CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Chceme dělat PRO LIDI a HLAVNĚ PRO DĚTI. Ročník VI. Číslo 3/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Chceme dělat PRO LIDI a HLAVNĚ PRO DĚTI. Ročník VI. Číslo 3/2012"

Transkript

1 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 3/2012 Chceme dělat PRO LIDI a HLAVNĚ PRO DĚTI V polovině srpna byl na zasedání zastupitelstva pěti hlasy odvolán z funkce starosty obce Chýně Pavel Fousek. Následně přešlo řízení obce až do zvolení nového starosty do rukou tehdejšího místostarosty Josefa Novotného. A právě Josef Novotný byl o dva týdny později zvolen starostou. Místostarostou byl na stejném zasedání začátkem září zvolen Jaroslav Kuchař. S oběma pány jsme hovořili o jejich prioritách ve vedení obce i názorech na nejpalčivější problémy v Chýni. Ve středu 5. září jste byli zvoleni starostou a místostarostou obce. Co považujete za nejdůležitější úkoly ve svém funkčním období? Hlavní úkoly se týkají především školy a školky. Chtěli bychom konečně začít s rekonstrukcí mateřské školy a dále rozšířit její kapacitu o dalších 30 až 50 dětí. V plánu máme také zvětšení školní jídelny a rozšíření základní školy o dvě třídy tak, abychom měli v Chýni kompletní první stupeň. V neposlední řadě považujeme za důležité zřídit v obci poštu. Jaké nejpalčivější problémy v současné době v obci vidíte? Jde o to, že v současné době řešíme minulé problémy a nedostatky, hlavně pak ne zrovna šťastně uzavřené smlouvy s dodavateli. Zde bychom mohli jmenovat smlouvy na rekonstrukci třídy v budově MŠ, revitalizaci jádra obce, či areál Višňovka. Trápí nás i chybně podané žádosti o dotace. Toto jsou potom věci, které nás zdržují, a obecně to může vypadat, že nové vedení tzv. nic nedělá. Opak je pravdou a pevně věříme, že společnými silami dokážeme obyvatele Chýně o tomto přesvědčit. Co ale v současné době řešíme a je též palčivým problémem, je obhájit dotaci na čistírnu odpadních vod a řádně a v termínu vyhlásit koncesní řízení na nového provozovatele, připravit a zabezpečit ucelenou koncepci mateřské a základní školy (rozšířit MŠ o dalších asi 30 míst, podat žádost o dotaci na zateplení stávající MŠ, dostavět dvě třídy v současné ZŠ a zařídit smlouvu na zřízení školského obvodu pro děti tříd). Zmínili jste rekonstrukce chodníků v obci. Jste s výsledkem spokojeni? Nemůžeme říci, že jsme spokojeni, ba naopak. Už při realizaci se řešily nedostatky stavby, ozývali se občané, kteří stavbu z toho či onoho důvodu kritizovali. Slyšeli jsme takové názory, že tu máme u některých domů tzv. heliport, chodníky širší než na Václaváku a podobně. Je skutečně pravdou, že na úkor chodníků jsou zde v některých místech tak úzké silnice, že vzniká problém. Doufejme, že máme ukázněné řidiče a brzy si na novou situaci zvyknou. Co jsme nyní řešili a co nás z estetického hlediska také hodně trápí, jsou žulové kostky zalité nestandardně betonem. Proto se snažíme dojednat možnost nápravy. Jaké další úpravy nebo změny v obci dále plánujete? Chtěli bychom vybudovat autobusovou zastávku v Hájích, opravit místní komunikace a zvelebit náměstíčko. Máme v plánu podat žádost o dotaci na přestavbu našeho hřiště a pomoci fotbalovému klubu s výstavbou nového fotbalového hřiště. Jak vypadá situace ohledně přivaděče pitné vody z Prahy? Kdy by se mohli obyvatelé dočkat nezávadné pitné vody? Nový přivaděč by měl být uveden do provozu koncem letošního roku, maximálně začátkem toho příštího. Jak se Chýně od příštího roku dotkne schválení zákona o novém rozpočtovém určení daní? O kolik se zvýší příjmy obce? Jak s touto sumou hodláte naložit? Měli bychom do rozpočtu obce získat asi o čtyři miliony korun víc. Pokud nezískáme dotace z evropských fondů, mohli bychom tyto finanční prostředky použít na rozšíření základní školy o dvě třídy. Je po začátku školního roku a nová třída v budově mateřské školy stále není dokončena. V čem je problém? Kdy by se mohly děti začít v nové třídě učit? Třída bohužel dokončena není a zatím ani neznáme přesný termín dokončení. Rekonstrukci prováděla špatná stavební firma, které navíc byly vyplaceny zbytečně vysoké zálohy. Také projekt nebyl dobře vypracován, protože například vůbec nepočítal s vnější izolací. Navíc je špatně navržené i topení a okna. Neosvědčil se ani stavební dozor, který měl na celou rekonstrukci dohlížet. Do budoucna uvidíme, jak situaci posoudí soudní znalci a právní zástupci obou stran. S novou třídou to tedy nevypadá příliš růžově, ale brzy by měla být otevřena nová tělocvična. Kdy to bude? Víceúčelová hala, kterou budou využívat děti ve škole při hodinách tělesné výchovy, ale také se v ní budou pořádat nejrůznější ochotnická divadelní představení, koncerty, zábavy i sportovní turnaje, by měla být otevřena 3. listopadu. Na zahájení je naplánována posvícenská zábava a vystoupení chýňských dětí a šermířů. Martina Vampulová 1

2 Do obecních pokladen okresu Praha západ míří 243 milionů Kč Neuvěřitelné se stalo skutkem. V srpnu podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), díky níž přiteče v příštím roce do obecních pokladen více finančních prostředků na investice a rozvoj. Nové silnice a chodníky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, obecní vodovod či nově opravená škola tak přestanou být pouhou utopií. Pro Chýni tato novela znamená navýšení zhruba o 3 miliony korun ročně. Celkem jde tedy o nárůst o 25 % příjmů ze sdílených daní. (Přesnou částku si můžete ověřit na webových stránkách ministerstva financí). Skončil tak téměř pětiletý usilovný boj Sdružení místních samospráv ČR a politického hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVIS- LÍ za odstranění diskriminace ve financování obcí. Noční můra zvaná RUD přestane strašit starosty téměř všech měst a obcí. Původně totiž dostávaly nejmenší obce na jednoho obyvatele 6,5krát méně finančních prostředků než Praha. V roce 2008 se nám povedlo prosadit první novelu zákona o RUD. Příjmy,nejchudších obcí se podařilo zvýšit v průměru na Kč na 1 obyvatele a rok. Přitom ovšem Praha dostávala Kč, takže menší města a obce stále dostávaly skoro pětkrát méně na jednoho obyvatele než Praha, vysvětluje předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji Věra Kovářová, která stála u zrodu starostovské iniciativy za spravedlivé financování obcí a měst, a vytrvala až do konce. Příjmy samospráv se zvýší až o 12 miliard Kč Nejen Věra Kovářová, ale i celý tým lidí, kteří se nevzdali a svým elánem a nadšením protlačili novelu zákona o RUD až Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat zastupitelům obce, Komisi pro občanské záležitosti a všem obyvatelům Chýně, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s naší maminkou a babičkou, paní Vlastou Pátkovou. Především děkuji za vaši účast, za květinové dary a projevená slova útěchy, jakož i za zaslané kondolence. S úctou Alena Pražanová Rozpočtové určení daní je systém financování všech obcí a měst v ČR. Z celkové částky, která se vybere na dani z přidané hodnoty, dostanou všechny obce dohromady 19,93 % a z celkové částky, která se vybere na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dostanou dohromady 21,4 %. Tato úhrnná suma se pak dělí mezi jednotlivé obce převážně podle počtu jejich obyvatel, velikosti katastru a počtu žáků ve škole. na parlamentní půdu, cítí dnes velký pocit zadostiučinění. Zpočátku nám nikdo nevěřil, že se změnu financování obcí podaří prosadit, že nás někdo na úrovni vlády vyslyší a bude nás brát vážně, říká Věra Kovářová. Společný boj starostů za odstranění největší překážky v rozvoji obcí a měst tak po letech vytrvalých jednání a přesvědčování konečně přinese své ovoce. Konkrétně to bude 12 miliard korun, o které by se po schválení novely zákona o RUD měly zvýšit příjmy obecních samospráv. Na Praze-západ se zvýší příjem všech obecních pokladen dohromady zhruba o 243 milionů korun, doplňuje Věra Kovářová a dodává: Ve městech a obcích se tedy bude rozhodovat o větším podílu z veřejných peněz. Bude to blíž lidem, kteří tyto peníze vydělali a odvedli na daních, a tak to má být. Starostové jsou totiž v každodenním kontaktu s lidmi a vědí proto, co je nejvíce trápí a co potřebují. Lidé zase na starosty dobře vidí a mohou je lépe kontrolovat než ministerské úředníky. Díky vyšším příjmům budou nyní obce moci lépe plánovat svůj investiční rozvoj. (vek) Milá paní Pátková, nikdy na Vás nezapomenu! Poprvé jsem Vás viděla, když mě Vaše dcera poprosila, abych Vás šla pozdravit do auta při rozsvěcení vánočního stromu. Spatřila jsem dámu plnou energie a radosti. To Vám bylo 92 let. V dalších letech jsem pak chodila k Vám domů, protože zdraví již tolik nesloužilo. Váš zdravotní stav nebránil tomu, abyste byla nejpilnější čtenářkou naší knihovny (knihy jste milovala), nejpilnějším čtenářkou Chýňských zpravodajů a regionálních novin (o všem, co se v Chýni a jejím širokém okolí šustlo ), na vše jste si dokázala udělat názor a také ho s náležitou vervou sdělit. Ale hlavně Váš optimismus - ten jsem na Vás obdivovala nejvíce. Nezlomilo Vás, že jste připoutána na lůžko. Dokázala jste si i přesto užívat života. Vždyť také Vaše rodina - děti, vnuci, jejich manželé a partnerky či malý pravnuk Péťa - Vám byla vždy na blízku a trpělivě se o Vás starala. Když jsem se dozvěděla tu smutnou zprávu, že už Vás víckrát neuvidím, popadl mě velký smutek. Ztratila jsem kamarádku, která mě vždy povzbudila a svým příkladem mi říkala, že i když nám život klade překážky, je možné být dobré mysli, rozdávat lidem radost. Milá paní Pátková, děkuji Vám za Vaši moudrost a za radost, kterou mi přinesla každá návštěva u Vás. Nikdy na Vás nezapomenu! Paní Vlasta Pátková byla nejstarší obyvatelkou Chýně. Příští rok by se dožila 97 let. Věra Kovářová 2

3 Snažíme se, aby naše ŠKOLA fungovala jako JEDNA VELKÁ RODINA Letos v červnu vyhrála Mgr. Lenka Jakubová konkursní řízení a obhájila tak na dalších šest let svou pozici ředitelky mateřské a základní školy v Chýni. Sešly jsme se spolu na začátku nového školního roku, abychom si popovídaly mimo jiné o jejích představách, kam by se obě instituce, v jejichž čele stojí, měly posunout za šest let. Nakonec to ale bylo povídání hlavně o dětech, protože o ty tu jde na prvním místě. Do funkce ředitelky obou škol jste byla jmenována na šest let. Jaké hlavní úkoly před sebou v tomto období vidíte? Navýšit kapacitu mateřské školy a získat prostory pro nové učebny základní školy, abychom zajistili pro žáky v Chýni postupně plně organizovaný I. stupeň. Z pátého ročníku již žáci přecházejí na víceletá gymnázia, jazykové školy nebo další školy do Prahy, do Rudné nebo Hostivice. To ovšem nedokážeme sami. My můžeme dát určitou vizi a věřit, že zastupitelstvo s panem starostou mají stejný cíl a podaří se jim nutné prostory vybudovat. Jestli se postaví nové oddělení MŠ, uskuteční se II. etapa rekonstrukce budovy základní školy nebo se postaví nová škola, to již záleží na možnostech a schopnostech zřizovatele. Samozřejmě nová škola by byla pro chýňské děti nejvýhodnější, mohly by absolvovat základní vzdělání v místě bydliště, společně se svými kamarády a nemusely by složitě cestovat do Prahy, Rudné či Hostivice. A jak by to podle vás vypadalo s naplněností školy? Vím, že některé školy v okolí mají problémy... Kapacita školy by se podle mého názoru bez problémů naplnila. V minulosti jsme na vítání občánků nových dětí, které se narodily v Chýni měli třeba jen šest nebo sedm dětí. Teď vítáme 50 i více dětí za rok. Letos máme v mateřské škole 32 předškoláků a tento počet se každým rokem zvyšuje. Za dva roky budeme zřejmě otevírat dva 1. ročníky. Vznikne problém s umístěním našich žáků do plně organizované devítileté školy. Je rozdíl umístit 10 či 15 žáků, ale co s 50, 60? Z umístění dítěte do plně organizované ZŠ má strach stále více rodičů a přihlašují své dítě do plně organizované ZŠ již od 1. ročníku. Je to škoda, nebo máme být rádi? Pro každé dítě je vhodnější, když může navštěvovat školu v místě bydliště, s kamarády, se kterými chodilo i do školky. My ale kvůli těmto dětem, které k nám nenastoupí, můžeme mít jen 1. až 5. ročník. S novou školou by tyto problémy skončily. V roce 2006 byla připravena studie na novou plně organizovanou ZŠ s I. stupněm pro 300 žáků. V prvních letech zde měla být umístěna i MŠ. Uplynulo 6 let a??? V minulosti i letošním školním roce máte ale některé ročníky spojené. V čem je tedy problém? Je to malou kapacitou školy? Kapacitou ne, tu máme 80 žáků. Je málo učeben. Máme pouze tři učebny, po dokončení přestavby v MŠ budeme mít čtyři. Letos to bylo z části zaviněno i menším zájmem rodičů, ve kterém se odrazily spory vzniklé na půdě školy, mezi školou a některými zastupiteli. Počítali jsme s tím, že v tomto školním roce budeme otvírat samostatný první ročník, do kterého přijmeme patnáct dětí. Nakonec jich k zápisu přišlo ale jen devět. Ze čtvrtého a pátého ročníku čtyři žáci přešli na plně organizovanou ZŠ. A částečně je na vině i ministerstvo školství, protože odebralo 2,15 procenta z platů pedagogických pracovníků. Ale já ve spojených ročnících nevidím žádný velký problém. Jsme málotřídní škola. Poslední dva roky jsme si mohli dovolit ten přepych, že jsme spojovali jen výchovy a hlavní předměty jsme učili odděleně. Žáci ve spojených třídách umějí krásně pracovat, jsou samostatnější a schopnější. Mladší se učí od starších, starší si zvyknou, že mladším by měli pomáhat. A paní učitelky? Ty pracují s nadšením a odvádějí výbornou práci. Navíc budou mít k ruce od října výborného pomocníka dvě interaktivní tabule. Ty jsme si pořídili z dotací EU z ministerstva školství. Mívali jsme i tři ročníky spojené do jedné třídy a žáci i většina učitelů to zvládala dobře. Záleží především na metodách a formách učení. Využíváme činnostní učení, v němž platí, že všechno, co se žáci učí, si musí osahat a vyzkoušet, i poučky by měli vyvodit sami. Teprve následně si učivo procvičují a utvrzují. Činnostní učení probíhá ve skupinkách, ne frontálně, ať už podle ročníků, nebo schopností. A platí zásada, že děti se vždy naučí lépe od dětí. Navíc spolupráce mladších a starších žáků pomáhá i v sociální práci. Snažíme se, aby naše škola fungovala jako jedna velká rodina. Děti jsou propojené i ve školní družině, mají společné kroužky. Chceme, aby si ti starší všímali mladších a pomáhali jim, a ti mladší, aby se staršími dokázali v symbióze fungovat a nebáli se jich. Jedině tak můžeme předcházet agresivitě, šikaně a dalším negativním vlivům, které jsou dnes tak časté. Kolik dětí tedy v tomto školním roce navštěvuje vaši základní školu? V prvním ročníku máme 9 dětí, druhý čítá 16 dětí, a to tvoří dohromady první třídu. Třetí ročník navštěvuje 12 dětí a čtvrtý 10 dětí, to je druhá třída. Pátý ročník je zvlášť a chodí do něj 15 dětí. Pátý ročník jsme oddělili už proto, že je tam obtížnější učivo a chceme, aby se děti dobře připravily ke zkouškám na gymnázium, kam se jich chystá 8. A pak to byl takový zvláštní ročník bylo v něm hodně problémových žáků s individuelními plány, proto je vede speciální pedagožka. Nakonec se ale z problémové třídy vyklubala velmi aktivní a tvořivá třída a perfektní kolektiv dětí. Jak se osvědčila spolupráce s žákovskou radou? Bude pracovat i v letošním školním roce? Myslím, že je výborné, když žáci získají pocit, že se mohou na programu školy také podílet. Zpočátku žáci řešili hlavně stíž- 3

4 nosti, ale teď už se naučili i plánovat, co by se jim líbilo, jak toho docílit, jak napravit, pokud se stane něco nemilého, snaží se situaci řešit sami. V žákovské radě jsou dva zástupci z každého ročníku, nejlépe kluk a holka, protože mají jiné potřeby a názory. Z prvního ročníku se žáci zapojují až v pololetí. Rada se schází jednou až dvakrát do měsíce, ze schůzek žáci připravují zápisy a následně zástupce ročníku seznámí ostatní žáky s tím, co se na schůzce dělo a sbírá jejich podněty pro další schůzku. Stejně bude rada pracovat i letos. Všimla jsem si, že nabízíte dětem v odpoledních hodinách hodně zájmových kroužků. Dva, tři, to ano, ale tak široká nabídka, jako je na vaší škole, nebývá příliš obvyklá... Na volný čas dětí se hodně zaměřujeme. Jsme na vesnici a děti by těžko na odpolední aktivity dojížděly jinam. Nahrazujeme uměleckou školu, suplujeme činnost sportovních klubů, takže děti tu mají opravdu širokou škálu kroužků. Letos jsme odpolední časovou strukturu změnili, do tří hodin běží školní družina, která má plnohodnotnou náplň, a po třetí hodině se děti rozejdou do kroužků. Některé z nich vedou paní učitelky, některé vychovatelky a jiné rodiče. Uvítali bychom, kdyby se rodiče zapojili ještě víc. A určitě by mohli přijít s novým námětem pro kroužek. Kdysi dávno jsme měli modelářský kroužek, šachový kroužek nebo mladé debruáry, kteří se zabývali nejrůznějšími pokusy. A bylo by fajn, kdyby v Chýni pracoval oddíl skautů, děti by se dostaly více do přírody, jezdily by na výlety. Co považujete za největší přednost školy? Pedagogický sbor. Učitelé vytvářejí atmosféru školy, bezpečné klima a vztahy, založené na vzájemné důvěře, úctě a respektu všech pracovníků, rodičů i dětí. Učitelé vytvářejí pocit pohody, který je základem, aby škola mohla plnit svou socializační funkci a je to zároveň jedna z neopomenutelných podmínek toho, aby škola úspěšně plnila také svou funkci vzdělávací. Všichni jsme se shodli na principech tvořivé školy a činnostního učení a co nejvíce zapojovat žáky. Učitelé se nesoustředí jen na učení, ale vědí, že musí zároveň i vychovávat. Všichni vědí, že dětem musí dát i něco navíc. Svojí osobností jim ukázat, jak by se člověk měl chovat, jak by měl jednat. Naučit je jednání s ostatními dětmi, jak vycházet v kolektivu, naučit je bránit se proti okolí, protože negativních vlivů je stále víc a víc. Tohle všechno učitelé, kteří zde letos učí, v sobě mají. Dětem to může hodně přinést, protože se nejen našprtají, ale budou připraveni do života. A to je základ. Teď nemluvím jen o učitelích, ale i o vychovatelkách, které bývají často podceňovány. Já naopak tvrdím, že vychovatelka má mnohem těžší práci než učitel. Učitel má daný obsah, co a jak musí žáky naučit. Vychovatelka je ale musí nenápadně a zezadu vést tím správným směrem a přitom jim nechávat dost volnosti pro aktivní odpočinek. Co vás ve škole naopak nejvíc tíží? Hlavně prostor, nedostatek učeben. Potom vybavenost, protože finančních prostředků je velice málo. V říjnu budeme instalovat dvě interaktivní tabule. A obnovovat počítače. Nedostatek prostoru ve škole měl alespoň částečně vyřešit projekt, který společně s vámi realizoval obecní úřad přestavbu třídy pro 1. ročník v budově mateřské školy... Předpokládala jsem, že koncem července bude nová třída hotová, nejednalo se o velké přestavby. Nepodařilo se. Proč, to vědí na obecním úřadu. Věřím, že situace se co nejrychleji vyřeší a žákům 1. a 2. ročníku se tam bude dobře pracovat. Na tento projekt rodiče přispívali sponzorskými dary. Kolik finančních prostředků se nakonec podařilo získat? Ze začátku se rodiče zapojili výborně, podařilo se vybrat podle mých informací asi 32 tisíc korun. Ale ve chvíli, kdy začaly spory mezi školou a některými zastupiteli, tak rodiče přestali peníze posílat. Ze strany rodičů je mi to moc líto, protože na novou třídu finančně přispěli a děti tam stejně nechodí. A to jsme některé práce provedli svépomocí, materiál a práci na dívčí umývárnu, veškerou elektřinu tam rozváděl tatínek jedné žákyně, dodali jsme umyvadlo a kohoutek do třídy, světla do šatny a do chodby, žaluzie nám dodá tatínek jednoho žáka za poloviční cenu. Jaká je v letošním školním roce situace v mateřské škole? Jedním slovem katastrofální. Měli jsme 64 přihlášek a přijali pouze 16 dětí. Teď naši školku navštěvuje 72 dětí. Abychom dokázali pokrýt zájem rodičů, potřebovali bychom nejméně další dvě oddělení. Jakým způsobem jste tedy děti přijímali? Základním kriteriem bylo trvalé bydliště dítěte a jednoho rodiče v Chýni. Druhým kritériem byl věk. Ze zákona musí být přednostně přijati předškolní děti. Pak uděláme žebříček od nejstaršího po nejmladšího a podle počtu míst přijímáme. Letos nebyly přijaté ani některé čtyřleté děti! Jak vidíte situaci do budoucna? Věřím, že se bude zlepšovat. Známí o mně tvrdí, že jsem věčný optimista. Asi mají pravdu. V roce 2006 byl vytvořen projekt na rekonstrukci a přístavbu MŠ o celkové kapacitě 112 míst, bylo přichystané stavební povolení. Těšila jsem se, že kapacita školky bude v předstihu vyřešena. Přišly volby, začaly spory o pozemek s panem Havlem, po třech letech byl soud vyhrán. Byl vytvořen nový, změněný projekt, už jen na výstavbu jednoho nového oddělení. Rekonstrukce staré budovy byla vypuštěna. Přišly volby. Nastoupilo nové zastupitelstvo a nechalo vypracovat nový projekt na samostatné oddělení. Rekonstrukce staré budovy byla opět vynechána. Postaveno nové oddělení pro 28 dětí. Jsme moc rádi, ale je to málo. Bývalému starostovi panu Fouskovi jsme dávali požadavek na rekonstrukci stávající budovy s přesunem školní kuchyně do suterénu a návrh na přístavbu na starou budovu zvýšení kapacity o míst. Tím bychom mohli pokrýt stávající potřeby rodičů. Došlo k výměně starosty. Jak se bude škola a školka řešit dál? Já věřím, že ve prospěch dětí. Martina Vampulová 4

5 Na ZAHRADNÍ SLAVNOSTI se hlavně tvořilo Poslední zářijovou středu se v naší škole opět po roce konala zahradní slavnost. Jejím smyslem je nejen strávení školního odpoledne s vyučujícími netradiční formou, ale také neformální setkání rodičů, kteří mají příležitost poznat pedagogy i jinak než jen na třídních schůzkách. Pro děti, jejich rodiče a přátele bylo připraveno pohoštění a několik tvůrčích činností. Jednou z nich bylo malování na stěny budovy školy. Už loňský rok nám na zahrádce rozkvetla louka s květinami a poletujícím hmyzem. Tentokrát jsme se vydali do hlubin tajemného moře a do světa zvířat. Až někdy půjdete kolem, nezapomeňte se podívat na díla našich malířů. Další činností byla malba na obličej. Práce se ujala naše šikovná paní vychovatelka, která z dětí vykouzlila roztomilé motýly nebo nebezpečné lvy. Třetí zastávkou příjemného odpoledne byla ruční tvorba. Děti s rodiči si mohly vytvořit housenku nebo včeličku z papíru. Poslední pracovní stanicí byla kuchtíkova dílna. Zde se tvořily jednohubky podle fantazie účastníků. Kombinace vznikaly opravdu originální miňonka s rozinkami a gumovými medvídky nebo banán s jablkem a sýrem. Nevěříte? V tom případě si nezapomeňte poznamenat, že za rok se na vás opět budeme těšit. Mgr. Kateřina Šandalová, zástupkyně ředitelky ZŠ Chýně Všichni NA JEDNÉ LODI Ahój, čáu, nazdár, dobrý den, těpic! Zdravíme se napříč školou. Na papírové lodní odznáčky malujeme různé tváře, z kterých je na první pohled patrné, jak se dnes máme. Někdo se diví, co se to děje, další se usmívá, protože se dobře vyspal, ten vzadu se mračí, změna v řádu dne se mu nelíbí. A přesto jsme všichni na jedné lodi. Stali jsme se totiž námořníky. Spolu s kapitánem je z nás jeden tým. Dnes se ve škole učíme spolupráci. Zkoušíme jednotlivé členy posádky, zda se vyznají v emocích, citech a náladách. Je uplakaný námořník smutný, nebo veselý? Učíme se, jaká pravidla slušného chování mají praví námořníci umět. Posádka je znalá moderní komunikační technologie, a tak je kapitán upozorňuje na různá nebezpečí počítačů a mobilních telefonů. Světe div se, dokonce na svou palubu přivítali bez řečí i cizince. Byli dva a připluli k nám na lodi Harmonia. Znali pěknou písničku o žábě, kterou nás naučili a řekli nám spoustu zajímavých věcí z jejich kraje. Třeba, že nepotřebujeme brát léky, když je nám smutno, ale že úsměv léčí! To jsme si museli vyzkoušet a zjistili jsme, že to opravdu funguje. Úsměv je krásný a nakažlivý. Nikoho neurazí a hřeje na duši. Taky nám řekli, že fyzická Loď pluje po vodě, vítejte na palubě, s kapitánem Fandou, žijeme se srandou. Chytáme tu ryby, super tým nechybí, a skupina skvělá, ta to všechno dělá. síla není sama na světě, že mnohem mocnější je ta, kterou nemůžeme chytit. Ukazovali si přitom na hlavu. Dokonce se nás ptali, jestli snad někdo, až bude veliký, bude kouřit. Jeden námořník se přihlásil, a tak mu vysvětlili, že se pak stane zapáchajícím poddaným a pánem mu bude jeho cigareta. Ukázali nám zázračný přístroj na tisk bankovek. Vložili do něj obyčejný papír, ze kterého se během chvilky stala bankovka. Neuvěřitelné! Ale nikdo se nenechal ošálit. Námořníci nevěřili, že peníze mohou mít hned. Praví námořníci totiž vědí, že bez práce nejsou koláče. A tak byli také námořníci za svůj díl práce právem odměněni. Projektové dny v naší základní škole stojí na několika principech, které na pozadí hry a činnostního učení zůstávají pro mnohé skryty. Hra sama o sobě je neobyčejný druh setkání, při kterém každý hráč rozvíjí spolupráci, komunikaci, obohacuje se o nové zážitky a zkušenosti. Činnostní učení využívá objevování a vlastní tvořivost žáků. Využívá zkušenosti a činnosti k tomu, aby byl naplněn cíl vzdělávání, samotné vzdělání. Projektové dny jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma, které je hlouběji rozpracováno. Každá dílna má svůj cíl a metody, jež jdou ruku v ruce s hrou a činnostním učením. Proč? Protože zkušenost je nepřenosná, je takzvaně k nezaplacení. Probouzet ve vašich dětech zájem o výuku, nám dělá radost, zvláště tehdy, věříme-li, že to má smysl. Chcete-li dobře vzdělávat, pamatujte na tré věcí hlava, ruce, srdce. (J. A. Komenský) Nabídka dalších projektových dnů v průběhu školního roku: Den Vědy Vánoce Den mateřského jazyka Zdraví Ukliďme svět Velikonoce Záchranáři Den rodiny Sportem ke zdraví Bc. Kristýna Jamrichová, vychovatelka ZŠ Chýně 5

6 Pozoruhodná výstava v galerii KAYNA Malířů, sochařů a grafiků je v Chýňsku a okolí víc, než si myslíte. Toto je hlavní potěšitelné zjištění z ohlasu myšlenky výstavy Zrcadlo oldacrz mezi výtvarníky a z výsledné kolekce výtvarných děl, prezentovaných v galerii Kayna na obecním úřadě v Chýni. K výstavě se přihlásilo takřka 40 autorů s širokým rejstříkem výtvarných prací od klasické malby, přes grafiku, kolorovanou kresbu, výtvarnou fotografii až po plastiku klasickou i experimentální. Za každou práci jsme byli vděční, nepodléhaly žádnému výběru, hlavní ideou bylo ukázat, kolik lidí žijících kolem nás se, často skrytě, výtvarně vyjadřuje a v jakém širokém výtvarném a námětovém spektru jejich práce vznikají. Měli jsme tak, řada z nás poprvé, příležitost vidět práce známých i neznámých obyvatel Chýně: sochaře Radoše Cvrčka, podmořské fotografie s úžasným výtvarným akcentem otce a syna Netrefových a tušové kresby a kaligrafie sumi-e jejich manželky a maminky Saši Netrefové, fotky přírodních motivů R. Musila, F. Fouska, malby staré chýňské návsi J. Procházkové a pana Faita. Libily se výtvarné práce mladých dvanáctileté Adrianky Strnišťové, sester G. a B. Trněných, L. Holubové roz. Jungmannové, nebo Jindry Bláhy s dcerkou. Na poslední chvíli získané kresby Z. Kropáče a Petra Kováře příjemně překvapily. Věnovala jsem (a ráda) hodně času cestám po obcích v chýňském okolí, při kterých jsem objevila a přivedla mezi vystavující celou řadu umělců. Díky paní architektce I. Kohelové, která také vystavuje, to byla - dalo by se říci celá hostivická krajinářská škola V. Malina, F. Kudrnáč, V. Hudcová. Dalšími jsou sochaři J. Kačer s dcerou (Břve), technicky suverénní krajinář a portrétista K. Kellner (Lány), malíř, sochař a tvůrce vitráží L. Bradáček, malířka Marta Vodičková (Červený Újezd), Vendula Pomahačová z Ptic, nebo Miluška Čančíková, tvořící paní starostka z Jinočan. Exoticky působí jméno i práce plné silných emocí paní Sylvie Vezzuto Průškové (Nučice). Nejkrásnější byla setkání s tím nejmenším malířem (tříletý Adam Koranda z Hostivice) nebo naopak s těmi nejstaršími, kteří patřili k nejoptimističtějším (A. Arnold z Nučic, J. Hriň z Tachlovic,). Doyenkou výstavy je 87 letá paní architektka Jiřina Bendelmayerová (na snímku vpravo) se svými něžnými kresbami kolorovanými akvarelem. Povedlo se shromáždit nemírně bohatou kolekci prací, díky všem, kteří pomohli, se i instalace podařila pěkně a včas. Podařila se i vernisáž, na které zahráli výjimeční jazzoví muzikanti Michal Gera a Petr Zeman. Věra Kovářová Chýně BUDE opět HOSTIT vánoční trhy Již tradičně se budou v naší obci konat vánoční trhy, a to v sobotu 8. prosince. Místo zůstává stejné, budova Obecního úřadu Chýně. Návštěvníci trhů budou moci zakoupit drobné dárky - keramické zboží s vánoční tématikou, vánoční ubrusy, šperky, výrobky patchwork, perníčky, hedvábné šátky a šály, rukavice, výrobky z medu a další zboží. Uvítáme na trzích i nové prodejce, zejména z řad chýňských občanů. Zájemci se mohou hlásit na tel nebo em na do 23. listopadu. Součástí trhů bude i vyhlášení vítězů výtvarné soutěže chýňských dětí s předáním drobných cen. Obrázky budou vystaveny v budově obecního úřadu a návštěvníci trhů budou sami hodnotit, který obrázek se jim nejvíce líbí. Děti si, jako vždy, vyrobí malý vánoční dárek. Srdečně zveme všechny občany nejen z Chýně. (ou) 6

7 Věra Kovářová získala titul ŽENA REGIONU 2012 Určitě ji všichni znáte a často potkáváte na nejrůznějších akcích. Je aktivní členkou zastupitelstva, bývala starostkou Chýně, podílí se na činnosti občanského sdružení Arbor i pěveckého souboru Chláchol. Věra Kovářová je nejen nepřehlédnutelnou obyvatelkou Chýně, ale od konce letošního srpna i Ženou regionu ve Středočeském kraji. Cílem projektu Žena regionu je představit výjimečné ženy z celé České republiky. Je to soutěž pro všechny ženy, se kterými se denně potkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, které obohacují náš život a nezřídka ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. Většinou se však o nich, kromě úzkého okruhu přátel a rodiny, nemluví. Nad soutěží, která je každoročně vyhlašována od roku 2009, letos převzala záštitu předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Většinu cen získávají muži, projekt Žena regionu dává možnost ocenit ženy. Je to jedna z cest, jak vzdát poctu ženě, která velmi mnoho dokázala, prohlásil vrchní ředitel a vedoucí obchodního zastoupení společnosti Kapitol v Mladé Boleslavi Tomáš Cidlinský, která je generálním partnerem soutěže. Do letošního ročníku soutěže se zapojily stovky výjimečných žen z celé České republiky, které bojovaly o titul v jednotlivých krajích České republiky. Zástupce společnosti Kapitol pak nejvíce oslovil právě příběh Věry Kovářové. Je to žena, která bojuje za druhé. Dnes je velmi málo takových lidí," dodává Tomáš Cidlinský (na snímku vlevo). (vam) Jak jsme VOLILI v Chýni? V pátek 12. a v sobotu 13. října proběhly i v Chýni volby do krajských zastupitelstev. Podle výsledků na serveru je v Chýni evidováno 1326 oprávněných voličů. Volební komise vydala 552 obálek, do volební urny obyvatelé Chýně vhodili o dvě obálky méně. Platných hlasů bylo celkem 537. Volební účast se tedy vyšplhala na 41,63 %, což je mnohem více než celostátní průměr. Jednoznačně nejvíce 233 hlasů (43,38 %) získala TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj, na jejichž kandidátce na druhém místě kandidovala bývalá starostka Chýně a dnešní zastupitelka Věra Kovářová. Ta získala 158 preferenčních hlasů (absolutně nejvíc ze všech kandidátů strany) a nakonec byla také zvolena do krajského zastupitelstva. Druhá v pořadí podle výsledků voleb skončila v Chýni Občanská demokratická strana se 72 hlasy (13,49 %) a za ní v těsném závěsu Komunistická strana Čech a Moravy s 67 hlasy (12,47 %). Na dalším místě pak už s větším odstupem ČSSD (41 hlasů, 7,63 %). Další strany pak nepřekročily ani pětiprocentní hranici Strana Svobodných občanů (22 hlasů, 4,09 %), Česká pirátská strana (15 hlasů, 2,79 %), Strana zelených a Věci veřejné (obě 10 hlasů, 1,86 %), Středočeši 2012 a SPO ZEMANOVCI Češi (obě 9 hlasů, 1,67 %), Suverenita (8 hlasů, 1,48 %), Koalice KDU-ČSL, SNK a nezávislých (7 hlasů, 1,3 %). Další výsledky získáte na (mna) inzerce 7

8 Z historie Chýně (1. díl) Exkurze do historie Chýně, aneb jak se tu žilo v průběhu staletí Panu starostovi Josefu Novotnému se nedávno dostala do ruky knížka možná trochu s nudným názvem Vědecké práce zemědělského muzea. Žlutá brožura ale kromě jiných informací obsahuje také kapitolu Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně. Tuto historickou monografii sepsala promovaná historička Jaroslava Střesková. Ačkoli brožuru vydal už v roce 1963 Ústav vědeckých informací Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, obsahuje monografie celou řadu zajímavých informací o historii naší obce i z dnešního pohledu. Proto jsme se rozhodli některé úryvky z ní přetisknout na pokračování v Chýňském zpravodaji. Věříme, že vám poskytnou plastický obrázek o tom, jak vypadalo a měnilo se území, na kterém dnes žijete, v průběhu staletí. Původní tvary jména Chýně Název obce Chýně prošel během historie dost složitým vývojem. V nejstarších písemných pramenech latinských listinách ze 13. a 14. století je jméno obce doloženo ve tvarech Kayn, Chayn, Chayna. Z tvaru Chanj vznikl tvar Chejn a zvratnou analogií se později přeměnil ve spisovný tvar Chýně. Ještě k roku 1845 prameny uvádějí tvar Chejn (Chegn), v archivních dokladech ještě z 18. století jsou běžné tvary jako chajenští sousedé nebo chajenský rychtář. Nejstarší zprávy o osídlení Chýňské území bylo osídleno velmi dávno, jak o tom svědčí archeologický nález dr. Rudolfa Turka z Národního muzea z roku Na pozemku č. kat. 175/8 byly objeveny tři kulturní jámy s pecemi na tavení železa. Dr. Turek datuje nálezy do mladší doby laténské a vyslovuje domněnku, že snad hutnické pece pracovaly pro oppidum u Stradonic. URBÁRNÍ REJSTŘÍK Z ROKU 1585 (přehled poddanských povinností) Čp. Jméno Peněžní dávky (pololetně) Naturální dávky (ročně) Výměra kop grošů vejce slepice kop záhonů míšeňských ks 1 Kubíček 12, Bárta Nosek Mauric Klíma Vítek Tobiáš Hošek a Adlersperka Tůmová Kučera Srb Calupner Šebek Správní vývoj Chýně náležela téměř nepřetržitě po celé feudální období klášteru Strahovskému, až na několik krátkých přerušení. Těmi bylo zastavení vsi ve 14. století, husitské období a období stavovského povstání z roku 1618, kdy Chýně sdílela osud konfiskátu. Nejstarším dokladem o příslušnosti Chýně k strahovským statkům a prvním písemným svědectvím o Chýni vůbec je privilegium papeže Řehoře X. z roku 1273, kterým potvrdil Strahovskému klášteru jeho výsady a statky. Mezi vesnicemi je uvedena i Chýně. V zakládací listině Strahovského kláštera, vydané Vladislavem II. roku 1143, však Chýně uvedena není. Po bitvě na Bílé hoře získal Chýni opět Strahovský klášter a držel ji nepřetržitě po celá staletí až do roku Po roce 1848 ovšem vlastnil klášter už jen chýňský dvůr. Od konce 16. století, kdy klášter přešel opět k režijnímu hospodářství a ve správním ohledu k vytváření větších správních celků, náležela Chýně ke strahovskému panství Horoměřice, a to až do konce feudalismu. K témuž panství patřily i vesnice Horoměřice, Nebušice, Úhonice a Kněživka. Farností příslušela Chýně vždy k faře v sousední strahovské vesnici Úhonicích, kde byla také škola. Ta je doložena roku 1654, patrně existovala ale už dříve. Doba předhusitská Významným dokladem o historickém vývoj Chýně je Strahovský urbář z roku 1410, který obsahuje popis krajiny, počet rolnických usedlostí a povinností poddaných vůči vrchnosti. Jak to tedy na začátku 15. století v Chýni vypadalo? Roku 1410 byla v Chýni tvrz obklopená šesti rybníky, které měly hospodářskou i ochrannou funkci. Dále se zde nacházel dvůr se dvěma poplužími a další tři rybníky. Polohu tvrze a dvora lze dnes jen těžko určit, protože obec prošla od té doby výraznými změnami. Nynější dvůr stojí na místě zrušeného selského statku od konce 16. století. Podle ústního svědectví stávaly původní panské objekty na místě č. p. 18. Už původní tvar Chýně byl ulicový. Jak už bylo řečeno, chýňskému dvoru náležela dvě popluží, ale také pole, úrodné louky s dobrým senem, ovocná zahrada, dvě zelinářské zahrady, další tři rybníky a lán lesa. Předchozí držitel, zeman Zdeněk z Chýně, vyplatil od vesničanů a připojil ke dvoru ještě i další poddanská pole. Rozsah poddanské zemědělské půdy činil dvacet lánů bez 1,5 lánu, který přináležel k panským pozemkům. Robotní povinnosti z jednoho lánu byly následující: orat dvakrát do roka po půl dni, zúčastnit se sklizně sena (sekat ho a kopit), sázet zeleninu, zúčastnit se všech výlovů rybníků a dvakrát ročně omývat a stříhat ovce. Peněžní dávky dosahovaly úroku 27 kop grošů za celou ves. Naturální dávky pak každý podaný platil z lánu dvěma slepicemi a půl kopou vajec. Statky Strahovského kláštera byly v té době spravovány režijně, veškeré državy byly rozděleny do osmi obvodů, z nichž každý spravoval zvláštní hospodářský úředník. Dbal o odvádění renty v penězích i naturáliích, spravoval hospodářství dvora a dohlížel i nad robotami. Soudní pravomoc kláštera vykonával sám opat, který objížděl panství a soudil vážnější spory. Chýně tehdy patřila do pátého obvodu spolu s vesnicemi Úhonice, Holonov, Újezdec, Horoměřice, Nebušice, Kněžives Větší a Kněžives Menší (dnes Kněževes a Kněživka). Byla také jednou z vesnic, které uplatnily už v té době všechny tři formy feudální renty v úkonech, peněžní i naturální. Doba předbělohorská Dalším významným pramenem pro dějiny Chýně je urbář z první poloviny 16. století. Ten však podává o vsi již zcela odlišný obraz. Tehdy patřily Strahovskému klášteru v okolí Prahy vsi 8

9 Úhonice, Horoměřice, Chýně, Nebušice, Kněževes a část Střešovic. Chýně byla od vlády Ladislava Pohrobka již opět v držení Strahovského kláštera, ale změnil se ráz krajiny i způsob hospodaření. O tvrzi už urbář v první polovině 16. století vůbec nemluví, dvůr byl zpustlý, krajina bez lesů a místo rybniční soustavy je doložen pouze jediný rybník. Ten byl v letech 1511 až 1515 rozšířen o další část, která byla odkoupena od Jana Medka z Valdeka. Nová velikost rybníku už zůstala a uvádí ji i josefský katastr z roku 1785 pod číslem 647. Rybník se nacházel v severovýchodní části katastru sousedící s litovickým katastrem. V pozdějším období byl tento rybník přeměněn v pole a louky, přičemž se zachoval jen místní název U starého rybníka. Do první poloviny 16. století dvůr postupně zpustl, dvorská pole byla pronajímána poddaným. Se zánikem režijního hospodářství odpadla i většina robot, které uváděl urbář z roku Podle toho novějšího měli poddaní pomáhat pouze při výlovu rybníka a při honech jako honci. Jiné robotní povinnosti neměli. Rychtář platil kromě nájmu z dvorských polí a obvyklého poddanského úroku také 40 míšeňských grošů z poustky. Chýně měla v té době 12 osedlých (= sousedů, držitelů půdy). Poddaní jsou v historických pramenech uvedeni vesměs pouze křestními jmény, ale i tak je patrné, že z 12 osedlých bylo sedm statků, jedna hospoda a čtyři chalupy. Jednotlivé statky měly následující výměry půd: pět z nich disponovalo pozemky o rozloze 22 hektarů orné půdy, jeden statek měl výměru 34 hektarů a další 15 hektarů orné půdy. K hospodě patřilo 19 hektarů půdy, další usedlosti byly již menší. 17, 13, 11 a nakonec chalupa s 5 hektary. I chalupy zřizované později měly vždy pět hektarů půdy. Až do 16. století se rozdělení půdy různě měnilo a dokazuje tak pokročilou majetkovou diferenciaci mezi obyvateli. Roku 1564 přibyla další chalupa, pozdější č. p. 18, ke které náležela půda o výměře také pěti hektarů. Likvidací rustikálního statku roku 1584 se počet usedlostí snížil opět na 12. Zajímavé jsou i informace o tom, kolik musel každý sedlák odvádět dávek. Například sedlák s výměrou 34 hektarů platil 96 kop míšeňských grošů a odváděl 96 vajec a 6 slepic. Někteří sedláci s výměrou 22 hektarů platili pololetně 72 kop míšeňských grošů a odváděli ročně 72 vajec a čtyři slepice. Sedláci s výměrou 17 hektarů platili 48 kop grošů míšeňských a odváděli 48 vajec a dvě slepice. Ostatní pak vždy odváděli tolik vajec, kolik platili peněžních dávek v míšeňských groších, poddaní s výměrou 17 hektarů a nižší odváděli ročně po dvou slepicích. Oproti urbáři z roku 1410 odpadly v 16. století téměř roboty, ale zvětšily se dávky ve slepicích a vejcích. Peněžní dávky se platily pololetně na svatého Jiří (24. dubna) a svatého Havla (16. října), vejce se odváděla ročně na jaře a slepice na podzim. Největší dávky platil roku 1511 rychtář Jakub a činily pololetně 84 grošů. Kromě toho z poustky platil ročně 40 grošů míšeňských a z najatých dvorských polí pololetně další kopu grošů. Dále odváděl ročně dvě kopy a čtyři kusy vajec a sedm slepic. Nájem z dvorských polí platili poddaní rovněž pololetně, a to o svatém Duchu (7. neděle po Velikonocích) a o svaté Kateřině (25. listopadu). Dvorská pole byla nestejnoměrně rozdělena mezi devět poddaných. Urbární rejstřík z roku 1564 zachycuje obdobný stav. I tehdy se dvorské pozemky pronajímaly poddaným, platilo se z nich ale ve stejných termínech jako peněžní dávky, tedy na svatého Jiří a svatého Havla. Podle Urbárního rejstříku z roku 1585 byla vedena evidence až do roku 1605 a ukázku z ní přináší také tabulka na straně 8. (Pokračování příště.) inzerce hlídání Pro děti od 1,5 roku, ale dětí v případě potřeby i v nočních hodinách, nárazové hlídání i denní hlídání Kvalifikovaný DOHLED, rodinné prostředí, strava dle norem i pro alergiky, zaměření dle věkové skupiny FLUPÍK i školáky TENIS vede kvalifikovaný tenisový trenér 2. třídy Pro školní děti program v průběhu prázdnin (zimní, jarní i letní, když rodiče nemají dostatek dovolené) Kde nás najdete: Oblouková ulice, Rudná (u tenisových kurtů) Mobil: NAROZENINOVÉ OSLAVY pro vaše děti v našich prostorách Denně anglický jazyk metodou Helen Doron Early English ZÁPIS do kurzů i v průběhu roku Baby s Best Start (3 22 měsíců) Fun with Flupe (2 5 let) More English For Infants (pokračující kurz English For Infants) First English For All Children (4 6 let) English For All Children (5 10 let, rozděleno dle znalostí psaní a čtení) More English For All Children (navazující kurz English For All Children) Paul Ward s World (7 14 let) English through Drama (6 14 let, prázdninové programy) Ukázková hodina zdarma, kdykoli dle dohody Oblouková Rudná u Prahy - angli tina pro dosp lé Pro koho jsou naše kurzy angli tiny ur eny? Pro maminky, které jsou na mate ské dovolené a plánují návrat do zam stnání. Pro lidi, kte í rádi cestují, pro zam stnané lidi, kte í sv j as cht jí vyu ít efektivn. Pro studenty ve v ku od 10 let, kte í se cht jí p ipravit na zkoušky a budoucnost. Kurz v trvání 36 hodin nahrazuje ro ní kurz v jazykové škole. Mobil: Havlíčkova 1732, v areálu Billa Beroun 9

10 VÍCEÚČELOVÁ HALA V CHÝNI U VESELÉHO KUCHAŘE Slavnostní otevření hod: Fotbalové utkání mladí staří, o husu od Míry Horáka hod: FC Chýně Rudná fotbalový zápas mini žáčků hod: Zábava pro děti soutěže o ceny, dětské disko hod: Taneční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Chýně hod: Historický šerm skupina ORDÁL hod: Ukázka historických zbraní hod: Posvícenská zábava s bohatou tombolou Vstupné dobrovolné Pronájem haly na tel.: Víceúčelová hala je nekuřácká. BOWLING BAR AKCE V LISTOPADU: BOWLING ZDARMA Přijímáme objednávky na vánoční večírky Tel.: RESTAURACE A BOWLING BAR Chýně Hlavní 56, NOVÁ KUCHYNĚ klasická česká jídla nově ASIJSKÁ KUCHYNĚ 10

11 Pneuservis volejte: DUET - Servis Kompletní pneuservis osobních a dodávkových voz. Montá, demontá disk a pneu. Vyva ování kol. Opravy pneu. Prodej nových pneu. Prodej litých kol a disk. Sezónní uskladn ní pneu. Prodej autobaterií. Zprost edkování STK. Zap j ení p ív sného vozíku. Drobné opravy vozidel. Další slu by firmy DUET: Doprava: Smluvní p eprava minibusem - letišt - ve írky - exkurze Poradenství: Koup a prodej vozidel. Zajišt ní p evodu voz v registru. Údr ba vozidel. Servisní práce. Dlouhá Liliová Ke Skále Ke Skále Pracovní doba: Kdykoli po domluv, v etn víkend. Firma p sobící v oblasti úklidových a istících slu eb Vám nabízí své slu by - Úklid kancelá ských a komer ních prostor. - Úklid sklad a fi rem. - Pravidelné úklidy spole ných prostor bytových dom. - Jednorázové úklidy (p edváno ní, velikono ní). - Generální úklidy (p edkolauda ní, po malování). - Malí ské práce. - Mytí oken a výloh. - Drobná autodoprava - st hování. - išt ní interiér vozidel. - Sekání trávy a údr ba zahrad. DoDoS DOST DOBRÝ SLU BY tel.:

12 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ ev. č. MK E Redakce: Ing. Martina Vampulová, Grafická úprava: Martina Sekyrková. Tisk: Vydává Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, IČ: , Vychází minimálně 4x ročně. Číslo 3/2012 vyšlo

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rychnovské listy červenec - září 2013

Rychnovské listy červenec - září 2013 Rychnovské listy červenec - září 2013 Znak a vlajka obce Rychnov na Moravě Informace z 22. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 9. 2013 Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven) a 11 občanů Plnění rozpočtu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více