OBSAH PŘEDMLUVA...4 LÉČBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ BLOKÁDOU METABOLIZMU NÁDORŮ...6 l a/ Stádium dominance metabolizmu OP v organizmu...7 I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PŘEDMLUVA...4 LÉČBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ BLOKÁDOU METABOLIZMU NÁDORŮ...6 l a/ Stádium dominance metabolizmu OP v organizmu...7 I."

Transkript

1

2 OBSAH PŘEDMLUVA...4 LÉČBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ BLOKÁDOU METABOLIZMU NÁDORŮ...6 l a/ Stádium dominance metabolizmu OP v organizmu...7 I. b) Stádium snižování obranyschopnosti organizmu...10 I. c) Stádium hmotnostního deficitu organizmu...10 II. a) Anemický syndrom s počínající kachexií...10 II. b) Algický syndrom a finální stádium onemocnění Praktická část SKUPINA: PACIENTI LÉČENI POUZE BLOKÁDOU METABOLIZMU NÁDORŮ (BMN) SKUPINA: PACIENTI LÉČENI BMN AŽ PO NEÚSPĚCHU RAT NEBO CHET SKUPINA Pacienti léčení pouze BMN(Blokáda metabol. nádorů) Pacienti léčení pouze BMN, úspěšně vyléčení a žijí dodnes životem přiměřeným věku Pacienti léčení pouze BMN, úspěšně vyléčení, ale exilovali na vedlejší onemocnění nebo pro vysoký věk Pacienti léčení pouze BMN, kteří exilovali kvůli rozsáhlému OP nebo recidivou základního onemocnění Pacienti léčení pouze BMN, u kterých aplikace léčby potvrdila nebo vyloučila onkologické onemocnění...93

3 Pacienti léčení pouze BMN, u kterých jsem nezjistil současný zdravotní stav Pacienti léčení BMN po neúspěchu RAT nebo CHET, kteří exitovali na vedlejší onemocnění, v pacientům aplikace BMN podstatně prodloužila život a zmírnila utrpení Pacienti léčení BMN po neúspěchu RAT CHET a žijí dodnes životem přiměřeným věku Pacienti léčení blokádou metabolizmu nádorů až po neúspěchu RAT nebo CHET DISKUSE Závěr LÉČBA FIBRÓZNÍ MASTOPATIE FIBRÓZNÍ MASTOPATIE - praktická část DISKUSE K LÉČBĚ FIBRÓZNÍ MASTOPATIE ZÁVĚR A DOSLOV Svévolné přerušení těhotenství VYSVĚTLIVKY pro laickou veřejnost VÝZVA...151

4 PŘEDMLUVA Vážení přátelé, dostala se Vám do rukou má práce, pojednávající o problematice léčby onkologických onemocněni novým způsobem. Snažím se v ní stručně obeznámit čtenáře s podstatou léčby, která spočívá v blokádě metabolizmu onkogeního procesu (dále jen OP) za současné podpory imunitního systému a enzymoterapíe. Spoustu věcí podrobněji nepopisuji, protože je tato práce určena především kolegům lékařům. (Proto pacientům. Čtoucím tyto řádku, doporučuji pokračovat až po seznámení se s vysvětlivkami pro laickou veřejnost, která obsahuje ve zkrácené formě i princip léčby.) Adresuji ji především těm kolegům, kteří mají snahu bojovat o záchranu pacienta i ve finálním stádiu onkologického onemocnění, neboť přes beznadějnou prognózu uvedená léčba poskytuje možnost pacientovi pomoci přinejmenším zmírněním utrpení v jeho posledních dnech, týdnech či měsících života. Vím, že pro mnohé kolegy, kteří čtou tu to práci, bude těžké zlotožnit se s mými názory. Mnozí si řeknou, jak je možné, že tisíce vědců nepokročily za desetiletí vpřed a najednou jakýsi praktický lékař se rozhodne svým léčebným postupem zvrátit průběh tohoto infaustního onemocnění, jak je možné, že si dovolil pustit se do této problematiky? Chci Vás ubezpečit, že jsem se pustil na tuto cestu jednoznačně s cílem pomoci pacientovi ve finálním stádiu onkologického onemocnění, pro které jsem byl jako lékař povinen něco udělat. Proto jsem jim v rámci vitální indikace aplikoval uvedený léčebný postup, sestavený ze státem schválených medikamentů. Jsem přesvědčen, že existují stovky odborníků, kteří pracují na obdobné alternativě léčení onkologicých onemocnění, ale těžko se prosazují vedle už zavedených metod léčby extrakorporálnimi faktory (RAT, CHET). S nadšením jsem proto přijal zprávu, která nedávno proběhla světovými médii, o všestranné podpoře americkým vědcům, kteří se pod vedením ar. Folkmana vydali obdobnou, nepřímou cestou likvidace tumoru, jejich cílem je omezením cévního systému zásobujícího OP také zablokovat metabolismus OP. Táto skutečnost, ale hlavně výsledky mé práce, mne utvrdily ve správnosti směru, kterým jsem se vydal v roce Čtenáře prosím, aby byl kritický při posuzování této práce, ale zároveň, aby vzal do úvahy mé víc jak skromné možnosti výzkumu. Uvedená práce je podložená archivovanými záznamy, obsahujícími podrobné, časové posloupné údaje o zdravotním stavu pacientů před i po léčbě. Tuto dokumentaci jsem ochoten dodat na požádání k dispozici kterémukoliv klinickému či vědeckému pracovišti. V druhé části své práce popisuji léčbu fibrózní mastopatie. Tento léčebný postup bez chirurgické intervence umožní v průběhu 3 až 4 měsíců pomocí medikamentů vyléčit pacientky ad integrum a tím zabránit vzniku možného onkologického onemocnění prsu. Protože disponuji pouze skromnými možnostmi pro další výzkum, vyzývám ke spolupráci lékaře i vědecké pracovníky, abychom společnými silami zdokonalili a vědecky verifikovali tento léčebný postup a umožnili tím jeho celoplošnou aplikaci. Závěrem mi dovolte poděkovat mé manželce a dětem za trpělivost, porozumění a podporu mé činnosti. Skláním se před jejich statečností.

5 Poděkování vyslovuji též přibližně 250 kolegyním a kolegům, kteří se mnou spolupracovali při praktické verifikaci mého léčebného postupu v letech Bez jejich pomoci a porozumění by tato publikace neuzřela světlo světa. Dále bych touto cestou rád poděkoval rakouskému generálnímu konzulovi panu Ottovi Kochovi, který mě ochotně pomohl v roce 1983 navázat kontakt s ministrem zdravotnictví své krajiny. Ministr Rakouské republiky dal posoudil odborníkem mou práci pod názvem Endogenní blokáda metabolických procesů maligního bujení. S potěšením mohu konstatovat, že posudek rakouského Ministerstva zdravotnictví vyzněl ve prospěch mé práce. Má vděčnost náleží i kolektivu chirurgů a nemocničního personálu Ženské kliniky prof. Gitscha ve Vídni, kteří po šestileté aplikaci BMN v roce 1987 mé pacientce V. A., narozené v roce 1928, úspěšně odstranili z břišní dutiny nádor o hmotnosti 12 kg. Nádor byl v červnu 1981 při probatorní laparotomii klasifikován chirurgy NSP v Rychnově nad Kněžnou v České republice jako inoperabilní zhoubný nádor. Šlo o zhoubný nádor velikosti dvou mužských hlav, vycházejícího z ovaria, přerostlý ze dvou třetin na přední a zadní břišní stěnu s infiltrovaným peritoneem a s přítomným ascitem. Tento maligní nádor byl po šestileté aplikaci mého léčebného postupu zdegradovaný na benigní, potvrzený peroperačně rakouskými chirurgy (fibriomyom v regresi). Léčebný postup teto pacientky popisuji v úvodu praktické Části. Moje vděčnost patří také ministru zdravotnictví Rakouské republiky, úřadujícímu v roce 1983, jakož i prof. Sauermartovi, který zprostředkoval hospitalizaci pacientky na Ženské klinice prof. Gitscha ve Vídni. Dále bych rád poděkoval primátorovi města Vídně, který financoval operační zákrok i pobyt mé pacientky na této klinice. Autor

6 LÉČBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ BLOKÁDOU METABOLIZMU NÁDORŮ. Navzdory úsilí zdravotnické osvěty a masové prevence onkogenních onemocnění poměrně velké procento pacientů vyhledává lékařské ošetření v době, kdy zjištěný onkogenní proces (dále OP) je možné hodnotit jako inoperabilní. U některých pacientů nemůže být indikována radioterapie (RAT) a chemoterapie (CHET) pro vysoký věk a rozsah procesu. U mnoha pacientů musí být klasická léčba přerušená pro sekundární poškození kostní dřeně a vnitřních orgánů RAT nebo CHET. Někteří pacienti odmítají se podrobit léčbě RAT, CHET. Uvedení pacienti tvoří co do počtu úctyhodný soubor. Jelikož lékařská praxe nedisponuje jinou alternativou léčení těchto pacientů, jsou tito odkázáni pouze na aplikaci symptomatické terapie. Proto je aktuální zabývat se jejich léčbou novými metodami. Ve starší literatuře popisují chirurgové kuriózní jev, kdy se někteří pacienti i navzdory rizikové lokalitě OP dožívají mnoha měsíců či let bez jakékoliv léčby. Tyto mimořádné případy přežití je možné připsat schopnosti organizmu, který za určitých podmínek dokáže tlumit růst OP vlastními mechanizmy. Odhalit tyto schopnosti anebo je pomocí terapie alespoň přibližně napodobit je účelem mé práce. Jde o problematiku mlhavou a velmi diskutabilní. Přesto jsem si při sestavování tohoto léčebného postupu stanovil jako hlavní úkol zastavit progresi růstu onkogenního procesu za současné podpory imunitního systému organizmu. Neobjevil jsem lék proti rakovině, ale objevil jsem symptomy seberealizace OP, které byly zatím zahalené do závoje mimikry seberealizace onkogenního procesu, a proto byly pouze těžko identifikovatelné. Jednotlivá stádia seberealizace OP paralyzuji medikamenty, které se v medicínské praxi aplikují při léčbě hyperfunkčních syndromů Štítné žlázy, imunodeficitního stavu, osteoporóze, anemickém syndromu a pří péčbě aseptických exsudativních zánětů. Blokáda metabolizrnu zhoubných nádorů (BMN) je katalyzátorem léčebných procesů, které degradují dominantní tkáňový systém OP a nutí ho podřídit se kontrole organizmu. Současně vedou k přestavbě obranného systému organizmu na takový stupeň, kdy přestává reagovat na patologické neurohumorální impulzy z OP. V roce 1967 jsem rozdělil průběh onkogenního onemocnění následovně: I. a) stádium dominance metabolizrnu OP v organizmu b) stádium snížené obranyschopnosti organizmu c) stádium hmotnostního deficitu organizmu II. a) anemický syndrom s počínající kachexií b) algický syndrom a finální stádium onemocnění

7 I. a/ Stádium dominance metabolizmu OP v organizmun Exploze metabolických procesů v onkogenní tkáni se vymyká logice účelové reakce organizmu. O onkogenním procesu v organizmu můžeme hovořit jako o nejmladším tkáňovém systému, který postupně dominuje svými metabolickými procesy a pasuje se na úroveň vitálně důležitých orgánů. Jeho metabolické procesy jsou několikanásobně větší než metabolické procesy mateřské tkáně či okolních orgánů. Který orgán či systémy organizmu jsou schopny zabezpečit onkogennímu procesu dominantní postavení jeho metabolických procesů na úkor makroorganizmu? Jakými mechanizmy je OP schopen si zabezpečit dominantní postavení svého metabolizmu v organizmu? Nejde o výrazné, ale dobře naplánované procesy, které dokonale využívají mimikry seberealizace OP a které jsou jen těžko identifikovatelné! V době, kdy jsem sestavoval léčebný postup, jsem předpokládal přítomnost určitých látek produkovaných OP, umožňujících tyto skryté procesy. Díky úsilí vědeckých pracovníků se v současnosti už podařilo některé z nich identifikovat a popsat. V polovině osmdesátých let endokrinologové popsali látky imunoglobulinové povahy, produkované onkogenním procesem, které stimulují štítnou žlázu (LATS). Byly také popsány látky, svou skladbou podobné parathormonu, které produkují hlavně OP plic a močového měchýře. Musím s lítostí konstatovat, že zatím podrobně neznáme mechanizmy nebo látky produkované OP, které tlumí činnost hematopoetických orgánů, čím vzniká anemizace organizmu bez prokazatelného metastatického poškození kostní dřeně. Také nebyly identifikovány látky, které ještě před klinickými příznaky nemoci mohou působit na endkokard a koronární řečiště. (Kliničtí pracovníci a praktičtí lékaři jistě postřehli u mladších pacientů od 35 roku života s klinickými příznaky 1CHS i překonaným 1M, že jsou v průběhu 2 až 5 let léčeni na onkogenní oncmocnění kolorektálního Ca, případně Ca plic). Podobným, nám neznámým mechanizmem, OP snižuje obranyschopnost organizmu ještě před klinickými příznaky onemocnění. Tyto seberealizační procesy metabolizmu OP jsou tak imperativní, že navozují produkci hormonů Štítné žlázy obdobným způsobem jako při oligosymptomatické tyreotoxikóze. V před klinickém stádiu seberalizace metabolizmu OP postačí živiny a kyslík z mateřské" tkáně postiženého orgánu. V dalším stádiu nároky OP na zásobování kyslíkem a živinami několikanásobně vzrostou a tak je nucený zabezpečit si vlastními mechanizmy dominanci svého metabolizmu v organizmu. Schopnost onkogenního procesu vyvolat obdobu oligosymptomatické tyreotoxikózy je možno označit jako jednu z možností zabezpečení metabolické dominance v organizmu. V tomto stádiu seberalizace metabolizmu OP dochází k hypotrofii až atrofii svalstva organizmu, a proto štítná žláza, stimulovaná metabolizmem OP, nereaguje změnou produkce hormonů. Při vyšetření nacházíme štítnou žlázu eufunkční bez palpačního nálezu a laboratorní vyšetření T3, T4, TSH jsou v normě. Palpační a laboratorní výsledky nás opravňují normálně aplikovat tyreostatikum a navodit tak blokádu metabolizmu OP v organizmu.

8 Během léčby se zásobování svalstva organizmu obnovuje a tak opět štítná žláza nereaguje ani palpačně, ani laboratorně. Porušení rovnováhy blokádou (charakterizované mírným zvětšením štítné žlázy) nastává až tehdy, když štítná žláza už není zatížená metabolizmem OP. V úsilí omezit několikanásobně větší metabolické procesy v OP, a tím následně i produkci LATS a látek podobných parathormonu, jakož i jiných inkretů či mechanizmů, kterými OP působí na kostní dřeň, koronární řečiště Či imunitní systém organizmu, jsem aplikoval při léčbě onkogenních onemocnění tyreostatikum - Carbimazol, (5 Carbentoxy 3 metyl, 2 tialidozolium), tablety á 5 mg v dávce 3x10 mg. Takto se mi podařilo nepřímo zasáhnout nejcitlivější místo OP a omezením metabolizmu OP zdegradovat jeho dominantní postavení. Tím se OP postupně dostává pod kontrolu organizmu bez poškození makroorganizmu. Během 29 1eté aplikace tyreostatiky (Carbimazol) u pacientů s OP, jsem nezjistil na počátku léčby příznaky strumitídy, šoku či myxedému. Rovněž při aplikaci trvající rok i více se neobjevily u mých pacientů žádné příznaky trvalé hypotyreózy, tyreoitidy apod. Tímto preparátem jsem přeléčil víc jak 500 pacientů. Doba léčby tímto preparátem může trvat v rozpětí od pěti měsíců do jednoho roku, v závislosti na stádiu TU procesu. Pacientce, které byl při probatorní laparotomii v roce 1981 zjištěn obrovský zhoubný nádor vycházející z levého ovaria, infiltrující peritoneem, přerostlý na přední i zadní stěnu břišní a s přítomným ascitem, jsem aplikoval léčbu 6 let bez porušení funkce štítné žlázy.léčbu Carbimazolem neukončuji před koncem prvního roku léčby, ani při zjištění objektivního zlepšení zdravotního stavu či negativních nálezech Rtg, CT, Sono, laboratorních a jiných dostupných vyšetření. Léčbu ukončuji až při počínající reakci štítné žlázy (difúzní zvětšení) a při prvních příznacích myxedému, které jsou signálem, že štítná žláza už není zatížená metabolizmem OP. Léčbu ukončuji: URYCHLENĚ: 1. den 4x1 tableta POSTUPNĚ: 1. týden 4x1 tableta 2. den 3x1 tableta 2. týden 3x1 tableta 3. den 2x1 tableta 3. týden 2x1 tableta 4. den 1x1 tableta 4. týden 1x1 tableta 5. den Ex. 5. týden Ex. Po uplynutí prvního roku léčby (za předpokladu, že Sono i CT vyšetření, jakož i výsledky laboratorních vyšetření jsou absolutně v normě a pacient se objektivně i subjektivně cítí dobře) bez očekávání reakce štítné žiázy ukončuji ve 12. měsíci léčbu postupně. Po dobu léčby sleduji TSH, T3, T4. Je zajímavé, že tyto hodnoty jsou před ukončením prvního roku léčby často prakticky v normálních hodnotách. Musím upozornit na případy, kdy nastává difúzní zvětšení štítné žlázy a začínající myxedém u pacientů, kteří se subjektivně cítí velmi dobře. Jejich laboratorní vyšetření jsou v normě, ale Sono a CT vyšetření prokazují ještě přítomnost tumoru. V tomto případě se

9 však jedná o stabilizované tumory. Při kontrolních vyšetřeních se nezjistí progrese růstu tumorů. Jestliže tyto tumory neobturují střevní lumen, nebo žlučové a pankreatické cesty, anebo mají rizikovou lokalitu, je možné je ponechat a sledovat všemi dostupnými vyšetřeními. Jinak, když to okolnosti dovolí, je možné je chirurgicky odstranit. Mám v dispenzáři 32 letého pacienta s diagnózou Ca pankreasu s mts do jater, kterému se po desetiměsíční léčbě proces stabilizoval, mts v játrech neprogreduje. Pacient po roce léčby nastoupil do zaměstnání, přičemž žije 10 let životem přiměřeným věku. Jde o dosud nepopsanou degradaci zhoubného tumoru na tumor nezhoubný, či tumor klinicky němý". Může jít o proces ireverzibilní, nesmíme se nechat upokojit; může dojít k náhlé změně malignity tumoru. Pacienta je třeba pravidelně kontrolovat a ihned reagovat na příznaky recidivující malignity procesu. Pokud v průběhu léčby zjistíme náhlé difúzní zvětšení štítné žlázy a počínající myxedém, musíme léčbu Carbimazolem ukončit a sledovat zdravotní stav pacienta všemi dostupnými vyšetřeními. Štítná žláza zmenší svůj objem. Nepřerušujeme však léčbu ostatními medikamenty léčebného postupu. V případe recidivy onemocnění (progrese růstu tumoru) nasadíme opět plnou terapeutickou dávku Carbimazolu. V případě, že by došlo k omylu histologické diagnostiky, bude reakce štítné žlázy v prvních třech měsících léčby prvním signálem této mylné klasifikace. Dalším spolehlivým ukazatelem léčby je hladina celkového cholesterolu v séru. V pokročilém stádiu onemocnění je hladina velmi nízká (2,2 až 2,5 nmol/1). Vzestup hladiny v séru v průběhu léčby nám signalizuje zbrzdění" metabolizmu OP. Zvýšené hodnoty v průběhu léčby nemusíme hodnotit jako alarmující. Náhlé snížení cholesterolu v séru nám signalizuje možnost svévolného přerušení léčby pacientem, progresi onemocnění nebo jiné komplikace. Při léčbě přestárlých pacientů s onkogenním onemocněním, kteří mají normální nebo sníženou hladinu cholesterolu v séru, aplikujeme Carbimazol v plné terapeutické dávce a hladinu cholesterolu neustále sledujeme. Pokud u těchto pacientů zjistíme příznaky zvýšení cholesterolu nad normální hodnoty, léčbu Carbimazolem vynecháme ve smyslu uvedených možností ukončení. Rád bych upozornil, že při léčbě pacientů, kterým předešlá aplikace RAT a CHET nepřinesla očekávané výsledky léčby a jsou odkázáni na paliativní či symptomatickou terapii, musíme postupovat velmi opatrně. V případě, že budeme u těchto pacientů aplikovat BMN, musíme mít na zřeteli, že předešlá aplikace RAT a CHET jim mohla způsobit sekundární hypothyreozu. Vyšetření T3, T4, TSH musí byt podmínkou sine qua non" léčby těchto pacientů. (Bližší viz diskuse). U pacientů oslabených léčbou RAT a CHET, nebo u kachektických pacientů je třeba aplikovat poloviční dávky Carbimazolu 3x1 tabl. a opatrné postupně zvyšovat dávky.

10 I. b) Stádium snižování obranyschopnosti organizmu Snížená obranyschopnost organizmu je signifikantní už pří prvních klinických příznacích onkogenního onemocnění. Důležitou úlohu v OP mají i společné ncurohumorální faktory, které svým působením na myokard, kostní dřeň, parechymatózní orgány oslabují organizmus a postupně paralyzují jeho imunitní systém. V roce 1967, kdy jsem sestavoval léčebný postup onkogenních onemocnění, se o této problematice nepsalo, nebo jen velmi málo. Když jsem pozoroval, že OP způsobuje u pacientů imunodeficitní stav, kompenzoval jsem ho aplikací preparátu NORGA (immunoglobulinum humanum normále), 1,9 ml v l ampulce. Dávky jsem postupně vytitroval následovně: 1., 2. a 3. měsíc léčby aplikujeme saturační dávku NORGY. Saturační dávka NORGY u plicních lokalit, laryngu, močového měchýře, sarkomů a ovaria je následující: 1. měsíc: NORGA 3 amp. i. m. 1x týdně (12 ampulí) 2. měsíc: NORGA 2 amp. í. m. lx týdně (8 ampulí) 3. měsíc: NORGA l amp. i. m. lx týdně (4 ampulí) 4. měsíc: NORGA l amp. i. m. co 14 dní (ampule) U jiných lokalit aplikujeme saturační dávku: 1. měsíc: NORGA 2 amp. i. m. lx týdně (8 ampulí) 2. měsíc: NORGÁ l amp. i. m. lx týdně (4 amptile) 3- měsíc: NORGA l amp. i. m. co 14 dni Udržovací dávka: NORGA l amp. i. m. lx měsíčně do ukončení léčby. Pri sarkómoch aplikujeme NORGU ako pri pľúcnych lokalitách. Pri chrípkových ochoreniach počas liečby, ktoré sa vyskytujú veľmi ojedinelo, neváhame aplikovať 3ampulky NORGY počas liečby chrípkového ochorenia a po ukončení liečby chrípkového ochorenia aplikujeme udržiavacie dávky NORGY podľa terapeutického plánu. I. c) Stádium hmotnostního deficitu organizmu V některých případech vede nadměrná ztráta hmotností k podezření přítomnosti OP v organizmu. Ale o deficitu hmotnosti organizmu v počátečních klinických příznacích OP nemůžeme hovořit jako o standardním příznaku onemocnění. II. a) Anemický syndrom s počínající kachexií Anemický syndrom u některých lokalit, např. Ca žaludku, je signifikantním příznakem OP. V pokročilém a finálním stádiu je však konstantním příznakem onemocnění. Jak jsem již popsal, anemizace organizmu v přítomnosti OP je způsobená neznámými pochody v onkogenní tkáni, které tlumí činnost kostní dřeně bez jejího prokazatelně metastaíického poškození. Ve snaze stimulovat kostní dřeň terapií k normální hematopéze jsem aplikoval: 1. Cyanocobdamín 1000 gamma (B12) v 1 ampulce i. m.

11 2. Thiamin 100 mg v l ampulce i. m. 3. Podle výsledků laboratorních vyšetření jsem aplikoval preparáty železa. Je třeba zdůraznit, že z důvodů kontraindikace u některých lokalit OP, musí být aplikace Cyanocobalamínu svěřena do rukou zkušeného terapeuta. Kontraindikace aplikace Vitamínu B12: Vitamín B12 zásadně vynecháváme u všech lokalit, které mají afinitu k lymfatické tkáni: (Ca mammae, lymfomy, Hodgkinova choroba, sarkomy, Ca plic, Ca jater a všechny lokality s metastázami do jater). U Ca mammae a sarkomů vynechávám z léčebného postupu i Thiamin. U ostatních lokalit OP má Vitamín B12 v mém léčebném postupu nenahraditelné místo. U Ca žaludku bez metastáz do jater aplikujeme tento preparát l až 2 měsíce. U pacientky s Ca ovaria (tumor o velikosti dvou mužských hlav) jsem aplikoval 150 amp. Vitamínu B12 (1000 gamma) a 150 amp. Thiaminu. Vitamín B12 (1000 gamma) a Thiamin (100 mg) jsem aplikoval následovně: 1. měsíc: 2x týdně l amp. i. m. 2. měsíc: lx týdně l amp. i. ni., posléze Vitamín B12 Ex. a pokračuji Ix týdně l amp. Thiaminu v dalších měsících. II. b) Algický syndrom a finální stádium onemocnění Kromě dobře známých faktorů algického stádia onkogenních onemocnění (tlak na okolní nervové píetence, zúžení lumenu cév, obstrukce bronchů a GIT), je možně přičíst ke zintenzivnění bolesti i ischemické změny v samotné onkogenní tkání. Algický syndrom je potom souborem tlakových, obstrukčních a ischemických syndromů onkogenní tkáně v tomto stádiu onemocnění. Imperativními impulzy OP se prohlubuje karenční krize organizmu a do její sféry se postupné dostává i dominantní tkáňový systém OP Patologické impulzy karencí postihnutého OP jsou ty impulzy, kterým se organizmus snaží vyhovět až do úplného vyčerpání svých možností. Organizmus je následkem ischemie OP postupné zaplavovaný produkty rozpadu OP, které značně urychlí letální stádium nemoci (resorbční teploty). Výpotek v tělních dutinách též zapadá do problematiky léčby algického stádia onemocnění. Odstranění výpotku z tělních dutin instrumentálně je možné hodnotit jako symptomatický zákrok, nesoucí s sebou známá rizika, a není konečným řešením. Proto jakýkoli léčebný postup bez medikamentózního zabránění tvorby výpotku, eventuálně bez umožnění jeho resorbce, je neúplný nebo jen částečně použitelný. Praktický lékař MUDr. Cernák v časopise Praktický lekár" (v březnu 1979) doporučuje aplikovat v případě ascitu a hydrotoraxu u onkogenních onemocnění preparát Trypsin retard i. m. Jde o suspenzi lyofilizovaného trypsinu v olivovém oleji (5 mg v l amp.). Začleněním preparátu Trypsin retard do mého léčebného postupu se tento stal akceschopným i ve finálním stádiu onkogenních onemocnění.

12 V kombinaci s uvedeným léčebným postupem jsem aplikoval tento preparát i preventivně ve snaze zabránit tvorbě výpotku v tělních dutinách. Před aplikací Trypsinu retard je potřebné u pacienta provést test na alergii (0,3 ml - i. m. do distální třetiny stehna), neboť někteří pacienti mohou být alergičtí na trypsin nebo vehikulum (olivový olej). Protože alergická reakce se může dostavit až po opakované aplikaci Trypsinu retard, aplikoval jsem preventivně (i při negativním testu na alergii) i preparát Dithiaden (antialergikum) i. m. l amp. Po alergické reakci je možné Trypasin retard dále aplikovat per os v dávkách, které jsou součástí plánu léčebného postupu. Per os aplikace je rovněž účinná, neboť Trypsin rozpuštěný v olivovém oleji se neinaktivuje v žaludku a po resorpci v GIT spustí enzymatický proces ve prospěch léčby OP. Trypsin retard aplikujeme i. m. následovně: 1. měsíc: 2x týdně 2 amp. i. m. 2. měsíc: 2x týdne 2 amp, i. m. 3. měsíc: Ix týdně 2 amp. i. m. a jako udržovací dávku i v dalších měsících. Při Ca žaludku, Ca mammae, Ca pankreatu, retroperitoneálních sarkomech, adnex a Hodgkinově chorobě můžeme aplikovat: 1. měsíc: 3x týdně 2 amp. i. m. 2. měsíc: 2x týdně 2 amp. i. m. 3. měsíc: Ix týdně 2 amp. i. m. a jako udržovací dávku i v dalších měsících. Při chronických asimoidníchbronchitidách preparát neaplikuji i. m., ale per os., protože i. m. aplikace způsobuje protrahovaný spazmus bronchiálního svalstva a není vyloučené, že zvyšuje viskozitu sputa. Při Ca plic a při expektoraci aplikuji s Trypsinem retard i preparát Oxyphyllín (bronchodilatans) i. m. Při Ca GIT aplikuji preparát Calcium efferv. C. Preparát ulehčuje peristaltiku a částečně odstraňuje obstipaci. Při metastázách do kostí aplikuji preparát Biomin H 3 g: {Ca mg, Mg - 15 mg, P - 1,8 mg). Při Ca mammae, Ca prostaty, Ca Grawitz, jakož i při léčbě sarkomů aplikuji Biomin H preventivně. V indikovaných případech aplikuji Flavobion (hepatoprotektivum). Nezapomínám ani na Rtg. th. (analgetické dávky při metastázách do kostí). Algický syndrom onemocnění kompenzuji symptomaticky. Pouze výjimečně jsem volil opiáty.

13 K PRAKTICKÉ APLIKACI BMN Při sólové aplikaci jednotlivých preparátů i. m. bychom pacienta zbytečně traumatizovali. Proto Trypsin retard. Vitamín B12, Thiamin, Dithiaden a p. p. Oxyphyilin aplikuji jako mixturu 10 ccm injekční stříkačkou i. m. {žlutou jehlou) se střídáním vpichů. Imunoglobulín NORGA aplikuji v uvedených dávkách i. m. samostatné (zelenou jehlou). Při hemorhagiích aplikuji preventivně Kanavit i. m., eventuálně per os i jiné preparáty. 3.Praktická část V této části své. práce popisuji reprezentativní vzorek 107 pacientů, které jsem léčil od roku 1973 do roku Pro lepší orientaci v této části práce rozděluji pacienty do dvou skupin následovně: 1. SKUPINA: PACIENTI LÉČENI POUZE BLOKÁDOU METABOLIZMU NÁDORŮ (BMN) Můj léčebný postup byl sestavený pro pacienty, kteří se z jakýchkoliv příčin odmítli nebo nemohli podrobit léčbě RAT a CHET. Počet pacientů léčených výhradně BMN je 77. Výsledek aplikace BMN v této skupině jsou víc jak povzbudivé, neboť pacienti díky BMN nezůstali vydaní napospas základnímu onemocnění, ale získali šanci přežít a dožít se mnoha let. U některých pacientů byla tato léčba úspěšně opakovaná 2 až 3 krát při recidivě onemocnění. Průběh léčby všech 77 pacientů, léčených v letech výlučně mou metodou léčby, popisuji kompletně. 2. SKUPINA: PACIENTI LÉČENI BMN AŽ PO NEÚSPĚCHU RAT NEBO CHET Pozitivní výsledky léčby pacientů, u kterých jsem aplikoval BMN po předešlém neúspěchu RAT a CHET, jsou skromnější. Jejich počet je 460. Většinu z nich jsem přijal v moribundním stavu s poškozením životně důležitých orgánů a kostní dřeně, kdy jsem se mohl pokusit už jen zmírnit jejich utrpení. U této skupiny nepopisuji průběh léčby všech pacientů, neboť by se tato práce rozrostla na stovky stran. Popisuji pouze reprezentativní vzorek 30 pacientů (20 úspěšně vyléčených - žijících, 10 exitovaných z různých příčin).

14 3. SKUPINA Pacienti léčení pouze BMN(Blokáda metabol. nádorů) (v letech ) Těmto pacientům nebyla aplikovaná RAT a CHET z důvodů intolerance organizmu, rizikové lokality OP anebo odmítání pacienta Pacienti léčení pouze BMN, úspěšně vyléčení a žijí dodnes životem přiměřeným věku Pacienti léčení pouze BMN, úspěšně vyléčení, ale exilovali na vedlejší onemocnění nebo pro vysoký věk Pacienti léčení pouze BMN, kteří exilovali kvůli rozsáhlému OP nebo recidivou základního onemocnění Pacienti léčení pouze BMN, u kterých aplikace léčby potvrdila nebo vyloučila onkologické onemocnění Pacienti léčení pouze BMN, u kterých jsem nezjistil současný zdravotní stav Pacienti léčení pouze BMN a žijí dodnes životem přiměřeným věku PACIENTKA Č, 1: V. A. (SESTRA PAVLA), NAR. R propuštěná z chirurgického oddělení OÚNZ Rychnov nad Kněžnou. CITUJI OPERAČNÍ NÁLEZ: Laparotomie prob : Celá břišní dutina je vyplněná obrovským nádorem okrouhlého tvaru, velikosti dvou mužských hlav. Nádor vychází z levého ovaria.tumor vyplňuje malou pánev a ze dvou třetin je přirostlý k zadní i přední břišní stěny. Difuzní infiltrace peritonea. Přítomný ascites evakuovaný. DG: Ca ovarii inop, I. sin Pacientka propuštěná do domácího ošetření s doporučením symptomatické léčby. Na žádost pacientky po propuštění z nemocničního ošetření aplikuji následný léčebný postup: 1. Carbimazol (aplikuji 6 let), po třech letech snižuji dávku Carbímazolu na 4x1 tab., v 5-6. roku na 3x1 tab. Lipovitan 2. Pro přítomný anemický syndrom aplikuji Vitamín B12 a Thiamin 100 mg i. m.,

15 3x týdně v saturačnía udržovací dávce po dobu 6 let 3. Trypsin retard 3x týdně 2 amp. i. m, a později per os v saturační a udržovací dávce 4. NORGA 1,9 ml i. m. 2 amp. v saturační a udrž. dávce po dobu 6 let Po MĚSÍCI LÉČBY se pacientka začínala s pomocí pohybovat po místnosti. Silné obstipace, močí častěji. Bolesti zad a břicha kompenzuji analgetiky. Po TŘECH MĚSÍCÍCH se FW snižuje na 20/1 hod. (předtím trojciferné hodnoty). Cholesterol celkový začíná stoupat od hodnoty 2,2 nmol/1 do 3,5 nmol/1, KO. anémie Bi, AST, ALT - v normě. Tumor je hrbolatý, prosvítá přední stěnou břišní, nepohyblivý vůči spodní části, palpačně bolestivý spíše v podbřišku. Po ŠESTI Měsících léčby se TU začíná oddělovat od přední stěny břišní a je možné konstatovat částečné vyhlazování povrchu tumoru, který proximální částí dosahuje 5 cm nad umbilicus. V 18. MĚSÍCI LÉČBY celková i lokální reakce po aplikaci Trypsinu retard. Proto Trypsin retard Ex. Po týdnu se začínají objevovat známky ascitu a edém DK, který progreduje. Proto aplikuji Trypsin retard per os. 3x týdně 2 amp. Po 14 dnech se edém DK postupně upravuje A ascites se začíná resorbovat. Laboratorně je pacientka kontrolována každý měsíc. FW v normě. Cholesterol celkový stoupá do 8,5nmol/l. Objektivně: Cor, pulmo bpn. TK: 115/70 torr, štítná žláza nezvětšená, RLU nehmatné. Tumor stejné velikosti, vyhlazený a pohyblivý natolik, že pacientka vykonává běžné práce v domácnosti i na zahrádce. NÁLEZ OLPK PŘI NsP v RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU ZE DNE : Pacientka byla hospitalizovaná na chir. odd. v Rychnově nad Kněžnou od do Dne byla vykonaná probatorní laparotomie a zjištěn obrovský nádor vycházející z levého ovaria a vyplňující prakticky celou břišní dutinu, malou pánev a je ze dvou třetin přirostlý k zadní i přední stěně břišní. Po potvrzení diagnózy inoperabilního karcinomu ovaria odevzdaná do péče gynekologického oddělení. Podle posledního nálezu ze dne je celkový stav pacientky vcelku uspokojivý, bez známek výraznější kachektizace. Břicho je v současné době nad úrovní hrudníku a je vyplněné tvrdou kulovitou rezistencí, sahající od symfýzy až po proc. xyphoideus. Dc: inoperabilní karcinom ovaria 1. sin. ZÁVĚR: Prognóza je infaustní, zavést invalidní řízení. Za OLPK - nečitelný podpis : CHIRURGICKÉ VYŠETŘEN!: Pacientka se dostavila na kontrolní vyšetření břicha, na žádost MUDr. Jurkoviče, který pacientku léčí. Dne byla hospitalizována na místním oddělení s diagnózou:

16 Carcinoma ovarii 1. sin. inop. Subjektivně se pacientka cítí dobře, chuť do jídla je dobrá, stolice 2x týdně, močí pravidelně. Objektivně je celkový stav dobrý. Výživa je přiměřená, není anemická. Břicho nad úrovní vyklenuté kulovitým tumorem velikosti dvou mužských hlav hladkého povrchu. Vpravo v podbřišku je izolovaná oválná hladká rezistence velikosti mužské pěstí. MUDr. Motyčka v. r. Pokračuji v léčbě podle plánu. Už v teoretické části jsem se zmínil o případech, kdy se tumor uvedenou léčbou mění na nezhoubný a postupně se odděluje od okolních tkání. Chirurgický zákrok v tomto období léčby (pokud je nádor dostupný) je plně indikovaný. Proto v šestém roce léčby po konzultaci s doc. Sauermanem odesílám pacientku na Ženskou kliniku prof. Gitscha do Vídně, kde byl tumor odstraněn z dutiny břišní. Pooperační průběh bez komplikací. Histologie: Ut myomatsubsterose Riosenleiomyofibrom v regresi (1522/87), T3, T4, TSH - v normě : KONTROLN! VYŠETŘENÍ: Pacientka se cítí dobře, moč, stolice v normě. Gynekologický nález: bez příznaků recidivy základního onemocnění : LABORATORNÍ VYŠETŘENI: Glykémie, urea, kreatin, kys. močová, Bil., ALT, TG, AMS, Na, K, Cl - v normě, ALP: 2,27 ukat/ref. hod (0, ), cholesterol celkový: 5,68 nmol/1 (3,83-5,2), mucoproteiny: 1,84 g/1 (0,60-1,40), TSH: 11,4 mu/1 (0,49-4,47), T3: 1,24 nmol/ /0,69-2,10), T4: 60,0 nmol/1 (57,9-154) PO DOBU 6 LET LÉČBY PACIENTKA V. A. VYBRALA: 86 balení Carbimazolu á 5 mg, celkem tablet 150 amp. Cyanocobalamínu /1000 gamma/ i. m. 150 amp. Thiaminu /100 mg/i. m. 90 amp. Imunoglobulinu /NORGA/ 1,9 ml i. m. 470 amp. Trypsinu retard /5 mg/ i. m. a 570 amp. Trypsinu retard p.o. Žije 21 let plnohodnotným, svému věku přiměřeným životem PACIENT Č. 2: ING. L. M., NAR. R Hospitalizovaný na radioizotopovém oddělení Fakultní nemocnice 1. interní kliniky v Bratislavě od do Dc: Ca pankreasu cum mts multiplices ad hepar.

17 32 letý pacient, elektroinženýr s anamnézou sezónních bolestí v epigastríu. Od roku 1985 i přidružené bolesti v pravém hypochondriu. V prosinci 1991 bolesti kolikovitého charakteru, vystřelující pod pravý žeberní oblouk. SONO VYŠETŘENÍ: Hepatomegalie s nehomogenní mapovitou strukturou a početnými hypoechogenními ložisky. FW, KO i biochemické vyšetření v mezích normy. Zvýšení hladiny prostatické frakce kyselé fosfatázy. Punktát z prostaty negativní. LAPAROSKOPIE: Obraz mnohočetného ložiskového postižení jater v. s, meta. CT VYŠETŘENÍ: Početná hypodenzní ložiska, nejspíš meta. ZÁVĚR: Laesio hepatis v. s. meta., ad meta multiplices. MUDr. l. Ďuriš, v. r hosp. na urologickém oddělení FN Kramáre v Bratislavě. DG: Ca capitis pankreatis cum mts ad hepar. Po propuštění z nemocničního ošetření jsem pacienta vyšetřil a vzhledem k palpačnímu nálezu (hepar na tři prsty přesahuje žeberní oblouk, výrazná palpační citlivost v umbilikální oblasti, břicho nad úrovní hrudníku a difuzní meteorizmus) navrhuji vykonat probatorní laparotomii na upřesnění diagnózy a eventuálně extirpaci TU hiavy pankreasu provedena probatorní laparotomie na chir. odd. ve FN Bratislava s nálezem: TU pankreatu s početnými mts na játrech. Provedeny víceré bioptické punkce z pankreatu a excíze z jater. PŘEDBĚŽNÝ BLASTICKÝ VÝSLEDEK: maligní nádor. doc. MUDr. Matis, CSc. - véd. odd. HISTOLOGIE: Neuroendokrinní TU pankreatu (nezidioblastom s mts do jater) primář MUDr. Hlavčák, v. r : Provedená NOU v Bratislavě celotělová gamagrafie skeletu. 99 mtc- MDP. Gamagraficky se zobrazuje patologická přestavba v oblasti mediálněkaudálního okraje levého acetábula. Na zbytku skeletu nález v mezích normy. doc. L Makaiová, CSc., v. r. Na žádost pacienta od aplikuji následující léčebny postup: 1. Carbimazol 3x2, Flavobion, Pankreolan forte. 2. Tripsin retard 2 amp., Dithiaden l amp., Thiamin l amp. 3x týdně v saturační a udržovací dávce 3. NORGA 2 amp. 1x týdně i. m. v saturacnía udržovací dávce

18 4. analgetika p. p. g. s. Postupem léčby se stav pacienta konsoliduje, chuť k jídlu je dobrá. FW: 85/1 hod.... 8/15. Ostatní laboratorní vyšetření v mezích normy přibral na hmotnosti 7 kg. Břicho prohmatné, nebolestivé, hepar v oblouku, inguiny volné. Stolice pravidelná, močí dobře. Bolesti nemá. 23. l.1993 štítná žláza dif. zvětšená, proto Carbimazol postupně Ex Vyšetření onkointernisty: Pacient má dva roky tumor pankreatu verifikovaný s mts do jater. Má se velmi dobře, nebere CHET ani RAT. Má stabilizovanou hmotnost, nebyl ikterický, stravuje se bez výraznějších omezení, nepije alkohol, neotéká. OBJEKTIVNÍ NALEZ: P:60/l min. reg., dobré výživy, orientovaný, anikterický, dobře komponovaný, bez periferní lymfadenopathie, dýchání čisté, akce pravidelná, ozvy ohraničené. Břicho prohmatné, nebolestivé, hepar v oblouku, slezina nenaráží, tapot negat. Pomocná vyšetření normální hodnoty, pouze zvýšená aktivita kyselé fosfatázy a prostatického izoenzymu. ZÁVĚR: Nezidioblastom hlavy pankretsu s metastázemi do jater - stacionární bez jakékoliv chirurgické nebo CHET a RAT terapie. Pacient je výborně komponovaný, bez omezení. Podle našeho názoru může i nadále pracovat (od září 1992 pracuje jako programátor v bance). MUDr. Kristina Križanová Po roce léčby Th Ex : KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ USG abdomenu kontrola; V porovnání s předcházejícím vyšetřením ze dne je dnešní nález bez podstatných změn. Hepar je zvětšeny na 16 cm, výrazněji je zvětšený levý lalok, ve kterém je zřetelné hypoechogenní ložisko velikosti 5,4x4 cm. Jinak je struktura heparu celkem homogenní, pankreas zvětšený hlavně v oblasti hlavy, hyperechogenní. Dct. hepaticus je Širší, nedosahuje však takové šířky, jako při minulém vyšetření. Dnes má kolem 7 mm. MUDr. Vrabec, v. r : KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ: Pacient se cítí dobře, intermitentní bolesti v epigastriu při meteorizmu lehké intenzity, stolice, moč v normě. RLU nehmatné, štítná žláza nezvětšená. Cor-pulmo bpn. Břicho: prohmatné, nebolestivé, hepar v oblouku, Hen nenaráží, tapot negativní, končetiny bez edémů,inguiny, axilly volné, anikterický, TK: 120/80 torrů. Laboratorní vyšetření v normě. Štítná žláza nezvětšená.

19 : KONTROLNÍ VYŠETŘENI: USG abdomenu: V porovnání s předcházejícími nálezy (ze ) bez podstatných změn a progrese základního onemocnění. LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ: FW: 15/34, KO: Normogram, glukóza: 6,3 mmol/1, kreatinin: 118 uniol/1, kyselina močová: 403 umol/l, bilirubin celkový: 6,7 umol/1, ALT: 0,55 ukat/1, aktivita prostatického izoenzymu: 3,82 ukat/1, NH: 0-0,250, celková aktivita: 4,55 ukat/1. Obj: Pacient se cítí dobře, dietu nedodržuje. RLU nehmatné, štítná žláza nezvětšená, skléry antikterické, Cor. pulmo: akce pravidelná, dýchání vezikulární, břicho prohmatné, nebolestivé, hepar v oblouku, inguiny, volné, končetiny bez edémů, TK 115/70 torrů. Pravidelné Sono a CT vyšetření nepotvrdily progresi procesu. Tumor je klinicky němý". Pacient žije bez jakýchkoliv zdravotních problémů a je zaměstnaný jako elektroinženýr. Demonstrací tohoto pacienta jsem chtěl upozornit na možnost vzniku stádia onemocnění, kdy se tumory chovají jako klinicky němé", bez nutnosti jakékoliv léčby. Máme možnost tumor dlouhodobě pozorovat a v případě recidivy opakovaně aplikovat uvedený léčebný postup. Naskytne-li se možnost chirurgické extirpace tumoru, jak to bylo při popisu léčby pacientky V. P. nar. 1928, můžeme jej chirurgicky odstranit. Pacient žije 10 let životem přiměřeným věku PACIENTKA Č. 3: M. H., NAR. R provedena na III. gynekologicko-porodnické klinice LF UK v Bratislavě probatorní laparotomie. Dg: St. post adnexoctomiam I. dx propter neurofibroma? TU ovarii 1. sin, Metastases ad intestini tenui et peritonei parietale, Ascites. DRUH OPERACE: adnexoctomia I. sin, Extirpatio tumoris intestini tenui. Resectio intestini tenui partialis. HlSTOLOGICKE VYŠETŘENÍ - ZÁVĚR: I. parientálně peritoneum - metastázy leiomyosarkomu II. břišní dutina - reaktivní změny III. ovarium - kompletní infiltrace leiomyosarkomu IV. břišní dutina - metastáza leiomyosarkomu V. tenké střevo - metastázy leiomyosarkomu doc. MUDr. Ján Chabada, CSc., v. r. - přednosta lil. gyn. por. kl. LF UK.

20 Vzhledem k tomu, že pacientka odmítla léčbu RAT a CHET, byla odeslaná do domácího ošetření s doporučením podstoupit symptomatickou terapii KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ: Pacientka udává bolesti v celém abdomenu. RLU nehmatné. Štítná žláza nezvětšená, skléry anikterické. Cor, pulmo: Dýchání oslabené, bez vedlejších fenoménů, akce pravidelná. Břicho: meteorizmus s výraznou palpační bolestí v podbřišku. Na žádost pacientky aplikuji následující léčebný postup: 1- Carbimazol 3x2 tabl., Flavobion 2x1 drag., Importní 2x1 pulv., Biomin H 2x1 pitlv., analgetika g. s. 2- Trypsin retard 2 amp., Dithiaden l amp. i. m. 2x týdne v saturační a udržovací dávce 3. NORGA 3 amp, 1x týdně i. m., v saturační a udržovací dávce. V průběhu léčby se zdravotní stav zlepšoval, bolesti se upravily, stolice a moč v normě. Břicho prohmatné, nebolestivé, hepar v oblouku. Inguiny volné. Ascites - sine. V 5. měsíci léčby je štítná žláza mírně difuzně zvětšená, proto Carbimazol postupně Ex. Pacientka se cítí dobře, bolesti nemá. Po roce léčba ukončena. Sono břišních orgánů: v normě. CT vyšetření: v normě. Chirurgické vyšetření: v normě. Laboratorní vyšetření: v normě. Vyšetření TSH, T3, T4: v norrně KONTROLNÍ CT VYŠETŘENÍ: Malá pánev, nativně + kontrast: uterus malý, šířky 51 mm, délky 27 mm, výšky asi 40 mm, v AVF, kontury orgánů bez větších nepravidelností. Zachované levé ovarium není možné jednoznačně identifikovat. Močový méchýř hladce konturovaný, stěny nezesílené, obsah čirý. Eventuálně tumorózní masy v malé pánvi nebo zvětšení LU v pánvi nelze pozorovat. Ascites nepřítomný. V pravé inguině mírně zvětšená LU hraniční velikosti okolo 12 mm. V levé do 8 mm. Vagína zobrazená v horní polovině, rovněž rectum bez viditelných změn. Skelet a svalovina pánevního dna nevykazuje patologické změny. ZÁVĚR: Hraniční zvětšení inguinální LU je oboustranně. V současné době jednoznačně TU změny v malé pánvi nejsou patrné. MUDr. Drobáň, pracoviště CT, NsP Komárno KONTROLNÍ VYŠETŘENI: Pacientka se cítí dobře, bolesti neudává, stolice a moč v normě. RLU nchmatné, sklery anikterické, štítná žláza nezvětšená. Cor, pulmo: akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez vedlejších fenoménů. Břicho prohmatné, nebolestivé, bez pohmatné rezistence. V obou inguinách solitérně LU velikosti l cm. Končetiny bez edémů. Pacientka žije 7 let životem přiměřeným svému věku

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 35 NO: 29letá pacientka přijatá na porodnicko-gynekologickou kliniku pro bolesti v levém podbřišku a poševní výtok. Před 14 dny obvodní gynekolog medikoval Ampicilin

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Případ č. 30. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 30. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 59letý muž před 6 měsíci pozoroval poprvé dysurické obtíže, které spontánně ustaly. Lékaře nevyhledal. Potíže obdobného charakteru s polakisurií (časté nucení na močení)

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Opakovaná ruptura pochvy u feny po krytí MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. MVDr. Alena Bartošková MVDr. Michaela Jenčová MVDr. Robert Novotný MVDr. Petr Čížek Dlouhodobá anamnéza Druh: pes Pohlaví: fena Plemeno:

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Případ č. 66. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 66. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 70letý muž, který se dostavil do gastroenterologické poradny k vyšetření pro opakované silné zvukové projevy ve střevech (uvádí jako škroukání v břiše). Jinak neudává vážnější

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Klinická historie a anamnéza NO: 86letý muž se dostavil k praktickému lékaři s anamnézou 3 týdny trvajícího nechutenství s bolestmi v pravé polovině

Klinická historie a anamnéza NO: 86letý muž se dostavil k praktickému lékaři s anamnézou 3 týdny trvajícího nechutenství s bolestmi v pravé polovině Klinická historie a anamnéza NO: 86letý muž se dostavil k praktickému lékaři s anamnézou 3 týdny trvajícího nechutenství s bolestmi v pravé polovině břicha s maximem v pravém hypochondriu. Bolesti jsou

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s bolestí. Žák prostřednictvím kazuistiky, řízených otázek a tajenky pracuje s pojmy, vztahující se k akutní a chronické bolesti.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika Hematurie z IgA nefropatie kazuistika MUDr. Rudolf Metelka, 3. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více