XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA"

Transkript

1 XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

2

3 Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační a programový výbor kongresu... 4 Záštity... 5 Odborné společnosti... 6 Odborní garanti kongresu... 7 Všeobecné informace... 8 Informace k aktivní účasti Schéma odborného programu Podrobný program Postery Společenský program Plánky brněnského výstaviště Abstrakta - lékaři - přednášky Abstrakta - lékaři - postery Abstrakta - sestry - přednášky Abecední rejstřík autorů Přehled sponzorů a vystavovatelů

4 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, skončily prázdniny a pro většinu lékařů i doba dovolených. Se začátkem září, které začalo deštivě, přichází sezóna různých odborných akcí a mezi ně se významně řadí i XXI. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se koná října 2014 v prostorách pavilonu E brněnského výstaviště. Navazujeme na kvalitní a dobře organizované kongresy pořádané střídavě v Praze a Brně. V loňském roce probíhal v Praze paralelně i Evropský kongres interní medicíny, kterého se zúčastnilo účastníků, především mladých internistů, ze 77 zemí celého světa. Tato mezinárodní účast byla zatím největší na kongresech pořádaných Evropskou Federací Interní Medicíny (EFIM) ve spolupráci s národními odbornými společnostmi. Těchto zkušeností a kontaktů se využilo na návrh profesora Richarda Češky k uspořádání tzv. Pražských evropských dnů interní medicíny, které se konaly od září Jsme rádi, že jste se i v letošním roce rozhodli pro účast, ať pasivní či aktivní, a podporujete naše úsilí o další rozvoj vnitřního lékařství. Přednášky jsou tradičně zajištěny jednotlivými odbornými společnostmi, které garantují výběr témat a přednášejících tak, aby probíraná témata byla odrazem problémů v klinické praxi. Sesterská sekce a početná účast mladých internistů, především v posterové sekci, kde jsou zastoupeny hojně i okresní nemocnice nás velmi potěšila. Firemní sympozia budou součástí odborného programu. V rámci vnitřního lékařství řešíme celou řadu problémů. Především je potřeba věnovat se postgraduálnímu vzdělávání, kde je interní kmen zakončen pouze absolvováním kurzu Novinky z vnitřního lékařství. Budeme muset uvažovat o jiném způsobu zakončení, který by vedl k intenzivnějšímu studiu a zvýšení úrovně při atestačních zkouškách. Těší nás zvýšený zájem o atestaci z vnitřního lékařství a ještě více by nás potěšila vyšší úroveň znalostí. Na kongresu proběhne setkání krajských konzultantů a primářů interních oddělení. Po prvním setkání v loňském roce v Praze vnímáme složitou situaci především na okresech, kde zajištění kvalitní personální situace není vždy jednoduché. Úroveň LSPP, RZP bez lékaře, přeplněné čekárny interních ambulancí či nízkoprahových příjmů během nočních služeb či svátků jsou další témata k řešení. Vydali jsme Národní program komplexní interní péče jehož cílem je ve spolupráci s všeobecnými praktickými lékaři a specialisty dalších oborů včas vyhledat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Vnitřní lékařství je páteřním oborem nechirurgické lůžkové péče zdravotního systému České republiky. Časopis Vnitřní lékařství prochází novou restrukturalizací ke zvýšení odborné úrovně, ale i možnosti udržení dobré ekonomické kondice. Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o., která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez jejichž podpory by se tato setkání nemohla organizovat v takové kvalitě a v takovém rozsahu jako doposud. Věříme, že podobně jako v minulých letech proběhne kongres úspěšně, bude produktivní a všichni společně strávíme příjemné dny v Brně. Poděkování patří Vám všem, kteří jste na kongres přijeli, všem přednášejícím a diskutujícím. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. předseda organizačního a programového výboru 2

5 XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI Předseda prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Čestný předseda prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. Místopředsedové prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Vědecký sekretář prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Pokladník prim. MUDr. Petr Svačina Členové prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. MUDr. Jana Lacinová prim. MUDr. Jan Nedvídek prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Revizní komise doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. MUDr. Milan Tržil 3

6 Organizační a programový výbor kongresu Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Členové MUDr. Milan Kuman prim. MUDr. Petr Svačina prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. MUDr. Milan Tržil doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ilona Růžičková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika Lékařské fakulty MU Pekařská Brno tel.: fax: Organizační zajištění kongresu Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Spořilov tel.: fax: Milena Notová organizace kongresu tel.: Tereza Hoffmannová sponzoring a vystavovatelé tel.: Tereza Donátová registrace, ubytování tel.:

7 Záštitu nad XXI. kongresem České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně laskavě převzali: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA primátor statutárního města Brna doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity MUDr. Martin Pavlík, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu Ing. Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. 5

8 Odborný program XXI. kongresu České internistické společnosti zajišťují: Česká internistická společnost ČLS J. E. Purkyně Slovenská internistická spoločnosť Česká angiologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká asociace sester Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hematologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká kardiologická společnost Česká nefrologická společnost Česká onkologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká revmatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně Česká společnost pro aterosklerózu Česká společnost pro hypertenzi Český institut metabolického syndromu, o.p.s Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká endokrinologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS J. E. Purkyně 6

9 Garanti odborných bloků programu XXI. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Česká internistická společnost: R. Češka, L. Kotík, M. Souček, J. Widimský jr. - za výbor České internistické společnosti Slovenská internistická spoločnosť: S. Kiňová, I. Lazúrová Ambulantní internisté: J. Lacinová, M. Tržil Angiologie: D. Karetová, K. Roztočil, J. Spáčil Ateroskleróza: V. Soška, H. Vaverková, M. Vrablík Bolest: M. Hakl, P. Ševčík Česká internistická společnost - diferenciální diagnostika: L. Kotík, J. Nedvídek Diabetologie: M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová Endokrinologie: M. Kršek, V. Olšovská Farmakoterapie, farmakoekonomika: P. Suchopár, J. Vlček Gastroenterologie: P. Dítě, M. Zavoral Gerontologie: H. Matějovská Kubešová, E. Topinková Hematologie a hemokoagulace: J. Čermák, J. Malý, M. Penka Hepatologie: R. Brůha, P. Hůlek, P. Husa Hypertenze: R. Cífková, J. Filipovský, J. Widimský jr. Chemoterapeutická sekce: J. Beneš, R. Neuwirtová Kardiologie invazivní: M. Táborský, P. Widimský Kardiologie neinvazivní: J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec Klinická výživa a metabolická péče: L. Sobotka, Š. Svačina Mladí internisté: J. Václavík Metabolický syndrom: H. Rosolová, M. Souček Nefrologie: R. Ryšavá, V. Teplan, V. Tesař Obezitologie: M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina Onkologie: L. Petruželka, R. Vyzula Pneumologie: J. Homolka, V. Kolek, J. Skřičková Revmatologie: P. Horák, K. Pavelka, V. Ščudla Sestry: I. Růžičková 7

10 Všeobecné informace MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU Brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Pavilon E, vchod u brány č. 4 Registrace: Jednací sály: Posterová sekce: Firemní expozice: pavilon E vstupní hala pavilon E 1. patro pavilon E 1. patro pavilon E přízemí (hala) REGISTRACE Po celou dobu kongresu je registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E. středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin Registrační poplatky na místě: členové ČIS nečlenové ČIS čestní členové ČIS, výbor, studenti sestry (SZP), lékaři do 35 let doprovodná osoba Jednodenní registrace: lékaři sestry (SZP), lékaři do 35 let Kč Kč zdarma 700 Kč 300 Kč 700 Kč 600 Kč Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK. 8

11 Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu kongresové materiály volný vstup na výstavu firem účast na slavnostním zahájení s rautem občerstvení během přestávek a obědy Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje: vstup na odborný program 1 den program kongresu volný vstup na výstavu firem 1 den občerstvení během přestávek a oběd 1 den Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK. Registrační poplatek (doprovodné osoby) zahrnuje: účast na slavnostním zahájení s rautem STRAVOVÁNÍ Obědy, káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí pavilonu E, za prostorem firemních expozic. Obědy budou vydávány ve čtvrtek a v pátek od do hodin. Každý registrovaný účastník obdrží v kongresovém batohu 2 obědové lístky. Sponzor kávy a lehkého občerstvení: CERTIFIKÁTY Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace v těchto časech: pátek od hodin sobota od hodin Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou. 9

12 JMENOVKY Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor. Barvy jmenovek: Červená Modrá Žlutá Zelená Šedá Fialová celokongresová registrace (lékaři) jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) VIP, čestní členové ČIS, hosté kongresu SZP, sestry vystavovatelé organizační tým Bez jmenovky nebude vstup povolen při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200 Kč. VSTUP DO AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ U brány č. 4, pavilon E, vedle hotelu Holiday Inn. Parkování Expoparking krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E. (Cena parkingu: 10 Kč/hod) ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A REDAKČNÍCH RAD Zasedání redakční rady časopisu Vnitřní lékařství - Interní medicína (sál E3, 1. patro) Zasedání výboru České internistické společnosti ČLS JEP (sál E3, 1. patro) Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue (salónek 20, 1. patro) Setkání konzultantů a zástupců pro vzácná onemocnění (sál E4, 2. patro) Schůze pracovní skupiny Sdružení ambulantních internistů (salónek 20, 1. patro) 10

13 Informace k aktivní účasti JEDNACÍ JAZYK Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Přednášky prezentované přes PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB Flash. Přednášky na médiích můžete předávat technikům v sále, ve kterém budete přednášet: od čtvrtka od 7.30 hodin, nejpozději 60 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Salónek SLIDE ROOM - pro přípravu přednášejících se nachází v 1. patře pavilonu E, vedle přednáškového sálu E1. POSTERY Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška), v prvním patře pavilonu E (ve foyer sálu E1). Posterová sdělení budou vystavena 16. a po celou dobu konání odborného programu. Instalace posterů je možná od středy od hodin. Pomůcky k instalaci budou k dispozici. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze: ve čtvrtek od hodin pro postery 1 14 v pátek od hodin pro postery

14 Schéma odborného programu XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně STŘEDA Sál E1 Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (Praha) Otevření výstavy firem Uvítací recepce 12

15 ČTVRTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A1 Česká internistická společnost B1 Diabetologie I C1 Výživa Symposium SERVIER s.r.o. B2 Diabetologie II C2 Hepatologie coffee break A3 Slovenská internistická spoločnosť Symposium Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. C3 Obezitologie Symposium BAYER s.r.o. B4 Endokrinologie C4 Ateroskleróza oběd Symposium Aliance BMS/ Pfizer B5 Pneumologie I C5 Mladí internisté Symposium Abbott Laboratories, s.r.o. B6 Pneumologie II C6 Farmakoekonomika coffee break A7 Hematologie B7 Varia I C7 Výsledková sdělení I A8 Bolest B8 Chemoterapeutická sekce C8 Výsledková sdělení II 13

16 PÁTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A9 Gastroenterologie I B9 Geriatrie C9 Sestry I A10 Gastroenterologie II B10 Revmatologie C10 Sestry II coffee break A11 Hypertenze B11 Invazivní kardiologie C11 Sestry III Symposium BAYER s.r.o. B12 Neinvazivní kardiologie C12 Sestry IV oběd A13 Nefrologie B13 Metabolický syndrom Symposium STADA PHARMA CZ s.r.o A14 Diferenciální diagnostika B14 Angiologie Setkání primářů interních oddělení coffee break A15 Výsledková sdělení III B15 Statiny 14

17 Schéma odborného programu XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně SOBOTA Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E3 A17 Onkologie A18 Ambulantní internisté 15

18 Podrobný program STŘEDA 15. ŘÍJNA 2014 Sál E Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze Předsedající: M. Souček (Brno) I. Řiháček (Brno) Nekontrolovaná hypertenze nebo rezistence pacienta k užívání léků? H. Rosolová (Plzeň) Kombinovaná léčba hypertenze vycházející z guidelines J. Špinar (Brno) TRIPLIXAM První fixní trojkombinace v léčbě hypertenze SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška M. Aschermann (Praha) Léčba chronické plicní hypertenze - dříve a nyní Otevření výstavy firemních expozic Uvítací recepce ČTVRTEK 16. ŘÍJNA 2014 Sekce A sál E Blok A1 - Česká internistická společnost Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) R. Češka (Praha) Interna v roce 2014 L. Kotík (Praha) Overdiagnosis, overtreatment, defenzivní medicína - témata moderní medicíny J. Vítovec (Brno) Srdeční selhání a ledviny 16

19 Symposium - SERVIER s.r.o. Praktické aspekty péče o pacienta se srdečním selháním Předsedající: J. Hradec (Praha) P. Vysočanová (Brno) Organizace péče z pohledu klinického pracoviště J. Veselý (Náchod) Organizace péče o pacienta na interním oddělení a v ambulantní sféře Křest knihy: Diabetes mellitus v primární péči, 2. vydání Autoři: I. Karen, Š. Svačina a kol. (od hodin, stánek SERVIER s.r.o.) Coffee break Blok A3 Slovenská internistická spoločnosť Předsedající: S. Kiňová (Bratislava), M. Koreň (Bratislava) E. Šteňová (Bratislava) Vaskulitída ako príčina horúčky neznámeho pôvodu M. Koreň (Bratislava) Manažment pacientov s inzulinómom S. Kiňová (Bratislava) Predoperačná príprava pacienta s endokrinným ochorením L. Gombošová (Košice) Klostrídiové infekcie čreva Symposium - BAYER s.r.o. Nová dimenze v antikoagulaci Předsedající: M. Táborský (Olomouc) J. Špinar (Brno) Zkušenosti s rivaroxabanem v prevenci CMP J. Kvasnička (Praha) Praktické poznámky k léčbě rivaroxabanem K. Urbánek (Olomouc) Klinický význam farmakokinetických charakteristik rivaroxabanu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) 17

20 Symposium - aliance BMS/Pfizer ELIQUIS účinnost a bezpečnost v rovnováze Předsedající: M. Táborský (Olomouc) A. Tomek, R. Mikulík (Brno) Duel NOACs versus warfarin O. Hlinomaz (Brno) Eliquis roční zkušenosti v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní M. Souček (Brno) Eliquis komplexní spektrum indikací Symposium - Abbott Laboratories, s.r.o. Můžeme zlepšit adherenci našich pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem v léčbě. Předsedající: M. Souček (Brno) H. Rosolová (Plzeň) hypertenze M. Vrablík (Praha) a aterogenní dyslipidemie? Coffee break Blok A7 Hematologie Předsedající: M. Penka (Brno), P. Smejkal (Brno) M. Penka (Brno) Myeloproliferativní choroby Ph negativní L. Červínek (Brno) Diferenciální diagnostika trombocytopenie a autoimunitní trombocytopenie P. Smejkal (Brno) Hemofilie a další vrozené krvácivé stavy Blok A8 Bolest Předsedající: M. Hakl (Brno), J. Lejčko (Plzeň) J. Lejčko (Plzeň) Opioidy u chronické nenádorové bolesti - současný pohled H. Neudertová (Brno) Psychosomatické souvislosti v léčbě bolesti M. Hakl (Brno) Novinky ve farmakoterapii bolesti 18

21 Sekce B - sál E Blok B1 Diabetologie I Předsedající: T. Pelikánová (Praha), M. Anděl (Praha) M. Anděl (Praha) Faktory vedoucí k poškození beta - buněk pankreatu u diabetiků 2. typu A. Adamíková (Zlín) Hypoglykemie a rizika u starších pacientů s diabetem 2. typu M. Prázný (Praha) Moderní prostředky pro hodnocení kompenzace a self-management pacientů s diabetem Blok B2 Diabetologie II Předsedající: M. Kvapil (Praha), A. Adamíková (Zlín) M. Kvapil (Praha) Klinické aspekty kombinované terapie inkretiny a inzulínem M. Haluzík (Praha) Novinky a perspektivy v léčbě inzulínem T. Pelikánová (Praha) Diabetes a kardiální selhání Coffee break Symposium - Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Nově schválena léčba a prevence rekurence DVT/PE! Předsedající: M. Táborský (Olomouc) A. Linhart (Praha) 5 let od revoluce v antikoagulaci D. Karetová (Praha) Nové možnosti léčby a sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie J. Veselý (Náchod) Doporučení do praxe Blok B4 Endokrinologie Předsedající: M. Kršek (Praha), V. Olšovská (Brno) Z. Novák (Praha) Diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy J. Jiskra (Praha) Ultrazvuk a biopsie štítné žlázy Oběd Diskuze k posterům (viz postery) 19

22 Blok B5 Pneumologie I Sarkoidóza a jiné granulomatózy Předsedající: J. Homolka (Praha), V. Lošťáková (Olomouc) J. Homolka (Praha) Sarkoidóza M. Žurková (Olomouc) Mimoplicní sarkoidóza V. Lošťáková (Olomouc) Granulomatóza s polyangiitidou Blok B6 Pneumologie II Obstrukce a restrikce v pneumologii Předsedající: M. Teřl (Plzeň), M. Doubková (Brno) M. Teřl (Plzeň) Novinky v léčbě bronchiálního astmatu V. Koblížek (Hradec Králové) Klasifikace a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) M. Doubková (Brno) Diagnostika a léčba idiopatické plicní fibrózy Coffee break Blok B7 Varia I Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) V. Monhart (Praha) Renální výstupy ze studie ADVANCE R. Češka (Praha) Anémie z nedostatku železa, význam a léčba R. Čihák (Praha) Fibrilace síní akutní kontrola srdečního rytmu Blok B8 Chemoterapeutická sekce Předsedající: J. Beneš (Praha), M. Geleneky (Praha) J. Beneš (Praha) Optimální dávkování antibiotik M. Geleneky (Praha) Interpretace výsledků sérologických vyšetření 20

23 Sekce C - sál E Blok C1 - Výživa Předsedající: Š. Svačina (Praha), L. Sobotka (Hradec Králové) L. Sobotka (Hradec Králové) Stanovení a sledování cílů - nezbytný předpoklad pro provádění nutriční podpory J. Křížová, E. Kotrlíková (Praha) Nutriční péče o onkologické pacienty E. Kotrlíková, J. Křížová (Praha) Problémy domácí parentrální výživy dokumentované na kazuistikách Blok C2 Hepatologie Předsedající: P. Husa (Brno), L. Husová (Brno) P. Husa (Brno) Nové možnosti léčby chronické hepatitidy C L. Husová (Brno) Indikace k transplantaci jater T. Fejfar (Hradec Králové) Krvácení při portální hypertenzi - záchranná léčba Coffee break Blok C3 Obezitologie Předsedající: T. Pelikánová (Praha), Š. Svačina (Praha) Š. Svačina (Praha) Na co máme tukovou tkáň a co z toho vyplývá T. Pelikánová (Praha) Antidiabetika a hmotnost I. Málková (Praha) Možnosti využití webu stobklub.cz v praxi lékaře Blok C4 Ateroskleróza Novinky v oblasti aterosklerózy pro internisty Předsedající: H. Rosolová (Plzeň), H. Vaverková (Olomouc) M. Vrablík (Praha) Novinky v kardiovaskulární prevenci od guidelines k novým léčebným možnostem V. Soška (Brno) Některá úskalí v diagnostice dyslipidemií v klinické praxi T. Štulc (Praha) Statiny, glykémie a diabetes: přeceňované riziko 21

24 Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok C5 Mladí internisté Předsedající: Z. Monhart (Znojmo), J. Václavík (Olomouc) J. Václavík (Olomouc) Novinky ve vnitřním lékařství 2014 Z. Monhart (Znojmo) Sepse a septický šok (pro internisty) Blok C6 Farmakoekonomika Předsedající: J. Vlček (Hradec Králové) J. Malý, M. Doseděl, J. Vlček (Praha, Hradec Králové) Analýza managementu drug-related problems ve zdravotnických zařízeních M. Prokeš, J. Suchopár (Praha) Léky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, diuretika a kalémie: Co můžeme udělat pro vyšší bezpečnost pacientů? J. Suchopár, M. Prokeš (Praha) Informování pacientů o lékových interakcích ve světle nového občanského zákoníku J. Suchopár, M. Prokeš, J. Dvořáček (Praha) Informace o projektu AIFP Znám své léky Coffee break Blok C7 Výsledková sdělení I Předsedající: P. Svačina (Brno), M. Tržil (Znojmo) D. Krusová, P. Šťastná, E. Vašková, K. Ševela (Brno) Vankomycinem indukovaná nefrotoxicita - rizikové faktory vzniku K. Kubát, M. Semrádová (Litoměřice) Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy způsobené intoxikací metforminem Z. Monhart, J. Reissigová, P. Janský, J. Zvárová, H. Grünfeldová, P. Widimský (Znojmo, Praha, Čáslav) Nemocniční mortalita pacientů s akutním koronárním syndromem hospitalizovaných na interních odděleních mimo kardiocentrum S. Štěpánková, M. Kuman, V. Mejzlík, L. Husová, P. Němec (Brno) Transplantace ledviny od žijícího dárce - podmínky a technika odběru, dlouhodobé riziko jednostranné nefrektomie 22

25 Blok C8 Výsledková sdělení II Předsedající: J. Špinar (Brno), J. Vítovec (Brno) M. Švarc (Hradec Králové) Přístup k nemocnému s hemoptýzou J. Václavík (Olomouc) Jak postupovat v kombinaci antihypertenziv u obtížně léčitelné hypertenze? P. Vysočanová, A. Floriánová, J. Špinar (Brno) Hypertenze diagnostikovaná v I. trimestru gravidity - léčba a komplikace Z. Wilhelm (Brno) Deficit hořčíku v interní medicíně a zásady jeho léčby 23

26 PÁTEK 17. ŘÍJNA 2014 Sekce A - sál E Blok A9 Gastroenterologie I Předsedající: J. Bureš (Hradec Králové), V. Zbořil (Brno) J. Bureš (Hradec Králové) Střevní mikroflóra a její význam V. Zbořil (Brno) Medikamentózní terapie IBD současnost a perspektivy R. Kroupa (Brno) Blokátory protonové pumpy indikace, limitace a komplikace T. Grega (Praha) Kolorektální screening-současný stav a perspektivy v ČR Blok A10 Gastroenterologie II Předsedající: P. Frič (Praha), P. Falt (Ostrava) P. Dítě, B. Kianička, A. Martínek, J. Přinosilová, M. Souček (Brno) Metabolický sy v gastroenterologii P. Falt (Ostrava) Endoskopická léčba slizničních malignit jícnu a žaludku P. Frič (Praha) Celiakie - je v praxi doceněna závažnost nemoci? J. Gregar (Olomouc) Barrettův jícen Coffee break Blok A11 Hypertenze Předsedající: J. Filipovský (Plzeň), M. Souček (Brno) J. Widimský jr. (Praha) Compliance k léčbě hlavní problém kontroly hypertenze? V. Monhart (Praha) Vliv renální denervace na kontrolu esenciální hypertenze J. Špinar (Brno) Léčba hypertenze ve stáří 24

27 Symposium BAYER s.r.o. Management léčby TENtokráte perorálně Předsedající: M. Souček (Brno) J. Chlumský (Praha) Moderní léčba žilního tromboembolizmu rivaroxabanem T. Kvasnička (Praha) Farmakologický profil rivaroxabanu P. Dulíček (Hradec Králové) Praktické zkušenosti s rivaroxabanem v léčbě žilního tromboembolizmu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok A13 Nefrologie Předsedající: S. Dusilová Sulková (Hradec Králové), V. Čertíková (Praha) V. Čertíková (Praha) Hyponatrémie S. Dusilová Sulková (Hradec Králové) Současné trendy a novinky v hemodialýze A. Paříková (Praha) Současné trendy a novinky v peritoneální dialýze Blok A14 Diferenciální diagnostika Předsedající: L. Kotík (Praha), J. Nedvídek (Liberec) D. Peprlová (Liberec) Dif. dg. nové bolesti hlavy M. Čumpelík (Liberec) Dif. dg. akutní anurie L. Kotík (Praha) Dif. dg. závažných příčin bolesti na hrudi Coffee break 25

28 Blok A15 Výsledková sdělení III Předsedající: J. Špác (Brno), I. Řiháček (Brno) M. Souček (Brno) Monitorace krevního tlaku při léčbě fixní kombinací AMESOS I. Žofková (Praha) Patogeneze osteoporózy komplikující některá chronická onemocnění L. Zvěřinová, Z. Monhart (Znojmo) Screening okultní malignity u pacientů s tromboembolickou nemocí - výsledky po 1. roce J. M. Horáček, M. Vašatová, T. Kupsa, L. Jebavý, P. Žák (Hradec Králové) Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní leukemií a u zdravých jedinců Sekce B - sál E Blok B9 Geriatrie Předsedající: H. Matějovská Kubešová (Brno), E. Topinková (Praha) H. Matějovská Kubešová (Brno) Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů žijících ve vlastním prostředí, výsledky sedmiletého sledování E. Topinková, M. Berková, Z. Novotný (Praha) Geriatrický pacient na urgentním interním příjmu D. Weberová (Brno) Plicní embolizace u hospitalizovaných nemocných seniorského věku Blok B10 Revmatologie Předsedající: P. Horák (Olomouc), K. Pavelka (Praha) H. Mann (Praha) Význam vyšetření protilátek v revmatologii K. Pavelka (Praha) Reaktivní artritidy novinky v diagnostice a léčbě Z. Fojtík (Brno) Problematika diagnostiky a léčby polymyalgia revmatika P. Horák (Olomouc) Akutní stavy v revmatologii Coffee break 26

29 Blok B11 Invazivní kardiologie Předsedající: M. Táborský (Olomouc), J. Šťásek (Hradec Králové) J. Šťásek (Hradec Králové) Současné možnosti katetrizační léčby zkratových srdečních vad M. Mates (Praha) Racionální přístup k duální antiagregační léčbě u nemocných v souvislosti s intervencí na věnčitých tepnách L. Haman (Hradec Králové) Jak postupovat u nemocných s fibrilací síní Blok B12 Neinvazivní kardiologie Mini HOT lines ve farmakologii KV onemocnění Předsedající: L. Špinarová (Brno), J. Vítovec (Brno) J. Špinar (Brno) Novinky v antikoagulační léčbě fibrilace síní (ENGAGE) a žilní trombóza (HOKUSAI) L. Špinarová (Brno) DPP4 u kardiaků a diabetiků (SAVOR a EXAMINE) J. Vítovec (Brno) Nové poznatky o dioxinu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok B13 Metabolický syndrom Předsedající: R. Češka (Praha), H. Rosolová (Plzeň) H. Rosolová (Plzeň) Léčíme dostatečně statiny a co přináší kombinovaná léčba statin a ezetimib? V. Soška (Brno) Statiny, myopatie a diabetes M. Souček (Brno) Inkretiny a kardiovaskulární riziko 27

30 Blok B14 Angiologie Syndrom diabetické nohy Předsedající: A. Broulíková (Praha), M. Chochola (Praha) A. Broulíková (Praha) Syndrom diabetické nohy úvod do problematiky M. Chochola (Praha) Revaskularizační léčba u pacientů se syndromem diabetické nohy V. Fejfarová, A. Jirkovská, R. Bém (Praha) Technologie lokální léčby u pacientů se syndromem diabetické nohy Coffee break Blok B15 Statiny Předsedající: K. Langmaierová (Teplice), A. Linhartová (Praha) K. Langmaierová, J. Netočný, V. Švarc (Teplice, Ostrava) Statiny - vývoj spotřeb v letech A. Linhartová (Praha) Statiny v terapii geriatrického pacienta J. Rychlíčková (Praha, Brno) Perioperační management statinů J. Gregorová (Praha) Statiny v terapii pacienta infekčního oddělení Sekce C - sál E Blok C9 Sestry I Předsedající: I. Růžičková (Brno), S. Krutská (Praha) I. Růžičková, L. Hamříková (Brno) Zahájení sesterské sekce XXI. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně S. Janíčková, H. Javorková (Brno) Můj dům, můj hrad aneb portfolio služeb našich ambulancí H. Javorková, S. Janíčková (Brno) Co poskytuje laboratoř Holterova monitorování IKK FN Brno J. Tvrdíková, E. Kasalová (Praha) Edukace zdravého životního stylu jako součást kardiovaskulární prevence G. Dvořáková (Brno) Specifická ošetřovatelská péče u pacienta s malnutricí při hojení ran A. Michalicová, B. Břegová (Ostrava) Biologická léčba, komplikace, zkušenosti 28

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 XXII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha,

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 XIX. postgraduální diabetologický seminář Brno 2014 ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 21. 22. března 2014 proběhl v brněnském hotelu

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více