CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru"

Transkript

1 CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru

2 ostrov PAG letovisko Mandre oblázkové pláïe Ná názor: Mandre je klidnûj í místo, vhodné pro v echny vûkové kategorie. Pobyt spojen s relaxací a koupáním. Na své si zde pfiijdou i milovníci rybafiení, potápûní a otevfieného prûzraãného mofie. MoÏnost zapûjãení horsk ch kol pro v lety do okolí. NejÏádanûj í letovisko u na ich klientû. (15 km do mûsta Pag, 15 km do Novalji). Vybavení: v blízkosti restaurace, kavárny, obchody, smûnárna, pûjãovna ãlunû. Stravování: vlastní, doporuãujeme kvalitní a u klientû velmi oblíbenou restauraci Porat (jídelní lístek je na PláÏ: oblázková s pozvoln m vstupem do mofie. âista plaïa (dlouhá píseãná pláï, 8 km od Mandre smûr Novalja, asfaltová odboãka doprava). V lety: z Mandre je moïno podniknout lodní v let na ostrovy Olib a Silba nebo Maun. Dal í moïnosti v letû viz poslední strana katalogu. Grilování ryb: mûïete vidût grilování ryb a olihní (lignjí), úpravu chobotnic a ochutnat tyto úlovky v domû Ivica (platí pro klienty ze v ech na ich domû v Mandre). DARKA PRTORIå IVICA apartmány Ivica letovisko Mandre 7 nocí Poloha: moderní apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 80 m od oblázkové pláïe. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, je v den odjezdu k dispozici sprcha, WC a úschova zavazadel. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: 1 2 loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkon, ãást s v hledem na mofie. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Ivica ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 500 Kã/t den na max. 2 dûti Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5. osoba zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma platí se pfii koupi zájezdu v CK: âasová sleva 8 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do âasová sleva 5 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do fotogalerie na:

3 apartmány Tonãi letovisko Mandre 7, 9, 10 nocí Poloha: dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 250 m od oblázkové pláïe. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, je v den odjezdu k dispozici sprcha, WC, kuchyàská linka, ledniãka a úschova zavazadel. Ubytování: v apartmánech a studiích dle ceníku: 1 2 loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, balkon, ãást s v hledem na mofie. Apartmán A4 má klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Tonãi ceny za studio/t den (Kã) pro: Studio Termín Noci 2 osoby 3 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: V hled z apartmánu 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) âasová sleva 8 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do âasová sleva 5 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do DÛm Tonãi ceny za apartmán/9 10 nocí (Kã) pro: Jen pro vlastní dopravu! Apartmán Termín Noci 4 osoby 5 osob čt so so út út čt čt so so út út čt čt so so út út čt čt so so út platí se pfii koupi zájezdu v CK: pension Prtoriç letovisko Mandre 7 nocí s polopenzí Poloha: moderní dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 50 m od oblázkové pláïe. Ubytování: dvoulûïkové a tfiílûïkové pokoje s polopenzí v cenû, s vlastní sprchou, WC, ledniãkou, vût inou s balkónem a v hledem na mofie. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, je v den odjezdu k dispozici WC, sprcha a uloïení zavazadel. Velice v hodné ceny! Pokoje mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû.dûm má dále dvû studia pro 2 osoby a dva apartmány pro 4 osoby. Ceny jsou na Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. Pension Prtoriç ceny za ubytování vãetnû polopenze na osobu/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 1. a 2. osoba 3. osoba v pokoji platí se pfii koupi zájezdu v CK: nejsou Sleva pro 1. a 2. osobu v pokoji bez balkonu: 200 Kã/os/t den. fotogalerie na: 3

4 apartmány Silvano letovisko Mandre 7 nocí SILVANO Poloha: moderní apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Mandre, pfiímo u mofie, m od oblázkové pláïe. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, není v tomto domû v den odjezdu k dispozici sprcha, WC a úschova zavazadel. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: 1 2 loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa, ãást s v hledem na mofie. Apartmány A5, A7, A8, A9, A11 mají klimatizaci od v cenû dle domovního fiádu. Za pouïití klimatizace mimo toto období je pfiíplatek 5 dennû. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Silvano ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6. osoba zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Pobytová taxa není zahrnuta v cenû, platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 500 Kã/t den na max. 2 dûti U apartmánu A 11 (pro 3 osoby) je nástup v sobotu od hodin sleva 1500 Kã âasová sleva 8 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do âasová sleva 5 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do apartmány Darka letovisko Mandre 7, 10, 11 nocí nebo dle dohody Poloha: apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 150 m od oblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: A1 a A2 mají dvû dvoulûïkové loïnice, A3 má jednu loïnici pro 3 osoby, A4 má jednu loïnici pro 3 osoby a gauã v kuchyni. Dále vybavenou kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Apartmány A1 a A2 mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní. nejsou MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. DÛm Darka ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 4 fotogalerie na:

5 ostrov PAG letovisko Stará Novalja píseãné pláïe Ná názor: Stará Novalja je klidné místo, vhodné pro dûti i potápûãe. PobfieÏí je lemováno vzrostl mi borovicemi. Velmi oblíbené letovisko. Do mûsta Novalja je to 2000 m. Vybavení: restaurace, obchod 1000 m od apartmánû. Stravování: vlastní. PláÏ: na zaãátku Staré Novalji je píseãná pláï Planjka, ideální pro malé dûti (písek na báboviãky ), skluzavka zdarma, pûjãovna lapadel, obãerstvení. U domû kolem pobfieïí jsou malé píseãné pláïe, které se stfiídají s betonov mi moly. Sport: potápûní. PláÏ Planjka apartmány Edo letovisko Stará Novalja 7, 10, 11 nocí nebo dle dohody Poloha: apartmánov dûm leïí 300 m od pláïe a na píseãnou pláï St.Novalja (Planjka) je to 500 m. Prostorná zahrada, venkovní gril. Ubytování: ve studiích nebo apartmánech dle ceníku: dvoulûïková loïnice, vybavená kuchyà se 2 lûïky, moïná 1 pfiist lka, sprcha, WC, terasa nebo balkón, ãást s v hledem na mofie. Studia a apartmány v 1. poschodí mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) V hled z domu Edo DÛm Edo ceny za studio, apartmán/t den (Kã) pro: Studio Apartmán Termín (7 nocí) 2 os. 2 os.+pfiist l. 3 os. 4 os. 4 os.+pfiist l MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. platí se pfii koupi zájezdu v CK: ; osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí apartmány Mirjana letovisko Stará Novalja 7, 10, 11 nocí nebo dle dohody Poloha: apartmánov dûm leïí 300 m od pláïe a na píseãnou pláï St.Novalja (Planjka) je to 350 m. Venkovní gril. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà se 2 lûïky, sprcha, WC, terasa, ãást s v hledem na mofie. Apartmány mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. DÛm Mirjana ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 5 osob 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) fotogalerie na: 5

6 ostrov PAG letovisko Novalja Ná názor: mûsto Novalja je vyhlá en m letoviskem s mnoïstvím rozliãn ch restaurací a veãerní zábavou. Vybavení: promenáda, trïnice, restaurace, bary, kavárny, cukrárny, obchody, diskotéka, smûnárny. Stravování: vlastní. PláÏ: v okolí Novalji jsou pfiekrásné oblázkové i píseãné pláïe: Zrãe (drobné oblázky, moïnost sportovního vyïití a zábavy tobogán, pûjãovna vodních skútrû a lapadel, restaurace a nejznámûj í chorvatská diskotéka), Caska (písãitooblázková pláï, parkování zdarma), Stará Novalja (Planjka - píseãná pláï vhodná i pro nejmen í dûti, skluzavka zdarma, pûjãovna lapadel), Stra ko (kemp), âista plaïa (dlouhá píseãná pláï, 7 km od Novalji smûr Kolan, asfaltová odboãka doleva). Sport: nová plo ina pro v cvik vodního lyïování u pláïe Zrãe, tenisové kurty. V lety: z Novalji je moïno podniknout lodní v lety na okolní ostrovy: Rab, Olib + Silba, Lo inj. oblázkové a píseãné pláïe PláÏ Zrãe apartmány Vlahoviç letovisko Novalja 7, 10, 11 nocí Poloha: nov apartmánov dûm leïí ve v chodní ãásti mûsta Novalja, 200 m od pfiírodní a oblázkové pláïe. Doporuãujeme vyuïít pláï Babe nebo autem 2 km Stará Novalja, 3 km Caska, 3 km Zrãe, 5 km âista plaïa. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa (vût ina s v hledem na mofie), TV + SAT. Doprava: vlastní. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) DÛm Vlahoviç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob Je moïné dohodnout termíny na nocí! platí se pfii koupi zájezdu v CK: apartmány tefica letovisko Novalja 7 nocí Poloha: nadstandardnû zafiízen apartmánov dûm leïí v blízkosti centra mûsta Novalja. Klienti vyuïívají atraktivní pláïe v okolí: 2 km Stará Novalja, 3 km Caska, 3 km Zrãe, 5 km âista plaïa (autem). Ubytování: v apartmánech dle ceníku: jedna nebo dvû dvoulûïkové loïnice a 2 lûïka v kuchyni, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa (ãást s v hledem na mofie). KaÏd apartmán má TV + SAT a trezor. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v termínu od do v cenû (jinak za pfiíplatek 5 dennû). Doprava: vlastní. DÛm tefica ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) Apartmán s 1 loïnicí Apartmán se 2 loïnicemi Ne Ne So So 3 osoby 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: ; 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) 6 fotogalerie na:

7 ostrov PAG letovisko Caska LUCIJA ZUBOVIå písãitooblázkové pláïe Ná názor: vhodné místo pro klienty, ktefií hledají ubytování blízko pláïe. Osada Caska má pfiibliïnû 15 domû a je 2000 m od mûsta Novalja. Na pláï Caska dojíïdûjí za slunûním a koupáním také turisté z Novalji. PfiibliÏnû od do mûïe b t na Casce v noci sly et hudba z diskotéky na vedlej í pláïi Zrãe. Vybavení: restaurace na pláïi. Stravování: vlastní. PláÏ: písãitooblázková pláï s pozvoln m vstupem do mofie. V okolí jsou krásné oblázkové i píseãné pláïe: 300 m je to pû ky na Zrãe (drobné oblázky, moïnost sportovního vyïití tobogán, pûjãovna vodních skútrû a lapadel, restaurace a nejznámûj í chorvatská diskotéka), Stará Novalja (Planjka píseãná pláï vhodná i pro nejmen í dûti, skluzavka zdarma, pûjãovna lapadel), âista plaïa (dlouhá píseãná pláï, 7 km od Novalji smûr Kolan, asfaltová odboãka doleva). Sport: nová plo ina pro v cvik vodního lyïování u pláïe Zrãe, tenisové kurty u kempu Stra ko. V lety: z Novalji je moïno podniknout lodní v lety na okolní ostrovy: Rab, Olib + Silba, Lo inj. apartmány Zuboviç letovisko Caska, Novalja 7 nocí Poloha: apartmánov dûm je 50 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvou aï tfiílûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa (s v hledem na mofie). Stolní tenis u domu zdarma, zahrada. Velice v hodné ceny. Doprava: vlastní. DÛm Zuboviç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob 6 osob 7 osob 8 osob Pobytová taxa není zahrnuta v cenû, platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den; dûti do 12 let taxu neplatí 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/t den na max. 2 dûti apartmány Lucija letovisko Caska, Novalja 7 nocí Poloha: apartmánov dûm je 300 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové loïnice, gauã nebo pfiist lka v kuchyni, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa s v hledem na mofie. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v cenû. Doprava: vlastní. DÛm Lucija ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 loïnice 2 loïnice 2 loïnice Termín (7 nocí) 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob nejsou platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí fotogalerie na: 7

8 ostrov PAG letovisko Potoãnica Ná názor: Potoãnica je klidné místo, vhodné ke norchlování a pozorování ryb. Je velice oblíbená pro své skalnaté pobfieïí, poskytující hodnû soukromí. Vybavení: v blízkosti mal obchod, do mûsta Novalja je to 10 km. PláÏ: skalnaté pobfieïí s vybetonovan mi plácky na opalování a schody do mofie (hloubka u bfiehu 1 3 m). Na západní stranû je v zátoce pod domem Odorãiã píseãná pláï. Jemn písek je aï 30 m od bfiehu mofie se zde svaïuje velice pozvolna. ODORâIå píseãná pláï, skály, bazény apartmány Odorãiç letovisko Potoãnica 7 nocí Poloha: dûm je 120 m od píseãné pláïe (ãásteãnû po schodech) i od skalnatého pobfieïí. Z teras apartmánû je krásn pohled dolû na zátoku a ostrovy Lo inj a Cres na obzoru. Ubytování: velice pûkné a prostorné apartmány. V 1. a 2. poschodí se dvûma loïnicemi, velkou kuchyní a velkou terasou, koupelnou a WC. Studio pro 2 osoby je mimo hlavní budovu dvû lûïka v loïnici, kuchyà, terasa, koupelna s WC. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je za pfiíplatek 10 dennû (apartmány pro 4 5 osob). Stravování: vlastní. Doprava: vlastní. DÛm Odorãiç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: studio apartmán Termín (7 nocí) 2 osoby 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 1 dítû do 3 let zdarma 8 fotogalerie na:

9 SLOVINSKO ZAGREB Rijeka Karlovac Krk Senj Cres Lošinj Rab Trajekt PAG Dálnice A1 Gospič Most Molat Ugljan Zadar apartmány Marko a Adam letovisko Potoãnica 7 nocí Poloha: oba domy tvofií jeden ubytovací komplex 30 apartmánû se dvûma bazény (lehátka a sluneãníky zdarma) a restaurací. Domy jsou 100 m od skalnatého pobfieïí a 250 m od píseãné pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïková loïnice, vybavená kuchyà se dvûma lûïky, sprcha, WC, terasa s v hledem na mofie. Stravování: vlastní, restaurace (snídanû 6 10, obûd 15, veãefie 17 ). Doprava: vlastní. MARKO ADAM DÛm Marko ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: nejsou DÛm Adam ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 4 osoby Závûreãn úklid: apartmán pro 2 osoby 600 Kã, apartmán pro 4 osoby 900 Kã platí se pfii koupi zájezdu v CK: fotogalerie na: 9

10 ostrov PAG letovisko Pag-Bo ana Ná názor: Toto malé letovisko se nachází na velmi romantickém místû, u nejkrásnûj ích pláïí ostrova Pag. PláÏe jsou z drobn ch oblázkû s pozvoln m vstupem do mofie, vhodné i pro malé dûti. Je zde prûzraãné mofie velice vhodné pro norchlování. Celé 4 km dlouhé pobfieïí aï do mûsta Pag tvofií mnoïství mal ch a vût ích oblázkov ch i písãit ch pláïí (na nûkter ch místech s pískovcov mi pfievisy), poskytujících v jimeãné soukromí. Vybavení: historické centrum mûsta Pag 4000 m. Stravování: vlastní. PláÏ: oblázková s pozvoln m vstupem do mofie. KRISTANIå JAKIå oblázkové pláïe apartmány Kristaniç letovisko Pag-Bo ana 7 nocí Termíny: 1. poschodí so so, 2. poschodí ne ne. Poloha: apartmánov dûm se nachází na romantickém místû, 120 m od písãitooblázkové pláïe (schody). Ubytování: v 1. poschodí je jeden apartmán pro 4 5 osob. DvoulÛÏková a tfiílûïková loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC a terasa s v hledem na mofie. Ve 2. poschodí je jeden apartmán pro 4 osoby. 2 loïnice se dvûma lûïky, vybavená kuchyà, sprcha, WC a malá terasa na schodi ti s v hledem na mofie. Klimatizace: pouïití klimatizace dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Doprava: vlastní. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) DÛm Kristaniç ceny za apartmán/termín (Kã) pro: Termín (7 nocí) 1. poschodí Termín (7 nocí) 2. poschodí So So 4 5 osob Ne Ne 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: apartmány Jakiç letovisko Pag-Bo ana 10, 11 nocí Poloha: apartmánov dûm se nachází na romantickém místû, 80 m od písãitooblázkové pláïe (schody). Ubytování: v 1. poschodí je jedno studio pro 2 4 osoby. Vybavená kuchyà se ãtyfimi lûïky, sprcha, WC a terasa s v hledem na mofie. Ve 2. poschodí je jeden apartmán pro 4 osoby. 2 loïnice se dvûma lûïky, vybavená kuchyà, sprcha, WC a terasa s v hledem na mofie. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v cenû. Doprava: vlastní. DÛm Jakiç ceny za apartmán/termín (Kã) pro: Termín studio apartmán Ne ât, ât Ne Noci 2 3 osoby 4 osoby 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: 0 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) 10 fotogalerie na:

11 ostrov PAG letovisko Pag-Vodice Ná názor: pobfieïí tvofií v této ãásti ostrova mnoïství mal ch i vût ích píseãn ch a oblázkov ch pláïí. Vhodné místo pro rodiny s dûtmi. Vybavení: mal obchod 300 m, do historického centra mûsta Pag je to 2000 m. Stravování: vlastní. PláÏ: píseãná s oblázky a pozvoln m vstupem do mofie. Sport: tenisov kurt u domu Fabijaniã. písãitooblázkové pláïe apartmány Fabijaniç letovisko Pag-Vodice 7 nocí Poloha: apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Pag-Vodice, 30 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Apartmán pro 5 osob má tfii loïnice. Apartmán A3 má klimatizaci (pouïití dle domovního fiádu za pfiíplatek 5 dennû). Doprava: vlastní. DÛm Fabijaniç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) apartmány Vlado a Leder letovisko Pag-Vodice 10, 11 nocí Ubytování dûm Vlado: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïková loïnice, vybavená kuchyà s jedním aï dvûma lûïky, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Ubytování dûm Leder: v apartmánu dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà se dvûma lûïky, sprcha, WC, terasa s v hledem na mofie. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v apartmánu Vlado A3 a Leder za pfiíplatek 5 dennû. Poloha: apartmánové domy leïí v klidném letovisku Pag-Vodice, 80 m od písãitooblázkové pláïe. Doprava: vlastní. Ceny za apartmán/termín (Kã) pro: Termín DÛm VLADO DÛm LEDER So St, St So Noci 2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: ; Slevy na dûti 1 dítû do 3 let zdarma; 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) fotogalerie na: 11

12 ostrov PAG letovisko Pag-mûsto písãitooblázkové pláïe Ná názor: letovisko vhodné pro klienty, ktefií chtûjí mít blízko pûknou pláï a zároveà mít ubytování ve mûstû s historick m centrem. Vybavení: promenáda, atrakce pro malé dûti, mnoho restaurací, bary, kavárny, cukrárny, obchody, diskotéka, smûnárny. Stravování: vlastní. PláÏ: píseãná s oblázky a pozvoln m vstupem do mofie, tobogán, pûjãovna lodûk. V lety: zajímav lodní v let PaÏsk m zálivem s peãením ryb a koupáním na ãtyfiech rûzn ch místech. Bûhem plavby Vás pfiekvapí desítky mal ch i velk ch pláïí. Velk m záïitkem je krmení rackû a náv tûva jeskynû. Pfii potápûní v PaÏsk ch vratech uvidíte nev ední podmofisk svût. âlun: mûïete si také na cel den za 45 vypûjãit ãlun s motorem a obeplout PaÏsk záliv sami. Sport: tenisové kurty. apartmány Paviãiç letovisko Pag-mûsto 7, 10, 11 nocí Poloha: apartmánov dûm leïí ve mûstû Pag, 150 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. V hodné ceny! Apartmány A1, A2 a A3 mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã (jen t denní pobyty). DÛm Paviãiç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob 6 osob dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) platí se pfii koupi zájezdu v CK: MoÏnost termínû nedûle ãtvrtek, ãtvrtek nedûle! (viz apartmány Vidolin letovisko Pag-mûsto 7 nocí Poloha: velice v hodná - apartmánov dûm leïí ve mûstû Pag, 30 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové nebo tfiílûïkové loïnice, vybavená kuchyà (nûkteré s gauãem), sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Vidolin ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) VIDOLIN 12 fotogalerie na:

13 ostrov MURTER letovisko Murter oblázkové pláïe Ná názor: velice pfiíjemné a hezké místo pro pobyt u mofie. Ostrov Murter tvofií krajina porostlá borovicemi, stejnû jako mnoïství mal ch ostrûvkû v blízkém okolí. Ostrov je dostupn pfies most v Tisnu. Na obzoru jsou vidût ostrovy národního parku Kornati, které také mûïete lodí nav tívit. Vybavení: restaurace, kavárny, obchody, smûnárny ve mûstû Murter. Stravování: vlastní. PláÏ: nabízené domy jsou 200 m od známé pláïe âigrada. PláÏ je ãásteãnû oblázková, vût inu pobfieïí tvofií hladké ploché kameny, velice vhodné ke slunûní a koupání. U pláïe jsou dvû restaurace a parkovi tû. Ostrov Murter a okolní ostrovy apartmány Ljubica letovisko Murter 7 nocí Poloha: na pfiíjezdu do mûsta Murter, do centra je to m. Ubytování: v apartmánech dle ceníku, s vybavenou kuchyní, sprchou, WC, terasou nebo balkónem, nûkteré s v hledem na mofie. Doprava: vlastní. nejsou DÛm Ljubica ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 2. poschodí pfiízemí 2. poschodí Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: PláÏ âigrada PláÏ âigrada fotogalerie na: 13

14 letovisko Primo ten oblázkové pláïe a skalnaté pobfieïí Ná názor: mûsto Primo ten mnozí náv tûvníci povaïují za nejhezãí chorvatské letovisko. Kouzelné historické mûsteãko vybudované v minul ch staletích na poloostrovû a krásné oblázkové pláïe, lemované borovicemi. Vhodné místo k náv tûvû ibeniku a národního parku Krka (vodopády).vybavení: restaurace, kavárny, cukrárny, obchody, pûjãovna lodûk. Stravování: vlastní. PláÏe: oblázkové s pozvoln m vstupem do mofie i skalnaté pobfieïí. Sport: tenisové kurty. apartmány Pa ko letovisko Primo ten 7 nocí Poloha: apartmánov dûm Pa ko se nachází pfiímo na malebném poloostrovû v historické ãásti Primo tenu, oblázková pláï a skalnaté pobfieïí je jen 20 m od domu. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s plastov m nábytkem. Parkování u domu. Pozor: vjezd do této ãásti mûsta je moïn dennû pouze od 6.00 do hodin! Také odjezd je moïn pouze v tuto dobu. Pfiíjezd k domu je úzk mi uliãkami starého mûsta viz foto na Doprava: vlastní. DÛm Pa ko ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 loïnice 2 loïnice 3 loïnice Termín (7 nocí) 2 4 osoby 4 5 osob 6 osob 7 8 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: nejsou 14 fotogalerie na:

15 apartmány SoÏa letovisko Primo ten 7 nocí Poloha: apartmánov dûm SoÏa se nachází pfiímo na malebném poloostrovû v historické ãásti Primo tenu, oblázková pláï a skalnaté pobfieïí je jen 20 m od domu. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s plastov m nábytkem. Parkování u domu. Pozor: vjezd do této ãásti mûsta je moïn dennû pouze od 6.00 do hodin! Také odjezd je moïn pouze v tuto dobu. Pfiíjezd k domu je úzk mi uliãkami starého mûsta viz foto na Doprava: vlastní. SOÎA DÛm SoÏa ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 loïnice 2 loïnice 3 loïnice 3 loïnice Termín (7 nocí) 2 osoby 2 3 osoby 6 osob 7 osob nejsou platí se pfii koupi zájezdu v CK: MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. Primo ten mûstská pláï letovisko Biograd na Moru Ná názor: Biograd je dnes velice Ïiv m turistick m centrem. Oblázkové a píseãné pláïe jsou obklopeny borovicov m lesem. Biograd je také ideálním v chozím místem pro v lety k vodopádûm na fiece Krka a do národního parku Kornati. Vybavení: restaurace, bary, smûnárny, atrakce pro dûti, lodní v lety. Stravování: vlastní. PláÏe: píseãné, oblázkové a pfiírodní s pozvoln m vstupem do mofie, betonová mola. Sport: tenisové kurty, vodní sporty, tobogán, minigolf, pláïov volejbal, pûjãovna lapadel. apartmány Ana letovisko Biograd na Moru 7 nocí píseãná pláï Poloha: apartmány se nacházejí v areálu rekreaãních domkû, oddûlen ch od mûsta a od pláïí borovicov m lesem. 250 m od apartmánû je píseãná pláï Soline, vhodná i pro malé dûti. Do historického centra mûsta je to 700 m. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: 2 dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà s gauãem pro 1,5 2 osoby, sprcha, WC, terasa nebo balkón s plastov m nábytkem. Majitelé pfiidûlují apartmány podle situace v den pfiíjezdu. Nelze tedy, tak jako u ostatních na ich domû, objednat konkrétní apartmán. Majitel domu vybírá pfii pfiíjezdu kauci 100, která se na konci pobytu po pfiedání apartmánu vrací. Doprava: vlastní. Slevy na dûti 0 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) DÛm Ana ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: fotogalerie na: 15

16 V lety Chorvatské národní parky Z ostrova Pag máte moïnost nav tívit chorvatské národní parky: Krka (130 km), Paklenica (80 km), Kornati a Tela ãica (lodí ze Zadaru), Plitvice (vhodné po cestû k mofii nebo zpût). Doporuãujeme rafting na fiece Zrmanja. Fotografie z tûchto míst najdete na Uvidíte zde také letecké fotografie letovisek a pobfieïí ostrovû Pag a Dugi Otok. PÛjãování ãlunû Doporuãujeme vypûjãit si ve mûstû Pag ãlun s mal m motorem a udûlat si v let PaÏsk m zálivem. Za cel den mûïete nav tívit nûkolik rûzn ch pláïí a prohlédnout si zajímavé skalní útvary v prûlivu PaÏská vrata a v okolí pláïe Ruãica. Vodopády Slunj Národní park Plitvická jezera Lodní v lety Z ostrova Pag si udûlejte v let lodí na okolní ostrovy Rab, Olib, Silba, Lo inj, Maun. MÛÏete také podniknout v let lodí PaÏsk m zálivem s koupáním na nûkolika místech a s fishpicnicem. DÛleÏité informace CENA ZAHRNUJE : Nájem apartmánu nebo studia, spotfiebu vody a energie, pouïívání kuchyàského vybavení, loïní prádlo, závûreãn úklid, parkování u apartmánového domu, u domû s ikonou BUS také sluïby delegáta. Pobyt zaãíná a konãí: napfi. termín zaãíná ve 13 hodin a konãí v 9 hodin. Pfiijeìte v nedûli nebo jin den mimo sobotu! Stále více náv tûvníkû Chorvatska vyuïívá jin termín poãátku ubytování, neï je sobota, kdy je na silnicích velk provoz. Do nûkter ch apartmánû mûïete pfiijet také v nedûli, v úter, ve stfiedu nebo ve ãtvrtek, pobyty v nich jsou 9, 10 nebo 11 dní. Tato moïnost je pfiedev ím v domech Tonãi, Vlahovic, Jakic, Vlado, Leder a Paviãic. Je vhodné si tyto apartmány rezervovat s dostateãn m pfiedstihem. V domech Darka, Edo a Mirjana si první klienti vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak musí na tyto termíny navázat. Doprava vlastním autem Na cestu vlastním autem Vás vybavíme popisem trasy, budete znát v i dálniãních poplatkû, kurz chorvatské kuny a, ceny benzínu. Dostanete plánek letoviska s vyznaãením Va eho apartmánového domu. Na ostrovû Pag máme ãeského delegáta, kter Vám pomûïe vyfie it pfiípadn problém. Vzdálenost Brno ostrov Pag: 710 km trajektem, 790 km pfies most. Autobusová doprava Osvûdãila se nám pfiímá autobusová doprava Brno ostrov Vir Mandre bez ãekání na svozy. Cestou tam i zpût Vás bude provázet ná prûvodce. Autobus odjíïdí z Brna na ostrov Pag vïdy v pátek veãer v 17 hodin a je v Mandre ráno po 7. hodinû. Pfiíjezd autobusu z ostrova Pag do Brna je v nedûli dopoledne. Kouzelné zátoky na severu ostrova Pag VYUÎIJTE SLEV A POâÍTEJTE S NÁMI: Pfiíklad: DÛm Tonãi, pobyt 9 nocí, , prázdniny, 2 dospûlí, 2 dûti 13 a 12 let: (slevy na 2 dûti) = (ãasová sleva 8 % do ) = Kã Pfiíklad: DÛm Ivica, pobyt 7 nocí, , prázdniny, 2 dospûlí, 3 dûti do 14 let: (slevy na 2 dûti, tfietí zdarma) = (ãasová sleva 8 % do ) = Kã celkem za 5 osob! Aktuální slevy v pfiípadû prodeje pfies internet a prostfiednictvím cestovní kanceláfie Novalja, Starobrnûnská 3, Brno, najdete na: Cestovní kanceláfi NOVALJA Karel Hrdina, Starobrnûnská 3 (dvefie ã. 203), Brno tel.: , mobil: , fax: skype: novalja_brno POZOR! Vchod do budovy je z ulice Peroutkova ã. 2. (20 m nad restaurací palíãek) PaÏsk záliv pláïe, mofie, skály Fotky apartmánû na internetu UkáÏeme Vám fotografie interiérû, okolí domû, pláïí, letovisek, zajímav ch míst na ostrovû. Na na ich internetov ch stránkách najdete mnoho fotografií vût iny apartmánû. Budete bydlet pfiesnû v tom apartmánu, kter jste si v CK vybrali! Pfied cestou doporuãujeme pojistit si léãebné v lohy v zahraniãí! Zájezdy jsou poji tûny proti úpadku CK dle zákona ã. 159/1999 Sb. IKONY LEGENDA PláÏ vzdálenost pláïe od domu v metrech Sleva na dûti v e slevy je uvedena u ceníkû domû Pes MoÏnost stravování Klimatizace Rodinná dovolená domácí mazlíãci nejsou v tomto domû povoleni v nûkter ch apartmánech objektu Doprava autobusem apartmány pro klidnou rodinnou dovolenou! Nedoporuãujeme pro skupiny osob, u kter ch je pfiedpoklad, Ïe nebudou dodrïovat noãní klid po 23. hodinû. Viz Cestovní smlouva Slevy na dûti a ãasové slevy lze sãítat. Dítû do 3 let zdarma nemá nárok na samostatné lûïko. ir í nabídka na Vlastní doprava

CHORVATSKO ISTRIE UMAG kemp PARK

CHORVATSKO ISTRIE UMAG kemp PARK CHORVATSKO ISTRIE UMAG kemp PARK termíny (so - so) MH 4+2 - PARK 28.5.-25.6. 14 690 3.9.-10.9. 18 490 25.6.-2.7. 20 630 2.7.-9.7. 22 120 9.7.-16.7. 30 960 13.8.-27.8. 33 040 16.7.-13.8. 39 280 Příplatek

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY Dovolená na pobřeží u Národního parku Paklenica. Objevte s námi jeden z nejhezčích koutů Chorvatska - krásná příroda, čisté moře, zdravé horské klima. CHORVATSKO SLEVA do

Více

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA Poloha: Hotel se nachází v části Špadiči, na malém poloostrůvku, cca 3 km severně od města Poreč. Pláže jsou kamenité s betonovými platy ve vzdálenosti cca

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE ****

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : PANClub Hotel. Starší rozlehlý hotelový komplex Aqua Sun Village se skládá z několika mnoho budov, které jsou rozmístěny na

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km Bulharsko Tel.: 972 243 053 www.cdtravel.cz Bulharsko SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Cestování lehátkovými nebo lůžkovými vozy je poměrně dobrou volbou,

Více

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE CHORVATSKO UMAG POREČ SPLIT MIRA 28 km 25 km OMIŠ BAŠKA VODA 50 km ZAGREB BAŠKO POLJE 52 km RIJEKA BRAČ ŽIVOGOŠČE 80 km RABAC MAKARSKÁ DRVENIK 90 km 60 km BIH HVAR PELJEŠAC HR ZADAR KORČULA 215 km BIOGRAD

Více

Vytisknout PDF Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko

Vytisknout PDF Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko Vila Mirjan Vytisknout PDF Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa Asterias Beach**** Novinka! Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz KYPR / Ayia Napa Kypr www.cdtravel.cz Itálie / / Poloha: vyhledávaný hotel má velmi příjemnou

Více

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY Best**+ TURECKO / Side Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska a zároveň 2 km od historického městečka Side. Podél pláže je krásná promenáda, kterou se můžete dostat až do

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Ostrov antického lékaře Hippokrata.

Ostrov antického lékaře Hippokrata. Ostrov antického lékaře Hippokrata. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? krásné zátoky a průzračné moře románské a Benátské stavby přívětivé domorodce olivové a citrusové háje promenády, bary, zábavu CO BYSTE SI NEMĚLI

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

CAORLE - HOTEL MINERVA **

CAORLE - HOTEL MINERVA ** CAORLE - HOTEL MINERVA ** 8 - denní zájezd Poloha: Oblíbený rodinný hotel Minerva leží v klidné části městečka Caorle. Město je svou stále historickou atmosférou lákadlem na letní dovolenou zejména pro

Více

Malebný ostrov zapomenutých pláží.

Malebný ostrov zapomenutých pláží. Malebný ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním

Více

Řecko Kréta. Agios Nikolaos Městečko v kraji Lassithi se. Stalida Stalis Živé turistické středisko. www.cdtravel.cz Řecko Kréta

Řecko Kréta. Agios Nikolaos Městečko v kraji Lassithi se. Stalida Stalis Živé turistické středisko. www.cdtravel.cz Řecko Kréta Řecko Kréta Tel.: 972 243 071 2 www.cdtravel.cz Řecko Kréta Řecký ostrov Kréta se nachází jižně od řecké pevniny a odděluje ve Středozemním moři moře Krétské od Libyjského. Svou délkou 260 km a šířkou

Více

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Apartmány Terasa Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare * REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3 KC0003.qxd 7.6.2005 8:35 StrÆnka iii Slovo úvodem 1 Příprava na cestu 3 Než vyrazíte do světa 3 Máte platný pas? 3 Doklady pro řidiče a motorové vozidlo 3 A co celní předpisy? 4 Nezapomeňte na pojištění!

Více

Vytisknout PDF Molunat / Riviéra Dubrovník / Chorvatsko

Vytisknout PDF Molunat / Riviéra Dubrovník / Chorvatsko Apartmány Camelia Vytisknout PDF Molunat / Riviéra Dubrovník / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Léto 2005 katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Itálie Palmová riviéra San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené

Více

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Studia Moscha Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Rhodos / Faliraki www.cdtravel.cz Řecko Rhodos / / Poloha:Studia se nacházejí v klidném prostředí letoviska Faliraki,

Více

PESERTHEIN-MILLSTATT - HOTEL STEINDL ***

PESERTHEIN-MILLSTATT - HOTEL STEINDL *** PESERTHEIN-MILLSTATT - HOTEL STEINDL *** 4,5,6,8 - denní zájezd Proplacení 10 denní rakouské dálniční známky. Při večeři nápoje zdarma. Poloha: v klidném prostředí na okraji Millstattu. Centrum cca 1,5

Více

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB ***

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** - denní zájezd velmi příjemný rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v malém letovisku Kruče na samotném pobřeží a poskytuje krásný výhled na moře. Hotel je situován

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v okolí

Více

VÍTEJTE DOMA - DOBRODOŠLI KUĆI. RABAC NO NAME 2* - možné ubytování: htl. GIRANDELLA, LANTERNA, dep.mediteran, htl. MARINA

VÍTEJTE DOMA - DOBRODOŠLI KUĆI. RABAC NO NAME 2* - možné ubytování: htl. GIRANDELLA, LANTERNA, dep.mediteran, htl. MARINA nabídka 2009 pro kolektivy CROATIAtravel VÍTEJTE DOMA - DOBRODOŠLI KUĆI RABAC NO NAME 3* - možné ubytování: htl. CASTOR, POLLUX, MIMOSA, HEDERA, NARCIS, AMFORA,AL- BONA zařízením, některé s možností přistýlky.

Více

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz HOTEL MAHDIA BEACH **** přímo na písečné pláži 3,5 km od centra Mahdie venkovní bazén vnitřní bazén slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma (platí se pouze matrace) dětský bazén dětské hřiště dětský

Více

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km [RAKOUSKO] SOLNÁ KOMORA Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km Solná Komora se sedmdesátišesti jezery a oblast kolem Hallstattského jezera (na seznamu UNESCO), z jihu ohraničená masívem Dachstein s nejvyšší

Více

Vytisknout PDF Seline / Riviéra Paklenica / Chorvatsko

Vytisknout PDF Seline / Riviéra Paklenica / Chorvatsko Apartmány Vesela Vytisknout PDF Seline / Riviéra Paklenica / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Robinzonáda Alga. http://www.adriadatabanka.com/object/cs/chorvatsko/robinzonada-alga/983/1/ Vytisknout PDF

Robinzonáda Alga. http://www.adriadatabanka.com/object/cs/chorvatsko/robinzonada-alga/983/1/ Vytisknout PDF Robinzonáda Alga Zátoka Divja Vela - Sućuraj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

ALBánie. Shëngjin Durrës

ALBánie. Shëngjin Durrës 112 Shëngjin Hledáte dovolenou zatím v nepoznané zemi? Albánie jako nová velmi rychlým tempem se rozvíjející turistická destinace nabízí kompletní škálu zajímavostí cestovního ruchu - od množství antických,

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Ostrov zábavy a písečných pláží.

Ostrov zábavy a písečných pláží. Ostrov zábavy a písečných pláží. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? romantické zátoky prosluněné písečné pláže uličky starého města v Ibize přímořské promenády zábava diskotéky noční kluby vodní sporty, potápění Sangria

Více

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side.

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side. Doplňující informace k hotelům: SIDE Roma Beach Resort&SPA ***** Krásný, menší, udržovaný hotel v zajímavém architektonickém stylu s kvalitními službami, cca 12 km od Side. Vynikající poloha u pláže, u

Více

2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE 2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou

Více

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Apartmány Erika Vytisknout PDF Rogoznica Lozica / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš

Více

Jeden z nejvyhledávanějších cílů všech opravdových znalců, neoddiskutovatelná královna evropské turistiky, perla Středomoří.

Jeden z nejvyhledávanějších cílů všech opravdových znalců, neoddiskutovatelná královna evropské turistiky, perla Středomoří. Mallorca Jeden z nejvyhledávanějších cílů všech opravdových znalců, neoddiskutovatelná královna evropské turistiky, perla Středomoří. Kouzelný ostrov s horoucím srdcem a se stálým přídechem velkého svátku

Více

OKRUŽNÍ PLAVBY PO JADRANU

OKRUŽNÍ PLAVBY PO JADRANU OKRUŽNÍ PLAVBY PO JADRANU NA MOTOROVÝCH PLACHETNICÍCH MEZI TISÍCI OSTROVY 2014 KOUPÁNÍ OKRUŽNÍ PLAVBA TURISTIKA CYKLOTURISTIKA PRONÁJEM PLACHETNIC MODRÁ DOVOLENÁ CENÍK PLAVEB 2014 www.plavbypojadranu.cz

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Vytisknout PDF Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko

Vytisknout PDF Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko Apartmány Nena Vytisknout PDF Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

CHORVATSKO, SLOVINSKO, ITÁLIE, FRANCIE

CHORVATSKO, SLOVINSKO, ITÁLIE, FRANCIE OD ROKU 1920 ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘ CENÍK SLEVA AŽ 22% Dítě ZDARMA Záloha 1 500 Kč 100% pojištění storna CHORVATSKO, SLOVINSKO, ITÁLIE, FRANCIE POBYTOVÉ ZÁJEZDY Léto 2016 Vysvětlivky

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Vytisknout PDF Vodice / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Vodice / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Hotel Villa Radin Vytisknout PDF Vodice / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

6990,- Kč/osoba 1. DÍTĚ NA PŘISTÝLCE DO 12 LET ZDARMA

6990,- Kč/osoba 1. DÍTĚ NA PŘISTÝLCE DO 12 LET ZDARMA MAKARSKÁ RIVIÉRA BAŠKO POLJE HOTEL ALEM** hotelový komplex u krásných pláží, polopenze formou bufetu, ubytování a strava pro 1. dítě do 12 let ZDARMA 02.07.-09.07. 2016 8 dní u moře s polopenzí formou

Více

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů Votrok 2015 Cestovní kancelář Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, Hradec Králové PSČ 500 02 Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Kompletní ceny Slevy za včasný nákup

Více

CHORVATSKO. www.stefl-tour.cz. cestovní agentura a autobusová doprava

CHORVATSKO. www.stefl-tour.cz. cestovní agentura a autobusová doprava cestovní agentura a autobusová doprava www.stefl-tour.cz CHORVATSKO Krk Vrbnik Baška Biograd na Moru Vodice Primošten Trogir ostrov Čiovo Baška Voda Tučepi Podgora Igrane Živogošče Drvenik Gradac Pelješac

Více

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA *****

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** 10 - denní zájezd Poloha: Silhouette Island, luxusní komplex patřící od roku 2011 do společnosti Hilton, otevřený v roce 2006, leží u 1,5

Více

Vila Opatija 1 VILA OPATIJA 1. Typ ubytování: vila Umístění: OPATIJA - CHORVATSKO

Vila Opatija 1 VILA OPATIJA 1. Typ ubytování: vila Umístění: OPATIJA - CHORVATSKO Vila Opatija 1 VILA OPATIJA 1 Typ ubytování: vila Umístění: OPATIJA - CHORVATSKO 1 / 6 Počet pokojů: 4 Max hosté: 8 Koupelny: 2 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 150 m Cena od: 3,360 {gallery}vfr/opatija1{/gallery}

Více

Z PRAHY A BRNA ODLETY

Z PRAHY A BRNA ODLETY Central laza*** Novinka! ULHARSKO / omorie www.cdtravel.cz oloha: nový moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka omorie. Do centra města, kde naleznete malé

Více

Vytisknout PDF Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko

Vytisknout PDF Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko Vila Graciela Vytisknout PDF Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821

Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821 CK TURISTA Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821 4,5,6,7 - denní zájezd Turistický pobyt a wellnes dovolená v nádherných lázních Ptuj. Krásné termální lázně

Více

Vytisknout PDF Selca - Ružmarin / Ostrov Brač / Chorvatsko

Vytisknout PDF Selca - Ružmarin / Ostrov Brač / Chorvatsko Albertina Vytisknout PDF Selca - Ružmarin / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Mirela Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

RODINNÁ DOVOLENÁ 2012

RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 Cenově zvýhodněné zájezdy do Chorvatska Naše TIPY: Fažana - rodinné chaty TEREZA 8 denní pobyt bez stravy VLASTNÍ DOPRAVOU dospělý...od 1 190 Kč dítě do 6 let bez lůžka ZDARMA Baška

Více

Golf a wellness - lux hotel Golf **** - Bled, wellness v ceně / č.3233

Golf a wellness - lux hotel Golf **** - Bled, wellness v ceně / č.3233 CK TURISTA Golf a wellness - lux hotel Golf **** - Bled, wellness v ceně / č.3233 4,5,7 - denní zájezd Skvělé golfové hřiště, kouzelné Julské Alpy, čarokrásné jezero Bled a skvělý golf s wellness. Výborné

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

Vila Brac 3 VILA BRAC 3. Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko

Vila Brac 3 VILA BRAC 3. Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko Vila Brac 3 VILA BRAC 3 Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko 1 / 8 Počet pokojů: 5 Max Hosté: 10 Koupelny: 3 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 30 m Cena od: 2.670 {gallery}vfr/brac3{/gallery}

Více

ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB ***

ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB *** ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB *** - denní zájezd Skvělým tipem pro turisty, kteří chtějí strávit léto na Balkáně, je pobyt v Černé Hoře. Příjemné zázemí Vám poskytne hotel Olympic, který je obklopen zelení

Více

KORUTANSKÁ JEZERA. Doporučené turistické cíle [RAKOUSKO]

KORUTANSKÁ JEZERA. Doporučené turistické cíle [RAKOUSKO] [RAKOUSKO] KORUTANSKÁ JEZERA Vzdálenost z Prahy/Brna: 520 / 440 km Mnohem blíž, než břehy Jadranu je nádherné koupání na jižní straně Alp, chráněné z jižní strany vysokými hřebeny Dolomit. Tato oblast

Více

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016 VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016 Vážení přátelé relaxace v termálních bazénech. Tak, jako v minulých letech i v roce 2016 jsme pro Vás připravili široký výběr relaxačních pobytů v termálních komplexech.

Více

Léto s Mirkou a přáteli u moře 3. 7. 17. 7. Chorvatsko, ostrov PAG 2016

Léto s Mirkou a přáteli u moře 3. 7. 17. 7. Chorvatsko, ostrov PAG 2016 Léto s Mirkou a přáteli u moře 3. 7. 17. 7. Chorvatsko, ostrov PAG 2016 Jak vlastně tento projekt vznikl a jeho záměr Před patnácti lety jsem měla svou osobní potřebu pobývat v létě u moře. Po čtyřech

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2012

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2012 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

Více

LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN ***

LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN *** LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN *** 8 - denní zájezd Poloha: Rezidence se nachází na pěkném a klidném místě v blízkosti nákupních možností. Součástí rezidence je venkovní bazén, kde si hosté mohou odpočinout

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

0 Kč / 20 Kč / 40 Kč za 1 noc

0 Kč / 20 Kč / 40 Kč za 1 noc POREČ - BIJELA UVALA**** - Mobilní domy CAPRI (10-ti denní /11-ti denní) 07.05. - 17.05. - - - - 17.05. - 28.05. 1 830 Kč 2 030 Kč 2 330 Kč zdarma 28.05. - 07. 06. 3 200 Kč 3 890 Kč 4 350 Kč zdarma 07.06.

Více

Diamanty Severních Sporad.

Diamanty Severních Sporad. Diamanty Severních Sporad. OSTROVY MUZIKÁLU MAMMA MIA! NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? malebný Skiathos s pouhými 17 kilometry silnic desítky romantických zátok a pláží rozmanitou přírodu a všeobjímající klid večerní

Více

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - HOTEL RIU HELIOS ****

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - HOTEL RIU HELIOS **** SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - HOTEL RIU HELIOS **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v centrální části letoviska přímo na pláži. Pláž: Prostorná písečná pláž dlouhá několik kilometrů a postupně se svažující

Více

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 ŠPANĚLSKO 2016 MAR MENOR Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 Průměrná teplota vody v Mar Menor v říjnu - 24 stupňů!!! Klidná, teplá (teplota vody je až o 5 C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216

AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216 CK TURISTA AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216 4,5,7 - denní zájezd AKCE: GOLF ZDARMA Skvělá golfová dovolená v Alpách s ubytováním v luxusním hotelu

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Severní Kypr ... ... poprvé v České republice...

Severní Kypr ... ... poprvé v České republice... Po třech desítkách let se českým cestovatelům opět otevírá možnost navštívit severní část Kypru a objevit tak místa, která jsou téměř nedotčena turistickým ruchem a zachovávají si tak neopakovatelnou atmosféru.

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!!

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!! CK IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o. ŠPANĚLSKO odjezd z ČR pátek 12.6.15 Ceny dalších hotelů: AKCE - LAST MINUTE Nabídka platí od 3.6. do 12.6.2015!!!POZOR OMEZENÁ NABÍDKA!!! Costa Brava - AKCE FORTUNA *** cena

Více

Apartmány Sarita. Vytisknout PDF. Zaton / Riviéra Zadar / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 9. Apartmány Sarita 1 / 9

Apartmány Sarita. Vytisknout PDF. Zaton / Riviéra Zadar / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 9. Apartmány Sarita 1 / 9 Apartmány Sarita Zaton / Riviéra Zadar / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

DOVOLENÁ U MOŘE 2016

DOVOLENÁ U MOŘE 2016 DOVOLENÁ U MOŘE 2016 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč 5000 Kč 2 CHORVATSKO CRIKVENICA,... 3 NOVI VINODOLSKI, SELCE, BIOGRAD N. M.. 4 SV. FILIP I JAKOV... 5 VODICE... 6 PRIMOŠTEN, TROGIR... 7 OMIŠ... 8 MAKARSKÁ...

Více

Bájná Atlantida v Egejském moři.

Bájná Atlantida v Egejském moři. Bájná Atlantida v Egejském moři. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? ostrov s bohatou historií nejunikátnější ostrov středomoří unikátní architektura vulkanického původu kolorit místní krajiny a charakteristické malebné

Více

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH *****

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Nachází se u malého přístavu a v bezprostřední blízkosti pláže. Pláž: Široká, velmi prostorná pláž, dlouhá několik kilometrů a svažující

Více

Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících

Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících 32 LEFKADA Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících u západního pobřeží středního Řecka a Peloponésu. Tento ostrov, nazývaný též Lefkas, vás ohromí svou nádhernou přírodou. Z azurového moře se zvedají

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

Holiday Resort*** Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton

Holiday Resort***  Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

CHORVATSKO - DALMÁCIE Zadarská riviéra

CHORVATSKO - DALMÁCIE Zadarská riviéra CHORVATSKO - DALMÁCIE Zadarská riviéra APARTMÁNY Drage - Dolaška Drage Cestovní agentura Iva Fantová JADRO tour Písek Třebízského 405 397 01 PÍSEK Zadarská riviéra je oblast severní části Dalmácie, která

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko

Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Apartmány Renata Vytisknout PDF Barbat / Ostrov Rab / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více