Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 /

2 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 Velké Bílovice, Fabián 1057 U nemocnice 2, Břeclav Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Školská rada: ing. Pavel Moravčík, předseda Mgr. Jana Petrjanošová, jednatelka Bc. Soňa Bejčková, členka Mgr. Leona Helešicová, členka p. Lubomír Zvonek, zástupce zřizovatele b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 3 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 6 tříd - základní školu při zdravotnickém zařízení 2 třídy - pomocnou školu 3 třídy - přípravný stupeň základní školy speciální 1 třídu - školní družinu 3 oddělení - školní klub 5 zájmových kroužků - školní výdejnu jídel 77 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednici, Valtice, Prušánky, Bořetice, Týnec, Rakvice. 2

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl využíván letos již čtvrtým rokem a je stále doplňován a vylepšován. Byl letos také výchozím programem pro předškolní vzdělávání dětí s postižením autistického spektra, pro něž vznikla při škole speciální třída. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů, jimž byla letos opět věnována pozornost, zejména v možnostech propojení třídních a individuálních vzdělávacích programů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů byla pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Pomocná škola Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Vychází se z obsahu " Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září Ve dvou třídách pomocné školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka a pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Program byl letos v těchto ročnících ověřován a jeho obsah byl v průběhu roku upravován. V ostatních ročnících bylo postupováno podle Vzdělávacího programu zvláštní školy schváleného MŠMT ČR pod č.j /97 - dne V těchto třídách vypomáhali učitelům i dva asistenti. Jejich přínos zejména ve vyučování tělesné a pracovní výchově, ve třídách s více odděleními, v mimoškolní činnosti a v naplňování dozorů nad žáky je dnes již nedílnou součástí práce školy. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno ve dvou třídách prvního až devátého ročníku, jedna z těchto tříd pracovala jako třída kmenová, jedna třída žáků byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky. c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 36 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 35,729. Z nich bylo 8,83 pedagogických pracovníků v MŠ, 17,69 v ZŠ, 2,46 úvazků ve ŠD a 0,48 v IC. 3

4 Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 6,26 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byli zapojeni 3 pracovníci s celkovým úvazkem 0,48. Tito byli hrazeni z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od Města Břeclav. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 18 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 2 asistentky učitele mají VŠ bakalářské studium spec. pedagogiky 1 vychovatelka má ÚSO vzdělání doplněné spec. pedagogikou 1 romský asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 romská asistentka má SO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu romských asistentů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 92,39 % Aprobovanost učitelů je na 92,39 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 33 hodin týdně tj. 7,61 % Důvodem zaměstnávání pracovníků bez kvalifikace je na jedné straně jejich kvalitní práce, na druhé straně jejich věk, vysoký pro doplňování vzdělání a také fakt, že škola nemá učitele cizích jazyků s požadovanou kvalifikací. Výuku německého jazyka zajišťujeme vyučující, která absolvovala kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova je stará 29 let, montovaná stavba v poměrně dobrém technickém stavu. Kapacita budovy je celkem 9 kmenových učeben + 6 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, učebna arteterapie, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina. Svou velikostí budova přestává stačit současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky rehabilitačních tříd, úložné prostory. Elokované pracoviště základní školy praktické ve Velkých Bílovicích je v pronájmu v budově základní školy, která je majetkem města. Podmínky k výuce jsou zde velmi dobré, třída může využívat všech prostor poměrně nové školní budovy. S pracovníky zdejší školy má vyučující vytvořeny dobré vztahy, zúčastňuje se s dětmi i zajímavých akcí pořádaných místní školou. Má přístup do tělocvičny, počítačové učebny, cvičné kuchyně, dílen. Je zde umístěna pouze jedna třída pro mladší žáky z Velkých Bílovic a nejbližšího okolí, kteří tak nemusejí dojíždět do Břeclavi. Městský úřad vytváří i finančně výhodné podmínky pro činnost této třídy, takže zde zatím k rušení nedochází, pracoviště bude v činnosti i v dalším školním roce. 4

5 Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK. Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické změnit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu, novou střechu a lepší vybavení zahrady. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách dětského oddělení Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Jako nevhodné se jeví také umístění třídy pro děti s více vadami. Třída nemá samostatný vchod, uzpůsobené sociální zařízení, prostor pro kočárky. Ve své době to bylo zařízení, které vzniklo z potřeb regionu alespoň v těchto provizorních podmínkách, v současné době však již nevyhovuje potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž jsou nároky na prostor a vybavení daleko vyšší, než možnosti tohoto zařízení. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 137, z toho: speciální mateřská škola 32 dětí přípravný stupeň Pom.Š 6 žáků pomocná škola 20 žáků základní škola praktická 50 žáků školní družina + klub žáků Nemocnice 32 celkem, z toho: mateřská škola 12 dětí základní škola 17 žáků školní družina 17 dětí Stav na konci školního roku: 143 celkem, z toho: speciální mateřská škola přípr. stupeň základní školy speciální pomocná škola základní škola praktická školní družina + klub základní škola při nemocnici mateřská škola při nemocnici školní družina při nemocnici 37 dětí 5 žáků 20 žáků 53 žáků žáků 17 žáků 11 žáků 17 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 53 ZŠ speciální 10 rehabilitační tř. 10 z toho s vyznamenáním neprospěli bez možnosti opravné zkoušky neprospěli, opravná zkouška byla povolena bylo prodlouženo klas. období do komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů

6 Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončilo v 9. ročníku v ZŠ Prakt. i ZŠ Spec. 10 žáků - do OU je zařazeno 6 - do SOU 2 - do praktické školy 0 - nezařazeni 2 - do invalid. důchodu 0 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 1 - do OU zařazeno 0 - prodloužení školní docházky 1 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v pěti kroužcích zájmového vzdělávání. Starší žáci prošli dvoufázovou aktivitou organizovanou OS Podané ruce, besedovali se státním zástupcem a soudcem. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole Bez maminky, akce ŠD s přespáním ve škole víkend ve škole Začíná advent velikonoční víkend Hledání ztraceného zajička Trojúhelník týdenní pobyt v přírodě Velikonoční Praha zájezd dětí, rodičů a pedagogů Bratislava a Děvín - návštěva družební školy na Slovensku se společným výletem Netradiční Vánoce s maminkou a tatínkem adventní dílny dětí a rodičů v MŠ Cenné byly zejména poslední čtyři aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče Škola plnila po celý rok aktivity projektu Naše zdraví ve škole s dotací Jihomoravského kraje, jímž jsme se zapojili do skupiny škol usilujících o titul Zdravá škola. Poslední školní rok proběhl klidně bez nutnosti řešit projevy šikany, zastihli jsme však jeden případ prodeje marihuany mezi žáky. I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle projevovaly. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Typ kurzu/školení Vzdělávání autistických dětí - základy Seminář VP - Nadané dítě ve škole Seminář VP - Žák z odlišného sociokulturního prostředí Seminář drogových preventistů Počet zúčastněných 18 pracovníků 6

7 Seminář k ochraně osobních údajů Seminář ke vzdělávání s asistencí žáků Magisterské studium speciální pedagogiky, Bakalářské studium speciální pedagogiky Bakalářské studium sociální pedagogiky Středoškolské studium - stravování Seminář od Martina po Matěje Seminář rozvoj grafomotorických dovedností Návštěva speciálně pedagogického zařízení v Jihlavě Účast na oslavách 60-tin družební školy v Malackách Facilitace - kurz Návštěva speciálně pedagogického zařízení ve Vídni Autismus I - kurz Autismus II - kurz Vývojová dysfázie z hlediska psychologa - seminář Řečová výchova v MŠ - seminář Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškol. Věku - seminář Výchovné problémy u dětí s PAS - seminář Výtvarné techniky, Vánoce v ekoateliéru - seminář Vedení a motivace zaměstnanců - seminář ICT -Fórum, INVEX - trendy v ICT - seminář Práce s IT tabulí - seminář Ochrana osobních údajů - seminář Specializační studium Koordinátor ŠVP Metodická konference k šikaně Školení ekonomů - seminář Celkem 1 pracovník 2 pracovnice 4 pracovníci 5 pracovnic 2 pracovnice 2 pracovnice 2 pracovnice 2 pracovnice 3 pracovnice 2 pracovnice 62 pracovníků h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 13 dětí v základní škole praktické, 8 dětí v ZŠ speciální a 17 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve čtyřech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšilo pět zájmových kroužků, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: kopaná, 2 kroužky internetu, kroužek vaření, keramika. V průběhu celého týdne byly po odpoledních jeden až dva kroužky, které navštěvovaly děti všech ročníků. Internetový kroužek se scházel dvakrát týdně, zájem o něj oproti loňskému roku výrazně poklesl.. V rámci výuky tělesné výchovy byl pro žáky základní školy v lednu organizován pro 10 žáků týdenní lyžařský kurz s pobytem v Orlických horách. V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. V dubnu proběhl kurz plavání pro 12 žáků 3. a 4. ročníků v deseti výcvikových lekcích plavecké školy Delfín v krytém bazénu. Mateřská škola zajišťovala předplaveckou přípravu celkem 15 dětí. V květnu prošli žáci 5. a 6. ročníků kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním lesa od odpadků. 7

8 Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci filmová a divadelní představení a pantomimické vystoupení. Jelikož jsou představení pro žáky stále dražší a spousta žáků si je nemůže z finančních důvodů dovolit, pomáhá škole v tomto úkolu i naše SRPŠ, které část nákladů na vstupné snižuje svým příspěvkem. Setkáváme se totiž stále častěji s tím, že spousta dětí navštíví filmové nebo divadelní představení se školou poprvé ve svém životě. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků svých žáků. Bez ní by se kultura ze života dětí zřejmě postupně zcela vytratila a žáci by dospěli takovýmito prožitky zcela nedotčeni. Mimo tyto akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun. V říjnu jsme byli pozváni na sportovní utkání středních škol, jehož se zúčastnila i mistryně světa v hodu oštěpem, Barbora Špotáková. Škole v poslední době významnou měrou pomáhají sponzorské firmy. Jejich prostředky využívá tam, kde by na ně jako organizace neměla. Jejich zásluhou bylo v květnu u příležitosti oslavy 6O let trvání naší školy otevřeno hřiště s hracími prvky pro mladší děti v celkové hodnotě 180 tisíc korun. Všechny naše sponzory jsme při této příležitosti pozvali, abychom jim spolu s dětmi za přítomnosti novinářů poděkovali. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka v denním centru pokračovala i po ukončení projektu Žijeme s vámi. Žákům s těžkým kombinovaným postižením se věnovala jedna učitelka a tři pečovatelky partnerské organizace Remedia o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy ve stacionáři pracovala vychovatelka a speciální pedagožka. Kraniální masáže, canisterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech - informačních technologií, keramiky, vaření a výrobě dárkových předmětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek z prodeje činil cca 9.000,- Kč a bude použit na další činnost centra. 8

9 Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a nyní je udržován dotacemi Města Břeclav. Zahájila realizaci nového projektu dotovaného ESF Autitřídy v Břeclavi, stala se partnerem v dalším projektu, který realizuje Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy v médiích měsíc téma tisk září Infromace o škole letáky na veřejná místa říjen Divadelní představení v nemocnici Nový život říjen Bára Špotáková učí děti házet oštěpem Deník. Nový život prosinec Divadelní představení ve škole Deník. Nový Život leden Autistické děti mají svou třídu Moravský Jih leden Zápis dětí do 1. ročníků letáky na veřejná místa leden Zápis dětí do 1. ročníků Radnice únor Děti z Herbenky úspěšnými výtvarníky Radnice únor Zápis dětí do předškolního vzdělávání letáky na veřejná místa duben Peníze pomohou břeclavským autistům Deník. Nový život duben Jaro na Herbence Moravský Jih květen Nové hřiště pro autistické děti Deník. Nový život květen Malí autisté mají nové hřiště Břeclavsko květen Autistickým dětem slouží nové hřiště Moravský jih květen Ojedinělý projekt - hřiště pro autisty červen Den dětí - poděkování za dárky dětem v nemocnici Radnice Prezentace školy v soutěžích Bulletin Lidice 2008 Místa a prostory - Unilever ČR Mladí tvůrci pro Dunaj Vánoční přáníčka pro sponzory Otis a Hero Účast v celonárodní soutěži Česko hledá Ježíška Voda bez hranic - Ministerstvo zemědělství Prodej výrobků klientů na Vánočních trzích města Veřejné předání sponzorského daru OTIS a.s. škole Návštěva našich žáků na ZŠ Vel. Bílovice Kouzelná školka -výtvarně zpracovaný děj - ČT Máme rádi přírodu -hnutí Brontosaurus Kniha a Já Bylinky naší zahrádky - ČZS Zvíře není věc - Hankův dům, Dvůr Králové 9

10 Trutnovský drak - MŠ a ZŠ spec. Trutnov Moje nejoblíbenější kniha Lidice 2009 Malujeme po síti - Český rozhlas Můj mazlíček - EVC Sněženka, Smržovka Příroda Orlických hor - CHKO Orlické hory Znojemský hrozen - Městský úřad Znojmo O pohár včelky Máji - Včelí stráž Praha Účast dětí na Drakiádě ve Vel. Bílovicích Okresní kolo v kopané - 1. místo Okresní kolo v přehazované - 3. místo Okresní kolo v SHM - 4. místo Okresní kolo branného závodu Bušmen - 4. místo Okresní kolo ve vybíjené - 3. místo. Exkurze žáků Vodárna Břeclav SOU Brno, Lomená SOU Mikulov Bratislava, Děvín Špeciálna ZŠ Malacky Lichtenštejnský dům Česká pošta Česká spořitelna Veterinární klinika Zverimex Psí salon Setkání s uměním Plavba po Dyji Výstava vláčků ZOO Hodonín Nákupní centrum Tesco Praha historická 9. ročník ZŠp 9. ročník ZŠp 9. ročník ZŠp ZŠp ZŠp ZŠp 6.+8.ročník ZŠ spec. ZŠ spec. ZŠ spec. + autitřída ZŠ spec. + autitřída ZŠ spec. + autitřída ZŠ 1.-3.ročník ZŠ spec. autitřída ZŠ spec. autitřída MŠ spec. + ZŠ spec. ZŠ praktická ZŠ praktická Spolupráce s rodiči Netradiční vánoce s maminkou a tatínkem Projekt "Trojúhelník" týden v přírodě, děti s rodiči Vánoční a velikonoční dílny Advent ve škole Návštěva Bratislavy a Malacek Pálení keramiky v přírodě MŠ Komenského MŠ a ZŠ Nemocnice Integrační centrum 10

11 Besedy se žáky s Policií ČR o dopravních předpisech vč. Nácviku se soudcem o trestech za porušování zákonů se státním zástupcem o zákonech a trestech s pracovníky sdružení "Podané ruce" o drogách ZŠ Nemocnice Další aktivity Divadelní představení "Pohádky z lesa a ze statku" Filmové představení "Madagascar I" Filmové představení "Madagascar II" Výchovný koncert ZUŠ Představení skupiny historického šermu Koncert skupiny Marbo Bruslařský výcvik Lyžařský výcvik Plavecký a předplavecký výcvik Vánoční dílny dětí z Břeclavi a Vel. Bílovic ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická + MŠ speciální ZŠ praktická i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole nebyla v letošním školním roce prováděna kontrola České školní inspekce. Úřad práce provedl kontrolu zaměstnanosti a využívání dotace na asistenku pedagoga. Česká správa sociálního zabezpečení provedla letos kontrolu organizací odváděného pojistného. Závady shledány nebyly. Protokoly o kontrolách jsou součástí příloh této výroční zprávy. j/ Základní údaje o hospodaření školy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, roku 2008: fyzické osoby - počet celkem: 36 z toho: žen - 33 osob se ZPS - 2 na další MD - 0 Průměrné platové třídy: všichni pracovníci: 9,68 pedagogičtí pracovníci: 10,54 ostatní pracovníci: 5,02 Průměrný platový stupeň: pedagogičtí pracovníci: 9,20 11

12 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ bez.ved. prac ,-- Kč učitelé ZŠ bez ved. prac ,-- Kč vychovatelé ,-- Kč asistenti ,-- Kč nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2008 Plán 2008 Skutečnost Skutečnost % plnění Dotace MŠMT Dotace zřizovatele Dotace JMK Naše zdraví ve škole Dotace MŠMT asistenti Dotace MŠMT Trojúhelník Dotace MŠMT Zvýšení nenárok.složek PP Dotace na kompenzační pomůcky vrác Dotace ÚP asistent žáka ,31 Dotace ICT Dotace Město Břeclav Úroky bank. účtů ,53 Příspěvek na SHM Jiné výnosy+energieremedia Nájem Remedia Úplata za předškol.,záj.vzděl ,14 Čerpání FRIM +RF ,58 ESF Projekt Žijeme s Vámi Celkem ,26 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané, pouze použití úplaty za předškolní vzdělávání bylo vyššípořízen nový počítač pro žáky ZŠ a MŠ nemocnice a regály a stůl k zařízení MŠ Komenského. Rovněž byla úplata použita k nákupu drobných učebních pomůcek a materiálu pro práci s dětmi

13 2. Přehled o výdajích školy za kalendářní rok 2008 Plán 2008 Skutečnost Skutečnost % plnění plán/skut materiál pro provoz učebnice + bezpl.up ,3 učební pomůcky ,4 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,3 spotřeba el.energie ,8 spotřeba top.plynu ,2 vodné, stočné ,8 opravy, udržování ,4 Revize Cestovné ,2 vzdělávání ped. prac ,9 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení Pronájem tělocv.kopaná služby pošt ,2 telefon. poplatky nájem V.Bílovice služby zprac.dat ,4 počítač. programy ostatní služby ,9 Příspěvek na strav ,5 poradenské služby služby bank ,2 pojištění majetku ostat. Soc. pojištění odpisy DHM daň ze zisku nem penále /nemocnice dotace Města Břeclav ONIV celkem ,6 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, pouze náklady na učební pomůcky byly vyšší než rozpočtované. Toto čerpání se uskutečnilo z účelových darů škole zaúčtovaných v Rezervním fondu a z úplaty za předškolní vzdělávání. 13

14 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvoj školy a získávání nových kompetencí pracovníků je již léta podporován prostředky získanými z projektových dotací. Pro období roku byla zpracována úspěšná žádost o podporu rovných příležitostí vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. S realizací projektu s názvem Autitřídy v Břeclavi se započalo 1. dubnem Škola navázala partnerskou spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s poruchami autistického spektra při ZŠ Brno, Štolcova 16, které bude odborně zajišťovat jeho realizaci. Současně figurujeme jako partner v projektu Učení nás baví, jehož realizátorem je naopak SPC Štolcova. Do tohoto projektu budeme přispívat získanými zkušenostmi a podílet se na jejich zobecnění. Oba projekty budou získávat dotace z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost hrazeného Evropským sociálním fondem. l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Ve škole vzniklo v rámci projektu dotovaného Evropským sociálním fondem již v roce 2005 Integrační centrum. Jeho činnost byla zaměřena na vzdělávání a sociální integraci dospělých absolventů školy, kteří se nemohou umístit na pracovním trhu. Centrum bylo do konce září 2007 dotováno Evropským sociálním fondem v programu OP RLZ 3.1. Od října 2007 je udržováno z dotací Města Břeclav. Zajišťovalo vzdělávání v kurzech ICT, keramika, příprava pokrmů, výroba dárkových předmětů. Výsledkem dvouleté práce při realizaci projektu jsou pilotní vzdělávací programy pro všechny zařazené kurzy. 14 z 25 klientů, kteří centrem v průběhu dvou let prošli, do centra dochází i nadále, zúčastňují se krátkodobých pracovních činností na úklidu města, navštěvují kulturní a sportovní akce, vyrábějí dárkové předměty, které prodávají na vánočních trzích, rozšiřují své schopnosti v kurzech. Centrum u nás již pevně zakotvilo a je místem, kde své společenské potřeby naplňují naši absolventi, kteří by jinak trávili život v izolaci nebo společensky odsuzovanými činnostmi. m/ Projekty realizované školou s financováním z cizích zdrojů Rozvojové programy vyhlášené krajem jsme obeslali dvěma projekty. Jeden z nich získal finanční dotaci. Jde o Program pro Školy podporující zdraví žádostí s názvem " Naše zdraví ve škole" s dotací ,- Kč. Projekt podporuje sociální a tělesné aktivity žáků vedoucí k osvojení zdravého životního stylu a společensky podporovaného chování. Na jejich základě byly organizovány dva víkendové pobyty dětí ve škole. Adventní víkend byl zaměřen na prožívání vánočních tradic. Hledání ztraceného zajíčka přibližovalo tradice velikonoc. Ostatní rozvojové programy, jejichž přispěním jsme získali dotace, se jako přispěvatele 14

15 týkaly především Města Břeclav, od něhož jsme získali na udržení projektu Žijeme s vámi " ze sociálního programu na rok celkem 134 tisíc korun a na realizaci projektu Velikonoční Praha jsme navíc obdrželi dalších 10 tisíc korun. Další školní aktivity: Vnitřní život školy byl i letos orientován na rozvoj demokracie a spolupráce žáků i pedagogů. Volba nového školního žákovského parlamentu a jeho pravidelná měsíční zasedání letos pokračovaly v tradičním pojetí. I letos se konala páteční setkání se žáky, na nichž bylo hodnoceno uplynulé období, byl vyhodnocen jeden ze žáků jako "Borec měsíce" za příkladné chování a jubilantům bylo veřejně předáno blahopřání k narozeninám. Vztah ke škole upevňujeme také schránkami důvěry, do nichž děti vhazují své výtky a přání. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo zřetelně menší množství a týkaly se vesměs osobních neshod mezi dětmi, které jsme pak pomáhali řešit. Změny v materiálním zabezpečení školy: Vybudování nového venkovního hřiště s herními prvky pro malé děti Dokončení výměny oken Zateplení učeben mezi pavilony plastovými okny a dveřmi Rekonstrukce cvičné kuchyně Oprava topného systému Vytvoření materiálního zázemí autistických tříd MŠ Komenského 15

16 n/ Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Patrně nejvýznamnějšími spolupracovníky školy jsou partneři ve společných projektech, Remedia Plus, o.p.s. a SPC při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Cenná je naše spolupráce s Městem Břeclav a Úřadem práce Břeclav, kteří pomáhají naše projekty udržovat. Úzce spolupracujeme rovněž s Policií ČR, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, s odbornými pracovišti speciálně pedagogických center pro děti s mentální retardací, se zrakovými, sluchovými, tělesnými a řečovými poruchami v Hodoníně, Brně a Kyjově. Zkušenosti ze vzdělávání si škola vyměňuje i se zahraničními partnery speciálními školami v Matzenu/Rakousko/ a Malackách /Slovenská republika/. Každoročně navštěvujeme obdobná zařízení u nás i za hranicemi. Letos jsme získávali zkušenosti ve Vídni, Malackách, Jihlavě. Škola se rovněž neobejde bez spolupráce se sponzory. Našimi pravidelnými dárci, kterých si moc vážíme, a bez jejichž pomoci bychom spoustu akcí nemohli uskutečnit, jsou firmy Otis a.s., Provident Financial a.s., Hero a.s. Pomáhají nám však také společnosti Passvilan Lanžhot, Kucín Břeclav, Osička Vel. Bílovice Fosfa Poštorná, Kytka Aquamont. Přispívají škole finančně nebo v podobě hraček, pomůcek pro žáky, vyřazenými PC, stavebním materiálem, úhradou vstupného a podobně. 16

17 Zaměření práce školy ve školním roce 2009 / / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - ověřit školní vzdělávací program základní školy ve 3. a 8. ročnících ZŠ praktické - rozšířit vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchami autist.spektra - připravit pro tuto odbornost pedagogické pracovníky - pracovat na vzdělávacím programu základní školy speciální - zapracovat do programů předškol. vzdělávání náměty rodičů získané při evaluaci MŠ - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím tisku 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - zajistit velkou údržbu budovy na Nábřeží Komenského 10 - rekonstruovat další sociální vybavení budovy Herbenova 3/ v oblasti řízení školy - do práce metodických sdružení zapojit i pracovnice ze zařízení při nemocnici, v tomto zařízení zajistit rovněž efektivní spolupráci s kmenovými základními školami žáků - mateřskou školu při nemocnici orientovat na odbornou práci s tělesně postiženými dětmi, a metodiku práce s těmito dětmi řešit spolu s odbornými pracovišti - rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - pokračovat v realizaci projektu Autitřídy v Břeclavi, zajistit metodickou přípravu pedagogů k problematice vzdělávání dětí s PAS, shromažďovat získané zkušenosti pro kompletní zpracování výstupů z projektu - zapojit do tvorby projektů i ostatní pracoviště školy - dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - v práci mateřských škol uplatnit podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - spolupracovat s rodiči na tvorbě a vyhodnocování individuálních plánů dětí 17

18 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne :... Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: ing. Pavel Moravčík.. 18

19 19

20 Výsledky evaluace MŠ, Břeclav, Komenského Anketa spokojenosti rodičů: - Vysoká spokojenost: odborná práce s dětmi vztahy s personálem MŠ úprava a čistota prostředí - Náměty k obohacení činnosti: společné akce dětí a rodičů ( táborák) zajišťovat společné fotografování dětí větší počet akcí v přírodě, výletů organizovat společné akce s policisty, hasiči, záchranáři více spolupracovat s rodiči, společně vyhodnocovat individuální plány dětí Dotazník k hodnocení vlastní práce zaměstnanců: - Vysoká osobní spokojenost: respektování potřeb dětí, jejich aktivity, odpočinku, spánku vytváření přátelských vztahů mezi dětmi pěstování tolerance, důvěry, ohleduplnosti respektování tělesných potřeb dětí, pitného režimu, jídla vstřícnost a ochota ve vztahu k rodičům ochrana soukromých dat dětí a informací o rodinách odborný růst a sebevzdělávání - Sebekritika pracovníků: rezervy v dodržování zdravého životního stylu rezervy ve spolupráci s rodiči Dotazník k hodnocení způsobu vedení školy: - Vysoká spokojenost: čistota a pořádek ve třídách styl práce s dětmi vybavení školy pomůckami, hračkami způsob tvorby vzdělávacích programů důvěra a tolerance v kolektivu, týmová práce - Výhrady pracovníků: prostorové uspořádání ve třídách potřeba lepšího vybavení zahrady větší volnost v práci větší respekt k vlastnímu názoru lepší spolupráce s odbornými institucemi 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní údaje

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 / 2009 1 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 --------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 -------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 1 2 0 12 -------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2011 / 2012 bude

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 4 2 0 15 --------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 4 2 0 15 -------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 1 4 2 0 15 -------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2014 / 2015 bude

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více