Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015"

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) Rychnov nad Kněžnou

2 Obsah 1 Všeobecné informace Vznik organizace historie Současnost Základní účel organizace Způsob a rozsah služeb Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Přehled aktivit klientů Plnění úkolů v personální oblasti Pohyb zaměstnanců v roce Členění zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Oblast hospodaření Komentář k plnění výnosů za rok Komentář k porovnání příjmů roku 2014 a Komentář k plnění nákladů roku Komentář k porovnání nákladů roku 2014 a Oblast finančního majetku Rozpis účtů Stav cenin Závazné ukazatele Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Podrozvahová evidence Oblast dotací Investice Rozpis investičního majetku z fondu PO Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Pohledávky po lhůtě splatnosti Autoprovoz Kontrolní činnost Mzdové prostředky Hospodářský výsledek Fondy hmotné zainteresovanosti Inventarizace majetku a závazků Závěr

3 1 Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 3

4 1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách. Ubytování 1.4 Způsob a rozsah služeb Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP. Počty pokojů Jednolůžkové 26 Dvoulůžkové 38 Třílůžkové 2 4

5 Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní a redukční. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5

6 1.5 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 108 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce ,07 %. Průměrný věk klientů k byl 39,4 let. Nejmladšímu klientovi bylo 6 let a nejstarší oslavila v loňském roce 69. narozeniny. Služby v zařízení využívá 96 žen a 9 mužů. Věkové složení klientů k Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 2 1,90% ve věku 7-12 let 3 2,86% ve věku let 1 0,95% ve věku let 11 10,48% ve věku 27 a více 88 83,81% celkem ,00% příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. 6

7 Výše příspěvku na péči k Stupeň závislosti I. stupně závislosti 12 II. stupně závislosti 25 III. stupně závislosti 20 IV. stupně závislosti 48 Stupeň závislosti I. stupně závislosti II. stupně závislosti III. stupně závislosti IV. stupně závislosti 1.6 Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2012 je uveden v Příloze č. 1. 7

8 2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2015 Během roku 2015 ukončilo pracovní poměr sedm zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru dohodou 2x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu 5x Zároveň během roku 2015 nastoupilo do pracovního poměru šest zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Na mateřskou dovolenou nastoupila jedna zaměstnankyně a zároveň se nám tři vrátily. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován. Skutečný počet zaměstnanců máme 77, jelikož dva zaměstnanci jsou dlouhodobě nemocní. 2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k Délka pracovního poměru Počet zaměstanců Procentuální vyjádření do 5 let 23 29,87% do 10 let 21 27,27% do 15 let 17 22,08% do 20 let 5 6,49% nad 20 let 11 14,29% celkem ,00% 8

9 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Vzdělání Počet zaměstanců Procentuální vyjádření základní 1 1,30% střední odb. bez mat ,06% střední odb. s maturit ,25% Dis 3 3,90% Bc.,Mgr. 5 6,49% celkem ,00% 9

10 Členění zaměstnanců podle věku k Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 2 1,90% ve věku 7-12 let 3 2,86% ve věku let 1 0,95% ve věku let 11 10,48% ve věku 27 a více 88 83,81% celkem ,00% Dle rekapitulace mezd k jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 76,6 a fyzický 77. Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců Soc. prac PSS Všeobevná sestra Manuálně pracující THP Celkem Průměrné třídy ,3 9,8 7,9 Počet zaměstnanců ,1 9,5 4 76,6 Průměrný hrubý plat s odměnou ,-- Průměrný hrubý plat k bez odměny , Vzdělávání zaměstnanců 10

11 Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2015 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. Další školení Školení řidičů Školení PO a BOZP Všichni pracovníci k splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 11

12 3 Oblast hospodaření Výnosy Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán2015 Rozdíl skut Index 2015 k Ošetřovné 125,0 121,9 148,9 97,5-3,1-27,0 81, Přís. na péči 790,0 784,3 923,6 99,3-5,7-139,3 84, Důchody-strava 4 550, , ,4 99,6-18,8-294,2 93, Důchody ubyt , , ,8 100,5 20,2 529, Přísp. na péči 8 950, , ,4 100,1 5,0 471,6 105, Obědy zam. 155,0 157,4 155,2 101,5 2,4 2,2 101, Prodej sl. - VZP 2 300, , ,0 100,2 4,6 380,6 119, Prodej sl , , ,3 100,0 4,6 923,3 104, Zúčtování fondů 665,0 666,0 51,7 100,2 1,0 614, , Přísp. za obědy 150,0 150,9 131,2 100,6 0,9 19,7 115, Ost- výnosy 150,0 148,3 0,0 98,9-1,7 148, reklam. Hart. R. 15,0 15,0 30,1 100,3 0,0-15, Ostatní výnosy 315,0 314,2 161,3 99,7-0,8 152,9 194, Úroky 3,0 2,5 2,7 83,3 0,5-0,2 92, SR MPSV , , ,0 100,0 0,0-58,0 99, Přísp. na prov , , ,0 100,0 0, ,0 119, PAP 0,0 0,0 0, Výn.vyb.vl. ins. z tr , , ,0 100,0 0, ,0 106,3 Výnosy celkem , , ,0 100,0 4, ,3 107,4 12

13 3.1 Komentář k plnění výnosů za rok 2015 Celkové příjmy byly splněny na 100% Prodej služeb ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady od VZP Vzhledem k tomu, že byla během roku provedena úprava plánu byl prodej služeb splněn na 100%. K máme 99 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu pouze čtrnáct z nich. Na plnou úhradu nemá 85 uživatelů, což ročně činí ,-- Kč. K máme šest klientů do osmnácti let. Během roku jsme přijali tři uživatelky do osmnácti let a tři uživatelé odešli jeden do rodiny a dva do jiného zařízení Zúčtování fondů V roce 2015 zde byl proúčtován nátěr oken hrazený z investičního fondu ve výši Kč. Dále zde bylo účtováno použití rezervního fondu na čerpání finančních darů ve výši ,- -Kč. Příjem daru ve výši 100 tisíc Kč byl schválen v prosinci roku2014 a čerpán v roce 2015 na vybavení ÚSP. Další dva dary byly použity na kulturní akci Country bál. Dále zde byla proúčtována daňová úspora za rok 2012 ve výši 1.470,-- Kč Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 99,7%. Kromě příspěvku na obědy je zde zaúčtován příjem z kulturní akce Country bál. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady. V letošním roce zde byl účtován příjem od pojišťovny za likvidaci automobilu po autohavárii Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Rychnov n. Kněžnou má od registrovanou jednu službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR jsme obdrželi příspěvek ve výši tisíc Kč Na základě Dodatku č. l k výše zmíněné smlouvě nám byl navýšen příspěvek o 803 tisíc Kč tj. na tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady Výnosy územních rozpočtů z transferů příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši tisíc Kč. Během roku byl příspěvek na provoz zvýšen o 647 tisíc Kč tj. na tisíc Kč. 13

14 3.2 Komentář k porovnání příjmů roku 2014 a 2015 V roce 2015 jsme měli celkové příjmy vyšší o 2 703,3 tisíc Kč než v roce Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2015 o 923,3 tisíc vyšší než v roce Od byl navýšen příjem za ubytování uživatelů. Došlo k přehodnocení zdravotního stavu u několika klientů a byl jim navýšen příspěvek na péči. Nejvyšší rozdíl je u příjmů od zdravotní pojišťovny. Od začátku roku 2015 došlo k navýšení ceny za bod z 0,90 Kč na 0,99 Kč. V roce 2014 jsme v rámci vyrovnání zdravotních výkonů za rok 2013 vraceli částku ,-- Kč Zúčtování fondů V roce 2015 zde byla proúčtována oprava z investičního fondu a dar v hodnotě 100 tisíc Kč Výnosy územních rozpočtů z transferů V roce 2015 byl příspěvek na provoz o tisíc vyšší než v loňském roce. 14

15 Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Sp. materiálu - dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba potravin 3 200, , ,3 99,6-14,3 12,4 100, Spotřeba novin a čas. 8,0 7,0 7,9 87,5-1,0-0,9 88, Spotřeba mat. - kult. Akce 0,0 7,8 2,2 7,8 5,6 354, Spotřeba všeob. mat. 290,0 285,5 243,0 98,4-4,5 42,5 117, Spotřeba DHM do ,0 71,6 79,0 98,8-3,4-7,4 165, Spotřeba m. den. Ot. Dv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba ker. dílna 8,0 7,2 3,1 90,0-0,8 4, Spotřeba mat. šicí dílna 8,0 7,6 6,5 95,0-0,4 1,1 116, Spotřeba mat. zahrada 6,0 6,0 5,7 100,0 0,0 0,3 105, Spostřeba mat. - Cout. Bál 0,0 0,0 5,7 95,0 0,0-5,7 0, Spotřeba prádla do 3 tis. 83,0 81,6 125,5 98,3-1,4-43,9 65, Spotřeba PHM 45,0 45,2 63,7 100,4 0,2-18,5 71, Spotřeba drogerie 0,0 2,4 0,0-2, Spotřeba na os. hygienu 30,0 30,2 31,6 100,7 0,2-1,4 95, Spotřeba mat. na údržbu 2,0 1,8 8,3 90,0-0,2-6,5 21, Spotřeba čist. potř. 110,0 110,7 105,7 100,6 0,7 5,0 104, Spotřeba úklid mat. 20,0 20,2 14,4 101,0 0,2 5,8 140, Spotřeba dezinfekce 30,0 29,7 32,8 99,0-0,3-3,1 90, Spotřeba zdrav. mat. 100,0 101,3 69,2 101,3 1,3 32,1 146, Spotřeba pracích. pr. 165,0 162,1 169,9 98,2-2,9-7,8 95, Spotřeba prac. Obl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba kanc. potřeb 100,0 100,8 70,5 100,8 0,8 30,3 143, Odchylky 0,0-0,2 0,8-0,2-1,0 Index 2015 k Spotřeba mat. celkem 4 280, , ,2 99,6-18,2 44,6 101, Spotřeba energie 720,0 717,6 707,6 99,7-2,4 10,0 101, Spotřeba vody 300,0 293,9 295,2 98,0-6,1-1,3 99, Spotřeba plynu 1100,0 1045, ,2 95,0-54,8 41,0 104, Stočné 250,0 241,8 248,9 96,7-8,2-7,1 97, Energie, voda celkem 2 370, , ,9 97,0-71,5 42,6 101, Opravy a udržování 1 050, ,4 447,0 103,5 36,4 639,4 243, Cestovné 25,0 20,5 5,7 82,0-4,5 14,8 359,6 15

16 Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Index 2015 k Náklady na reprezentaci 4,0 2,2 1,6 55,0-1,8 0,6 137, Ostatní služby ,2 308,1 97,2-9,8 32,1 110, Odvoz odpadu 270,0 271,9 242,7 100,7 1,9 29,2 112, Ost. služby - údržba park. 25,0 24,2 24,2 96,8-0,8 0,0 100, Ost. služby - bank. popl. 35,0 30,8 26,8 88,0-4,2 4,0 114, Služby chovankám 60,0 57,8 56,8 96,3-2,2 1,0 101, Ost. služby - asistenti 110,0 108,0 97,6 98,2-2,0 10,4 110, Ost. služby - Coutry bál 0,0 23,3 20,3 23,3 3, Ost. Služby - CB 0,0 0,0 13,5 0,0-13,5 0, Poplatky za telefon 50,0 49,6 38,4 99,2-0,4 11,2 129, Poštovné 7,0 4,9 4,7 70,0-2,1 0,2 104, Poplatky šeků a kolků 2,0 1,5 0,6 75,0-0,5 0,9 250, Poplatky za školení 5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0, Zprac. mzdové agendy 130,0 129,8 128,8 99,8-0,2 1,0 100, Poradenská služba ,0 0,0 0,0 100, Servis výtahů 20,0 21,1 23,4 105,5 1,1-2,3 90, Servis telecomu 4,0 3,7 3,7 92,5-0,3 0,0 100, Stočné 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ostatní služby celkem 1 098, , ,6 99,9-1,2 77,2 107, Mzdové náklady , , ,6 100,0 4, ,7 107, OON 200,0 195,7 231,4 97,9-4,3-35,7 84, Mzdové náklady celkem , , ,0 100,0 0, ,0 107, Zdravotní pojištění 1835,0 1830, ,80 99,8-4,4 131,8 107, Sociální pojištění 5100,0 5086, ,60 99,7-14,0 365,4 107, Zákonné pojištění celkem 6 935, , ,4 99,7-18,4 497,2 107, Jiné soc. poj. - poj odp. 83,0 83,4 79,0 100,5 0,4 4,4 105, Tvorba FKSP 1 % 205,0 205,1 189,6 100,0 0,1 15,5 108, Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 20,0 20,3 18,0 101,5 0,3 2,3 112, Zák.s.nákl. - ochranné pom. 50,0 50,6 44,5 101,2 0,6 6,1 113, Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 100,0 100,3 38,3 100,3 0,3 62,0 261, Zákonné soc. náklady 375,0 376,3 290,4 100,3 1,3 85,9 129,6 16

17 Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Index 2015 k Jiné ostatní náklady 10 8,2 0 82,0-1,8 8, Jiné ostatní nák.-dědictví ,0 0, Jiné ostatní náklady 10 8,2 0 82,0-1,8 8, Odpisy 2 385, , ,4 100,0 0,4 50,0 102, Náklady DDM od 3-40 tisíc 240,0 239,0 405,7 99,6-1,0-166,7 58, Náklady DDM 240,0 239,0 405,7 99,6-1,0-166,7 58,9 Celkové náklady , , ,9 99,8-79, ,2 107,4 3.3 Komentář k plnění nákladů roku 2015 Celkové náklady byly splněny na 99,8 % Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,6%. Vzhledem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 97,0 %. Přehled spotřeby energií Druh energie Jednotky Spotřeba za rok 2015 (ve fyzických jednotkách) Spotřeba za rok 2015 (v Kč) Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m

18 511 Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 103,5 %. Do plánu oprav za rok 2015 bylo zahrnuto použití investičního fondu na nátěr oken. Dále byly do plánu zahrnuty běžné opravy a malování. Opravy nezahrnuté do plánu: Oprava sprchových koutů ,-- Oprava koupelen ,-- Oprava oken ,-- Oprava nátěru dveří ,-- Oprava židlí ,-- Oprava kuchyňského zařízení ,80 Oprava prádelna ,80 Oprava šindelů ,-- Oprava plochy pod altánem- účtováno z darů ,-- Celkem: ,60 Kč Opravy zahrnuté do plánu Malování ,-- Kč Nátěr oken hrazený z investičního fondu ,-- Kč Ostatní opravy budov a staveb ,30 Kč Ostatní opravy strojů a zařízení ,34 Ostatní opravy ,- Kč Oprava kuchyňského zařízení 6 205,90,-- Kč Oprava v prádelně ,80 Kč Celkem: ,34 Kč Cestovné Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. Od roku 2015 se proplácí cestovné všem zaměstnancům, kteří služební cestu delší než pět hodin. 524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 18

19 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem Odpisy Odpisy byly proti odpisovému plánu vyšší o 50 tisíc Kč, protože bylo nutné vyřadit automobil po autohavárii, který nebyl plně odepsán a jeho zůstatková cena činila 43 tisíc Kč. 3.4 Komentář k porovnání nákladů roku 2014 a 2015 Celkové náklady v roce 2015 byly o 2 722,2 vyšší než v roce Tento velký meziroční rozdíl je způsoben navýšením mzdového limitu a nákladů s ním souvisejících. 501 Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2014 o 44,6 tisíc vyšší. U celkové spotřeby materiálu nebyl téměř žádný meziroční rozdíl. 502 Spotřeba energie. Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok Rok Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Vodné m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. V roce 2015 je do oprav zaúčtován nátěr oken v hodnotě 557 tisíc, který je hrazen z investičního fondu. 19

20 518 Ostatní služby Ostatní služby byly v roce 2015 o 77,2 tisíc vyšší než v roce 2014 Vyšší plnění bylo u ostatních služeb a u odvozu odpadu. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2015 o tisíc vyšší než v roce 2014 V listopadu 2014 došlo k navýšení mzdových tarifů o 5%. V listopadu 2015 došlo k navýšení mzdových tarifů o 3% / viz mzdové prostředky/. 527 Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady jsou v roce 2015 o 85,9 tisíc vyšší než v roce Vyšší byla tvorba FKSP, která se počítá ze mzdového limitu. V roce 2015 se zaplatilo více za školení pro pracovníky v sociálních službách. V roce 2014 proběhlo více školení placených v rámci projektu. 20

21 4 Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Rozpis účtu běžný účet k Běžný účet u ČSOB ,51 Kč Běžný účet k Fondu odměn ,-- Kč Běžný účet k Fondu rezervnímu ,13 Kč Běžný účet k FRIMu ,33 Kč Běžný účet celkem ,08 Kč Rozpis krytí FKSP k Účet FKSP , Pokladna FKSP ,-- Půjčky FKSP 500,-- Nezaplacená faktura ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 500,-- Celkem krytí FKSP ,-- Kč Stav syntetického účtu ,-- Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2015 Počáteční stav k l. l Nákup poštovních známek za rok 2015 Spotřeba poštovních známek za rok 2015 Konečný stav cenin k ,40 Kč 1 640,-- Kč ,40 Kč 51,-- Kč 21

22 5 Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši tisíc Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne nám byl příspěvek na provoz zvýšen o 647 tisíc Kč ze tisíc Kč na tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Prům.přep. počet zaměst ,63 Limit výdajů na pohoštění a dary 5 5 2,2 Kapacita zařízení Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne došlo k navýšení mzdového limitu o 850 tisíc Kč z tisíc Kč na tisíc Kč. Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1,63 Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech. 22

23 6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč Jiný DHM k , Vyr. účet k DHM ,80 Hodnoty přijaté do úschovy k , ,74 23

24 7 Oblast dotací Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR nám byl poskytnut příspěvek ve výši Během roku došlo na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR k navýšení příspěvku z tisíc Kč na tisíc Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. Žádné účelové dotace jsme v roce 2015 neměli. 24

25 8 Investice V roce 2015 jsme nečerpali žádné prostředky na investice ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů. 8.1 Rozpis investičního majetku z fondu PO Nork s.r.o Praha bubnový sušič - nákup ,-- P. Ehl, Solnice nátěr oken - údržba ,-- Celkem použití vlastního investičního fondu , Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu Název účtu Stav k Zařazení za rok 2015 Vyřazení za rok 2015 Stav k Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky

26 8.3 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k 1.1. Zařazení Vyřazení Stav k za rok za rok Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , ,50 Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný , ,90 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný , , ,-- majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek prádlo 8.4 Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k činí ,-- Kč. V jednom případě ( ,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Další dluh je ,-- Kč matka nesplácí, protože matka je v hmotné nouzi. Největší je dlužná částka ,-- Kč, zde bude podán exekuční příkaz. Ve dvou případech se dluh postupně splácí. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste. 26

27 9 Autoprovoz automobil : období : ujeto celkem lity prům.spotřeba km palivo litrů na 100 km ŠKODA FABIA od 1.1. do /benzin 9,95 CITROEN TRANZIT od 1.1. do /nafta 12,56 PEUGEOT 407 od 1.1. do /nafta 6,39 MALOTRAKTOR od 1.1. do /benzin CELKEM ,19 KOMENTÁŘ: V roce 2015 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Vůz Citren Tranzit byl používán pouze do června, z důvodů totální havárie byl zlikvidován. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují. 27

28 10 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj.: vedoucí úseků sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2015 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny revize hydrantů 28

29 11 Mzdové prostředky Mzdový limit včetně OON byl schválen jako specifický ukazatel ve výši tisíc Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne l došlo k navýšení mzdového limitu o 850 tisíc Kč na tisíc Kč. Částečné navýšení mzdových prostředků je v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 224/2014, kdy došlo ke změně platových tarifů u všech zaměstnanců kromě všeobecných sester o 3 %. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na sto procent. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno ,-- Kč a OON byly ,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/ PSS Sociální Všeobecná THP Manual pracovník sestra Tarifní plat Náhrady platů Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas Celkem prostředky na platy OON Mzdové náklady celkem

30 12 Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,62 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu ve výši ,62 Kč a do Fondu odměn ,-- Kč. 30

31 21 Fondy hmotné zainteresovanosti Stav k Příděl po FV 2014 FO FKSP FRIM RF , , , ,01 Stav po přídělu z FV , , ,13 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM , , ,-- Převod na PE Stav k , , ,13 Návrh na roz. VH ,62 Stav po FV , , , ,75 Dne schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,-- čerpání fond odměn v roce 2015 nebyl čerpán FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 1% ze mzdového limitu ,93 31

32 čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Kulturní akce ,-- Ostatní čerpání externí 400,-- Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,-- Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,01 Finanční dary ,-- Celkem ,01 čerpání Čerpání z darů dle určení ,-- Čerpání daňová úspora za rok ,-- Celkem ,-- Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy ,-- čerpání Odvod z FRM ,-- Nákup bubnového sušiče ,-- Nátěr oken v celém areálu ,-- Celkem ,-- 32

33 14 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k

34 23 Závěr V roce 2015 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,62 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny. 34

35 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 bylo podáno 0 žádostí o poskytnutí informací a 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebylo u organizace podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Královéhradeckého kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla byla podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Další informace nebyly požadovány. 7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 Ústav sociální péče pro mládež nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. V Rychnově nad Kněžnou dne Mgr. David Lepka 35

36 36

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2013

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2013 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz e-mail:

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2014

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2014 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2010 Rychnov nad Kněžnou 14. 2. 2011 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Zpráva o činnosti. rok 2012

Zpráva o činnosti. rok 2012 , pro mentálně &Yn posti&nou ~mládel Chotillce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2012 ~.~ ml8jmaln I I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : IČO : 621 80 444 www.stránky : www.senior-otrokovice.cz telefon : 577 925 600, 577 924 126 Zřizovatel : Město Otrokovice Zpracoval(a) : Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]

Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015] Domov U Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015] Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 3 2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 2.1 Poskytované služby...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011 Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2011 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Výnosy Výnosy z dotací 2.511.232,00

Výnosy Výnosy z dotací 2.511.232,00 ZŠ a MŠ, Bohuslavice, okres Šumperk,příspěvková organizace,bohuslavice 68, 789 72 IČ 709 87 335 zřizovatel obec Bohuslavice tel.:583 444 314 Výroční zpráva o hospodaření k 31.12.2011 Výnosy Výnosy z dotací

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2014 V Liberci 20. dubna 2015 Předkládá Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Obsah 1. Samostatné zhodnocení

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

Zpráva o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace v roce 2014 Zpráva o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace v roce 2014 Obsah: Vypracoval: Rozvaha - bilance vedoucí účetní Výkaz zisku a ztráty vedoucí účetní Rozbor nákladů a výnosů ekonom

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek Bankovní spojení: GE Money Bank

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Sociální služby a služby klientům 3 1.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče 5 1.3. Podíl financování a kapacita 7 1.4. Budova - stav, údržba,

Více

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Obsah I. Úvod 3 II. Celkové příjmy 4 Tabulka č. 1) Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Tabulka č. 2) Přidělené přímé náklady ze SR dle subjektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno

Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2012 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek:

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín schválil: Ing. Josef Stieborský, ředitel školy 1 1. Účetní jednotka: Základní

Více

Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006

Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006 Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006 Rozpočet v tis. Kč výdaje celkem schválený rozpočet 61 317 upravený rozpočet 65 119 skutečný čerpání 64 810 neinvestiční výdaje 53 097 56 899 56 670 z toho: mzdy 26

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více