ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž"

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, Kroměříž IČO: Tel./fax , tel , , Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú / 3 ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 213/214

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Sídlo: IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: Základní škola praktická a Základní škola speciální, Kroměříž 1. máje 29, Kroměříž příspěvková organizace Odloučená pracoviště Chvalčov Kvasice, Husova Kvasice, Kroměřížská 34 Zřizovatel: Právní forma: Zlínský kraj kraj IČO: Adresa zřizovatele: Jméno ředitele školy: Statutární zástupce ředitele: Kontakt na zařízení: Jméno pracovníka pro informace: třída Tomáše Bati 3792, ZLÍN PaedDr. Kirilenková Marie Mgr. Justinová Milada telefon ředitelna: telefon kancelář: fax: Web: PaedDr. Marie Kirilenková, ředitelka školy Mgr. Justinová Milada, zástupce ředitele Datum založení školy: ZvŠ PŠ ZvŠ a PŠ Speciální školy ZŠ praktická a ZŠ speciální Datum zařazení do sítě: ZvŠ PŠ ZvŠ a PŠ Poslední aktualizace v rejstříku: (ŠD místo poskytování 1. máje 29, Kroměříž) Školská rada: Mgr. Věra Brázdilová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Karla Kűhrová 2

3 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola kapacita: 16 žáků IZO: Základní škola speciální kapacita: 5 žáků IZO: Přípravný stupeň ZŠS kapacita: 2 žáků IZO: Školní družina kapacita: 12 žáků IZO: Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B/1 Pomocná škola denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 1 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 5 dobíhající obor B/1 Základní škola speciální denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 1 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: C/1 Základní škola denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 9 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 16 Školní družina kapacita: 12 cílová: 12 žáků Přípravný stupeň základní školy speciální kapacita: 2 cílová: 2 žáků 3

4 Součásti školy a jejich výkony v daném období Součásti školy Počet tříd/oddělení ŠD Počet žáků Počet žáků na třídu/ /skupinu Přepočtený počet ped. prac. školní rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 ZŠ praktická , 7, 13, ZŠ speciální ,6 5,2 11, 1,976 Přípr. stupeň ŠD ,62,5 Pozn.: Údaje jsou přebrány ze zahajovacích statistických výkazů. Během školního roku se průběžně počet žáků měnil. Na konci školního roku byl počet žáků v ZŠP 57. */ ve třídách pro děti a žáky s více vadami nebo s lékařskou dg autismus jsou dle vyhlášky dva pedagogičtí pracovníci, ve 2 třídách i asistent pedagoga. Vzdělávací programy školy ve školním roce 213/214 Vzdělávací program čj. v ročnících Pomocná škola 24 35/ , 6. r. RHB VP / , 6. r. ŠVP ZV-LMP Barevný svět 52/27 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. r. ŠVP Náš svět pro vzdělávání 531/21 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 1. r. žáků se STMP v ZŠS ŠVP Kouzelný svět pro 532/21 1., 2., 3. 4., 7., 8., 9., 1. r. vzdělávání žáků s TMP a souběžným postižením více vadami v ZŠS ŠVP pro ŠD Sluníčko čj. 52a/27 Charakteristika školy Škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Vzdělává žáky s mentálním postižením všech stupňů a žáky s více vadami v kombinaci s mentálním postižením. 4

5 Žáci se vzdělávají ve třídách Základní školy praktické na pracovišti v Kroměříži a ve třídách Základní školy speciální na 3 pracovištích (na 1 na Chvalčově - v budově DZP Javorník a ve 2 v Kvasicích 1 pracoviště v budově DZP Kvasice a 1 pracoviště v budově ZŠ Kvasice). Výchovně vzdělávací činnost ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj základních dovedností a vědomostí potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvoj osobnosti žáků. Všechny formy a metody práce rozvíjí komplexně osobnost každého žáka. Cílem je kvalitně připravit žáky na vstup do odborných učilišť a na střední školy. Výchovně vzdělávací práce ZŠ speciální je zaměřena na rozvíjení psychických i fyzických schopností dle jejich individuálních možností. Cílem je vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby se v co nejvyšší míře zapojili do společenského života a po ukončení školy nastoupili do praktické školy. Věnujeme pozornost všem žákům s kombinovaným postižením i žákům s poruchou autistického spektra. Využíváme nejen tradiční, ale i nové metody a formy práce a pomůcky, které jsme získali díky realizaci projektu Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením. Zájmová činnost školy Školní družina Školní družina bezprostředně navazuje na školní vzdělávání. Zájmovou činností rozvíjí celkovou osobnost žáků, doplňuje poznatky získané ve škole, nabízí náměty na vhodné trávení volného času. Podporuje zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj žáků. ŠD spolupracuje se SVČ Šipka, se ŠD ZŠ Komenského Kroměříž, s Knihovnou Kroměřížska, s dopravním hřištěm apod. Školská rada Zřízena s účinností od v souladu s 167 zákona č.561/24. Seznam občanských sdružení při škole Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ) 5

6 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY III. 1. Údaje o pracovnících školy III Pedagogičtí pracovníci: Školní rok 213/214 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 25 23,635 Externí pracovníci Pozn. Pedagogickými pracovníky jsou učitelé, vychovatelka ŠD, asistenti pedagoga-tj. druzí PP ve třídách ZŠS, asistenti pedagoga pro žáky s PAS. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 213/214: Poř. č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Učitelka/ŘŠ 1, VŠ, ŠMVZP 4 2 Učitelka/ZŘ 1, VŠ, ŠMVZP 33 3 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 31 4 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 3 5 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 3 6 Učitelka 1, VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 36 8 Učitelka 1, VŠ, spec. ped. 6 9 Učitel,8636 SŠ 2 1 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP Učitelka,68 VŠ, ŠMVZP AP/2.PP,847 SpgŠ AP k ž. S PAS,5882 SŠ, kurz pro AP 8 Vychovatelka ŠD,68 VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, spec. ped., AP/2.PP,857 VŠ, spec. ped AP k ž. S PAS,6667 SŠ, kurz pro AP 7 17 Učitelka 1, VŠ, vych AP/2.PP 1, VOŠ sociální 6 19 Učitelka 1, VŠ, spec. ped Učitelka pov. říz. ZŠS 1, VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, spec. ped.+ Př 6 22 AP/2.PP,8929 VŠ-Bc. spec. ped AP k ž. S PAS,6667 SŠ, kurz pro AP 5 24 Učitelka 1, VŠ, spec. ped AP/2.PP,8929 VŠ, spec. ped. 1 6

7 Komentář: Celkově lze kvalifikovanost hodnotit velmi dobře. Na škole je stabilizovaný sbor pedagogických pracovníků. Výrazně převažují učitelky-ženy. Počet pedagogických pracovníků se postupně snižuje s ohledem na snižování počtu žáků. Věková struktura pedagogických pracovníků: Do 3 let 4 Do 4 let 7 Do 5 let 6 Do 6 let 6 Nad 6 let 2 Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků: Školní rok 213/214 Požadované vzdělání učitelé 89 % vychovatelé 1 % asistenti pedagoga 1 % III Nepedagogičtí pracovníci: Školní rok 213/214 přepočtené úvazky počet fyzických osob Interní pracovníci 4 3,129 Externí pracovníci IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY IV. 1. Zápis do Základní školy praktické a Základní školy speciální Pro následující školní rok byl vypsán termín zápisu do naší školy na K zápisu se nedostavil žádný žák. 7

8 IV. 2. Počet nově zařazených žáků ve školním roce 213/214: Přípravný stupeň ZŠ ZŠ praktická ZŠ speciální Zařazení do 1. roč. X Zařazení do jiného ročníku X 15 3 IV. 3. Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách (výuku zahájí ve šk. roce 214/215): OU a PrŠ SOU Přihlášeno přijato přihlášeno přijato * 6 žáků ZŠS s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami po splnění povinné školní docházky nebudou pokračovat v žádné další formě vzdělávání (zůstanou klienty DZP Chvalčov a DZP Kvasice) Celkem ukončilo povinnou školní docházku 18 žáků. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Prospěch žáků ve škole (k ) V. 1. Přehled prospěchu v části ZŠP Třída Počet žáků Prospěl Prospěl s vyznamenáním Neprospěl I.Sp 4 4 I II VI VII VIII. 1 1 IX celkem Opakuje Celkem v ZŠP: prospěl: 82,456% žáků neprospěl: 5,263 % žáků prospěl s vyznamenáním: 12,28% žáků 8

9 Přehled prospěchu v části ZŠS Třída Počet žáků Prospěl Prospěl s vyznamenáním Neprospěl I. 6 6 II. 6 6 III IV V. 4 4 celkem Opakuje Celkem v ZŠS: prospěl: 8,769% žáků prospěl s vyznamenáním: 19,23% žáků V. 2. Zameškané hodiny v části ZŠP Třída Omluvené Neomluvené Celkem I.Sp I II VI VII VIII IX Celkem: Průměr zameškaných hodin na 1 žáka ZŠP: Omluvené: Neomluvené: Celkem: 151,929 hodin 24,421 hodin 176,35 hodin Na poměrně velký počet omluvených hodin má vliv skutečnost, že lékaři píší omluvenky na žádost rodičů i v případech, že někdy v ambulanci nezjistí žádné příznaky omlouvají však zpětně na základě informace, že žáka např. včera bolelo břicho nebo že zvracel apod. Vyšší počet neomluvených hodin je způsoben faktem, že sociálním pracovníkům, policii a soudům trvá hodně dlouho, než začnou řešit v některých rodinách žáků např. záškoláctví. Nechtějí provádět radikální řešení a dávají rodičům a žákům další a další šance. Zameškaný počet hodin je ovlivněn několika problémovými jednotlivci. 9

10 Zameškané hodiny v části ZŠS Třída Omluvené Neomluvené Celkem I II III IV V Celkem: Průměr zameškaných hodin na 1 žáka ZŠS: Omluvené: 39,96 hodin Neomluvené: Celkem: 39,96 hodin V. 3. Výchovná opatření v části ZŠP: Třída NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. Pochvaly I.SP 1 2 I II VI. 1 4 VII VIII IX Celkem Stupeň chování školní rok 213/214 Počet % z celku ,92% ,78% ,28% Výchovná opatření v části ZŠS - nebyla udělena žádná. 1

11 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VI. 1. Zhodnocení cílů školní preventivní strategie Minimální preventivní program pro školní rok 213/214 byl vypracován v měsíci září. Program a cíle byly konzultovány s vedením školy. Následně proběhlo seznámení všech pedagogů na pedagogické radě. Třídní učitelé seznámili s aktivitami MPP zákonné zástupce žáků na třídních schůzkách. Ve třídách byli žáci (podle svých schopností) seznámeni s hlavním zaměřením a plánovanými akcemi. Aktivity pořádané v rámci MPP - jednorázové akce: Žáci I. stupně: Policie ČR pro školská zařízení - pokračování v tradiční několikaleté spolupráci Policista je náš kamarád (21 žáků) - Bezpečné chování pro žáky (21 žáků) Městská policie Kroměříž - Práce a kompetence městské policie doplněno ukázkou práce se služebním psem (21 žáků), proběhlo v rámci projektového dne SVP Kroměříž - pokračování v dlouholeté spolupráci, prožitkové aktivity - Jak si nenechat ublížit (21 žáků) - Vztahy mezi dětmi ve třídě (21 žáků) - Vztahy mezi dětmi a učiteli (21 žáků) - Základní informativní program o šikaně (21 žáků) - Muzikoterapie (21 žáků) HZS Zlínského kraje - hravou formou přiblížení práce požárníků a základní znalosti chování při požáru (21 žáků) Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku a osobní předání krmiva pro pejsky. Návštěva loutkového vystoupení studentek SPgŠ (21 žáků) Zhlédnutí vánočního programu koled a pohádek studentek SPgŠ pro žáky (21 žáků) Výtvarná soutěž s dopravní tématikou (21 žáků), vyhodnocení výtvarné soutěže v rámci Projektového dne Chováme se bezpečně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a cyklisty?. Projektový den: Chováme se správně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a pro cyklisty? Žáci II. stupně: KŘ POLICIE Zlínského kraje PIS - Bezpečné chování - 6., 7. roč. (12 žáků) - Trestní právo, trestní odpovědnost, nebezpečí zneužití internetu - 9. roč. (11 žáků) Městská policie Kroměříž - Práce a kompetence městské policie doplněno ukázkou práce se služebním psem (31 žáků), proběhlo v rámci projektového dne 11

12 SVP Kroměříž - Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školním kolektivu, 6., a 9. roč. (31 žáků) - Bezpečné užívání internetu 9. roč. (11žáků) HZS Zlínského kraje - Jak se chovat při požáru a ochrana svého zdraví (31 žáků) Úřad práce Kroměříž - beseda pro vycházející žáky, správná volba povolání a možnosti studia na odborném učilišti, uplatnění na trhu práce (12 žáků) - besedy vycházejících žáků se zástupci OÚ (3 žáků) Projektový den: Chováme se správně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a pro cyklisty? Akademie ke Dni matek s prezentací žákovských výpěstků aktivita školy směrem k rodičům a veřejnosti. Informační leták pro rodiče - metodik rizikového chování sestavil informační leták Jak získat důvěru dítěte. Prezentace výrobků žáků na Mikulášském jarmarku v ZUŠ Kroměříž Prezentace práce školy na okresní přehlídce zařízení sociálních služeb na Velkém náměstí Prezentace práce školy (výrobky žáků, kulturní vystoupení dramatizace pohádky) na přehlídce činnosti Aktivačního centra za účasti rodičů a hostů z MŠMT a NIDV Prezentace práce školy na různých akcích města. Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku a předání krmiva pro pejsky. Zhlédnutí vánočních programu koled a pohádek studentek SPgŠ. Projektový den Chováme se bezpečně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a cyklisty?, součástí byla výtvarná soutěž z oblasti dopravy ve škole (31 žáků) Beseda o nebezpečí internetových sítí FACEBOOK s filmovou ukázkou Bezpečně po internetu 1, Bezpečně po internetu 2 s metodikem MPP (31 žáků) Aktivity pořádané v rámci MPP - dlouhodobé programy (po celý školní rok): - tradičně pokračujeme v pravidelných ranních desetiminutovkách třídních učitelů, rozhovor se žáky na témata týkající se různých problémů a aktuální atmosféry ve třídě, komunitní kruhy třídních kolektivů - spolupráce s asistentem pedagoga pro žáky ze znevýhodněného prostředí - spolupráce s Knihovnou Kroměřížska - celoroční sportovní soutěž O nejlepšího sportovce školy - sledování a řešení problémů objevující se ve schránce důvěry nebo sdělených žáky - vydávání školního časopisu Školáček příspěvky metodika rizikového chování Radílkova poradna - celostátní výtvarné a literární soutěže průběžná účast žáků r., v literární soutěži Knihovny Kroměřížska se umístili v okresním i krajském kole 3 naši žáci na prvních třech místech, ve výtvarné soutěží Českého rozhlasu Malujeme po síti bylo oceněno 12 prací našich žáků - účast na okresním kole minikopané žáků speciálních škol - účast na okresním a krajském kole Atletického čtyřboje žáků speciálních škol - spolupráce s Dopravním hřištěm - vedení a doplňování Knihy prevence metodikem rizikového chování - porady výchovných poradců, metodika prevence s vedením školy - výchovné komise školy 12

13 - zájmový kroužek zaměřený na bezpečné užívání internetu - celoroční preventivní soutěž zaměřená na aktuální dění ve škole formou testových otázek s vyhodnocením a losováním vítězů, obsahově vycházela z příspěvků metodika ve školním časopisu, ze znalostí správného chování a správného rozhodování v rizikových situacích - vzdělávání metodika a ostatních učitelů na témata týkající se prevence a problémového chování žáků - zapojení školy do národního projektu Aktivační centra-zájmové vzdělávání pro těžce zdravotně postižené. Pilotní ověřování programu pro zájmové vzdělávání v 9 -ti krajích ČR. Ve zlínském kraji byla vybrána naše škola. V Aktivačním centru probíhaly každý týden odpoledne 3 kurzy: Technické práce, Lidová řemesla, Svět kolem nás. - škola realizuje aktivity v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením (projekt probíhal v letech ) - V rámci kurzu AC (Svět kolem nás) proběhlo mnoho besed a akcí: - Exkurze do zoo koutku a obchodu s rybičkami (15 žáků); - Vzdělávací a interaktivní program Ateliér M. Švabinského jeho život a dílo (12 žáků); - Požární prevence jak se chovat při požáru (15 žáků) - Muzeum Maxe Švabinského- Lidové tradice advent, Ježíškovy dílny, tvůrčí program pro děti (15 žáků); - Vánoční zvyky a tradice na zámku (1 žáků); - Křehká krása výstava vánočních baněk a tvůrčí činnost (12 žáků); - Říše loutek vzdělávací program Loutky dříve a dnes výroba vlastní loutky (12 žáků); - Ve městě to žije interaktivní program - živočichové kolem nás na Kroměřížsku (15 žáků); - Lidové tradice a zvyky- zážitkový program k období Velikonoc (12 žáků) - Vzdělávací program Českého červeného kříže praktické činnosti, poskytování 1. pomoci (2 žáků) - Exkurze do okresního archívu (2 žáků) - Exkurze do Knihovny Kroměřížska Evropský den mozku zábavné aktivní odpoledne s náměty na trávení volného času (15 žáků) - Exkurze do Květné zahrady památka UNESCO výstava stoletých kvetoucích rostlin a kamélií (15 žáků) - Beseda s policií Bezpečnost v dopravě praktické řešení situací v dopravě (15 žáků) - Program pro žáky Zdravá výživa připraven OHS Kroměříž (25 žáků) Zájmové kroužky 213/214: - keramický kroužek r. - 7 žáků - sportovní činnosti chlapci r žáků - zábavná informatika chlapci i dívky r. - 9 žáků Všechny kroužky vedli učitelé školy. Efektivita akcí je průběžně hodnocena slovně v rámci ranních desetiminutovek. Dále pak v rámci hodnocení a sebehodnocení v jednotlivých předmětech ústně i písemně. Po celý školní rok jsme spolupracovali s orgány OSPOD, SVP a Policií ČR. Posilovali jsme rovněž spolupráci školy a rodičů různými způsoby, přesto však není spolupráce taková, jaká by v zájmu žáků měla být. MPP naší školy je pravidelně vyhodnocován KÚ mezi 5- ti nejlepšími mezi speciálními školami. 13

14 VI. 2. Výchovné poradenství Formy spolupráce výchovných poradců s týmem školy, rodiči, veřejností: 1. Spolupráce VP s vedením školy - účast na poradách rozšířeného vedení školy - organizační porady a pedagogické rady školy - informační materiály při rozhodování o volbě povolání, přihlášky na SŠ - distribuce letáčků na Dny otevřených dveří ve SŠ - organizační zajišťování besed se zástupci SŠ besedy pro žáky - organizační zajišťování besed se zástupci SŠ besedy pro zákonné zástupce - exkurze na vybrané střední školy v regionu 2. Spolupráce VP s TU a dalšími pedagogy školy - spolupráce na realizaci minimálního preventivního programu - řešení studijních a výchovných problémů žáků - spolupráce s metodickým sdružením 1. stupně - spolupráce s předmětovou komisí předmětu Člověk a svět práce - poradenská, metodická a konzultační činnost pro učitele - metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování - předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro jejich zákonné zástupce - poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům - zprostředkování nabídky ÚP, IPS 3. Práce s třídním kolektivem a jednotlivci - vstupní informace o výchovném poradenství - realizace výuky Svět práce pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ praktické - poradenská, metodická a konzultační činnost pro žáky (exkurze do SŠHS Kroměříž) - poskytování informací o možnostech pracovního uplatnění - informační nástěnka, vyhledávání spolu se žáky na internetu 4. Spolupráce VP s rodičovskou veřejností - řešení opakující se absence žáků ve škole - řešení problémů nevhodného (vulgárního) chování některých žáků - poradenská a konzultační činnost - účast na jednání výchovných komisí - profesní orientace, informace o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění - nabídka letáků a propagačních materiálů - beseda zástupců vybraných SŠ se zákonnými zástupci v naší škole 5. Spolupráce VP s mimoškolními orgány - KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž - vzdělávání pedagogů a výchovných poradců - SPC Kroměříž - konzultace, komplexní vyšetření vycházejících žáků - Orgány státní správy OSPOD - řešení dlouhotrvající absence žáků ve výuce, záškoláctví - SVP Brno, pracoviště Kroměříž zážitkové preventivní programy, individuální konzultace pro některé žáky 6. Sebevzdělávání VP - účast na poradách pro výchovné poradce, sledování legislativy - získávání informací o možnostech studia pro naše žáky 14

15 - účast na odborných seminářích a na odborných konferencích V naší škole pracovali 3 výchovní poradci jeden pro 1. stupeň, druhý pro 2. stupeň a zároveň plnil úkoly metodika prevence a třetí se zaměřoval na profesionální orientaci. Všichni jsou členy rozšířeného vedení školy. V minulém školním roce byly všechny plánované úkoly výchovného poradenství splněny. VI. 3. Environmentální výchova Dlouhodobým cílem environmetální výchovy je budovat u žáků kladný vztah k přírodě a k její ochraně. EV je úzce spojena v různé míře jednak se všemi předměty a jednak je provázána i s MPP a dalšími aktivitami ve škole. Do aktivit a činností jsou zapojování žáci, pracovníci školy i zákonní zástupci. Žáci jsou každodenně vedeni k šetření vodou, k péči o třídy, k třídění odpadů. Podílejí se na péči o květinovou výzdobu školy. Pěstují rostliny v areálu školy a na školní zahradě. Sledují proměnu přírody v různých ročních obdobích- vycházky, exkurze (mj. Podzámecká a Květná zahrada). Exkurze a předání krmiva ze sbírky mezi žáky a pracovníky školy v útulku pro psy. Tvorba herbářů. Celoročně je realizován sběr plastových víček a sběr starého papíru je vyhlášena celoroční soutěž o nejlepšího sběrače. Třídní projektové dny. Úkoly environmetální výchovy byly ve všech ročnících splněny. Byl kladen důraz na individuální potřeby a schopnosti žáků, vč. zohlednění jejich zdravotního stavu. 15

16 VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VII. 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků /náklady bez cestovného/ termín počet účastníků název kurzu/semináře částka 8/ BOZP 8/213 2 Školení nových pracovníků v PO 9/213 3 Školení PO pro vedoucí zaměstnance 6, 9/213 1 Seminář-Aktivační centra 1/213 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 1/ Krajská odborná konference prevence Emoce ve škole 1/213 3 Seminář pro výchovné poradce-kppp Zlín, pracoviště KM 11/213 1 Odborný seminář pro metodiky prevence- KPPP Zlín, pracoviště KM 11/213 1 Porada ŘŠ ZK 11/213 1 Dopravní výchova- náměty pro výchovně vzdělávací činnost 11/213 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 12/213 1 Seminář-Aktivační centra 1/214 3 Školení vedoucích zaměstnanců BOZP 9, 1/214 1 ZP a jeho novela, novela Občanského zákoníku 1, 2/214 1 Pracovní porada ŘŠ ZK s vedením ZK 2/ Využití interaktivní tabule při výuce- základní kurz 2/ Využití interaktivní tabule při výuce- mírně pokročilí 2/214 3 Nový občanský zákoník 5, 3/214 1 Evaluace projektů OP VK/ MŠMT Praha 3/214 2 Inventarizace majetku v nové legislativě 2, 3/214 1 Seminář-Aktivační centra 4/214 1 Odborný seminář pro metodiky prevence- KPPP Zlín, pracoviště KM 4/214 1 Dvoudenní pracovní porada ŘŠ ZK 4/214 1 Trénink jazykových schopností 1, 16

17 4/214 2 Seminář pro výchovné poradce-kppp Zlín, pracoviště KM 4/214 1 Revize RVP - LMP (NÚV Praha) 5/214 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 5/214 2 Seminář IT Společně pro školství UH. Brod 5/214 1 Seminář-Aktivační centra 5/214 2 Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení (odborná konference projektu AC Praha) 6/214 1 Seminář-Aktivační centra VII. 2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků /náklady bez cestovného/ termín počet účastníků název kurzu/semináře částka 8/213 4 BOZP 11/213 1 Účetní uzávěrka 1., 3/214 1 ESS 17

18 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VIII. 1. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Akce organizované školou ve školním roce 213/214: Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Prosinec 213 Leden 214 Školní kolo v minikopané Ocenění žáků v celostátní soutěži Malujeme po síti za rok Praha Okresní kolo v minikopané Běh T. Foxe Exkurze na ÚP a vzdělávací program pro vycházející žáky Tematické vycházky do přírody Požární preventivní program Hasík (2. st) Vzdělávací program ČČK Beseda zástupců SŠ se zákonnými zástupci žáků Beseda zástupce SŠ s vycházejícími žáky (2x) Zážitkový program SVP Muzikoterapie (1. st.) Mapování vztahů ve třídách (SVP KM)- 6.,7.,8.r., 9.r. Celoškolní soutěž ve skoku vysokém- dívky, chlapci Vzdělávací interaktivní program Ateliér Maxe Švabinského -Muzeum KM Prezentace výrobků žáků na Mikulášském jarmarku v ZUŠ KM Mikulášská besídka Exkurze vycházejících žáků do SŠHS v KM Mapování vztahů ve třídách (SVP KM)- 1. st. Praxe studenta VŠ v ZŠS (pracoviště Kvasice) Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku Návštěva loutkového představení studentky SpgŠ KM Vánoční program koled a pohádek SpgŠ KM Exkurze na Výstaviště Flória-výstava betlémů Vzdělávací zážitkový program Lidové tradice a zvyky Muzeum KM Ježíškovy dílny tvůrčí program pro děti Vánoční zvyky a tradice na zámku Zimní cvičení v přírodě Třídní vánoční besídky Vánoční setkání v DZP Kvasice Vánoční turnaj - stolní tenis Křehká krása výstava vánočních baněk a tvůrčí činnost Tematické vycházky do přírody Odevzdání literárních prací do okresní soutěže Knihovny Kroměřížska 18

19 Říše loutek loutky dříve a dnes, výroba vlastní loutky Požární preventivní program Hasík (1. st) Únor 214 Zápis do 1. r. Zahájení plaveckého výcviku žáků 4. a 5. r. Praxe studentky PF MU Brno v ZŠP Školní kolo basketbalové dovednosti (dívky) Školní kolo florbalové dovednosti (chlapci) Interaktivní vzdělávací program Ve městě to žije - živočichové kolem nás Březen 214 Plavecký výcvik Vyhlášení výsledků OK autorské literární soutěže Knihovny KM 3 žáci Školní kolo přehazovaná /dívky Školní kolo florbalové dovednosti (chlapci) Exkurze do Knihovny KM Evropský den mozku Beseda-Bezpečné chování (Policie ČR) Beseda-Trestní činnost mládeže a páchána na mládeži Policie ČR Zahájení nácviku vystoupení na Akademii ke Dni matek Duben 214 Plavecký výcvik Exkurze do okresního archivu Krajské kolo matematické soutěže Školní kolo Atletického čtyřboje Pásmo pohádek studentky SpgŠ Exkurze do Květné zahrady-památka UNESCO-výstava stoletých kvetoucích rostlin a kamélií Beseda v rámci prevence Policie ČR Chováme se bezpečně 1. st. Školní kolo přehazovaná/dívky Květen 214 Celoškolní projekt Chováme se bezpečně v dopravě Plavecký výcvik Ocenění v krajském kole literární soutěže 3 žáci (1., 2., 3. místo) Okresní kolo AČ Krajské kolo AČ Akademie ke Dni matek (taneční, sportovní vystoupení žáků, dramatizace pohádek) Den země Preventivní program Bezpečný internet šikana a kyberšikana 2.st. Preventivní program Trestní činnost 2. st. Prezentace práce školy na přehlídce Sociálních služeb na Velkém náměstí Letní cvičení v přírodě Červen 214 Dopravní hřiště 4. a 5. r. Interaktivní vzdělávací program Zdravá výživa 2. st. Vystoupení žáků ZŠS na oslavách k 2. Výročí založení DZP Javorník Ukončení plaveckého výcviku 19

20 Sběr starého papíru ukončení a vyhodnocení Sběr plastových víček ukončení a vyhodnocení Den otevřených dveří, výstava výrobků, předvedení dramatizace pohádky a tanečního vystoupení žáci z Aktivačního centra za přítomnosti rodičů a zástupců MŠMT a NIDV Praha. Slavnostní předání osvědčení. Ocenění žáků v mezinárodní výtvarné soutěži Českého rozhlasu v Praze za rok 214. Ocenění 3 žáků školy v krajském kole literární soutěže. Rozloučení s vycházejícími žáky VIII. 2. Údaje o mimoškolních aktivitách a s nimi související prezentaci školy Aktivity školy jsou zveřejňovány ve školním časopise Školáček, který vychází 1x za 2 měsíce. Ředitelka školy je členem poradní skupiny NÚV Praha pro evaluaci RVP ZV LMP. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň a metodička prevence je členkou komise sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Kroměříži. Odborně metodická činnost praxe pro studenty, studující kolegy PF UP Olomouc, univerzita Brno, 2

21 SpgŠ a VOŠ Kroměříž. Realizace projektu Individuálního projektu národního Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené realizace od 1/212 do 6/214. Registrační číslo projektu: CZ.1.7/4.1./33.14 Závěrečná odborná konference v Praze. Výstava výrobků žáků AC na MŠMT, na PF UK Praha, v NIDV Praha. Projekt Ovoce do škol. VIII. 3. Prezentace v médiích V Týdeníku Kroměřížska publikovány články o akcích školy a školní družiny, o Aktivačním centru. 21

22 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 213/214 se škola zúčastnila on-line dotazníkového šetření. 22

23 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 213 Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 213 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , , Ostatní osobní náklady 4, 3, ONIV přímé , , ONIV provozní 1 21, 1 75, NIV ostatní, ,99, Celkem , ,99 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele,, dotace ze státního rozpočtu,, dotace v rámci ROP,, dotace ze státních fondů,, Celkem,, Odvod z investičního fondu:,, DOTACE - ROZPOČET Na rok 213 byl pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální Kroměříž schválen dne rozpočet ve výši 12,33.388, Kč s limitem zaměstnanců 28,49 z toho: 8,36.326, Platy 4., OON 3,44.62, ONIV přímé 1,21., ONIV provozní, NIV ostatní Původní schválený rozpočet byl několikrát upravován viz rekapitulace rozpočtu na rok 213. Rekapitulace rozpočtu na rok 213: Platy OON ONIV přímé ONIV provozní NIV ostatní NIV celkem Limit počtu UKAZATELÉ zaměstn. Celkem: 7, , 3., 3,19.282, 1,75., ,99 12,867.45,99 26,79 v tom 3114 ZŠ 7, , 2,96.115, 1,75., ,99 12,639.33, ŠD , , , Z toho účelově: UZ 336-GG-počáteční vzděl , ,99 UZ soutěže a přehlídky 2., 8., 1., UZ 3325-vybavení pomůckami 33., 33., 23

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ... VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická Halenkov školní rok 2013/2014 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1/ Název a sídlo Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ 75603 IČO 70238944

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více