Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy 2006/2007

2 Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Sídlo školy: Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Charakteristika školy: základní škola Zřizovatel školy: Město Moravská Třebová Vedení školy: ředitelka školy: zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Skácelíková Bc. Zdenka Šafaříková Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: JUDr. Miloš Izák Ludmila Koláčková Ivana Blaţková Jitka Šípová Ing. Pavel Šafařík Ing. Yvona Rachidová Mgr. Věra Ferlíková Mgr. Martin Krejčí Mgr. Eva Šařecová

3 Škola ve školním roce 2006/2007 vyučovala podle vzdělávacího programu Základní škola v ročníku a v ročníku. V 1. a 6. ročníku škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme moudřejší neţ včera. Seznam pracovníků školy poř. č. jméno zařazení úvazek vzdělání 1. Skácelíková Jaroslava ředitelka 7 VŠ 2. Šafaříková Zdenka zástupce ředitele 8 VŠ výchovný-kariérový poradce 3. Hošková Zdeňka uč VŠ pověřená vedením I. stupně 4. Dostálová Miroslava uč VŠ 5. Šařecová Eva uč VŠ 6. Draesslerová Andrea uč VŠ 7. Hrdina Petr uč VŠ, výchovný poradce 8. Krejčí Martin uč VŠ 9. Kos Jindřich uč VŠ 10. Ferlíková Věra uč VŠ 11. Snášelová Miroslava uč VŠ 12. Šípová Ivana uč VŠ 13. Purketová Alena uč VŠ 14. Cápal Roman uč VŠ, ICT koordinátor 15. Mlejnková Magda uč VŠ 16. Vykydalová Jitka uč VŠ 17. Zatloukal Michal uč VŠ 18. Krejčí Gabriela uč VŠ 19. Hájek Martin uč VŠ 20. Cápalová Alena uč VŠ 21. Krajčiová Lucie uč VŠ (od 2. pol.) 22. Novák Vlastimil uč VŠ 23. Hutirová Andrea vych. ŠD 0,85 úv. SŠ 24. Dubišarová Jana vych. ŠD 0,82 úv. SŠ 25. Barvová Drahomíra účetní 40hod. SŠ 26. Diviš Pavel školník 40hod. vyučen 27. Diviš Pavel topič 2h/den vyučen 28. Biličová Věra uklízečka 40hod. vyučena 29. Koukalová Andrea uklízečka 40hod. vyučena

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Pedagogický pracovník Název akce a místo konání RNDr. Alena Purketová školení koordinátorů EVVO Praha, Malá Chuchle Mgr. Jaroslava Skácelíková Školení BOZP Olomouc Mgr. Roman Cápal, ICT Krajský seminář Microsoft pro školství koordinátor Mgr. Jaroslava Skácelíková Seminář k platové úpravě ve školství Hradec Králové Bc. Zdenka Šafaříková Kouzelná hra se slovy aneb jak naučit slovní zásobu v němčině Mgr. Michal Zatloukal, Mgr. Nalaďte se na angličtinu - Svitavy Ivana Šípová, Mgr. Jitka Vykydalová, Bc. Zdenka Šafaříková seminář k programu Bakalář Mgr. Roman Cápal, ICT Windows 2003 správa, monitorování 2006 koordinátor a údrţba školské sítě - Brno Mgr. Věra Ferlíková Nové astrofyzikální poznatky seminář Brno RNDr. Alena Purketová, Školení koordinátorů EVVO Praha Malá 2007 EVVO koordinátor Chuchle Mgr. Jaroslava Skácelíková setkání představitelů Pardubického kraje s řediteli škol Pardubice Mgr. Michal Zatloukal Easy Grammar. How to Refresh - seminář k výuce anglického jazyka Mgr. Věra Ferlíková Fyzika v kaţdodenním ţivotě - seminář Brno Mgr. Jaroslava Skácelíková, Zdravá záda - seminář Mgr. Lucie Krajčiová, Mgr. Roman Cápal Mgr. Alena Cápalová Hrajeme si v matematice seminář Olomouc Únor červen 2007 Mgr. Vlastimil Novák projekt ESF Kulturní dědictví Mezi praţci mladějovské úzkokolejky Mgr. Alena Cápalová, Mgr. Martin Krejčí Projekty ve vyučování matematice na II. stupni ZŠ Olomouc Mgr. Věra Ferlíková Jak učit starou dobrou fyziku pomocí nového vybavení? Boskovice Mgr. Alena Cápalová I ve vyučování matematiky připravujeme ţáky na ţivot ve světě plném informací Brno Mgr. Petr Hrdina Setkání výchovných poradců oblasti Moravská Třebová Svitavy RNDr. Alena Purketová studium koordinátorů EVVO Malá Chuchle závěr studia Mgr. Alena Cápalová Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku Pardubice Mgr. Petr Hrdina Metodické setkání výchovných poradců Svitavy

5 Mgr. Alena Cápalová Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku Pardubice Mgr. Vlastimil Novák Projekt Mezi praţci mladějovské úzkokolejky Praha ESF Mgr. Alena Cápalová Tvořivá matematika ukázková hodina Choceň Mgr. Alena Cápalová Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7 ročníku Pardubice Bc. Zdenka Šafaříková, školení k vyuţívání ESF Olomouc Mgr. Roman Cápal Mgr. Vlastimil Novák Mgr. Roman Cápal seminář Windows Vista Praha Projekt Mezi praţci mladějovské úzkokolejky Praha ESF Zápis do první třídy ve školním roce 2006/2007 spádový obvod Základní škola Kostelní náměstí 21 Vala Libor Drabišin Michal Kantůrek Jan Ongrádi Jakub Dopita Václav Helebrand Michal Horvath Michal Moravec Tomáš Pavlík Jakub Krummer Jonáš Dobrovská Eva Šedá Kateřina Fabianová Tereza Peterková Jolana Školařová Vendula Bednáriková Tereza Němcová Klára Bártová Vendula Bártová Adéla Lázničková Aneta Štarhová Veronika Korčáková Eliška An Tran Thuy Anna Havelka Jakub spádový obvod Základní škola ČSA Koukal Marek Kříbala Jan Jáchymová Tereza Svozilová Sára Štercová Andrea Nečesánek Lukáš

6 Novák David spádový obvod ZŠ Palackého Jiroušová Aneta Skoupý Jakub Sklenář Filip spádový obvod Útěchov Polanský David Neumann Pavel Hájek Jan spádový obvod Staré Město Legátová Petra Hubáček Jakub spádový obvod Linhartice Dospiva Jakub spádový obvod Kunčina Peterka Jakub spádový obvod Křenov Pokorný Dominik Výsledky výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2006/2007 Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl I. A I. B II. A II. B III IV V VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B I. STUPEŇ Ţáci třídy měli moţnost uplatnit svůj zájem a nadání v mnoha oblastech, které jim škola poskytla. Šlo o soutěţe přírodovědné, matematické, literární, pěvecké, výtvarné, či sportovní. Své záliby mohli zdokonalovat také v krouţku anglického jazyka a na počítačích.

7 Ţáci 3. a 4. třídy absolvovali plavecký kurz, ţáci 2. třídy vyuţívali zimní stadion k bruslení a zdolávali horolezeckou stěnu. Naši ţáci se účastnili akcí, které pořádal Dům dětí a mládeţe. Do přírody se vydali na přírodovědnou stezku ke Dni stromu, ke Dni Země soutěţili v akci Putování za divokými zvířaty. V rámci projektu na ochranu dětí před úrazy se zúčastnili akce Za ledovou krou a Den s neplechou. V rámci Evropského dne mobility se účastnili akce Pásovec. O drogách diskutovali v rámci akce Týden proti drogám. Tvořili a relaxovali Pod širým nebem. Ti mladší se zúčastnili kulturního představení s Michalem Nesvadbou Michal je pajdulák, ti starší vyjeli za kulturou do Brna do divadla Polárka na představení Mauglí. Den dětí si uţívali při filmovém představení Asterix a Vikingové. Radost svým blízkým udělali prvňáčci při Pasování na čtenáře. Rodičům se ţáci předvedli při vystoupení v rámci školní akademie. Výtvarné práce zdobí celoročně prodejnu Pekařství na Cihlářově ulici a obměňují se po měsíci vţdy další třídou. Zpráva metodického sdružení I. stupně Vedoucí MS: Zdeňka Hošková Vyučující: Gabriela Krejčí, Renata Dopitová, Andrea Draesslerová, Lucie Krajčiová, Eva Šařecová, Zdeňka Hošková, Petr Hrdina, Miroslava Dostálová Schůzky MS probíhaly jedenkrát měsíčně. Program: - ŠVP pro 2. ročník - Hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech a ročnících - Grafická úprava v sešitech - Nové formy a metody práce - Organizace akcí a soutěţí - Projekt Zdravá záda - Příprava vystoupení ţáků na školní akademii - Výběr učebnic a sešitů pro nadcházející školní rok Úspěchy žáků 1. stupně ve školním roce 2006/2007 Přírodovědné soutěže Soutěž v poznávání živočichů oblastní kolo 1. místo Alena Rádlová V. třída okresní kolo 2. místo Alena Rádlová V. třída Soutěž v poznávání rostlin oblastní kolo 1. místo Alena Rádlová V. třída

8 2. místo Michaela Draesslerová V. třída okresní kolo 4. místo Alena Rádlová V. třída 5. místo Michaela Draesslerová V. třída Matematické soutěže Matematický klokan Kategorie Cvrček (II. a III. třída) místo Zdeněk Havelka III. třída Nikola Pavlišová III. třída místo Aneta Budigová II. B třída Natálie Šafaříková II. B třída Kategorie Klokánek (IV. a V. třída) 1. místo Erik Scholze V. třída 2. místo David Dvořák IV. třída 3. místo Eva Kostíková IV. třída Literární soutěže Čte celá třída 1. místo ţáci V. třídy Recitace oblastní kolo 1. místo Kateřina Šedá + Sára Svozilová I. B, I. A třída Dominika Draesslerová III. třída okresní kolo 1. místo Dominika Draesslerová III. třída Pěvecké soutěže Zpíváme pro radost oblastní kolo 1. místo Kateřina Dolanská I. A třída Dominika Draesslerová III. třída 2. místo Marie Lišková III. třída Michaela Draesslerová V. třída Eva Kostíková IV. třída

9 Výtvarné soutěže Krása podzimu 2. místo Miroslav Bock II. A třída Pavel Horák II. A třída 3. místo Michal Grezl II. A třída Pavla Podhorná II. B třída Daniel Štěpán IV. třída Pavel Pokorný IV. třída Čestné uznání kolektiv ţáků III. třídy Sportovní soutěže Přespolní běh oblastní kolo 1. místo Petra Šmídová II. A třída Jiří Sedlák II. B třída Marek Vrba V. třída 2. místo Jakub Dospiva I. A třída David Hejda II. B třída Dominika Draesslerová III. třída Denisa Olejníková V. třída 3. místo Marek Koukal I. B třída Jolana Peterková I. A třída Darina Cinová-Šiváková III. třída okresní kolo 5. místo Denisa Olejníková V. třída 5. místo Dominika Draesslerová III. třída Sportovní gymnastika 1. místo Michaela Přibylová III. třída 2. místo Vendula Bártová I. A třída 3. místo Michaela Draesslerová V. třída Švihadlový čtyřboj 1. místo Vendula Bártová I. třída Aneta Budigová II. B třída 2. místo Renata Krčmářová III. třída Mc Donalds Cup oblastní kolo 1. místo ţáci I. III. třídy okresní kolo 4. místo ţáci I. III. třídy

10 II. STUPEŇ Zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury Vyučující: Mgr. Miroslava Snášelová vedoucí předmětové komise, autorka zprávy, Mgr. Jaroslava Skácelíková, Mgr. Jitka Vykydalová Soutěže Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: Konalo se , zúčastnilo se 20 žáků (13 z IX. A, 3 z IX. B, 4 z VIII. A, B). 1. místo Jakub Trčka IX. A (17 bodů z 20 moţných) 2. místo Michael Pavliš IX. B (15bodů) 3. místo Eliška Kolaříková IX. A (14 bodů) Okresní kolo: 4. místo Jakub Trčka IX. A Recitační soutěže Oblastní kolo ZUČ v recitaci DDM Mor. Třebová 1. místo Kateřina Šedá a Sára Svozilová I. A, I. B třída (kategorie 0) 1. místo Dominika Draesslerová III. třída (kategorie I) 2. místo Pavlína Riemerová VIII. B třída (kategorie IV) Čestné uznání Petr Hrubý a Petra Šípová VI. A (třída kategorie III) Okresní kolo ZUČ v recitaci Svitavy 1. místo a postup do krajského kola Dominika Draesslerová III. třída Divadelní představení V průběhu školního roku se ţáci IX. A a B zúčastnili v Moravském divadle Olomouc představení muzikálu Hello, Dolly (květen 2007). Mgr. Miroslava Snášelová Zpráva za dějepis a občanskou výchovu Dějepisná olympiáda okresní kolo 18. místo Jakub Trčka, IX. A 23. místo Jakub Janisch, IX. A

11 Zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů V tomto školním roce se scházeli pouze vyučující společných nebo příbuzných předmětů. I v letošním školním roce byly organizovány soutěţe ve všech přírodovědných předmětech. Nejlepších výsledků dosáhli ţáci v soutěţích přírodopisných. Exkurze Vyučující: A.Purketová - Dalešice, Dukovany - ZOO Lešná - Praha Mořský svět - Hortikomplex Olomouc - Jezero pracovní seminář Práce na projektech Vyučující: A.Purketová - Kyselý déšť - Týden Země - Ozon - Den stromů Přírodopis: Soutěže Soutěž v poznávání živočichů oblastní kolo 1. místo Alena Rádlová V. A třída 1. místo Jiří Šmída VI. A třída 2. místo Markéta Veselá VII. B třída 1. místo Markéta Rádlová VIII. B třída 3. místo Petra Vázlerová VIII. A třída 1. místo Karolína Kocandová IX. B třída okresní kolo 2. místo Alena Rádlová V. A třída 2. místo Jiří Šmída VI. A třída 3. místo Markéta Veselá VII. B třída 2. místo Markéta Rádlová VIII. B třída 4. místo Karolína Kocandová IX. B třída

12 Soutěž v poznávání rostlin oblastní kolo 1. místo Alena Rádlová V. A třída 2. místo Michaela Daesslerová V. A třída 3. místo Jiří Šmída VI. A třída 4. místo Markéta Veselá VII. B třída 1. místo Markéta Rádlová VIII. B 2. místo Jakub Holešovský VIII. B 3. místo Karolína Kocandová IX. B třída okresní kolo 4. místo Alena Rádlová V. A třída 5. místo Michaela Daesslerová V. A třída 3. místo Markéta Rádlová VIII. B Olympiáda Biologická olympiáda kategorie D školní kolo 1. místo Jiří Šmída VI. A okresní kolo 2. místo Jiří Šmída VI. A Biologická olympiáda kategorie C školní kolo 1. místo Markéta Rádlová VIII. B okresní kolo neúčast Chemická olympiáda školní kolo 5 ţáků, ţádný nesplnil podmínky pro postup do okresního kola. Matematika: Soutěže Matematická olympiáda Školního kola se na 2. stupni zúčastnilo deset ţáků. Domácí práci dva neodevzdali vůbec. Nejlepších výsledků dosáhli Jakub Trčka z XI. A, Markéta Veselá ze VII. B a Hana Řeháčková ze VI. A. V rámci školy byli nejlepší, nesplnili však podmínky postupu do okresního kola.

13 Pythagoriáda Školního kola se zúčastnilo sedm soutěţících. Úspěšní řešitelé byli pouze dva Markéta Veselá a Miroslav Janků, oba ze VII. B. Okresního kola se nezúčastnili, poněvadţ pořadatel nás neinformoval o termínu. Matematický klokan V kategoriích Cvrček a Klokánek soutěţili ţáci prvního stupně. Kategorií Benjamin a Kadet se zúčastnilo 33 ţáků. Tato mezinárodní soutěţ nemá další kola. Zpráva kabinetu cizích jazyků Soutěže Olympiáda v anglickém jazyce Školní kolo Kategorie: I. a ţáci do 7. ročníku základních škol: 1. Markéta Veselá VII. B 2. Miroslav Janků VII. B Kategorie: II. a ţáci 8. a 9. ročníku základních škol: 1. Jakub Holešovský VIII. B 2. Jan Holešovský IX. B Jiţ od školního roku 2004/2005 naše škola spolupracuje s 65. Mittelschule v Lipsku. Spolupráce probíhá na bázi společných a výměnných pobytů. Společný pobyt je zaměřen projektově, vzájemná komunikace ţáků probíhá v němčině a angličtině. V tomto školním roce byli ţáci naší školy společně s ţáky z Lipska ve Waltersdorfu poblíţ Zittau. Březnový pobyt byl projektově zaměřen na společné rozvíjení komunikativních schopností a hudebního cítění. Velký posun v jazykové vybavenosti zaznamenali především ţáci devátých ročníků, kteří absolvovali podobný pobyt jiţ potřetí. V rámci této akce proběhlo také jednání s představiteli lipské školy. Z jejich strany byly vzájemná spolupráce hodnocena velmi kladně, objevila se nabídka spolupráce na bázi výměny studentů a spolupráce i mezi pedagogy. V květnu přijelo 20 ţáků lipské školy s dvěma vyučujícími na návštěvu do Moravské Třebové. Tentokrát byli ubytováni v rodinách ţáků naší školy. Do projektu se tímto způsobem zapojili i rodiče. Zpráva za informatiku Soutěž dětí a mládeže v programování okresní kolo 1. místo Jakub Trčka IX. A třída 2. místo Josef Gečnuk IX. A třída krajské kolo

14 3. místo Jakub Trčka IX. A třída 4. místo Josef Gečnuk IX. A třída 32. místo v ČR Jakub Trčka IX. A třída Soutěž ve vytváření www prezentací Krajská soutěž PC-ák tvorba WWW stránek. Počítačová soutěž pro žáky základních škol, SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV místo Robert Havlíček IX. A třída 4. místo Jakub Janisch IX. A třída Pořádání soutěže ve vytváření webových prezentací pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií okresu Svitavy. 1. místo Jakub Trčka IX. A třída 3. místo Robert Havlíček IX. A třída Zátopkova desítka Zpráva za tělesnou výchovu smíšené družstvo chlapců a dívek ( třída ) - DSF špatná předávka štafetového kolíku Přespolní běh oblastní kolo 3. místo Kateřina Hrubá VI. třída 4. místo Aneta Mlčochová IX. třída Roman Ondrejka IX. třída Michal Krummer IV. třída Celkem se oblastního kola Přespolního běhu zúčastnilo 84 žáků a žákyň. okresní kolo 3. místo Kateřina Hrubá VI. třída 3. místo Romana Pokorná VIII. třída 8. místo Aneta Mlčochová IX. třída 9. místo Nikola Faltusová VIII. třída 22. místo Petra Blašková IX.třída 27. místo Eliška Kolaříková IX.třída 2. místo druţstev R. Pokorná, A. Mlčochová, P. Blašková, N. Faltusová Malá kopaná 3. místo chlapci VIII. IX. třída 3. místo chlapci VI. VII. třída Florbal dívek 4. místo dívky VIII. - IX. třída

15 Florbal chlapců 3. místo chlapci VI. - VII. třída Halová kopaná 3. místo chlapci VIII. IX. třída Novoroční šachový turnaj 2. místo Jan Holešovský VI. třída místo Jakub Scholze IX. A třída Pohár Rozhlasu oblastní kolo M. T starší ţáci 2. místo, starší ţákyně 4. místo okresní kolo Litomyšl starší ţáci 4. místo krajské kolo Pardubice starší ţáci 4. místo Ccca cola cup vyřazení v předkole turnaje s ZŠ Kunčina Zpráva za výtvarnou výchovu Největšího úspěchu ve výtvarných soutěţích v tomto roce dosáhli Petra Šípová (VI. A) a Jiří Šmída (VI. A) - v soutěţi Lidice 2007 získali oba čestné uznání. Zpráva EVVO koordinátora Ve školním roce 2006/07 tak, jako v předcházejících letech, byla ekologická témata průběţně vkládána podle vhodnosti či moţnosti ve výuce naprosté většiny předmětů. Škola je i nadále členem KEV a M.R.K.E.V, odebírá časopis Bedrník, v soutěţi pořádané druhým rokem ekocentrem PALETA( Krajským koordinátorem ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji) pod názvem Zelený Pardoubek( vyhodnocení- listopad 2006) obsadila v celkovém pořadí 15. místo s 129,8 bodu ze 74 zúčastněných škol a školských zařízení, mezi základními školami pak obsadila pěkné 7. místo z 36 zúčastněných škol. Koordinátor EVVO ukončil studium specializačního vzdělávání pro koordinátory, byl připraven plán EVVO na škole. Stále je na naší škole veden povinně volitelný předmět- Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, varianta biologická, ve kterém se této problematice věnuje podrobněji. Jiţ 5. rokem ţáci 9. ročníků pracovali na projektu- Kyselý déšť, který byl zdárně dokončen. Ţáci si poté sami připravili krátkou zprávičku pro školní rozhlasové vystoupení.

16 Z nabídky sdruţení pro ek. výchovu Tereza byl naplánovaný i projekt- Ozon( po čtvrté), který ţáci také zvládli bez velkých obtíţí. Pod záštitou ţákovského parlamentu se uskutečnila adopce zdravotně hendikepovaných zvířat z volné přírody (kavka, veverka)- záchranná stanice Pasíčka. V rámci Dne stromů proběhla akce Dálnice (9. ročník) a Lesy v ohroţení (5. a 7.ročník). Ţáci 9. ročníků v rámci Týdne Země navštívili JE Dukovany a vodní dílo Dalešice, ţáci 8. ročníku pak zrealizovali projekt Jezero, ţáci 7. ročníku se vydali do Prahy do Mořského světa a ţáci 6.ročníku navštívili ZOO-Lešná. Zejména ţáci 1. stupně se aktivně účastnili soutěţe Ptačí štěbetání. Velmi se líbila prezentace dravců a sov na našem hřišti. Zdárně proběhla i exkurze na podzimní Floru Olomouc ţáků 6.ročníku v rámci výuky předmětu Pracovní činnosti. Ţáci se účastnily přírodovědných soutěţí- Poznávání přírodnin, ţivočichů, rostlin i Biokat. C, D ( ve školních, oblastních i okresních kolech) s výbornými výsledky. Na nástěnku vedle ředitelny byly průběţně dodávány nejnovější aktuality- vţdy za jednotlivý měsíc a pro zamyšlení krátké informace k významným dnům v daném měsíci. Byly přikládány i odkazy na webové stránky. Na tabulkách u hlavního vstupu do školy byly podávány krátké zprávy týkající se dění v této oblasti na naší škole. Ve škole jsou systematicky rozmístěny koše na třídění odpadu (papír, plast, ostatní). Někteří ţáci odebírající Školní mléko, odevzdávali ke zvláštnímu třídění i tyto obaly. Ve škole se dává přednost výrobkům z recyklovaného papíru, pouţívají se ekologicky šetrné čistící prostředky, bylo instalováno těsnění do oken, v zimních měsících se větrá důsledně pod vedením vyučujících, šetrně se vyuţívá elektrický proud, teplota v místnostech se můţe regulovat pomocí ventilů topných těles. Ve školním roce 2007/08 budeme v této práci pokračovat. Vypracovala: RNDr. Alena Purketová, EVVO koordinátor Zpráva ICT koordinátora ICT školy jsou vyuţívány ve výuce naprosté většiny předmětů, ale i pro přípravu vyučujících. Ve školním roce 2006/2007 jsme pokračovali v návaznosti na ICT plán školy v plnění standardů. Prostředky jsme získali jednak z dotace SIPVZ, jednak jsme pouţili vlastní zdroje. Bohuţel od počátku roku 2007 byla ukončena činnost odboru SIPVZ při MŠMT. Tím bylo výraznou měrou zasáhnuto do rozvoje a financování ICT na školách. Celá naše koncepce je zaloţená na zprostředkování informačních technologií v co nejširším měřítku, co nejširší skupině uţivatelů, bez zbytečných nákladů. V tomto smyslu jsme vypracovali projekt SIPVZ (I slabý počítač dokáţe být plnohodnotným prostředkem pro tvorbu výukového obsahu. Moravskotřebovsko očima ţáků), který řešil vyuţití jiţ zastaralé výpočetní techniku. Tento projekt nám byl schválen a byla poskytnuta dotace na jeho realizaci. V rámci plnění standardů jsme vytvořili takovou LAN infrastrukturu, která splňuje předepsaná kritéria bývalého odboru SIPVZ a která bude základem pro další rozvoj ICT školy. Investovali jsme i do nákupu výukových programů, s firmou Microsoft pokračujeme ve smlouvě, kdy legálně vyuţíváme operační systém a kancelářský balík MS Office. Veškeré další softwarové produkty vyuţíváme v rámci legální licenční politiky. Od počátku školního roku jsme zavedli informační systém Bakaláři, který postihuje převáţnou většinu evidence školy. Pro rodiče byl zpřístupněn modul sledování prospěchu svých dětí. Tento modul vyuţívalo celkem 22 rodičů. Několikrát týdně aktualizujeme školní www stránky, kde se snaţíme zpřístupnit řadu informací o škole a dění v ní. Pro ţáky máme zavedeny e-learningové aplikace, které podporují výuku. V oblasti hardware bylo pro ţáky umístněno 27 počítačů v počítačové pracovně. V rámci výše zmíněného projektu SPVZ vznikla pracovna, kde byly umístněny terminálové stanice.

17 Převáţně se vyuţívaly pro přístup ţáků k ICT v době volných hodin, tak aby tento volný čas smysluplně vyuţili. Do čtyř tříd na I. stupni jsme umístnili terminálové stanice. Rozšíření se dočkaly i počítače pro učitele. Pro svoji práci vyuţívali 14 počítačů, které dále rozšíříme o tři darované počítače z městského úřadu Moravská Třebová. Došlo i k nákupu interaktivní prezentační techniky. Ţáci se aktivně zapojují nejen do výuky, kdy si řadu materiálů zhotovují pomocí výpočetní techniky, ale i ve školním roce 2006/2007 se zúčastnili řady soutěţí. Počátkem školního roku to byla soutěţ pořádaná SPŠ Pardubice ve tvorbě webových stránek a prezentací. S úspěchem jsme se zúčastnili i krajského kola v programování. a v neposlední řadě jsme uspořádali na naší škole druhý ročník soutěţe, za podpory města Moravská Třebová a místních firem, ve tvorbě webových prezentací, která se zúčastnili ţáci okolních škol v rámci okresu. Návštěva ţáků IX. ročníků veletrhu INVEX Brno Budeme pokračovat v rozvoji ICT školy v souladu s ICT plánem školy a v návaznosti na vznikající ŠVP Vypracoval: Mgr. Roman Cápal, ICT koordinátor Zpráva metodika prevence Ve školním roce 2006/2007 v rámci programu prevence sociálně patologických jevů ve škole jsme řešili problémy: - záškoláctví - výskytu drog mimo budovu školy - vandalismu ve městě - agresivity a šikany u některých ţáků ročníku Ţáci ročníku vyplňovali dotazník, jehoţ úkolem bylo zmapovat výskyt šikany ve škole. Dotazník a jeho grafické vyhodnocení jsou uloţeny a k dispozici v ředitelně školy. Vypracovala: Mgr. Ivana Šípová, metodik prevence Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2006/2007 V školním roce bylo diagnostikováno 24 ţáků, kteří mají VPU podle 16 Školského zákona z roku 2004 a z toho 15 ţákům, podle 16 a 18 Školského zákona z roku 2004, byl na tento školní rok přiznán normativ. Jednotliví učitelé věnovali zvýšenou péči těmto ţákům zejména při výuce jazyků Jeden ţák byl diagnostikován vývojovou poruchou dyskalkulie a bylo s ním pracováno individuálně v hodinách matematiky. V tomto školním roce nebyla vyučována náprava VPU v samostatné hodině. Výchovný poradce spolupracoval s ostatními vyučujícími a s PPP. U většiny ţáků s VPU došlo ke zmírnění potíţí. Vypracoval: Mgr. Petr Hrdina, výchovný poradce

18 Zpráva výchovného kariérového poradce Podíl technických oborů z celkového počtu vycházejících žáků Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Technický obor počet žáků % celkem přijatých žáků Poměr žáků přijatých na technický obor Mechanik - seřizovač 1 1,85 7,14 Mechatronika 2 3,70 14,29 Obraběč kovů 1 1,85 7,14 Nástrojař 1 1,85 7,14 Technické lyceum 3 5,56 21,43 Strojírenství 2 3,70 14,29 Elektrotechnika 4 7,41 28,57 Celkem 14 25,93 100,00 Podíl technických oborů 7% Mechanik - seřizovač 29% 14% Mechatronika Obraběč kovů 7% Nástrojař 14% 22% 7% Technické lyceum Strojírenství Elektrotechnika

19 Počty vycházejících žáků z 9. tříd Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Gymnázium MT 3 13,04 1 4,76 4 9,09 Gymnázium jiné 0 0,00 1 4,76 1 2,27 Umělecké školy 0 0,00 1 4,76 1 2,27 SOŠ 14 60, , ,45 SOU 6 26, , ,91 Celkem , , ,00 Poměr z celkem vycházejících žáků 9% 2% 2% 41% 46% Gymnázium MT Gymnázium jiné Umělecké školy SOŠ SOU

20 Počty vycházejících žáků z 9. tříd - obory Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Maturitní 17 73, , ,09 Učební 6 26, , ,91 Celkem , , ,00 Poměr maturitních a učebních oborů 41% 59% Maturitní Učební

21 Počet přijatých žáků 9. tříd v okrese Svitavy a mimo okres Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Okres Svitavy 11 47, , ,55 Mimo okres Svitavy 12 52, , ,45 Celkem , , ,00 Poměr přijatých žáků v okrese Svitavy a mimo okres 45% 55% Okres Svitavy Mimo okres Svitavy

22 Hodnocení činnosti Klubu mladých čtenářů ve školním roce 2006/07 Ve školním roce 2006/07 byla ţákům naší školy zprostředkována třikrát ročně důvěrníkem KMČ nabídka knih, CD, DVD, počítačové hry na PC a nově atraktivní elektronika. Rodiče a děti tak měli moţnost nejen se seznámit, ale zároveň si i zakoupit novinky, beletrii, poezii, naučnou literaturu, CD, atd. a to vše s 20% slevou. Nabízený sortiment je moţno objednávat i do školní knihovny. Jak této nabídky bylo vyuţito? Z počtu asi 180 ţáků na 1. stupni ji vyuţilo 50 ţ., coţ je 27,77%. Z počtu asi 180 ţáků na 2, stupni ji vyuţilo 36 ţ., coţ je 20,0%. V letošním roce byla se společností Philips, s partnerem Albatrosu, připravena velká soutěţ pro děti a rodiče o zajímavé ceny. Soutěţit mohli i důvěrníci KMČ, kteří objednali zboţí v nejvyšší hodnotě. Vypracovala: Mgr. Miroslava Dostálová Další vzdělávání a odborný růst učitelů RNDr Alena Purketová - karierní vzdělávání Studium k výkonu specializačních činností v oblasti EVVO - specializační studium EVVO. Mgr. Roman Cápal - karierní vzdělávání - Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT. Mgr. Vlastimil Novák účast na projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do Školních vzdělávacích programů. Výroční zpráva byla schválena na radě školy dne

SPORTOVNÍ SOUTĚŢE. Přespolní běh. oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B

SPORTOVNÍ SOUTĚŢE. Přespolní běh. oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Přespolní běh místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B 1. místo: Skřebská Petra II. místo: Vágnerová Michala II. 3. místo: Bubeníková Denisa II. 3. místo: Šíp Josef II. místo:

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Plán práce školy 2012/2013

Plán práce školy 2012/2013 Obsah: Plán práce školy 202/203 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 202/203 (s určením disponibilních

Více

Plán práce školy 2009/2010

Plán práce školy 2009/2010 Obsah: Plán práce školy 2009/2010 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školy 2008/2009

Výroční zpráva školy 2008/2009 Výroční zpráva školy 2008/2009 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Výroční zpráva školy 2007/2008

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Výroční zpráva školy 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12.2004, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva školy 2010/2011

Výroční zpráva školy 2010/2011 Výroční zpráva školy 2010/2011 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy Plán práce školy Obsah: Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2008/2009 (s určením disponibilních hodin)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Výroční zpráva školy 2011/2012 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27. 12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní informace o škole Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní informace o škole Charakteristika

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více