OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2"

Transkript

1 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva Kvalita života ve městě Činnost Městského úřadu Přednosti a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm...15 NÁZORY MIMO REPREZENTATIVNÍ PRŮZKUM...19 PRŮZKUM NÁZORŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ...21 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

3 PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Úvod Průzkum názorů obyvatelstva města Rožnov pod Radhoštěm proběhl v listopadu roku 2007 jako součást zpracování Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Názory široké veřejnosti, reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace ve městě a ukazují, v jakém prostředí obyvatelé chtějí žít. Ve dnech listopadu 2007 bylo 500 respondentů dotázáno formou rozhovoru ke zvoleným otázkám a zápisem odpovědí do připravených dotazníků. DHV CR využila nabídky místní Soukromé školy cestovního ruchu a jako tazatele po náležitém proškolení využila jejich studenty (jmenovitě: Veronika Kolářová, Veronika Kostková, Hana Baletková, Markéta Pernicová, Petra Slováčková, Eva Vojkůvková, Karolína Rumlová, Henrieta Csomósová, Andrea Dorociaková a Pavla Goliková). Tazatelé byli pravidelně kontrolováni ze strany zhotovitele průzkumu, aby byla zaručena objektivita a reprezentativnost průzkumu. Aby byly získané odpovědi reprezentativní, je třeba, aby se struktura respondentů, kteří vyplnili dotazníky, nelišila od skutečné struktury obyvatel. Reprezentativnost v rámci tohoto průzkumu byla zajištěna podle pohlaví a věku. Cílem průzkumu, který byl realizován na principu dobrovolnosti a naprosté anonymity, bylo zjištění: sociodemografických charakteristik obyvatel města, názorů na kvalitu života ve městě, názorů na činnost služeb městské správy. K rychlejší orientaci ve výsledcích šetření jsou odpovědi na jednotlivé otázky graficky zpracovány. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 3

4 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva Vybraný vzorek respondentů byl podle věku tvořen z 16 % obyvateli ve věku let, z 59 % obyvateli ve věku let a z 24 % obyvateli v poproduktivním věku 60 a více let. Podrobnější rozdělení viz Graf 1. Dle ekonomické aktivity (Graf 2) zahrnul průzkum názorů obyvatel 36 % zaměstnaných, 8 % nezaměstnaných, 9 % samostatně výdělečně činných osob (podnikatelů), 3 % osob na mateřské či v domácnosti, 14 % studentů a 29 % dotázaných je v důchodu. Z hlediska pohlaví bylo dotazováno 47 % mužů a 53 % žen (Graf 3). Graf 1 Graf 2 Věk respondentů Ekonomická aktivita respondentů % student 14% % zaměstnanec 36% % podnikatel 9% % mateřská/v domácnosti 3% nezaměstnaný 8% 60 a více 24% v důchodu 29% neuvedeno 1% neuvedeno 1% Graf 3 Pohlaví respondentů 53% 47% muž žena Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 4

5 2 Kvalita života ve městě Tento blok otázek byl zaměřen na získání názorů obyvatel Rožnova pod Radhoštěm na oblast kvality života ve městě. První dvě otázky (Grafy 4 a 5) této části se týkaly spokojenosti respondentů s místem, kde žijí, a hodnocení vývoje města v posledních pěti letech. 88 % dotazovaných je s místem, kde žije, spokojeno. Jako pozitivní hodnotilo vývoj města v posledních pěti letech 84 % respondentů. Graf 4 Graf 5 Jak jste spokojen/a s místem kde žijete Hodnocení vývoje města za posledních 5 let 8% 4% 36% 4% 12% 20% 52% 64% velmi spokojen spíše spokojen velmi pozitivně spíše pozitivně spíše nespokojen velmi nespokojen spíše negativně negativně Pokud respondenti hodnotili vývoj města jako negativní měli možnost uvést konkrétní případy: kácení stromů automobilová doprava Romové všechno upadá špína na sídlišti zbytečný nárůst supermarketů upřednostňování automobilů před lidmi. V další otázce měli respondenti ohodnotit uvedené složky života ve městě. Bodová stupnice odpovídala známkování ve škole, tj. 1 nejlepší hodnocení, 5 nejhorší. V Grafu 6 je vyjádřeno hodnocení jednotlivých složek života ve městě v procentech. Již na první pohled je patrné, že nejkladněji je hodnoceno množství pohostinských a restauračních zařízení a nejhůře nabídka pracovních míst. Tabulka 1, uvedená pod grafem, tento výsledek potvrzuje. Jsou v ní uvedena průměrná bodová hodnocení jednotlivých složek života. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 5

6 Graf 6 Hodnocení složek života ve městě Kvalita mezilidských vztahů 20% 35% 34% 7% 5% Nabídka pracovních příležitostí 5% 23% 33% 23% 15% Nabídka možností využití volného času 30% 38% 22% 8% 2% Nabídka možností aktivního sportovní vyžití 42% 37% 15% 4% 2% Nabídka kulturních akcí 31% 36% 21% 8% 3% Rozsah a kvalita maloobchodní sítě 31% 38% 18% 8% 5% Nabídka a kvalita bydlení 17% 39% 28% 12% 4% Nabídka a kvalita zdravotních služeb 15% 38% 28% 14% 5% Nabídka a kvalita sociálních služeb 13% 36% 33% 12% 5% Kapacita a kvalita mateřských škol 40% 37% 18% 4% 1% Kapacita a kvalita základních škol 45% 38% 13% 3% 1% Kapacita a kvalita středních škol 44% 32% 15% 6% 3% Množství pohostinských a restauračních zařízení 73% 17% 6% 3% 2% Množství ubytovacích zařízení 42% 38% 15% 3% 2% Úroveň dopravy 11% 27% 35% 17% 10% Fungování městského úřadu 15% 41% 26% 10% 7% Bezpečnostní situace ve městě 17% 44% 27% 8% 3% Životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm 44% 34% 16% 3% 3% Možnost spolurozhodovat o budoucnosti města 13% 35% 32% 12% 8% Tabulka 1: Průměrné hodnocení složek života ve městě Složka hodnocení Množství pohostinských a restauračních zařízení 1,4 Kapacita a kvalita základních škol 1,8 Množství ubytovacích zařízení 1,8 Životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm 1,8 Nabídka možností aktivního sportovní vyžití 1,9 Kapacita a kvalita mateřských škol 1,9 Kapacita a kvalita středních škol 1,9 Nabídka možností využití volného času 2,1 Nabídka kulturních akcí 2,2 Rozsah a kvalita maloobchodní sítě (možnosti nakupování) 2,2 Kvalita mezilidských vztahů 2,4 Bezpečnostní situace ve městě 2,4 Nabídka a kvalita bydlení 2,5 Fungování městského úřadu 2,5 Nabídka a kvalita zdravotních služeb 2,6 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 6

7 Nabídka a kvalita sociálních služeb (pečovatelské služby, DD, apod.) 2,6 Možnost spolurozhodovat o budoucnosti města 2,7 Úroveň dopravy 2,9 Nabídka pracovních příležitostí 3,2 Dále měli respondenti uvést, která sportovní, kulturní, klubová nebo zájmová zařízení ve městě postrádají. Odpovědi respondentů byly rozděleny do 4 skupin, které znázorňuje Graf 7. Pod grafem je uvedena tabulka s přehledem jednotlivých odpovědí. Graf 7 Která sportovní, kulturní nebo zájmová zařízení postrádáte? 11% 26% 38% 25% Volnočasové aktivity a zařízení Sportovní aktivity a zařízení Kulturní vyžití Aktivity a zařízení pro děti a mládež Tabulka 2: Zařízení a činnosti pro volný čas, které respondenti v Rožnově pod Radhoštěm postrádají Volnočasové aktivity a zařízení disko 13 informační středisko v centru 1 více klubů 12 internetová kavárna 1 taneční kluby/kroužky 9 jarmark 4x do roka 1 cofeeshop 5 lázně 1 společenská sdružení/akce 5 lepší park 1 centrum pro seniory 4 otevření Fryška 1 bary 3 přednášky 1 bowling 3 rybářské kluby 1 více noční zábavy/klubů 3 squash 1 pěkná nekuřácká kavárna/restaurace 3 venkovní restaurace 1 hospody 2 více hotelů 1 jídelna 2 více naučných stezek 1 kavárny 2 sportovní bary 1 billiard 1 více příjemnějších restaurací 1 další park 1 více zajímavých kroužků 1 hiphop 1 vyučení na bicí 1 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 7

8 Sportovní aktivity a zařízení sportovní víceúčelová hala 18 turistický oddíl 1 skatepark 9 termální koupaliště 1 cyklostezky 6 šerm 1 fotbalové hřiště/stadion 6 sportoviště 1 tenisové centrum/hala 4 sjezdovky 1 jízdárna/jezdecký oddíl 4 rekreační fotbal 1 aquapark 3 potápěčský kurz 1 více sportovišť a aktivit 2 plavecký oddíl 1 stezky pro kolečkové brusle 2 opravit bazén 1 snowpark - rampy 2 motokrosová dráha 1 hřiště 2 levnější golf 1 beach volejbal 2 krytá střelnice 1 atletický stadion 2 fitness centrum 1 lepší hokejový stadion 2 bazén venkovní 1 zimní stadión 1 basketbalový oddíl 1 více sportovních akcí 1 Kulturní vyžití divadlo/divadelní představení 60 více památek 2 kulturní dům/sál/síň 15 koncertní síň 1 koncerty 14 kulturní akce 1 lepší kino/multikino/letní kino 12 místo pro divadlo a galerii 1 galerie/výstavy 5 plesy 1 koncertní sál/síň 4 více kulturního vyžití pro mladé 1 festivaly 3 více kulturního vyžití pro seniory 1 hudební klub 2 více zábavné kultury 1 více kulturního vyžití/aktivit 2 zámek 1 Zařízení a aktivity pro děti a mládež dětská hřiště 20 nízkoprahové centrum pro mládež 1 více aktivit pro děti a mládež 5 Pro děti 1 něco pro mladé 2 Pro mladé 1 cvičení pro děti 1 více zajímavostí pro děti 1 kroužky pro mládež 1 zajímavé činnosti pro mladé 1 motorková dráha pro dítě 1 centra pro mladé 1 Něco pro matky s dětmi 1 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 8

9 Další část otázek tohoto bloku byla zaměřena na problémy související s dopravou, bezpečností ve městě a životním prostředím. Největším problémem spojeným s dopravou označili respondenti křižovatku u Janíka (39 %) Graf 8 Problémy spojené s dopravou průjezd městem 12% křižovatka u Janíka 39% parkování v centru 12% parkování na sídlištích 14% chodník Rožnov -Tylovice-Hážovice 13% zprůjezdnění náměstí na křižovatku Pionýrská - Nádražní 8% jiné 2% Jako "jiné problémy" byly uvedeny tyto: autobusy hlavní průjezd městem chybí kruhové objezdy kruhový objezd křižovatka od Vidče silnice u ČSAD výjezd od Billy na hlavní silnici v době špičky zbytečné vyznačení obytné zóny značkou 30 křižovatka Pionýrská křižovatka u knihovny málo míst na parkování Písečná rychlá a bezohledná jízda řidičů kamiónů rychlost řidičů Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 9

10 Téměř polovina dotázaných uvedla jako nejpalčivější problém související s bezpečností ve městě vandalismus (41 %). Graf 9 Bezpečnostní problémy nedostatek bezpečnostních kamer 5% vandalismus 41% krádeže 31% nedostatečné veřejné osvětlení 5% rušení nočního klidu 16% jiné 2% Jako "jiné" byly nejčastěji uvedeny problémy s Romy (6x z celkového počtu odpovědí) a bezdomovci (4x z celkového počtu odpovědí). Dále bylo uvedeno: pití mládeže a jejich problémy s drogami (2x), alkoholici, kamery, nebezpeční policisté, nedostatečné hlídky a kontroly městské policie a nedostatečné osvětlení parku (vše 1x). Názory na problémy s životním prostředím ve městě znázorňuje Graf 10. Z něho vyplývá, že respondenti by nejvíce uvítali odkanalizování zbývajících částí města (37 %) a zlepšení kvality ovzduší (29 %). Jako "jiné" problémy byly uvedeny: hustota silničního provozu chodníky pro děti kácení stromů kvalita studánek málo WC množství aut na konci Rožnova nejsou tak dobré podmínky jako v centru nedostatek vody na Horních Pasekách nepořádek na sídlišti neuklízení štěrku z chodníků po zimě - problémy astmatiků a alergiků se zhoršují Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 10

11 popelnice špinavé město - zametání cest zamořování ovzduší jedovatými plyny vycházejících z komínu rodinných domů zdražení plynu Graf 10 Problematika životního prostředí nedostatečné využití obnovitelných zdrojů 21% kvalita ovzduší 29% dodávky pitné vody 9% odkanalizování zbývajících částí města 37% jiné 4% Jako hlavní příčinou toho, že se lidé stěhují z Rožnova pod Radhoštěm, byl označen nedostatek zajímavých pracovních míst (52 %). Naproti tomu se v odpovědích uváděných v kolonce "jiné" objevily názory, že se do Rožnova pod Radhoštěm lidé spíše stěhují než odcházejí. "Jiné" příčiny stěhování obyvatel z Rožnova pod Radhoštěm: vysoké ceny bytů a nemovitostí (5x) je tu draho (4x) lidé se stěhují spíše do Rožnova (3x) Romové (2x) závist lidí (2x) kvalita životního prostředí/ovzduší (1x) lepší pracovní uplatnění (1x) málo sexshopů (1x) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 11

12 na náměstí zrušit parkoviště (1x) vedení města (1x) Graf 11 Příčiny stěhování obyvatel z Rožnova kvalita sociálních a zdravotních služeb 8% nedostatek bytů k prodeji či nájmu 22% nedostatek připravených parcel pro výstavbu RD 10% nedostatek zajímavých pracovních míst 52% nedostatek volnočasového vyžití 5% jiné 3% Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 12

13 3 Činnost Městského úřadu Tento okruh otázek se týkal hodnocení činností a služeb Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Při vyřizování žádostí na Městském úřadě respondenti nejvíce preferují kvalitu vyřízení. Následuje rychlost s jakou je žádost vyřízena, pak přístup úředníků, a jako nejméně důležitou považují respondenti odbornost úředníků. V tabulce jsou uvedeny počty hlasů u jednotlivých možností. Tabulka 3: Preference při vyřizování žádostí na MěÚ známka* průměrné hodnocení kvalita vyřízení ,53 rychlost vyřízení ,67 přístup úředníků ,70 odbornost úředníků ,88 * 1 nejdůležitější; 4 nejméně důležité Odpovědi na otázku "Jaké služby by přispěly ke zlepšení kvality služeb a zrychlení vyřizování žádostí na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm" byly víceméně rovnoměrně rozložené. Nejvíce by respondenti ocenili elektronické formuláře (26 %) a bezplatnou infolinku (25 %). Jako nejméně důležité považují respondenti možnost plateb pomocí elektronického bankovnictví (6 %). V kolonce "další" byly uvedeny tyto názory: je mi to jedno (1x) každý nemá doma internet (3x) osobně (1x) pro mladší generace elektronické bankovnictví - každý neumí na internetu (1x) telefonické vyřízení (1x) televizní připojení (1x) televizní vysílání (1x) všestrannost úředníků (1x) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 13

14 Graf 12 Způsoby jak zlepšit kvalitu služeb Měú bezplatná infolinka 25% elektronické formuláře 26% platby pomocí elektronického bankovnictví 6% sledování internetových stránkách, zda je uředník přítomen na pracovišti 18% informace o stavu vyřízení žádosti 22% další 3% Poslední otázka této části se týkala sloučení Městského úřadu do 1 2 budov. 91 % respondentů je pro toto sloučení. Graf 13 Sloučení MěÚ do 1-2 budov 8% 1% 40% 51% ano určitě spíše ano spíše ne určitě ne Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 14

15 4 Přednosti a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm Poslední otázky průzkumu byly ve formě volných odpovědí a respondenti se v nich zamýšleli nad největšími přednostmi a nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm, nad tím, jaké by chtěli mít město za 10 let a co jsou pro to ochotni udělat. Přednosti města Rožnov pod Radhoštěm Celkem bylo zaznamenáno 754 odpovědí, které byly roztříděny do tématických celků. Mezi "ostatní" byly započteny ty, které byly zmíněny pouze jednou. Valašské muzeum (27 %) prostředí, ovzduší, okolní krajina (21 %) udržované náměstí (8 %) dobrá poloha a dostupnost (6 %) parky (6 %) cestovní ruch a turistika (6 %) sportovní vyžití (3 %) blízkost hor (3 %) krásné, udržované město (3 %) kulturní vyžití (3 %) restaurace a pohostinství (2 %) bazén (2 %) klid (1 %) kostel (1 %) obchodní síť (1 %) Planet centrum (1 %) malá rozloha města (1 %) školství (1 %) kino (1 %) ostatní (3 %) ČSAD; Gibon park; hodně akcí pro mladé; hodně firem; informace; hodně mladých; hodně parcel pro bydlení; hodně rozšířená doprava; dobrý život; nízká kriminalita; poliklinika; průmyslové; radnice se udržuje; rekonstrukce; skokanský můstek; hezké Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 15

16 všesvatské a velikonoční jarmark; venkovní posezení; více pracovních příležitostí; dobré bydlení; zahrádky; golf; folklor; milí a pohostinní lidé; policie; kvalitní hotely. Nedostatky města Rožnov pod Radhoštěm Co se týká nedostatků města bylo zaznamenáno 485 názorů. Jejich rozptyl je však větší než u "předností", proto je také položka "ostatní" obsáhlejší. Jednoznačně největším nedostatkem ve městě je, dle respondentů, dopravní situace. V seznamu jsou kvůli větší přehlednosti jednotlivé dopravní problémy rozděleny (doprava, nedostatek parkovacích míst, křižovatky a kruhové objezdy, stav silnic, množství aut), ale pokud bychom sečetli jejich procentuální vyjádření dohromady, bylo by to 29 %. doprava (12 %) bezdomovci a opilci (7 %) nedostatek práce (6 %) nedostatek parkovacích míst (6 %) křižovatky a kruhové objezdy (6 %) nepořádek (6%) Romové (5 %) nedostatečná obchodní síť (3 %) stav silnic (3 %) byty a bydlení (3 %) divadlo, galerie, kultura (3 %) málo akcí a vyžití pro děti a mládež (2 %) množství aut (2 %) kluby, restaurace, diskotéky (2 %) městský úřad (2 %) chodníky (2 %) činnost policie (2 %) hodně supermarketů (2 %) MHD (1 %) sportoviště (1 %) všeobecné nedostatky (1 %) zdravotnictví (1 %) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 16

17 málo kulturního vyžití (1 %) vysoké ceny zboží a služeb (1 %) ostatní (20 %) činnost skanzenu; chování lidí; není jídelna; péče a zařízení pro seniory; sociální služby; vandalismus; životní prostředí ovzduší; finská sauna; hluk; lepší kino; málo cyklostezek; málo škol; špatný stav vlakového nádraží; veřejné WC; dům na křižovatce u Janíka; málo erotických klubů; málo laviček; málo zeleně; špatný tok financí; Tesla; vybavenost pro turisty; více zaměření na chovatele psů; opravit park; děti-mladiství; finance; Frysko je zavřené; chybí trh; kemp Rožnova - měl by se opravit; krádeže; málo bezbariérových přístupů; málo elektronických obchodů; málo se rozvíjející turisticky ruch; málo taxíků; měly by se zrušit podchody; moc lidí; mohlo by být více jarmarků; nebezpečno v noci; nedodělaná kanalizace na nábřeží; nedostatek nekuřáckých restaurací; nenabízí využití mimo muzeum a Pustevny; nevyřešena komunikace; nový obchod; nuda; paneláky; peníze aby dostal národní výbor; politické dohady mezi stranami; přemnožení asijských obchodů; příliš parkovišť; sídliště; sjezdovky; tramvaje; všechno zavřeno v sobotu i neděli, žádné občerstvení; zapomíná se na okolí města. Na závěr měli respondenti vyjádřit svůj názor, jaké by mělo být město Rožnov pod Radhoštěm za 10 let. Na to navázala poslední otázka "Co jste ochotni pro tuto změnu udělat". krásné město (18 %) stejné (10 %) čisté město 10 % lepší (8 %) lázeňské (6 %) kulturní a společenské (5 %) útulné s dobrým životním prostředím (4 %) jako jiná větší města (Praha, Ostrava, Kopřivnice) (4 %) více volných míst (3 %) turisticky navštěvované (3 %) klidné (3 %) moderní (3 %) prosperující (3 %) vzkvétající (2 %) lepší mezilidské vztahy (2 %) Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 17

18 pro mladé (2 %) bezpečné město (1 %) lepší dopravní situace (1 %) více aktivit (1 %) dobré (1 %) lepší přístup OÚ k lidem (1 %) ostatní (9 %) jako Švýcarsko; známé; rázovité; Rožnovem; zajímavé; reprezentativní; bez Romů; větší; hlavní město; aby se lidé nestěhovali pryč; aby se zvyšovala životní úroveň; ať se tolik nerozrůstá do okolí; bez paneláků; duchovní město; levnější v potravinářském i spotřebním průmyslu; lidské; modernizace sportovišť; na úrovni; ne moc hlučným; nejlepším; normální; podhorským městečkem; příliš zmodernizovaným; rozvinutější o další krásnější věci; specifické; stále se rozvíjející; to už je na lidech; velkoměsto; více bytů. Graf 14 Co jsou občasné ochotni pro to udělat 12% 22% 37% 29% aktivně se zapojit do diskusí o budoucnosti města podporovat vedení města loajálním chováním přijít k volbám do městského zastupitelstva nic Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 18

19 NÁZORY MIMO REPREZENTATIVNÍ PRŮZKUM Mimo reprezentativní průzkum zajišťovaný firmou DHV CR prostřednictvím studentů, byly dotazníky k dispozici také na Městském úřadě a zveřejněny na internetových stránkách města. Těchto dotazníků bylo vyplněno a zasláno celkem 15. V těchto 15 dotaznících vyjádřilo 67 % spokojenost s Rožnovem jako místem kde žijí a 53 % hodnotilo vývoj města za posledních 5 let pozitivně. Graf 15 Graf 16 Jak jste spokojen/a s místem kde žijete Hodnocení vývoje města za posledních 5 let 20% 13% 20% 47% 0% 13% 47% 40% velmi spokojen spíše spokojen velmi pozitivně spíše pozitivně spíše nespokojen velmi nespokojen spíše negativně negativně Další odpovědi korespondovaly s odpověďmi v reprezentativní části průzkumu, proto jsou dále uvedeny pouze přednosti, nedostatky a závěrečné připomínky z těchto dotazníků. Přednosti čistota města, krásné prostřední, okolí, příroda (47 %); poloha, lokalita, pěkné místo k bydlení, úprava města (19 %); existence a činnost Valašského muzea (19 %); ostatní: dostatek obchodů, patriotismus obyvatel, vzdělanost obyvatel, dobré pozemní komunikace, snaha vedení města o trvalé zlepšování života občanů (15 %). Nedostatky doprava a s ní spojení problémy se znečištěním vzduchu a velkým hlukem (19 %); nedostatek pracovních příležitostí (12 %); poloha, dopravní dostupnost (9 %); chodníky buď nejsou nebo je jejich údržba nedostatečná (9 %); nepořádek v okolí města, znečištění vzduch (9 %). velká propojenost vedení města s podnikatelským prostředím (6 %); vysoké ceny bytů a pozemků (6 %); Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 19

20 roztříštěnost průmyslových a výrobních zón, které znehodnocuje jejich okolí (6 %); velké zadlužování města investičními akcemi (3 %); přílišná podpora sportu (3 %); stagnace areálu bývalé Tesly (3 %); územní plán preferuje podnikatelské aktivity na úkor bydlení (3 %); velká koncentrace nákupních středisek v jednom městě (3 %); Náměty a připomínky Soustředit veškeré průmyslové činnosti do průmyslového areálu Tesla. Rožnovu chybí řada komunálních služeb. Podpora těchto služeb ze strany města na rozdíl od podpory podnikání průmyslového charakteru není žádná. Večerní a noční spojení autobusem nebo vlakem mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím nevyhovuje. Chybí městská doprava, více linek i do okolních obcí, hlavně večer. Urychlit řešení průtahu městem od Valašského Meziříčí. Příslušníci městské policie by měli důsledně kontrolovat plnění povinností úředníků městského úřadu, zvláště při zajištění schůdnosti chodníků v zimě a včas požadovali případnou nápravu. V nedávné minulosti jsem již vyplňoval podobný dotazník, rovněž podaný občanům města Městským úřadem. Nikde jsem se ale nedozvěděl co v nich občané navrhovali, či chtěli a jaké byly závěry vedení města k této dotazníkové akci. Hájit zájmy občanů, ne podnikatelských uskupení (Dobiáš, Zetek). Chybí Uhelné sklady v Rožnově - prodražuje se zásobování uhlím. Více cyklostezek. Více bezbariérových přístupů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 20

21 PRŮZKUM NÁZORŮ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Souběžně s průzkumem názorů obyvatel probíhalo dotazníkové šetření mezi ekonomickými subjekty. Bylo osloveno celkem 30 firem. Dotazník vyplnilo 20 ekonomických subjektů a informace z průzkumu tohoto vzorku jsou obsaženy v následujícím hodnocení. Vyhodnocení neobsahuje odkazy na konkrétní podniky ani kontaktované osoby, získaná data jsou důvěrná. Hodnoty v grafech jsou uváděny v procentech. V závorkách jsou, pro lepší přehled, uváděny absolutní čísla. Z 20 ekonomických subjektů, které se účastnily tohoto průzkumu, bylo 19 právnických osob a 1 fyzická osoba. Co do oboru podnikání má největší zastoupení elektronika a elektrická zařízení (30 %). Většina dotazovaných subjektů podniká více než deset let (80 %). U otázky na délku tradice oboru, ve kterém podnikají v rámci regionu zvolili všichni respondenti délku nad 10 let (100 %). Graf 17 Graf 18 95% (19) Právní subjektivita Délka trvání existence firmy 80% (16) 5% (1) 20% (4) 0% fyzická osoba právnická osoba do 1 roku do 10 let nad 10 let Tabulka 4 Obor podnikání Obor % elektronika a elektrická zařízení 30 % stavební průmysl 15 % strojírenský průmysl 15 % kovodělný průmysl 10 % textil, oděvy, obuv 10 % papír a tisk 5 % technika a přístroje 5 % jiné (prodej modelářských potřeb, LEGA a tvůrčích hraček; sběr a třídění kovových odpadů) 10 % Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 21

22 Z faktorů majících negativní vliv na současný a budoucí vývoj výrobků nebo služeb, nejhůře podnikatelé vnímají dostupnost pracovní síly (21 %). Pozitivní vliv na pokračování a rozvoj podnikání mají nejvíce kvalifikovaná pracovní síla (43 %) a dlouholetá tradice podnikání (32 %). Graf 19 Faktory s negativním vlivem na vývoj podnikání ekonomická situace náklady na materiál dostupnost financování daňové zatížení legislativní omezení dostupnost pracovní síly náklady na energie nedostatek prostoru dopravní obslužnost problémy s životním prostředím domácí konkurence zahraniční konkurence vzdálenost na trhy dopravní napojení jiné* 7% (4) 7% (4) 2% (1) 8% (5) 7% (4) 11% (7) 8% (5) 5% (3) 0% 7% (4) 11% (7) 2% (1) 3% (2) 2% (1) 21% (13) * jiné = druhotná platební neschopnost Graf 20 Faktory s pozitivním vlivem na vývoj podnikání kvalifikovaná pracovní síla 43% (12) dlouholetá tradice podnikání 32% (9) existující infrastruktura zdravé prostředí a krajina 4% (1) 7% (2) kultura a folklór 4% (1) volnočasové aktivity 4% (1) jiné* 7% (2) * jiné = stavební boom v okolí města; rozvoj firem v okolí Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 22

23 Další otázky se věnovaly problematice zaměstnanosti a pracovních sil. Z grafů je patrné, že počet zaměstnanců byl v předchozích třech letech ve většině firem stabilní nebo se zvyšoval (90 %). Od roku 2007 očekávají ve většině dotázaných subjektů stabilní počet pracovních sil nebo dokonce jejich nárůst (95 %). Graf 21 Graf 22 Vývoj zaměstnanosti ve firmě v předchozích třech letech Očekávaný vývoj zaměstnanosti od roku % (2) 40% (8) 5% (1) 45% (9) 50% (10) 50% (10) růst pokles stabilní růst pokles stabilní Kvalitu pracovníků ohodnotili podnikatelé z 29 % jako vynikající, z 52 % jako dobrou, ze 13 % jako vyhovující a z 6 % jako špatnou. Za největší nedostatek pracovní síly ve městě považují podnikatelé kvalifikaci v nevhodných profesích (32 %). Graf 23 Graf 24 Kvalita vlastních pracovních sil 52% Nedostatky pracovní síly ve městě 32% (10) 23% (7) 6% (2) 13% 29% 6% vynikající dobrá vyhovující špatná 29% (9) 10% (3) nedostatečná kvalifikace drahá pracovní síla kvalifikace v nevhodných profesích nízká produktivita práce častá nemocnost Přesunutí firmy mimo region Rožnova pod Radhoštěm neplánuje žádná z dotázaných firem. V případě rozšíření firmy disponuje dostatečnými prostory 45 % respondentů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 23

24 Graf 25 Graf 26 Uvažujete o přesunutí firmy mimo Rožnov pod Radhoštěm? Disponujete dostatečnými prostory pro případné rozšíření vašich aktivit? 45% (9) 100% 0% 30% (6) 25% (5) ano ne ano ne neplánujeme Graf 27 Důvody vedoucí k rozšíření firmy mimo Rožnov pod Radhoštěm náklady na pracovní síly 22% (2) obsazení nových trhů 22% (2) doprava 22% (2) není zde míst pro rozšíření 11 % (1) špatný přístup k pozemku 11% (1) ostatní* 11% (1) * ostatní = dostupnost vysoce kvalifikované pracovní síly Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 24

25 Správa města může určitým způsobem výrazně ovlivnit podmínky podnikání ve městě a jeho okolí, a proto je důležité znát názor podnikatelů na přístup města a na služby, které poskytuje. Graf 28 Hodnocení vedení města Rožnov pod Radhoštěm výborné 5% (1) dobré 25% (5) vyhovující 20% (4) špatné 15% (3) bez vyjádření 35% (7) Respondenti mohli také vyjádřit individuální názor na to, které služby by mělo město zlepšit: dopravní napojení společností ve skupině EPI, EPIGON, Pipe Systems na Tvarůžkové ulici (2x); jednání ze strany města (komunikace, vstřícnost, podpora drobných podnikatelů a nejen nadnárodních společností) (7x); jsou zapsány v návrhu strategického plánu rozvoje mikroregionu z roku 2006 (1x); možnost čerpání podpůrných prostředků EU prostřednictvím města (1x); nedostatek parkovacích míst (2x); podpora při jednání s Ministerstvem životního prostředí ohledně ekologické škody Holešov 3x; příprava infrastruktury (1x); přístup do oblasti Lání - nový hřbitov = chodník, osvětlení komunikace, křižovatka Videčská- Nádražní (1x); přístupové cesty do areálu Školní statek (ul. Kramolišova) (1x); stabilizace kvalifikovaných pracovních sil (1x); technická péče o průmyslový areál Tesla (1x); úklid cest (2x). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 25

26 Dále dotazovaní hodnotili město Rožnov pod Radhoštěm jako místo pro podnikání. Jako výborné jej hodnotilo 5 % dotazovaných podnikatelů, 75 % respondentů vnímá město jako dobré a vyhovující místo pro podnikání. Pouhých 10 % (2) podnikatelů vnímají Rožnov pod Radhoštěm jako špatné místo pro podnikání. Graf 29 Rožnov pod Radnoštěm jako místo pro podnikání výborné 5% (1) dobré 40% (8) vyhovující 35% (7) špatné 10% (2) bez vyjádření 10% (2) Negativní faktory a události pro podnikatelské prostředí města uvádějí respondenti tyto: absence podpory ze strany města (1x); absolutní nedostatek kompaktních prostor, které by bylo možné získat (buď ke koupi nebo dlouhodobému pronájmu) (1x); administrativní překážky (1x); špatná dopravní obslužnost (2x); jednání s úřady (2x); malá vstřícnost (1x); monopol Energoaqua v průmyslovém areálu (1x); nedostatek kvalifikované pracovní síly (2x); nevhodný přístup úředníků k drobným podnikatelům (1x); nezájem vedení města o problémy společností působících v Rožnově pod Radhoštěm, např. řešení podpory kvalifikované pracovní síly v regionu (1x); platební neschopnost (1x); politická situace = brzdící faktor (1x); postoje části obyvatel k průmyslové výrobě (1x); Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 26

27 překážky ze strany města (2x); upřednostňování velkých nákupních středisek (1x); vandalismus mládeže, Romů a bezdomovců (1x); výše nákladů na energie a média (1x). Závěrečné připomínky a náměty: "Komunikace s městem nemusí probíhat jen prostřednictvím anonymního dotazníku." "Diskuse město - podnikatelé, aby město nekomunikovalo pouze s podniky v areálu Tesly, ale se všemi." "Město by mělo zlepšit komunikaci s podnikateli, ne jen s těmi v areálu Tesly." "Dořešení průmyslového areálu Školní statek." "Špatný stav technické infrastruktury - oprava cest." "Přilákat nové podnikatelské subjekty - Rožnov pod Radhoštěm je příliš uzavřená oblast." "Větší orientace politiky města na turisty, menší zásahy do rozvoje průmyslového areálu." Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 27

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Příprava Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12, 140 00 Praha

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Anketa laické veřejnosti

Anketa laické veřejnosti . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Anketa laické veřejnosti

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015 Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s. OBSAH Obsah...2 1 Úvod...Chyba! Záložka není

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více