OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2"

Transkript

1 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva Kvalita života ve městě Činnost Městského úřadu Přednosti a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm...15 NÁZORY MIMO REPREZENTATIVNÍ PRŮZKUM...19 PRŮZKUM NÁZORŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ...21 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

3 PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Úvod Průzkum názorů obyvatelstva města Rožnov pod Radhoštěm proběhl v listopadu roku 2007 jako součást zpracování Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Názory široké veřejnosti, reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace ve městě a ukazují, v jakém prostředí obyvatelé chtějí žít. Ve dnech listopadu 2007 bylo 500 respondentů dotázáno formou rozhovoru ke zvoleným otázkám a zápisem odpovědí do připravených dotazníků. DHV CR využila nabídky místní Soukromé školy cestovního ruchu a jako tazatele po náležitém proškolení využila jejich studenty (jmenovitě: Veronika Kolářová, Veronika Kostková, Hana Baletková, Markéta Pernicová, Petra Slováčková, Eva Vojkůvková, Karolína Rumlová, Henrieta Csomósová, Andrea Dorociaková a Pavla Goliková). Tazatelé byli pravidelně kontrolováni ze strany zhotovitele průzkumu, aby byla zaručena objektivita a reprezentativnost průzkumu. Aby byly získané odpovědi reprezentativní, je třeba, aby se struktura respondentů, kteří vyplnili dotazníky, nelišila od skutečné struktury obyvatel. Reprezentativnost v rámci tohoto průzkumu byla zajištěna podle pohlaví a věku. Cílem průzkumu, který byl realizován na principu dobrovolnosti a naprosté anonymity, bylo zjištění: sociodemografických charakteristik obyvatel města, názorů na kvalitu života ve městě, názorů na činnost služeb městské správy. K rychlejší orientaci ve výsledcích šetření jsou odpovědi na jednotlivé otázky graficky zpracovány. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 3

4 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva Vybraný vzorek respondentů byl podle věku tvořen z 16 % obyvateli ve věku let, z 59 % obyvateli ve věku let a z 24 % obyvateli v poproduktivním věku 60 a více let. Podrobnější rozdělení viz Graf 1. Dle ekonomické aktivity (Graf 2) zahrnul průzkum názorů obyvatel 36 % zaměstnaných, 8 % nezaměstnaných, 9 % samostatně výdělečně činných osob (podnikatelů), 3 % osob na mateřské či v domácnosti, 14 % studentů a 29 % dotázaných je v důchodu. Z hlediska pohlaví bylo dotazováno 47 % mužů a 53 % žen (Graf 3). Graf 1 Graf 2 Věk respondentů Ekonomická aktivita respondentů % student 14% % zaměstnanec 36% % podnikatel 9% % mateřská/v domácnosti 3% nezaměstnaný 8% 60 a více 24% v důchodu 29% neuvedeno 1% neuvedeno 1% Graf 3 Pohlaví respondentů 53% 47% muž žena Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 4

5 2 Kvalita života ve městě Tento blok otázek byl zaměřen na získání názorů obyvatel Rožnova pod Radhoštěm na oblast kvality života ve městě. První dvě otázky (Grafy 4 a 5) této části se týkaly spokojenosti respondentů s místem, kde žijí, a hodnocení vývoje města v posledních pěti letech. 88 % dotazovaných je s místem, kde žije, spokojeno. Jako pozitivní hodnotilo vývoj města v posledních pěti letech 84 % respondentů. Graf 4 Graf 5 Jak jste spokojen/a s místem kde žijete Hodnocení vývoje města za posledních 5 let 8% 4% 36% 4% 12% 20% 52% 64% velmi spokojen spíše spokojen velmi pozitivně spíše pozitivně spíše nespokojen velmi nespokojen spíše negativně negativně Pokud respondenti hodnotili vývoj města jako negativní měli možnost uvést konkrétní případy: kácení stromů automobilová doprava Romové všechno upadá špína na sídlišti zbytečný nárůst supermarketů upřednostňování automobilů před lidmi. V další otázce měli respondenti ohodnotit uvedené složky života ve městě. Bodová stupnice odpovídala známkování ve škole, tj. 1 nejlepší hodnocení, 5 nejhorší. V Grafu 6 je vyjádřeno hodnocení jednotlivých složek života ve městě v procentech. Již na první pohled je patrné, že nejkladněji je hodnoceno množství pohostinských a restauračních zařízení a nejhůře nabídka pracovních míst. Tabulka 1, uvedená pod grafem, tento výsledek potvrzuje. Jsou v ní uvedena průměrná bodová hodnocení jednotlivých složek života. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 5

6 Graf 6 Hodnocení složek života ve městě Kvalita mezilidských vztahů 20% 35% 34% 7% 5% Nabídka pracovních příležitostí 5% 23% 33% 23% 15% Nabídka možností využití volného času 30% 38% 22% 8% 2% Nabídka možností aktivního sportovní vyžití 42% 37% 15% 4% 2% Nabídka kulturních akcí 31% 36% 21% 8% 3% Rozsah a kvalita maloobchodní sítě 31% 38% 18% 8% 5% Nabídka a kvalita bydlení 17% 39% 28% 12% 4% Nabídka a kvalita zdravotních služeb 15% 38% 28% 14% 5% Nabídka a kvalita sociálních služeb 13% 36% 33% 12% 5% Kapacita a kvalita mateřských škol 40% 37% 18% 4% 1% Kapacita a kvalita základních škol 45% 38% 13% 3% 1% Kapacita a kvalita středních škol 44% 32% 15% 6% 3% Množství pohostinských a restauračních zařízení 73% 17% 6% 3% 2% Množství ubytovacích zařízení 42% 38% 15% 3% 2% Úroveň dopravy 11% 27% 35% 17% 10% Fungování městského úřadu 15% 41% 26% 10% 7% Bezpečnostní situace ve městě 17% 44% 27% 8% 3% Životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm 44% 34% 16% 3% 3% Možnost spolurozhodovat o budoucnosti města 13% 35% 32% 12% 8% Tabulka 1: Průměrné hodnocení složek života ve městě Složka hodnocení Množství pohostinských a restauračních zařízení 1,4 Kapacita a kvalita základních škol 1,8 Množství ubytovacích zařízení 1,8 Životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm 1,8 Nabídka možností aktivního sportovní vyžití 1,9 Kapacita a kvalita mateřských škol 1,9 Kapacita a kvalita středních škol 1,9 Nabídka možností využití volného času 2,1 Nabídka kulturních akcí 2,2 Rozsah a kvalita maloobchodní sítě (možnosti nakupování) 2,2 Kvalita mezilidských vztahů 2,4 Bezpečnostní situace ve městě 2,4 Nabídka a kvalita bydlení 2,5 Fungování městského úřadu 2,5 Nabídka a kvalita zdravotních služeb 2,6 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 6

7 Nabídka a kvalita sociálních služeb (pečovatelské služby, DD, apod.) 2,6 Možnost spolurozhodovat o budoucnosti města 2,7 Úroveň dopravy 2,9 Nabídka pracovních příležitostí 3,2 Dále měli respondenti uvést, která sportovní, kulturní, klubová nebo zájmová zařízení ve městě postrádají. Odpovědi respondentů byly rozděleny do 4 skupin, které znázorňuje Graf 7. Pod grafem je uvedena tabulka s přehledem jednotlivých odpovědí. Graf 7 Která sportovní, kulturní nebo zájmová zařízení postrádáte? 11% 26% 38% 25% Volnočasové aktivity a zařízení Sportovní aktivity a zařízení Kulturní vyžití Aktivity a zařízení pro děti a mládež Tabulka 2: Zařízení a činnosti pro volný čas, které respondenti v Rožnově pod Radhoštěm postrádají Volnočasové aktivity a zařízení disko 13 informační středisko v centru 1 více klubů 12 internetová kavárna 1 taneční kluby/kroužky 9 jarmark 4x do roka 1 cofeeshop 5 lázně 1 společenská sdružení/akce 5 lepší park 1 centrum pro seniory 4 otevření Fryška 1 bary 3 přednášky 1 bowling 3 rybářské kluby 1 více noční zábavy/klubů 3 squash 1 pěkná nekuřácká kavárna/restaurace 3 venkovní restaurace 1 hospody 2 více hotelů 1 jídelna 2 více naučných stezek 1 kavárny 2 sportovní bary 1 billiard 1 více příjemnějších restaurací 1 další park 1 více zajímavých kroužků 1 hiphop 1 vyučení na bicí 1 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 7

8 Sportovní aktivity a zařízení sportovní víceúčelová hala 18 turistický oddíl 1 skatepark 9 termální koupaliště 1 cyklostezky 6 šerm 1 fotbalové hřiště/stadion 6 sportoviště 1 tenisové centrum/hala 4 sjezdovky 1 jízdárna/jezdecký oddíl 4 rekreační fotbal 1 aquapark 3 potápěčský kurz 1 více sportovišť a aktivit 2 plavecký oddíl 1 stezky pro kolečkové brusle 2 opravit bazén 1 snowpark - rampy 2 motokrosová dráha 1 hřiště 2 levnější golf 1 beach volejbal 2 krytá střelnice 1 atletický stadion 2 fitness centrum 1 lepší hokejový stadion 2 bazén venkovní 1 zimní stadión 1 basketbalový oddíl 1 více sportovních akcí 1 Kulturní vyžití divadlo/divadelní představení 60 více památek 2 kulturní dům/sál/síň 15 koncertní síň 1 koncerty 14 kulturní akce 1 lepší kino/multikino/letní kino 12 místo pro divadlo a galerii 1 galerie/výstavy 5 plesy 1 koncertní sál/síň 4 více kulturního vyžití pro mladé 1 festivaly 3 více kulturního vyžití pro seniory 1 hudební klub 2 více zábavné kultury 1 více kulturního vyžití/aktivit 2 zámek 1 Zařízení a aktivity pro děti a mládež dětská hřiště 20 nízkoprahové centrum pro mládež 1 více aktivit pro děti a mládež 5 Pro děti 1 něco pro mladé 2 Pro mladé 1 cvičení pro děti 1 více zajímavostí pro děti 1 kroužky pro mládež 1 zajímavé činnosti pro mladé 1 motorková dráha pro dítě 1 centra pro mladé 1 Něco pro matky s dětmi 1 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 8

9 Další část otázek tohoto bloku byla zaměřena na problémy související s dopravou, bezpečností ve městě a životním prostředím. Největším problémem spojeným s dopravou označili respondenti křižovatku u Janíka (39 %) Graf 8 Problémy spojené s dopravou průjezd městem 12% křižovatka u Janíka 39% parkování v centru 12% parkování na sídlištích 14% chodník Rožnov -Tylovice-Hážovice 13% zprůjezdnění náměstí na křižovatku Pionýrská - Nádražní 8% jiné 2% Jako "jiné problémy" byly uvedeny tyto: autobusy hlavní průjezd městem chybí kruhové objezdy kruhový objezd křižovatka od Vidče silnice u ČSAD výjezd od Billy na hlavní silnici v době špičky zbytečné vyznačení obytné zóny značkou 30 křižovatka Pionýrská křižovatka u knihovny málo míst na parkování Písečná rychlá a bezohledná jízda řidičů kamiónů rychlost řidičů Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 9

10 Téměř polovina dotázaných uvedla jako nejpalčivější problém související s bezpečností ve městě vandalismus (41 %). Graf 9 Bezpečnostní problémy nedostatek bezpečnostních kamer 5% vandalismus 41% krádeže 31% nedostatečné veřejné osvětlení 5% rušení nočního klidu 16% jiné 2% Jako "jiné" byly nejčastěji uvedeny problémy s Romy (6x z celkového počtu odpovědí) a bezdomovci (4x z celkového počtu odpovědí). Dále bylo uvedeno: pití mládeže a jejich problémy s drogami (2x), alkoholici, kamery, nebezpeční policisté, nedostatečné hlídky a kontroly městské policie a nedostatečné osvětlení parku (vše 1x). Názory na problémy s životním prostředím ve městě znázorňuje Graf 10. Z něho vyplývá, že respondenti by nejvíce uvítali odkanalizování zbývajících částí města (37 %) a zlepšení kvality ovzduší (29 %). Jako "jiné" problémy byly uvedeny: hustota silničního provozu chodníky pro děti kácení stromů kvalita studánek málo WC množství aut na konci Rožnova nejsou tak dobré podmínky jako v centru nedostatek vody na Horních Pasekách nepořádek na sídlišti neuklízení štěrku z chodníků po zimě - problémy astmatiků a alergiků se zhoršují Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 10

11 popelnice špinavé město - zametání cest zamořování ovzduší jedovatými plyny vycházejících z komínu rodinných domů zdražení plynu Graf 10 Problematika životního prostředí nedostatečné využití obnovitelných zdrojů 21% kvalita ovzduší 29% dodávky pitné vody 9% odkanalizování zbývajících částí města 37% jiné 4% Jako hlavní příčinou toho, že se lidé stěhují z Rožnova pod Radhoštěm, byl označen nedostatek zajímavých pracovních míst (52 %). Naproti tomu se v odpovědích uváděných v kolonce "jiné" objevily názory, že se do Rožnova pod Radhoštěm lidé spíše stěhují než odcházejí. "Jiné" příčiny stěhování obyvatel z Rožnova pod Radhoštěm: vysoké ceny bytů a nemovitostí (5x) je tu draho (4x) lidé se stěhují spíše do Rožnova (3x) Romové (2x) závist lidí (2x) kvalita životního prostředí/ovzduší (1x) lepší pracovní uplatnění (1x) málo sexshopů (1x) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 11

12 na náměstí zrušit parkoviště (1x) vedení města (1x) Graf 11 Příčiny stěhování obyvatel z Rožnova kvalita sociálních a zdravotních služeb 8% nedostatek bytů k prodeji či nájmu 22% nedostatek připravených parcel pro výstavbu RD 10% nedostatek zajímavých pracovních míst 52% nedostatek volnočasového vyžití 5% jiné 3% Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 12

13 3 Činnost Městského úřadu Tento okruh otázek se týkal hodnocení činností a služeb Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Při vyřizování žádostí na Městském úřadě respondenti nejvíce preferují kvalitu vyřízení. Následuje rychlost s jakou je žádost vyřízena, pak přístup úředníků, a jako nejméně důležitou považují respondenti odbornost úředníků. V tabulce jsou uvedeny počty hlasů u jednotlivých možností. Tabulka 3: Preference při vyřizování žádostí na MěÚ známka* průměrné hodnocení kvalita vyřízení ,53 rychlost vyřízení ,67 přístup úředníků ,70 odbornost úředníků ,88 * 1 nejdůležitější; 4 nejméně důležité Odpovědi na otázku "Jaké služby by přispěly ke zlepšení kvality služeb a zrychlení vyřizování žádostí na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm" byly víceméně rovnoměrně rozložené. Nejvíce by respondenti ocenili elektronické formuláře (26 %) a bezplatnou infolinku (25 %). Jako nejméně důležité považují respondenti možnost plateb pomocí elektronického bankovnictví (6 %). V kolonce "další" byly uvedeny tyto názory: je mi to jedno (1x) každý nemá doma internet (3x) osobně (1x) pro mladší generace elektronické bankovnictví - každý neumí na internetu (1x) telefonické vyřízení (1x) televizní připojení (1x) televizní vysílání (1x) všestrannost úředníků (1x) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 13

14 Graf 12 Způsoby jak zlepšit kvalitu služeb Měú bezplatná infolinka 25% elektronické formuláře 26% platby pomocí elektronického bankovnictví 6% sledování internetových stránkách, zda je uředník přítomen na pracovišti 18% informace o stavu vyřízení žádosti 22% další 3% Poslední otázka této části se týkala sloučení Městského úřadu do 1 2 budov. 91 % respondentů je pro toto sloučení. Graf 13 Sloučení MěÚ do 1-2 budov 8% 1% 40% 51% ano určitě spíše ano spíše ne určitě ne Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 14

15 4 Přednosti a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm Poslední otázky průzkumu byly ve formě volných odpovědí a respondenti se v nich zamýšleli nad největšími přednostmi a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm, nad tím, jaké by chtěli mít město za 10 let a co jsou pro to ochotni udělat. Přednosti města Rožnov pod Radhoštěm Celkem bylo zaznamenáno 754 odpovědí, které byly roztříděny do tématických celků. Mezi "ostatní" byly započteny ty, které byly zmíněny pouze jednou. Valašské muzeum (27 %) prostředí, ovzduší, okolní krajina (21 %) udržované náměstí (8 %) dobrá poloha a dostupnost (6 %) parky (6 %) cestovní ruch a turistika (6 %) sportovní vyžití (3 %) blízkost hor (3 %) krásné, udržované město (3 %) kulturní vyžití (3 %) restaurace a pohostinství (2 %) bazén (2 %) klid (1 %) kostel (1 %) obchodní síť (1 %) Planet centrum (1 %) malá rozloha města (1 %) školství (1 %) kino (1 %) ostatní (3 %) ČSAD; Gibon park; hodně akcí pro mladé; hodně firem; informace; hodně mladých; hodně parcel pro bydlení; hodně rozšířená doprava; dobrý život; nízká kriminalita; poliklinika; průmyslové; radnice se udržuje; rekonstrukce; skokanský můstek; hezké Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 15

16 všesvatské a velikonoční jarmark; venkovní posezení; více pracovních příležitostí; dobré bydlení; zahrádky; golf; folklor; milí a pohostinní lidé; policie; kvalitní hotely. Nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm Co se týká nedostatků města bylo zaznamenáno 485 názorů. Jejich rozptyl je však větší než u "předností", proto je také položka "ostatní" obsáhlejší. Jednoznačně největším nedostatkem ve městě je, dle respondentů, dopravní situace. V seznamu jsou kvůli větší přehlednosti jednotlivé dopravní problémy rozděleny (doprava, nedostatek parkovacích míst, křižovatky a kruhové objezdy, stav silnic, množství aut), ale pokud bychom sečetli jejich procentuální vyjádření dohromady, bylo by to 29 %. doprava (12 %) bezdomovci a opilci (7 %) nedostatek práce (6 %) nedostatek parkovacích míst (6 %) křižovatky a kruhové objezdy (6 %) nepořádek (6%) Romové (5 %) nedostatečná obchodní síť (3 %) stav silnic (3 %) byty a bydlení (3 %) divadlo, galerie, kultura (3 %) málo akcí a vyžití pro děti a mládež (2 %) množství aut (2 %) kluby, restaurace, diskotéky (2 %) městský úřad (2 %) chodníky (2 %) činnost policie (2 %) hodně supermarketů (2 %) MHD (1 %) sportoviště (1 %) všeobecné nedostatky (1 %) zdravotnictví (1 %) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 16

17 málo kulturního vyžití (1 %) vysoké ceny zboží a služeb (1 %) ostatní (20 %) činnost skanzenu; chování lidí; není jídelna; péče a zařízení pro seniory; sociální služby; vandalismus; životní prostředí ovzduší; finská sauna; hluk; lepší kino; málo cyklostezek; málo škol; špatný stav vlakového nádraží; veřejné WC; dům na křižovatce u Janíka; málo erotických klubů; málo laviček; málo zeleně; špatný tok financí; Tesla; vybavenost pro turisty; více zaměření na chovatele psů; opravit park; děti-mladiství; finance; Frysko je zavřené; chybí trh; kemp Rožnova - měl by se opravit; krádeže; málo bezbariérových přístupů; málo elektronických obchodů; málo se rozvíjející turisticky ruch; málo taxíků; měly by se zrušit podchody; moc lidí; mohlo by být více jarmarků; nebezpečno v noci; nedodělaná kanalizace na nábřeží; nedostatek nekuřáckých restaurací; nenabízí využití mimo muzeum a Pustevny; nevyřešena komunikace; nový obchod; nuda; paneláky; peníze aby dostal národní výbor; politické dohady mezi stranami; přemnožení asijských obchodů; příliš parkovišť; sídliště; sjezdovky; tramvaje; všechno zavřeno v sobotu i neděli, žádné občerstvení; zapomíná se na okolí města. Na závěr měli respondenti vyjádřit svůj názor, jaké by mělo být město Rožnov pod Radhoštěm za 10 let. Na to navázala poslední otázka "Co jste ochotni pro tuto změnu udělat". krásné město (18 %) stejné (10 %) čisté město 10 % lepší (8 %) lázeňské (6 %) kulturní a společenské (5 %) útulné s dobrým životním prostředím (4 %) jako jiná větší města (Praha, Ostrava, Kopřivnice) (4 %) více volných míst (3 %) turisticky navštěvované (3 %) klidné (3 %) moderní (3 %) prosperující (3 %) vzkvétající (2 %) lepší mezilidské vztahy (2 %) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 17

18 pro mladé (2 %) bezpečné město (1 %) lepší dopravní situace (1 %) více aktivit (1 %) dobré (1 %) lepší přístup OÚ k lidem (1 %) ostatní (9 %) jako Švýcarsko; známé; rázovité; Rožnovem; zajímavé; reprezentativní; bez Romů; větší; hlavní město; aby se lidé nestěhovali pryč; aby se zvyšovala životní úroveň; ať se tolik nerozrůstá do okolí; bez paneláků; duchovní město; levnější v potravinářském i spotřebním průmyslu; lidské; modernizace sportovišť; na úrovni; ne moc hlučným; nejlepším; normální; podhorským městečkem; příliš zmodernizovaným; rozvinutější o další krásnější věci; specifické; stále se rozvíjející; to už je na lidech; velkoměsto; více bytů. Graf 14 Co jsou občasné ochotni pro to udělat 12% 22% 37% 29% aktivně se zapojit do diskusí o budoucnosti města podporovat vedení města loajálním chováním přijít k volbám do městského zastupitelstva nic Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 18

19 NÁZORY MIMO REPREZENTATIVNÍ PRŮZKUM Mimo reprezentativní průzkum zajišťovaný firmou DHV CR prostřednictvím studentů, byly dotazníky k dispozici také na Městském úřadě a zveřejněny na internetových stránkách města. Těchto dotazníků bylo vyplněno a zasláno celkem 15. V těchto 15 dotaznících vyjádřilo 67 % spokojenost s Rožnovem jako místem kde žijí a 53 % hodnotilo vývoj města za posledních 5 let pozitivně. Graf 15 Graf 16 Jak jste spokojen/a s místem kde žijete Hodnocení vývoje města za posledních 5 let 20% 13% 20% 47% 0% 13% 47% 40% velmi spokojen spíše spokojen velmi pozitivně spíše pozitivně spíše nespokojen velmi nespokojen spíše negativně negativně Další odpovědi korespondovaly s odpověďmi v reprezentativní části průzkumu, proto jsou dále uvedeny pouze přednosti, nedostatky a závěrečné připomínky z těchto dotazníků. Přednosti čistota města, krásné prostřední, okolí, příroda (47 %); poloha, lokalita, pěkné místo k bydlení, úprava města (19 %); existence a činnost Valašského muzea (19 %); ostatní: dostatek obchodů, patriotismus obyvatel, vzdělanost obyvatel, dobré pozemní komunikace, snaha vedení města o trvalé zlepšování života občanů (15 %). Nedostatky doprava a s ní spojení problémy se znečištěním vzduchu a velkým hlukem (19 %); nedostatek pracovních příležitostí (12 %); poloha, dopravní dostupnost (9 %); chodníky buď nejsou nebo je jejich údržba nedostatečná (9 %); nepořádek v okolí města, znečištění vzduch (9 %). velká propojenost vedení města s podnikatelským prostředím (6 %); vysoké ceny bytů a pozemků (6 %); Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 19

20 roztříštěnost průmyslových a výrobních zón, které znehodnocuje jejich okolí (6 %); velké zadlužování města investičními akcemi (3 %); přílišná podpora sportu (3 %); stagnace areálu bývalé Tesly (3 %); územní plán preferuje podnikatelské aktivity na úkor bydlení (3 %); velká koncentrace nákupních středisek v jednom městě (3 %); Náměty a připomínky Soustředit veškeré průmyslové činnosti do průmyslového areálu Tesla. Rožnovu chybí řada komunálních služeb. Podpora těchto služeb ze strany města na rozdíl od podpory podnikání průmyslového charakteru není žádná. Večerní a noční spojení autobusem nebo vlakem mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím nevyhovuje. Chybí městská doprava, více linek i do okolních obcí, hlavně večer. Urychlit řešení průtahu městem od Valašského Meziříčí. Příslušníci městské policie by měli důsledně kontrolovat plnění povinností úředníků městského úřadu, zvláště při zajištění schůdnosti chodníků v zimě a včas požadovali případnou nápravu. V nedávné minulosti jsem již vyplňoval podobný dotazník, rovněž podaný občanům města Městským úřadem. Nikde jsem se ale nedozvěděl co v nich občané navrhovali, či chtěli a jaké byly závěry vedení města k této dotazníkové akci. Hájit zájmy občanů, ne podnikatelských uskupení (Dobiáš, Zetek). Chybí Uhelné sklady v Rožnově - prodražuje se zásobování uhlím. Více cyklostezek. Více bezbariérových přístupů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 20

21 PRŮZKUM NÁZORŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Souběžně s průzkumem názorů obyvatel probíhalo dotazníkové šetření mezi ekonomickými subjekty. Bylo osloveno celkem 30 firem. Dotazník vyplnilo 20 ekonomických subjektů a informace z průzkumu tohoto vzorku jsou obsaženy v následujícím hodnocení. Vyhodnocení neobsahuje odkazy na konkrétní podniky ani kontaktované osoby, získaná data jsou důvěrná. Hodnoty v grafech jsou uváděny v procentech. V závorkách jsou, pro lepší přehled, uváděny absolutní čísla. Z 20 ekonomických subjektů, které se účastnily tohoto průzkumu, bylo 19 právnických osob a 1 fyzická osoba. Co do oboru podnikání má největší zastoupení elektronika a elektrická zařízení (30 %). Většina dotazovaných subjektů podniká více než deset let (80 %). U otázky na délku tradice oboru, ve kterém podnikají v rámci regionu zvolili všichni respondenti délku nad 10 let (100 %). Graf 17 Graf 18 95% (19) Právní subjektivita Délka trvání existence firmy 80% (16) 5% (1) 20% (4) 0% fyzická osoba právnická osoba do 1 roku do 10 let nad 10 let Tabulka 4 Obor podnikání Obor % elektronika a elektrická zařízení 30 % stavební průmysl 15 % strojírenský průmysl 15 % kovodělný průmysl 10 % textil, oděvy, obuv 10 % papír a tisk 5 % technika a přístroje 5 % jiné (prodej modelářských potřeb, LEGA a tvůrčích hraček; sběr a třídění kovových odpadů) 10 % Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 21

22 Z faktorů majících negativní vliv na současný a budoucí vývoj výrobků nebo služeb, nejhůře podnikatelé vnímají dostupnost pracovní síly (21 %). Pozitivní vliv na pokračování a rozvoj podnikání mají nejvíce kvalifikovaná pracovní síla (43 %) a dlouholetá tradice podnikání (32 %). Graf 19 Faktory s negativním vlivem na vývoj podnikání ekonomická situace náklady na materiál dostupnost financování daňové zatížení legislativní omezení dostupnost pracovní síly náklady na energie nedostatek prostoru dopravní obslužnost problémy s životním prostředím domácí konkurence zahraniční konkurence vzdálenost na trhy dopravní napojení jiné* 7% (4) 7% (4) 2% (1) 8% (5) 7% (4) 11% (7) 8% (5) 5% (3) 0% 7% (4) 11% (7) 2% (1) 3% (2) 2% (1) 21% (13) * jiné = druhotná platební neschopnost Graf 20 Faktory s pozitivním vlivem na vývoj podnikání kvalifikovaná pracovní síla 43% (12) dlouholetá tradice podnikání 32% (9) existující infrastruktura zdravé prostředí a krajina 4% (1) 7% (2) kultura a folklór 4% (1) volnočasové aktivity 4% (1) jiné* 7% (2) * jiné = stavební boom v okolí města; rozvoj firem v okolí Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 22

23 Další otázky se věnovaly problematice zaměstnanosti a pracovních sil. Z grafů je patrné, že počet zaměstnanců byl v předchozích třech letech ve většině firem stabilní nebo se zvyšoval (90 %). Od roku 2007 očekávají ve většině dotázaných subjektů stabilní počet pracovních sil nebo dokonce jejich nárůst (95 %). Graf 21 Graf 22 Vývoj zaměstnanosti ve firmě v předchozích třech letech Očekávaný vývoj zaměstnanosti od roku % (2) 40% (8) 5% (1) 45% (9) 50% (10) 50% (10) růst pokles stabilní růst pokles stabilní Kvalitu pracovníků ohodnotili podnikatelé z 29 % jako vynikající, z 52 % jako dobrou, ze 13 % jako vyhovující a z 6 % jako špatnou. Za největší nedostatek pracovní síly ve městě považují podnikatelé kvalifikaci v nevhodných profesích (32 %). Graf 23 Graf 24 Kvalita vlastních pracovních sil 52% Nedostatky pracovní síly ve městě 32% (10) 23% (7) 6% (2) 13% 29% 6% vynikající dobrá vyhovující špatná 29% (9) 10% (3) nedostatečná kvalifikace drahá pracovní síla kvalifikace v nevhodných profesích nízká produktivita práce častá nemocnost Přesunutí firmy mimo region Rožnova pod Radhoštěm neplánuje žádná z dotázaných firem. V případě rozšíření firmy disponuje dostatečnými prostory 45 % respondentů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 23

24 Graf 25 Graf 26 Uvažujete o přesunutí firmy mimo Rožnov pod Radhoštěm? Disponujete dostatečnými prostory pro případné rozšíření vašich aktivit? 45% (9) 100% 0% 30% (6) 25% (5) ano ne ano ne neplánujeme Graf 27 Důvody vedoucí k rozšíření firmy mimo Rožnov pod Radhoštěm náklady na pracovní síly 22% (2) obsazení nových trhů 22% (2) doprava 22% (2) není zde míst pro rozšíření 11 % (1) špatný přístup k pozemku 11% (1) ostatní* 11% (1) * ostatní = dostupnost vysoce kvalifikované pracovní síly Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 24

25 Správa města může určitým způsobem výrazně ovlivnit podmínky podnikání ve městě a jeho okolí, a proto je důležité znát názor podnikatelů na přístup města a na služby, které poskytuje. Graf 28 Hodnocení vedení města Rožnov pod Radhoštěm výborné 5% (1) dobré 25% (5) vyhovující 20% (4) špatné 15% (3) bez vyjádření 35% (7) Respondenti mohli také vyjádřit individuální názor na to, které služby by mělo město zlepšit: dopravní napojení společností ve skupině EPI, EPIGON, Pipe Systems na Tvarůžkové ulici (2x); jednání ze strany města (komunikace, vstřícnost, podpora drobných podnikatelů a nejen nadnárodních společností) (7x); jsou zapsány v návrhu strategického plánu rozvoje mikroregionu z roku 2006 (1x); možnost čerpání podpůrných prostředků EU prostřednictvím města (1x); nedostatek parkovacích míst (2x); podpora při jednání s Ministerstvem životního prostředí ohledně ekologické škody Holešov 3x; příprava infrastruktury (1x); přístup do oblasti Lání - nový hřbitov = chodník, osvětlení komunikace, křižovatka Videčská- Nádražní (1x); přístupové cesty do areálu Školní statek (ul. Kramolišova) (1x); stabilizace kvalifikovaných pracovních sil (1x); technická péče o průmyslový areál Tesla (1x); úklid cest (2x). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 25

26 Dále dotazovaní hodnotili město Rožnov pod Radhoštěm jako místo pro podnikání. Jako výborné jej hodnotilo 5 % dotazovaných podnikatelů, 75 % respondentů vnímá město jako dobré a vyhovující místo pro podnikání. Pouhých 10 % (2) podnikatelů vnímají Rožnov pod Radhoštěm jako špatné místo pro podnikání. Graf 29 Rožnov pod Radnoštěm jako místo pro podnikání výborné 5% (1) dobré 40% (8) vyhovující 35% (7) špatné 10% (2) bez vyjádření 10% (2) Negativní faktory a události pro podnikatelské prostředí města uvádějí respondenti tyto: absence podpory ze strany města (1x); absolutní nedostatek kompaktních prostor, které by bylo možné získat (buď ke koupi nebo dlouhodobému pronájmu) (1x); administrativní překážky (1x); špatná dopravní obslužnost (2x); jednání s úřady (2x); malá vstřícnost (1x); monopol Energoaqua v průmyslovém areálu (1x); nedostatek kvalifikované pracovní síly (2x); nevhodný přístup úředníků k drobným podnikatelům (1x); nezájem vedení města o problémy společností působících v Rožnově pod Radhoštěm, např. řešení podpory kvalifikované pracovní síly v regionu (1x); platební neschopnost (1x); politická situace = brzdící faktor (1x); postoje části obyvatel k průmyslové výrobě (1x); Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 26

27 překážky ze strany města (2x); upřednostňování velkých nákupních středisek (1x); vandalismus mládeže, Romů a bezdomovců (1x); výše nákladů na energie a média (1x). Závěrečné připomínky a náměty: "Komunikace s městem nemusí probíhat jen prostřednictvím anonymního dotazníku." "Diskuse město - podnikatelé, aby město nekomunikovalo pouze s podniky v areálu Tesly, ale se všemi." "Město by mělo zlepšit komunikaci s podnikateli, ne jen s těmi v areálu Tesly." "Dořešení průmyslového areálu Školní statek." "Špatný stav technické infrastruktury - oprava cest." "Přilákat nové podnikatelské subjekty - Rožnov pod Radhoštěm je příliš uzavřená oblast." "Větší orientace politiky města na turisty, menší zásahy do rozvoje průmyslového areálu." Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 27

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Volnočasové aktivity aquaparky a wellness. Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Hodonín 2009

Volnočasové aktivity aquaparky a wellness. Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Hodonín 2009 Volnočasové aktivity aquaparky a wellness Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Hodonín 2009 Volnočasové aktivity - zaměření Sportovní areály Bazény Wellness Způsob trávení volného času v ČR Kultura

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více