ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO:

2 OBSAH Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní součásti školy Základní charakteristika školy Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Prostorové vybavení školy Hygienické vybavení školy 4 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 2.1 Přehled pracovníků školy Základní škola školní družina Počet pedagogických pracovníků 5 a) složení pedagogického sboru 5 b) věková struktura pedagogických pracovníků školy. 6 c) členění ped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 6 e) trvání pracovního poměru 6 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet správních zaměstnanců a) složení pedagogického sboru.. 7 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy.. 7 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 7 e) trvání pracovního poměru 7 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet nepedagogických pracovníků ŠJ. 8 a) složení pedagogického sboru... 8 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy. 8 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru 8 e) trvání pracovního poměru 9 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd... 9 g) počty strávníků ve ŠJ stav k VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 3.1 Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky POČTY ŽÁKŮ 4.1 Počty žáků školy Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ Výsledky přijímacího řízení HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5.1 Prospěch Průměry jednotlivých tříd Opakování ročníku Chování žáků Údaje o zameškaných hodinách ŽÁCI SE SPCIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

3 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AKCE ŠKOLY SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY PROJEKTY PORADENSKÉ SLUŽBY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI ZÁKLADÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ZÁVĚR

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace Žeravice 37, Žeravice IČO Bankovní spojení Škola / /0100 ŠJ /0300 FKSP /0100 Telefon ředitelna sborovna jídelna MŠ ŠD Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol právní subjekt od zařazena do rejstříku škol Název zřizovatele Obec Žeravice Adresa: Žeravice 40 Tel: Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitelka: Mgr. Ludmila Presová Vedoucí ŠJ: Vladislava Glosová Vedoucí učitelka MŠ: Libuše Junková 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Základní součásti školy stav k Součást školy Počet tříd Počet dětí % na třídu Mateřská škola stupeň ,33 2.stupeň ,75 Školní družina Školní jídelna x 97 X 3

5 1.4 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice je úplná základní škola s kapacitou 300 žáků. Poskytuje základní vzdělávání a výchovu žáků od 1. do 9.ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Žeravice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 dětí, školní jídelnu s kapacitou 580 jídel. V základní škole se ve školním roce 2013/2014 vzdělávalo dle ŠVP Od hraní k učení základní vzdělávání, ŠVP Škola hrou obor vzdělávání ZŠ praktická, ŠVP Do života hraním a učením základní školu speciální a v mateřské škole ŠVP Je nám dobře u nás doma. V letošním školním roce navštěvovalo MŠ 26 dětí a ZŠ 91 žáků, z toho 59 na 1.stupni a 33 na druhém stupni. O 1 třídu MŠ pečovaly dvě ped.pracovnice. O 7 tříd pečovalo 8 pedagogů. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka a bylo zapsáno 21 dětí. 1.5 Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1953.Přístavba školy byla zkolaudována v roce Budova prošla rekonstrukcí: výměna oken, vybudování školního hřiště. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Ve škole se nachází 2 odborné učebny, 3 nedostatečně vybavené, tělocvična, 7 kmenových tříd, 2 učebny MŠ a 1 oddělení ŠD. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky pro 4. 9.ročník. Škola nabízí kromě obědu i svačiny. Asi 60 žáků školy bylo zapojeno do projektu Školní mléko a žáci 1.stupně do projektu Ovoce do škol, od září 2012 jsme zapojeni do projektu Fotoškola, dále jsme se zapojili do dalšího projektu a to Recyklohraní. Od září 2011 jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. V jednou oddělení školní družiny je zapsáno 21 dětí. ŠD navštěvují žáci 1.-5.ročníku. Od žáků je vybírán poplatek 70,- Kč na měsíc. Pro žáky 1.stupně a 2. stupně jsou zavedeny konzultační hodiny. Žáci s poruchami učení, žáci po nemoci jsou doučováni učiteli dle potřeb a zájmu žáků. Vyčerpávající informace mohou žáci 9. tříd získat i z informačních brožur přehled SOŠ a SOU. Při rozhodování o výběru budoucího povolání mohli využít i konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr.Martiny Trusíkové Prostorové vybavení školy Škola disponuje 7 kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kanceláří pro vedení školy a vedoucí ŠJ, učebnami F,Ch+Př, ICT. Ve škole je jedno oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou, tělocvičnu a malou tělocvičnu. Letos se podařilo přemístit a upravit učebnu keramiky. Zakoupit nové počítače do ICT i kabinetů. Do učebny F,Ch,Př jsme zakoupili interaktivní tabuli Hygienické vybavení školy Sociální zařízení jsou nevyhovující. Ve všech patrech budovy jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje hygienickou vyhlášku. Všechny hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní. V budově jsou 3 sprchy. 4

6 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 21 Počet učitelů ZŠ 9 Počet učitelů MŠ/ asistent pedag. 2/1 Počet vychovatelek ŠD/asistent pedag. 1/1 Počet asistentek pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet zaměstnankyň na MD Základní škola a školní družina Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 13 (9 učitelů ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, 2 asistentky) - přepočtený počet pedagog.pracovníků 9,00 pedagog.pracovníků MŠ/asist.ped. 1,5/0,5 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 0,7/0,3 asistentky pedagoga 1,08 - fyzický počet pracovníků pedagog.pracovníků 9 pedagog.pracovníků MŠ/asistent.ped. 2 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 1 asistenky pedagoga 2 a) Složení pedagogického sboru Jméno Kombinace Zařazení Mgr. Ludmila Presová 1. stupeň ředitelka školy Mgr. Karel Fiala 1.stupeň třídní učitel 9.třídy Bc. Chludilová Andrea Speciální pedagogika třídní učitelka 5. třídy Mgr. Miloslava Pohanková Př-Ov, studium 1.stupeň třídní učitelka 6.třídy Mgr. Ivana Sehnalová 1.stupeň, spec.ped. třídní učitelka 3.a 4.třídy Mgr. Lenka Míčková M, speciální pedag. třídní učitelka 8.třídy Mgr. Trusíková Martina Čj-Ov třídní učitelka 7.třídy Libuše Junková učitelství pro MŠ vedoucí učitelka MŠ Michaela Seďová Studium MŠ učitelka MŠ, asistentka pedagoga Marcela Širůčková vychovatelství, asistentka pedagoga spec.pedag., studium Kamila Seloucká Vychovatelství vychovatelka ŠD/asistent pedag. Mgr.Květoslava Daňková 1.stupeň třídní učitelka 1.a 2.třídy Mgr. Monika Visingerová Aj Mgr. Lucie Zelinková -zástup ČJ-Ov Mgr. Dufková rodičovská dovolené 5

7 b) Věková struktura pedagogických pracovníků školy Pedagog.pracovníci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let a více Pracující důchodci pobírající důchod CELKEM c) Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži Ženy celkem % úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 3 odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 29 do 10 let 1 7 do 15 let 2 14 do 20 let 2 14 nad 20 let 5 36 celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída 6 počet zařazených pracovníků 5 0,50 6 1,38 8 0,50 9 1, , , ,00

8 2.2.2 Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet nepedagogických pracovníků ZŠ: 3 uklízečky, topička - přepočtený počet uklízečky, topička 2,70/ 0,125 - fyzický počet pracovníků uklízečky 3 a) Složení správních zaměstnanců Jméno Helena Knápková Halačková Marie Glosová Dana Zařazení uklízečka, školnice uklízečka, školnice Uklízečka, topička b) Věková struktura správních pracovníků školy Správní zaměstnanci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy - odchody - odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 33 do 10 let do 15 let do 20 let 1 33 nad 20 let 1 34 celkem

9 f) Zařazení neped. pracovníků do platových tříd platová třída Počet nepedagogických pracovníků ŠJ: počet zařazených pracovníků (1 vedoucí kuchařka, 1 kuchařky, 1 vedoucí kuchyně, pomocná kuchařka) - přepočtený počet hlavní činnost hospod.činnost vedoucí kuchařka 0,90 0,10 kuchařka 0,80 0,10 vedoucí kuchyně 0,62 0,20 pomocná kuchařka 0,60 0,10 - fyzický počet pracovníků vedoucí kuchařka 1 1 kuchařky 1 1 vedoucí kuchyně 1 1 pomocná kuchařka 1 1 a) Složení zaměstnanců ŠJ Jméno Vladislava Glosová Eva Gurská Anna Presová Jiřina Žůrková b) Věková struktura pracovníků ŠJ Pracovní zařazení vedoucí kuchyně vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Pracovníci ŠJ Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % vyučen úplné střední odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy - odchody - odchod do důchodu - odchod na MD - 8

10 e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 25 do 10 let 1 25 do 15 let do 20 let 1 25 nad 20 let 1 25 Celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků g) Počty strávníků ve ŠJ stav k Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků Žáci a děti škol.prac Cizí strávníci ŠJ úplná

11 3. Vzdělávací programy školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací programu Číslo jednací Zařazené třídy ŠVP Je nám dobře u nás doma ŠVP - Od hraní k učení ŠVP Škola hrou ŠVP Do života hraním a učením MŠ 1.-9.ročník ZŠ praktická ZŠ speciální Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření : nemáme 3.2 Učební plán školy ŠVP Od hraní k učení verze ročníku PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ICT Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Volitelný předmět CELKEM HODIN Volitelné předměty: Výpočetní technika Příprava pokrmů Cvičení z matematiky 10

12 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků Náboženství 20 Název kroužku Počet zařazených žáků Anglický jazyk 7 Zumba 14 Výtvarný Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Dívky Chlapci Celkem Celkem tříd Celkem třídy CELKEM 9 TŘÍD Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet žáků u zápisu Počet přijatých žáků Počet odkladů Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 7 dětí se svými rodiči. Předpokládaný počet v 1.třídě pro školní rok 2014/2015 je 5 žáků. 4.3 Žáci přijatí do MŠ Počet tříd Počet dětí u zápisu Počet přijatých dětí Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 7 dětí se svými rodiči. 11

13 4.4 Výsledky přijímacího řízení Přehled počtu vycházejících žáků Třída Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet CELKEM Gymnázia SOŠ SOU Celkem Školní rok 2013/14 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z 7 žáků 9.třídy bylo přijato 2 žáci na maturitní obory tj. 28% a 5 žáků na učební obory tj.72 %. 5. Hodnocení žáků 5.1 Prospěch ROČNÍK Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuji 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň CELKEM ZA ŠKOLU

14 5.2.Průměry jednotlivých tříd Třída 1.pololetí 2.pololetí 1 1,10 1, ,40 1, ,38 1, ,38 1, ,64 1, ,73 1, ,93 2, ,92 1, ,45 2, Opakování ročníku Ročník žáků neprospělo celkem opakuje ročník končí ZŠ bez zákl.vzděl. již jednou ročník opakovali opakuje ročník ze zdrav.důvodů Celkový průměr na škole v 1. pololetí byl 1,542 a v 2. pololetí 1,581. S vyznamenáním prospělo na konci školního roku 46 žáků, což je 50% z celkového počtu žáků. 5.4 Chování žáků 1.pololetí 2.pololetí Výchovná CELKEM 1. stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň opatření Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování CELKEM

15 5.5 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí 2.pololetí neomluvená absence Třída Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka 1. 17,85 34, ,50 35, ,91 33, ,84 33, ,20 43, třída 22,86 36, ,21 43, ,50 24, ,00 17, ,91 55, třída 31,40 35,43 CELKEM 27,13 35,87 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Druh postižení Ročník Počet žáků individuální vzdělávací plán Kombinované postižení 9.ročník 1 1 Vývojové poruchy učení 2 2 Mentální postižení lehké MŠ 5.ročník, 6.ročník Ve školním roce 2013/2014 byli ve škole evidováni integrovaní žáci v tomto počtu: dva žáci mentálně postižení, 2 žáci s vývojovými poruchami učení a 1 žákyně s kombinovaným postižením. U mentálně postižených a kombinovaného postižení pracovaly proškolené asistentky.. Žáci byli vzděláváni podle individuálních plánů. 6.1 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ano částečně ne x x x 14

16 uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x x x 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd - b) Studium pedagogiky 2 c) Studium pro asistenta pedagoga 1 d) Studium pro ředitele škol - e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 15

17 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Typ kurzu Počet pedagogů ŘEDITELKA Seminář pro úspěšnou realizaci projektu 1 Jak inovovat ŠVP v MŠ 1 VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, PREVENTISTA ŠVP, EVVO Pracovní setkání VP Brno 1 Finance a rodina 1 Pracovní setkání met. prevence 1 CIZÍ JAZYK - - VÝPOČETNÍ TECHNIKA IPAD pro učitele 1 Použití interakt. tabulí 1 DĚJEPIS, VLASTIVĚDA,ZEMĚPIS Přírodní vědy Břeclav 4 Křížem krážem zeměpisem 1 FYZIKA,MATEMATIKA Matematika trochu jinak 1 Rozvoj mat. gramotnosti v praxi 1 ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA - - TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRVOUKA,HUDEBNÍ VÝCHOVA, PŘÍRODOPIS,CHEMIE Papír netradičně 1 Keramické školení 1 OSTATNÍ Poruchy učení-asistentky 2 Logopedický kurz 1 Hra na 1.stupni 1 Testování žáků 4 Psychom vývoj žáků 2 BOZP všichni Školení matrika 1 MŠ - - Celkem počet vzdělávacích kurzů: 20 Počet účastníků z řad pedagogů: Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 nahrazováno Vánoční prázdniny 6 směrnice školy Jednodenní pololetní 1 vzdělávací programy prázdniny Jarní prázdniny 5 školní řády Velikonoční prázdniny 2 pravidla pro hodnocení Celkem

18 8. Akce školy Typ akce Škola v přírodě Plavecký výcvik žáků Mikulášská nadílka Pasování na čtenáře Rozloučení s předškoláky Den otevřených dveří Zpívání u stromečku Vánoční nadílka v MŠ Vánoční dílny Školní akademie ke Dni matek Exkurze Vetropack Kyjov Den otevřených dveří Bzenec Kulturní akce AIDS (film) Balada kult.výstava Divadelní předst. Divadlo nekouše ve spolupráci se ZŠ Ježov Kouzelné vánoce MARBO Noc s Andersenem Ostatní akce Veletrh vzdělávání Úřad práce Ekoolympiáda ZŠ Zdravotní odpoledne Přednáška Kouření Seminář Prevence šikany Účast 59 žáků 2.-3.ročník všichni 1.třídy MŠ 42 rodičů a přátel školy všichni MŠ 50 žáků všichni 9.třída 6.-9.ročník 5.-9.ročník Všichni 1.-5.ročník 1.-9.ročník 3.ročník, 9.ročník 9.třídy 8.roč. Všichni 2.tř. VÝTVARNÉ VÝSTAVY Olga Havlová Pavel Tigrid Libor Vojkůvka Jan Botek 17

19 9. Soutěže a olympiády OLYMPIÁDY POČET NÁZEV JMÉNO ÚČASTNÍKA UMÍSTĚNÍ ÚČASTNÍKU Bible a my 1 Lada Pohádkova 4.místo v okrese SOUTĚŽE NÁZEV POČET ÚČASTNÍKU JMÉNO ÚČASTNÍKA Žeravický skřivánek 1.kategorie: MŠ+1.tř. T.Kadlčková T.Čechová K.Krejčiříková 1.místo 2.místo 3.místo UMÍSTĚNÍ 2.kategorie E.Pohanková H.Ludvová K.Rajmicová 3.kategorie S.Šmýdová S.Žůrková S.Matoušová 2.,3..roč roč. 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo 4.kategorie 6.-9.roč. S.Borčová, H.Kovářová K. Holá L.Pohanková 1.místo 2.místo 3.místo SPORTOVNÍ SOUTĚŽE NÁZEV Kategorie UMÍSTĚNÍ 10. Celoškolní projekty Den Země 1. stupeň a 2.stupeň Kovosteel Staré Město, ekoolympiáda, sběr odpadu kolem silnice Den dětí - soutěže pro děti 1.stupně si připravili žáci 9.tříd, Mikuláš s čertem připravili žáci 9.A Vánoční dílny - prodej výrobků žáků, Recyklohraní Fotoškola Den zdraví 18

20 11. Poradenské služby v základní škole 11.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický počet Kvalifikace,specializace; Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 UJEP Brno vysokoškolské Školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek Kvalifikace,specializace dosažené vzdělání Školní psycholog Školní spec.pedagog /netřídní/ do 35 let let 50 let-důch.věk/z toho důchodci Výchovný poradce Školní metodik prevence školní psycholog školní spec.pedagog A) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře PS Hodonín školní metodik prevence: semináře PS Hodonín, Brno školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů žádné prostředky naše škola nedostala B) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese žádné prostředky naše škola nedostala 11.3.Výskyt sociálně patologických jevů ve škole Ano Ne Celkem případů Návykové látky: kouření, alkohol - Ne 0 Záškoláctví Ano - 2 měkké drogy - Ne 0 Šikana Ano - 2 Gambling - Ne - Kriminalita - Ne 0 Xenofobie - Ne - Vandalismus - Ne - Násilné chování - Ne - Rasismus - Ne - 19

21 11.4. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Vedení třídnických hodin Hodiny VkZ,VkO Tv, VkZ, VkO, ČaSP,Př Aktivity v třídnických hodinách vypracován Kroužky:Aj, Zumba,kreativní, výtvarný, vaření Výchovná poradkyně Spolupráce s rodiči a žáky průběžná průběžná PPP Odbor sociální péče Kyjov,Brno CD, video, internet ano Přednáška psychologa Kouření 20

22 12. Prevence rizik a školní úrazy 12.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 16 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy V ostatních vyučovacích předmětech Výlety a exkurze Lyžařské kurzy Výuka plavání Přestávky ve škole Školní družina a klub Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Nový školní řád, neustále poučování žáků o prevenci 21

23 13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 13.1 Stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 22

24 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu Stručný popis programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách EU peníze školámí Cíle zapojení školy Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Počty zapojených 93 žáků Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) ,00 Kč Ukončení: Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 15.1 Projekty a granty zřizovatele mezinárodní program Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Fotoškola Seznámení s programem Zoner photo studio a práce s fotoaparátem Zdarma Zoner Studio 15.2 Údaje Projekty a granty KÚ Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast ROP NUTS II Jihovýchod Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Škola pro život 1.11/3.2.00/ Inovace školního vzdělávacího programu, analýza problémů - nedostatek odborných učeben, vyhodnocení dalšího rozvoje školy, modernizace školy, zlepšení situace ve škole ,- Kč Obec Žeravice 15.3 Údaje Projekty a granty MŠMT Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast 23

25 16. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 16.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k zůstatek Přímé NIV celkem ,00 - v. Kč Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy , OON 5 000,00 - Limit počtu zaměstnanců 17,27 Odvody ,00 - FKSP ,00 - ONIV ,00 - Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Zůstatek Příspěvek NIV , ,25 Příspěvek na investice - - Příjmy doplňková činnost , , Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Zůstatek v. Kč Peněžní fondy Fond odměn , ,00 Fond rezervní , ,38 Fond investiční , ,20 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 24

26 17. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti 17.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem , , Platy , ,00 - z toho - OON 5 000, , Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 - v Kč - Neinvestiční dotace celkem , , Ukazatele nákladovosti Součást školy: Mateřská škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 26 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 2,92 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0,92 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba 25

27 Součást školy: Základní škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 91 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 70 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 10,62 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 8,81 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1,81 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Součást školy: Školní družina Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 873 Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 23 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 38 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 38 Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 0,7 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0,7 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b - osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b - Kč/osoba 26

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více