Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva 2008 Držitel certifikátu ISO 9001:2000

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2008

3 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 5. PROFIL NEMOCNICE 9 6. HOSPODAŘENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA GRANTOVÉ STUDIE POSKYTNUTÉ DARY INFORMACE VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 Sb SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI KLINICKÁ ROČENKA 33 I. dětská interní klinika 33 II. dětská klinika 39 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení 43 Centrální operační sály I 45 Centrální operační sály III 48 Centrální sterilizace 49 Dermatovenerologická klinika 50 Dětská oční klinika 54 Diagnosticko-terapeutické centrum 58 Dětské rehabilitační oddělení 60 Gynekologicko-porodnická klinika 62 Chirurgická klinika 67 Interní hematoonkologická klinika 72 Interní hepatogastroenterologická klinika 88 Interní kardiologická klinika 94 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 101 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 107 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 110 Klinika dětské neurologie 114 Klinika dětské onkologie 118 Klinika dětské ORL 124 Klinika dětské radiologie 127 Klinika dětských infekčních nemocí 130 Klinika infekčních chorob 133 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 137 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 140 Klinika nukleární medicíny 144 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 147 Klinika úrazové chirurgie 150 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 154 2

4 Léčebna pro dlouhodobě nemocné 157 Neonatologické oddělení 159 Neurochirurgická klinika 162 Neurologická klinika 167 Oční klinika 173 Oddělení hygieny a epidemiologie 176 Oddělení klinické biochemie a hematologie 177 Oddělení klinické hematologie 180 Oddělení klinické mikrobiologie 187 Oddělení klinické onkologie 190 Oddělení lékařské genetiky 193 Oddělení léčby bolesti 197 Oddělení radiační onkologie 199 Oddělení ORL 201 Ortopedická klinika 204 Poliklinická ambulantní část 208 Psychiatrická klinika 210 Radiologická klinika 215 Rehabilitační oddělení 219 Tkáňová banka 222 Transfuzní oddělení a krevní banka 225 Urologická klinika 228 Ústav patologie 232 Ústavní psycholog 236 Metodické poznámky OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SLOŽKY 240 Centrum informatiky 240 Ekonomické oddělení 240 Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky 240 Oddělení hospodářsko-technické správy 241 Oddělení řízení jakosti 241 Tiskový mluvčí 242 Ústavní lékárna 242 Útvar krizového řízení 243 Útvar ředitele pro vědu, výzkum a školství 243 3

5 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno INFORMACE O FN BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská BRNO tel: fax: IČO: DIČ: CZ/ Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Byla zřízena ke dni 1. ledna 1998 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví. 4

6 2. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, v úvodním slovu výroční zprávy roku 2007 jsem uvedl, že nejzásadnější změny nás čekají v roce příštím. Tak se i stalo. Byla dokončena výstavba truamatologického centra, které po auditu získalo tento statut, zakotvený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, a bylo slavnostně za přítomnosti pana ministra Tomáše Julínka dne 5. prosince 2008 otevřeno. Centrum je plně funkční a pokrývá veškeré požadavky na ně kladené. Děkuji všem, kteří se na plnění tohoto cíle významně podíleli. Jsou vás stovky. Postupně byly naplňovány i další strategické cíle naší nemocnice. Zrekonstruována byla dvě oddělení Gynekologické-porodnické kliniky, před otevřením je nové Endoskopické centrum, které je vybaveno nejmodernější technikou a bude organizováno podobně jako Centrální operační sály. Začaly reálné projekční práce na stavbě nové Gynekologicko-porodnické kliniky v bohunickém areálu. Ta byla zahrnuta mezi strategické investice MZ ČR a schválena vládou. Od 1. ledna 2008 poskytujeme v Dětské nemocnici Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost z Brna. Nachystána je zde také fúze I. a II. dětské kliniky v jednu kliniku pediatrickou. Začala implementace nového hardwaru pro centrální poskytování dat a zrychlení celého NIS. Je to první krok k implementaci NIS nového. Stejně tak se připravuje řešení všech problémů s přenosem obrazu v naší nemocnici. Z pohledu ekonomického celý rok skončil s mírným ziskem. Bohužel jsme nenašli dostatečné finanční prostředky, které by pokryly oprávněný požadavek na nárůst platů personálu FN Brno. To jsem sobě i celému vedení nemocnice dal jako úkol pro rok příští. Druhým neméně důležitým úkolem je zvýšení spokojenosti našich klientů, pacientů i zaměstnanců. V průřezových dotazníkových akcích naše postavení neodpovídá našim cílům. Přestože výsledku průzkumu spokojenosti, které si již pravidelně dva roky sami děláme, naznačovaly postavení lepší. V tvrdém benchmarkingu s ostatními fakultními nemocnicemi nedosáhl výsledek FN Brno očekávání. Podrobné výsledky činnosti celé nemocnice jsou obsaženy v příspěvcích mých kolegů. Děkuji všem pracovníkům Fakultní nemocnice Brno za jejich úsilí v roce 2008, všechny dosažené parametry jsou výsledkem naší společné práce. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno 5

7 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2008 Odběrové středisko Třebíč se od 1. ledna 2008 přestěhovalo do nových prostor - pavilon centrálních laboratoří. Slavnostní otevření 6. nadzemního podlaží pavilonu Z Slavnostní otevření Traumacentra FN Brno Zrekonstruované 7. nadzemní podlaží pavilonu Z Nové Oddělení C Kliniky úrazové chirurgie Slavnostní otevření Centra miniinvatzivní chirurgie 6

8 Nový CT přístroj Philips Briliance 190P Nový motorgenerátor jako záložní zdroj pro Centrální operační sály V. reprezentační ples Fakultní nemocnice V. reprezentační ples Fakultní nemocnice u sv. Anny u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno Divadelní představení u příležitosti 110. výročí Dětské nemocnice Galavečer ke 120. výročí Zemské porodnice na Obilním trhu v Brně 7

9 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vrcholové vedení FN Brno Funkce Ředitel Výkonný ředitel Ředitel pro vědu, výzkum a školství Lékařský náměstek PMDV Lékařský náměstek PDM Lékařský náměstek PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči Náměstek pro NLZP Náměstek pro ekonomické, obchodní a technické věci Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Vedoucí Ústavní lékárny Projektový manager Vedoucí Útvaru krizového řízení Vedoucí Oddělení řízení jakosti Tiskový mluvčí Asistent ředitele Klinická rada FN Brno Funkce Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Člen Jméno MUDr. Roman Kraus, MBA Ing. Petr Koška, MBA prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Bc. Erna Mičudová Ing. Petr Koška, MBA/Ing. Jan Nesnídal JUDr. Alena Tobiášová PharmDr. Šárka Sedláčková, MBA MUDr. Jiří Truhlář Renata Valentová Bc. Zuzana Velebová Mgr. et Bc. Anna Nesvadbová Dagmar Zouharová Jméno prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. Organizační schéma vrcholového vedení FN Brno Ředitel FN Brno Tiskový mluvčí Interní auditor Asistent ředitele FN Brno Sekretariát ředitelství Představitel vedení FN Brno pro jakost (vedoucí OŘJ) Oddělení řízení jakosti Projektový manager I. úroveň řízení Náměstek pro vědu, výzkum a školství Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství Lékařský náměstek PMDV, PDM, PRM Přednostové a primáři sam. oddělení PMDV, PDM a PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno Odborné metodické vedení zdrav. týmu, dohled, kontrola a usměrňování činností v onkologické péči ve FN Brno Náměstek pro NLZP Úsek nelékařské péče a vedoucí zamětnanci NLZP Vedoucí Ústavní lékárny Ústavní lékárna Náměstek pro ekonomické a technické věci Odbor ekonomických a technických věcí Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky Vedoucí Útvaru krizového řízení Útvar krizového řízení II. úroveň řízení přímé řízení v plném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu 8

10 5. PROFIL NEMOCNICE Počet hospitalizovaných v letech Počet hospitalizovaných Pracoviště PMDV PDM PRM Průměrná ošetřovací doba v letech Průměrná ošetřovací doba (dny) Pracoviště PMDV 9,2 9,0 8,7 8,8 8,7 PDM 6,0 5,7 5,6 5,5 5,1 PRM 6,0 6,0 5,8 5,7 5,3 Lůžková kapacita v letech Lůžková kapacita Pracoviště PMDV PDM PRM Využití lůžkové kapacity v letech Využití lůžkové kapacity (%) Pracoviště PMDV 87,2 86,2 82,0 81,7 78,9 PDM 73,1 70,7 66,9 64,0 62,0 PRM 88,0 87,5 83,1 84,0 87,9 % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů v letech % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Pracoviště PMDV 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 PDM 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 PRM 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 Počty radiologických výkonů v roce 2008 Ultrazvuk CT MR Angiografie Mamografie Screening Denzitometrie Skiagrafie Skiaskopie Sály

11 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Centrální sterilizace Parní sterilizace PMDV PDM PRM Celkem STJ STJ STJ STJ Formaldehydová sterilizace PMDV PDM PRM Celkem STJ STJ 225 STJ STJ Celkem bylo na oddělení Centrální sterilizace FN Brno vysterilizováno STJ. Centrální úpravna lůžek zpracovala nemocničních lůžek. (* STJ - sterilizační jednotky) Rozbor perinatálních výsledků pracoviště Obilní trh celkem celkem pracoviště Bohunice celkem pracoviště Obilní trh pracoviště Bohunice celkem n % n % n % n % n % n % Natalita , , ,6 Počet porodů , , ,0 Termínová gravidita , , , , , ,0 Partus praematurus , , , , , ,0 Partus inductus , , , , , ,9 Sectio caesarea , , , , , ,7 Forceps 93 3,0 54 2, ,6 74 2,4 68 2, ,3 VEX 2 0,1 23 0,9 25 0,4 1 0,0 11 0,4 12 0,2 Epiziotomie , , , , , ,7 Rpt I-II , , , , , ,3 Rpt III 40 1,6 28 1,3 68 1,5 39 1,6 34 1,3 73 1,5 Epidurální analgezie , , , , , ,4 Gemini 170 5,4 43 1, , ,5 73 2, ,5 Trigemini 4 0,1 0 0,0 4 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,0 Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mortinatalita 8 0,3 6 0,2 14 0,2 10 0,3 3 0,1 13 0, hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá Perinatální úmrtnost (promile) 5,2 3,9 5,3 4,6 7 5,8 5,8 4,3 3,2 2,5 Mrtvorozenost 3 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,4 1,9 2,1 1,7 Časná neonatální úmrtnost 2,1 1,4 2,7 1,9 4,1 2,9 3,4 2,4 1,1 0,8 Pozdní neonatální úmrtnost 0,7 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,7 1,5 1,4 1,3 Ponovorozenecká úmrtnost 0 0 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 1 0,6 Celková úmrtnost 2,8 1,9 3,3 2,7 5,8 4,4 5,3 4,1 3,5 2,7 10

12 Počet živě narozených Počet NNPH do 2499 g z toho VLBWI do 1499 g z toho ELBWI do 999 g z toho ILBWI do 499 g Koncentrace nezralosti (%) 9,5 9, ,2 11,3 JM-transport in utero do 1499 g (%)

13 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno HOSPODAŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV z hlavní činnosti Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV z hospodářské činnosti Celkový zisk Neuhrazená ztráta z minulých let Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno Spotřeba materiálu a energie Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady celkem Výnosy od ZP Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita 0,11% 0,03% 0,04% Pohledávky z obch. styku* Závazky z obch. styku *včetně neuhrazených záloh od ZP Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč) rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k závazky z obch. styku k

14 Rozvaha FN Brno v Kč aktiva aktiva k k k STÁLÁ AKTIVA Nehmotný majetek Oprávky k DNM Hmotný majetek Oprávky k DHM Finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby* Pohledávky** Finanční majetek Přechodné účty aktivní Úhrn aktiv *včetně záloh na zásoby ** bez záloh na zásoby Rozvaha FN Brno v Kč pasiva pasiva k k k VLASTNÍ ZDROJE Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek HV běžného účetního období Neuhrazená ztráta let minulých CIZÍ ZDROJE Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoc a půjčky Přechodné účty pasivní Pasiva celkem

15 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek V rámci činnosti OE a ÚIM v roce 2008 bylo provedeno: - pořízení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,49 Kč - pořízení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč - zařazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,00 Kč - zařazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč - vyřazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,11 Kč - vyřazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení byly v roce 2008 zařazeny v hodnotách: - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ,00 Kč z toho technické zhodnocení budov ve výši ,00 Kč - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary celkem ,00 Kč Inventarizační přebytky z periodických inventarizací byly zařazeny v hodnotách: - dlouhodobý majetek ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Manka z periodických inventarizací byla vyřazena v pořizovacích cenách ve výši: - dlouhodobý majetek 0,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho prádlo ve výši ,00 Kč Prodej majetku : - dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen 4 500,00 Kč Bezúplatně převzala FN Brno v roce 2008 od jiných právních subjektů majetek v hodnotě: - dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši ,00 Kč Z FN Brno nebyl v roce 2008 bezúplatně předán jinému právnímu subjektu žádný majetek. Z významnějších investičních akcí, kdy pořizovací cena pořízeného dlouhodobého hmotného majetku převýšila 1 mil. Kč, byly v roce 2008 zařazeny tyto: STAVEBNÍ AKCE: - budova L Trakt lůžkový technické zhodnocení ve výši ,00 Kč - budova M Energoblok technické zhodnocení ve výši ,00 Kč Zdravotnické přístroje a zařízení : - přístroj endoskopický ,00 Kč - jednotka kamerová neurochirurgická ,00 Kč - jednotka kamerová chirurgická ,00 Kč - jednotka kamerová urologická ,00 Kč - přístroj RTG digitální ,00 Kč - přístroj pro magnetickou rezonanci ,00 Kč - tomograf celotělový ,00 Kč - analyzátor diagnostický ,00 Kč - scanner DNA ,00 Kč - systém pro dávkování kapalin ,00 Kč 14

16 - přístroj pro nepřímou digitalizaci ,00 Kč - tomograf optický koherentní ,00 Kč - jednotka vyšetřovací ORL ,00 Kč - přístroj ultrazvukový ,00 Kč - tomograf celotělový ,00 Kč - injektor kontrastní látky ,00 Kč - přístroj RTG mobilní ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - ultrasonograf pooperační ,00 Kč - přístroj RTG s C ramenem ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - aspirátor ultrazvukový ,00 Kč - systém monitorovací - MR ,00 Kč - artroskop věž sestava ,00 Kč - laparoskop operační sestava ,00 Kč - artroskop věž sestava ,00 Kč - přístroj neurologický monitorovací ,00 Kč - systém monitorovací centrála ,00 Kč - přístroj narkotizační ,00 Kč - přístroj ultrazvukový ,00 Kč Stroje a přístroje provozní: - pošta potrubní ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč Kancelářská a výpočetní technika: - platforma provozní pro NIS ,00 Kč - HW pro centrální poskytování aplikací soubor ,00 Kč ZAŘAZENÝ NEHMOTNÝ MAJETEK S POŘIZOVACÍ CENOU VYŠŠÍ NEŽ ,- KČ - SW informační systém ASA tech. zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW NIS Amis - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Navision Attain - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Magic SAS technické zhodnocení ,00 Kč - SW Informix WGS 7.X technické zhodnocení ,00 Kč - SW Informix X 4GL Compiler technické zhodnocení ,00 Kč - SW Lotus Notes - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Astrala ,00 Kč - SW pro centrál. poskytování aplikací ,00 Kč Čerpání investičních dotací v roce 2008 Investiční dotace poskytnuté MZ celkem: ,76 z toho: 1. systémové investiční dotace poskytnuté MZ , FN Brno - traumatologické centrum vč. integrace Úrazové nemocnice , FN Brno - rekonstrukce EPS V objektu ,00 L23511H FN Brno - rekonstrukce objektu Z , H FN Brno - traumatologické centrum urgentní příjem , H FN Brno - traumatologické centrum lůžková část , H FN Brno - vyšetřovna CT , H FN Brno - rekonstrukce výměníkových stanic PMDV , H FN Brno - rekonstrukce centrál. chlad. zařízení PMDV , H FN Brno - obnova magnetické rezonance , H FN Brno - traumatologické centrum-obnova CT ,00 15

17 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno H FN Brno - traumatologické centrum urgentní příjem zdravotnická technika , H FN Brno - rekonstrukce OPS zdravotnická technika , H FN Brno - sanace konstrukcí a technické vybavení , H FN Brno - operační sál GPK , FN Brno - zdravotnická technika a vybavení porod. a neontologická část PRG ,00 2. individuální investiční dotace poskytnuté MZ , H-0406-FN Brno-rekonstrukce OPS 1.část ,00 Investiční dotace poskytnuté mimo MZ SFŽP FN Brno-rekonstrukce zdrojové části energetického systému ,00 MŠMT FN Brno-zdravotnická technika ,92 JMK Magistrát města Brna FN Brno zdravotnická technika ,00 Celková hodnota dlouhodobého a drobného majetku FN Brno k datu je ,69 Kč Z toho: - dlouhodobého majetku ,85 Kč - drobného dlouhodobého majetku ,84 Kč Oprávky dlouhodobého majetku k datu , ,25 Kč Zůstatková cena dlouhodobého majetku k datu , ,60 Kč Odpisy dlouhodobého majetku k datu ,13 Kč Pohyby dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2008 Dlouhodobý majetek* Stav k Přírůstky za rok 2008 Úbytky za rok 2008 Stav k Nehmotný majetek , , , ,32 Budovy a stavby , , , ,33 Zdravotnická a labor. technika , , , ,00 Stroje a přístroje provozní , , , ,00 Dopravní prostředky , , , ,00 Výpočetní technika , , , ,20 Inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 Ostatní samostatné movité věci ,00 0, , ,00 a soubory Pozemky , ,00 0, ,00 Umělecká díla ,00 0, , ,00 Celkem , , , ,85 Drobný dlouhodobý majetek* Stav k Přírůstky za rok 2008 Úbytky za rok 2008 Stav k Zdravotnická a labor. technika , , , ,00 Stroje a přístroje provozní , , , ,00 Drahé kovy 2 710,84 0,00 0, ,84 Výpočetní technika , , , ,00 Inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 Ostatní samostatné movité věci , , , ,00 a soubory Prádlo ložní,stolní , , , ,00 Prádlo pro pacienty , ,00 0, ,00 OOPP , , , ,00 Nehmotný majetek , , , ,00 Celkem , , , ,84 16

18 Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2008 Výše dotace Čerpání ČNB Při zúčtování v tis. Kč v Kč odvede v Kč NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: , ,41 z toho: a) účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti Sociální činnosti AT centra Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Zajištění přípravy na krizové situace 1 415, Zdravotnické programy ,10 program protidrogové politiky prevence HIV/AIDS ,10 pomoc zdravotně postiženým Národní program zdraví - Národní registr dětské úrazovosti ,00 b) příspěvky na provoz organizace Z Magistrátu města Brna (mimo ČNB) Sociální lůžka (MPSV) 950 c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum a vývoj celkem ,31 v tom: Institucionální prostředky celkem Účelové prostředky celkem ,31 z toho: Národní program výzkumu ,25 Programy v působnosti poskytovatelů ,06 d) neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ mimo ČNB) ,88 MŠMT ,78 GA ČR 440,80 AV ČR 250,00 Jihomoravský kraj 3 020,30 e) neinvestiční prostředky v rámci ISProfIN f) jiné neinvestiční příspěvky INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: z toho: a) systémové investiční dotace (916) FN Brno traumatologické centrum FN Brno (vč. integrace ÚN) FN Brno rekonstrukce EPS v objektu L H-0302 FN Brno rekonstrukce objektu Z H-0407 FN Brno traumatologické centrum urgentní příjem H-0409 FN Brno traumatologické centrum lůžková část H-0410 FN Brno vyšetřovna CT H-0503 FN Brno rekonstrukce výměníkových stanic PMDV H-0504 FN Brno rekonstrukce centrálního chladícího zařízení PMDV H-0505 FN Brno obnova magnetické rezonance H-0506 FN Brno traumatologické centrum obnova CT

19 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno H-0507 FN Brno traumatologické centrum urgentní příjem zdravotnická technika H-0508 FN Brno rekonstrukce OPS zdravotnická technika H-0509 FN Brno sanace konstrukcí a technické vybavení H-0510 FN Brno operační sál GPK FN Brno zdravotnická technika a vybavení por. a neonatol. část PRG b) investiční dotace na V+V (924) 0 0 c) individuální inv. dotace z účtu H-0406 FN Brno rekonstrukce OPS 1. část d) jiná investiční dotace Investiční dotace poskytnuté mimo MZ Výše dotace v tis. Kč Čerpání mimo ČNB SFŽP - FN Brno-rekonstrukce zdrojové části ES 9.311, MŠMT - FN Brno - zdravotnická technika 2.317, JMK - Magistrát m. Brna - FN Brno - zdravotnická technika

20 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Mzdový vývoj Rok Plán Skutečnost Vývoj přesčasové práce Kategorie Index v% 08/07 Lékaři ,41% Farmaceuti ,36% JOP VŠ ,58% SZP ,33% JOP SŠ NZP ,79% PZP ,23% Dělníci ,93% THP ,17% Růst průměrného platu v Kč Kategorie Index v% 08/07 Lékaři ,85 Farmaceuti ,57 JOP VŠ ,34 SZP ,80 JOP SŠ ,54 NZP ,92 PZP ,45 Dělníci ,37 THP ,41 Celkem ,87 19

21 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno GRANTOVÉ STUDIE Ve FN Brno bylo v roce 2008 řešeno celkem 56 grantových studií. Nejvíce z nich, celkem 12, bylo řešeno na Interní hematoonkologické klinice. Nejvíce grantových studií probíhalo za podpory Interní grantové agentury MZ ČR, a to celkem

22 9. POSKYTNUTÉ DARY Finanční dary Jméno Finanční částka Luboš Vymazal - MAGNUM ,00 Česká pojišťovna a.s ,00 IKO STAV s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o ,00 GlaxoSmithKline, s.r.o ,00 Nadační fond Kapka naděje ,00 Novartis s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 HERO CZECH s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Česká sportovní a.s ,00 Lenka Kolouchová ,00 Nadační fond neurochirurgie Bohunice ,00 PROSAM, s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 NADAČNÍ FOND KOLEČKO ,00 Merck Pharma k.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nutricia a.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 SARSTEDT spol. s r.o ,00 SARSTEDT spol. s r.o ,00 Genzyme Europe B.V., Nizozemí ,00 Genzyme Europe B.V., Nizozemí ,00 MEDIA EFEKT, s.r.o ,00 ADVISORY service s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nutricia a.s ,00 BAYER s.r.o ,00 AstraZeneca Czech Republic s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 PASPOL Brno spol. s r.o ,00 MUDr. Petr Bouchal ,00 GlaxoSmithKline, s.r.o ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 sanofi-aventis, s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o ,00 Betina Frederike Baumgart ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 Petra Hanušová ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond neurochirurgie Bohunice ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Pomoc psychicky nemocným ,00 ENVIROTREND, spol. s r.o ,00 21

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více