dostanou třináctý plat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostanou třináctý plat"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou koní Milí čtenáři, když v roce 1991 byly narýsovány územní ekologické limity, byl stanoven i nejzazší rok, kdy má stát říci, zda těžit uhlí dál, nebo zásoby uhlí odepsat a na těžbu vlastní suroviny rezignovat. Tím stanoveným datem byl rok Jenže do té doby se těžbou nikdo nezabýval a po tomto datu už vůbec ne. Ani osm let poté nemá česká veřejnost jasno. Horníci nevědí, zda budou mít práci. / EDITORIAL Energetici nevědí, zda a na jak dlouho budou mít palivo. A hlavně skoro milion českých domácností netuší, zda budou mít levné teplo a teplou vodu. Tohle všechno totiž hnědé uhlí dokáže dát tisícům lidí práci, dát desítkám elektráren a tepláren palivo, dát milionům lidí teplo. To není málo, zvlášť v době nevyzpytatelných dodávek plynu z východu, ekonomických propadů a sociálních nejistot. Navíc je třeba připomenout důležitou věc to, že by byly těžební limity zrušené, ještě neznamená, že se vůbec bude dál těžit. Vždyť majitelé pozemků jsou chráněni horním zákonem, který mimo jiné říká, že organizace, která chce těžit, se musí dohodnout s fyzickými i právnickými osobami. Jinými slovy, tam kde občané nebo samospráva neodsouhlasí těžbu, tam těžit nelze. Nikdo nikoho nikam stěhovat násilím nebude, i přesto, že ekologické organizace už hlasitě vytvářejí temné vize budoucího rozbrázděného začouzeného Mostecka. V celé debatě by tedy slušelo méně hysterie či emocí a více argumentů a zdravého rozumu. Limity jsou překonané Za účasti premiéra v demisi Jiřího Rusnoka a ministra průmyslu a obchodu v demisi J. Ciencaly se v Mostě uskutečnilo poslední zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Dnes se těžaři musejí dohodnout s vlastníky podle účinnějšího nástroje jakým je zákon. Průmyslové činnosti, které dávají práci několika tisícům lidí, by neměly být šikanovány dle symbolů, které vznikly za jiných podmínek. Jiří Rusnok HSR-ÚK dlouhodobě prosazuje zrušení vládního usnesení o územních limitech těžby, které brání naplnění platného horního zákona a možnosti dalšího postupu těžby samozřejmě za předpokladu souhlasu a vypořádání všech dotčených subjektů ve smyslu zákona. K této problematice se vyjádřil i J. Rusnok. Dnes se těžaři musejí dohodnout s vlastníky podle účinnějšího nástroje jakým je zákon. Průmyslové činnosti, které dávají práci několika tisícům lidí, by neměly být šikanovány dle symbolů, které vznikly za jiných podmínek, uvedl premiér v demisi na následné Předseda vlády (vpravo) a ministr průmyslu a obchodu v demisi při tiskové konferenci po jednání HSR-ÚK. Foto: (pim) tiskové konferenci, když označil vládní usnesení z roku 1991 jako překonané. Krajská rada požádala předsedu vlády o urychlení možnosti dočerpání zbývajících prostředků ve výši cca 5 mld. Kč z tzv. 15 miliard korun na sanaci a rekultivaci území zasaženého těžbou hnědého uhlí před privatizací těžebních společností, jejichž čerpání bylo pozastaveno předchozí vládou. A hledání dalších prostředků k dokončení rozpracovaných projektů, HSR - ÚK představila předsedovi vlády a ministru průmyslu dosavadní postup Moravskoslezského a Ústeckého kraje a snahu o sjednocení a konkretizaci požadavků obou krajů. V těchto jednáních se HSR-ÚK angažuje v součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou ÚK a Ústeckým krajem. A to i ve smyslu Paktu zaměstnanosti ÚK, který uvedené organizace uzavřely právě ve snaze sjednotit snahu o snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti ÚK. Informovala také o snaze obou regionů aktivně připravit náměty na cílené výzvy a o zahájení jednání s jednotlivými ministerstvy. Rada i jménem ostatních partnerů požádala předsedu vlády o projednání naplňování tohoto usnesení s jednotlivými ministry a urychlení procesu jednání o obsahu cílených výzev. HSR-ÚK seznámila předsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu s prioritami v dopravní infrastruktuře ÚK: zkapacitnění R7; dostavba D8 včetně napojení Děčína; I/13; I/27. Zachraňte české hornictví než bude pozdě! Rada Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) se v minulém týdnu seznámila s aktuální situací v těžebním průmyslu na Mostecku. Konstatovala, že v důsledku usnesení vlády č. 444 z roku 1991 dochází k útlumu těžby hnědého uhlí na lokalitě Československá armáda a propouštění zaměstnanců těžebních a servisních společností i zaměstnanců dalších společností navázaných na těžbu uhlí. Zabývala sei aktuální situací v OKD, a.s., zejména budoucností Dolu Paskov. (red) Pokračování na straně 2

2 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Zeptali jsme se Jaromíra Franty, předsedy SOO skupiny Czech Coal a místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Proč se poslední dvoudenní zasedání rady svazu uskutečnilo právě v Mostě? Hlavním tématem, kromě pravidelných záležitostí, určitě byla diskuse o tomto regionu na základě aktuálních informací o situaci na Mostecku. Členové rady chtěli znát situaci kolem limitů těžby, nakolik ovlivňuje stále platné vládní usnesení z roku 1991 nejen budoucnost hornictví, horníků, ale i celého regionu. Chtěli se seznámit s podrobnostmi, proto se v první den jednání vydali i na lom ČSA, co Černic i Horního Jiřetína, aby poté mohli přijmout stanovisko a výzvu Parlamentu ČR a vládě. Pokračování ze strany 1 Předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel zdůraznil, že již delegáti VII. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu konaného dne 16. března 2012 v Praze vyzvali vládu České republiky: Aby zaujala jednoznačné a konečné stanovisko k surovinové politice a energetické koncepci České republiky přijetím odpovědnosti za energetickou soběstačnost a zrušila územní ekologické limity stanovené usnesením vlády č. 444/1991 Sb.. Nečasova vláda nejen, že požadavku nevyhověla, ale svým aktivním politikařením přivedla hornictví v tomto regionu do kritické situace. V mosteckém, respektive ústeckém regionu, je za současného stavu ohroženo více než 8 tisíc pracovních příležitostí. To bude mít za následek další zvýšení nezaměstnanosti a na ni navázaných negativních jevů, jako jsou trestná činnost, sociální nepokoje a růst extrémistických nálad, uvedl Bc. Jan Sábel. Zachraňte české hornictví než bude pozdě! VÝHERCI KVÍZU SPECIÁL V Kvízu speciál, který jsme zveřejnili ve zvláštním vydání DN k 5. výročí založení Vršanské uhelné, správně odpověděli a odměnu získávají: Irena Langeová, skrývka Vršany; Ondřej Materna, kolejová doprava Coal Services; Hana Rengerová, Czech Coal. O převzetí odměny se informujte telefonicky na čísle 3424, R. Tolašová. V Ústeckém kraji je nyní nezaměstnanost zhruba 11 procent, na Mostecku dokonce bezmála 14 procent, přičemž průměr České republiky je 7,5 procenta. Bez zajímavosti není, že podle čerstvých údajů Policie ČR se kriminalita v okrese Most meziročně zvýšila o téměř 30 %, což je bezkonkurenčně nejvíc v celé ČR, doplnil ještě Bc. Sábel. Předseda OS PHGN zdůraznil, že v podobné situaci se podle odborářů nachází i Ostravsko. Situace kolem Dolu Paskov jen dokresluje nijak veselý obrázek českého hornictví, uzavřel. Rada OS PHGN proto vyzvala Parlament České republiky, vládu v demisi a zejména budoucí vládu, aby přistoupily k řešení problémů hornických regionů se vší vážností a podpořily v současné době ohrožené hornictví v České republice. Konkrétně trvá na zrušení již překonaného usnesení vlády č.444/1991 o územních limitech těžby, připomíná nutnost schválit surovinovou politiku státu, reálnou státní energetickou koncepci, přijmout velkou novelu horního zákona, a zdůraznila povinnost vlády chránit trvale a účinně naše nerostné bohatství a zabránit znehodnocení vydobytelných zásob strategických surovin, aktuálně kvalitního koksovatelného uhlí Dolu Paskov, jejich odpisem z bilančních zásob. (red) Členové rady OS PHGN se první den pobytu v Mostě vypravili na exkurzi do lomu ČSA. Prohlédli si také Černice a Horní Jiřetín. Foto: (má) Uhlí v Evropském parlamentu Ve dnech listopadu se v Evropském parlamentu konaly již po čtvrté Evropské dny o uhlí. Česká republika společně s EURACOAL převzala záštitu nad jejich závěrem, kdy byla zveřejněna aktualizace publikace Evropský průmysl v Evropě a bylo diskutováno o významu uhlí pro Evropu. Český poslanec EP Jan Březina ve své prezentaci ke zveřejnění publikace o uhelném průmyslu v Evropě zdůraznil, že uhlí má v evropské energetické politice oprávněně své místo. Své tvrzení podložil např. tím, že se jedná o významnou evropskou domácí surovinu, která výrazně přispívá k bezpečnému zásobování, snížení dovozní závislosti a při výrobě elektřiny je schopno svými stabilními dodávkami po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu podporovat nestabilní obnovitelné zdroje. O významu uhlí v ČR referovala jménem ZSDNP R. Eisenvortová. Sdělila, že v ČR činí díky domácímu uhlí dovozní závislost pouze 25 %, podíl uhlí na výrobě elektřiny je více než 52 % a zhruba milion domácností získává teplo z uhelných tepláren. Uvedla také příklady efektivního a ekologického užití uhlí, úspěšných rekultivací a využití území po těžbě uhlí. Velmi zdařilý výsledek české rekultivační školy, mostecký hipodrom, byl také za ČR vystaven na výstavě Uhlí v akci, která se rovněž uskutečnila během Evropských dnů o uhlí. S velkým zájmem se setkaly i informace o zplyňování uhlí v Německu, Polsku a Španělsku. Velmi důležité pro evropský uhelný průmysl bylo vystoupení polského místopředsedy vlády a ministra hospodářství Janusze Piechocińského k významu uhlí v Polsku a také Varšavské komuniké, které zpracoval EURACOAL se Světovou uhelnou asociací (WCA) a které doporučuje podporu a rozvoj čistých uhelných technologií. Toto komuniké bylo následně přijato na Klimatickém a uhelném summitu organizovaném WCA ve Varšavě 18. listopadu. (eis) strana 2

3 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP číslo 22 PŘÍLOHA Zaměstnanci skupiny Czech Coal dostanou 13. plat Zaměstnanci skupiny Czech Coal (společností Vršanská uhelná, Coal Services, Renogum, Rekultivace, Humeco, Czech Coal POWER) najdou ve výplatě za měsíc listopad mimořádný finanční bonus, tzv. 13. plat. Celkem bude vyplaceno 37 miliónů korun a průměrná částka v jednotlivých společnostech bude srovnatelná, někde dokonce i mírně vyšší než v loňském roce. Začátek letošního roku nebyl jednoduchý, hrozily tzv. krizový scénář a s ním související výrazný útlum těžby, organizační změny, a to samozřejmě nejen v nejdůležitějším článku skupiny, ve Vršanské uhelné, ale také v jejích sesterských společnostech, připomenul generální ředitel společnosti Vladimír Rouček situaci před několika měsíci. V březnu letošního roku se ale po složitých jednáních podařilo uzavřít historickou smlouvu mezi Vršanskou uhelnou a ČEZ na dodávky uhlí pro Bez odpovědné práce každého jednotlivce by nebylo možné zvládnout všechno, co se povedlo. Petr Antoš předseda představenstva Vršanské uhelné české elektrárny po dobu 50 let. Právě to umožnilo kromě zajištění dlouhodobé stability a perspektivy ocenit odměnou navíc práci zaměstnanců skupiny. Výplatu 13. platů ovlivňuje kromě takových ukazatelů, jako je například inflace, zejména výkonnost společností skupiny a nakonec je odpovědnými vedoucími posuzován i individuální přínos každého zaměstnance. Bez odpovědné práce každého jednotlivce by nebylo možné zvládnout všechno, co se povedlo, ocenil práci mnoha stovek lidí předseda představenstva Vršanské uhelné Petr Antoš. Provoz ve Vršanské uhelné během Vánoc celý den / těžební klid ranní směna / provoz R 152 pro aglomerát z Unipetrolu noční směna / NZ, SS celý den / úplný provoz uhelné technologie + provoz R 152 pro aglomerát z Unipetrolu v R celý den / úplný provoz uhelné technologie + provoz zakladače Z73, příp. Z ranní směna / NZ, K96, SS1, SS3 + provoz zakladače Z73, příp. Z59 noční směna / těžební klid ranní směna / těžební klid noční směna / NZ, SS1 Infotea mění provozní dobu hotline Pouze na všední dny a jen na dobu od 6 do 15 hodin omezí Infotea provoz zákaznické linky 8888 od 1. ledna Úpravě provozní doby předcházela důkladná analýza požadavků a potřeb zákazníků Infotey. Po zkušenostech, které přinesla první změna provozní doby hotline na jaře letošního roku a která se týkala provozu linky v nočních hodinách, jsme se tentokrát zaměřili na odpolední hodiny v pracovních dnech a na vytíženost hotline o víkendech. Zjistili jsme, že skutečně neodkladných servisních požadavků, které bylo nutné vyřešit okamžitě, aby nezpůsobily ekonomické ztráty podniku (tj. požadavky související s výpadky v nakládce a expedici uhlí), je minimální množství, v řádu jednotek požadavků za rok, objasnil Marek Hruda, ředitel společnosti Infotea. Omezený provoz hotline doplní pohotovostní služba ve stejném rozsahu, jaký se uplatňuje již v současné době. Po dohodě s vedením společností skupiny Czech Coal, které využívají služeb Infotey, mají určení zaměstnanci (jedná se zejména o dispečery) možnost zavolat pohotovostní pracovníky a řešit s nimi požadavek, který vyhodnotí jako neodkladný. Za ten se považuje jakákoliv porucha IT systémů, která by mohla negativně ovlivnit těžbu a hlavní výrobní procesy. Na závady jiného charakteru, například že si uživatel v jednom okamžiku nebude moci otevřít nebo vytisknout soubor apod., se režim pohotovostí nevztahuje a vyřeší je denní hotline služba. Úprava režimu hotline zasáhne do složení šestičlenného týmu zaměstnanců, kteří doposud tuto službu Infotey zajišťovali. Ke konci roku uvolníme tři zaměstnance hotline, kterým jsme zprostředkovali možnost ucházet se o uplatnění ve firmě Ness, která se stala novým poskytovatelem IT služeb pro Severní energetickou, poznamenal k personální změně Marek Hruda. (rot) Renogum montoval dopravníky v Ledvicích Na modernizaci elektrárny Ledvice se podílejí také zaměstnanci společnosti Renogum. Během listopadu skupina zaměstnanců firmy pro externí zakázky pracovala na montáži dvou elektrárenských trubkových pasových dopravníků. Jednalo se o poměrně specifickou zakázku, protože dva souběžné pasové dopravníky, každý o délce zhruba 360 metrů, vedou do výšky přibližně 52 metrů. Navíc pro trubkový dopravník je potřeba využívat speciální druh dopravního pásma, které nám dodala firma Phoenix. Na něm naši pracovníci provedli šest teplých spojů pomocí vulkanizační hydraulické soupravy šíře 1600 milimetrů, vysvětlil Bohumil Straka, ředitel společnosti Renogum. Trubkové pasové dopravníky se využívají na přepravu materiálů, které by mohly způsobovat znečištění životního prostředí, například zvýšenou prašností. Jejich speciální konstrukce zajišťuje dostatečnou pružnost a zároveň i odolnost. Princip dopravy materiálu trubkovými dopravníky spočívá v jejich svinutí do tvaru hadice, v níž se materiál přepravuje a zamezí se tak prašnosti. Kompletní zakázku zvládla naše šestičlenná skupina zaměstnanců pro externí zakázky v ranních směnách za dvanáct dní a předala ji v řádném termínu, uzavřel ředitel Renogumu. Provoz zákaznické linky Infotea Datum Ranní směna / Noční směna / Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost (pim) příloha č. 22 strana 3

4 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP PŘÍLOHA číslo 22 V kateřinské škole by rádi vybudovali školní hřiště Chytré hlavy mají své vítěze, mezi kterými se letos ocitla i Základní škola a Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny. Uspěla mezi patnácti přihlášenými projekty základních škol se svým projektem modernizace tří učeben interaktivní technikou. Ředitelka školy Věra Sehnalová netajila radost, že díky podpoře Vršanské uhelné mají i jako malá horská škola šanci držet krok ve využívání moderních technologií s městskými školami. S jakými ambicemi jste vstupovali do Proč právě interaktivní technika? Máte i další nápady na zkvalitnění grantového programu Chytré hlavy Ačkoliv jsme malá horská škola, tak se výuky? pro sever? Překvapilo vás, že jste přesto stále snažíme s městskými ško- Určitě máme. Rádi bychom vybudovali uspěli? lami držet krok i co se týče moderních v areálu školy hřiště, které by sloužilo Vzhledem k tomu, že se snažíme zapojo- technologií. Toto se nám velmi daří, ur- jednak k výuce tělesné výchovy, jednak vat do co nejvíce projektů, neboť získat čitě za žádnou školou nezaostáváme. pro volnočasové aktivity, pro školní peníze navíc do rozpočtu je velmi slo- družinu a školní klub a to z důvodu, že žité, nemohli jsme si nechat ujít i tuto šanci. Do programu jsme samozřejmě vstupovali s nadějí, že by bylo skvělé uspět. Obecně jsou veškeré hlasovací projekty pro naši malou školu obtížnější. Přesto jsme oslovili veškeré naše přátele školy, rodiče, známé, kamarády a veřejnost, aby pro nás hlasovali. Výsledek nás opravdu velmi mile překvapil. Rádi bychom ještě jednou touto cestou poděkovali všem, kteří nás pod- Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny VYHRÁLI JSME!!! Velké poděkování patří paní učitelce Křivánkové za zpracování projektu Chytré hlavy pro Sever a všem, kteří nás podpořili svými hlasy. Naše škola se umístila na 3. místě. Moc si vážíme, že Vršanská uhelná a.s. podporuje školství v Ústeckém kraji těmito projekty. stále více dětí tráví veškerý svůj volný čas doma u televize či počítačových her. V loňském roce jsme se aktivně zapojili do projektu OVOV, jehož účelem je právě zvednout děti ze židlí. Kolik žáků v letošním školním roce chodí do vaší školy? Jelikož je naší součástí i mateřská škola, která bude taktéž interaktivní techniku využívat v rámci předškolního vzdělá- pořili. Za podporu jí mnohokrát děkujeme. vání, navštěvuje naše zařízení celkem 113 dětí a žáků. Věra Sehnalová Je to vaše první účast v programu Přihlásíte se i do dalšího ročníku nebo jste se hlásili i loni? Jaké bude mít konkrétní využití Pomalu se blíží pololetní hodnocení, jak Chytrých hlav? A víte s jakým Ne, této výzvy jsme se zúčastnili již a pro kolik dětí? jste zatím spokojená projektem? podruhé. Díky tomuto projektu vybudujeme tři s prospěchem i chováním žáků? Určitě ano. Projekt již máme v chytrých interaktivní učebny, které budou vy- Myslím si, že máme jako všude snaživé hlavách, ale zatím si jej necháme pro Měli jste dopředu jasno, jaký projekt užívat všichni žáci naší školy. Učebny a chytré žáky, kteří ale mají stále co zlep- sebe. Rádi bychom poděkovali Vršanské do programu přihlásíte? se snažíme budovat podle jednotli- šovat. S chováním našich žáků jsem spo- uhelné, že takovéto projekty vyhlašuje Rozhodovali jsme se mezi dvěma pro- vých vzdělávacích oblastí, žáci se tedy kojená, nestává se nám, že by naši žáci na a podporuje tím školy v Ústeckém kraji. jekty a zvítězila interaktivní technika. v učebnách střídají. akcích školy dělali ostudu, což mě těší. (rot) Obnova krajiny letos postupovala plynule a kvalitně Tvorba nové krajiny rekultivační činností pokračuje v ustáleném tempu. Zkuste se však podívat například z tzv. Vršanské vyhlídky, jak obnova krajiny pokročila v roce Je to opravdu velký kus odvedené práce v podobě technických a biologických rekultivačních prací, které zmírňují a napravují negativní vlivy těžební činnosti na krajinu. Souborem terénních stabilizačních úprav, základních půdních meliorací a vodohospodářských opatření vzniká nová krajina, která získává konečnou podobu vhodně zvolenou rekultivací zemědělskou, lesnickou, hydrickou nebo ostatní. Při pohledu ze zmíněné Vršanské vyhlídky uvidíte postupující rekultivační práce Vršanské uhelné v takzvané V. až VIII. etapě, které v letošním roce zahrnovaly v rámci terénních úprav budování systému obslužných komunikací, odvodnění, navážení zúrodnitelných zemin pro budoucí zemědělské plochy, výsadbu dřevin a další biotechnické činnosti. Zajímavostí, která se rovněž nedá přehlédnout, je část území ponechaná přirozenému vývoji. Tato plocha, která je Rekultivace Vršany VI. etapa úpravy břehů vodních ploch. součástí rekultivační akce Vršany VI. etapa, se po zvážení rekultivačními odborníky zachovala v nedotčeném stavu, jak zůstala po báňském procesu při sypání výsypky zakladačem, v podobě hřebenů. Území se tak stalo zvláštním biotopem s pozoruhodnou vazbou na samovolně vytvořené vodní plochy. Po úpravách části břehů vodní plochy se vytvořilo území se zajímavými scenériemi nové funkční krajiny. Letos 23 rekultivačních akcí na ploše 506 hektarů Další rekultivační práce pokračovaly v průběhu letošního roku i mimo lokalitu Vršany na dole Jan Šverma (DJŠ), Slatinické výsypce, Kamenolomu Kočičí vrch a Dobrčicích. Vršanské uhelné pomáhají s rekultivačním procesem dodavatelské firmy. Při realizaci letošních 23 staveb na celkové ploše 506,46 hektarů spolupracovala se společnostmi Rekultivace, DTS, Metrostav, Vodohospodářské stavby Teplice. Šest rekultivačních akcí z 23 se realizovalo v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Významným prvkem hodnocení rozpracovaných rekultivačních prací v každém roce jsou kontroly orgánů státní správy z odboru životního prostředí Magistrátu města Most. Kontroly se uskutečnily i letos s pozitivním závěrem. Podle hodnocení pokračují rekultivační práce s vazbou na uvolňování ploch po báňské činnosti v souladu s platnými zákonnými opatřeními v dobré kvalitě a zaručují vznik nové funkční krajiny Mostecka. Lenka Měsková, útvar Rekultivace, uvolnění území a ekologie Ukázka krajinotvorby. strana 4 příloha č. 22

5 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek Polévka: Hovězí s masem a nudlemi 1. Uzené maso, křenová omáčka, houskové 2. Kuřecí maso se zeleninou, dušená rýže 3. Kynuté tvarohové šátečky, čaj 4. Vepřové žebírko na žampionech, opékané brambory, zel. přízdoba 5. Cikánská vepřová plec, těstoviny 6. Uzené maso, křenová omáčka, těstoviny Polévka: Ragú 1. Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, brambory 3. Zapékané těstoviny se sojovým masem a kukuřicí 4. Curyšský vepřový řízek, hranolky, zelný salát 5. Hornická klobása, hrachová kaše, okurka 6. Krakonošův oheň, houskové Polévka: Česneková 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskové 2. Pečené kuře, havířské brambory 3. Omeleta se smetanovou zeleninou 4. Vepřový plátek s broskví, hranolky, zelný salát 5. Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka 6. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny Polévka: Fazolová kyselá 1. Kuřecí výpečky, bramborové, dušené zelí 2. Srbské rizoto, okurka 3. Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj 4. Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 5. Hamburger s hořčicí a cibulkou, chléb 6. Kuřecí výpečky, houskové, dušené zelí Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Guláš Petra Voka, houskové 2. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurka 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažená kuřecí prsíčka v sezamovém těstíčku, těstovinový salát 5. Marinovaný platýz, brambory 6. Guláš Petra Voka, těstoviny 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek Polévka: Uzená s rýží Polévka: Frankfurtská Polévka: Krupicová se zeleninou Polévka: Bramborová na kyselo Polévka: Hovězí se strouháním 1. Segedínský guláš, houskové 2. Přírodní vepřový plátek, brambory 3. Listové taštičky s ovocnou náplní, čaj 4. Kuřecí prsíčka s hermelínem, hranolky, zel. přízdoba 5. Uzené maso, čočka na kyselo, okurka 6. Segedínský guláš, chléb 1. Selská vepřová pečeně, bramborové, dušené zelí 2. Špagety s rajčatovým přelivem s vložkou uzeniny, sypané sýrem 3. Dušená mrkev s kukuřicí, brambory 4. Kuřecí řízek Kalimero, brambory, tatarská omáčka 5. Hovězí pečeně, na zázvoru, dušená rýže 6. Selská vepřová pečeně, houskové, dušené zelí 1. Kuře na paprice, těstoviny 2. Smažený hamburger, brambory, tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř s aspikem, bílé pečivo 4. Vepřové maso s křenem, bramboráčky, zelný salát 5. Hovězí maso vařené, játrová omáčka, dušená rýže 6. Kuře na paprice, houskové 1. Hamburská vepřová kýta, houskové 2. Zapékané brambory s uzeným masem, okurka 3. Dukátové buchtičky s krémem, čaj 4. Kuřecí prsíčka s houbami a rajčaty, jasmínová rýže, zel. přízdoba 5. Hovězí plec na pepři, těstoviny 6. Hamburská vepřová kýta, bramborové nočky 1. Maďarský guláš, těstoviny 2. Pštrosí vejce, bramborová kaše 3. Tagliatelle s čínskou zeleninou a sýrem 4. Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky, zelný salát 5. Halušky se slaninou, uzeným masem a zelím 6. Maďarský guláš, houskové mražená jídla 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek 1. Uzené maso, křenová omáčka, houskové 2. Cikánská vepřová plec, těstoviny 1. Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, bramborová kaše 3. Hornická klobása, hrachová kaše 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskové (možno objednat i těstoviny) 2. Pečené kuře, tomatové těstoviny 3. Přírodní vepřová játra, dušená rýže 1. Kuřecí výpečky, bramborové, dušené zelí 2. Srbské rizoto 3. Přesnídávková polévka: Čočková s uzeninou, chléb 1. Guláš Petra Voka, houskové (možno objednat i těstoviny) 2. Zapékané těstoviny s uzeným masem 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek 1. Segedínský guláš, houskové 2. Listové taštičky s ovocnou náplní 1. Selská vepřová pečeně, houskové, dušené zelí 2. Špagety s rajčatovým přelivem s vložkou uzeniny a sýrem 3. Hovězí pečeně na zázvoru, dušená rýže 1. Kuře na paprice, těstoviny (možno objednat i houskové ) 2. Smažený hamburger, bramborová kaše 3. Hovězí maso vařené, játrová omáčka, dušená rýže 1. Hamburská vepřová kýta, houskové 2. Hovězí plec na pepři, těstoviny 3. Dukátové buchtičky s krémem 1. Maďarský guláš, těstoviny (možno objednat i houskové ) 2. Pštrosí vejce, bramborová kaše Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon EURO OPTIKA GLOBUS Chomutov Černovická 5430 Chomutov Optika EURO OPTIKA poliklinika Klášterec Sadová 128 Klášterec nad Ohří Optika EXIM TOURS a.s. Globus Chomutov Černovická 5430 Chomutov Cestovní kancelář FIRO tour a.s. Nám. 1. máje 94 Chomutov Cestovní kancelář Fit line studio fitball Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio fitness Muži Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio fitness Ženy Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio jóga Revoluční 47 Chomutov Aerobic a jiné Fit line studio spinningy Revoluční 47 Chomutov Spinning pokračování příště strana 5

6 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Důležitá regionální témata zůstanou nadále v programu HSRM Hospodářská a sociální rada Mostecka se hodlá i v příštím roce věnovat tématům, která jsou pro region důležitá. Na programu každého jednání by se stejně jako v letošním roce mělo objevovat vždy alespoň jedno stěžejní téma, které má bezprostřední dopad na Mostecko. Jedná se o pokračování trendu, který HSRM odstartovala již v roce Na každém z měsíčních jednání se pravidelně prezentuje některá z členských firem se svými záměry a aktivitami, případně zástupci institucí, kteří vysvětlují například dopady legislativních změn. V uplynulých měsících se tak na zasedání HSRM představili například ředitelé Severní energetické, Vršanské uhelné nebo United Energy, kteří zde vysvětlovali změny, kterými jejich společnosti prošly a záměry do budoucna, včetně jejich dopadů na region. Dále byla za poslední rok řešena mj. bezpečnostní situace na Mostecku, problematika zemědělství, stav nezaměstnanosti v okrese a další nosná témata. Na posledním letošním setkání, jímž bude sněm Hospodářské a sociální rady Mostecka devátého prosince v Mostě, budeme kromě termínů zasedání schvalovat i stěžejní témata na příští rok. Navrhnout je mohou i jednotliví členové HSRM, vysvětlila předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková. Podle jejích slov se například počítá s představením problematiky Evropských fondů nebo diskusí nad novinkami, které vycházejí z nového Zákoníku práce. Pozvání na sněm přijala též předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. (red) Letošní přehlídku vyšších a vysokých škol Sokrates v obchodním domě Central tradičně uspořádaly Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Každá ze zúčastněných škol zde měla přidělený svůj prostor, u nějž její zástupci zájemcům rozdávali informační letáčky, předváděli chemické pokusy nebo produkty špičkové techniky. Malí i velcí si našli podle svého zájmu. Foto: (pim) Další úspěch malé horské školy Projekt pro mateřské školy vyhlášený společností Philips o výrobky pro nejmenší značky Avent probíhal od 24. října do 24. listopadu a jeho patronkou se stala Michaela Maurerová. K tomuto projektu se připojila také Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny. Každá mateřská škola, která se chtěla zúčastnit, si vytvořila na stránkách svůj profil obsahující krátký popis školky spolu s fotografiemi a videem. Během vyhlášené kampaně mohli zájemci hlasovat prostřednictvím ů nebo facebookových profilů. Deset zařízení, která získala největší počet hlasů, obdrží během prosince krásný balíček s výrobky Avent v hodnotě přesahující 100 tisíc korun, společně s učebnicemi a dekoracemi. Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny získala 263 hlasů, což stačilo na zařazení mezi TOP 10 školek. Celkově se projektu zúčastnilo 30 mateřských škol z celé ČR. Stejný projekt probíhal ve stejnou dobu také na Slovensku. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny Začal advent. Na Prvním náměstí v Mostě se v neděli 1. prosince rozzářil vánoční strom. Slavnostně ho rozsvítil primátor města Vlastimil Vozka (vpravo) společně s moderátory doprovodného programu Mírou Kuželkou (vlevo) a Vláďou Hronem. Primátor si pochvaloval, že strom je opět zdejší, zhruba desetimetrový smrk pochází ze Souše. O doprovodný program se postaraly děti ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna, která si v těchto dnech připomíná 45. výročí založení. Foto: (pim] strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu 22 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Jak vidí svůj Most Slavnostním křtem nového stolního kalendáře města Mostu na rok 2014 ukončila radnice fotosoutěž, kterou na jaře letošního roku vypsala. Ani ve snu by nás při přípravách výběrového řízení na kalendář, k jehož vydávání jsme se rozhodli vrátit, nenapadlo, že se fotosoutěž setká s tak velkým ohlasem, uvedl primátor města Mostu Vlastimil Vozka, který se společně s tajemnicí magistrátu Jaroslavou Boudovou slavnostního aktu ujal. Městu se totiž přihlásilo 69 autorů, kteří poslali přes 2 tisíce fotografií. Součástí křtu v obřadní síni byla i výstava sedmadvaceti fotografií od devíti autorů, jejichž práce se v kalendáři objeví. Důležité je ale dodat, že fotografie, které jsme v rámci fotosoutěže obdrželi, neposlouží pouze pro potřeby kalendáře, ale využijeme je i na další propagační materiály města, doplnil primátor. Zároveň poděkoval všem, kdo své fotografie městu poslali a popřál jim, aby jim nadšení vydrželo, protože i ze zaslaných děl je patrné, že Most má spoustu zajímavých míst i zákoutí, kterými se může pochlubit. (red) Na slavnostní křest pozval magistrát města autory fotografií. Foto: (pim) Stolní kalendář pokřtili primátor města Vlastimil Vozka a tajemnice úřadu Jaroslava Boudová. Foto: (pim) Blahopřání Dne 11. prosince oslaví své životní jubileum pan Jiří Brožek, zaměstnanec společnosti Czech Coal POWER. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů do dalších let přeje vedení společnosti. Důlní noviny č. 23, poslední v roce 2013, vyjdou ve čtvrtek 19. prosince. Poděkování starostům Žáci společně s vedením školy v Hoře Svaté Kateřiny předali malý dárek a poděkovali starostům všech tří horských obcí, paní Haně Řebíkové (Hora Svaté Kateřiny) na snímku, Jiřímu Moozovi (Brandov) a Davidu Kádnerovi (Nová Ves v Horách) za stálou přízeň, podporu a pomoc. U všech starostů jsme byli velmi mile přijati a společně jsme si popřáli krásné Vánoce a úspěšný rok 2014, napsali ze Základní školy a Mateřské školy z Hory Svaté Kateřiny. KRÁTCE Z MĚSTA Na pátek 6. prosince připravil Spolek severočeských havířů Předání světla sv. Barbory. Po slavnostním průvodu, který začíná v 17 hodin, světlo předají do rukou primátora města Mostu. Adventní koncert se v sobotu 7. prosince od 17 hodin uskuteční v kostele Nanebevzetí panny Marie v Mostě. Česko zpívá koledy. Program začne ve středu 11. prosince od 14 hodin v děkanském kostele. V úterý 17. prosince začnou na 1. náměstí v Mostě letošní Vánoční trhy, které potrvají do 22. prosince. Tradiční Českou mši vánoční J. J. Ryby si můžete poslechnout 17. prosince od 19 hodin v Městském divadle v Mostě a 20. prosince od 18 hodin v děkanském kostele. strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu 22 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Jedničkou k Citadele Koně jako genetická stopa Trenérka a chovatelka koní Olga Šebková v podstatě nemohla být ničím jiným. Narodila se do rodiny veterináře ve Svinčicích, s koňmi vyrůstala. Do svinčických stájí se vrátila i po maturitě na Střední zemědělské škole v Žatci. Koňácké putování její pozdější rodiny ji před třemi lety přivedlo na Hipodrom v Mostě. Vlastně už podruhé. Tentokrát ale už jako soukromou osobu za Jezdeckou společnost HIPODROM MOST o.s., která si tu pronajímá stáje pro svých 11 koní a dalších 17, které má v péči. Pomáhá jí celá její rodina. Manžel, dospívající dcera Kateřina i malý prvňáček Barunka. Jak je vidět, dcery se s koňmi také dost sžily? Obě dvě samozřejmě jezdí, i když Barunka ještě jen na poníku. Kateřina chce ale být veterinářkou po dědovi. Jak vypadá zdejší den? Ráno a odpoledne čištění stájí, krmení. Mezitím pustíme koně do výběhu, zvířata naší společnosti musíme odjezdit, což se týká někdy i těch v nájmu, jejichž majitelé to nestíhají. Je to záležitost domluvy. A pak se také věnujeme dětem, které chodí do klubu a kterým chceme také dopřát nejen tu práci kolem koní, ale i naučit je jezdit, připravit je na jezdecké zkoušky. Součástí dne jsou samozřejmě i objednané placené jízdy. Jezdecká společnost však stojí i za pořádáním parkurových závodů. Ano, letos jsme pořádali sedm parkurových dní, v příštím roce to bude ještě o jeden den více. Parkury v Mostě letos prošlo koní. Mohli jsme je uspořádat i díky velké vstřícnosti a finanční pomoci Ráno a odpoledne je nutné ve stájích uklidit a koně nakrmit. Foto: (má) města Mostu a společnosti Hipodrom a.s. Z plánovaných 200 dětí se projektu nakonec zúčastnilo třikrát více, všechna Parkury zkvalitnila úprava opracoviště geotextilií, která upravila povrch, jenž zařízení, občanská sdružení či dětské domovy byly z Ústeckého kraje. koním více vyhovuje. Ale ještě jste nemluvila o projektu Stále mluvíme o těch ostatních či Jeden za všechny, všichni na koně! o koních. Co udělá radost Olze Šebkové, Máte pravdu, je to dvouletý projekt podporovaný z evropských peněz, který nyní Pokud nějaké volno mám, pak ho ráda když není ve stáji? končí. Snažili jsme se jím vyjít vstříc hendikepovaným dětem a mládeži, včetně tivně žijeme po celý rok, tak pak nám trávím s rodinou a cestováním. My ak- dětí sociálně oslabených, rozšířit jejich dělá dobře společně a úplně neaktivně rozhled, překonat bariéry. Účastnily se odpočívat. Nejraději u moře a hlavně projektu buď jednorázově či ve čtyřech v Chorvatsku. To je i vidina pro rok výukových programech. Praktickou část (má) projektu děti trávily právě i péčí o koně. / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla: V manželství je nejhorší věcí po tchýni manželka. Vylosovaní výherci: Zdeněk Zoubek Jirkov; Marie Horská Vysoká Pec; František Vlk ÚUK-Diamo. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce DN poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 5. prosince strana 8

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 18 10. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Odboráři 7 Výšlap 8 píšou akademikům do lomu ČSA Rozhovor s ředitelkou školy / EDITORIAL

Více

Tři tisíce lidí na exkurzích

Tři tisíce lidí na exkurzích Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 2 strana 6. listopadu 2013 strana Stěhování zaměstnaneckého centra / EDITORIAL Milí čtenáři, vyjednávání o podobě budoucí vlády je v

Více

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo 07 5. 4. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice?

Více

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY

RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY List zaměstnanců skupiny Sev.en 20. listopadu 2014 ročník 1 Zdarma 21 2 3 7 Grant vyhodnocen vyhodnocen Uhelné safari táhlo Mikulášská pro děti RÝPADLO R-10 HRABE S NOVÝMI KOREČKY Po ročním provozu proběhla

Více

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Senior klub sdružuje dva tisíce členů

Senior klub sdružuje dva tisíce členů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 9 září 2014 ZDARMA Pro Rekultivace je zima už za dveřmi Indové si prohlédli Vršany Senior klub sdružuje dva tisíce členů Obědy pro děti v rozhovoru s Ivanou Tykač

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 březen 2015 ZDARMA Na šachtě se starají také o mravence Olejová laboratoř se otevřela mechanikům Dispečer ví úplně o všem, co se děje Dovolená pro zaměstnance

Více

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 28. března 2014 ZDARMA Informační systémy skupin rozděleny Vrbno v létě znovu přivítá táborníky Skok přes kůži opět v mosteckém Repre Pochopil ho tatínek topmodelky

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

Bohatá obec láká nové obyvatele

Bohatá obec láká nové obyvatele DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 6 červen 2014 ZDARMA Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají Bohatá obec láká nové obyvatele Kandidát na čtvrtý titul

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Přestavbář - venku za každého počasí

Přestavbář - venku za každého počasí DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 2 únor 2015 ZDARMA Mění se objednávání jídel Ve výškách i hloubce pomáhají záchranáři Přestavbář - venku za každého počasí Jak platit kartou Benefity Historický

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Celostátní soutěž Machři roku zaplnila sokolovské náměstí

Celostátní soutěž Machři roku zaplnila sokolovské náměstí KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Zaměstnanost 2014. Konference o práci v kraji Jakými otázkami se zabývala konference Zaměstnanost 2014, která se konala v Chebu? strana 2 ročník 12 číslo 10 říjen 2014

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 12 / 2012 ročník X. 2 O jednom povedeném tatínkovi 8 Od 9. prosince 2012 došlo ke změně systému městské hromadné dopravy 11 Moderní učebna zpestřila gymnazistům výuku angličtiny 14 Nepojistný dávkový

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

ariánskolázenské noviny ANKETA UPOZORNĚNÍ SILVESTR ZAČAL VE SLAVII I NAD MĚSTEM BYLO VESELO Hasiči prožili poklidné svátky

ariánskolázenské noviny ANKETA UPOZORNĚNÍ SILVESTR ZAČAL VE SLAVII I NAD MĚSTEM BYLO VESELO Hasiči prožili poklidné svátky M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Hasiči prožili poklidné svátky Podle sdělení šéfa HZS

Více