Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633"

Transkript

1 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon ( ) ( ) ( ) ( ) Fax URL IČ firmy DIČ CZ Plátce DPH Je plátcem ke dni Datum vzniku Právní forma Společnost s ručením omezeným Druh vlastnictví Soukromé Institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní Okres Okres Vsetín Kraj Zlínský kraj Velikost obce obyv. Pověřená obec Rožnov pod Radhoštěm Obec s rozšířenou pravomocí Rožnov pod Radhoštěm Registrovaný název RONAS s.r.o. Registrovaná adresa 1. máje Rožnov pod Radhoštěm Rejstříkový soud Krajský soud v Ostravě, Oddíl C,, Vložka 2313 Finanční úřad Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm CZ-NACE převažující Výroba ostatních plastových výrobků CZ-NACE kompletní Povrchová úprava a zušlechťování kovů Výroba zámků a kování Výroba nástrojů a nářadí Výroba elektronických součástek a desek Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení ( Strana 1 z 17 )

2 27900-Výroba ostatních elektrických zařízení Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Klasifikace CPV /1-Různé výrobky z plastů / výroba velkosériová /2-Nástroje a nářadí / výroba malosériová a zakázková /2-Zámky, klíče a panty / výroba malosériová a zakázková /2-Elektrické rozvodné a řídící zařízení / výroba malosériová a zakázková /2-Ostatní účelové stroje / výroba malosériová a zakázková /2-CNC soustruhy / výroba malosériová a zakázková /1-Kovoobráběcí a tvářecí stroje / výroba velkosériová Odvozená převažující OKEČ Výroba ostatních plastových výrobků Počet pracovníků Základní kapitál Kč Datum aktualizace Stav firmy Aktivní firma (dle dostupných údajů) Je plátcem DPH ke dni Export / import export mil. import mil. export mil. import mil. export mil. Obrat (Kč) mil. 307 mil. 283 mil. 257 mil. 298 mil. Obrat ( Strana 2 z 17 )

3 Creditinfo Predictor Skóring 6 - Jednejte opatrně Pravděpodobnost nesplácení 4,37 během 12 měsíců (v %) Maximální doporučený kredit (v Kč) Typ skóringu Podrobná finanční data Historie skóringu 2010/ / / / /03 07 (5,64 %) 06 (5,31 %) 04 (1,95 %) 04 (1,95 %) 04 (1,95 %) Creditinfo Predictor - vysvětlivky Skóring: 01. 0,00% - 0,34% Výborný 02. 0,35% - 0,65% Velmi nízké riziko 03. 0,66% - 1,35% Nízké riziko 04. 1,36% - 2,25% Střední riziko 05. 2,26% - 3,50% Akceptovatelné riziko 06. 3,51% - 5,50% Jednejte opatrně 07. 5,51% - 8,00% Vyšší než normální riziko 08. 8,01% - 20,00% Vysoké riziko ,01% - 67,50% Extrémně vysoké riziko ,51% - 99,99% Zajistěte se proti ztrátě ,00% - Likvidace, úpadek Creditinfo Predictor je výsledkem statistické analýzy založené na mnoha informacích z databází Creditinfo Czech Republic, zejména na účetních závěrkách, registrovaných dluzích, činnosti a velikosti firem, platebním chování a mnoha dalších relevantních informacích. Creditinfo Predictor by měl být využíván pouze jako indikátor a neměl by sloužit jako jediný zdroj pro kreditní rozhodnutí. ( Strana 3 z 17 )

4 Kontakty Jméno Funkce Resort Pohlaví Telefon Ing. Vojtěch Rýznar Jednatel Statutární orgán Muž Ing. Antonín Zbranek Jednatel Statutární orgán Muž Ing. Libor Rak Jednatel Statutární orgán Muž Ing. Antonín Zbranek Společník Vlastnictví Muž Ing. Libor Rak Společník Vlastnictví Muž Ing. Vojtěch Rýznar Společník Vlastnictví Muž Vlastníci Název Země Ulice PSČ Obec IČ Funkce Vklad Podíl % Ing. Antonín Zbranek Ing. Libor Rak Ing. Vojtěch Rýznar Česká republika Česká republika Česká republika Sluneční 2371 Sluneční 2369 Sluneční 2380 Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm SplacenoTyp vlastníka Společník Fyzická osoba Společník Fyzická osoba Společník Fyzická osoba Provozovny Název Ulice PSČ Obec Provozovna - Rožnov pod Radhoštěm Dopravní Rožnov pod Radhoštěm Nemovitosti Přehled vlastněných nemovitostí =============================== Typ a užití Počet (celková výměra v m2) Podíl 100% Podíl 50-99% Podíl<50% Průmyslový objekt 2 Zastavěná plocha a nádvoří 2 (5954) Přehled omezení =============== Typ omezení Počet (celková výměra v m2) Budova Jednotka Parcela Zástavní právo smluvní 2 2 (5954) Doplňková informace =====> Výroba a konstrukce vstřikovacích forem pro termoplasty, postupových a střižných nástrojů. Nabídka lisování plastových dílů z termoplastů. <===== Obchodní (živnostenský) rejstřík Výpis z rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě Oddíl: C, Vložka: 2313 Den zápisu: Obchodní firma: RONAS s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2631, PSČ: Předmět podnikání: stavba stojů s mechanickým pohonem výroba zboží z plastů ( Strana 4 z 17 )

5 Obchodní (živnostenský) rejstřík obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb., O živnostenském podnikání nástrojářství kovoobráběčství zámečnictví projektování elektrických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů výroba, instalace a opravy elektronických zařízení montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí Statutární orgán: jednatel: Ing. Vojtěch Rýznar, Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2380 jednatel: Ing. Antonín Zbranek, Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2371 jednatel: Ing. Libor Rak, Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2369 Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Společníci: Společník: Ing. Vojtěch Rýznar, Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2380 Vklad: Kč, splaceno: Kč, obchodní podíl: 52 % Společník: Ing. Antonín Zbranek, Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2371 Vklad: Kč, splaceno: Kč, obchodní podíl: 24 % Společník: Ing. Libor Rak, Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2369 Vklad: Kč, splaceno: Kč, obchodní podíl: 24 % Základní kapitál: Kč Ostatní skutečnosti: Datum uzavření společenské smlouvy: Údaje platné ke dni: Tento text má pouze informativní charakter a nemá žádnou právní moc. ( Strana 5 z 17 )

6 Sbírka listin Číslo dokumentu Popis dokumentu Digitaliz. Vznik Založení Aktualizace C 2313/SL 14 účetní závěrka r vč. příl., zpr.audit. Ano C 2313/SL 15 účetní závěrka r vč. příl., zpr.audit. Ano C 2313/SL 12 účetní závěrka r rozvaha, výkaz z+z Ano C 2313/SL 13 účetní závěrka r příloha Ano C 2313/SL 10 výroční zpráva r.2005 Ano C 2313/SL 11 účetní závěrka r.2005 vč. 66a/9 o.z. Ano C 2313/SL 9 výroční zpráva r vč.úč.z., 66a/9,audit Ano C 2313/SL 7 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,zpr.audit. Ano C 2313/SL 8 ostatní 66a/9 o.z. (r. 2003) Ano C 2313/SL 4 účetní závěrka r vč.zpr.auditora Ano C 2313/SL 5 výroční zpráva r Ano C 2313/SL 6 ostatní 66a/9 o.z. (r. 2002) Ano C 2313/SL 3 zakladatelské dokumenty společenská smlouva Ano C 2313/SL 2 zakladatelské dokumenty Ano C 2313/SL 1 zakladatelské dokumenty -úplné znění Ano ( Strana 6 z 17 )

7 Poslední dostupná účetní závěrka Zdroj Sbírka listin Začátek období Konec období Konsolidovaná závěrka Ne Rozvaha Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů (krátk.) Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Dlouhodobé závazky tis. Kč tis. Kč 1.117tis. Kč 1.117tis. Kč tis. Kč 1.896tis. Kč tis. Kč 7.867tis. Kč 1.435tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 7.716tis. Kč 3.799tis. Kč 59tis. Kč tis. Kč tis. Kč 344tis. Kč 80tis. Kč 108tis. Kč 3.450tis. Kč 84tis. Kč 3.366tis. Kč 1.543tis. Kč 1.230tis. Kč 313tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1.000tis. Kč 1.000tis. Kč 315tis. Kč 315tis. Kč tis. Kč 100tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1.207tis. Kč ( Strana 7 z 17 )

8 Rozvaha Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů (krátk.) Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Výsledovka Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Prodaný materiál Změna stavu rezerv,opr.pol. v prov.ob.,kompl.nákladů příšt.obd Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost 1.207tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4.886tis. Kč 2.339tis. Kč 632tis. Kč 4.404tis. Kč tis. Kč 7.030tis. Kč tis. Kč 584tis. Kč 509tis. Kč 75tis. Kč tis. Kč tis. Kč 278tis. Kč 6.935tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2.705tis. Kč 402tis. Kč 8.421tis. Kč 3.369tis. Kč 5tis. Kč 3.364tis. Kč 3.739tis. Kč 3.739tis. Kč 447tis. Kč 1.976tis. Kč 2.863tis. Kč 5.018tis. Kč 5.018tis. Kč tis. Kč 7tis. Kč 1.642tis. Kč tis. Kč 9.677tis. Kč -752tis. Kč 12tis. Kč ( Strana 8 z 17 )

9 Výsledovka Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 12tis. Kč tis. Kč tis. Kč Poměrové ukazatele Zadluženost Celková zadluženost 51,16 % Míra zadluženosti vlastního kapitálu 104,73 % Krytí dlouhodobého majetku 1,30 Ziskový účinek finanční páky 2,44 Úrokové krytí -5,21 Úvěrová zadluženost 55,56 % Doba návratnosti úvěrů -21,44 roků Doba splácení dluhu z cash flow -38,50 roků Zásoby Doba obratu zásob 34,00 dnů Podíl zásob na oběžných aktivech 32,53 % Pohledávky Doba obratu pohledávek 64,00 dnů Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku 63,00 dnů Doba obratu pohledávek z obchodního styku 63,00 dnů Podíl pohledávek na oběžných aktivech 61,00 % Doba obratu krátkodobých aktiv 104,58 dnů Závazky Doba splatnosti závazků z obchodního styku 40,00 dnů Doba splatnosti krátkodobých závazků z obchodního styku 40,00 dnů Doba splatnosti krátkodobých pasiv bez úvěrů a výpomocí 42,00 dnů Doba splatnosti krátkodobých pasiv 83,00 dnů Likvidita Běžná likvidita 1,26 Pohotová likvidita 0,85 Okamžitá likvidita 0,05 Hrubá cash flow likvidita -2,79 % Rentabilita Rentabilita vlastního kapitálu -14,74 % Rentabilita celkového kapitálu -7,20 % Rentabilita celkového kapitálu z EBIT -12,35 % Rentabilita vlastního kapitálu z EBIT -6,03 % Rentabilita dlouhodobého kapitálu z EBIT -11,04 % Rentabilita tržeb -3,66 % Produktivita práce Produktivita práce 62,00 tis. Kč/měs. Zisk na zaměstnance -2,00 tis. Kč/měs. Produktivita práce z osobních nákladů 3,00 tis. Kč/měs. Přidaná hodnota na zaměstnance 22,00 tis. Kč/měs. Osobní náklady na zaměstnance 22,00 tis. Kč/měs. ( Strana 9 z 17 )

10 Poměrové ukazatele Průměrná měsíční mzda 22,00 tis. Kč/měs. Bankrotní a bonitní modely Tafflerův model 0,46 Index IN 99 0,751 Quick test 4,00 Pracovní kapitál Pracovní kapitál ,00 tis. Kč Index pracovního kapitálu 20,59 % Ostatní Nákladovost 1,03 Hrubá marže z obchodní činnosti 12,84 % Přidaná hodnota k výkonům 35,18 % Úroková míra 4,26 % Úrokové zatížení 0,52 % Náklady vůči státní správě k celkovým nákladům 8,01 % Nárůst / pokles tržeb (v %) -4,13 % Nárůst / pokles zisku / ztráty (v %) 32,28 % Nárůst / pokles tržeb v % reálně -9,82 % Nárůst / pokles zisku / ztráty v % reálně 24,44 % Obrátka kapitálu Obrátka majetku 2,00 Doba obratu majetku 183,00 dnů Obrátka vlastního kapitálu 4,00 Doba obratu vlastního kapitálu 89,00 dnů Reprodukční schopnost aktiv -79,01 roků Kapitálové koeficienty Kapitálový koeficient celkových aktiv 42,89 % Kapitálový koeficient tržeb 3.141,69 % Kapitálový koeficient přidané hodnoty ,15 % Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 48,84 % Vertikální analýza rozvahy Stálá aktiva v % aktiv 42,89 % Pohledávky v % aktiv 35,01 % Zásoby v % aktiv 18,58 % Finanční majetek v % aktiv 2,43 % Ostatní aktiva v % aktiv 1,09 % Rezervy v % pasiv N/A % Dlouhodobé závazky v % pasiv 5,80 % Krátkodobé závazky v % pasiv 23,17 % Bankovní úvěry a výpomoci v % pasiv 27,14 % Ostatní pasiva v % pasiv N/A % Výrok auditora Bez výhrad Auditor Ing. Zdenka Bartošová; , osvědčení č Cash flow Peněžní tok z operační činnosti ( Strana 10 z 17 )

11 Cash flow Peněžní tok z investiční činnosti Peněžní tok z finanční činnosti Struktura aktiv a pasiv Profil v mil. Kč Aktiva celkem 141,90 161,70 155,10 136,50 133,70 Dlouhodobý majetek 60,90 68,10 65,10 49,60 45,40 Dlouhodobý hmotný majetek 59,70 65,80 61,00 43,40 37,10 Dlouhodobý finanční majetek N/A N/A N/A N/A N/A Oběžná aktiva 79,50 90,80 86,40 84,70 84,40 Zásoby 26,40 21,10 19,30 22,30 23,90 Krátkodobé pohledávky 49,70 69,00 65,70 61,70 55,00 Dlouhodobé pohledávky N/A N/A N/A N/A N/A Finanční majetek 3,50 0,70 1,30 0,70 5,50 Ostatní aktiva 1,50 2,70 3,50 2,20 3,90 Vlastní kapitál 69,30 79,60 87,40 85,10 83,70 Cizí zdroje 72,60 82,00 67,70 51,40 50,00 Rezervy N/A N/A N/A N/A 1,80 Dlouhodobé závazky 1,20 1,20 1,10 0,80 0,60 Krátkodobé závazky 32,90 43,90 49,20 43,50 37,60 Bankovní úvěry a výpomoci 38,50 37,00 17,30 7,00 10,00 Ostatní pasiva N/A N/A N/A N/A N/A Pracovní kapitál 16,70 29,70 30,70 36,40 40,70 Krátkodobé dluhy celkem 64,40 63,90 59,20 50,50 47,60 Dlouhodobé dluhy celkem 8,20 18,20 8,40 0,80 2,40 Výkony a prodej zboží 286,20 296,00 271,90 251,40 280,40 ( Strana 11 z 17 )

12 Profil v mil. Kč Přidaná hodnota 100,50 101,50 104,60 96,40 99,10 Odpisy HIM 8,40 8,90 8,10 8,00 6,80 Provozní výsledek hospodaření -9,50-6,00 9,70 3,10 19,00 Finanční výsledek hospodaření -0,80-1,70-1,80-1,60-1,80 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -10,20-7,70 5,80 1,00 12,40 Mimořádný výsledek hospodaření N/A N/A N/A 0,40 0,10 Výsledek hospodaření za účetní období -10,20-7,70 5,80 1,40 12,60 EBIT -8,60-6,60 8,30 2,40 17,30 Celkové náklady 317,30 314,30 274,80 255,20 280,70 Celkové výnosy 307,10 306,60 282,70 257,20 298,00 Hrubé cash flow -1,80 1,20 13,90 9,40 19,40 Doba obratu vlastního kapitálu (dny) 89,00 99,00 118,00 127,00 111,00 Celková zadluženost (%) 51,16 50,75 43,63 37,65 37,40 Míra zadluženosti vlastního kapitálu (%) 104,73 103,05 77,41 60,38 59,75 Doba obratu zásob (dny) 34,00 26,00 26,00 33,00 32,00 Doba obratu pohledávek (dny) 64,00 85,00 88,00 92,00 73,00 Doba splat. krát. pasiv bez úvěrů a výpom. (dny) 42,00 54,00 66,00 65,00 50,00 Doba splatnosti krátkodobých pasiv (dny) 83,00 79,00 80,00 76,00 63,00 Rentabilita vlastního kapitálu (%) -14,74-9,70 6,61 1,68 14,99 Rentabilita celkového kapitálu (%) -7,20-4,78 3,73 1,05 9,38 Rentabilita tržeb (%) -3,66-2,65 2,16 0,59 4,61 Běžná likvidita 1,26 1,46 1,52 1,72 1,85 Pohotová likvidita 0,85 1,13 1,19 1,28 1,35 Tafflerův model 0,46 0,44 0,59 0,59 0,81 Index IN 99 0,751 0,714 1,105 0,966 1,646 Quick test 4,00 4,00 1,50 1,75 1,25 Produktivita práce (tis. Kč/měs.) 62,00 65,00 59,00 54,00 60,00 Krytí dlouhodobého majetku 1,30 1,49 1,57 1,98 2,32 Doba splácení dluhu z cash flow (roky) -38,50 69,26 4,77 5,37 2,30 ( Strana 12 z 17 )

13 Vývoj výsledku hospodaření a vlastního kapitálu IN99 tvorba hodnoty ( Strana 13 z 17 )

14 Struktura celkových oběžných aktiv Reálný vývoj tržeb ( Strana 14 z 17 )

15 Likvidita Doby obratu, splatnosti ( Strana 15 z 17 )

16 Zadluženost ( Strana 16 z 17 )

17 Platební informace Platební index B2-Průměrně Datum poslední faktury Počet dodavatelů plateb. informací 8 Prům. počet dnů po splatnosti 18 Částka faktur celkem (Kč) Počet sledovaných faktur 332 Minimální obch. podmínka (dny) 0 Maximální obch. podmínka (dny) 60 Uhrazeno v termínu (Kč) / 1,5 % Uhrazeno po termínu (Kč) / 97,8 % Zbývá uhradit po termínu (Kč) / 0,7 % Zbývá uhradit v termínu (Kč) 0 / 0,0 % Odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků Počet firem v odvětví (s plateb. inf.) 910 Prům. počet dnů zpoždění (odvětví) 23 Objem sledovaných faktur Kč (odvětví) Počet sledovaných faktur (odvětví) Firem ve zpoždění do 30 dnů 755 / 83,0 % Firem ve zpoždění dnů 73 / 8,0 % Firem ve zpoždění dnů 32 / 3,5 % Firem ve zpoždění nad 90 dnů 50 / 5,5 % Platební historie ( Strana 17 z 17 )

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7,18600 E-mail audit.okpraha@ok-praha.czkarel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více