XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA"

Transkript

1 XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

2

3 Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační a programový výbor kongresu... 4 Záštity... 5 Odborné společnosti... 6 Odborní garanti kongresu... 7 Všeobecné informace... 8 Informace k aktivní účasti Schéma odborného programu Podrobný program Postery Společenský program Plánky brněnského výstaviště Abstrakta - lékaři - přednášky Abstrakta - lékaři - postery Abstrakta - sestry - přednášky Abecední rejstřík autorů Přehled sponzorů a vystavovatelů

4 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, skončily prázdniny a pro většinu lékařů i doba dovolených. Se začátkem září, které začalo deštivě, přichází sezóna různých odborných akcí a mezi ně se významně řadí i XXI. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se koná října 2014 v prostorách pavilonu E brněnského výstaviště. Navazujeme na kvalitní a dobře organizované kongresy pořádané střídavě v Praze a Brně. V loňském roce probíhal v Praze paralelně i Evropský kongres interní medicíny, kterého se zúčastnilo účastníků, především mladých internistů, ze 77 zemí celého světa. Tato mezinárodní účast byla zatím největší na kongresech pořádaných Evropskou Federací Interní Medicíny (EFIM) ve spolupráci s národními odbornými společnostmi. Těchto zkušeností a kontaktů se využilo na návrh profesora Richarda Češky k uspořádání tzv. Pražských evropských dnů interní medicíny, které se konaly od září Jsme rádi, že jste se i v letošním roce rozhodli pro účast, ať pasivní či aktivní, a podporujete naše úsilí o další rozvoj vnitřního lékařství. Přednášky jsou tradičně zajištěny jednotlivými odbornými společnostmi, které garantují výběr témat a přednášejících tak, aby probíraná témata byla odrazem problémů v klinické praxi. Sesterská sekce a početná účast mladých internistů, především v posterové sekci, kde jsou zastoupeny hojně i okresní nemocnice nás velmi potěšila. Firemní sympozia budou součástí odborného programu. V rámci vnitřního lékařství řešíme celou řadu problémů. Především je potřeba věnovat se postgraduálnímu vzdělávání, kde je interní kmen zakončen pouze absolvováním kurzu Novinky z vnitřního lékařství. Budeme muset uvažovat o jiném způsobu zakončení, který by vedl k intenzivnějšímu studiu a zvýšení úrovně při atestačních zkouškách. Těší nás zvýšený zájem o atestaci z vnitřního lékařství a ještě více by nás potěšila vyšší úroveň znalostí. Na kongresu proběhne setkání krajských konzultantů a primářů interních oddělení. Po prvním setkání v loňském roce v Praze vnímáme složitou situaci především na okresech, kde zajištění kvalitní personální situace není vždy jednoduché. Úroveň LSPP, RZP bez lékaře, přeplněné čekárny interních ambulancí či nízkoprahových příjmů během nočních služeb či svátků jsou další témata k řešení. Vydali jsme Národní program komplexní interní péče jehož cílem je ve spolupráci s všeobecnými praktickými lékaři a specialisty dalších oborů včas vyhledat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Vnitřní lékařství je páteřním oborem nechirurgické lůžkové péče zdravotního systému České republiky. Časopis Vnitřní lékařství prochází novou restrukturalizací ke zvýšení odborné úrovně, ale i možnosti udržení dobré ekonomické kondice. Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o., která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez jejichž podpory by se tato setkání nemohla organizovat v takové kvalitě a v takovém rozsahu jako doposud. Věříme, že podobně jako v minulých letech proběhne kongres úspěšně, bude produktivní a všichni společně strávíme příjemné dny v Brně. Poděkování patří Vám všem, kteří jste na kongres přijeli, všem přednášejícím a diskutujícím. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. předseda organizačního a programového výboru 2

5 XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI Předseda prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Čestný předseda prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. Místopředsedové prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Vědecký sekretář prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Pokladník prim. MUDr. Petr Svačina Členové prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. MUDr. Jana Lacinová prim. MUDr. Jan Nedvídek prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Revizní komise doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. MUDr. Milan Tržil 3

6 Organizační a programový výbor kongresu Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Členové MUDr. Milan Kuman prim. MUDr. Petr Svačina prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. MUDr. Milan Tržil doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ilona Růžičková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika Lékařské fakulty MU Pekařská Brno tel.: fax: Organizační zajištění kongresu Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Spořilov tel.: fax: Milena Notová organizace kongresu tel.: Tereza Hoffmannová sponzoring a vystavovatelé tel.: Tereza Donátová registrace, ubytování tel.:

7 Záštitu nad XXI. kongresem České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně laskavě převzali: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA primátor statutárního města Brna doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity MUDr. Martin Pavlík, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu Ing. Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. 5

8 Odborný program XXI. kongresu České internistické společnosti zajišťují: Česká internistická společnost ČLS J. E. Purkyně Slovenská internistická spoločnosť Česká angiologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká asociace sester Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hematologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká kardiologická společnost Česká nefrologická společnost Česká onkologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká revmatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně Česká společnost pro aterosklerózu Česká společnost pro hypertenzi Český institut metabolického syndromu, o.p.s Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká endokrinologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS J. E. Purkyně 6

9 Garanti odborných bloků programu XXI. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Česká internistická společnost: R. Češka, L. Kotík, M. Souček, J. Widimský jr. - za výbor České internistické společnosti Slovenská internistická spoločnosť: S. Kiňová, I. Lazúrová Ambulantní internisté: J. Lacinová, M. Tržil Angiologie: D. Karetová, K. Roztočil, J. Spáčil Ateroskleróza: V. Soška, H. Vaverková, M. Vrablík Bolest: M. Hakl, P. Ševčík Česká internistická společnost - diferenciální diagnostika: L. Kotík, J. Nedvídek Diabetologie: M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová Endokrinologie: M. Kršek, V. Olšovská Farmakoterapie, farmakoekonomika: P. Suchopár, J. Vlček Gastroenterologie: P. Dítě, M. Zavoral Gerontologie: H. Matějovská Kubešová, E. Topinková Hematologie a hemokoagulace: J. Čermák, J. Malý, M. Penka Hepatologie: R. Brůha, P. Hůlek, P. Husa Hypertenze: R. Cífková, J. Filipovský, J. Widimský jr. Chemoterapeutická sekce: J. Beneš, R. Neuwirtová Kardiologie invazivní: M. Táborský, P. Widimský Kardiologie neinvazivní: J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec Klinická výživa a metabolická péče: L. Sobotka, Š. Svačina Mladí internisté: J. Václavík Metabolický syndrom: H. Rosolová, M. Souček Nefrologie: R. Ryšavá, V. Teplan, V. Tesař Obezitologie: M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina Onkologie: L. Petruželka, R. Vyzula Pneumologie: J. Homolka, V. Kolek, J. Skřičková Revmatologie: P. Horák, K. Pavelka, V. Ščudla Sestry: I. Růžičková 7

10 Všeobecné informace MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU Brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Pavilon E, vchod u brány č. 4 Registrace: Jednací sály: Posterová sekce: Firemní expozice: pavilon E vstupní hala pavilon E 1. patro pavilon E 1. patro pavilon E přízemí (hala) REGISTRACE Po celou dobu kongresu je registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E. středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin Registrační poplatky na místě: členové ČIS nečlenové ČIS čestní členové ČIS, výbor, studenti sestry (SZP), lékaři do 35 let doprovodná osoba Jednodenní registrace: lékaři sestry (SZP), lékaři do 35 let Kč Kč zdarma 700 Kč 300 Kč 700 Kč 600 Kč Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK. 8

11 Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu kongresové materiály volný vstup na výstavu firem účast na slavnostním zahájení s rautem občerstvení během přestávek a obědy Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje: vstup na odborný program 1 den program kongresu volný vstup na výstavu firem 1 den občerstvení během přestávek a oběd 1 den Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK. Registrační poplatek (doprovodné osoby) zahrnuje: účast na slavnostním zahájení s rautem STRAVOVÁNÍ Obědy, káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí pavilonu E, za prostorem firemních expozic. Obědy budou vydávány ve čtvrtek a v pátek od do hodin. Každý registrovaný účastník obdrží v kongresovém batohu 2 obědové lístky. Sponzor kávy a lehkého občerstvení: CERTIFIKÁTY Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace v těchto časech: pátek od hodin sobota od hodin Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou. 9

12 JMENOVKY Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor. Barvy jmenovek: Červená Modrá Žlutá Zelená Šedá Fialová celokongresová registrace (lékaři) jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) VIP, čestní členové ČIS, hosté kongresu SZP, sestry vystavovatelé organizační tým Bez jmenovky nebude vstup povolen při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200 Kč. VSTUP DO AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ U brány č. 4, pavilon E, vedle hotelu Holiday Inn. Parkování Expoparking krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E. (Cena parkingu: 10 Kč/hod) ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A REDAKČNÍCH RAD Zasedání redakční rady časopisu Vnitřní lékařství - Interní medicína (sál E3, 1. patro) Zasedání výboru České internistické společnosti ČLS JEP (sál E3, 1. patro) Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue (salónek 20, 1. patro) Setkání konzultantů a zástupců pro vzácná onemocnění (sál E4, 2. patro) Schůze pracovní skupiny Sdružení ambulantních internistů (salónek 20, 1. patro) 10

13 Informace k aktivní účasti JEDNACÍ JAZYK Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Přednášky prezentované přes PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB Flash. Přednášky na médiích můžete předávat technikům v sále, ve kterém budete přednášet: od čtvrtka od 7.30 hodin, nejpozději 60 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Salónek SLIDE ROOM - pro přípravu přednášejících se nachází v 1. patře pavilonu E, vedle přednáškového sálu E1. POSTERY Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška), v prvním patře pavilonu E (ve foyer sálu E1). Posterová sdělení budou vystavena 16. a po celou dobu konání odborného programu. Instalace posterů je možná od středy od hodin. Pomůcky k instalaci budou k dispozici. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze: ve čtvrtek od hodin pro postery 1 14 v pátek od hodin pro postery

14 Schéma odborného programu XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně STŘEDA Sál E1 Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (Praha) Otevření výstavy firem Uvítací recepce 12

15 ČTVRTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A1 Česká internistická společnost B1 Diabetologie I C1 Výživa Symposium SERVIER s.r.o. B2 Diabetologie II C2 Hepatologie coffee break A3 Slovenská internistická spoločnosť Symposium Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. C3 Obezitologie Symposium BAYER s.r.o. B4 Endokrinologie C4 Ateroskleróza oběd Symposium Aliance BMS/ Pfizer B5 Pneumologie I C5 Mladí internisté Symposium Abbott Laboratories, s.r.o. B6 Pneumologie II C6 Farmakoekonomika coffee break A7 Hematologie B7 Varia I C7 Výsledková sdělení I A8 Bolest B8 Chemoterapeutická sekce C8 Výsledková sdělení II 13

16 PÁTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A9 Gastroenterologie I B9 Geriatrie C9 Sestry I A10 Gastroenterologie II B10 Revmatologie C10 Sestry II coffee break A11 Hypertenze B11 Invazivní kardiologie C11 Sestry III Symposium BAYER s.r.o. B12 Neinvazivní kardiologie C12 Sestry IV oběd A13 Nefrologie B13 Metabolický syndrom Symposium STADA PHARMA CZ s.r.o A14 Diferenciální diagnostika B14 Angiologie Setkání primářů interních oddělení coffee break A15 Výsledková sdělení III B15 Statiny 14

17 Schéma odborného programu XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně SOBOTA Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E3 A17 Onkologie A18 Ambulantní internisté 15

18 Podrobný program STŘEDA 15. ŘÍJNA 2014 Sál E Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze Předsedající: M. Souček (Brno) I. Řiháček (Brno) Nekontrolovaná hypertenze nebo rezistence pacienta k užívání léků? H. Rosolová (Plzeň) Kombinovaná léčba hypertenze vycházející z guidelines J. Špinar (Brno) TRIPLIXAM První fixní trojkombinace v léčbě hypertenze SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška M. Aschermann (Praha) Léčba chronické plicní hypertenze - dříve a nyní Otevření výstavy firemních expozic Uvítací recepce ČTVRTEK 16. ŘÍJNA 2014 Sekce A sál E Blok A1 - Česká internistická společnost Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) R. Češka (Praha) Interna v roce 2014 L. Kotík (Praha) Overdiagnosis, overtreatment, defenzivní medicína - témata moderní medicíny J. Vítovec (Brno) Srdeční selhání a ledviny 16

19 Symposium - SERVIER s.r.o. Praktické aspekty péče o pacienta se srdečním selháním Předsedající: J. Hradec (Praha) P. Vysočanová (Brno) Organizace péče z pohledu klinického pracoviště J. Veselý (Náchod) Organizace péče o pacienta na interním oddělení a v ambulantní sféře Křest knihy: Diabetes mellitus v primární péči, 2. vydání Autoři: I. Karen, Š. Svačina a kol. (od hodin, stánek SERVIER s.r.o.) Coffee break Blok A3 Slovenská internistická spoločnosť Předsedající: S. Kiňová (Bratislava), M. Koreň (Bratislava) E. Šteňová (Bratislava) Vaskulitída ako príčina horúčky neznámeho pôvodu M. Koreň (Bratislava) Manažment pacientov s inzulinómom S. Kiňová (Bratislava) Predoperačná príprava pacienta s endokrinným ochorením L. Gombošová (Košice) Klostrídiové infekcie čreva Symposium - BAYER s.r.o. Nová dimenze v antikoagulaci Předsedající: M. Táborský (Olomouc) J. Špinar (Brno) Zkušenosti s rivaroxabanem v prevenci CMP J. Kvasnička (Praha) Praktické poznámky k léčbě rivaroxabanem K. Urbánek (Olomouc) Klinický význam farmakokinetických charakteristik rivaroxabanu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) 17

20 Symposium - aliance BMS/Pfizer ELIQUIS účinnost a bezpečnost v rovnováze Předsedající: M. Táborský (Olomouc) A. Tomek, R. Mikulík (Brno) Duel NOACs versus warfarin O. Hlinomaz (Brno) Eliquis roční zkušenosti v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní M. Souček (Brno) Eliquis komplexní spektrum indikací Symposium - Abbott Laboratories, s.r.o. Můžeme zlepšit adherenci našich pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem v léčbě. Předsedající: M. Souček (Brno) H. Rosolová (Plzeň) hypertenze M. Vrablík (Praha) a aterogenní dyslipidemie? Coffee break Blok A7 Hematologie Předsedající: M. Penka (Brno), P. Smejkal (Brno) M. Penka (Brno) Myeloproliferativní choroby Ph negativní L. Červínek (Brno) Diferenciální diagnostika trombocytopenie a autoimunitní trombocytopenie P. Smejkal (Brno) Hemofilie a další vrozené krvácivé stavy Blok A8 Bolest Předsedající: M. Hakl (Brno), J. Lejčko (Plzeň) J. Lejčko (Plzeň) Opioidy u chronické nenádorové bolesti - současný pohled H. Neudertová (Brno) Psychosomatické souvislosti v léčbě bolesti M. Hakl (Brno) Novinky ve farmakoterapii bolesti 18

21 Sekce B - sál E Blok B1 Diabetologie I Předsedající: T. Pelikánová (Praha), M. Anděl (Praha) M. Anděl (Praha) Faktory vedoucí k poškození beta - buněk pankreatu u diabetiků 2. typu A. Adamíková (Zlín) Hypoglykemie a rizika u starších pacientů s diabetem 2. typu M. Prázný (Praha) Moderní prostředky pro hodnocení kompenzace a self-management pacientů s diabetem Blok B2 Diabetologie II Předsedající: M. Kvapil (Praha), A. Adamíková (Zlín) M. Kvapil (Praha) Klinické aspekty kombinované terapie inkretiny a inzulínem M. Haluzík (Praha) Novinky a perspektivy v léčbě inzulínem T. Pelikánová (Praha) Diabetes a kardiální selhání Coffee break Symposium - Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Nově schválena léčba a prevence rekurence DVT/PE! Předsedající: M. Táborský (Olomouc) A. Linhart (Praha) 5 let od revoluce v antikoagulaci D. Karetová (Praha) Nové možnosti léčby a sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie J. Veselý (Náchod) Doporučení do praxe Blok B4 Endokrinologie Předsedající: M. Kršek (Praha), V. Olšovská (Brno) Z. Novák (Praha) Diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy J. Jiskra (Praha) Ultrazvuk a biopsie štítné žlázy Oběd Diskuze k posterům (viz postery) 19

22 Blok B5 Pneumologie I Sarkoidóza a jiné granulomatózy Předsedající: J. Homolka (Praha), V. Lošťáková (Olomouc) J. Homolka (Praha) Sarkoidóza M. Žurková (Olomouc) Mimoplicní sarkoidóza V. Lošťáková (Olomouc) Granulomatóza s polyangiitidou Blok B6 Pneumologie II Obstrukce a restrikce v pneumologii Předsedající: M. Teřl (Plzeň), M. Doubková (Brno) M. Teřl (Plzeň) Novinky v léčbě bronchiálního astmatu V. Koblížek (Hradec Králové) Klasifikace a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) M. Doubková (Brno) Diagnostika a léčba idiopatické plicní fibrózy Coffee break Blok B7 Varia I Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) V. Monhart (Praha) Renální výstupy ze studie ADVANCE R. Češka (Praha) Anémie z nedostatku železa, význam a léčba R. Čihák (Praha) Fibrilace síní akutní kontrola srdečního rytmu Blok B8 Chemoterapeutická sekce Předsedající: J. Beneš (Praha), M. Geleneky (Praha) J. Beneš (Praha) Optimální dávkování antibiotik M. Geleneky (Praha) Interpretace výsledků sérologických vyšetření 20

23 Sekce C - sál E Blok C1 - Výživa Předsedající: Š. Svačina (Praha), L. Sobotka (Hradec Králové) L. Sobotka (Hradec Králové) Stanovení a sledování cílů - nezbytný předpoklad pro provádění nutriční podpory J. Křížová, E. Kotrlíková (Praha) Nutriční péče o onkologické pacienty E. Kotrlíková, J. Křížová (Praha) Problémy domácí parentrální výživy dokumentované na kazuistikách Blok C2 Hepatologie Předsedající: P. Husa (Brno), L. Husová (Brno) P. Husa (Brno) Nové možnosti léčby chronické hepatitidy C L. Husová (Brno) Indikace k transplantaci jater T. Fejfar (Hradec Králové) Krvácení při portální hypertenzi - záchranná léčba Coffee break Blok C3 Obezitologie Předsedající: T. Pelikánová (Praha), Š. Svačina (Praha) Š. Svačina (Praha) Na co máme tukovou tkáň a co z toho vyplývá T. Pelikánová (Praha) Antidiabetika a hmotnost I. Málková (Praha) Možnosti využití webu stobklub.cz v praxi lékaře Blok C4 Ateroskleróza Novinky v oblasti aterosklerózy pro internisty Předsedající: H. Rosolová (Plzeň), H. Vaverková (Olomouc) M. Vrablík (Praha) Novinky v kardiovaskulární prevenci od guidelines k novým léčebným možnostem V. Soška (Brno) Některá úskalí v diagnostice dyslipidemií v klinické praxi T. Štulc (Praha) Statiny, glykémie a diabetes: přeceňované riziko 21

24 Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok C5 Mladí internisté Předsedající: Z. Monhart (Znojmo), J. Václavík (Olomouc) J. Václavík (Olomouc) Novinky ve vnitřním lékařství 2014 Z. Monhart (Znojmo) Sepse a septický šok (pro internisty) Blok C6 Farmakoekonomika Předsedající: J. Vlček (Hradec Králové) J. Malý, M. Doseděl, J. Vlček (Praha, Hradec Králové) Analýza managementu drug-related problems ve zdravotnických zařízeních M. Prokeš, J. Suchopár (Praha) Léky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, diuretika a kalémie: Co můžeme udělat pro vyšší bezpečnost pacientů? J. Suchopár, M. Prokeš (Praha) Informování pacientů o lékových interakcích ve světle nového občanského zákoníku J. Suchopár, M. Prokeš, J. Dvořáček (Praha) Informace o projektu AIFP Znám své léky Coffee break Blok C7 Výsledková sdělení I Předsedající: P. Svačina (Brno), M. Tržil (Znojmo) D. Krusová, P. Šťastná, E. Vašková, K. Ševela (Brno) Vankomycinem indukovaná nefrotoxicita - rizikové faktory vzniku K. Kubát, M. Semrádová (Litoměřice) Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy způsobené intoxikací metforminem Z. Monhart, J. Reissigová, P. Janský, J. Zvárová, H. Grünfeldová, P. Widimský (Znojmo, Praha, Čáslav) Nemocniční mortalita pacientů s akutním koronárním syndromem hospitalizovaných na interních odděleních mimo kardiocentrum S. Štěpánková, M. Kuman, V. Mejzlík, L. Husová, P. Němec (Brno) Transplantace ledviny od žijícího dárce - podmínky a technika odběru, dlouhodobé riziko jednostranné nefrektomie 22

25 Blok C8 Výsledková sdělení II Předsedající: J. Špinar (Brno), J. Vítovec (Brno) M. Švarc (Hradec Králové) Přístup k nemocnému s hemoptýzou J. Václavík (Olomouc) Jak postupovat v kombinaci antihypertenziv u obtížně léčitelné hypertenze? P. Vysočanová, A. Floriánová, J. Špinar (Brno) Hypertenze diagnostikovaná v I. trimestru gravidity - léčba a komplikace Z. Wilhelm (Brno) Deficit hořčíku v interní medicíně a zásady jeho léčby 23

26 PÁTEK 17. ŘÍJNA 2014 Sekce A - sál E Blok A9 Gastroenterologie I Předsedající: J. Bureš (Hradec Králové), V. Zbořil (Brno) J. Bureš (Hradec Králové) Střevní mikroflóra a její význam V. Zbořil (Brno) Medikamentózní terapie IBD současnost a perspektivy R. Kroupa (Brno) Blokátory protonové pumpy indikace, limitace a komplikace T. Grega (Praha) Kolorektální screening-současný stav a perspektivy v ČR Blok A10 Gastroenterologie II Předsedající: P. Frič (Praha), P. Falt (Ostrava) P. Dítě, B. Kianička, A. Martínek, J. Přinosilová, M. Souček (Brno) Metabolický sy v gastroenterologii P. Falt (Ostrava) Endoskopická léčba slizničních malignit jícnu a žaludku P. Frič (Praha) Celiakie - je v praxi doceněna závažnost nemoci? J. Gregar (Olomouc) Barrettův jícen Coffee break Blok A11 Hypertenze Předsedající: J. Filipovský (Plzeň), M. Souček (Brno) J. Widimský jr. (Praha) Compliance k léčbě hlavní problém kontroly hypertenze? V. Monhart (Praha) Vliv renální denervace na kontrolu esenciální hypertenze J. Špinar (Brno) Léčba hypertenze ve stáří 24

27 Symposium BAYER s.r.o. Management léčby TENtokráte perorálně Předsedající: M. Souček (Brno) J. Chlumský (Praha) Moderní léčba žilního tromboembolizmu rivaroxabanem T. Kvasnička (Praha) Farmakologický profil rivaroxabanu P. Dulíček (Hradec Králové) Praktické zkušenosti s rivaroxabanem v léčbě žilního tromboembolizmu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok A13 Nefrologie Předsedající: S. Dusilová Sulková (Hradec Králové), V. Čertíková (Praha) V. Čertíková (Praha) Hyponatrémie S. Dusilová Sulková (Hradec Králové) Současné trendy a novinky v hemodialýze A. Paříková (Praha) Současné trendy a novinky v peritoneální dialýze Blok A14 Diferenciální diagnostika Předsedající: L. Kotík (Praha), J. Nedvídek (Liberec) D. Peprlová (Liberec) Dif. dg. nové bolesti hlavy M. Čumpelík (Liberec) Dif. dg. akutní anurie L. Kotík (Praha) Dif. dg. závažných příčin bolesti na hrudi Coffee break 25

28 Blok A15 Výsledková sdělení III Předsedající: J. Špác (Brno), I. Řiháček (Brno) M. Souček (Brno) Monitorace krevního tlaku při léčbě fixní kombinací AMESOS I. Žofková (Praha) Patogeneze osteoporózy komplikující některá chronická onemocnění L. Zvěřinová, Z. Monhart (Znojmo) Screening okultní malignity u pacientů s tromboembolickou nemocí - výsledky po 1. roce J. M. Horáček, M. Vašatová, T. Kupsa, L. Jebavý, P. Žák (Hradec Králové) Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní leukemií a u zdravých jedinců Sekce B - sál E Blok B9 Geriatrie Předsedající: H. Matějovská Kubešová (Brno), E. Topinková (Praha) H. Matějovská Kubešová (Brno) Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů žijících ve vlastním prostředí, výsledky sedmiletého sledování E. Topinková, M. Berková, Z. Novotný (Praha) Geriatrický pacient na urgentním interním příjmu D. Weberová (Brno) Plicní embolizace u hospitalizovaných nemocných seniorského věku Blok B10 Revmatologie Předsedající: P. Horák (Olomouc), K. Pavelka (Praha) H. Mann (Praha) Význam vyšetření protilátek v revmatologii K. Pavelka (Praha) Reaktivní artritidy novinky v diagnostice a léčbě Z. Fojtík (Brno) Problematika diagnostiky a léčby polymyalgia revmatika P. Horák (Olomouc) Akutní stavy v revmatologii Coffee break 26

29 Blok B11 Invazivní kardiologie Předsedající: M. Táborský (Olomouc), J. Šťásek (Hradec Králové) J. Šťásek (Hradec Králové) Současné možnosti katetrizační léčby zkratových srdečních vad M. Mates (Praha) Racionální přístup k duální antiagregační léčbě u nemocných v souvislosti s intervencí na věnčitých tepnách L. Haman (Hradec Králové) Jak postupovat u nemocných s fibrilací síní Blok B12 Neinvazivní kardiologie Mini HOT lines ve farmakologii KV onemocnění Předsedající: L. Špinarová (Brno), J. Vítovec (Brno) J. Špinar (Brno) Novinky v antikoagulační léčbě fibrilace síní (ENGAGE) a žilní trombóza (HOKUSAI) L. Špinarová (Brno) DPP4 u kardiaků a diabetiků (SAVOR a EXAMINE) J. Vítovec (Brno) Nové poznatky o dioxinu Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok B13 Metabolický syndrom Předsedající: R. Češka (Praha), H. Rosolová (Plzeň) H. Rosolová (Plzeň) Léčíme dostatečně statiny a co přináší kombinovaná léčba statin a ezetimib? V. Soška (Brno) Statiny, myopatie a diabetes M. Souček (Brno) Inkretiny a kardiovaskulární riziko 27

30 Blok B14 Angiologie Syndrom diabetické nohy Předsedající: A. Broulíková (Praha), M. Chochola (Praha) A. Broulíková (Praha) Syndrom diabetické nohy úvod do problematiky M. Chochola (Praha) Revaskularizační léčba u pacientů se syndromem diabetické nohy V. Fejfarová, A. Jirkovská, R. Bém (Praha) Technologie lokální léčby u pacientů se syndromem diabetické nohy Coffee break Blok B15 Statiny Předsedající: K. Langmaierová (Teplice), A. Linhartová (Praha) K. Langmaierová, J. Netočný, V. Švarc (Teplice, Ostrava) Statiny - vývoj spotřeb v letech A. Linhartová (Praha) Statiny v terapii geriatrického pacienta J. Rychlíčková (Praha, Brno) Perioperační management statinů J. Gregorová (Praha) Statiny v terapii pacienta infekčního oddělení Sekce C - sál E Blok C9 Sestry I Předsedající: I. Růžičková (Brno), S. Krutská (Praha) I. Růžičková, L. Hamříková (Brno) Zahájení sesterské sekce XXI. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně S. Janíčková, H. Javorková (Brno) Můj dům, můj hrad aneb portfolio služeb našich ambulancí H. Javorková, S. Janíčková (Brno) Co poskytuje laboratoř Holterova monitorování IKK FN Brno J. Tvrdíková, E. Kasalová (Praha) Edukace zdravého životního stylu jako součást kardiovaskulární prevence G. Dvořáková (Brno) Specifická ošetřovatelská péče u pacienta s malnutricí při hojení ran A. Michalicová, B. Břegová (Ostrava) Biologická léčba, komplikace, zkušenosti 28

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 9/2010 t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více