ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž"

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, Kroměříž IČO: Tel./fax , tel , , Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú / 3 ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 213/214

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Sídlo: IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: Základní škola praktická a Základní škola speciální, Kroměříž 1. máje 29, Kroměříž příspěvková organizace Odloučená pracoviště Chvalčov Kvasice, Husova Kvasice, Kroměřížská 34 Zřizovatel: Právní forma: Zlínský kraj kraj IČO: Adresa zřizovatele: Jméno ředitele školy: Statutární zástupce ředitele: Kontakt na zařízení: Jméno pracovníka pro informace: třída Tomáše Bati 3792, ZLÍN PaedDr. Kirilenková Marie Mgr. Justinová Milada telefon ředitelna: telefon kancelář: fax: Web: PaedDr. Marie Kirilenková, ředitelka školy Mgr. Justinová Milada, zástupce ředitele Datum založení školy: ZvŠ PŠ ZvŠ a PŠ Speciální školy ZŠ praktická a ZŠ speciální Datum zařazení do sítě: ZvŠ PŠ ZvŠ a PŠ Poslední aktualizace v rejstříku: (ŠD místo poskytování 1. máje 29, Kroměříž) Školská rada: Mgr. Věra Brázdilová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Karla Kűhrová 2

3 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola kapacita: 16 žáků IZO: Základní škola speciální kapacita: 5 žáků IZO: Přípravný stupeň ZŠS kapacita: 2 žáků IZO: Školní družina kapacita: 12 žáků IZO: Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B/1 Pomocná škola denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 1 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 5 dobíhající obor B/1 Základní škola speciální denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 1 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: C/1 Základní škola denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 9 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 16 Školní družina kapacita: 12 cílová: 12 žáků Přípravný stupeň základní školy speciální kapacita: 2 cílová: 2 žáků 3

4 Součásti školy a jejich výkony v daném období Součásti školy Počet tříd/oddělení ŠD Počet žáků Počet žáků na třídu/ /skupinu Přepočtený počet ped. prac. školní rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 ZŠ praktická , 7, 13, ZŠ speciální ,6 5,2 11, 1,976 Přípr. stupeň ŠD ,62,5 Pozn.: Údaje jsou přebrány ze zahajovacích statistických výkazů. Během školního roku se průběžně počet žáků měnil. Na konci školního roku byl počet žáků v ZŠP 57. */ ve třídách pro děti a žáky s více vadami nebo s lékařskou dg autismus jsou dle vyhlášky dva pedagogičtí pracovníci, ve 2 třídách i asistent pedagoga. Vzdělávací programy školy ve školním roce 213/214 Vzdělávací program čj. v ročnících Pomocná škola 24 35/ , 6. r. RHB VP / , 6. r. ŠVP ZV-LMP Barevný svět 52/27 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. r. ŠVP Náš svět pro vzdělávání 531/21 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 1. r. žáků se STMP v ZŠS ŠVP Kouzelný svět pro 532/21 1., 2., 3. 4., 7., 8., 9., 1. r. vzdělávání žáků s TMP a souběžným postižením více vadami v ZŠS ŠVP pro ŠD Sluníčko čj. 52a/27 Charakteristika školy Škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Vzdělává žáky s mentálním postižením všech stupňů a žáky s více vadami v kombinaci s mentálním postižením. 4

5 Žáci se vzdělávají ve třídách Základní školy praktické na pracovišti v Kroměříži a ve třídách Základní školy speciální na 3 pracovištích (na 1 na Chvalčově - v budově DZP Javorník a ve 2 v Kvasicích 1 pracoviště v budově DZP Kvasice a 1 pracoviště v budově ZŠ Kvasice). Výchovně vzdělávací činnost ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj základních dovedností a vědomostí potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvoj osobnosti žáků. Všechny formy a metody práce rozvíjí komplexně osobnost každého žáka. Cílem je kvalitně připravit žáky na vstup do odborných učilišť a na střední školy. Výchovně vzdělávací práce ZŠ speciální je zaměřena na rozvíjení psychických i fyzických schopností dle jejich individuálních možností. Cílem je vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby se v co nejvyšší míře zapojili do společenského života a po ukončení školy nastoupili do praktické školy. Věnujeme pozornost všem žákům s kombinovaným postižením i žákům s poruchou autistického spektra. Využíváme nejen tradiční, ale i nové metody a formy práce a pomůcky, které jsme získali díky realizaci projektu Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením. Zájmová činnost školy Školní družina Školní družina bezprostředně navazuje na školní vzdělávání. Zájmovou činností rozvíjí celkovou osobnost žáků, doplňuje poznatky získané ve škole, nabízí náměty na vhodné trávení volného času. Podporuje zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj žáků. ŠD spolupracuje se SVČ Šipka, se ŠD ZŠ Komenského Kroměříž, s Knihovnou Kroměřížska, s dopravním hřištěm apod. Školská rada Zřízena s účinností od v souladu s 167 zákona č.561/24. Seznam občanských sdružení při škole Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ) 5

6 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY III. 1. Údaje o pracovnících školy III Pedagogičtí pracovníci: Školní rok 213/214 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 25 23,635 Externí pracovníci Pozn. Pedagogickými pracovníky jsou učitelé, vychovatelka ŠD, asistenti pedagoga-tj. druzí PP ve třídách ZŠS, asistenti pedagoga pro žáky s PAS. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 213/214: Poř. č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Učitelka/ŘŠ 1, VŠ, ŠMVZP 4 2 Učitelka/ZŘ 1, VŠ, ŠMVZP 33 3 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 31 4 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 3 5 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 3 6 Učitelka 1, VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 36 8 Učitelka 1, VŠ, spec. ped. 6 9 Učitel,8636 SŠ 2 1 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP Učitelka,68 VŠ, ŠMVZP AP/2.PP,847 SpgŠ AP k ž. S PAS,5882 SŠ, kurz pro AP 8 Vychovatelka ŠD,68 VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, spec. ped., AP/2.PP,857 VŠ, spec. ped AP k ž. S PAS,6667 SŠ, kurz pro AP 7 17 Učitelka 1, VŠ, vych AP/2.PP 1, VOŠ sociální 6 19 Učitelka 1, VŠ, spec. ped Učitelka pov. říz. ZŠS 1, VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, spec. ped.+ Př 6 22 AP/2.PP,8929 VŠ-Bc. spec. ped AP k ž. S PAS,6667 SŠ, kurz pro AP 5 24 Učitelka 1, VŠ, spec. ped AP/2.PP,8929 VŠ, spec. ped. 1 6

7 Komentář: Celkově lze kvalifikovanost hodnotit velmi dobře. Na škole je stabilizovaný sbor pedagogických pracovníků. Výrazně převažují učitelky-ženy. Počet pedagogických pracovníků se postupně snižuje s ohledem na snižování počtu žáků. Věková struktura pedagogických pracovníků: Do 3 let 4 Do 4 let 7 Do 5 let 6 Do 6 let 6 Nad 6 let 2 Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků: Školní rok 213/214 Požadované vzdělání učitelé 89 % vychovatelé 1 % asistenti pedagoga 1 % III Nepedagogičtí pracovníci: Školní rok 213/214 přepočtené úvazky počet fyzických osob Interní pracovníci 4 3,129 Externí pracovníci IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY IV. 1. Zápis do Základní školy praktické a Základní školy speciální Pro následující školní rok byl vypsán termín zápisu do naší školy na K zápisu se nedostavil žádný žák. 7

8 IV. 2. Počet nově zařazených žáků ve školním roce 213/214: Přípravný stupeň ZŠ ZŠ praktická ZŠ speciální Zařazení do 1. roč. X Zařazení do jiného ročníku X 15 3 IV. 3. Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách (výuku zahájí ve šk. roce 214/215): OU a PrŠ SOU Přihlášeno přijato přihlášeno přijato * 6 žáků ZŠS s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami po splnění povinné školní docházky nebudou pokračovat v žádné další formě vzdělávání (zůstanou klienty DZP Chvalčov a DZP Kvasice) Celkem ukončilo povinnou školní docházku 18 žáků. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Prospěch žáků ve škole (k ) V. 1. Přehled prospěchu v části ZŠP Třída Počet žáků Prospěl Prospěl s vyznamenáním Neprospěl I.Sp 4 4 I II VI VII VIII. 1 1 IX celkem Opakuje Celkem v ZŠP: prospěl: 82,456% žáků neprospěl: 5,263 % žáků prospěl s vyznamenáním: 12,28% žáků 8

9 Přehled prospěchu v části ZŠS Třída Počet žáků Prospěl Prospěl s vyznamenáním Neprospěl I. 6 6 II. 6 6 III IV V. 4 4 celkem Opakuje Celkem v ZŠS: prospěl: 8,769% žáků prospěl s vyznamenáním: 19,23% žáků V. 2. Zameškané hodiny v části ZŠP Třída Omluvené Neomluvené Celkem I.Sp I II VI VII VIII IX Celkem: Průměr zameškaných hodin na 1 žáka ZŠP: Omluvené: Neomluvené: Celkem: 151,929 hodin 24,421 hodin 176,35 hodin Na poměrně velký počet omluvených hodin má vliv skutečnost, že lékaři píší omluvenky na žádost rodičů i v případech, že někdy v ambulanci nezjistí žádné příznaky omlouvají však zpětně na základě informace, že žáka např. včera bolelo břicho nebo že zvracel apod. Vyšší počet neomluvených hodin je způsoben faktem, že sociálním pracovníkům, policii a soudům trvá hodně dlouho, než začnou řešit v některých rodinách žáků např. záškoláctví. Nechtějí provádět radikální řešení a dávají rodičům a žákům další a další šance. Zameškaný počet hodin je ovlivněn několika problémovými jednotlivci. 9

10 Zameškané hodiny v části ZŠS Třída Omluvené Neomluvené Celkem I II III IV V Celkem: Průměr zameškaných hodin na 1 žáka ZŠS: Omluvené: 39,96 hodin Neomluvené: Celkem: 39,96 hodin V. 3. Výchovná opatření v části ZŠP: Třída NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. Pochvaly I.SP 1 2 I II VI. 1 4 VII VIII IX Celkem Stupeň chování školní rok 213/214 Počet % z celku ,92% ,78% ,28% Výchovná opatření v části ZŠS - nebyla udělena žádná. 1

11 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VI. 1. Zhodnocení cílů školní preventivní strategie Minimální preventivní program pro školní rok 213/214 byl vypracován v měsíci září. Program a cíle byly konzultovány s vedením školy. Následně proběhlo seznámení všech pedagogů na pedagogické radě. Třídní učitelé seznámili s aktivitami MPP zákonné zástupce žáků na třídních schůzkách. Ve třídách byli žáci (podle svých schopností) seznámeni s hlavním zaměřením a plánovanými akcemi. Aktivity pořádané v rámci MPP - jednorázové akce: Žáci I. stupně: Policie ČR pro školská zařízení - pokračování v tradiční několikaleté spolupráci Policista je náš kamarád (21 žáků) - Bezpečné chování pro žáky (21 žáků) Městská policie Kroměříž - Práce a kompetence městské policie doplněno ukázkou práce se služebním psem (21 žáků), proběhlo v rámci projektového dne SVP Kroměříž - pokračování v dlouholeté spolupráci, prožitkové aktivity - Jak si nenechat ublížit (21 žáků) - Vztahy mezi dětmi ve třídě (21 žáků) - Vztahy mezi dětmi a učiteli (21 žáků) - Základní informativní program o šikaně (21 žáků) - Muzikoterapie (21 žáků) HZS Zlínského kraje - hravou formou přiblížení práce požárníků a základní znalosti chování při požáru (21 žáků) Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku a osobní předání krmiva pro pejsky. Návštěva loutkového vystoupení studentek SPgŠ (21 žáků) Zhlédnutí vánočního programu koled a pohádek studentek SPgŠ pro žáky (21 žáků) Výtvarná soutěž s dopravní tématikou (21 žáků), vyhodnocení výtvarné soutěže v rámci Projektového dne Chováme se bezpečně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a cyklisty?. Projektový den: Chováme se správně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a pro cyklisty? Žáci II. stupně: KŘ POLICIE Zlínského kraje PIS - Bezpečné chování - 6., 7. roč. (12 žáků) - Trestní právo, trestní odpovědnost, nebezpečí zneužití internetu - 9. roč. (11 žáků) Městská policie Kroměříž - Práce a kompetence městské policie doplněno ukázkou práce se služebním psem (31 žáků), proběhlo v rámci projektového dne 11

12 SVP Kroměříž - Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školním kolektivu, 6., a 9. roč. (31 žáků) - Bezpečné užívání internetu 9. roč. (11žáků) HZS Zlínského kraje - Jak se chovat při požáru a ochrana svého zdraví (31 žáků) Úřad práce Kroměříž - beseda pro vycházející žáky, správná volba povolání a možnosti studia na odborném učilišti, uplatnění na trhu práce (12 žáků) - besedy vycházejících žáků se zástupci OÚ (3 žáků) Projektový den: Chováme se správně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a pro cyklisty? Akademie ke Dni matek s prezentací žákovských výpěstků aktivita školy směrem k rodičům a veřejnosti. Informační leták pro rodiče - metodik rizikového chování sestavil informační leták Jak získat důvěru dítěte. Prezentace výrobků žáků na Mikulášském jarmarku v ZUŠ Kroměříž Prezentace práce školy na okresní přehlídce zařízení sociálních služeb na Velkém náměstí Prezentace práce školy (výrobky žáků, kulturní vystoupení dramatizace pohádky) na přehlídce činnosti Aktivačního centra za účasti rodičů a hostů z MŠMT a NIDV Prezentace práce školy na různých akcích města. Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku a předání krmiva pro pejsky. Zhlédnutí vánočních programu koled a pohádek studentek SPgŠ. Projektový den Chováme se bezpečně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a cyklisty?, součástí byla výtvarná soutěž z oblasti dopravy ve škole (31 žáků) Beseda o nebezpečí internetových sítí FACEBOOK s filmovou ukázkou Bezpečně po internetu 1, Bezpečně po internetu 2 s metodikem MPP (31 žáků) Aktivity pořádané v rámci MPP - dlouhodobé programy (po celý školní rok): - tradičně pokračujeme v pravidelných ranních desetiminutovkách třídních učitelů, rozhovor se žáky na témata týkající se různých problémů a aktuální atmosféry ve třídě, komunitní kruhy třídních kolektivů - spolupráce s asistentem pedagoga pro žáky ze znevýhodněného prostředí - spolupráce s Knihovnou Kroměřížska - celoroční sportovní soutěž O nejlepšího sportovce školy - sledování a řešení problémů objevující se ve schránce důvěry nebo sdělených žáky - vydávání školního časopisu Školáček příspěvky metodika rizikového chování Radílkova poradna - celostátní výtvarné a literární soutěže průběžná účast žáků r., v literární soutěži Knihovny Kroměřížska se umístili v okresním i krajském kole 3 naši žáci na prvních třech místech, ve výtvarné soutěží Českého rozhlasu Malujeme po síti bylo oceněno 12 prací našich žáků - účast na okresním kole minikopané žáků speciálních škol - účast na okresním a krajském kole Atletického čtyřboje žáků speciálních škol - spolupráce s Dopravním hřištěm - vedení a doplňování Knihy prevence metodikem rizikového chování - porady výchovných poradců, metodika prevence s vedením školy - výchovné komise školy 12

13 - zájmový kroužek zaměřený na bezpečné užívání internetu - celoroční preventivní soutěž zaměřená na aktuální dění ve škole formou testových otázek s vyhodnocením a losováním vítězů, obsahově vycházela z příspěvků metodika ve školním časopisu, ze znalostí správného chování a správného rozhodování v rizikových situacích - vzdělávání metodika a ostatních učitelů na témata týkající se prevence a problémového chování žáků - zapojení školy do národního projektu Aktivační centra-zájmové vzdělávání pro těžce zdravotně postižené. Pilotní ověřování programu pro zájmové vzdělávání v 9 -ti krajích ČR. Ve zlínském kraji byla vybrána naše škola. V Aktivačním centru probíhaly každý týden odpoledne 3 kurzy: Technické práce, Lidová řemesla, Svět kolem nás. - škola realizuje aktivity v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením (projekt probíhal v letech ) - V rámci kurzu AC (Svět kolem nás) proběhlo mnoho besed a akcí: - Exkurze do zoo koutku a obchodu s rybičkami (15 žáků); - Vzdělávací a interaktivní program Ateliér M. Švabinského jeho život a dílo (12 žáků); - Požární prevence jak se chovat při požáru (15 žáků) - Muzeum Maxe Švabinského- Lidové tradice advent, Ježíškovy dílny, tvůrčí program pro děti (15 žáků); - Vánoční zvyky a tradice na zámku (1 žáků); - Křehká krása výstava vánočních baněk a tvůrčí činnost (12 žáků); - Říše loutek vzdělávací program Loutky dříve a dnes výroba vlastní loutky (12 žáků); - Ve městě to žije interaktivní program - živočichové kolem nás na Kroměřížsku (15 žáků); - Lidové tradice a zvyky- zážitkový program k období Velikonoc (12 žáků) - Vzdělávací program Českého červeného kříže praktické činnosti, poskytování 1. pomoci (2 žáků) - Exkurze do okresního archívu (2 žáků) - Exkurze do Knihovny Kroměřížska Evropský den mozku zábavné aktivní odpoledne s náměty na trávení volného času (15 žáků) - Exkurze do Květné zahrady památka UNESCO výstava stoletých kvetoucích rostlin a kamélií (15 žáků) - Beseda s policií Bezpečnost v dopravě praktické řešení situací v dopravě (15 žáků) - Program pro žáky Zdravá výživa připraven OHS Kroměříž (25 žáků) Zájmové kroužky 213/214: - keramický kroužek r. - 7 žáků - sportovní činnosti chlapci r žáků - zábavná informatika chlapci i dívky r. - 9 žáků Všechny kroužky vedli učitelé školy. Efektivita akcí je průběžně hodnocena slovně v rámci ranních desetiminutovek. Dále pak v rámci hodnocení a sebehodnocení v jednotlivých předmětech ústně i písemně. Po celý školní rok jsme spolupracovali s orgány OSPOD, SVP a Policií ČR. Posilovali jsme rovněž spolupráci školy a rodičů různými způsoby, přesto však není spolupráce taková, jaká by v zájmu žáků měla být. MPP naší školy je pravidelně vyhodnocován KÚ mezi 5- ti nejlepšími mezi speciálními školami. 13

14 VI. 2. Výchovné poradenství Formy spolupráce výchovných poradců s týmem školy, rodiči, veřejností: 1. Spolupráce VP s vedením školy - účast na poradách rozšířeného vedení školy - organizační porady a pedagogické rady školy - informační materiály při rozhodování o volbě povolání, přihlášky na SŠ - distribuce letáčků na Dny otevřených dveří ve SŠ - organizační zajišťování besed se zástupci SŠ besedy pro žáky - organizační zajišťování besed se zástupci SŠ besedy pro zákonné zástupce - exkurze na vybrané střední školy v regionu 2. Spolupráce VP s TU a dalšími pedagogy školy - spolupráce na realizaci minimálního preventivního programu - řešení studijních a výchovných problémů žáků - spolupráce s metodickým sdružením 1. stupně - spolupráce s předmětovou komisí předmětu Člověk a svět práce - poradenská, metodická a konzultační činnost pro učitele - metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování - předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro jejich zákonné zástupce - poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům - zprostředkování nabídky ÚP, IPS 3. Práce s třídním kolektivem a jednotlivci - vstupní informace o výchovném poradenství - realizace výuky Svět práce pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ praktické - poradenská, metodická a konzultační činnost pro žáky (exkurze do SŠHS Kroměříž) - poskytování informací o možnostech pracovního uplatnění - informační nástěnka, vyhledávání spolu se žáky na internetu 4. Spolupráce VP s rodičovskou veřejností - řešení opakující se absence žáků ve škole - řešení problémů nevhodného (vulgárního) chování některých žáků - poradenská a konzultační činnost - účast na jednání výchovných komisí - profesní orientace, informace o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění - nabídka letáků a propagačních materiálů - beseda zástupců vybraných SŠ se zákonnými zástupci v naší škole 5. Spolupráce VP s mimoškolními orgány - KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž - vzdělávání pedagogů a výchovných poradců - SPC Kroměříž - konzultace, komplexní vyšetření vycházejících žáků - Orgány státní správy OSPOD - řešení dlouhotrvající absence žáků ve výuce, záškoláctví - SVP Brno, pracoviště Kroměříž zážitkové preventivní programy, individuální konzultace pro některé žáky 6. Sebevzdělávání VP - účast na poradách pro výchovné poradce, sledování legislativy - získávání informací o možnostech studia pro naše žáky 14

15 - účast na odborných seminářích a na odborných konferencích V naší škole pracovali 3 výchovní poradci jeden pro 1. stupeň, druhý pro 2. stupeň a zároveň plnil úkoly metodika prevence a třetí se zaměřoval na profesionální orientaci. Všichni jsou členy rozšířeného vedení školy. V minulém školním roce byly všechny plánované úkoly výchovného poradenství splněny. VI. 3. Environmentální výchova Dlouhodobým cílem environmetální výchovy je budovat u žáků kladný vztah k přírodě a k její ochraně. EV je úzce spojena v různé míře jednak se všemi předměty a jednak je provázána i s MPP a dalšími aktivitami ve škole. Do aktivit a činností jsou zapojování žáci, pracovníci školy i zákonní zástupci. Žáci jsou každodenně vedeni k šetření vodou, k péči o třídy, k třídění odpadů. Podílejí se na péči o květinovou výzdobu školy. Pěstují rostliny v areálu školy a na školní zahradě. Sledují proměnu přírody v různých ročních obdobích- vycházky, exkurze (mj. Podzámecká a Květná zahrada). Exkurze a předání krmiva ze sbírky mezi žáky a pracovníky školy v útulku pro psy. Tvorba herbářů. Celoročně je realizován sběr plastových víček a sběr starého papíru je vyhlášena celoroční soutěž o nejlepšího sběrače. Třídní projektové dny. Úkoly environmetální výchovy byly ve všech ročnících splněny. Byl kladen důraz na individuální potřeby a schopnosti žáků, vč. zohlednění jejich zdravotního stavu. 15

16 VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VII. 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků /náklady bez cestovného/ termín počet účastníků název kurzu/semináře částka 8/ BOZP 8/213 2 Školení nových pracovníků v PO 9/213 3 Školení PO pro vedoucí zaměstnance 6, 9/213 1 Seminář-Aktivační centra 1/213 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 1/ Krajská odborná konference prevence Emoce ve škole 1/213 3 Seminář pro výchovné poradce-kppp Zlín, pracoviště KM 11/213 1 Odborný seminář pro metodiky prevence- KPPP Zlín, pracoviště KM 11/213 1 Porada ŘŠ ZK 11/213 1 Dopravní výchova- náměty pro výchovně vzdělávací činnost 11/213 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 12/213 1 Seminář-Aktivační centra 1/214 3 Školení vedoucích zaměstnanců BOZP 9, 1/214 1 ZP a jeho novela, novela Občanského zákoníku 1, 2/214 1 Pracovní porada ŘŠ ZK s vedením ZK 2/ Využití interaktivní tabule při výuce- základní kurz 2/ Využití interaktivní tabule při výuce- mírně pokročilí 2/214 3 Nový občanský zákoník 5, 3/214 1 Evaluace projektů OP VK/ MŠMT Praha 3/214 2 Inventarizace majetku v nové legislativě 2, 3/214 1 Seminář-Aktivační centra 4/214 1 Odborný seminář pro metodiky prevence- KPPP Zlín, pracoviště KM 4/214 1 Dvoudenní pracovní porada ŘŠ ZK 4/214 1 Trénink jazykových schopností 1, 16

17 4/214 2 Seminář pro výchovné poradce-kppp Zlín, pracoviště KM 4/214 1 Revize RVP - LMP (NÚV Praha) 5/214 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 5/214 2 Seminář IT Společně pro školství UH. Brod 5/214 1 Seminář-Aktivační centra 5/214 2 Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení (odborná konference projektu AC Praha) 6/214 1 Seminář-Aktivační centra VII. 2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků /náklady bez cestovného/ termín počet účastníků název kurzu/semináře částka 8/213 4 BOZP 11/213 1 Účetní uzávěrka 1., 3/214 1 ESS 17

18 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VIII. 1. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Akce organizované školou ve školním roce 213/214: Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Prosinec 213 Leden 214 Školní kolo v minikopané Ocenění žáků v celostátní soutěži Malujeme po síti za rok Praha Okresní kolo v minikopané Běh T. Foxe Exkurze na ÚP a vzdělávací program pro vycházející žáky Tematické vycházky do přírody Požární preventivní program Hasík (2. st) Vzdělávací program ČČK Beseda zástupců SŠ se zákonnými zástupci žáků Beseda zástupce SŠ s vycházejícími žáky (2x) Zážitkový program SVP Muzikoterapie (1. st.) Mapování vztahů ve třídách (SVP KM)- 6.,7.,8.r., 9.r. Celoškolní soutěž ve skoku vysokém- dívky, chlapci Vzdělávací interaktivní program Ateliér Maxe Švabinského -Muzeum KM Prezentace výrobků žáků na Mikulášském jarmarku v ZUŠ KM Mikulášská besídka Exkurze vycházejících žáků do SŠHS v KM Mapování vztahů ve třídách (SVP KM)- 1. st. Praxe studenta VŠ v ZŠS (pracoviště Kvasice) Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku Návštěva loutkového představení studentky SpgŠ KM Vánoční program koled a pohádek SpgŠ KM Exkurze na Výstaviště Flória-výstava betlémů Vzdělávací zážitkový program Lidové tradice a zvyky Muzeum KM Ježíškovy dílny tvůrčí program pro děti Vánoční zvyky a tradice na zámku Zimní cvičení v přírodě Třídní vánoční besídky Vánoční setkání v DZP Kvasice Vánoční turnaj - stolní tenis Křehká krása výstava vánočních baněk a tvůrčí činnost Tematické vycházky do přírody Odevzdání literárních prací do okresní soutěže Knihovny Kroměřížska 18

19 Říše loutek loutky dříve a dnes, výroba vlastní loutky Požární preventivní program Hasík (1. st) Únor 214 Zápis do 1. r. Zahájení plaveckého výcviku žáků 4. a 5. r. Praxe studentky PF MU Brno v ZŠP Školní kolo basketbalové dovednosti (dívky) Školní kolo florbalové dovednosti (chlapci) Interaktivní vzdělávací program Ve městě to žije - živočichové kolem nás Březen 214 Plavecký výcvik Vyhlášení výsledků OK autorské literární soutěže Knihovny KM 3 žáci Školní kolo přehazovaná /dívky Školní kolo florbalové dovednosti (chlapci) Exkurze do Knihovny KM Evropský den mozku Beseda-Bezpečné chování (Policie ČR) Beseda-Trestní činnost mládeže a páchána na mládeži Policie ČR Zahájení nácviku vystoupení na Akademii ke Dni matek Duben 214 Plavecký výcvik Exkurze do okresního archivu Krajské kolo matematické soutěže Školní kolo Atletického čtyřboje Pásmo pohádek studentky SpgŠ Exkurze do Květné zahrady-památka UNESCO-výstava stoletých kvetoucích rostlin a kamélií Beseda v rámci prevence Policie ČR Chováme se bezpečně 1. st. Školní kolo přehazovaná/dívky Květen 214 Celoškolní projekt Chováme se bezpečně v dopravě Plavecký výcvik Ocenění v krajském kole literární soutěže 3 žáci (1., 2., 3. místo) Okresní kolo AČ Krajské kolo AČ Akademie ke Dni matek (taneční, sportovní vystoupení žáků, dramatizace pohádek) Den země Preventivní program Bezpečný internet šikana a kyberšikana 2.st. Preventivní program Trestní činnost 2. st. Prezentace práce školy na přehlídce Sociálních služeb na Velkém náměstí Letní cvičení v přírodě Červen 214 Dopravní hřiště 4. a 5. r. Interaktivní vzdělávací program Zdravá výživa 2. st. Vystoupení žáků ZŠS na oslavách k 2. Výročí založení DZP Javorník Ukončení plaveckého výcviku 19

20 Sběr starého papíru ukončení a vyhodnocení Sběr plastových víček ukončení a vyhodnocení Den otevřených dveří, výstava výrobků, předvedení dramatizace pohádky a tanečního vystoupení žáci z Aktivačního centra za přítomnosti rodičů a zástupců MŠMT a NIDV Praha. Slavnostní předání osvědčení. Ocenění žáků v mezinárodní výtvarné soutěži Českého rozhlasu v Praze za rok 214. Ocenění 3 žáků školy v krajském kole literární soutěže. Rozloučení s vycházejícími žáky VIII. 2. Údaje o mimoškolních aktivitách a s nimi související prezentaci školy Aktivity školy jsou zveřejňovány ve školním časopise Školáček, který vychází 1x za 2 měsíce. Ředitelka školy je členem poradní skupiny NÚV Praha pro evaluaci RVP ZV LMP. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň a metodička prevence je členkou komise sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Kroměříži. Odborně metodická činnost praxe pro studenty, studující kolegy PF UP Olomouc, univerzita Brno, 2

21 SpgŠ a VOŠ Kroměříž. Realizace projektu Individuálního projektu národního Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené realizace od 1/212 do 6/214. Registrační číslo projektu: CZ.1.7/4.1./33.14 Závěrečná odborná konference v Praze. Výstava výrobků žáků AC na MŠMT, na PF UK Praha, v NIDV Praha. Projekt Ovoce do škol. VIII. 3. Prezentace v médiích V Týdeníku Kroměřížska publikovány články o akcích školy a školní družiny, o Aktivačním centru. 21

22 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 213/214 se škola zúčastnila on-line dotazníkového šetření. 22

23 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 213 Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 213 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , , Ostatní osobní náklady 4, 3, ONIV přímé , , ONIV provozní 1 21, 1 75, NIV ostatní, ,99, Celkem , ,99 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele,, dotace ze státního rozpočtu,, dotace v rámci ROP,, dotace ze státních fondů,, Celkem,, Odvod z investičního fondu:,, DOTACE - ROZPOČET Na rok 213 byl pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální Kroměříž schválen dne rozpočet ve výši 12,33.388, Kč s limitem zaměstnanců 28,49 z toho: 8,36.326, Platy 4., OON 3,44.62, ONIV přímé 1,21., ONIV provozní, NIV ostatní Původní schválený rozpočet byl několikrát upravován viz rekapitulace rozpočtu na rok 213. Rekapitulace rozpočtu na rok 213: Platy OON ONIV přímé ONIV provozní NIV ostatní NIV celkem Limit počtu UKAZATELÉ zaměstn. Celkem: 7, , 3., 3,19.282, 1,75., ,99 12,867.45,99 26,79 v tom 3114 ZŠ 7, , 2,96.115, 1,75., ,99 12,639.33, ŠD , , , Z toho účelově: UZ 336-GG-počáteční vzděl , ,99 UZ soutěže a přehlídky 2., 8., 1., UZ 3325-vybavení pomůckami 33., 33., 23

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 209, 767 01 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 680, 573 358 021 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1. máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 209, 767 01 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 680, 573 358 021 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více