33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost"

Transkript

1 POZNÁMKY 33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost ZAHÁJENÍ V 6.00 HOD UKONČENÍ VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU VARIA MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE PRO PRAXI PREZIDENT Doc. MUDr. Gerhard WABERŽINEK, CSc. SEKRETÁŘ MUDr. Radomír TALÁB, CSc.

2 VĚDECKÝ PROGRAM POZNÁMKY 2. říjen 2005 ZAHÁJENÍ V 6.00 h h G. Waberžinek, J. Bauer. Současné trendy v terapii akutního iktu 45 min Bauer J. Neurologická klinika.lf UK a VFN, Praha 2. Přínos CT a MR v diagnostice cévních mozkových příhod 45 min Žižka J. Radiodiagnostická klinika FN, Hradec Králové přestávka h h G. Waberžinek, J. Bauer 3. Trombolytická terapie ischemického iktu 45 min Václavík D., Guzaninová M., Axmanová K. Neurologické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava 4. Problémy indikace trombolýzy 20 min Ehler E., Geier P., Mrklovský M. 2 Neurologické oddělení, 2 Radiodiagnostické oddělení, KN, Pardubice 5. Děláme trombolýzu správně? 20 min Krajíčková D., Vyroubalová I. Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Panelová diskuze: Bauer J., Ehler E., Krajíčková D., Václavík D.,Waberžinek G. přestávka h 2

3 VĚDECKÝ PROGRAM 2. ŘÍJEN h G. Waberžinek, J. Bauer 6. Epilepsie u stenózy karotidy Hobza V., Němečková J., Šimko J. 2, Kanta M. Neurochirurgická klinika, 2 Neurologická klinika FN, Hradec Králové 7. Nové možnosti v konzervativní léčbě intracerebrálního krvácení různé etiologie Habalová J., Dostálová V., Zadrobílek K. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 8. Komplikace karotické endarterektomie - příčiny a prevence Hobza V., Kanta M., Němečková J., Habalová J., Schreiberová J. 2 Neurochirurgická klinika, 2 KARIM FN, Hradec Králové 9. Rehabilitace pacientů s cévními mozkovými příhodami 30 min Vaňásková E. Rehabilitační klinika FN, Hradec Králové 2.00 h Společenský večer na pozvání sponzorujících firem a Neurologické kliniky FN v Hradci Králové 0 3

4 h VĚDECKÝ PROGRAM 22. ŘÍJEN 2005 Varia PODĚKOVÁNÍ ZÚČASTNĚNÝM FIRMÁM MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE PRO PRAXI Taláb R., Matulová H. 0. Karnitinová deficience poruchy zpracování mastných kyselin v mitochondriích Zumrová A. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha. Roztroušená skleróza a její méně časté klinické symptomy Taláb R., Vališ M., Talábová M. Neurologická klinika FN a LF UK, MSC, Hradec Králové 2. Hormonální substituční terapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní Vališ M., Šormová I. 2, Taláb R. Neurologická klinika, 2 Porodnická a gynekologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové 3. Lumbální punkce v ambulantní neurologické praxi Mrozková J., Taláb R., Vališ M., Talábová M. Neurologická klinika FN a LF UK, MSC, Hradec Králové 4. Dva případy purulentní meningitidy způsobené kmenem Streptococcus suis Kračmarová R., Krausová J., Ryšková L. 2, Pozlerová E. 2 Infekční klinika, 2 Ústav klinické mikrobiologie FN, Hradec Králové přestávka h BOEHRINGER INGELHEIM GRIFOLS HORNA BUSINESS SERVIS IVAX JANSSEN-CILAG LUNDBECK NOVARTIS PHARMA PFIZER SANOFI-AVENTIS SERONO PHARMA SERVICES SCHERING-ČLEN KONCERNU WŐRWAG PHARMA h Jakubec J., Ehler E. 5. Využití neuroendoskopu (NE) při léčbě kraniofaryngeomu (KF) Jakubec J., Hobza V., Náhlovský J., Zadrobílek K., Šercl M. 2, Urbanová E. 3 Neurochirurgická klinika, 2 Radiologická klinika, 3 Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové 4 9

5 Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích cena za noc/lůžko 650 Kč (včetně snídaně) v jednolůžkových pokojích cena za noc/lůžko 950 Kč (včetně snídaně) Úhrada ubytování individuálně v recepci hotelu Svornost při registraci! Doprovázející osoby: Účast možná podle kapacitních možností po domluvě s přípravnou skupinou - registrační poplatek 200 Kč hradí při registraci!!! Hotelové pokoje je nutno uvolnit 22. října 2005 do 5.00 hodin!!! Společenský program: 2. října h společenský večer - raut h diskotéka Zájmový program: - k dispozici bazén a sauna v hotelu - tenisová hala v sousedním hotelu Sklář na objednání - posilovna, rehabilitace a solárium v hotelu Stravování: Snídaně je součástí individuálně hrazeného ubytování Oběd individuálně Večeře: h raut (sponzorováno) K identifikaci na večeři a společenský program využijte, prosím, osobní vizitku 33. Šerclovy dny 2005, neboť v hotelu jsou přítomni i další hosté. Parkování: Hotel Svornost má hlídané parkoviště, cena parkovného za den je 00 Kč úhrada se provádí individuálně v recepci hotelu Svornost. V případě vyčerpání kapacity parkoviště je možno využít i parkoviště sousedního hotelu Sklář. Pro parkoviště hotelu Sklář nutno zakoupit parkovací kartu v recepci tohoto hotelu! Doprava: - individuální INFORMACE Registrace a informace: - bude zajišťovat registrační kancelář, umístěná v prostorách recepce hotelu Svornost v těchto časových intervalech: h h h Kontaktní adresa: Registrace: Stanislava Suková, Neurologická klinika FN, Nezvalova 265, Hradec Králové; tel.: ; Sekretář: Prim. MUDr. R. Taláb, CSc., tel.: , fax: ; ŘÍJEN Cysta v zadní jámě lební neuroendoskopie kazuistika - video Zadrobílek K., Jakubec J., Řehák S. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 7. Role pozornosti, adaptace a únavy při zpracování zrakové informace Kremláček J., Kuba M., Kubová Z., Chlubnová J., Vít F. Ústav patologické fyziologie LF UK, Hradec Králové 8. Léčba psychózy u Parkinsonovy nemoci klozapinem - kazuistika Masopust J., Urban A., 2, Vališ M. 3 Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, 2 Psychiatrická ambulance Brandýs nad Labem, 3 Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 9. Akutní choreatický syndrom - kazuistika Glogarová H., Jakubcová O., Dostál V., Ehler E. Neurologické oddělení, KN, Pardubice přestávka h h Waberžinek G., Taláb R. VĚDECKÝ PROGRAM 20. Paraneoplastická etiologie CIDP, kazuistika Matulová H. Neurologická klinika FN, Hradec Králové 2. Rozvoj diagnostiky léze n. ulnaris v lokti Ehler E., Kanta M. 2, Jiříčková P. 3 Neurologické oddělění, KN, Pardubice, 2 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové, 3 Radiodiagnostické oddělení, KN, Pardubice 22. Využití ICP čidla Codman při měření tlaku v karpálním tunelu během endoskopické operace Kanta M., Ehler E. 2, Laštovička D., Adamkov J., Habalová J., Hobza V., Řehák S. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové, 2 Neurologické oddělení, KN, Pardubice 8 5

6 VĚDECKÝ PROGRAM INFORMACE 22. ŘÍJEN Perkutánní vertebroplastiky u pacientů s agresivním hemangiomem obratlového těla Ryška P., Málek V. 2, Raupach J., Adamkov J. 2 Radiologická klinika, 2 Neurochirurgická klinika FN a LF, Hradec Králové 24. Vertebrogenní algický syndrom nedegenerativní povahy Procházková H. Neurologická klinika FN, Hradec Králové 25. Páteřní metastázy problém stanovení včasné diagnózy Řehák S., Málek V., Odrážka K. 2, Ryška P. 3 Neurochirurgická klinika, 2 Klinika onkologie a radioterapie, 3 Radiologická klinika FN, Hradec Králové UKONČENÍ 33. ŠERCLOVÝCH DNŮ Doc. MUDr. GERHARD WABERŽINEK, CSc. ODBORNÝ PROGRAM Přednášky postgraduální doba trvání maximálně 30 minut včetně diskuze! Vyzvané 45 minut! Krátká sdělení doba trvání maximálně 0 minut včetně diskuze! Prosíme o dodržování vymezených časových limitů! Postery (80 x 00 cm na výšku) budou umístěny v přednáškovém sále prosíme o včasné instalování do hod Autoři posteru budou krátkým vstupem podle harmonogramu odborného programu prezentovat své sdělení. Číselné označení panelu se shoduje s číslem přiděleným posteru ve vědeckém programu. Prosíme o dodržení určeného umístění! Technickou pomoc při instalaci žádejte v registrační kanceláři! Abstrakta 33. Šerclových dnů budou vydána jako součást závěrečného čísla časopisu Neurologie pro praxi Certifikát obdrží každý účastník 33. Šerclových dnů 2005, (0 kreditů, registr. č. 009/469/05). Technické možnosti: K dispozici je dataprojektor, video (VHS), DVD. Materiály k promítání předejte vždy před zahájením příslušného bloku odborného programu. Prezentace zúčastněných sponzorujících firem je standardní formou propagačních stánků nebo materiálů, které obdržíte při registraci. Všem účastníkům doporučujeme věnovat pozornost předkládaným formám informací. Prezentace firem je rozdělena do nejdostupnějších částí hotelu Svornost. Každá z firem má své číselné označení, které můžete zjistit na plánku umístěném na registrační tabuli. Registrační poplatek: 300 Kč včetně DPH 9 % Při úhradě v hotovosti obdržíte daňový doklad při registraci. Registrační poplatek obsahuje pouze náklady spojené s pořádáním akce. Ubytování, stravování a společenský program hradí účastníci zvlášť nebo jsou sponzorovány! Způsob úhrady účastnického poplatku:. bezhotovostním převodem z Vašeho účtu nebo účtu Vašeho zaměstnavatele na níže uvedený účet 2. hotově při registraci Při platbě převodem prosíme o dodržení variabilního symbolu, přičemž jednou platbou lze uhradit poplatek i za více účastníků. MH Consulting s.r.o. Martin Horna, Narcisová 2850,06 00 Praha 0, IČO.: , DIČ: CZ273242, tel: ; Bankovní spojení: HVB-Bank Czech Republic- Praha 2, č.ú /2700, konstantní symbol 0308, variabilní symbol

34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD

34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD 34. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost 0. -. ŘÍJEN 006 ZAHÁJENÍ 0.0.006 V 6.00 HOD UKONČENÍ.0.006 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VARIA PREZIDENT Doc. MUDr. Gerhard

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a X. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 1 3. 1 5. 3. 2 0 0 8 V Ě D E C K Ý P R O G R A

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 9. 2. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4. 5. 6. 2009 Hotel International, Brno Prezident kongresu Programový výbor

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více