Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva 2008 Držitel certifikátu ISO 9001:2000

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2008

3 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 5. PROFIL NEMOCNICE 9 6. HOSPODAŘENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA GRANTOVÉ STUDIE POSKYTNUTÉ DARY INFORMACE VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 Sb SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI KLINICKÁ ROČENKA 33 I. dětská interní klinika 33 II. dětská klinika 39 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení 43 Centrální operační sály I 45 Centrální operační sály III 48 Centrální sterilizace 49 Dermatovenerologická klinika 50 Dětská oční klinika 54 Diagnosticko-terapeutické centrum 58 Dětské rehabilitační oddělení 60 Gynekologicko-porodnická klinika 62 Chirurgická klinika 67 Interní hematoonkologická klinika 72 Interní hepatogastroenterologická klinika 88 Interní kardiologická klinika 94 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 101 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 107 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 110 Klinika dětské neurologie 114 Klinika dětské onkologie 118 Klinika dětské ORL 124 Klinika dětské radiologie 127 Klinika dětských infekčních nemocí 130 Klinika infekčních chorob 133 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 137 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 140 Klinika nukleární medicíny 144 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 147 Klinika úrazové chirurgie 150 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 154 2

4 Léčebna pro dlouhodobě nemocné 157 Neonatologické oddělení 159 Neurochirurgická klinika 162 Neurologická klinika 167 Oční klinika 173 Oddělení hygieny a epidemiologie 176 Oddělení klinické biochemie a hematologie 177 Oddělení klinické hematologie 180 Oddělení klinické mikrobiologie 187 Oddělení klinické onkologie 190 Oddělení lékařské genetiky 193 Oddělení léčby bolesti 197 Oddělení radiační onkologie 199 Oddělení ORL 201 Ortopedická klinika 204 Poliklinická ambulantní část 208 Psychiatrická klinika 210 Radiologická klinika 215 Rehabilitační oddělení 219 Tkáňová banka 222 Transfuzní oddělení a krevní banka 225 Urologická klinika 228 Ústav patologie 232 Ústavní psycholog 236 Metodické poznámky OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SLOŽKY 240 Centrum informatiky 240 Ekonomické oddělení 240 Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky 240 Oddělení hospodářsko-technické správy 241 Oddělení řízení jakosti 241 Tiskový mluvčí 242 Ústavní lékárna 242 Útvar krizového řízení 243 Útvar ředitele pro vědu, výzkum a školství 243 3

5 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno INFORMACE O FN BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská BRNO tel: fax: IČO: DIČ: CZ/ Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Byla zřízena ke dni 1. ledna 1998 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví. 4

6 2. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, v úvodním slovu výroční zprávy roku 2007 jsem uvedl, že nejzásadnější změny nás čekají v roce příštím. Tak se i stalo. Byla dokončena výstavba truamatologického centra, které po auditu získalo tento statut, zakotvený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, a bylo slavnostně za přítomnosti pana ministra Tomáše Julínka dne 5. prosince 2008 otevřeno. Centrum je plně funkční a pokrývá veškeré požadavky na ně kladené. Děkuji všem, kteří se na plnění tohoto cíle významně podíleli. Jsou vás stovky. Postupně byly naplňovány i další strategické cíle naší nemocnice. Zrekonstruována byla dvě oddělení Gynekologické-porodnické kliniky, před otevřením je nové Endoskopické centrum, které je vybaveno nejmodernější technikou a bude organizováno podobně jako Centrální operační sály. Začaly reálné projekční práce na stavbě nové Gynekologicko-porodnické kliniky v bohunickém areálu. Ta byla zahrnuta mezi strategické investice MZ ČR a schválena vládou. Od 1. ledna 2008 poskytujeme v Dětské nemocnici Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost z Brna. Nachystána je zde také fúze I. a II. dětské kliniky v jednu kliniku pediatrickou. Začala implementace nového hardwaru pro centrální poskytování dat a zrychlení celého NIS. Je to první krok k implementaci NIS nového. Stejně tak se připravuje řešení všech problémů s přenosem obrazu v naší nemocnici. Z pohledu ekonomického celý rok skončil s mírným ziskem. Bohužel jsme nenašli dostatečné finanční prostředky, které by pokryly oprávněný požadavek na nárůst platů personálu FN Brno. To jsem sobě i celému vedení nemocnice dal jako úkol pro rok příští. Druhým neméně důležitým úkolem je zvýšení spokojenosti našich klientů, pacientů i zaměstnanců. V průřezových dotazníkových akcích naše postavení neodpovídá našim cílům. Přestože výsledku průzkumu spokojenosti, které si již pravidelně dva roky sami děláme, naznačovaly postavení lepší. V tvrdém benchmarkingu s ostatními fakultními nemocnicemi nedosáhl výsledek FN Brno očekávání. Podrobné výsledky činnosti celé nemocnice jsou obsaženy v příspěvcích mých kolegů. Děkuji všem pracovníkům Fakultní nemocnice Brno za jejich úsilí v roce 2008, všechny dosažené parametry jsou výsledkem naší společné práce. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno 5

7 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2008 Odběrové středisko Třebíč se od 1. ledna 2008 přestěhovalo do nových prostor - pavilon centrálních laboratoří. Slavnostní otevření 6. nadzemního podlaží pavilonu Z Slavnostní otevření Traumacentra FN Brno Zrekonstruované 7. nadzemní podlaží pavilonu Z Nové Oddělení C Kliniky úrazové chirurgie Slavnostní otevření Centra miniinvatzivní chirurgie 6

8 Nový CT přístroj Philips Briliance 190P Nový motorgenerátor jako záložní zdroj pro Centrální operační sály V. reprezentační ples Fakultní nemocnice V. reprezentační ples Fakultní nemocnice u sv. Anny u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno Divadelní představení u příležitosti 110. výročí Dětské nemocnice Galavečer ke 120. výročí Zemské porodnice na Obilním trhu v Brně 7

9 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vrcholové vedení FN Brno Funkce Ředitel Výkonný ředitel Ředitel pro vědu, výzkum a školství Lékařský náměstek PMDV Lékařský náměstek PDM Lékařský náměstek PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči Náměstek pro NLZP Náměstek pro ekonomické, obchodní a technické věci Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Vedoucí Ústavní lékárny Projektový manager Vedoucí Útvaru krizového řízení Vedoucí Oddělení řízení jakosti Tiskový mluvčí Asistent ředitele Klinická rada FN Brno Funkce Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Člen Jméno MUDr. Roman Kraus, MBA Ing. Petr Koška, MBA prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Bc. Erna Mičudová Ing. Petr Koška, MBA/Ing. Jan Nesnídal JUDr. Alena Tobiášová PharmDr. Šárka Sedláčková, MBA MUDr. Jiří Truhlář Renata Valentová Bc. Zuzana Velebová Mgr. et Bc. Anna Nesvadbová Dagmar Zouharová Jméno prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. Organizační schéma vrcholového vedení FN Brno Ředitel FN Brno Tiskový mluvčí Interní auditor Asistent ředitele FN Brno Sekretariát ředitelství Představitel vedení FN Brno pro jakost (vedoucí OŘJ) Oddělení řízení jakosti Projektový manager I. úroveň řízení Náměstek pro vědu, výzkum a školství Útvar náměstka pro vědu, výzkum a školství Lékařský náměstek PMDV, PDM, PRM Přednostové a primáři sam. oddělení PMDV, PDM a PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno Odborné metodické vedení zdrav. týmu, dohled, kontrola a usměrňování činností v onkologické péči ve FN Brno Náměstek pro NLZP Úsek nelékařské péče a vedoucí zamětnanci NLZP Vedoucí Ústavní lékárny Ústavní lékárna Náměstek pro ekonomické a technické věci Odbor ekonomických a technických věcí Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky Vedoucí Útvaru krizového řízení Útvar krizového řízení II. úroveň řízení přímé řízení v plném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu 8

10 5. PROFIL NEMOCNICE Počet hospitalizovaných v letech Počet hospitalizovaných Pracoviště PMDV PDM PRM Průměrná ošetřovací doba v letech Průměrná ošetřovací doba (dny) Pracoviště PMDV 9,2 9,0 8,7 8,8 8,7 PDM 6,0 5,7 5,6 5,5 5,1 PRM 6,0 6,0 5,8 5,7 5,3 Lůžková kapacita v letech Lůžková kapacita Pracoviště PMDV PDM PRM Využití lůžkové kapacity v letech Využití lůžkové kapacity (%) Pracoviště PMDV 87,2 86,2 82,0 81,7 78,9 PDM 73,1 70,7 66,9 64,0 62,0 PRM 88,0 87,5 83,1 84,0 87,9 % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů v letech % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Pracoviště PMDV 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 PDM 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 PRM 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 Počty radiologických výkonů v roce 2008 Ultrazvuk CT MR Angiografie Mamografie Screening Denzitometrie Skiagrafie Skiaskopie Sály

11 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Centrální sterilizace Parní sterilizace PMDV PDM PRM Celkem STJ STJ STJ STJ Formaldehydová sterilizace PMDV PDM PRM Celkem STJ STJ 225 STJ STJ Celkem bylo na oddělení Centrální sterilizace FN Brno vysterilizováno STJ. Centrální úpravna lůžek zpracovala nemocničních lůžek. (* STJ - sterilizační jednotky) Rozbor perinatálních výsledků pracoviště Obilní trh celkem celkem pracoviště Bohunice celkem pracoviště Obilní trh pracoviště Bohunice celkem n % n % n % n % n % n % Natalita , , ,6 Počet porodů , , ,0 Termínová gravidita , , , , , ,0 Partus praematurus , , , , , ,0 Partus inductus , , , , , ,9 Sectio caesarea , , , , , ,7 Forceps 93 3,0 54 2, ,6 74 2,4 68 2, ,3 VEX 2 0,1 23 0,9 25 0,4 1 0,0 11 0,4 12 0,2 Epiziotomie , , , , , ,7 Rpt I-II , , , , , ,3 Rpt III 40 1,6 28 1,3 68 1,5 39 1,6 34 1,3 73 1,5 Epidurální analgezie , , , , , ,4 Gemini 170 5,4 43 1, , ,5 73 2, ,5 Trigemini 4 0,1 0 0,0 4 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,0 Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mortinatalita 8 0,3 6 0,2 14 0,2 10 0,3 3 0,1 13 0, hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá hrubá čistá Perinatální úmrtnost (promile) 5,2 3,9 5,3 4,6 7 5,8 5,8 4,3 3,2 2,5 Mrtvorozenost 3 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,4 1,9 2,1 1,7 Časná neonatální úmrtnost 2,1 1,4 2,7 1,9 4,1 2,9 3,4 2,4 1,1 0,8 Pozdní neonatální úmrtnost 0,7 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,7 1,5 1,4 1,3 Ponovorozenecká úmrtnost 0 0 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 1 0,6 Celková úmrtnost 2,8 1,9 3,3 2,7 5,8 4,4 5,3 4,1 3,5 2,7 10

12 Počet živě narozených Počet NNPH do 2499 g z toho VLBWI do 1499 g z toho ELBWI do 999 g z toho ILBWI do 499 g Koncentrace nezralosti (%) 9,5 9, ,2 11,3 JM-transport in utero do 1499 g (%)

13 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno HOSPODAŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV z hlavní činnosti Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV z hospodářské činnosti Celkový zisk Neuhrazená ztráta z minulých let Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno Spotřeba materiálu a energie Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady celkem Výnosy od ZP Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita 0,11% 0,03% 0,04% Pohledávky z obch. styku* Závazky z obch. styku *včetně neuhrazených záloh od ZP Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč) rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k závazky z obch. styku k

14 Rozvaha FN Brno v Kč aktiva aktiva k k k STÁLÁ AKTIVA Nehmotný majetek Oprávky k DNM Hmotný majetek Oprávky k DHM Finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby* Pohledávky** Finanční majetek Přechodné účty aktivní Úhrn aktiv *včetně záloh na zásoby ** bez záloh na zásoby Rozvaha FN Brno v Kč pasiva pasiva k k k VLASTNÍ ZDROJE Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek HV běžného účetního období Neuhrazená ztráta let minulých CIZÍ ZDROJE Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoc a půjčky Přechodné účty pasivní Pasiva celkem

15 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek V rámci činnosti OE a ÚIM v roce 2008 bylo provedeno: - pořízení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,49 Kč - pořízení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč - zařazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,00 Kč - zařazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč - vyřazení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,11 Kč - vyřazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě ,51 Kč Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení byly v roce 2008 zařazeny v hodnotách: - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ,00 Kč z toho technické zhodnocení budov ve výši ,00 Kč - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary celkem ,00 Kč Inventarizační přebytky z periodických inventarizací byly zařazeny v hodnotách: - dlouhodobý majetek ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Manka z periodických inventarizací byla vyřazena v pořizovacích cenách ve výši: - dlouhodobý majetek 0,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho prádlo ve výši ,00 Kč Prodej majetku : - dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek v celkové výši pořizovacích cen 4 500,00 Kč Bezúplatně převzala FN Brno v roce 2008 od jiných právních subjektů majetek v hodnotě: - dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši ,00 Kč - drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč z toho převod majetku z Úrazové nemocnice ve výši ,00 Kč Z FN Brno nebyl v roce 2008 bezúplatně předán jinému právnímu subjektu žádný majetek. Z významnějších investičních akcí, kdy pořizovací cena pořízeného dlouhodobého hmotného majetku převýšila 1 mil. Kč, byly v roce 2008 zařazeny tyto: STAVEBNÍ AKCE: - budova L Trakt lůžkový technické zhodnocení ve výši ,00 Kč - budova M Energoblok technické zhodnocení ve výši ,00 Kč Zdravotnické přístroje a zařízení : - přístroj endoskopický ,00 Kč - jednotka kamerová neurochirurgická ,00 Kč - jednotka kamerová chirurgická ,00 Kč - jednotka kamerová urologická ,00 Kč - přístroj RTG digitální ,00 Kč - přístroj pro magnetickou rezonanci ,00 Kč - tomograf celotělový ,00 Kč - analyzátor diagnostický ,00 Kč - scanner DNA ,00 Kč - systém pro dávkování kapalin ,00 Kč 14

16 - přístroj pro nepřímou digitalizaci ,00 Kč - tomograf optický koherentní ,00 Kč - jednotka vyšetřovací ORL ,00 Kč - přístroj ultrazvukový ,00 Kč - tomograf celotělový ,00 Kč - injektor kontrastní látky ,00 Kč - přístroj RTG mobilní ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - ultrasonograf pooperační ,00 Kč - přístroj RTG s C ramenem ,00 Kč - přístroj RTG pojízdný ,00 Kč - aspirátor ultrazvukový ,00 Kč - systém monitorovací - MR ,00 Kč - artroskop věž sestava ,00 Kč - laparoskop operační sestava ,00 Kč - artroskop věž sestava ,00 Kč - přístroj neurologický monitorovací ,00 Kč - systém monitorovací centrála ,00 Kč - přístroj narkotizační ,00 Kč - přístroj ultrazvukový ,00 Kč Stroje a přístroje provozní: - pošta potrubní ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč - kompresor zubový ,00 Kč Kancelářská a výpočetní technika: - platforma provozní pro NIS ,00 Kč - HW pro centrální poskytování aplikací soubor ,00 Kč ZAŘAZENÝ NEHMOTNÝ MAJETEK S POŘIZOVACÍ CENOU VYŠŠÍ NEŽ ,- KČ - SW informační systém ASA tech. zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW NIS Amis - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Navision Attain - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Magic SAS technické zhodnocení ,00 Kč - SW Informix WGS 7.X technické zhodnocení ,00 Kč - SW Informix X 4GL Compiler technické zhodnocení ,00 Kč - SW Lotus Notes - technické zhodnocení v hodnotě ,00 Kč - SW Astrala ,00 Kč - SW pro centrál. poskytování aplikací ,00 Kč Čerpání investičních dotací v roce 2008 Investiční dotace poskytnuté MZ celkem: ,76 z toho: 1. systémové investiční dotace poskytnuté MZ , FN Brno - traumatologické centrum vč. integrace Úrazové nemocnice , FN Brno - rekonstrukce EPS V objektu ,00 L23511H FN Brno - rekonstrukce objektu Z , H FN Brno - traumatologické centrum urgentní příjem , H FN Brno - traumatologické centrum lůžková část , H FN Brno - vyšetřovna CT , H FN Brno - rekonstrukce výměníkových stanic PMDV , H FN Brno - rekonstrukce centrál. chlad. zařízení PMDV , H FN Brno - obnova magnetické rezonance , H FN Brno - traumatologické centrum-obnova CT ,00 15

17 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno H FN Brno - traumatologické centrum urgentní příjem zdravotnická technika , H FN Brno - rekonstrukce OPS zdravotnická technika , H FN Brno - sanace konstrukcí a technické vybavení , H FN Brno - operační sál GPK , FN Brno - zdravotnická technika a vybavení porod. a neontologická část PRG ,00 2. individuální investiční dotace poskytnuté MZ , H-0406-FN Brno-rekonstrukce OPS 1.část ,00 Investiční dotace poskytnuté mimo MZ SFŽP FN Brno-rekonstrukce zdrojové části energetického systému ,00 MŠMT FN Brno-zdravotnická technika ,92 JMK Magistrát města Brna FN Brno zdravotnická technika ,00 Celková hodnota dlouhodobého a drobného majetku FN Brno k datu je ,69 Kč Z toho: - dlouhodobého majetku ,85 Kč - drobného dlouhodobého majetku ,84 Kč Oprávky dlouhodobého majetku k datu , ,25 Kč Zůstatková cena dlouhodobého majetku k datu , ,60 Kč Odpisy dlouhodobého majetku k datu ,13 Kč Pohyby dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2008 Dlouhodobý majetek* Stav k Přírůstky za rok 2008 Úbytky za rok 2008 Stav k Nehmotný majetek , , , ,32 Budovy a stavby , , , ,33 Zdravotnická a labor. technika , , , ,00 Stroje a přístroje provozní , , , ,00 Dopravní prostředky , , , ,00 Výpočetní technika , , , ,20 Inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 Ostatní samostatné movité věci ,00 0, , ,00 a soubory Pozemky , ,00 0, ,00 Umělecká díla ,00 0, , ,00 Celkem , , , ,85 Drobný dlouhodobý majetek* Stav k Přírůstky za rok 2008 Úbytky za rok 2008 Stav k Zdravotnická a labor. technika , , , ,00 Stroje a přístroje provozní , , , ,00 Drahé kovy 2 710,84 0,00 0, ,84 Výpočetní technika , , , ,00 Inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 Ostatní samostatné movité věci , , , ,00 a soubory Prádlo ložní,stolní , , , ,00 Prádlo pro pacienty , ,00 0, ,00 OOPP , , , ,00 Nehmotný majetek , , , ,00 Celkem , , , ,84 16

18 Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2008 Výše dotace Čerpání ČNB Při zúčtování v tis. Kč v Kč odvede v Kč NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: , ,41 z toho: a) účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti Sociální činnosti AT centra Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Zajištění přípravy na krizové situace 1 415, Zdravotnické programy ,10 program protidrogové politiky prevence HIV/AIDS ,10 pomoc zdravotně postiženým Národní program zdraví - Národní registr dětské úrazovosti ,00 b) příspěvky na provoz organizace Z Magistrátu města Brna (mimo ČNB) Sociální lůžka (MPSV) 950 c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum a vývoj celkem ,31 v tom: Institucionální prostředky celkem Účelové prostředky celkem ,31 z toho: Národní program výzkumu ,25 Programy v působnosti poskytovatelů ,06 d) neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ mimo ČNB) ,88 MŠMT ,78 GA ČR 440,80 AV ČR 250,00 Jihomoravský kraj 3 020,30 e) neinvestiční prostředky v rámci ISProfIN f) jiné neinvestiční příspěvky INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: z toho: a) systémové investiční dotace (916) FN Brno traumatologické centrum FN Brno (vč. integrace ÚN) FN Brno rekonstrukce EPS v objektu L H-0302 FN Brno rekonstrukce objektu Z H-0407 FN Brno traumatologické centrum urgentní příjem H-0409 FN Brno traumatologické centrum lůžková část H-0410 FN Brno vyšetřovna CT H-0503 FN Brno rekonstrukce výměníkových stanic PMDV H-0504 FN Brno rekonstrukce centrálního chladícího zařízení PMDV H-0505 FN Brno obnova magnetické rezonance H-0506 FN Brno traumatologické centrum obnova CT

19 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno H-0507 FN Brno traumatologické centrum urgentní příjem zdravotnická technika H-0508 FN Brno rekonstrukce OPS zdravotnická technika H-0509 FN Brno sanace konstrukcí a technické vybavení H-0510 FN Brno operační sál GPK FN Brno zdravotnická technika a vybavení por. a neonatol. část PRG b) investiční dotace na V+V (924) 0 0 c) individuální inv. dotace z účtu H-0406 FN Brno rekonstrukce OPS 1. část d) jiná investiční dotace Investiční dotace poskytnuté mimo MZ Výše dotace v tis. Kč Čerpání mimo ČNB SFŽP - FN Brno-rekonstrukce zdrojové části ES 9.311, MŠMT - FN Brno - zdravotnická technika 2.317, JMK - Magistrát m. Brna - FN Brno - zdravotnická technika

20 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Mzdový vývoj Rok Plán Skutečnost Vývoj přesčasové práce Kategorie Index v% 08/07 Lékaři ,41% Farmaceuti ,36% JOP VŠ ,58% SZP ,33% JOP SŠ NZP ,79% PZP ,23% Dělníci ,93% THP ,17% Růst průměrného platu v Kč Kategorie Index v% 08/07 Lékaři ,85 Farmaceuti ,57 JOP VŠ ,34 SZP ,80 JOP SŠ ,54 NZP ,92 PZP ,45 Dělníci ,37 THP ,41 Celkem ,87 19

21 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno GRANTOVÉ STUDIE Ve FN Brno bylo v roce 2008 řešeno celkem 56 grantových studií. Nejvíce z nich, celkem 12, bylo řešeno na Interní hematoonkologické klinice. Nejvíce grantových studií probíhalo za podpory Interní grantové agentury MZ ČR, a to celkem

22 9. POSKYTNUTÉ DARY Finanční dary Jméno Finanční částka Luboš Vymazal - MAGNUM ,00 Česká pojišťovna a.s ,00 IKO STAV s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o ,00 GlaxoSmithKline, s.r.o ,00 Nadační fond Kapka naděje ,00 Novartis s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 HERO CZECH s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Česká sportovní a.s ,00 Lenka Kolouchová ,00 Nadační fond neurochirurgie Bohunice ,00 PROSAM, s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 NADAČNÍ FOND KOLEČKO ,00 Merck Pharma k.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nutricia a.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 SARSTEDT spol. s r.o ,00 SARSTEDT spol. s r.o ,00 Genzyme Europe B.V., Nizozemí ,00 Genzyme Europe B.V., Nizozemí ,00 MEDIA EFEKT, s.r.o ,00 ADVISORY service s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nutricia a.s ,00 BAYER s.r.o ,00 AstraZeneca Czech Republic s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 PASPOL Brno spol. s r.o ,00 MUDr. Petr Bouchal ,00 GlaxoSmithKline, s.r.o ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 sanofi-aventis, s.r.o ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o ,00 Betina Frederike Baumgart ,00 TOS KUŘIM - OS,a.s ,00 Petra Hanušová ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond neurochirurgie Bohunice ,00 Nadační fond Lidé sobě ,00 Nadační fond Pomoc psychicky nemocným ,00 ENVIROTREND, spol. s r.o ,00 21

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (údaje za rok 2002 I. pololetí 2004) ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, přátelé, výroční zpráva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více