ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž"

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, Kroměříž IČO: Tel./fax , tel , , Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú / 3 ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 213/214

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Sídlo: IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: Základní škola praktická a Základní škola speciální, Kroměříž 1. máje 29, Kroměříž příspěvková organizace Odloučená pracoviště Chvalčov Kvasice, Husova Kvasice, Kroměřížská 34 Zřizovatel: Právní forma: Zlínský kraj kraj IČO: Adresa zřizovatele: Jméno ředitele školy: Statutární zástupce ředitele: Kontakt na zařízení: Jméno pracovníka pro informace: třída Tomáše Bati 3792, ZLÍN PaedDr. Kirilenková Marie Mgr. Justinová Milada telefon ředitelna: telefon kancelář: fax: Web: PaedDr. Marie Kirilenková, ředitelka školy Mgr. Justinová Milada, zástupce ředitele Datum založení školy: ZvŠ PŠ ZvŠ a PŠ Speciální školy ZŠ praktická a ZŠ speciální Datum zařazení do sítě: ZvŠ PŠ ZvŠ a PŠ Poslední aktualizace v rejstříku: (ŠD místo poskytování 1. máje 29, Kroměříž) Školská rada: Mgr. Věra Brázdilová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Karla Kűhrová 2

3 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola kapacita: 16 žáků IZO: Základní škola speciální kapacita: 5 žáků IZO: Přípravný stupeň ZŠS kapacita: 2 žáků IZO: Školní družina kapacita: 12 žáků IZO: Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B/1 Pomocná škola denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 1 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 5 dobíhající obor B/1 Základní škola speciální denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 1 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: C/1 Základní škola denní forma vzdělávání počet žáků v 1. ročníku: délka vzdělávání: 9 r. měs. neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 16 Školní družina kapacita: 12 cílová: 12 žáků Přípravný stupeň základní školy speciální kapacita: 2 cílová: 2 žáků 3

4 Součásti školy a jejich výkony v daném období Součásti školy Počet tříd/oddělení ŠD Počet žáků Počet žáků na třídu/ /skupinu Přepočtený počet ped. prac. školní rok 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 ZŠ praktická , 7, 13, ZŠ speciální ,6 5,2 11, 1,976 Přípr. stupeň ŠD ,62,5 Pozn.: Údaje jsou přebrány ze zahajovacích statistických výkazů. Během školního roku se průběžně počet žáků měnil. Na konci školního roku byl počet žáků v ZŠP 57. */ ve třídách pro děti a žáky s více vadami nebo s lékařskou dg autismus jsou dle vyhlášky dva pedagogičtí pracovníci, ve 2 třídách i asistent pedagoga. Vzdělávací programy školy ve školním roce 213/214 Vzdělávací program čj. v ročnících Pomocná škola 24 35/ , 6. r. RHB VP / , 6. r. ŠVP ZV-LMP Barevný svět 52/27 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. r. ŠVP Náš svět pro vzdělávání 531/21 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 1. r. žáků se STMP v ZŠS ŠVP Kouzelný svět pro 532/21 1., 2., 3. 4., 7., 8., 9., 1. r. vzdělávání žáků s TMP a souběžným postižením více vadami v ZŠS ŠVP pro ŠD Sluníčko čj. 52a/27 Charakteristika školy Škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Vzdělává žáky s mentálním postižením všech stupňů a žáky s více vadami v kombinaci s mentálním postižením. 4

5 Žáci se vzdělávají ve třídách Základní školy praktické na pracovišti v Kroměříži a ve třídách Základní školy speciální na 3 pracovištích (na 1 na Chvalčově - v budově DZP Javorník a ve 2 v Kvasicích 1 pracoviště v budově DZP Kvasice a 1 pracoviště v budově ZŠ Kvasice). Výchovně vzdělávací činnost ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj základních dovedností a vědomostí potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvoj osobnosti žáků. Všechny formy a metody práce rozvíjí komplexně osobnost každého žáka. Cílem je kvalitně připravit žáky na vstup do odborných učilišť a na střední školy. Výchovně vzdělávací práce ZŠ speciální je zaměřena na rozvíjení psychických i fyzických schopností dle jejich individuálních možností. Cílem je vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby se v co nejvyšší míře zapojili do společenského života a po ukončení školy nastoupili do praktické školy. Věnujeme pozornost všem žákům s kombinovaným postižením i žákům s poruchou autistického spektra. Využíváme nejen tradiční, ale i nové metody a formy práce a pomůcky, které jsme získali díky realizaci projektu Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením. Zájmová činnost školy Školní družina Školní družina bezprostředně navazuje na školní vzdělávání. Zájmovou činností rozvíjí celkovou osobnost žáků, doplňuje poznatky získané ve škole, nabízí náměty na vhodné trávení volného času. Podporuje zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj žáků. ŠD spolupracuje se SVČ Šipka, se ŠD ZŠ Komenského Kroměříž, s Knihovnou Kroměřížska, s dopravním hřištěm apod. Školská rada Zřízena s účinností od v souladu s 167 zákona č.561/24. Seznam občanských sdružení při škole Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ) 5

6 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY III. 1. Údaje o pracovnících školy III Pedagogičtí pracovníci: Školní rok 213/214 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 25 23,635 Externí pracovníci Pozn. Pedagogickými pracovníky jsou učitelé, vychovatelka ŠD, asistenti pedagoga-tj. druzí PP ve třídách ZŠS, asistenti pedagoga pro žáky s PAS. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 213/214: Poř. č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Učitelka/ŘŠ 1, VŠ, ŠMVZP 4 2 Učitelka/ZŘ 1, VŠ, ŠMVZP 33 3 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 31 4 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 3 5 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 3 6 Učitelka 1, VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP 36 8 Učitelka 1, VŠ, spec. ped. 6 9 Učitel,8636 SŠ 2 1 Učitelka 1, VŠ, ŠMVZP Učitelka,68 VŠ, ŠMVZP AP/2.PP,847 SpgŠ AP k ž. S PAS,5882 SŠ, kurz pro AP 8 Vychovatelka ŠD,68 VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, spec. ped., AP/2.PP,857 VŠ, spec. ped AP k ž. S PAS,6667 SŠ, kurz pro AP 7 17 Učitelka 1, VŠ, vych AP/2.PP 1, VOŠ sociální 6 19 Učitelka 1, VŠ, spec. ped Učitelka pov. říz. ZŠS 1, VŠ, spec. ped Učitelka 1, VŠ, spec. ped.+ Př 6 22 AP/2.PP,8929 VŠ-Bc. spec. ped AP k ž. S PAS,6667 SŠ, kurz pro AP 5 24 Učitelka 1, VŠ, spec. ped AP/2.PP,8929 VŠ, spec. ped. 1 6

7 Komentář: Celkově lze kvalifikovanost hodnotit velmi dobře. Na škole je stabilizovaný sbor pedagogických pracovníků. Výrazně převažují učitelky-ženy. Počet pedagogických pracovníků se postupně snižuje s ohledem na snižování počtu žáků. Věková struktura pedagogických pracovníků: Do 3 let 4 Do 4 let 7 Do 5 let 6 Do 6 let 6 Nad 6 let 2 Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků: Školní rok 213/214 Požadované vzdělání učitelé 89 % vychovatelé 1 % asistenti pedagoga 1 % III Nepedagogičtí pracovníci: Školní rok 213/214 přepočtené úvazky počet fyzických osob Interní pracovníci 4 3,129 Externí pracovníci IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY IV. 1. Zápis do Základní školy praktické a Základní školy speciální Pro následující školní rok byl vypsán termín zápisu do naší školy na K zápisu se nedostavil žádný žák. 7

8 IV. 2. Počet nově zařazených žáků ve školním roce 213/214: Přípravný stupeň ZŠ ZŠ praktická ZŠ speciální Zařazení do 1. roč. X Zařazení do jiného ročníku X 15 3 IV. 3. Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách (výuku zahájí ve šk. roce 214/215): OU a PrŠ SOU Přihlášeno přijato přihlášeno přijato * 6 žáků ZŠS s těžkým zdravotním postižením a kombinovanými vadami po splnění povinné školní docházky nebudou pokračovat v žádné další formě vzdělávání (zůstanou klienty DZP Chvalčov a DZP Kvasice) Celkem ukončilo povinnou školní docházku 18 žáků. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Prospěch žáků ve škole (k ) V. 1. Přehled prospěchu v části ZŠP Třída Počet žáků Prospěl Prospěl s vyznamenáním Neprospěl I.Sp 4 4 I II VI VII VIII. 1 1 IX celkem Opakuje Celkem v ZŠP: prospěl: 82,456% žáků neprospěl: 5,263 % žáků prospěl s vyznamenáním: 12,28% žáků 8

9 Přehled prospěchu v části ZŠS Třída Počet žáků Prospěl Prospěl s vyznamenáním Neprospěl I. 6 6 II. 6 6 III IV V. 4 4 celkem Opakuje Celkem v ZŠS: prospěl: 8,769% žáků prospěl s vyznamenáním: 19,23% žáků V. 2. Zameškané hodiny v části ZŠP Třída Omluvené Neomluvené Celkem I.Sp I II VI VII VIII IX Celkem: Průměr zameškaných hodin na 1 žáka ZŠP: Omluvené: Neomluvené: Celkem: 151,929 hodin 24,421 hodin 176,35 hodin Na poměrně velký počet omluvených hodin má vliv skutečnost, že lékaři píší omluvenky na žádost rodičů i v případech, že někdy v ambulanci nezjistí žádné příznaky omlouvají však zpětně na základě informace, že žáka např. včera bolelo břicho nebo že zvracel apod. Vyšší počet neomluvených hodin je způsoben faktem, že sociálním pracovníkům, policii a soudům trvá hodně dlouho, než začnou řešit v některých rodinách žáků např. záškoláctví. Nechtějí provádět radikální řešení a dávají rodičům a žákům další a další šance. Zameškaný počet hodin je ovlivněn několika problémovými jednotlivci. 9

10 Zameškané hodiny v části ZŠS Třída Omluvené Neomluvené Celkem I II III IV V Celkem: Průměr zameškaných hodin na 1 žáka ZŠS: Omluvené: 39,96 hodin Neomluvené: Celkem: 39,96 hodin V. 3. Výchovná opatření v části ZŠP: Třída NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. Pochvaly I.SP 1 2 I II VI. 1 4 VII VIII IX Celkem Stupeň chování školní rok 213/214 Počet % z celku ,92% ,78% ,28% Výchovná opatření v části ZŠS - nebyla udělena žádná. 1

11 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VI. 1. Zhodnocení cílů školní preventivní strategie Minimální preventivní program pro školní rok 213/214 byl vypracován v měsíci září. Program a cíle byly konzultovány s vedením školy. Následně proběhlo seznámení všech pedagogů na pedagogické radě. Třídní učitelé seznámili s aktivitami MPP zákonné zástupce žáků na třídních schůzkách. Ve třídách byli žáci (podle svých schopností) seznámeni s hlavním zaměřením a plánovanými akcemi. Aktivity pořádané v rámci MPP - jednorázové akce: Žáci I. stupně: Policie ČR pro školská zařízení - pokračování v tradiční několikaleté spolupráci Policista je náš kamarád (21 žáků) - Bezpečné chování pro žáky (21 žáků) Městská policie Kroměříž - Práce a kompetence městské policie doplněno ukázkou práce se služebním psem (21 žáků), proběhlo v rámci projektového dne SVP Kroměříž - pokračování v dlouholeté spolupráci, prožitkové aktivity - Jak si nenechat ublížit (21 žáků) - Vztahy mezi dětmi ve třídě (21 žáků) - Vztahy mezi dětmi a učiteli (21 žáků) - Základní informativní program o šikaně (21 žáků) - Muzikoterapie (21 žáků) HZS Zlínského kraje - hravou formou přiblížení práce požárníků a základní znalosti chování při požáru (21 žáků) Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku a osobní předání krmiva pro pejsky. Návštěva loutkového vystoupení studentek SPgŠ (21 žáků) Zhlédnutí vánočního programu koled a pohádek studentek SPgŠ pro žáky (21 žáků) Výtvarná soutěž s dopravní tématikou (21 žáků), vyhodnocení výtvarné soutěže v rámci Projektového dne Chováme se bezpečně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a cyklisty?. Projektový den: Chováme se správně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a pro cyklisty? Žáci II. stupně: KŘ POLICIE Zlínského kraje PIS - Bezpečné chování - 6., 7. roč. (12 žáků) - Trestní právo, trestní odpovědnost, nebezpečí zneužití internetu - 9. roč. (11 žáků) Městská policie Kroměříž - Práce a kompetence městské policie doplněno ukázkou práce se služebním psem (31 žáků), proběhlo v rámci projektového dne 11

12 SVP Kroměříž - Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školním kolektivu, 6., a 9. roč. (31 žáků) - Bezpečné užívání internetu 9. roč. (11žáků) HZS Zlínského kraje - Jak se chovat při požáru a ochrana svého zdraví (31 žáků) Úřad práce Kroměříž - beseda pro vycházející žáky, správná volba povolání a možnosti studia na odborném učilišti, uplatnění na trhu práce (12 žáků) - besedy vycházejících žáků se zástupci OÚ (3 žáků) Projektový den: Chováme se správně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a pro cyklisty? Akademie ke Dni matek s prezentací žákovských výpěstků aktivita školy směrem k rodičům a veřejnosti. Informační leták pro rodiče - metodik rizikového chování sestavil informační leták Jak získat důvěru dítěte. Prezentace výrobků žáků na Mikulášském jarmarku v ZUŠ Kroměříž Prezentace práce školy na okresní přehlídce zařízení sociálních služeb na Velkém náměstí Prezentace práce školy (výrobky žáků, kulturní vystoupení dramatizace pohádky) na přehlídce činnosti Aktivačního centra za účasti rodičů a hostů z MŠMT a NIDV Prezentace práce školy na různých akcích města. Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku a předání krmiva pro pejsky. Zhlédnutí vánočních programu koled a pohádek studentek SPgŠ. Projektový den Chováme se bezpečně v dopravě a v městských hromadných prostředcích? Známe pravidla pro chodce a cyklisty?, součástí byla výtvarná soutěž z oblasti dopravy ve škole (31 žáků) Beseda o nebezpečí internetových sítí FACEBOOK s filmovou ukázkou Bezpečně po internetu 1, Bezpečně po internetu 2 s metodikem MPP (31 žáků) Aktivity pořádané v rámci MPP - dlouhodobé programy (po celý školní rok): - tradičně pokračujeme v pravidelných ranních desetiminutovkách třídních učitelů, rozhovor se žáky na témata týkající se různých problémů a aktuální atmosféry ve třídě, komunitní kruhy třídních kolektivů - spolupráce s asistentem pedagoga pro žáky ze znevýhodněného prostředí - spolupráce s Knihovnou Kroměřížska - celoroční sportovní soutěž O nejlepšího sportovce školy - sledování a řešení problémů objevující se ve schránce důvěry nebo sdělených žáky - vydávání školního časopisu Školáček příspěvky metodika rizikového chování Radílkova poradna - celostátní výtvarné a literární soutěže průběžná účast žáků r., v literární soutěži Knihovny Kroměřížska se umístili v okresním i krajském kole 3 naši žáci na prvních třech místech, ve výtvarné soutěží Českého rozhlasu Malujeme po síti bylo oceněno 12 prací našich žáků - účast na okresním kole minikopané žáků speciálních škol - účast na okresním a krajském kole Atletického čtyřboje žáků speciálních škol - spolupráce s Dopravním hřištěm - vedení a doplňování Knihy prevence metodikem rizikového chování - porady výchovných poradců, metodika prevence s vedením školy - výchovné komise školy 12

13 - zájmový kroužek zaměřený na bezpečné užívání internetu - celoroční preventivní soutěž zaměřená na aktuální dění ve škole formou testových otázek s vyhodnocením a losováním vítězů, obsahově vycházela z příspěvků metodika ve školním časopisu, ze znalostí správného chování a správného rozhodování v rizikových situacích - vzdělávání metodika a ostatních učitelů na témata týkající se prevence a problémového chování žáků - zapojení školy do národního projektu Aktivační centra-zájmové vzdělávání pro těžce zdravotně postižené. Pilotní ověřování programu pro zájmové vzdělávání v 9 -ti krajích ČR. Ve zlínském kraji byla vybrána naše škola. V Aktivačním centru probíhaly každý týden odpoledne 3 kurzy: Technické práce, Lidová řemesla, Svět kolem nás. - škola realizuje aktivity v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvality péče o žáky se zdravotním postižením (projekt probíhal v letech ) - V rámci kurzu AC (Svět kolem nás) proběhlo mnoho besed a akcí: - Exkurze do zoo koutku a obchodu s rybičkami (15 žáků); - Vzdělávací a interaktivní program Ateliér M. Švabinského jeho život a dílo (12 žáků); - Požární prevence jak se chovat při požáru (15 žáků) - Muzeum Maxe Švabinského- Lidové tradice advent, Ježíškovy dílny, tvůrčí program pro děti (15 žáků); - Vánoční zvyky a tradice na zámku (1 žáků); - Křehká krása výstava vánočních baněk a tvůrčí činnost (12 žáků); - Říše loutek vzdělávací program Loutky dříve a dnes výroba vlastní loutky (12 žáků); - Ve městě to žije interaktivní program - živočichové kolem nás na Kroměřížsku (15 žáků); - Lidové tradice a zvyky- zážitkový program k období Velikonoc (12 žáků) - Vzdělávací program Českého červeného kříže praktické činnosti, poskytování 1. pomoci (2 žáků) - Exkurze do okresního archívu (2 žáků) - Exkurze do Knihovny Kroměřížska Evropský den mozku zábavné aktivní odpoledne s náměty na trávení volného času (15 žáků) - Exkurze do Květné zahrady památka UNESCO výstava stoletých kvetoucích rostlin a kamélií (15 žáků) - Beseda s policií Bezpečnost v dopravě praktické řešení situací v dopravě (15 žáků) - Program pro žáky Zdravá výživa připraven OHS Kroměříž (25 žáků) Zájmové kroužky 213/214: - keramický kroužek r. - 7 žáků - sportovní činnosti chlapci r žáků - zábavná informatika chlapci i dívky r. - 9 žáků Všechny kroužky vedli učitelé školy. Efektivita akcí je průběžně hodnocena slovně v rámci ranních desetiminutovek. Dále pak v rámci hodnocení a sebehodnocení v jednotlivých předmětech ústně i písemně. Po celý školní rok jsme spolupracovali s orgány OSPOD, SVP a Policií ČR. Posilovali jsme rovněž spolupráci školy a rodičů různými způsoby, přesto však není spolupráce taková, jaká by v zájmu žáků měla být. MPP naší školy je pravidelně vyhodnocován KÚ mezi 5- ti nejlepšími mezi speciálními školami. 13

14 VI. 2. Výchovné poradenství Formy spolupráce výchovných poradců s týmem školy, rodiči, veřejností: 1. Spolupráce VP s vedením školy - účast na poradách rozšířeného vedení školy - organizační porady a pedagogické rady školy - informační materiály při rozhodování o volbě povolání, přihlášky na SŠ - distribuce letáčků na Dny otevřených dveří ve SŠ - organizační zajišťování besed se zástupci SŠ besedy pro žáky - organizační zajišťování besed se zástupci SŠ besedy pro zákonné zástupce - exkurze na vybrané střední školy v regionu 2. Spolupráce VP s TU a dalšími pedagogy školy - spolupráce na realizaci minimálního preventivního programu - řešení studijních a výchovných problémů žáků - spolupráce s metodickým sdružením 1. stupně - spolupráce s předmětovou komisí předmětu Člověk a svět práce - poradenská, metodická a konzultační činnost pro učitele - metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování - předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro jejich zákonné zástupce - poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům - zprostředkování nabídky ÚP, IPS 3. Práce s třídním kolektivem a jednotlivci - vstupní informace o výchovném poradenství - realizace výuky Svět práce pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ praktické - poradenská, metodická a konzultační činnost pro žáky (exkurze do SŠHS Kroměříž) - poskytování informací o možnostech pracovního uplatnění - informační nástěnka, vyhledávání spolu se žáky na internetu 4. Spolupráce VP s rodičovskou veřejností - řešení opakující se absence žáků ve škole - řešení problémů nevhodného (vulgárního) chování některých žáků - poradenská a konzultační činnost - účast na jednání výchovných komisí - profesní orientace, informace o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění - nabídka letáků a propagačních materiálů - beseda zástupců vybraných SŠ se zákonnými zástupci v naší škole 5. Spolupráce VP s mimoškolními orgány - KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž - vzdělávání pedagogů a výchovných poradců - SPC Kroměříž - konzultace, komplexní vyšetření vycházejících žáků - Orgány státní správy OSPOD - řešení dlouhotrvající absence žáků ve výuce, záškoláctví - SVP Brno, pracoviště Kroměříž zážitkové preventivní programy, individuální konzultace pro některé žáky 6. Sebevzdělávání VP - účast na poradách pro výchovné poradce, sledování legislativy - získávání informací o možnostech studia pro naše žáky 14

15 - účast na odborných seminářích a na odborných konferencích V naší škole pracovali 3 výchovní poradci jeden pro 1. stupeň, druhý pro 2. stupeň a zároveň plnil úkoly metodika prevence a třetí se zaměřoval na profesionální orientaci. Všichni jsou členy rozšířeného vedení školy. V minulém školním roce byly všechny plánované úkoly výchovného poradenství splněny. VI. 3. Environmentální výchova Dlouhodobým cílem environmetální výchovy je budovat u žáků kladný vztah k přírodě a k její ochraně. EV je úzce spojena v různé míře jednak se všemi předměty a jednak je provázána i s MPP a dalšími aktivitami ve škole. Do aktivit a činností jsou zapojování žáci, pracovníci školy i zákonní zástupci. Žáci jsou každodenně vedeni k šetření vodou, k péči o třídy, k třídění odpadů. Podílejí se na péči o květinovou výzdobu školy. Pěstují rostliny v areálu školy a na školní zahradě. Sledují proměnu přírody v různých ročních obdobích- vycházky, exkurze (mj. Podzámecká a Květná zahrada). Exkurze a předání krmiva ze sbírky mezi žáky a pracovníky školy v útulku pro psy. Tvorba herbářů. Celoročně je realizován sběr plastových víček a sběr starého papíru je vyhlášena celoroční soutěž o nejlepšího sběrače. Třídní projektové dny. Úkoly environmetální výchovy byly ve všech ročnících splněny. Byl kladen důraz na individuální potřeby a schopnosti žáků, vč. zohlednění jejich zdravotního stavu. 15

16 VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VII. 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků /náklady bez cestovného/ termín počet účastníků název kurzu/semináře částka 8/ BOZP 8/213 2 Školení nových pracovníků v PO 9/213 3 Školení PO pro vedoucí zaměstnance 6, 9/213 1 Seminář-Aktivační centra 1/213 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 1/ Krajská odborná konference prevence Emoce ve škole 1/213 3 Seminář pro výchovné poradce-kppp Zlín, pracoviště KM 11/213 1 Odborný seminář pro metodiky prevence- KPPP Zlín, pracoviště KM 11/213 1 Porada ŘŠ ZK 11/213 1 Dopravní výchova- náměty pro výchovně vzdělávací činnost 11/213 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 12/213 1 Seminář-Aktivační centra 1/214 3 Školení vedoucích zaměstnanců BOZP 9, 1/214 1 ZP a jeho novela, novela Občanského zákoníku 1, 2/214 1 Pracovní porada ŘŠ ZK s vedením ZK 2/ Využití interaktivní tabule při výuce- základní kurz 2/ Využití interaktivní tabule při výuce- mírně pokročilí 2/214 3 Nový občanský zákoník 5, 3/214 1 Evaluace projektů OP VK/ MŠMT Praha 3/214 2 Inventarizace majetku v nové legislativě 2, 3/214 1 Seminář-Aktivační centra 4/214 1 Odborný seminář pro metodiky prevence- KPPP Zlín, pracoviště KM 4/214 1 Dvoudenní pracovní porada ŘŠ ZK 4/214 1 Trénink jazykových schopností 1, 16

17 4/214 2 Seminář pro výchovné poradce-kppp Zlín, pracoviště KM 4/214 1 Revize RVP - LMP (NÚV Praha) 5/214 1 Testování žáků s LMP- NUV Praha 5/214 2 Seminář IT Společně pro školství UH. Brod 5/214 1 Seminář-Aktivační centra 5/214 2 Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení (odborná konference projektu AC Praha) 6/214 1 Seminář-Aktivační centra VII. 2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků /náklady bez cestovného/ termín počet účastníků název kurzu/semináře částka 8/213 4 BOZP 11/213 1 Účetní uzávěrka 1., 3/214 1 ESS 17

18 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VIII. 1. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Akce organizované školou ve školním roce 213/214: Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Prosinec 213 Leden 214 Školní kolo v minikopané Ocenění žáků v celostátní soutěži Malujeme po síti za rok Praha Okresní kolo v minikopané Běh T. Foxe Exkurze na ÚP a vzdělávací program pro vycházející žáky Tematické vycházky do přírody Požární preventivní program Hasík (2. st) Vzdělávací program ČČK Beseda zástupců SŠ se zákonnými zástupci žáků Beseda zástupce SŠ s vycházejícími žáky (2x) Zážitkový program SVP Muzikoterapie (1. st.) Mapování vztahů ve třídách (SVP KM)- 6.,7.,8.r., 9.r. Celoškolní soutěž ve skoku vysokém- dívky, chlapci Vzdělávací interaktivní program Ateliér Maxe Švabinského -Muzeum KM Prezentace výrobků žáků na Mikulášském jarmarku v ZUŠ KM Mikulášská besídka Exkurze vycházejících žáků do SŠHS v KM Mapování vztahů ve třídách (SVP KM)- 1. st. Praxe studenta VŠ v ZŠS (pracoviště Kvasice) Vánoční sbírka na pomoc opuštěným psům v městském útulku Návštěva loutkového představení studentky SpgŠ KM Vánoční program koled a pohádek SpgŠ KM Exkurze na Výstaviště Flória-výstava betlémů Vzdělávací zážitkový program Lidové tradice a zvyky Muzeum KM Ježíškovy dílny tvůrčí program pro děti Vánoční zvyky a tradice na zámku Zimní cvičení v přírodě Třídní vánoční besídky Vánoční setkání v DZP Kvasice Vánoční turnaj - stolní tenis Křehká krása výstava vánočních baněk a tvůrčí činnost Tematické vycházky do přírody Odevzdání literárních prací do okresní soutěže Knihovny Kroměřížska 18

19 Říše loutek loutky dříve a dnes, výroba vlastní loutky Požární preventivní program Hasík (1. st) Únor 214 Zápis do 1. r. Zahájení plaveckého výcviku žáků 4. a 5. r. Praxe studentky PF MU Brno v ZŠP Školní kolo basketbalové dovednosti (dívky) Školní kolo florbalové dovednosti (chlapci) Interaktivní vzdělávací program Ve městě to žije - živočichové kolem nás Březen 214 Plavecký výcvik Vyhlášení výsledků OK autorské literární soutěže Knihovny KM 3 žáci Školní kolo přehazovaná /dívky Školní kolo florbalové dovednosti (chlapci) Exkurze do Knihovny KM Evropský den mozku Beseda-Bezpečné chování (Policie ČR) Beseda-Trestní činnost mládeže a páchána na mládeži Policie ČR Zahájení nácviku vystoupení na Akademii ke Dni matek Duben 214 Plavecký výcvik Exkurze do okresního archivu Krajské kolo matematické soutěže Školní kolo Atletického čtyřboje Pásmo pohádek studentky SpgŠ Exkurze do Květné zahrady-památka UNESCO-výstava stoletých kvetoucích rostlin a kamélií Beseda v rámci prevence Policie ČR Chováme se bezpečně 1. st. Školní kolo přehazovaná/dívky Květen 214 Celoškolní projekt Chováme se bezpečně v dopravě Plavecký výcvik Ocenění v krajském kole literární soutěže 3 žáci (1., 2., 3. místo) Okresní kolo AČ Krajské kolo AČ Akademie ke Dni matek (taneční, sportovní vystoupení žáků, dramatizace pohádek) Den země Preventivní program Bezpečný internet šikana a kyberšikana 2.st. Preventivní program Trestní činnost 2. st. Prezentace práce školy na přehlídce Sociálních služeb na Velkém náměstí Letní cvičení v přírodě Červen 214 Dopravní hřiště 4. a 5. r. Interaktivní vzdělávací program Zdravá výživa 2. st. Vystoupení žáků ZŠS na oslavách k 2. Výročí založení DZP Javorník Ukončení plaveckého výcviku 19

20 Sběr starého papíru ukončení a vyhodnocení Sběr plastových víček ukončení a vyhodnocení Den otevřených dveří, výstava výrobků, předvedení dramatizace pohádky a tanečního vystoupení žáci z Aktivačního centra za přítomnosti rodičů a zástupců MŠMT a NIDV Praha. Slavnostní předání osvědčení. Ocenění žáků v mezinárodní výtvarné soutěži Českého rozhlasu v Praze za rok 214. Ocenění 3 žáků školy v krajském kole literární soutěže. Rozloučení s vycházejícími žáky VIII. 2. Údaje o mimoškolních aktivitách a s nimi související prezentaci školy Aktivity školy jsou zveřejňovány ve školním časopise Školáček, který vychází 1x za 2 měsíce. Ředitelka školy je členem poradní skupiny NÚV Praha pro evaluaci RVP ZV LMP. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň a metodička prevence je členkou komise sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Kroměříži. Odborně metodická činnost praxe pro studenty, studující kolegy PF UP Olomouc, univerzita Brno, 2

21 SpgŠ a VOŠ Kroměříž. Realizace projektu Individuálního projektu národního Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené realizace od 1/212 do 6/214. Registrační číslo projektu: CZ.1.7/4.1./33.14 Závěrečná odborná konference v Praze. Výstava výrobků žáků AC na MŠMT, na PF UK Praha, v NIDV Praha. Projekt Ovoce do škol. VIII. 3. Prezentace v médiích V Týdeníku Kroměřížska publikovány články o akcích školy a školní družiny, o Aktivačním centru. 21

22 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 213/214 se škola zúčastnila on-line dotazníkového šetření. 22

23 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 213 Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 213 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , , Ostatní osobní náklady 4, 3, ONIV přímé , , ONIV provozní 1 21, 1 75, NIV ostatní, ,99, Celkem , ,99 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele,, dotace ze státního rozpočtu,, dotace v rámci ROP,, dotace ze státních fondů,, Celkem,, Odvod z investičního fondu:,, DOTACE - ROZPOČET Na rok 213 byl pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální Kroměříž schválen dne rozpočet ve výši 12,33.388, Kč s limitem zaměstnanců 28,49 z toho: 8,36.326, Platy 4., OON 3,44.62, ONIV přímé 1,21., ONIV provozní, NIV ostatní Původní schválený rozpočet byl několikrát upravován viz rekapitulace rozpočtu na rok 213. Rekapitulace rozpočtu na rok 213: Platy OON ONIV přímé ONIV provozní NIV ostatní NIV celkem Limit počtu UKAZATELÉ zaměstn. Celkem: 7, , 3., 3,19.282, 1,75., ,99 12,867.45,99 26,79 v tom 3114 ZŠ 7, , 2,96.115, 1,75., ,99 12,639.33, ŠD , , , Z toho účelově: UZ 336-GG-počáteční vzděl , ,99 UZ soutěže a přehlídky 2., 8., 1., UZ 3325-vybavení pomůckami 33., 33., 23

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více