Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk"

Transkript

1 Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o hospodaření jsou čerpány ze stránek Ministerstva financí České republiky. V první kapitole srovnává tato práce celkové parametry a vyrovnanost hospodaření. Porovná výsledek hospodaření obcí, a jakým způsobem obce financují deficit, případně k jakému účelu je použit přebytek hospodaření. Ve druhé kapitole srovnává tato práce jednotlivé vybrané třídy rozpočtové skladby v absolutních hodnotách a přepočtených hodnotách na obyvatele. Třetí kapitola se zabývá třídami s největšími rozdíly a zhodnocením těchto zjištěných rozdílů. V poslední kapitole budou shrnuty zjištěné poznatky. První porovnávanou obcí je, mé nynější bydliště. V u k 1. lednu 2010 bydlí obyvatel a rozloha je 1 026,33ha. Obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek Místek. Město leží na řece Ondřejnici, která jej rozděluje na dvě části. Údaje pro porovnávání a hodnocení obcí jsem čerpala z výkazu FIN 2-12M pro rok Město patří mezi obce s pověřeným obecním úřadem. Obec má zřízeny tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola v u, Základní škola Vojtěcha Martínka, Domov pro seniory Ondráš a Sportovní hala. Na území města působí také příspěvková organizace zřízená moravskoslezským krajem Základní umělecká škola. Druhou porovnávanou obcí je obec. Tato obec je také s pověřeným obecním úřadem. Obce má podobný počet obyvatel jako, a to 3778 lidí. Rozloha obce je 1 278,12 ha. Obec se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň Jih. V obci jsou zřízeny tyto příspěvkové organizace: Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov. V obci je také zřízena Základní umělecká škola. Zřizovatelem umělecké školy je Plzeňský kraj.

2 2. Zhodnocení celkových parametrů a vyrovnanosti hospodaření obce a obce Obec hospodařila v roce 2009 s celkovými příjmy před konsolidací ve výši ,49 tis. Kč. Po konsolidaci tyto příjmy dosahovaly ,85 tis. Kč. Výdaje této obce před konsolidací byly ,85 tis. Kč, po konsolidaci výdaje dosahovaly ,20 tis. Kč. Konsolidace rozpočtů byla ve výši ,64 tis. Kč. Město hospodařilo v roce 2009 s přebytkem ve výši 6 570,66 tis. Kč. Přebytek byl použit na úhradu půjček z minulých let, respektive město snížilo v roce 2009 zadluženost. V obci dosahovaly celkové příjmy ,43 tis. Kč, po konsolidaci ,12 tis. Kč. Výdaje dosahovaly hodnoty ,13 tis. Kč, po konsolidaci ,82 tis. Kč, výše konsolidace byla , 31 tis. Kč. Město hospodařilo v roce 2009 s deficitem. Deficit město pokrylo přebytkem hospodaření z minulých let. Tab. č. 2.1 Příjmy rozpočtů měst a, rok 2009, v tis. Kč, konsolidováno Podíl třídy na Celkových příjmech Podíl třídy na Celkových příjmech Druhové třídění Příjmy [%] Příjmy [%] 1. tř. daňové příjmy ,53 Kč 54, ,26 Kč 25,61 2. tř. nedaňové příjmy 8 267,39 Kč 17, ,63 Kč 21,40 3. tř. kapitálové příjmy 7 140,40 Kč 14, ,00 Kč 3,19 4. tř. přijaté transfery 6 629,53 Kč 13, ,23 Kč 49,80 Příjmy celkem ,85 Kč 100, ,12 Kč 100,00 Pramen: ARISweb Graf č.: 2.1 Znázornění podílu jednotlivých tříd na celkových příjmech měst a v roce tř. kapitálové příjmy 15% 4. tř. přijaté transfery 14% 2. tř. nedaňové příjmy 17% 1. tř. daňové příjmy 54% 4. tř. přijaté transfery 50% 2. tř. nedaňové příjmy 21% 1. tř. daňové příjmy 26% 3. tř. kapitálové příjmy 3% 2

3 Pramen: ARISweb Tab. č Výdaje rozpočtů měst a, rok 2009, v tis. Kč, konsolidováno Druhové třídění Podíl třídy na Podíl třídy na Celkových výdajích Celkových Výdaje [%] Výdaje příjmech [%] 5. tř. běžné výdaje ,13 Kč 86, ,59 Kč 73,02 6. tř. kapitálové výdaj 5 542,07 Kč 13, ,23 Kč 26,98 Výdaje celkem ,20 Kč 100, ,82 Kč 100,00 Pramen: ARISweb Graf č.:2. 2 Znázornění podílu jednotlivých tříd na celkových výdajích měst a v roce tř. kapitálové výdaj 13% 5. tř. běžné výdaje 87% 6. tř. kapitálové výdaj 27% 5. tř. běžné výdaje 73% Pramen: ARISweb 3. Srovnání údajů obce a obce v jednotlivých třídách Obce a měly v roce 2009 podobnou výši daňových příjmu. V obci dosahovaly daňové příjmy ,53 tis. Kč, přepočteno na jednoho obyvatele ve výši 6,94 tis. Kč. Obec měla daňové příjmy ve výši ,23 tis. Kč, přepočteno na jednoho obyvatele 8,57 tis. Kč. Obec získala celkově na daňových příjmech o 6 194,73 tis. Kč více. 3

4 Nedaňové příjmy v porovnávaných obcích již vykazují rozdíly. Obec má nedaňové příjmy ve výši 8 267,39 tis. Kč, přepočteno na obyvatele 2,19 tis. Kč. Obec vykázala v roce 2009 nedaňové příjmy ve výši ,63 tis. Kč, přepočteno na obyvatele 7,17 tis. Kč. Vyšší hospodářskou činnost vykazuje obec a to s rozdílem ,24 tis. Kč, přepočteno na osobu 4,98 tis. Kč. Ve třídě kapitálové příjmy obec vykazuje příjem 7 140,40 tis. Kč, per capita 1,89 tis. Kč. Obec vykazuje příjem 4 030,00, per capita 1,07 tis. Kč. Obec považuje příjmy z prodeje majetku jako jeden z významných zdrojů financování svých investičních akcí, například připravované výstavby bazénu. Příjmy z prodeje majetku v obci tvoří téměř 15% z celkových příjmů, naopak v obci tyto příjmy tvoří jen 3,2% z celkových příjmů. Poslední třídou příjmů rozpočtů měst jsou přijaté transfery. Přijaté transfery obce jsou desetkrát menší, než přijaté transfery obce. přijal na dotacích 6 629,56 tis. Kč, per capita 1,76 tis. Kč, obec přijala na dotacích celkem ,23 tis. Kč, per capita 16,68 tis. Kč. Obec přijala o ,7 tis. Kč více na dotacích než město. Když tuto částku přepočteme na obyvatele, město získalo na dotacích o 14,92 tis. Kč více na jednoho obyvatele. Graf č.: 3.1 Příjmy a Výdaje měst v jednotlivých třídách, přepočteny na obyvatele, v tis. Kč, rok 2009 Příjmy měst na obyvatele v tis. Kč Výdaje měst na obyvatele v tis. Kč 20,00 Kč 15,00 Kč 10,00 Kč 5,00 Kč - Kč 6,94 Kč 8,57 Kč 2,19 Kč 7,17 Kč 16,68 Kč 1,89 Kč 1,76 Kč 1,07 Kč 30,00 Kč 25,00 Kč 20,00 Kč 15,00 Kč 10,00 Kč 5,00 Kč 0,00 Kč 9,57 Kč 26,30 Kč 1,47 Kč 9,71 Kč Příjem na obyvatele Příjem na obyvatele Výdej na obyvatele výdej na obyvatele Pramen: ARISweb 4

5 Výdaje měst jsou tvořeny třídou běžných výdajů a kapitálových výdajů. Běžné výdaje město vykázalo ve výši ,13 tis. Kč, per capita 9,57 tis. Kč, město vykázalo celkové běžné výdaje ve výši ,59 tis. Kč, per capita 26,30 tis. Kč. Město je hospodárnější a to o ,46 tis. Kč, per capita 16,73 tis. Kč. Když se ale na tyto výdaje podíváme procentuálním vyjádřením, běžné výdaje města tvoří 86,70%, kdežto běžné výdaje města tvoří 73,02% z celkového rozpočtu města. Kapitálové výdaje města jsou ve výši 5 542,07 tis. Kč, per capita 1,47 tis. Kč, město má hodnoty ve výši ,23 tis. Kč, per capita 9,71. Město má vyšší kapitálové výdaje než Město a to o ,16 tis. Kč, přepočteno na obyvatele jsou kapitálové výdaje ve výši 8,24 tis. Kč. 4. Analýza vybraných tříd Pro podrobnější analýzu jsem si vybrala 1. třídu daňové příjmy rozpočtu obcí. V této třídě evidujeme přijaté daně a poplatky. Daně, které jsou příjmy obcí: daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, (podniky, příspěvkové organizace obcí ), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí. Obce vybírají tyto poplatky: poplatek za znečištění ovzduší, poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek za psa, lázeňský a rekreační poplatek, poplatek za využití veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z výherního stroje, poplatek z provozu loterií, správní poplatky. Shrnutí všech položek ve třídě daňových příjmů porovnávaných obcí zobrazuje tabulka č Daň z přidané hodnoty tvoří v obci i v obci největší podíl daňových příjmů. V obci je příjem z této daně ve výši ,84 tis. Kč, per capita 2,91 tis. Kč. Daň z přidané hodnoty tvoří v obci téměř 42% daňových příjmů, v u je to35,6%. získal příjem z této daně ve výši ,31 tis. Kč, per capita 3,06 tis. Kč. Druhý největší podíl daňových příjmů obce je daň z příjmu právnických osob a to ve výši 6 163,7 tis. Kč, per capita 1,63 tis. Kč. Tato daň tvoří 23,5% daňových 5

6 příjmů obce. V obci je tato daň třetí největším příjmem daňových příjmů obce a to ve výši 5 706,21 tis. Kč, per capita 1,51 tis. Kč. Tato daň tvoří 17,61% daňových příjmů obce. Třetí největší podíl obce má daň z příjmu fyzických osob. Tato daň tvoří 21,7% daňových příjmů rozpočtu, je ve výši 5 680,97 tis. Kč, per capita 1,5 tis. Kč. V obci tvoř daň z příjmu fyzických osob 19,5% daňových příjmů rozpočtu a je ve výši 6 293,17 tis. Kč, per capita 1,67 tis. Kč. Tab. č. 4.1 Porovnání daňových příjmů obce a, rok 2009 položka popis položky Příjmy Příjem na obyvatele Podíl na celkových příjmech v % Příjmy Příjem na obyvatele Podíl na celkových příjmech v % 1111 DPFO závislá činnost 5096,71 1,35 19, ,48 1,45 16, DPFO samost. v. č. 584,26 0,15 2,23 831,69 0,22 2, DPFO kap. výnosy 458,10 0,12 1,75 460,60 0,12 1, DPPO 5705,60 1,51 21, ,61 1,39 16, DPPO Obce 411,18 0,11 1, ,41 0,77 8, DPH 10977,84 2,91 41, ,31 3,06 35,67 poplatek za 1332 znečištění ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0, odvod za odnětí půdy 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0, likvidace komunálního odpadu 1464,16 0,39 5, ,00 0,43 4, poplatek za psa 88,96 0,02 0,34 87,70 0,02 0,27 popl. z lázeňského a 1342 rekr. Pobytu 0,00 0,00 0,00 52,20 0,01 0,16 popl. za užití veřejného 1343 prostranství 240,14 0,06 0,92 347,35 0,09 1,07 popl. z ubytovací 1345 kapacity 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 0,02 popl. z výherního 1347 stroje 55,96 0,01 0,21 321,83 0,09 0,99 popl. z provozu 1351 loterií 118,85 0,03 0,45 0,00 0,00 0, správní poplatky 342,11 0,09 1, ,27 0,60 6, daň z nemovitosti 653,92 0,17 2, ,24 0,33 3,85 neidentifikovatelné 1701 daňové příjmy 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.tř Celkem daň. příjmy 26198,53 6,94 100, ,26 8,57 100,00 6

7 Pramen: ARISweb Hospodářská aktivita obce tvoří téměř 9% daňových příjmů rozpočtu obce. Tyto příjmy jsou ve výši 2 902,41 tis. Kč, per capita 0,77 tis. Kč. Hospodářská aktivita obce má zanedbatelný přínos do rozpočtu obce, neboť jejich hospodářský výsledek je velmi malý a do rozpočtu přinesli v roce 2009 jen 411,18 tis. Kč, per capita 0,11 tis. Kč, procentuálně 1,5% daňových příjmů. Obec přinesla v minulém roce do rozpočtu obce o 2 491,23 tis. více, per capita 411,07 tis. Kč. Posuzované obce vykazují také rozdílné výše vybraných správních poplatků. Tyto poplatky tvoří v obci 1,31%, 342,11 tis. Kč, per capita 0,09 tis. Kč. V obci tvoří správní poplatky větší část daňových příjmů, téměř 7%, 2 255,27 tis. Kč, per capita 0,6 tis. Kč. Kapitálové výdaje města plynuly dle odvětvového členění do těchto pododdílů: doprava, vodní hospodářství, vzdělání a školství, tělovýchova, bydlení a územní rozvoj, statní moc a veřejná správa. Město neinvestovalo do tělovýchovy, naopak investovalo do zemědělství, lesního hospodářství a rybolovu a investovalo také do ochrany životního prostředí. Tab. č. 4.2 Kapitálové výdaje měst a dle odvětvového členění, rok 2009 Pododdíl Výdej Výdej na obyvatele Podíl na celkových výdajích v % Výdej Výdej na obyvatele Podíl na celkových výdajích v % popis položky 10 Zem., lesn., h., ryb. 0,00 0,00 0,00 175,00 0,05 0,48 22 Doprava 3966,78 1,05 71, ,33 2,48 25,52 23 Vodní hospodářství 507,38 0,13 9, ,29 1,07 11,00 31 Vzdělání a školství 580,79 0,15 10, ,28 0,63 6,49 34 Tělovýchova a ZČ 71,02 0,02 1,28 0,00 0,00 0,00 36 Bydlení a úz. Rozvoj 174,05 0,05 3, ,97 0,93 9,62 37 Ochrana ŽP 0,00 0,00 0, ,29 0,37 3,79 61 Státní moc a VS 242,05 0,06 4, ,07 4,19 43,12 6. tř. Celkem kapitálové výdaje 5542,07 1,47 100, ,23 9,71 100,00 Pramen: ARISweb 7

8 Kapitálové výdaje města jsou zejména na dopravu 71,5%, celkem 3 966,78 tis. Kč, per capita 1,05 tis. Kč. Na vodní hospodářství a vzdělání a školství vydává město kolem 10%. Ostatní kapitálové výdaje jsou pod 5% rozpočtu města. Město mělo v roce 2009 největší výdaj na státní moc a veřejnou správu, tento výdaj se pohyboval kolem 43%, celková suma na tento pododdíl funkčního hlediska rozpočtové skladby byla ,07 tis. Kč, per capita 4,19 tis. Kč. Jedna čtvrtina rozpočtu města byla investována do dopravy, celkem 9 366,33 tis. Kč, per capita 2,48 tis. Kč. Jedenáct procent kapitálových výdajů město investovalo do vodního hospodářství. Graf č.: 4.1 Rozložení výdajů měst a dle tříd rozpočtové skladby, rok Nehm. inv. maj. j.n Stavby 6122 Stroje 6130 Pozemky 6111 SW vybavení 6119 Nehm. inv. maj. j.n Stavby 6122 Stroje 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky Pramen: ARISweb Z grafu č. 4.1 je patrno, že většinu kapitálových výdajů města investovaly do staveb. Město investovalo 5 225,97 tis. Kč, per capita 1,38 tis. Kč, procentuální vyjádření 94%. Další investice města plynuly do strojů 4% z kapitálových výdajů, celkem tedy 242,05 tis. Kč, per capita 0,06 tis. Kč. Ostatní výdaje do jednotlivých položek byly pod jedno procento. Město také většinu kapitálových výdajů investovalo do staveb, celkem ,25 tis. Kč, per capita 8,92 tis, Kč, což je 92% celkových kapitálových výdajů. Město do staveb investovalo o ,28 tis. Kč, per capita 7,54 tis. Kč více než město. Další větší investice města byla do pozemků 981,28 tis. Kč, per capita 0,26 tis. Kč., 2,67%. Dopravní prostředky město nakoupilo za 1 287,81 tis. Kč, per capita 0,34, tj. 3,51%. 8

9 Ostatní kapitálové výdaje jako softwarové vybavení, nehmotný investiční majetek, stroje a výpočetní technika byly v hodnotě pod jedno procento z celkového rozpočtu kapitálových výdajů. Město na rozdíl od města je mnohonásobně úspěšnější v získávání dotací ze státního rozpočtu a Evropské unie. Město financuje převážnou část investičních projektů ze získaných dotací, Příkladu financovaných projektů: Rekonstrukce rodného domu malíře Augustina Němejce, rodák města. Dům má sloužit jako galerie obrazů malíře a také bezbariérové prostory pro tvůrčí dílny, hudební, výtvarné, dramatické a další zájmové činnosti pro děti, mládež a dospělé. Předpokládané zahájení projektu je v roce Na tuto rekonstrukci město dostalo dotace ve výši 92,5% způsobilých výdajů projektu. Předpokládaná výše zakázky byla ve výši mil. Kč. Město čerpalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tato dotace je prostředek na podporu spočívající ve zlepšování stavu veřejného prostranství, stav objektů občanské vybavenosti a ve využívání a nalezení nového využití zanedbaných areálů, objektů a ploch. Další dotace město čerpalo na rozvoj místních komunikací, které napojí průmyslovou zónu Dvorec I. Město získalo dotace v roce 2009 na obnovu pískovcového kříže (72 tis. Kč). Dotace na revitalizaci projektu Chodník ulic Fryčovická (926 tis. Kč). Město investovalo na opravy částku ve výši 600 tis. Kč na revitalizaci zahrady, opravu elektroinstalaci pavilonu mateřské školy, rekonstrukci dětských WC a sprchových koutů. Další investici město mělo v základní škole ve výši 322 tis. Kč a to na rekonstrukci žákovských šaten (212 tis. Kč) a opravu havarijního stavu překladů nad okny v tělocvičně školy. Město také investovalo do projektu stavby Přístavba plaveckého bazénu ZŠ (97,5 tis. Kč) a do zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v budově ZŠ částku 30 tis. Kč. Další investice mělo město do restaurování kamenného kříže na ul. Klepary 207 tis. Kč, část financovalo město z Programu na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón a to ve výši 177 tis. Kč a kříže na ul. Borošínská 158 tis. Kč, část rekonstrukce byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 72 tis. Kč. 9

10 Tato dotace byla poskytnuta z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK Daňové příjmy obou porovnávaných měst jsou velmi podobné. Město vykazuje vyšší příjmy v oblasti Dani z příjmu právnických osob za obce a za správní poplatky. Město by mohlo svou ekonomickou aktivitou zvýšit výnosnost daně z příjmu právnických osob za obce, zaplacená daň z této činnosti je ale zároveň příjmem rozpočtu obce. Primární funkcí obce však není generovat zisk, ale vykonávat přenesenou správu. Výši přijatých daňových prostředků může město ovlivnit tím, že bude podporovat vznik firem se sídlem v tomto městě a zaměstnávání občanu na území města. Správní poplatky město může ovlivnit minimálně. 5. Závěr Město je v roce 2009 velmi úspěšné v získávání dotací. Padesát procent příjmů rozpočtu města tvoří různé přijaté transfery. Město hospodaří s třikrát větším rozpočtem než město. získává na přijatých transferech 14 % příjmů do svého rozpočtu. Úspěšnost města při získávání dotací je znatelná i v rozvoji města, protože si může dovolit větší investiční akce do hmotného majetku města. Tímto město podporuje různorodé aktivity občanů a občané získávají větší možnosti volnočasových aktivit. Město těží ze své historie a také investuje do historických památek a podporuje jejich využití a propagaci. Město investuje do menších akcí jako je obnova křížů, revitalizace základní a mateřské školy a nutné opravy. Město také investuje do volnočasových aktivit občanů výstavbou dětských a sportovních hřišť. Mezi oblíbené investice města patří výstavby chodníků, zejména před volbami. V získávání dotací má město velké rezervy. Myslím si, že by město mělo více investovat do vzdělání svých úředníků, které by podpořilo získávání dotací z Evropské unie a ze státního rozpočtu. Město by pak získalo více finančních prostředků na investiční akce. Jako stěžejní investiční akci má město přístavbu plaveckého bazénu při základní škole. Město však ve svém rozpočtu nevytváří rezervu na investici a se 10

11 zveřejňováním projektů a informacemi s touto investicí je také velmi konzervativní. Myslím si, že tato aktivita města město pouze zadluží a nepřinese do rozpočtu města požadované příjmy. Dle mého názoru by město mělo více těžit ze své historie a více přiblížit historii města turistům a obyvatelům města. Město se nachází v blízkosti oblasti Hukvaldy a pro okolní obce je tranzitním městem. Myslím si, že město by mohlo nabídnout příjemné bydlení pro obyvatele z blízkých průmyslových zón s kvalitním životním prostředím. Další finanční prostředky by město mohlo získat vyšší hospodárností prostředků vydávaných na běžné výdaje. Tyto výdaje města činí 86,7% z celkových výdajů města. Vyšší hospodárností by město mohlo financovat půjčky nebo alespoň placené úroky z těchto půjček. Město vydává na běžné výdaje 73% z celkových výdajů, a to aktivity tohoto města jsou širší než města. Město by mělo hledat rezervy ve správě města a mělo by vyslyšet názory obyvatelstva města. Další rezervy města vidím v transparentnosti hospodaření a v poskytování informací občanům, aby se obyvatelé více mohli podílet na aktivitách města. 11

12 Literatura: [1] Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava, Česká republika / Kraj Moravskoslezský: Ekf VŠB - TU Ostrava, [2] ARISweb prezentace údajů ÚSC město [online] [cit ]. ARISweb. Dostupné z WWW: < [3] RISweb prezentace údajů ÚSC město [online] [cit ]. ARISweb. Dostupné z WWW: < [4] Rodný dům Augustina Němejce v u projde rekonstrukcí [online] [cit [5] Přehled investičních akcí města [online] [cit ]. Město. Dostupné z WWW: < [6] Doc [online] [cit ]. Město. Dostupné z WWW: 11-14]. Město. Dostupné z WWW: < < 2009/attachment/zaverecny-ucet-mesta-brusperka-za-rok-2009.doc/>. [7] Program rozvoje města a - vyhodnocení roku 2009 [online] [cit ]. Město. Dostupné z WWW: < 12

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města 1.6.1 Majetek města a zdroje jeho krytí Pro účetnictví Město využívá programovou aplikaci FENIX. Ve sledovaném období průběžně každoročně docházelo ke změnám

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2013... 2 1.2. Údaje z Rozvahy... 2 1.3. Krátkodobý

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013 Rozpočet města Slaného

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2011... 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce... 2 1.3.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)

Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC) Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC) Výběrové šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) provádí Český statistický úřad od roku 2005 pod názvem Životní podmínky.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 59 582 18 642 40 940 31 DPFO - závislá činnost 10 439 2 781 7

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Červen 2014 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

Více

příklad nahrazeného textu: xxxm. L. Mostxxx U S N E S E N Í č. 7

příklad nahrazeného textu: xxxm. L. Mostxxx U S N E S E N Í č. 7 Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise sociální Dotační programy neinvestiční pro oblast sociální určené pro fyzické a

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT?

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? Jako členský stát EU má ČR právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, z Fondu soudržnosti a také lze požádat o podporu v rámci Iniciativ společenství.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotační program podporující nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Výše dotace 45 % pro malé podniky (méně než 50 zaměstnanců, roční

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

URBACT Věstník Listopad 2010 #10

URBACT Věstník Listopad 2010 #10 URBACT Věstník Listopad 2010 #10 AKTUALITY - URBACTu Jak mohou města získat co nejvíce z PPP projektů. Propojení územního plánování a obnovy města projekt NODUS. Dopady programu URBACT na lokální politiky

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Karviná se rozkládá na severovýchodě Moravskoslezského kraje. Jeho severovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskem, na východě je ohraničena obcemi správních obvodů Orlová a Havířov

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

MMB2015000000123. Návrh usnesení:

MMB2015000000123. Návrh usnesení: Rada města Brna 1111111 MMB215123 ZM7/ 49 Z7/4 zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 17. března 215 Název: Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 215

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 1 vyhlášky 232/2012 Sb. pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele dle 86 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách Popis potřeb, které mají být splněním Budova

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

OBEC RATIBOŘ IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC RATIBOŘ IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC RATIBOŘ IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Zpracováno na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Obec Ratiboř IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona

Více

Zápis z jednání Kulturního fóra 6.5.2008 17:00-20:15 platforma pro všechny, kdo mají co říci ke kultuře v Písku Svolavatel: člen kulturní komise Ing. arch. Martin Zborník Místo: Divadelní kavárna DFŠ Písek

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4%

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4% Rakovník Správní obvod Rakovník se rozkládá v západním cípu Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Plzeňským a Ústeckým. Hraničí s obvody Slaný, Kladno a Beroun. Území obvodu leží na rozhraní Plzeňské

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více