Obsahuje přístroje XV-THA35 a SP-THA35 Elementy zestawu: XV-THA35 i SP-THA35 Az XV-THA35 és az SP-THA35 berendezésekből áll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahuje přístroje XV-THA35 a SP-THA35 Elementy zestawu: XV-THA35 i SP-THA35 Az XV-THA35 és az SP-THA35 berendezésekből áll."

Transkript

1 COMPACT SUPER VIDEO DIGITAL SURROUND DIGITAL EX PRO LOGIC DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-A35 Obsahuje přístroje XV-THA35 a SP-THA35 Elementy zestawu: XV-THA35 i SP-THA35 Az XV-THA35 és az SP-THA35 berendezésekből áll. STANDBY/ON SOUND C SUBWOOFER TEST CLEAR SETTING FM MODE 9 0 DVD FM/AM AUX RDS CONTROL TV/VIDEO SEARCH TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL TOP NEWS/INFO SEARCH DOWN - TUNING - UP SLOW STANDBY VOLUME SUB TITLE ANGLE ZOOM PHONES RETURN DIMMER DSP SURROUND SLEEP STANDBY/ON DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM TH-A35 RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM SOURCE SURROUND DSP PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA For Customer Use: Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, bottom or side of the cabinet. Retain this information for future reference. Model No. Serial No. LVT A [EV]

2 Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia, uwagi i inne Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók Upozornění STANDBY/ON spínač! Abyste přístroj úplně odpojili ze sítě, vytáhněte hlavní zástrčku. Přepínač STANDBY/ON v jakékoliv poloze neodpojí přístroj ze sítě. Přepínač může být kontrolován dálkově. Óvintézkedés ä STANDBY/ON kapcsoló! A teljes áramtalanítás érdekében húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból. A STANDBY/ON kapcsolóval nem lehet áramtalanítani a készüléket. A készülék be és kikapcsolása a távvezérlővel irányítható. Uwaga przełącznik STANDBY/ON! Aby całkowicie odciąć dopływ energii, odłącz przewód zasilania. Przełącznik STANDBY/ON w żadnej pozycji nie odłączają urządzenia od sieci. Możesz włączać i wyłączać zasilanie pilotem. UPOZORNĚNĺ Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru atd.: 1. Nesnímejte šrouby, kryty nebo skříňku. 2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. UPOZORNĚNĺ Nezakrývejte větrcí otvory. Jestliže budou ventilační otvory zakryty novinami nebo látkou, může docházet k přehřívání zařízení. V žádném případě nepokládejte na zařízení zapálené svíčky atd. Při likvidaci baterií se řiďte místními ekologickými pokyny. Chraňte přístroj před deštěm, vilhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumísťujte na něj žádné předméty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, itp.: 1. Nie zdejmuj wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. OSTRZEŻENIE Nie przekrywać otwory wentylacyjne. (Jeżeli doszłoby do przekrycia otworów wentylacyjnych gazetami, tkanią itd., ciepło nie mogłoby unilkać). Nie pokładać na przyrząd żadnych źródeł z otwartym ogniem, jako rozświecone świece. Przy wymianie baterii należy brać do uwagi problemy związane z ochroną środowiska natsuralnego, a dlatego muszą być ściśle dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczące likwidacji wyładowanych baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyíláok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csapegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. G - 1

3 Upozornění: Správná ventilace Z důvodu vyvarovat se poranění elektrickým proudem a požáru a zabránit poškození umístěte aparát následujícím zpúsobem: Zepředu: Musí zůstat volný prostor. Ze stran: Volný prostor v šířce 10 cm. Nahoře: Volný prostor 10 cm nad přistrojem. Vzadu: Volný prostor do hloubkz 15 cm. Spodek: Bez překážek, pokládejte na rovnou plochu. Polski Ostrożnie: Właściwa wentylacja Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, pożaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom, ustaw niniejsze urządzenie jak pokazano niżej: Przód: Musi być przestrzeń wolna. Boki: Przestrzeń wolna o szerokości 10 cm. Wierzch: Przestrzeń wolna o szerokości 10 cm nad całym urządzeniem. Tył: Przestrzeń wolna na głębokość 15 cm. Spód: Przestrzeń wolna. Należy ustawić na poweierzchni poziomej. Magyar Óvintézkedés: Megfelelő szellőzés Az áramütés és a tűz veszélyének, valamint a készülék károsodásának elkerülése végett az alábbiak figyelembevételével helyezze el a készüléket: Elöl: Akadálymentes szabad tér. Oldalt: Akadálymentes szabad tér 10 cm szélességben. Felül: Akadálymentes szabad tér a készülék feletti 10 cm magasságig. Hátul: Akadálymentes szabad tér 15 cm távolságig. Alul: Akadálymentes szabad tér, helyezze a készüléket vízszintes felületre. Volný prostor široký minimálniě 15 cm Przestrzeń wolna na minimum 15 cm Akadálymentes szabad tér 15 cm távolsagig Stěna nebo překažka Ściana lub inny obiekt Fal vagy akadály XV-THA35 Předni strana Przednia strona Előap Podstavec vysoký minimálně 15 cm Wysokość podstawy minimum 15 cm Legalább 15 cm magasságú allvány Podlaha Podłoga Padló G - 2

4 Důležité pro laserové výrobky Ważne dla wyrobów wykorzystujących laser Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban Označení štítky Reprodilcje tabliczek A címkék másolata 1 Klasifikační štítek, umístěný na vnějším povrchu 1 Tabliczka klasyfikacyjna umieszczona na powierzchni spodniej 1 Besoroláscímke, a külső felületen elhelyezve 2 Štítek varování, umístěný uvnitř přístroje 2 Tabliczka ostrzegawcza umieszczona wewnątrz urządzenia 2 Figyelmeztető címke, a készülék belsejében elhelyezve CLASS 1 LASER PRODUCT 1. VÝROBEK S LASEREM - TŘĺDA 1 2. UPOZORNÉNĺ: Viditelné a neviditelné laserové záření, je-li systém otevřený a zabezpečení selže nebo je poškozeno. Chraňte se před přímým působením paprsků. 3. UPOZORNÉNĺ: Neotvírejte horní kryt. V přístroji nejsou žádné součásti, do kterých by uživatel mohl sám zasahovat, v případě potřeby se vždy obraťte na kvalifikovaný personál servisu. 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. 3. UWAGA: Nie otwierać górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 1. AZ 1. OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS 2. ÓVINTÉZKEDÉS: A készülék felnyitott állapotában és a hibás vagy megrongált retesz használatakor látható és láthatatlan lézersugárzás lehet jelen. 3. ÓVINTÉZKEDÉS: Ne nyissa ki a berendezés felső borítását. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket; minden javítást bízzon képzett szakemberre. G - 3

5 Obsah Označení součástí... 2 Hlavní jednotka... 2 Dálkový ovladač... 3 Začínáme... 4 Než začnete s instalací... 4 Kontrola dodaného příslušenství... 4 Vložení baterií do dálkového ovladače... 4 Zapojení antén FM a AM... 5 Diagram rozmístění reproduktorů... 6 Zapojení reproduktorů... 7 Zapojení komponentů audio/video... 8 Základní funkce DVD Zapnutí jednotky Výběr zdroje Vložení disku DVD Spuštění přehrávání Nastavení hlasitosti Aktivace režimu Surround nebo DSP Zastavení přehrávání Základní funkce VCD a CD Zapnutí jednotky Výběr zdroje Vložení disku VCD nebo CD Spuštění přehrávání Nastavení hlasitosti Aktivace režimu Surround nebo DSP Zastavení přehrávání Základní funkce tuneru Zapnutí jednotky Výběr pásma Nastavení hlasitosti Nalaďění stanice Aktivace režimu Surround nebo DSP Další základní funkce Přehrávání zvuku z externího zdroje Poslech pomocí sluchátek Nastavení jasu Vypnutí pomocí časovače Nastavení obrázků Dosažení realistického prostorového zvuku Dolby Surround Dolby Digital DTS Digital Surround Režimy DSP (Digital Signal Processor) Aktivace režimu Surround Nastavení zvuku Základní informace o discích DVD, VCD a CD Základní funkce disku Přehrávání disků DVD Zobrazení obrazovkové nabídky Zobrazení informací na obrazovce Výběr titulků Výběr jazyka poslechu Výběr pohledů z různých úhlů Přehrávání disku pomocí nabídky Přímý přechod na určité místo Vyhledávání určitého místa Opakované přehrávání Opakované přehrávání Opakované přehrávání A B Přehrávání kapitol v náhodném pořadí Náhodné přehrávání Programování pořadí přehrávání kapitol Programované přehrávání Speciální efekty přehrávání disků DVD Nehybný obraz/přehrávání po snímcích Zpomalené přehrávání Zvětšení Přehrávání disků VCD a CD Zobrazení obrazovkové nabídky Zobrazení informací na televizní obrazovce Přehrávání disku pomocí nabídky (pouze pro disky VCD).. 33 Přímý přechod na určité místo Volba kanálu pro přehrávání Vyhledávání určitého místa Opakované přehrávání Opakované přehrávání Opakované přehrávání A B Přehrávání stop v náhodném pořadí Náhodné přehrávání Programování pořadí přehrávání stop Programované přehrávání Speciální efekty přehrávání disků VCD Nehybný obraz/přehrávání po snímcích Zpomalené přehrávání Zvětšení Přehrávání MP Spuštění přehrávání Ovládání pomocí obrazovkové nabídky Přímý přechod na určitou stopu Programování pořadí přehrávání stop Programované přehrávání Přehrávání JPEG Vložení disku Ovládání pomocí obrazovkové nabídky Přímý přechod na určitý soubor Programování pořadí přehrávání souborů Programované přehrávání Funkce tuneru Ladění stanic Použití předvoleb pro naladěné stanice Volba režimu příjmu FM Používání systému RDS (Radio Data System) k poslechu stanic FM Vyhledávání programů pomocí kódů Přepnutí na vybraný program Popis kódů Nastavení předvoleb DVD Používání nabídek pro volbu Nabídka Language Nabídka Picture Nabídka Audio Nabídka Setting Nastavení úrovně rodičovského zámku (přístupnost) Ovládání komponentů JVC Ovládání televizorů jiných výrobců Údržba Odstraňování problémů Technické údaje

6 Označení součástí Hlavní jednotka Přední panel VOLUME STANDBY PHONES STANDBY/ON DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM TH-A35 SOURCE SURROUND DSP 8 9 p q w Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. Přední panel 1 Tlačítko STANDBY/ON a kontrolka STANDBY (10 15) 2 Přihrádka na disk (10, 12) 3 Osvětlení přístroje 4 Displej 5 Ovladač VOLUME (10, 12, 14) 6 Snímač dálkového ovladače 7 Konektor sluchátek PHONES (17) 8 Tlačítko 0 (otevřít/zavřít) (10 13, 23, 39) Stisknutí tohoto tlačítka také zapne přístroj a změní zdroj na přehrávač DVD. 9 Tlačítka 3/8, 7, 4 a Stisknutí tlačítka 3/8 také zapne přístroj a změní zdroj na přehrávač DVD. p Tlačítko SOURCE (10, 12, 14, 16, 46) q Tlačítko SURROUND (11, 13, 15, 17, 20) w Tlačítko DSP (11, 13, 15, 17, 20) Displej p q w L LS C S R RS DIGITAL ProLogic II STEREO 8 3 CD VCD MP3 TITLE TRK TUNED CHP PROG RDS REPEAT 1 A B 3 khz MHz e r t Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 2 Displej 1 Indikátory zvukových kanálů Označuje zvukové kanály jako zdroje signálu. 2 Indikátory zvukového signálu (19, 20) DIGITAL, PRO LOGIC II a DTS 3 Indikátory disku (23) DVD, CD, VCD a MP3 4 Indikátory přehrávání 3 (přehrávání) a 8 (pozastavení) 5 Indikátor TITLE (23) 6 Indikátor TRK (stopy) (23) 7 Indikátor TUNED (14, 46) 8 Indikátor CHP (kapitoly) (23) 9 Indikátor PROG (programu) (29, 36) p Indikátor RDS (48) q Indikátory režimu opakování (27, 28, 34, 35) REPEAT, 1 a A B w Indikátor SLEEP (18) e Indikátor STEREO (47) r Hlavní displej t Indikátory jednotek frekvence MHz (pro stanice FM) a khz (pro stanice AM)

7 Dálkový ovladač p q w e r t y Dálkový ovladač SOUND STANDBY/ON C SUBWOOFER TEST 9 CLEAR SETTING FM MODE 0 DVD FM/AM AUX RDS CONTROL TV/VIDEO SEARCH TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL TOP NEWS/INFO SEARCH DOWN - TUNING - UP SLOW SUB TITLE ANGLE ZOOM RETURN DIMMER DSP SURROUND SLEEP RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM u i o ; a s d f g h j k l Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 1 Tlačítka STANDBY/ON Tlačítko TV (10, 12, 58, 59) Tlačítko VCR (58) Tlačítko (10 15) 2 Tlačítko SOUND (21) 3 Číselná tlačítka (23, 26, 28, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 47, 57 59) Tlačítko CLEAR (26, 30, 33, 37, 54) Tlačítka pro nastavení zvuku (21) Tlačítka C + a Tlačítka SUBWOOFER + a Tlačítka + a Tlačítka + a Tlačítko TEST Tlačítko SETTING 4 Tlačítka volby zdroje (10, 12, 14, 16, 21, 46, 47) DVD, FM/AM, AUX Stisknutí některého z těchto tlačítek také zapne přístroj. 5 Tlačítka CONTROL Tlačítko TV CONTROL (58, 59) Tlačítko VCR CONTROL (58) 6 Tlačítka TV VOL + a (58, 59) 7 Tlačítka VOL + a (10, 12, 14, 16) 8 Tlačítko TOP (26) 9 Tlačítka ovládání nabídky Kurzorová tlačítka 3, 2, 5 a Tlačítko NEWS/INFO Tlačítka 9 a ( Tlačítko SEARCH Tlačítko p Tlačítko (18, 52 57) q Tlačítka 7, 3 a 8 w Tlačítka 4 a (23, 33, 39, 41, 43, 45, 58) Tlačítka TUNING UP a DOWN (14, 46) e Tlačítko (25) r Tlačítko SUB TITLE (25) t Tlačítko RETURN (33) y Tlačítko DIMMER (17) Tlačítko SLEEP (18) u Tlačítko FM MODE (47) i Tlačítko RDS (48) o Tlačítko SEARCH (26, 33) ; Tlačítko TV/VIDEO (58, 59) a Tlačítko REC/MEMORY (47, 58) s Tlačítko MUTING (11, 13, 14, 16) d Tlačítko (26, 33) f Tlačítko (24, 27 30, 32, 34 37) g Tlačítka 1 a (27, 31, 34, 37, 47, 58, 59) Tlačítka SLOW + a (31, 37) h Tlačítko ZOOM (31, 37, 43, 45) j Tlačítko ANGLE (25) k Tlačítko SURROUND (11, 13, 15, 17, 20) l Tlačítko DSP (11, 13, 15, 17, 20) 3

8 Začínáme Než začnete s instalací Vložení baterií do dálkového ovladače Všeobecná bezpečnostní opatření Nevkládejte do hlavní jednotky žádné kovové předměty. Nerozebírejte hlavní jednotku ani neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. Chraňte přístroj před deštěm či vlhkostí. Umístění Přístroj umístěte na rovném místě, chráněném proti vlhkosti. Teplota místnosti musí být v rozmezí od 5 C do 35 C. Kolem hlavní jednotky musí být dostatečný prostor pro odvětrávání. Nedostatečná ventilace může způsobit její přehřátí a poškození. Poznámky k manipulaci Neberte šňůru do mokrých rukou. Při odpojování přístroje ze zásuvky netahejte nikdy za šňůru, vždy táhněte za zástrčku. Zástrčku uchopte vždy tak, aby se šňůra nepoškodila. Napájecí šňůra musí být v dostatečné vzdálenosti od propojovacích kabelů a antén, jinak může způsobovat rušení zvuku nebo obrazovky. Pro zapojení antény se doporučuje použití koaxiálního kabelu, protože je dobře stíněn proti rušení. Dojde-li k výpadku proudu nebo jestliže odpojíte napájecí šňůru, mohou se za několik dnů vymazat předvolená nastavení, jako je předvolba kanálů FM/AM a nastavení zvuku. Kontrola dodaného příslušenství Přesvědčte se, zda máte veškeré dodávané příslušenství. Číslo v závorkách udává množství dodaných kusů. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) Smyčková anténa AM (1) Anténa FM (1) Kabel pro připojení videa (1) Kabely reproduktorů 6 m (4)*: Pro levý přední reproduktor, pravý přední reproduktor, středový reproduktor a subwoofer 10 m (2)*: Pro levý zadní reproduktor a pravý zadní reproduktor * Uvedené délky kabelů reproduktorů jsou přibližné. Jestliže některá položka chybí, obraťte se neprodleně na prodejce. Před použitím dálkového ovladače musíte vložit dvě dodané baterie. Dálkový ovladač při používání nasměrujte přímo na snímač dálkového ovladače na hlavní jednotce. 1. Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. 2. Vložte baterie. Přesvědčete se, že polarita baterií + a odpovídá pólům v přihrádce. 3. Nasaďte kryt. Pokud dálkový ovladač nepracuje spolehlivě, vyměňte baterie. Použijte dvě baterie R6P (SUM-3)/AA (15F) se suchým článkem. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit úniku tekutin z baterií nebo porušení článků, dodržujte tato bezpečnostní opatření: Baterie vložte do dálkového ovladače tak, aby odpovídaly pólům v přihrádce. Použijte správný typ baterií. Baterie podobného vzhledu mohou mít odlišná napětí. Vyměňte vždy obě baterie najednou. Nevystavujte baterie teplu ani otevřenému ohni. 4

9 Zapojení antén FM a AM Je-li příjem pásma AM slabý, připojte drát s vinylovou izolací (není součástí balení). Smyčková anténa AM (součást balení) Je-li příjem pásma FM slabý, zapojte venkovní anténu FM (není součástí balení). A NT Anténa FM (součást balení) E N N A COAXIAL FM 75 AM LOOP AM EXT Chcete-li sestavit smyčkovou anténu AM, zasuňte výčnělky na smyčce do mezer stojánku. AC IN C REAR FRONT SUBWOOFER SPEAKER SPEAKERS SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT ANALOG IN L VIDEO OUT VIDEO A N T E N N A COAXIAL FM 75 AM LOOP AM EXT R S-VIDEO Hlavní jednotka OPTICAL DIGITAL IN AUX AV Zapojení antény FM Přechodně připojte dodávanou anténu FM ke koaxiálnímu konektoru COAXIAL FM 75 Ω. Rozevřete anténu horizontálně. Je-li příjem slabý, zapojte venkovní anténu (IEC nebo DIN45325). Před připojením koaxiálního kabelu 75 Ω (se standardním typem konektoru) odpojte dodávanou anténu FM. Zapojení antény AM Smyčkovou anténu AM, která je součástí balení, připojte ke konektoru AM LOOP. Bílý kabel připojte ke konektoru AM EXT a černý kabel ke konektoru. Otáčejte smyčkou, dokud nezískáte nejlepší příjem. Je-li příjem slabý, připojte venkovní drát s vinylovou izolací ke konektoru AM EXT. (Smyčkovou anténu AM nechejte zapojenou.) Poznámka: Je-li drát smyčkové antény AM pokryt vinylem, vinyl odstraňte otáčením podle obrázku. 5

10 STANDBY STANDBY/ON D VD DIGITAL CINEMA SYSTEM TN-A35 COMPACT DIGITAL SUPER VIDEO SURROUND SOURCE VOLUME SURROUND DIGITAL EX PRO LOGIC DSP PHONES Začínáme Diagram rozmístění reproduktorů Levý přední reproduktor Středový reproduktor Pravý přední reproduktor Hlavní jednotka Subwoofer Levý zadní reproduktor Pravý zadní reproduktor AC IN SUBWOOFER C SPEAKER REAR SPEAKERS RIGHT LEFT FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT Y CAUTION SPEAKER IMPEDANCE 6-8 OHMS K subwooferu K středovému reproduktoru K pravému zadnímu reproduktoru K levému přednímu reproduktoru K pravému přednímu reproduktoru K levému zadnímu reproduktoru 6

11 Zapojení reproduktorů Připojte vedlejší reproduktory a subwoofer ke konektorům na zadním panelu pomocí dodaných kabelů. Barevné štítky na kabelech reproduktorů označují, ke kterému reproduktoru a konektoru se mají připojit. Pět vedlejších reproduktorů lze umístit na každou pozici doprostřed, doleva a doprava vpředu, doleva a doprava vzadu. Barevně označený kabel připojte k barevnému konektoru (+) a další kabel k černému konektoru ( ). UPOZORNĚNÍ: Používejte reproduktory s impedancí označenou pomocí konektorů. Nastavení reproduktorů Chcete-li dosáhnout co nejlepšího zvuku systému, je nutné umístit všechny reproduktory s výjimkou subwooferu do stejné vzdálenosti od místa poslechu tak, aby jejich přední stěna směřovala k posluchači. Basový zvuk je sice méně směrovaný, ale obvykle se příslušný reproduktor umísťuje mezi levý a pravý přední reproduktor (viz následující obrázek). Levý přední reproduktor Subwoofer Středový reproduktor Pravý přední reproduktor Připojení kabelů reproduktorů ke konektorům Levý zadní reproduktor Pravý zadní reproduktor 1 Otevřete svorku konektoru. 2 Vložte kabel reproduktoru. 3 Upevněte svorku konektoru. Poznámky: Vinylovou izolaci kabelu reproduktoru odstraňte otáčením (viz obrázek). Zkontrolujte, zda odizolované dráty kabelů reproduktoru nevyčnívají z konektorů. Mohl by nastat zkrat. Nelze-li reproduktory umístit do stejné vzdálenosti od místa poslechu Můžete nastavit dobu zpoždění středového reproduktoru a zadních reproduktorů. Podrobné informace o úpravách doby zpoždění naleznete v části Nastavení nabídky na stranách 55 a 56. Poznámka: Fáze subwooferu úzce závisí na vzdálenosti od místa poslechu k předním reproduktorům a subwooferu. Chcete-li získat lepší basový zvuk, můžete fázi změnit opačným připojením kabelů reproduktorů ke konektorům na subwooferu (barevně označený kabel k černému konektoru a černý kabel k barevnému konektoru). UPOZORNĚNÍ: Vedlejší reproduktory musí na stěnu připevnit kvalifikovaný pracovník. Nepřipevňujte vedlejší reproduktory ke stěně sami. Mohou se poškodit při pádu v důsledku nesprávného připevnění nebo slabé stěny. Pečlivě vyberte místo na stěně pro upevnění reproduktorů. Pokud jejich umístění brání každodenním činnostem, hrozí poranění osob nebo poškození zařízení. 7

12 Začínáme Zapojení komponentů audio/video Před zapojováním všechny komponenty vypněte. Zapojení zvukových komponentů Připojte k hlavní jednotce další komponent pomocí zvukového kabelu. Můžete použít kabely dodané s příslušnými komponenty nebo je zakoupit v obchodě s elektrickým vybavením. A B Optický digitální kabel (není součástí balení) Zvukový kabel (není součástí balení) Následující obrázky ukazují obvyklé zapojení vstupních a výstupních konektorů. Chcete-li připojit další komponent, přečtěte si také příslušnou příručku, protože názvy konektorů uvedené na zadní straně se mohou u jednotlivých komponentů lišit. Zapojíte-li mezi zdrojové komponenty a hlavní jednotku zařízení pro úpravu zvukového efektu (jako např. grafický ekvalizér), výstup zvuku z tohoto systému může být zkreslený. OPTICAL DIGITAL IN Před připojením digitálního optického kabelu odpojte ochrannou zástrčku. DIGITAL OPTICAL OUT A ANALOG IN L VIDEO OUT VIDEO A N T E N N A COAXIAL FM 75 AM LOOP AM EXT R OPTICAL DIGITAL IN AUX S-VIDEO AV ANALOG IN L LEFT RIGHT R B OUT 8

13 Připojení k televizoru Kabel S-video ani SCART se s tímto systémem nedodává. Můžete použít kabely dodané s příslušnými komponenty nebo je zakoupit v obchodě s elektrickým vybavením. A Videokabel (součást balení) C Kabel SCART (není součástí balení) B Kabel S-video (není součástí balení) Můžete si zvolit jeden ze tří typů zapojení A, B, and C. Použití kabelu kompozitního videa nebo kabelu S-video Má-li televizor konektor S-video (oddělení Y/C), připojte jej pomocí kabelu S-video (není součástí balení) B. Tento konektor poskytuje lepší kvalitu obrazu než při zapojení kabelu kompozitního videa A. Pokud připojíte televizor kabelem S-video, vyberte správně typ videosignálu. Přečtěte si část Nabídka Picture na straně 54. Použití kabelu SCART ( C ) Pokud připojíte televizi kabelem SCART, vyberte správně typ videosignálu. Přečtěte si část Nabídka Picture na straně 54. Signál S-video (oddělení Y/C) nevystupuje z konektoru AV (SCART). Chcete-li používat signál S-video (oddělení Y/C) připojte televizor pomocí kabelu S-video (není součástí balení) B. Pokud pro připojení televizoru používáte kabel SCART, můžete zlepšit zvuk pomocí reproduktorů televizoru. Při přehrávání DVD a volbě nastavení reproduktorů do kanálu 2.1 (viz str. 21) se směšují signály levého a pravého předního, středového a zadního kanálu, poté vystupují z konektoru AV (SCART). Jinak vystupují signály předního levého a pravého kanálu z konektoru AV (SCART). A VIDEO OUT VIDEO B S-VIDEO TV AC IN SUBWOOFER C SPEAKER REAR SPEAKERS RIGHT LEFT FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT ANALOG IN L VIDEO OUT VIDEO A N TE N N A COAXIAL FM 75 AM LOOP AM EXT R S-VIDEO OPTICAL DIGITAL IN AUX AV AV C Nyní lze zapojit napájecí šňůru hlavní jednotky do elektrické zásuvky. Poznámky: Napájecí šňůra musí být v dostatečné vzdálenosti od propojovacích kabelů a kabelů antény, jinak může způsobovat rušení zvuku nebo obrazovky. Připojení televizoru přes videorekordér nebo televizoru se zabudovaným videorekordérem může způsobit zkreslení obrazu. 9

14 Základní funkce DVD Tato příručka vysvětluje především ovládání tlačítek dálkového ovladače. Je také možné používat tlačítka na hlavní jednotce, která mají podobné názvy (nebo označení) jako tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud se funkce tlačítek na hlavní jednotce a dálkovém ovladači liší, jsou rozdíly vysvětleny. 2 Výběr zdroje Stiskněte tlačítko DVD. Zdroj se změní na DVD. 3 Vložení disku DVD DVD TV SOUND STANDBY/ON C SUBWOOFER TEST CLEAR SETTING FM MODE POUZE na předním panelu: Otevřete přihrádku na disk stisknutím tlačítka 0 a vložte do ní disk DVD správným způsobem (potištěnou stranou nahoru). 2 DVD 5 VOL +/ DVD FM/AM AUX RDS CONTROL TV/VIDEO SEARCH TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL TOP NEWS/INFO TV/VIDEO MUTING SPRÁVNĚ Nepoužívejte stabilizátor disku. NESPRÁVNĚ 4 Spuštění přehrávání 7 7 SEARCH DOWN - TUNING - UP SLOW SUB TITLE ANGLE ZOOM 4 3 Stiskněte tlačítko 3. Přihrádka na disk se zasune. Na displeji se na chvíli objeví nápis READING. Přehrávání lze také spustit zasunutím přihrádky na disk pomocí tlačítka 0 na předním panelu. 6 DSP RETURN DIMMER SLEEP Podrobné informace o funkcích DVD naleznete na stranách 22 až 31. DSP RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM SURROUND 6 SURROUND 5 Nastavení hlasitosti Na dálkovém ovladači: Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko VOL +. Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte a podržte tlačítko VOL. VOL 1 Zapnutí jednotky Před zapnutím systému zapněte televizor a zvolte správný vstup videa. (Přečtěte si příručku dodanou s televizorem.) Používáte-li televizi JVC, můžete ji zapnout stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači a vybrat vstup videa stisknutím tlačítka TV/VIDEO. (Nemáte-li televizi JVC, přečtěte si část Ovládání televizorů jiných výrobců na straně 59.) Chcete-li změnit jazyk hlášení obrazovkové nabídky (informací na obrazovce), přečtěte si část Nabídka Language na straně 53. Stiskněte tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu). Kontrolka STANDBY zhasne a rozsvítí se osvětlení přístroje. Na displeji se zobrazí indikátor dříve vybraného zdroje. 10 Na předním panelu: Hlasitost se zvyšuje otáčením ovladače VOLUME ve směru hodinových ručiček. Hlasitost se snižuje otáčením ovladače VOLUME proti směru hodinových ručiček. VOLUME UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím všech zdrojů vždy nastavte stupeň hlasitosti na minimum. V opačném případě hrozí nevratné poškození sluchu nebo reproduktorů náhlou zvukovou vlnou. Poznámky: Opakovaným stisknutím tlačítek VOL + nebo můžete nastavit stupeň hlasitosti po jednotlivých krocích. Stupeň hlasitosti lze nastavit po 64 krocích od MIN (minimální), 01 až 62 a MAX (maximální). Pokud jste přístroj vypnuli při nastaveném stupni hlasitosti vyšším než 25, nastaví se při dalším zapnutí přístroje stupeň hlasitosti automaticky na hodnotu 25.

15 Přechodné vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko MUTING. MUTING Chcete-li zvuk obnovit, stiskněte znovu tlačítko MUTING. Zvuk lze také obnovit stisknutím tlačítek VOL + nebo. 6 Aktivace režimu Surround nebo DSP Podrobné informace o režimech DSP naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. DSP Poznámka: Před aktivací režimu Surround nebo DSP upravte nastavení reproduktoru, abyste dosáhli nejlepšího výkonu systému. Podrobné informace o úpravách nastavení reproduktorů naleznete v části Nabídka Setting na stranách 55 a 56. Můžete vyzkoušet tři typy prostorového zvuku: režimy Digital Multichannel Surround (Dolby Digital a DTS Digital Surround), Dolby Pro Logic II a DSP. Digital Multichannel Surround Dolby Digital a DTS Digital Surround Dolby Digital nebo DTS Digital Surround se projeví POUZE při přehrávání disku, který je zaznamenán s použitím příslušných signálů. Aktivace režimu Dolby Digital nebo DTS Digital Surround Po vložení disku kódovaného s použitím technologie Dolby Digital nebo DTS Digital Surround jej systém zjistí a automaticky spustí přehrávání disku s aktivovaným režimem Multichannel Surround. Podrobné informace o režimech prostorového zvuku naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Dolby Pro Logic II Pro Logic II Music a Pro Logic II Movie Aktivace režimů Pro Logic II SURROUND Stiskněte tlačítko SURROUND. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu Pro Logic II. Při každém stisknutí tlačítka se režim Pro Logic II změní následujícím způsobem: PL II MUSIC PL II MOVIE PL II OFF Je-li aktivován režim Dolby Pro Logic II, rozsvítí se na displeji indikátor PRO LOGIC II. Podrobné informace o režimech Dolby Pro Logic II naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Režimy DSP CONCERT, STADIUM, HALL, THEATER, LIVE HOUSE Aktivace režimů DSP Stiskněte tlačítko DSP. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu DSP. Při každém stisknutí tlačítka se režim DSP změní následujícím způsobem: 7 Zastavení přehrávání Dvakrát stiskněte tlačítko 7. Přehrávání se zcela zastaví. Systém si může zapamatovat místo ukončení, i když stisknete tlačítko 7 jen jednou. Pokud znovu spustíte přehrávání stisknutím tlačítka 3, začne přehrávání v místě, kde bylo zastaveno (obnovení přehrávání). Vyjmutí vloženého disku Stiskněte tlačítko 0. Na displeji se zobrazí OPEN a přihrádka na disk se vysune. Chcete-li přihrádku na disk zasunout, znovu stiskněte tlačítko 0. Zabránění vysunutí disku POUZE na předním panelu: Stiskněte a podržte tlačítka 6 a 4 déle než 3 sekundy. Na displeji se zobrazí LOCKED a přihrádka na disk se uzamkne. Chcete-li zákaz vysunutí zrušit, stiskněte a podržte tlačítka 6 a 4 déle než 3 sekundy. Na displeji se zobrazí UNLOCK a přihrádka na disk se odemkne. Vypnutí (do pohotovostního režimu) Stiskněte tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu). Osvětlení přístroje zhasne a rozsvítí se kontrolka STANDBY. Stisknete-li tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu), pokud je přihrádka na disk vysunuta, přihrádka se automaticky zasune a potom se systém vypne. I v tomto stavu přístroj spotřebovává velmi malé množství energie. Abyste ho zcela odpojili, vytáhněte napájecí šňůru. LIVE HOUSE HALL CONCERT DSP OFF THEATER STADIUM 11

16 Základní funkce VCD a CD TV 2 DVD 5 VOL +/ SOUND STANDBY/ON TV C VCR SUBWOOFER TEST CLEAR SETTING FM MODE 9 0 DVD FM/AM AUX RDS CONTROL TV/VIDEO SEARCH TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL 1 TV/VIDEO MUTING 2 Výběr zdroje Stiskněte tlačítko DVD. 3 Vložení disku VCD nebo CD POUZE na předním panelu: Otevřete přihrádku na disk stisknutím tlačítka 0 a vložte do ní disk správným způsobem (potištěnou stranou nahoru). DVD TOP NEWS/INFO SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ 7 7 SEARCH DOWN - TUNING - UP SLOW SUB TITLE ANGLE ZOOM 4 3 Chcete-li přehrát disk CD single (s průměrem 8 cm), vložte jej do vnitřního kotouče přihrádky na disk. Delší používání disků s nepravidelným tvarem (srdcovitý, osmiúhelníkový tvar atd.) může přístroj poškodit. Nepoužívejte stabilizátor disku. 6 DSP 1 Zapnutí jednotky Před zapnutím systému případně zapněte televizor a zvolte správný vstup videa. (Přečtěte si příručku dodanou s televizorem.) Používáte-li televizi JVC, můžete ji zapnout stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači a vybrat vstup videa stisknutím tlačítka TV/VIDEO. (Nemáte-li televizi JVC, přečtěte si část Ovládání televizorů jiných výrobců na straně 59.) Chcete-li změnit jazyk hlášení obrazovkové nabídky (informací na televizní obrazovce), přečtěte si část Nabídka Language na straně 53. Stiskněte tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu). Kontrolka STANDBY zhasne a rozsvítí se osvětlení přístroje. Na displeji se zobrazí indikátor dříve vybraného zdroje. 12 RETURN DIMMER SLEEP S disky SVCD lze pracovat stejným postupem jako s disky VCD. Podrobné informace o funkcích VCD a CD naleznete na stranách 22, 23 a 32 až 37. DSP RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM SURROUND 6 SURROUND 4 Spuštění přehrávání Stiskněte tlačítko 3. Přihrádka na disk se zasune. Na displeji se na chvíli objeví nápis READING. Přehrávání lze také spustit zasunutím přihrádky na disk pomocí tlačítka 0 na předním panelu. 5 Nastavení hlasitosti Na dálkovém ovladači: Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko VOL +. Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte a podržte tlačítko VOL. Na předním panelu: VOL VOLUME Hlasitost se zvyšuje otáčením ovladače VOLUME ve směru hodinových ručiček. Hlasitost se snižuje otáčením ovladače VOLUME proti směru hodinových ručiček. UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím všech zdrojů vždy nastavte stupeň hlasitosti na minimum. V opačném případě hrozí nevratné poškození sluchu nebo reproduktorů náhlou zvukovou vlnou. Poznámky: Opakovaným stisknutím tlačítek VOL + nebo můžete nastavit stupeň hlasitosti po jednotlivých krocích. Stupeň hlasitosti lze nastavit po 64 krocích od MIN (minimální), 01 až 62 a MAX (maximální). Pokud jste přístroj vypnuli při nastaveném stupni hlasitosti vyšším než 25, nastaví se při dalším zapnutí přístroje stupeň hlasitosti automaticky na hodnotu 25.

17 Přechodné vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko MUTING. MUTING Chcete-li zvuk obnovit, stiskněte znovu tlačítko MUTING. Zvuk lze také obnovit stisknutím tlačítek VOL + nebo. Poznámka: Před aktivací režimu Surround nebo DSP upravte nastavení reproduktoru, abyste dosáhli nejlepšího výkonu systému. Podrobné informace o úpravách nastavení reproduktorů naleznete v části Nabídka Setting na stranách 55 a Zastavení přehrávání 6 Aktivace režimu Surround nebo DSP Můžete zapnout režim Dolby Pro Logic II nebo režimy DSP. Dolby Pro Logic II Pro Logic II Movie a Pro Logic II Music Aktivace režimů Pro Logic II Stiskněte tlačítko SURROUND. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu Pro Logic II. Při každém stisknutí tlačítka se režim Pro Logic II změní následujícím způsobem: PL II MUSIC PL II MOVIE Je-li aktivován režim Dolby Pro Logic II, rozsvítí se na displeji indikátor PRO LOGIC II. Podrobné informace o režimech Dolby Pro Logic II naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Režimy DSP CONCERT, STADIUM, HALL, THEATER, LIVE HOUSE Aktivace režimů DSP Stiskněte tlačítko DSP. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu DSP. Při každém stisknutí tlačítka se režim DSP změní následujícím způsobem: LIVE HOUSE HALL CONCERT DSP OFF PL II OFF THEATER STADIUM SURROUND DSP Podrobné informace o režimech DSP naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Dvakrát stiskněte tlačítko 7. Přehrávání se zcela zastaví. Systém si může zapamatovat místo ukončení, i když stisknete tlačítko 7 jen jednou. Pokud znovu spustíte přehrávání stisknutím tlačítka 3, začne přehrávání v místě, kde bylo zastaveno (obnovení přehrávání). Vyjmutí vloženého disku Stiskněte tlačítko 0. Na displeji se zobrazí OPEN a přihrádka na disk se vysune. Chcete-li přihrádku na disk zasunout, znovu stiskněte tlačítko 0. Zabránění vysunutí disku POUZE na předním panelu: Stiskněte a podržte tlačítka 6 a 4 déle než 3 sekundy. Na displeji se zobrazí LOCKED a přihrádka na disk se uzamkne. Chcete-li zákaz vysunutí zrušit, stiskněte a podržte tlačítka 6 a 4 déle než 3 sekundy. Na displeji se zobrazí UNLOCK a přihrádka na disk se odemkne. Vypnutí (do pohotovostního režimu) Stiskněte tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu). Osvětlení přístroje zhasne a rozsvítí se kontrolka STANDBY. Stisknete-li tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu), pokud je přihrádka na disk vysunuta, přihrádka se automaticky zasune a potom se systém vypne. I v tomto stavu přístroj spotřebovává velmi malé množství energie. Abyste ho zcela odpojili, vytáhněte napájecí šňůru. 13

18 Základní funkce tuneru SOUND STANDBY/ON C SUBWOOFER TEST CLEAR SETTING FM MODE Na předním panelu: SOURCE Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo (TUNER FM nebo TUNER AM). Naladí se posledně přijímaná stanice zvoleného pásma. Při každém stisknutí tlačítka se zdroj změní následujícím způsobem: DVD TUNER FM TUNER AM DIGITAL IN TV SOUND ANALOG IN 2 FM/AM 3 VOL + / DVD FM/AM AUX RDS CONTROL TV/VIDEO SEARCH TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL TOP NEWS/INFO MUTING 3 Nastavení hlasitosti Na dálkovém ovladači: Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko VOL +. Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte a podržte tlačítko VOL. VOL 4 TUNING DOWN/UP 5 DSP SEARCH DOWN - TUNING - UP SLOW SUB TITLE ANGLE ZOOM RETURN DIMMER DSP SURROUND 5 SURROUND Na předním panelu: VOLUME Hlasitost se zvyšuje otáčením ovladače VOLUME ve směru hodinových ručiček. Hlasitost se snižuje otáčením ovladače VOLUME proti směru hodinových ručiček. SLEEP UPOZORNĚNÍ: RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM Před zapnutím všech zdrojů vždy nastavte stupeň hlasitosti na minimum. V opačném případě hrozí nevratné poškození sluchu nebo reproduktorů náhlou zvukovou vlnou. 1 Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu). Kontrolka STANDBY zhasne a rozsvítí se osvětlení přístroje. Na displeji se zobrazí indikátor dříve vybraného zdroje. 2 Výběr pásma Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko FM/AM. Naladí se posledně přijímaná stanice zvoleného pásma. Každým stisknutím tlačítka se přepíná pásmo FM a AM. 14 Podrobné informace o funkcích tuneru naleznete v části Funkce tuneru na stranách 46 až 51. FM/AM Poznámky: Opakovaným stisknutím tlačítek VOL + nebo můžete nastavit stupeň hlasitosti po jednotlivých krocích. Stupeň hlasitosti lze nastavit po 64 krocích od MIN (minimální), 01 až 62 a MAX (maximální). Pokud jste přístroj vypnuli při nastaveném stupni hlasitosti vyšším než 25, nastaví se při dalším zapnutí přístroje stupeň hlasitosti automaticky na hodnotu 25. Přechodné vypnutí zvuku MUTING Stiskněte tlačítko MUTING. Chcete-li zvuk obnovit, stiskněte znovu tlačítko MUTING. Zvuk lze také obnovit stisknutím tlačítek VOL + nebo. 4 Naladění stanice Na dálkovém ovladači: DOWN - TUNING - UP Stiskněte a podržte tlačítko TUNING UP nebo DOWN, dokud se frekvence stanice na displeji nezačne plynule měnit. Systém začne hledat stanici. Je-li naladěna stanice s dostatečně silným signálem, hledání se zastaví a na displeji se rozsvítí indikátor TUNED. Na předním panelu: Stiskněte a podržte tlačítko 4 nebo, dokud se frekvence stanice na displeji nezačne plynule měnit.

19 Poznámky: Přijímá-li přístroj program typu FM stereo, rozsvítí se rovněž indikátor STEREO. Stisknete-li tlačítko opakovaně, změní se frekvence po jednotlivých krocích. 5 Aktivace režimu Surround nebo DSP Vypnutí (do pohotovostního režimu) Znovu stiskněte tlačítko (nebo STANDBY/ON na předním panelu). Osvětlení přístroje zhasne a rozsvítí se kontrolka STANDBY. I v tomto stavu přístroj spotřebovává velmi malé množství energie. Abyste ho zcela odpojili, vytáhněte napájecí šňůru. Můžete zapnout režim Dolby Pro Logic II nebo režimy DSP. Dolby Pro Logic II Pro Logic II Movie a Pro Logic II Music Aktivace režimů Pro Logic II Stiskněte tlačítko SURROUND. SURROUND Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu Pro Logic II. Při každém stisknutí tlačítka se režim Pro Logic II změní následujícím způsobem: PL II MUSIC PL II MOVIE PL II OFF Je-li aktivován režim Dolby Pro Logic II, rozsvítí se na displeji indikátor PRO LOGIC II. Podrobné informace o režimech Dolby Pro Logic II naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Režimy DSP CONCERT, STADIUM, HALL, THEATER, LIVE HOUSE Aktivace režimů DSP Stiskněte tlačítko DSP. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu DSP. Při každém stisknutí tlačítka se režim DSP změní následujícím způsobem: LIVE HOUSE HALL CONCERT DSP DSP OFF THEATER STADIUM Podrobné informace o režimech DSP naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Poznámka: Před aktivací režimu Surround nebo DSP upravte nastavení reproduktoru, abyste dosáhli nejlepšího výkonu systému. Podrobné informace o úpravách nastavení reproduktorů naleznete v části Nabídka Setting na stranách 55 a

20 Další základní funkce SOUND STANDBY/ON TV C VCR SUBWOOFER TEST 9 CLEAR SETTING FM MODE 0 DVD FM/AM AUX RDS AUX Na předním panelu: Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji neobjeví ANALOG IN, TV SOUND nebo DIGITAL IN. Při každém stisknutí tlačítka se zdroj změní následujícím způsobem: DVD TUNER FM TUNER AM DIGITAL IN TV SOUND ANALOG IN SOURCE VOL +/ CONTROL TV/VIDEO SEARCH TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL TOP NEWS/INFO SEARCH DOWN - TUNING - UP SLOW MUTING 3/2 2 Spusťte přehrávání na externím zařízení. Podrobné informace o externím zařízení naleznete v příručce dodávané s konkrétním zařízením. 3 Upravte hlasitost. Na dálkovém ovladači: Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko VOL +. Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte a podržte tlačítko VOL. VOL DIMMER SUB TITLE ANGLE ZOOM RETURN DIMMER DSP SURROUND SLEEP RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM SURROUND DSP Na předním panelu: Hlasitost se zvyšuje otáčením ovladače VOLUME ve směru hodinových ručiček. Hlasitost se snižuje otáčením ovladače VOLUME proti směru hodinových ručiček. VOLUME Přehrávání zvuku z externího zdroje Můžete přehrávat zvuk z externího zařízení připojeného ke konektoru OPTICAL DIGITAL IN nebo konektoru ANALOG IN na zadním panelu přístroje nebo z televize připojené kabelem SCART. 1 Vyberte zdroj AUX. Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko AUX. Při každém stisknutí tlačítka se zdroj změní následujícím způsobem: ANALOG IN DIGITAL IN TV SOUND AUX DIGITAL IN: Pokud je vybrána tato možnost, lze přehrávat zvuk z externího zařízení připojeného ke konektoru OPTICAL DIGITAL IN. TV SOUND :Pokud je vybrána tato možnost, lze přehrávat zvuk z televize připojené kabelem SCART. ANALOG IN: Pokud je vybrána tato možnost, lze přehrávat zvuk z externího zařízení připojeného ke konektoru ANALOG IN. UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím všech zdrojů vždy nastavte stupeň hlasitosti na minimum. V opačném případě hrozí nevratné poškození sluchu nebo reproduktorů náhlou zvukovou vlnou. Poznámky: Opakovaným stisknutím tlačítek VOL + nebo můžete nastavit stupeň hlasitosti po jednotlivých krocích. Stupeň hlasitosti lze nastavit po 64 krocích od MIN (minimální), 01 až 62 a MAX (maximální). Pokud jste přístroj vypnuli při nastaveném stupni hlasitosti vyšším než 25, nastaví se při dalším zapnutí přístroje stupeň hlasitosti automaticky na hodnotu 25. Přechodné vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko MUTING. MUTING Chcete-li zvuk obnovit, stiskněte znovu tlačítko MUTING. Zvuk lze také obnovit stisknutím tlačítek VOL + nebo. 16

21 4 Aktivujte režim Surround nebo DSP Můžete vyzkoušet tři typy prostorového zvuku: režimy Digital Multichannel Surround (Dolby Digital a DTS Digital Surround), Dolby Pro Logic II a DSP. Digital Multichannel Surround Dolby Digital a DTS Digital Surround Při přehrávání vícekanálového zdroje z externího zařízení můžete využít režimy Dolby Digital nebo DTS Digital Surround. Aktivace režimu Dolby Digital nebo DTS Digital Surround Pokud je zdroj přehrávání kódován pro režim Dolby Digital nebo DTS Digital Surround, systém to rozpozná a aktivuje režim Multichannel Surround automaticky. Podrobné informace o režimech prostorového zvuku naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Poznámka: U některých zdrojů signálu nevycházejí ze subwooferu žádné zvuky. Dolby Pro Logic II Pro Logic II Music a Pro Logic II Movie Aktivace režimů Pro Logic II Stiskněte tlačítko SURROUND. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu Pro Logic II. Při každém stisknutí tlačítka se režim Pro Logic II změní následujícím způsobem: PL II MUSIC LIVE HOUSE PL II OFF HALL PL II MOVIE CONCERT SURROUND Je-li aktivován režim Dolby Pro Logic II, rozsvítí se na displeji indikátor PRO LOGIC II. Podrobné informace o režimech Dolby Pro Logic II naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Režimy DSP CONCERT, STADIUM, HALL, THEATER, LIVE HOUSE Aktivace režimů DSP Stiskněte tlačítko DSP. Na displeji se na chvíli objeví označení aktuálního režimu DSP. Při každém stisknutí tlačítka se režim DSP změní následujícím způsobem: DSP Poslech pomocí sluchátek Zvuk můžete poslouchat pomocí sluchátek. Připojte sluchátka ke konektoru PHONES na předním panelu. Reproduktory se vypnou a můžete poslouchat pomocí sluchátek. Po odpojení sluchátek od konektoru PHONES se aktivují reproduktory. UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že jste ztlumili hlasitost: Před zapojením nebo nasazením sluchátek, protože vysoká hlasitost může poškodit jak sluchátka, tak váš sluch. Před odpojením sluchátek, protože reproduktory mohou začít vydávat hlasitý zvuk. Nastavení jasu Lze ovládat jas indikátorů na displeji a osvětlení hlavní jednotky. Následující kroky je nutno provést v časovém limitu. Pokud se nastavování zruší před dokončením, začněte znovu od kroku 1. 1 Opakovaně stiskněte tlačítko DIMMER DIMMER, dokud se na displeji SLEEP nezobrazí DIMMER (s aktuálním nastavením). Každým stisknutím tlačítka se zobrazení na displeji mění následujícím způsobem: DIMMER* * Se zobrazením aktuální úrovně. ** Se zobrazením zbývajícího času. 2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2 upravte úroveň jasu. Úroveň jasu se mění následujícím způsobem: DIMMER MIN (Minimum) DIMMER MID (Middle) SLEEP** DSP OFF THEATER STADIUM Podrobné informace o režimech DSP naleznete v části Dosažení realistického prostorového zvuku na stranách 19 až 21. Poznámka: Před aktivací režimu Surround nebo DSP upravte nastavení reproduktoru, abyste dosáhli nejlepšího výkonu systému. Podrobné informace o úpravách nastavení reproduktorů naleznete v části Nabídka Setting na stranách 55 a 56. DIMMER MAX (Maximum) 3 Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí OK a úroveň jasu se změní. 17

22 Další základní funkce TV VOL MUTING REC/MEMORY VOL TOP NEWS/INFO SEARCH 3/2/5/ Kontrola nebo změna doby zbývající do vypnutí Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se na displeji nezobrazí SLEEP (se zbývajícím časem). Čas vypnutí lze změnit stisknutím kurzorového tlačítka 3/2 a tlačítka. DIMMER Zrušení časovače vypnutí Opakovaně stiskněte kurzorové tlačítko 3/2, dokud se na displeji nezobrazí SLEEP OFF (viz výše uvedený postup) a stiskněte tlačítko. SLEEP DOWN - TUNING - UP SLOW Nastavení časovače vypnutí se zruší rovněž vypnutím proudu. SUB TITLE ANGLE ZOOM SLEEP RETURN DIMMER SLEEP DSP SURROUND Nastavení obrázků RM-STHA35R DVD CINEMA SYSTEM Vypnutí pomocí časovače Časový spínač umožňuje usínání při poslechu. Následující kroky je nutno provést v časovém limitu. Pokud se nastavování zruší před dokončením, začněte znovu od kroku 1. 1 Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, DIMMER dokud se na displeji nezobrazí SLEEP (se zbývajícím časem). Každým stisknutím tlačítka se zobrazení na displeji mění následujícím způsobem: DIMMER* * Se zobrazením aktuální úrovně. ** Se zobrazením zbývajícího času. 2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2 vyberte čas vypnutí. Čas vypnutí se mění následujícím způsobem: SLEEP** SLEEP Můžete nastavit parametry, které ovlivní zobrazení obrázků. 1 Při přehrávání disku stiskněte tlačítko. Na obrazovce se objeví nabídka Video Enhance. Video Enhance Brightness Edges Color Contrast 2 Opakovaným stisknutím kurzorového tlačítka 5/ vyberte parametr, který chcete nastavit. Nastavujte postupně, aby se potvrzením obrazu znázornil požadovaný vzhled. Brightness:Používá se k úpravě jasu obrazu. Edges: Color: Contrast: Používá se k úpravě ostrosti obrazu. Umožňuje nastavit barvy obrazu. Používá se k nastavení kontrastu obrazu. 3 Opakovaným stisknutím kurzorového tlačítka 3/2 lze nastavení změnit SLEEP OFF (Canceled) Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí OK a rozsvítí se indikátor SLEEP. Systém se automaticky vypne v nastavené době Stiskněte tlačítko. Nabídka Video Enhance zmizí. Poznámka: Pokud přístroj vypnete, vrátí se hodnoty nastavené v nabídce Video Enhance na výchozí nastavení. 18

23 Dosažení realistického prostorového zvuku K reprodukci realistického prostorového zvuku můžete použít tyto režimy Surround: Dolby Surround Dolby Pro Logic II Dolby Digital DTS Digital Surround Režimy DSP 7 Dolby Surround Dolby Pro Logic II* Dolby Pro Logic II má nově vyvinutý vícekanálový formát přehrávání pro dekódování dvoukanálových zdrojů (analogových zdrojů stereofonního zvuku, digitálních zdrojů lineární impulsové kódové modulace a zdrojů kódovaných v režimu Dolby Surround) do kanálu 5.1. Maticová metoda kódování a dekódování režimu Dolby Pro Logic II neomezuje mezní kmitočet pro zadní výšky a na rozdíl od běžného režimu Dolby Pro Logic umožňuje zadní stereofonní zvuk. Režim Dolby Pro Logic II umožňuje reprodukci prostorového zvuku ze zvuku originálního bez přidání jakýchkoli nových zvuků a zvukových zabarvení. Dolby Pro Logic II má dva režimy Movie a Music: Pro Logic II Movie (PL II MOVIE) je vhodný pro reprodukci kódovaných zdrojů označených Dolby Surround DOLBY SURROUND. Lze dosáhnout prostorového zvuku, který se velmi přibližuje zvuku vytvořenému pomocí jednotlivých zvuků kanálu 5.1. Pro Logic II Music (PL II MUSIC) je vhodný pro reprodukci libovolných zdrojů dvoukanálového stereofonního zvuku. V tomto režimu máte k dispozici široký a hluboký zvuk. Je-li aktivován režim Dolby Pro Logic II, rozsvítí se na displeji indikátor PRO LOGIC II. DTS Digital Surround** Používá se k reprodukci skladeb s vícekanálovým zvukem ze záznamů kódovaných pomocí DTS Digital Surround ( ). DTS Digital Surround je další diskrétní digitální zvukový formát kanálu 5.1 použitelný pro záznamy CD, LD a DVD. Na rozdíl od režimu Dolby Digital je zvukový kompresní poměr relativně nízký. Díky tomu přidává formát DTS Digital Surround k reprodukovaným zvukům šířku a hloubku. Výsledkem je přirozený, pevný a jasný zvuk režimu DTS Digital Surround. Pokud systém zjistí signály DTS Digital Surround, rozsvítí se na displeji indikátor. Příklad: Indikátory na displeji pro každý režim prostorového zvuku Dolby Digital L LS L LS L C S C S R RS R RS R DIGITAL ProLogic II STEREO ProLogic II STEREO DIGITAL ProLogic II STEREO 8 3 CD VCD MP3 8 3 CD VCD MP3 8 3 CD VCD MP3 TITLE TITLE TITLE TRK DTS Digital Surround TRK TRK TUNED TUNED Dolby Pro Logic II Music TUNED CHP CHP CHP PROG PROG PROG EON EON EON RDS RDS RDS REPEAT 1 REPEAT 1 REPEAT 1 A B A B A B MHz khz MHz khz MHz khz 7 Dolby Digital* Používá se k reprodukci skladeb s vícekanálovým zvukem ze záznamů kódovaných pomocí Dolby Digital ( ). Dolby Digital 5.1 ch (DOLBY D): metoda kódování (tzv. diskrétní vícekanálový digitální zvukový formát) zaznamenává a digitálně komprimuje levý přední, pravý přední, středový, levý zadní a pravý zadní kanál a signály kanálu LFE. Aby se předešlo rušení, je každý kanál zcela nezávislý na signálech jiných kanálů. Tak získáte mnohem kvalitnější zvuk s mnoha stereofonními efekty a efekty prostorového zvuku. Dolby Pro Logic II Movie L R 8 TITLE TRK TUNED CHP PROG EON DIGITAL 3 ProLogic II CD STEREO VCD MP3 DSP L C R 8 TITLE TRK TUNED CHP PROG EON DIGITAL 3 ProLogic II CD STEREO VCD MP3 RDS RDS REPEAT 1 REPEAT 1 A B A B MHz khz MHz khz Pokud systém zjistí signály Dolby Digital, rozsvítí se na displeji indikátor DIGITAL. Poznámka: Záznamy Dolby Digital lze přibližně rozdělit do dvou kategorií: vícekanálové (až do systému kanálů 5.1 ) a dvoukanálové. K optimálnímu poslechu prostorových zvuků při přehrávání záznamů Dolby Digital 2 ch můžete použít režim Dolby Pro Logic II. * Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodními značkami společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena. ** DTS a DTS Digital Surround jsou registrované ochranné známky společnosti Digital Theater Systems, Inc. 19

TH-A5R Obsahuje XV-THA5R a SP-THA5R Elementy zestawu: XV-THA5R i SP-THA5R XV-THA5R és SP-THA5R-ből áll

TH-A5R Obsahuje XV-THA5R a SP-THA5R Elementy zestawu: XV-THA5R i SP-THA5R XV-THA5R és SP-THA5R-ből áll STANDBY/ON TV TOP MENU DISPLAY AUDIO VCR MENU AUDIO/ FM MODE SUBTITLE DOWN REW B.SEARCH RETURN TUNER PRESET VCR CHANNEL TUNING ENTER VOLUME OFF VCR CONTROL ON TV CHANNEL STEP TV VOLUME TV/VIDEO DVD FM/AM

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Česky AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK Magyar RX-5062S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT1507-008A [EV] Upozornění

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

XV-NP1SL DVD PLAYER/MEMORY CARD READER INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

XV-NP1SL DVD PLAYER/MEMORY CARD READER INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky Polski DVD PLAYER/MEMORY CARD READER PŘEHRÁVAČ DVD A PAMĚŤOVÝCH KARET ODTWARZACZ DVD/CZYTNIK KARTY PAMIĘCI DVD-LEJÁTSZÓ ÉS MEMÓRIAKÁRTYA OLVASÓ XV-NP1SL Magyar VIDEO INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-179-837-51 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB200 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

DVD 552 HC. Pokyny pro používání

DVD 552 HC. Pokyny pro používání R DVD 552 HC Pokyny pro používání VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Kromě toho, nepoužívejte

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7022 Příručka pro uživatelei 5 EL Εγχειρίδιο χρήσης 21 FI Käyttöopas 39 HU Felhasználói kézikönyv 55 PL Instrukcja obsługi 73 PT Manual

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AE2600 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Register your product and get support at DC220. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at DC220. Příručka pro uživatele Register your product and get support at DC220 CS Příručka pro uživatele CS 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny a Přečtěte si tyto pokyny. b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation 2-103-636-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

RC-BM5 PŘENOSNÝ SYSTÉMS CD PŘEHRÁVAČEM. PŘĺRUČKA K OBSLUZE LVT0926-006A [EV] For Customer Use: Model No. Serial No.

RC-BM5 PŘENOSNÝ SYSTÉMS CD PŘEHRÁVAČEM. PŘĺRUČKA K OBSLUZE LVT0926-006A [EV] For Customer Use: Model No. Serial No. STANDBY/ON BAND TUNER 1 FM MODE/ BEAT CUT UP PRESET DOWN SOUND HBS RANDOM CD 4 7 0 DISPLAY TITLE SEARCH CD PROGRAM/ SET 2 5 8 MP3 RM-SRCBM5E REMOTE CONTROL REPEAT 3 6 9 +10 UP GROUP DOWN VOLUME MUTING

Více

UX-GD6M Consists of CA-UXGD6M and SP-UXGD6M Magyar

UX-GD6M Consists of CA-UXGD6M and SP-UXGD6M Magyar MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-GD6M Consists of CA-UXGD6M and SP-UXGD6M Magyar Česky Polski SUPER VIDEO INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE

Více

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ CONTO 10/0 MENU ENTE AUDIO/VIDEO ECEIVE X-8032VS A/V CONTO ECEIVE 1 4 7/P 2 3 5 6 8 9 0 +10 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZO!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

TH-A30R DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-A30R DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER STANDBY/ON TV STEP / FM MODE SUBTITLE DOWN REW DVD FM/AM AUX B.SEARCH CHANNEL TUNING RDS TV/VIDEO TV CHANNEL TV VOLUME CONTROL VOLUME TOP MENU MENU RETURN MUTING RM-STHA30R DVD CINEMA SYSTEM UP FF F.SEARCH

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

EM92606. 5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem. Pokyny

EM92606. 5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem. Pokyny EM92606. kanálový reproduktorový systém se subwooferem Pokyny . kanálový reproduktorový systém se subwooferem EM92606. kanálový reproduktorový systém se subwooferem VLASTNOSTI Dřevěný subwoofer pro velmi

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON STANDBY / ON STANDBY/ON COMPACT DIGITAL AUDIO Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 Consists of CA-UXP55

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více