dostanou třináctý plat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostanou třináctý plat"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou koní Milí čtenáři, když v roce 1991 byly narýsovány územní ekologické limity, byl stanoven i nejzazší rok, kdy má stát říci, zda těžit uhlí dál, nebo zásoby uhlí odepsat a na těžbu vlastní suroviny rezignovat. Tím stanoveným datem byl rok Jenže do té doby se těžbou nikdo nezabýval a po tomto datu už vůbec ne. Ani osm let poté nemá česká veřejnost jasno. Horníci nevědí, zda budou mít práci. / EDITORIAL Energetici nevědí, zda a na jak dlouho budou mít palivo. A hlavně skoro milion českých domácností netuší, zda budou mít levné teplo a teplou vodu. Tohle všechno totiž hnědé uhlí dokáže dát tisícům lidí práci, dát desítkám elektráren a tepláren palivo, dát milionům lidí teplo. To není málo, zvlášť v době nevyzpytatelných dodávek plynu z východu, ekonomických propadů a sociálních nejistot. Navíc je třeba připomenout důležitou věc to, že by byly těžební limity zrušené, ještě neznamená, že se vůbec bude dál těžit. Vždyť majitelé pozemků jsou chráněni horním zákonem, který mimo jiné říká, že organizace, která chce těžit, se musí dohodnout s fyzickými i právnickými osobami. Jinými slovy, tam kde občané nebo samospráva neodsouhlasí těžbu, tam těžit nelze. Nikdo nikoho nikam stěhovat násilím nebude, i přesto, že ekologické organizace už hlasitě vytvářejí temné vize budoucího rozbrázděného začouzeného Mostecka. V celé debatě by tedy slušelo méně hysterie či emocí a více argumentů a zdravého rozumu. Limity jsou překonané Za účasti premiéra v demisi Jiřího Rusnoka a ministra průmyslu a obchodu v demisi J. Ciencaly se v Mostě uskutečnilo poslední zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Dnes se těžaři musejí dohodnout s vlastníky podle účinnějšího nástroje jakým je zákon. Průmyslové činnosti, které dávají práci několika tisícům lidí, by neměly být šikanovány dle symbolů, které vznikly za jiných podmínek. Jiří Rusnok HSR-ÚK dlouhodobě prosazuje zrušení vládního usnesení o územních limitech těžby, které brání naplnění platného horního zákona a možnosti dalšího postupu těžby samozřejmě za předpokladu souhlasu a vypořádání všech dotčených subjektů ve smyslu zákona. K této problematice se vyjádřil i J. Rusnok. Dnes se těžaři musejí dohodnout s vlastníky podle účinnějšího nástroje jakým je zákon. Průmyslové činnosti, které dávají práci několika tisícům lidí, by neměly být šikanovány dle symbolů, které vznikly za jiných podmínek, uvedl premiér v demisi na následné Předseda vlády (vpravo) a ministr průmyslu a obchodu v demisi při tiskové konferenci po jednání HSR-ÚK. Foto: (pim) tiskové konferenci, když označil vládní usnesení z roku 1991 jako překonané. Krajská rada požádala předsedu vlády o urychlení možnosti dočerpání zbývajících prostředků ve výši cca 5 mld. Kč z tzv. 15 miliard korun na sanaci a rekultivaci území zasaženého těžbou hnědého uhlí před privatizací těžebních společností, jejichž čerpání bylo pozastaveno předchozí vládou. A hledání dalších prostředků k dokončení rozpracovaných projektů, HSR - ÚK představila předsedovi vlády a ministru průmyslu dosavadní postup Moravskoslezského a Ústeckého kraje a snahu o sjednocení a konkretizaci požadavků obou krajů. V těchto jednáních se HSR-ÚK angažuje v součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou ÚK a Ústeckým krajem. A to i ve smyslu Paktu zaměstnanosti ÚK, který uvedené organizace uzavřely právě ve snaze sjednotit snahu o snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti ÚK. Informovala také o snaze obou regionů aktivně připravit náměty na cílené výzvy a o zahájení jednání s jednotlivými ministerstvy. Rada i jménem ostatních partnerů požádala předsedu vlády o projednání naplňování tohoto usnesení s jednotlivými ministry a urychlení procesu jednání o obsahu cílených výzev. HSR-ÚK seznámila předsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu s prioritami v dopravní infrastruktuře ÚK: zkapacitnění R7; dostavba D8 včetně napojení Děčína; I/13; I/27. Zachraňte české hornictví než bude pozdě! Rada Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) se v minulém týdnu seznámila s aktuální situací v těžebním průmyslu na Mostecku. Konstatovala, že v důsledku usnesení vlády č. 444 z roku 1991 dochází k útlumu těžby hnědého uhlí na lokalitě Československá armáda a propouštění zaměstnanců těžebních a servisních společností i zaměstnanců dalších společností navázaných na těžbu uhlí. Zabývala sei aktuální situací v OKD, a.s., zejména budoucností Dolu Paskov. (red) Pokračování na straně 2

2 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Zeptali jsme se Jaromíra Franty, předsedy SOO skupiny Czech Coal a místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Proč se poslední dvoudenní zasedání rady svazu uskutečnilo právě v Mostě? Hlavním tématem, kromě pravidelných záležitostí, určitě byla diskuse o tomto regionu na základě aktuálních informací o situaci na Mostecku. Členové rady chtěli znát situaci kolem limitů těžby, nakolik ovlivňuje stále platné vládní usnesení z roku 1991 nejen budoucnost hornictví, horníků, ale i celého regionu. Chtěli se seznámit s podrobnostmi, proto se v první den jednání vydali i na lom ČSA, co Černic i Horního Jiřetína, aby poté mohli přijmout stanovisko a výzvu Parlamentu ČR a vládě. Pokračování ze strany 1 Předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel zdůraznil, že již delegáti VII. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu konaného dne 16. března 2012 v Praze vyzvali vládu České republiky: Aby zaujala jednoznačné a konečné stanovisko k surovinové politice a energetické koncepci České republiky přijetím odpovědnosti za energetickou soběstačnost a zrušila územní ekologické limity stanovené usnesením vlády č. 444/1991 Sb.. Nečasova vláda nejen, že požadavku nevyhověla, ale svým aktivním politikařením přivedla hornictví v tomto regionu do kritické situace. V mosteckém, respektive ústeckém regionu, je za současného stavu ohroženo více než 8 tisíc pracovních příležitostí. To bude mít za následek další zvýšení nezaměstnanosti a na ni navázaných negativních jevů, jako jsou trestná činnost, sociální nepokoje a růst extrémistických nálad, uvedl Bc. Jan Sábel. Zachraňte české hornictví než bude pozdě! VÝHERCI KVÍZU SPECIÁL V Kvízu speciál, který jsme zveřejnili ve zvláštním vydání DN k 5. výročí založení Vršanské uhelné, správně odpověděli a odměnu získávají: Irena Langeová, skrývka Vršany; Ondřej Materna, kolejová doprava Coal Services; Hana Rengerová, Czech Coal. O převzetí odměny se informujte telefonicky na čísle 3424, R. Tolašová. V Ústeckém kraji je nyní nezaměstnanost zhruba 11 procent, na Mostecku dokonce bezmála 14 procent, přičemž průměr České republiky je 7,5 procenta. Bez zajímavosti není, že podle čerstvých údajů Policie ČR se kriminalita v okrese Most meziročně zvýšila o téměř 30 %, což je bezkonkurenčně nejvíc v celé ČR, doplnil ještě Bc. Sábel. Předseda OS PHGN zdůraznil, že v podobné situaci se podle odborářů nachází i Ostravsko. Situace kolem Dolu Paskov jen dokresluje nijak veselý obrázek českého hornictví, uzavřel. Rada OS PHGN proto vyzvala Parlament České republiky, vládu v demisi a zejména budoucí vládu, aby přistoupily k řešení problémů hornických regionů se vší vážností a podpořily v současné době ohrožené hornictví v České republice. Konkrétně trvá na zrušení již překonaného usnesení vlády č.444/1991 o územních limitech těžby, připomíná nutnost schválit surovinovou politiku státu, reálnou státní energetickou koncepci, přijmout velkou novelu horního zákona, a zdůraznila povinnost vlády chránit trvale a účinně naše nerostné bohatství a zabránit znehodnocení vydobytelných zásob strategických surovin, aktuálně kvalitního koksovatelného uhlí Dolu Paskov, jejich odpisem z bilančních zásob. (red) Členové rady OS PHGN se první den pobytu v Mostě vypravili na exkurzi do lomu ČSA. Prohlédli si také Černice a Horní Jiřetín. Foto: (má) Uhlí v Evropském parlamentu Ve dnech listopadu se v Evropském parlamentu konaly již po čtvrté Evropské dny o uhlí. Česká republika společně s EURACOAL převzala záštitu nad jejich závěrem, kdy byla zveřejněna aktualizace publikace Evropský průmysl v Evropě a bylo diskutováno o významu uhlí pro Evropu. Český poslanec EP Jan Březina ve své prezentaci ke zveřejnění publikace o uhelném průmyslu v Evropě zdůraznil, že uhlí má v evropské energetické politice oprávněně své místo. Své tvrzení podložil např. tím, že se jedná o významnou evropskou domácí surovinu, která výrazně přispívá k bezpečnému zásobování, snížení dovozní závislosti a při výrobě elektřiny je schopno svými stabilními dodávkami po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu podporovat nestabilní obnovitelné zdroje. O významu uhlí v ČR referovala jménem ZSDNP R. Eisenvortová. Sdělila, že v ČR činí díky domácímu uhlí dovozní závislost pouze 25 %, podíl uhlí na výrobě elektřiny je více než 52 % a zhruba milion domácností získává teplo z uhelných tepláren. Uvedla také příklady efektivního a ekologického užití uhlí, úspěšných rekultivací a využití území po těžbě uhlí. Velmi zdařilý výsledek české rekultivační školy, mostecký hipodrom, byl také za ČR vystaven na výstavě Uhlí v akci, která se rovněž uskutečnila během Evropských dnů o uhlí. S velkým zájmem se setkaly i informace o zplyňování uhlí v Německu, Polsku a Španělsku. Velmi důležité pro evropský uhelný průmysl bylo vystoupení polského místopředsedy vlády a ministra hospodářství Janusze Piechocińského k významu uhlí v Polsku a také Varšavské komuniké, které zpracoval EURACOAL se Světovou uhelnou asociací (WCA) a které doporučuje podporu a rozvoj čistých uhelných technologií. Toto komuniké bylo následně přijato na Klimatickém a uhelném summitu organizovaném WCA ve Varšavě 18. listopadu. (eis) strana 2

3 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP číslo 22 PŘÍLOHA Zaměstnanci skupiny Czech Coal dostanou 13. plat Zaměstnanci skupiny Czech Coal (společností Vršanská uhelná, Coal Services, Renogum, Rekultivace, Humeco, Czech Coal POWER) najdou ve výplatě za měsíc listopad mimořádný finanční bonus, tzv. 13. plat. Celkem bude vyplaceno 37 miliónů korun a průměrná částka v jednotlivých společnostech bude srovnatelná, někde dokonce i mírně vyšší než v loňském roce. Začátek letošního roku nebyl jednoduchý, hrozily tzv. krizový scénář a s ním související výrazný útlum těžby, organizační změny, a to samozřejmě nejen v nejdůležitějším článku skupiny, ve Vršanské uhelné, ale také v jejích sesterských společnostech, připomenul generální ředitel společnosti Vladimír Rouček situaci před několika měsíci. V březnu letošního roku se ale po složitých jednáních podařilo uzavřít historickou smlouvu mezi Vršanskou uhelnou a ČEZ na dodávky uhlí pro Bez odpovědné práce každého jednotlivce by nebylo možné zvládnout všechno, co se povedlo. Petr Antoš předseda představenstva Vršanské uhelné české elektrárny po dobu 50 let. Právě to umožnilo kromě zajištění dlouhodobé stability a perspektivy ocenit odměnou navíc práci zaměstnanců skupiny. Výplatu 13. platů ovlivňuje kromě takových ukazatelů, jako je například inflace, zejména výkonnost společností skupiny a nakonec je odpovědnými vedoucími posuzován i individuální přínos každého zaměstnance. Bez odpovědné práce každého jednotlivce by nebylo možné zvládnout všechno, co se povedlo, ocenil práci mnoha stovek lidí předseda představenstva Vršanské uhelné Petr Antoš. Provoz ve Vršanské uhelné během Vánoc celý den / těžební klid ranní směna / provoz R 152 pro aglomerát z Unipetrolu noční směna / NZ, SS celý den / úplný provoz uhelné technologie + provoz R 152 pro aglomerát z Unipetrolu v R celý den / úplný provoz uhelné technologie + provoz zakladače Z73, příp. Z ranní směna / NZ, K96, SS1, SS3 + provoz zakladače Z73, příp. Z59 noční směna / těžební klid ranní směna / těžební klid noční směna / NZ, SS1 Infotea mění provozní dobu hotline Pouze na všední dny a jen na dobu od 6 do 15 hodin omezí Infotea provoz zákaznické linky 8888 od 1. ledna Úpravě provozní doby předcházela důkladná analýza požadavků a potřeb zákazníků Infotey. Po zkušenostech, které přinesla první změna provozní doby hotline na jaře letošního roku a která se týkala provozu linky v nočních hodinách, jsme se tentokrát zaměřili na odpolední hodiny v pracovních dnech a na vytíženost hotline o víkendech. Zjistili jsme, že skutečně neodkladných servisních požadavků, které bylo nutné vyřešit okamžitě, aby nezpůsobily ekonomické ztráty podniku (tj. požadavky související s výpadky v nakládce a expedici uhlí), je minimální množství, v řádu jednotek požadavků za rok, objasnil Marek Hruda, ředitel společnosti Infotea. Omezený provoz hotline doplní pohotovostní služba ve stejném rozsahu, jaký se uplatňuje již v současné době. Po dohodě s vedením společností skupiny Czech Coal, které využívají služeb Infotey, mají určení zaměstnanci (jedná se zejména o dispečery) možnost zavolat pohotovostní pracovníky a řešit s nimi požadavek, který vyhodnotí jako neodkladný. Za ten se považuje jakákoliv porucha IT systémů, která by mohla negativně ovlivnit těžbu a hlavní výrobní procesy. Na závady jiného charakteru, například že si uživatel v jednom okamžiku nebude moci otevřít nebo vytisknout soubor apod., se režim pohotovostí nevztahuje a vyřeší je denní hotline služba. Úprava režimu hotline zasáhne do složení šestičlenného týmu zaměstnanců, kteří doposud tuto službu Infotey zajišťovali. Ke konci roku uvolníme tři zaměstnance hotline, kterým jsme zprostředkovali možnost ucházet se o uplatnění ve firmě Ness, která se stala novým poskytovatelem IT služeb pro Severní energetickou, poznamenal k personální změně Marek Hruda. (rot) Renogum montoval dopravníky v Ledvicích Na modernizaci elektrárny Ledvice se podílejí také zaměstnanci společnosti Renogum. Během listopadu skupina zaměstnanců firmy pro externí zakázky pracovala na montáži dvou elektrárenských trubkových pasových dopravníků. Jednalo se o poměrně specifickou zakázku, protože dva souběžné pasové dopravníky, každý o délce zhruba 360 metrů, vedou do výšky přibližně 52 metrů. Navíc pro trubkový dopravník je potřeba využívat speciální druh dopravního pásma, které nám dodala firma Phoenix. Na něm naši pracovníci provedli šest teplých spojů pomocí vulkanizační hydraulické soupravy šíře 1600 milimetrů, vysvětlil Bohumil Straka, ředitel společnosti Renogum. Trubkové pasové dopravníky se využívají na přepravu materiálů, které by mohly způsobovat znečištění životního prostředí, například zvýšenou prašností. Jejich speciální konstrukce zajišťuje dostatečnou pružnost a zároveň i odolnost. Princip dopravy materiálu trubkovými dopravníky spočívá v jejich svinutí do tvaru hadice, v níž se materiál přepravuje a zamezí se tak prašnosti. Kompletní zakázku zvládla naše šestičlenná skupina zaměstnanců pro externí zakázky v ranních směnách za dvanáct dní a předala ji v řádném termínu, uzavřel ředitel Renogumu. Provoz zákaznické linky Infotea Datum Ranní směna / Noční směna / Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost (pim) příloha č. 22 strana 3

4 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP PŘÍLOHA číslo 22 V kateřinské škole by rádi vybudovali školní hřiště Chytré hlavy mají své vítěze, mezi kterými se letos ocitla i Základní škola a Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny. Uspěla mezi patnácti přihlášenými projekty základních škol se svým projektem modernizace tří učeben interaktivní technikou. Ředitelka školy Věra Sehnalová netajila radost, že díky podpoře Vršanské uhelné mají i jako malá horská škola šanci držet krok ve využívání moderních technologií s městskými školami. S jakými ambicemi jste vstupovali do Proč právě interaktivní technika? Máte i další nápady na zkvalitnění grantového programu Chytré hlavy Ačkoliv jsme malá horská škola, tak se výuky? pro sever? Překvapilo vás, že jste přesto stále snažíme s městskými ško- Určitě máme. Rádi bychom vybudovali uspěli? lami držet krok i co se týče moderních v areálu školy hřiště, které by sloužilo Vzhledem k tomu, že se snažíme zapojo- technologií. Toto se nám velmi daří, ur- jednak k výuce tělesné výchovy, jednak vat do co nejvíce projektů, neboť získat čitě za žádnou školou nezaostáváme. pro volnočasové aktivity, pro školní peníze navíc do rozpočtu je velmi slo- družinu a školní klub a to z důvodu, že žité, nemohli jsme si nechat ujít i tuto šanci. Do programu jsme samozřejmě vstupovali s nadějí, že by bylo skvělé uspět. Obecně jsou veškeré hlasovací projekty pro naši malou školu obtížnější. Přesto jsme oslovili veškeré naše přátele školy, rodiče, známé, kamarády a veřejnost, aby pro nás hlasovali. Výsledek nás opravdu velmi mile překvapil. Rádi bychom ještě jednou touto cestou poděkovali všem, kteří nás pod- Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny VYHRÁLI JSME!!! Velké poděkování patří paní učitelce Křivánkové za zpracování projektu Chytré hlavy pro Sever a všem, kteří nás podpořili svými hlasy. Naše škola se umístila na 3. místě. Moc si vážíme, že Vršanská uhelná a.s. podporuje školství v Ústeckém kraji těmito projekty. stále více dětí tráví veškerý svůj volný čas doma u televize či počítačových her. V loňském roce jsme se aktivně zapojili do projektu OVOV, jehož účelem je právě zvednout děti ze židlí. Kolik žáků v letošním školním roce chodí do vaší školy? Jelikož je naší součástí i mateřská škola, která bude taktéž interaktivní techniku využívat v rámci předškolního vzdělá- pořili. Za podporu jí mnohokrát děkujeme. vání, navštěvuje naše zařízení celkem 113 dětí a žáků. Věra Sehnalová Je to vaše první účast v programu Přihlásíte se i do dalšího ročníku nebo jste se hlásili i loni? Jaké bude mít konkrétní využití Pomalu se blíží pololetní hodnocení, jak Chytrých hlav? A víte s jakým Ne, této výzvy jsme se zúčastnili již a pro kolik dětí? jste zatím spokojená projektem? podruhé. Díky tomuto projektu vybudujeme tři s prospěchem i chováním žáků? Určitě ano. Projekt již máme v chytrých interaktivní učebny, které budou vy- Myslím si, že máme jako všude snaživé hlavách, ale zatím si jej necháme pro Měli jste dopředu jasno, jaký projekt užívat všichni žáci naší školy. Učebny a chytré žáky, kteří ale mají stále co zlep- sebe. Rádi bychom poděkovali Vršanské do programu přihlásíte? se snažíme budovat podle jednotli- šovat. S chováním našich žáků jsem spo- uhelné, že takovéto projekty vyhlašuje Rozhodovali jsme se mezi dvěma pro- vých vzdělávacích oblastí, žáci se tedy kojená, nestává se nám, že by naši žáci na a podporuje tím školy v Ústeckém kraji. jekty a zvítězila interaktivní technika. v učebnách střídají. akcích školy dělali ostudu, což mě těší. (rot) Obnova krajiny letos postupovala plynule a kvalitně Tvorba nové krajiny rekultivační činností pokračuje v ustáleném tempu. Zkuste se však podívat například z tzv. Vršanské vyhlídky, jak obnova krajiny pokročila v roce Je to opravdu velký kus odvedené práce v podobě technických a biologických rekultivačních prací, které zmírňují a napravují negativní vlivy těžební činnosti na krajinu. Souborem terénních stabilizačních úprav, základních půdních meliorací a vodohospodářských opatření vzniká nová krajina, která získává konečnou podobu vhodně zvolenou rekultivací zemědělskou, lesnickou, hydrickou nebo ostatní. Při pohledu ze zmíněné Vršanské vyhlídky uvidíte postupující rekultivační práce Vršanské uhelné v takzvané V. až VIII. etapě, které v letošním roce zahrnovaly v rámci terénních úprav budování systému obslužných komunikací, odvodnění, navážení zúrodnitelných zemin pro budoucí zemědělské plochy, výsadbu dřevin a další biotechnické činnosti. Zajímavostí, která se rovněž nedá přehlédnout, je část území ponechaná přirozenému vývoji. Tato plocha, která je Rekultivace Vršany VI. etapa úpravy břehů vodních ploch. součástí rekultivační akce Vršany VI. etapa, se po zvážení rekultivačními odborníky zachovala v nedotčeném stavu, jak zůstala po báňském procesu při sypání výsypky zakladačem, v podobě hřebenů. Území se tak stalo zvláštním biotopem s pozoruhodnou vazbou na samovolně vytvořené vodní plochy. Po úpravách části břehů vodní plochy se vytvořilo území se zajímavými scenériemi nové funkční krajiny. Letos 23 rekultivačních akcí na ploše 506 hektarů Další rekultivační práce pokračovaly v průběhu letošního roku i mimo lokalitu Vršany na dole Jan Šverma (DJŠ), Slatinické výsypce, Kamenolomu Kočičí vrch a Dobrčicích. Vršanské uhelné pomáhají s rekultivačním procesem dodavatelské firmy. Při realizaci letošních 23 staveb na celkové ploše 506,46 hektarů spolupracovala se společnostmi Rekultivace, DTS, Metrostav, Vodohospodářské stavby Teplice. Šest rekultivačních akcí z 23 se realizovalo v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Významným prvkem hodnocení rozpracovaných rekultivačních prací v každém roce jsou kontroly orgánů státní správy z odboru životního prostředí Magistrátu města Most. Kontroly se uskutečnily i letos s pozitivním závěrem. Podle hodnocení pokračují rekultivační práce s vazbou na uvolňování ploch po báňské činnosti v souladu s platnými zákonnými opatřeními v dobré kvalitě a zaručují vznik nové funkční krajiny Mostecka. Lenka Měsková, útvar Rekultivace, uvolnění území a ekologie Ukázka krajinotvorby. strana 4 příloha č. 22

5 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek Polévka: Hovězí s masem a nudlemi 1. Uzené maso, křenová omáčka, houskové 2. Kuřecí maso se zeleninou, dušená rýže 3. Kynuté tvarohové šátečky, čaj 4. Vepřové žebírko na žampionech, opékané brambory, zel. přízdoba 5. Cikánská vepřová plec, těstoviny 6. Uzené maso, křenová omáčka, těstoviny Polévka: Ragú 1. Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, brambory 3. Zapékané těstoviny se sojovým masem a kukuřicí 4. Curyšský vepřový řízek, hranolky, zelný salát 5. Hornická klobása, hrachová kaše, okurka 6. Krakonošův oheň, houskové Polévka: Česneková 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskové 2. Pečené kuře, havířské brambory 3. Omeleta se smetanovou zeleninou 4. Vepřový plátek s broskví, hranolky, zelný salát 5. Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka 6. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny Polévka: Fazolová kyselá 1. Kuřecí výpečky, bramborové, dušené zelí 2. Srbské rizoto, okurka 3. Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj 4. Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 5. Hamburger s hořčicí a cibulkou, chléb 6. Kuřecí výpečky, houskové, dušené zelí Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Guláš Petra Voka, houskové 2. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurka 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažená kuřecí prsíčka v sezamovém těstíčku, těstovinový salát 5. Marinovaný platýz, brambory 6. Guláš Petra Voka, těstoviny 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek Polévka: Uzená s rýží Polévka: Frankfurtská Polévka: Krupicová se zeleninou Polévka: Bramborová na kyselo Polévka: Hovězí se strouháním 1. Segedínský guláš, houskové 2. Přírodní vepřový plátek, brambory 3. Listové taštičky s ovocnou náplní, čaj 4. Kuřecí prsíčka s hermelínem, hranolky, zel. přízdoba 5. Uzené maso, čočka na kyselo, okurka 6. Segedínský guláš, chléb 1. Selská vepřová pečeně, bramborové, dušené zelí 2. Špagety s rajčatovým přelivem s vložkou uzeniny, sypané sýrem 3. Dušená mrkev s kukuřicí, brambory 4. Kuřecí řízek Kalimero, brambory, tatarská omáčka 5. Hovězí pečeně, na zázvoru, dušená rýže 6. Selská vepřová pečeně, houskové, dušené zelí 1. Kuře na paprice, těstoviny 2. Smažený hamburger, brambory, tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř s aspikem, bílé pečivo 4. Vepřové maso s křenem, bramboráčky, zelný salát 5. Hovězí maso vařené, játrová omáčka, dušená rýže 6. Kuře na paprice, houskové 1. Hamburská vepřová kýta, houskové 2. Zapékané brambory s uzeným masem, okurka 3. Dukátové buchtičky s krémem, čaj 4. Kuřecí prsíčka s houbami a rajčaty, jasmínová rýže, zel. přízdoba 5. Hovězí plec na pepři, těstoviny 6. Hamburská vepřová kýta, bramborové nočky 1. Maďarský guláš, těstoviny 2. Pštrosí vejce, bramborová kaše 3. Tagliatelle s čínskou zeleninou a sýrem 4. Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky, zelný salát 5. Halušky se slaninou, uzeným masem a zelím 6. Maďarský guláš, houskové mražená jídla 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek 1. Uzené maso, křenová omáčka, houskové 2. Cikánská vepřová plec, těstoviny 1. Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, bramborová kaše 3. Hornická klobása, hrachová kaše 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskové (možno objednat i těstoviny) 2. Pečené kuře, tomatové těstoviny 3. Přírodní vepřová játra, dušená rýže 1. Kuřecí výpečky, bramborové, dušené zelí 2. Srbské rizoto 3. Přesnídávková polévka: Čočková s uzeninou, chléb 1. Guláš Petra Voka, houskové (možno objednat i těstoviny) 2. Zapékané těstoviny s uzeným masem 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek 1. Segedínský guláš, houskové 2. Listové taštičky s ovocnou náplní 1. Selská vepřová pečeně, houskové, dušené zelí 2. Špagety s rajčatovým přelivem s vložkou uzeniny a sýrem 3. Hovězí pečeně na zázvoru, dušená rýže 1. Kuře na paprice, těstoviny (možno objednat i houskové ) 2. Smažený hamburger, bramborová kaše 3. Hovězí maso vařené, játrová omáčka, dušená rýže 1. Hamburská vepřová kýta, houskové 2. Hovězí plec na pepři, těstoviny 3. Dukátové buchtičky s krémem 1. Maďarský guláš, těstoviny (možno objednat i houskové ) 2. Pštrosí vejce, bramborová kaše Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon EURO OPTIKA GLOBUS Chomutov Černovická 5430 Chomutov Optika EURO OPTIKA poliklinika Klášterec Sadová 128 Klášterec nad Ohří Optika EXIM TOURS a.s. Globus Chomutov Černovická 5430 Chomutov Cestovní kancelář FIRO tour a.s. Nám. 1. máje 94 Chomutov Cestovní kancelář Fit line studio fitball Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio fitness Muži Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio fitness Ženy Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio jóga Revoluční 47 Chomutov Aerobic a jiné Fit line studio spinningy Revoluční 47 Chomutov Spinning pokračování příště strana 5

6 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Důležitá regionální témata zůstanou nadále v programu HSRM Hospodářská a sociální rada Mostecka se hodlá i v příštím roce věnovat tématům, která jsou pro region důležitá. Na programu každého jednání by se stejně jako v letošním roce mělo objevovat vždy alespoň jedno stěžejní téma, které má bezprostřední dopad na Mostecko. Jedná se o pokračování trendu, který HSRM odstartovala již v roce Na každém z měsíčních jednání se pravidelně prezentuje některá z členských firem se svými záměry a aktivitami, případně zástupci institucí, kteří vysvětlují například dopady legislativních změn. V uplynulých měsících se tak na zasedání HSRM představili například ředitelé Severní energetické, Vršanské uhelné nebo United Energy, kteří zde vysvětlovali změny, kterými jejich společnosti prošly a záměry do budoucna, včetně jejich dopadů na region. Dále byla za poslední rok řešena mj. bezpečnostní situace na Mostecku, problematika zemědělství, stav nezaměstnanosti v okrese a další nosná témata. Na posledním letošním setkání, jímž bude sněm Hospodářské a sociální rady Mostecka devátého prosince v Mostě, budeme kromě termínů zasedání schvalovat i stěžejní témata na příští rok. Navrhnout je mohou i jednotliví členové HSRM, vysvětlila předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková. Podle jejích slov se například počítá s představením problematiky Evropských fondů nebo diskusí nad novinkami, které vycházejí z nového Zákoníku práce. Pozvání na sněm přijala též předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. (red) Letošní přehlídku vyšších a vysokých škol Sokrates v obchodním domě Central tradičně uspořádaly Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Každá ze zúčastněných škol zde měla přidělený svůj prostor, u nějž její zástupci zájemcům rozdávali informační letáčky, předváděli chemické pokusy nebo produkty špičkové techniky. Malí i velcí si našli podle svého zájmu. Foto: (pim) Další úspěch malé horské školy Projekt pro mateřské školy vyhlášený společností Philips o výrobky pro nejmenší značky Avent probíhal od 24. října do 24. listopadu a jeho patronkou se stala Michaela Maurerová. K tomuto projektu se připojila také Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny. Každá mateřská škola, která se chtěla zúčastnit, si vytvořila na stránkách svůj profil obsahující krátký popis školky spolu s fotografiemi a videem. Během vyhlášené kampaně mohli zájemci hlasovat prostřednictvím ů nebo facebookových profilů. Deset zařízení, která získala největší počet hlasů, obdrží během prosince krásný balíček s výrobky Avent v hodnotě přesahující 100 tisíc korun, společně s učebnicemi a dekoracemi. Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny získala 263 hlasů, což stačilo na zařazení mezi TOP 10 školek. Celkově se projektu zúčastnilo 30 mateřských škol z celé ČR. Stejný projekt probíhal ve stejnou dobu také na Slovensku. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny Začal advent. Na Prvním náměstí v Mostě se v neděli 1. prosince rozzářil vánoční strom. Slavnostně ho rozsvítil primátor města Vlastimil Vozka (vpravo) společně s moderátory doprovodného programu Mírou Kuželkou (vlevo) a Vláďou Hronem. Primátor si pochvaloval, že strom je opět zdejší, zhruba desetimetrový smrk pochází ze Souše. O doprovodný program se postaraly děti ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna, která si v těchto dnech připomíná 45. výročí založení. Foto: (pim] strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu 22 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Jak vidí svůj Most Slavnostním křtem nového stolního kalendáře města Mostu na rok 2014 ukončila radnice fotosoutěž, kterou na jaře letošního roku vypsala. Ani ve snu by nás při přípravách výběrového řízení na kalendář, k jehož vydávání jsme se rozhodli vrátit, nenapadlo, že se fotosoutěž setká s tak velkým ohlasem, uvedl primátor města Mostu Vlastimil Vozka, který se společně s tajemnicí magistrátu Jaroslavou Boudovou slavnostního aktu ujal. Městu se totiž přihlásilo 69 autorů, kteří poslali přes 2 tisíce fotografií. Součástí křtu v obřadní síni byla i výstava sedmadvaceti fotografií od devíti autorů, jejichž práce se v kalendáři objeví. Důležité je ale dodat, že fotografie, které jsme v rámci fotosoutěže obdrželi, neposlouží pouze pro potřeby kalendáře, ale využijeme je i na další propagační materiály města, doplnil primátor. Zároveň poděkoval všem, kdo své fotografie městu poslali a popřál jim, aby jim nadšení vydrželo, protože i ze zaslaných děl je patrné, že Most má spoustu zajímavých míst i zákoutí, kterými se může pochlubit. (red) Na slavnostní křest pozval magistrát města autory fotografií. Foto: (pim) Stolní kalendář pokřtili primátor města Vlastimil Vozka a tajemnice úřadu Jaroslava Boudová. Foto: (pim) Blahopřání Dne 11. prosince oslaví své životní jubileum pan Jiří Brožek, zaměstnanec společnosti Czech Coal POWER. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů do dalších let přeje vedení společnosti. Důlní noviny č. 23, poslední v roce 2013, vyjdou ve čtvrtek 19. prosince. Poděkování starostům Žáci společně s vedením školy v Hoře Svaté Kateřiny předali malý dárek a poděkovali starostům všech tří horských obcí, paní Haně Řebíkové (Hora Svaté Kateřiny) na snímku, Jiřímu Moozovi (Brandov) a Davidu Kádnerovi (Nová Ves v Horách) za stálou přízeň, podporu a pomoc. U všech starostů jsme byli velmi mile přijati a společně jsme si popřáli krásné Vánoce a úspěšný rok 2014, napsali ze Základní školy a Mateřské školy z Hory Svaté Kateřiny. KRÁTCE Z MĚSTA Na pátek 6. prosince připravil Spolek severočeských havířů Předání světla sv. Barbory. Po slavnostním průvodu, který začíná v 17 hodin, světlo předají do rukou primátora města Mostu. Adventní koncert se v sobotu 7. prosince od 17 hodin uskuteční v kostele Nanebevzetí panny Marie v Mostě. Česko zpívá koledy. Program začne ve středu 11. prosince od 14 hodin v děkanském kostele. V úterý 17. prosince začnou na 1. náměstí v Mostě letošní Vánoční trhy, které potrvají do 22. prosince. Tradiční Českou mši vánoční J. J. Ryby si můžete poslechnout 17. prosince od 19 hodin v Městském divadle v Mostě a 20. prosince od 18 hodin v děkanském kostele. strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu 22 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Jedničkou k Citadele Koně jako genetická stopa Trenérka a chovatelka koní Olga Šebková v podstatě nemohla být ničím jiným. Narodila se do rodiny veterináře ve Svinčicích, s koňmi vyrůstala. Do svinčických stájí se vrátila i po maturitě na Střední zemědělské škole v Žatci. Koňácké putování její pozdější rodiny ji před třemi lety přivedlo na Hipodrom v Mostě. Vlastně už podruhé. Tentokrát ale už jako soukromou osobu za Jezdeckou společnost HIPODROM MOST o.s., která si tu pronajímá stáje pro svých 11 koní a dalších 17, které má v péči. Pomáhá jí celá její rodina. Manžel, dospívající dcera Kateřina i malý prvňáček Barunka. Jak je vidět, dcery se s koňmi také dost sžily? Obě dvě samozřejmě jezdí, i když Barunka ještě jen na poníku. Kateřina chce ale být veterinářkou po dědovi. Jak vypadá zdejší den? Ráno a odpoledne čištění stájí, krmení. Mezitím pustíme koně do výběhu, zvířata naší společnosti musíme odjezdit, což se týká někdy i těch v nájmu, jejichž majitelé to nestíhají. Je to záležitost domluvy. A pak se také věnujeme dětem, které chodí do klubu a kterým chceme také dopřát nejen tu práci kolem koní, ale i naučit je jezdit, připravit je na jezdecké zkoušky. Součástí dne jsou samozřejmě i objednané placené jízdy. Jezdecká společnost však stojí i za pořádáním parkurových závodů. Ano, letos jsme pořádali sedm parkurových dní, v příštím roce to bude ještě o jeden den více. Parkury v Mostě letos prošlo koní. Mohli jsme je uspořádat i díky velké vstřícnosti a finanční pomoci Ráno a odpoledne je nutné ve stájích uklidit a koně nakrmit. Foto: (má) města Mostu a společnosti Hipodrom a.s. Z plánovaných 200 dětí se projektu nakonec zúčastnilo třikrát více, všechna Parkury zkvalitnila úprava opracoviště geotextilií, která upravila povrch, jenž zařízení, občanská sdružení či dětské domovy byly z Ústeckého kraje. koním více vyhovuje. Ale ještě jste nemluvila o projektu Stále mluvíme o těch ostatních či Jeden za všechny, všichni na koně! o koních. Co udělá radost Olze Šebkové, Máte pravdu, je to dvouletý projekt podporovaný z evropských peněz, který nyní Pokud nějaké volno mám, pak ho ráda když není ve stáji? končí. Snažili jsme se jím vyjít vstříc hendikepovaným dětem a mládeži, včetně tivně žijeme po celý rok, tak pak nám trávím s rodinou a cestováním. My ak- dětí sociálně oslabených, rozšířit jejich dělá dobře společně a úplně neaktivně rozhled, překonat bariéry. Účastnily se odpočívat. Nejraději u moře a hlavně projektu buď jednorázově či ve čtyřech v Chorvatsku. To je i vidina pro rok výukových programech. Praktickou část (má) projektu děti trávily právě i péčí o koně. / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla: V manželství je nejhorší věcí po tchýni manželka. Vylosovaní výherci: Zdeněk Zoubek Jirkov; Marie Horská Vysoká Pec; František Vlk ÚUK-Diamo. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce DN poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 5. prosince strana 8

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 22 5. prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V květnu 2013 probíhala v DS Lidická anketa na kvalitu stravování,

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi Smažené žampióny, pažitkové brambory, česneková omáčka Hovězí znojemská pečeně, domácí houskové knedlíky

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Jídelní lístek Třebovický mlýn

Jídelní lístek Třebovický mlýn Jídelní lístek Třebovický mlýn Na Heleně 5004/2 722 00 Ostrava Třebovice Platný k 6.7.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Třebovický mlýn Chuťovky k pivu 100 g Tvarůžky s cibulí, máslem a chlebem

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,-

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- Nabídka pizzy průměr 32cm 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- 3. 500g Salami pomodoro, vysočina,eidam 1,6,7,10,12 95,- 4. 600g Anglická

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Tři sta malovaných koní

Tři sta malovaných koní List zaměstnanců skupiny Sev.en 11. září 2014 ročník 1 Zdarma 16 2 Posilovna v Meziboří 3 ECHAS: Rok a den poté 7 Prvňáčci z Louky PRIORITY VODOHOSPODÁŘŮ Společnost Severní energetická převzala v polovině

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy:

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévky: Ukrajinský boršč 30,- Polévka v chlebě (boršč) 49,- Jihočeská česnečka s opékaným chlebem 30,- Studené předkrmy: 50g Šunková rolka s křenem 45,- Teplé předkrmy: 50g Zapečená šunka s vejci 59,-

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více