CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru"

Transkript

1 CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru

2 ostrov PAG letovisko Mandre oblázkové pláïe Ná názor: Mandre je klidnûj í místo, vhodné pro v echny vûkové kategorie. Pobyt spojen s relaxací a koupáním. Na své si zde pfiijdou i milovníci rybafiení, potápûní a otevfieného prûzraãného mofie. MoÏnost zapûjãení horsk ch kol pro v lety do okolí. NejÏádanûj í letovisko u na ich klientû. (15 km do mûsta Pag, 15 km do Novalji). Vybavení: v blízkosti restaurace, kavárny, obchody, smûnárna, pûjãovna ãlunû. Stravování: vlastní, doporuãujeme kvalitní a u klientû velmi oblíbenou restauraci Porat (jídelní lístek je na PláÏ: oblázková s pozvoln m vstupem do mofie. âista plaïa (dlouhá píseãná pláï, 8 km od Mandre smûr Novalja, asfaltová odboãka doprava). V lety: z Mandre je moïno podniknout lodní v let na ostrovy Olib a Silba nebo Maun. Dal í moïnosti v letû viz poslední strana katalogu. Grilování ryb: mûïete vidût grilování ryb a olihní (lignjí), úpravu chobotnic a ochutnat tyto úlovky v domû Ivica (platí pro klienty ze v ech na ich domû v Mandre). DARKA PRTORIå IVICA apartmány Ivica letovisko Mandre 7 nocí Poloha: moderní apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 80 m od oblázkové pláïe. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, je v den odjezdu k dispozici sprcha, WC a úschova zavazadel. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: 1 2 loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkon, ãást s v hledem na mofie. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Ivica ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 500 Kã/t den na max. 2 dûti Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5. osoba zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma platí se pfii koupi zájezdu v CK: âasová sleva 8 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do âasová sleva 5 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do fotogalerie na:

3 apartmány Tonãi letovisko Mandre 7, 9, 10 nocí Poloha: dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 250 m od oblázkové pláïe. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, je v den odjezdu k dispozici sprcha, WC, kuchyàská linka, ledniãka a úschova zavazadel. Ubytování: v apartmánech a studiích dle ceníku: 1 2 loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, balkon, ãást s v hledem na mofie. Apartmán A4 má klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Tonãi ceny za studio/t den (Kã) pro: Studio Termín Noci 2 osoby 3 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: V hled z apartmánu 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) âasová sleva 8 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do âasová sleva 5 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do DÛm Tonãi ceny za apartmán/9 10 nocí (Kã) pro: Jen pro vlastní dopravu! Apartmán Termín Noci 4 osoby 5 osob čt so so út út čt čt so so út út čt čt so so út út čt čt so so út platí se pfii koupi zájezdu v CK: pension Prtoriç letovisko Mandre 7 nocí s polopenzí Poloha: moderní dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 50 m od oblázkové pláïe. Ubytování: dvoulûïkové a tfiílûïkové pokoje s polopenzí v cenû, s vlastní sprchou, WC, ledniãkou, vût inou s balkónem a v hledem na mofie. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, je v den odjezdu k dispozici WC, sprcha a uloïení zavazadel. Velice v hodné ceny! Pokoje mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû.dûm má dále dvû studia pro 2 osoby a dva apartmány pro 4 osoby. Ceny jsou na Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. Pension Prtoriç ceny za ubytování vãetnû polopenze na osobu/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 1. a 2. osoba 3. osoba v pokoji platí se pfii koupi zájezdu v CK: nejsou Sleva pro 1. a 2. osobu v pokoji bez balkonu: 200 Kã/os/t den. fotogalerie na: 3

4 apartmány Silvano letovisko Mandre 7 nocí SILVANO Poloha: moderní apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Mandre, pfiímo u mofie, m od oblázkové pláïe. Pro hosty, ktefií odjíïdûjí autobusem, není v tomto domû v den odjezdu k dispozici sprcha, WC a úschova zavazadel. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: 1 2 loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa, ãást s v hledem na mofie. Apartmány A5, A7, A8, A9, A11 mají klimatizaci od v cenû dle domovního fiádu. Za pouïití klimatizace mimo toto období je pfiíplatek 5 dennû. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Silvano ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6. osoba zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Pobytová taxa není zahrnuta v cenû, platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 500 Kã/t den na max. 2 dûti U apartmánu A 11 (pro 3 osoby) je nástup v sobotu od hodin sleva 1500 Kã âasová sleva 8 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do âasová sleva 5 % z ceny ubytování pfii zaplacení zálohy ve v i 30 % do apartmány Darka letovisko Mandre 7, 10, 11 nocí nebo dle dohody Poloha: apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Mandre, 150 m od oblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: A1 a A2 mají dvû dvoulûïkové loïnice, A3 má jednu loïnici pro 3 osoby, A4 má jednu loïnici pro 3 osoby a gauã v kuchyni. Dále vybavenou kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Apartmány A1 a A2 mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Po dohodû moïno zapûjãit dûtskou post lku za 300 Kã/t den. Doprava: vlastní. nejsou MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. DÛm Darka ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 4 fotogalerie na:

5 ostrov PAG letovisko Stará Novalja píseãné pláïe Ná názor: Stará Novalja je klidné místo, vhodné pro dûti i potápûãe. PobfieÏí je lemováno vzrostl mi borovicemi. Velmi oblíbené letovisko. Do mûsta Novalja je to 2000 m. Vybavení: restaurace, obchod 1000 m od apartmánû. Stravování: vlastní. PláÏ: na zaãátku Staré Novalji je píseãná pláï Planjka, ideální pro malé dûti (písek na báboviãky ), skluzavka zdarma, pûjãovna lapadel, obãerstvení. U domû kolem pobfieïí jsou malé píseãné pláïe, které se stfiídají s betonov mi moly. Sport: potápûní. PláÏ Planjka apartmány Edo letovisko Stará Novalja 7, 10, 11 nocí nebo dle dohody Poloha: apartmánov dûm leïí 300 m od pláïe a na píseãnou pláï St.Novalja (Planjka) je to 500 m. Prostorná zahrada, venkovní gril. Ubytování: ve studiích nebo apartmánech dle ceníku: dvoulûïková loïnice, vybavená kuchyà se 2 lûïky, moïná 1 pfiist lka, sprcha, WC, terasa nebo balkón, ãást s v hledem na mofie. Studia a apartmány v 1. poschodí mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) V hled z domu Edo DÛm Edo ceny za studio, apartmán/t den (Kã) pro: Studio Apartmán Termín (7 nocí) 2 os. 2 os.+pfiist l. 3 os. 4 os. 4 os.+pfiist l MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. platí se pfii koupi zájezdu v CK: ; osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí apartmány Mirjana letovisko Stará Novalja 7, 10, 11 nocí nebo dle dohody Poloha: apartmánov dûm leïí 300 m od pláïe a na píseãnou pláï St.Novalja (Planjka) je to 350 m. Venkovní gril. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà se 2 lûïky, sprcha, WC, terasa, ãást s v hledem na mofie. Apartmány mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. DÛm Mirjana ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 5 osob 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) fotogalerie na: 5

6 ostrov PAG letovisko Novalja Ná názor: mûsto Novalja je vyhlá en m letoviskem s mnoïstvím rozliãn ch restaurací a veãerní zábavou. Vybavení: promenáda, trïnice, restaurace, bary, kavárny, cukrárny, obchody, diskotéka, smûnárny. Stravování: vlastní. PláÏ: v okolí Novalji jsou pfiekrásné oblázkové i píseãné pláïe: Zrãe (drobné oblázky, moïnost sportovního vyïití a zábavy tobogán, pûjãovna vodních skútrû a lapadel, restaurace a nejznámûj í chorvatská diskotéka), Caska (písãitooblázková pláï, parkování zdarma), Stará Novalja (Planjka - píseãná pláï vhodná i pro nejmen í dûti, skluzavka zdarma, pûjãovna lapadel), Stra ko (kemp), âista plaïa (dlouhá píseãná pláï, 7 km od Novalji smûr Kolan, asfaltová odboãka doleva). Sport: nová plo ina pro v cvik vodního lyïování u pláïe Zrãe, tenisové kurty. V lety: z Novalji je moïno podniknout lodní v lety na okolní ostrovy: Rab, Olib + Silba, Lo inj. oblázkové a píseãné pláïe PláÏ Zrãe apartmány Vlahoviç letovisko Novalja 7, 10, 11 nocí Poloha: nov apartmánov dûm leïí ve v chodní ãásti mûsta Novalja, 200 m od pfiírodní a oblázkové pláïe. Doporuãujeme vyuïít pláï Babe nebo autem 2 km Stará Novalja, 3 km Caska, 3 km Zrãe, 5 km âista plaïa. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa (vût ina s v hledem na mofie), TV + SAT. Doprava: vlastní. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) DÛm Vlahoviç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob Je moïné dohodnout termíny na nocí! platí se pfii koupi zájezdu v CK: apartmány tefica letovisko Novalja 7 nocí Poloha: nadstandardnû zafiízen apartmánov dûm leïí v blízkosti centra mûsta Novalja. Klienti vyuïívají atraktivní pláïe v okolí: 2 km Stará Novalja, 3 km Caska, 3 km Zrãe, 5 km âista plaïa (autem). Ubytování: v apartmánech dle ceníku: jedna nebo dvû dvoulûïkové loïnice a 2 lûïka v kuchyni, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa (ãást s v hledem na mofie). KaÏd apartmán má TV + SAT a trezor. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v termínu od do v cenû (jinak za pfiíplatek 5 dennû). Doprava: vlastní. DÛm tefica ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) Apartmán s 1 loïnicí Apartmán se 2 loïnicemi Ne Ne So So 3 osoby 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: ; 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) 6 fotogalerie na:

7 ostrov PAG letovisko Caska LUCIJA ZUBOVIå písãitooblázkové pláïe Ná názor: vhodné místo pro klienty, ktefií hledají ubytování blízko pláïe. Osada Caska má pfiibliïnû 15 domû a je 2000 m od mûsta Novalja. Na pláï Caska dojíïdûjí za slunûním a koupáním také turisté z Novalji. PfiibliÏnû od do mûïe b t na Casce v noci sly et hudba z diskotéky na vedlej í pláïi Zrãe. Vybavení: restaurace na pláïi. Stravování: vlastní. PláÏ: písãitooblázková pláï s pozvoln m vstupem do mofie. V okolí jsou krásné oblázkové i píseãné pláïe: 300 m je to pû ky na Zrãe (drobné oblázky, moïnost sportovního vyïití tobogán, pûjãovna vodních skútrû a lapadel, restaurace a nejznámûj í chorvatská diskotéka), Stará Novalja (Planjka píseãná pláï vhodná i pro nejmen í dûti, skluzavka zdarma, pûjãovna lapadel), âista plaïa (dlouhá píseãná pláï, 7 km od Novalji smûr Kolan, asfaltová odboãka doleva). Sport: nová plo ina pro v cvik vodního lyïování u pláïe Zrãe, tenisové kurty u kempu Stra ko. V lety: z Novalji je moïno podniknout lodní v lety na okolní ostrovy: Rab, Olib + Silba, Lo inj. apartmány Zuboviç letovisko Caska, Novalja 7 nocí Poloha: apartmánov dûm je 50 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvou aï tfiílûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa (s v hledem na mofie). Stolní tenis u domu zdarma, zahrada. Velice v hodné ceny. Doprava: vlastní. DÛm Zuboviç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob 6 osob 7 osob 8 osob Pobytová taxa není zahrnuta v cenû, platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den; dûti do 12 let taxu neplatí 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/t den na max. 2 dûti apartmány Lucija letovisko Caska, Novalja 7 nocí Poloha: apartmánov dûm je 300 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové loïnice, gauã nebo pfiist lka v kuchyni, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa s v hledem na mofie. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v cenû. Doprava: vlastní. DÛm Lucija ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 loïnice 2 loïnice 2 loïnice Termín (7 nocí) 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob nejsou platí se pfii koupi zájezdu v CK: osoby let: 25 Kã/osobu/den dûti do 12 let taxu neplatí fotogalerie na: 7

8 ostrov PAG letovisko Potoãnica Ná názor: Potoãnica je klidné místo, vhodné ke norchlování a pozorování ryb. Je velice oblíbená pro své skalnaté pobfieïí, poskytující hodnû soukromí. Vybavení: v blízkosti mal obchod, do mûsta Novalja je to 10 km. PláÏ: skalnaté pobfieïí s vybetonovan mi plácky na opalování a schody do mofie (hloubka u bfiehu 1 3 m). Na západní stranû je v zátoce pod domem Odorãiã píseãná pláï. Jemn písek je aï 30 m od bfiehu mofie se zde svaïuje velice pozvolna. ODORâIå píseãná pláï, skály, bazény apartmány Odorãiç letovisko Potoãnica 7 nocí Poloha: dûm je 120 m od píseãné pláïe (ãásteãnû po schodech) i od skalnatého pobfieïí. Z teras apartmánû je krásn pohled dolû na zátoku a ostrovy Lo inj a Cres na obzoru. Ubytování: velice pûkné a prostorné apartmány. V 1. a 2. poschodí se dvûma loïnicemi, velkou kuchyní a velkou terasou, koupelnou a WC. Studio pro 2 osoby je mimo hlavní budovu dvû lûïka v loïnici, kuchyà, terasa, koupelna s WC. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je za pfiíplatek 10 dennû (apartmány pro 4 5 osob). Stravování: vlastní. Doprava: vlastní. DÛm Odorãiç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: studio apartmán Termín (7 nocí) 2 osoby 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 1 dítû do 3 let zdarma 8 fotogalerie na:

9 SLOVINSKO ZAGREB Rijeka Karlovac Krk Senj Cres Lošinj Rab Trajekt PAG Dálnice A1 Gospič Most Molat Ugljan Zadar apartmány Marko a Adam letovisko Potoãnica 7 nocí Poloha: oba domy tvofií jeden ubytovací komplex 30 apartmánû se dvûma bazény (lehátka a sluneãníky zdarma) a restaurací. Domy jsou 100 m od skalnatého pobfieïí a 250 m od píseãné pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïková loïnice, vybavená kuchyà se dvûma lûïky, sprcha, WC, terasa s v hledem na mofie. Stravování: vlastní, restaurace (snídanû 6 10, obûd 15, veãefie 17 ). Doprava: vlastní. MARKO ADAM DÛm Marko ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: nejsou DÛm Adam ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 2 osoby 4 osoby Závûreãn úklid: apartmán pro 2 osoby 600 Kã, apartmán pro 4 osoby 900 Kã platí se pfii koupi zájezdu v CK: fotogalerie na: 9

10 ostrov PAG letovisko Pag-Bo ana Ná názor: Toto malé letovisko se nachází na velmi romantickém místû, u nejkrásnûj ích pláïí ostrova Pag. PláÏe jsou z drobn ch oblázkû s pozvoln m vstupem do mofie, vhodné i pro malé dûti. Je zde prûzraãné mofie velice vhodné pro norchlování. Celé 4 km dlouhé pobfieïí aï do mûsta Pag tvofií mnoïství mal ch a vût ích oblázkov ch i písãit ch pláïí (na nûkter ch místech s pískovcov mi pfievisy), poskytujících v jimeãné soukromí. Vybavení: historické centrum mûsta Pag 4000 m. Stravování: vlastní. PláÏ: oblázková s pozvoln m vstupem do mofie. KRISTANIå JAKIå oblázkové pláïe apartmány Kristaniç letovisko Pag-Bo ana 7 nocí Termíny: 1. poschodí so so, 2. poschodí ne ne. Poloha: apartmánov dûm se nachází na romantickém místû, 120 m od písãitooblázkové pláïe (schody). Ubytování: v 1. poschodí je jeden apartmán pro 4 5 osob. DvoulÛÏková a tfiílûïková loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC a terasa s v hledem na mofie. Ve 2. poschodí je jeden apartmán pro 4 osoby. 2 loïnice se dvûma lûïky, vybavená kuchyà, sprcha, WC a malá terasa na schodi ti s v hledem na mofie. Klimatizace: pouïití klimatizace dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Doprava: vlastní. 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) DÛm Kristaniç ceny za apartmán/termín (Kã) pro: Termín (7 nocí) 1. poschodí Termín (7 nocí) 2. poschodí So So 4 5 osob Ne Ne 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: apartmány Jakiç letovisko Pag-Bo ana 10, 11 nocí Poloha: apartmánov dûm se nachází na romantickém místû, 80 m od písãitooblázkové pláïe (schody). Ubytování: v 1. poschodí je jedno studio pro 2 4 osoby. Vybavená kuchyà se ãtyfimi lûïky, sprcha, WC a terasa s v hledem na mofie. Ve 2. poschodí je jeden apartmán pro 4 osoby. 2 loïnice se dvûma lûïky, vybavená kuchyà, sprcha, WC a terasa s v hledem na mofie. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v cenû. Doprava: vlastní. DÛm Jakiç ceny za apartmán/termín (Kã) pro: Termín studio apartmán Ne ât, ât Ne Noci 2 3 osoby 4 osoby 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: 0 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) 10 fotogalerie na:

11 ostrov PAG letovisko Pag-Vodice Ná názor: pobfieïí tvofií v této ãásti ostrova mnoïství mal ch i vût ích píseãn ch a oblázkov ch pláïí. Vhodné místo pro rodiny s dûtmi. Vybavení: mal obchod 300 m, do historického centra mûsta Pag je to 2000 m. Stravování: vlastní. PláÏ: píseãná s oblázky a pozvoln m vstupem do mofie. Sport: tenisov kurt u domu Fabijaniã. písãitooblázkové pláïe apartmány Fabijaniç letovisko Pag-Vodice 7 nocí Poloha: apartmánov dûm leïí v klidném letovisku Pag-Vodice, 30 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Apartmán pro 5 osob má tfii loïnice. Apartmán A3 má klimatizaci (pouïití dle domovního fiádu za pfiíplatek 5 dennû). Doprava: vlastní. DÛm Fabijaniç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) apartmány Vlado a Leder letovisko Pag-Vodice 10, 11 nocí Ubytování dûm Vlado: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïková loïnice, vybavená kuchyà s jedním aï dvûma lûïky, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Ubytování dûm Leder: v apartmánu dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà se dvûma lûïky, sprcha, WC, terasa s v hledem na mofie. PouÏití klimatizace dle domovního fiádu je v apartmánu Vlado A3 a Leder za pfiíplatek 5 dennû. Poloha: apartmánové domy leïí v klidném letovisku Pag-Vodice, 80 m od písãitooblázkové pláïe. Doprava: vlastní. Ceny za apartmán/termín (Kã) pro: Termín DÛm VLADO DÛm LEDER So St, St So Noci 2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: ; Slevy na dûti 1 dítû do 3 let zdarma; 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) fotogalerie na: 11

12 ostrov PAG letovisko Pag-mûsto písãitooblázkové pláïe Ná názor: letovisko vhodné pro klienty, ktefií chtûjí mít blízko pûknou pláï a zároveà mít ubytování ve mûstû s historick m centrem. Vybavení: promenáda, atrakce pro malé dûti, mnoho restaurací, bary, kavárny, cukrárny, obchody, diskotéka, smûnárny. Stravování: vlastní. PláÏ: píseãná s oblázky a pozvoln m vstupem do mofie, tobogán, pûjãovna lodûk. V lety: zajímav lodní v let PaÏsk m zálivem s peãením ryb a koupáním na ãtyfiech rûzn ch místech. Bûhem plavby Vás pfiekvapí desítky mal ch i velk ch pláïí. Velk m záïitkem je krmení rackû a náv tûva jeskynû. Pfii potápûní v PaÏsk ch vratech uvidíte nev ední podmofisk svût. âlun: mûïete si také na cel den za 45 vypûjãit ãlun s motorem a obeplout PaÏsk záliv sami. Sport: tenisové kurty. apartmány Paviãiç letovisko Pag-mûsto 7, 10, 11 nocí Poloha: apartmánov dûm leïí ve mûstû Pag, 150 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvû dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. V hodné ceny! Apartmány A1, A2 a A3 mají klimatizaci, pouïití dle domovního fiádu je za pfiíplatek 5 dennû. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã (jen t denní pobyty). DÛm Paviãiç ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob 6 osob dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) platí se pfii koupi zájezdu v CK: MoÏnost termínû nedûle ãtvrtek, ãtvrtek nedûle! (viz apartmány Vidolin letovisko Pag-mûsto 7 nocí Poloha: velice v hodná - apartmánov dûm leïí ve mûstû Pag, 30 m od písãitooblázkové pláïe. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové nebo tfiílûïkové loïnice, vybavená kuchyà (nûkteré s gauãem), sprcha, WC, terasa nebo balkón s v hledem na mofie. Doprava: vlastní nebo autobusová z Brna za Kã. DÛm Vidolin ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: 1 dítû do 3 let zdarma, 3 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) VIDOLIN 12 fotogalerie na:

13 ostrov MURTER letovisko Murter oblázkové pláïe Ná názor: velice pfiíjemné a hezké místo pro pobyt u mofie. Ostrov Murter tvofií krajina porostlá borovicemi, stejnû jako mnoïství mal ch ostrûvkû v blízkém okolí. Ostrov je dostupn pfies most v Tisnu. Na obzoru jsou vidût ostrovy národního parku Kornati, které také mûïete lodí nav tívit. Vybavení: restaurace, kavárny, obchody, smûnárny ve mûstû Murter. Stravování: vlastní. PláÏ: nabízené domy jsou 200 m od známé pláïe âigrada. PláÏ je ãásteãnû oblázková, vût inu pobfieïí tvofií hladké ploché kameny, velice vhodné ke slunûní a koupání. U pláïe jsou dvû restaurace a parkovi tû. Ostrov Murter a okolní ostrovy apartmány Ljubica letovisko Murter 7 nocí Poloha: na pfiíjezdu do mûsta Murter, do centra je to m. Ubytování: v apartmánech dle ceníku, s vybavenou kuchyní, sprchou, WC, terasou nebo balkónem, nûkteré s v hledem na mofie. Doprava: vlastní. nejsou DÛm Ljubica ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 2. poschodí pfiízemí 2. poschodí Termín (7 nocí) 2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby platí se pfii koupi zájezdu v CK: PláÏ âigrada PláÏ âigrada fotogalerie na: 13

14 letovisko Primo ten oblázkové pláïe a skalnaté pobfieïí Ná názor: mûsto Primo ten mnozí náv tûvníci povaïují za nejhezãí chorvatské letovisko. Kouzelné historické mûsteãko vybudované v minul ch staletích na poloostrovû a krásné oblázkové pláïe, lemované borovicemi. Vhodné místo k náv tûvû ibeniku a národního parku Krka (vodopády).vybavení: restaurace, kavárny, cukrárny, obchody, pûjãovna lodûk. Stravování: vlastní. PláÏe: oblázkové s pozvoln m vstupem do mofie i skalnaté pobfieïí. Sport: tenisové kurty. apartmány Pa ko letovisko Primo ten 7 nocí Poloha: apartmánov dûm Pa ko se nachází pfiímo na malebném poloostrovû v historické ãásti Primo tenu, oblázková pláï a skalnaté pobfieïí je jen 20 m od domu. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s plastov m nábytkem. Parkování u domu. Pozor: vjezd do této ãásti mûsta je moïn dennû pouze od 6.00 do hodin! Také odjezd je moïn pouze v tuto dobu. Pfiíjezd k domu je úzk mi uliãkami starého mûsta viz foto na Doprava: vlastní. DÛm Pa ko ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 loïnice 2 loïnice 3 loïnice Termín (7 nocí) 2 4 osoby 4 5 osob 6 osob 7 8 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: nejsou 14 fotogalerie na:

15 apartmány SoÏa letovisko Primo ten 7 nocí Poloha: apartmánov dûm SoÏa se nachází pfiímo na malebném poloostrovû v historické ãásti Primo tenu, oblázková pláï a skalnaté pobfieïí je jen 20 m od domu. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà, sprcha, WC, terasa nebo balkón s plastov m nábytkem. Parkování u domu. Pozor: vjezd do této ãásti mûsta je moïn dennû pouze od 6.00 do hodin! Také odjezd je moïn pouze v tuto dobu. Pfiíjezd k domu je úzk mi uliãkami starého mûsta viz foto na Doprava: vlastní. SOÎA DÛm SoÏa ceny za apartmán/t den (Kã) pro: 1 loïnice 2 loïnice 3 loïnice 3 loïnice Termín (7 nocí) 2 osoby 2 3 osoby 6 osob 7 osob nejsou platí se pfii koupi zájezdu v CK: MoÏno dohodnout i jiné termíny! První klienti si vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak na tyto termíny musí navázat. Primo ten mûstská pláï letovisko Biograd na Moru Ná názor: Biograd je dnes velice Ïiv m turistick m centrem. Oblázkové a píseãné pláïe jsou obklopeny borovicov m lesem. Biograd je také ideálním v chozím místem pro v lety k vodopádûm na fiece Krka a do národního parku Kornati. Vybavení: restaurace, bary, smûnárny, atrakce pro dûti, lodní v lety. Stravování: vlastní. PláÏe: píseãné, oblázkové a pfiírodní s pozvoln m vstupem do mofie, betonová mola. Sport: tenisové kurty, vodní sporty, tobogán, minigolf, pláïov volejbal, pûjãovna lapadel. apartmány Ana letovisko Biograd na Moru 7 nocí píseãná pláï Poloha: apartmány se nacházejí v areálu rekreaãních domkû, oddûlen ch od mûsta a od pláïí borovicov m lesem. 250 m od apartmánû je píseãná pláï Soline, vhodná i pro malé dûti. Do historického centra mûsta je to 700 m. Ubytování: v apartmánech dle ceníku: 2 dvoulûïkové loïnice, vybavená kuchyà s gauãem pro 1,5 2 osoby, sprcha, WC, terasa nebo balkón s plastov m nábytkem. Majitelé pfiidûlují apartmány podle situace v den pfiíjezdu. Nelze tedy, tak jako u ostatních na ich domû, objednat konkrétní apartmán. Majitel domu vybírá pfii pfiíjezdu kauci 100, která se na konci pobytu po pfiedání apartmánu vrací. Doprava: vlastní. Slevy na dûti 0 14 let sleva 300 Kã/1 termín (v 1 apartmánu lze uplatnit slevu max. na 2 dûti) DÛm Ana ceny za apartmán/t den (Kã) pro: Termín (7 nocí) 4 osoby 5 osob 6 osob platí se pfii koupi zájezdu v CK: fotogalerie na: 15

16 V lety Chorvatské národní parky Z ostrova Pag máte moïnost nav tívit chorvatské národní parky: Krka (130 km), Paklenica (80 km), Kornati a Tela ãica (lodí ze Zadaru), Plitvice (vhodné po cestû k mofii nebo zpût). Doporuãujeme rafting na fiece Zrmanja. Fotografie z tûchto míst najdete na Uvidíte zde také letecké fotografie letovisek a pobfieïí ostrovû Pag a Dugi Otok. PÛjãování ãlunû Doporuãujeme vypûjãit si ve mûstû Pag ãlun s mal m motorem a udûlat si v let PaÏsk m zálivem. Za cel den mûïete nav tívit nûkolik rûzn ch pláïí a prohlédnout si zajímavé skalní útvary v prûlivu PaÏská vrata a v okolí pláïe Ruãica. Vodopády Slunj Národní park Plitvická jezera Lodní v lety Z ostrova Pag si udûlejte v let lodí na okolní ostrovy Rab, Olib, Silba, Lo inj, Maun. MÛÏete také podniknout v let lodí PaÏsk m zálivem s koupáním na nûkolika místech a s fishpicnicem. DÛleÏité informace CENA ZAHRNUJE : Nájem apartmánu nebo studia, spotfiebu vody a energie, pouïívání kuchyàského vybavení, loïní prádlo, závûreãn úklid, parkování u apartmánového domu, u domû s ikonou BUS také sluïby delegáta. Pobyt zaãíná a konãí: napfi. termín zaãíná ve 13 hodin a konãí v 9 hodin. Pfiijeìte v nedûli nebo jin den mimo sobotu! Stále více náv tûvníkû Chorvatska vyuïívá jin termín poãátku ubytování, neï je sobota, kdy je na silnicích velk provoz. Do nûkter ch apartmánû mûïete pfiijet také v nedûli, v úter, ve stfiedu nebo ve ãtvrtek, pobyty v nich jsou 9, 10 nebo 11 dní. Tato moïnost je pfiedev ím v domech Tonãi, Vlahovic, Jakic, Vlado, Leder a Paviãic. Je vhodné si tyto apartmány rezervovat s dostateãn m pfiedstihem. V domech Darka, Edo a Mirjana si první klienti vyberou jak koliv termín podle své potfieby, dal í zájemci pak musí na tyto termíny navázat. Doprava vlastním autem Na cestu vlastním autem Vás vybavíme popisem trasy, budete znát v i dálniãních poplatkû, kurz chorvatské kuny a, ceny benzínu. Dostanete plánek letoviska s vyznaãením Va eho apartmánového domu. Na ostrovû Pag máme ãeského delegáta, kter Vám pomûïe vyfie it pfiípadn problém. Vzdálenost Brno ostrov Pag: 710 km trajektem, 790 km pfies most. Autobusová doprava Osvûdãila se nám pfiímá autobusová doprava Brno ostrov Vir Mandre bez ãekání na svozy. Cestou tam i zpût Vás bude provázet ná prûvodce. Autobus odjíïdí z Brna na ostrov Pag vïdy v pátek veãer v 17 hodin a je v Mandre ráno po 7. hodinû. Pfiíjezd autobusu z ostrova Pag do Brna je v nedûli dopoledne. Kouzelné zátoky na severu ostrova Pag VYUÎIJTE SLEV A POâÍTEJTE S NÁMI: Pfiíklad: DÛm Tonãi, pobyt 9 nocí, , prázdniny, 2 dospûlí, 2 dûti 13 a 12 let: (slevy na 2 dûti) = (ãasová sleva 8 % do ) = Kã Pfiíklad: DÛm Ivica, pobyt 7 nocí, , prázdniny, 2 dospûlí, 3 dûti do 14 let: (slevy na 2 dûti, tfietí zdarma) = (ãasová sleva 8 % do ) = Kã celkem za 5 osob! Aktuální slevy v pfiípadû prodeje pfies internet a prostfiednictvím cestovní kanceláfie Novalja, Starobrnûnská 3, Brno, najdete na: Cestovní kanceláfi NOVALJA Karel Hrdina, Starobrnûnská 3 (dvefie ã. 203), Brno tel.: , mobil: , fax: skype: novalja_brno POZOR! Vchod do budovy je z ulice Peroutkova ã. 2. (20 m nad restaurací palíãek) PaÏsk záliv pláïe, mofie, skály Fotky apartmánû na internetu UkáÏeme Vám fotografie interiérû, okolí domû, pláïí, letovisek, zajímav ch míst na ostrovû. Na na ich internetov ch stránkách najdete mnoho fotografií vût iny apartmánû. Budete bydlet pfiesnû v tom apartmánu, kter jste si v CK vybrali! Pfied cestou doporuãujeme pojistit si léãebné v lohy v zahraniãí! Zájezdy jsou poji tûny proti úpadku CK dle zákona ã. 159/1999 Sb. IKONY LEGENDA PláÏ vzdálenost pláïe od domu v metrech Sleva na dûti v e slevy je uvedena u ceníkû domû Pes MoÏnost stravování Klimatizace Rodinná dovolená domácí mazlíãci nejsou v tomto domû povoleni v nûkter ch apartmánech objektu Doprava autobusem apartmány pro klidnou rodinnou dovolenou! Nedoporuãujeme pro skupiny osob, u kter ch je pfiedpoklad, Ïe nebudou dodrïovat noãní klid po 23. hodinû. Viz Cestovní smlouva Slevy na dûti a ãasové slevy lze sãítat. Dítû do 3 let zdarma nemá nárok na samostatné lûïko. ir í nabídka na Vlastní doprava

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY Dovolená na pobřeží u Národního parku Paklenica. Objevte s námi jeden z nejhezčích koutů Chorvatska - krásná příroda, čisté moře, zdravé horské klima. CHORVATSKO SLEVA do

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA Poloha: Hotel se nachází v části Špadiči, na malém poloostrůvku, cca 3 km severně od města Poreč. Pláže jsou kamenité s betonovými platy ve vzdálenosti cca

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE ****

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : PANClub Hotel. Starší rozlehlý hotelový komplex Aqua Sun Village se skládá z několika mnoho budov, které jsou rozmístěny na

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE CHORVATSKO UMAG POREČ SPLIT MIRA 28 km 25 km OMIŠ BAŠKA VODA 50 km ZAGREB BAŠKO POLJE 52 km RIJEKA BRAČ ŽIVOGOŠČE 80 km RABAC MAKARSKÁ DRVENIK 90 km 60 km BIH HVAR PELJEŠAC HR ZADAR KORČULA 215 km BIOGRAD

Více

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km Bulharsko Tel.: 972 243 053 www.cdtravel.cz Bulharsko SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Cestování lehátkovými nebo lůžkovými vozy je poměrně dobrou volbou,

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2015 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare * REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

Ostrov antického lékaře Hippokrata.

Ostrov antického lékaře Hippokrata. Ostrov antického lékaře Hippokrata. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? krásné zátoky a průzračné moře románské a Benátské stavby přívětivé domorodce olivové a citrusové háje promenády, bary, zábavu CO BYSTE SI NEMĚLI

Více

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB ***

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** - denní zájezd velmi příjemný rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v malém letovisku Kruče na samotném pobřeží a poskytuje krásný výhled na moře. Hotel je situován

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3

Slovo úvodem 1. Příprava na cestu 3 KC0003.qxd 7.6.2005 8:35 StrÆnka iii Slovo úvodem 1 Příprava na cestu 3 Než vyrazíte do světa 3 Máte platný pas? 3 Doklady pro řidiče a motorové vozidlo 3 A co celní předpisy? 4 Nezapomeňte na pojištění!

Více

PESERTHEIN-MILLSTATT - HOTEL STEINDL ***

PESERTHEIN-MILLSTATT - HOTEL STEINDL *** PESERTHEIN-MILLSTATT - HOTEL STEINDL *** 4,5,6,8 - denní zájezd Proplacení 10 denní rakouské dálniční známky. Při večeři nápoje zdarma. Poloha: v klidném prostředí na okraji Millstattu. Centrum cca 1,5

Více

Vytisknout PDF Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko

Vytisknout PDF Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko Vila Mirjan Vytisknout PDF Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB

ITÁLIE KALÁBRIE 2016 Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB ITÁLIE KALÁBRIE Praia a Mare 4* REZIDENCE SPORTING CLUB Zcela nove postavené a luxusne zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umíste n na panoramatickém

Více

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa Asterias Beach**** Novinka! Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz KYPR / Ayia Napa Kypr www.cdtravel.cz Itálie / / Poloha: vyhledávaný hotel má velmi příjemnou

Více

Řecko Kréta. Agios Nikolaos Městečko v kraji Lassithi se. Stalida Stalis Živé turistické středisko. www.cdtravel.cz Řecko Kréta

Řecko Kréta. Agios Nikolaos Městečko v kraji Lassithi se. Stalida Stalis Živé turistické středisko. www.cdtravel.cz Řecko Kréta Řecko Kréta Tel.: 972 243 071 2 www.cdtravel.cz Řecko Kréta Řecký ostrov Kréta se nachází jižně od řecké pevniny a odděluje ve Středozemním moři moře Krétské od Libyjského. Svou délkou 260 km a šířkou

Více

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Léto 2005 katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Itálie Palmová riviéra San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz HOTEL MAHDIA BEACH **** přímo na písečné pláži 3,5 km od centra Mahdie venkovní bazén vnitřní bazén slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma (platí se pouze matrace) dětský bazén dětské hřiště dětský

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

CAORLE - HOTEL MINERVA **

CAORLE - HOTEL MINERVA ** CAORLE - HOTEL MINERVA ** 8 - denní zájezd Poloha: Oblíbený rodinný hotel Minerva leží v klidné části městečka Caorle. Město je svou stále historickou atmosférou lákadlem na letní dovolenou zejména pro

Více

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km [RAKOUSKO] SOLNÁ KOMORA Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km Solná Komora se sedmdesátišesti jezery a oblast kolem Hallstattského jezera (na seznamu UNESCO), z jihu ohraničená masívem Dachstein s nejvyšší

Více

Malebný ostrov zapomenutých pláží.

Malebný ostrov zapomenutých pláží. Malebný ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním

Více

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Studia Moscha Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Rhodos / Faliraki www.cdtravel.cz Řecko Rhodos / / Poloha:Studia se nacházejí v klidném prostředí letoviska Faliraki,

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v okolí

Více

ALBánie. Shëngjin Durrës

ALBánie. Shëngjin Durrës 112 Shëngjin Hledáte dovolenou zatím v nepoznané zemi? Albánie jako nová velmi rychlým tempem se rozvíjející turistická destinace nabízí kompletní škálu zajímavostí cestovního ruchu - od množství antických,

Více

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA *****

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** 10 - denní zájezd Poloha: Silhouette Island, luxusní komplex patřící od roku 2011 do společnosti Hilton, otevřený v roce 2006, leží u 1,5

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Robinzonáda Alga. http://www.adriadatabanka.com/object/cs/chorvatsko/robinzonada-alga/983/1/ Vytisknout PDF

Robinzonáda Alga. http://www.adriadatabanka.com/object/cs/chorvatsko/robinzonada-alga/983/1/ Vytisknout PDF Robinzonáda Alga Zátoka Divja Vela - Sućuraj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE 2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

CHORVATSKO. www.stefl-tour.cz. cestovní agentura a autobusová doprava

CHORVATSKO. www.stefl-tour.cz. cestovní agentura a autobusová doprava cestovní agentura a autobusová doprava www.stefl-tour.cz CHORVATSKO Krk Vrbnik Baška Biograd na Moru Vodice Primošten Trogir ostrov Čiovo Baška Voda Tučepi Podgora Igrane Živogošče Drvenik Gradac Pelješac

Více

Léto s Mirkou a přáteli u moře 3. 7. 17. 7. Chorvatsko, ostrov PAG 2016

Léto s Mirkou a přáteli u moře 3. 7. 17. 7. Chorvatsko, ostrov PAG 2016 Léto s Mirkou a přáteli u moře 3. 7. 17. 7. Chorvatsko, ostrov PAG 2016 Jak vlastně tento projekt vznikl a jeho záměr Před patnácti lety jsem měla svou osobní potřebu pobývat v létě u moře. Po čtyřech

Více

Ostrov zábavy a písečných pláží.

Ostrov zábavy a písečných pláží. Ostrov zábavy a písečných pláží. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? romantické zátoky prosluněné písečné pláže uličky starého města v Ibize přímořské promenády zábava diskotéky noční kluby vodní sporty, potápění Sangria

Více

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů Votrok 2015 Cestovní kancelář Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, Hradec Králové PSČ 500 02 Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Kompletní ceny Slevy za včasný nákup

Více

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side.

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side. Doplňující informace k hotelům: SIDE Roma Beach Resort&SPA ***** Krásný, menší, udržovaný hotel v zajímavém architektonickém stylu s kvalitními službami, cca 12 km od Side. Vynikající poloha u pláže, u

Více

Diamanty Severních Sporad.

Diamanty Severních Sporad. Diamanty Severních Sporad. OSTROVY MUZIKÁLU MAMMA MIA! NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? malebný Skiathos s pouhými 17 kilometry silnic desítky romantických zátok a pláží rozmanitou přírodu a všeobjímající klid večerní

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - HOTEL RIU HELIOS ****

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - HOTEL RIU HELIOS **** SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - HOTEL RIU HELIOS **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v centrální části letoviska přímo na pláži. Pláž: Prostorná písečná pláž dlouhá několik kilometrů a postupně se svažující

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

0 Kč / 20 Kč / 40 Kč za 1 noc

0 Kč / 20 Kč / 40 Kč za 1 noc POREČ - BIJELA UVALA**** - Mobilní domy CAPRI (10-ti denní /11-ti denní) 07.05. - 17.05. - - - - 17.05. - 28.05. 1 830 Kč 2 030 Kč 2 330 Kč zdarma 28.05. - 07. 06. 3 200 Kč 3 890 Kč 4 350 Kč zdarma 07.06.

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821

Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821 CK TURISTA Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821 4,5,6,7 - denní zájezd Turistický pobyt a wellnes dovolená v nádherných lázních Ptuj. Krásné termální lázně

Více

AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216

AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216 CK TURISTA AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216 4,5,7 - denní zájezd AKCE: GOLF ZDARMA Skvělá golfová dovolená v Alpách s ubytováním v luxusním hotelu

Více

KORUTANSKÁ JEZERA. Doporučené turistické cíle [RAKOUSKO]

KORUTANSKÁ JEZERA. Doporučené turistické cíle [RAKOUSKO] [RAKOUSKO] KORUTANSKÁ JEZERA Vzdálenost z Prahy/Brna: 520 / 440 km Mnohem blíž, než břehy Jadranu je nádherné koupání na jižní straně Alp, chráněné z jižní strany vysokými hřebeny Dolomit. Tato oblast

Více

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH *****

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Nachází se u malého přístavu a v bezprostřední blízkosti pláže. Pláž: Široká, velmi prostorná pláž, dlouhá několik kilometrů a svažující

Více

ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB ***

ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB *** ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB *** - denní zájezd Skvělým tipem pro turisty, kteří chtějí strávit léto na Balkáně, je pobyt v Černé Hoře. Příjemné zázemí Vám poskytne hotel Olympic, který je obklopen zelení

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016 VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016 Vážení přátelé relaxace v termálních bazénech. Tak, jako v minulých letech i v roce 2016 jsme pro Vás připravili široký výběr relaxačních pobytů v termálních komplexech.

Více

Z PRAHY A BRNA ODLETY

Z PRAHY A BRNA ODLETY Central laza*** Novinka! ULHARSKO / omorie www.cdtravel.cz oloha: nový moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka omorie. Do centra města, kde naleznete malé

Více

FAKULTATIVNÍ V LETY. od 22.01. do. 14.990,- Kã DÒLEÎITÉ INFORMACE

FAKULTATIVNÍ V LETY. od 22.01. do. 14.990,- Kã DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-1-2007:EXOTIKA2003koupani-1/2006 22.8.2007 20:47 Stránka 12 Mûsíc (Acapulco) vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 34 28 15 II. 33 28 5 III. 33 28 10 IV. 33 27 20 V. 32 26 53 VI. 32 26 119

Více

LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN ***

LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN *** LIGNANO RIVIERA - REZIDENCE RUBIN *** 8 - denní zájezd Poloha: Rezidence se nachází na pěkném a klidném místě v blízkosti nákupních možností. Součástí rezidence je venkovní bazén, kde si hosté mohou odpočinout

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. R.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. R. Námořní jachting - Nabízí aktivní formu odpočinku spojenou s pobytem v přírodě, na moři. - Zahrnuje v sobě nejen složku pohybovou, ale také poznávací, vzdělávací, motivační a zdravotní. - Podporuje sebedůvěru,

Více

VÁNOCE NA RÝNU: JIŽNÍ ČÁST (4 NOCI)

VÁNOCE NA RÝNU: JIŽNÍ ČÁST (4 NOCI) VÁNOCE NA RÝNU: JIŽNÍ ČÁST (4 NOCI) 4 - denní zájezd DÍTĚ do 15 let v doprovodu min. jedné dospělé osoby ZDARMA(v kajutách S - loď Viva a S, E, F - loď Flora / Silva) Na této plavbě mluví veškerý personál

Více

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!!

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!! CK IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o. ŠPANĚLSKO odjezd z ČR pátek 12.6.15 Ceny dalších hotelů: AKCE - LAST MINUTE Nabídka platí od 3.6. do 12.6.2015!!!POZOR OMEZENÁ NABÍDKA!!! Costa Brava - AKCE FORTUNA *** cena

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE

ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE ITÁLIE Nabídka vždy zahrnuje 4 OSOBY ZDARMA na 40 platících osob. ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, klidné letovisko možnost zajištění prostoru na pláži pro cvičení

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Severní Kypr ... ... poprvé v České republice...

Severní Kypr ... ... poprvé v České republice... Po třech desítkách let se českým cestovatelům opět otevírá možnost navštívit severní část Kypru a objevit tak místa, která jsou téměř nedotčena turistickým ruchem a zachovávají si tak neopakovatelnou atmosféru.

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2012

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2012 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

TUNISKO - EDEN VILLAGE YADIS HAMMAMET CLUB ****

TUNISKO - EDEN VILLAGE YADIS HAMMAMET CLUB **** TUNISKO - EDEN VILLAGE YADIS HAMMAMET CLUB **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový komplex se nachází v severní hotelové části Hammametu zvané Mrezga, asi 6 km od starého centra s medínou. Letiště v Monastiru

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících

Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících 32 LEFKADA Lefkada patří k Jónským ostrovům, ležících u západního pobřeží středního Řecka a Peloponésu. Tento ostrov, nazývaný též Lefkas, vás ohromí svou nádhernou přírodou. Z azurového moře se zvedají

Více

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2016 Itálie Chorvatsko Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz

Více

Vytisknout PDF Vodice / Riviéra Šibenik / Chorvatsko

Vytisknout PDF Vodice / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Hotel Villa Radin Vytisknout PDF Vodice / Riviéra Šibenik / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Sami u moře na dosah antické historie.

Sami u moře na dosah antické historie. Sami u moře na dosah antické historie. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? křišťálově průzračné moře může se Vám stát, že budete sami na pláži klid a opravdovou pohodu přátelské a milé lidi uchvacující zážitky z míst,

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

KATSCHBERG - FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG ****

KATSCHBERG - FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG **** KATSCHBERG - FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG **** 4,5,6,8 - denní zájezd Moderní hotelový komplex s rozsáhlou nabídkou pro rodiny s dětmi. Nápoje k obědům a večeřím zdarma. Poloha: jižně od Taur,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

sprcha/wc. Terasa. Zahradní nábytek. 2 domácí zvířata (psi) povolena.

sprcha/wc. Terasa. Zahradní nábytek. 2 domácí zvířata (psi) povolena. Brač/Milna Nabídka 1 pro: paní Dovolená se psem Dalmácie - střed/ostrovy Brač/Milna HR5310.100.1 4 Hvězdičky Počet osob 5 Pokojů 3 Ložnice 2 S bazém Rodinný dům. 3 km od centra, klidná, slunná poloha,

Více

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3%

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3% JADRAN pro kolektivy 2010 Tel.: +420 542 321 322, Fax: +420 542 211 628 (po-pá 8.00-19.00 hod., sobota 9.00-13.00 hod.) e-mail: kolektiv@adrialand.com www.adrialand.com Chorvatsko - Pula - Fažana - vilky

Více

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA *****

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : Rozlehlý hotelový resort CHC Athina Palace Resort & SPA byl postaven na malém výběžku na pobřeží ve vesničce

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Bájná Atlantida v Egejském moři.

Bájná Atlantida v Egejském moři. Bájná Atlantida v Egejském moři. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? ostrov s bohatou historií nejunikátnější ostrov středomoří unikátní architektura vulkanického původu kolorit místní krajiny a charakteristické malebné

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky BRATISLAVA Žilina 066 063 067 064 Banská Bystrica Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2010 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit i ve Slovenské republice. Slovenskou republiku,

Více

Bájná Atlantida v Egejském moři.

Bájná Atlantida v Egejském moři. Bájná Atlantida v Egejském moři. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? ostrov s bohatou historií nejunikátnější ostrov středomoří unikátní architektura vulkanického původu kolorit místní krajiny a charakteristické malebné

Více

Apartmány Sarita. Vytisknout PDF. Zaton / Riviéra Zadar / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 9. Apartmány Sarita 1 / 9

Apartmány Sarita. Vytisknout PDF. Zaton / Riviéra Zadar / Chorvatsko. Celkový počet fotografií ve fotogalerii objektu: 9. Apartmány Sarita 1 / 9 Apartmány Sarita Zaton / Riviéra Zadar / Chorvatsko Vytisknout PDF Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

Chorvatsko. www.cdtravel.cz Chorvatsko

Chorvatsko. www.cdtravel.cz Chorvatsko Chorvatsko Tel.: 972 243 071 2 www.cdtravel.cz Chorvatsko Posedarje Sukošan Tribunj Split Šolta Hvar Záhřeb Omiš Drvenik Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná

Více

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233)

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233) ŘADOVÝ DŮM R07 (RD 07 33) tel.: 96 331 611 fax: 96 331 68 D0 D01 D03 D07 D08 D04 R01 D09 D10 R0 D05 D06 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R1 RODINNÝ D ŮM Užitná plocha Plocha teras Plocha balkonu Velikost

Více