PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,"

Transkript

1 PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa v centru Brna schody mezi ulicí Bašty a Nádražní Mgr.Hrnčíř 4) Členství ve školské radě ZŠ Brno, Horní 16, p.o. Mgr.Ondrašíková 5) Ředitelské volno ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. Mgr.Ondrašíková 6) Ředitelské volno ZŠ Brno, Horní 16, p.o. Mgr.Ondrašíková 7) Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o. Mgr.Ondrašíková 8) VZ malého rozsahu "ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 dodávka a montáž regenerátoru do výdejny" Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Mgr.Ondrašíková 9) Žádost o doplacení náhrady škody ve výši ,- Kč, Konečného nám 1, Brno Ing.Matejov 10) Prezentace studie rekonstrukce ulic Gorkého a Arne Nováka od Ing.arch.Bořecký 11) Návrh na uzavření dodatku k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytování příspěvku 1) Dodatku č. 2 k dohodě č. MBA-VN-15/2015 o navýšení 20 pracovních míst (19 ručních pracovníků a 1 koordinátora) od ) Prodloužení stávající dohody do Bc.Štika 12) Občanské sdružení LOGO žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, IČ: M.Landa 14) Finanční neinvestiční transfer Vodící pes, o.s., IČ: M.Landa 15) Finanční neinvestiční transfer TRIADA Poradenské centrum, o.s., IČ: M.Landa 16) Finanční neinvestiční transfer DIVADLO 2-15, z.s., IČ: M.Landa 17) Finanční neinvestiční transfer Hašle, z.s., IČ: M.Landa 18) Finanční neinvestiční transfer Martin Smejkal, OSVČ, IČ: M.Landa 19) Finanční neinvestiční transfer Mgr. Petr Lukas, OSVČ, IČ: M.Landa 20) Finanční neinvestiční transfer VSK Technika Brno, baseball-softbal, p.s., IČ: M.Landa 21) Žádosti o výpůjčky společenského centra ÚMČ BS P.Liškutin 22) Křížová 8, žádost o slevu z nájmu neuživatelný sklep a schodiště P.Liškutin 23) Kobližná 15 žádost o prodloužení plateb sníženého nájemného, P.Liškutin 24) Rumiště 7 žádost o prodloužení plateb sníženého nájmu, P.Liškutin 25) Lidická 47 žádost o snížení nájemného po dobu oprav bytu, prodloužení termínu oprav bytu, P.Liškutin 26) Vídeňská 24 oprava nebytového prostoru P.Liškutin 27) Biskupská 3 žádost o inominátní smlouvu a slevu z nájmu, nebytový prostor č. 102 P.Liškutin 28) Květinářská 2 žádost o inominátní smlouvu a slevu z nájmu, nebytový

2 prostor č. 102 P.Liškutin 29) Orlí 9 žádost o inominátní smlouvu, nebytový prostor č. 106 P.Liškutin 30) Lidická 8 prodloužení slevy z nájmu, nebytový prostor č. 103 P.Liškutin 31) Kamenná ul. pronájem pozemků p.č. 770,771, 772, 773 v k.ú. Štýřice P.Liškutin 32) Vinohrady 28 záměr propachtování části pozemku P.Liškutin 33) Sklepní prostory shrnutí a návrh řešení P.Liškutin 34) Dispozice s majetkem /15/162/ - Prodej, pronájem p.č. 851/2, 852, k.ú. Zábrdovice (Vlhká) Ing.Vodáková 35) Dispozice s majetkem /15/172/ - Nabytí garáže na p.č. 142, k.ú. Zábrdovice (Bratislavská) Ing.Vodáková 36) Dispozice s majetkem /15/174/ - Prodej, pronájem p.č. 1020, k.ú. Stránice (Mahenova) Ing.Vodáková 37) Dispozice s majetkem /15/176/ - Pronájem p.č. 675/1 a 684/2, k.ú. Veveří (Údolní) Ing.Vodáková 38) Dispozice s majetkem /15/179/ - Prodej p.č. 776/3, k.ú. Zábrdovice (Bratislavská) Ing.Vodáková 39) Dispozice s majetkem /15/184/ - Prodej, pronájem a svěření p.č. 1612/22, k.ú. Stránice (Rezkova) Ing.Vodáková 40) Dispozice s majetkem /15/159/ - Pronájem p.č. 1515/9, k.ú. Veveří (Kounicova) Ing.Vodáková 41) Dispozice s majetkem /15/155/ - Nabytí p.č. 173/1, 173/2, 173/3, 174, k.ú. Zábrdovice (areál Francouzská 36) Ing.Vodáková 42) Dispozice s majetkem /15/181/ - Prodej, věcné břemeno p.č. 205/2, k.ú. Zábrdovice (Stará) Ing.Vodáková 43) Záměr pronájmu pozemku p.č. 827, 874/45, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) Ing.Vodáková 44) Záměr pronájmu pozemku p.č. 826, 825, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) Ing.Vodáková 45) Žádost o prominutí pohledávky Údolní 9, Brno Mgr.Vernerová 46) Výměny bytů a) ), Bratislavská 62, Brno, byt č. b) ), Botanická 23, Brno, byt č., Botanická 45a, Brno, byt č. c) ), Zámečnická 8, Brno, byt č. d) ), Dvořákova 3, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 47) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (I. část) Mgr.Vernerová 48) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (II. část) Mgr.Vernerová 49) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a) ), Zámečnická 8, Brno, byt č. b) ), Hroznová 39, Brno, byt č. c) ), Tučkova 30, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 50) Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování Mgr.Vernerová 51) Společný nájem bytu Mgr.Vernerová 52) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu Mgr.Vernerová 53) Souhlas s narovnáním právního stavu (I. část) Mgr.Vernerová 54) Souhlas s narovnáním právního stavu (II. část) Mgr.Vernerová 55) Nesouhlas s narovnáním právního stavu (I. část) Mgr.Vernerová 56) Nesouhlas s narovnáním právního stavu (II. část) Mgr.Vernerová 57) Skončení nájmu bytu a) ), Úvoz 118, Brno, byt č.

3 b) ), Solniční 3, Brno, byt č c) ), Lidická 15, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 58) Výpověď nájemce z nájmu bytu Mgr.Vernerová 59) Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna Hybešova 65b, Brno Mgr.Vernerová 60) Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna Křenová 39, Brno Mgr.Vernerová 61) Uzavření nájemní smlouvy k bytu opravenému vlastním nákladem pronajímatele Cejl 49, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 62) Ponechání žadatele v evidenci žadatelů o pronájem bytu Mgr.Vernerová 63) Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě Orlí 22/24, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 64) Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě Orlí 5, Brno, byt č. Mgr.Vernerová 65) VZ malého rozsahu a) Projektová dokumentace na opravy bytů (Botanická 23 byt č., Příční 24 byt č. Příční 24 byt č., Francouzská 20 byt č., Francouzská 20 byt č. ) b) Projektová dokumentace na opravy bytů (Václavská 18 byt č., Václavská 13 byt č., Václavská 20 byt č., Václavská 20 byt č., Úvoz 16 byt č. Mendlovo nám. 12 byt č. ) c) Projektová dokumentace na opravy bytů (Orlí 5 byt č., Křídlovická 61 byt č., Vídeňská 11 byt č., Vídeňská 11a byt č. ) Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy P.Liškutin 66) VZ malého rozsahu Stará 24 výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády vč. zateplení Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy P.Liškutin 67) VZ malého rozsahu Tučkova 30, 32 PD pro stavební povolení vč. zajištění stavební povolení, prováděcí projekt a následná inženýrská činnost Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy P.Liškutin 68) Usnesení č směna podílu na vymezené části pozemku p.č. 109, k.ú. Veveří, za vymezenou jednotku č. a podíl na pozemku p.č.108 a p.č.109, k.ú. Veveří, mezi městem Brnem MČ-BS a SVJ Čápkova 17/19 P.Liškutin 69) Organizační směrnice "Zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb." pro příspěvkovou organizaci Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. Bc.Štika 70) Organizační směrnice "Zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb." pro příspěvkovou organizaci Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů", p.o. Bc.Štika 71) Různé informace, zprávy členů rady 72) Ověření zápisu 73) Závěr

4 USNESENÍ 39. RMČ BS Usnesení Kontrola usnesení RMČ BS bere na vědomí rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Pěší trasa v centru Brna - schody mezi ulicí Bašty a Nádražní doporučuje k realizaci dvojí parkové schodiště z prostoru (před vodními schody na Petrov) na ulici Bašty dolů na chodník ulice Nádražní s vyústěními směrem na oba konce stávajících ostrůvků tramvajových zastávek a odboru životního prostředí zajistit zaslání tohoto usnesení odboru životního prostředí MMB a Veřejné zeleni města Brna, p.o. co-by správci parku Denisovy sady. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Členství ve školské radě ZŠ Brno, Horní 16, p.o. jmenuje Ing. Martina Schwaba členem školské rady při Základní škole Brno, Horní 16, p.o. ke dni a vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ Brno, Horní 16, p.o. a Ing. Martina Schwaba o stanovisku RMČ Brno-střed. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Ředitelské volno - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, příspěvkové organizaci dne a vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro

5 Usnesení Ředitelské volno - ZŠ Brno, Horní 16, p.o. bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Brno, Horní 16, příspěvkové organizaci dne a vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ Brno, Horní 16, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o. bere na vědomí přerušení činnosti školní družiny při ZŠ Brno, Horní 16, p.o. v době podzimních prázdnin, tj. ve dnech , v době vánočních prázdnin, tj. ve dnech , v době pololetních prázdnin, tj. dne , v době jarních prázdnin, tj. ve dnech a v době velikonočních prázdnin, tj. ve dnech a vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed informovat ředitelku ZŠ Brno, Horní 16, p.o. o stanovisku RMČ Brno-střed. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení VZ malého rozsahu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 dodávka a montáž regenerátoru do výdejny Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 dodávka a montáž regenerátoru do výdejny jako nejvhodnější nabídku uchazeče: MALÁČ s.r.o., Matlachova 118/35, Brno Slatina, IČ a smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností MALÁČ s.r.o., která je přílohou usnesení a s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a společností MALÁČ s.r.o. a pověřuje starostu MČ Brno-střed Martina Landu bezodkladným podpisem smlouvy a vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS podpis smlouvy zajistit. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel

6 pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Žádost o doplacení náhrady škody ve výši ,- Kč,, Konečného nám 1, Brno s poskytnutím slevy z nájmu ve výši ,- Kč pro, Konečného nám. 1, Brno a Odboru ekonomickému seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Prezentace studie rekonstrukce ulic Gorkého a Arne Nováka od s předloženou studií rekonstrukce ulic Gorkého a Arne Nováka od. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Návrh na uzavření dodatku k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytování příspěvku 1) Dodatku č. 2 k dohodě č. MBA-VN-15/2015 o navýšení 20 pracovních míst (19 ručních pracovníků a 1 koordinátora) od ) Prodloužení stávající dohody do uzavření dodatku k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytování příspěvku 1) Dodatku č. 2 k dohodě č. MBA-VN-15/2015 o navýšení 20 pracovních míst (19 ručních pracovníků a 1 koordinátora) od ) Prodloužení stávající dohody do , starostovi Martinu Landovi dodatky k výše uvedeným Dohodám podepsat a oddělení PaM vypracovat žádost pro ÚP ČR na uzavření dodatků k výše uvedeným Dohodám. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Občanské sdružení LOGO - žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS

7 poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS - Občanské sdružení LOGO., nad 13. ročníkem,,kongres pro poruchy komunikace a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. pro pro pro pro nehlasoval pro pro pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, IČ: finanční neinvestiční transfer - Centrum pro rodinu a sociální péči, IČ: ve výši ,- Kč na podporu služby,,trojlístek sblížení tří generací a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. pro pro pro pro nehlasoval pro pro pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer Vodící pes, o.s., IČ: finanční neinvestiční transfer - Vodící pes, o.s., IČ: ve výši ,- Kč na podporu realizace podzimního víkendového rekondičního pobytu pro nevidomé klienty spojený s procvičováním práce vodících psů a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer - TRIADA- Poradenské centrum, o.s., IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer - TRIADA- Poradenské centrum, o.s., IČ: ve výši ,- Kč na podporu projektu,,vztahy dítěte po rozchodu rodičů a

8 doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer - DIVADLO 2-15, z.s., IČ: ne finanční neinvestiční transfer - DIVADLO 2-15, z.s., IČ: na podporu uspořádání opery TRAUTZL a ne Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem RMČ BS. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel pro pro pro pro zdržel se pro zdržel se pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer Hašle, z.s., IČ: ne finanční neinvestiční transfer Hašle, z.s., IČ: na podporu uspořádání koncertu vážné hudby pro přátele opery ND Brno na podporu zdravotně a tělesně postižených dětí a ne Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem RMČ BS. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdržel pro pro pro zdržel se zdržel se pro zdržel se pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer - Martin Smejkal, OSVČ, IČ: ne finanční neinvestiční transfer - Martin Smejkal, OSVČ, IČ: na podporu projektu,,food PARK a ne Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a

9 OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem RMČ BS. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer - Mgr. Petr Lukas, OSVČ, IČ: ne finanční neinvestiční transfer - Mgr. Petr Lukas, OSVČ, IČ: na podporu uspořádání výstavního projektu,,betlémy a historické hračky a ne Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem RMČ BS. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 se zdržel pro zdržela se pro pro zdržel se zdržela se zdržel se pro pro pro pro Usnesení Finanční neinvestiční transfer - VSK Technika Brno, baseball-softbal, p.s., IČ: ne finanční neinvestiční transfer VSK Technika Brno, baseball-softbal, p.s., IČ: na podporu realizace projektu Malé baseballové ligy Brno-střed a ne Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV seznámit žadatele se stanoviskem RMČ BS. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Usnesení Žádosti o výpůjčky společenského centra ÚMČ BS s výpůjčkami společenského centra ÚMČ BS žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ BS. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro

10 Usnesení Křížová 8 -, žádost o slevu z nájmu neuživatelný sklep a schodiště s prodloužením slevy z nájmu ve výši 100% za neuživatelný sklep a schodiště pro nájemce NP č. 103 v bytovém domě Křížová 8, Brno, a to od na dobu 1 roku za podmínky úhrady případného dluhu a s provedením zpřístupnění sklepa ze společných prostor bytového domu a provedením oprav společně se zbylými sklepními prostory bytového domu Křížová 8, Brno a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit provedení zpřístupnění sklepa ze společných prostor bytového domu Křížová 8, Brno a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 15 žádost o prodloužení plateb sníženého nájemného, s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č., v bytovém domě Kobližná 15, Brno,, a to do , tj. o 1 měsíc a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Rumiště 7 žádost o prodloužení plateb sníženého nájmu, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č., v bytovém domě Rumiště 7, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.

11 Usnesení Lidická 47 žádost o snížení nájemného po dobu oprav bytu, prodloužení termínu oprav bytu, s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č., v bytovém domě Lidická 47, Brno,, a to do doby odstranění závad v bytě z úrovně MČ Brno-střed, nejdéle však po dobu 1 roku a s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. v bytovém domě Lidická 47, Brno,, a to do , tj. o 6 měsíců a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Vídeňská 24 oprava nebytového prostoru s odstraněním vlhkosti v nebytovém prostoru č.114 v bytovém domě Vídeňská 24, Brno a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vyhotovení projektové dokumentace a následně opravy nebytového prostoru č. 114 v bytovém domě Vídeňská 24, Brno v souladu se Směrnicí 61/2015. Usnesení Biskupská 3 - žádost o inominátní smlouvu a slevu z nájmu, nebytový prostor č. 102 trvá na usnesení č RMČ BS ze dne ve věci oprav nebytového prostoru č. 102, v domě Biskupská 3, Brno, nájemce 2M Agency, s. r. o., IČ a ne se slevou z nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 102, Biskupská 3, Brno, nájemce 2M Agency, s. r. o., IČ: a

12 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Květinářská 2 - žádost o inominátní smlouvu a o slevu z nájmu, nebytový prostor č. 102 ne se slevou z nájemného pro nájemce nebytového prostoru č. 102, v domě Květinářská 2, Brno, nájemce Janu Vymyslickou, IČ , o 3 889, 04 Kč/m 2 /rok (tj. na 300,- Kč/m 2 /rok), od do doby provedení oprav, nejdéle však do , za podmínky úhrady případného dluhu včetně příslušenství a s uzavřením inominátní smlouvy pro nebytový prostor č. 102, v domě Květinářská 2, Brno, nájemce Janu Vymyslickou, IČ , která je přílohou tohoto usnesení, ve výši nákladů ,- Kč vč. DPH s tím, že v případě žádosti o umoření budou zohledněny pouze náklady spojené se stavebně technickými prvky, které jsou pevně spojené s budovou, přičemž umořování uznaných nákladů by probíhalo formou slevy ve výši 50% ze stanoveného čistého nájmu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření inominátní smlouvy, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 9 - žádost o inominátní smlouvu, nebytový prostor č. 106 s uzavřením inominátní smlouvy pro nebytový prostor č. 106, v domě Orlí 9, Brno, nájemce Mgr. Jana Nejedlíka, IČ , která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, ve výši nákladů ,- Kč bez DPH s tím, že v případě žádosti o umoření budou zohledněny pouze náklady spojené se stavebně technickými prvky, které jsou pevně spojené s budovou, přičemž umořování uznaných nákladů by probíhalo formou slevy ve výši 50% ze stanoveného čistého nájmu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření inominátní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.

13 Usnesení Lidická 8 prodloužení slevy z nájmu, nebytový prostor č. 103 s prodloužením slevy z nájemného nájmu ve výši 100 % pro nájemce nebytového prostoru č. 103 v bytovém domě Lidická 8, Brno, JOY IMPORT, s. r. o., a to do doby zpětvzetí prostoru nájemcem a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kamenná ul. pronájem pozemků p.č. 770,771, 772, 773 v k.ú. Štýřice Podmínky nájemní smlouvy a Návrh nájemní smlouvy pro pronájem pozemků pana Přibyslavskému a Odboru investičnímu a správy bytových domů požádat MO MMB o projednání předchozího souhlasu s pronájmem ve volených orgánech města Brna. Usnesení Vinohrady 28 záměr propachtování části pozemku zveřejnění záměru propachtování části pozemku p.č k.ú. Štýřice, obec Brno, o výměře cca 364 m2 k pěstitelským účelům a Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr na úřední desce Usnesení Sklepní prostory shrnutí a návrh řešení

14 deleguje na vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů působnost a pravomoc rozhodování o poskytování slev z nájmu za špatný technický stav sklepů, a to do výše až 100% s tím, že slevy budou přiznávány maximálně na dobu 1 roku nebo do doby provedení oprav příslušného sklepa a pověřuje vedoucího odboru investičního a správy bytových domů rozhodováním o poskytování uvedeného typu slev a vedoucímu OISBD předkládat za uplynulé kalendářní čtvrtletí RMČ BS přehled poskytnutých slev. Usnesení Dispozice s majetkem /15/162/ - Prodej, pronájem p.č. 851/2, 852, k.ú. Zábrdovice (Vlhká) projednala návrh na dispozici s majetkem a trvá na usnesení 109. RMČ BS ze dne , č.usn , vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Dispozice s majetkem /15/172/ - Nabytí garáže na p.č. 142, k.ú. Zábrdovice (Bratislavská) projednala návrh na dispozici s majetkem a ne s nabytím garáže na pozemku p.č. 142 o vým. 17 m2, k.ú. Zábrdovice, z vlastnictví paní do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ,- Kč, vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Dispozice s majetkem /15/174/ - Prodej, pronájem p.č. 1020, k.ú. Stránice (Mahenova) projednala návrh na dispozici s majetkem a ne s odprodejem pozemku p.č o vým m2, k.ú. Stránice,

15 s pronájmem pozemku p.č o vým m2, k.ú. Stránice, vlastníkům domu č. pop. 303, p.č. 1019, k.ú. Stránice (Lerchova 11/Mahenova 16), vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Dispozice s majetkem /15/176/ - Pronájem p.č. 675/1 a 684/2, k.ú. Veveří (Údolní) projednala návrh na dispozici s majetkem a ne s pronájmem pozemku p.č. 675/1 o vým. cca 1 m2, k.ú. Veveří, společnosti MONTE BÚ s.r.o., za účelem umístění 1 ks podsvíceného reklamního zařízení, s pronájmem pozemku p.č. 684/2 o vým. cca 1 m2, k.ú. Veveří, společnosti MONTE BÚ s.r.o., za účelem umístění 1 ks podsvíceného reklamního zařízení, za podmínky souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů, do doby realizace záměrů města, vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 se zdržel pro zdržela se pro zdržel se pro pro zdržel se omluven pro pro pro Usnesení Dispozice s majetkem /15/179/ - Prodej p.č. 776/3, k.ú. Zábrdovice (Bratislavská) projednala návrh na dispozici s majetkem a nemá námitek k případné dispozici s pozemkem p.č. 776/3 o vým. 17 m2, k.ú. Zábrdovice,, vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Dispozice s majetkem /15/184/ - Prodej, pronájem a svěření p.č. 1612/22, k.ú. Stránice (Rezkova) projednala návrh na dispozici s majetkem a odkládá rozhodnutí.

16 Usnesení Dispozice s majetkem /15/159/ - Pronájem p.č. 1515/9, k.ú. Veveří (Kounicova) projednala návrh na dispozici s majetkem a s pronájmem části pozemku p.č. 1515/9 o vým. cca 1 m2, k.ú. Veveří, společnosti Česká spořitelna a.s., za účelem umístění podsvíceného reklamního zařízení (informačního pylonu), za podmínky souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů, vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 se zdržel pro pro pro zdržel se zdržel se pro zdržel se omluven pro pro pro Usnesení Dispozice s majetkem /15/155/ - Nabytí p.č. 173/1, 173/2, 173/3, 174, k.ú. Zábrdovice (areál Francouzská 36) projednala návrh na dispozici s majetkem a s nabytím spoluvlastnického podílu id. 2/3 pozemků p.č. 173/1 o vým. 776 m2, 173/2 o vým. 842 m2, 173/3 o vým m2, 174 o vým m2 jehož součástí je stavba (budova s č. pop. 851, Francouzská 36), k.ú. Zábrdovice, z vlastnictví pana do vlastnictví statutárního města Brna, z úrovně města, vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Dispozice s majetkem /15/181/ - Prodej, věcné břemeno p.č. 205/2, k.ú. Zábrdovice (Stará) projednala návrh na dispozici s majetkem a ne s odprodejem pozemku p.č. 205/2 o vým. 31 m2, k.ú. Zábrdovice, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se zřízením služebnosti umístění trafostanice na pozemku p.č. 205/2 o vým. 31 m2, k.ú. Zábrdovice, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Záměr pronájmu pozemku p.č. 827, 874/45, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)

17 adresný záměr pronájmu částí pozemků p.č. 827 o vým. cca 122 m2, p.č. 874/45 o vým. cca 3 m2, k.ú. Štýřice, který je přílohou tohoto usnesení, vedoucí majetkového odboru ÚMČ BS podepsat záměr MČ BS dle první části tohoto usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem. Usnesení Záměr pronájmu pozemku p.č. 826, 825, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť) adresný záměr pronájmu pozemku p.č. 826 o vým. 93 m2 a části pozemku p.č. 825 o vým. cca 4 m2, k.ú. Štýřice, který je přílohou tohoto usnesení, vedoucí majetkového odboru ÚMČ BS podepsat záměr MČ BS dle první části tohoto usnesení a zajistit zveřejnění tohoto záměru zákonem stanoveným způsobem. Usnesení Žádost o prominutí pohledávky Údolní 9, Brno doporučuje ZMČ BS schválit prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky ,- Kč, tzn ,- Kč a úroků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 733,- Kč, tzn. 366,50 Kč, k bytu č., Údolní 9, Brno, uživatelé: za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši ,- Kč a zbývající úroky z prodlení ve výši 366,50 Kč budou uhrazeny do 3 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků a úroků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS. Usnesení Výměny bytů a/ ), Bratislavská 62, Brno, byt č. b/ ), Botanická 23, Brno, byt č. ), Botanická 45a, Brno, byt č. c/ ), Zámečnická 8, Brno, byt č. d/ ), Dvořákova 3, Brno, byt č.

18 a/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č., Bratislavská 62, Brno, dosavadní nájemce: ), na nového nájemce: ), dosud bytem Cejl 45, Brno, byt č. s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) ze dne , ve vztahu k bytu č., Bratislavská 62, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS, v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Bratislavská 62, Brno, nový nájemce: dosud bytem Cejl 45, Brno, byt č., na dobu neurčitou, s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 66,- Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %, bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy ve vztahu k bodu a/ správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Výměny bytů a/ ), Bratislavská 62, Brno, byt č. b/ ), Botanická 23, Brno, byt č., ), Botanická 45a, Brno, byt č. c/ ), Zámečnická 8, Brno, byt č. d/ ), Dvořákova 3, Brno, byt č. b/ postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. dosavadní nájemci:, Botanická 23, Brno, ), na nového nájemce: ), dosud bytem Těsnohlídkova 11, Brno, byt č. s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) ze dne , ve vztahu k bytu č., Botanická 23, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS, v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Botanická 23, Brno, nový nájemce: ), dosud bytem Těsnohlídkova 11, Brno, byt č. na dobu neurčitou, s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ

19 BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha balkonu bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %, postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č., Botanická 45a, Brno, dosavadní nájemce: na nové nájemce: ) a ), dosud bytem Botanická 23, Brno, byt č., s účinností ode dne fyzického přestěhování účastníků Návrhu na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) ze dne , ve vztahu k bytu č., Botanická 45a, Brno, přičemž k fyzickému přestěhování účastníků návrhu dohody dojde nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS, v případě, že dojde k účinnosti postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy, uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Botanická 45a, Brno, noví nájemci: ), dosud bytem Botanická 23, Brno, byt č. na dobu neurčitou, s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do tří měsíců ode dne schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy v RMČ BS. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 %, bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy ve vztahu k bodu b/ správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (I. část) bere na vědomí přechod nájmu bytu č., Úvoz 118, Brno, dle 2279 obč. zákoníku, z původního nájemce ), která zemřela dne, na uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Úvoz 118, Brno, nájemce: na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 2 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením.

20 Usnesení Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce (II. část) revokuje své usnesení č ze dne [vzetí na vědomí nesplnění podmínek pro přechod nájmu bytu č. Traubova 9, Brno, dle 2279 obč. zákoníku, z původního nájemce ), který zemřel dne, na )], bere na vědomí přechod nájmu bytu č., Traubova 9, Brno, dle 2279 obč. zákoníku, z původního nájemce ), který zemřel dne, ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Traubova 9, Brno, nájemce: na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno ve výši 87,- Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 % a bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a/ Zámečnická 8, Brno, byt č. b/ ), Hroznová 39, Brno, byt č. c/ ), Tučkova 30, Brno, byt č. a/ bere na vědomí že jediným nájemcem bytu č., Zámečnická 8, Brno, se po úmrtí ), který zemřel dne , stala ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Zámečnická 8, Brno, nájemce: ), na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 4 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), b/ bere na vědomí že jediným nájemcem bytu č. Hroznová 39, Brno, se po úmrtí ), která zemřela, stal ),

21 uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Hroznová 39, Brno, nájemce: na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), c/ bere na vědomí že jediným nájemcem bytu č., Tučkova 30, Brno, se po úmrtí který zemřel dne, stala ), uzavření nájemní smlouvy k bytu č., Tučkova 30, Brno, nájemce: ), na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 6 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením a zajistit vystavení nájemních smluv ve vztahu k bodu a/ až c/ správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Zúžení nájemní smlouvy po odstěhování bere na vědomí že jediným nájemcem bytu č., bří Čapků 7, Brno, se po trvalém opuštění rodinné domácnosti ke dni , stala a bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením. Usnesení Společný nájem bytu ne uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem bytu č. Bratislavská 41, Brno, dohodou s nájemci ) a ) a

22 bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel pro pro pro zdržel se pro pro pro omluven pro pro pro Usnesení Souhlas s prodloužením nájemního vztahu prodloužení nájemního vztahu k bytu č. Kamenná 23, Brno, nájemce ), na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 1 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Souhlas s narovnáním právního stavu narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č., Konečného nám. 3, Brno, uživatel na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno pro jednotlivá období dle přílohy č. 5 (a to v případě, že bylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné) a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Souhlas s narovnáním právního stavu

23 narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č., Hybešova 65b, Brno, uživatel ), na dobu určitou od do , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do Nájemné bude stanoveno ve výši 48,02 Kč/m2/měsíc. Podlahová plocha sklepa bude pro účely výpočtu nájemného za užívání bytu započtena pouze 50 % a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením. Usnesení Nesouhlas s narovnáním právního stavu (I. část) odkládá rozhodnutí. Usnesení Nesouhlas s narovnáním právního stavu (II. část) ne narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Křenová 57, Brno, uživatelka ) a trvá na vyklizení a vrácení bytu a bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením. Usnesení Skončení nájmu bytu a/ ), Úvoz 118, Brno, byt č. b/ ), Solniční 3, Brno, byt č. c/ ), Lidická 15, Brno, byt č. a/ skončení nájmu bytu č., Úvoz 118, Brno, nájemce ), písemnou dohodou ke dni , s podmínkou prokázání úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o skončení nájmu bytu a s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do , bere na vědomí výpověď nájemce z nájmu bytu č., Úvoz 118, Brno, nájemce, s tím, že nájemní vztah skončí k a nájemce je povinen v této lhůtě

24 uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to vše pro případ, že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou ke dni , b/ skončení nájmu bytu č., Solniční 3, Brno, nájemce ), písemnou dohodou ke dni , s podmínkou prokázání úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o skončení nájmu bytu a s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do , bere na vědomí výpověď nájemce z nájmu bytu č., Solniční 3, Brno, nájemce, s tím, že nájemní vztah skončí k a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to vše pro případ, že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou ke dni , c/ skončení nájmu bytu č., Lidická 15, Brno, nájemci: ), písemnou dohodou ke dni , s podmínkou prokázání úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem dohody o skončení nájmu bytu a s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do , bere na vědomí výpověď nájemce z nájmu bytu č. Lidická 15, Brno, nájemci: ), s tím, že nájemní vztah skončí k a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů, to vše pro případ, že nedojde ke skončení nájmu předmětného bytu písemnou dohodou ke dni a bytovému odboru zajistit vystavení dohod o skončení nájmu správcem k bytu dle bodu a / až c/ v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením. Usnesení Výpověď nájemce z nájmu bytu bere na vědomí výpověď nájemce z nájmu bytu č., Jánská 7, Brno, nájemce s tím, že nájemní vztah skončí k a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit případné závazky vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů a bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením. Usnesení Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna Hybešova 65b, Brno

25 bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č., velikost 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Hybešova 65b, Brno, s žadatelem: ), bytem Vinohradská 6, Ostopovice, na dobu určitou 1 rok, uzavření nájemní smlouvy k bytu č., v domě s pečovatelskou službou na ulici Hybešova 65b, Brno, s žadatelem: na dobu určitou 1 rok s účinností od , za měsíční nájemné 48,02 Kč/m2 a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele a MMB s usnesením. Usnesení Uzavření nájemní smlouvy rozhodnutím Statutárního města Brna Křenová 39, Brno bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č., velikost 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Křenová 39, Brno, s žadatelem: ), bytem Renčova 28, Brno, na dobu určitou 1 rok, uzavření nájemní smlouvy k bytu č., v domě s pečovatelskou službou na ulici Křenová 39, Brno, s žadatelem: ), na dobu určitou 1 rok s účinností od , za měsíční nájemné 40,- Kč/m2 a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději do a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele a MMB s usnesením. Usnesení Uzavření nájemní smlouvy k bytu opravenému vlastním nákladem pronajímatele - Cejl 49, Brno, byt č. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. Cejl 49, Brno (opravenému vlastním nákladem pronajímatele) s tímto žadatelem: 1) ), Bratislavská 36a, Brno s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy nejpozději

26 do Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do , za měsíční nájemné ve výši 27,42 Kč/m2 a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit žadatele s usnesením. Usnesení Ponechání žadatele v evidenci žadatelů o pronájem bytu revokuje usnesení č ze dne v části schválení vyřazení žadatele: Kraskov 107, Seč (kterému byl přidělen byt č., Lidická 10, Brno a který se ve stanoveném termínu nedostavil k podpisu nájemní smlouvy) z evidence žadatelů o pronájem bytu, ponechání žadatele: ), Kraskov 107, Seč, v evidenci žadatelů o pronájem bytu a bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením. Usnesení Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě Orlí 22/24, Brno, byt č. narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č., Orlí 22/24, Brno, uživatel ), na dobu neurčitou s náležitostmi a v souladu s čl. VI. Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK3063 ze dne a s doplněním o ustanovení dle přílohy č. 4, s účinností nájemní smlouvy od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením. Usnesení Vystavení nájemní smlouvy k půdní vestavbě Orlí 5, Brno, byt č.

27 narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. Orlí 5, Brno, uživatelé ), na dobu neurčitou s náležitostmi a v souladu s čl. V. Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK3053 ze dne , ve znění dodatků, a s doplněním o ustanovení dle přílohy č. 5, s účinností nájemní smlouvy od , s podmínkou úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky musí být splněny nejpozději do a bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením. Usnesení VZ malého rozsahu a) Projektová dokumentace na opravy bytů (Botanická 23 byt č., Příční 24 byt č., Příční 24 byt č., Francouzská 20 byt č., Francouzská 20 byt č. ) b) Projektová dokumentace na opravy bytů (Václavská 18 byt č., Václavská 13 byt č., Václavská 20 byt č., Václavská 20 byt č., Úvoz 16 byt č., Mendlovo nám. 12 byt č. ) c) Projektová dokumentace na opravy bytů ((Orlí 5 byt č., Křídlovická 61 byt č., Vídeňská 11 byt č., Vídeňská 11a byt č. ) Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace na opravy bytů (Botanická 23 byt č., Příční 24 byt č., Příční 24 byt č., Francouzská 20 byt č., Francouzská 20 byt č. ) jako nejvhodnější nabídku uchazeče: VeVelkém.cz, s.r.o., Palackého třída 77, Brno, IČ: a pro veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace na opravy bytů (Václavská 18 byt č, Václavská 13 byt č., Václavská 20 byt č., Václavská 20 byt č., Úvoz 16 byt č. Mendlovo nám. 12 byt č. ) jako nejvhodnější nabídku uchazeče: Ing. Jiří Hlučil, Dvorského 41/22B, Brno, IČ: a pro veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace na opravy bytů ((Orlí 5 byt č., Křídlovická 61 byt č., Vídeňská 11 byt č., Vídeňská 11a byt č. ) jako nejvhodnější nabídku uchazeče: VeVelkém.cz, s.r.o., Palackého třída 77, Brno, IČ: a smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a VeVelkém.cz, s.r.o., Palackého třída 77, Brno, IČ: , která tvoří přílohy č. 1 a č. 7 tohoto materiálu a smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Ing. Jiří Hlučil, Dvorského 41/22B, Brno, IČ: , která tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu a s uzavřením smluv o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a VeVelkém.cz, s.r.o., Palackého třída 77, Brno, IČ: a

28 s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Ing. Jiří Hlučil, Dvorského 41/22B, Brno, IČ: a pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem smluv o dílo a Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedených smluv zajistit. Usnesení VZ malého rozsahu Stará 24 - výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády vč. zateplení Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stará 24 - výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády vč. zateplení jako nejvhodnější nabídku uchazeče: Izolservis, spol. s r.o., Srbská 53, Brno, IČ: a smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Izolservis, spol. s r.o., Srbská 53, Brno, IČ: , která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a s uzavřením smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Izolservis, spol. s r.o., Srbská 53, Brno, IČ: a pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem smlouvy o dílo a Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel pro pro pro pro zdržel se pro pro omluven pro pro pro Usnesení VZ malého rozsahu Tučkova 30, 32 - PD pro stavební povolení vč. zajištění stavební povolení, prováděcí projekt a následná inženýrská činnost Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy odkládá rozhodnutí. Usnesení Usnesení č směna podílu na vymezené části pozemku p.č. 109, k.ú. Veveří, za vymezenou jednotku č. a podíl na pozemku p. č.108 a p.č. 109, k.ú. Veveří, mezi městem Brnem MČ-BS a SVJ Čápkova 17/19

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt "Zahrada splněných přání" rozhodnutí o poskytnutí dotace

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt Zahrada splněných přání rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 42. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 41. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 42. RMČ BS d) Schválení programu 42. RMČ BS 2) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

PROGRAM 54. RMČ BS. P.Liškutin. 22) Gallašova 2 žádost o snížené nájemné po dobu oprav, P.Liškutin

PROGRAM 54. RMČ BS. P.Liškutin. 22) Gallašova 2 žádost o snížené nájemné po dobu oprav, P.Liškutin PROGRAM 54. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 53. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 54. RMČ BS d) Schválení programu 54. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Navýšení o

Více

PROGRAM 26. RMČ BS. 19) Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor vybavených bytovou předávací stanicí

PROGRAM 26. RMČ BS. 19) Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor vybavených bytovou předávací stanicí PROGRAM 26. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 25. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 26. RMČ BS d) Schválení programu 26. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda k zabezpečení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o zřízení

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0238/RMOb-MH/1418/10-0262/RMOb-MH/1418/10 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

RO 42. VÝTAH z USNESENÍ ze 42. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 28.5.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 42. VÝTAH z USNESENÍ ze 42. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 28.5.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 42. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Lubomír

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace

Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace U Ií ť~)tt. J~ městap Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace Statu~rní město JŮhĺav~ Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava, ičo: 00286010, ZveřeJněno na eiektronjck~ dředn(desce

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Schválená usnesení 21. Rady HMP ze dne 2.6.2015

Schválená usnesení 21. Rady HMP ze dne 2.6.2015 R-17879 1259 2.6.2015 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se změnou věřitele dluhu zajištěného ručitelským prohlášením HMP vůči ŠKODA TRANSPORTATION a.s. R-18097 1260 2.6.2015 ke Zprávě nezávislého

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 46. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.02.2016 662/46/RM/2016 Schválení programu 46. schůze rady města program 46. schůze: 1. Schválení programu

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 Usnesení č. 23/0435/11 Rozpočtová opatření r e v o k u j e usnesení č. 22/0409/10 v bodě h) a i) a) schválit rozpočtová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí, IČ: 00653462 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 Usnení č. 888 /10 934 /10 888/10 Schválení programu 889/10 Kontrola usnení 890/10 Bytové otázky 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská,

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská, Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 10. 2. 2014 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Nolč, Picková,

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více