Plán akcí na měsíc srpen a září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na měsíc srpen a září 2008"

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc srpen a září 2008 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka občerstvení Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen a správná výrobní praxe- opakování úspěšného semináře :00-12:15 Karlovy Vary, Západní Relaxační techniky a práce s vlastním tělem :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Marcela Ištvánková Vladimíra Souhradová Mgr. Jiří Štěpo Bc. Veronika Pavlů Řez lázeňský Bageta Speciál Jak na matematiku? :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Michaela Kaslová Laskonka ořechová Hledání tvarů a zvuků :00-17:00 Karlovy Vary, Západní Podzimní listí :00 Klášterec nad Ohří, ZŠ praktická, Havlíčkova 269 Mgr. Jiří Štěpo Bc. Veronika Pavlů Jitka Horová Bageta se slaninou Hrubá motorika :00-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Kamila Vorlová Griliážová trubička Vedení pokladny ve školském zařízení :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Ing. Olga Hanzlová Bageta Speciál Zeptejte se, na co chcete- na co umím, odpovím :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Václava Humheyová Chlebíček Speciál Jak čerpat z ESF? - Zkušenosti z první výzvy OP VK jak postavit projekt? Využití doplňkových materiálů a památných dní a svátků ve výuce Aj :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Blanka Šamatová Mgr. Kateřina Gaidarusová Mgr. Jan Musil Bageta se šunkou a sýrem :15-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Hana Tröglová Bageta salámová Současné trendy v hudební výchově :00-12:30 Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Jan Prchal Chlebíček Herkules Populární hudba v HV zpíváme a hrajeme :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Jan Prchal Věneček se šlehačkou Hravé recepty do výuky Nj III :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Dana Hrušková Bageta sekaná Problematika interpretace českých novodobých dějin I :00-16:15 Čas konání je pravděpodobný, případné změny budou upřesněny v pozvánce na akci. Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Vladimír Rozhoň,PhD. Roláda ořechová Komunikace s problémovými rodiči :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Zdeňka Baranniková Bageta Speciál Jak čerpat z ESF? - Stavba rozpočtu projektu, uznatelnost a neuznatelnost výdajů, výběrová řízení, křížové financování :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jan Musil Bageta se sýrem

2 Priority života: řízení organizace - organizace času - čas na odpočinek /od 15:00 hod / do 12:00 hod. Sporthotel Rudolf, Klínovec Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. Mgr. Jan Musil Výuka ČJ v 6. ročníku ZŠ :00-13:00 Chomutov, ZŠ Školní Mgr. Jaroslava Šamatová Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Miroslav Šudřich Bageta se salámem Setkání s Českou školní inspekcí - příklady dobré praxe :00-13:00 Karlovy Vary, ČŠI Kollárova Efektivní metody výuky v ČJ i dalších předmětech na 1. stupni ZŠ :30-17:00 Karlovy Vary, Západní Český jazyk a literatura -Komunikační a slohová výchova v ŠVP s integrací průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova na 2. stupni ZŠ Problematika interpretace českých novodobých dějin II :30-17:00 13:00-16:15 Čas konání je pravděpodobný, případné změny budou upřesněny v pozvánce na akci. Karlovy Vary, První české gymnázium Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Zdenka Spalová Mgr. Jaroslav Šafránek Mgr. Marie Vrátníková PaedDr. Hana Mühlhauserová PhDr. Vladimíra Neužilová PhDr. Vladimír Rozhoň,PhD. Chlebíček s vajíčkem Chlebíček sýrový Jak předcházet vyhoření? :30-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 Eva Suttnerová Špička likérová Jóga v pohádkových příbězích :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Marie Homolková Chlebíček Speciál ŠVP pro MŠ II :00-17:00 Cheb, MŠ Bezručova Dopad změn zákonných a podzákonných norem na vnitřní normotvorbu škol :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 Šárka Gabrielová Mgr. Alena Nováková Mgr. Jan Musil PaedDr. Milan Štoček Bageta sekaná Sloh všemi smysly :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jarmila Sulovská Bageta Speciál Setkání s Českou školní inspekcí - příklady dobré praxe :00-13:00 Karlovy Vary, ČŠI Kollárova ŠVP pro MŠ II :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Zdenka Spalová Mgr. Jaroslav Šafránek Mgr. Marie Vrátníková Šárka Gabrielová Mgr. Alena Nováková Chlebíček Speciál Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte!

3 Od počátku tohoto školního roku Vám můžeme díky dotaci ze strany našeho zřizovatele nabídnout během vzdělávací akce občerstvení v širší míře než doposud. Protože však náklady na občerstvení nejsou zahrnuty v ceně akcí, nevzniká na něj automatický nárok. Z organizačních důvodů bude občerstvení připraveno pouze pro ty, kteří se na akci přihlásili nejpozději 2 dny před jejím konáním a pouze na semináře konané v učebně Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, Západní 15, Karlovy Vary. Anotace akcí na měsíc srpen a září 2008 Přihlášky zasílejte na mail.adresu poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen a správná výrobní praxe- opakování úspěšného semináře / 9:00-12:15 - Karlovy Vary, Západní 15 Opakování úspěšného semináře. Současná platná legislativa pro stravovací služby a požadavky na provozovatele. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a správná výrobní praxe : zdravotní nebezpečí z potravin, příčiny a cesty přenosu (alimentární onemocnění,otravy) - požadavky na zdravotní stav pracovníků a zásady osobní hygieny - nezbytné požadavky hygieny (infrastruktura, stavebně technické požadavky na provozy) - požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, dodržování teplotního řetězce - dodržování technologických postupů, zabránění křížové kontaminace - zásady hygienicky nezávadného čistění a desinfekce - dotazy a připomínky. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Marcela Ištvánková, Vladimíra Souhradová Relaxační techniky a práce s vlastním tělem / 9:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář je zaměřen na práci s tělem a myslí. Každý člověk odpočívá jinak a jinde. Některým lidem dělá uvolnění potíže. Způsob jak nabíráme nové síly ovlivňuje pracovní výkon a to, jak se chováme ke svým spolupracovníkům a pacientům. Můžeme na pracovišti odpočívat? Jak na to, abychom přitom nepřišli o zaměstnání a zároveň rychle dobili baterky. - základní relaxační postupy - autogenní trénink - Jacobsonova technika - práce s imaginacemi a s barvami - taneční terapie Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a širší veřejnost Mgr. Jiří Štěpo, Bc. Veronika Pavlů Kč Doplatek na materiál na 1 účastníka: 50 Kč není zahrnut v ceně semináře. Přihlášky zůstávají v platnosti Jak na matematiku? / 9:00-13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cvičení nebo úlohy v matematice, nebo jiné aktivity? Jak obohatit škálu činností v hodinách matematiky prvního stupně, aniž by si dítě pouze hrálo, ale také myslelo, bylo schopné zkušenost dále zpracovat a v dílčích případech zobecnit? Jak se vztahují jednotlivé typy aktivit k různým tématickým celkům? Přednáška bude prolínat s dílnou, které se mohou zúčastnit i děti. Na příkladu si ukážeme, jak zpracovat - upravit úlohy v učebnici i s ohledem na složení třídy a její specifika. Učitelky 1.stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová

4 Hledání tvarů a zvuků / 9:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Sebezkušenostní poznávací interaktivní seminář nabídne nové možnosti využití práce s výtvarným materiálem, který má velký význam pro práci s dětmi s problémy koordinace pohybu a poruchou soustředění. Vhodné pro nácvik práce jemné motoriky rukou. Seminář ukáže, jak skrze práci s keramickou hlínou vést děti k prožívání tvorby i k možnostem zpracování a ventilování některých negativních zážitků (např. zlost). - význam působení práce s keramickou hlínou, která může mít dopad nejen estetický, ale i terapeutický - seznámení se s materiálem a jeho zpracování - nácvik práce modelování poslepu - vnímání haptického kontaktu s materiálem a tvarem - interaktivní spolupráce ve dvojicích - nácvik spolupráce a koordinace - ukázka různých metod modelování - terapeutický dopad práce s hlínou, kreativní a abreaktivní metody - zkušenost, že různé tvary různě zní a rezonují - práce s rytmickými nástroji, přírodními hudebními nástroji, hra na tibetské mísy - společná tvorba celého kolektivu - náměty k práci v kolektivu Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a širší veřejnost Mgr. Jiří Štěpo, Bc. Veronika Pavlů Kč Doplatek na materiál na 1 účastníka: 50 Kč není zahrnut v ceně semináře. Přihlášky zůstávají v platnosti Podzimní listí / 13:00-17:00 - Klášterec nad Ohří, ZŠ praktická, Havlíčkova 269 Kouzelný podzim probarvil šustivé listí pod modrým nebem. Nechme se inspirovat jeho hojností... Náměty pro tvorbu podzimních motivů v přírodním a eko stylu Zařazení podzimních dekorativních prvků do výtvarné tvorby Přírodniny a listí stromů a jejich užití při tvořivé recyklaci. Výroba listí z recyklovatelných materiálů (novin, kartonu, časopisů, reklamních letáků, skartovaného papíru, vlnité lepenky, krabic od mléka, textilu atd.) a jejich propojení s dalším odpadovým materiálem (plastové lahve a víčka, kelímky, polystyren, molitan, igelit, dřevo: piliny, hobliny, odřezky, klacíky, obaly od ovoce ) Podzimní inspirace pro zdobení nástěnky, oken, dveří, sešitů a bloků, stojánků na tužky, stolů, stěn, hal, průhledů. Hry s barvami a tvary. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Jitka Horová Kč S sebou: nůžky, ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor Hrubá motorika / 9:00-12:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Obsah semináře: potřeba správného tělesného vývoje dětí, návrat k psychomotorickému vývoji, senzomotorika, rovnováha, stimulace chůze, nášlapy, kroky, sebekontrola, rozsah hrubé a jemné motoriky. Seminář je prakticky zaměřen. Učitelky MŠ Mgr. Kamila Vorlová Kč S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu Vedení pokladny ve školském zařízení / 9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Organizace pokladní agendy, vedení pokladny, pokladní doklady,vnitřní směrnice pro vedení pokladny, účtování pokladních operací, praktické příklady, dotazy a diskuze. Ředitelé škol a školských zařízení Ing. Olga Hanzlová Kč Zeptejte se, na co chcete- na co umím, odpovím / 13:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 S psycholožkou o profesních, veřejných i osobních životních souvislostech. Učitelé všech typů a stupňů škol a školských zařízení Mgr. Václava Humheyová Kč

5 Jak čerpat z ESF? - Zkušenosti z první výzvy OP VK jak postavit projekt? / 9:00-13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci 1. výzvy OP VK byly podpořeny desítky projektů v rámci globálního grantu. Jaké jsou první zkušenosti s přípravou žádostí do oblastí opatření 1.1, 1.2 a 1.3 vám přiblíží ti, kteří přímo zpracovávali žádosti jak pro naši organizaci, tak pro zájemce z řady škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů. Na které oblasti žádosti soustředit svou pozornost, které části představují největší rizika, co může zvýšit šanci úspěchu žádosti na to naleznete odpověď v tomto semináři. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Blanka Šamatová, Mgr. Kateřina Gaidarusová, Mgr. Jan Musil Využití doplňkových materiálů a památných dní a svátků ve výuce Aj / 9:15-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Využití doplňkových materiálů. Ve třídě není nutné používat jen učebnice, existuje mnoho dalších věcí - časopisy, flash cards, obrázky, hry, kopírovatelné materiály. Využítí památných dnů a svátků, doplněné písničkami, hrami, nakopírovanými texty. Ukázka jak tyto materiály doplnit do výuky. Poznatky ze semináře lze využít pro výuku gramatiky, konverzace i slovní zásoby. Učitelé 1.stupně ZŠ Mgr. Hana Tröglová Současné trendy v hudební výchově / 9:00-12:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Využití nejmodernější techniky formou didaktických her, práce s PC, CD ROM, DVD. Učitelé HV II.st.ZŠ, G a SpgŠ PaedDr. Jan Prchal Populární hudba v HV zpíváme a hrajeme / 13:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář zaměřený na praktické dovednosti a činnosti (vokální, instrumentální, receptivní). Akcent je kladen na aktivní přístup přítomných. Učitelé HV I.st.ZŠ PaedDr. Jan Prchal Hravé recepty do výuky j III / 9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Volné pokračování první části hravých aktivit. Jak jistě všichni ze zkušenosti víme, zásoba hravých aktivit není nikdy dost velká, proto je třeba ji neustále obohacovat a doplňovat. V tomto semináři se opět budeme zabývat hravými aktivitami, kterými se pokusíme zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii a zároveň je i pobavit, zaujmout a tím zpestřit začátek či konec vyučovací hodiny. Seminář bude probíhat v němčině. Učitelé ZŠ i SŠ Mgr. Dana Hrušková Kč

6 Problematika interpretace českých novodobých dějin I / 13:00-16:15 (Čas konání je pravděpodobný, případné změny budou upřesněny v pozvánce na akci.) - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář je zaměřen na vybrané kapitoly z českých novodobých dějin (do r. 1914), zejména na formování moderního národa, zrod občanské společnosti, počátky ústavnosti a národnostní problémy v kontextu s obecným vývojem a v návaznosti na požadavky ŠVP a nové maturitní zkoušky. Učitelé společenských věd (zejména D) na všech typech škol PhDr. Vladimír Rozhoň,PhD Komunikace s problémovými rodiči / 9:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Teoretická část: seminář se zaměřuje na verbální a neverbální komunikaci, na umění naslouchat druhým, na přijímání a zvládání námitek, na možnosti vysvětlení aktuálního problému, na umění najít kompromis. Cílem semináře je najít rovinu porozumění, zvládnout negativně naladěné rodiče, správně zvolit taktiku a strategii při rozhovoru, aby byla nalezena optimální východiska přijatelná pro obě strany. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Jak čerpat z ESF? - Stavba rozpočtu projektu, uznatelnost a neuznatelnost výdajů, výběrová řízení, křížové financování /9:00-13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Jádro úspěchu každé žádosti tvoří dokonale propracovaný a sofistikovaně strukturovaný rozpočet. Jak postavit rozpočet projektu v jednotlivých kapitolách, které formy pracovně právních vztahů použít u kapitoly mzdových nákladů, výhody a nevýhody jednotlivých forem PPV, jak na dodržování limitů samostatných rozpočtových kapitol, uznatelnost a neuznatelnost jednotlivých rozpočtových položek, systém křížového financování, - to vše doplněno o řadu konkrétních příkladů je náplní tohoto semináře. Lektory jsou ti, kteří mají již několikaletou praxi s tvorbou rozpočtů a s jejich dodržování v rámci administrace schválených projektů. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Mgr. Jan Musil Priority života: řízení organizace - organizace času - čas na odpočinek /od 15:00 hod / do 12:00 hod. - Sporthotel Rudolf, Klínovec Výjezdní akce. Obsah: Vztahy škola zřizovatel. Evropský sociální fond příležitost nebo přehlídka ztraceného času? Hospodaření s časem a organizace práce. Zvládání stresu a duševní zdraví. Podrobný obsah viz pozvánka. Počet míst v akci je omezen na 15. Ředitelé a jejich zástupci ZŠ,SŠ Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., Mgr. Jan Musil Kč V ceně semináře je zahrnuto ubytování a strava. Vlastní doprava účastníků Výuka ČJ v 6. ročníku ZŠ / 9:00-13:00 - Chomutov, ZŠ Školní Zpracování tématického plánu s přihlédnutím k úskalím přechodu žáka z 1. na 2. stupeň ZŠ, zařazení průřezových témat, rozvoj kompetencí žáka, využití učebnic pro nenásilné propojení mluvnické, slohové a literární složky předmětu ČJ, přesahy do dalších předmětů (zeměpis, přírodopis, dějepis, hudební a výtvarná výchova), využití hudební a filmové tvorby, činností učení, projektová výuka. Praktické ukázky realizovaných hodin. Učitelé 2.stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií Mgr. Jaroslava Šamatová

7 Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny / 9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář seznámí účastníky s netradičními postupy ve vyučování ruskému jazyku a s návody, jak zpestřit vyučování hrou, dosáhnout maximální motivace žáků, jak podnítit jejich kreativitu a prohloubit emocionální stránku výuky. Učitelé Rj Mgr. Miroslav Šudřich Setkání s Českou školní inspekcí - příklady dobré praxe / 9:00-13:00 - Karlovy Vary, ČŠI Kollárova 15 Seminář probíhá formou workshopu. V první části se účastníci seznámí se znaky kvalitní školy z pohledu ČŠI, s inspekčními postupy, kterými ČŠI školy hodnotí, s výstupy z inspekční činnosti a s kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Druhá část je zaměřena na prezentaci aktuálních příkladů dobré praxe, které ČŠI ve školách sleduje, účastníci budou upozorněni i na některé postupy škol, které jsou z pohledu ČŠI vnímány jako rizikové. Součástí workshopu je diskuse a odpovědi na otázky účastníků. Vedoucí pracovníci MŠ Mgr. Zdenka Spalová, Mgr. Jaroslav Šafránek, Mgr. Marie Vrátníková Kč Efektivní metody výuky v ČJ i dalších předmětech na 1. stupni ZŠ / 12:30-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Burza aktivizačních metod, nápadů, námětů pro výuku - praktické ukázky využití aktivizačních metod ve výuce od 1. třídy ZŠ. Různé způsoby hodnocení a sebehodnocení žáků. - Ukázka nových učebních materiálů do ČJ - podle RVP. Sešity bude i s metodikou možno na semináři zakoupit. Učitelé 1.stupně ZŠ PaedDr. Hana Mühlhauserová Český jazyk a literatura -Komunikační a slohová výchova v ŠVP s integrací průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova na 2. stupni ZŠ / 12:30-17:00 - Karlovy Vary, První české gymnázium Obsah: - Získávání dovedností při psaní konkrétních slohových postupů a v tvůrčím psaní. - Prohloubení dovedností žáka při práci s textem a týmové spolupráci. - Hlubší porozumění problematice z osobnostní a sociální výchovy. - Využívání aktivizujících metod pro zapojení žáka do výuky. - Propojení s jazykovou a literární výchovou. - Vytváření kritérií pro náročnější práci žáků. Představíme si nové pracovní sešity zpracované podle RVP, ukážeme si, jak s nimi pracovat. Účastníci si je budou moci zakoupit. Učitelé 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií PhDr. Vladimíra Neužilová Kč Problematika interpretace českých novodobých dějin II / 13:00-16:15(Čas konání je pravděpodobný, případné změny budou upřesněny v pozvánce na akci.) - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář je zaměřen na vybrané kapitoly z českých novodobých dějin (do r. 1914), zejména na formování moderního národa, zrod občanské společnosti, počátky ústavnosti a národnostní problémy v kontextu s obecným vývojem a v návaznosti na požadavky ŠVP a nové maturitní zkoušky. Učitelé společenských věd (zejména D) na všech typech škol PhDr. Vladimír Rozhoň,PhD.

8 Jak předcházet vyhoření? / 8:30-12:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář o stresu, vyhoření a možnostech jak tomuto problému předcházet, nebo jej pozitivně ovlivnit. Teoretická část bude věnována hlubšímu rozboru příčin stresových situací, které oslabují člověka a ztěžují komunikaci s nejbližším okolím. Část praktická bude věnována automatické kresbě. Využitím dalších možností techniky dochází k přiblížení pracovního i rodinného prostředí, což usnadňuje řešení i složitých situací v životě. Spolu se schopností automatické kresby lze vyjádřit zásadní souvislosti společenských jevů a rozvíjet vzájemné vazby účastníků komunikace. Učitelky MŠ Eva Suttnerová Kč Jóga v pohádkových příbězích / 13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář pro uč. MŠ, v němž se seznámí se základními jógovými pozicemi a s praktikováním těchto pohybových dovedností v práci s dětmi. Dále si ukážeme přirozené dechové funkce a cvičení pro správné držení těla. Jóga působí proti mnoha nemocem, vadnému držení těla. Cviky zpevňují nožní klenbu, navozují uvolnění a zklidnění, radostnou náladu, vedou k posílení sebevědomí, překonání dětských neuróz, k posílení sociálních dovedností, ke koordinaci pravé a levé mozkové heisféry,k vědomému napodobení jednoduchého pohybu podle vzoru. Učitelky MŠ, vychovatelky ŠD Marie Homolková Kč S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu ŠVP pro MŠ II / 13:00-17:00 - Cheb, MŠ Bezručova V první části semináře budou přítomní seznámeni s poznatky z prvního roku, ve kterém školy povinně pracovaly dle svých školních programů. Vyzdvihnuty budou kladné stránky programů. Významná část bude věnována shrnutí a vyhodnocení nedostatků a rizik programů, které se v praxi vyskytují a to včetně poskytnutí indícií na jejich odhalení a nástinu možností, jak se těchto problémů vyvarovat. Pozornost bude věnována též problematice integrovaných bloků. Ve druhé části se uskuteční diskuze, ve které bude prostor pro položení a zodpovězení otázek týkajících se pedagogické problematiky a to zejména ve vztahu k ŠVP a TVP. Přenos poznatků z praxe bude podpořen výstavkou doporučené odborné literatury a materiály z praxe. Ředitelky a učitelky MŠ Šárka Gabrielová, Mgr. Alena Nováková Dopad změn zákonných a podzákonných norem na vnitřní normotvorbu škol / 9:00-13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 K bylo novelizováno více jak 150 právních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že se novelizovaly také klíčové normy pracovního a občanského práva, zákony o sociálním pojištění a další, je nezbytné promítnout tyto základní změny jak do vnitřních norem škol, tak do jejich běžného chodu. Jak se vypořádat s tímto úkolem, které normy novelizovat nejdříve, které budou zasaženy změnami pouze okrajově, na to vše byste měli dostat odpověď na prvním semináři z plánovaného cyklu seminářů věnovaných problematice aplikované školské legislativy. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Mgr. Jan Musil, PaedDr. Milan Štoček

9 Sloh všemi smysly / 9:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít při vyučování slohu všech pěti smyslů. Prakticky si vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou nejen zpestřit hodiny slohu, ale i rozvíjet slovní zásobu a komunikační dovednosti žáků. Účastníci budou inspirováni, jak mají využít rozdílných učebních strategií u jednotlivých žáků a jak rozvíjet jejich kreativitu. Seminář vychází z požadavků RVP, zohledňuje interdisciplinární vztahy a využívá průřezová témata. Učitelé SŠ a ZŠ (2. stupeň) Mgr. Jarmila Sulovská Setkání s Českou školní inspekcí - příklady dobré praxe / 9:00-13:00 - Karlovy Vary, ČŠI Kollárova 15 Seminář probíhá formou workshopu. V první části se účastníci seznámí se znaky kvalitní školy z pohledu ČŠI, s inspekčními postupy, kterými ČŠI školy hodnotí, s výstupy z inspekční činnosti a s kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Druhá část je zaměřena na prezentaci aktuálních příkladů dobré praxe, které ČŠI ve školách sleduje, účastníci budou upozorněni i na některé postupy škol, které jsou z pohledu ČŠI vnímány jako rizikové. Součástí workshopu je diskuse a odpovědi na otázky účastníků. Vedoucí pracovníci ZŠ a ZUŠ Mgr. Zdenka Spalová, Mgr. Jaroslav Šafránek, Mgr. Marie Vrátníková Kč ŠVP pro MŠ II / 13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V první části semináře budou přítomní seznámeni s poznatky z prvního roku, ve kterém školy povinně pracovaly dle svých školních programů. Vyzdvihnuty budou kladné stránky programů. Významná část bude věnována shrnutí a vyhodnocení nedostatků a rizik programů, které se v praxi vyskytují a to včetně poskytnutí indícií na jejich odhalení a nástinu možností, jak se těchto problémů vyvarovat. Pozornost bude věnována též problematice integrovaných bloků. Ve druhé části se uskuteční diskuze, ve které bude prostor pro položení a zodpovězení otázek týkajících se pedagogické problematiky a to zejména ve vztahu k ŠVP a TVP. Přenos poznatků z praxe bude podpořen výstavkou doporučené odborné literatury a materiály z praxe. Ředitelky a učitelky MŠ Šárka Gabrielová, Mgr. Alena Nováková

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 71-11-09 Dynamická kresba II. 2.5. 13:00-16:00 Karlovy

Více

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-01-13 Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací

Více

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení 81-12-03 RVP a vzdělávací oblast "Umění

Více

Plán akcí na měsíc únor 2009

Plán akcí na měsíc únor 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 111-07-01 Kreativní metody pro úspěšné vyučování 3.2.2009 9:00-14:00

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Projekt ZŠ Hodonín, Mírové nám. Kurz AJ pro středně pokročilé

Projekt ZŠ Hodonín, Mírové nám. Kurz AJ pro středně pokročilé Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ŘÍJEN 1. 10. 1. 10. 2. 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10. 6. 10. 6. 10. 7. 10. 8. - 9.

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více