XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA"

Transkript

1 XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

2

3 Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační a programový výbor kongresu... 4 Záštity... 5 Odborné společnosti... 6 Odborní garanti kongresu... 7 Všeobecné informace... 8 Informace k aktivní účasti Schéma odborného programu Podrobný program Postery Společenský program Plánky brněnského výstaviště Abstrakta - lékaři - přednášky Abstrakta - lékaři - postery Abstrakta - sestry - přednášky Abecední rejstřík autorů Přehled sponzorů a vystavovatelů

4 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, skončily prázdniny a pro většinu lékařů i doba dovolených. Se začátkem září, které začalo deštivě, přichází sezóna různých odborných akcí a mezi ně se významně řadí i XXI. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se koná října 2014 v prostorách pavilonu E brněnského výstaviště. Navazujeme na kvalitní a dobře organizované kongresy pořádané střídavě v Praze a Brně. V loňském roce probíhal v Praze paralelně i Evropský kongres interní medicíny, kterého se zúčastnilo účastníků, především mladých internistů, ze 77 zemí celého světa. Tato mezinárodní účast byla zatím největší na kongresech pořádaných Evropskou Federací Interní Medicíny (EFIM) ve spolupráci s národními odbornými společnostmi. Těchto zkušeností a kontaktů se využilo na návrh profesora Richarda Češky k uspořádání tzv. Pražských evropských dnů interní medicíny, které se konaly od září Jsme rádi, že jste se i v letošním roce rozhodli pro účast, ať pasivní či aktivní, a podporujete naše úsilí o další rozvoj vnitřního lékařství. Přednášky jsou tradičně zajištěny jednotlivými odbornými společnostmi, které garantují výběr témat a přednášejících tak, aby probíraná témata byla odrazem problémů v klinické praxi. Sesterská sekce a početná účast mladých internistů, především v posterové sekci, kde jsou zastoupeny hojně i okresní nemocnice nás velmi potěšila. Firemní sympozia budou součástí odborného programu. V rámci vnitřního lékařství řešíme celou řadu problémů. Především je potřeba věnovat se postgraduálnímu vzdělávání, kde je interní kmen zakončen pouze absolvováním kurzu Novinky z vnitřního lékařství. Budeme muset uvažovat o jiném způsobu zakončení, který by vedl k intenzivnějšímu studiu a zvýšení úrovně při atestačních zkouškách. Těší nás zvýšený zájem o atestaci z vnitřního lékařství a ještě více by nás potěšila vyšší úroveň znalostí. Na kongresu proběhne setkání krajských konzultantů a primářů interních oddělení. Po prvním setkání v loňském roce v Praze vnímáme složitou situaci především na okresech, kde zajištění kvalitní personální situace není vždy jednoduché. Úroveň LSPP, RZP bez lékaře, přeplněné čekárny interních ambulancí či nízkoprahových příjmů během nočních služeb či svátků jsou další témata k řešení. Vydali jsme Národní program komplexní interní péče jehož cílem je ve spolupráci s všeobecnými praktickými lékaři a specialisty dalších oborů včas vyhledat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Vnitřní lékařství je páteřním oborem nechirurgické lůžkové péče zdravotního systému České republiky. Časopis Vnitřní lékařství prochází novou restrukturalizací ke zvýšení odborné úrovně, ale i možnosti udržení dobré ekonomické kondice. Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o., která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez jejichž podpory by se tato setkání nemohla organizovat v takové kvalitě a v takovém rozsahu jako doposud. Věříme, že podobně jako v minulých letech proběhne kongres úspěšně, bude produktivní a všichni společně strávíme příjemné dny v Brně. Poděkování patří Vám všem, kteří jste na kongres přijeli, všem přednášejícím a diskutujícím. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. předseda organizačního a programového výboru 2

5 XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI Předseda prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Čestný předseda prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. Místopředsedové prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Vědecký sekretář prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Pokladník prim. MUDr. Petr Svačina Členové prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. MUDr. Jana Lacinová prim. MUDr. Jan Nedvídek prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Revizní komise doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. MUDr. Milan Tržil 3

6 Organizační a programový výbor kongresu Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Členové MUDr. Milan Kuman prim. MUDr. Petr Svačina prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. MUDr. Milan Tržil doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ilona Růžičková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika Lékařské fakulty MU Pekařská Brno tel.: fax: Organizační zajištění kongresu Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Spořilov tel.: fax: Milena Notová organizace kongresu tel.: Tereza Hoffmannová sponzoring a vystavovatelé tel.: Tereza Donátová registrace, ubytování tel.:

7 Záštitu nad XXI. kongresem České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně laskavě převzali: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA primátor statutárního města Brna doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity MUDr. Martin Pavlík, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu Ing. Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. 5

8 Odborný program XXI. kongresu České internistické společnosti zajišťují: Česká internistická společnost ČLS J. E. Purkyně Slovenská internistická spoločnosť Česká angiologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká asociace sester Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hematologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká kardiologická společnost Česká nefrologická společnost Česká onkologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká revmatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně Česká společnost pro aterosklerózu Česká společnost pro hypertenzi Český institut metabolického syndromu, o.p.s Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká endokrinologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS J. E. Purkyně 6

9 Garanti odborných bloků programu XXI. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Česká internistická společnost: R. Češka, L. Kotík, M. Souček, J. Widimský jr. - za výbor České internistické společnosti Slovenská internistická spoločnosť: S. Kiňová, I. Lazúrová Ambulantní internisté: J. Lacinová, M. Tržil Angiologie: D. Karetová, K. Roztočil, J. Spáčil Ateroskleróza: V. Soška, H. Vaverková, M. Vrablík Bolest: M. Hakl, P. Ševčík Česká internistická společnost - diferenciální diagnostika: L. Kotík, J. Nedvídek Diabetologie: M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová Endokrinologie: M. Kršek, V. Olšovská Farmakoterapie, farmakoekonomika: P. Suchopár, J. Vlček Gastroenterologie: P. Dítě, M. Zavoral Gerontologie: H. Matějovská Kubešová, E. Topinková Hematologie a hemokoagulace: J. Čermák, J. Malý, M. Penka Hepatologie: R. Brůha, P. Hůlek, P. Husa Hypertenze: R. Cífková, J. Filipovský, J. Widimský jr. Chemoterapeutická sekce: J. Beneš, R. Neuwirtová Kardiologie invazivní: M. Táborský, P. Widimský Kardiologie neinvazivní: J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec Klinická výživa a metabolická péče: L. Sobotka, Š. Svačina Mladí internisté: J. Václavík Metabolický syndrom: H. Rosolová, M. Souček Nefrologie: R. Ryšavá, V. Teplan, V. Tesař Obezitologie: M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina Onkologie: L. Petruželka, R. Vyzula Pneumologie: J. Homolka, V. Kolek, J. Skřičková Revmatologie: P. Horák, K. Pavelka, V. Ščudla Sestry: I. Růžičková 7

10 Všeobecné informace MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU Brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Pavilon E, vchod u brány č. 4 Registrace: Jednací sály: Posterová sekce: Firemní expozice: pavilon E vstupní hala pavilon E 1. patro pavilon E 1. patro pavilon E přízemí (hala) REGISTRACE Po celou dobu kongresu je registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E. středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin Registrační poplatky na místě: členové ČIS nečlenové ČIS čestní členové ČIS, výbor, studenti sestry (SZP), lékaři do 35 let doprovodná osoba Jednodenní registrace: lékaři sestry (SZP), lékaři do 35 let Kč Kč zdarma 700 Kč 300 Kč 700 Kč 600 Kč Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK. 8

11 Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu kongresové materiály volný vstup na výstavu firem účast na slavnostním zahájení s rautem občerstvení během přestávek a obědy Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje: vstup na odborný program 1 den program kongresu volný vstup na výstavu firem 1 den občerstvení během přestávek a oběd 1 den Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK. Registrační poplatek (doprovodné osoby) zahrnuje: účast na slavnostním zahájení s rautem STRAVOVÁNÍ Obědy, káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí pavilonu E, za prostorem firemních expozic. Obědy budou vydávány ve čtvrtek a v pátek od do hodin. Každý registrovaný účastník obdrží v kongresovém batohu 2 obědové lístky. Sponzor kávy a lehkého občerstvení: CERTIFIKÁTY Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace v těchto časech: pátek od hodin sobota od hodin Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou. 9

12 JMENOVKY Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor. Barvy jmenovek: Červená Modrá Žlutá Zelená Šedá Fialová celokongresová registrace (lékaři) jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) VIP, čestní členové ČIS, hosté kongresu SZP, sestry vystavovatelé organizační tým Bez jmenovky nebude vstup povolen při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200 Kč. VSTUP DO AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ U brány č. 4, pavilon E, vedle hotelu Holiday Inn. Parkování Expoparking krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E. (Cena parkingu: 10 Kč/hod) ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A REDAKČNÍCH RAD Zasedání redakční rady časopisu Vnitřní lékařství - Interní medicína (sál E3, 1. patro) Zasedání výboru České internistické společnosti ČLS JEP (sál E3, 1. patro) Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue (salónek 20, 1. patro) Setkání konzultantů a zástupců pro vzácná onemocnění (sál E4, 2. patro) Schůze pracovní skupiny Sdružení ambulantních internistů (salónek 20, 1. patro) 10

13 Informace k aktivní účasti JEDNACÍ JAZYK Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Přednášky prezentované přes PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB Flash. Přednášky na médiích můžete předávat technikům v sále, ve kterém budete přednášet: od čtvrtka od 7.30 hodin, nejpozději 60 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Salónek SLIDE ROOM - pro přípravu přednášejících se nachází v 1. patře pavilonu E, vedle přednáškového sálu E1. POSTERY Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška), v prvním patře pavilonu E (ve foyer sálu E1). Posterová sdělení budou vystavena 16. a po celou dobu konání odborného programu. Instalace posterů je možná od středy od hodin. Pomůcky k instalaci budou k dispozici. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze: ve čtvrtek od hodin pro postery 1 14 v pátek od hodin pro postery

14 Schéma odborného programu XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně STŘEDA Sál E1 Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (Praha) Otevření výstavy firem Uvítací recepce 12

15 ČTVRTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A1 Česká internistická společnost B1 Diabetologie I C1 Výživa Symposium SERVIER s.r.o. B2 Diabetologie II C2 Hepatologie coffee break A3 Slovenská internistická spoločnosť Symposium Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. C3 Obezitologie Symposium BAYER s.r.o. B4 Endokrinologie C4 Ateroskleróza oběd Symposium Aliance BMS/ Pfizer B5 Pneumologie I C5 Mladí internisté Symposium Abbott Laboratories, s.r.o. B6 Pneumologie II C6 Farmakoekonomika coffee break A7 Hematologie B7 Varia I C7 Výsledková sdělení I A8 Bolest B8 Chemoterapeutická sekce C8 Výsledková sdělení II 13

16 PÁTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A9 Gastroenterologie I B9 Geriatrie C9 Sestry I A10 Gastroenterologie II B10 Revmatologie C10 Sestry II coffee break A11 Hypertenze B11 Invazivní kardiologie C11 Sestry III Symposium BAYER s.r.o. B12 Neinvazivní kardiologie C12 Sestry IV oběd A13 Nefrologie B13 Metabolický syndrom Symposium STADA PHARMA CZ s.r.o A14 Diferenciální diagnostika B14 Angiologie Setkání primářů interních oddělení coffee break A15 Výsledková sdělení III B15 Statiny 14

17 Schéma odborného programu XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně SOBOTA Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E3 A17 Onkologie A18 Ambulantní internisté 15

18 Podrobný program STŘEDA 15. ŘÍJNA 2014 Sál E Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze Předsedající: M. Souček (Brno) I. Řiháček (Brno) Nekontrolovaná hypertenze nebo rezistence pacienta k užívání léků? H. Rosolová (Plzeň) Kombinovaná léčba hypertenze vycházející z guidelines J. Špinar (Brno) TRIPLIXAM První fixní trojkombinace v léčbě hypertenze SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška M. Aschermann (Praha) Léčba chronické plicní hypertenze - dříve a nyní Otevření výstavy firemních expozic Uvítací recepce ČTVRTEK 16. ŘÍJNA 2014 Sekce A sál E Blok A1 - Česká internistická společnost Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) R. Češka (Praha) Interna v roce 2014 L. Kotík (Praha) Overdiagnosis, overtreatment, defenzivní medicína - témata moderní medicíny J. Vítovec (Brno) Srdeční selhání a ledviny 16

19 Symposium - SERVIER s.r.o. Praktické aspekty péče o pacienta se srdečním selháním Předsedající: J. Hradec (Praha) P. Vysočanová (Brno) Organizace péče z pohledu klinického pracoviště J. Veselý (Náchod) Organizace péče o pacienta na interním oddělení a v ambulantní sféře Křest knihy: Diabetes mellitus v primární péči, 2. vydání Autoři: I. Karen, Š. Svačina a kol. (od hodin, stánek SERVIER s.r.o.) Coffee break Blok A3 Slovenská internistická spoločnosť Předsedající: S. Kiňová (Bratislava), M. Koreň (Bratislava) E. Šteňová (Bratislava) Vaskulitída ako príčina horúčky neznámeho pôvodu M. Koreň (Bratislava) Manažment pacientov s inzulinómom S. Kiňová (Bratislava) Predoperačná príprava pacienta s endokrinným ochorením L. Gombošová (Košice) Klostrídiové infekcie čreva Symposium - BAYER s.r.o. Nová dimenze v antikoagulaci Předsedající: M. Táborský (Olomouc) J. Špinar (Brno) Zkušenosti s rivaroxabanem v prevenci CMP J. Kvasnička (Praha) Praktické poznámky k léčbě rivaroxabanem K. Urbánek (Olomouc) Klinický význam farmakokinetických charakteristik rivaroxabanu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) 17

20 Symposium - aliance BMS/Pfizer ELIQUIS účinnost a bezpečnost v rovnováze Předsedající: M. Táborský (Olomouc) A. Tomek, R. Mikulík (Brno) Duel NOACs versus warfarin O. Hlinomaz (Brno) Eliquis roční zkušenosti v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní M. Souček (Brno) Eliquis komplexní spektrum indikací Symposium - Abbott Laboratories, s.r.o. Můžeme zlepšit adherenci našich pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem v léčbě. Předsedající: M. Souček (Brno) H. Rosolová (Plzeň) hypertenze M. Vrablík (Praha) a aterogenní dyslipidemie? Coffee break Blok A7 Hematologie Předsedající: M. Penka (Brno), P. Smejkal (Brno) M. Penka (Brno) Myeloproliferativní choroby Ph negativní L. Červínek (Brno) Diferenciální diagnostika trombocytopenie a autoimunitní trombocytopenie P. Smejkal (Brno) Hemofilie a další vrozené krvácivé stavy Blok A8 Bolest Předsedající: M. Hakl (Brno), J. Lejčko (Plzeň) J. Lejčko (Plzeň) Opioidy u chronické nenádorové bolesti - současný pohled H. Neudertová (Brno) Psychosomatické souvislosti v léčbě bolesti M. Hakl (Brno) Novinky ve farmakoterapii bolesti 18

21 Sekce B - sál E Blok B1 Diabetologie I Předsedající: T. Pelikánová (Praha), M. Anděl (Praha) M. Anděl (Praha) Faktory vedoucí k poškození beta - buněk pankreatu u diabetiků 2. typu A. Adamíková (Zlín) Hypoglykemie a rizika u starších pacientů s diabetem 2. typu M. Prázný (Praha) Moderní prostředky pro hodnocení kompenzace a self-management pacientů s diabetem Blok B2 Diabetologie II Předsedající: M. Kvapil (Praha), A. Adamíková (Zlín) M. Kvapil (Praha) Klinické aspekty kombinované terapie inkretiny a inzulínem M. Haluzík (Praha) Novinky a perspektivy v léčbě inzulínem T. Pelikánová (Praha) Diabetes a kardiální selhání Coffee break Symposium - Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Nově schválena léčba a prevence rekurence DVT/PE! Předsedající: M. Táborský (Olomouc) A. Linhart (Praha) 5 let od revoluce v antikoagulaci D. Karetová (Praha) Nové možnosti léčby a sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie J. Veselý (Náchod) Doporučení do praxe Blok B4 Endokrinologie Předsedající: M. Kršek (Praha), V. Olšovská (Brno) Z. Novák (Praha) Diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy J. Jiskra (Praha) Ultrazvuk a biopsie štítné žlázy Oběd Diskuze k posterům (viz postery) 19

22 Blok B5 Pneumologie I Sarkoidóza a jiné granulomatózy Předsedající: J. Homolka (Praha), V. Lošťáková (Olomouc) J. Homolka (Praha) Sarkoidóza M. Žurková (Olomouc) Mimoplicní sarkoidóza V. Lošťáková (Olomouc) Granulomatóza s polyangiitidou Blok B6 Pneumologie II Obstrukce a restrikce v pneumologii Předsedající: M. Teřl (Plzeň), M. Doubková (Brno) M. Teřl (Plzeň) Novinky v léčbě bronchiálního astmatu V. Koblížek (Hradec Králové) Klasifikace a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) M. Doubková (Brno) Diagnostika a léčba idiopatické plicní fibrózy Coffee break Blok B7 Varia I Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) V. Monhart (Praha) Renální výstupy ze studie ADVANCE R. Češka (Praha) Anémie z nedostatku železa, význam a léčba R. Čihák (Praha) Fibrilace síní akutní kontrola srdečního rytmu Blok B8 Chemoterapeutická sekce Předsedající: J. Beneš (Praha), M. Geleneky (Praha) J. Beneš (Praha) Optimální dávkování antibiotik M. Geleneky (Praha) Interpretace výsledků sérologických vyšetření 20

23 Sekce C - sál E Blok C1 - Výživa Předsedající: Š. Svačina (Praha), L. Sobotka (Hradec Králové) L. Sobotka (Hradec Králové) Stanovení a sledování cílů - nezbytný předpoklad pro provádění nutriční podpory J. Křížová, E. Kotrlíková (Praha) Nutriční péče o onkologické pacienty E. Kotrlíková, J. Křížová (Praha) Problémy domácí parentrální výživy dokumentované na kazuistikách Blok C2 Hepatologie Předsedající: P. Husa (Brno), L. Husová (Brno) P. Husa (Brno) Nové možnosti léčby chronické hepatitidy C L. Husová (Brno) Indikace k transplantaci jater T. Fejfar (Hradec Králové) Krvácení při portální hypertenzi - záchranná léčba Coffee break Blok C3 Obezitologie Předsedající: T. Pelikánová (Praha), Š. Svačina (Praha) Š. Svačina (Praha) Na co máme tukovou tkáň a co z toho vyplývá T. Pelikánová (Praha) Antidiabetika a hmotnost I. Málková (Praha) Možnosti využití webu stobklub.cz v praxi lékaře Blok C4 Ateroskleróza Novinky v oblasti aterosklerózy pro internisty Předsedající: H. Rosolová (Plzeň), H. Vaverková (Olomouc) M. Vrablík (Praha) Novinky v kardiovaskulární prevenci od guidelines k novým léčebným možnostem V. Soška (Brno) Některá úskalí v diagnostice dyslipidemií v klinické praxi T. Štulc (Praha) Statiny, glykémie a diabetes: přeceňované riziko 21

24 Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok C5 Mladí internisté Předsedající: Z. Monhart (Znojmo), J. Václavík (Olomouc) J. Václavík (Olomouc) Novinky ve vnitřním lékařství 2014 Z. Monhart (Znojmo) Sepse a septický šok (pro internisty) Blok C6 Farmakoekonomika Předsedající: J. Vlček (Hradec Králové) J. Malý, M. Doseděl, J. Vlček (Praha, Hradec Králové) Analýza managementu drug-related problems ve zdravotnických zařízeních M. Prokeš, J. Suchopár (Praha) Léky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, diuretika a kalémie: Co můžeme udělat pro vyšší bezpečnost pacientů? J. Suchopár, M. Prokeš (Praha) Informování pacientů o lékových interakcích ve světle nového občanského zákoníku J. Suchopár, M. Prokeš, J. Dvořáček (Praha) Informace o projektu AIFP Znám své léky Coffee break Blok C7 Výsledková sdělení I Předsedající: P. Svačina (Brno), M. Tržil (Znojmo) D. Krusová, P. Šťastná, E. Vašková, K. Ševela (Brno) Vankomycinem indukovaná nefrotoxicita - rizikové faktory vzniku K. Kubát, M. Semrádová (Litoměřice) Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy způsobené intoxikací metforminem Z. Monhart, J. Reissigová, P. Janský, J. Zvárová, H. Grünfeldová, P. Widimský (Znojmo, Praha, Čáslav) Nemocniční mortalita pacientů s akutním koronárním syndromem hospitalizovaných na interních odděleních mimo kardiocentrum S. Štěpánková, M. Kuman, V. Mejzlík, L. Husová, P. Němec (Brno) Transplantace ledviny od žijícího dárce - podmínky a technika odběru, dlouhodobé riziko jednostranné nefrektomie 22

25 Blok C8 Výsledková sdělení II Předsedající: J. Špinar (Brno), J. Vítovec (Brno) M. Švarc (Hradec Králové) Přístup k nemocnému s hemoptýzou J. Václavík (Olomouc) Jak postupovat v kombinaci antihypertenziv u obtížně léčitelné hypertenze? P. Vysočanová, A. Floriánová, J. Špinar (Brno) Hypertenze diagnostikovaná v I. trimestru gravidity - léčba a komplikace Z. Wilhelm (Brno) Deficit hořčíku v interní medicíně a zásady jeho léčby 23

26 PÁTEK 17. ŘÍJNA 2014 Sekce A - sál E Blok A9 Gastroenterologie I Předsedající: J. Bureš (Hradec Králové), V. Zbořil (Brno) J. Bureš (Hradec Králové) Střevní mikroflóra a její význam V. Zbořil (Brno) Medikamentózní terapie IBD současnost a perspektivy R. Kroupa (Brno) Blokátory protonové pumpy indikace, limitace a komplikace T. Grega (Praha) Kolorektální screening-současný stav a perspektivy v ČR Blok A10 Gastroenterologie II Předsedající: P. Frič (Praha), P. Falt (Ostrava) P. Dítě, B. Kianička, A. Martínek, J. Přinosilová, M. Souček (Brno) Metabolický sy v gastroenterologii P. Falt (Ostrava) Endoskopická léčba slizničních malignit jícnu a žaludku P. Frič (Praha) Celiakie - je v praxi doceněna závažnost nemoci? J. Gregar (Olomouc) Barrettův jícen Coffee break Blok A11 Hypertenze Předsedající: J. Filipovský (Plzeň), M. Souček (Brno) J. Widimský jr. (Praha) Compliance k léčbě hlavní problém kontroly hypertenze? V. Monhart (Praha) Vliv renální denervace na kontrolu esenciální hypertenze J. Špinar (Brno) Léčba hypertenze ve stáří 24

27 Symposium BAYER s.r.o. Management léčby TENtokráte perorálně Předsedající: M. Souček (Brno) J. Chlumský (Praha) Moderní léčba žilního tromboembolizmu rivaroxabanem T. Kvasnička (Praha) Farmakologický profil rivaroxabanu P. Dulíček (Hradec Králové) Praktické zkušenosti s rivaroxabanem v léčbě žilního tromboembolizmu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok A13 Nefrologie Předsedající: S. Dusilová Sulková (Hradec Králové), V. Čertíková (Praha) V. Čertíková (Praha) Hyponatrémie S. Dusilová Sulková (Hradec Králové) Současné trendy a novinky v hemodialýze A. Paříková (Praha) Současné trendy a novinky v peritoneální dialýze Blok A14 Diferenciální diagnostika Předsedající: L. Kotík (Praha), J. Nedvídek (Liberec) D. Peprlová (Liberec) Dif. dg. nové bolesti hlavy M. Čumpelík (Liberec) Dif. dg. akutní anurie L. Kotík (Praha) Dif. dg. závažných příčin bolesti na hrudi Coffee break 25

28 Blok A15 Výsledková sdělení III Předsedající: J. Špác (Brno), I. Řiháček (Brno) M. Souček (Brno) Monitorace krevního tlaku při léčbě fixní kombinací AMESOS I. Žofková (Praha) Patogeneze osteoporózy komplikující některá chronická onemocnění L. Zvěřinová, Z. Monhart (Znojmo) Screening okultní malignity u pacientů s tromboembolickou nemocí - výsledky po 1. roce J. M. Horáček, M. Vašatová, T. Kupsa, L. Jebavý, P. Žák (Hradec Králové) Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní leukemií a u zdravých jedinců Sekce B - sál E Blok B9 Geriatrie Předsedající: H. Matějovská Kubešová (Brno), E. Topinková (Praha) H. Matějovská Kubešová (Brno) Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů žijících ve vlastním prostředí, výsledky sedmiletého sledování E. Topinková, M. Berková, Z. Novotný (Praha) Geriatrický pacient na urgentním interním příjmu D. Weberová (Brno) Plicní embolizace u hospitalizovaných nemocných seniorského věku Blok B10 Revmatologie Předsedající: P. Horák (Olomouc), K. Pavelka (Praha) H. Mann (Praha) Význam vyšetření protilátek v revmatologii K. Pavelka (Praha) Reaktivní artritidy novinky v diagnostice a léčbě Z. Fojtík (Brno) Problematika diagnostiky a léčby polymyalgia revmatika P. Horák (Olomouc) Akutní stavy v revmatologii Coffee break 26

29 Blok B11 Invazivní kardiologie Předsedající: M. Táborský (Olomouc), J. Šťásek (Hradec Králové) J. Šťásek (Hradec Králové) Současné možnosti katetrizační léčby zkratových srdečních vad M. Mates (Praha) Racionální přístup k duální antiagregační léčbě u nemocných v souvislosti s intervencí na věnčitých tepnách L. Haman (Hradec Králové) Jak postupovat u nemocných s fibrilací síní Blok B12 Neinvazivní kardiologie Mini HOT lines ve farmakologii KV onemocnění Předsedající: L. Špinarová (Brno), J. Vítovec (Brno) J. Špinar (Brno) Novinky v antikoagulační léčbě fibrilace síní (ENGAGE) a žilní trombóza (HOKUSAI) L. Špinarová (Brno) DPP4 u kardiaků a diabetiků (SAVOR a EXAMINE) J. Vítovec (Brno) Nové poznatky o dioxinu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok B13 Metabolický syndrom Předsedající: R. Češka (Praha), H. Rosolová (Plzeň) H. Rosolová (Plzeň) Léčíme dostatečně statiny a co přináší kombinovaná léčba statin a ezetimib? V. Soška (Brno) Statiny, myopatie a diabetes M. Souček (Brno) Inkretiny a kardiovaskulární riziko 27

30 Blok B14 Angiologie Syndrom diabetické nohy Předsedající: A. Broulíková (Praha), M. Chochola (Praha) A. Broulíková (Praha) Syndrom diabetické nohy úvod do problematiky M. Chochola (Praha) Revaskularizační léčba u pacientů se syndromem diabetické nohy V. Fejfarová, A. Jirkovská, R. Bém (Praha) Technologie lokální léčby u pacientů se syndromem diabetické nohy Coffee break Blok B15 Statiny Předsedající: K. Langmaierová (Teplice), A. Linhartová (Praha) K. Langmaierová, J. Netočný, V. Švarc (Teplice, Ostrava) Statiny - vývoj spotřeb v letech A. Linhartová (Praha) Statiny v terapii geriatrického pacienta J. Rychlíčková (Praha, Brno) Perioperační management statinů J. Gregorová (Praha) Statiny v terapii pacienta infekčního oddělení Sekce C - sál E Blok C9 Sestry I Předsedající: I. Růžičková (Brno), S. Krutská (Praha) I. Růžičková, L. Hamříková (Brno) Zahájení sesterské sekce XXI. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně S. Janíčková, H. Javorková (Brno) Můj dům, můj hrad aneb portfolio služeb našich ambulancí H. Javorková, S. Janíčková (Brno) Co poskytuje laboratoř Holterova monitorování IKK FN Brno J. Tvrdíková, E. Kasalová (Praha) Edukace zdravého životního stylu jako součást kardiovaskulární prevence G. Dvořáková (Brno) Specifická ošetřovatelská péče u pacienta s malnutricí při hojení ran A. Michalicová, B. Břegová (Ostrava) Biologická léčba, komplikace, zkušenosti 28

Pracovní verze programu XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 24.09.2014)

Pracovní verze programu XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 24.09.2014) Středa: 15.10.2014 - SERVIER s.r.o. 17:00-18:00 Zahajovací symposium SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze Předsedající: M. Souček I. Řiháček : Nekontrolovaná hypertenze nebo rezistence

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. II. oznámení

XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. II. oznámení XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. oznámení Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. předseda Prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

XVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2012. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity.

XVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2012. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity Zhodnocení FakultnÌ nemocnice u svatè Anny v BrnÏ DiabetologickÈ centrum II. internì klinika, p ednosta prof. MUDr. Miroslav SouËek,

Více

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Datum konání: 25.-26.října 2006 Místo konání: Patronát: Záštita: pavilon A- sál Rotunda, sál Morava Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Prezidium České lékařské

Více

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) 12. 13. listopadu 2010 I. kongres biologické léčby Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění současnost a perspektivy pořádá Česká lékařská společnost

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 XVIII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2013 ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 22. 23. března 2013 proběhl v brněnském

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM 7. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 24. SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Více

Pracovní verze programu XVII. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 16.8.2010)

Pracovní verze programu XVII. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 16.8.2010) Den a hodina 1. sál 2. sál 3. sál Blok 1 8:30-9:30 ČIS Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) R. Češka (Praha): Aktuality z České internistické společnosti J. Škrha (Praha): Postgraduální vzdělávání

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 XIX. postgraduální diabetologický seminář Brno 2014 ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 21. 22. března 2014 proběhl v brněnském hotelu

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT: SOLEN, s.r.o., Lazecká

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin ODBORNÝ PROGRAM 20. - 21. 11. 2014 BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více