VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ"

Transkript

1 VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ zábavně vzdělávací program EVVO pro žáky základních škol Organizuje: Občanské sdružení ORNITA Projekt finančně podpořilo: Hlavní město Praha Odborní partneři: Česká společnost ornitologická Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha, únor 2011

2 CÍLE PROJEKTU Zmapovat výskyt veverky obecné na území Prahy Zapojit do projektu žáky základních a středních škol Společně s dětmi zjistit o veverkách co nejvíce údajů Informace předat Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Motivovat veřejnost k ochraně veverek Dalším cílem projektu je prezentovat výsledky spolupráce se školami na mapování veverky obecné široké veřejnosti. V rámci spolupráce se školami vytvořit výukové materiály pro žáky a podpořit tak předávání zkušeností a spolupráci mezi pedagogy, školami a odbornými institucemi na sledování zvláště chráněných druhů živočichů. V rámci soutěže škol zveřejnit na stránkách výsledky tvorby výukových materiálů setříděné podle předmětů a ročníků. Výukové materiály budou k dispozici dalším zájemcům a do spolupráce se tak může zapojit více škol z dalších regionů ČR. Na závěr projektu uspořádat pro nejaktivnější pedagogy vícedenní výlet do vybraného národního parku a tam prezentovat nejzajímavější výstupy projektu. ETAPY PROJEKTU VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ (ÚNOR 2011 PROSINEC 2011) 1) Přednáška s veverkou ve škole 2) Vycházka za veverkami pro vybrané účastníky s předvedením metodiky mapování výskytu tohoto chráněného živočicha 3) Tvorba motivačních příspěvků na téma Veverka známá i neznámá 4) Účast žáků na mapování veverek v okolí školy a bydliště Občanské sdružení Ornita připravuje odměny pro žákovské kolektivy, které se aktivně do projektu zapojí (dle dohody se školami třídní výlet na zajímavé místo s poutavým naučným programem). 2

3 Občanské sdružení ORNITA vyhlašuje SOUTĚŽ VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ v rámci přednáškového cyklu o veverce obecné Do soutěže se mohou přihlásit žáci ze škol zapojených ve školním roce 2010/2011 do přednáškového cyklu Veverka známá i neznámá. V soutěži je mimořádně vyhlášena také soutěžní kategorie pro pedagogy. Soutěžní kategorie: Mediální kategorie Přírodovědná kategorie Výtvarná kategorie Fotografická kategorie Kategorie pro pedagogy elektronické výukové materiály Cílem mediální a přírodovědné kategorie je tvorba naučné přírodovědné prezentace. Práce budou uveřejněny na webových stránkách Ornity (www.ornita.cz), vyhodnoceny týmem odborníků a autoři nejzdařilejších odměněni. Cílem výtvarné a fotografické kategorie je zachytit veverku obecnou při různé činnosti v průběhu dne (s potravou, při šplhání, při stavbě hnízda apod.). Z nejlepších prací sestaví škola (3D) prezentaci, např. ve formě nástěnky či posteru, kterou pak vystaví ve svých prostorách. Odevzdání soutěžních příspěvků: Soutěžní příspěvky v digitální formě (.doc,.pdf,.ppt,.jpeg,.wmv.,.mpeg,.avi) zašle škola em (na adresu u větších souborů přes nebo na CD/DVD na adresu: Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady. Hodnocení soutěže pak proběhne prostřednictvím internetu na webových stránkách Termín odevzdání příspěvků v digitální formě je do 15. června Ornita si vyhrazuje právo v případě velkého množství zaslaných příspěvků zařadit do soutěže jen příspěvky technicky a obsahově nejzdařilejší. 3

4 MEDIÁLNÍ KATEGORIE Prezentace o veverce Při zpracování soutěžního příspěvku by měli mít mladí autoři na mysli, že hlavním cílem prezentace je zaujmout tématem o veverkách, představit je poutavou formou a nezasvěcenému divákovi rozšířit vědomosti o tomto zvláště chráněném živočichu. Tématické okruhy pro zpracování mediální prezentace: vzhled veverky obecné (charakteristika) potrava veverek veverčí námluvy stavba hnízdění péče o mláďata prostředí, ve kterém se veverky přirozeně vyskytují (biotop) kontakt veverky s lidmi vhodné a nevhodné přikrmování veverek predátoři veverky, co veverky ohrožuje vliv do Evropy zavlečené severoamerické veverky popelavé na veverku obecnou a jí obývané prostředí zajímavosti o veverkách z jiných kontinentů Hodnotící kritéria soutěže: Autoři prezentací budou hodnoceni s ohledem na věk, bude se posuzovat jednak věcná (přírodovědná) správnost příspěvků, ale není vyloučena její zábavnost. Prezentace může být ozvučena nebo doplněna animovanými prvky. Na prvním místě však bude důležitá odborná správnost uvedených informací. Podmínky pro odevzdání soutěžního příspěvku: Prezentace musí být zpracována ve formátu.ppt,.wmv,.mpeg,.avi. Použité informace, fotografie a videa mohou být staženy z internetu, nebo převzaty z odborné literatury, ale vždy s uvedením zdroje dat podle zákona o autorském právu. Soutěžní příspěvek je nutné odevzdat na CD či DVD opatřené soutěžním štítkem s podpisem zákonného zástupce autora!!! Soutěžní štítky naleznete na str tohoto manuálu, nebo jsou ke stažení na stránkách Dodací adresa: Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady Upozornění: CD/DVD doručené po termínu nebo neopatřené řádně vyplněným soutěžním štítkem bez podpisu zákonného zástupce autora budou muset být ze soutěže vyřazeny! Termín odevzdání příspěvků v digitální formě je do 15. června

5 PŘÍRODOVĚDNÁ KATEGORIE Prezentace Pozorování veverek Na rozdíl od kategorie mediální je možné při zpracování prezentace využívat pouze vlastní fotografie, videa, kresby a údaje z vlastních pozorování!!! Tato soutěžní kategorie je tedy mnohem náročnější a bude proto hodnocena nejen s ohledem na věk autorů, ale i vysokou časovou a technickou náročnost. Prezentace může být ozvučena hudbou, vlastním čteným komentářem či zvuky pořízenými při natáčení veverek na video. Tématické okruhy pro zpracování přírodovědné prezentace: Pravidelná, dlouhodobá pozorování: Pozorování veverek na vybrané lokalitě (čas, kdy je veverka aktivní, co dělá v určitou denní dobu, jak reaguje na své okolí, kupř. na lidi nebo psy, kde si hledá potravu a jakou, kolik veverek najednou bylo pozorováno, v kterou roční dobu atd.). Pozorování veverek na různých místech v průběhu roku přehled lokalit, kde byla veverka v průběhu roku pozorována (datum, čas, adresa a další podrobnosti) Naše veverka objev hnízda veverky či pozorování přenášení a výchovy mláďat v blízkosti bydliště / školy Krátkodobá či náhodná pozorování: Přikrmování veverek člověkem záznamy krotkých veverek v našem parku Souboje ve veverčím světě záznamy bojů a úprků veverek před nebezpečím Jiná pozorování veverky ve volné přírodě či ve městě Hodnotící kritéria soutěže: Na prvním místě bude brán zřetel na časovou náročnost vlastních pozorování veverek ve volné přírodě. Autoři prezentací budou hodnoceni s ohledem na věk a bude se také posuzovat věcná správnost příspěvků. Podmínky pro odevzdání soutěžního příspěvku: Prezentace musí být zpracována ve formátu.ppt,.wmv,.mpeg,.avi. Použité informace, fotografie, obrázky a videa NESMĚJÍ být staženy z internetu! Uvedené údaje musí být pořízeny při vlastním pozorování veverek ve volné přírodě (veverky mohou být vyfotografovány, nahrány na video, místo pozorování by mělo být zakresleno do mapy či uvedena přesná lokalizace a spolu s ní i datum, čas, počet veverek, zbarvení, typ stanoviště, kde byla veverka zjištěna (vegetace, druhy stromů), případně i zjištěné hnízdo, chování veverky apod. Zvláštní pozornost bude věnována výsledkům pravidelných dlouhodobých pozorování. Soutěžní příspěvek je nutné odevzdat na CD či DVD opatřené soutěžním štítkem s podpisem zákonného zástupce autora!!! Soutěžní štítky naleznete na str tohoto manuálu, nebo jsou ke stažení na stránkách Dodací adresa: Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady Upozornění: CD / DVD doručené po termínu nebo neopatřené řádně vyplněným soutěžním štítkem bez podpisu zákonného zástupce autora budou muset být ze soutěže vyřazeny! Termín odevzdání příspěvků v digitální formě je do 15. června

6 VÝTVARNÁ KATEGORIE Veverka obecná je vděčným námětem pro výtvarné zpracování a žáci se mohou inspirovat fotografiemi dostupnými na internetu, vlastním pozorováním, ale významným zdrojem může být i domácí či školní knihovna (nejznámější ilustrace např. v knížce Dobrodružství veverky Zrzečky, ilustrace Karel Svolinský). Tématické okruhy pro výtvarné zpracování: Potrava veverky POSTER Asambláže s vyobrazením veverky a její potravy s využitím semen, jader, šišek, kůry a dalších 3D prvků vhodných k výtvarnému zpracování tématu, kromě potravy je možné vyobrazit i hnízdo veverky nebo jiné možnosti úkrytu potravy veverek ve volné přírodě. Hlavním cílem vytvoření asambláže Potrava veverky je ukázat život veverky a její potravu použitím nám známých složek potravinových komponentů a drobných přírodnin, které diváka obratem přenesou do světa přírody a dají mu možnost zjistit, zda všechny z použitých přírodnin zná. Asambláž by měla poukázat na barevnou i tvarovou krásu přírodnin, případně obrazců, které z nich lze vytvořit. Formát soutěžního příspěvku: libovolný Podkladový materiál: kladívková čtvrtka nebo karton, sololit atp. Poster je nutné opatřit soutěžními autorskými štítky s podpisem zákonného zástupce autorů!!! Soutěžní štítky naleznete na str tohoto manuálu, nebo jsou ke stažení na stránkách Veverka krásná neznámá VÝKRES/grafika Výtvarná práce s vyobrazením veverky obecné v přírodním reliéfu prostředí, s použitím následujících technik: olejové barvy, pastel, tempera, akvarel. Výše uvedené okruhy a náměty jsou pouze motivační, žáci mají možnost vytvořit příspěvek libovolného formátu a na libovolné téma, které se týká veverky obecné. Hodnotící kritéria soutěže: Autoři prezentací budou hodnoceni s ohledem na věk, bude se posuzovat věcná správnost příspěvků, výtvarná hodnota zpracování daného posteru. Je třeba vzít v úvahu, že hodnocení bude záviset i na kvalitě převedení příspěvků do digitální podoby (fotografie, scan). Podmínky pro odevzdání výtvarných soutěžních příspěvků: Soutěžní příspěvky je nutné nafotit nebo naskenovat a odevzdat na CD/DVD s přiloženými soutěžními štítky s podpisem zákonných zástupců autorů!!! Soutěžní štítky naleznete na str tohoto manuálu, nebo jsou ke stažení na stránkách Dodací adresa: Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady Upozornění: CD / DVD doručené po termínu nebo neopatřené řádně vyplněným soutěžním štítkem bez podpisu zákonného zástupce autora budou muset být ze soutěže vyřazeny! Termín odevzdání příspěvků v digitální formě je do 15. června

7 FOTOGRAFICKÁ KATEGORIE Cílem fotografické kategorie je zachytit veverku obecnou ve volné přírodě při různé činnosti. Je vhodná i určitá návaznost na mapování, snaha zachytit veverku v různém prostředí (parky, lesy, hřbitovy, zahrady). Zvláště bude přihlédnuto k odbornému zpracování a zachycení obtížněji sledovatelných aktivit: stavba hnízda, veverka s mláďaty, hledání a ukrývání potravy, dokrmování veverek apod. Hodnotící kritéria soutěže: Autoři fotografií budou hodnoceni s ohledem na věk, bude se posuzovat náročnost pořízení příspěvků, kvalita snímku a jedinečnost zachyceného momentu. Podmínky pro odevzdání soutěžního příspěvku: 1) U každé fotografie musí být uvedeno datum, čas a místo pořízení snímku. 2) Snímky musí být odevzdány ve formátu.jpg. 3) Soutěžní fotografie NESMĚJÍ BÝT STAŽENY Z INTERNETU, fotografie musejí být pořízeny při vlastním pozorování veverek ve volné přírodě! 4) Soutěžní příspěvek je nutné odevzdat na CD či DVD opatřené soutěžním štítkem s podpisem zákonného zástupce autora!!! Soutěžní štítky naleznete na str tohoto manuálu, nebo jsou ke stažení na stránkách Dodací adresa: Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady Upozornění: CD / DVD doručené po termínu nebo neopatřené řádně vyplněným soutěžním štítkem bez podpisu zákonného zástupce autora budou muset být ze soutěže vyřazeny! Termín odevzdání příspěvků v digitální formě je do 15. června

8 KATEGORIE PRO PEDAGOGY ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Tato kategorie je určena všem pedagogům, kteří chtějí motivovat žáky ke sledování veverek, podpořit jejich tvůrčí činnost na téma Veverka známá i neznámá a podpořit tak projekt mapování zvláště chráněného živočicha. Postup pedagoga při tvorbě soutěžního příspěvku: 1) Vytvoří výukový materiál 2) Materiál otestuje během vlastní výuky 3) Zdokumentuje průběh použití nově vytvořeného výukového materiálu 4) Zpracuje vyhodnocení úspěšnosti použití výukového materiálu 5) Odevzdá výukový materiál a dokumentaci o jeho realizaci v elektronické podobě podle níže uvedených podmínek. A) Rozsah soutěžního příspěvku: 1) Malý rozsah příspěvku = vyučovací hodina (s cílem poskytnout základní údaje o ukázat na existenci veverky obecné) 2) Větší rozsah příspěvku = školní projekt (program do více vyučovacích hodin s cílem poskytnout základní údaje a ukázat na existenci veverky, nebo vytvořit soutěžní příspěvek na téma Veverka známá i neznámá ) B) Pomůcky pro sestavení výukového materiálu: 1) Pracovní list 2) Prezentace 3) Film-video C) Evaluace otestování výukového materiálu (vyplní všichni účastníci projektu / vyučovací hodiny): Hodnocení žáků: 1) Co se žákům nejvíce líbilo? 2) Který úkol se žákům nejvíce povedl? 3) Který úkol byl pro žáky nejlehčí? 4) Který úkol byl pro žáky nejtěžší? 5) Další hodnocení projektu Hodnocení učitele: 1) Podařilo zvýšit zájem dětí o sledování veverek, podařilo se kupř. motivovat děti je k mapování veverky obecné v okolí školy a bydliště? Jak? 2) Podařilo se získat od žáků údaje o výskytu veverek? Kolik údajů a od kolika žáků? 8

9 Hodnotící kritéria: U příspěvků bude hodnoceno: - úspěšnost projektu výsledky mapování veverek ve spolupráci se žáky - tvůrčí, zajímavé a nové přístupy ve výuce - časová náročnost zpracování výukového materiálu - propojení předmětů (mezioborový přístup) a výuky v jednotlivých ročnících v rámci projektu - mezitřídní spolupráce, podpora kooperativní a projektové výuky - vypracování konečného hodnocení a evaluace projektu Podmínky odevzdání soutěžních příspěvků: Výukový materiál může být zpracován ve formátech: 1) Pracovní list (formát.doc,.pdf,.jpg) 2) Prezentace (.ppt) 3) Film-video (.wmv,.mpeg,.avi) Použité informace, fotografie a videa mohou být staženy z internetu, nebo převzaty z odborné literatury, ale vždy s uvedením zdroje dat podle zákona o autorském právu. Soutěžní příspěvek je nutné odevzdat na CD či DVD opatřené soutěžním štítkem s podpisem autora!!! Soutěžní štítky naleznete na str tohoto manuálu, nebo jsou ke stažení na stránkách Metodická podpora soutěžícím pedagogům: Zájemcům zašle Ornita pilotní ukázkovou práci na téma Veverka známá i neznámá v kategorii: Školní projekt Deset oříšků veverky Zrzečky pro 1. stupeň (2. třída). Pomůcky: pracovní listy pro napříč všemi vyučovacími předměty (28 listů, formát pdf ) + prezentace o průběhu realizace projektu (formát.ppt). V případě zájmu si ukázkový materiál vyžádejte na adrese: nebo telefonicky na čísle: pí. Voldřichová. Na uvedených kontaktech poskytujeme také konzultace všem zájemcům o účast v projektu. Dodací adresa: Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady Upozornění: CD / DVD doručené po termínu nebo neopatřené řádně vyplněným soutěžním štítkem bez podpisu zákonného zástupce autora budou muset být ze soutěže vyřazeny! Termín odevzdání: do

10 VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ MEDIÁLNÍ KATEGORIE Soutěžní štítek vyplňujte prosím hůlkovým písmem (2010/11) Jméno a příjmení autora: Věk: Třída: Adresa školy: Název díla: Formát zakroužkujte: a).ppt b).wmv c).mpeg d).avi Technické podrobnosti: a) u prezentace s automat. časováním uveďte celkový čas (min): b) u klikací prezentace počet snímků: Podpis autora: Autorský souhlas: Souhlasím, aby práce mého dítěte byla vystavena či jinak použita při propagačních akcích Občanského sdružení Ornita. Pozn.: Zaslané práce se autorům nevracejí. Datum: Podpis zákonného zástupce dítěte (autora): VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ PŘÍRODOVĚDNÁ KAT. Soutěžní štítek vyplňujte prosím hůlkovým písmem (2010/11) Jméno a příjmení autora: Věk: Třída: Adresa školy: Název díla: Formát zakroužkujte: a).ppt b).wmv c).mpeg d).avi Technické podrobnosti: a) u prezentace s automat. časováním uveďte celkový čas (min): b) u klikací prezentace počet snímků: Podpis autora: Autorský souhlas: Souhlasím, aby práce mého dítěte byla vystavena či jinak použita při propagačních akcích Občanského sdružení Ornita. Pozn.: Zaslané práce se autorům nevracejí. Datum: Podpis zákonného zástupce dítěte (autora): 10

11 VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ VÝTVARNÁ KATEGORIE Soutěžní štítek vyplňujte prosím hůlkovým písmem (2010/11) Jméno a příjmení autora: Věk: Třída: Adresa školy: Název díla: Formát originálu (š x v v cm): Výtvarná technika: U asambláží použitý materiál: Podpis autora: Autorský souhlas: Souhlasím, aby práce mého dítěte byla vystavena či jinak použita při propagačních akcích Občanského sdružení Ornita. Pozn.: Zaslané práce se autorům nevracejí. Datum: Podpis zákonného zástupce dítěte (autora): VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ FOTOGRAFICKÁ KAT. Soutěžní štítek vyplňujte prosím hůlkovým písmem (2010/11) Jméno a příjmení autora: Věk: Třída: Adresa školy: Název díla: Značka a typ fotoaparátu: Datum, čas a místo pořízení snímku: Podpis autora: Autorský souhlas: Souhlasím, aby práce mého dítěte byla vystavena či jinak použita při propagačních akcích Občanského sdružení Ornita. Pozn.: Zaslané práce se autorům nevracejí. Datum: Podpis zákonného zástupce dítěte (autora): 11

12 VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ KAT. PRO PEDAGOGY Soutěžní štítek vyplňujte prosím hůlkovým písmem (2010/11) Jméno a příjmení autora: Adresa školy: Název výukového materiálu: Určeno pro ročník: Rozsah příspěvku: Určeno pro předmět: 1) Malý rozsah příspěvku = vyučovací hodina 2) Větší rozsah příspěvku = školní projekt Pomůcky pro sestavení (zakroužkujte): 1) pracovní list (.doc,.pdf,.jpg) 2) prezentace (.ppt) 3) film-video (.wmv,.mpeg,.avi) Počet žáků zapojených do projektu: Počet žáků zapojených do evaluace projektu: Autorský souhlas: Souhlasím, aby mé dílo byla vystaveno či jinak použito při propagačních akcích občanského sdružení Ornita. Pozn.: Zaslané práce se autorům nevracejí. Datum Podpis autora: 12

13 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE VEVERKA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ Název školy:... Telefon: Adresa školy:... Ředitel/ka:... Telefon: Přihlašujeme se do soutěže Veverka známá i neznámá v kategorii: (nehodící se škrtněte, uveďte kontaktní osoby za vaši školu, které připravují soutěžní příspěvky v dané kategorii): mediální kontaktní osoba, telefon:... přírodovědné kontaktní osoba, telefon:... výtvarné kontaktní osoba, telefon:... fotografické kontaktní osoba, telefon:... pro pedagogy kontaktní osoba, telefon:... Potvrzujeme, že jsme obdrželi manuál k projektu Veverka známá i neznámá a byli jsme obeznámeni s pra vidly soutěže, se kterými souhlasíme. V Praze dne:... Podpis a razítko zástupce školy: Vyplněnou přihlášku zašlete em na adresu nebo poštou na adresu Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 58, Praha 2-Vinohrady

Projekt EVVO 2009/2010 TAJEMSTVÍ LESA

Projekt EVVO 2009/2010 TAJEMSTVÍ LESA Projekt EVVO 2009/2010 TAJEMSTVÍ LESA Projekt pořádaný Občanským sdružením Ornita Soutěž pro malé i velké pozorovatele přírody Organizuje: Občanské sdružení ORNITA Projekt finančně podpořilo: Hlavní město

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života

Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života příčiny ohrožení některých druhů dravců; Vztah člověka

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2011 Obsah: Úvod 3 Proč a jak učit mediální výchovu? 4 Mediální výchova podle MEDIA SETU 6 Mediální

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více