k dětem, který by měl zájem vést kroužek šachů v DDM Sušice. Informace přímo v DDM nebo na tel

10 strana 12 Sušice Společenská zábava pátek 1. října v hod. Sokolovna 1. prodloužená lekce Kurzu taneční a společenské výchovy sobota 2. října od hod. Sokolovna Návrat pana Leguena aneb Víkend ve výtahu Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle vás zve do divadla na skvělou francouzskou komedii, ze které není úniku pátek 8. a 15. října v hod. Sokolovna Lekce Kurzu taneční a společenské výchovy čtvrtek 14. října v hod. Smetanův sál Musica Vagantium koncert renesanční hudby neděle 17. října ve hod. Sokolovna Pro dobrou zábavu hraje Jan Vondrášek čtvrtek 21. října v hod. Sokolovna Zábavný večer s režisérem Zdeňkem Troškou pořádá SDS Klatovy 11. a 12. října velký sál Sokolovny BURZA podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb podrobnosti uvnitř SN Tradiční Kloub Sokolovna tel každý pátek od hod. PDA Sušice diskotéka Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax: úterý sobota a hod. neděle hod. stálá expozice: sušické sirkařství, šumavské sklářství, sušický cínový poklad, regionální dějiny do 31. října 2004 Proměny Sušice výstava fotografií věnovaná proměnám Sušice za posledních sto let. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Kultura Oblastní kulturní přehled od 1. do 15. října a hod hod. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax: Kino pokladna otevřena od hod. tel , Informační středisko budova radnice (náměstí) tel , nebo Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko, veřejná internetová stanice Tel , Kašperské Hory Společenská zábava aktuální informace o akcích na tel Kino pátek v hod. Trója pátek v hod. U nás na farmě (školní představení otevřené i pro veřejnost) středa v hod. Život s Helenou Koncerty pátek v hod. kino K. Hory JUDr. Ivo Jahelka zpívající právník v pořadu Neznalost zákona neomlouvá čtvrtek v hod. kino K. Hory SOLASIDO pěvecká populární soutěž pro děti Výstava Práce žáků ZUŠ v Kašperských Horách v prostorách východní věže hradu Kašperk každou sobotu od hod. Sokolovna Disco pořádá R. Volf (disco vždy, pokud není plánovaná jiná akce) ostatní akce v kině čtvrtek, pátek 21. a od do hod. Prodej použitého textilu foyer kina, pořádá Klub kašperskohorských žen Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště) (přírodovědné pracoviště, pokladna) Stálá expozice Život a příroda Šumavy úterý neděle a hod. výstava Memento mori Smrt jako brána do věčnosti v historických dílech výtvarného umění, výstava ve spolupráci s více než desítkou českých muzeí a galerií trvá do Galerie Kašperské Hory tel v prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů úterý neděle hod. výstava Umění lehce erotické něžné motivy ve výtvarné kultuře století trvá do Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko, veřejná internetová stanice tel. kultura , informace , pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek a hod a hod a hod. Železná Ruda Muzeum Šumavy úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví tel Horažďovice Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! (oba dny ve hod.) Táta na plný úvazek On ví, co chce, ale ona to ví líp! Komedie. USA, titulky, od 12 let (oba dny ve hod.) Kráčející skála Město plné zločinců a drog musí vyčistit jen Kráčející skála. Akční thriller. USA, titulky, od 12 let (oba dny ve hod.) Non plus ultras Fotbal je jen záminka Komedie. ČR, přístupný (oba dny ve hod.) Vaterland lovecký deník Dobrodružný thriller s prvky černé komedie. ČR, přístupný (oba dny ve hod.) Stepfordské paničky Manželky ze Stepfordu mají tajemství. Komedie. USA, titulky, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel sobota ve hod. MASH rocková zábava úterý v hod. Zdeněk Troška Zábavný pořad s populárním režisérem a skvělým vypravěčem sobota ve hod. Sifon rocková zábava čtvrtek od 9 00 do hod. Prezentace SOU, OU a U Horažďovice sobota ve hod. Extraband Revival rocková zábava Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel úterý neděle hod. celoročně badatelské služby dotazy možno em: Nová expozice Všechno je jinak Unikátní nálezy, doklady, zbroje od pravěku až do 19. století trvá do konce září, od 9 do 16 hodin výstavy v zámecké věži konfrontační prostor VĚŽ Konfrontační fotografie Jiřího Lukeše a Lukáše Steklíka Klatovy Barokní lékárna denně kromě pondělí a hod. Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , Prodej katalogů, pohledů a plakátů Retrospektiva výtvarnice Alena Kučerová trvá do 31. října Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Zámek Klenová Stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové denně kromě pondělí a hod. Stálá expozice historický nábytek a české umění 20. století Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , Stálá expozice Historie Klatovska od do výstavní sál muzea Poslední leč výstava ze sbírek Vl. muzea do přednáškový sál muzea a vitriny Lidová architektura na Klatovsku završení projektu výzkumu probíhajícího v uplynulých letech v našem regionu Modrotiskařské dílny na Klatovsku Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Chanovice Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Volně přístupná exteriérová expozice osmi objektů. Pro hromadné výpravy (20 45 osob) po předchozím objednání na adrese: s výkladem průvodce. Pracovně-naučné pobyty pro mládež probíhají na detašovaném pracovišti v Chanovicích. Mladí lidé se zde mohou zapojit do očisty a konzervace sbírkových předmětů, realizace Expozice lidové architektury a dalších projektů ( , ). Bližší informace u Mgr. Smolíka na tel , Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax , říjen (o víkendech) , hod. Ostatní dny pouze na objednávku pro skupiny od 10 osob. Hrad Velhartice tel , říjen (o víkendech) a hod. Ostatní dny pouze pro skupiny na objednávku. Hrad Kašperk tel , říjen (denně kromě pondělí) hod. prostory východní věže Výstava prací žáků ZUŠ v Kašperských Horách Prostory západní věže nejsou veřejnosti zpřístupněny! tel říjen (o víkendech) Hrad Švihov a hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel , fax: pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí Katastrální úřad tel pondělí středa hod hod hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň Zubní pohotovost hod. 2. a 3. října MUDr. Fišer a 10. října MUDr. Kellermanová a 17. října MUDr. Kloučková a 24. října MUDr. Boltíková jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více