ZPRAVODAJ MěN v LTM ÚVODNÍ SLOVO. Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně ROČNÍK 7, ČÍSLO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MěN v LTM ÚVODNÍ SLOVO. Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně ROČNÍK 7, ČÍSLO 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, Vážení kolegové, za několik málo dnů vstoupíme do druhé poloviny roku Mnohé z vás již nyní může uchvátit cestovní horečka a ruch příprav na zasloužený odpočinek a relaxaci v různých koutech Česka i zahraničí. Přeji všem, jménem Správní rady, co nejlepší prožití dovolené a hlavně šťastný návrat domů. Pro mne osobně je tento čas také završením mého ročního působení v nemocnici. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat za vaši podporu. Obstáli jsme v náročném období loňské vyhlášky a navíc navzdory tomu úspěšně realizovali či zahájili realizaci mnoha projektů vedoucích k modernizaci nemocnice a zvýšení komfortu pacientů i zaměstnanců. Některé projekty časově přesahují až do roku 2015 a já stojím o to je společně s vámi úspěšně dokončit. Hovořím nejen o modernizaci centrálních operačních sálů a iktovém centru, ale také o připravovaném projektu rekonstrukce porodního sálu, kde bychom měli završit úsilí v přiblížení prostředí porodnice a další péče současnému modernímu trendu. Nemocnice je aktuálně ve vyrovnaném hospodaření. Věřím, že druhá polovina tohoto roku bude, s vaším přispěním, stejně dobrá, avšak v mnohém záleží také na kompenzaci zrušených regulačních poplatků a úspěšném vypořádání vyúčtování roku 2013, o jehož vývoji vás budu informovat. Jak jsem již zmínil, v rámci relativně klidného letního období nás čeká zahájení stavební části realizace projektu modernizace COS, která může přinést jistý diskomfort dotčeným oddělením. Dovoluji si vás všechny požádat o pochopení, vstřícný přístup a toleranci. Jistě máme společný cíl, a to kvalitní a přátelskou nemocnici. Děkuji a ještě jednou krásné léto. Ing. Radek Lončák, MBA, předseda správní rady a výkonný ředitel ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 ČERVEN 2014 DOTACE NÁM PŘINESLY UŽ PŘES 100 MILIÓNŮ Ve svých žádostech o dotace, a to na modernizaci iktového centra a modernizaci centrálních operačních sálů, uspěla v nedávné době Městská nemocnice v Litoměřicích. Spolu s realizací projektu zaměřeného na modernizaci RTG a ženského oddělení, který byl ukončen v roce 2010, lze tedy za celé programové období hovořit o třech úspěšných projektech, řešených s pomocí dotačních titulů EU, v celkovém objemu přes 100 miliónů investovaných prostředků. Přidělené dotace ovšem nejsou jedinou aktivitou nemocnice v oblasti dotací. Ta již v minulosti každoročně prověřovala co do vhodnosti několik desítek dotačních titulů u různých poskytovatelů. Ve většině případů nebyla nemocnice mezi tzv. oprávněnými žadateli, tedy těmi, pro které byl daný dotační program určen nebo byly podmínky dotace pro nemocnici neakceptovatelné, a to především z důvodu vysoké finanční spoluúčasti příjemce. Na začátku programového období naše nemocnice nejprve provedla průzkum dotačních titulů a vytipovala několik operačních programů, u kterých byla oprávněným žadatelem. Jako nejvhodnější byly vybrány Regionální operační program Severozápad (ROP), Operační program životního prostředí (OPŽP) a Integrovaný operační program (IOP). V průběhu aktuálního programového období bylo na ROP podáno 7 žádostí, z nichž 2 byly, resp. jsou realizovány, ve 3 případech projekty nebyly doporučeny k financování, ač žádosti splnily všechny podmínky přijatelnosti, a ve 2 případech tyto podmínky splněny nebyly a projekty byly z hodnotícího procesu vyřazeny. Na IOP byl podán jeden projekt na modernizaci přístrojového vybavení iktového centra se 100 % úspěšností žádosti, stejně tak na Státní fond životního prostředí (SFŽP). V případě SFŽP nám byla přiznána dotace na solární ohřev vody a na rekonstrukci výměníkové stanice. Tuto jsme však z důvodu vysoké spoluúčasti nemocnice, a z toho vyplývající dlouhodobé návratnosti investice, která by přesáhla životnost veškerého zařízení, byli nuceni nakonec odmítnout, doplnil informaci Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice. (nk) Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně Kladným výsledkem skončila návštěva auditora společnosti DNV, jejímž cílem bylo ověřit, zda certifikovaná část naší nemocnice splňuje všechny požadavky normy ISO Z auditu, který proběhl ve dnech 21. a 22. května 2014, vzešlo kromě zjištění shody s normou ISO 9001 i několik nálezů, které musíme co nejdříve odstranit. Nejzávažnějším z těchto nálezů byla skutečnost, že některá vozidla v areálu nemocnice opakovaně parkují na požárních nástupních plochách, čímž ohrožují životy a majetek, protože v případě požáru brání hasičům v rychlém zahájení jeho likvidace. I další nálezy se týkaly oblasti požární ochrany. Konkrétně šlo na několika pracovištích o zjištěný ztížený přístup k hasícím přístrojům, což by opět značně komplikovalo situaci v případě požáru, nebo o nedostatečně označené únikové cesty a nouzové východy na některých místech nemocnice. Další nálezy byly spíše drobného charakteru a většina byla okamžitě odstraněna. (Pokračování na stránce 2) Uvnitř tohoto vydání: Co nabízí dětské oddělení navíc Stěhování centrálních operačních sálů Moderní řešení bolestí zad Upozornění technika PO Stránka pro zaměstnance Naše povídka 7 Zábava 8

2 Strana 2 červen 2014 ZPRAVODAJ MĚN V LTM Díky včasnému vyšetření ledvin novorozenců můžeme předejít budoucím komplikacím PORODNÍ SÁL CHCEME PŘÍŠTÍ ROK OBLÉKNOUT DO MODERNÍHO KABÁTU Především na přání a požadavky rodiček chce reagovat litoměřická nemocnice dalším krokem ve svém rozvoji. Proto je zde připravována studie na modernizaci porodního sálu a přilehlých prostor. Nemocnice si je totiž vědoma toho, že současné prostory, které byly projektovány již v 80. letech 20. století, nejsou v souladu s moderními trendy v porodnictví. Dnes je ženami porod vnímán jako jedinečný a neopakovatelný zážitek a proto chce žena rodit v porodnici, ve které se bude cítit komfortně a která jí bude co nejvíce připomínat její domácí prostředí, nastínila hlavní důvod pro chystaný krok vrchní porodní asistentka gynekologicko porodnického oddělení Simona Filipová. Nejen standardní vyšetření, ale i výkony, které nejsou ve všech zdravotnických zařízeních v České republice zcela běžné, nabízí všem novorozeným miminkům dětské oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích. Jde především o vyšetření, která díky včasnému provedení mohou předejít značným komplikacím v budoucnu. Jedná se například o ultrazvukové vyšetření ledvin, které provádíme u všech novorozenců, což v mnoha nemocnicích není obvyklé. Při podezření na vrozenou vadu močových cest provádíme ve věku dítěte přibližně 6 týdnů kontrolní vyšetření v nefrologické poradně. Pokud se naše podezření potvrdí, je pacient odeslán na specializované pracoviště FN Motol k další diagnostice a léčbě, přiblížil jednu z nadstavbových služeb pro novorozence primář dětského oddělení Vladimír Bárta a dodal, že ročně se díky tomuto screeningu podaří zachytit významné vady močových cest u zhruba 20-ti dětí. Vyšetření ledvin u všech novorozenců ovšem není jedinou službou navíc, která je na novorozeneckém oddělení litoměřické nemocnice rodičům čerstvě narozených miminek nabízena. Dále provádíme u všech novorozenců ve spolupráci s ORL oddělením naší nemocnice vyšetření sluchových emisí. Jsme jedním z pouhé poloviny novorozeneckých oddělení v České republice, kde se toto vyšetření provádí, doplnil ještě primář Bárta. Rodičům je ze strany dětského oddělení nabízena i řada dalších služeb, jako je například zprostředkování zapůjčení přístroje na hlídání dechu u SVÍTIT ÚSPORNĚ BUDEME UŽ OD KONCE PRÁZDNIN Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a montáž nových LED svítidel ve vytipovaných prostorách nemocnice byla vypsána začátkem června Od instalace nových LED svítidel si vedení nemocnice slibuje úsporu elektrické energie. V rámci zakázky půjde o výměnu 128 ks stávajících dvoutrubicových svítidel o délce 120 cm za nová, a to v 1. NP pavilonu B a ve všech podlažích pavilonu F. Tato svítidla budou většinou umístěna na chodbách, schodištích a v čekárnách, tedy v místech, kde se trvale svítí. Místa byla vybrána i s ohledem na frekvenci pohybu osob. Dokončení prací se předpokládá do (nk) Plánované změny se nebudou týkat pouze samotného porodního sálu, ale měnit se bude koncepce celého pracoviště. Žena prožije porod v jedné místnosti, nebude se během porodu nikam přemísťovat, jako tomu bylo dosud, popsala Filipová a dodala, že v porodních pokojích nebude chybět odpočinkový prostor pro partnera, samozřejmostí bude samostatné sociální zařízení, box pro první ošetření dítěte a postýlka pro miminko. Tyto prostory musí rovněž splňovat požadavky pro použití přístrojové techniky používané během porodu, jako je například CTG monitor. Samozřejmě zde musí být k dispozici i stolek se všemi nástroji potřebnými k vedení porodu, zdůraznila ještě vrchní porodní asistentka. Ačkoli bude úprava porodního Ultrazvukové vyšetření ledvin se provádí u všech novorozenců. Na snímku MUDr. Ondřej Kubát. FOTO: N. Křečková novorozenců a kojenců nebo zapůjčení vah, obojí ve spolupráci se sdružením Sluníčko. (nk) Auditem jsme opět prošli úspěšně (Pokračování ze stránky 1) Certifikát shody s normou ISO 9001 naše nemocnice poprvé získala již v roce 2009 a od té doby musí každoročně absolvovat kromě interních také externí audity. Certifikát je nám udělen vždy na tři roky, poté je nutné ho při tzv. recertifikaci znovu obhájit, což nás čeká v příštím roce. Certifikovanými pracovišti jsou všechna oddělení ekonomického a provozního odboru, odbor Správní rady, lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, odběrová místnost a od loňského roku také centrální sterilizace. (nk) sálu a přilehlých prostor probíhat až v roce 2015, s přípravami započala nemocnice již letos. Máme jasnou představu o požadovaných úpravách, nyní se zpracovává architektonická studie. Do konce tohoto roku bychom chtěli zpracovat všechnu potřebnou projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení, přiblížil Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice a výkonný ředitel a dodal, že architektonická studie bude také řešit možnosti porodů v době realizace stavebních úprav. Připravovány jsou takové varianty, které by ve větší míře porody po tuto dobu neomezovaly. Rekonstrukce porodního sálu si vyžádá investici zhruba 6 miliónů korun bez DPH, které nemocnice pokryje zcela ze svých zdrojů. (nk)

3 Strana 3 červen 2014 Právě v těchto dnech probíhá v litoměřické nemocnici příprava na stěhování operačních sálů. K tomuto kroku nemocnice přistoupila v rámci projektu Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích, na který v letošním roce získala z Regionálního operačního programu Severozápad dotaci ve výši necelých 56 miliónů korun. V současnosti probíhají práce na operačních sálech v gynekologickém pavilonu tak, aby se tam mohla přesunout první část centrálních operačních sálů z chirurgického pavilonu. Rekonstrukce sálů bude probíhat ve dvou ** PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ** ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 PŘÍPRAVY NA STĚHOVÁNÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ ZAČALY, PACIENTŮ SE ÚPRAVY NEDOTKNOU O den otevřených dveří na dětském oddělení byl zájem Několik desítek zájemců využilo jedinečné příležitosti a přišlo si dne 29. dubna 2014 v rámci dne otevřených dveří prohlédnout dětské oddělení M ě s t s k é n e m o c n i c e Nová sanitka bude do konce září Do konce září 2014 by měl být dodán nový sanitní vůz, na který nám částkou jednoho miliónu korun přispěl zřizovatel, tj. Město Litoměřice. S dodavatelem, firmou Fosan s.r.o., která je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu, již byla podepsána smlouva o dodávce. Zbylou částku do cílové ceny nové sanity, tj. 200 tisíc korun, bude nemocnice hradit z vlastních zdrojů. (nk) v Litoměřicích. Den otevřených dveří dětského oddělení se konal u příležitosti 20 let pobytu ve stávajících prostorách, tedy v pavilonu B areálu nemocnice. (nk) ČÁSTKA NA WIFI BYLA NAVÝŠENA Celkem pět uchazečů se přihlásilo do veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování internetového připojení pro pacienty pomocí wifi technologie. Jedná se už o druhou vypsanou soutěž na tento projekt, protože do první se přihlásil pouze jeden uchazeč a navíc s cenou vyšší, než byl stanovený strop. Na základě této skutečnosti byly do druhé soutěže zmírněny podmínky pro dodavatele a cena navýšena z původní částky 1,2 miliónu korun na 1,6 miliónu korun, z čehož 1,5 miliónu bude dotace zřizovatele a zbylých 100 tisíc korun doplatí nemocnice z vlastního rozpočtu. (nk) etapách, a to vždy na uvolněné polovině sálů. Pacientů se rekonstrukce centrálních operačních sálů nijak zásadně nedotkne, operativu nebude nutné omezovat, seznámil s aktuálním stavem Leoš Vysoudil, člen Správní rady nemocnice a ředitel pro zdravotní péči. (nk) HORY V HALE SE VYSTŘÍDAJÍ S DALŠÍMI HORAMI Už jen do 25. června 2014 potrvá ve fotogalerii v hale Městské nemocnice v Litoměřicích výstava černobílých fotografií Beskyd, které byly nafocené v 60. a 70. letech minulého století. Tyto zde vystavuje Herbert Thiel, známý severomoravský fotograf, který od začátku roku 2013 žije v Litoměřicích. Výstavu Herberta Thiela poté vystřídá dílo z ateliéru Jiřího Kejdany, předsedy Fotoklubu ve Štětí. Ten zde vystaví fotografie pořízené v Dolomitech. Výstava Jiřího Kejdany bude v hale nemocnice k vidění do konce srpna (nk) Přispěli jsme k bezpečnosti malých školáků Městská nemocnice v Litoměřicích se i letos zapojila do akce zaměřené na bezpečnost dětí. Šlo o projekt s názvem Dětský den bez úrazu. Spolupráce nemocnice na projektu trvá již několik let. Litoměřická nemocnice opět poskytla pro tento projekt sanitu s řidičem, který seznamoval v úterý dne 29. dubna 2014 celé dopoledne děti s prací dopravní zdravotní služby (DZS) a s možnostmi, které moderní vybavení sanitky nabízí. Dětem se tentokrát věnoval řidič DZS Miroslav Borovička. (nk) Vážení čtenáři, využijte možnosti a zeptejte se naším prostřednictvím vedení nemocnice na to, co Vás zajímá, a to v rámci rubriky PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY. Své dotazy můžete (i anonymně) vhodit do kontaktních schránek umístěných u podatelny ve vstupní hale, u nástěnky odborů na chodbě ředitelství a u centrálního příjmu. Za redakční radu odpovědná redaktorka Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D. 1. Proč stravování v nemocnici (stále se opakující výběr mezi vepřovým a vepřovým nebo sladkým pokrmem) nerespektuje zásady zdravé výživy? Proč pro zaměstnance není možný (jako dříve) výběr mezi klasickým a racionálním jídelníčkem? Zeleninová jídla se přece dají také pořídit velice levně. Tento dotaz se od poloviny roku 2011, kdy byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce stravovacího provozu, pravidelně opakuje. K omezení počtu nabízených jídel došlo z kapacitních důvodů, což postihlo i nabídku vegetariánských jídel. V tuto chvíli je toto omezení tím hlavním důvodem. Na rekonstrukci stravovacího provozu byla v roce 2013 podána žádost o dotaci z ROP Severozápad, která by průběh rekonstrukce výrazně zkrátila. S touto žádostí jsme však, z námi neovlivnitelných důvodů, neuspěli. Rekonstrukce probíhá tedy postupně z vlastních investiční prostředků nemocnice a po jejím dokončení bude varianta přípravy vegetariánských jídel pro zaměstnance opět předmětem konkrétních kalkulací a jednání. Na dotaz odpověděl předseda Správní rady nemocnice Ing. Radek Lončák, MBA

4 Strana 4 červen 2014 ZPRAVODAJ MĚN V LTM ** PŘEDSTAVUJEME NA ŠI PRÁCI ** Litoměřická nemocnice nabízí moderní řešení problémů s bolestmi zad Těžko se mezi námi najde člověk, který nikdy neměl bolesti páteře. Městská nemocnice v Litoměřicích nabízí již více než tři roky moderní léčbu těchto obtíží, a to pomocí ozónu. Na podrobnosti k této metodě, která od roku 2010 pomohla již více než osmi stům pacientů, jsme se zeptali MUDr. Ivo Trtka, lékaře oddělení radiologie a zobrazovacích metod, který se léčbě bolestí páteře pomocí ozónu dlouhodobě věnuje. NK: Pro jaké pacienty nebo skupiny pacientů je tato metoda především vhodná? IT: V našem případě se jedná o pacienty s bolestivým onemocněním páteře, u nichž se bolest šíří podél hlavních nervů od páteře do končetin. Těmto obtížím se říká kořenové syndromy a jejich projevy se liší podle toho, který z nervových kořenů je postižený. A nezřídka nastávají situace, kdy je kořenů postižených více najednou. Typicky se jedná o bolesti šířící se ze zad přes hýždě nebo přes tříslo do jedné nebo do obou dolních končetin nebo přes rameno do horní končetiny. Kromě bolestí se může jednat také o pocity brnění, chladu, necitlivost a v pokročilejším stadiu i o poruchy hybnosti určité svalové skupiny na končetině, např. neschopnost zvedat nohu při chůzi do schodů, zakopávání o špičku nohy při chůzi apod. NK: Co tyto bolesti způsobuje? IT: Nejčastěji způsobuje tyto potíže poškození meziobratlových plotének, tedy jakýchsi tlumičů umístěných mezi jednotlivými obratli. Další příčinou mohou být ještě malé kostěné výrůstky na páteři, jež zužují prostory, kudy nervy vycházejí z páteře ven. A další nemalou skupinu tvoří pacienti, u nichž jsou stejné potíže způsobeny jizvami v okolí páteře po operacích. Našimi klienty jsou ale i lidé, kteří nemají typické kořenové šíření obtíží, ale převládá u nich bolest v bederní oblasti. Zde jsou příčiny bolestí rozmanité, obecně ale můžeme říci, že se jedná o projevy degenerativních změn, tedy o projevy stárnutí a dlouhodobého přetížení. NK: Jaká je historie používání ozónu v litoměřické nemocnici? IT: Počátek ošetřování uvedených skupin klientů sahá v litoměřické nemocnici do roku Tehdy zde lékaři začali provádět cílené, hluboké obstřiky bolestivých nervů směsí léků, kdy se léčivá směs aplikuje dlouhou, tenkou jehlou, zavedenou až k nemocnému nervu, který je před tím zaměřen pomocí CT vyšetření. Ale možnost provádět tyto obstřiky ozónem nabízíme až od roku Ozón se aplikuje na pohyblivém stole CT přístroje. Na snímku je lékař litoměřické nemocnice MUDr. Ivo Trtek.. FOTO: N. Křečková NK: Jaká je výhoda aplikace ozónu oproti směsi léků? IT: Výhodou je, že ozón je v léčebných koncentracích vůči lidskému tělu daleko šetrnější, než jakékoliv léky a nemá žádné vedlejší účinky. Zatímco výkon při použití anestetika provádíme za krátkodobé 1-2 denní hospitalizace, při užití ozónu pacient přichází na zákrok z domova a ihned po zákroku zase odchází domů. Další výhodou je, že jelikož se jedná o plyn, tak ho lze snadno podávat tenčí jehlou. A nakonec největší výhoda ozónu jehlou zavedenou přímo do meziobratlové ploténky můžeme ovlivnit vlastní výhřez ploténky a tím se zlepšuje dlouhodobý účinek léčby. Pochody nastartované ozónem ploténku vysuší, čímž se zmenší její objem a výhřez buď zmizí úplně, nebo se zmenší. Nelze opomenout ani skutečnost, že z výsledků sledování našeho vlastního souboru pacientů, které provádíme od počátků zavedení této léčebné metody v naší nemocnici, vyplývá, že ozón z dlouhodobého hlediska dosahuje lepších výsledků v léčbě. Po půl roce od aplikace ozónu udává zlepšení obtíží proti počátečnímu stavu téměř 70% pacientů, kdežto při užití léků jen 40%. O oblibě ozónu svědčí i prudký nárůst počtu pacientů po jeho zavedení. Od roku 2010 máme v souboru přes 800 pacientů ošetřených ozónem, zatímco pacientů ošetřených kombinací léků je od roku NK: Musí pacient před výkonem absolvovat nějaké speciální vyšetření? IT: Pacienti se k nám na ošetření dostávají typicky po neurologickém vyšetření a na základě dříve provedených diagnostických vyšetření, jako je CT nebo magnetická rezonance. NK: Jak samotná aplikace ozónu do páteře probíhá? IT: Při výkonu leží pacient na břiše na pohyblivém stole CT přístroje. Pomocí něj totiž nejprve zaměříme cílová místa pro zavedení jehel a v průběhu operace jím kontrolujeme polohu jehel Jehly pro aplikaci ozónu jsou tenčí, než jehly pro použití anestetika. FOTO: N. Křečková a nakonec i distribuci ozónu ve tkáních. NK: Je třeba, aby si pacient za tento výkon připlácel? IT: Jedná se o výkon, který není zcela hrazený ze zdravotního pojištění, ale pacient si musí část uhradit. Podle platného aktuálního ceníku platí v litoměřické nemocnici pacient za aplikaci ozónu 500,- Kč. Na jiných pracovištích v České republice dosahují poplatky za aplikaci ozónu i několika tisíc korun. NK: Děkuji za rozhovor.

5 Strana 5 červen 2014 ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 ** UPOZORNĚNÍ TECHN IKA POŽÁRNÍ OCHRANY ** PARKOVÁNÍM SVÉHO VOZIDLA NA POŽÁRNÍ NÁSTUPNĚ PLOŠE PORUŠUJETE ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Hasiči jsou tady pro záchranu našich životů a majetku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a je jedno, jestli je svátek nebo pracovní den. Pokud v případě požáru potřebujeme jejich pomoc, přijedou co nejrychleji, aby zahájili likvidaci požáru a záchranu požárem ohrožených osob. Ano, přijedou a zasáhnou co nejrychleji, ale pouze za předpokladu, že jim to umožníme a také jim umožníme využít zákonem vyčleněné plochy tzv. požární nástupní plochy pro odstavení hasicí techniky a výškové techniky pro záchranu osob. Obrovský problém totiž pro zasahující hasiče představují právě neukáznění řidiči, kteří nerespektují zákaz parkování na výše uvedených nástupních plochách. Protože čím dříve se hasiči k požárem ohroženému objektu dostanou a zahájí záchranné a likvidační práce, tím dříve se podaří požár dostat pod kontrolu a zlikvidovat ho. Plánek umístění požárních nástupních ploch v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích. Červeně jsou vyznačeny nástupní plochy a zeleně příjezdové komunikace k nim. V plánku jsou zaznamenány i hydranty. Na všech barevně vyznačených plochách je zákaz parkování vozidel. Požární nástupní plochy slouží k umístění techniky, např. pro výškovou evakuaci osob. Foto je z námětového cvičení hasičů z roku FOTO: N. Křečková Co je nástupní plocha a jak se pozná? Nástupní plocha slouží pro odstavení požární techniky (tj. požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy. Plocha musí navazovat na přístupové komunikace a musí být odvodněna a zpevněna a trvale volná. V žádném případě nesmí být použita na odstavení a parkování vozidel. Nástupní plocha musí být označena tabulkou. Také v naší nemocnici máme ve venkovním areálu označené požární nástupní plochy. Také v naší nemocnici někteří řidiči porušují zákaz parkování na těchto plochách. I přesto, že se snažíme zlepšit informovanost všech osob, které s naším vědomím vjíždějí do areálu MěN, problém s nedodržováním zákazu parkování na nástupních plochách přetrvává, a to především u pavilonu G chirurgie. Co je nutné udělat? Aby se k nám hasiči mohli dostat včas, dodržujte následující pokyny: neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vstupem do objektů a před nebo nad venkovními hydranty, při parkování na příjezdových komunikacích k objektům parkujte vždy tak, aby vedle vás zůstal pruh široký minimálně 3 metry, parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křížení komunikací, zatáček a zúžení komunikací, tak aby záchranářské vozidlo mohlo projet. Co vám hrozí? Při nedodržení výše uvedených zásad se dopouštíte přestupku tím, že jste nedodrželi povinnosti, které stanovuje zákon o požární ochraně. Fyzické osobě, která znemožní nebo omezí použití požární nástupní plochy, může být uložena pokuta až do výše ,- Kč. Zbývá si jen přát, abychom se všichni ve výše uvedené záležitosti chovali zodpovědně a abychom dál neparkovali na místech, kde je to s ohledem na požární ochranu zakázané. Děkujeme, že dodržením výše uvedených zásad pomůžete při cestě za záchranou života a majetku. Blanka Škvorová technik BOZP a PO

6 Strana 6 červen 2014 ZPRAVODAJ MĚN V LTM ** ZADÁNO PRO ZAMĚS TNANCE NEMOCNICE ** BYLA PODEPSÁNA NOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Nová kolektivní smlouva byla s účinností od 1. dubna 2014 podepsána mezi vedením Městské nemocnice v Litoměřicích a Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při Městské nemocnici v Litoměřicích. Nahradila tak starou kolektivní smlouvu, jejíž platnost vypršela 31. března Kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru v Městské nemocnici v Litoměřicích, a to bez ohledu na to, zda jsou členy odborové organizace či nikoli. Nevztahuje se však na pracovníky, kteří vykonávají práce mimo pracovní poměr (např. na základě dohod). Nová kolektivní smlouva zajišťuje zaměstnancům nemocnice všechny benefity, jako smlouva původní. Nemění se výše příplatků (např. za vedení nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí), podmínky přidělení příspěvků či odměn z FKSP, ani cena obědů v závodní jídelně. Novinkou oproti původní kolektivní smlouvě je garance vitamínů pro zaměstnance zakotvením částky Kč přímo do rozpočtu FKSP. Účinnost stávající kolektivní smlouvy je do 31. března Kolektivní smlouva vč. všech příloh je všem zaměstnancům nemocnice k dispozici na nemocničním intranetu, příp. u nadřízeného. (nk) Další benefit pro zaměstnance - slevy na zájezdy s ČEDOKem Uzavřením smlouvy o spolupráci Městské nemocnice v Litoměřicích se společností Čedok a.s. získávají zaměstnanci nemocnice díky svému pracovnímu poměru od 20. května 2014 možnost čerpat slevy na tuzemské i zahraniční zájezdy z katalogů Čedoku. Tyto slevy se vztahují i na doprovodné osoby cestující se zaměstnancem. Slevy z cen katalogových zájezdů Čedoku jsou v této výši: 12 % ze základní ceny katalogových pobytových zájezdů letadlem z katalogů Čedok léto 2014 (s několika výjimkami) 5 % ze základní ceny ostatních zahraničních a tuzemských katalogových zájezdů vyjma pobytů s označením délka pobytu na přání zákazníka. Slevy z nabídek v poslední minutě jsou poskytovány zaměstnancům partnera a doprovodným osobám ve výši 300 Kč na osobu k a u t o b u s o v ý m a 500 Kč na osobu k leteckým zájezdům. Slevy lze uplatnit u nově zakoupených zájezdů, tj. při skládání první zálohy v celé síti vlastních cestovních kanceláří Čedoku, a to po předložení zaměstnaneckého průkazu nebo jiného potvrzení sloužícího jako doklad o zaměstnaneckém poměru. Slevy jsou poskytovány pouze ze základní ceny zájezdů z katalogu, nevztahují se na příplatky a doplatky. Slevy nelze kombinovat s jinými slevami. Aktuální nabídku zájezdů Čedoku najdou zaměstnanci nemocnice na nemocničním intranetu ve složce Informace pro zaměstnance a na (nk) Proběhlo další setkání zaměstnanců s vedením Dne 15. května 2014 v odpoledních hodinách se v jídelně zaměstnanců uskutečnilo již tradiční setkání vedení nemocnice se zaměstnanci a odbory, které uspořádala odborová organizace. Jde o setkání, které je zakotveno v kapitole VII. Kolektivní smlouvy. Tohoto setkání se zúčastnila celá Správní rada, členové výboru základní odborové organizace a zhruba čtyři desítky zaměstnanců nemocnice. Společné setkání zahájil přivítáním přítomných předseda odborářů Martin Bukvář, který poté předal slovo členům Správní rady. Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady a výkonný ředitel, nejprve poděkoval za úsilí vedoucí ke kladnému výsledku hospodaření v roce Poté poinformoval o aktuálním stavu některých řešených projektů a představil vize rozvoje nemocnice do dalších období. Ing. Vladimír Kestřánek, člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz seznámil s aktuálním výsledkem hospodaření nemocnice a informoval o dalších otázkách z ekonomické oblasti, jako je například problematika mezd, nákladů a výnosů. MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči, připojil rovněž poděkování za společné úsilí všech zaměstnanců nemocnice o kladný výsledek loňského hospodaření, ale také za to, že zdravotní péče je poskytována na vysoké úrovni a zdůraznil důležitost lidského potenciálu v procesu poskytování zdravotní péče. Závěrečná část společného setkání byla ve znamení odpovědí na písemné dotazy zaměstnanců a krátké diskuse. (nk) DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MÁ BÝT PODĚKOVÁNÍM ZAMĚSTNANCŮM ZA DOSAVADNÍ PRÁCI Na divadelní představení SOUSEDKA jsou Správní radou a zřizovatelem, tj. Městem Litoměřice, zváni všichni zaměstnanci litoměřické nemocnice. Toto představení, jehož účelem je poděkovat zaměstnancům za jejich dosavadní práci pro nemocnici, se uskuteční v pondělí dne 8. září 2014 od hodin ve velkém sále Domu kultury v Litoměřicích. Vstupenky, které jsou pro zaměstnance nemocnice a jeden jejich doprovod zdarma, je možné vyzvedávat vždy od pondělí do čtvrtka od 8.00 do hodin v kanceláři odborů. Počet vstupenek je omezen kapacitou velkého sálu litoměřického Domu kultury. Hra Sousedka je komediií o dvou osamělých lidech, kteří se setkají uprostřed horkého léta, kdy se jediným rozptýlením zdá být návštěva kina nebo sebevražda. Osud jim nabídne život ve dvojici, ale oba mají své zavedené zvyky Hrají: Lukáš Vaculík, Hana Seidlová, Jana Galinová, Jaroslav Drobný/Lukáš Masár a Lenka Lavičková. (nk)

7 Strana 7 červen 2014 ** NAŠE POVÍDKA ** KRISTOVA LÉTA, ANEB ŽIVOT JEDNÉ LÉKAŘKY PO TŘICÍTCE Od promoce pracuji na chirurgii v naší okresní nemocnici. Promocí také skončil můj dlouholetý poměr s mamánkem, který špatně snášel moje služby a chronickou únavu. Pod vlivem seriálu Ordinace v růžové zahradě rázně ukončil náš vztah zprávou prostřednictvím mobilu - všichni prý spolu o službách spíme jako zvířata, proto považuje za nemorální, aby měl zdravotnici jako životní partnerku, vypadám prý pořád, jako kdybych prosouložila celou noc Už jsem završila Kristova léta. Moje milované tety stále projevují svůj zájem trapnými dotazy, kdy už se vdám a budu mít děti, a nešetří radami a tipy v okolí. Rodiče totiž zemřeli nedávno při autonehodě. Zdědila jsem po nich rozpadající se rodinný domek, účet za škody vzniklé havárií na železničním přejezdu a nakonec mi přišlo vyúčtování za dvojnásobný pohřeb. Dům vyžaduje dokončení oprav na zimu, zahrada ošetření. Vím tedy, jak strávím letošní dovolenou - na Maltě (u míchačky) nebo na Zlatých pískách (toho písku, co se musí proházet sítem!) s výhledem na pláž u Labe. Moje volně disponibilní konto šlo do mínusu. Co s tím? Základem existence je kvalitní jídlo, jak říkala moje babička. Musím se stát v tomto ohledu soběstačnou. Jsem ze selského rodu, k domácím zvířatům a půdě mám hodně blízko, něco mě snad naučil tatínek. Rozhodla jsem se pro malá nenáročná Obálka knihy Základy hipoterapie autorů Hany Hermannové, Daniely Münichové a Zorana Nerandžiče, Profi Press, 2014 vietnamská prasátka a včely. Jako správná venkovská hospodyně mám čistokrevného voříška, který mi štěkotem hlídá domek, dvě kočičky, co mě mazlí a chrání před myšovitými tvory. A každý den musím plivnout do dlaní, pokosit trávu, pečovat o včely, připravit krmení pro čuníky a večer je schovat do chlívku a bůhví co všechno dalšího. ** ZAUJALO NÁS ** Není zcela běžné vydat knihu. Primáři rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice MUDr. Zoranu Nerandžičovi se to však podařilo již podruhé. Po úspěšné knize Animoterapie aneb jak nás z v í ř a t a l é č í (Albatros, 2006) ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 Jednoho dne čuníci od základu změnili můj život. Při přenášení prasátek do chlívku se mi jedno vysmeklo a hnalo se k sousední zahradě. Já za ním. Myslela jsem si, že stačím zabránit tomu, aby uteklo k sousedům a nadělalo škodu. Jenže člověk míní, život mění. Vrhla jsem se směrem ke svému miláčkovi, ten mi s kvikotem uhnul a já prolétla jak dělová koule plotem, kde jsem díky své hybné síle a selské postavě udělala škodu asi za dva tisíce korun. Čuník prchal novou únikovou cestou, kterou jsem mu otevřela. Obličej zmazaný blátem a dlaně od trávy, s koleny odřenými jak malá holka. S klením jsem vyběhla honit živou konzervu, která mi unikala brankou mých sousedů na ulici, kde právě vedl z pastvy své koně Tomáš, můj spolužák ze základky. Koně se splašili a rozprchli se. Tomáš, mrštný drobeček, se vrhl za čuníkem a snažil se mi pomoci. K tomu všemu druhé prasátko vyděšeně kvičelo v chlívku. K našemu překvapení uprchlík zamířil zpátky do mého dvorku. Společný skok s Tomášem, jehož snahou bylo zadržet uprchlíka, se vydařil jen z části. Zrezivělá branka nevydržela a vyvrátila se z pantů. Hlavou mi blesklo škoda za deset tisíc, ještě že mám kontokorent. Čuník vyslyšel hlas své krve a běžel směrem ke chlívku. S Tomášem jsme ho nakonec chytli, oba hlavy u sebe, vymáchaní ve smradlavém prasečím hnoji. Chechtali jsme se jak dva blázni. Podala jsem Tomovi ruku, chytla jsem ho kolem krku a dala mu ušpiněnou pusu na čelo. Tomáš je drobný, sportovně stavěný, asi o deset centimetrů menší než moje sošná maličkost. Celá vesnice se dobře bavila. Vtáhla jsem Toma do domku, kde se pořádně osprchoval, a půjčila mu oblek po tatínkovi. Pravda, byl mu trochu volnější. Pak jsem pomohla Tomovi zahnat splašené koně do stáje. Tomáš byl studovaný hnojař, chovatel koní, rozvedený, s alimenty a dluhem za koně. Já sošná zdravotnice, on vrabčák. K překvapení tet a celé vesnice jsme se dali dohromady. Tety mě odrazovaly od neperspektivního, bláznivého a navíc zakrnělého chlapa s alimenty. Tomáš ale toleroval moji práci a věčnou únavu po službách, pomohl mi spravit plot a dům. I já jsem mu pomáhala, kde se dalo. Ted už mi práce nejde od ruky tak dobře, jako dřív, za dva měsíce se nám narodí náš první potomek. A já jsem se svým milovaným vrabčákem nejšťastnější ženská pod sluncem. Autorem povídky je MUDr. Zoran Nerandžič. vydal jako spoluautor v dubnu 2014 knihu Základy hipoterapie (vydal Profi Press). Kniha Základy hipoterapie vznikala z mnohaletých zkušeností praktiků. Cílem bylo podat informaci o terapeutickém využití koní v rehabilitaci (habilitaci). Na rozdíl od lidí koně instinktivně zohledňují handicap a funkční kapacitu nemocného člověka. Proto je také terapie prostřednictvím koní takovým Rolls Roycem mezi rehabilitačními metodami. Je nákladná, náročná, ale v rukou zkušeného a vzdělaného terapeuta také nejúčinnější. Stejně jako všechny ostatní metody však není všespasitelná. Terapeutické využití zvířat v rehabilitačním (habilitačním) procesu nám dává šanci, jak pochopit sami sebe a své klienty v duchovním i fyzickém kontextu, přibližuje MUDr. Nerandžič dílo, na jehož vzniku se významnou měrou podílel. (nk)

Investice NsP Česká Lípa celkem.

Investice NsP Česká Lípa celkem. Investice NsP Česká Lípa celkem. Název akce Investice Liberecký kraj v letech 2008 až 2015 Částka 169.179.450 Kč Investice Liberecký kraj v roce 2016 33.030.000 Kč Záměr investic Liberecký kraj 2017 až

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizační struktura garantů předrigorózních stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava: Prof. MUDr. J. Štěrba, Ph.D. proděkan pro výuku v klinických oborech

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ:

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ: V Y H L Á Š K A Starosta města Litoměřic svolává mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které se koná dne 26.11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 7 2 0 0 6 9 IČZ smluvního ZZ 4 1 2 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 K 4 1 A 0 2 9 Název IČO MUDr. Vladimír Václavů PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. Pojištění pro každého jehož práce je tvořena převážně na kolech. Riziko výpadku příjmů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

infrastrukturu ZHMP, ze dne

infrastrukturu ZHMP, ze dne Zápis a usnesení z 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP, ze dne 22.01.2013 Zasedání: 01/2013 Dne: 22. ledna 2013 Počátek jednání - konec jednání: 14:00-14:45 Místo: Prostřední salonek primátora,

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková/544 528 642 Brno, 22.12.2011

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková/544 528 642 Brno, 22.12.2011 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková/544 528 642 Brno, 22.12.2011 Věc: Výzva k podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod označením V 000096 Zateplení

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno

Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Digitus Mise, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Digitus Mise, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Digitus Mise, o.p.s. Poskytovatel sociálních služeb Pod Dražovkou 1142 268 01 Hořovice mail: digitus@osdigitus.cz web: osdigitus.cz tel: 311 517 265, mobil: 603 252 198 1 Vážení, do

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Aktuální zprávy a praktické informace pro strávníky:

Aktuální zprávy a praktické informace pro strávníky: Aktuální zprávy a praktické informace pro strávníky: ZPRÁVY: - UPOZORNĚNÍ: MNOZÍ STRÁVNÍCI SI DOPOSUD NEODHLÁSILI SVÉ OBJEDNÁVKY NA 1.2.2013, KDY JSOU OBĚ JÍDELNY UZAVŘENY Z DŮVODU ŠKOLNÍHO VOLNA. JE NUTNÉ

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS. Datum konání: , 13:00 ÚMČ Praha 10, 1. patro - Zasedací sál

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS. Datum konání: , 13:00 ÚMČ Praha 10, 1. patro - Zasedací sál Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 1. 2. 2016, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro - Zasedací sál Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 0 1 8 3 0 2 4 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 2 9 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 E 6 2 A 0 5 6 Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 8 8 6 2 0 7 IČZ smluvního ZZ 8 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

WORLD BUILD INDIA MUMBAI, Indie Stavební veletrh

WORLD BUILD INDIA MUMBAI, Indie Stavební veletrh MUMBAI, Indie Stavební veletrh WorldBuild India je premiérovou přehlídkou pořádanou společnostmi ITE a ABEC Exhibitions. Účelem je předvést stavební matriály, architektonické a inženýrské inovace a technologie,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 8 4 9 5 3 0 6 IČZ smluvního ZZ 0 9 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 0 0 2 Název IČO Poliklinika Prosek a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

Doplňující informace k výzvě k podání nabídek

Doplňující informace k výzvě k podání nabídek Evidenční číslo VZ Doplňující informace k výzvě k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektů: Názvy projektů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/01.28.0105

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Projektová dokumentace IROP 2014-2020

Projektová dokumentace IROP 2014-2020 Projektová dokumentace IROP 2014-2020 1. IROP základní představení 2. SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 3. Vybraná opatření, jež mají být podpořena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

Ceník poskytovaných služeb

Ceník poskytovaných služeb Celkem stran: 7 Počet příloh: 0 Nařízení ředitele NŘ 03 Výtisk č.: 1 Datum vydání: 23. 03. 2015 Platnost od: 01. 04. 2015 Zrušovací ustanovení: Ruší verzi 03 ze dne 28. ledna 2013. Zpracoval Ověřil Schválil

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 8 8 6 2 0 7 IČZ smluvního ZZ 8 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více