Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompaktní jednotky. Strana 4 1"

Transkript

1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6 Popis funkce...7 Kótovaný výkres aerosmart s R (pravostranné provedení)...9 Kótovaný výkres aerosmart s L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart m Komponenty jednotky Popis funkce Kótovaný výkres aerosmart m R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart m L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart l Komponenty jednotky Popis funkce Kótovaný výkres aerosmart l R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart l L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart mono Komponenty jednotky Popis funkce Kótovaný výkres aerosmart mono R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart mono L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart xls Komponenty jednotky Popis funkce Směrnice pro dimenzování solankového okruhu Kótovaný výkres aerosmart xls R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart xls L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství aerosmart x² Komponenty jednotky Popis funkce Směrnice pro dimenzování solankového okruhu Kótovaný výkres aerosmart x² R (pravostranné provedení) Kótovaný výkres aerosmart x² L (levostranné provedení) Technické údaje Přípojky Informace pro objednání Příslušenství _02

2 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu Strana 4 2 Pokyny k instalaci a provozu Okolní podmínky Místo instalace V místě instalace nesmí kvůli vznikajícímu kondenzátu mrznout. Přípustná teplota prostředí v okolí ventilační jednotky je +5 C až +40 C. Maximální přípustná vlhkost vzduchu v interiéru je 70 %. Místo instalace by se mělo nacházet blízko tepelně izolovaného pláště budovy, aby byly úseky kanálu s velkými teplotními rozdíly oproti místnosti, kde bude instalována ventilační jednotka, co možná nejkratší. Izolace vzduchových potrubí Uvedení ventilační jednotky do provozu bez dokončené izolace vzduchových potrubí je zakázáno, protože vznikající vlhkost (kondenzát) může poškodit komponenty jednotky. Síla izolace se řídí projektem domovní techniky; izolace studených potrubí ve vnitřní části však musí mít tloušťku alespoň 50 mm a musí být difuzně těsná. Udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. Toho lze dosáhnout buď pomocí zemního výměníku tepla nebo pomocí jiného předehřevu vzduchu. Bližší informace najdete v případě zájmu v popisu jednotlivých jednotek a v kapitole Příslušenství. Filtrace jemných prachových částic v čerstvém vzduchu Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému (venkovní vzduch). Provoz ventilačního systému bez filtru jemných prachových částic se nedoporučuje. Vodovodní přípojky Připojovací práce smějí vykonávat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Při práci je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Kondenzátová přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou. Rozměry přípojky najdete v technických údajích jednotlivých typů jednotek. Přípojky studené a teplé vody musejí vyhovovat požadavkům normy DIN 1988 a místním předpisům. Ve směru do zásobníku je nutné instalovat bezpečnostní přetlakový ventil bez možnosti uzavření. Na výstupní straně bezpečnostního ventilu musí být alespoň jedna jmenovitá světlost větší než na vstupní straně. Standardní provozní tlak: 6 barů. Při vyšším tlaku na vstupu je nutné do potrubí studené vody namontovat redukční tlakový ventil. Elektrické přípojky Práce na elektrických přípojkách smějí vykonávat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Při práci je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy _01

3 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu Strana 4 3 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu K datové komunikaci mezi jednotkami, resp. mezi jednotkou a interiérovým ovládacím panelem je potřeba kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45. Zapojení (obsazení pinů) by mělo být stejné jako u sítí PC (viz směrnice EIA/TIA-568B nebo EIA/TIA-568A [Commercial Building Wiring Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA 568, Electronic Industries Association]).! Rozhraní nejsou standardními ethernetovými rozhraními (LAN), neboť slouží i jako přípojky napájecího napětí (24 V DC) interiérových ovládacích panelů. K jednotkám se nesmí připojovat počítač ani jiné síťové prvky! Kontrola kabeláže Za účelem eliminování chybného fungování, resp. závad zkontrolujte před uvedením do provozu všechny kabely, zda prochází správnými místy a jsou funkční! Pro otestování správného zapojení doporučujeme zkoušku dle normy DIN EN za použití vhodného zkušebního přístroje _01

4 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu Strana 4 4 Minimální volný prostor Před ventilační jednotkou je nutné zachovat minimální manipulační prostor o délce nejméně 800 mm, aby bylo možné v případě opravy vymontovat tepelné čerpadlo. Doporučujeme naprojektovat minimální vzdálenost mezi stěnou a ventilační jednotkou alespoň 60 mm, aby se zamezilo přenosu hluku hmotou konstrukce _01

5 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 5 aerosmart s _01

6 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 6 Komponenty jednotky Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, miniaturní tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody. Pouzdro Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem. Podstavné nohy Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity. Revize Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box. Ventilátory Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností. Zpětné získávání tepla Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku. Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem. Zásobník teplé užitkové vody Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kw. Vana na kondenzát Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou. Filtry Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole Příslušenství. Letní by-pass V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla _01

7 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 7 Popis funkce Přehled systému A...předehřev venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku tepla (volitelně s teplotním snímačem T_AUL) B...předehřev venkovního vzduchu pomocí solankového výměníku tepla (Sole-WT) C...předehřev venkovního vzduchu pomocí protimrazové ochrany (FSH), pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C) ABL...odpadní vzduch AUL...venkovní vzduch BRAND...kontakt požární signalizace CO2...snímač CO2 CPU...mikroprocesor EHZ...elektrická topná tyč EVU...kontakt vypínání dodavatelem elektrické energie aktivní EWT...zemní výměník tepla FOL...vypouštěný vzduch FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 LST3_EXT...vent. stupeň 3 s ext. spínačem PTC...PTC článek RBG...interiérový ovládací panel SOL...solankový okruh SOLE-WT...solankový výměník tepla T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu T_BW_EHZ...snímač teploty v zásobníku pro elektrickou topnou tyč T_BW_WP...snímač teploty v zásobníku pro tepelné čerpadlo T_RAUM...interiérový teplotní snímač T_SOLE...snímač teploty solanky UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solanky WRG...zpětné získávání tepla ZUL...čerstvý vzduch _01

8 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 8 Ventilační modul Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch. Přídavné funkce: kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic kontrola otáček a výpadku ventilátorů integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů) funkce Party vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat) Modul tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody - vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla. Přídavná funkce: blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie Elektrická topná tyč Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty. Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody. Přídavná funkce: cyklický ohřev užitkové vody na 60 C (168h) Předehřev venkovního vzduchu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C). Dohřev čerstvého vzduchu Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bez _01

9 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 9 pečném provedení. Řízení a kontrola Souhru všech komponent např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je efektivní odtávání, výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově. Kótovaný výkres aerosmart s R (pravostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 125) 2 Odpadní vzduch (Ø 125) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 125) 4 Čerstvý vzduch (Ø 125) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu 10 Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

10 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 10 Kótovaný výkres aerosmart s L (levostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 125) 2 Odpadní vzduch (Ø 125) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 125) 4 Čerstvý vzduch (Ø 125) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu 10 Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

11 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 11 Technické údaje Napájení ze sítě V AC / 50 Hz Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 1)...16 A Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 2)...13 A Jmenovité množství vzduchu m 3 /h Maximální množství vzduchu při 170 Pa externě m 3 /h Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně čerstvého vzduchu, za sucha...85 % Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně vypouštěného vzduchu, efektivně podle PHI...78 % Maximální příkon ventilátorů (celkem) W Elektrická účinnost celého zařízení (při teplotě venk. vzduchu [AUL] = +3 C)...4,5 Maximální příkon tepelného čerpadla (při tc = 50 C) W Jmenovité provozní podmínky tepelného čerpadla při teplotě venkovního vzduchu (AUL) +5 C, teplotě odpadního vzduchu (ABL) 21 C, rel. vlhkost 40 %: Příkon tepelného čerpadla W Tepelný výkon tepelného čerpadla W Topný faktor (COP)...3,4 Maximální provozní proud tepelného čerpadla...1,5 A Maximální náběhový proud...10 A Maximální příkon elektrické topné tyče W Akustický výkon při jmenovitém množství vzduchu a 100 Pa externě: Pouzdro...45 db(a) Hrdlo čerstvého vzduchu...37 db(a) Hrdlo odpadního vzduchu...48 db(a) Hmotnost kg Chladivo...R134a _01

12 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 12 Vzduchotechnické údaje Graf znázorňuje příkon ventilátorů včetně ztrát způsobených přeměnou energie v závislosti na externí ztrátě tlaku. A1...elektrická účinnost [Wh/m³] při 150 Pa A2...elektrická účinnost [Wh/m³] při 100 Pa B1...příkon [W] při 150 Pa B2...příkon [W] při 100 Pa V...objemový tok Údaje tepelného čerpadla V následujícím grafu je znázorněn tepelný výkon, odběr proudu a topný faktor tepelného čerpadla v závislosti na vstupujícím venkovním vzduchu (ze zemního výměníku tepla). Pro odpadní vzduch platí následující podmínky: 21 C / 40 % rel. vlhk. Charakteristiky křivek platí pro kondenzační teplotu 40 C, což je střední hodnota blízká praxi pro provozní stavy Ohřev užitkové vody (odpadní teplo kompresoru se využívá pro ohřev vzduchu v interiéru), Vytápění interiéru při současném ohřevu užitkové vody a Vytápění interiéru při ohřáté užitkové vodě _01

13 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 13 A...celkový tepelný výkon tepelného čerpadla pro vytápění interiéru a ohřev teplé užitkové vody [W] B...topný faktor tepelného čerpadla C...příkon kompresoru [W] T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky Celkový tepelný výkon a elektrická účinnost Následující graf znázorňuje celkový tepelný výkon. Tento výkon zahrnuje výkon rekuperativního zpětného získávání tepla, který klesá se stoupající teplotou venkovního vzduchu, a výkon tepelného čerpadla, který s rostoucí teplotou venkovního vzduchu stoupá. Dále je zde patrná celková elektrická účinnost, která vyplývá z celkového tepelného výkonu v poměru k celkovému proudu použitému pro tepelné čerpadlo, pomocné pohony a ventilátory. A...výkon zpětného získávání tepla [W] B...výkon tepelného čerpadla [W] C...elektrická účinnost T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky _01

14 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 14 Přípojky Veškeré přípojky smějí připojovat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Dbejte prosím rovněž pokynů uvedených v kapitole Pokyny k instalaci a provozu. Vzduchotechnické přípojky Vzduchotechnické přípojky (4 Ø 125) se nacházejí na boční straně jednotky. Připojovací hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. Potrubní přípojky lze snáze připojit, pokud se potřou kluzným prostředkem bez obsahu kyselin. Tlumiče hluku Doporučujeme namontovat na stranu čerstvého i odpadního vzduchu ventilační jednotky následující tlumiče hluku: Tlumiče hluku: primární tlumič hluku (hlavní potrubí): Quadrosilent DN 125, délka 500 tlumič hluku přenášeného potrubím (do každé větve): Quadrosilent DN 100, délka 500 Toto dimenzování platí při externích ztrátách tlaku 100 Pa. Při vyšších tlakových ztrátách je nutné výběr tlumičů hluku přizpůsobit. Bližší informace a objednací čísla najdete v kapitole Příslušenství. Přípojka studené / teplé vody Pro připojení studené a teplé vody je na modulu bojleru na levé a pravé straně k dispozici 3/4 přípojka s vnitřním závitem. Přípojka pro odvod kondenzátu Za účelem odvodu kondenzátu do kanalizačního systému je na dně jednotky umístěna 3 4 přípojka s vnějším závitem. Připojenou hadici lze do pouzdra jednotky zavést z obou stran. Přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou _01

15 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 15 Elektrické přípojky Připojovací kabely musejí být do jednotky zavedeny k tomu určeným otvorem ve vnitřním revizním krytu. Po připojení kabelů je nutné je pomocí kabelových spon připevnit k závěsům určeným k tomuto účelu. Elektrické přípojky musejí být provedeny následovně: 1) doplňkové, resp. volitelné vybavení * Viz odstavec Vypínání dodavatelem elektrické energie. ** Varianty zapojení viz Příslušenství topný článek PTC / protimrazová ochrana (FSH). *** Při použití solankového výměníku tepla (Sole-WT) nebo protimrazové ochrany (FSH) není potřeba. BRAND...kontakt požární signalizace (2 0,75²) CO2...snímač CO 2 (3 0,5²) EVU...vypínání dodavatelem elektrické energie zapnuté (2 0,75²) FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 (max. 2,5 A!) LST3_EXT...ventilační stupeň 3 s externím spínačem (2 0,75²) RBG...interiérový ovládací panel (kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45) T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu (2 0,5²) T_SOLE...snímač teploty solanky (2 0,5²) UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solankového okruhu (3 1,5²) Vypínání dodavatelem el. energie Za účelem samostatného vypínání tepelného čerpadla dodavatelem elektrické energie (podle nízkého a vysokého tarifu) je nutné instalovat oddělené síťové napájení pro motor kompresoru jednotky. Dále musí být prostřednictvím přídavného ovládacího vedení signalizováno, že došlo k vypnutí dodavatelem elektrické energie. Pokud není vypínání dodavatelem el. energie instalováno, může se jednotka připojit pomocí síťového vedení. Informace pro objednání aerosmart s R (pravostranné provedení) aerosmart s L (levostranné provedení) _01

16 Kompaktní jednotky aerosmart s Strana 4 16 Příslušenství Potřebné příslušenství Interiérový ovládací panel (RBG-TP) Jedna z komponent, které jsou zde na výběr, je bezpodmínečně nutná, pokud se nepoužije zemní výměník tepla: Protimrazová ochrana (FSH) Cirkulační čerpadlo solankového výměníku tepla pro venkovní použití (Sole-WT AUSSEN-UP) Solankový výměník tepla R Solankový výměník tepla L Volitelné příslušenství Snímač CO Teplotní snímač TF-K NTC Letní box (25/400) PTC článek Náhradní filtr FF G4 Další informace viz kapitola Příslušenství _01

17 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 17 aerosmart m _01

18 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 18 Komponenty jednotky Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody. Pouzdro Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem. Podstavné nohy Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity. Revize Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box. Ventilátory Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností. Zpětné získávání tepla Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku. Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem. Zásobník teplé užitkové vody Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kw. Vana na kondenzát Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou. Filtry Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole Příslušenství. Letní by-pass V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla _01

19 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 19 Popis funkce Přehled systému A...předehřev venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku tepla (volitelně s teplotním snímačem T_AUL) B...předehřev venkovního vzduchu pomocí solankového výměníku tepla (Sole-WT) C...předehřev venkovního vzduchu pomocí protimrazové ochrany (FSH), pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C) ABL...odpadní vzduch AUL...venkovní vzduch BRAND...kontakt požární signalizace CO2...snímač CO 2 CPU...mikroprocesor EHZ...elektrická topná tyč EVU...kontakt vypínání dodavatelem elektrické energie aktivní EWT...zemní výměník tepla FOL...vypouštěný vzduch FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 LST3_EXT...vent. stupeň 3 s ext. spínačem PTC...PTC článek RBG...interiérový ovládací panel SOL...solankový okruh SOLE-WT...solankový výměník tepla T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu T_BW_EHZ...snímač teploty v zásobníku pro elektrickou topnou tyč T_BW_WP...snímač teploty v zásobníku pro tepelné čerpadlo T_RAUM...interiérový teplotní snímač T_SOLE...snímač teploty solanky UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solanky WRG...zpětné získávání tepla ZUL...čerstvý vzduch _01

20 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 20 Ventilační modul Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO 2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch. Přídavné funkce: kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic kontrola otáček a výpadku ventilátorů integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů) funkce Party vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat) Modul tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody - vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla. Přídavná funkce: blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie Elektrická topná tyč Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty. Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody. Přídavná funkce: cyklický ohřev užitkové vody na 60 C (168h) Předehřev venkovního vzduchu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C). Dohřev čerstvého vzduchu Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bezpečném provedení _01

21 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 21 Řízení a kontrola Souhru všech komponent např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je efektivní odtávání, výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově. Kótovaný výkres aerosmart m R (pravostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

22 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 22 Kótovaný výkres aerosmart m L (levostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

23 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 23 Technické údaje Napájení ze sítě V AC / 50 Hz Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 1)...16 A Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 2)...13 A Jmenovité množství vzduchu m 3 /h Maximální množství vzduchu při 170 Pa externě m 3 /h Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně čerstvého vzduchu, za sucha...85 % Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně vypouštěného vzduchu, efektivně podle PHI...78 % Maximální příkon ventilátorů (celkem) W Elektrická účinnost celého zařízení (při teplotě venk. vzduchu [AUL] = +3 C) 4,5 Maximální příkon tepelného čerpadla (při tc = 50 C) W Jmenovité provozní podmínky tepelného čerpadla při teplotě venkovního vzduchu (AUL) +5 C, teplotě odpadního vzduchu (ABL) 21 C, rel. vlhkost 40 %: Příkon tepelného čerpadla W Tepelný výkon tepelného čerpadla W Topný faktor (COP)...3,5 Maximální provozní proud tepelného čerpadla...2,4 A Maximální náběhový proud...13 A Maximální příkon elektrické topné tyče W Akustický výkon při jmenovitém množství vzduchu a 100 Pa externě: Pouzdro...45 db(a) Hrdlo čerstvého vzduchu...48 db(a) Hrdlo odpadního vzduchu...48 db(a) Hmotnost...cca 255 kg Chladivo...R134a _01

24 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 24 Vzduchotechnické údaje Graf znázorňuje příkon a elektrickou účinnost (přerušovaná čára) ventilátorů včetně ztrát způsobených přeměnou energie v závislosti na externí ztrátě tlaku. A1...elektrická účinnost [Wh/m³] při 150 Pa A2...elektrická účinnost [Wh/m³] při 100 Pa B1...příkon [W] při 150 Pa B2...příkon [W] při 100 Pa V...objemový tok Údaje tepelného čerpadla V následujícím grafu je znázorněn tepelný výkon, odběr proudu a topný faktor tepelného čerpadla v závislosti na vstupujícím venkovním vzduchu (ze zemního výměníku tepla). Pro odpadní vzduch platí následující podmínky: 21 C / 40 % rel. vlhk. Charakteristiky křivek platí pro kondenzační teplotu 40 C, což je střední hodnota blízká praxi pro provozní stavy Ohřev užitkové vody (odpadní teplo kompresoru se využívá pro ohřev vzduchu v interiéru), Vytápění interiéru při současném ohřevu užitkové vody a Vytápění interiéru při ohřáté užitkové vodě _01

25 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 25 A...celkový tepelný výkon tepelného čerpadla pro vytápění interiéru a ohřev teplé užitkové vody [W] B...topný faktor tepelného čerpadla C...příkon kompresoru [W] T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky Celkový tepelný výkon a elektrická účinnost Následující graf znázorňuje celkový tepelný výkon. Tento výkon zahrnuje výkon rekuperativního zpětného získávání tepla, který klesá se stoupající teplotou venkovního vzduchu, a výkon tepelného čerpadla, který s rostoucí teplotou venkovního vzduchu stoupá. Dále je zde patrná celková elektrická účinnost, která vyplývá z celkového tepelného výkonu v poměru k celkovému proudu použitému pro tepelné čerpadlo, pomocné pohony a ventilátory. A...výkon zpětného získávání tepla [W] B...výkon tepelného čerpadla [W] C...elektrická účinnost T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky _01

26 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 26 Přípojky Veškeré přípojky smějí připojovat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Dbejte prosím rovněž pokynů uvedených v kapitole Pokyny k instalaci a provozu. Vzduchotechnické přípojky Vzduchotechnické přípojky (4 DN 160) se nacházejí na boční straně jednotky. Připojovací hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. Potrubní přípojky lze snáze připojit, pokud se potřou kluzným prostředkem bez obsahu kyselin. Tlumiče hluku Doporučujeme namontovat na stranu čerstvého i odpadního vzduchu ventilační jednotky následující tlumiče hluku: Tlumiče hluku: primární tlumič hluku (hlavní potrubí): Westersilent DN 160, délka 1000 tlumič hluku přenášeného potrubím (do každé větve): Quadrosilent DN 100, délka 500 Toto dimenzování platí při externích ztrátách tlaku 100 Pa. Při vyšších tlakových ztrátách je nutné výběr tlumičů hluku přizpůsobit. Bližší informace a objednací čísla najdete v kapitole Příslušenství. Přípojka studené / teplé vody Pro připojení studené a teplé vody je na modulu bojleru na levé a pravé straně k dispozici 3/4 přípojka s vnitřním závitem. Přípojka pro odvod kondenzátu Za účelem odvodu kondenzátu do kanalizačního systému je na dně jednotky umístěna 3 4 přípojka s vnějším závitem. Připojenou hadici lze do pouzdra jednotky zavést z obou stran. Přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou _01

27 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 27 Elektrické přípojky Připojovací kabely musejí být do jednotky zavedeny k tomu určeným otvorem ve vnitřním revizním krytu. Po připojení kabelů je nutné je pomocí kabelových spon připevnit k závěsům určeným k tomuto účelu. Elektrické přípojky musejí být provedeny následovně: * Viz odstavec Vypínání dodavatelem elektrické energie. ** Varianty zapojení viz Příslušenství topný článek PTC / protimrazová ochrana (FSH). *** Při použití solankového výměníku tepla (Sole-WT) nebo protimrazové ochrany (FSH) není potřeba. BRAND...kontakt požární signalizace (2 0,75²) CO2...snímač CO 2 (3 0,5²) EVU...vypínání dodavatelem elektrické energie zapnuté (2 0,75²) FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 (max. 2,5 A!) LST3_EXT...ventilační stupeň 3 s externím spínačem (2 0,75²) RBG...interiérový ovládací panel (kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45) T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu (2 0,5²) T_SOLE...snímač teploty solanky (2 0,5²) UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solankového okruhu (3 1,5²) Vypínání dodavatelem el. energie Za účelem samostatného vypínání tepelného čerpadla dodavatelem elektrické energie (podle nízkého a vysokého tarifu) je nutné instalovat oddělené síťové napájení pro motor kompresoru jednotky. Dále musí být prostřednictvím přídavného ovládacího vedení signalizováno, že došlo k vypnutí dodavatelem elektrické energie. Pokud není vypínání dodavatelem el. energie instalováno, může se jednotka připojit pomocí síťového vedení. Informace pro objednání aerosmart m R (pravostranné provedení) aerosmart m L (levostranné provedení) _01

28 Kompaktní jednotky aerosmart m Strana 4 28 Příslušenství Potřebné příslušenství Interiérový ovládací panel (RBG-TP) Jedna z komponent, které jsou zde na výběr, je bezpodmínečně nutná, pokud se nepoužije zemní výměník tepla: Protimrazová ochrana (FSH) Cirkulační čerpadlo solankového výměníku tepla pro venkovní použití (Sole-WT AUSSEN-UP) Solankový výměník tepla R Solankový výměník tepla L Volitelné příslušenství Snímač CO Teplotní snímač TF-K NTC Montážní konzola MK Letní box (25/505) PTC článek Náhradní filtr FF G4 Další informace viz kapitola Příslušenství _01

29 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 29 aerosmart l _01

30 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 30 Komponenty jednotky Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody. Pouzdro Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem. Podstavné nohy Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity. Revize Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box. Ventilátory Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností. Zpětné získávání tepla Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku. Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem. Zásobník teplé užitkové vody Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kw. Vana na kondenzát Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou. Filtry Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole Příslušenství. Letní by-pass V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla _01

31 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 31 Popis funkce Přehled systému A...předehřev venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku tepla (volitelně s teplotním snímačem T_AUL) B...předehřev venkovního vzduchu pomocí solankového výměníku tepla (Sole-WT) C...předehřev venkovního vzduchu pomocí protimrazové ochrany (FSH), pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C ABL...odpadní vzduch AUL...venkovní vzduch BRAND...kontakt požární signalizace CO2...snímač CO 2 CPU...mikroprocesor EHZ...elektrická topná tyč EVU...kontakt vypínání dodavatelem elektrické energie aktivní EWT...zemní výměník tepla FOL...vypouštěný vzduch FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 LST3_EXT...vent. stupeň 3 s ext. spínačem PTC...PTC článek RBG...interiérový ovládací panel SOL...solankový okruh SOLE-WT...solankový výměník tepla T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu T_BW_EHZ...snímač teploty v zásobníku pro elektrickou topnou tyč T_BW_WP...snímač teploty v zásobníku pro tepelné čerpadlo T_RAUM...interiérový teplotní snímač T_SOLE...snímač teploty solanky UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solanky WRG...zpětné získávání tepla ZUL...čerstvý vzduch _01

32 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 32 Ventilační modul Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO 2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch. Přídavné funkce: kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic kontrola otáček a výpadku ventilátorů integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů) funkce Party vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat) Modul tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody - vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla. Přídavná funkce: blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie Elektrická topná tyč Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty. Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody. Přídavná funkce: cyklický ohřev užitkové vody na 60 C (168h) Předehřev venkovního vzduchu Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 C). Dohřev čerstvého vzduchu Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bezpečném provedení _01

33 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 33 Řízení a kontrola Souhru všech komponent např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je efektivní odtávání, výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově. Kótovaný výkres aerosmart l R (pravostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

34 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 34 Kótovaný výkres aerosmart l L (levostranné provedení) Zobrazen je čelní náhled bez vnějšího revizního krytu ventilačního modulu. 1 Venkovní vzduch (Ø 160) 2 Odpadní vzduch (Ø 160) 3 Vypouštěný vzduch (Ø 160) 4 Čerstvý vzduch (Ø 160) 5 Řídicí jednotka 6 Filtr venkovního vzduchu 7 Filtr odpadního vzduchu 8 Kabelová průchodka 9 Odvod kondenzátu Modul tepelného čerpadla 11 Zásobník TUV 12 Studená voda, 3 4 vnitřní závit 13 Teplá voda, 3 4 vnitřní závit 14 Průchodka pro odvod kondenzátu _01

35 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 35 Technické údaje Napájení ze sítě V AC / 50 Hz Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 1)...16 A Doporučená vstupní ochrana (síťové vedení 2)...13 A Jmenovité množství vzduchu m 3 /h Maximální množství vzduchu při 170 Pa externě m 3 /h Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně čerstvého vzduchu, za sucha...85 % Tepelná účinnost ventilačního modulu na straně vypouštěného vzduchu, efektivně podle PHI...78 % Maximální příkon ventilátorů (celkem) W Elektrická účinnost celého zařízení (při teplotě venk. vzduchu [AUL] = +3 C) 4,7 Maximální příkon tepelného čerpadla (při tc = 50 C) W Jmenovité provozní podmínky tepelného čerpadla při teplotě venkovního vzduchu (AUL) +5 C, teplotě odpadního vzduchu (ABL) 21 C, rel. vlhkost 40 %: Příkon tepelného čerpadla W Tepelný výkon tepelného čerpadla W Topný faktor (COP)...3,55 Maximální provozní proud tepelného čerpadla...2,4 A Maximální náběhový proud...17 A Maximální příkon elektrické topné tyče W Akustický výkon při jmenovitém množství vzduchu a 100 Pa externě: Pouzdro...45 db(a) Hrdlo čerstvého vzduchu...48 db(a) Hrdlo odpadního vzduchu...48 db(a) Hmotnost kg Chladivo...R134a _01

36 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 36 Vzduchotechnické údaje Graf znázorňuje příkon a elektrickou účinnost (přerušovaná čára) ventilátorů včetně ztrát způsobených přeměnou energie v závislosti na externí ztrátě tlaku. A1...elektrická účinnost [Wh/m³] při 150 Pa A2...elektrická účinnost [Wh/m³] při 100 Pa B1...příkon [W] při 150 Pa B2...příkon [W] při 100 Pa V...objemový tok Údaje tepelného čerpadla V následujícím grafu je znázorněn tepelný výkon, odběr proudu a topný faktor tepelného čerpadla v závislosti na vstupujícím venkovním vzduchu (ze zemního výměníku tepla). Pro odpadní vzduch platí následující podmínky: 21 C / 40 % rel. vlhk. Charakteristiky křivek platí pro kondenzační teplotu 40 C, což je střední hodnota blízká praxi pro provozní stavy Ohřev užitkové vody (odpadní teplo kompresoru se využívá pro ohřev vzduchu v interiéru), Vytápění interiéru při současném ohřevu užitkové vody a Vytápění interiéru při ohřáté užitkové vodě _01

37 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 37 A...celkový tepelný výkon tepelného čerpadla pro vytápění interiéru a ohřev teplé užitkové vody [W] B...topný faktor tepelného čerpadla C...příkon kompresoru [W] T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky Celkový tepelný výkon a elektrická účinnost Následující graf znázorňuje celkový tepelný výkon. Tento výkon zahrnuje výkon rekuperativního zpětného získávání tepla, který klesá se stoupající teplotou venkovního vzduchu, a výkon tepelného čerpadla, který s rostoucí teplotou venkovního vzduchu stoupá. Dále je zde patrná celková elektrická účinnost, která vyplývá z celkového tepelného výkonu v poměru k celkovému proudu použitému pro tepelné čerpadlo, pomocné pohony a ventilátory. A...výkon zpětného získávání tepla [W] B...výkon tepelného čerpadla [W] C...elektrická účinnost T_AUL teplota venkovního vzduchu na vstupu do ventilační jednotky _01

38 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 38 Přípojky Veškeré přípojky smějí připojovat pouze odborní pracovníci s příslušným oprávněním. Dbejte prosím rovněž pokynů uvedených v kapitole Pokyny k instalaci a provozu. Vzduchotechnické přípojky Vzduchotechnické přípojky (4 DN 160) se nacházejí na boční straně jednotky. Připojovací hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. Potrubní přípojky lze snáze připojit, pokud se potřou kluzným prostředkem bez obsahu kyselin. Tlumiče hluku Doporučujeme namontovat na stranu čerstvého i odpadního vzduchu ventilační jednotky následující tlumiče hluku: Tlumiče hluku: primární tlumič hluku (hlavní potrubí): Westersilent DN 160, délka 1000 tlumič hluku přenášeného potrubím (do každé větve): Quadrosilent DN 100, délka 500 Toto dimenzování platí při externích ztrátách tlaku 100 Pa. Při vyšších tlakových ztrátách je nutné výběr tlumičů hluku přizpůsobit. Bližší informace a objednací čísla najdete v kapitole Příslušenství. Přípojka studené / teplé vody Pro připojení studené a teplé vody je na modulu bojleru na levé a pravé straně k dispozici 3/4 přípojka s vnitřním závitem. Přípojka pro odvod kondenzátu Za účelem odvodu kondenzátu do kanalizačního systému je na dně jednotky umístěna 3 4 přípojka s vnějším závitem. Připojenou hadici lze do pouzdra jednotky zavést z obou stran. Přípojka musí být provedena formou sifonu a před uvedením do provozu naplněna vodou _01

39 Kompaktní jednotky aerosmart l Strana 4 39 Elektrické přípojky Připojovací kabely musejí být do jednotky zavedeny k tomu určeným otvorem ve vnitřním revizním krytu. Po připojení kabelů je nutné je pomocí kabelových spon připevnit k závěsům určeným k tomuto účelu. Elektrické přípojky musejí být provedeny následovně: 1) doplňkové, resp. volitelné vybavení * Viz odstavec Vypínání dodavatelem elektrické energie. ** Varianty zapojení viz Příslušenství topný článek PTC / protimrazová ochrana (FSH). *** Při použití solankového výměníku tepla (Sole-WT) nebo protimrazové ochrany (FSH) není potřeba. BRAND...kontakt požární signalizace (2 0,75²) CO2...snímač CO 2 (3 0,5²) EVU...vypínání dodavatelem elektrické energie zapnuté (2 0,75²) FSH...protimrazová ochrana K-HST2...kontakt topný stupeň 2 (max. 2,5 A!) LST3_EXT...ventilační stupeň 3 s externím spínačem (2 0,75²) RBG...interiérový ovládací panel (kabel twisted pair KAT 5 s konektory RJ45) T_AUL...snímač teploty venkovního vzduchu (2 0,5²) T_SOLE...snímač teploty solanky (2 0,5²) UP-SOLE...cirkulační čerpadlo solankového okruhu (3 1,5²) Vypínání dodavatelem el. energie Za účelem samostatného vypínání tepelného čerpadla dodavatelem elektrické energie (podle nízkého a vysokého tarifu) je nutné instalovat oddělené síťové napájení pro motor kompresoru jednotky. Dále musí být prostřednictvím přídavného ovládacího vedení signalizováno, že došlo k vypnutí dodavatelem elektrické energie. Pokud není vypínání dodavatelem el. energie instalováno, může se jednotka připojit pomocí síťového vedení. Informace pro objednání aerosmart l R (pravostranné provedení) aerosmart l L (levostranné provedení) _01

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie VZDUCH VODA ZEMĚ VODA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRO OHŘEV VODY SOLÁRNÍ SYSTÉMY VYSOCE VÝKONNÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KOLEKTORY KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SOLÁRNÍ REGULACE SOLÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ (NE) /65 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ /66 2CESTNÁ KZETOVÁ /67 VYSOKOTLKÁ

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY?

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? VZDUCH A ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA S čerpadly Altherma se vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie, protože tepelná čerpadla vzduch-voda Altherma

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená Ekologický a ekonomický systém vytápění Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení W W Systém tepelného čerpadla Využití obnovitelné energie z okolního prostředí

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA. Vytápění Chlazení Teplá užitková voda

FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA. Vytápění Chlazení Teplá užitková voda Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA Vytápění Chlazení Teplá užitková voda VZDUCH A DAIKIN ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více