CYKLUS TRIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN A GLYOXYLÁTOVÝ CYKLUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CYKLUS TRIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN A GLYOXYLÁTOVÝ CYKLUS"

Transkript

1 YKLUS TRIKARBXYLVÝ KYSELIN A GLYXYLÁTVÝ YKLUS

2 BSA Základní charakteristika istorie Pyruvátdehydrogenasový komplex itátový cyklus dílčí reakce itátový cyklus výtěžek itátový cyklus regulace Anapleroticé reakce Kataplerotické reakce

3 yklus trikarboxylových kyselin, TAcyklus, citrátový cyklus, Krebsův cyklus itrátový cyklus je sled osmi reakcí ve kterém dochází v cyklu k oxidaci acetylové skupiny acetyloa na dvě molekuly 2 uvolněná volná energie se ukládá do redukovaných koenzymů NAD a FAD 2. produktem jednoho cyklu jsou dvě molekuly 2, tři NAD, jedna FAD 2 a jedna makroergická sloučenina GTP (=ATP). itrátový cyklus působí katalyticky, jako důsledek vlastní regenerace oxalacetátu. brovský počet acetylskupin může být oxidován zásluhou jediné molekuly oxalacetátu.

4 istorie citrátového cyklu Sled těchto reakcím byl intenzivně studován mezi léty 1932 až 1937 řadou badatelů na létacích svalech holubů. V roce 1935 publikoval maďarský vědec A. SzentGyorgyi poznatek, že respirace se urychlí přidáním malého množství sukcinátu, fumarátu, malátu nebo oxaloacetátu. Efekt působení těchto látek byl katalytický. sukcinát fumarát malát oxalacetát 1937 arl Martius a Franz Knoop ukázali, že citrát může být převeden na aoxoglutarát. citrát cisakonitát isocitrát 2oxoglutarát sukcinát fumarát malát oxalacetát

5 istorie citrátového cyklu V roce 1937 publikovali Martius a Knoop klíčový poznatek, který Krebsovi chyběl pro spojení oxidace v citrátovém cyklu s metabolismem glukosy. xaloacetát a pyruvát mohou být převedeny na citrát za působení peroxidu vodíku. Pyruvát jako produkt odbourávání glukosy v glykolýze se tak stal spojovacím článkem mezi metabolismem sacharidů a citrátovým cyklem ans Krebs, publikoval jako první cyklický charakter odbourání acetylové skupiny. 1. Sukcinát se tvoří z fumarátu, malátu nebo oxalacetátu v přítomnosti inhibitoru malonátu, který inhibuje přímou redukci fumarátu na sukcinát, reakce zastavuje celou oxidaci. itrát musí být obnovován. 2. Pyruvát a oxalacetát mohou tvořit citrát enzýmově uzavření cyklu pyruvát + oxalacetát citrát Jednotlivé kroky cyklu jsou dostatečně rychlé odpovídají rychlosti respirace

6 istorie citrátového cyklu 1945 N. Kaplan a F. Lipmann objevili koenzym A 1951 S. choa a F. Lynen zjistili, že acetyloa je látka, která kondenzuje s oxalacetátem za vzniku citrátu Krebsův první pokus o publikaci citrátového cyklu v Nature byl neúspěšný. Práce byla přijata do méně prestižního časopisu Enzymologia. Krebs,.A. and Johnson, W.A.: The role of citric acid in intermediate metabolism in animal tissues. Enzymologia 4, (1937). ans Adolf Krebs ( ) obdržel Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii v roce 1953 spolu s Fritzem Albertem Lipmannem.

7 Sir ans Adolf KREBS ( ) 1900 Born in Germany 1918 Began medical school 1923 Graduated from medical school 1925 Graduated with Ph.D. from University of amburg 1932 Identification of Urea ycle 1933 Emigration to the United Kingdom 1937 Identification of itric Acid ycle or "Krebs ycle" 1945 Became a Professor at University of Sheffield 1953 Won the Nobel Prize in Physiology and Medicine 1954 University of xford 1958 Knighted 1981 Died in the United Kingdom, xford

8 Základní charakteristika citrátového cyklu itrátový cyklus je ústřední metabolická dráha vedoucí k zisku energie ze substrátů jako jsou sacharidy, mastné kyseliny a aminokyseliny, které se odbourávají na acetyl oa. itrátový cyklus je lokalizován v matrix mitochondrií.

9 Základní charakteristika citrátového cyklu itrátový cyklus je aerobní metabolická dráha. itrátový cyklus je amfibolický. V cyklu dochází ke katabolické reakci (odbourávání acetyl oa na 2 ). Meziprodukty cyklu se využívají k syntézám dalších látek anabolické reakce. Sumární rovnice citrátového cyklu: 3 NAD + + FAD + GDP + P i + acetyloa 3 NAD + FAD 2 + GTP + oa + 2 2

10 itrátový cyklus propojení s glykolýzou a respirací

11 itrátový cyklus propojení s respirací

12 Přehled vstupu substrátů do citrátového cyklu

13 Pyruvátdehydrogenasový komplex Syntéza acetyloa z pyruvátu Pyruvát je za aerobních podmínek transportován do matrix mitochondrie transportním proteinem (pyruvát + symport). Multienzymový komplex pyruvátdehydrogenasy je skupina tří nekovalentně vázaných enzymů, který katalyzuje na sebe navazující reakce. Výhodou multienzymového komplexu je: 1. Sled reakcí je urychlován, protože jsou minimální vzdálenosti mezi enzymy. 2. Přímá návaznost reakcí zamezuje vedlejším reakcím. 3. Reakce na komplexu mohou být koordinovaně kontrolovány.

14 komplex E. coli Složení pyruvátdehydrogenasového komplexu Pyruvátdehydrogenasa (E 1 ) Dihydrolipoyltransacetylasa (E 2 ) Dihydrolipoyldehydrogenasa (E 3 ) Pyruvátdehydrogenasový komplex z Escherichia coli Komplex E. coli je kd proteinový komplex. Průměr 30 nm větší než ribozom. Složení viz obrázek. Mitochondriální komplex je kd protein, obsahuje 20 E 2 trimerů obklopených 30 E 1 heterotetramery a 12 E 3 dimerů.

15 Složení pyruvátdehydrogenasového komplexu Pyruvátdehydrogenasový komplex katalyzuje sekvencí tří reakcí, sumárně: Pyruvát + oa + NAD + acetyloa NAD Komplex využívá pěti různých koenzymů: Kofaktor Lokalizace Funkce Thiaminpyrofosfát (TPP) Lipoová kyselina KoenzymA (oa) Flavinadenindinukleotid (FAD) Nikotinamiddinukleotid (NAD + ) Vázán na E 1 Kovalentně vázán na lysin E 2 (lipoamid) Substrát pro E 3 Vázán na E 3 Dekarboxylace pyruvátu za vzniku karbaniontu hydroxyethyltdp Přijímá karbaniont hydroxyethyl ztdp jako acylskupinu Přijímá acylskupinu z lipoamidu Redukován lipoamidem Substrát pro E 3 Redukován FAD 2

16 Pyruvátdehydrogenasový komplex

17 Pyruvátdehydrogenasa (E1) Dekarboxyluje pyruvát za tvorby hydroxyethyltpp meziproduktu 3 R 2 R 1 N + TPP E 1 + S E 1 3 Pyruvát R 2 R 1 N + S E 1 3 ydroxyethyltpp E 1

18 Lipoamid a dihydrolipoamid Lipoová kyselina je vázána na E2 amidovou vazbou přes eaminoskupinu Lys. Lipoová kyselina Lysin S 2 S 2 N N ( 2 ) 4 Lipoamid e S 2 2 S N N ( 2 ) 4 Dihydrolipoamid

19 Dihydrolipoyltransacetylasa (E2) ydroxyethylová skupina je přenesena na dihydrolipoyltransacetylasu (E2). ydroxyethylový karbanion je současně oxidován na acetyl a lipoamid redukován na disulfid. 3 R 2 3 R 2 R 1 N + S 3 S E 1 3 R 2 + N + S R 1 3 S E 1 + R 1 N + TPP E 1 + S 3 E 1 S S S E 2 E 2 S LipoamidE 2 E 2 AcetyldihydrolipoamidE 2

20 Dihydrolipoyltransacetylasa (E2) E2 poté katalyzuje transesterifikací, při které se acetyl přenese na oa za tvorby acetyloa oa S 3 oa S S 3 AcetyloA S + S S E 2 E 2 AcetyldihydrolipoamidE 2 DihydrolipoamidE 2

21 Dihydrolipoyldehydrogenasa (E3) Regenerace lipoamidu na E2. Reoxidace probíhá přes kovalentně vázaný FAD. FAD S S + E 3 (oxidovaná forma) S S E 2 FAD S S + E 3 (redukovaná forma) S S E 2

22 Dihydrolipoyldehydrogenasa (E3) Reoxidace redukovaného E3. Elektrony z FAD 2 se přenáší na NAD + za tvorby NAD. FAD slouží spíše jako vodič elektronů!!! FAD FAD 2 FAD S S S S S NAD + NAD + + S E 3 (redukovaná forma) E 3 (oxidovaná forma)

23 Aktivní místo dihydrolipoamiddehydrogenasy

24 Lipoyllysylové raménko E2 Raménko přenáší meziprodukty reakce mezi jednotlivými enzymy. 2 S S nm N N Lipoyllysylové raménko (plně roztažené)

25 Pyruvátdehydrogenasový komplex

26 Toxicita arsenitanu a organických sloučenin arsenu Inhibují pyruvátdehydrogenasu a 2oxoglutarátdehydrogenasu a tím i respiraci As + S S As S S Arsenitan R Dihydrolipoamid R R 1 As rganická sloučenina arsenu S + R 1 As + S R S S R 2

27 Pyruvátdehydrogenasový komplex

28 Pyruvátdehydrogenasový komplex regulace Inhibice produkty: NAD a acetyloa Kovalentní modifikace fosforylací

29 Pyruvátdehydrogenasový komplex animace * ces/shared_resources/animations/pdc/pdc.html

30 itrátový cyklus

31 itrátsynthasa Kondenzace acetyloa s oxaloacetátem za tvorby citrátu. 2 is is 320 Dvousubstrátová reakce s uspořádaným mechanismem První se váže na enzym oxaloacetát. xaloacetát + N N is xaloacetát + N N is 274 Uplatňuje se enolforma acetyloa! 2 SoA AcetyloA 2 SoA Asp 375 Asp 375

32 Enol forma acetyl oa jako nukleoefil!! is 320 N N is SoA xaloacetát + N 2 itryloa N is 274 Asp SoA 3 oas Asp itrát 2

33 Akonitasa Reverzní izomerizace citrátu na isocitrátu přes cisakonitát. Akonitasa obsahuje komplex [4Fe4S] podílející se na odštěpení skupiny z citrátu itrát cisakonitát Isocitrát

34 NAD + dependentní isocitrátdehydrogenasa Enzym katalyzuje oxidativní dekarboxylaci isocitrátu na aoxoglutarát. xid uhličitý se odštěpuje z původní molekuly oxaloacetátu ne z acetyloa. Produkuje se NAD + +. Koenzymy jsou Mg nebo Mg ionty NAD + NAD + + Mn 2+ 2 Mn 2+ + Isocitrát xalosukcinát 2xoglutarát

35 2xoglutarátdehydrogenasa xidační dekarboxylace podobnost s pyruvátdehydrogenasovým komplexem Multienzymový komplex 2oxoglutarátdehydrogenasa (E 1 ) Dihydrolipoylsukcinyltransferasa (E 2 ) Dihydrolipoyldehydrogenasa (E 3 ) stejná jako v pyruvátdehydrogenasovém komplexu Katalyzuje oxidativní dekarboxylaci aoxoglutarátu za tvorby druhé molekuly 2 a NAD Molekula 2 má také původ v oxaloacetátu Produktem je sukcinyloa

36 2xoglutarátdehydrogenasa 2 2 oas NAD + NAD + + S oa 2xoglutarát SukcinyloA

37 SukcinyloA synthetasa (sukcinátthiokinasa) Katalyzuje štěpení vazby s vysokou energií (sukcinyloa) spojené se syntézou v případě savčího enzymu GTP z GDP a P i u rostlin a bakterií je to ATP z ADP a P i ATP a GTP jsou energeticky ekvivalentní, díky enzymu nukleosiddifosfátkinasa dochází k přechodu: GTP + ADP GDP + ATP D G o =!! Reakce katalyzovaná sukcinyloa synthetasou je další příklad fosforylace na úrovni substrátu (nezávisí na přítomnosti kyslíku).

38 SukcinyloA synthetasa (sukcinátthiokinasa) Reakce probíhá ve třech stupních: A) sukcinyloa reaguje s P i za tvorby sukcinylfosfátu a oa B) transfer fosfátu ze sukcinylfosfátu na is enzymu za uvolnění sukcinátu ) fosfát z enzymu je přenesen na GDP za tvorby GTP. V tomto bodě citrátového cyklu je acetyl již kompletně oxidován na dvě 2 dva NAD GTP. Další část cyklu je převod sukcinátu na oxaloacetát.

39 První fáze sukcinyloa synthetasové reakce S oa P P 3 2 S oa SukcinyloA Sukcinylfosfát

40 Druhá fáze sukcinyloa synthetasové reakce Enzym Enzym 2 2 P N N N + P 3 2 N Sukcinylfosfát is Sukcinát 3Fosfois

41 Třetí fáze sukcinyloa synthetasové reakce Enzym Enzym G P P + N 3 N + N + N 2 P 3 + G P P P GDP 3Fosfois is GTP

42 Sukcinátdehydrogenasa Stereospecifická dehydrogenace sukcinátu na fumarát Enzym je jediným z citrátového cyklu lokalizovaný v mitochondriální membráně a obsahuje přes is kovalentně vázaný FAD, který je redukován na FAD 2. FAD se obvykle účastní oxidace alkanů za tvorby alkenů. Pro další katalytický cyklus musí být FAD 2 nejdříve reoxidován. Přenos elektronů je součástí mitochondriálního elektronového transportního řetězce. + EFAD EFAD 2 + Sukcinát Fumarát

43 Kovalentní vazba FAD na is sukcinátdehydrogenasy 2 R Enzym 2 is N N 2 2 N N 3 N N FAD

44 Inhibice sukcinátdehydrogenasy Inhibice sukcinátdehydrogenasy substrátovým analogem malonátem Jeden z Krebsových příspěvků k objasnění citrátového cyklus 2 Malonát 2 2 Sukcinát

45 Fumarasa (fumaráthydratasa) Adice vody na dvojnou vazbu za tvorby malátu. Reakce probíhá přes karbaniontový přechodový stav. Adice předchází adici +. Fumarasa katalyzuje hydrataci dvojné vazby fumarátu za tvorby malátu. Karbaniontový přechodový stav + Fumarát Malát

46 Malátdehydrogenasa regenerace Enzym katalyzuje koncovou reakci regeneraci oxaloacetátu. Mechanismus přenosu hydridového aniontu na NAD + je obdobný jako u laktátdehydrogenasy. Malátdehydrogenasová reakce má D G o = + 29, 7 kj.mol 1 a proto je koncentrace oxaloacetátu v rovnováze velmi nízká. Reakci udržuje odběr oxaloacetátu citrátsynthasou, protože citrátsynthasová reakce má D G o = 31, 5 kj.mol 1. + NAD + + NAD + + Malát xaloacetát

47 itrátový cyklus

48 itrátový cyklus

49 itrátový cyklus animated, Voet, Animated fig. hapt. 16 * mated_figures/ch16/f162.html

50 Výtěžek citrátového cyklu xidace jednoho acetylu v jednom cyklu vede ke tvorbě dvou 2 (Pozor: to nejsou atomy uhlíku vstupujícího acetyloa) ve 4 x dvouelektronovém procesu. Dalším ziskem jsou tři molekuly NAD a jedna FAD 2 a jedno GTP. Elektrony z redukovaných koenzymů jsou přeneseny do elektronového transportního řetězce, který vede k redukci 2 na 2 a uvolněná energie se zachytí jako ATP. xidace jednoho NAD vede ke tvorbě tří ATP a oxidace jednoho FAD 2 ke tvorbě dvou ATP. Jeden cyklus vede ke tvorbě 12 ATP!!! Vyjdemeli z molekuly glukosy, získáme za aerobních podmínek cca 38 ATP!!!

51 Aerobní zisk ATP z glukosy

52 Pyruvátdehydrogenasa je jediný savčí systém tvorby acetyl oa z pyruvátu. Dva regulační systémy: Regulace pyruvátdehydrogenasy A) Inhibice produkty NAD a acetyloa. B) Kovalentní modifikace systémem fosforylace/defosforylace E 1. Vysoké poměry NAD/NAD + a acetyloa/oa udružují enzym E 2 v acetylovaném stavu, který nepřijímá hydroxyethylovou skupinu zpomalení pyruvátdehydrogenasy.

53 Aktivace a deaktivace pyruvátdehydrogenasy defosforylací a fosforylací P i Pyruvátdehydrogenasa fosfatasa 2 E 1 (aktivní) E 1 P 3 2 (inaktivní) ATP Pyruvátdehydrogenasa kinasa ADP U eukaryot produkty jako NAD a acetyl oa, aktivují pyruvátdehydrogenasakinasu. Výsledná fosforylace specifického Ser vede k inaktivaci pyruvátdehydrogenasy. Insulin, signál dostatku glukosy, aktivuje pyruvátdehydrogenasafosfatasu a tím enzym aktivuje.

54 Enzymy kontroly rychlosti citrátového cyklu Změna standardní volné energie (D G o ) a fyziologická změna volné energie (D G) reakcí citrátového cyklu. Reakce Enzym kofaktor D G o D G 1 itrátsynthasa 31, 5 Negativní 2 Akonitasa FeS ~ 5 3 Isocitátdehydrogenasa FeS 21 Negativní 4 2xoglutarátdehydrogenasa multienzymový komplex Kyselina lipoová, FAD 5 Sukcinyl oasynthetasa 2, 1 33 Negativní 6 Sukcinátdehydrogenasa FAD, FeS + 6, 0 7 Fumarasa 3, 4 8 Malátdehydrogenasa + 29, 7

55 Regulace citrátového cyklu Identifikace rychlost limitujících pochodů je obtížná, protože neznáme přesné koncentrace substrátů a produktů, které se pohybují mezi matrix a cytosolem. Tři enzymy jsou za fyziologických podmínek mimo rovnováhu: 1) citrátsynthasa 2) NAD + dependentní isocitrátdehydrogenasa 3) 2oxoglutarátdehydrogenasa.

56 Regulace citrátového cyklu V srdečním svalu je průtok metabolitů závislý na spotřebě kyslíku. itrátový cyklus je kontrolován: A) Dostupností substrátů B) Inhibicí produkty ) Kompetitivní zpětnovazebnou inhibicí meziprodukty cyklu

57 pyruvátdehydrogenasa NAD + dependentní isocitrátdehydrogenasa 2oxoglutarátdehydrogenasa

58 Regulace citrátového cyklu Acetyl oa a oxaloacetát jako hlavní substráty jsou přítomny v matrix v nízkých koncentracích, které nesaturují citrátsynthasu. Metabolický tok přes citrátsynthasu závisí na dostupnosti substrátů. Koncentrace oxaloacetátu, který je v rovnováze s malátem se pohybuje v závislosti na [NAD] / [NAD + ] dle rovnice: K = [oxaloacetát].[nad] / [malát].[ NAD + ] Znamená to, že v pracujícím svalu při zvyšující se respiraci klesá současně [NAD] v mitochondrii. To doprovází vzrůst [oxaloacetátu], který stimuluje citrátsynthasu.

59 Regulace citrátového cyklu Pyruvát a 2+ pyruvátdehydrogenasa AcetyloA citrátsyntasa xaloacetát Malát itrát Fumarát NAD Isocitrát a 2+ NAD + dependentní isocitrátdehydrogenasa Sukcinát ADP GTP SukcinyloA 2xoglutarát a 2+ ATP 2oxoglutarátdehydrogenasa

60 Amfibolické funkce citrátového cyklu

61 Amfibolické funkce citrátového cyklu

62 Kataplerotické reakce 1. Glukoneogeneze oxaloacetát k syntéze glukosy. xaloacetát musí být transportován do cytosolu, kde glukoneogeneze probíhá. Vstupuje tam ve formě malátu nebo aspartátu. Vzhledem k cyklickému charakteru, může být takto využit k syntéze glukosy každý meziprodukt. 2. Biosyntéza mastných kyselin probíhá v cytosolu. Acetyl oa je do cytosolu transportován ve formě citrátu. V cytosolu je ATPcitrátlyasa která katalyzuje reakci: ATP + citrát + oa ADP + P i + oxaloacetát + acetyl oa. 3. Biosyntéza aminokyselin 2oxoglutarát přechází na Glu a oxaloacetát na Asp.

63 Kataplerotické reakce

64 Glutamátdehydrogenasová reakce tvorby glutamátu NAD N + NAD N 3 + 2xoglutarát Glutamát

65 Transaminace oxaloacetátu na aspartát N + N xaloacetát Alanin Aspartát Pyruvát

66 Anaplerotické reakce Doplňují meziprodukty citrátového cyklu Nejdůležitější anaplerotickou reakcí je pyruvátkarboxylasová: Pyruvát ATP + 2 oxaloacetát + ADP + P i Reakce je také prvním stupněm glukoneogeneze. Pyruvátkarboxylasu aktivuje acetyl oa.

67 Anaplerotické reakce Doplňují meziprodukty citrátového cyklu Další anaplerotickou látkou je sukcinyloa, který se tvoří při odbourávání mastných kyselin s lichým počtem uhlíků a některých aminokyselin. Dále 2oxoglutarát a oxaloacetát vznikající reverzibilní transaminací Glu a Asp.

68 Anaplerotické reakce citrátového cyklu

69 Reverzní citrátový cyklus Některé bakterie produkující uhlíkaté stavební jednotky z vody a 2. Jedna z forem fixace 2.

70 Glyoxylátový cyklus Rostliny, bakterie a plísně obsahují enzymy, které katalyzují konverzi acetyloa na oxaloacetát a tím do glukoneogeneze. Glyoxylátový cyklus probíhá v glyoxysomech a mitochondriích. Glyoxysomy jsou na membránu vázané organely, specializované peroxisomy. Řada enzymů je společných s citrátovým cyklem. Navíc: glyoxysomální isocitrátlyasa a malátsynthasa.

71 Glyoxylátový cyklus Výsledkem glyoxylátového cyklu je převod dvou molekul acetyloa na sukcinát, kdežto v citrátovém cyklu se uhlíky acetyloa uvolňují jako 2. Vytvořený sukcinát je transportován do mitochondrie do a převeden na malát anaplerotická reakce!! Malát může být převeden na oxaloacetát, nebo transportován do cytosolu a tam převeden na oxaloacetát jako prekurzor glukosy v glukoneogenezi.

72 Reakce glyoxylátového cyklu

73 Reakce glyoxylátového cyklu v glyoxysomech

74 Reakce glyoxylátového cyklu v mitochondriích

75 Dráha malátu v cytosolu YTSL 2 Malát NAD + NAD xaloacetát GLUKNEGENEZE

76 Význam glyoxylátového cyklu elková reakce glyoxylátového cyklu: 2 AcetyloA + 2 NAD + + FAD oxaloacetát + 2 oa + 2 NAD + FAD Isocitrátlyasa a malátsynthasa existují jen u rostlin a některých mikroorganismů. Umožňují klíčícím rostlinám využívat skladované triacylglyceroly. Jedná se o anaplerotickou reakci!! Vnáší oxaloacetát do citrátového cyklu. Patogen, jako Mycobacterium tuberculosis přežívá v plících aniž by bylo odhaleno imunitním systémem. Využívá glyoxylátový cyklus. Možnost zásahu inhibice isocitrátlyasy. bdobně kvasinka andida albicans.

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismu. Cyklus trikarboxylových kyselin (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) (8).

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismu. Cyklus trikarboxylových kyselin (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) (8). mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii Z.1.07/2.2.00/28.0171 becný metabolismu. yklus trikarboxylových kyselin (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) (8). Prof. RNDr.

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy 9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy Obtížnost A Vyjmenujte kofaktory, které využívá multienzymový komplex pyruvátdehydrogenasy; které z nich řadíme mezi koenzymy

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Citrátový cyklus. VY_32_INOVACE_Ch0218.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Citrátový cyklus. VY_32_INOVACE_Ch0218. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec

Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec Dochází k němu v procesu jménem aerobní respirace. Skládá se z kroků: K1) Glykolýza K2) oxidativní dekarboxylace pyruvátu K3) Krebsův cyklus K4)

Více

Katabolismus - jak budeme postupovat

Katabolismus - jak budeme postupovat Katabolismus - jak budeme postupovat I. fáze aminokyseliny proteiny polysacharidy glukosa lipidy Glycerol + mastné kyseliny II. fáze III. fáze ETS itrátový cyklus yklus trikarboxylových kyselin, Krebsův

Více

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku?

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku? Repetitorium chemie X. 2011/2012 Metabolické dráhy František Škanta Metabolické dráhy xidativní fosforylace xidace mastných kyselin 1. fosforylace 2. štěpení hexosy na dvě vzájemně převoditelné triosy

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy Živočišné tkáně kolem 2 %, rostlinné 85-90 % V buňkách rozličné fce: Zdroj a zásobárna energie (glukóza, škrob, glykogen) Výztuž a ochrana

Více

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera. itrátový cyklus Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Schéma energetického

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Citrátový a glyoxylátový cyklus Buněčná respirace I. Fáze Energeticky bohaté látky jako glukosa, mastné kyseliny a některé aminokyseliny

Více

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 Respirace (buněčné dýchání) Fotosyntéza Dýchání Energie záření teplo chem. energie CO 2 (ATP, NAD(P)H) O 2 Redukce za spotřeby NADPH BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 oxidace produkující

Více

Centrální metabolické děje

Centrální metabolické děje Základy biochemie KB / B entrální metabolické děje Inovace studia biochemie prostřednictvím elearningu Z.04.1.03/3.2.15.3/0407 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Dýchací řetězec (DŘ)

Dýchací řetězec (DŘ) Dýchací řetězec (DŘ) Vladimíra Kvasnicová animace na internetu: http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/etc/index.htm http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/atpgradient/index.htm http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/oxidative_phosphorylation/index.html

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal DYNAMICKÁ BIOCHEMIE Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal Energetický metabolismus děje potřebné pro zabezpečení života organismu ANABOLISMUS skladné reakce, spotřeba E KATABOLISMUS rozkladné reakce,

Více

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu Enzymy Charakteristika enzymů- fermentů katalyzátory biochem. reakcí biokatalyzátory umožňují a urychlují průběh rcí v organismu nachází se ve všech živých systémech z chemického hlediska jednoduché nebo

Více

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin Vladimíra Kvasnicová Aminokyseliny aminokyseliny přijímáme v potravě ve formě proteinů: důležitá forma organicky vázaného dusíku, který tak může být v těle využit k syntéze dalších

Více

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. ENZYMOLOGIE 1 Enzymologie Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. Jak je možné, že buňka dokáže utřídit hrozivou změť chemických procesů, které v ní v každém okamžiku

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABLISMUS SAHARIDŮ GLUKNEGENEZE GLUKNEGENEZE entrální úloha glukosy Palivo Prekursor strukturních sacharidů a jiných molekul Syntéza glukosy z necukerných prekurzorů Laktát Aminokyseliny (uhlíkatý řetězec

Více

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová Citrátový cyklus a Dýchací řetězec Milada oštejnská elena Klímová 1 bsah 1 Citrátový cyklus Citrátový cyklus (reakce) Citrátový cyklus (schéma) espirace (dýchání) Vnější a vnitřní respirace Dýchací řetězec

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SACHARIDŮ PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve

Více

OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE

OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE OBSAH Mitochondrie Elektronový transport Oxidativní fosforylace Kontrolní systém oxidativního metabolismu. Oxidace a syntéza ATP jsou spojeny transmembránovým tokem protonů Dýchací

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Co je hlavním mechanismem pro odstranění aminoskupiny před odbouráváním většiny aminokyselin: a. oxidativní deaminace b. transaminace c. dehydratace d. působení

Více

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2019 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná

Více

Odbourávání lipidů, ketolátky

Odbourávání lipidů, ketolátky dbourávání lipidů, ketolátky Josef Fontana EB - 56 bsah přednášky Energetický význam TAG Jednotlivé dráhy metabolismu lipidů lipidy jako zdroj energie degradace TAG v buňkách, β-oxidace MK tvorba a využití

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Energetický metabolismus (obecně) (1).

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Energetický metabolismus (obecně) (1). mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 becný metabolismus Energetický metabolismus (obecně) (1). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová Propojení metabolických drah Alice Skoumalová Metabolické stavy 1. Resorpční fáze po dobu vstřebávání živin z GIT (~ 2 h) glukóza je hlavní energetický zdroj 2. Postresorpční fáze mezi jídly (~ 2 h po

Více

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2.

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2. Regulace translace 1. Translační aparát 2. Translace 3. Bílkoviny a jejich posttranslační modifikace a jejich degradace 5. Translace v mitochondriích a chloroplastech REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová Vyberte esenciální aminokyseliny a) Asp, Glu b) Val, Leu, Ile c) Ala, Ser, Gly d) Phe, Trp Vyberte esenciální aminokyseliny a) Asp,

Více

Seznam použitých zkratek (v abecedním pořadí)

Seznam použitých zkratek (v abecedním pořadí) Seznam použitých zkratek (v abecedním pořadí) A Adenin AD Alkoholdehydrogenasa ADP Adenosindifosfát AMP Adenosinmonofosfát ATP Adenosintrifosfát BM Bazální metabolismus ytosin AM rassulacean Acid Metabolism

Více

Redoxní děj v neživých a živých soustavách

Redoxní děj v neživých a živých soustavách Enzymy Enzymy Katalyzují chemické reakce, kdy se mění substrát na produkt Katalytickým působením se snižuje aktivační energie reagujících molekul substrátu, tím se reakce urychlí Za přítomnosti enzymu

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2018 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Glykolýza a neoglukogenese z řečtiny glykos sladký, lysis uvolňování sled metabolických reakcí od glukosy přes fruktosa-1,6-bisfosfát

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

ANABOLISMUS SACHARIDŮ zdroj sacharidů: autotrofní org. produkty fotosyntézy heterotrofní org. příjem v potravě důležitou roli hraje GLUKÓZA METABOLISMUS SACHARIDŮ ANABOLISMUS SACHARIDŮ 1. FOTOSYNTÉZA autotrofní org. 2. GLUKONEOGENEZE

Více

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVD 1) Doplň chybějící údaje. Jak se značí makroergní vazba? Kolik je v ATP makroergních vazeb? Co je to ADP Kolik je v ADP makroergních vazeb 1) Pojmenuj

Více

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2017 1. Napište vzorce aminokyselin Q a K Dále zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná odpověď) 2. Enzym tyrozinkinasu řadíme do třídy

Více

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK METABOLISMUS = přeměna látek v organismu - má stránku chemickou (látkovou) - reakce anabolické

Více

Přehled energetického metabolismu

Přehled energetického metabolismu Přehled energetického metabolismu Josef Fontana EB 40 Obsah přednášky Důležité termíny energetického metabolismu Základní schéma energetického metabolismu Hlavní metabolické dráhy energetického metabolismu

Více

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno:

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno: Bruno Sopko Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno: Z předchozí rovnice vyplývá: Pokud katalýza při 25

Více

MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice. Souhrn. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK

MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice. Souhrn. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK (se zahrnutím cenných připomínek, kterými přispěl prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.) 1 Dýchacířet etězec

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. ENZYMY RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. Enzymy: katalyzátory živé buňky jednoduché nebo složené proteiny Apoenzym: proteinová část Kofaktor: nízkomolekulová neaminokyselinová struktura nezbytně nutná pro funkci

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová 33.Krebsův cyklus AZ Smart Marie Poštová m.postova@gmail.com Metabolismus Metabolismus je souhrn chemických reakcí v organismu. Základní metabolické děje jsou: a) katabolické odbourávací (složité látky

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu METABOLISMUS LIPIDŮ ODBOURÁVÁNÍ LIPIDŮ - z potravy nebo z tukových rezerv - hydrolytické štěpení esterových vazeb - vznik glycerolu a mastných kyselin - hydrolytické štěpení LIPÁZY (karboxylesterázy) -

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

Odbourávání a syntéza glukózy

Odbourávání a syntéza glukózy Odbourávání a syntéza glukózy Josef Fontana EB - 54 Obsah přednášky Glukóza význam glukózy pro buňku, glykémie role glukózy v metabolismu transport glukózy přes buněčné membrány enzymy fosforylující a

Více

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH METABLISMUS LIPIDU Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů. Přehled metabolismu fosfolipidů, glykolipidů. Ikosanoidy. Syntéza a přeměny Lipoproteiny a jejich přeměny.

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Chemická reaktivita NK.

Chemická reaktivita NK. Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin Bi7015 Chemická reaktivita NK. Hydrolýza NK, redukce, oxidace, nukleofily, elektrofily, alkylační činidla. Mutageny, karcinogeny, protinádorově

Více

MASTNÉ KYSELINY, LIPIDY (BIOSYNTÉZA)

MASTNÉ KYSELINY, LIPIDY (BIOSYNTÉZA) MASTNÉ KYSELINY, LIPIDY (BISYNTÉZA) BSAH Syntéza mastných kyselin cholesterolu žlučové kyseliny isoprenoidy steroly Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou mastných kyselin 1. Syntéza mastných kyselin probíhá

Více

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin 2 Vladimíra Kvasnicová Odbourávání AMK 1) odstranění aminodusíku z molekuly AMK 2) detoxikace uvolněné aminoskupiny 3) metabolismus uhlíkaté kostry AMK 7 produktů 7 degradačních

Více

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Doučování IV. Ročník CHEMIE 1. Chemie přírodních látek Biochemie a) LIPIDY 1. Triacylglyceroly se štěpí účinkem: a) ligas b) lyas c) lipas d) lihlas Doučování IV. Ročník CHEMIE 2. Žluknutí tuků je z chemického hlediska: a) polymerace

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus Lipidy = estery alkoholů + karboxylových kyselin Jsou nerozpustné v H 2 O, ale rozpustné v organických rozpouštědlech Nejčastější alkoholy v lipidech:

Více

11. Metabolismus lipidů

11. Metabolismus lipidů 11. Metabolismus lipidů Obtížnost A Následující procesy a metabolické reakce, vedoucí ke zkrácení řetězce mastné kyseliny, vázané v triacylglycerolu, a vzniku acetyl-coa, seřaďte ve správném pořadí: a)

Více

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu Základy biochemie KBC / BCH Integrace a regulace savčího energetického metabolismu Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metabolismus mikroorganismů

Metabolismus mikroorganismů Metabolismus mikroorganismů Metabolismus organismů Souvisí s metabolismem polysacharidů, bílkovin, nukleových kyselin a lipidů Cytoplazma, mitochondrie (matrix, membrána) H 3 PO 4 Polysacharidy Pentózový

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fotosyntéza Fotosyntéza pohlcení energie slunečního záření a její přeměna na chemickou energii rovnováha fotosyntetisujících a heterotrofních

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím Otázka: Obecné rysy metabolismu Předmět: Chemie Přidal(a): Bára V. ZÁKLADY LÁTKOVÉHO A ENERGETICKÉHO METABOLISMU - metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. Katedra biochemických věd

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. Katedra biochemických věd UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra biochemických věd Biologické účinky kyseliny lipoové Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Hradec

Více

12. Metabolismus lipidů a glycerolu. funkce karnitinu a β-oxidace

12. Metabolismus lipidů a glycerolu. funkce karnitinu a β-oxidace 12. Metabolismus lipidů a glycerolu funkce karnitinu a β-oxidace LIPOPROTEINY Řadí se mezi složené lipidy Vznikají spojením (hydrofobními interakcemi nepolárních oblastí obou složek) lipidů se specifickými

Více

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze AMPK (KINASA AKTIVOVANÁ AMP) Tomáš Kuc era Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2013 AMPK PROTEINKINASA AKTIVOVANÁ AMP přítomna ve všech eukaryotních

Více

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí: ENZYMY Definice: Enzymy (biokatalyzátory) jsou jednoduché či složené makromolekulární bílkoviny s katalytickou aktivitou. Urychlují reakce v organismech tím, že snižují aktivační energii (Ea) potřebnou

Více

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa 8. Dýchací řetězec a fotosyntéza Obtížnost A Pomocí následující tabulky charakterizujte jednotlivé složky mitochondriálního dýchacího řetězce. SLOŽKA Pořadí v dýchacím řetězci 1) Molekulový typ 2) Charakteristika

Více

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe Mezipředmětová integrace tělesná výchova biologie chemie Biochemie pro učitele tělesné výchovy III.: aerobní metabolismus (průvodce studiem) Filip Neuls, Ph.D. Průvodce studiem Z pohledu tělesného zatížení

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)

Více

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Biosyntéza a metabolismus bílkovin Bílkoviny Biosyntéza a metabolismus bílkovin lavní stavební materiál buněk a tkání Prakticky jediný zdroj dusíku pro heterotrofní organismy eexistují zásobní bílkoviny nutný dostatečný přísun v potravě

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

pátek, 24. července 15 GLYKOLÝZA

pátek, 24. července 15 GLYKOLÝZA pátek,. července 15 GLYKLÝZ sacharosa threalosa laktosa sacharasa threlasa laktasa D-glukosa D-fruktosa T T hexokinasa T hexokinasa glykogen - škrob fosforylasa D-galaktosa UD-galaktosa UD-glukosa fruktokinasa

Více

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Morfologie (tvar) bakterií STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Tři základní tvary Koky(průměr 0,5-1,0 µm) Tyčinky bacily (šířka 0,5-1,0 µm, délka 1,0-4,0 µm) Spirály (délka 1 µm až100 µm) Tvorba skupin

Více