Zpravodaj vinohradského sboru Církve bratrské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj vinohradského sboru Církve bratrské"

Transkript

1 Zpravodaj vinohradského sboru Církve bratrské On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Kazatel 3:11

2 BIBLICKÝ ÚVODNÍK: Dokud je čas 1 Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. 2 Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. 3 Vždyť už jen docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. 4 Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. 5 Uvědomil jsem si, že mám dva druhy účtů. První slouží ke spravování peněz. Každý měsíc mi přijde výpis z tohoto účtu a představí mi realitu mé finanční situace. Dozvím se tam, kolik peněz přibylo a proč, ale také kolik peněz ubylo a proč. Zůstatek mi napovídá, jakým způsobem bych měl žít do doby, než zase něco přibude. Druhý účet je účet času. V něčem je podobný a v něčem odlišný od mého peněžního účtu. Jako ten první také obsahuje položky, které snižují celkovou bilanci. Liší se ale v tom, že neznáme jeho konečný zůstatek. Jediné, co můžeme ovlivnit, je seznam položek na pomyslném výpisu. Čas dovolených a prázdnin definitivně uvolnil místo v našich diářích pro povinnosti (všichni doufáme, že dočasně). Na řadu přichází práce, škola, kroužky, kurzy a zároveň potřeba emocionálního a fyzického načerpání. Jistě se v následujících měsících mnohokrát necháme slyšet, že nemáme čas, popř. až budu mít více času. Vtip je ale v tom, že jsme výpis z našeho pomyslného časového účtu nikdy neviděli a neuvidíme. Tudíž zůstatek neznáme a do velké míry ho nemůžeme ovlivnit (i když zdravou výživou, sportem a přecházením na zelenou v tom můžeme sehrát svoji pozitivní roli). Jak být úspěšnými správci svého času? Zaprvé, Bible říká, že náš čas je darem od Boha. Je to komodita, jejíž hodnota je neuvěřitelně vysoká a nikdy neklesne. Akcie, dolar, zlato budou mít vždy menší hodnotu než tvůj čas. To znamená, že nás čeká skvělý nákup! Utrácíme totiž ne z vlastního účtu času, ale z Božího :) Zadruhé, jestliže je zaprvé pravda, pak se musím Boha ptát: Jaké jsou Tvoje priority pro čas, který mi svěřuješ? Pozor: Nesrovnávat se s druhým člověkem Bůh pro něho může mít jiné priority. Dá se to také vyjádřit otázkou: Jak mohu nejlépe investovat čas vzhledem k tomu, kdo jsem a kde jsem? Zatřetí, jestliže tuším, jaké jsou Boží priority pro mě, dalším krokem je vytvoření rutin. Práci a školu skoro neovlivníte. Ale je tu mnoho dalších věcí, které ovlivnit lze. Kdy vstávám, kdy si čtu Boží slovo (a poznávám dále Jeho vůli), kdy (a s kým) obědvám, co dělám při čekání na zastávce, co dělám o přestávce, jak využiji čas s rodinou, kdy jdu spát Na pomyslném výpisu pak budou vznešené položky. A na konci časů se nebudeme trápit povzdychem: Kéž bych jenom využil svěřený čas lépe. Kéž nám v tom Pán pomáhá. T. Uher 1 Gal 6:10 2 Ef 5:16 3 Kol 4:5 4 Žd 10:37 5 Zj 1:3

3 BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU NA VINOHRADECH: P. Mošner + Večeře Páně P. Mošner + hosté z dětského centra Teen Challenge, Pha 3 + sbírka na jejich činnost J. Trnka T. Uher + bohosl. pro hosty P. Mošner + Večeře Páně P. Mošner P. Mošner Pavel Hošek Pavel Mošner NAROZENINY V ZÁŘÍ A ŘÍJNU: Šmejkal Jiří Legemzová Štěpánka Kašpařík Zdeněk Matějková Jana Mošnerová Lucie Mošnerová Magdalena Krausová Kateřina Kremláček Ludvík Šímová Věroslava Slouková Lívia Šeremetová Jana Mošnerová Pavla Neuberg Petr Stárová Milada Vostrý Jaromír Mašátová Romana Hejzlar Daniel Třísková Veronika Šibíková Pavla Valeš Jiří Kubitová Helena Lindrová Sára Jarešová Taťána INFORMACE ZE ZÁŘIJOVÉHO STARŠOVSTVA STANICE PO ODCHODU V. GLIERA A ZAPOJENÍ BENJAMINA KALETY Benjamin Kaleta má od 1. září poloviční úvazek jako pastorační asistent. Není členem staršovstev ani správcem stanic. Bude na Zbraslavi i v Řevnicích kázat 2x 3x za měsíc. Bude se účastnit vedení spojené zbraslavsko řevnické mládeže a vypomáhat s biblickým vyučováním. Každou 4. neděli v měsíci bude na Zbraslavi kázat zástupce vinohradského mateřského sboru (zpravidla Tomáš Uher nebo Pavel Mošner, ale mohou i další). Stanice dále zvolily své vedoucí, kteří budou odpovědní za správu stanic a za kontakt s mateřským sborem na Vinohradech: vedoucím stanice Zbraslav je Tomáš Chvojka, vedoucím stanice Řevnice je David Ranš. Zbraslavské staršovstvo dále pověřilo všechny členy svého staršovstva vysluhováním Večeře Páně, což nová úprava Řádu CB nyní umožňuje. Vinohradské staršovstvo toto rozhodnutí přijalo. Jednotliví vedoucí stanic i pastorační asistent se budou střídat na jednáních staršovstva mateřského sboru kvůli výměně informací

4 týkajících se stanic a duchovní podpoře. Budou též poskytovat vinohradskému staršovstvu zápisy ze svých jednání. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ MÍSTA PRO ZKOUŠKY GOSPEL LIMITED Žádost podává Vašek Tříska, protože původní místo (ZUŠ), nadále nemohou využívat. Uvažuje se o poskytnutí přízemních prostor sborového domu, a to ve středu mezi 18. a 20. hodinou. Pro rozhodnutí je nutno si uvědomit, že při otevřených oknech nebo dveřích je zvýšená hlučnost v domě a okolí; muselo by být zavřeno. Zkoušky by byly bez nástrojů s výjimkou klavíru nebo keyboardu. Dále musíme stanovit kompenzaci za úklid, spotřebu energie a používání prostor. Pěvecký sbor Gospel Limited je složen částečně z křesťanů a částečně z nevěřících. Není to církevní sbor, otevřeně křesťanský, je to čistě hudební těleso. Sbor působí misijně mezi nevěřící částí svých členů pouze na osobní úrovni. Postupně se znatelně mění postoj těchto členů ke křesťanství. Z tohoto charakteru sboru by měly vyplývat podmínky poskytnutí prostor. Chceme je podporovat, ale nechceme se jich ujmout. Tzn. neposkytneme jim prostory zadarmo, ale za přijatelný nájem. Schváleno 250 Kč za 1 zkoušku. VOLEBNÍ KOMISE (VK) Z oslovených 3 odmítli. Samuel Marek osloví další kandidáty na členství ve VK. Může oslovovat lidi podle svého uvážení (celkem má mít VK 5 členů, 2 se již podařilo pro její volbu získat). VK pak musí být zvolena na členském shromáždění. To bude ohlášeno na 2. října, po shromáždění. Kdyby se nenašel požadovaný počet kandidátů, muselo by se shromáždění posunout. ČLENSKÉ ZMĚNY Glierovi přešli do Nového Města n. Metují. F. Krejčí (Zbraslav) chodí do KS, bude následovat převedení členství. SBOROVÁ DOVOLENÁ Na příští rok se nakonec nepodařilo zajistit stejný objekt jako letos. Zamluvili jsme tedy objekt v západních Čechách v Melchiorově Huti mezi Plzní a Karlovými Vary, blíže k Plzni. Cenové podmínky jsou podobné letošním. Termín je stejný přelomový týden července a srpna. Nicméně pro rok 2013 máme zamluvený stejný termín v letošním objektu Poutního Domu v Dolním Hedči u Králík.

5 HOSPODÁŘSKÉ Uhrovi mají zájem o uklízení bytu v přízemí, dohodnou si podmínky s hospodářem Šimonem Petrusem. Podařilo se splatit téměř všechny půjčky u členů sboru. Volný byt ve 4. patře se snažíme pronajmout. RŮZNÉ Slovíčka pro děti má teď na starosti Veronika Jonášová. Hledáme basistu místo Bena, který bude v neděli na stanicích. TERMÍNY LETNÍCH AKCÍ 2012: Tábor Domečku a Klídku English Camp vinohradského sboru Přípravka na English Camp Biblické jednoty Sborová dovolená Melchiorova Huť Mládežnická dovolená III. turnus English Campu s Biblickou jednotou MODLITEBNÍ OKÉNKO: DĚKUJME: za ochranu v létě, za přítomnost Božího Ducha na sborových akcích, za shledání a možnost společenství v dalším školním roce, za Brianovu osmiletou službu v Čechách a u nás ve sboru. MODLEME SE A PROSME: za Štěpánku, která se stěhuje do Belgie; za Tomáše, který ji ve staršovstvu nahradil ; za Briana, který bude do konce roku v Anglii; za ochotu pracovat v novém staršovstvu; za nové učitele do nedělní besídky; za Bena Kaletu a jeho nadcházející službu; za najití nového basisty do chválící skupinky; za bratry a sestry, kterým zemřel někdo blízký; za všechny, kterým se rozpadají vztahy; za zářijové zkoušky studentů z minulého ročníku nebo semestru; za nový školní rok, za prvňáky na všech stupních škol; za ty, kteří školy končí maturitou, státnicemi atd., za jejich učitele. Přimlouváme se za učitele: ať mají dost trpělivosti, ať mají dar Ducha, ať zvládnou neposlušnost a vzdor láskou a s Boží pomocí, ať nejen učí, ale i svítí ve víře; za učitele a starší ve sboru, ať jsou dobrými vinaři a ať jejich působením i ty nejmenší ratolesti mohou slyšet Boží slovo.

6 TÁBOR Když se řekne letošní tábor Domečku a Klídku, vybaví se mi bota hlavního vedoucího, kachna nebo pracovní poloha Aničky při balení ovocných knedlíků. Chápu, že proti gustu není žádné rozumné vysvětlení, ale řekněte sami, kdo z vás by se chtěl táborem den co den vláčet s kachnou. A to ne s obyčejnou kachnou, ale s pořádně vypasenou kachnou. Navíc s kachnou, která je skoro stejně velká jako vy sami. Několikrát jsem Kačence Pavlíčkové navrhoval, že bychom kachnu upekli k obědu, ale nedala ji z ruky. Obě dvě Kačenky duševně splynuly, a tak jsme je vídali pěkně pospolu. Podobné to bylo s hlavním vedoucím a jeho botami. Nehodlal se jich vzdát. Nevím proč, ale vytvořil si na ně jakousi citovou vazbu. Ani při bližším pozorování nebylo jasné, co je drží pohromadě. Až při téměř úplném kontaktu špičkou nosu bylo jasné, co mají noha i bota společného Příkladem pravěkých zvyků nám byl praotec Petr, který na hrnčířském kruhu vyráběl nádoby potřebné pro kuchyni. I jeho oděv byl stylový. Tak jako oděv ostatních. Na některé táborníky se po několika dnech jejich propocené prádlo přilepilo a už nešlo od těla odtrhnout a vyměnit za jiné, i kdyby chtěli. Nechtěli však, takže spokojenost byla na straně prádla i dětí. Ale přece jen se po tábořišti šířily i jiné zápachy. Z uklizených stanů některých teenagerů byly cítit voňavé parfémy a antiperspiranty. Kdo byste měli za to, že šlo výhradně o dívčí stany, divili byste se. O krásné dívky s dlouhými vlnitými vlasy, například u nádobí, nebyla nouze. Jen rozpoznat pohlaví byl jistý problém. Dětská práce byla povolena a zírání do mraků nebylo zakázáno. Opičí sameček miloval kromě banánů a hýkání i řízení auta.

7 Stavba týpí se neobešla bez zranění a padající tyče by pravděpodobně někoho ze stavitelů zabily, kdyby ho trefily do hlavy. Ale netrefily. Jen do zad a do boku. A tak jsme poznali, že na táboře nejsme jen my, viditelní, ale také i nějaké ty bytosti, kterým ten, kdo nás má rád, říká, co mají dělat. Nakonec jsme všichni pospolu sedli k ohništi, zazpívali jim chvály a bylo nám spolu s nimi krásně. PM

8 (NE)DOPORUČUJEME: Původně mě žena prosila, ať na toto místo dám upoutávku na D Souzu Život po smrti, ale protože o tuto knihu je v naší rodině rvačka a momentálně jí čte hledající bratranec Karel (65), tak si ji s dovolením nechám na příště, až ji budeme mít zase doma. Jako náhradu, a věřím, že plnohodnotnou, si dovolím doporučit knihu kazatele a autora, který je označován za C. S. Lewise 21. století, Timothyho Kellera: Marnotratný Bůh. Slyšel jsem na toto dílo pozitivní ohlasy a doporučovalo ho i rádio TWR neboli Rádio SEDM. Tak mám knížku objednanou a těším se, že mne nezklame. S Vámi se chci podělit o ANOTACI k této knize: Anotace Newyorský kazatel a spisovatel Timothy Keller využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Každá z nich působí jako brýle se specificky zabarvenými skly, skrze něž pozorujeme život, nebo jako paradigma, na jehož základě obecně formujeme svoje porozumění světu kolem nás. Každá z nich představuje metodu nalezení osobní důležitosti a ceny, metodu pojmenování nešvarů světa. Čtenáře možná překvapí, že každá z nich představuje popření samotné podstaty křesťanské víry. Na jediném Ježíšově podobenství Keller přesvědčivě vysvětluje, co je bez ohledu na příslušnost k té které církvi jádrem pravého křesťanství. Newyorský kazatel a spisovatel využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Po přečtení rád půjčím. Stejně tak mě napadlo, že mohu půjčit cokoliv z naší celkem rozsáhlé duchovní knihovny (seznam pro zájemce snad do Vánoc vyrobím). MS INFORMACE O SBORU: Adresa: Římská 43, Praha 2, Česká republika Telefon: Mail: Web: Správce sboru a kazatel: Pavel Mošner Místopředs. staršovstva: Samuel Marek Hospodář sboru: Šimon Petrus Číslo účtu: /0800, Česká spořitelna PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: Pavel Martin

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI TISK č. 18/10 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI A) Úvod 1. zasedání 33. synodu přijalo usnesení č. 50 tohoto znění: Synod

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více