Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva 2008 Držitel certifikátu ISO 9001:2000

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2008

3 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 5. PROFIL NEMOCNICE 9 6. HOSPODAŘENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA GRANTOVÉ STUDIE POSKYTNUTÉ DARY INFORMACE VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 Sb SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI KLINICKÁ ROČENKA 33 I. dětská interní klinika 33 II. dětská klinika 39 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení 43 Centrální operační sály I 45 Centrální operační sály III 48 Centrální sterilizace 49 Dermatovenerologická klinika 50 Dětská oční klinika 54 Diagnosticko-terapeutické centrum 58 Dětské rehabilitační oddělení 60 Gynekologicko-porodnická klinika 62 Chirurgická klinika 67 Interní hematoonkologická klinika 72 Interní hepatogastroenterologická klinika 88 Interní kardiologická klinika 94 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 101 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 107 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 110 Klinika dětské neurologie 114 Klinika dětské onkologie 118 Klinika dětské ORL 124 Klinika dětské radiologie 127 Klinika dětských infekčních nemocí 130 Klinika infekčních chorob 133 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 137 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 140 Klinika nukleární medicíny 144 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 147 Klinika úrazové chirurgie 150 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 154 2

4 Léčebna pro dlouhodobě nemocné 157 Neonatologické oddělení 159 Neurochirurgická klinika 162 Neurologická klinika 167 Oční klinika 173 Oddělení hygieny a epidemiologie 176 Oddělení klinické biochemie a hematologie 177 Oddělení klinické hematologie 180 Oddělení klinické mikrobiologie 187 Oddělení klinické onkologie 190 Oddělení lékařské genetiky 193 Oddělení léčby bolesti 197 Oddělení radiační onkologie 199 Oddělení ORL 201 Ortopedická klinika 204 Poliklinická ambulantní část 208 Psychiatrická klinika 210 Radiologická klinika 215 Rehabilitační oddělení 219 Tkáňová banka 222 Transfuzní oddělení a krevní banka 225 Urologická klinika 228 Ústav patologie 232 Ústavní psycholog 236 Metodické poznámky OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SLOŽKY 240 Centrum informatiky 240 Ekonomické oddělení 240 Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky 240 Oddělení hospodářsko-technické správy 241 Oddělení řízení jakosti 241 Tiskový mluvčí 242 Ústavní lékárna 242 Útvar krizového řízení 243 Útvar ředitele pro vědu, výzkum a školství 243 3

5 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno INFORMACE O FN BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská BRNO tel: fax: IČO: DIČ: CZ/ Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Byla zřízena ke dni 1. ledna 1998 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví. 4

6 2. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, v úvodním slovu výroční zprávy roku 2007 jsem uvedl, že nejzásadnější změny nás čekají v roce příštím. Tak se i stalo. Byla dokončena výstavba truamatologického centra, které po auditu získalo tento statut, zakotvený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, a bylo slavnostně za přítomnosti pana ministra Tomáše Julínka dne 5. prosince 2008 otevřeno. Centrum je plně funkční a pokrývá veškeré požadavky na ně kladené. Děkuji všem, kteří se na plnění tohoto cíle významně podíleli. Jsou vás stovky. Postupně byly naplňovány i další strategické cíle naší nemocnice. Zrekonstruována byla dvě oddělení Gynekologické-porodnické kliniky, před otevřením je nové Endoskopické centrum, které je vybaveno nejmodernější technikou a bude organizováno podobně jako Centrální operační sály. Začaly reálné projekční práce na stavbě nové Gynekologicko-porodnické kliniky v bohunickém areálu. Ta byla zahrnuta mezi strategické investice MZ ČR a schválena vládou. Od 1. ledna 2008 poskytujeme v Dětské nemocnici Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost z Brna. Nachystána je zde také fúze I. a II. dětské kliniky v jednu kliniku pediatrickou. Začala implementace nového hardwaru pro centrální poskytování dat a zrychlení celého NIS. Je to první krok k implementaci NIS nového. Stejně tak se připravuje řešení všech problémů s přenosem obrazu v naší nemocnici. Z pohledu ekonomického celý rok skončil s mírným ziskem. Bohužel jsme nenašli dostatečné finanční prostředky, které by pokryly oprávněný požadavek na nárůst platů personálu FN Brno. To jsem sobě i celému vedení nemocnice dal jako úkol pro rok příští. Druhým neméně důležitým úkolem je zvýšení spokojenosti našich klientů, pacientů i zaměstnanců. V průřezových dotazníkových akcích naše postavení neodpovídá našim cílům. Přestože výsledku průzkumu spokojenosti, které si již pravidelně dva roky sami děláme, naznačovaly postavení lepší. V tvrdém benchmarkingu s ostatními fakultními nemocnicemi nedosáhl výsledek FN Brno očekávání. Podrobné výsledky činnosti celé nemocnice jsou obsaženy v příspěvcích mých kolegů. Děkuji všem pracovníkům Fakultní nemocnice Brno za jejich úsilí v roce 2008, všechny dosažené parametry jsou výsledkem naší společné práce. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno 5

7 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2008 Odběrové středisko Třebíč se od 1. ledna 2008 přestěhovalo do nových prostor - pavilon centrálních laboratoří. Slavnostní otevření 6. nadzemního podlaží pavilonu Z Slavnostní otevření Traumacentra FN Brno Zrekonstruované 7. nadzemní podlaží pavilonu Z Nové Oddělení C Kliniky úrazové chirurgie Slavnostní otevření Centra miniinvatzivní chirurgie 6

8 Nový CT přístroj Philips Briliance 190P Nový motorgenerátor jako záložní zdroj pro Centrální operační sály V. reprezentační ples Fakultní nemocnice V. reprezentační ples Fakultní nemocnice u sv. Anny u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno Divadelní představení u příležitosti 110. výročí Dětské nemocnice Galavečer ke 120. výročí Zemské porodnice na Obilním trhu v Brně 7

9 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vrcholové vedení FN Brno Funkce Ředitel Výkonný ředitel Ředitel pro vědu, výzkum a školství Lékařský náměstek PMDV Lékařský náměstek PDM Lékařský náměstek PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči Náměstek pro NLZP Náměstek pro ekonomické, obchodní a technické věci Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Vedoucí Ústavní lékárny Projektový manager Vedoucí Útvaru krizového řízení Vedoucí Oddělení řízení jakosti Tiskový mluvčí Asistent ředitele Klinická rada FN Brno Funkce Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Člen Jméno MUDr. Roman Kraus, MBA Ing. Petr Koška, MBA prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Bc. Erna Mičudová Ing. Petr Koška, MBA/Ing. Jan Nesnídal JUDr. Alena Tobiášová PharmDr. Šárka Sedláčková, MBA MUDr. Jiří Truhlář Renata Valentová Bc. Zuzana Velebová Mgr. et Bc. Anna Nesvadbová Dagmar Zouharová Jméno prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. Organizační schéma vrcholového vedení FN Brno Ředitel FN Brno Tiskový mluvčí Interní auditor Asistent ředitele FN Brno Sekretariát ředitelství Představitel vedení FN Brno pro jakost (vedoucí OŘJ) Oddělení řízení jakosti Projektový manager I. úroveň řízení Náměstek pro vědu, výzkum a školství Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství Lékařský náměstek PMDV, PDM, PRM Přednostové a primáři sam. oddělení PMDV, PDM a PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno Odborné metodické vedení zdrav. týmu, dohled, kontrola a usměrňování činností v onkologické péči ve FN Brno Náměstek pro NLZP Úsek nelékařské péče a vedoucí zamětnanci NLZP Vedoucí Ústavní lékárny Ústavní lékárna Náměstek pro ekonomické a technické věci Odbor ekonomických a technických věcí Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky Vedoucí Útvaru krizového řízení Útvar krizového řízení II. úroveň řízení přímé řízení v plném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu 8

10 5. PROFIL NEMOCNICE Počet hospitalizovaných v letech Počet hospitalizovaných Pracoviště PMDV PDM PRM Průměrná ošetřovací doba v letech Průměrná ošetřovací doba (dny) Pracoviště PMDV 9,2 9,0 8,7 8,8 8,7 PDM 6,0 5,7 5,6 5,5 5,1 PRM 6,0 6,0 5,8 5,7 5,3 Lůžková kapacita v letech Lůžková kapacita Pracoviště PMDV PDM PRM Využití lůžkové kapacity v letech Využití lůžkové kapacity (%) Pracoviště PMDV 87,2 86,2 82,0 81,7 78,9 PDM 73,1 70,7 66,9 64,0 62,0 PRM 88,0 87,5 83,1 84,0 87,9 % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů v letech % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Pracoviště PMDV 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 PDM 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 PRM 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 Počty radiologických výkonů v roce 2008 Ultrazvuk CT MR Angiografie Mamografie Screening Denzitometrie Skiagrafie Skiaskopie Sály

11 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Centrální sterilizace Parní sterilizace PMDV PDM PRM Celkem STJ STJ STJ STJ Formaldehydová sterilizace PMDV PDM PRM Celkem STJ STJ 225 STJ STJ Celkem bylo na oddělení Centrální sterilizace FN Brno vysterilizováno STJ. Centrální úpravna lůžek zpracovala nemocničních lůžek. (* STJ - sterilizační jednotky) Rozbor perinatálních výsledků pracoviště Obilní trh celkem celkem pracoviště Bohunice celkem pracoviště Obilní trh pracoviště Bohunice celkem n % n % n % n % n % n % Natalita , , ,6 Počet porodů , , ,0 Termínová gravidita , , , , , ,0 Partus praematurus , , , , , ,0 Partus inductus , , , , , ,9 Sectio caesarea , , , , , ,7 Forceps 93 3,0 54 2, ,6 74 2,4 68 2, ,3 VEX 2 0,1 23 0,9 25 0,4 1 0,0 11 0,4 12 0,2 Epiziotomie , , , , , ,7 Rpt I-II , , , , , ,3 Rpt III 40 1,6 28 1,3 68 1,5 39 1,6 34 1,3 73 1,5 Epidurální analgezie , , , , , ,4 Gemini 170 5,4 43 1, , ,5 73 2, ,5 Trigemini 4 0,1 0 0,0 4 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,0 Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mortinatalita 8 0,3 6 0,2 14 0,2 10 0,3 3 0,1 13 0, hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá Perinatální úmrtnost (promile) 5,2 3,9 5,3 4,6 7 5,8 5,8 4,3 3,2 2,5 Mrtvorozenost 3 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,4 1,9 2,1 1,7 Časná neonatální úmrtnost 2,1 1,4 2,7 1,9 4,1 2,9 3,4 2,4 1,1 0,8 Pozdní neonatální úmrtnost 0,7 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,7 1,5 1,4 1,3 Ponovorozenecká úmrtnost 0 0 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 1 0,6 Celková úmrtnost 2,8 1,9 3,3 2,7 5,8 4,4 5,3 4,1 3,5 2,7 10

12 Počet živě narozených Počet NNPH do 2499 g z toho VLBWI do 1499 g z toho ELBWI do 999 g z toho ILBWI do 499 g Koncentrace nezralosti (%) 9,5 9, ,2 11,3 JM-transport in utero do 1499 g (%)

13 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno HOSPODAŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV z hlavní činnosti Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV z hospodářské činnosti Celkový zisk Neuhrazená ztráta z minulých let Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno Spotřeba materiálu a energie Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady celkem Výnosy od ZP Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita 0,11% 0,03% 0,04% Pohledávky z obch. styku* Závazky z obch. styku *včetně neuhrazených záloh od ZP Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč) rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k závazky z obch. styku k

14 Rozvaha FN Brno v Kč aktiva aktiva k k k STÁLÁ AKTIVA Nehmotný majetek Oprávky k DNM Hmotný majetek Oprávky k DHM Finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby* Pohledávky** Finanční majetek Přechodné účty aktivní Úhrn aktiv *včetně záloh na zásoby ** bez záloh na zásoby Rozvaha FN Brno v Kč pasiva pasiva k k k VLASTNÍ ZDROJE Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek HV běžného účetního období Neuhrazená ztráta let minulých CIZÍ ZDROJE Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoc a půjčky Přechodné účty pasivní Pasiva celkem

15 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek V rámci činnosti OE a ÚIM v roce 2008 bylo provedeno: - pořízení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,49 Kč - pořízení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč - zařazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,00 Kč - zařazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč - vyřazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,11 Kč - vyřazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení byly v roce 2008 zařazeny v hodnotách: - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ,00 Kč z toho technické zhodnocení budov ve výši ,00 Kč - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary celkem ,00 Kč Inventarizační přebytky z periodických inventarizací byly zařazeny v hodnotách: - dlouhodobý majetek ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Manka z periodických inventarizací byla vyřazena v pořizovacích cenách ve výši: - dlouhodobý majetek 0,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho prádlo ve výši ,00 Kč Prodej majetku : - dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen 4 500,00 Kč Bezúplatně převzala FN Brno v roce 2008 od jiných právních subjektů majetek v hodnotě: - dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši ,00 Kč Z FN Brno nebyl v roce 2008 bezúplatně předán jinému právnímu subjektu žádný majetek. Z významnějších investičních akcí, kdy pořizovací cena pořízeného dlouhodobého hmotného majetku převýšila 1 mil. Kč, byly v roce 2008 zařazeny tyto: STAVEBNÍ AKCE: - budova L Trakt lůžkový technické zhodnocení ve výši ,00 Kč - budova M Energoblok technické zhodnocení ve výši ,00 Kč Zdravotnické přístroje a zařízení : - přístroj endoskopický ,00 Kč - jednotka kamerová neurochirurgická ,00 Kč - jednotka kamerová chirurgická ,00 Kč - jednotka kamerová urologická ,00 Kč - přístroj RTG digitální ,00 Kč - přístroj pro magnetickou rezonanci ,00 Kč - tomograf celotělový ,00 Kč - analyzátor diagnostický ,00 Kč - scanner DNA ,00 Kč - systém pro dávkování kapalin ,00 Kč 14

16 - přístroj pro nepřímou digitalizaci ,00 Kč - tomograf optický koherentní ,00 Kč - jednotka vyšetřovací ORL ,00 Kč - přístroj ultrazvukový ,00 Kč - tomograf celotělový ,00 Kč - injektor kontrastní látky ,00 Kč - přístroj RTG mobilní ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - ultrasonograf pooperační ,00 Kč - přístroj RTG s C ramenem ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - aspirátor ultrazvukový ,00 Kč - systém monitorovací - MR ,00 Kč - artroskop věž sestava ,00 Kč - laparoskop operační sestava ,00 Kč - artroskop věž sestava ,00 Kč - přístroj neurologický monitorovací ,00 Kč - systém monitorovací centrála ,00 Kč - přístroj narkotizační ,00 Kč - přístroj ultrazvukový ,00 Kč Stroje a přístroje provozní: - pošta potrubní ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč Kancelářská a výpočetní technika: - platforma provozní pro NIS ,00 Kč - HW pro centrální poskytování aplikací soubor ,00 Kč ZAŘAZENÝ NEHMOTNÝ MAJETEK S POŘIZOVACÍ CENOU VYŠŠÍ NEŽ ,- KČ - SW informační systém ASA tech. zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW NIS Amis - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Navision Attain - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Magic SAS technické zhodnocení ,00 Kč - SW Informix WGS 7.X technické zhodnocení ,00 Kč - SW Informix X 4GL Compiler technické zhodnocení ,00 Kč - SW Lotus Notes - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Astrala ,00 Kč - SW pro centrál. poskytování aplikací ,00 Kč Čerpání investičních dotací v roce 2008 Investiční dotace poskytnuté MZ celkem: ,76 z toho: 1. systémové investiční dotace poskytnuté MZ , FN Brno - traumatologické centrum vč. integrace Úrazové nemocnice , FN Brno - rekonstrukce EPS V objektu ,00 L23511H FN Brno - rekonstrukce objektu Z , H FN Brno - traumatologické centrum urgentní příjem , H FN Brno - traumatologické centrum lůžková část , H FN Brno - vyšetřovna CT , H FN Brno - rekonstrukce výměníkových stanic PMDV , H FN Brno - rekonstrukce centrál. chlad. zařízení PMDV , H FN Brno - obnova magnetické rezonance , H FN Brno - traumatologické centrum-obnova CT ,00 15

17 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno H FN Brno - traumatologické centrum urgentní příjem zdravotnická technika , H FN Brno - rekonstrukce OPS zdravotnická technika , H FN Brno - sanace konstrukcí a technické vybavení , H FN Brno - operační sál GPK , FN Brno - zdravotnická technika a vybavení porod. a neontologická část PRG ,00 2. individuální investiční dotace poskytnuté MZ , H-0406-FN Brno-rekonstrukce OPS 1.část ,00 Investiční dotace poskytnuté mimo MZ SFŽP FN Brno-rekonstrukce zdrojové části energetického systému ,00 MŠMT FN Brno-zdravotnická technika ,92 JMK Magistrát města Brna FN Brno zdravotnická technika ,00 Celková hodnota dlouhodobého a drobného majetku FN Brno k datu je ,69 Kč Z toho: - dlouhodobého majetku ,85 Kč - drobného dlouhodobého majetku ,84 Kč Oprávky dlouhodobého majetku k datu , ,25 Kč Zůstatková cena dlouhodobého majetku k datu , ,60 Kč Odpisy dlouhodobého majetku k datu ,13 Kč Pohyby dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2008 Dlouhodobý majetek* Stav k Přírůstky za rok 2008 Úbytky za rok 2008 Stav k Nehmotný majetek , , , ,32 Budovy a stavby , , , ,33 Zdravotnická a labor. technika , , , ,00 Stroje a přístroje provozní , , , ,00 Dopravní prostředky , , , ,00 Výpočetní technika , , , ,20 Inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 Ostatní samostatné movité věci ,00 0, , ,00 a soubory Pozemky , ,00 0, ,00 Umělecká díla ,00 0, , ,00 Celkem , , , ,85 Drobný dlouhodobý majetek* Stav k Přírůstky za rok 2008 Úbytky za rok 2008 Stav k Zdravotnická a labor. technika , , , ,00 Stroje a přístroje provozní , , , ,00 Drahé kovy 2 710,84 0,00 0, ,84 Výpočetní technika , , , ,00 Inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 Ostatní samostatné movité věci , , , ,00 a soubory Prádlo ložní,stolní , , , ,00 Prádlo pro pacienty , ,00 0, ,00 OOPP , , , ,00 Nehmotný majetek , , , ,00 Celkem , , , ,84 16

18 Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2008 Výše dotace Čerpání ČNB Při zúčtování v tis. Kč v Kč odvede v Kč NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: , ,41 z toho: a) účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti Sociální činnosti AT centra Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Zajištění přípravy na krizové situace 1 415, Zdravotnické programy ,10 program protidrogové politiky prevence HIV/AIDS ,10 pomoc zdravotně postiženým Národní program zdraví - Národní registr dětské úrazovosti ,00 b) příspěvky na provoz organizace Z Magistrátu města Brna (mimo ČNB) Sociální lůžka (MPSV) 950 c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum a vývoj celkem ,31 v tom: Institucionální prostředky celkem Účelové prostředky celkem ,31 z toho: Národní program výzkumu ,25 Programy v působnosti poskytovatelů ,06 d) neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ mimo ČNB) ,88 MŠMT ,78 GA ČR 440,80 AV ČR 250,00 Jihomoravský kraj 3 020,30 e) neinvestiční prostředky v rámci ISProfIN f) jiné neinvestiční příspěvky INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: z toho: a) systémové investiční dotace (916) FN Brno traumatologické centrum FN Brno (vč. integrace ÚN) FN Brno rekonstrukce EPS v objektu L H-0302 FN Brno rekonstrukce objektu Z H-0407 FN Brno traumatologické centrum urgentní příjem H-0409 FN Brno traumatologické centrum lůžková část H-0410 FN Brno vyšetřovna CT H-0503 FN Brno rekonstrukce výměníkových stanic PMDV H-0504 FN Brno rekonstrukce centrálního chladícího zařízení PMDV H-0505 FN Brno obnova magnetické rezonance H-0506 FN Brno traumatologické centrum obnova CT

19 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno H-0507 FN Brno traumatologické centrum urgentní příjem zdravotnická technika H-0508 FN Brno rekonstrukce OPS zdravotnická technika H-0509 FN Brno sanace konstrukcí a technické vybavení H-0510 FN Brno operační sál GPK FN Brno zdravotnická technika a vybavení por. a neonatol. část PRG b) investiční dotace na V+V (924) 0 0 c) individuální inv. dotace z účtu H-0406 FN Brno rekonstrukce OPS 1. část d) jiná investiční dotace Investiční dotace poskytnuté mimo MZ Výše dotace v tis. Kč Čerpání mimo ČNB SFŽP - FN Brno-rekonstrukce zdrojové části ES 9.311, MŠMT - FN Brno - zdravotnická technika 2.317, JMK - Magistrát m. Brna - FN Brno - zdravotnická technika

20 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Mzdový vývoj Rok Plán Skutečnost Vývoj přesčasové práce Kategorie Index v% 08/07 Lékaři ,41% Farmaceuti ,36% JOP VŠ ,58% SZP ,33% JOP SŠ NZP ,79% PZP ,23% Dělníci ,93% THP ,17% Růst průměrného platu v Kč Kategorie Index v% 08/07 Lékaři ,85 Farmaceuti ,57 JOP VŠ ,34 SZP ,80 JOP SŠ ,54 NZP ,92 PZP ,45 Dělníci ,37 THP ,41 Celkem ,87 19

21 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno GRANTOVÉ STUDIE Ve FN Brno bylo v roce 2008 řešeno celkem 56 grantových studií. Nejvíce z nich, celkem 12, bylo řešeno na Interní hematoonkologické klinice. Nejvíce grantových studií probíhalo za podpory Interní grantové agentury MZ ČR, a to celkem

22 9. POSKYTNUTÉ DARY Finanční dary Jméno Finanční částka Luboš Vymazal - MAGNUM ,00 Česká pojišťovna a.s ,00 IKO STAV s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o ,00 GlaxoSmithKline, s.r.o ,00 Nadační fond Kapka naděje ,00 Novartis s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 HERO CZECH s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Česká sportovní a.s ,00 Lenka Kolouchová ,00 Nadační fond neurochirurgie Bohunice ,00 PROSAM, s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 NADAČNÍ FOND KOLEČKO ,00 Merck Pharma k.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nutricia a.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 SARSTEDT spol. s r.o ,00 SARSTEDT spol. s r.o ,00 Genzyme Europe B.V., Nizozemí ,00 Genzyme Europe B.V., Nizozemí ,00 MEDIA EFEKT, s.r.o ,00 ADVISORY service s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nutricia a.s ,00 BAYER s.r.o ,00 AstraZeneca Czech Republic s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 PASPOL Brno spol. s r.o ,00 MUDr. Petr Bouchal ,00 GlaxoSmithKline, s.r.o ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 sanofi-aventis, s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o ,00 Betina Frederike Baumgart ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 Petra Hanušová ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond neurochirurgie Bohunice ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Pomoc psychicky nemocným ,00 ENVIROTREND, spol. s r.o ,00 21

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO

Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO Výroční zpráva 2011 Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2011 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2011

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

PS 01 Zdravotnická technologie Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4

PS 01 Zdravotnická technologie Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Ve výpisu zdravotnických zařízení jsou uvedeny pouze rozhodující přístroje a zařízení z hlediska důležitosti pro vyšetření a léčbu pacientů, nebo obslužných zdravotnických činností. Neobsahuje výpočetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová Aktuální stav klinických studií & EMN 2010, 2012 Iva Buchtová 2010 Protokol EMN01 Schéma protokolu Randomizace 1: Rameno A: Rameno B: Rameno C: Randomizace 2: Rameno A1, B1, C1: Rameno A2, B2: RD 9 cyklů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více