ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO:

2 OBSAH Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní součásti školy Základní charakteristika školy Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Prostorové vybavení školy Hygienické vybavení školy 4 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 2.1 Přehled pracovníků školy Základní škola školní družina Počet pedagogických pracovníků 5 a) složení pedagogického sboru 5 b) věková struktura pedagogických pracovníků školy. 6 c) členění ped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 6 e) trvání pracovního poměru 6 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet správních zaměstnanců a) složení pedagogického sboru.. 7 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy.. 7 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 7 e) trvání pracovního poměru 7 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet nepedagogických pracovníků ŠJ. 8 a) složení pedagogického sboru... 8 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy. 8 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru 8 e) trvání pracovního poměru 9 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd... 9 g) počty strávníků ve ŠJ stav k VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 3.1 Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky POČTY ŽÁKŮ 4.1 Počty žáků školy Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ Výsledky přijímacího řízení HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5.1 Prospěch Průměry jednotlivých tříd Opakování ročníku Chování žáků Údaje o zameškaných hodinách ŽÁCI SE SPCIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

3 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AKCE ŠKOLY SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY PROJEKTY PORADENSKÉ SLUŽBY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI ZÁKLADÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ZÁVĚR

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace Žeravice 37, Žeravice IČO Bankovní spojení Škola / /0100 ŠJ /0300 FKSP /0100 Telefon ředitelna sborovna jídelna MŠ ŠD Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol právní subjekt od zařazena do rejstříku škol Název zřizovatele Obec Žeravice Adresa: Žeravice 40 Tel: Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitelka: Mgr. Ludmila Presová Vedoucí ŠJ: Vladislava Glosová Vedoucí učitelka MŠ: Libuše Junková 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Základní součásti školy stav k Součást školy Počet tříd Počet dětí % na třídu Mateřská škola stupeň ,33 2.stupeň ,75 Školní družina Školní jídelna x 97 X 3

5 1.4 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice je úplná základní škola s kapacitou 300 žáků. Poskytuje základní vzdělávání a výchovu žáků od 1. do 9.ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Žeravice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 dětí, školní jídelnu s kapacitou 580 jídel. V základní škole se ve školním roce 2013/2014 vzdělávalo dle ŠVP Od hraní k učení základní vzdělávání, ŠVP Škola hrou obor vzdělávání ZŠ praktická, ŠVP Do života hraním a učením základní školu speciální a v mateřské škole ŠVP Je nám dobře u nás doma. V letošním školním roce navštěvovalo MŠ 26 dětí a ZŠ 91 žáků, z toho 59 na 1.stupni a 33 na druhém stupni. O 1 třídu MŠ pečovaly dvě ped.pracovnice. O 7 tříd pečovalo 8 pedagogů. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka a bylo zapsáno 21 dětí. 1.5 Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1953.Přístavba školy byla zkolaudována v roce Budova prošla rekonstrukcí: výměna oken, vybudování školního hřiště. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Ve škole se nachází 2 odborné učebny, 3 nedostatečně vybavené, tělocvična, 7 kmenových tříd, 2 učebny MŠ a 1 oddělení ŠD. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky pro 4. 9.ročník. Škola nabízí kromě obědu i svačiny. Asi 60 žáků školy bylo zapojeno do projektu Školní mléko a žáci 1.stupně do projektu Ovoce do škol, od září 2012 jsme zapojeni do projektu Fotoškola, dále jsme se zapojili do dalšího projektu a to Recyklohraní. Od září 2011 jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. V jednou oddělení školní družiny je zapsáno 21 dětí. ŠD navštěvují žáci 1.-5.ročníku. Od žáků je vybírán poplatek 70,- Kč na měsíc. Pro žáky 1.stupně a 2. stupně jsou zavedeny konzultační hodiny. Žáci s poruchami učení, žáci po nemoci jsou doučováni učiteli dle potřeb a zájmu žáků. Vyčerpávající informace mohou žáci 9. tříd získat i z informačních brožur přehled SOŠ a SOU. Při rozhodování o výběru budoucího povolání mohli využít i konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr.Martiny Trusíkové Prostorové vybavení školy Škola disponuje 7 kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kanceláří pro vedení školy a vedoucí ŠJ, učebnami F,Ch+Př, ICT. Ve škole je jedno oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou, tělocvičnu a malou tělocvičnu. Letos se podařilo přemístit a upravit učebnu keramiky. Zakoupit nové počítače do ICT i kabinetů. Do učebny F,Ch,Př jsme zakoupili interaktivní tabuli Hygienické vybavení školy Sociální zařízení jsou nevyhovující. Ve všech patrech budovy jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje hygienickou vyhlášku. Všechny hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní. V budově jsou 3 sprchy. 4

6 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 21 Počet učitelů ZŠ 9 Počet učitelů MŠ/ asistent pedag. 2/1 Počet vychovatelek ŠD/asistent pedag. 1/1 Počet asistentek pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet zaměstnankyň na MD Základní škola a školní družina Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 13 (9 učitelů ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, 2 asistentky) - přepočtený počet pedagog.pracovníků 9,00 pedagog.pracovníků MŠ/asist.ped. 1,5/0,5 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 0,7/0,3 asistentky pedagoga 1,08 - fyzický počet pracovníků pedagog.pracovníků 9 pedagog.pracovníků MŠ/asistent.ped. 2 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 1 asistenky pedagoga 2 a) Složení pedagogického sboru Jméno Kombinace Zařazení Mgr. Ludmila Presová 1. stupeň ředitelka školy Mgr. Karel Fiala 1.stupeň třídní učitel 9.třídy Bc. Chludilová Andrea Speciální pedagogika třídní učitelka 5. třídy Mgr. Miloslava Pohanková Př-Ov, studium 1.stupeň třídní učitelka 6.třídy Mgr. Ivana Sehnalová 1.stupeň, spec.ped. třídní učitelka 3.a 4.třídy Mgr. Lenka Míčková M, speciální pedag. třídní učitelka 8.třídy Mgr. Trusíková Martina Čj-Ov třídní učitelka 7.třídy Libuše Junková učitelství pro MŠ vedoucí učitelka MŠ Michaela Seďová Studium MŠ učitelka MŠ, asistentka pedagoga Marcela Širůčková vychovatelství, asistentka pedagoga spec.pedag., studium Kamila Seloucká Vychovatelství vychovatelka ŠD/asistent pedag. Mgr.Květoslava Daňková 1.stupeň třídní učitelka 1.a 2.třídy Mgr. Monika Visingerová Aj Mgr. Lucie Zelinková -zástup ČJ-Ov Mgr. Dufková rodičovská dovolené 5

7 b) Věková struktura pedagogických pracovníků školy Pedagog.pracovníci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let a více Pracující důchodci pobírající důchod CELKEM c) Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži Ženy celkem % úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 3 odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 29 do 10 let 1 7 do 15 let 2 14 do 20 let 2 14 nad 20 let 5 36 celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída 6 počet zařazených pracovníků 5 0,50 6 1,38 8 0,50 9 1, , , ,00

8 2.2.2 Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet nepedagogických pracovníků ZŠ: 3 uklízečky, topička - přepočtený počet uklízečky, topička 2,70/ 0,125 - fyzický počet pracovníků uklízečky 3 a) Složení správních zaměstnanců Jméno Helena Knápková Halačková Marie Glosová Dana Zařazení uklízečka, školnice uklízečka, školnice Uklízečka, topička b) Věková struktura správních pracovníků školy Správní zaměstnanci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy - odchody - odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 33 do 10 let do 15 let do 20 let 1 33 nad 20 let 1 34 celkem

9 f) Zařazení neped. pracovníků do platových tříd platová třída Počet nepedagogických pracovníků ŠJ: počet zařazených pracovníků (1 vedoucí kuchařka, 1 kuchařky, 1 vedoucí kuchyně, pomocná kuchařka) - přepočtený počet hlavní činnost hospod.činnost vedoucí kuchařka 0,90 0,10 kuchařka 0,80 0,10 vedoucí kuchyně 0,62 0,20 pomocná kuchařka 0,60 0,10 - fyzický počet pracovníků vedoucí kuchařka 1 1 kuchařky 1 1 vedoucí kuchyně 1 1 pomocná kuchařka 1 1 a) Složení zaměstnanců ŠJ Jméno Vladislava Glosová Eva Gurská Anna Presová Jiřina Žůrková b) Věková struktura pracovníků ŠJ Pracovní zařazení vedoucí kuchyně vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Pracovníci ŠJ Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % vyučen úplné střední odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy - odchody - odchod do důchodu - odchod na MD - 8

10 e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 25 do 10 let 1 25 do 15 let do 20 let 1 25 nad 20 let 1 25 Celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků g) Počty strávníků ve ŠJ stav k Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků Žáci a děti škol.prac Cizí strávníci ŠJ úplná

11 3. Vzdělávací programy školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací programu Číslo jednací Zařazené třídy ŠVP Je nám dobře u nás doma ŠVP - Od hraní k učení ŠVP Škola hrou ŠVP Do života hraním a učením MŠ 1.-9.ročník ZŠ praktická ZŠ speciální Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření : nemáme 3.2 Učební plán školy ŠVP Od hraní k učení verze ročníku PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ICT Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Volitelný předmět CELKEM HODIN Volitelné předměty: Výpočetní technika Příprava pokrmů Cvičení z matematiky 10

12 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků Náboženství 20 Název kroužku Počet zařazených žáků Anglický jazyk 7 Zumba 14 Výtvarný Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Dívky Chlapci Celkem Celkem tříd Celkem třídy CELKEM 9 TŘÍD Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet žáků u zápisu Počet přijatých žáků Počet odkladů Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 7 dětí se svými rodiči. Předpokládaný počet v 1.třídě pro školní rok 2014/2015 je 5 žáků. 4.3 Žáci přijatí do MŠ Počet tříd Počet dětí u zápisu Počet přijatých dětí Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 7 dětí se svými rodiči. 11

13 4.4 Výsledky přijímacího řízení Přehled počtu vycházejících žáků Třída Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet CELKEM Gymnázia SOŠ SOU Celkem Školní rok 2013/14 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z 7 žáků 9.třídy bylo přijato 2 žáci na maturitní obory tj. 28% a 5 žáků na učební obory tj.72 %. 5. Hodnocení žáků 5.1 Prospěch ROČNÍK Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuji 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň CELKEM ZA ŠKOLU

14 5.2.Průměry jednotlivých tříd Třída 1.pololetí 2.pololetí 1 1,10 1, ,40 1, ,38 1, ,38 1, ,64 1, ,73 1, ,93 2, ,92 1, ,45 2, Opakování ročníku Ročník žáků neprospělo celkem opakuje ročník končí ZŠ bez zákl.vzděl. již jednou ročník opakovali opakuje ročník ze zdrav.důvodů Celkový průměr na škole v 1. pololetí byl 1,542 a v 2. pololetí 1,581. S vyznamenáním prospělo na konci školního roku 46 žáků, což je 50% z celkového počtu žáků. 5.4 Chování žáků 1.pololetí 2.pololetí Výchovná CELKEM 1. stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň opatření Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování CELKEM

15 5.5 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí 2.pololetí neomluvená absence Třída Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka 1. 17,85 34, ,50 35, ,91 33, ,84 33, ,20 43, třída 22,86 36, ,21 43, ,50 24, ,00 17, ,91 55, třída 31,40 35,43 CELKEM 27,13 35,87 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Druh postižení Ročník Počet žáků individuální vzdělávací plán Kombinované postižení 9.ročník 1 1 Vývojové poruchy učení 2 2 Mentální postižení lehké MŠ 5.ročník, 6.ročník Ve školním roce 2013/2014 byli ve škole evidováni integrovaní žáci v tomto počtu: dva žáci mentálně postižení, 2 žáci s vývojovými poruchami učení a 1 žákyně s kombinovaným postižením. U mentálně postižených a kombinovaného postižení pracovaly proškolené asistentky.. Žáci byli vzděláváni podle individuálních plánů. 6.1 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ano částečně ne x x x 14

16 uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x x x 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd - b) Studium pedagogiky 2 c) Studium pro asistenta pedagoga 1 d) Studium pro ředitele škol - e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 15

17 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Typ kurzu Počet pedagogů ŘEDITELKA Seminář pro úspěšnou realizaci projektu 1 Jak inovovat ŠVP v MŠ 1 VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, PREVENTISTA ŠVP, EVVO Pracovní setkání VP Brno 1 Finance a rodina 1 Pracovní setkání met. prevence 1 CIZÍ JAZYK - - VÝPOČETNÍ TECHNIKA IPAD pro učitele 1 Použití interakt. tabulí 1 DĚJEPIS, VLASTIVĚDA,ZEMĚPIS Přírodní vědy Břeclav 4 Křížem krážem zeměpisem 1 FYZIKA,MATEMATIKA Matematika trochu jinak 1 Rozvoj mat. gramotnosti v praxi 1 ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA - - TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRVOUKA,HUDEBNÍ VÝCHOVA, PŘÍRODOPIS,CHEMIE Papír netradičně 1 Keramické školení 1 OSTATNÍ Poruchy učení-asistentky 2 Logopedický kurz 1 Hra na 1.stupni 1 Testování žáků 4 Psychom vývoj žáků 2 BOZP všichni Školení matrika 1 MŠ - - Celkem počet vzdělávacích kurzů: 20 Počet účastníků z řad pedagogů: Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 nahrazováno Vánoční prázdniny 6 směrnice školy Jednodenní pololetní 1 vzdělávací programy prázdniny Jarní prázdniny 5 školní řády Velikonoční prázdniny 2 pravidla pro hodnocení Celkem

18 8. Akce školy Typ akce Škola v přírodě Plavecký výcvik žáků Mikulášská nadílka Pasování na čtenáře Rozloučení s předškoláky Den otevřených dveří Zpívání u stromečku Vánoční nadílka v MŠ Vánoční dílny Školní akademie ke Dni matek Exkurze Vetropack Kyjov Den otevřených dveří Bzenec Kulturní akce AIDS (film) Balada kult.výstava Divadelní předst. Divadlo nekouše ve spolupráci se ZŠ Ježov Kouzelné vánoce MARBO Noc s Andersenem Ostatní akce Veletrh vzdělávání Úřad práce Ekoolympiáda ZŠ Zdravotní odpoledne Přednáška Kouření Seminář Prevence šikany Účast 59 žáků 2.-3.ročník všichni 1.třídy MŠ 42 rodičů a přátel školy všichni MŠ 50 žáků všichni 9.třída 6.-9.ročník 5.-9.ročník Všichni 1.-5.ročník 1.-9.ročník 3.ročník, 9.ročník 9.třídy 8.roč. Všichni 2.tř. VÝTVARNÉ VÝSTAVY Olga Havlová Pavel Tigrid Libor Vojkůvka Jan Botek 17

19 9. Soutěže a olympiády OLYMPIÁDY POČET NÁZEV JMÉNO ÚČASTNÍKA UMÍSTĚNÍ ÚČASTNÍKU Bible a my 1 Lada Pohádkova 4.místo v okrese SOUTĚŽE NÁZEV POČET ÚČASTNÍKU JMÉNO ÚČASTNÍKA Žeravický skřivánek 1.kategorie: MŠ+1.tř. T.Kadlčková T.Čechová K.Krejčiříková 1.místo 2.místo 3.místo UMÍSTĚNÍ 2.kategorie E.Pohanková H.Ludvová K.Rajmicová 3.kategorie S.Šmýdová S.Žůrková S.Matoušová 2.,3..roč roč. 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo 4.kategorie 6.-9.roč. S.Borčová, H.Kovářová K. Holá L.Pohanková 1.místo 2.místo 3.místo SPORTOVNÍ SOUTĚŽE NÁZEV Kategorie UMÍSTĚNÍ 10. Celoškolní projekty Den Země 1. stupeň a 2.stupeň Kovosteel Staré Město, ekoolympiáda, sběr odpadu kolem silnice Den dětí - soutěže pro děti 1.stupně si připravili žáci 9.tříd, Mikuláš s čertem připravili žáci 9.A Vánoční dílny - prodej výrobků žáků, Recyklohraní Fotoškola Den zdraví 18

20 11. Poradenské služby v základní škole 11.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický počet Kvalifikace,specializace; Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 UJEP Brno vysokoškolské Školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek Kvalifikace,specializace dosažené vzdělání Školní psycholog Školní spec.pedagog /netřídní/ do 35 let let 50 let-důch.věk/z toho důchodci Výchovný poradce Školní metodik prevence školní psycholog školní spec.pedagog A) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře PS Hodonín školní metodik prevence: semináře PS Hodonín, Brno školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů žádné prostředky naše škola nedostala B) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese žádné prostředky naše škola nedostala 11.3.Výskyt sociálně patologických jevů ve škole Ano Ne Celkem případů Návykové látky: kouření, alkohol - Ne 0 Záškoláctví Ano - 2 měkké drogy - Ne 0 Šikana Ano - 2 Gambling - Ne - Kriminalita - Ne 0 Xenofobie - Ne - Vandalismus - Ne - Násilné chování - Ne - Rasismus - Ne - 19

21 11.4. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Vedení třídnických hodin Hodiny VkZ,VkO Tv, VkZ, VkO, ČaSP,Př Aktivity v třídnických hodinách vypracován Kroužky:Aj, Zumba,kreativní, výtvarný, vaření Výchovná poradkyně Spolupráce s rodiči a žáky průběžná průběžná PPP Odbor sociální péče Kyjov,Brno CD, video, internet ano Přednáška psychologa Kouření 20

22 12. Prevence rizik a školní úrazy 12.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 16 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy V ostatních vyučovacích předmětech Výlety a exkurze Lyžařské kurzy Výuka plavání Přestávky ve škole Školní družina a klub Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Nový školní řád, neustále poučování žáků o prevenci 21

23 13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 13.1 Stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 22

24 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu Stručný popis programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách EU peníze školámí Cíle zapojení školy Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Počty zapojených 93 žáků Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) ,00 Kč Ukončení: Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 15.1 Projekty a granty zřizovatele mezinárodní program Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Fotoškola Seznámení s programem Zoner photo studio a práce s fotoaparátem Zdarma Zoner Studio 15.2 Údaje Projekty a granty KÚ Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast ROP NUTS II Jihovýchod Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Škola pro život 1.11/3.2.00/ Inovace školního vzdělávacího programu, analýza problémů - nedostatek odborných učeben, vyhodnocení dalšího rozvoje školy, modernizace školy, zlepšení situace ve škole ,- Kč Obec Žeravice 15.3 Údaje Projekty a granty MŠMT Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast 23

25 16. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 16.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k zůstatek Přímé NIV celkem ,00 - v. Kč Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy , OON 5 000,00 - Limit počtu zaměstnanců 17,27 Odvody ,00 - FKSP ,00 - ONIV ,00 - Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Zůstatek Příspěvek NIV , ,25 Příspěvek na investice - - Příjmy doplňková činnost , , Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Zůstatek v. Kč Peněžní fondy Fond odměn , ,00 Fond rezervní , ,38 Fond investiční , ,20 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 24

26 17. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti 17.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem , , Platy , ,00 - z toho - OON 5 000, , Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 - v Kč - Neinvestiční dotace celkem , , Ukazatele nákladovosti Součást školy: Mateřská škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 26 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 2,92 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0,92 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba 25

27 Součást školy: Základní škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 91 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 70 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 10,62 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 8,81 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1,81 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Součást školy: Školní družina Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 873 Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 23 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 38 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 38 Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 0,7 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0,7 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b - osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b - Kč/osoba 26

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov.

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více