ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS

2 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce Výrobky dodávané na trh, velikost trhu, hodnota a ceny Struktura trhu, distribuční kanály Marketing potravin pro sportovce... 5 Pochopení ze strany spotřebitelů a spotřební návyky Přehled platných právních předpisů o potravinách pro sportovce ke dni 20. července Potraviny pro sportovce klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu Potraviny pro sportovce klasifikované jako potraviny pro běžnou spotřebu, které spadají pod příslušné horizontální předpisy potravinového práva... 8 Změny zavedené nařízením o potravinách pro určité skupiny... 9 Shrnutí otázek souvisejících s potravinami pro sportovce v období po 20. červenci Aspekty bezpečnosti potravin Aspekty informací pro spotřebitele Aspekty týkající se složení Aspekty související s oznámením, jež vyžadují příslušné vnitrostátní orgány Další aspekty Shrnutí postojů příslušných vnitrostátních orgánů a zainteresovaných stran Závěr

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce 1. ÚVOD Cílem této zprávy je splnit povinnost, kterou Komisi ukládá článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (dále jen nařízení o potravinách pro určité skupiny ) 1. Podle tohoto článku je Komise povinna po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je, či není nezbytné přijmout ustanovení o potravinách určených pro sportovce (dále jen potraviny pro sportovce ). Požadavek na předložení této zprávy souvisí s tím, že nařízení o potravinách pro určité skupiny s účinností ode dne 20. července 2016 zrušilo rámec pro potraviny určené pro zvláštní výživu 2. Tento rámec stanovila směrnice Rady 3 v roce 1989 a doplnila jej přepracovaná směrnice 2009/39/ES. Potraviny pro sportovce lze v současnosti klasifikovat buď 1) jako potraviny určené pro zvláštní výživu podle směrnice 2009/39/ES, nebo 2) jako potraviny pro běžnou spotřebu, které jsou regulovány příslušnými horizontálními předpisy potravinového práva. Do oblasti působnosti nařízení o potravinách pro určité skupiny nejsou potraviny pro sportovce zahrnuty, neboť toto nařízení se zaměřuje na potraviny pro určité zranitelné skupiny spotřebitelů. Jelikož tedy potraviny pro sportovce již nebudou patřit do kategorie potravin určených pro zvláštní výživu, bude tento druh potravin počínaje dnem 20. července 2016 regulován výlučně horizontálními předpisy potravinového práva. Tato zpráva se zabývá možnými důsledky změny statusu potravin pro sportovce. Vychází z průzkumu trhu, který v době od ledna 2015 do června 2015 provedlo Konsorcium pro hodnocení potravinového řetězce (Food Chain Evaluation Consortium) (průzkum FCEC) 4. Tento průzkum obsahuje podrobnější informace o poznatcích, které jsou předkládány v této zprávě. V souvislosti s přípravou této zprávy byla provedena konzultace s příslušnými orgány členských států a dalšími zainteresovanými stranami. Evropská komise konzultovala s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), který v souvislosti s potravinami pro sportovce poskytl vědeckou a technickou pomoc 5. Úřad EFSA pořídil výtah ze stávajícího vědeckého poradenství Úř. věst. L 181, , s. 35. Úř. věst. L 124, , s. 21. Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 186, , s. 27). Study on food intended for Sportspeople Final Report (Průzkum týkající se potravin určených pro sportovce Závěrečná zpráva) Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) EFSA, Technical report on Scientific and technical assistance on food intended for sportspeople, approved on (Technická zpráva o vědecké a technické pomoci týkající se potravin určených pro sportovce, schválená dne ) 3

4 v oblasti výživových a zdravotních tvrzení a výživových referenčních hodnot pro dospělé, které jsou vhodné pro sportovce, a informoval Komisi, že se jeho následné poradenství neliší od doporučení obsažených ve zprávě Vědeckého výboru pro potraviny z roku 2001 o složení a specifikaci potravin určených pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce TRH POTRAVIN PRO SPORTOVCE Potraviny pro sportovce nejsou v právních předpisech EU nijak definovány. Pro účely této zprávy byly, také s ohledem na analýzu obsahu průzkumu FCEC, použity tyto definice: potraviny pro sportovce: veškeré potravinářské výrobky se zaměřením na sportovce, bez ohledu na to, podle kterého právního předpisu EU jsou uváděny na trh, sportovci: osoby, které se věnují sportu jednou týdně nebo častěji 7, konzumenti na základě životního stylu: osoby, které se věnují sportu méně než jednou týdně nebo se mu nevěnují vůbec Výrobky dodávané na trh, velikost trhu, hodnota a ceny Různé zainteresované strany a vědecké subjekty zavedly v průběhu let různé způsoby třídění potravin pro sportovce do kategorií pro své účely 9. S ohledem na tyto kategorizace a na současný trh vymezil průzkum FCEC 10, 11 tyto tři kategorie potravin pro sportovce: 1) nápoje pro sportovce; 2) výrobky podporující tvorbu svalstva a regeneraci po výkonu (na bázi bílkovin) a 3) výrobky zvyšující využití energetických zdrojů a výkonnost a výrobky pro průběžné doplňování látek u sportovců. Trh výživy a nápojů pro sportovce v EU měl v roce 2014 hodnotu 3,07 miliardy EUR (maloobchodní hodnota) 12, 13. Trh potravin pro sportovce na úrovni EU v období od roku 2009 do roku 2014 vzrostl o 11,2 %, což odpovídalo složené roční míře růstu ve výši 2,2 %. Tento růst byl způsoben hlavně výrobky na bázi bílkovin, jejichž trh za toto období vzrostl o 68 %. Trh výrobků zvyšujících využití Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny ze dne dospěla k závěru, že základním požadavkem výživy pro atlety je koncepce dobře vyvážené stravy. Dále vysvětlila, že s ohledem na zvýšenou svalovou námahu ( ) mohou být pro jedince užitečné zvláštní potraviny a složky potravin nad rámec výživových doporučení pro obecnou populaci a poskytla některá doporučení, pokud jde o povahu a základní složení potravin pro sportovce ( Pro účely spotřebitelského průzkumu definice sportovců obsahovala požadavek na konzumaci potravin pro sportovce alespoň jednou za poslední rok, Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl , tabulka 3.1. Existují některé případy hraničních výrobků, které mohou používat sportovci a mohou vzbuzovat dojem, že jsou v zájmu sportovců. Protože však jsou zaměřeny na obecnou populaci, nebyly takové hraniční výrobky při analýze trhu v souvislosti s tímto průzkumem FCEC považovány za potraviny pro sportovce, Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC na základě údajů Euromonitoru, oddíl Největšími trhy z členských států byly: 1) Spojené království (732 milionů EUR), 2) Španělsko (491 milionů EUR), 3) Německo (452 milionů EUR), 4) Itálie (358 milionů EUR), 5) Švédsko (185 milionů EIR), 6) Nizozemsko (153 milionů EUR) a 7) Francie (128 milionů EUR), Průzkum FCEC na základě údajů Euromonitoru, oddíl

5 energetických zdrojů a výkonnost vzrostl o 54 %, zatímco trh nápojů pro sportovce poklesl o 8 % 14. Na základě míry inovací na úrovni EU 15 lze odhadnout, že na trhu existuje něco mezi 20 tisíci a 30 tisíci potravinářských výrobků pro sportovce, přičemž největší počet výrobků je v kategorii potravin pro sportovce na bázi bílkovin 16. Vyjádřeno v tržní hodnotě v rámci EU, 61 % všech potravin pro sportovce patří do kategorie nápojů pro sportovce, 26 % jsou výrobky na bázi bílkovin a 13 % výrobky zvyšující využití energetických zdrojů a výkonnost 17. Spotřebitelské ceny potravin pro sportovce jsou napříč různými distribučními kanály víceméně stejné. Avšak velkoobchodní cena, za kterou výrobce prodává do různých distribučních kanálů, se může výrazně lišit. Nejdražší kategorií jsou jednoznačně výrobky podporující tvorbu svalstva a regeneraci po výkonu (na bázi bílkovin), poté následují výrobky pro zvyšování výkonnosti a výrobky pro průběžné doplňování látek u sportovců. Nejméně nákladnou kategorií potravin pro sportovce jsou nápoje pro sportovce Struktura trhu, distribuční kanály Z poznatků vyplývá, že na trhu nápojů pro sportovce dominují velké mezinárodní společnosti, a MSP 19 se zcela nebo hlavně zaměřují na výživu pro sportovce 20. Celkem 61,2 % konzumentů na základě životního stylu a 44,3 % sportovců považovalo za nejdůležitější distribuční kanál nápojů pro sportovce supermarkety / obchody se smíšeným sortimentem, poté následovaly sportovní supermarkety. Význam on-line kanálů a internetu při nákupu potravin pro sportovce není zatím velký, ale více je využívají konzumenti na základě životního stylu než sportovci 21. Dalšími distribučními kanály pro potraviny pro sportovce jsou například specializované obchody, lékárny a fitness centra Marketing potravin pro sportovce Bylo zjištěno, že jedním z nejvýznamnějších marketingových postupů v tomto odvětví jsou informace na štítku 23. Informace na štítku se mohou týkat 1) obchodního označení: jasný popis funkce výrobků (např. energetické tyčinky ); 2) značky a balení (např. použití fotografií sportovců); 3) jasných pokynů pro použití (např. během tělesné aktivity nebo po ní ); 4) složení a složek; 5) použití informací Průzkum FCEC, oddíl Bylo zjištěno, že nejvhodnější metoda pro odhadování počtu potravinářských výrobků určených pro sportovce na trhu je založena na inovacích. Podle dotázaných v rámci odvětví inovace na úrovni EU z hlediska nových výrobků představují mezi 8 % a 12 % z počtu výrobků na trhu v daném roce. ; Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl , tabulka 3.4. Průzkum FCEC, oddíl Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úř. věst. L 124, , s. 36. Průzkum FCEC, oddíl , tabulka Průzkum FCEC, oddíl 3.3.2, obrázek 3-7. Průzkum FCEC, oddíl Jiné marketingové postupy používané v souvislosti s potravinami pro sportovce jsou: sponzorování sportovních akcí, podpora ze strany známých sportovců, specializovaná reklama v tisku, hlavní sdělovací prostředky, ústní komunikace (world-of-mouth), internetový marketing a internetová komunikace, Průzkum FCEC, oddíl

6 jako vysokoenergetický, zdroj glukózy ; 6) použití informací naznačujících příznivé zdravotní účinky na sportovce vzhledem ke konkrétním vlastnostem výrobku. Sportovci a konzumenti na základě životního stylu označili za důležité tyto prvky na štítku: seznam složek, poté následují očekávané výsledky/účinky a návod k užívání, vedlejší účinky, varování před možným předávkováním a použití přírodních složek/postupů při přípravě 24. Tyto dvě skupiny uživatelů však mají při určování pořadí důležitosti uvedených informací poněkud rozdílné zájmy. Například pro sportovce je důležitější obdržet informace o očekávaných výsledcích nebo účincích výrobku, zatímco konzumenti na základě životního stylu se více zajímají o vedlejší účinky nebo použití přírodních složek POCHOPENÍ ZE STRANY SPOTŘEBITELŮ A SPOTŘEBNÍ NÁVYKY Sportovci a konzumenti na základě životního stylu se velmi liší mírou informovanosti o svých nutričních potřebách v souvislosti se sportovní aktivitou a znalostí o výrobcích a jejich vlastnostech 26. Čím je zamýšlené užívání určité potraviny pro sportovce obecnější, tím je používání rozšířenější v rámci různých skupin spotřebitelů 27. Sportovci konzumují více potravin pro sportovce v souvislosti se sportem než v souvislosti s jinými činnostmi 28 a jsou ochotni za takové výrobky utratit více než konzumenti na základě životního stylu 29. Opačný trend existuje u spotřeby, která nesouvisí se sportem nebo tělesnými aktivitami 30. Méně sportovců než konzumentů na základě životního stylu konzumuje potraviny pro sportovce v souvislosti s jinou fyzickou námahou než se sportem 31. Za hlavní důvody konzumace potravin pro sportovce obě skupiny spotřebitelů označily lepší využití energie a lepší regeneraci 32. Tyto důvody pro konzumaci ovšem nutně nemusí být zohledněny při zamýšlené konzumaci potravin pro sportovce, což platí zvláště pro konzumenty na základě životního stylu Seznam složek 28 %, očekávané výsledky/účinky 19 %, návod k užívání 18 %, vedlejší účinky 14 %, varování před možným předávkováním 13 % a použití přírodních složek/postupů při přípravě 9 %, Průzkum FCEC, oddíl 3.3.3, obrázek 3-8. Průzkum FCEC, oddíl 3.3.3, obrázek 3-9. Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl % sportovců konzumuje potraviny pro sportovce v souvislosti se sportovními aktivitami, zatímco u konzumentů na základě životního stylu je to pouze 15,6 %, Průzkum FCEC, oddíl , obrázek 3-3. Průzkum FCEC, oddíl ,7 % konzumentů na základě životního stylu nekonzumuje potraviny pro sportovce v souvislosti se sportem ani v souvislosti s tělesnou aktivitou, zatímco u sportovců je tomu tak v 16,1 % případů, Průzkum FCEC, oddíl , obrázek ,9 % sportovců uvedlo, že konzumují potraviny pro sportovce v souvislosti s jinou tělesnou námahou než sportem, ve srovnání s 26,7 % konzumentů na základě životního stylu, Průzkum FCEC, oddíl , obrázek 3-3. Přílohy průzkumu FCEC, Spotřebitelský průzkum, oddíl 6.5, obrázek % výrobků zvyšujících výkonnost a 14,6 % výrobků na bázi bílkovin konzumují konzumenti na základě životního stylu v souvislosti s wellness a péčí o zdraví. Jako nejdůležitější důvod spotřeby nápojů pro sportovce byly uvedeny chuťové preference (24 % konzumentů na základě životního stylu a 9,4 % sportovců; tato procenta potvrzují a ospravedlňují úsilí, které provozovatelé vynakládají na inovaci hlavně z hlediska chuti a příchutí). Chuťové preference uvedlo jako důvod konzumace energetických tyčinek pro sportovce 11,5 % konzumentů na základě životního stylu v porovnání s 4,8 % 6

7 Informace o konkrétních nutričních vlastnostech potravin pro sportovce a jejich příznivém účinku na zdraví sportovců mohou být poskytovány buď podle článku 9 směrnice 2009/39/ES jako povinný požadavek, je-li potravina pro sportovce zařazena do kategorie potravin určených pro zvláštní výživu, nebo jako schválené tvrzení podle nařízení (ES) č. 1924/ , jestliže je potravina pro sportovce zařazena do kategorie potravin pro běžnou spotřebu a je regulována horizontálními předpisy potravinového práva. Spotřebitelé tudíž obvykle nemají možnost zjistit, podle kterého právního předpisu jsou takové informace poskytovány a zda tvrzení bylo schváleno podle postupu stanoveného v nařízení (ES) č. 1924/2006, či nikoli 35. Ze zjištění spotřebitelského průzkumu vyplývá, že důvěra spotřebitelů k neschváleným tvrzením není nižší než důvěra ke schváleným tvrzením 36. Ačkoli bylo na základě spotřebitelského průzkumu zjištěno, že informace o očekávaných výsledcích nebo účincích potravin na sportovce jsou pro sportovce důležité 37, vliv přítomnosti tvrzení při nákupu potravin pro sportovce lze zpochybnit PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ O POTRAVINÁCH PRO SPORTOVCE KE DNI 20. ČERVENCE 2016 Potraviny pro sportovce musí být v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 178/ (takzvané obecné potravinové právo ). Avšak v důsledku toho, že je možné potraviny pro sportovce klasifikovat buď 1) jako potraviny určené pro zvláštní výživu podle směrnice 2009/39/EC do 20. července 2016, kdy bude tato směrnice zrušena, nebo 2) jako potraviny pro běžnou spotřebu, jež jsou regulovány horizontálními předpisy potravinového práva, přistupují členské státy k potravinám pro sportovce různým způsobem. Některé členské státy vyžadují oznámení potravin pro sportovce klasifikovaných jako potraviny určené pro zvláštní výživu v souladu se směrnicí 2009/39/ES a stanovily další zvláštní pravidla (např. definování, složení, označování). U potravin pro sportovce, které nejsou klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu a jsou regulovány horizontálními předpisy, mohou členské státy vyžadovat oznámení na vnitrostátní úrovni podle právních předpisů o obohacených potravinách a doplňcích stravy Potraviny pro sportovce klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu Potraviny pro sportovce lze klasifikovat jako potraviny určené pro zvláštní výživu, jestliže jsou v souladu s definicí stanovenou ve směrnici 2009/39/ES. Takové potraviny jsou definovány jako potraviny, které 1) mají zvláštní složení nebo jsou výsledkem výrobního procesu; 2) jsou jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou sportovců, kteří tyto výrobky konzumují hlavně v souvislosti se zvýšením příjmu energie (27 %) a regenerace (24 %), přílohy průzkumu FCEC, Spotřebitelský průzkum, oddíl 6,5, obrázek 6-9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, , s. 9). Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl 3.3.3, Průzkum FCEC, přílohy, Spotřebitelský průzkum, oddíl 6.10, tabulka 6.3. Průzkum FCEC, oddíl 3.3.3, obrázek 3-9. Průzkum FCEC, přílohy, Spotřebitelský průzkum, oddíl 6.11, tabulka 6.4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, , s. 1). Průzkum FCEC, oddíl

8 spotřebu; 3) jsou vhodné pro nutriční účely jim připisované a 4) jsou uváděny na trh s poukazem na tuto vhodnost. Článek 3 směrnice 2009/39/ES stanoví obecný požadavek, že dotyčné výrobky musí být takové podstaty nebo složení, aby byly vhodné pro zvláštní výživu, ke které jsou určeny. Článek 4 směrnice 2009/39/ES požaduje přijmout v jejím rámci další zvláštní směrnice pro určité skupiny potravin pro zvláštní výživu, mimo jiné pro potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce. V období od roku 1989, kdy byl zaveden pojem potravin určených pro zvláštní výživu, však žádná taková zvláštní pravidla pro potraviny pro sportovce přijata nebyla. V důsledku toho, jestliže jsou takové výrobky klasifikovány jako potraviny určené pro zvláštní výživu, musí být v souladu pouze s obecnějšími pravidly směrnice 2009/39/ES. Článek 9 směrnice 2009/39/ES požaduje, jako obecné pravidlo, aby potraviny určené pro zvláštní výživu byly v souladu s požadavky směrnice 2000/13/ES na označování potravin, jejich obchodní úpravu a související reklamu 41 (směrnice 2000/13/ES byla nahrazena nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 42 ). Některé specifické požadavky na označování a složení těchto výrobků byly navíc stanoveny ve směrnici 2009/39/ES; tyto požadavky budou podrobně analyzovány v kapitole 6 této zprávy. Za kontrolu souladu potravin určených pro zvláštní výživu s ustanoveními směrnice 2009/39/ES jsou odpovědné příslušné vnitrostátní orgány. 4.2 Potraviny pro sportovce klasifikované jako potraviny pro běžnou spotřebu, které spadají pod příslušné horizontální předpisy potravinového práva Jestliže potraviny pro sportovce nejsou klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu, musí být možná v souladu s příslušnými požadavky následujících horizontálních opatření potravinového práva: 1) nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin; 2) nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin 43 (takzvané obohacené potraviny ); 3) nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům; 4) směrnice 2002/46/ES o doplňcích stravy 44 a 5) nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin 45 (nařízení bude s platností od 1. ledna 2018 zrušeno podle nařízení (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách 46 ). Ve srovnání s právním rámcem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, , s. 29). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, , s. 18). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, , s. 26). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, , s. 51). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, , s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách (Úř. věst. L 327, , s. 1). 8

9 směrnice 2009/39/ES existují rozdíly ohledně toho, jakým způsobem lze poskytovat spotřebiteli informace a které informace poskytovat, a pokud jde o složení dotyčných výrobků. Tyto rozdíly budou podrobně analyzovány v kapitole 6 této zprávy. 5. ZMĚNY ZAVEDENÉ NAŘÍZENÍM O POTRAVINÁCH PRO URČITÉ SKUPINY Komise v roce 2011 přijala legislativní návrh ke zjednodušení právního rámce pro potraviny určené pro zvláštní výživu 47. Cílem tohoto návrhu bylo zrušit pojem potravin určených pro zvláštní výživu zrušením směrnice 2009/39/ES, včetně zvláštních směrnic přijatých v rámci tohoto právního rámce, a nahradit jej novým rámcem, který se bude vztahovat pouze na potraviny pro určité zranitelné skupiny spotřebitelů, u nichž jsou zvláštní složení a pravidla informování opodstatněné. Tato změna měla význam zejména z hlediska potravin pro sportovce, neboť často bylo velmi obtížné pochopit, zda konkrétní potravinový výrobek má být považován za potravinu určenou pro zvláštní výživu sportovců, nebo za potravinu pro běžnou spotřebu obohacenou o určité živiny se zdravotním tvrzením zaměřeným na sportovce. To také vedlo k situacím, kdy přicházely zprávy o zneužívání rozdílů v předpisech (tzv. legislation shopping), kdy si provozovatelé zvolili, že se budou řídit buď směrnicí 2009/39/ES, nebo jinými horizontálními předpisy potravinového práva, popsanými v kapitole 4 bodě 4.2, podle toho, co pro ně bylo pohodlnější. Na základě posouzení dopadů, které provedla Komise v rámci přípravy svého návrhu, byly potraviny pro sportovce z jeho oblasti působnosti vyloučeny 48. Návrh tak předpokládal, že potraviny pro sportovce, které byly dosud uváděny na trh podle směrnice 2009/39/ES, by po 20. červenci 2016, kdy nabude účinnosti nařízení o potravinách pro určité skupiny, měly být v souladu s jinými příslušnými horizontálními předpisy potravinového práva EU. 6. SHRNUTÍ OTÁZEK SOUVISEJÍCÍCH S POTRAVINAMI PRO SPORTOVCE V OBDOBÍ PO 20. ČERVENCI 2016 Tato kapitola předkládá podrobnou analýzu toho, jak by potraviny pro sportovce, v současnosti klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu, byly dotčeny podle horizontálních předpisů potravinového práva za nepřítomnosti zvláštních právních předpisů po 20. červenci 2016 (až bude zrušena směrnice 2009/39/ES) a zda existuje potřeba zvláštních právních předpisů pro dotčené výrobky. U potravin pro sportovce, které jsou v současnosti považovány za potraviny pro běžnou spotřebu a spadají pod příslušná horizontální pravidla potravinového práva, by nedošlo k žádné změně. 6.1 Aspekty bezpečnosti potravin Článek 14 obecného potravinového práva vyžaduje, aby potravina nebyla uvedena na trh, není-li bezpečná, a stanoví požadavky pro rozhodování o tom, zda potravina je, nebo není bezpečná. Podle článku 17 obecného potravinového práva je zajištění souladu s těmito ustanoveními povinností provozovatelů potravinářských podniků a Evropská komise, 2011, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely, KOM(2011) 353. Pracovní dokument útvarů Komise, Posouzení dopadů, Průvodní dokument k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely, 9

10 za dodržování jsou odpovědné členské státy. Tato ustanovení platí pro potraviny pro sportovce již nyní, stejně jako platí pro všechny ostatní potraviny. U potravin pro sportovce, které jsou v současnosti klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu, vzhledem k tomu nedojde poté, co se budou řídit horizontálními předpisy potravinového práva, k žádným změnám, pokud jde o obecné bezpečnostní požadavky. 6.2 Aspekty informací pro spotřebitele Potraviny pro sportovce, které jsou v současnosti klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu, musí splňovat další a zvláštní požadavky na informace ve srovnání s potravinami pro sportovce, které jako takové klasifikované nejsou. Po 20. červenci 2016 lze vývoj u potravin pro sportovce popsat následujícím způsobem. Informace o zvláštních nutričních vlastnostech potravin pro sportovce a o jejich vhodnosti Podle článku 9 směrnice 2009/39/ES je povinné uvádět zvláštní nutriční vlastnosti a zvláštnosti složení nebo zvláštní výrobní proces, který dodává výrobku jeho zvláštní nutriční vlastnosti. Směrnice 2009/39/ES navíc vyžaduje, aby potraviny určené pro zvláštní výživu byly uváděny na trh s poukazem na jejich vhodnost pro nutriční účely jim připisované. Takové údaje podle směrnice 2009/39/ES mohou poukazovat na nutriční a zdravotní prospěšnost, avšak nevyžaduje se pro ně žádné povolení. Po 20. červenci 2016 bude nutné informace pro spotřebitele o potravinách pro sportovce poskytovat v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011. Informace, na něž se vztahuje definice výživových a zdravotních tvrzení dobrovolně uváděných u takových výrobků, budou navíc muset být v souladu s nařízením (ES) č. 1924/2006. V důsledku toho bude povoleno používat u potravin pro sportovce pouze výživová a zdravotní tvrzení schválená podle uvedeného nařízení. V současnosti již existuje sedm schválených zdravotních tvrzení, která jsou zaměřena na sportovce, a několik dalších zdravotních tvrzení, jež mohou být relevantní 49, 50. Zdravotní tvrzení zaměřená na sportovce by měla být podpořena vědeckými důkazy specifickými pro tuto cílovou skupinu, a nikoli pro obecnou populaci. Existují látky, u nichž tvrzení schválena nebyla 51, někdy i přes příznivý závěr úřadu EFSA 52, že dotyčný výrobek má příznivý účinek na sportovce, protože se mělo za to, že z hlediska zdravotní politiky není tvrzení příznivé pro obecnou populaci (např. s vysokým obsahem sodíku ). Informace o určení potravin pro sportovce a jejich zamýšleném použití Směrnice 2009/39/ES požaduje, aby potraviny, jež spadají do její oblasti působnosti, vedle uvedení jejich zvláštních nutričních vlastností, byly určeny pro zvláštní výživu a aby byly jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu. Na základě toho Průzkum FCEC, oddíl Tvrzení o kofeinu mající význam pro sportovce je nyní předmětem diskusí. Komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie EFSA, 2011, Vědecké stanovisko k seznamu zdravotních tvrzení podle čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006, EFSA Journal 2011;9(4):2054; Komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie EFSA, 2015, Vědecké stanovisko k bezpečnosti kofeinu, EFSA Journal 2015:13(5):4102. Průzkum FCEC, oddíl Vědecká a technická pomoc EFSA týkající se potravin určených pro sportovce, , 10

11 provozovatelé tyto výrobky označují jako potraviny pro sportovce nebo výrobky vhodné pro sportovní aktivitu a uvádějí návody k použití, v nichž specifikují vhodné užívání výrobků (například před výkonem, během výkonu nebo po něm). V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 musí být povinně uveden název potraviny a musí to být její zákonný název, udělený na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni, nebo pokud takový název neexistuje, vžitý název potraviny nebo, pokud se vžitý název nepoužívá, popisný název. Toto ustanovení by se použilo na označení potravina pro sportovce. Pokud jde o návod k použití, čl. 9 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) č. 1169/2011 vyžaduje jeho povinné uvedení v případě potraviny, kterou by bez takové informace bylo pro spotřebitele obtížné správně konzumovat. Návody k použití, jak je stanoveno v čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011, musí být uvedeny takovým způsobem, aby umožnily náležité používání potraviny. Kromě toho lze poskytnout spotřebiteli také dobrovolné informace o potravině v souladu s kapitolou V nařízení (EU) č. 1169/ Aspekty týkající se složení Jak bylo objasněno v kapitole 4 bodě 4.1 této zprávy, potraviny určené pro zvláštní výživu musí v současnosti splňovat obecný požadavek, že jejich složení musí být takové, aby byl výrobek vhodný pro zvláštní výživu, pro kterou je určen. V rámci směrnice 2009/39/ES nařízení (ES) č. 953/ uvádí ve své příloze určité kategorie látek, které lze pro účely zvláštní výživy přidávat do určitých potravin určených pro zvláštní výživu, včetně potravin pro sportovce. Nejsou však stanovena žádná konkrétní ustanovení, pokud jde o hodnoty těchto látek, pokud jsou přidávány. Vzhledem k tomu, že pro potraviny pro sportovce klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky na jejich složení, platí v souvislosti s jejich složením pouze výše uvedené požadavky. Po 20. červenci 2016 potravina pro sportovce klasifikovaná jako potravina určená pro zvláštní výživu bude podle horizontálních předpisů potravinového práva považována buď za doplněk stravy, pokud spadá pod definici směrnice 2002/46/ES, nebo v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006 za obohacenou potravinu. V případě obohacené potraviny stanoví čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 1925/2006, že vitaminy a minerální látky přidané do potraviny by měly být přítomny alespoň ve významném množství, je-li stanoveno v nařízení (EU) č. 1169/2011. Do potravin pro sportovce jsou vitaminy a minerální látky někdy přidávány v menší míře, než je významné množství, aby se zajistilo, že složení výrobku nejlépe vyhovuje požadavkům těla při provádění konkrétní sportovní činnosti. V této souvislosti je třeba brát v úvahu, že nařízení (ES) č. 1925/2006 poskytuje v odůvodněných případech možnost udělení výjimky z požadavku na významné množství pro určité kategorie potravin. Existuje proto dostatečný základ podle nařízení (ES) č. 1925/2006, který by umožnil, aby potraviny pro sportovce nyní klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu mohly po 20. červenci 2016 i nadále obsahovat méně než významné množství vitaminů a minerálních látek. Pokud jde o přidání jiných látek než vitaminů a minerálních látek, v oblasti obohacených potravin podle nařízení (ES) č. 1925/2006 a v oblasti doplňků stravy podle směrnice 2002/46/ES nedošlo až dosud k žádné harmonizaci. Členské státy 53 Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 269, , s. 9). 11

12 mají tudíž možnost zavést v tomto směru vnitrostátní pravidla, a to v souladu s články 34 až 36 Smlouvy o fungování Evropské unie 54, stejně jako u jakýchkoli jiných potravinářských výrobků, které jsou dnes klasifikovány jako doplňky stravy nebo obohacené potraviny. Pokud členské státy zamýšlejí taková pravidla přijmout, použijí se články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1925/2006. Podobná situace existuje, pokud jde o maximální množství vitaminů a minerálních látek, kdy ani zde nedošlo k harmonizaci. Po 20. červenci 2016, kdy potraviny pro sportovce dříve klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu budou spadat pod horizontální předpisy, budou potraviny pro sportovce regulovány takovýmito vnitrostátními ustanoveními. 6.4 Aspekty související s oznámením, jež vyžadují příslušné vnitrostátní orgány Ustanovení čl. 11 odst. 1 směrnice 2009/39/ES vyžaduje oznámení u potravin určených pro zvláštní výživu, které nepatří do některé ze skupin uvedených v příloze I této směrnice. Příloha I vyjmenovává tyto konkrétní skupiny potravin určených pro zvláštní výživu, pro které bylo nutné stanovit zvláštní ustanovení. Potraviny pro sportovce jsou v této příloze uvedeny, avšak nebyla k nim přijata žádná zvláštní pravidla. Z tohoto důvodu členské státy zavedly, pokud jde o oznamování, různé přístupy, přičemž některé to u potravin pro sportovce klasifikovaných jako potraviny určené pro zvláštní výživu vyžadují, a některé nikoli. Po 20. červenci 2016 potraviny pro sportovce dříve klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu budou muset být v souladu s horizontálními předpisy pro doplňky stravy nebo pro obohacené potraviny. U doplňků stravy a obohacených potravin mohou členské státy vyžadovat oznámení pro účely sledování. To, zda u potravin pro sportovce dříve klasifikovaných jako potraviny určené pro zvláštní výživu bude vyžadováno případné nové oznámení, či nikoli, bude záviset na rozhodnutí členských států. Lze v tomto směru očekávat rozdíly; je však třeba poznamenat, že již v souvislosti se směrnicí 2009/39/ES není oznámení považováno za významnou administrativní zátěž pro provozovatele Další aspekty Po 20. červenci 2016 budou mít všechny potraviny pro sportovce stejné právní postavení. To by podpořilo hospodářskou soutěž mezi výrobci a současně by to také pozitivně ovlivnilo konkurenceschopnost dotyčného odvětví. To může mít příznivý účinek na ceny potravin pro sportovce. Mohly by se však vyskytnout některé nepříznivé důsledky pro konkurenceschopnost konkrétního odvětví výrobců potravin pro sportovce, kteří v současnosti působí podle směrnice 2009/39/ES a kteří by mohli ztratit své zvláštní postavení. Náklady na nové označení a nové oznámení (bude-li povinnost takového oznamování zavedena) nebudou významné, ale mohou vzniknout dodatečné náklady vyplývající z určitého přeformulování potravin pro sportovce považovaných nyní za potraviny určené pro zvláštní výživu, tak aby byly v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1925/ , 57, 58. Dodatečné náklady u potravin pro sportovce, které jsou Úř. věst. C 326, , s. 47. Průzkum FCEC, oddíl Provozovatelé uvedli jednorázové náklady spojené s přeznačením potravin pro sportovce, které byly dříve uváděny na trh jako dietetické potraviny. Bylo také uvedeno, že provozovatelé své výrobky čas od času přeznačují, Průzkum FCEC, oddíl

13 v současnosti uváděny na trh podle směrnice 2009/39/ES, lze očekávat také v souvislosti se žádostmi o schválení zdravotních tvrzení. Změny postupů příslušných orgánů při vymáhání ve srovnání se současnou situací se neočekávají SHRNUTÍ POSTOJŮ PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ A ZAINTERESOVANÝCH STRAN Většina příslušných vnitrostátních orgánů se domnívá, že stávající horizontální předpisy potravinového práva jsou pro regulaci potravin pro sportovce zcela přiměřené nebo velmi přiměřené 60. Šest příslušných vnitrostátních orgánů uznává potřebu zvláštních pravidel pro potraviny pro sportovce 61. Provozovatelé se v postoji k otázce, zda jsou pro potraviny pro sportovce nezbytné zvláštní právní předpisy, nebo zda by potraviny pro sportovce měly spadat pod horizontální předpisy potravinového práva, zjevně různí 62. Jedna průmyslová skupina, která je pro zavedení zvláštních ustanovení, by chtěla zavedením zvláštní definice potravin pro sportovce, požadavků na jejich složení a informačních požadavků zajistit, aby tyto potravinářské výrobky byly jasně rozpoznatelné od běžných potravin. Podle této skupiny za stávajících horizontálních předpisů potravinového práva není možné zaručit kvalitu výrobku, včetně jeho bezpečnosti a vhodnosti pro cílovou skupinu a řádného informování o potravinách pro sportovce, zejména pokud jde o nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních. Postoj vyjádřený touto skupinou uvádí, že by to odrazovalo od inovací, neboť provozovatelé by možná nebyli schopni zajistit schválení nových zdravotních tvrzení 63. Jiná průmyslová skupina naopak soudí, že platné horizontální předpisy potravinového práva jsou pro řízení různých aspektů (např. bezpečnost potravin, složení potravin a informace o potravinách) souvisejících s potravinami pro sportovce dostatečné a že nepřítomnost zvláštních právních předpisů zabraňuje zneužívání rozdílů v předpisech. Podle jejich názoru potraviny pro sportovce nejsou zaměřeny na konkrétní skupiny zranitelných osob, ale jsou určeny širokému okruhu populace provádějícímu sportovní činnosti pro různé účely (např. atletům pro profesní účely, konzumentům na základě životního stylu a rekreačním uživatelům pro účely zdraví a dobré kondice). Tato skupina provozovatelů se domnívá, že zavedení zvláštních pravidel, včetně definice potravin pro sportovce, by mohlo vést k nadměrné regulaci, což by negativně ovlivnilo inovace 64. Tato skupina provozovatelů je však toho názoru, že některé konkrétní aspekty, zejména pokud jde Potřeba přeformulování by mohla též vyplynout z některých vnitrostátních ustanovení, např. o maximálním obsahu vitaminů a minerálních látek v doplňcích stravy, které se budou na potraviny pro sportovce vztahovat až poté, co bude směrnice 2009/39/ES zrušena, Průzkum FCEC, oddíl Takové náklady by mohly mít vyšší poměrný dopad na MSP než na velké hráče, Průzkum FCEC, oddíl Na základě průzkumu provedeného u příslušných vnitrostátních orgánů bylo zjištěno, že 41 % z nich nepředpokládá v rámci této možnosti žádné změny postupů při vymáhání, 18 % předpokládá pouze menší změny. Osm příslušných orgánů (36 % dotázaných) předpokládá v souvislosti s touto možností mírné změny a jeden z nich větší změny, Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl Tyto rozdíly lze pozorovat v rámci celého průzkumu FCEC. Průzkum FCEC, oddíl Průzkum FCEC, oddíl

14 o výživová a zdravotní tvrzení, nejsou v horizontálních předpisech potravinového práva dostatečně zohledněny. Provozovatelé potravinářských podniků jsou zajedno v tom, že právní předpisy, ať jsou horizontální, nebo zvláštní povahy, by měly umožnit přiměřené poskytování příslušných informací o potravinách pro sportovce se zvláštním zaměřením na nutriční vlastnosti a zamýšlené použití. Shoda existuje i v tom, že některá opatření zavedená na vnitrostátní úrovni, například v souvislosti s doplňky stravy a obohacenými potravinami, mohou vést k překážkám na vnitřním trhu a nepříznivě by ovlivnila přeshraniční obchod v EU 65. Je třeba rovněž poznamenat, že provozovatelé potravinářských podniků vznesli otázku používání dopingových látek. Tato otázka se však netýká evropských právních předpisů v oblasti potravin a měla by být řešena na základě mezinárodních a dobrovolných norem ZÁVĚR Existují jasné známky nasvědčující tomu, že sport se stal běžnou součástí života obecné populace. Osoby, které se věnují sportovním aktivitám, tak lze sotva označit za zvláštní zranitelnou skupinu spotřebitelů, ale spíše za cílovou skupinu obecné populace, která je v dostatečné míře chráněna horizontálními právními předpisy. Vzhledem k rostoucí kompletaci horizontálních předpisů potravinového práva, k níž došlo v posledních letech, je zaveden přiměřený rámec právních předpisů zajišťujících, aby potraviny pro sportovce, které jsou nyní klasifikované jako potraviny určené pro zvláštní výživu, mohly zůstat na trhu a mohly plnit svůj účel. Horizontální předpisy potravinového práva dávají pro tyto výrobky nezbytné záruky z hlediska bezpečnosti potravin, složení potravin, informací pro spotřebitele a právní jistoty. V důsledku toho všechny potravinářské výrobky pro sportovce budou nejen podléhat stejným právním požadavkům, ale budou také harmonizovány ve stejné míře jako jiné potraviny spadající pod horizontální předpisy potravinového práva. Očekává se, že díky zjednodušení a vyjasnění právního rámce pro potraviny pro sportovce se zvýší právní jistota a odstraní se dosavadní fragmentace založená na různých právních rámcích. Na základě této analýzy lze učinit závěr, že zvláštní ustanovení, jež by se týkala potravin určených pro sportovce, nejsou nutná. Potraviny pro sportovce nicméně mohou zahrnovat určitý prvek specifičnosti a analýza uvedená v této zprávě ukazuje, že to Komise možná bude muset vzít v úvahu při uplatňování a provádění horizontálních předpisů, aby tato specifika bylo možné náležitě zohlednit. Komise zajistí řádné uplatňování horizontálních předpisů a bude vývoj po 20. červenci 2016 sledovat Průzkum FCEC, oddíl Studie o předcházení dopingu, Evropská komise, 12. prosinec 2014, 14

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výživě pro malé děti. {SWD(2016) 99 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výživě pro malé děti. {SWD(2016) 99 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.3.2016 COM(2016) 169 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výživě pro malé děti {SWD(2016) 99 final} CS CS OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. TRH S VÝŽIVOU PRO MALÉ DĚTI

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 10.1.2011. o zkoumání množství akrylamidu v potravinách. (Text s významem pro EHP)

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 10.1.2011. o zkoumání množství akrylamidu v potravinách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2011 K(2010) 9681 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 10.1.2011 o zkoumání množství akrylamidu v potravinách (Text s významem pro EHP) DOPORUČENÍ KOMISE ze dne

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 15. 2. 2012 2011/0156(COD) STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.3.2011 SEK(2011) 328 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67:

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67: Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE 30.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 170/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

17602/10 ADD 1 vho,mvo/mvo,vho/mo 1 DG I

17602/10 ADD 1 vho,mvo/mvo,vho/mo 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. února 2011 (09.02) (OR. en) 17602/10 ADD 1 Interinstitucionální spis: 2008/0028 (COD) DENLEG 149 SAN 294 CONSOM 119 CODEC 1479 AGRI 564 NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: Postoj

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0028(COD) 11. 11. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2003/0165(COD) 18. 3. 2005 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

13082/12 hm 1 DG B 4B

13082/12 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. srpna 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět:

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. října 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka. {SWD(2013) 437 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka. {SWD(2013) 437 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2013 COM(2013) 755 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka {SWD(2013) 437

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ing. Miriam Bellofattová

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ing. Miriam Bellofattová Státní zemědělská a potravinářská inspekce Výživová a zdravotní tvrzení Ing. Miriam Bellofattová Lékařská fakulta, 4. 12. 2012 Jedná se o označování potravin! Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87-459

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87-459 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 11. 2012 2012/0011(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87-459 Návrh stanoviska Lara Comi (PE496.497v01-00) Evropského parlamentu a Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2015 COM(2015) 621 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků CS CS

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ STUDIE Obsah Tato studie poskytuje

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více