ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2014"

Transkript

1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2014 Moderní aktivizační metody ve výuce českého jazyka SSŠ Blansko Hybešova 15 J. Šafránková Akreditace: MŠMT 34058/ Český jazyk činnostně v 1. pol. 1. ročníku Školení: TABLETY v rámci projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a ZŠ a MŠ Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách na ZŠ a MŠ ZŠ Brno, Laštůvkova 77/ Základní škola Boskovice ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova M. Martinková Akreditace: MŠMT 2540/ Lektor: Mgr. Radmila Zilayová V. Nádvorníková, G. Staňková, T. Guldová, L. Slouková, B. Bohatcová, L. Macková, D., Fidlerová,. K. Vondálová, J. Bednářová, M. Korcová, J. Přibylová, D. Oujezská všichni pedagogičtí pracovníci Školitel: A. Ryšavý Projekt CZ.1.07/1.2.17/ Téma: Vzdělávání dětí se sluchovým postižením Masmédia a zobrazování cizinců a menšin

2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘÍJEN 2014 Český jazyk činnostně v 1. pol. 1. ročníku Kurz DVPP Tvořivá škola činnostní učení Školní systemické konstelace jak nevyhořet Matematika činnostně v 7. ročníku Metody rozvíjení sociálních dovedností u nadaných žáků - workshop ZŠ Brno, Laštůvkova 77/ ZŠ Brno Kotlářská 4 ZŠ Brno Kotlářská Gymnázium Boskovice Palackého nám. 1 Novinky v přijímacím řízení na SŠ Administrativní a školící centrum Cejl 73 Brno Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova M. Martinková Akreditace MŠMT 2540/ Lektor: Mgr. Radmila Zilayová I. Dokoupilová Akreditace MŠMT ČR: 10740/ Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký B. Bohatcová L. Křivinková Akreditace MŠMT 2540/ Lektor: Marie Randáčková J. Buchtová OP VK T.A.L.E.N.T. CZ.1.07/1.2.17/ LEKTOR: Mgr. Veronika Chmelová M. Kramlová Odbor školství KÚ Jm kraje D. Fidlerová J. Nahodilová všichni pedagogičtí pracovníci Téma: Narušená komunikační schopnost Otázka času a vztahů mezi generacemi

3 Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice ZŠ Boskovice nám. 9. května 20 pedagogických pracovníků Téma: Vizualizér Školitel: Mgr. Aleš Ryšavý Příprava třídnické hodiny I OPPP Boskovice D. Šamšulová Lektoři: Mgr. Michaela Rašková Bc. Barbora Blísová

4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LISTOPAD 2014 Právo ve škole Boskovice S. Hrdličková Z. Oldřich Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež Psychologické souvislosti egoobranné mechanismy NIDV krajské pracoviště Brno Praha Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského SSŠ Brno, Hybešova 15 P. Nymburský E. Tichá D. Oujezská S. Hrdličková J. Šafránková Lektor: Mgr. Michaela Veselá Akreditace: / Školitelé: tým lektorů pro přípravu standardů pro jednotlivé vzdělávací obory D. Šamšulová Akreditace: MŠMT-29716/ Jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Český jazyk činnostně Brno Moravská zemská knihovna ZŠ Brno, Laštůvkova 77/920 Š. Šulcová Akreditace: MŠMT 17308/ Metodika a teorie jazykové animace Praktický nácvik motivační jazykové animace Prezentace vlastních interaktivních výukových metod M. Martinková Akreditace MŠMT 2540/ Legislativa ŠD + jak být dobrým vychovatelem ZŠ Dvorská Blansko A. Koutná, J. Němečková, D. Krejčířová Lektorky: Bohumila Podolská Eva Plívová

5 Výchova ke zdraví Brno, Cejl 73 S. Hrdličková Lektor: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice ZŠ Boskovice nám. 9. května 20 pedagogických pracovníků Téma: Využití interaktivní tabule v přírodovědných oborech Školitel: Mgr. Aleš Ryšavý Výchovné poradenství Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách Brno Z. Oldřich MU Brno ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova všichni pedagogičtí pracovníci Téma: Integrace, asimilace, inkluze ADHD

6 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PROSINEC 2014 Školní systemické konstelace III ZŠ Brno Kotlářská Seminář k prezentaci Katalogů podpůrných opatření a dopadů do praxe škol a poradenských zařízení Co se skrývá v textu aneb čtenářská gramotnost Brno Cejl Brno Žabovřesky školící středisko COMGUARD I. Dokoupilová Akreditace: 10740/ Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký M. Kramlová J. Nahodilová D. Fidlerová Odbor školství Krajského úřadu Jm kraje J. Šafránková Akreditace: MSMT-18388/ Výchovné poradenství Brno Z. Oldřich MU Brno Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova všichni pedagogičtí pracovníci Téma: Přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Specifika vzdělávání romských žáků

7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 Výchovné poradenství Brno Z. Oldřich MU Brno Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách Brno - Žabovřesky Školící centrum Comguard Pedagogicko - psychologická poradna Brno ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova M. Báčová, T. Guldová, L. Slouková, P. Dolníčková Lektor: Mgr. Alice Vašáková Akreditace: MSMT-18388/ M. Dršková Kurz: Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami všichni pedagogičtí pracovníci Téma: Homosexualita a reedukace dysortografie HTU: Inkluzivní vzdělávání Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Respektovat a být respektován Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem a dospělým Brno MONTESSORI Centrum Ječná 29a M. Wilderová celkem 6 setkání lektoři: Pavel a Tatjana Kopřivovi

8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚNOR 2015 Respektovat a být respektován KOMUNIKACE OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVKŮ VŮČI DĚTEM, DOSPĚLÝM TVOŘIVÁ ŠKOLA školní systemické konstelace sebeúcta Brno MONTESSORI Centrum Ječná 29a Brno Kotlářská ZŠ Den bezpečnějšího internetu Fakulta soc. studií Joštova, Brno Diagnostika schopností v oblasti matematiky Brno PPP Kohoutova 4 Matematika činnostně v 8. ročníku ZŠ Brno Kotlářská Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole Brno Říčanská 27 M. Wilderová celkem 6 setkání lektoři: Pavel a Tatjana Kopřivovi I. Dokoupilová Akreditace MŠMT ČR: 10740/ S. Hrdličková Projekt VITOVIN: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií M. Dršková Projekt: Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami B. Bohatcová L. Křivinková Akreditace MŠMT 2540/ Lektor: Marie Randáčková T. Guldová Akreditace MŠMT ČR 18388/ Školící centrum COMGUARD Brno Žabovřesky

9 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. r. ZŠ Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách Brno H. Klosová Akreditace 1204/ Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova všichni pedagogičtí pracovníci Téma: Inkluzivní vzdělávání Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

10 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ BŘEZEN 2015 Matematika činnostně v 8. ročníku - geometrie Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním ZŠ Brno Kotlářská B. Bohatcová L. Křivinková Akreditace MŠMT 2540/ Lektor: Marie Randáčková Brno A. Koutná Akreditace MŠMT 18729/ Mgr. Roman Pavlovský Řešení konfliktů s rodiči ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno Z. Greplová Pořádal: Institut dalšího vzdělávání Respektovat a být respektován KOMUNIKACE OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVKŮ VŮČI DĚTEM, DOSPĚLÝM Řemesla a povolání s hudbou a pohybem Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce Spolupráce asistent pedagoga/učitel aneb jak začlenit dítě s postižením/znevýhodněním Výchovné poradenství Brno MONTESSORI Centrum Ječná 29a Brno ZŠ Křenová Brno Říčanská 27 EDUPRAXE Brno malý sál Slévárny Vaňkovka M. Wilderová celkem 6 setkání lektoři: Pavel a Tatjana Kopřivovi I. Dokoupilová J. Marková M. Pospišilíková Tandem Mgr. Jaroslav Jenček Akreditace: MŠMT-17064/ J. Šafránková Akreditace MSMT 34200/ M. Martinková Rytmus od klienta k občanovi, o.p.s. Lektor: Michaela Němcová Brno Z. Oldřich MU Brno

11 Prevence proti násilí na školách SSŠ Brno Hybešova 15 G. Staňková Akreditace MŠMT: MSMT / Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a základních a mateřských školách ZŠ nám. 9. května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova všichni pedagogičtí pracovníci Téma: Vzdělávání žáků s mentálním postižením Romská rodina, zvyky a tradice, jak se žije Romům v ČR Zumba jako vyučovací hodina i jako prostředek k rozcvičení SSŠ Brno Hybešova 15 T. Guldová Akreditace MŠMT: MSMT 39381/

12 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DUBEN 2015 Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra Brno Křenová 52 I. Dokoupilová Akreditace: MŠMT 11527/ Právní problematika ve školství SŠ Hybešova 53 Boskovice D. Fidlerová M. Kramlová OPPP Šikana - seminář SSŠ Brno Hybešova 15 Z. Oldřich Lektorka: P. Veselá Hodnocení a sebehodnocení v dnešní škole Brno Školící centrum COMGUARD Žabovřesky Sochorova 38 J. Šafránková Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková Výchovné poradenství Brno Z. Oldřich MU Brno Konzultace a odevzdání závěrečné práce studia Setkání školních metodiků prevence Boskovice OPPP Vyškov, prac. Blansko a Boskovice G. Staňková S. Hrdličková Mgr. Lenka Janíčková Mgr. Michaela Rašková

13 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KVĚTEN 2015 Agrese a agresivita u dětí a mládeže SSŠ Brno Hybešova 15 T. Guldová Lektor: Mgr. Dana Forýtková Akreditace: MSMT 10708/

14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2013 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2013 Název školení, Datum Místo konání Účastníci Poznámka Škola v muzeu ukázková hodina pro ZŠ Velká Morava, Středověk Školení metodiků prevence Viktimologie

Více

Seznam vzdělávacích akcí

Seznam vzdělávacích akcí Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP Seznam vzdělávacích akcí Číslo Název Platnost akreditace 1 Rozvíjení komunikačních schopností dětí 1.2.2016 2 Umění jednat v emočně

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

6/2011 (měsíčník) www.cpiv.cz

6/2011 (měsíčník) www.cpiv.cz 6/2011 (měsíčník) www.cpiv.cz Milí kolegové, spolupracovníci a přátelé, právě jste otevřeli poslední číslo měsíčníku CPIV Most ve školním roce 2010/2011. Newsletter pro vás opět shrnuje aktuální dění v

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala: Mgr. Ludmila Falcová Mateřská škola, Základní škola

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz Brno město Krajský úřad JMK / Odbor školství Odělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum:

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum: Výroční zpráva 2 22, Brno, Veslařská 234 Vypracovala: Datum: Mgr. Milada Kondlerová Září 22 2-22 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více