DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA. Návod k použití/instruction manual

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA. Návod k použití/instruction manual"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA Návod k použití/instruction manual

2 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Všeobecné instrukce Gratulujeme Vám k rozhodnutí zakoupit si tento digitální fotoaparát. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili se všemi funkcemi tohoto fotoaparátu a pracovali s ním správně. Tento fotoaparát lze využívat jak pro fotografování, tak i jako webovou kameru. Díky funkcí webové kamery můžete komunikovat přes internet tváří v tvář. Fotoaparát je vybaven slotem na SD/MMC karty. Fotoaparát lze propojit s počítačem pomocí USB kabelu, počítač automaticky zjistí, že je připojeno nové přenosné zařízení a nyní můžete stahovat a kopírovat fotky uložené v paměti fotoaparátu do Vašeho počítače. Varování 1) Baterie nikdy nevhazujte do ohně. 2) Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny do tohoto fotoaparátu (viz kapitola Technické údaje ). Nesprávné použití může způsobit vytečení elektrolytu z baterie, výbuch, vznik požáru či vážná zranění osob! 3) Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterie (+-). Polarita je vyznačena na vnitřní části krytky přihrádky pro baterie. 4) Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. 5) Fotoaparát po zakoupení co nejdříve vyzkoušejte. Pokud nefunguje správně, obraťte se ihned na servisní oddělení. Na pozdější reklamace způsobené nesprávným zacházením s fotoaparátem nebude brán zřetel. 6) Nevystavujte zdrojům horka. Chraňte před pády a nárazy. CZ 1

3 Tento fotoaparát má vestavěnou SDRAM vnitřní paměť (2MB). Vestavěnou SDRAM paměť lze použít pouze při kontrole funkcí fotoaparátu. Po vypnutí přístroje či otevření krytu přihrádky na baterie se automaticky vymažou všechny fotografie, které byly uloženy do vestavěné paměti. Proto si předtím, než budete měnit baterie, stáhněte všechny záznamy do počítače. Fotografie uložené na SD/MMC kartě zůstanou uložené i po vypnutí přístroje, otevření krytu. SD paměťové karty mají manuální ochranu zápisu, která chrání proti smazání nebo formátování souborů. Manuální ochrana proti nechtěnému zápisu Posuňte tlačítko/zámek na SD kartě směrem dolů, data budou chráněna. Pokud posunete tlačítko směrem nahoru, uložená data nejsou chráněna. Před focením či nahráváním se ujistěte, že je tlačítko v horní poloze. kontakty paměťové karty Použití paměťových karet: Karty se prodávají samostatně. Při nákupu karty použijte fotoaparát k ověření kompatibility karty s Vaším fotoaparátem. Ve fotoaparátu lze použít SD nebo MMC paměťové karty. Pokud vložíte novou kartu, je nutné ji nejprve naformátovat. Fotoaparát musí být vypnutý. Pokud je přístroj zapnutý, vložení nebo vyjmutí karty může způsobit jeho poškození kartu nelze zandat či vyndat bez odpojení baterií z fotoaparátu. Při vkládání dbejte na správné umístění karty. Kartu lze poškodit nešetrným zacházením: ohýbání, házení, nárazy. Kartu nedávejte do blízkosti silného magnetického nebo elektrického pole, televizních přijímačů atd. CZ 2 ochrana zápisu

4 Kartu neodkládejte na příliš teplá nebo chladná místa. Karta musí být čistá. Pokud kartu nepoužíváte, použijte kryt. Po delším používání může dojít k zahřátí karty. Pokud jste kartu použili s jiným digitálním fotoaparátem, je jej nutno znovu naformátovat. K poškození karty může dojít při nesprávném použití, při vypnutí zdroje, při vyjmutí karty během nahrávání, formátování nebo přehrávání. Kompatibilita s PC OS: Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista Paměť: 128MB a vyšší Zvuková karta, display karta: Direct X8 a vyšší CD-ROM: 4x rychlost a vyšší HDD: 1GB a vyšší USB port Kompatibilita s PC OS: Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista Příslušenství Balení obsahuje: USB kabel CD se softwarem Poutko Návod k použití CZ 3

5 Poznej svůj fotoaparát úchyt hlavní vypínač pro poutko spoušť fotoaparátu USB kryt baterie a paměťové karty LCD menu režim LCD kontrolka zápisu na kartu kontrolka nabíjení ZOOM přiblížení ZOOM oddálení potvrzovací tlačítko výběr funkce tlačítka pro výběr CZ 4

6 blesk kontrolka nahrávání objektiv mikrofon závit pro stativ tlačítko/indikátor ON/OFF SHUTTER KEY T KEY W KEY MENU KEY DISPLAY KEY MODE KEY LEFT KEY RIGHT KEY UP KEY DOWN KEY OK KEY BUSY LAMP SELF-TIMER INDICATOR LAMP funkce zapnuto/vypnuto spoušť fotografování, nahrávání a pauza zoom in - přiblížení zoom out - oddálení menu zapnuto/vypnuto vypne display - zapne display zobrazí data režim nahrávání/fotografování/přehrávání výběr souboru, v prohlížení fotek pohyb v zoomu výběr souboru, v prohlížení fotek pohyb v zoomu přepínání režimů blesku (zap, vyp, auto), výběr v menu, v prohlížení fotek pohyb v zoomu přepínání režimů při fotografování (self, cont), výběr v menu, v prohlížení fotek pohyb v zoomu potvrzovací tlačítko v menu, spouštění videa v módu přehrávání kontrolka zápisu na kartu, připojení s PC indikace samospoušťě CZ 5

7 Vkládání baterií Před vložením či výměnou baterií je nutné fotoaparát vypnout. Otevřete přihrádku na baterie na boční straně přístroje a vložte 2ks 1,5V baterií typu AAA. Při vkládání dodržujte správnou polaritu baterií (+-). Polarita je vyznačena na krytu přihrádky na baterie. Vkládání SD /MMC karty Před vložením či výměnou karty je nutné fotoaparát vypnout. Otevřete přihrádku na baterie na boční straně přístroje a vložte kartu do slotu: kovový pin na vnitřní straně (směrem k čočce). CZ 6

8 Při vkládání karty nepoužívejte násilí, mohlo by dojít k poškození karty či fotoaparátu. Pokud karta nefunguje, zkontrolujte, zda je správně vložena. Při použití nové karty či použití karty z jiného fotoaparátu, je nutné jej nejprve naformátovat. Při vyjmutí zatlačte na kartu. Funkce fotoaparátu Zapnutí Stiskněte tlačítko POWER na 3 sekundy, fotoaparát se zapne. Nyní můžete využívat všechny funkce fotoaparátu. Tlačítko režimu Zmáčkněte tlačítko MODE, zvolte mezi režimem nahrávání, fotografování, přehrávání. Fotografování Nastavte režim fotografování CAPTURE. Při stisknutí spouště SHUTTER snímáte fotografie. Nahrávání Nastavte režim nahrávání RECORD. Při stisknutí tlačítka SHUTTER začnete nahrávat. Při opětovném stisknutí zastavíte nahrávání. CZ 7

9 Přehrávání V režimu přehrávání PLAYBACK si můžete listovat uloženými fotografiemi či přehrávat videozáznamy. Listování fotografiemi: zmáčkněte tlačítko LEFT/RIGHT, vyhledejte potřebnou fotografii a zmáčkněte tlačítko T pro přiblížení/zoom in. Poté zmáčkněte tlačítko UP/ DOWN/LEFT/RIGHT pro listování fotografiemi. Zmáčkněte tlačítko SHUTTER nebo tlačítko T/W, režim opustíte. Přehrávání videozáznamů: zmáčkněte tlačítko LEFT/RIGHT, vyhledejte příslušné video, zmáčkněte tlačítko OK, přehrávání, opětovně zastavení. Zmáčkněte spoušť SHUTTER přerušení, opětovně přehrávání. Vypnutí Stiskněte tlačítko POWER po dobu 3sekund. Nebo fotoaparát se automaticky vypne po 60 sekundách neaktivity. MENU nastavení Režim nahrávání, fotografování a přehrávání: zmáčkněte tlačítko MENU pro otevření menu, tlačítko UP/DOWN pro volbu požadovaného podmenu, tlačítkem OK potvrďte zvolené menu (objeví se červené pozadí). CZ 8

10 Připojení k počítači Fotografie můžete stáhnout z fotoaparátu do počítače, uložit je, upravovat pomocí různých softwarů a vytisknout. Před připojením fotoaparátu k počítači, nejprve nainstalujte ovladač. Vložte přiložené CD do disketové mechaniky počítače. Propojte fotoaparát s počítačem pomocí USD kabelu, na displayi fotoaparátu se zobrazí tento obrázek: připojení k PC jako kamera připojení k PC jako FLASH Do 5ti sekund zmáčkněte tlačítko UP/DOWN k otevření požadovaného režimu. Pokud se zobrazí MASS STORAGE MODE DEFAULTED, počkejte dalších 5 sekund, požadovaný režim se otevře automaticky. Po otevření režimu MOBILE DISC nebo PC CAMERA, na displayi fotoaparátu se zobrazí následující menu: připojení k PC jako FLASH připojení k PC jako kamera CZ 9

11 Fotografování Režim snímání Zapněte fotoaparát POWER ON, otevřete režim CAPTURE. Stiskněte spoušť SHUTTER, začněte fotografovat. Zmáčkněte tlačítko DOWN, zvolte pokračovat CONTINUOUS ( ) nebo samospoušť SELF TIMER ( ), tlačítko T nebo W pro oddálení ZOOM OUT nebo přiblížení ZOOM IN. Samospoušť SELF TIMER: zmáčkněte tlačítko SELF TIMER po 10 sekundách dojde ke snímání. Použití blesku FLASH: Zmáčkněte tlačítko UP, zvolte režim AUTO FLASH ( ) nebo FORCED FLASH ( ), fotoaparát začne nabíjet blesk. Během nabíjení indikátor CHARGING bliká, po dobití svítí nepřerušovaně. Poznámka: během nabíjení nefotografujte. Během fotografování s fotoaparátem nehýbejte. Nedostatečné osvětlení může způsobit zhoršenou kvalitu fotografie. Fotografování display rozlišení foto režim jedno foto tři foto samospoušť přiblížení režim blesku AUTO nucený blesk vypnuto stav baterie nabitá nabitá z ½ nabitá z ¼ vybitá typ karty SD/MMC počet snímků Poznámka: pokud je v přístroji vložena SD/MMC paměťová karta, na display se objeví ikona. CZ 10

12 Menu nastaveni SETTINGS Zmáčkněte tlačítko MENU, vstupte do DSC OPTION MAIN MENU, tlačítkem UP/DOWN zvolte příslušné menu, tlačítkem OK otevřete podmenu. Levé tlačítko/zpět do hlavního menu UP/DOWN tlačítko/zvolte příslušnou funkci, tlačítkem OK potvrdíte a zavřete menu. Zpět se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU nebo zvolením EXIT a tlačítkem OK potvrdíte. MENU PODMENU popis EXIT / opuštění menu 3M rozlišení 2048*1536 RESOLUTION 2M rozlišení 1600* M rozlišení 1280*1024 VGA rozlišení 690*480 Single jedno foto CAPTURE Cont tři foto Self samospoušť FREQUENCY 50Hz potlačení blikání osvětlení 60Hz potlačení blikání osvětlení CZ 11

13 Režim nahrávání Zapněte přístroj POWER ON. Zmáčkněte tlačítko MODE, zvolte režim RECORD. Jedním máčknutím spouště SHUTTER začnete nahrávat, opakovaným máčknutím zastavíte nahrávání. Poznámka: V režimu nahrávání nelze použít digitální funkci přiblížení/oddálení ZOOM. rozlišení video režim stav baterie nabitá nabitá z ½ nabitá z ¼ vybitá typ karty SD/MMC čas videa Nastavení MENU Stiskněte tlačítko MENU, otevřete AVI menu, tlačítkem UP/DOWN zvolte požadované menu. Tlačítkem OK otevřete submenu. Levé tlačítko/zpět do hlavního menu UP/DOWN tlačítko/zvolte příslušnou funkci, tlačítkem OK potvrdíte a zavřete menu. Zpět se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU nebo zvolením EXIT a tlačítkem OK potvrdíte. MENU PODMENU popis EXIT / opuštění menu RESOLUTION VGA rozlišení 640*480 QVGA rozlišení 320*240 FREQUENCY 50Hz potlačení blikání osvětlení 60Hz potlačení blikání osvětlení CZ 12

14 Režim přehrávání PLAYBACK Režim přehrávání otevřete tlačítkem MODE. V režimu Playback, pomocí LEFT zvolíte soubory následující, RIGHT soubory předcházející. Po zvolení požadovaného souboru potvrďte OK, fotoaparát začne přehrávat. Během přehrávání videozáznamu v pravém dolním rohu na displayi se zobrazuje délka záznamu. typ záznamu fotografie video režim přehrávání stav baterie nabitá nabitá z ½ nabitá z ¼ vybitá typ karty SD/MMC aktuální záznam/ celkový počet záznamů Nastavení MENU SETTINGS V režimu PLAYBACK lze fotografie i videa odstranit. Zmáčkněte tlačítko MENU, vstupte do DELETE OPTION MAIN MENU, tlačítkem UP/ DOWN zvolte příslušné menu, tlačítkem OK potvrdíte a zavřete menu. Zpět se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU nebo zvolením EXIT a tlačítkem OK potvrdíte. MENU PODMENU popis EXIT / opuštění menu FORMAT / formátování karty DELET E ALL / smazání všech fotografií a videí DELETE ONE / smazání prohlížené fotografie, videa CZ 13

15 Připojení k počítači a stažení fotografií/videozáznamu Propojte fotoaparát s Vaším počítačem pomocí USB kabelu. Po připojení přístroje k počítači, vstupte do režimu MASS STORAGE MODE, objeví se dva nové disky. První je SDRAM vnitřní paměť, druhý je paměťová karta. Pokud není ve fotoaparátu vložena paměťová karta, nelze otevřít druhý disk. Pokud je karta vložena, fotografie a videozáznamy budou uchovány na druhém disku DCIM/100JLCAM. Požadovaný soubor lze kopírovat na Váš počítačový HDD. Poznámka: během stahování neodpojujte USB, nedotýkejte se paměťové karty. Mohlo by dojít ze ztrátě dat. Technické údaje Rozlišení: Efektivní pixely:1.3m Maximální pixely: 3.0M Vestavěná paměť: 2MB Externí paměť: SD/MMC paměťové karty Fotografie/rozlišení: 2048x1536, 1600x1200, 1280x1024, 640x480 Videozáznam/rozlišení: VGA 640x480, QVGA 320x240, 20fps Zoom/přiblížení: 4x digitální Spoušť: elektronická Samospoušť: 10s LCD display: 35 mm Vyvážení bílé expozice: automaticky Rozhraní: USB 1.1 Automatické vypnutí: po 60ti sekundách nečinnosti Zdroj: 2xAAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky) CZ 14

16 Problémy a jejich řešení: Přístroj nefunguje po vložení baterií - vybité baterie, nahraďte - baterie nejsou správně vloženy, dbejte na jejich polaritu Přístroj nesnímá fotografie, videozáznam po zmáčknutí spouště - vložená SD/MMC paměťová karta je plná - vymažte některé soubory - vložená SD/MMC paměťová karta je vadná vyměňte kartu - karta je zablokována - odblokujte kartu Neostré fotografie - při snímání došlo k pohnutí fotoaparátem nehýbejte s fotoaparátem - focený předmět je příliš blízko objektivu oddalte fotoaparát od foceného předmětu Tmavé fotografie, videozáznam - nedostatečné osvětlení zajistěte dostatečné osvětlení - focený předmět je příliš daleko (u fotografování s bleskem) přibližte fotoaparát k focenému předmětu Automatické vypnutí - baterie jsou vybité (slabé) Nelze vymazat soubor ve fotoaparátu - karta je zablokována proti smazání dat odblokujte kartu CZ 15

17 Ochrana životního prostředí Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje. Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Záruka se nevztahuje: - na přirozené opotřebení funkčních částí přístroje v důsledku jeho používání - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.) - na mechanická poškození v důsledku pádu přístroje, nárazu, úderu do něj apod. - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných či poškozených médií apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. CZ 16

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Systémový blesk YONGNUO YN560-II

Systémový blesk YONGNUO YN560-II Systémový blesk YONGNUO YN560-II Návod k použití Abyste využili optimálního výkonu blesku, přečtěte si prosím tento návod k použití, než začnete blesk používat. Ponechte si návod i pro pozdější potřebu.

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka

CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka CAR K80 FHSN CCS edice uživatelská příručka záznamová kamera do auta vybavená G-senzorem Děkujeme, že jste se rozhodli využívat služeb CCS a také této kamery do auta Ještě než se vrhnete na natáčení svých

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 9000WSX Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Uživatelský manuál User manual. kamera do auta / dashboard camera excam A90

Uživatelský manuál User manual. kamera do auta / dashboard camera excam A90 Uživatelský manuál User manual kamera do auta / dashboard camera excam A90 Děkujeme Vám za nákup kamery do auta excam A90. Věříme, že budete s Vaším výběrem spokojeni a kamera splní Vaše očekávání. Aby

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více