dostanou třináctý plat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostanou třináctý plat"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou koní Milí čtenáři, když v roce 1991 byly narýsovány územní ekologické limity, byl stanoven i nejzazší rok, kdy má stát říci, zda těžit uhlí dál, nebo zásoby uhlí odepsat a na těžbu vlastní suroviny rezignovat. Tím stanoveným datem byl rok Jenže do té doby se těžbou nikdo nezabýval a po tomto datu už vůbec ne. Ani osm let poté nemá česká veřejnost jasno. Horníci nevědí, zda budou mít práci. / EDITORIAL Energetici nevědí, zda a na jak dlouho budou mít palivo. A hlavně skoro milion českých domácností netuší, zda budou mít levné teplo a teplou vodu. Tohle všechno totiž hnědé uhlí dokáže dát tisícům lidí práci, dát desítkám elektráren a tepláren palivo, dát milionům lidí teplo. To není málo, zvlášť v době nevyzpytatelných dodávek plynu z východu, ekonomických propadů a sociálních nejistot. Navíc je třeba připomenout důležitou věc to, že by byly těžební limity zrušené, ještě neznamená, že se vůbec bude dál těžit. Vždyť majitelé pozemků jsou chráněni horním zákonem, který mimo jiné říká, že organizace, která chce těžit, se musí dohodnout s fyzickými i právnickými osobami. Jinými slovy, tam kde občané nebo samospráva neodsouhlasí těžbu, tam těžit nelze. Nikdo nikoho nikam stěhovat násilím nebude, i přesto, že ekologické organizace už hlasitě vytvářejí temné vize budoucího rozbrázděného začouzeného Mostecka. V celé debatě by tedy slušelo méně hysterie či emocí a více argumentů a zdravého rozumu. Limity jsou překonané Za účasti premiéra v demisi Jiřího Rusnoka a ministra průmyslu a obchodu v demisi J. Ciencaly se v Mostě uskutečnilo poslední zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Dnes se těžaři musejí dohodnout s vlastníky podle účinnějšího nástroje jakým je zákon. Průmyslové činnosti, které dávají práci několika tisícům lidí, by neměly být šikanovány dle symbolů, které vznikly za jiných podmínek. Jiří Rusnok HSR-ÚK dlouhodobě prosazuje zrušení vládního usnesení o územních limitech těžby, které brání naplnění platného horního zákona a možnosti dalšího postupu těžby samozřejmě za předpokladu souhlasu a vypořádání všech dotčených subjektů ve smyslu zákona. K této problematice se vyjádřil i J. Rusnok. Dnes se těžaři musejí dohodnout s vlastníky podle účinnějšího nástroje jakým je zákon. Průmyslové činnosti, které dávají práci několika tisícům lidí, by neměly být šikanovány dle symbolů, které vznikly za jiných podmínek, uvedl premiér v demisi na následné Předseda vlády (vpravo) a ministr průmyslu a obchodu v demisi při tiskové konferenci po jednání HSR-ÚK. Foto: (pim) tiskové konferenci, když označil vládní usnesení z roku 1991 jako překonané. Krajská rada požádala předsedu vlády o urychlení možnosti dočerpání zbývajících prostředků ve výši cca 5 mld. Kč z tzv. 15 miliard korun na sanaci a rekultivaci území zasaženého těžbou hnědého uhlí před privatizací těžebních společností, jejichž čerpání bylo pozastaveno předchozí vládou. A hledání dalších prostředků k dokončení rozpracovaných projektů, HSR - ÚK představila předsedovi vlády a ministru průmyslu dosavadní postup Moravskoslezského a Ústeckého kraje a snahu o sjednocení a konkretizaci požadavků obou krajů. V těchto jednáních se HSR-ÚK angažuje v součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou ÚK a Ústeckým krajem. A to i ve smyslu Paktu zaměstnanosti ÚK, který uvedené organizace uzavřely právě ve snaze sjednotit snahu o snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti ÚK. Informovala také o snaze obou regionů aktivně připravit náměty na cílené výzvy a o zahájení jednání s jednotlivými ministerstvy. Rada i jménem ostatních partnerů požádala předsedu vlády o projednání naplňování tohoto usnesení s jednotlivými ministry a urychlení procesu jednání o obsahu cílených výzev. HSR-ÚK seznámila předsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu s prioritami v dopravní infrastruktuře ÚK: zkapacitnění R7; dostavba D8 včetně napojení Děčína; I/13; I/27. Zachraňte české hornictví než bude pozdě! Rada Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) se v minulém týdnu seznámila s aktuální situací v těžebním průmyslu na Mostecku. Konstatovala, že v důsledku usnesení vlády č. 444 z roku 1991 dochází k útlumu těžby hnědého uhlí na lokalitě Československá armáda a propouštění zaměstnanců těžebních a servisních společností i zaměstnanců dalších společností navázaných na těžbu uhlí. Zabývala sei aktuální situací v OKD, a.s., zejména budoucností Dolu Paskov. (red) Pokračování na straně 2

2 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Zeptali jsme se Jaromíra Franty, předsedy SOO skupiny Czech Coal a místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Proč se poslední dvoudenní zasedání rady svazu uskutečnilo právě v Mostě? Hlavním tématem, kromě pravidelných záležitostí, určitě byla diskuse o tomto regionu na základě aktuálních informací o situaci na Mostecku. Členové rady chtěli znát situaci kolem limitů těžby, nakolik ovlivňuje stále platné vládní usnesení z roku 1991 nejen budoucnost hornictví, horníků, ale i celého regionu. Chtěli se seznámit s podrobnostmi, proto se v první den jednání vydali i na lom ČSA, co Černic i Horního Jiřetína, aby poté mohli přijmout stanovisko a výzvu Parlamentu ČR a vládě. Pokračování ze strany 1 Předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel zdůraznil, že již delegáti VII. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu konaného dne 16. března 2012 v Praze vyzvali vládu České republiky: Aby zaujala jednoznačné a konečné stanovisko k surovinové politice a energetické koncepci České republiky přijetím odpovědnosti za energetickou soběstačnost a zrušila územní ekologické limity stanovené usnesením vlády č. 444/1991 Sb.. Nečasova vláda nejen, že požadavku nevyhověla, ale svým aktivním politikařením přivedla hornictví v tomto regionu do kritické situace. V mosteckém, respektive ústeckém regionu, je za současného stavu ohroženo více než 8 tisíc pracovních příležitostí. To bude mít za následek další zvýšení nezaměstnanosti a na ni navázaných negativních jevů, jako jsou trestná činnost, sociální nepokoje a růst extrémistických nálad, uvedl Bc. Jan Sábel. Zachraňte české hornictví než bude pozdě! VÝHERCI KVÍZU SPECIÁL V Kvízu speciál, který jsme zveřejnili ve zvláštním vydání DN k 5. výročí založení Vršanské uhelné, správně odpověděli a odměnu získávají: Irena Langeová, skrývka Vršany; Ondřej Materna, kolejová doprava Coal Services; Hana Rengerová, Czech Coal. O převzetí odměny se informujte telefonicky na čísle 3424, R. Tolašová. V Ústeckém kraji je nyní nezaměstnanost zhruba 11 procent, na Mostecku dokonce bezmála 14 procent, přičemž průměr České republiky je 7,5 procenta. Bez zajímavosti není, že podle čerstvých údajů Policie ČR se kriminalita v okrese Most meziročně zvýšila o téměř 30 %, což je bezkonkurenčně nejvíc v celé ČR, doplnil ještě Bc. Sábel. Předseda OS PHGN zdůraznil, že v podobné situaci se podle odborářů nachází i Ostravsko. Situace kolem Dolu Paskov jen dokresluje nijak veselý obrázek českého hornictví, uzavřel. Rada OS PHGN proto vyzvala Parlament České republiky, vládu v demisi a zejména budoucí vládu, aby přistoupily k řešení problémů hornických regionů se vší vážností a podpořily v současné době ohrožené hornictví v České republice. Konkrétně trvá na zrušení již překonaného usnesení vlády č.444/1991 o územních limitech těžby, připomíná nutnost schválit surovinovou politiku státu, reálnou státní energetickou koncepci, přijmout velkou novelu horního zákona, a zdůraznila povinnost vlády chránit trvale a účinně naše nerostné bohatství a zabránit znehodnocení vydobytelných zásob strategických surovin, aktuálně kvalitního koksovatelného uhlí Dolu Paskov, jejich odpisem z bilančních zásob. (red) Členové rady OS PHGN se první den pobytu v Mostě vypravili na exkurzi do lomu ČSA. Prohlédli si také Černice a Horní Jiřetín. Foto: (má) Uhlí v Evropském parlamentu Ve dnech listopadu se v Evropském parlamentu konaly již po čtvrté Evropské dny o uhlí. Česká republika společně s EURACOAL převzala záštitu nad jejich závěrem, kdy byla zveřejněna aktualizace publikace Evropský průmysl v Evropě a bylo diskutováno o významu uhlí pro Evropu. Český poslanec EP Jan Březina ve své prezentaci ke zveřejnění publikace o uhelném průmyslu v Evropě zdůraznil, že uhlí má v evropské energetické politice oprávněně své místo. Své tvrzení podložil např. tím, že se jedná o významnou evropskou domácí surovinu, která výrazně přispívá k bezpečnému zásobování, snížení dovozní závislosti a při výrobě elektřiny je schopno svými stabilními dodávkami po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu podporovat nestabilní obnovitelné zdroje. O významu uhlí v ČR referovala jménem ZSDNP R. Eisenvortová. Sdělila, že v ČR činí díky domácímu uhlí dovozní závislost pouze 25 %, podíl uhlí na výrobě elektřiny je více než 52 % a zhruba milion domácností získává teplo z uhelných tepláren. Uvedla také příklady efektivního a ekologického užití uhlí, úspěšných rekultivací a využití území po těžbě uhlí. Velmi zdařilý výsledek české rekultivační školy, mostecký hipodrom, byl také za ČR vystaven na výstavě Uhlí v akci, která se rovněž uskutečnila během Evropských dnů o uhlí. S velkým zájmem se setkaly i informace o zplyňování uhlí v Německu, Polsku a Španělsku. Velmi důležité pro evropský uhelný průmysl bylo vystoupení polského místopředsedy vlády a ministra hospodářství Janusze Piechocińského k významu uhlí v Polsku a také Varšavské komuniké, které zpracoval EURACOAL se Světovou uhelnou asociací (WCA) a které doporučuje podporu a rozvoj čistých uhelných technologií. Toto komuniké bylo následně přijato na Klimatickém a uhelném summitu organizovaném WCA ve Varšavě 18. listopadu. (eis) strana 2

3 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP číslo 22 PŘÍLOHA Zaměstnanci skupiny Czech Coal dostanou 13. plat Zaměstnanci skupiny Czech Coal (společností Vršanská uhelná, Coal Services, Renogum, Rekultivace, Humeco, Czech Coal POWER) najdou ve výplatě za měsíc listopad mimořádný finanční bonus, tzv. 13. plat. Celkem bude vyplaceno 37 miliónů korun a průměrná částka v jednotlivých společnostech bude srovnatelná, někde dokonce i mírně vyšší než v loňském roce. Začátek letošního roku nebyl jednoduchý, hrozily tzv. krizový scénář a s ním související výrazný útlum těžby, organizační změny, a to samozřejmě nejen v nejdůležitějším článku skupiny, ve Vršanské uhelné, ale také v jejích sesterských společnostech, připomenul generální ředitel společnosti Vladimír Rouček situaci před několika měsíci. V březnu letošního roku se ale po složitých jednáních podařilo uzavřít historickou smlouvu mezi Vršanskou uhelnou a ČEZ na dodávky uhlí pro Bez odpovědné práce každého jednotlivce by nebylo možné zvládnout všechno, co se povedlo. Petr Antoš předseda představenstva Vršanské uhelné české elektrárny po dobu 50 let. Právě to umožnilo kromě zajištění dlouhodobé stability a perspektivy ocenit odměnou navíc práci zaměstnanců skupiny. Výplatu 13. platů ovlivňuje kromě takových ukazatelů, jako je například inflace, zejména výkonnost společností skupiny a nakonec je odpovědnými vedoucími posuzován i individuální přínos každého zaměstnance. Bez odpovědné práce každého jednotlivce by nebylo možné zvládnout všechno, co se povedlo, ocenil práci mnoha stovek lidí předseda představenstva Vršanské uhelné Petr Antoš. Provoz ve Vršanské uhelné během Vánoc celý den / těžební klid ranní směna / provoz R 152 pro aglomerát z Unipetrolu noční směna / NZ, SS celý den / úplný provoz uhelné technologie + provoz R 152 pro aglomerát z Unipetrolu v R celý den / úplný provoz uhelné technologie + provoz zakladače Z73, příp. Z ranní směna / NZ, K96, SS1, SS3 + provoz zakladače Z73, příp. Z59 noční směna / těžební klid ranní směna / těžební klid noční směna / NZ, SS1 Infotea mění provozní dobu hotline Pouze na všední dny a jen na dobu od 6 do 15 hodin omezí Infotea provoz zákaznické linky 8888 od 1. ledna Úpravě provozní doby předcházela důkladná analýza požadavků a potřeb zákazníků Infotey. Po zkušenostech, které přinesla první změna provozní doby hotline na jaře letošního roku a která se týkala provozu linky v nočních hodinách, jsme se tentokrát zaměřili na odpolední hodiny v pracovních dnech a na vytíženost hotline o víkendech. Zjistili jsme, že skutečně neodkladných servisních požadavků, které bylo nutné vyřešit okamžitě, aby nezpůsobily ekonomické ztráty podniku (tj. požadavky související s výpadky v nakládce a expedici uhlí), je minimální množství, v řádu jednotek požadavků za rok, objasnil Marek Hruda, ředitel společnosti Infotea. Omezený provoz hotline doplní pohotovostní služba ve stejném rozsahu, jaký se uplatňuje již v současné době. Po dohodě s vedením společností skupiny Czech Coal, které využívají služeb Infotey, mají určení zaměstnanci (jedná se zejména o dispečery) možnost zavolat pohotovostní pracovníky a řešit s nimi požadavek, který vyhodnotí jako neodkladný. Za ten se považuje jakákoliv porucha IT systémů, která by mohla negativně ovlivnit těžbu a hlavní výrobní procesy. Na závady jiného charakteru, například že si uživatel v jednom okamžiku nebude moci otevřít nebo vytisknout soubor apod., se režim pohotovostí nevztahuje a vyřeší je denní hotline služba. Úprava režimu hotline zasáhne do složení šestičlenného týmu zaměstnanců, kteří doposud tuto službu Infotey zajišťovali. Ke konci roku uvolníme tři zaměstnance hotline, kterým jsme zprostředkovali možnost ucházet se o uplatnění ve firmě Ness, která se stala novým poskytovatelem IT služeb pro Severní energetickou, poznamenal k personální změně Marek Hruda. (rot) Renogum montoval dopravníky v Ledvicích Na modernizaci elektrárny Ledvice se podílejí také zaměstnanci společnosti Renogum. Během listopadu skupina zaměstnanců firmy pro externí zakázky pracovala na montáži dvou elektrárenských trubkových pasových dopravníků. Jednalo se o poměrně specifickou zakázku, protože dva souběžné pasové dopravníky, každý o délce zhruba 360 metrů, vedou do výšky přibližně 52 metrů. Navíc pro trubkový dopravník je potřeba využívat speciální druh dopravního pásma, které nám dodala firma Phoenix. Na něm naši pracovníci provedli šest teplých spojů pomocí vulkanizační hydraulické soupravy šíře 1600 milimetrů, vysvětlil Bohumil Straka, ředitel společnosti Renogum. Trubkové pasové dopravníky se využívají na přepravu materiálů, které by mohly způsobovat znečištění životního prostředí, například zvýšenou prašností. Jejich speciální konstrukce zajišťuje dostatečnou pružnost a zároveň i odolnost. Princip dopravy materiálu trubkovými dopravníky spočívá v jejich svinutí do tvaru hadice, v níž se materiál přepravuje a zamezí se tak prašnosti. Kompletní zakázku zvládla naše šestičlenná skupina zaměstnanců pro externí zakázky v ranních směnách za dvanáct dní a předala ji v řádném termínu, uzavřel ředitel Renogumu. Provoz zákaznické linky Infotea Datum Ranní směna / Noční směna / Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Hotline (tel. č. 8888) Pohotovost Pohotovost Pohotovost Pohotovost (pim) příloha č. 22 strana 3

4 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP PŘÍLOHA číslo 22 V kateřinské škole by rádi vybudovali školní hřiště Chytré hlavy mají své vítěze, mezi kterými se letos ocitla i Základní škola a Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny. Uspěla mezi patnácti přihlášenými projekty základních škol se svým projektem modernizace tří učeben interaktivní technikou. Ředitelka školy Věra Sehnalová netajila radost, že díky podpoře Vršanské uhelné mají i jako malá horská škola šanci držet krok ve využívání moderních technologií s městskými školami. S jakými ambicemi jste vstupovali do Proč právě interaktivní technika? Máte i další nápady na zkvalitnění grantového programu Chytré hlavy Ačkoliv jsme malá horská škola, tak se výuky? pro sever? Překvapilo vás, že jste přesto stále snažíme s městskými ško- Určitě máme. Rádi bychom vybudovali uspěli? lami držet krok i co se týče moderních v areálu školy hřiště, které by sloužilo Vzhledem k tomu, že se snažíme zapojo- technologií. Toto se nám velmi daří, ur- jednak k výuce tělesné výchovy, jednak vat do co nejvíce projektů, neboť získat čitě za žádnou školou nezaostáváme. pro volnočasové aktivity, pro školní peníze navíc do rozpočtu je velmi slo- družinu a školní klub a to z důvodu, že žité, nemohli jsme si nechat ujít i tuto šanci. Do programu jsme samozřejmě vstupovali s nadějí, že by bylo skvělé uspět. Obecně jsou veškeré hlasovací projekty pro naši malou školu obtížnější. Přesto jsme oslovili veškeré naše přátele školy, rodiče, známé, kamarády a veřejnost, aby pro nás hlasovali. Výsledek nás opravdu velmi mile překvapil. Rádi bychom ještě jednou touto cestou poděkovali všem, kteří nás pod- Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny VYHRÁLI JSME!!! Velké poděkování patří paní učitelce Křivánkové za zpracování projektu Chytré hlavy pro Sever a všem, kteří nás podpořili svými hlasy. Naše škola se umístila na 3. místě. Moc si vážíme, že Vršanská uhelná a.s. podporuje školství v Ústeckém kraji těmito projekty. stále více dětí tráví veškerý svůj volný čas doma u televize či počítačových her. V loňském roce jsme se aktivně zapojili do projektu OVOV, jehož účelem je právě zvednout děti ze židlí. Kolik žáků v letošním školním roce chodí do vaší školy? Jelikož je naší součástí i mateřská škola, která bude taktéž interaktivní techniku využívat v rámci předškolního vzdělá- pořili. Za podporu jí mnohokrát děkujeme. vání, navštěvuje naše zařízení celkem 113 dětí a žáků. Věra Sehnalová Je to vaše první účast v programu Přihlásíte se i do dalšího ročníku nebo jste se hlásili i loni? Jaké bude mít konkrétní využití Pomalu se blíží pololetní hodnocení, jak Chytrých hlav? A víte s jakým Ne, této výzvy jsme se zúčastnili již a pro kolik dětí? jste zatím spokojená projektem? podruhé. Díky tomuto projektu vybudujeme tři s prospěchem i chováním žáků? Určitě ano. Projekt již máme v chytrých interaktivní učebny, které budou vy- Myslím si, že máme jako všude snaživé hlavách, ale zatím si jej necháme pro Měli jste dopředu jasno, jaký projekt užívat všichni žáci naší školy. Učebny a chytré žáky, kteří ale mají stále co zlep- sebe. Rádi bychom poděkovali Vršanské do programu přihlásíte? se snažíme budovat podle jednotli- šovat. S chováním našich žáků jsem spo- uhelné, že takovéto projekty vyhlašuje Rozhodovali jsme se mezi dvěma pro- vých vzdělávacích oblastí, žáci se tedy kojená, nestává se nám, že by naši žáci na a podporuje tím školy v Ústeckém kraji. jekty a zvítězila interaktivní technika. v učebnách střídají. akcích školy dělali ostudu, což mě těší. (rot) Obnova krajiny letos postupovala plynule a kvalitně Tvorba nové krajiny rekultivační činností pokračuje v ustáleném tempu. Zkuste se však podívat například z tzv. Vršanské vyhlídky, jak obnova krajiny pokročila v roce Je to opravdu velký kus odvedené práce v podobě technických a biologických rekultivačních prací, které zmírňují a napravují negativní vlivy těžební činnosti na krajinu. Souborem terénních stabilizačních úprav, základních půdních meliorací a vodohospodářských opatření vzniká nová krajina, která získává konečnou podobu vhodně zvolenou rekultivací zemědělskou, lesnickou, hydrickou nebo ostatní. Při pohledu ze zmíněné Vršanské vyhlídky uvidíte postupující rekultivační práce Vršanské uhelné v takzvané V. až VIII. etapě, které v letošním roce zahrnovaly v rámci terénních úprav budování systému obslužných komunikací, odvodnění, navážení zúrodnitelných zemin pro budoucí zemědělské plochy, výsadbu dřevin a další biotechnické činnosti. Zajímavostí, která se rovněž nedá přehlédnout, je část území ponechaná přirozenému vývoji. Tato plocha, která je Rekultivace Vršany VI. etapa úpravy břehů vodních ploch. součástí rekultivační akce Vršany VI. etapa, se po zvážení rekultivačními odborníky zachovala v nedotčeném stavu, jak zůstala po báňském procesu při sypání výsypky zakladačem, v podobě hřebenů. Území se tak stalo zvláštním biotopem s pozoruhodnou vazbou na samovolně vytvořené vodní plochy. Po úpravách části břehů vodní plochy se vytvořilo území se zajímavými scenériemi nové funkční krajiny. Letos 23 rekultivačních akcí na ploše 506 hektarů Další rekultivační práce pokračovaly v průběhu letošního roku i mimo lokalitu Vršany na dole Jan Šverma (DJŠ), Slatinické výsypce, Kamenolomu Kočičí vrch a Dobrčicích. Vršanské uhelné pomáhají s rekultivačním procesem dodavatelské firmy. Při realizaci letošních 23 staveb na celkové ploše 506,46 hektarů spolupracovala se společnostmi Rekultivace, DTS, Metrostav, Vodohospodářské stavby Teplice. Šest rekultivačních akcí z 23 se realizovalo v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Významným prvkem hodnocení rozpracovaných rekultivačních prací v každém roce jsou kontroly orgánů státní správy z odboru životního prostředí Magistrátu města Most. Kontroly se uskutečnily i letos s pozitivním závěrem. Podle hodnocení pokračují rekultivační práce s vazbou na uvolňování ploch po báňské činnosti v souladu s platnými zákonnými opatřeními v dobré kvalitě a zaručují vznik nové funkční krajiny Mostecka. Lenka Měsková, útvar Rekultivace, uvolnění území a ekologie Ukázka krajinotvorby. strana 4 příloha č. 22

5 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek Polévka: Hovězí s masem a nudlemi 1. Uzené maso, křenová omáčka, houskové 2. Kuřecí maso se zeleninou, dušená rýže 3. Kynuté tvarohové šátečky, čaj 4. Vepřové žebírko na žampionech, opékané brambory, zel. přízdoba 5. Cikánská vepřová plec, těstoviny 6. Uzené maso, křenová omáčka, těstoviny Polévka: Ragú 1. Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, brambory 3. Zapékané těstoviny se sojovým masem a kukuřicí 4. Curyšský vepřový řízek, hranolky, zelný salát 5. Hornická klobása, hrachová kaše, okurka 6. Krakonošův oheň, houskové Polévka: Česneková 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskové 2. Pečené kuře, havířské brambory 3. Omeleta se smetanovou zeleninou 4. Vepřový plátek s broskví, hranolky, zelný salát 5. Přírodní vepřová játra, brambory, tatarská omáčka 6. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny Polévka: Fazolová kyselá 1. Kuřecí výpečky, bramborové, dušené zelí 2. Srbské rizoto, okurka 3. Bavorské vdolečky se šlehačkou, čaj 4. Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 5. Hamburger s hořčicí a cibulkou, chléb 6. Kuřecí výpečky, houskové, dušené zelí Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Guláš Petra Voka, houskové 2. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurka 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažená kuřecí prsíčka v sezamovém těstíčku, těstovinový salát 5. Marinovaný platýz, brambory 6. Guláš Petra Voka, těstoviny 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek Polévka: Uzená s rýží Polévka: Frankfurtská Polévka: Krupicová se zeleninou Polévka: Bramborová na kyselo Polévka: Hovězí se strouháním 1. Segedínský guláš, houskové 2. Přírodní vepřový plátek, brambory 3. Listové taštičky s ovocnou náplní, čaj 4. Kuřecí prsíčka s hermelínem, hranolky, zel. přízdoba 5. Uzené maso, čočka na kyselo, okurka 6. Segedínský guláš, chléb 1. Selská vepřová pečeně, bramborové, dušené zelí 2. Špagety s rajčatovým přelivem s vložkou uzeniny, sypané sýrem 3. Dušená mrkev s kukuřicí, brambory 4. Kuřecí řízek Kalimero, brambory, tatarská omáčka 5. Hovězí pečeně, na zázvoru, dušená rýže 6. Selská vepřová pečeně, houskové, dušené zelí 1. Kuře na paprice, těstoviny 2. Smažený hamburger, brambory, tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř s aspikem, bílé pečivo 4. Vepřové maso s křenem, bramboráčky, zelný salát 5. Hovězí maso vařené, játrová omáčka, dušená rýže 6. Kuře na paprice, houskové 1. Hamburská vepřová kýta, houskové 2. Zapékané brambory s uzeným masem, okurka 3. Dukátové buchtičky s krémem, čaj 4. Kuřecí prsíčka s houbami a rajčaty, jasmínová rýže, zel. přízdoba 5. Hovězí plec na pepři, těstoviny 6. Hamburská vepřová kýta, bramborové nočky 1. Maďarský guláš, těstoviny 2. Pštrosí vejce, bramborová kaše 3. Tagliatelle s čínskou zeleninou a sýrem 4. Vepřový plátek na zeleném pepři, hranolky, zelný salát 5. Halušky se slaninou, uzeným masem a zelím 6. Maďarský guláš, houskové mražená jídla 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek 1. Uzené maso, křenová omáčka, houskové 2. Cikánská vepřová plec, těstoviny 1. Krakonošův oheň, dušená rýže 2. Přírodní mletý řízek, bramborová kaše 3. Hornická klobása, hrachová kaše 1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskové (možno objednat i těstoviny) 2. Pečené kuře, tomatové těstoviny 3. Přírodní vepřová játra, dušená rýže 1. Kuřecí výpečky, bramborové, dušené zelí 2. Srbské rizoto 3. Přesnídávková polévka: Čočková s uzeninou, chléb 1. Guláš Petra Voka, houskové (možno objednat i těstoviny) 2. Zapékané těstoviny s uzeným masem 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek 1. Segedínský guláš, houskové 2. Listové taštičky s ovocnou náplní 1. Selská vepřová pečeně, houskové, dušené zelí 2. Špagety s rajčatovým přelivem s vložkou uzeniny a sýrem 3. Hovězí pečeně na zázvoru, dušená rýže 1. Kuře na paprice, těstoviny (možno objednat i houskové ) 2. Smažený hamburger, bramborová kaše 3. Hovězí maso vařené, játrová omáčka, dušená rýže 1. Hamburská vepřová kýta, houskové 2. Hovězí plec na pepři, těstoviny 3. Dukátové buchtičky s krémem 1. Maďarský guláš, těstoviny (možno objednat i houskové ) 2. Pštrosí vejce, bramborová kaše Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon EURO OPTIKA GLOBUS Chomutov Černovická 5430 Chomutov Optika EURO OPTIKA poliklinika Klášterec Sadová 128 Klášterec nad Ohří Optika EXIM TOURS a.s. Globus Chomutov Černovická 5430 Chomutov Cestovní kancelář FIRO tour a.s. Nám. 1. máje 94 Chomutov Cestovní kancelář Fit line studio fitball Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio fitness Muži Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio fitness Ženy Revoluční 47 Chomutov Kardiozóna, posilovna Fit line studio jóga Revoluční 47 Chomutov Aerobic a jiné Fit line studio spinningy Revoluční 47 Chomutov Spinning pokračování příště strana 5

6 22ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Důležitá regionální témata zůstanou nadále v programu HSRM Hospodářská a sociální rada Mostecka se hodlá i v příštím roce věnovat tématům, která jsou pro region důležitá. Na programu každého jednání by se stejně jako v letošním roce mělo objevovat vždy alespoň jedno stěžejní téma, které má bezprostřední dopad na Mostecko. Jedná se o pokračování trendu, který HSRM odstartovala již v roce Na každém z měsíčních jednání se pravidelně prezentuje některá z členských firem se svými záměry a aktivitami, případně zástupci institucí, kteří vysvětlují například dopady legislativních změn. V uplynulých měsících se tak na zasedání HSRM představili například ředitelé Severní energetické, Vršanské uhelné nebo United Energy, kteří zde vysvětlovali změny, kterými jejich společnosti prošly a záměry do budoucna, včetně jejich dopadů na region. Dále byla za poslední rok řešena mj. bezpečnostní situace na Mostecku, problematika zemědělství, stav nezaměstnanosti v okrese a další nosná témata. Na posledním letošním setkání, jímž bude sněm Hospodářské a sociální rady Mostecka devátého prosince v Mostě, budeme kromě termínů zasedání schvalovat i stěžejní témata na příští rok. Navrhnout je mohou i jednotliví členové HSRM, vysvětlila předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková. Podle jejích slov se například počítá s představením problematiky Evropských fondů nebo diskusí nad novinkami, které vycházejí z nového Zákoníku práce. Pozvání na sněm přijala též předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. (red) Letošní přehlídku vyšších a vysokých škol Sokrates v obchodním domě Central tradičně uspořádaly Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Každá ze zúčastněných škol zde měla přidělený svůj prostor, u nějž její zástupci zájemcům rozdávali informační letáčky, předváděli chemické pokusy nebo produkty špičkové techniky. Malí i velcí si našli podle svého zájmu. Foto: (pim) Další úspěch malé horské školy Projekt pro mateřské školy vyhlášený společností Philips o výrobky pro nejmenší značky Avent probíhal od 24. října do 24. listopadu a jeho patronkou se stala Michaela Maurerová. K tomuto projektu se připojila také Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny. Každá mateřská škola, která se chtěla zúčastnit, si vytvořila na stránkách svůj profil obsahující krátký popis školky spolu s fotografiemi a videem. Během vyhlášené kampaně mohli zájemci hlasovat prostřednictvím ů nebo facebookových profilů. Deset zařízení, která získala největší počet hlasů, obdrží během prosince krásný balíček s výrobky Avent v hodnotě přesahující 100 tisíc korun, společně s učebnicemi a dekoracemi. Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny získala 263 hlasů, což stačilo na zařazení mezi TOP 10 školek. Celkově se projektu zúčastnilo 30 mateřských škol z celé ČR. Stejný projekt probíhal ve stejnou dobu také na Slovensku. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj hlas. ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny Začal advent. Na Prvním náměstí v Mostě se v neděli 1. prosince rozzářil vánoční strom. Slavnostně ho rozsvítil primátor města Vlastimil Vozka (vpravo) společně s moderátory doprovodného programu Mírou Kuželkou (vlevo) a Vláďou Hronem. Primátor si pochvaloval, že strom je opět zdejší, zhruba desetimetrový smrk pochází ze Souše. O doprovodný program se postaraly děti ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna, která si v těchto dnech připomíná 45. výročí založení. Foto: (pim] strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu 22 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Jak vidí svůj Most Slavnostním křtem nového stolního kalendáře města Mostu na rok 2014 ukončila radnice fotosoutěž, kterou na jaře letošního roku vypsala. Ani ve snu by nás při přípravách výběrového řízení na kalendář, k jehož vydávání jsme se rozhodli vrátit, nenapadlo, že se fotosoutěž setká s tak velkým ohlasem, uvedl primátor města Mostu Vlastimil Vozka, který se společně s tajemnicí magistrátu Jaroslavou Boudovou slavnostního aktu ujal. Městu se totiž přihlásilo 69 autorů, kteří poslali přes 2 tisíce fotografií. Součástí křtu v obřadní síni byla i výstava sedmadvaceti fotografií od devíti autorů, jejichž práce se v kalendáři objeví. Důležité je ale dodat, že fotografie, které jsme v rámci fotosoutěže obdrželi, neposlouží pouze pro potřeby kalendáře, ale využijeme je i na další propagační materiály města, doplnil primátor. Zároveň poděkoval všem, kdo své fotografie městu poslali a popřál jim, aby jim nadšení vydrželo, protože i ze zaslaných děl je patrné, že Most má spoustu zajímavých míst i zákoutí, kterými se může pochlubit. (red) Na slavnostní křest pozval magistrát města autory fotografií. Foto: (pim) Stolní kalendář pokřtili primátor města Vlastimil Vozka a tajemnice úřadu Jaroslava Boudová. Foto: (pim) Blahopřání Dne 11. prosince oslaví své životní jubileum pan Jiří Brožek, zaměstnanec společnosti Czech Coal POWER. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů do dalších let přeje vedení společnosti. Důlní noviny č. 23, poslední v roce 2013, vyjdou ve čtvrtek 19. prosince. Poděkování starostům Žáci společně s vedením školy v Hoře Svaté Kateřiny předali malý dárek a poděkovali starostům všech tří horských obcí, paní Haně Řebíkové (Hora Svaté Kateřiny) na snímku, Jiřímu Moozovi (Brandov) a Davidu Kádnerovi (Nová Ves v Horách) za stálou přízeň, podporu a pomoc. U všech starostů jsme byli velmi mile přijati a společně jsme si popřáli krásné Vánoce a úspěšný rok 2014, napsali ze Základní školy a Mateřské školy z Hory Svaté Kateřiny. KRÁTCE Z MĚSTA Na pátek 6. prosince připravil Spolek severočeských havířů Předání světla sv. Barbory. Po slavnostním průvodu, který začíná v 17 hodin, světlo předají do rukou primátora města Mostu. Adventní koncert se v sobotu 7. prosince od 17 hodin uskuteční v kostele Nanebevzetí panny Marie v Mostě. Česko zpívá koledy. Program začne ve středu 11. prosince od 14 hodin v děkanském kostele. V úterý 17. prosince začnou na 1. náměstí v Mostě letošní Vánoční trhy, které potrvají do 22. prosince. Tradiční Českou mši vánoční J. J. Ryby si můžete poslechnout 17. prosince od 19 hodin v Městském divadle v Mostě a 20. prosince od 18 hodin v děkanském kostele. strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu 22 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Jedničkou k Citadele Koně jako genetická stopa Trenérka a chovatelka koní Olga Šebková v podstatě nemohla být ničím jiným. Narodila se do rodiny veterináře ve Svinčicích, s koňmi vyrůstala. Do svinčických stájí se vrátila i po maturitě na Střední zemědělské škole v Žatci. Koňácké putování její pozdější rodiny ji před třemi lety přivedlo na Hipodrom v Mostě. Vlastně už podruhé. Tentokrát ale už jako soukromou osobu za Jezdeckou společnost HIPODROM MOST o.s., která si tu pronajímá stáje pro svých 11 koní a dalších 17, které má v péči. Pomáhá jí celá její rodina. Manžel, dospívající dcera Kateřina i malý prvňáček Barunka. Jak je vidět, dcery se s koňmi také dost sžily? Obě dvě samozřejmě jezdí, i když Barunka ještě jen na poníku. Kateřina chce ale být veterinářkou po dědovi. Jak vypadá zdejší den? Ráno a odpoledne čištění stájí, krmení. Mezitím pustíme koně do výběhu, zvířata naší společnosti musíme odjezdit, což se týká někdy i těch v nájmu, jejichž majitelé to nestíhají. Je to záležitost domluvy. A pak se také věnujeme dětem, které chodí do klubu a kterým chceme také dopřát nejen tu práci kolem koní, ale i naučit je jezdit, připravit je na jezdecké zkoušky. Součástí dne jsou samozřejmě i objednané placené jízdy. Jezdecká společnost však stojí i za pořádáním parkurových závodů. Ano, letos jsme pořádali sedm parkurových dní, v příštím roce to bude ještě o jeden den více. Parkury v Mostě letos prošlo koní. Mohli jsme je uspořádat i díky velké vstřícnosti a finanční pomoci Ráno a odpoledne je nutné ve stájích uklidit a koně nakrmit. Foto: (má) města Mostu a společnosti Hipodrom a.s. Z plánovaných 200 dětí se projektu nakonec zúčastnilo třikrát více, všechna Parkury zkvalitnila úprava opracoviště geotextilií, která upravila povrch, jenž zařízení, občanská sdružení či dětské domovy byly z Ústeckého kraje. koním více vyhovuje. Ale ještě jste nemluvila o projektu Stále mluvíme o těch ostatních či Jeden za všechny, všichni na koně! o koních. Co udělá radost Olze Šebkové, Máte pravdu, je to dvouletý projekt podporovaný z evropských peněz, který nyní Pokud nějaké volno mám, pak ho ráda když není ve stáji? končí. Snažili jsme se jím vyjít vstříc hendikepovaným dětem a mládeži, včetně tivně žijeme po celý rok, tak pak nám trávím s rodinou a cestováním. My ak- dětí sociálně oslabených, rozšířit jejich dělá dobře společně a úplně neaktivně rozhled, překonat bariéry. Účastnily se odpočívat. Nejraději u moře a hlavně projektu buď jednorázově či ve čtyřech v Chorvatsku. To je i vidina pro rok výukových programech. Praktickou část (má) projektu děti trávily právě i péčí o koně. / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla: V manželství je nejhorší věcí po tchýni manželka. Vylosovaní výherci: Zdeněk Zoubek Jirkov; Marie Horská Vysoká Pec; František Vlk ÚUK-Diamo. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce DN poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 5. prosince strana 8

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 22 5. prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 2. 8. 1. 2017 2. 1. Pol. s krupicovými nočky, vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka Pol. s krupicovými nočky, kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny 3. 1. Pol. selská, španělský ptáček, dušená

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže JÍDELNÍ LÍEK 5. 9. - 11. 9. 2016 5. 9. Pol. miliónová, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. miliónová, kuřecí nudličky na čínský způsob, rýže 6. 9. Pol. s drožďovými knedlíčky, vepřová pečeně, žampiónová

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 1. 8. - 7. 8. 2016 1. 8. A - 3, 9 Pol. krupicová s vejcem, vepřová krkovice, dušená kapusta, chléb B - 2, 9/2 Pol. krupicová s vejcem, vepřový tokáň sypaný sýrem, těstoviny 2. 8. A - 3, 9 Pol. drůbková,

Více

Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016

Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016 Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016 Polévka vločková 1.8. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Drůbeží polévka s kapáním 2.8. N,D9 Plněné papriky, rajská

Více

DENNÍ MENU 13. 10. 2014

DENNÍ MENU 13. 10. 2014 13. 10. 2014 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem,

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko od 28.11.2016 do 4.12.2016 Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 VÁHY PŘÍLOH 28.11 1a,7 1a,1b,7 1a,7 Koprová 29.11 Houbová s mlékem Provensálský vepřový plátek, Pečené kuřecí stehno, jasmínová 1a,7 Zeleninový

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

NABÍDKA NA ÚNOR Objednejte si polévku a hlavní chod a dostanete od nás dezert zdarma! Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 29,-

NABÍDKA NA ÚNOR Objednejte si polévku a hlavní chod a dostanete od nás dezert zdarma! Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 29,- Pondělí 13. února Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 29,- Rajská polévka s těstovinou 29,- Vepřová kýta na paprice, vařené těstoviny 99,- Kuřecí soté na čínský způsob servírované se šafránovou rýží 99,-

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Vločková Kuřecí řízek přírodní, brambor, dušená zelenina,09 Šumavské těstoviny, okurka hadovka,12 čaj, mléko Zeleninová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 3. 9. 4. 2017 3. 4. Pol. kmínová s mlhovinou, kovbojské fazole, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, vepřová pečeně, koprová omáčka, knedlík 4. 4. Pol. špenátová, mletý řízek s nivou, brambory,

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Polévka Pohanková s houbami (A: 01,01a,09) Oběd 1 Přírodní vepřová kotleta, Rýže jasmínová (A: 01,01a) Doplněk Džus-koncentrát, Kakao granko, Ovoce (A: 07) Čtvrtek 2.2.2017 Polévka Z míchaných

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík JÍDELNÍ LÍEK 7. 11. 13. 11. 2016 7. 11. A - 3, 9 Pol. uzená s kroupami, halušky se zelím a uzeným masem B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík 8. 11. A - 3, 9 Pol. pórková, kuřecí

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Pondělí Pomazánka z taveného sýra Polévka vývar se zeleninou a sýrovým kapáním Mléko Salát z kuřecího masa,chléb 2.11. brioška N,D9 Vepřová plec

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ.

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ. týden od.6. 205 do 5.6. 205 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE, pondělí RÝŽOVÁ,,9 ŠUNKA KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ 3,4, úterý, MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE, středa Z VAJEČNÉ

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 4. 8. do 10. 8. 2014 PO 4.8. A - 3, 9 Polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně, kapusta dušená, chléb B - 2, 9/2 Polévka z vaječné jíšky, vepř.pečeně

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

pondělí 09. února g Burgundská hovězí pečeně (víno, povidla, rajč.protlak), houskové knedlíky

pondělí 09. února g Burgundská hovězí pečeně (víno, povidla, rajč.protlak), houskové knedlíky EČ: Kn8-9..5-7..5 () pondělí 9. února 5 Polévka francouzská cibulačka s vejcem, nápoj Alergeny:vejce, oxid siřičitý, sója g Burgundská hovězí pečeně (víno, povidla, rajč.protlak), houskové knedlíky, oxid

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Jídelníček od 2. září do 30. září Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. polévka se smaženým hráškem

Jídelníček od 2. září do 30. září Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. polévka se smaženým hráškem od 2. září do 30. září 2013 vánočka polévka se smaženým hráškem banketka s máslem, sýr, kakao, ovoce čočka s vejcem, chléb pletýnka s pomazánkou z nivy polévka květáková chléb máslo keduben vepřová plec

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod Pondělí 10. března Hrachová polévka s párkem Boloňské špagety s vepřovým masem, sypané tvrdým sýrem Kuřecí Kung Pao, podávané s dušenou rýží Vaječná omeleta se špenátem, servírovaná s vařenými bramborami

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více