Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZŠ/523/2007

2 OBSAH Identifikační údaje...6 Charakteristika školy...7 Úplnost a velikost školy... 7 Historie školy... 7 Vybavení školy... 7 Charakteristika pedagogického sboru... 8 Charakteristika žáků... 8 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce... 8 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty... 8 Školní družina... 9 Školní knihovna... 9 Charakteristika ŠVP Učební plány platné do Učební plány platné od Učební osnovy...17 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. stupeň...17 ČESKÝ JAZYK 1. ročník...18 ČESKÝ JAZYK 2. ročník...19 ČESKÝ JAZYK 3. ročník...21 ČESKÝ JAZYK 4. ročník...23 ČESKÝ JAZYK 5. ročník...25 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň...28 ČESKÝ JAZYK 6. ročník...29 ČESKÝ JAZYK 7. ročník...32 ČESKÝ JAZYK 8. ročník...36 ČESKÝ JAZYK 9. ročník...39 ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň...43 ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník...44 ANGLICKÝ JAZYK 3. ročník...45 ANGLICKÝ JAZYK 4. ročník...46 ANGLICKÝ JAZYK 5. ročník...47 ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň...48 ANGLICKÝ JAZYK 6. ročník...49 ANGLICKÝ JAZYK 7. ročník...50 ANGLICKÝ JAZYK 8. ročník...51 ANGLICKÝ JAZYK 9. ročník...52 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE strana 2 z 274

3 MATEMATIKA 1. stupeň...53 MATEMATIKA 1. ročník...55 MATEMATIKA 2.ročník...56 MATEMATIKA 3.ročník...57 MATEMATIKA 4. ročník...59 MATEMATIKA 5. ročník...62 MATEMATIKA 2. stupeň...64 MATEMATIKA 6. ročník...65 MATEMATIKA - 7. ročník...67 MATEMATIKA - 8. ročník...70 MATEMATIKA - 9. ročník...72 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE...74 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - 5. ročník...75 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - 9. ročník...77 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA...78 PRVOUKA 1. ročník...79 PRVOUKA 2. ročník...81 PRVOUKA 3. ročník...84 VLASTIVĚDA...86 VLASTIVĚDA 4. ročník...87 VLASTIVĚDA 5. ročník...90 PŘÍRODOVĚDA...92 PŘÍRODOVĚDA - 4. ročník...93 PŘÍRODOVĚDA 5. ročník...94 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS...95 DĚJEPIS 6. ročník...96 DĚJEPIS 7. ročník...97 DĚJEPIS 8. ročník...99 DĚJEPIS 9. ročník OBČANSKÁ VÝCHOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. ročník OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. ročník OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. ročník OBČANSKÁ VÝCHOVA 9. ročník ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA FYZIKA 6. ročník FYZIKA 7. ročník FYZIKA 8. ročník FYZIKA 9. ročník CHEMIE CHEMIE - 8. ročník CHEMIE 9. ročník PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS - 6. ročník PŘÍRODOPIS 7. ročník PŘÍRODOPIS - 8. ročník strana 3 z 274

4 PŘÍRODOPIS - 9. ročník ZEMĚPIS ZEMĚPIS 6. ročník ZEMĚPIS 7. ročník ZEMĚPIS 8. ročník ZEMĚPIS 9. ročník UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA 7. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA 8. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA 9. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA 7. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA 9. ročník ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7. ročník VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. ročník VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - 9. ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ročník chlapci TĚLESNÁ VÝCHOVA 7. ročník chlapci TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ročník chlapci TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ročník chlapci TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ročník dívky TĚLESNÁ VÝCHOVA 7. ročník dívky TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ročník dívky TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ročník dívky ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň PRACOVNÍ ČINNOSTI ročník PRACOVNÍ ČINNOSTI ročník PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň TECHNICKÉ PRÁCE 6. a 7. ročník TECHNICKÉ PRÁCE 8. a 9. ročník SVĚT PRÁCE 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PŘÍPRAVA POKRMŮ ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI ročník strana 4 z 274

5 PRÁCE NA PC ročník DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY pro 2. stupeň SPORTOVNÍ HRY SPORTOVNÍ HRY 6. a 7. ročník chlapci SPORTOVNÍ HRY 6. a 7. ročník dívky SPORTOVNÍ HRY 8. a 9. ročník chlapci SPORTOVNÍ HRY 8. a 9. ročník dívky PRAKTIKA Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA 6. ročník FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA 8. ročník /1 hod. týdně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA 8. ročník / 2 hod. týdně CHEMICKÁ PRAKTIKA 9. ročník PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA - 6. a 7. ročník ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA - 8. a 9. ročník VÝPOČETNÍ TECHNIKA VÝPOČETNÍ TECHNIKA ročník SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY - 6. ročník SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY - 7. ročník KONVERZACE V JAZYCE ANGLICKÉM 2. stupeň KONVERZACE V JAZYCE ANGLICKÉM 6. ročník KONVERZACE V JAZYCE ANGLICKÉM 7. ročník KONVERZACE V JAZYCE ANGLICKÉM 8. ročník RUSKÝ JAZYK 2. stupeň RUSKÝ JAZYK 8. ročník RUSKÝ JAZYK 9. ročník DRAMATICKÁ VÝCHOVA 2. stupeň DRAMATICKÁ VÝCHOVA 6. ročník SEMINÁŘ Z MATEMATIKY SEMINÁŘ Z MATEMATIKY ročník SEMINÁŘ Z MATEMATIKY ročník UŽITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI UŽITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 7. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí Hodnocení žáků Autoevaluace školy Příloha č ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU strana 5 z 274

6 Předkladatel: Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Havířov Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace zpracovaný podle RVP ZV Název školy: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 1/ Havířov-Šumbark Ředitel: Mgr. Vladimír Kosňovský Kontakty: Telefon: , Fax: Web: Zařazení do sítě škol: IZO základní škola: IZO školní družina: REDIZO: IČ: Koordinátoři: Mgr. Vladimír Kosňovský, Mgr. Gabriela Němcová Zřizovatel: Statutární město Havířov, okres Karviná právní forma: obec IČO: adresa: Svornosti 2/86, Havířov-Město Kontakty: Telefon : Fax: Platnost dokumentu od: 1. září 2007 Podpis ředitele školy Razítko školy Mgr. Vladimír Kosňovský strana 6 z 274

7 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy dle zřizovací listiny je 530 žáků. K bylo ve škole zapsáno 205 žáků, kapacita je využita na 39%. Ve všech ročnících je vždy 1 třída. Ve škole je celkem integrováno 10 žáků se zdravotním postižením. Se sociálním znevýhodněním je asi 69% žáků (viz samostatná část Charakteristika žáků ). Historie školy Naše základní škola je jedna ze dvou nejstarších škol v Havířově. Byla otevřena v r.1954 uprostřed nově budovaného sídliště. V 60. letech minulého století navštěvovalo školu více než 1000 žáků. Obyvatelstvo školského obvodu však začalo stárnout, měnila se i jeho národnostní a sociální struktura a počet žáků ve škole neustále klesá. V obvodu je také nejvyšší míra nezaměstnanosti z celého města. Vybavení školy Materiální: Škola je dobře vybavena učebnicemi, klasické trojrozměrné pomůcky jsou již částečně opotřebované a zastaralé. Naopak se stále rozvíjí informační technika a rozšiřuje se nabídka výukového SW. V rámci finančních možností školy jsou doplňovány pomůcky i odborná literatura. Prostorové: Areál školy tvoří 3 vzájemně propojené budovy, školní dvůr a menší hřiště. Hlavní budova je třípatrová. V přízemí sídlí vedení školy, v patrech jsou třídy, kabinety a odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy, cizích jazyků, přírodopisu, dramatické výchovy, stolního tenisu a multifunkční učebna s audiovizuální a IC technikou a školní knihovna. V suterénu jsou umístěny šatny a školní dílny. Škola v loňském roce vybudovala keramickou dílnu. V budově tělocvičny je také nářaďovna a šatna se sociálním zařízením, které však již nesplňuje požadavky hygienických norem v přístupu ke sprchám. V budově školní družiny je v přízemí prostorná jídelna a dobře vybavená výdejna jídla, které se dováží z centrální školní kuchyně. Z bývalého bytu školníka byla vybudována cvičná kuchyně pro žáky. V patře budovy se nachází komplex heren školní družiny a učebna výpočetní techniky, kterou mají možnost žáci školní družiny odpoledne využívat. Školní dvůr je nově předlážděn. Využívá se k cyklistickým jízdám zručnosti a k soutěžím na Den dětí, Den Země, rodinným olympiádám a akcím školní družiny. Školní hřiště je bez běžecké dráhy. V menší části se nachází hřiště na odbíjenou, ve větší části je umístěno doskočiště a vrhačský sektor. Zbylá plocha se využívá na kopanou. Technické: Dle plánu ICT se škola zaměřila na rozvoj počítačové sítě a počítačového vybavení. Žákům jsou k dispozici 2 učebny výpočetní techniky s 46 počítači a multimediální učebna s interaktivní tabulí.dvě odborné učebny jsou vybaveny dataprojektory. Vyučujícím je umožněn přístup do sítě a připojení k internetu ve sborovně, ve všech kabinetech a odborných učebnách, v nejbližších třídách u kabinetů a ve školní knihovně (celkem 9 přenosných počítačů). Všichni mohou používat 2 kvalitní kopírky s možností tisku z počítačů. Škola má na technické práce kvalitně vybavenou dílnu a cvičnou kuchyňku. Hygienické: Po rekonstrukci sociálních zařízení je na každém patře k dispozici WC chlapců, dívek a učitelů s dostatečnou kapacitou a úklidové komory, školní družina a tělocvična mají vlastní sociální zařízení. Pouze u tělocvičny zatím nejsou technicky dořešeny sprchy. strana 7 z 274

8 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelem, zástupcem ředitele, 12 učiteli (z nichž 10 splňuje odbornou kvalifikaci), 2 vychovatelkami školní družiny (splňují odbornou kvalifikaci). Učitelé mají řadu funkcí, např. výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy atd. Ve sboru převládají ženy, věkové složení je různorodé. Všichni pedagogové se podle plánu DVPP vzdělávají na akcích pořádaných zejména NIDV a KVIC. Všichni v projektu PI SIPVZ absolvovali školení úrovně Z a část absolvovala moduly úrovně P. Charakteristika žáků Žáci pocházejí ze školského obvodu naší školy, pouze několik je z okolních obvodů. Část rodin, ze kterých žáci pocházejí má nízkou socio-kulturní úroveň, která se odvíjí od vysoké nezaměstnanosti obyvatelstva a jeho různorodého kulturního a sociálního složení. Romského původu je asi 50% žáků. Přibližně 40% rodičů všech žáků je evidováno na Úřadu práce. Asi 10% je pod soustavným dohledem odboru sociálních věcí a asi 30% žáků pochází z neúplných rodin. V škole se vzdělává 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je dlouhodobě zapojena do ekologického projektu hnutí TEREZA Les ve škole, škola v lese. Škola dlouhodobě spolupracuje se Zoologickou zahradou Ostrava při ekologických a výukových projektech. Je také sponzorem klokana rudokrkého, jemuž se finanční dary poskytují z výtěžku pravidelných sběrových akcí. Další dary z těchto akcí poskytuje škola dětskému oddělení NsP v Havířově. Dlouhodobý projekt školy Den Země je zaměřen na ekologické soutěže žáků a řešení ekologických problémů. Škola také každoročně pořádá pro žáky týdenní lyžařský výcvik. Od školního roku 2009/2010 je škola zapojena do dvou projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v základních školách. 2. Nastavení systému podpory rovných příležitostí v základních školách na území města Havířov. V rámci tohoto projektu budou pracovat ve škole 2 asistenti pedagoga. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách a dle přání rodičů také osobně nebo telefonicky. Pro rodiče, veřejnost a okolní mateřské školy pořádá škola každoročně týden otevřených dveří, rodinnou olympiádu a dětská divadelní představení. Škola má s mateřskými školami uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci, které také zahrnují možnost používat hřiště, tělocvičnu a učebnu výpočetní techniky pro děti předškolního věku. Pravidlem bývají návštěvy nejstarších dětí z MŠ ve vyučování 1.ročníku ZŠ. Ve škole od jejího vzniku vyvíjí aktivní činnost Sdružení rodičů a přátel školy, které ve spolupráci s učiteli pořádá karnevaly, sportovní soutěže, Mikulášské nadílky, zájezdy, výlety, atd. Výbor SRPŠ se každý měsíc na svém zasedání schází se zástupci školy a projednává společnou činnost. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. zřizovatel zřizuje školskou radu. V této radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků spolupracuje škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná pobočka Havířov. Při zajišťování kulturních akcí spolupracuje škola s Městským kulturním střediskem, Městskou knihovnou a Muzeem Těšínská. S Magistrátem města Havířova spolupracuje škola především tím, že žáci zajišťují kulturní programy na vítání občánků, každoročně pořádáme jarní a podzimní úklid okolí školy. Závažné problémy týkající se vzdělávání, výchovy žáků a spolupráce s jejich rodinami řeší škola za pomoci odboru sociálních věcí. strana 8 z 274

9 V oblasti řešení sociálně-patologických jevů a dopravní výchovy spolupracuje škola s Městskou policií a Policií ČR. Policisté také připravují pro žáky besedy a vykonávají hlídkovou činnost v okolí školy. Škola je zapojena v programu prevence kriminality, který realizuje Policie ČR a v programu Ajaxův zápisník. V oblasti tělovýchovy a sportu spolupracuje škola s TJ Slovan. Škole je zapůjčováno atletické a fotbalové hřiště. Škola také spolupracuje se Sportovním klubem stolního tenisu Baník Havířov. Škole je zapůjčována herna stolního tenisu. V oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracuje škola s Centrem prevence v Českém Těšíně, Střediskem volného času a Střediskem integrace menšin. Školní družina Zajišťuje výchovu žáků mimo vyučování. Přihlášeným žákům zabezpečuje zájmovou a sportovní činnost. Pod dohledem vychovatelek mohou žáci také plnit domácí přípravu na vyučování nebo rozvíjet své dovednosti v práci s počítači. Kapacita družina je dle zřizovací listiny 50 žáků a je využita na 100%. Školní knihovna Má dvě části. Žákovskou a učitelskou knihovnu. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Veškerý fond je bohatě využíván ve výuce. strana 9 z 274

10 Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, možností a schopností pedagogického sboru a materiálního vybavení školy. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti žáků, kteří by měli získávat znalosti a dovednosti dobře uplatnitelné v praktickém životě a měli by získat dovednost sami se učit a nalézat potřebné informace. K tomuto cíli vede zavádění efektivních metod výuky, týmová práce formou skupinového a projektového vyučování, vzájemné respektování a ochota spolupráce mezi žáky navzájem. Vzhledem k tomu, že žáci nejsou všichni stejně nadaní, budou pedagogičtí pracovníci uplatňovat diferencovaný přístup a vést žáky k samostatnému myšlení, rozhodování a uznávání jejich osobností. U žáků méně nadaných se vytvoří maximální podmínky k jejich intelektuálnímu růstu. Školní vzdělávací program uvádí do souladu odborné znalosti z přírodních i humanitních věd s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Žáci budou také vedeni k dodržování pravidel, zejména slušného chování a pravidel školního řádu. Budou vedeni k odpovědnosti za své činy. Škola neuvažuje o specifickém zaměření na některou oblast vzdělávání. Zaměřuje se na všechny žáky a na všechny oblasti, které jsou pro žáky potřebné. Důležitou doplňující úlohu ke školnímu vzdělávacímu programu tvoří zájmové vzdělávání ve školní družině organizované podle vlastního vzdělávacího programu, systém zájmových sportovních i mimosportovních kroužků a spolupráce se sdružením rodičů a přátel školy, které pořádá ve spolupráci s pedagogickými pracovníky pro žáky sportovní a kulturní akce celoškolního rozsahu. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 1) Žáci se specifickou poruchou učení budou (se souhlasem zákonných zástupců) odesláni na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení budou tito žáci zařazeni do reedukační péče. Pro tyto žáky bude na základě žádosti rodičů vypracován vyškolenými pedagogy individuální vzdělávací plán. Podle doporučení školského poradenského zařízení budou respektovány konkrétní způsoby reedukace, počty hodin, pomůcky a způsob hodnocení. Žáci s jiným druhem zdravotního postižení nebo znevýhodnění se budou vzdělávat s ohledem na druh a stupeň jejich poruchy. 2) Žáci se sociálním znevýhodněním budou pod zvýšeným dohledem všech vyučujících, výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů. Bude-li potřeba, zařídí jim škola také péči sociálních pracovníků. Jedná se o žáky, které je často potřeba začlenit do kolektivu a normálního života, protože pocházejí z málo podnětných rodin, které silně podceňují úlohu vzdělání a výchovy. Specifická péče těmto žákům bude spočívat v uplatňování vhodných postupů, způsobu organizace výuky a vhodných metod a forem práce. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Nadaným žákům, kteří jsou v běžných třídách bude věnována zvýšena individuální péče, budou pověřováni náročnějšími úkoly, vedením skupin, bude jim umožněna prezentace jejich vědomostí před třídou a budou připravováni na soutěže a olympiády. U žáků mimořádně nadaných bude škola postupovat podle školského zákona. strana 10 z 274

11 jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Průřezové téma Enviromentální výchova je realizováno v rámci celoškolní akce Den Země, průřezové téma Mediální výchova v rámci vydávání školního časopisu. 1. OSV - Osobnostní a sociální výchova 2. VDO - Výchova demokratického občana 3. EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. MKV - Multikulturní výchova 5. EV - Environmentální výchova 6. MDV - Mediální výchova Tematický OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň okruh Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Čj, Hv, Vv Čj Hv, Vv Hv, Vv Vv Vv F, Čj, D, Z, Vv, Čjs Pč, Sh, Drv F, Vv, VkZ, Čjs, Uvč Čj, Pč, Vv, Sh Ch, F, Čj, Rj, VkZ, Vv, Fp Ov, VkZ, Pč, Vv, Tv, Sh Tv Tv Tv, Sh Tv, Sh VkZ, Tv, Pč, Sh Ov Ch, F, Čj, Rj, Hv, Chp VkZ, Pč, Tv, Sh Ch, Tv, Pč, Sh VkZ, Pč Kreativita Vv Vv Hv, Pč, Vv, Drv Hv, Pč, Vv, Uvč Ch, Hv, Pč, Fp, Vt Ch, Čj, Pč, Hv, Vt Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Aj Čj, Vv Ov, VkZ, Čj ČJ, Prv Prv Vl Ov, Aj, Drv Čj, Vv Vv Vv Vl, Čj Čj, Aj Čj, Pč, Vv, Čjs, Drv Ov, Aj Ov, Čj, VkZ, Pč, Čjs, Uvč Čj, Rj, Hv, Ov Čjs Aj, Čjs Ch, Ov, Aj Vl Ov Čj, Vv, Pč Pč Čj VkZ Čj, Rj, Ov, Pč Čj Ov, Čj, D Čj, D Vv Ch, Ov, Aj strana 11 z 274

12 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematický 1. stupeň 2. stupeň okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Prv, Tv, Pč Tv, Pč Prv, Tv, Pč Pč, Ov Pč, VkZ, Fp Prv Aj, Ov Aj D, Ov Čj, D, Ov Vl Ov Aj D, VkZ, Ov Vl Vl D, Hv, Tv, Sh Hv, VkZ, D, Tv, Ov, Sh Tv, Sh Aj, D, Z, Tv, Ov, Sh VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematický 1. stupeň 2. stupeň okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Hv, Vv Aj, Hv, Vv Aj, Hv, Vv Inf, Vl Aj, Z Čj, Aj, Tv, Hv, Vv, Uvč, Ajk Inf Pč Z, VkZ, Ov, Pč, Ajk D, Př, Hv D, Hv, Vv, Uvč Hv, Tv, Vv, Rj Aj, Z Hv, VkZ, Tv, Rj Ov, Vv Aj, D, Ov,Hv, Vv Tematický MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň okruh Kulturní diference Prv, Hv, Tv Prv, Hv, Tv Hv, Čj, Tv Aj, Hv, Tv Aj, Tv Tv Hv, Tv Lidské vztahy Hv, Tv Čj, Prv, Hv, Tv Čj, Hv, Tv Čj, Aj Čj, Aj Tv Čj, Tv Z, Ov, Vv, Tv Z, Tv Etnický původ Prv Hv Čj, Hv Z D, Z D, Př, Aj D, VkZ Multikulturalita Aj Čj, D, Ov, Čjs D, Ov, Hv, Vv, Čjs Čj, Aj, Rj, Hv, Ov Čj, Hv, Rj Princip sociálního smíru a solidarity VkZ Aj, Z, Ov strana 12 z 274

13 Tematický ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Vv Prv, Vv Vv Přv, Aj Přv, Aj Př, Z, Vv, Přp Př, Přp Přv F, Př, Z Aj, VkZ, F Pro/Den Země Prv, Pč Pro/Den Země Pč Pro/Den Země Prv, Pč Pro/Den Země Pč Pro/Den Země Inf Pč Pro/Den Země Z, Vv Prv, Vv Vv Vv Přv, Vl Přv Tv, Pč, Ov, Uvč Pro/Den Země Př, Z, Ov, Vv Tv, Pč, Vv SP Ch SP Ch, F, Př, Z, VkZ SP Pro/Den Země Ch, F, Z, VkZ, Aj, Vv SP Z, Tv, Ov, Vv SP SP Ch, F, Př, Chp SP Pro/Den Země Ch, F, Př, Z, Ov, Chp SP Ch, Aj, Vv Tematický MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň okruh Receptivní činnosti: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti: tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Vv Vv Čj, Vv Čj, Přv Čjs, Ov Ov Pč, VkZ, Ov Čj Čj Ch, Pč, Hv Vv Vv Čj Čj Hv Čj, Hv Hv Čj Čj Čj Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Pro/školní časopis Inf Pro/školní časopis Inf Inf Inf Inf Pro/školní časopis Aj, Pč Pro/školní časopis Pro/školní časopis Aj, Pč Pro/školní časopis Uvč Pro/školní časopis VkZ, Vt Pro/školní časopis Aj Pč, Ov Ch, D, Pč, Čj Pro/školní časopis Inf, Vt Pro/školní časopis Aj, Vv Vysvětlivky: Př daný tématický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace Pro/ projekt SP/ samostatný vyučovací předmět strana 13 z 274

14 Učební plány platné do Učební plán pro 1. stupeň Ročník Vzdělávací oblast Název předmětu zkr Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 52 Celkem Z toho DČD Český jazyk a lit. Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informační a komunikační Inf technologie Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda Přv Hudební výchova Hv Umění 12 a kultura Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti Pč Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkr. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Ročník Celkem z toho DČD Český jazyk a lit. Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informační a komunikační technologie Inf Člověk a společnost Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Chemie Ch Člověk a příroda 25 Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Výchova ke zdraví VkZ Člověk a svět práce 4 Pracovní činnosti Pč Povinně volitelný Volitelné 10 Pvp předmět Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace DČD disponibilní časová dotace strana 14 z 274

15 Učební plány platné od Učební plán pro 1. stupeň Ročník Vzdělávací oblast Název předmětu zkr Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 52 Celkem Z toho DČD Český jazyk a lit. Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informační a komunikační Inf technologie Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda Přv Hudební výchova Hv Umění 12 a kultura Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti Pč Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Zkr. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Ročník Celkem z toho DČD Český jazyk a lit. Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informační a komunikační technologie Inf Člověk a společnost Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Chemie Ch Člověk a příroda 25 Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Výchova ke zdraví VkZ Člověk a svět práce 4 Pracovní činnosti Pč Povinně volitelný Volitelné 10 Pvp předmět Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace DČD disponibilní časová dotace strana 15 z 274

16 Volitelné předměty 2. stupeň Název volitelného předmětu Zkr. Ročník Ruský jazyk Rjv Seminář z matematiky Ms Seminář z českého jazyka a literatury Čjs 2 2 Konverzace v jazyce anglickém Ajk 2 1 Výpočetní technika Vt 2 2 Sportovní hry Sh Přírodovědná praktika Přp 2 2 Fyzikální praktika Fp 2-1, 2 Užité výtvarné činnosti Uvč 2 Enviromentální výchova Ev 2 2 Chemická praktika Chp Dramatická výchova Drv 2 Pracovní činnosti 2.stupeň Název Ročník Technické práce Svět práce 1 1 Příprava pokrmů 1 1 Provoz a údržba domácnosti 1 1 Práce na PC 1 1 k učebnímu plánu: Disponibilní časová dotace na prvním stupni je věnována posílení hlavních vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, Matematika, Vlastivěda a Přírodověda Volná disponibilní časová dotace na druhém stupni je použita na posílení hlavních předmětů: Český jazyk a literatura, Matematika, Fyzika a Přírodopis. Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace, další cizí jazyk je realizován v 8. a 9. ročníku po 3 hodinách. Pracovní činnosti na 2. stupni jsou realizovány v rámci vzdělávacích oblastí:svět práce, technické práce, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti a práce na PC. Z organizačních důvodů budou vyučovány ve 2 hodinových celcích jednou za 14 dnů. strana 16 z 274

17 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Učební osnovy ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. stupeň Předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 9 hodin týdně ve 2. ročníku 9 hodin týdně, od hodin týdně ve 3. ročníku 10 hodin týdně, od hodin týdně ve 4. ročníku 8 hodin týdně v 5. ročníku 7 hodin týdně Zaměření vzdělávací oblasti: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Předmětem prolínají průřezová témata OSV -Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy, Komunikace MKV - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení Klíčové kompetence Kompetence k učení zdokonaluje se ve čtení s porozuměním formuluje vlastní myšlenky, interpretuje vlastními slovy získané informace aplikuje naučená pravidla a vzájemně je propojuje Kompetence k řešení problémů navrhuje různá řešení problémů, dokončuje úkoly a zdůvodňuje své závěry s dopomocí najde požadované informace uvědomuje si, že nezdar při řešení není osobní nezdar je schopen zkonzultovat správnost řešení Kompetence komunikativní vyjadřuje se srozumitelně a výstižně, rozšiřuje si slovní zásobu komunikuje ve skupině, vede dialog vyjadřuje a snaží se obhajovat svůj názor, připustí omyl využívá encyklopedie, dětské časopisy, PC Kompetence sociální a personální pracuje ve skupině, spolupracuje při řešení problému netoleruje projevy šikany a rasismu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá vytváří si pozitivní představu o sobě samém Kompetence občanské snaží se vcítit do situací druhých lidí uvědomuje si své školní povinnosti a zodpovědnost za svou práci poznává naše kulturní tradice a aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní udržuje pořádek na svém pracovním místě organizuje svou pracovní činnost pracuje s ohledem na úhlednost, čistotu strana 17 z 274

18 ČESKÝ JAZYK 1. ročník Komunikační, slohová, jazyková a literární výchova Živá abeceda pozná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká písmena a hlásky správně přečte,vysloví a napíše jednotlivá písmena a hlásky Živá abeceda (1. období) čtení Slabikář (2. období) čtení Psaní Vyjadřovací schopnosti skládá slabiky, slova a jednoduché věty skládá slabiky, slova a jednoduché věty čte slabiky, slova a jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací snaží se pochopit přečtenou větu, dokáže ji opakovat rozlišuje zvukovou podobu slova, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky správně sedí při psaní rozlišuje psací a tiskací písmena napíše psací písmena velké a malé abecedy a snaží se dodržovat správný tvar písmene zvládá správný postup při psaní daného písmene přepíše tiskací písmo do psané podoby napíše diktát jednotlivých písmen, slabik, slov a jednoduchých vět porozumí psanému textu píše správné tvary číslic vytvoří smysluplné jednoduché věty formuluje otázku a odpověď dramatizuje jednoduchý text (živelná pohroma) vypráví pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy recituje zpaměti básničku (min. 4 verše) nakreslí myšlenku, obsah daného textu, který je přiměřený věku dítěte MDV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality -kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (kriticky přistupovat k médiím a vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku) Vv, Prv, M, Pč Vv modelování písmen M, Prv OSV Osobnostní rozvoj -Rozvoj schopností poznávání -Sebepoznání, sebepojetí Sociální rozvoj Komunikace (vyprávění příběhu ) Vv doplnění textu obrázkem skupinová forma exkurze do městské knihovny kooperativní výuka návštěva divadelního představení strana 18 z 274

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Platnost od 1. 9. 2013

Platnost od 1. 9. 2013 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI A OSOBNÍ SVOBODĚ Platnost od 1. 9. 2013-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Výchova k odpovědnosti

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více