ipod nano Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ipod nano Návod k použití"

Transkript

1 ipod nano Návod k použití

2 Obsah ipod nano základy... 4 Základní popis ipodu nano...5 Ovládání ipodu nano...5 Blokování tlačítek ipodu nano...7 Menu ipodu nano...8 Připojení a odpojení ipodu nano...9 Baterie ipodu nano Nabíjení baterie ipodu nano Stavy baterie Hudba v ipodu nano...14 itunes Import hudby do vašeho počítače Import hudby z audio CD do itunes Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Zadávání textu písní Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Uspořádání vašich skladeb Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu nano Automatická aktualizace ipodu nano Automatická aktualizace vybraných playlistů Manuální aktualizace ipodu nano Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Přehrávání hudby Poslech představení Poslech mluveného slova Nastavení ipodu nano Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) Nastavení opakovaného přehrání skladeb Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano Hodnocení skladeb Nastavení skladeb na přehrávání se stejnou hlasitostí Použití Equalizeru Nastavení zvuku Kruhového ovladače Podporované zvukové formáty ipodu nano Obrazové funkce ipodu nano...29 Nahrávání fotografií Nahrání fotografií z vašeho počítače do ipodu nano Import Fotografií z ipodu nano do počítače Prohlížení fotografií a jiných obrázků Jiné funkce a příslušenství...34 Použití ipodu nano jako externího disku Použití dalších nastavení

3 Import Kontaktů, Kalendáře a Úkolů Ukládání a čtení poznámek Příslušenství k ipodu nano Tipy a řešení problémů...42 Všeobecná doporučení Aktualizace a obnovení ipod Softwaru Bezpečnost a čištění...48 Více informací, servis a podpora

4 ipod nano základy Gratulujeme ke koupi ipodu nano. V této kapitole se dočtete o základních funkcích ipodu nano a o jeho ovládání. Pro použití ipodu nano nejprve připravíte vaše hudební soubory a fotografie do vašeho počítače a odtud je pak nahrajete do ipodu nano. ipod nano je hudební přehrávač, ale nejen to. S ipodem nano můžete: ukládat stovky písniček a digitálních fotografií pro poslech a prohlížení na cestách poslouchat nahrávky a pořady z rádia stažené přes internet poslouchat zvukové knihy ukládat a zálohovat data použitím ipodu nano jako externího disku ukládat a synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly z vašeho počítače hrát hry, ukládat textové poznámky, používat budík a další 4

5 Základní popis ipodu nano Seznamte se s ovládáním ipodu nano: Zamčení tlačítek (HOLD) Středové tlačítko Tlačítko Menu Tlačítko přesunu zpět Previous/Rewind Tlačítko přesunu vpřed Next/Fast-forward Kruhový ovladač Tlačítko přehrávání a pauzy Play/Pause Dock konektor Konektor sluchátek Ovládání ipodu nano Ovládací prvky ipodu nano jsou jednoduché a snadné k používání. Stiskem kteréhokoli tlačítka ipod nano zapnete. Na displeji se objeví hlavní menu. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka se pak můžete pohybovat v menu, přehrávat skladby, měnit nastavení a hledat různé informace. Lehkým pohybem prstu po Kruhovém ovladači přesuňte kurzor na požadovanou položku menu. Pro výběr zvolené položky stiskněte Středové tlačítko. Pro přechod zpět stiskněte tlačítko Menu. 5

6 V následující tabulce je popsáno ovládání ipodu nano: Ovládání přehrávače ipod Restartování ipodu nano (v případě problémů) Zapnutí ipodu nano Vypnutí ipodu nano Zapnutí a vypnutí podsvětlení displeje (backlight) Blokování tlačítek (proti jejich nechtěnému stisknutí) Volba položky v menu Návrat do předchozího menu Výběr skladby Přehrání skladby Pozastavení přehrávání skladby Nastavení hlasitosti Přehrání všech skladeb ze seznamu skladeb Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Přechod do libovolného místa skladby Přechod na další skladbu Opakované přehrání skladby Přechod na předchozí skladbu Přesun vpřed nebo Přesun vzad Přidání skladby do Playlistu v chodu Popis Přepněte vypínač blokování tlačítek na blokování a opět jej odblokujte. Pak stiskněte současně Menu a Středové tlačítko na 6 sekund, dokud se nezobrazí logo Apple. Stiskněte libovolné tlačítko Stiskněte a podržte Play/Pause. Stiskněte jakékoli tlačítko, nebo použijte Kruhový ovladač. Pokud je podsvětlení displeje vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko Menu pro jeho zapnutí. Přepínač blokování tlačítek přepněte na zapnuto (blokování je indikováno oranžovou barvou v přepínači). Přejděte na danou položku Kruhovým ovladačem a stiskněte Středové tlačítko. Stiskněte Menu. Vyberte Music z hlavního menu. Zvýrazněte název skladby, kterou chcete přehrát a stiskněte Středové tlačítko nebo Play/Pause. ipod musí být odpojen od vašeho počítače. Přehrávání pozastavíte stiskem tlačítka Play/Pause, nebo odpojením sluchátek. Hlasitost nastavíte při přehrávání skladby pomocí Kruhového ovladače. Zvýrazněte název seznamu (např.název alba, nebo název seznamu skladeb) a stiskněte tlačítko Play/Pause. V Hlavním menu zvolte Shuffle songs. V displeji právě přehrávané skladby stiskněte Středové tlačítko a poté se přesuňte kruhovým ovladačem do libovolného místa skladby. Stiskněte Next/Fast-Forward. Stiskněte Previous/Rewind. Stiskněte dvakrát Previous/Rewind. Stiskněte a držte Next/Fast-Forward nebo Previous/Rewind. Zvolte skladbu a stiskněte a podržte Středové tlačítko dokud název skladby nezačne blikat. 6

7 Blokování tlačítek ipodu nano Nosíte-li ipod nano v kapse a chcete zabránit nechtěnému stisknutí některého z jeho tlačítek, můžete je pomocí přepínače HOLD zablokovat. Přepněte přepínač HOLD do polohy HOLD. Přepínač přesuňte směrem ke středu přehrávače. Blokování tlačítek je indikováno viditelným oranžovým proužkem. 7

8 Menu ipodu nano Po zapnutí ipodu nano se zobrazí hlavní menu. Výběrem položek v menu přejdete do dalších menu. Ikony v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení. Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Následující tabulka popisuje položky v hlavním menu ipodu nano Položka ipodu nano Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Funkce Ikona uzamčení je zobrazena, je-li přepínač blokování tlačítek (HOLD) přepnut na blokování. Tlačítka ipodu nano jsou tím blokována proti jejich nechtěnému stisknutí Zobrazuje název aktuálního menu Při přehrávání je zobrazena ikona přehrávání, v režimu pauzy je zobrazena ikona pauzy Ikona zobrazuje přibližný stav baterie, při jejím nabíjení je zobrazena ikona animovaná. Kruhovým ovladačem vyberte položku menu a stiskem Středového tlačítka výběr položky potvrďte. Šipka u položky menu indikuje, že položka vede do dalšího menu. Přidání a odebrání položek z hlavního menu Do hlavního menu můžete přidat vámi často používané položky. Můžete do něj například přidat položku Songs, takže pak nemusíte volit nejprve Music a poté Songs, ale vybrat Songs z hlavního menu přímo. Přidání nebo odebrání položky z hlavního menu: Zvolte Settings > Main Menu 8

9 Nastavení časovače podsvětlení displeje Podsvětlení displeje můžete nastavit tak, aby se při stisknutí libovolného tlačítka nebo Kruhového ovladače zapínalo automaticky a zůstalo zapnuté po předem navolenou dobu. Výchozí přednastavený čas podsvětlení je 10 sekund. Zvolte Settings > Backlight Timer a vyberte požadovaný čas Pokud nemáte nastavený časovač podsvětlení displeje, můžete podsvětlení displeje kdykoliv zapnout pomocí libovolného tlačítka nebo použitím Kruhového ovladače. Po několika sekundách se podsvětlení displeje vypne. Poznámka: Pokud je časovač podsvícení displeje vypnutý, můžete podsvětlení kdykoliv zapnout stiskem a podržením tlačítka Menu. Nastavení jazyka V ipodu nano můžete nastavit různé jazyky menu. Zvolte Settings > Language a vyberte jazyk ze seznamu Připojení a odpojení ipodu nano ipod nano připojujete k vašemu počítači pro nahrávání hudby, fotografií a souborů a ve většině případů také pro nabíjení jeho baterie. Jakmile je toto dokončeno, odpojíte ipod nano od počítače. Připojení ipodu nano Připojení ipodu nano k vašemu počítači: Zapojte přiložený USB kabel do USB 2.0 konektoru ve vašem počítači a poté jeho druhý konec do konektoru v ipodu nano. Poznámka: USB konektor v klávesnici nedává potřebné množství energie pro nabíjení baterie, nepoužívejte jej proto pro připojení ipodu nano. Při standardním nastavení jsou skladby do ipodu nano automaticky nahrávány okamžitě po jeho připojení k počítači. Jakmile je nahrávání dokončeno, můžete ipod nano od počítače odpojit. Připojíte-li ipod nano k jinému počítači a je zapnuta automatická aktualizace skladeb, itunes zobrazí nejprve dotaz zda mají být skladby skutečně staženy. Poznámka: Skladby mohou být nahrávány i při současném nabíjení baterie ipodu nano. 9

10 Odpojení ipodu nano Je důležité neodpojovat ipod nano od počítače dokud ještě probíhá nahrávání skladeb. Okamžik kdy můžete ipod nano odpojit poznáte snadno podle displeje ipodu nano. Důležité: Neodpojujte ipod nano od počítače pokud je na displeji přehrávače zobrazeno Do not disconnect. Mohlo by dojít k poškození souborů v ipodu nano. V takovém případě je nutno nejprve ipod nano odebrat v počítači a poté jej teprve fyzicky odpojit. Vidíte-li hlavní menu nebo velkou ikonu baterie, můžete ipod nano od počítače odpojit Důležité: Vidíte-li na displeji tuto zprávu, je nutno ipod nano nejprve v počítači odebrat před jeho odpojením od počítače Pokud je ipod nano nastaven na manuální aktualizaci skladeb (blíže viz.str.21), nebo je nastaveno jeho použití jako externího disku (blíže viz.str.34), musíte vždy ipod před jeho odpojením odebrat. Odebrání ipodu nano: Klikněte na tlačítko odebrání vedle ipodu nano v Source list. U počítače Macintosh můžete též odebrat ipod nano přesunutím jeho ikony z plochy do koše. U počítače Windows PC můžete ipod nano odebrat kliknutím na Bezpečně odebrat hardware v system tray a výběrem ipodu nano. 10

11 Odpojení ipodu nano postup: 1. Odpojte sluchátka pokud jsou připojena 2. Stiskněte obě strany Dock konektoru pro odpojení kabelu od ipodu nano Pro odpojení ipodu nano stiskněte konektor po stranách a tahem jej z ipodu nano vyjměte Baterie ipodu nano ipod nano má interní, uživatelsky nevyměnitelnou baterii. Pro nejlepší výsledky nabíjejte baterii při jejím prvním nabíjení po dobu nejméně 3 hodin, nebo dokud ikona v pravém horním rohu displeje nesignalizuje plné nabití baterie. Pokud nebyl ipod nano nějakou dobu používán, může baterie potřebovat znovu nabít. Baterie ipodu nano je nabita na 80% kapacity po zhruba 2 hodinách a plně nabita po zhruba 3 hodinách nabíjení. Při současném nabíjení baterie a nahrávání skladeb, přehrávání skladeb nebo prohlížení fotografií může nabíjení baterie trvat déle. 11

12 Nabíjení baterie ipodu nano Baterii ipodu nano můžete nabíjet dvěma způsoby: Připojením ipodu nano k vašemu počítači. Pomocí USB napájecího adaptéru, dodávaného odděleně. Nabíjení baterie pomocí počítače: Připojte ipod nano k USB 2.0 portu nebo k FireWire portu počítače. Počítač musí být zapnut a nesmí se nacházet v režimu spánku (některé modely počítačů Macintosh jsou schopny nabíjet i v režimu spánku). Pokud ikona baterie na displeji ipodu nano zobrazuje blikající klín blesku, probíhá nabíjení. Pokud ikona zobrazuje elektrickou zástrčku, je baterie již zcela nabita. V případě, že nevidíte na displeji ipodu nano ani jeden z těchto symbolů, je možné že ipod nano není připojen k high-power USB 2.0 portu. V takovém případě zkuste jiný USB nebo FireWire port počítače. Poznámka: K FireWire portu můžete ipod nano připojit pouze pro nabíjení baterie, nikoli však pro nahrávání skladeb a jiných souborů do ipodu nano. Pokud chcete mít možnost nabíjet ipod nano i když nejste u počítače, můžete si zakoupit ipod USB Power Adapter. Nabíjení baterie pomocí ipod USB Power adaptéru (dodáván odděleně): 1. Připojte k adaptéru síťovou koncovku (tato již k němu může být připojena). 2. Do adaptéru připojte USB Dock kabel a jeho druhý konec zapojte do ipodu nano. 12

13 3. Napájecí adaptér zapojte do elektrické sítě. Síťová koncovka adaptéru Dock USB kabel USB síťový adaptér Varování: Ujistěte se, že je síťový adaptér řádně sestaven než jej zapojíte do elektrické sítě. Stavy baterie Není-li ipod nano připojen k napájení, indikuje ikona v pravém horním rohu displeje stav nabití baterie. Baterie je nabita na méně než 20% své kapacity. Baterie je nabita přibližně na polovinu své kapacity. Baterie je zcela nabita. Je-li ipod nano připojen k napájení, změní se ikona na ikonu nabíjení, nebo plného nabití. Nabíjení baterie. Baterie je zcela nabita. ipod nano můžete od nabíjení odpojit a použít jej i před jeho plným nabitím. Poznámka: Nabíjecí baterie mají omezené množství nabíjecích cyklů a může nastat situace, kdy bude třeba je vyměnit. Životnost baterie a množství nabíjecích cyklů závisí na konkrétním způsobu používání a nastavení. Více informací najdete na 13

14 Hudba v ipodu nano S ipodem nano si můžete vzít vaši hudbu kamkoli s sebou. V této kapitole se naučíte nahrát do ipodu nano hudbu a přehrávat ji. Nejprve naimportujete skladby, zvukové knihy i různé jiné audio nahrávky do vašeho počítače a pak je nahrajete do vašeho ipodu nano. Jednotlivé kroky mohou být tyto: Převod skladeb z CD nebo z hard disku do itunes ve vašem počítači. Skladby a nahrávky též můžete zakoupit v internetovém obchodě itunes Music Store (k dispozici pouze v některých zemích). Pokud chcete, můžete skladby a nahrávky uspořádat do Playlistů. Nahrání skladeb a nahrávek do ipodu nano. Přehrávání skladeb a nahrávek. itunes itunes je hudební aplikace určená pro použití společně s ipodem nano. Po připojení ipodu nano k počítači se itunes spustí automaticky. Tento průvodce obsahuje popis jak dostat hudbu a jiné audio nahrávky do vašeho počítače, uspořádat je do seznamů zvaných Playlisty, nahrát je do ipodu nano a měnit nastavení ipodu nano. 14

15 itunes mají i řadu dalších funkcí. Můžete vytvořit vaše vlastní CD, přehratelné ve standardních CD přehrávačích (podmínkou je aby váš počítač byl vybaven vypalovací CD mechanikou), poslouchat internetové rádio a různé audio show; vytvářet dynamické Playlisty; publikovat vaše Playlisty zvané imixes do itunes Music Store; hodnotit skladby atd. Pro více informací o těchto funkcích itunes spusťte itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Import hudby do vašeho počítače Pro poslech hudby v ipodu nano musíte tuto nejprve nahrát do vašeho počítače Jsou 3 způsoby, jak hudbu do vašeho počítače nahrát: Import skladeb z vašeho audio CD. Koupě skladeb nebo stažení nahrávek z itunes Music Store. Přidání skladeb, které již máte ve vašem počítači, do itunes hudební knihovny. 15

16 Import hudby z audio CD do itunes Podle následujícího postupu nahrajete hudbu z CD do vašeho počítače. Import hudby z audio CD do itunes: 1. Vložte CD do počítače a spusťte itunes. Jste-li připojeni k internetu, stáhnou itunes z internetu názvy skladeb a zobrazí je ve svém okně. Pokud jste připojeni k internetu, ale itunes nestáhnou názvy skladeb automaticky, zvolte Advanced > Get CD Track Names. Nemáte-li připojení k internetu, můžete názvy skladeb zadat ručně. Více informací najdete v kapitole Zadávání názvů skladeb a dalších detailů na straně 17. Po zadání informací o skladbách můžete v itunes nebo v ipodu nano vybírat skladby podle názvu, interpreta, alba, atd. 2. Odznačte před názvem skladby ty, které nechcete importovat do počítače. 3. Klikněte na tlačítko Import. V horní části okna itunes vidíte čas, který ještě zbývá k přenosu skladby do počítače. Tlačítko Import Standardně itunes přehrávají importované skladby automaticky tak jak jsou do itunes importovány. Importujete-li velké množství skladeb, můžete vypnout jejich přehrávání pro zvýšení výkonu. 16

17 4. Pro vysunutí CD stiskněte tlačítko Otevření CD mechaniky. Tlačítko pro otevření CD mechaniky 5. Zopakujte tyto kroky se všemi CD, které chcete do počítače importovat. Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Manuální zadávání názvů skladeb a jiných detailů: 1. Vyberte první skladbu na CD a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Info. 3. Zadejte údaje o skladbě. 4. Klikněte na Next pro zadání informací o další skladbě. Zadávání textu písní Do itunes můžete napsat, nebo zkopírovat text písní, který si pak můžete na ipodu nano zobrazit při přehrávání skladeb. Poznámka: Pro přidávání a prohlížení textů písní musíte používat verzi itunes 5.0 nebo vyšší. Zadání textu skladby v itunes 5.0 nebo vyšší: 1. Vyberte skladbu a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Lyrics. 3. Napište nebo zkopírujte text písně do textového okna. 4. Klikněte na OK. Prohlížení textu skladby v ipodu nano při přehrávání: V displeji přehrávání skladby stiskněte Středové tlačítko dokud neuvidíte text skladby. Text skladby na displeji při jejím přehrávání postupně roluje. 17

18 Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Máte-li v počítači skladby ve formátu, který itunes podporují, můžete je snadno importovat do itunes. Přidání skladeb z vašeho počítače do itunes: Přetáhněte myší adresář nebo disk obsahující audio soubory do knihovny skladeb (Library) v itunes (nebo zvolte File > Add to Library a vyberte adresář nebo disk). Pokud itunes podporují formát vašich audio souborů, jsou automaticky přidány do knihovny v itunes. Do knihovny skladeb v itunes můžete také přidávat jednotlivé skladby. Poznámka: Pomocí itunes pro Windows můžete zkonvertovat nechráněné WMA soubory do formátu AAC nebo MP3. Toto může být užitečné, pokud je vaše knihovna ve formátu WMA. Pro více informací otevřete itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Uspořádání vašich skladeb Pomocí itunes můžete uspořádat skladby do playlistů. Playlist je seznam skladeb uspořádaný dle vašeho uvážení. Můžete si například vytvořit playlisty pro cvičení nebo podle určité nálady. Taktéž můžete vytvářet Smart Playlisty (Chytré playlisty), které se automaticky aktualizují podle vámi zvolených kritérií. Přidáte-li do itunes další skladby, jsou ty, které splňují daná kritéria automaticky přidány do příslušných Smart Playlistů. Můžete vytvořit libovolné množství playlistů ze souborů, které máte v knihovně itunes. Po přidání skladby do playlistu skladba zůstává i nadále v knihovně itunes. Vytvoření playlistu v itunes 1. Klikněte na tlačítko Přidat (Add) Tlačítko přidat 2. Zadejte název playlistu v Source list Klikněte na knihovnu Library a poté přetáhněte myší skladbu nebo jinou zvukovou nahrávku do Source list. Pro výběr více skladeb stiskněte a držte tlačítko Command nebo tlačítko Shift při každém kliknutí na skladbu, kterou chcete vybrat. 18

19 Poznámka: Nezapomeňte, že pokud přidáte různé druhy nahrávek do playlistu jako jsou audio knihy a jiné zvukové nahrávky společně se skladbami, budou přehrávány v jejich nadefinovaném pořadí. Stiskem tlačítka Next pak nepřeskočíte celou knihu nebo zvukovou nahrávku, ale budete postupovat po jejich jednotlivých kapitolách. Vytvoření Smart Playlistu: Vyberte File > New Smart Playlist a navolte pravidla daného playlistu Poznámka: Takzvané On-The-Go playlisty můžete vytvářet v ipodu nano když není připojený k počítači. Blíže viz. Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano na straně 25. Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu nano Jakmile máte vaše skladby importovány do itunes, můžete je jednoduše přenést do ipodu nano. Pro určení způsobu, jakým budou skladby nahrávány z vašeho počítače do ipodu nano připojte ipod nano k vašemu počítači a dále použijte ovládání v itunes pro změnu nastavení ipodu nano. Skladby z itunes do ipodu nano můžete nahrávat třemi způsoby: Automatická aktualizace všech skladeb a playlistů: Po připojení ipodu nano jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu nano podle itunes knihovny. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu nano smazány. Automatická aktualizace vybraných playlistů: Po připojení ipodu nano jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu nano podle vybraných playlistů v itunes knihovně. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu nano smazány. Manuální aktualizace ipodu nano: Když připojíte ipod nano, můžete myší přetáhnout libovolné skladby a playlisty do ipodu nano a libovolné skladby z ipodu nano smazat. Po této manuální aktualizaci musíte ručně ipod nano odebrat v itunes před jeho fyzickým odpojením od počítače. 19

20 Automatická aktualizace ipodu nano Tato automatická aktualizace ipodu nano, která aktualizuje všechny skladby a playlisty je výchozím nastavením. Je to nejjednodušší cesta jak stahovat hudbu do ipodu nano. Stačí pouze ipod nano připojit k počítači a po skončení aktualizace jej opět odpojit. Pokud jste od poslední aktualizace přidali do itunes nové skladby, jsou do ipodu nano automaticky nahrány při jeho příštím připojení. Pokud jste z knihovny v itunes některé skladby smazali, jsou při příštím připojení ipodu nano k počítači automaticky smazány i z ipodu nano. Nahrání skladeb do ipodu nano: Jednoduše připojte ipod nano k počítači, je-li nastavena automatická aktualizace začne probíhat stahování souborů. Důležité: Při prvním připojení ipodu nano k počítači se zobrazí dotaz, zda chcete používat automatickou aktualizaci. Pokud toto odsouhlasíte, jsou všechny skladby z ipodu nano smazány a nahrazeny skladbami z vašeho počítače. Pokud automatickou aktualizaci odmítnete, můžete nahrát do ipodu nano nové skladby manuálně. Skladby, které se již nacházejí v ipodu nano zůstanou nedotčeny. Při nahrávání skladeb do ipodu nano zobrazují itunes jeho průběh a ikona ipodu nano v Source list bliká červeně. Když je aktualizace dokončena, zobrazí se v itunes zpráva ipod update is complete. Nastavíte-li itunes na manuální aktualizaci, můžete toto nastavení kdykoli později změnit následujícím postupem na automatickou aktualizaci. Reset itunes pro změnu na automatickou aktualizaci všech skladeb a playlistů: 1. Spusťte itunes a v Source list vyberte ipod nano. Poté klikněte na tlačítko Options (Předvolby) Tlačítko Options 20

21 2. Zvolte Automatically update all songs and playlists. Nahrávání dat začne automaticky. Automatická aktualizace vybraných playlistů Tento způsob aktualizace je výhodný zejména v případě, že máte v počítači více skladeb, než se jich najednou vejde do vašeho ipodu nano. Pouze skladby ve vybraných playlistech jsou pak nahrávány do ipodu nano. Nastavení itunes pro automatickou aktualizaci vybraných playlistů: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod nano v Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. 2. Zvolte Automatically update selected playlists only. 3. Zvolte Playlisty, které hodláte přenést do ipodu nano. Manuální aktualizace ipodu nano Manuální aktualizace vám dává největší volnost v řízení obsahu ipodu nano. Můžete přidávat i mazat jednotlivé skladby individuálně. Taktéž můžete do ipodu přidávat skladby z různých počítačů bez toho, že by docházelo k mazání těch, které již v ipodu jsou. Nastavení itunes pro manuální aktualizaci: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod nano v Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. 2. Zvolte Manually manage songs and playlists. Poznámka: Pokud používáte manuální aktualizaci, musíte před odpojením ipodu nano od počítače tento nejprve v itunes odebrat. Přidání skladeb do ipodu nano: V itunes klikněte na knihovnu Library a přetáhněte myší skladbu na ipod nano v Source list. Smazání skladby z ipodu nano: 1. Klikněte na ikonu ipodu nano v Source list. 2. Vyberte skladbu v ipodu nano a stiskněte Delete nebo Backspace na klávesnici. Manuálním smazáním skladby z ipodu nano se nesmaže skladba v knihovně itunes. 21

22 Vytvoření nového playlistu: 1. Vyberte ipod nano v Source list a klikněte na tlačítko Add (+). 2. Myší přetáhněte skladby do nového playlistu. Úprava playlistu: Přetažením skladby myší na playlist do něho přidáte další skladbu, stiskem klávesy Delete z něj skladbu vymažete. Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Představení z rádia distribuované přes internet můžete nahrát do ipodu nano jednorázově, nebo můžete nastavit automatickou aktualizaci těchto nahrávek. 1. Vyberte ipod nano v Source list a klikněte na tlačítko Options. 2. Klikněte na Podcasts a vyberte jednu z následujících možností. Funkce Aktualizovat automaticky všechna představení Aktualizovat vybraná představení Omezení počtu kapitol automaticky aktualizovaných v ipodu nano Manuální nahrání představení Popis Zvolte Automatically update all podcasts a vyberte předvolbu z vyskakovacího okna (např. Only most recent episode - Pouze poslední epizodu). Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Zvolte Automatically update selected podcasts only, zatrhněte představení, která chcete aktualizovat a vyberte předvolbu z vyskakovacího menu. Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Vyberte některou z automatických aktualizací a z vyskakovacího menu vyberte z: All episodes (Všechny epizody) Only checked episodes (Pouze zatržené epizody), Only most recent episode (Pouze poslední epizodu) nebo Only unplayed episodes (Pouze ještě nehrané epizody). Zvolte Do not update podcasts a poté stiskněte OK. V itunes přetáhněte myší poslední epizodu představení na ipod nano. Po přetažení se dané epizody představení objeví v ipodu nano v hlavní knihovně, nikoli v Podcasts menu. 22

23 Přehrávání hudby Po nahrání skladeb a zvukových nahrávek do ipodu nano je můžete začít poslouchat. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka zvolte skladbu, audioknihu nebo představení. Pokud jste do ipodu nano nahráli pouze audioknihy a představení, vidíte pouze jejich menu. Přehrání skladby: Zvolte položku Music, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko Play. Při přehrávání skladby je na displeji ipodu nano zobrazena obrazovka přehrávání. Je-li na displeji tato obrazovka, slouží Kruhový ovladač k nastavení hlasitosti. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte více informací, kliknutím na Menu se vrátíte do předchozí obrazovky. Na následujícím obrázku a v tabulce jsou popsány jednotlivé prvky obrazovky přehrávání (Now Playing screen). Číslo skladby Informace o skladbě Ikona promíchání (Shuffle) Ikona opakování Čas skladby Funkce Číslo skladby Ikona opakování Informace o skladbě Ikona promíchání (Shuffle) Čas skladby (ukazatel průběhu přehrávání) Popis Ukazuje číslo skladby v právě přehrávané sekvenci skladeb. Ikona opakování je zobrazena, pokud je nastaveno opakování všech skladeb. Je-li nastaveno opakování jedné skladby, je zobrazena ikona opakování jedné skladby. Zobrazuje název skladby a interpreta. Ikona promíchání skladeb je zobrazena, pokud je nastaveno přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Zobrazuje již uplynulý a zbývající čas skladby. Stiskem Středového tlačítka se zobrazí posuvný ukazatel ve tvaru diamantu, který indikuje v jakém místě skladby se nacházíte. Kruhovým ovladačem se můžete přesunout do jiného místa skladby nebo zvukové nahrávky. V závislosti na druhu audio nahrávky, kterou právě posloucháte, můžete opakovaným stiskem Středového tlačítka v obrazovce přehrávání vyvolat další informace a funkce jako je hodnocení nahrávek, detaily nahrávek představení, rychlost čtení a další. 23

24 Poslech představení Představení jsou nahrávky typu show v rádiu, stahovatelné do počítače pomocí itunes Music Store (viz.str.21). Jsou uspořádány podle představení, epizod a kapitol. Pokud zastavíte poslech a vrátíte se k dané nahrávce později, pokračuje přehrávání od místa předchozího ukončení. Poslech představení: 1. Vyberte položku Music > Podcasts a poté zvolte představení, které chcete poslouchat. Představení jsou zobrazována v opačném pořadí, takže jako první můžete poslouchat nejnovější představení. U představení a epizod, které ještě nebyly přehrány je zobrazen modrý bod. 2. Vyberte epizodu pro přehrání. Obrazovka přehrávání zobrazuje představení, epizodu a údaje o datu včetně uplynulého a zbývajícího času nahrávky. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte bližší informace o představení. Pokud nahrávka obsahuje i obrázek, můžete si jej na displeji ipodu nano také zobrazit. Obrázek se může v průběhu epizody i změnit, takže při jednom představení můžete shlédnout i více obrázků. Pro více informací o Představeních otevřete itunes a spusťte Help > itunes and Music Store Help. Poté vyhledejte podcasts. Poslech mluveného slova Z itunes Music Store nebo z audible.com můžete zakoupit a stáhnout audioknihy a poslouchat je na ipodu nano. Postup pro použití itunes ke stažení audioknih do ipodu nano je stejný jako při stahování skladeb. Pokud přerušíte poslech audioknihy na ipodu nano a později se k poslechu této audioknihy vrátíte, pokračuje přehrávání od místa kde jste poslech přerušili. Při poslechu skladeb z playlistů ipod nano přeskakuje audioknihy při nastavení na přehrávání v náhodném pořadí. Audioknihy můžete poslouchat i rychleji nebo pomaleji než je jejich normální rychlost. Nastavení rychlosti přehrávání audioknihy: Zvolte Settings > Audiobooks and zvolte a speed (rychlost). Rychlost čtení můžete také nastavit v obrazovce přehrávání při poslechu audioknihy. Nastavení rychlosti přehrávání se projeví pouze u audioknih zakoupených v itunes Music Store nebo audible.com. 24

25 Nastavení ipodu nano Nastavení ipodu nano můžete měnit přímo v přehrávači v menu Settings. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) V náhodném pořadí můžete přehrávat jednotlivé skladby, alba, nebo celou knihovnu. Nastavení náhodného pořadí a spuštění přehrávání všech skladeb: V hlavním menu ipodu nano zvolte Shuffle songs. ipod nano začne přehrávat celou vaši knihovnu skladeb v náhodném pořadí, přičemž vynechá audioknihy a představení. Nastavení náhodného přehrání skladeb a alb 1. V hlavním menu ipodu nano zvolte Settings. 2. Nastavte Shuffle na Songs (skladby) nebo Albums (Alba). Pokud nastavíte ipod nano na náhodné pořadí skladeb volbou Settings > Shuffle, ipod nano promíchá skladby v seznamu (například, album nebo playlist), který jste vybrali k přehrání. Pokud nastavíte ipod nano na náhodné pořadí alb, přehraje album v jeho daném pořadí a poté přejde na jiné náhodně vybrané album a to opět přehraje v jeho daném pořadí skladeb. Nastavení opakovaného přehrání skladeb ipod nano můžete nastavit na opakované přehrávání skladeb znova a znova, nebo na opakování vybraných skladeb. ipod nano pak opakuje skladby ze seznamu, který jste vybrali k přehrání. Nastavení ipodu nano na opakování skladeb: Vyberte Choose Settings z hlavního menu ipodu nano. Pro opakování všech skladeb v seznamu nastavte Repeat to All (Opakovat vše). Pro opakování jedné skladby stále dokola nastavte Repeat to One (Opakovat jednu). Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano Na ipodu nano nepřipojeném k počítači můžete vytvářet playlisty zvané Playlisty On-The-Go. Vytvoření On-The-Go playlistu: 1. Vyberte skladbu a stiskněte a držte Středové tlačítko dokud název skladby bliká. 2. Vyberte další skladby, které chcete přidat. 3. Vyberte Music > Playlists > On-The-Go pro prohlédnutí vašeho playlistu. Můžete přidat i celé seznamy skladeb. Například pro přidání celého alba vyberte dané album a stiskněte a podržte Středové tlačítko, dokud název alba bliká. 25

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

ipod shuffle Uživatelská příručka

ipod shuffle Uživatelská příručka ipod shuffle Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: O ipodu shuffle 4 Kapitola 2: Základní informace o ipodu shuffle 4 Seznámení s ipodem shuffle 5 Použití ovládacích prvků ipodu shuffle 5 Připojení

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Uživatelská příručka. Digitální hudební přehrávač MP300

Uživatelská příručka. Digitální hudební přehrávač MP300 Uživatelská příručka Digitální hudební přehrávač MP300 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Obecné... 4 Záloha

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

HTC Sync Manager Uživatelská příručka

HTC Sync Manager Uživatelská příručka HTC Sync Manager Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager 4 Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače 5 Importování médií z počítače

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS. Verze:: 1.2.1. Uživatelská příručka

Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS. Verze:: 1.2.1. Uživatelská příručka Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS Verze:: 1.2.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-21 SWD-20140121091034722 Obsah Související zdroje... 5 Začínáme... 6 O aplikaci BlackBerry Link...6 Seznámení

Více

easystore.cz Uživatelská příručka

easystore.cz Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Začínáme: Zařízení ihealth Edge nejdříve nabijte pomocí USB kabelu. Ujistěte se, že máte staženou aplikaci ihealth. Seznam podporovaných telefonů naleznete na www.ihealthlabs.com.

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod k použití NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-571-12 (1)

Návod k použití NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-571-12 (1) Návod k použití NWZ-E435F / E436F / E438F 2008 Sony Corporation 4-109-571-12 (1) Procházení Návodu k použití Používání tlačítek v Návodu k použití Klepnutím na tlačítka v pravém horním rohu tohoto návodu

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Aplikace BlackBerry Link pro systém Windows. Verze:: 1.2.3. Uživatelská příručka

Aplikace BlackBerry Link pro systém Windows. Verze:: 1.2.3. Uživatelská příručka Aplikace BlackBerry Link pro systém Windows Verze:: 1.2.3 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-20 SWD-20140120093709284 Obsah Související zdroje... 5 Začínáme... 6 O aplikaci BlackBerry Link...6 Seznámení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Synchronizace obsahu přes itunes

Synchronizace obsahu přes itunes Synchronizace obsahu přes itunes kartu, se budou zařízení s operačním systémem ios jevit na první pohled jako uzavřená platforma. Ale jen na první pohled. Je hodně způsobů, jak do zařízení nahrát multime

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

GEN 5 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GEN 5 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČESKY 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V ČEŠTINĚ Verze 3.0 Stáhněte si poslední verzi této příručky na adrese www.archos.com. Vážený zákazníku, děkujeme za váš výběr výrobku ARCHOS. Doufáme,

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více