OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2"

Transkript

1 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva Kvalita života ve městě Činnost Městského úřadu Přednosti a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm...15 NÁZORY MIMO REPREZENTATIVNÍ PRŮZKUM...19 PRŮZKUM NÁZORŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ...21 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

3 PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Úvod Průzkum názorů obyvatelstva města Rožnov pod Radhoštěm proběhl v listopadu roku 2007 jako součást zpracování Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Názory široké veřejnosti, reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace ve městě a ukazují, v jakém prostředí obyvatelé chtějí žít. Ve dnech listopadu 2007 bylo 500 respondentů dotázáno formou rozhovoru ke zvoleným otázkám a zápisem odpovědí do připravených dotazníků. DHV CR využila nabídky místní Soukromé školy cestovního ruchu a jako tazatele po náležitém proškolení využila jejich studenty (jmenovitě: Veronika Kolářová, Veronika Kostková, Hana Baletková, Markéta Pernicová, Petra Slováčková, Eva Vojkůvková, Karolína Rumlová, Henrieta Csomósová, Andrea Dorociaková a Pavla Goliková). Tazatelé byli pravidelně kontrolováni ze strany zhotovitele průzkumu, aby byla zaručena objektivita a reprezentativnost průzkumu. Aby byly získané odpovědi reprezentativní, je třeba, aby se struktura respondentů, kteří vyplnili dotazníky, nelišila od skutečné struktury obyvatel. Reprezentativnost v rámci tohoto průzkumu byla zajištěna podle pohlaví a věku. Cílem průzkumu, který byl realizován na principu dobrovolnosti a naprosté anonymity, bylo zjištění: sociodemografických charakteristik obyvatel města, názorů na kvalitu života ve městě, názorů na činnost služeb městské správy. K rychlejší orientaci ve výsledcích šetření jsou odpovědi na jednotlivé otázky graficky zpracovány. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 3

4 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva Vybraný vzorek respondentů byl podle věku tvořen z 16 % obyvateli ve věku let, z 59 % obyvateli ve věku let a z 24 % obyvateli v poproduktivním věku 60 a více let. Podrobnější rozdělení viz Graf 1. Dle ekonomické aktivity (Graf 2) zahrnul průzkum názorů obyvatel 36 % zaměstnaných, 8 % nezaměstnaných, 9 % samostatně výdělečně činných osob (podnikatelů), 3 % osob na mateřské či v domácnosti, 14 % studentů a 29 % dotázaných je v důchodu. Z hlediska pohlaví bylo dotazováno 47 % mužů a 53 % žen (Graf 3). Graf 1 Graf 2 Věk respondentů Ekonomická aktivita respondentů % student 14% % zaměstnanec 36% % podnikatel 9% % mateřská/v domácnosti 3% nezaměstnaný 8% 60 a více 24% v důchodu 29% neuvedeno 1% neuvedeno 1% Graf 3 Pohlaví respondentů 53% 47% muž žena Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 4

5 2 Kvalita života ve městě Tento blok otázek byl zaměřen na získání názorů obyvatel Rožnova pod Radhoštěm na oblast kvality života ve městě. První dvě otázky (Grafy 4 a 5) této části se týkaly spokojenosti respondentů s místem, kde žijí, a hodnocení vývoje města v posledních pěti letech. 88 % dotazovaných je s místem, kde žije, spokojeno. Jako pozitivní hodnotilo vývoj města v posledních pěti letech 84 % respondentů. Graf 4 Graf 5 Jak jste spokojen/a s místem kde žijete Hodnocení vývoje města za posledních 5 let 8% 4% 36% 4% 12% 20% 52% 64% velmi spokojen spíše spokojen velmi pozitivně spíše pozitivně spíše nespokojen velmi nespokojen spíše negativně negativně Pokud respondenti hodnotili vývoj města jako negativní měli možnost uvést konkrétní případy: kácení stromů automobilová doprava Romové všechno upadá špína na sídlišti zbytečný nárůst supermarketů upřednostňování automobilů před lidmi. V další otázce měli respondenti ohodnotit uvedené složky života ve městě. Bodová stupnice odpovídala známkování ve škole, tj. 1 nejlepší hodnocení, 5 nejhorší. V Grafu 6 je vyjádřeno hodnocení jednotlivých složek života ve městě v procentech. Již na první pohled je patrné, že nejkladněji je hodnoceno množství pohostinských a restauračních zařízení a nejhůře nabídka pracovních míst. Tabulka 1, uvedená pod grafem, tento výsledek potvrzuje. Jsou v ní uvedena průměrná bodová hodnocení jednotlivých složek života. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 5

6 Graf 6 Hodnocení složek života ve městě Kvalita mezilidských vztahů 20% 35% 34% 7% 5% Nabídka pracovních příležitostí 5% 23% 33% 23% 15% Nabídka možností využití volného času 30% 38% 22% 8% 2% Nabídka možností aktivního sportovní vyžití 42% 37% 15% 4% 2% Nabídka kulturních akcí 31% 36% 21% 8% 3% Rozsah a kvalita maloobchodní sítě 31% 38% 18% 8% 5% Nabídka a kvalita bydlení 17% 39% 28% 12% 4% Nabídka a kvalita zdravotních služeb 15% 38% 28% 14% 5% Nabídka a kvalita sociálních služeb 13% 36% 33% 12% 5% Kapacita a kvalita mateřských škol 40% 37% 18% 4% 1% Kapacita a kvalita základních škol 45% 38% 13% 3% 1% Kapacita a kvalita středních škol 44% 32% 15% 6% 3% Množství pohostinských a restauračních zařízení 73% 17% 6% 3% 2% Množství ubytovacích zařízení 42% 38% 15% 3% 2% Úroveň dopravy 11% 27% 35% 17% 10% Fungování městského úřadu 15% 41% 26% 10% 7% Bezpečnostní situace ve městě 17% 44% 27% 8% 3% Životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm 44% 34% 16% 3% 3% Možnost spolurozhodovat o budoucnosti města 13% 35% 32% 12% 8% Tabulka 1: Průměrné hodnocení složek života ve městě Složka hodnocení Množství pohostinských a restauračních zařízení 1,4 Kapacita a kvalita základních škol 1,8 Množství ubytovacích zařízení 1,8 Životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm 1,8 Nabídka možností aktivního sportovní vyžití 1,9 Kapacita a kvalita mateřských škol 1,9 Kapacita a kvalita středních škol 1,9 Nabídka možností využití volného času 2,1 Nabídka kulturních akcí 2,2 Rozsah a kvalita maloobchodní sítě (možnosti nakupování) 2,2 Kvalita mezilidských vztahů 2,4 Bezpečnostní situace ve městě 2,4 Nabídka a kvalita bydlení 2,5 Fungování městského úřadu 2,5 Nabídka a kvalita zdravotních služeb 2,6 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 6

7 Nabídka a kvalita sociálních služeb (pečovatelské služby, DD, apod.) 2,6 Možnost spolurozhodovat o budoucnosti města 2,7 Úroveň dopravy 2,9 Nabídka pracovních příležitostí 3,2 Dále měli respondenti uvést, která sportovní, kulturní, klubová nebo zájmová zařízení ve městě postrádají. Odpovědi respondentů byly rozděleny do 4 skupin, které znázorňuje Graf 7. Pod grafem je uvedena tabulka s přehledem jednotlivých odpovědí. Graf 7 Která sportovní, kulturní nebo zájmová zařízení postrádáte? 11% 26% 38% 25% Volnočasové aktivity a zařízení Sportovní aktivity a zařízení Kulturní vyžití Aktivity a zařízení pro děti a mládež Tabulka 2: Zařízení a činnosti pro volný čas, které respondenti v Rožnově pod Radhoštěm postrádají Volnočasové aktivity a zařízení disko 13 informační středisko v centru 1 více klubů 12 internetová kavárna 1 taneční kluby/kroužky 9 jarmark 4x do roka 1 cofeeshop 5 lázně 1 společenská sdružení/akce 5 lepší park 1 centrum pro seniory 4 otevření Fryška 1 bary 3 přednášky 1 bowling 3 rybářské kluby 1 více noční zábavy/klubů 3 squash 1 pěkná nekuřácká kavárna/restaurace 3 venkovní restaurace 1 hospody 2 více hotelů 1 jídelna 2 více naučných stezek 1 kavárny 2 sportovní bary 1 billiard 1 více příjemnějších restaurací 1 další park 1 více zajímavých kroužků 1 hiphop 1 vyučení na bicí 1 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 7

8 Sportovní aktivity a zařízení sportovní víceúčelová hala 18 turistický oddíl 1 skatepark 9 termální koupaliště 1 cyklostezky 6 šerm 1 fotbalové hřiště/stadion 6 sportoviště 1 tenisové centrum/hala 4 sjezdovky 1 jízdárna/jezdecký oddíl 4 rekreační fotbal 1 aquapark 3 potápěčský kurz 1 více sportovišť a aktivit 2 plavecký oddíl 1 stezky pro kolečkové brusle 2 opravit bazén 1 snowpark - rampy 2 motokrosová dráha 1 hřiště 2 levnější golf 1 beach volejbal 2 krytá střelnice 1 atletický stadion 2 fitness centrum 1 lepší hokejový stadion 2 bazén venkovní 1 zimní stadión 1 basketbalový oddíl 1 více sportovních akcí 1 Kulturní vyžití divadlo/divadelní představení 60 více památek 2 kulturní dům/sál/síň 15 koncertní síň 1 koncerty 14 kulturní akce 1 lepší kino/multikino/letní kino 12 místo pro divadlo a galerii 1 galerie/výstavy 5 plesy 1 koncertní sál/síň 4 více kulturního vyžití pro mladé 1 festivaly 3 více kulturního vyžití pro seniory 1 hudební klub 2 více zábavné kultury 1 více kulturního vyžití/aktivit 2 zámek 1 Zařízení a aktivity pro děti a mládež dětská hřiště 20 nízkoprahové centrum pro mládež 1 více aktivit pro děti a mládež 5 Pro děti 1 něco pro mladé 2 Pro mladé 1 cvičení pro děti 1 více zajímavostí pro děti 1 kroužky pro mládež 1 zajímavé činnosti pro mladé 1 motorková dráha pro dítě 1 centra pro mladé 1 Něco pro matky s dětmi 1 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 8

9 Další část otázek tohoto bloku byla zaměřena na problémy související s dopravou, bezpečností ve městě a životním prostředím. Největším problémem spojeným s dopravou označili respondenti křižovatku u Janíka (39 %) Graf 8 Problémy spojené s dopravou průjezd městem 12% křižovatka u Janíka 39% parkování v centru 12% parkování na sídlištích 14% chodník Rožnov -Tylovice-Hážovice 13% zprůjezdnění náměstí na křižovatku Pionýrská - Nádražní 8% jiné 2% Jako "jiné problémy" byly uvedeny tyto: autobusy hlavní průjezd městem chybí kruhové objezdy kruhový objezd křižovatka od Vidče silnice u ČSAD výjezd od Billy na hlavní silnici v době špičky zbytečné vyznačení obytné zóny značkou 30 křižovatka Pionýrská křižovatka u knihovny málo míst na parkování Písečná rychlá a bezohledná jízda řidičů kamiónů rychlost řidičů Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 9

10 Téměř polovina dotázaných uvedla jako nejpalčivější problém související s bezpečností ve městě vandalismus (41 %). Graf 9 Bezpečnostní problémy nedostatek bezpečnostních kamer 5% vandalismus 41% krádeže 31% nedostatečné veřejné osvětlení 5% rušení nočního klidu 16% jiné 2% Jako "jiné" byly nejčastěji uvedeny problémy s Romy (6x z celkového počtu odpovědí) a bezdomovci (4x z celkového počtu odpovědí). Dále bylo uvedeno: pití mládeže a jejich problémy s drogami (2x), alkoholici, kamery, nebezpeční policisté, nedostatečné hlídky a kontroly městské policie a nedostatečné osvětlení parku (vše 1x). Názory na problémy s životním prostředím ve městě znázorňuje Graf 10. Z něho vyplývá, že respondenti by nejvíce uvítali odkanalizování zbývajících částí města (37 %) a zlepšení kvality ovzduší (29 %). Jako "jiné" problémy byly uvedeny: hustota silničního provozu chodníky pro děti kácení stromů kvalita studánek málo WC množství aut na konci Rožnova nejsou tak dobré podmínky jako v centru nedostatek vody na Horních Pasekách nepořádek na sídlišti neuklízení štěrku z chodníků po zimě - problémy astmatiků a alergiků se zhoršují Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 10

11 popelnice špinavé město - zametání cest zamořování ovzduší jedovatými plyny vycházejících z komínu rodinných domů zdražení plynu Graf 10 Problematika životního prostředí nedostatečné využití obnovitelných zdrojů 21% kvalita ovzduší 29% dodávky pitné vody 9% odkanalizování zbývajících částí města 37% jiné 4% Jako hlavní příčinou toho, že se lidé stěhují z Rožnova pod Radhoštěm, byl označen nedostatek zajímavých pracovních míst (52 %). Naproti tomu se v odpovědích uváděných v kolonce "jiné" objevily názory, že se do Rožnova pod Radhoštěm lidé spíše stěhují než odcházejí. "Jiné" příčiny stěhování obyvatel z Rožnova pod Radhoštěm: vysoké ceny bytů a nemovitostí (5x) je tu draho (4x) lidé se stěhují spíše do Rožnova (3x) Romové (2x) závist lidí (2x) kvalita životního prostředí/ovzduší (1x) lepší pracovní uplatnění (1x) málo sexshopů (1x) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 11

12 na náměstí zrušit parkoviště (1x) vedení města (1x) Graf 11 Příčiny stěhování obyvatel z Rožnova kvalita sociálních a zdravotních služeb 8% nedostatek bytů k prodeji či nájmu 22% nedostatek připravených parcel pro výstavbu RD 10% nedostatek zajímavých pracovních míst 52% nedostatek volnočasového vyžití 5% jiné 3% Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 12

13 3 Činnost Městského úřadu Tento okruh otázek se týkal hodnocení činností a služeb Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Při vyřizování žádostí na Městském úřadě respondenti nejvíce preferují kvalitu vyřízení. Následuje rychlost s jakou je žádost vyřízena, pak přístup úředníků, a jako nejméně důležitou považují respondenti odbornost úředníků. V tabulce jsou uvedeny počty hlasů u jednotlivých možností. Tabulka 3: Preference při vyřizování žádostí na MěÚ známka* průměrné hodnocení kvalita vyřízení ,53 rychlost vyřízení ,67 přístup úředníků ,70 odbornost úředníků ,88 * 1 nejdůležitější; 4 nejméně důležité Odpovědi na otázku "Jaké služby by přispěly ke zlepšení kvality služeb a zrychlení vyřizování žádostí na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm" byly víceméně rovnoměrně rozložené. Nejvíce by respondenti ocenili elektronické formuláře (26 %) a bezplatnou infolinku (25 %). Jako nejméně důležité považují respondenti možnost plateb pomocí elektronického bankovnictví (6 %). V kolonce "další" byly uvedeny tyto názory: je mi to jedno (1x) každý nemá doma internet (3x) osobně (1x) pro mladší generace elektronické bankovnictví - každý neumí na internetu (1x) telefonické vyřízení (1x) televizní připojení (1x) televizní vysílání (1x) všestrannost úředníků (1x) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 13

14 Graf 12 Způsoby jak zlepšit kvalitu služeb Měú bezplatná infolinka 25% elektronické formuláře 26% platby pomocí elektronického bankovnictví 6% sledování internetových stránkách, zda je uředník přítomen na pracovišti 18% informace o stavu vyřízení žádosti 22% další 3% Poslední otázka této části se týkala sloučení Městského úřadu do 1 2 budov. 91 % respondentů je pro toto sloučení. Graf 13 Sloučení MěÚ do 1-2 budov 8% 1% 40% 51% ano určitě spíše ano spíše ne určitě ne Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 14

15 4 Přednosti a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm Poslední otázky průzkumu byly ve formě volných odpovědí a respondenti se v nich zamýšleli nad největšími přednostmi a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm, nad tím, jaké by chtěli mít město za 10 let a co jsou pro to ochotni udělat. Přednosti města Rožnov pod Radhoštěm Celkem bylo zaznamenáno 754 odpovědí, které byly roztříděny do tématických celků. Mezi "ostatní" byly započteny ty, které byly zmíněny pouze jednou. Valašské muzeum (27 %) prostředí, ovzduší, okolní krajina (21 %) udržované náměstí (8 %) dobrá poloha a dostupnost (6 %) parky (6 %) cestovní ruch a turistika (6 %) sportovní vyžití (3 %) blízkost hor (3 %) krásné, udržované město (3 %) kulturní vyžití (3 %) restaurace a pohostinství (2 %) bazén (2 %) klid (1 %) kostel (1 %) obchodní síť (1 %) Planet centrum (1 %) malá rozloha města (1 %) školství (1 %) kino (1 %) ostatní (3 %) ČSAD; Gibon park; hodně akcí pro mladé; hodně firem; informace; hodně mladých; hodně parcel pro bydlení; hodně rozšířená doprava; dobrý život; nízká kriminalita; poliklinika; průmyslové; radnice se udržuje; rekonstrukce; skokanský můstek; hezké Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 15

16 všesvatské a velikonoční jarmark; venkovní posezení; více pracovních příležitostí; dobré bydlení; zahrádky; golf; folklor; milí a pohostinní lidé; policie; kvalitní hotely. Nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm Co se týká nedostatků města bylo zaznamenáno 485 názorů. Jejich rozptyl je však větší než u "předností", proto je také položka "ostatní" obsáhlejší. Jednoznačně největším nedostatkem ve městě je, dle respondentů, dopravní situace. V seznamu jsou kvůli větší přehlednosti jednotlivé dopravní problémy rozděleny (doprava, nedostatek parkovacích míst, křižovatky a kruhové objezdy, stav silnic, množství aut), ale pokud bychom sečetli jejich procentuální vyjádření dohromady, bylo by to 29 %. doprava (12 %) bezdomovci a opilci (7 %) nedostatek práce (6 %) nedostatek parkovacích míst (6 %) křižovatky a kruhové objezdy (6 %) nepořádek (6%) Romové (5 %) nedostatečná obchodní síť (3 %) stav silnic (3 %) byty a bydlení (3 %) divadlo, galerie, kultura (3 %) málo akcí a vyžití pro děti a mládež (2 %) množství aut (2 %) kluby, restaurace, diskotéky (2 %) městský úřad (2 %) chodníky (2 %) činnost policie (2 %) hodně supermarketů (2 %) MHD (1 %) sportoviště (1 %) všeobecné nedostatky (1 %) zdravotnictví (1 %) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 16

17 málo kulturního vyžití (1 %) vysoké ceny zboží a služeb (1 %) ostatní (20 %) činnost skanzenu; chování lidí; není jídelna; péče a zařízení pro seniory; sociální služby; vandalismus; životní prostředí ovzduší; finská sauna; hluk; lepší kino; málo cyklostezek; málo škol; špatný stav vlakového nádraží; veřejné WC; dům na křižovatce u Janíka; málo erotických klubů; málo laviček; málo zeleně; špatný tok financí; Tesla; vybavenost pro turisty; více zaměření na chovatele psů; opravit park; děti-mladiství; finance; Frysko je zavřené; chybí trh; kemp Rožnova - měl by se opravit; krádeže; málo bezbariérových přístupů; málo elektronických obchodů; málo se rozvíjející turisticky ruch; málo taxíků; měly by se zrušit podchody; moc lidí; mohlo by být více jarmarků; nebezpečno v noci; nedodělaná kanalizace na nábřeží; nedostatek nekuřáckých restaurací; nenabízí využití mimo muzeum a Pustevny; nevyřešena komunikace; nový obchod; nuda; paneláky; peníze aby dostal národní výbor; politické dohady mezi stranami; přemnožení asijských obchodů; příliš parkovišť; sídliště; sjezdovky; tramvaje; všechno zavřeno v sobotu i neděli, žádné občerstvení; zapomíná se na okolí města. Na závěr měli respondenti vyjádřit svůj názor, jaké by mělo být město Rožnov pod Radhoštěm za 10 let. Na to navázala poslední otázka "Co jste ochotni pro tuto změnu udělat". krásné město (18 %) stejné (10 %) čisté město 10 % lepší (8 %) lázeňské (6 %) kulturní a společenské (5 %) útulné s dobrým životním prostředím (4 %) jako jiná větší města (Praha, Ostrava, Kopřivnice) (4 %) více volných míst (3 %) turisticky navštěvované (3 %) klidné (3 %) moderní (3 %) prosperující (3 %) vzkvétající (2 %) lepší mezilidské vztahy (2 %) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 17

18 pro mladé (2 %) bezpečné město (1 %) lepší dopravní situace (1 %) více aktivit (1 %) dobré (1 %) lepší přístup OÚ k lidem (1 %) ostatní (9 %) jako Švýcarsko; známé; rázovité; Rožnovem; zajímavé; reprezentativní; bez Romů; větší; hlavní město; aby se lidé nestěhovali pryč; aby se zvyšovala životní úroveň; ať se tolik nerozrůstá do okolí; bez paneláků; duchovní město; levnější v potravinářském i spotřebním průmyslu; lidské; modernizace sportovišť; na úrovni; ne moc hlučným; nejlepším; normální; podhorským městečkem; příliš zmodernizovaným; rozvinutější o další krásnější věci; specifické; stále se rozvíjející; to už je na lidech; velkoměsto; více bytů. Graf 14 Co jsou občasné ochotni pro to udělat 12% 22% 37% 29% aktivně se zapojit do diskusí o budoucnosti města podporovat vedení města loajálním chováním přijít k volbám do městského zastupitelstva nic Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 18

19 NÁZORY MIMO REPREZENTATIVNÍ PRŮZKUM Mimo reprezentativní průzkum zajišťovaný firmou DHV CR prostřednictvím studentů, byly dotazníky k dispozici také na Městském úřadě a zveřejněny na internetových stránkách města. Těchto dotazníků bylo vyplněno a zasláno celkem 15. V těchto 15 dotaznících vyjádřilo 67 % spokojenost s Rožnovem jako místem kde žijí a 53 % hodnotilo vývoj města za posledních 5 let pozitivně. Graf 15 Graf 16 Jak jste spokojen/a s místem kde žijete Hodnocení vývoje města za posledních 5 let 20% 13% 20% 47% 0% 13% 47% 40% velmi spokojen spíše spokojen velmi pozitivně spíše pozitivně spíše nespokojen velmi nespokojen spíše negativně negativně Další odpovědi korespondovaly s odpověďmi v reprezentativní části průzkumu, proto jsou dále uvedeny pouze přednosti, nedostatky a závěrečné připomínky z těchto dotazníků. Přednosti čistota města, krásné prostřední, okolí, příroda (47 %); poloha, lokalita, pěkné místo k bydlení, úprava města (19 %); existence a činnost Valašského muzea (19 %); ostatní: dostatek obchodů, patriotismus obyvatel, vzdělanost obyvatel, dobré pozemní komunikace, snaha vedení města o trvalé zlepšování života občanů (15 %). Nedostatky doprava a s ní spojení problémy se znečištěním vzduchu a velkým hlukem (19 %); nedostatek pracovních příležitostí (12 %); poloha, dopravní dostupnost (9 %); chodníky buď nejsou nebo je jejich údržba nedostatečná (9 %); nepořádek v okolí města, znečištění vzduch (9 %). velká propojenost vedení města s podnikatelským prostředím (6 %); vysoké ceny bytů a pozemků (6 %); Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 19

20 roztříštěnost průmyslových a výrobních zón, které znehodnocuje jejich okolí (6 %); velké zadlužování města investičními akcemi (3 %); přílišná podpora sportu (3 %); stagnace areálu bývalé Tesly (3 %); územní plán preferuje podnikatelské aktivity na úkor bydlení (3 %); velká koncentrace nákupních středisek v jednom městě (3 %); Náměty a připomínky Soustředit veškeré průmyslové činnosti do průmyslového areálu Tesla. Rožnovu chybí řada komunálních služeb. Podpora těchto služeb ze strany města na rozdíl od podpory podnikání průmyslového charakteru není žádná. Večerní a noční spojení autobusem nebo vlakem mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím nevyhovuje. Chybí městská doprava, více linek i do okolních obcí, hlavně večer. Urychlit řešení průtahu městem od Valašského Meziříčí. Příslušníci městské policie by měli důsledně kontrolovat plnění povinností úředníků městského úřadu, zvláště při zajištění schůdnosti chodníků v zimě a včas požadovali případnou nápravu. V nedávné minulosti jsem již vyplňoval podobný dotazník, rovněž podaný občanům města Městským úřadem. Nikde jsem se ale nedozvěděl co v nich občané navrhovali, či chtěli a jaké byly závěry vedení města k této dotazníkové akci. Hájit zájmy občanů, ne podnikatelských uskupení (Dobiáš, Zetek). Chybí Uhelné sklady v Rožnově - prodražuje se zásobování uhlím. Více cyklostezek. Více bezbariérových přístupů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 20

21 PRŮZKUM NÁZORŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Souběžně s průzkumem názorů obyvatel probíhalo dotazníkové šetření mezi ekonomickými subjekty. Bylo osloveno celkem 30 firem. Dotazník vyplnilo 20 ekonomických subjektů a informace z průzkumu tohoto vzorku jsou obsaženy v následujícím hodnocení. Vyhodnocení neobsahuje odkazy na konkrétní podniky ani kontaktované osoby, získaná data jsou důvěrná. Hodnoty v grafech jsou uváděny v procentech. V závorkách jsou, pro lepší přehled, uváděny absolutní čísla. Z 20 ekonomických subjektů, které se účastnily tohoto průzkumu, bylo 19 právnických osob a 1 fyzická osoba. Co do oboru podnikání má největší zastoupení elektronika a elektrická zařízení (30 %). Většina dotazovaných subjektů podniká více než deset let (80 %). U otázky na délku tradice oboru, ve kterém podnikají v rámci regionu zvolili všichni respondenti délku nad 10 let (100 %). Graf 17 Graf 18 95% (19) Právní subjektivita Délka trvání existence firmy 80% (16) 5% (1) 20% (4) 0% fyzická osoba právnická osoba do 1 roku do 10 let nad 10 let Tabulka 4 Obor podnikání Obor % elektronika a elektrická zařízení 30 % stavební průmysl 15 % strojírenský průmysl 15 % kovodělný průmysl 10 % textil, oděvy, obuv 10 % papír a tisk 5 % technika a přístroje 5 % jiné (prodej modelářských potřeb, LEGA a tvůrčích hraček; sběr a třídění kovových odpadů) 10 % Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 21

22 Z faktorů majících negativní vliv na současný a budoucí vývoj výrobků nebo služeb, nejhůře podnikatelé vnímají dostupnost pracovní síly (21 %). Pozitivní vliv na pokračování a rozvoj podnikání mají nejvíce kvalifikovaná pracovní síla (43 %) a dlouholetá tradice podnikání (32 %). Graf 19 Faktory s negativním vlivem na vývoj podnikání ekonomická situace náklady na materiál dostupnost financování daňové zatížení legislativní omezení dostupnost pracovní síly náklady na energie nedostatek prostoru dopravní obslužnost problémy s životním prostředím domácí konkurence zahraniční konkurence vzdálenost na trhy dopravní napojení jiné* 7% (4) 7% (4) 2% (1) 8% (5) 7% (4) 11% (7) 8% (5) 5% (3) 0% 7% (4) 11% (7) 2% (1) 3% (2) 2% (1) 21% (13) * jiné = druhotná platební neschopnost Graf 20 Faktory s pozitivním vlivem na vývoj podnikání kvalifikovaná pracovní síla 43% (12) dlouholetá tradice podnikání 32% (9) existující infrastruktura zdravé prostředí a krajina 4% (1) 7% (2) kultura a folklór 4% (1) volnočasové aktivity 4% (1) jiné* 7% (2) * jiné = stavební boom v okolí města; rozvoj firem v okolí Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 22

23 Další otázky se věnovaly problematice zaměstnanosti a pracovních sil. Z grafů je patrné, že počet zaměstnanců byl v předchozích třech letech ve většině firem stabilní nebo se zvyšoval (90 %). Od roku 2007 očekávají ve většině dotázaných subjektů stabilní počet pracovních sil nebo dokonce jejich nárůst (95 %). Graf 21 Graf 22 Vývoj zaměstnanosti ve firmě v předchozích třech letech Očekávaný vývoj zaměstnanosti od roku % (2) 40% (8) 5% (1) 45% (9) 50% (10) 50% (10) růst pokles stabilní růst pokles stabilní Kvalitu pracovníků ohodnotili podnikatelé z 29 % jako vynikající, z 52 % jako dobrou, ze 13 % jako vyhovující a z 6 % jako špatnou. Za největší nedostatek pracovní síly ve městě považují podnikatelé kvalifikaci v nevhodných profesích (32 %). Graf 23 Graf 24 Kvalita vlastních pracovních sil 52% Nedostatky pracovní síly ve městě 32% (10) 23% (7) 6% (2) 13% 29% 6% vynikající dobrá vyhovující špatná 29% (9) 10% (3) nedostatečná kvalifikace drahá pracovní síla kvalifikace v nevhodných profesích nízká produktivita práce častá nemocnost Přesunutí firmy mimo region Rožnova pod Radhoštěm neplánuje žádná z dotázaných firem. V případě rozšíření firmy disponuje dostatečnými prostory 45 % respondentů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 23

24 Graf 25 Graf 26 Uvažujete o přesunutí firmy mimo Rožnov pod Radhoštěm? Disponujete dostatečnými prostory pro případné rozšíření vašich aktivit? 45% (9) 100% 0% 30% (6) 25% (5) ano ne ano ne neplánujeme Graf 27 Důvody vedoucí k rozšíření firmy mimo Rožnov pod Radhoštěm náklady na pracovní síly 22% (2) obsazení nových trhů 22% (2) doprava 22% (2) není zde míst pro rozšíření 11 % (1) špatný přístup k pozemku 11% (1) ostatní* 11% (1) * ostatní = dostupnost vysoce kvalifikované pracovní síly Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 24

25 Správa města může určitým způsobem výrazně ovlivnit podmínky podnikání ve městě a jeho okolí, a proto je důležité znát názor podnikatelů na přístup města a na služby, které poskytuje. Graf 28 Hodnocení vedení města Rožnov pod Radhoštěm výborné 5% (1) dobré 25% (5) vyhovující 20% (4) špatné 15% (3) bez vyjádření 35% (7) Respondenti mohli také vyjádřit individuální názor na to, které služby by mělo město zlepšit: dopravní napojení společností ve skupině EPI, EPIGON, Pipe Systems na Tvarůžkové ulici (2x); jednání ze strany města (komunikace, vstřícnost, podpora drobných podnikatelů a nejen nadnárodních společností) (7x); jsou zapsány v návrhu strategického plánu rozvoje mikroregionu z roku 2006 (1x); možnost čerpání podpůrných prostředků EU prostřednictvím města (1x); nedostatek parkovacích míst (2x); podpora při jednání s Ministerstvem životního prostředí ohledně ekologické škody Holešov 3x; příprava infrastruktury (1x); přístup do oblasti Lání - nový hřbitov = chodník, osvětlení komunikace, křižovatka Videčská- Nádražní (1x); přístupové cesty do areálu Školní statek (ul. Kramolišova) (1x); stabilizace kvalifikovaných pracovních sil (1x); technická péče o průmyslový areál Tesla (1x); úklid cest (2x). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 25

26 Dále dotazovaní hodnotili město Rožnov pod Radhoštěm jako místo pro podnikání. Jako výborné jej hodnotilo 5 % dotazovaných podnikatelů, 75 % respondentů vnímá město jako dobré a vyhovující místo pro podnikání. Pouhých 10 % (2) podnikatelů vnímají Rožnov pod Radhoštěm jako špatné místo pro podnikání. Graf 29 Rožnov pod Radnoštěm jako místo pro podnikání výborné 5% (1) dobré 40% (8) vyhovující 35% (7) špatné 10% (2) bez vyjádření 10% (2) Negativní faktory a události pro podnikatelské prostředí města uvádějí respondenti tyto: absence podpory ze strany města (1x); absolutní nedostatek kompaktních prostor, které by bylo možné získat (buď ke koupi nebo dlouhodobému pronájmu) (1x); administrativní překážky (1x); špatná dopravní obslužnost (2x); jednání s úřady (2x); malá vstřícnost (1x); monopol Energoaqua v průmyslovém areálu (1x); nedostatek kvalifikované pracovní síly (2x); nevhodný přístup úředníků k drobným podnikatelům (1x); nezájem vedení města o problémy společností působících v Rožnově pod Radhoštěm, např. řešení podpory kvalifikované pracovní síly v regionu (1x); platební neschopnost (1x); politická situace = brzdící faktor (1x); postoje části obyvatel k průmyslové výrobě (1x); Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 26

27 překážky ze strany města (2x); upřednostňování velkých nákupních středisek (1x); vandalismus mládeže, Romů a bezdomovců (1x); výše nákladů na energie a média (1x). Závěrečné připomínky a náměty: "Komunikace s městem nemusí probíhat jen prostřednictvím anonymního dotazníku." "Diskuse město - podnikatelé, aby město nekomunikovalo pouze s podniky v areálu Tesly, ale se všemi." "Město by mělo zlepšit komunikaci s podnikateli, ne jen s těmi v areálu Tesly." "Dořešení průmyslového areálu Školní statek." "Špatný stav technické infrastruktury - oprava cest." "Přilákat nové podnikatelské subjekty - Rožnov pod Radhoštěm je příliš uzavřená oblast." "Větší orientace politiky města na turisty, menší zásahy do rozvoje průmyslového areálu." Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 27

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Pohlaví. Věkové rozložení

Pohlaví. Věkové rozložení Dotazníkové šetření V dotazníkovém šetření byla zkoumána míra spokojenosti (v hypotézách uvedeno jako spokojenost) obyvatel se současnou životní situací na území, ve kterém žijí a pracují. Co je pro ně

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 2 Městský úřad Tišnov otázek. Dotazník spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 se skládal z

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice Dotazník pro občany obce Milonice - / - Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice. ledna, Milonice Vážení občané, Na následujících stranách si tak můžete prohlédnout výsledek dotazníkové akce,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28 Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen 27. 6. 2006 zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Celkové agregované vyhodnocení 60,93 72,12 90,92 77,26 73,89 0,00 73,91. Celkové agregované vyhodnocení 100,00 71,18 69,23 32,97 63,21 0,00 64,63

Celkové agregované vyhodnocení 60,93 72,12 90,92 77,26 73,89 0,00 73,91. Celkové agregované vyhodnocení 100,00 71,18 69,23 32,97 63,21 0,00 64,63 Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen 23. 6. 2008 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dana Fialová, Tereza Gelná, Jiří Vágner GAČR 403/09/1491Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA Tabulka č. 1 znázorňuje výčet problémů, který byl určen veřejnou diskuzí při příležitosti konání 2. ročníku Fóra Zdravého města Krnova (dále jen Fórum) dne 5. listopadu 2013. Pro ověření nadefinovaných

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více