PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI"

Transkript

1 PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI Soutěž Fit s müsli je určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého kraje. Každý registrovaný žák může být členem pouze jednoho týmu. Soutěž se skládá ze čtyř etap. Každá etapa se hodnotí určitým počtem bodů. Body získané z prvních tří etap se sčítají, finále je hodnoceno samostatně. V průběhu soutěže nedochází k vyřazování týmů. Týmy jsou informovány o průběžných bodových výsledcích prostřednictvím webových stránek soutěže, kde mohou rovněž sledovat bodový stav ostatních týmů. Na jednotlivých etapách mohou žáci pracovat již dříve, než je termín začátku etapy, je pouze potřeba dodržovat datum ukončení dané etapy, tj. poslední možný den odevzdání úkolů. Jednotlivé úkoly budou týmy odevzdávat prostřednictvím systému LMS UNIFOR (odkaz pro přihlášení Při plnění úkolů v rámci jednotlivých etap je důležité myslet na to, že etapy na sebe navazují. 1. ETAPA VSTUPNÍ TEST Tým vyplní prostřednictvím systému LMS UNIFOR znalostní kvíz, který čítá 50 uzavřených otázek zaměřených na zemědělství, potravinářství a müsli tyčinky. Za každou správně zodpovězenou otázku získá tým jeden bod, přičemž body za špatnou odpověď nejsou odečítány. Otázky jsou sestaveny tak, aby si soutěžící byli schopni odpovědi případně dohledat. Na testu může tým pracovat i několik dní, důležitý je termín odevzdání. Po ukončení této etapy budou zveřejněny správné odpovědi a týmům budou připsány získané body. Počet bodů: max. 50 b Hodnotící kritéria: počet správných odpovědí Termín etapy: Termín hodnocení komisí:

2 2. ETAPA PRŮZKUM Tým žáků provede průzkum týkající se müsli tyčinek, které poskytne firma ÚSOVSKO FOOD a.s. Průzkum bude prováděn na základě povinného dotazníku (ke stažení na webových stránkách soutěže: a v systému LMS UNIFOR v sekci Soubory ke stažení příslušné k této etapě). Kromě povinných otázek dotazníku si můžete vymyslet tři další položky, které by vás při průzkumu zajímaly. V této části se kreativitě meze nekladou. Na začátek dotazníku je zapotřebí stručně doplnit, proč tým o vyplnění dotazníku žádá a na jeho konci poděkování respondentům za účast v průzkumu. Průzkum musí být zaměřen na osoby od 6 do 20 let. V rámci ochutnávky musíte vysledovat, která řada z dodaných müsli tyčinek je nejoblíbenější a jaký mají respondenti názor na popcornové tyčinky. Průzkum může probíhat kdekoliv např. ve škole, na veřejnosti (můžete oslovovat osoby na ulici) a jakýmkoliv způsobem osobně, prostřednictvím Facebooku, ovou korespondencí. Můžete se dotazovat také sourozenců, kamarádů apod. Čím aktivnější tým při průzkumu bude, tím lépe. V této části soutěže se hodnotí: počet získaných odpovědí (respondentů) množství získaných odpovědí je důležité pro třetí etapu soutěže, zejména při sestavování obchodního modelu, ochutnávka společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. na školy dodá müsli tyčinky, které budou mít všechny týmy stejné. Prostřednictvím ochutnávky musí týmy zjistit, které müsli tyčinky jsou nejvíce populární, co si myslí respondenti o popcornových tyčinkách a jak jim chutnají. Součástí ochutnávky je povinná fotodokumentace fotografie vložte do závěrečné zprávy. Místo, kde budete provádět ochutnávku, si můžete také zajímavě nazdobit, je na vás, čím zaujmete a nalákáte respondenty. forma závěrečné zprávy může mít max. 2 3 strany a musí obsahovat následující povinnou osnovu: o úvod o provedeném průzkumu, o počet respondentů, o počet dotazovaných mužů a žen, o průměrný věk respondentů, o jakým způsobem byl průzkum prováděn, o jaké informace se soutěžící při průzkumu dozvěděli a které příchutě müsli tyčinek respondentům nejvíce chutnaly,

3 o o vlastní postřehy, závěr. Závěrečnou zprávu odevzdají soutěžící ve formátu PDF a vloží ji do systému LMS UNIFOR. Společně se zprávou odevzdají i veškeré naskenované dotazníky, které zpracují do jednoho souboru taktéž ve formátu PDF. Pokud bude chtít tým pořídit videozáznam, musí jej nahrát na stránky školy, na YouTube apod. Do závěrečné zprávy uvede pouze odkaz, kde bude možno videozáznam najít. Počet bodů: max. 50 b Hodnotící kritéria: počet respondentů, přístup k průzkumu (ochutnávka) a kreativita, závěrečná zpráva Termín etapy: Termín hodnocení komisí: ETAPA NÁVRH SLOŽENÍ A OBALU MÜSLI TYČINKY A TVORBA OBCHODNÍHO MODELU Tato etapa v sobě zahrnuje tři dílčí části, kdy tým navrhne složení müsli tyčinky a její obal, to vše na základě předtím provedeného průzkumu. Důležitá je i tvorba obchodního modelu, to znamená, jakým způsobem by měla být tyčinka distribuována, za jakou cenu by se měla prodávat tak, aby bylo dosaženo zisku, a pro koho je müsli tyčinka určena cílová skupina (muži, ženy, děti, sportovci atd.). Dbejte na to, že při sestavování složení müsli tyčinky musíte dodržovat stanovenou gramáž, která se musí pohybovat v rozmezí g. Velikost müsli tyčinky musí mít délku mezi mm a její šířka může být: a) 25 mm, b) 32 mm, c) 45 mm. To samé platí i u návrhu obalu, který bude ve formě etikety, která se na vítěznou müsli tyčinku jen nalepí, proto je zapotřebí, aby její velikost byla navržena vždy o něco menší než samotná tyčinka. Pro tyčinky (kterékoliv délky) musí být délka etikety 100 mm. Pro jednotlivé müsli tyčinky budou šířky následující: a) pro šířku tyčinky 25 mm: šířka etikety 20 mm, b) pro šířku tyčinky 32 mm: šířka etikety 20 mm, c) pro šířku 45 mm: šířka etikety 30 mm. Vypracované dílčí části odevzdá tým prostřednictvím systému LMS UNIFOR.

4 Návrh složení müsli tyčinky o hodnotí se: nápaditost ingrediencí k výrobě tyčinky, originální kombinace surovin, použití regionální suroviny (jablka) Návrh obalu müsli tyčinky o hodnotí se: originalita názvu, originální grafické provedení, přehlednost a čitelnost (velikost a barva písma) Tvorba obchodního modelu o hodnotí se: cena müsli tyčinky (kalkulace nákladů), cílová skupina (muži, ženy, děti, sportovci atd.), hodnota pro zákazníka (proč by si měl tyčinku koupit), způsob distribuce, zisk, náklady na nákup surovin a obalů, výrobu, distribuci a marketing Počet bodů: max. 350 b Počet bodů složení: max. 150 b Počet bodů obal: max. 100 b Počet bodů obchodní model: max. 100 b Hodnotící kritéria složení: chuť, nápaditost ingrediencí k výrobě tyčinky, kombinace surovin Hodnotící kritéria obalu: originalita názvu, grafické provedení, velikost písma, barva Hodnotící kritéria obchodního modelu: cena müsli tyčinky, cílová skupina, hodnota pro zákazníka, náklady na nákup surovin a obalů, výrobu, distribuci a marketing Termín etapy: Termín hodnocení komisí:

5 4. ETAPA FINÁLE Do finále bude vybráno pět soutěžních týmů s nejvyšším celkovým počtem bodů získaných z etap 1 až 3. Výsledky týmů budou prezentovány před porotou. Každý tým vytvoří prezentaci v PowerPointu, kdy bude mít maximálně 7 minut na to, aby představil porotě průběh 2. a 3. etapy. Sdělí, jakým způsobem byl uskutečněn průzkum, co bylo jeho cílem a k jakým došel závěrům. Dále uvede, jak tým postupoval při návrhu složení müsli tyčinky, jak vznikal návrh obalu a představí obchodní model. Součástí finále bude i návštěva výroby müsli tyčinek ve firmě ÚSOVSKO FOOD a.s. Počet bodů: maximum bodů stanoví porota (body z finále se nesčítají s body z etap 1 3) Hodnotící kritéria: délka prezentace, postup a zpracování dosažených výsledků, forma a rozmanitost prezentace (součástí prezentace mohou být obrázky, fotografie, video), celkový projev Místo konání finále: ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina č. 33, Úsov Termín etapy: Termín hodnocení komisí: VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ Vítězný tým získá Kč a ÚSOVSKO FOOD a.s. mu vyrobí vítězné müsli tyčinky! Týmy umístěné na 2. a 3. místě získají hodnotné ceny. Slavnostní vyhlášení tří nejúspěšnějších týmů se uskuteční v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Termín konání:

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 IČO: 48136450

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015

Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015 Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015 Okresní agrární komora Třebíč Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina zpřesňují pravidla,

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL (Pravidla a návod k uspořádání) V. vydání Platnost od 26. 9. 2012 PRAHA 2012 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL OBSAH 1. Úvod... 3 2. Definice pojmů

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

I. Činnosti související se založením firmy

I. Činnosti související se založením firmy I. Činnosti související se založením firmy Studenti kromě teoretického ekonomického vzdělání mají možnost vyzkoušet si činnost ve skutečné firmě již během studia. Již dlouhá léta existuje nezisková organizace

Více