ZPRAVODAJ MěN v LTM ÚVODNÍ SLOVO. Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně ROČNÍK 7, ČÍSLO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MěN v LTM ÚVODNÍ SLOVO. Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně ROČNÍK 7, ČÍSLO 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, Vážení kolegové, za několik málo dnů vstoupíme do druhé poloviny roku Mnohé z vás již nyní může uchvátit cestovní horečka a ruch příprav na zasloužený odpočinek a relaxaci v různých koutech Česka i zahraničí. Přeji všem, jménem Správní rady, co nejlepší prožití dovolené a hlavně šťastný návrat domů. Pro mne osobně je tento čas také završením mého ročního působení v nemocnici. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat za vaši podporu. Obstáli jsme v náročném období loňské vyhlášky a navíc navzdory tomu úspěšně realizovali či zahájili realizaci mnoha projektů vedoucích k modernizaci nemocnice a zvýšení komfortu pacientů i zaměstnanců. Některé projekty časově přesahují až do roku 2015 a já stojím o to je společně s vámi úspěšně dokončit. Hovořím nejen o modernizaci centrálních operačních sálů a iktovém centru, ale také o připravovaném projektu rekonstrukce porodního sálu, kde bychom měli završit úsilí v přiblížení prostředí porodnice a další péče současnému modernímu trendu. Nemocnice je aktuálně ve vyrovnaném hospodaření. Věřím, že druhá polovina tohoto roku bude, s vaším přispěním, stejně dobrá, avšak v mnohém záleží také na kompenzaci zrušených regulačních poplatků a úspěšném vypořádání vyúčtování roku 2013, o jehož vývoji vás budu informovat. Jak jsem již zmínil, v rámci relativně klidného letního období nás čeká zahájení stavební části realizace projektu modernizace COS, která může přinést jistý diskomfort dotčeným oddělením. Dovoluji si vás všechny požádat o pochopení, vstřícný přístup a toleranci. Jistě máme společný cíl, a to kvalitní a přátelskou nemocnici. Děkuji a ještě jednou krásné léto. Ing. Radek Lončák, MBA, předseda správní rady a výkonný ředitel ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 ČERVEN 2014 DOTACE NÁM PŘINESLY UŽ PŘES 100 MILIÓNŮ Ve svých žádostech o dotace, a to na modernizaci iktového centra a modernizaci centrálních operačních sálů, uspěla v nedávné době Městská nemocnice v Litoměřicích. Spolu s realizací projektu zaměřeného na modernizaci RTG a ženského oddělení, který byl ukončen v roce 2010, lze tedy za celé programové období hovořit o třech úspěšných projektech, řešených s pomocí dotačních titulů EU, v celkovém objemu přes 100 miliónů investovaných prostředků. Přidělené dotace ovšem nejsou jedinou aktivitou nemocnice v oblasti dotací. Ta již v minulosti každoročně prověřovala co do vhodnosti několik desítek dotačních titulů u různých poskytovatelů. Ve většině případů nebyla nemocnice mezi tzv. oprávněnými žadateli, tedy těmi, pro které byl daný dotační program určen nebo byly podmínky dotace pro nemocnici neakceptovatelné, a to především z důvodu vysoké finanční spoluúčasti příjemce. Na začátku programového období naše nemocnice nejprve provedla průzkum dotačních titulů a vytipovala několik operačních programů, u kterých byla oprávněným žadatelem. Jako nejvhodnější byly vybrány Regionální operační program Severozápad (ROP), Operační program životního prostředí (OPŽP) a Integrovaný operační program (IOP). V průběhu aktuálního programového období bylo na ROP podáno 7 žádostí, z nichž 2 byly, resp. jsou realizovány, ve 3 případech projekty nebyly doporučeny k financování, ač žádosti splnily všechny podmínky přijatelnosti, a ve 2 případech tyto podmínky splněny nebyly a projekty byly z hodnotícího procesu vyřazeny. Na IOP byl podán jeden projekt na modernizaci přístrojového vybavení iktového centra se 100 % úspěšností žádosti, stejně tak na Státní fond životního prostředí (SFŽP). V případě SFŽP nám byla přiznána dotace na solární ohřev vody a na rekonstrukci výměníkové stanice. Tuto jsme však z důvodu vysoké spoluúčasti nemocnice, a z toho vyplývající dlouhodobé návratnosti investice, která by přesáhla životnost veškerého zařízení, byli nuceni nakonec odmítnout, doplnil informaci Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice. (nk) Periodickým auditem dle ISO 9001 jsme i letos prošli úspěšně Kladným výsledkem skončila návštěva auditora společnosti DNV, jejímž cílem bylo ověřit, zda certifikovaná část naší nemocnice splňuje všechny požadavky normy ISO Z auditu, který proběhl ve dnech 21. a 22. května 2014, vzešlo kromě zjištění shody s normou ISO 9001 i několik nálezů, které musíme co nejdříve odstranit. Nejzávažnějším z těchto nálezů byla skutečnost, že některá vozidla v areálu nemocnice opakovaně parkují na požárních nástupních plochách, čímž ohrožují životy a majetek, protože v případě požáru brání hasičům v rychlém zahájení jeho likvidace. I další nálezy se týkaly oblasti požární ochrany. Konkrétně šlo na několika pracovištích o zjištěný ztížený přístup k hasícím přístrojům, což by opět značně komplikovalo situaci v případě požáru, nebo o nedostatečně označené únikové cesty a nouzové východy na některých místech nemocnice. Další nálezy byly spíše drobného charakteru a většina byla okamžitě odstraněna. (Pokračování na stránce 2) Uvnitř tohoto vydání: Co nabízí dětské oddělení navíc Stěhování centrálních operačních sálů Moderní řešení bolestí zad Upozornění technika PO Stránka pro zaměstnance Naše povídka 7 Zábava 8

2 Strana 2 červen 2014 ZPRAVODAJ MĚN V LTM Díky včasnému vyšetření ledvin novorozenců můžeme předejít budoucím komplikacím PORODNÍ SÁL CHCEME PŘÍŠTÍ ROK OBLÉKNOUT DO MODERNÍHO KABÁTU Především na přání a požadavky rodiček chce reagovat litoměřická nemocnice dalším krokem ve svém rozvoji. Proto je zde připravována studie na modernizaci porodního sálu a přilehlých prostor. Nemocnice si je totiž vědoma toho, že současné prostory, které byly projektovány již v 80. letech 20. století, nejsou v souladu s moderními trendy v porodnictví. Dnes je ženami porod vnímán jako jedinečný a neopakovatelný zážitek a proto chce žena rodit v porodnici, ve které se bude cítit komfortně a která jí bude co nejvíce připomínat její domácí prostředí, nastínila hlavní důvod pro chystaný krok vrchní porodní asistentka gynekologicko porodnického oddělení Simona Filipová. Nejen standardní vyšetření, ale i výkony, které nejsou ve všech zdravotnických zařízeních v České republice zcela běžné, nabízí všem novorozeným miminkům dětské oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích. Jde především o vyšetření, která díky včasnému provedení mohou předejít značným komplikacím v budoucnu. Jedná se například o ultrazvukové vyšetření ledvin, které provádíme u všech novorozenců, což v mnoha nemocnicích není obvyklé. Při podezření na vrozenou vadu močových cest provádíme ve věku dítěte přibližně 6 týdnů kontrolní vyšetření v nefrologické poradně. Pokud se naše podezření potvrdí, je pacient odeslán na specializované pracoviště FN Motol k další diagnostice a léčbě, přiblížil jednu z nadstavbových služeb pro novorozence primář dětského oddělení Vladimír Bárta a dodal, že ročně se díky tomuto screeningu podaří zachytit významné vady močových cest u zhruba 20-ti dětí. Vyšetření ledvin u všech novorozenců ovšem není jedinou službou navíc, která je na novorozeneckém oddělení litoměřické nemocnice rodičům čerstvě narozených miminek nabízena. Dále provádíme u všech novorozenců ve spolupráci s ORL oddělením naší nemocnice vyšetření sluchových emisí. Jsme jedním z pouhé poloviny novorozeneckých oddělení v České republice, kde se toto vyšetření provádí, doplnil ještě primář Bárta. Rodičům je ze strany dětského oddělení nabízena i řada dalších služeb, jako je například zprostředkování zapůjčení přístroje na hlídání dechu u SVÍTIT ÚSPORNĚ BUDEME UŽ OD KONCE PRÁZDNIN Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a montáž nových LED svítidel ve vytipovaných prostorách nemocnice byla vypsána začátkem června Od instalace nových LED svítidel si vedení nemocnice slibuje úsporu elektrické energie. V rámci zakázky půjde o výměnu 128 ks stávajících dvoutrubicových svítidel o délce 120 cm za nová, a to v 1. NP pavilonu B a ve všech podlažích pavilonu F. Tato svítidla budou většinou umístěna na chodbách, schodištích a v čekárnách, tedy v místech, kde se trvale svítí. Místa byla vybrána i s ohledem na frekvenci pohybu osob. Dokončení prací se předpokládá do (nk) Plánované změny se nebudou týkat pouze samotného porodního sálu, ale měnit se bude koncepce celého pracoviště. Žena prožije porod v jedné místnosti, nebude se během porodu nikam přemísťovat, jako tomu bylo dosud, popsala Filipová a dodala, že v porodních pokojích nebude chybět odpočinkový prostor pro partnera, samozřejmostí bude samostatné sociální zařízení, box pro první ošetření dítěte a postýlka pro miminko. Tyto prostory musí rovněž splňovat požadavky pro použití přístrojové techniky používané během porodu, jako je například CTG monitor. Samozřejmě zde musí být k dispozici i stolek se všemi nástroji potřebnými k vedení porodu, zdůraznila ještě vrchní porodní asistentka. Ačkoli bude úprava porodního Ultrazvukové vyšetření ledvin se provádí u všech novorozenců. Na snímku MUDr. Ondřej Kubát. FOTO: N. Křečková novorozenců a kojenců nebo zapůjčení vah, obojí ve spolupráci se sdružením Sluníčko. (nk) Auditem jsme opět prošli úspěšně (Pokračování ze stránky 1) Certifikát shody s normou ISO 9001 naše nemocnice poprvé získala již v roce 2009 a od té doby musí každoročně absolvovat kromě interních také externí audity. Certifikát je nám udělen vždy na tři roky, poté je nutné ho při tzv. recertifikaci znovu obhájit, což nás čeká v příštím roce. Certifikovanými pracovišti jsou všechna oddělení ekonomického a provozního odboru, odbor Správní rady, lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, odběrová místnost a od loňského roku také centrální sterilizace. (nk) sálu a přilehlých prostor probíhat až v roce 2015, s přípravami započala nemocnice již letos. Máme jasnou představu o požadovaných úpravách, nyní se zpracovává architektonická studie. Do konce tohoto roku bychom chtěli zpracovat všechnu potřebnou projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení, přiblížil Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice a výkonný ředitel a dodal, že architektonická studie bude také řešit možnosti porodů v době realizace stavebních úprav. Připravovány jsou takové varianty, které by ve větší míře porody po tuto dobu neomezovaly. Rekonstrukce porodního sálu si vyžádá investici zhruba 6 miliónů korun bez DPH, které nemocnice pokryje zcela ze svých zdrojů. (nk)

3 Strana 3 červen 2014 Právě v těchto dnech probíhá v litoměřické nemocnici příprava na stěhování operačních sálů. K tomuto kroku nemocnice přistoupila v rámci projektu Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích, na který v letošním roce získala z Regionálního operačního programu Severozápad dotaci ve výši necelých 56 miliónů korun. V současnosti probíhají práce na operačních sálech v gynekologickém pavilonu tak, aby se tam mohla přesunout první část centrálních operačních sálů z chirurgického pavilonu. Rekonstrukce sálů bude probíhat ve dvou ** PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ** ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 PŘÍPRAVY NA STĚHOVÁNÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ ZAČALY, PACIENTŮ SE ÚPRAVY NEDOTKNOU O den otevřených dveří na dětském oddělení byl zájem Několik desítek zájemců využilo jedinečné příležitosti a přišlo si dne 29. dubna 2014 v rámci dne otevřených dveří prohlédnout dětské oddělení M ě s t s k é n e m o c n i c e Nová sanitka bude do konce září Do konce září 2014 by měl být dodán nový sanitní vůz, na který nám částkou jednoho miliónu korun přispěl zřizovatel, tj. Město Litoměřice. S dodavatelem, firmou Fosan s.r.o., která je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu, již byla podepsána smlouva o dodávce. Zbylou částku do cílové ceny nové sanity, tj. 200 tisíc korun, bude nemocnice hradit z vlastních zdrojů. (nk) v Litoměřicích. Den otevřených dveří dětského oddělení se konal u příležitosti 20 let pobytu ve stávajících prostorách, tedy v pavilonu B areálu nemocnice. (nk) ČÁSTKA NA WIFI BYLA NAVÝŠENA Celkem pět uchazečů se přihlásilo do veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování internetového připojení pro pacienty pomocí wifi technologie. Jedná se už o druhou vypsanou soutěž na tento projekt, protože do první se přihlásil pouze jeden uchazeč a navíc s cenou vyšší, než byl stanovený strop. Na základě této skutečnosti byly do druhé soutěže zmírněny podmínky pro dodavatele a cena navýšena z původní částky 1,2 miliónu korun na 1,6 miliónu korun, z čehož 1,5 miliónu bude dotace zřizovatele a zbylých 100 tisíc korun doplatí nemocnice z vlastního rozpočtu. (nk) etapách, a to vždy na uvolněné polovině sálů. Pacientů se rekonstrukce centrálních operačních sálů nijak zásadně nedotkne, operativu nebude nutné omezovat, seznámil s aktuálním stavem Leoš Vysoudil, člen Správní rady nemocnice a ředitel pro zdravotní péči. (nk) HORY V HALE SE VYSTŘÍDAJÍ S DALŠÍMI HORAMI Už jen do 25. června 2014 potrvá ve fotogalerii v hale Městské nemocnice v Litoměřicích výstava černobílých fotografií Beskyd, které byly nafocené v 60. a 70. letech minulého století. Tyto zde vystavuje Herbert Thiel, známý severomoravský fotograf, který od začátku roku 2013 žije v Litoměřicích. Výstavu Herberta Thiela poté vystřídá dílo z ateliéru Jiřího Kejdany, předsedy Fotoklubu ve Štětí. Ten zde vystaví fotografie pořízené v Dolomitech. Výstava Jiřího Kejdany bude v hale nemocnice k vidění do konce srpna (nk) Přispěli jsme k bezpečnosti malých školáků Městská nemocnice v Litoměřicích se i letos zapojila do akce zaměřené na bezpečnost dětí. Šlo o projekt s názvem Dětský den bez úrazu. Spolupráce nemocnice na projektu trvá již několik let. Litoměřická nemocnice opět poskytla pro tento projekt sanitu s řidičem, který seznamoval v úterý dne 29. dubna 2014 celé dopoledne děti s prací dopravní zdravotní služby (DZS) a s možnostmi, které moderní vybavení sanitky nabízí. Dětem se tentokrát věnoval řidič DZS Miroslav Borovička. (nk) Vážení čtenáři, využijte možnosti a zeptejte se naším prostřednictvím vedení nemocnice na to, co Vás zajímá, a to v rámci rubriky PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY. Své dotazy můžete (i anonymně) vhodit do kontaktních schránek umístěných u podatelny ve vstupní hale, u nástěnky odborů na chodbě ředitelství a u centrálního příjmu. Za redakční radu odpovědná redaktorka Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D. 1. Proč stravování v nemocnici (stále se opakující výběr mezi vepřovým a vepřovým nebo sladkým pokrmem) nerespektuje zásady zdravé výživy? Proč pro zaměstnance není možný (jako dříve) výběr mezi klasickým a racionálním jídelníčkem? Zeleninová jídla se přece dají také pořídit velice levně. Tento dotaz se od poloviny roku 2011, kdy byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce stravovacího provozu, pravidelně opakuje. K omezení počtu nabízených jídel došlo z kapacitních důvodů, což postihlo i nabídku vegetariánských jídel. V tuto chvíli je toto omezení tím hlavním důvodem. Na rekonstrukci stravovacího provozu byla v roce 2013 podána žádost o dotaci z ROP Severozápad, která by průběh rekonstrukce výrazně zkrátila. S touto žádostí jsme však, z námi neovlivnitelných důvodů, neuspěli. Rekonstrukce probíhá tedy postupně z vlastních investiční prostředků nemocnice a po jejím dokončení bude varianta přípravy vegetariánských jídel pro zaměstnance opět předmětem konkrétních kalkulací a jednání. Na dotaz odpověděl předseda Správní rady nemocnice Ing. Radek Lončák, MBA

4 Strana 4 červen 2014 ZPRAVODAJ MĚN V LTM ** PŘEDSTAVUJEME NA ŠI PRÁCI ** Litoměřická nemocnice nabízí moderní řešení problémů s bolestmi zad Těžko se mezi námi najde člověk, který nikdy neměl bolesti páteře. Městská nemocnice v Litoměřicích nabízí již více než tři roky moderní léčbu těchto obtíží, a to pomocí ozónu. Na podrobnosti k této metodě, která od roku 2010 pomohla již více než osmi stům pacientů, jsme se zeptali MUDr. Ivo Trtka, lékaře oddělení radiologie a zobrazovacích metod, který se léčbě bolestí páteře pomocí ozónu dlouhodobě věnuje. NK: Pro jaké pacienty nebo skupiny pacientů je tato metoda především vhodná? IT: V našem případě se jedná o pacienty s bolestivým onemocněním páteře, u nichž se bolest šíří podél hlavních nervů od páteře do končetin. Těmto obtížím se říká kořenové syndromy a jejich projevy se liší podle toho, který z nervových kořenů je postižený. A nezřídka nastávají situace, kdy je kořenů postižených více najednou. Typicky se jedná o bolesti šířící se ze zad přes hýždě nebo přes tříslo do jedné nebo do obou dolních končetin nebo přes rameno do horní končetiny. Kromě bolestí se může jednat také o pocity brnění, chladu, necitlivost a v pokročilejším stadiu i o poruchy hybnosti určité svalové skupiny na končetině, např. neschopnost zvedat nohu při chůzi do schodů, zakopávání o špičku nohy při chůzi apod. NK: Co tyto bolesti způsobuje? IT: Nejčastěji způsobuje tyto potíže poškození meziobratlových plotének, tedy jakýchsi tlumičů umístěných mezi jednotlivými obratli. Další příčinou mohou být ještě malé kostěné výrůstky na páteři, jež zužují prostory, kudy nervy vycházejí z páteře ven. A další nemalou skupinu tvoří pacienti, u nichž jsou stejné potíže způsobeny jizvami v okolí páteře po operacích. Našimi klienty jsou ale i lidé, kteří nemají typické kořenové šíření obtíží, ale převládá u nich bolest v bederní oblasti. Zde jsou příčiny bolestí rozmanité, obecně ale můžeme říci, že se jedná o projevy degenerativních změn, tedy o projevy stárnutí a dlouhodobého přetížení. NK: Jaká je historie používání ozónu v litoměřické nemocnici? IT: Počátek ošetřování uvedených skupin klientů sahá v litoměřické nemocnici do roku Tehdy zde lékaři začali provádět cílené, hluboké obstřiky bolestivých nervů směsí léků, kdy se léčivá směs aplikuje dlouhou, tenkou jehlou, zavedenou až k nemocnému nervu, který je před tím zaměřen pomocí CT vyšetření. Ale možnost provádět tyto obstřiky ozónem nabízíme až od roku Ozón se aplikuje na pohyblivém stole CT přístroje. Na snímku je lékař litoměřické nemocnice MUDr. Ivo Trtek.. FOTO: N. Křečková NK: Jaká je výhoda aplikace ozónu oproti směsi léků? IT: Výhodou je, že ozón je v léčebných koncentracích vůči lidskému tělu daleko šetrnější, než jakékoliv léky a nemá žádné vedlejší účinky. Zatímco výkon při použití anestetika provádíme za krátkodobé 1-2 denní hospitalizace, při užití ozónu pacient přichází na zákrok z domova a ihned po zákroku zase odchází domů. Další výhodou je, že jelikož se jedná o plyn, tak ho lze snadno podávat tenčí jehlou. A nakonec největší výhoda ozónu jehlou zavedenou přímo do meziobratlové ploténky můžeme ovlivnit vlastní výhřez ploténky a tím se zlepšuje dlouhodobý účinek léčby. Pochody nastartované ozónem ploténku vysuší, čímž se zmenší její objem a výhřez buď zmizí úplně, nebo se zmenší. Nelze opomenout ani skutečnost, že z výsledků sledování našeho vlastního souboru pacientů, které provádíme od počátků zavedení této léčebné metody v naší nemocnici, vyplývá, že ozón z dlouhodobého hlediska dosahuje lepších výsledků v léčbě. Po půl roce od aplikace ozónu udává zlepšení obtíží proti počátečnímu stavu téměř 70% pacientů, kdežto při užití léků jen 40%. O oblibě ozónu svědčí i prudký nárůst počtu pacientů po jeho zavedení. Od roku 2010 máme v souboru přes 800 pacientů ošetřených ozónem, zatímco pacientů ošetřených kombinací léků je od roku NK: Musí pacient před výkonem absolvovat nějaké speciální vyšetření? IT: Pacienti se k nám na ošetření dostávají typicky po neurologickém vyšetření a na základě dříve provedených diagnostických vyšetření, jako je CT nebo magnetická rezonance. NK: Jak samotná aplikace ozónu do páteře probíhá? IT: Při výkonu leží pacient na břiše na pohyblivém stole CT přístroje. Pomocí něj totiž nejprve zaměříme cílová místa pro zavedení jehel a v průběhu operace jím kontrolujeme polohu jehel Jehly pro aplikaci ozónu jsou tenčí, než jehly pro použití anestetika. FOTO: N. Křečková a nakonec i distribuci ozónu ve tkáních. NK: Je třeba, aby si pacient za tento výkon připlácel? IT: Jedná se o výkon, který není zcela hrazený ze zdravotního pojištění, ale pacient si musí část uhradit. Podle platného aktuálního ceníku platí v litoměřické nemocnici pacient za aplikaci ozónu 500,- Kč. Na jiných pracovištích v České republice dosahují poplatky za aplikaci ozónu i několika tisíc korun. NK: Děkuji za rozhovor.

5 Strana 5 červen 2014 ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 ** UPOZORNĚNÍ TECHN IKA POŽÁRNÍ OCHRANY ** PARKOVÁNÍM SVÉHO VOZIDLA NA POŽÁRNÍ NÁSTUPNĚ PLOŠE PORUŠUJETE ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Hasiči jsou tady pro záchranu našich životů a majetku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a je jedno, jestli je svátek nebo pracovní den. Pokud v případě požáru potřebujeme jejich pomoc, přijedou co nejrychleji, aby zahájili likvidaci požáru a záchranu požárem ohrožených osob. Ano, přijedou a zasáhnou co nejrychleji, ale pouze za předpokladu, že jim to umožníme a také jim umožníme využít zákonem vyčleněné plochy tzv. požární nástupní plochy pro odstavení hasicí techniky a výškové techniky pro záchranu osob. Obrovský problém totiž pro zasahující hasiče představují právě neukáznění řidiči, kteří nerespektují zákaz parkování na výše uvedených nástupních plochách. Protože čím dříve se hasiči k požárem ohroženému objektu dostanou a zahájí záchranné a likvidační práce, tím dříve se podaří požár dostat pod kontrolu a zlikvidovat ho. Plánek umístění požárních nástupních ploch v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích. Červeně jsou vyznačeny nástupní plochy a zeleně příjezdové komunikace k nim. V plánku jsou zaznamenány i hydranty. Na všech barevně vyznačených plochách je zákaz parkování vozidel. Požární nástupní plochy slouží k umístění techniky, např. pro výškovou evakuaci osob. Foto je z námětového cvičení hasičů z roku FOTO: N. Křečková Co je nástupní plocha a jak se pozná? Nástupní plocha slouží pro odstavení požární techniky (tj. požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy. Plocha musí navazovat na přístupové komunikace a musí být odvodněna a zpevněna a trvale volná. V žádném případě nesmí být použita na odstavení a parkování vozidel. Nástupní plocha musí být označena tabulkou. Také v naší nemocnici máme ve venkovním areálu označené požární nástupní plochy. Také v naší nemocnici někteří řidiči porušují zákaz parkování na těchto plochách. I přesto, že se snažíme zlepšit informovanost všech osob, které s naším vědomím vjíždějí do areálu MěN, problém s nedodržováním zákazu parkování na nástupních plochách přetrvává, a to především u pavilonu G chirurgie. Co je nutné udělat? Aby se k nám hasiči mohli dostat včas, dodržujte následující pokyny: neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vstupem do objektů a před nebo nad venkovními hydranty, při parkování na příjezdových komunikacích k objektům parkujte vždy tak, aby vedle vás zůstal pruh široký minimálně 3 metry, parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křížení komunikací, zatáček a zúžení komunikací, tak aby záchranářské vozidlo mohlo projet. Co vám hrozí? Při nedodržení výše uvedených zásad se dopouštíte přestupku tím, že jste nedodrželi povinnosti, které stanovuje zákon o požární ochraně. Fyzické osobě, která znemožní nebo omezí použití požární nástupní plochy, může být uložena pokuta až do výše ,- Kč. Zbývá si jen přát, abychom se všichni ve výše uvedené záležitosti chovali zodpovědně a abychom dál neparkovali na místech, kde je to s ohledem na požární ochranu zakázané. Děkujeme, že dodržením výše uvedených zásad pomůžete při cestě za záchranou života a majetku. Blanka Škvorová technik BOZP a PO

6 Strana 6 červen 2014 ZPRAVODAJ MĚN V LTM ** ZADÁNO PRO ZAMĚS TNANCE NEMOCNICE ** BYLA PODEPSÁNA NOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Nová kolektivní smlouva byla s účinností od 1. dubna 2014 podepsána mezi vedením Městské nemocnice v Litoměřicích a Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při Městské nemocnici v Litoměřicích. Nahradila tak starou kolektivní smlouvu, jejíž platnost vypršela 31. března Kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru v Městské nemocnici v Litoměřicích, a to bez ohledu na to, zda jsou členy odborové organizace či nikoli. Nevztahuje se však na pracovníky, kteří vykonávají práce mimo pracovní poměr (např. na základě dohod). Nová kolektivní smlouva zajišťuje zaměstnancům nemocnice všechny benefity, jako smlouva původní. Nemění se výše příplatků (např. za vedení nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí), podmínky přidělení příspěvků či odměn z FKSP, ani cena obědů v závodní jídelně. Novinkou oproti původní kolektivní smlouvě je garance vitamínů pro zaměstnance zakotvením částky Kč přímo do rozpočtu FKSP. Účinnost stávající kolektivní smlouvy je do 31. března Kolektivní smlouva vč. všech příloh je všem zaměstnancům nemocnice k dispozici na nemocničním intranetu, příp. u nadřízeného. (nk) Další benefit pro zaměstnance - slevy na zájezdy s ČEDOKem Uzavřením smlouvy o spolupráci Městské nemocnice v Litoměřicích se společností Čedok a.s. získávají zaměstnanci nemocnice díky svému pracovnímu poměru od 20. května 2014 možnost čerpat slevy na tuzemské i zahraniční zájezdy z katalogů Čedoku. Tyto slevy se vztahují i na doprovodné osoby cestující se zaměstnancem. Slevy z cen katalogových zájezdů Čedoku jsou v této výši: 12 % ze základní ceny katalogových pobytových zájezdů letadlem z katalogů Čedok léto 2014 (s několika výjimkami) 5 % ze základní ceny ostatních zahraničních a tuzemských katalogových zájezdů vyjma pobytů s označením délka pobytu na přání zákazníka. Slevy z nabídek v poslední minutě jsou poskytovány zaměstnancům partnera a doprovodným osobám ve výši 300 Kč na osobu k a u t o b u s o v ý m a 500 Kč na osobu k leteckým zájezdům. Slevy lze uplatnit u nově zakoupených zájezdů, tj. při skládání první zálohy v celé síti vlastních cestovních kanceláří Čedoku, a to po předložení zaměstnaneckého průkazu nebo jiného potvrzení sloužícího jako doklad o zaměstnaneckém poměru. Slevy jsou poskytovány pouze ze základní ceny zájezdů z katalogu, nevztahují se na příplatky a doplatky. Slevy nelze kombinovat s jinými slevami. Aktuální nabídku zájezdů Čedoku najdou zaměstnanci nemocnice na nemocničním intranetu ve složce Informace pro zaměstnance a na (nk) Proběhlo další setkání zaměstnanců s vedením Dne 15. května 2014 v odpoledních hodinách se v jídelně zaměstnanců uskutečnilo již tradiční setkání vedení nemocnice se zaměstnanci a odbory, které uspořádala odborová organizace. Jde o setkání, které je zakotveno v kapitole VII. Kolektivní smlouvy. Tohoto setkání se zúčastnila celá Správní rada, členové výboru základní odborové organizace a zhruba čtyři desítky zaměstnanců nemocnice. Společné setkání zahájil přivítáním přítomných předseda odborářů Martin Bukvář, který poté předal slovo členům Správní rady. Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady a výkonný ředitel, nejprve poděkoval za úsilí vedoucí ke kladnému výsledku hospodaření v roce Poté poinformoval o aktuálním stavu některých řešených projektů a představil vize rozvoje nemocnice do dalších období. Ing. Vladimír Kestřánek, člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz seznámil s aktuálním výsledkem hospodaření nemocnice a informoval o dalších otázkách z ekonomické oblasti, jako je například problematika mezd, nákladů a výnosů. MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči, připojil rovněž poděkování za společné úsilí všech zaměstnanců nemocnice o kladný výsledek loňského hospodaření, ale také za to, že zdravotní péče je poskytována na vysoké úrovni a zdůraznil důležitost lidského potenciálu v procesu poskytování zdravotní péče. Závěrečná část společného setkání byla ve znamení odpovědí na písemné dotazy zaměstnanců a krátké diskuse. (nk) DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MÁ BÝT PODĚKOVÁNÍM ZAMĚSTNANCŮM ZA DOSAVADNÍ PRÁCI Na divadelní představení SOUSEDKA jsou Správní radou a zřizovatelem, tj. Městem Litoměřice, zváni všichni zaměstnanci litoměřické nemocnice. Toto představení, jehož účelem je poděkovat zaměstnancům za jejich dosavadní práci pro nemocnici, se uskuteční v pondělí dne 8. září 2014 od hodin ve velkém sále Domu kultury v Litoměřicích. Vstupenky, které jsou pro zaměstnance nemocnice a jeden jejich doprovod zdarma, je možné vyzvedávat vždy od pondělí do čtvrtka od 8.00 do hodin v kanceláři odborů. Počet vstupenek je omezen kapacitou velkého sálu litoměřického Domu kultury. Hra Sousedka je komediií o dvou osamělých lidech, kteří se setkají uprostřed horkého léta, kdy se jediným rozptýlením zdá být návštěva kina nebo sebevražda. Osud jim nabídne život ve dvojici, ale oba mají své zavedené zvyky Hrají: Lukáš Vaculík, Hana Seidlová, Jana Galinová, Jaroslav Drobný/Lukáš Masár a Lenka Lavičková. (nk)

7 Strana 7 červen 2014 ** NAŠE POVÍDKA ** KRISTOVA LÉTA, ANEB ŽIVOT JEDNÉ LÉKAŘKY PO TŘICÍTCE Od promoce pracuji na chirurgii v naší okresní nemocnici. Promocí také skončil můj dlouholetý poměr s mamánkem, který špatně snášel moje služby a chronickou únavu. Pod vlivem seriálu Ordinace v růžové zahradě rázně ukončil náš vztah zprávou prostřednictvím mobilu - všichni prý spolu o službách spíme jako zvířata, proto považuje za nemorální, aby měl zdravotnici jako životní partnerku, vypadám prý pořád, jako kdybych prosouložila celou noc Už jsem završila Kristova léta. Moje milované tety stále projevují svůj zájem trapnými dotazy, kdy už se vdám a budu mít děti, a nešetří radami a tipy v okolí. Rodiče totiž zemřeli nedávno při autonehodě. Zdědila jsem po nich rozpadající se rodinný domek, účet za škody vzniklé havárií na železničním přejezdu a nakonec mi přišlo vyúčtování za dvojnásobný pohřeb. Dům vyžaduje dokončení oprav na zimu, zahrada ošetření. Vím tedy, jak strávím letošní dovolenou - na Maltě (u míchačky) nebo na Zlatých pískách (toho písku, co se musí proházet sítem!) s výhledem na pláž u Labe. Moje volně disponibilní konto šlo do mínusu. Co s tím? Základem existence je kvalitní jídlo, jak říkala moje babička. Musím se stát v tomto ohledu soběstačnou. Jsem ze selského rodu, k domácím zvířatům a půdě mám hodně blízko, něco mě snad naučil tatínek. Rozhodla jsem se pro malá nenáročná Obálka knihy Základy hipoterapie autorů Hany Hermannové, Daniely Münichové a Zorana Nerandžiče, Profi Press, 2014 vietnamská prasátka a včely. Jako správná venkovská hospodyně mám čistokrevného voříška, který mi štěkotem hlídá domek, dvě kočičky, co mě mazlí a chrání před myšovitými tvory. A každý den musím plivnout do dlaní, pokosit trávu, pečovat o včely, připravit krmení pro čuníky a večer je schovat do chlívku a bůhví co všechno dalšího. ** ZAUJALO NÁS ** Není zcela běžné vydat knihu. Primáři rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice MUDr. Zoranu Nerandžičovi se to však podařilo již podruhé. Po úspěšné knize Animoterapie aneb jak nás z v í ř a t a l é č í (Albatros, 2006) ROČNÍK 7, ČÍSLO 2 Jednoho dne čuníci od základu změnili můj život. Při přenášení prasátek do chlívku se mi jedno vysmeklo a hnalo se k sousední zahradě. Já za ním. Myslela jsem si, že stačím zabránit tomu, aby uteklo k sousedům a nadělalo škodu. Jenže člověk míní, život mění. Vrhla jsem se směrem ke svému miláčkovi, ten mi s kvikotem uhnul a já prolétla jak dělová koule plotem, kde jsem díky své hybné síle a selské postavě udělala škodu asi za dva tisíce korun. Čuník prchal novou únikovou cestou, kterou jsem mu otevřela. Obličej zmazaný blátem a dlaně od trávy, s koleny odřenými jak malá holka. S klením jsem vyběhla honit živou konzervu, která mi unikala brankou mých sousedů na ulici, kde právě vedl z pastvy své koně Tomáš, můj spolužák ze základky. Koně se splašili a rozprchli se. Tomáš, mrštný drobeček, se vrhl za čuníkem a snažil se mi pomoci. K tomu všemu druhé prasátko vyděšeně kvičelo v chlívku. K našemu překvapení uprchlík zamířil zpátky do mého dvorku. Společný skok s Tomášem, jehož snahou bylo zadržet uprchlíka, se vydařil jen z části. Zrezivělá branka nevydržela a vyvrátila se z pantů. Hlavou mi blesklo škoda za deset tisíc, ještě že mám kontokorent. Čuník vyslyšel hlas své krve a běžel směrem ke chlívku. S Tomášem jsme ho nakonec chytli, oba hlavy u sebe, vymáchaní ve smradlavém prasečím hnoji. Chechtali jsme se jak dva blázni. Podala jsem Tomovi ruku, chytla jsem ho kolem krku a dala mu ušpiněnou pusu na čelo. Tomáš je drobný, sportovně stavěný, asi o deset centimetrů menší než moje sošná maličkost. Celá vesnice se dobře bavila. Vtáhla jsem Toma do domku, kde se pořádně osprchoval, a půjčila mu oblek po tatínkovi. Pravda, byl mu trochu volnější. Pak jsem pomohla Tomovi zahnat splašené koně do stáje. Tomáš byl studovaný hnojař, chovatel koní, rozvedený, s alimenty a dluhem za koně. Já sošná zdravotnice, on vrabčák. K překvapení tet a celé vesnice jsme se dali dohromady. Tety mě odrazovaly od neperspektivního, bláznivého a navíc zakrnělého chlapa s alimenty. Tomáš ale toleroval moji práci a věčnou únavu po službách, pomohl mi spravit plot a dům. I já jsem mu pomáhala, kde se dalo. Ted už mi práce nejde od ruky tak dobře, jako dřív, za dva měsíce se nám narodí náš první potomek. A já jsem se svým milovaným vrabčákem nejšťastnější ženská pod sluncem. Autorem povídky je MUDr. Zoran Nerandžič. vydal jako spoluautor v dubnu 2014 knihu Základy hipoterapie (vydal Profi Press). Kniha Základy hipoterapie vznikala z mnohaletých zkušeností praktiků. Cílem bylo podat informaci o terapeutickém využití koní v rehabilitaci (habilitaci). Na rozdíl od lidí koně instinktivně zohledňují handicap a funkční kapacitu nemocného člověka. Proto je také terapie prostřednictvím koní takovým Rolls Roycem mezi rehabilitačními metodami. Je nákladná, náročná, ale v rukou zkušeného a vzdělaného terapeuta také nejúčinnější. Stejně jako všechny ostatní metody však není všespasitelná. Terapeutické využití zvířat v rehabilitačním (habilitačním) procesu nám dává šanci, jak pochopit sami sebe a své klienty v duchovním i fyzickém kontextu, přibližuje MUDr. Nerandžič dílo, na jehož vzniku se významnou měrou podílel. (nk)

v LTM ZPRAVODAJ MěN V plánu je obnova vybavení i zvýšení komfortu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 JE VÍCE NEŽ VÝBORNÝ

v LTM ZPRAVODAJ MěN V plánu je obnova vybavení i zvýšení komfortu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 JE VÍCE NEŽ VÝBORNÝ ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi úvodem Vám ještě jednou popřát zdraví, štěstí a mnoho osobních i profesních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky. Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 15 srpen 2014 Mgr. Zora Machartová (32 let) www.tydeniky.cz Vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 8 ROČNÍK VII 1. dubna 2014 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, s příchodem jara přišlo Zdravé město Litoměřice s myšlenkou uklidit vybrané části města

Více

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 6 ROČNÍK VI 2. PROSINCE 2013 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, odbíjejí poslední dny roku 2013. Jaký byl z pohledu rozvoje města? Radost mám ze stavby

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE?

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 DOYEN KD ODCHÁZÍ... CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? Za uplynulá čtyři desetiletí, která strávil v aktivní službě na Přinášíme

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY červen/ tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Hlasujte pro stavbu V soutěži Stavba Vysočiny 2014 má Žďár nad Sázavou dvojí zastoupení, rekreační

Více

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2011 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP 14 Jedna dávka zdarma na očkování proti klíšťové encefalitidě 30 Epidemie

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony

Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Středověký důl Jeroným získal dotaci Důl Jeroným, nová atrakce v Karlovarském kraji, se bude díky evropským penězům rozvíjet. více strana 3 ročník 12 číslo 5 květen

Více