Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Čelákovice ABSOLVENSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Čelákovice ABSOLVENSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Čelákovice ABSOLVENSKÁ PRÁCE 2O11 Romana Svobodová

2 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., BOLESTI NA HRUDI JAKO INDIKACE K VÝJEZDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Studijní obor : Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala : Vedoucí práce : Romana Svobodová MUDr. Jaroslav Ďurčovič

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné a jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem k nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Podpis ČELÁKOVICE, 2O11 7. Dubna

4 PODĚKOVÁNÍ : Mé poděkování patří především MUDr. Jaroslavu Ďurčovičovi za odborné vedení, cenné rady, podněty a připomínky při zpracovávání mé absolventské práce. Dále bych chtěla poděkovat mé rodině a všem svým blízkým, kteří mi umožnili 3 roky studia, za jejich trpělivost a psychickou podporu. ČELÁKOVICE, 2O11 7. dubna

5 OBSAH Úvod 6 1.CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle BOLESTI NA HRUDI Funkční příčiny Hyperventilace Nitrohrudní příčiny Pneumonie Pleuritidy Tenzní pneumotorax Plicní embolie Gastrointerscitiální příčiny Akutní perforace jícnu Refluxní choroba Tietzeův syndrom Neurocirkulační astenie Vředová choroba Pankreatitida Kardiální příčiny Akutní infarkt myokardu Arytmie Angina pectoris Aortální příčiny Disekce aorty Srdeční tamponáda Neurologické příčiny Herpes zoster Vertebrogenní příčiny Vertebrogenní alogický syndrom

6 3. KAZUISTIKY Kazuistika č.1 Bolest na hrudi vs.lymfoblas.lmfom Kazuistika č.2 Bolest na hrudi vs. Infarkt myokardu Kazuistika č.3 Bolest na hrudi vs. Disekce aorty Kazuistika č.4 Bolest na hrudi vs. Tenzní pneumot Kazuistika č.5 - Bolest na hrudi vs. Plicní embolie VLASTNÍ HODNOCENÍ KAZUISTIK DISKUZE 44 ZÁVĚR. 46 ZUSAMMENFASSUNG 47 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

7 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma bolesti na hrudi, jako indikace k výjezdu záchranné služby. Devět let pracuji ve zdravotnickém sektoru. Z toho 6 let jsem pracovala na interním oddělení, 2 roky na lůžkovém oddělení a posléze na interním příjmu, kde jsem se velice často setkávala s diagnózou bolesti na hrudi. Nyní pracuji třetím rokem na oddělení ARO, a zde jsou převážně přiváženy, hospitalizováni pacienti, kteří svému onemocnění nevěnovali přílišnou váhu, neboť své onemocnění podceňovali a nebo zbytečně hazardovali se svým životem, není tak tomu vždy, samozřejmě. Na oddělení se setkávám s vážnými komplikacemi, které zapříčiní ony bolesti na hrudi a to z mnoha různých příčin. Některé komplikace bohužel končí smrtí, i přes veškerou pomoc a mnohdy ani pacienti nejsou přivezeny k nám na oddělení a umírají na místě výjezdu za přítomnosti záchranné služby. Bolesti na hrudi mají v dnešní době stoupající tendenci a postihují i mladé lidi. Ve věku let. Velmi častými příčinami jsou banální bolesti na hrudi, které mohou vzniknout za jakékoliv situace, např. ze zvýšené fyzické námahy, ze stresové situace apod. a vedlejší aktivity zapříčiní to, že lidé nevěnují svému problému dostatečnou váhu a říkají si, to mám ze sportu, to přejde Bolesti na hrudi mohou způsobit velmi závažná onemocnění, neboť mohou zanechat trvalé následky, jak po fyzické stránce tak po stránce psychické. Důležité při léčbě bolesti na hrudi je včasná diagnostika, kdy v dnešní době jsou vyšetřovací metody na vysoké úrovni, léčebné metody, diagnostika se neustále zdokonalují a v návaznosti na to se i úmrtnost snižuje. Léčba komplikovaných a závažných bolestí bolesti na hrudi je dosti finančně nákladná a i samotný jednodenní pobyt na lůžku oddělení ARO. Nezbytnou součástí první pomoci je i rychlý transport na cílové pracoviště. Východiskem pro mou absolventskou práci bylo zpracovat problematiku bolestí na hrudi a tím poukázat na jejich nebezpečnost a závažnost. Rozdělit bolesti na hrudi dle možných příčin, shrnout jejich patofyziologii. A na teoretickou část navázat praktickou částí, kde bych chtěla ukázat několik zajímavých kasuistik na dané téma, kdy bolesti na hrudi vznikají z různých příčin

8 1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1 Hlavní cíl Zpracovat problematiku bolestí na hrudi, poukázat na nebezpečí a jejich závažnost 1.2 Dílčí cíle Rozdělit bolesti na hrudi dle možných příčin Shrnout jejich patofyziologii Zpracovat kasuistiky - 7 -

9 2 BOLESTI NA HRUDI Bolest na hrudi (přední ploše hrudníku) může vzniknout v důsledku celé řady patologických stavů. Pro správné určení diagnostiky je důležitá anamnéza. Popis bolesti lokalizace, charakter, trvání, trauma, medikace, abúzus,.. Symptomy dušnost, dysrytmie, pokles tlaku, pocení, alterace vědomí, možné příčiny : Funkční bez zjevné příčiny, hyperventilace, Nitrohrudní pleuritida / pneumonie, pneumotorax tenzí, plicní embolie Gastrointerscitiální - perforace jícnu, vředová choroba, pankreatitida Kardiální akutní koronární syndrom, arytmie, angina pectoris Aortální disekující aneurysma aorty, tamponáda srdeční Neurologické neuralgie (herpes zoster) Vertebrogenní-vertebrogenní algický syndrom, onemocnění krční a hrudní páteře - 8 -

10 2.1 FUNKČNÍ PŘÍČINY HYPERVENTILACE Hyperventilace je zrychlené, překotné dýchání, ke kterému vede subjektivní pocit nedostatku vzduchu. Přísun vzduchu při hyperventilaci je větší, než jaké jsou aktuální potřeby organismu. K hyperventilaci často dochází důsledkem stresu či vyčerpání, za tropických dnů nebo v přeplněném přehřátém dopravním prostředku, či v obchodě. Kvůli rychlému dýchání tělo přichází o oxid uhličitý, vzniká tzv. hypokapnie, která vede k poklesu ionizované frakci kalcia v organismu, a tím následnému brnění končetin a obličeje. Doporučuje se začít s dýcháním do obyčejného mikrotenového sáčku - říká se tomu tzv. zpětné vdechování. Tím, že ze sáčku budeme vdechovat již vydechnutý vzduch, zvýšíme hladinu CO2 a doplníme si hladinu oxidu uhličitého. Objevuje se často při úzkostných čipanických stavech, farmakologicky benzodiazepiny

11 2.2 NITROHRUDNÍ PŘÍČINY PNEUMONIE Pneumonie neboli zápal plic je akutně nebo chronicky probíhající zánět plicního parenchymu na podkladě infekční, alergické, fyzikální nebo chemické noxy. Většinou představuje akutně probíhající zánět na úrovni respiračních bronchiolů, alveolárních prostor a intersticia. Pneumonie jsou nejčastěji infekčního původu a přenáší se kapénkovou infekcí. Obvykle začínají infektem horních cest dýchacích, odkud se šíří do bronchů a alveolů Dle průběhu dělíme pneumonii na akutní, chronickou (zánět trvající déle než 3 měsíce), recidivující (opakovaný zánět v téže lokalitě), migrující (plicní infiltráty migrují, objevují se v různé době v různých částech plic). dle etiologie infekční: bakteriální, atypické (virové apod.), mykotické, parazitární neinfekční (tzv. pneumonitidy ): aspirační, inhalační, postradiační, polékové, hypersenzitivní (alergické) dle kliniky infekční pneumonie - náhlý začátek s horečkou, zimnicí, schváceností, tachypnoe, dráždivý kašel ze začátku, později se mění na produktivní, tachykardie neinfekční pneumonie - jsou často vyjádřeny celkové chřipkové příznaky. Bolesti hlavy, svalů, kloubů, rovněž nevolnost, zvracení. Nástup obtíží je spíše pozvolný, tělesná teplota není vysoká, spíše jsou přítomny subfebrilie. Kašel neproduktivní; suchý, dráždivý, občas může být přítomno vykašlávání sputa s příměsí krve

12 2.2.2 PLEURITIDY Zánět pohrudnice neboli pleuritida je relativně časté onemocnění. Jde o zánět postihující pohrudnici (pleuru), což je blána pokrývající plíci. Příčinou bolestí na hrudi je nástěnná pleura, tj.ta, která kryje pleurální dutinu, nikoli plíci. Mezi plící a pleurou je za normálních okolností jen minimální prostor s minimem tekutiny, což umožňuje snadné rozepínání plic. Poměrně často se jedná o infekční záněty, původci jsou většinou viry. Ovšem mohou být i bakteriálního původu = zápaly plic (bakteriální pneumonie), které mohou snadno přecházet na pohrudnici. Záněty mohou být i neinfekčního původu a pohrudnici mohou podráždit nejrůznější plicní choroby od nádorů plic přes cystickou fibrózu až po azbestózu a silikózu. Pleuritida se obecně rozděluje na suchou a vlhkou. Suchá pleuritida je zde typická bolestivost na hrudi, na straně postižení (dochází k podráždění pleury, která je velmi citlivá na bolest). Bolest je závislá na dýchání, při nádechu se obvykle zhoršuje a při výdechu dochází k úlevě. Podráždění pohrudnice způsobuje nepříjemný suchý kašel a bývá i přítomna vyšší teplota. Vlhká pleuritida je typická tvorbou tekutiny, která vzniká v pleurální dutině a tento stav je označován jako fluidothorax.. Větší fluidotorax omezuje dýchací pohyby plíce a vede k dušnosti. Diagnostiku zhodnotíme dle klinických projevů a dle aktuální anamnézy. Při poslechu plic pomocí fonendoskopu je slyšet tzv. pleurální třecí šelest

13 2.2.3 TENZNÍ PNEUMOTHORAX Pneumothorax je stav, kdy nahromaděním vzduchu mezi viscerální a parietální pleurou (v dutině zvané pohrudniční neboli pleurální) zkolabuje plíce. Tenzní pneumothorax je potencionálně život ohrožující stav, kdy při každém nádechu vzduch proniká do pleurální dutiny, ale při výdechu ji již nemá možnost opustit. V důsledku toho se pleurální prostor plní vzduchem tak, že plíce na postižené straně kolabuje. Jak dále přibývá vzduch, zvyšuje se tlak a mediastinum je přetlačováno směrem k nepostižené straně, až nakonec dojde ke kompresi nepostižené plíce a ke stlačení duté žíly s následným omezením přítoku odkysličené krve do pravého srdce a velkých cév. Příčiny: rána ve stěně hrudní, nejčastěji bodná, střelná, tržně zhmožděná tupé zhmoždění hrudníku, poranění jeho stěny úlomkem žebra, vliv tlakové vlny (blast syndrom) Příznaky : náhle vzniklá, ostrá pleurální bolest vymizelé dýchání při poslechu postižené straně omezený pohyb hrudní stěny na postižené straně mělké, rychlé, namáhavé dýchání dušnost, neklid, tachykardie, hypotenze při tenzním pneumothoraxu cyanóza, podkožní emfyzém kašel nebo hemoptýza v místě poranění může probublávat jasně červená, zpěněná krev někdy je slyšet únik vzduchu z hrudníku (syčení) srdeční ozvy slyšitelné jakoby z dálky rozvoj šoku (jedná se v podstatě o obstrukční šok při tenzním PNO)

14 2.2.4 PLICNÍ EMBOLIE Plicní embolie je život ohrožující stav, který vzniká na podkladě obstrukce a. pulmonalis nebo její větve. Nejčastěji se jedná o trombembolickou obstrukci, méně často o embolii tukovou, embolii plodovou vodou, vzduchem nebo nádorovými buňkami. Efekt plicního embolu je mechanický (obstrukce a. pulmonalis či její větve ). Klinické příznaky mohou být různého stupně od asymptomatických embolií až k projevům šoku, srdečního selhání a náhlé smrti. Záleží na rozsahu embolie a fyziologických rezervách pacienta. Mezi nejčastější subjektivní příznaky patří: náhle vzniklá dušnost; bolest na hrudi jakéhokoliv charakteru (substernální, pleuritická) v důsledku ischémie PK nebo plicního infarktu; kašel hemoptýza u plicního infarktu; synkopa. Mezi nejčastější objektivní příznaky patří: tachypnoe; tachykardie; hypotenze, synkopa až kardiogenní šok; zpocená, bledá kůže, cyanóza, obluzení; známky hluboké žilní trombózy; horečka (nad 38,5 C). Diagnostika plicní embolie je velmi problematická, a na místě zásahu můžeme mít jen podezření dle klinických příznaků, pokud jsou klinické příznaky dochází ve většině případů jen k mikroembolizacím. Jediná spolehlivá metoda pro diagnostiku plicní embolii je angiografie, v praxi angioct. Pokud dojde k masivní plicní embolii, nastává vteřinová smrt

15 2.3 GASTROINTERSCINÁLNÍ PŘÍČINY AKUTNÍ PERFORACE JÍCNU Perforace jícnu je závažné onemocnění s vysokou úmrtností. Prognóza pacienta závisí na rozsahu perforace a na časovém intervalu mezi perforací a diagnostikou. Jícnové perforace jsou nejzávažnější poranění trávicího traktu kvůli volnému odtoku žaludečního obsahu do mediastina, které vede k rozvoji závažných pleuromediastinitis, hrudního empyému, sepsi a multiorgánové dysfunkci. Iatrogenní zranění je nejčastější příčinou perforace jícnu (při endoskopických výkonech). Jiné příčiny zahrnují spontánní perforaci např. (Boerhaave syndrom - je spontánní perforace jícnu, nejčastěji u mužů po velkém pití alkoholu nebo při zvracení), požití žíravé chemikálie, vniknutí cizích těles a traumata. Hlavním příznakem je bolest. Příznaky zahrnují rychlé dýchání, zrychlený tep, nízký krevní tlak a horečku. U perforace v horní části jícnu jsou bolesti v krku nebo ztuhlost a někdy mohou přítomny vzduchové bubliny pod kůží. S perforací ve střední části nebo nejspodnější části jícnu mohou být potíže s polykáním, bolesti na hrudi a potíže s dýcháním. [Gastroenterologi, 1999] REFLUXNÍ CHOROBA Zde je důvodem bolesti návrat žaludečního obsahu do jícnu. Za normálních okolností je jícen od žaludku oddělen svalovým svěračem, který propustí potravu z jícnu do žaludku, ale ne zpět. Pokud svěrač nefunguje správně, může se kyselý obsah žaludku vracet do jícnu a poškozovat jeho stěnu. To může být spojené s náhlou bolestí na hrudi. Bolest vzniká často po jídle, rychle na ni pomáhají antacida Bolest je většinou jen nepříjemná, někdy však může být tak prudká, že připomíná infarkt myokardu. Diagnostika : EKG vyloučí akutní koronární syndrom, při sebemenších pochybnostech je nutný transport do nemocnice

16 2.3.3 TIETZEŮV SYNDROM Je charakterizován spontánní tlakovou bolestivostí v oblasti spojení horních žeber (především 2. a 3.) a chrupavkou. V 80 % případů se objeví jednostranná, ve 20 % oboustranná bolest. Zesiluje se při hlubokém inspiriu a kašli. Bolest je lokalizovaná do jednoho místa (nemocný ukazuje prstem), palpační citlivost a závislost na pohybech hrudní stěny. Typické je vřetenovité zduření v oblasti spojení žeberní chrupavky se sternem NEUROCIRKULAČNÍ ASTENIE Bolesti jsou lokalizované nejčastěji bočně u prsní bradavky vlevo, tj. u srdečního hrotu. Jsou píchavého charakteru, pacient ukazuje do jednoho bodu. V menšině případů udávají pacienti pocit tísně. Na rozdíl od anginy pectoris nemá závislost na fyzické námaze, často bývá pociťována v klidu nebo po fyzickém napětí. Objektivně zjišťujeme vzdychavé dýchání, neschopnost hluboce se nadechnout, neschopnost delší apnoe. Hyperventilace při rozčilení a tělesné námaze, spojená případně se známkami respirační alkalózy (brnění v obličeji, na hrudi, v rukou, pocit mdloby). Dále obvykle zjišťujeme značnou anxiozitu a zpravidla polymorfní líčení nejrůznějších obtíží

17 2.3.5 VŘEDOVÁ CHOROBA Vřed = slizniční defekt pronikající do podslizničních struktur (pod muscularis mucosae). Erose = slizniční defekt omezený na mucosu (neproniká skrze muscularis interna do submukosy). Patofysiologie Hlvním etiologickým agens pro vznik vředů je Helicobacter pylori. Nadále mohou vznikat, když dochází k nerovnováze mezi protektivními faktory, což jsou faktory, které chrání sliznici žaludku např. mucin (hlen, který chrání sliznici před natrávením kyselinou chlorovodíkovou) a agresivními faktory, které negativně působí na sliznici žaludku např. kouření, alkohol, káva, ostré koření apod. Klinické projevy Žaludeční vřed bolesti (viscerálního charakteru) v epigastriu po jídle (antacida nepřinášejí většinou úlevu), postihuje starší jedince nechutenství, pocit plnosti, pálení žáhy, občasné zvracení s příměsí žluči nemocní ze strachu raději hladoví

18 Duodenální vřed bolesti v epigastriu (oblast okolí pupku) na lačno (často budí nemocného v noci noční hladové bolesti), typický sezónní výskyt (jaro, podzim) jídlo a antacida přinášejí úlevu, postihuje mladší jedince Diagnostika anamnéza (bolest, nauzea, zvracení, pyróza, nechutenství, hubnutí) + fyzikální vyšetření (palpační bolestivost v epigastriu)

19 2.3.6 PANKREATITIDA Akutní zánět slinivky břišní neboli akutní pankreatitida je velmi závažný stav, který může skončit smrtí, nebo může způsobit vážné dlouhodobé komplikace. Klinický obraz, diagnostika Příčiny vzniku akutního zánětu slinivky břišní jsou různé a někdy pravý důvod ani nelze zjistit. Mohou vznikat v důsledku chronického alkoholismu, vysokou hladinou tuků v krvi, některými léky (kortikoidy), ale mezi nejčastější příčiny patří obstrukční pankreatitida, která vzniká zaklíněným konkrementem ve Vaterské papile (může být i nádor). Uzávěr Vaterské papily vede k obstrukci odtoku pankreatické šťávy. Trávicí enzymy ve slinivce začnou trávit vlastní tkáň, vzniká edém a dochází k autodestrukci slinivky břišní, což končí její nekrózou. Zpravidla nastupuje vzestupná infekce přes Vaterskou papilu a duktus choledochus. Ta vede k rozvoji septického šoku s rozvojem multiorgánové dysfunkce, někdy až selhání. Projevy akutní pankreatitidy bývají velmi dramatické a klasickým příznakem je prudká až šokující bolest břicha v pásu nad pupkem vystřelující do zad, kterou doprovází nevolnost a zvracení. U těžších případů vzniká rozvoj šokového stavu. Vlivem zánětlivého procesu se zvyšuje propustnost cév a následnou autodestrukcí se krev začne dostávat mimo cévy do okolí slinivky a do dutiny břišní. Nedostatek tekutiny v cévách se projeví bledostí, opoceností, hypotenzí, tachykardií a tachypnoí. Vzniká anurie z důvodu zvýšené propustnosti cév, tzv.šoková ledvina, porucha vědomí a v konečné fázi selhání krevního oběhu z důvodu dekompenzace organismu, která končí smrtí. Komplikací zánětu může být i vznik nekróz ve slinivce nebo proniknutí bakterií do poškozené slinivky a vznik nebezpečné infekce až sepse. [Gastroenterologie, 1999]

20 2.4 KARDIÁLNÍ PŘÍČINY Ischemická choroba srdeční je skupina chorobných stavů, kdy onemocnění vznikají na podkladě omezeného (akutně, chronicky) nebo zastaveného přítoku krve do určité oblasti srdečního svalu věnčitými tepnami v důsledku změn na těchto tepnách, což má za následek vznik ischémie nebo nekrózy myokardu. Poškození srdečního svalu je výsledkem nepoměru mezi dodávkou a potřebou kyslíku v myokardu. Nejčastější příčinou je aterosklerotické postižení věnčitých tepen, ale také jejich postižení při infekčních onemocněních, emboliích, apod.)

21 2.4.1 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Infarkt myokardu (IM) je ischemická nekróza myokardu vzniklá v důsledku uzávěru koronární tepny. Vzniká nejčastěji na podkladě aterosklerotických změn v koronárním řečišti, které vrcholí krvácením do aterosklerotického plátu nebo zanesením embolu. V důsledku sníženého prokrvení kardiomyocytů (= základní morfologická a funkční jednotka srdeční svaloviny) dochází k metabolickým změnám, jež vedou k narušení jejich funkce a následně k nekróze buněk. Infarktové ložisko vykazuje poruchu kinetiky a může vést ke snížení srdečního výdeje. Srdeční nedostatečnost pak může zapříčinit hypertenzi v plicním řečišti, jejíž důsledkem může být vznik edému plic a ztížené dýchání, dále rozvoj kardiogenního šoku. Poklesem systémového tlaku je aktivován vegetativní nervový systém, který způsobí zvýšení tepové frekvence, pocení, studenou kůži a nauzeu. Při infarktu propadají nekróze všechny tkáňové složky srdečního svalu (kardiomyocyty + intersticium), při lehčí ischemii je nekróza pouze parciální (nekrotizují pouze kardiomyocyty, intersticium je zachováno vazivo, které je méně náchylné na nedostatek kyslíku). V rámci poruchy kinetiky infarktem postiženého myokardu a změně biomechanických vlastností může vzniknout aneurysma, v němž se mohou tvořit nástěnné tromby s následně možnou systémovou embolizací (mozek, ledviny, slezina, střeva, končetiny). Stěnu aneurysmatu tvoří buď nekrotický myokard (akutní aneurysma), nebo vazivo poinfarktové jizvy, často kalcifikované (chronické aneurysma). Může dojít ke vzniku defektu komorového septa, k prolapsu mitrální chlopně při postižení papilárního svalu, k funkční insuficienci mitrální chlopně na podkladě dilatace komory, k perforaci srdeční stěny a k tamponádě

22 Postižení levé komory může vést k levostranné insuficienci a k městnání krve v plicích, jehož důsledkem pak je rozvoj plicního edému. Zánětlivá reakce na poškození může způsobit perikarditidu Infarktové ložisko brání převodu akčního potenciálu, což může být zdrojem arytmií, v nejhorším případě komorová fibrilace. Při městnání krve v srdci může vzniknout fluidothorax způsobující další mechanické omezení ventilace. Hypoperfuze může vést k hypoxickému postižení dalších orgánů (ledviny, plíce). Ruptura myokardu ruptura volné stěny levé komory (vede k hemoperikardu tamponádě srdeční), interventrikulárního septa (vznik levo-pravého zkratu) nebo papilárního svalu (chlopenní insuficienci). Klinicky se infarkt myokardu projevuje typickými pálivými, tlakovými bolestmi za hrudní kostí, které vystřelují do levé ruky mnohdy i do konečků prstů. Objevuje se schvácenost, opocenost, bledost, úzkost, ztížené dýchání až dušnost, může být nauzea nebo zvracení, tachykardie, ale často bývají přítomny poruchy rytmu, bradykardie, které jsou provázené hypotenzí. Diagnostika je při prvním kontaktu s pacientem velmi podstatná, důležité je zaměření na jeho onemocnění srdce a chronicky užívaných léků = anamnéza, klinický stav, EKG, změření fyziologických funkcí

23 obr. č. 1: Záznam EKG u akutního IM s typickými Pardeeho vlnami [vlastní foto] Pardeeho vlna = elevovaný úsek ST na Ekg, který splývá s následnou vlnou T

24 komplikace IM : KARDIOGENNÍ ŠOK Z etiologického hlediska se na vzniku kardiogenního šoku podílí nejčastěji akutní infarkt myokardu (zejm. nekróza přesahující rozsahem 40% myokardu), dále pak akutní myokarditida a endokarditida, srdeční arytmie, kardiochirurgické výkony, disekce aorty, hypertenzní krize, kontuze myokardu a aj. Je způsoben selháním srdce jako pumpy, výchozím patofyziologickým procesem kardiogenního šoku je nedostatečný minutový srdeční výdej, vedoucí ke snížené tkáňové perfúzi, centralizaci oběhu a poruše mikrocirkulace s ischemizací tkání. Zároveň dochází ke zvyšování srdeční frekvence a systémové cévní rezistenci jako kompenzačnímu mechanizmu. Vzniká tak bludný kruh, při kterém zvýšená spotřeba kyslíku v myokardu vede k rozšíření oblasti ischémie a dalšímu snížení srdečního výdeje. Ve fázi kompenzace dochází k centralizaci oběhu s preferencí perfúze mozku a myokardu, funkce ostatních orgánů je částečně zachována (ledviny, játra, plíce). Fáze dekompenzace se manifestuje více či méně vyjádřenými poruchami orgánových funkcí, které jsou důsledkem významného poklesu orgánové perfúze a poruchy tkáňového metabolizmu. K nezvratnému selhání mikrocirkulace dochází v irreverzibilní fázi kardiogenního šoku. S ní je spojena těžká tkáňová hypoxie provázená acidózou, následně lýzou buněk a smrtí organizmu. Klinicky se kardiogenní šok manifestuje hypotenzí s poklesem systolického tlaku, tachykardií. Zpočátku mírná hyperventilace přechází v tachypnoi s cyanózou a ortopnoí. Dochází k rozvoji šokové plíce (ARDS). Úzkost a motorický neklid jako projev dysfunkce centrální nervové soustavy v důsledku hypoperfuze, může přecházet přes agresivitu do somnolence, soporu a ústit v bezvědomí. Prerenální selhání ledvin se manifestuje oligurií (šoková ledvina) přecházející v anurické renální selhání. Pokožka bývá chladná, lepkavě opocená.[patologickáfyziologie,2003]

25 2.4.2 ARYTMIE Poruchy srdečního rytmu (arytmie, dysrytmie) je souborné označení pro poruchy srdeční frekvence, srdečního rytmu, šíření vzruchu v srdci nebo jejich kombinace. Tachyarytmie (supraventrikulární nebo komorové). Mechanismus spočívá v tom, že při tachykardii se prudce zvyšují nároky myokardu na zásobení kyslíkem, což obecně při sebemenším poškození myšleno zúžení koronárek aterosklerotickým procesem nestačí. Pacient v těchto situacích obecně nejčastěji vnímá bušení srdce provázené bolestí na hrudi téměř identické s akutním IM, který je nutno vyloučit

26 2.4.3 ANGINA PECTORIS Stabilní angina pectoris Je charakterizována bolestí různého charakteru (tlaková, svíravá, pálivá) lokalizovanou za hrudní kostí při činnostech, které zvyšují spotřebu kyslíku (tělesná námaha, emoční ataka, apod). Přerušení vyvolávající příčiny nebo podání rychle působícího nitrátu. dochází k úlevě zpravidla do 5 minut. Častější záchvaty bolesti se dostavují ráno (uvedení organismu do pohybu), při chladu, větrném počasí. Pokud stenokardie vznikne v klidu nebo trvá déle než 20 minut nebo neustoupí do 5 minut po aplikaci krátkodobě působícího nitrátu nebo je provázena dušností, palpitacemi či vegetativními příznaky (nauzea, pocení), může vzbudit podezření, že se jedná o akutní koronární syndrom (IM nebo nestabilní AP). Nestabilní angina pectoris Je charakterizována bolestí typického charakteru a lokalizací, která se objeví v klidu nebo původně stabilní anginou pectoris, ale u které se v posledních 4 týdnech zvyšuje frekvence a intenzita záchvatů nebo nová angina pectoris, která vede za poslední 2 měsíce k významnému omezení fyzické zdatnosti Vyvolávajícím podkladem stavu je nepoměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku v myokardu. Charakteristický je nestabilní obraz s tendencí k rychlým změnám. Typická je přítomnost plošných palčivých nebo svíravých bolestí za hrudní kostí s propagací do krku, dolní čelisti a do horní levé končetiny. Po přerušení činnosti nebo podání nitrátů ustupují pomaleji nebo vůbec ne, bolesti jsou častější a trvají delší dobu (nad 5 minut). V průběhu záchvatu je pacient zchvácený, zpocený, anxiózní s tachykardií. Rozlišení od akutního infarktu myokardu je obtížené, nutný urgentní odsun na pracoviště intenzivní péče

27 Diagnostika : Diagnostika je založena ryze na popisu obtíží pacientem, které splňují kritéria pro nestabilní AP. Natočením Ekg pouze vyloučíme akutní infarkt myokardu (mohou být na něm známky prodělaného infarktu staršího data nebo chronické poruchy rytmu, ale nemusí)

28 2.5 AORTÁLNÍ PŘÍČINY DISEKCE AORTY Akutní disekce aorty je náhlá a život ohrožující cévní příhoda s dramatickým průběhem. Většinou vznikne trhlina v intimně aorty nebo vzácněji nejprve dojde ke krvácení do médie s následným prasknutím intimy. Trhlinou v intimně proniká pod tlakem krev do médie a v této vrstvě se aortální stěna rozpolcuje v různém rozsahu, jak do délky směrem distálním i proximálním, tak v různém rozsahu vzhledem k obvodu aorty. Disekcí aortální stěny pak vzniká nepravý kanál (falešné lumen). Disekce se často z ascendentní aorty šíří přes aortální oblouk a sestupnou aortu až do břišní aorty a ilických, případně i femorálních tepen. Někdy se v distální části disekce vytvoří další trhliny infámy, kterou pak nepravé lumen zpětně komunikuje s pravým průsvitem aorty. K aortální direkci jsou náchylní s vrozenou poruchou pojiva. Disekce vzniká náhle a je doprovázena krutou bolestí na hrudníku a mezi lopatkami. Někdy je přítomen šokový stav, který je způsoben jak bolestí, tak i možnou rupturou a krvácením do perikardu (hemoperikard tamponáda srdeční) nebo do pleurálních dutin (hemothorax). Rozvoj hypotenze, tachykardie. Další příznaky jsou odvislé od toho, do kterých důležitých tepen disekce zasahuje a tlakem falešného kanálu omezuje průtok pravým průsvitem tepen. Tak může vzniknout infarkt myokardu (při retrográdní direkci do koronárních tepen), hemiplegie (šíření do karotid), paraplegie (vytržení a trombozování interkostálních arterií), oligurie až anurie (disekce do renálních tepen), nekrózy střev (disekce do artérie mesenteria superior), ischémie končetin (disekce pánevních a femorálních tepen). [Kardiochirurgie, 1998]

29 2.5.2 SRDEČNÍ TAMPONÁDA Tamponáda srdeční je akutní, život ohrožující stav, který bez urgentní léčby vede k selhání srdce jako pumpy, a tedy ke smrti pacienta. Srdce je v dutině hrudní uloženo v tzv. perikardiálním vaku. Mezi epikardem a perikardem je pouze malý prostor vyplněný asi ml serózní tekutiny. Tato serózní tekutina je ultrafiltrátem krevní plazmy a umožňuje hladké vzájemné klouzání epikardu a perikardu. Během některých patologických stavů však může docházet k hromadění většího množství tekutiny v perikardiálním vaku (v prostoru mezi epikardem a perikardem), vzrůstá intraperikardiální tlak (tekutina působí na srdce tlakem dochází k útlaku srdce) a srdce se dostává jakoby do korzetu nadále pak není schopné se řádně při diastole dilatovat. Dochází k poruše diastolického plnění srdce, hypotenzi z důvodu snížení srdečního výdeje. Funkce srdce jako pumpy selhává, hypotenze vede ke tkáňové hypoperfúzi a rozvoji šokového stavu. Hemodynamická významnost srdeční tamponády závisí na rychlosti přírůstku tekutiny v perikardiálním prostoru. Relativně malý výpotek ( ml) nahromaděný v krátké době se může manifestovat srdeční tamponádou, zatímco relativně velký přírůstek (1000 ml) vznikající pomalu během dlouhého časového horizontu se klinicky manifestovat nemusí. Při srdeční tamponádě může být srdce utlačováno: výpotkem (perikarditida infekce, nádorové onemocnění, autoimunitní onemocnění včetně postperikardiotomického syndromu, ) krví či krevním koagulem (spojený s rupturou stěny levé komory, ruptura ascendentní aorty, komplikace kardiochirurgického výkonu, trauma srdce)

30 Klinický obraz hypotenze (pokles systémového arteriálního tlaku); rozšíření krčních žil (vzestup centrálního žilního tlaku); oslabení srdečních ozev tachykardii; známky tkáňové hypoperfúze (vlhká, chladná kůže; periferní cyanóza; dušnost); neklid, úzkost; vertigo, porucha vědomí; šokový stav U hypotenze a tachykardie je zřejmá závislost na fázi dýchání. Při nádechu tlak hodně klesne a puls je špatně hmatný, při výdechu krevní tlak vzroste a puls je hmatný lépe.vzniká tzv. paradoxní puls (varírování v závislosti na dýchání). Je to dáno tím, že při nádechu rozšířené plíce ještě více stlačí už tak utlačované srdce

31 2.6 NEUROLOGICKÉ PŘÍČINY HERPES ZOSTER Herpes zoster = pásový opar je kožní onemocnění vyvolané herpetickým virem Varicella zoster, který rovněž způsobuje plané neštovice (Varicella). Virus zůstává ukryt v těle, po vyléčení planých neštovic je inaktivní v nervových gangliích a při oslabení organismu (například vlivem stresu) může dojít k jeho reaktivaci. Projevuje se výsevem puchýřků v oblasti kůže, která je inervována daným senzitivním nervem. Vyrážku často provází bolest (neuralgie) podél nervu, která se objevuje nejčastěji v oblasti břicha, hrudníku, zad, ale může se objevit i na jiných místech

32 2.7 VERTEBROGENNÍ PŘÍČINY VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Pojem "vertebrogenní algický syndrom", který se běžně užívá, není výstižný. Ne vždy má bolest páteře příčinu v páteři samotné, někdy jde např. o přenesenou bolest z nemocného vnitřního orgánu, postiženy mohou být svaly, ale i nervová soustava. Musíme si uvědomit i vliv funkčních, reflexních změn. Bolestivé místní podráždění vyvolává reflexní změny v příslušném segmentu v kůži, ve svalech (spasmus), na periostu (bolestivé body), v pohybovém segmentu páteře (omezení pohybu), ve vnitřním orgánu (porucha funkce). Příčiny bolestí zad Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech a nervech. Funkční sem řadíme funkční blokády konkrétního páteřního segmentu, přetížení svalstva a vazů Strukturální sem patří degerativní onemocnění páteře, úrazy, spondyloza, revmatoidní onemocnění a získané deformity Diagnostika bolesti zad je jedním z velice častých diferenciálně diagnostických problémů v záchranné službě. Obvykle se jedná o polymorfní obtíže, někdy se setkáváme s bolestmi imitujícími akutní koronární syndrom, nejednou jsou to i stavy spojené i s dušností. Základem diagnostiky je proto podrobná anamnéza, auskultační vyšetření a ekg. Mnohdy je přítomen nález bolestivých paravertebrálních kontraktur v krční a horní hrudní oblasti, které můžou napomoct diagnóze vertebrogenního algického syndromu. Při jakýchkoli pochybnostech však nezbývá než pacienta transportovat k dalším odborným vyšetřením do nemocnice

33 3. KAZUISTIKY 3.1 KAZUISTIKA č.1 Bolest na hrudi vs. Lymfoblastový lymfom Osmadvacetiletý muž byl přivezen záchrannou službou pro asi týden trvající bolest s atakami za hrudní kostí s dušností na interní příjem. Při vyšetřování byl již pacient bez bolesti a dušnosti. Bolesti na hrudi ani dušnost nebyly na ničem závislé, pacienta nebudily v noci ze spánku. Z osobní anamnézy: v mládí se pacient pro časté angíny podrobil tonsilektomii, dále ve dvou letech podstoupil operaci apendixu. V roce 2008 prodělal bronchopneumonii, po které plicními lékaři byla diagnostikována astmoidní bronchitida. Přibližně 8 let se léčí fibráty pro zvýšenou koncentraci triglyceridů v krvi. V minulosti byl dárcem krve, nicméně poslední rok je sledován pro sideropenickou anémii s nutností substituce železem. Chronická medikace: Atrovent spray., fenofi brát (Lipanthyl 267 M) 1-0-0, Ferronat tbl. Abúzus: kuřák 20 cigaret denně, alkohol příležitostně Z rodinné anamnézy: otec zemřel v 50 letech na infarkt myokardu, prodělal pneumonii. matka 59 let,žije léčí se s onemocnění štítné žlázy, přesně neví, má hypertenzi. Sourozenci: 1 bratr, 30 let, sledován pro onemocnění ŠŽ, 1 sestra 35 - zdráva. Pracovní anamnéza: pracuje jako dělník v továrně Objektivní nález: TK 150/90 mm Hg, puls 108/min, pravidelný, saturace O2 98 %, tělesná teplota 36,8 C

34 Dle BMI nadváha, nyní bez klidové dušnosti a cyanózy, pokožka suchá, čistá, bez ikteru, jazyk vlhký, plazí středem, bíle povleklý, lehce zarudlé hrdlo, krční žíly bez zvýšené náplně, karotidy tepou bez šelestu, v.s. zvětšená štítná žláza s hmatným uzlem vlevo. Dýchání sklípkové, akce srdeční pravidelná, ozvy, bez šelestu. Břicho nad niveau, poklepově a palpačně nebolestivé, játra a slezina nezvětšené, bez hmatné patologické rezistence, dolní končetiny bez otoků, periferie +. Uzliny nejsou hmatné. Další postup: U pacienta vzhledem k rizikovosti (zvýšená koncentrace triglyceridů) a rodinné anamnéze byl zvažován akutní koronární syndrom, který byl ale následně vyloučen na základě normálních hodnot kardioenzymů i na základě opakovaného EKG vyšetření, které také vyloučilo akutní ischemické změny. Z dalších vyšetření bylo provedeno vyšetření krevního obrazu, které bylo bez výraznější patologie. Proto byla jako další možnost příčin bolestí na hrudi zvažována plicní embolie (známky tachykardie při vyšetření, bolest na hrudi, dušnost). Z tohoto důvodu bylo provedeno i vyšetření D- dimerů, nízká hodnota D-dimerů vyloučila plicní embolii. Protože pacient udával stupňující se bolest na hrudi, rozhodl se vyšetřující lékař provést echokardiografické vyšetření k vyloučení chlopenní vady. Echokardiografické vyšetření srdce bylo bez zjevné patologie, nicméně vedlejším nálezem byla masa v oblasti jugula a retrosternálně, která budila dojem zvětšené štítné žlázy. Proto bylo nabráno TSH (1,005 normální hodnota) a doplněno sonografické vyšetření štítné žlázy, které ale patologii štítné žlázy neodhalilo. Na rentgenovém snímku bylo překvapivě nalezeno rozšíření stínu horního a středního mediastina doleva. Na základě tohoto nálezu bylo podezření na mediastinální a hilovou lymfadenopatii. Po konzultaci s hematology byla doporučena hospitalizace na hematologickém oddělení k následnému dovyšetření a případné léčbě. Na základě těchto nálezů byl pacient indikován k mediastinoskopii s odběrem vzorku na histologické vyšetření. Dle výsledků histologie byl u pacienta nalezen prekursorový T- lymfoblastový lymfom. Pacient předán do péče hematologů

35 3.2 KAZUISTIKA č. 2 - Bolest na hrudi vs. Infarkt myokardu Muž, 4o let, ke kterému byla volána záchranná služba pro bolest na hrudi. Anamnesticky z osobní anamnézy pacient pociťuje od večera bolest na hrudi, dušnost s pocitem na zvracení aplikoval si nitráty pod jazyk a potíže po chvíli odezněli, rodinu o stavu neinformoval a šel spát. V noci se probudil pro silnou trvající bolest za hrudní kostí, již nereagující na léčbu nitráty a proto budí manželku, která mu volá záchranou službu. Při příjezdu RLP k pacientovi : pacient v kontaktu, dušný a stěžující si na bolest na hrudi, GCS 15. TK 125/70, TF 70/min, poslechově nad plícemi chropy. Lékařem RLP podány diuretika, Furosemid 40 mg, Isoket 2 amp.ve fyziologickém roztoku. Na Ekg sinusový rytmus bez zjevné patologie. Pacient měl být převezen k dalšímu dovyšetření na interní příjem, ale během transportu došlo k oběhovému zhroucení, na Ekg přes bradykardii asystolie. Pacient zaintubován, zahájena kardiopulmonální resuscitace ke které bylo podáno v sanitě 8 mg Adrenalinu i.v. a 4x se povedlo na pár vteřin obnovit účinnou srdeční akci. Při příjezdu RLP na Urgentní příjem : pacient kontinuálně resuscitován, na těle postupující mramorář těla, mydriáza, tlak neměřitelný, na Ekg přetrvávající asystolie. I nadále pokračování v kardiopulmonální resuscitaci, podáno dále 9 mg Adrenalinu, bikarbonát 4,2 % 100 ml. Ani jednou se nepovedlo obnovit účinnou akci srdeční, konstatován exitus letalit

36 Objektivní nález : při příjmu GCS 3, TK neměřitelný, asystolie, studená akra, zaintubovaný na řízené ventilaci, mramorář celého těla. Hlava : mezocefalická, bez traumatických změn Oči : zornice izokorické, mydriáza, spojivky bledé, uši i noc bez výtoku, jazyk cyanotický Dutina ústní : sliznice čistá, bez chrupů Krk : pulzace na karotidách nehmatná, amengiální Hrudník : bez traumatických změn, pevný Břicho : měkké, prohmatné Dolní a horní končetiny : bez otoků,bez traumatických změn Diagnozy : Srdeční zástava s neúspěšnou resuscitací Plicní edém, akutní infarkt myokardu Při pitvě diagnostikován příčinou úmrtí masivní infarkt přední stěny

37 Obr.č. 2: Infarkt myokardu Ucpaná tepna (1) Poškozený okrsek srdečního svalu (2) Pravá koronární tepna (RCA) Levá koronární tepna (LCA) cs.wikipedia.org/wiki/infarkt_myokardu

38 3.3 KAZUISTIKA č. 3 Bolest na hrudi vs. Disekce aorty Pacient je muž, 46 let, anamnesticky zdráv, podle sdělení rodiny přišel odpoledne domů s tím, že se mu při vyjímání autobaterie z auta zatočila hlava, zkolaboval, sám se vzpamatoval. Přetrvává bolest lokalizovaná do lumbální krajiny, více vpravo, kde vystřeluje až do podžebří. Večer je volána LSPP, která pacienta zběžně vyšetřila a s dg. "žlučníkové koliky" aplikovala analgetikum-spasmolytikum. Pacient pocítil úlevu obtíží, v noci spal, ale od rána opět bolesti, tentokráte v oblasti epigastria, vystřelující až za hrudní kost. Odpoledne opět kontaktována LSPP, která telefonicky doporučuje transport k vyšetření na interní oddělení k vyloučení koronární příhody. Vozem RZP (bez lékaře) je pacient dopraven na příjem interní kliniky, kde byl vyšetřen a po 3 hodinách odeslán domů s diagnosou vertebralgie a terapií NSA. Z osobní anamnézy: v mládí pacient nijak nestonal, v 25 letech podstoupil operaci kolene. Chronická medikace: žádné léky dosud neužívá Abúzus: nekuřák, alkohol příležitostně Z rodinné anamnézy: otec zemřel v 50 letech na infarkt myokardu. matka 70 let,žije léčí se s cukrovkou a vysokým tlakem, přesně neví. Sourozenci: 1 bratr, 42 let, sledován pro onemocnění ŠŽ. Pracovní anamnéza: pracuje jako automechanik Objektivní nález: TK 150/90 mm Hg, puls 108/min, pravidelný, saturace O2 98 %, tělesná teplota 36,8 C

39 Druhý den obtíže v kolísavé intenzitě přetrvávají, pacient se cítí slabě, je mu "divně", udává obtíže s vyprazdňováním stolice. V podvečer jej manželka nalézá na WC v bezvědomí, volána RLP, která již jen konstatuje rozvinuté jisté známky smrti a exitus letális. Příčina smrti dle sekčního nálezu: ruptura disekce aneurysmatu abdominální aorty. Obr.č.3: Břišní aneurysma

40 3.4 KAZUISTIKA č.4 Bolest na hrudi vs. Tenzní pneumothorax Muž, 37 let, který se dosud s ničím neléčil, kuřák. Jednoho dne ráno pocítil bolest v oblasti hrudníku a zad, bez dušnosti iniciálně. Jel domů z práce, postupně se u něj rozvinula dušnost. Byla přivolaná záchranná služba, která zjistila bolest v zádech a na hrudi, objektivně dušnost s hypoxémií. Aplikováno O2, pro hypotenzi 75/50 mmhg podán fyziologický roztok s Tensaminem, pro bolesti Fentanyl i. v., na EKG byl sinusový rytmus bez patologie, pacient při vědomí. Pro suspektní akutní koronární syndrom se převezl do nemocnice na interní příjem k dalšímu dovyšetření. Z osobní anamnézy: od dětství je sledován pro lehčí strumu Chronická medikace: žádné léky dosud neužívá Abúzus: kuřák - 20 cig. denně, alkohol příležitostně Z rodinné anamnézy: otec 65 let prodělal bronchopneumonii a infarkt myokardu. matka 70 let,žije léčí se s cukrovkou a vysokým tlakem, přesně neví. Sourozence nemá Pracovní anamnéza: pracuje ve firmě Objektivní nález: TK 90/50 mm Hg, puls 108/min, pravidelný, saturace O2 92 %, dušnost, tělesná teplota 36,8 C. Po příjezdu bolesti i nadále přetrvávaly, byly lokalizované především na levé straně hrudníku, závislé na změně polohy. Objektivně nadále dušnost, poslechově oslabené dýchání vlevo. Natočeno EKG, ukázalo sinusový rytmus 87/min., bez elevací a bez dysrytmií. Provedeno rtg srdce a plic s nálezem pneumotoraxu vlevo s kolapsem plíce. Pacientovi byl zaveden hrudní drén a následně předán na chirurgické oddělení s diagnózou tenzní pneumotorax levé plíce

41 Obr.č.4: Plíce obr.č.5: Pneumotorax

42 3.5 KAZUISTIKA č.5 Bolest na hrudi vs. Plicní embolie 52 letá žena RA:matka:rozedma plic,otec zemřel na úraz OA: pseudolymfom hlavy kůže na celkové terapii kortikosteroidy, ICHS chron., t.č. bez sy AP, hemodynam. NYHA II, AS universalis, st.p. CMP anam. Hypertenze III.st. dle WHO, asthma bronchiale dle doktora (dle pacientky CHOPN), vředová choroba gastroduodena, antrální gastritida v dok. (pacientka neguje), t.č. v remisi, chronická pankreatitida dle dok., st.p. infekční žloutence před léty, st.p. CHCE, st.p. APE, recidiv. uroinfekty, incip. katarakta bilat., perif. retinopatie, st.p. frakt. V metatarsu levé nohy, IM 0, DM 0, ŠŽ 0, TBC 0 RF: nekuřačka, alkohol příležitostně, drogy 0 AA: Ampicilin FA: Pancreolan Forte 0-2-1, Prednison 10 mg tbl , Micardis 80 mg tbl.1-1/2-0-0, Lusopress tbl /2, Simvacard tbl GA: sledována pravidelně není, recidiv. uroinfekty, porody 1, potraty 0, st.p. kyretáži 3x. NO: Poslední 3 měsíce slabost dolních končetin, posledních 10 dní námahová dušnost bez vazby na polohu těla, bolesti nad srdečním hrotem, bez kolapsu. Odeslána po běžné kontrole u hematologa ke scintigrafii plic na interní příjem. Pacientka t.č. dušná při minimální námaze, bez bolestí na hrudi. Obj. při přijetí: hmotnost 69 kg, výška 158 cm, bez klidové dušnosti (námahově ano), náplň krčních žil nezvýšena, karotidy pulsují symetricky bez šelestu. Srdce: AS pravidelná, TK 160/80 torr, TF 110/min, ozvy ohraničené, bez šelestů, plíce: dýchání - poklep plný jasný, poslechově bilat. sklípkové, bez vedlejších patolog. fenomenů, HKK: normální nález, DKK: mírně prosáklé perimaleolárně bilat., bez známek zánětu, varixy bilat +, pulzace v periferii bilat. hmatné, bez trofických změn. Na scintigrafii prokázána oboustranná plicní embolizace s následnou hospitalizací na interním oddělení. Po 2 hodinové hospitalizaci náhle zhoršení stavu s pojené s dušnosti, opoceností, hypotenzí a následnou zástavou dechu a oběhu. Zahájena kardiopulmonalní resuscitace za přítomnosti ARO, po 30 minutách ukončena. Na pitevním protokolu byla prokázána masivní plicní embolie

43 Obr.č.6: Prokázána plicní embolie na angiografii : -

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Kraniotrauma v přednemocniční péči

Kraniotrauma v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Kraniotrauma v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek Vypracovala:

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Autoři: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více