ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí I. OSNOVA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí I. OSNOVA:"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí I. OSNOVA: Základní údaje o škole Učební plány Přehled pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zápisu Výsledky výchovně vzdělávací práce Údaje o DVU Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky kontrolní a hospitační činnosti Základní údaje o hospodaření školy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název školy : ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2. Adresa sídla školy : Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí I číslo telefonu : číslo faxu : právní forma : příspěvková organizace od IČO : IZO ZŠ : IZO ŠD : číslo účtu : / Název zřizovatele : Město Veselí nad Lužnicí sídlo : náměstí T.G.Masaryka Veselí nad Lužnicí I právní forma : Město Veselí nad Lužnicí IČO : statutární orgán : Mgr. Jaromír N O V Á K Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí I 4. Ředitel školy : Mgr. Jaroslav H R U Š K A datum narození : rodné číslo : /051 adresa bydliště : ul.vojty Slukova Veselí nad Lužnicí II 5. Datum zahájení činnosti školy : Datum dřívějšího zařazení do sítě škol :

3 2. UČEBNÍ PLÁNY Učební plán 1.stupně dle ŠVP Vzdělávací RVP ŠVP oblasti Vzdělávací obory hodiny hodiny 1. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda 3 0 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti 4 0 Člověk a svět práce Pracovní dovednosti Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Umění a kultura Disponibilní časová dotace Sportovní hry 0 2+ Výtvarné a pracovní dovednosti Čj 4h, AJ 1h, VL+PŘ 1h,Sh 2h, M 1h, 9 9 Celková povinná dotace Učební plán pro ročník dle dokumentu Základní škola Předměty 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Disponibilní časová dotace poh.hry 1 Týdenní počet hodin Celková týdenní povinná časová dotace 117 ( z toho 20 hodin na 1.třídy) Nepovinné předměty Základy AJ pro 2.třídy, ZdTv pro1.-5.tř

4 Vzdělávací oblasti Učební plán 2.stupně dle ŠVP Vzdělávací obory RVP ŠVP 6. hodiny hodiny Ročník Jazyk Český jazyk a jazyk.komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Inf.a kom.techn. Informatika Člověk a společnost Dějepis 8 2 Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika 6 1 Chemie Přírodopis Zeměpis 6 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 6 2 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 8 2 Člověk a svět práce Pracovní výchova Nepovinné předměty Disponibilní hodiny Cvm4,CvČj4,Tk1,Vkz1,Př1,Kc j3,inf3,osv1 alternativa. 2.Cj v 8.a Disponibilní předměty včetně volitelných předmětů 9.roč místo Kcj,Vkz, Inf po 3 hod v roč. 18 CvČj 1 18 CvM 1 Celková povinná časová dotace Učební plán pro ročník dle dokumentu Základní škola PŘEDMĚTY 7.ročník 8.ročník 9.ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Dějepis Rodinná výchova Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Výběr KCj,Inf 1 Výběr KCj,Inf 1 Výběr KCj,Inf 1 Disponibilní časová dotace Tk, Sh 2 Sh 1 CvM, CvČj 2 Sh 1 Týdenní časová dotace povinných předmětů Celková týdenní povinná časová dotace 121 (z toho 29 v 6.ročníku)

5 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE Volitelný předmět - výběr 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Informatika Konverzace v cizím jazyce Disponibilní čas. dotace 6.roč. 7.roč 8.roč. 9.roč Technické kreslení 1 Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z matematiky 1 1 Sportovní hry NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V letošním školním roce jsme nabídli žákům 2.ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět Základy anglického jazyka. ZdTv Pro žáky se zdravotním oslabením byla zavedena zdravotní tělesná výchova jako zvláštní forma povinné výuky tělesné výchovy. Frekvence cvičení 2x týdně v trvání 45 minut. KROUŽKY ŠKOLY Ve školním roce byly na škole otevřeny tyto kroužky: minifotbal cykloturistický turistický dyslektický hudebně-dramatický hra na flétnu výtvarný psaní všemi deseti P. Vach J. Ženíšková, M.Závišová G. Kaislerová, P.Vetyšková A. Nováková, V. Kašparová, D. Fechtnerová V. Bečvářová M. Žáková D. Sváčková D. Čížková Další zájmové kroužky nabízela i školní družina kroužek mažoretek pro začátečníky a pokročilé, pohybové a zájmové hry, tvořivé ruce a počítače pro začátečníky a pokročilé. Za poplatek 10 Kč měsíčně je mohly navštěvovat i děti, které do ŠD nechodily.

6 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU Změny v pedagogickém kolektivu: V pedagogickém kolektivu nenastaly na začátku školního roku žádné personální změny nikdo ze školy neodešel, ani nikdo nový nenastoupil. Několik pracovníků však mělo z důvodu snížení počtu žáků a tím i úpravy normativních stavů změněné (snížené) pracovní úvazky. Od začátku školního roku jsme také museli přijmout zástup z řad důchodců za dlouhodobé nepřítomnosti pedagogických pracovníků: E.Čermáková zastupovala za D.Jindrovou (dlouhodobá nemoc), O.Hrušková a D.Fialová za I.Maruškovou (rizikové těhotenství), M.Adámek a V.Komárková za J.Marsovou (dlouhodobá nemoc). Také u správních zaměstnanců jsme řešili dlouhodobou nepřítomnost V.Holešínské, a to jednak zástupem na poloviční úvazek a přesčasovou prací jedné z uklízeček, od května 2008 pak přijetím zástupu na plný úvazek. Pedagogická asistence Ve školním roce pokračovala v této činnosti Adéla Přibylová pro Barboru Vodičkovou 5.B (Downův syndrom). Vendule Komárkové skončil k pracovní poměr na dobu určitou a od vykonávaly činnost pedagogické asistentky pro Františka Oplatka 8.C (kombinované postižení) D.Čížková a A.Hrádková. Od přestoupil na naši školu Marek Chlebo 8.B (autismus), jehož zdravotní stav vyžaduje také pomoc asistentky. Byla jí A.Benešová. PRÁCE NAD RÁMEC ÚVAZKU Vzniká částečně zastupováním nepřítomných pracovníků, (v případě, že nejde o nařízenou práci, ale pouze o dozor ), ale i přípravou žáků v doučovacích skupinách, přípravou žáků ke zkouškám, olympiádám a soutěžím, jakož i vedením zájmových kroužků při škole. Vyrovnání za tuto práci bylo po dohodě s pracovníky za takto odpracované hodiny řešeno formou odměny na konci šk. roku. Celková doba této práce byla v letošním roce hodin. Kromě dvou dlouhodobě nemocných pracovníků (zastupovaných důchodci na dobu určitou) činila celková nepřítomnost v letošním roce 1956 hodin. Z toho zastupováno pracovníky školy a školní družiny bylo 638. hodin. Zbytek hodin byl odučen přijatými pracovníky důchodci, vzhledem k tomu že šlo vždy o další dlouhodobé nepřítomnosti pedagogických pracovníků. Nepřítomnost provozní pracovnice z důvodu nemoci (celkem 1288 hodin) byla řešena za pomoci přesčasové práce zbylých pracovníků (370 hodin), zbytek pak využitím pracovní síly přijaté na částečný úvazek na dobu určitou.

7 UČITELÉ JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Jaroslav ředitel PF Č.Budějovice roků 37 HRUŠKA Mgr. M-Tv 1970 dní 092 Jan zást.řed. PF Č.Budějovice roků 31 FAFLÍK Mgr. Rj-Tv(Nj) 1876 dní 123 Gabriela učitelka PF UK spec.pedagogika Praha roků 21 KAISLEROVÁ Mgr. 1.st dní 231 Miluše učitelka PF Č.Budějovice roků 21 ADÁMKOVÁ Mgr. 1.st dní 076 Věra učitelka PF Č.Budějovice roků 12 BEČVÁŘOVÁ Mgr. 1.st.- Hv 1994 dní 217 Dana učitelka SpGŚ Prachatice roků 19 ČÍŽKOVÁ dní 214 Anděla učitelka PF Č.Budějovice roků 13 DIVIŠOVÁ Mgr. M-F 1994 dní 125 Stanislava učitelka PF Č.Budějovice roků 35 DVOŘÁKOVÁ Mgr. M-Z 1972 dní 123 Dana učitelka PF Č.Budějovice roků 25 FECHTNEROVÁ Mgr. Čj-D 1982 dní 128 Milada učitelka PF Č.Budějovice roků 12 HAMROVÁ Mgr. 1.st. dní 019 Jan učitel PF Č.Budějovice roků 30 HLÁSEK Mgr. Z-Tv 1977 dní 125 Drahomíra učitelka PF Č.Budějovice roků 30 JINDROVÁ Mgr. 1.st.-Tv 1977 dní 125 Vladimíra učitelka PF Č.Budějovice roků 15 KAŠPAROVÁ Mgr. Ov- Rj dní 090 Ladislava učitelka Gymnázium Soběslav roků 7 KHALEDOVÁ 1991 dní 092 Jana učitelka PF Č.Budějovice roků 17 KLEJNOVÁ Mgr. RJ-Vv-Aj 1990 dní 130 Jaromíra učitelka PF Č.Budějovice roků 21 LOUMOVÁ Mgr. Rj-Hv 1986 dní 129 Jitka učitelka PF Č.Budějovice roků 34 MARSOVÁ Mgr. M-Zpv 1973 dní 127 Ivana učitelka PF Č.Budějovice roků 2 MARUŠKOVÁ Mgr. Tv-VT 2005 dní 125 Ivana učitelka FTVS UK Praha roků 17 MICHALOVÁ Mgr. Tv-Př 1989 dní 190 Alena učitelka PF Č.Budějovice roků 26 NOVÁKOVÁ Mgr. M-Vv 1977 dní 159

8 Anežka učitelka PF Č.Budějovice roků 29 NOVÁKOVÁ Mgr. 1.st.-Vv 1978 dní 122 Hana učitelka VŠZ Č.Budějovice 1976 roků 21 PANCHÁRTKOVÁ Ing. 1.st. DPS ÚK Praha 1995 dní 346 Eva učitelka PF Č.Budějovice roků 23 POUCHOVÁ Mgr. Čj-Hv 1983 dní 319 Marie učitelka PF Č.Budějovice roků 19 ROHÁČKOVÁ Mgr. 1.st.-Hv 1988 dní 129 Dagmar učitelka PF Č.Budějovice roků 10 SVÁČKOVÁ Mgr. 1.st. dní 323 Petr učitel SOŠ Tábor roků 1 VACH 1.st dní 308 Pavla učitelka PF Č.Budějovice roků 5 VETYŠKOVÁ Mgr. 1.st dní 127 Dagmar učitelka PF Č.Budějovice roků 28 VOLAVKOVÁ Mgr. Čj-Nj 1979 dní 103 Štěpánka učitelka Gymnázium Soběslav roků 4 ZELENKOVÁ Čj-L 1997 dní 129 Miloslava učitelka PF Č.Budějovice roků 9 ŽÁKOVÁ Mgr. 1.st. dní 127 Jana učitelka PF Plzeň roků 19 ŽENÍŠKOVÁ Mgr. Rj-Z 1983 dní 039 ŠKOLNÍ DRUŽINA JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Dana vychov. SPgŠ Prachatice roků 34 FAFLÍKOVÁ 1979 dní 117 Alena vychov. SPgŠ Soběslav roků 25 HRÁDKOVÁ 1982 dní 096 Marta vychov. SPgŠ Soběslav roků 26 ZÁVIŠOVÁ 1980 dní 128

9 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Jaroslava referentka SVVŠ Soběslav 1970 roků 33 BŘEZINOVÁ ŠPPT M.Lázně 1972 dní 063 Petr SOU strojírenské roků 18 STRÁNSKÝ školník 1988 dní 341 Věra uklízečka základní roků 27 HOLEŠÍNSKÁ 1976 dní 312 Marie uklízečka základní roků 22 NOVÁKOVÁ Jana uklízečka základní roků 27 PAŘÍZKOVÁ 1979 dní 233 Marie uklízečka SOU Silon Planá n L. roků 35 DOLEŽALOVÁ 1982 dní 125 Božena uklízečka Vyšší odborné roků 28 POLÁKOVÁ 1987 dní 333 Lenka uklízečka Gymnázium roků 25 VLACHOVÁ 1981 dní 078

10 4. ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Zápis do 1.tříd V letošním školním roce se zápis uskutečnil v termínu 16. a 17.ledna K zápisu se v řádném termínu dostavilo 53 dětí, v náhradním termínu dalších 5. Z tohoto počtu byl 17-ti dětem navržen odklad školní docházky. Jeden chlapec byl přijat k základnímu vzdělávání na Základní školu logopedickou v Týně nad Vltavou. Přehled o vycházejících žácích ve školním roce V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání v naší škole celkem 61 žáků. Z tohoto počtu ukončilo v 9. třídách školní docházku 57 žáků, v 8. třídě 1 žák a ze 7. třídy odešli na gymnázium 3 žáci. Přehled rozmístění vycházejících žáků 9.ročník 8.ročník 7.ročník učební obory 14 1 studijní obory 38 gymnázia 4 1 umělecké školy 1 5. VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 1.STUPEŇ Ve školním roce 2007/2008 bylo do ročníku zařazeno 10 tříd. Školní rok zahájili 234 žáci, ukončilo 235 žáků. Vyučování v tomto školním roce probíhalo ve 2. 5.ročníku podle vzdělávacího programu /96-2 Základní škola, včetně úprav a doplňků a v 1. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, ve kterém chceme obstát jako lidé. Práce pro vyučující v 1. ročníku nebyla jednoduchá. Výchovně vzdělávací činnost měla plnit požadavky ŠVP. Z hospitační činnosti vyplývá, že se vyučující snažily o začlenění takových forem výuky, které motivují a podporují tvořivost žáků, samostatnost, spolupráci a kooperaci ve skupinách. Příprava vyučujících na hodiny v počátcích zavádění ŠVP je náročná. Vyučující v 1. třídách se připravovaly zodpovědně. V třídnických hodinách se soustředily na upevňování návyků spojených se školní docházkou, na výchovné momenty, vztahové záležitosti a klima třídy. Výchovně vzdělávací práce v ročníku Základem práce v 1. ročníku je pomoci dětem začlenit se do nového kolektivu, učit je základním dovednostem ( příprava na vyučování, osobní hygiena, udržování pořádku v lavici, ve třídě, práce při hodinách, chování o přestávkách, na výletě a při dalších akcích v rámci školy ), pomoci jim získat základní znalosti z Čj, M, Prv, prohlubovat jejich výtvarné, pracovní, hudební a pohybové dovednosti. V tomto snažení pokračujeme i ve 2. a 3. ročníku. V Čj je kladen důraz na čtení - čtení a porozumění textu, přivést děti k zájmu o čtení a literaturu, což se ne u všech daří (četba pohádek a příběhů o dětech, o zvířatech, o přírodě, dramatizace, vyprávění o vlastní

11 přečtené knize, vyhledávání a orientace v textu, dokončování děje, přednes básní, ), při psaní se učí správně sedět a držet tužku, pero, vytváří si svůj rukopis. Seznamují se s pravidly pravopisu. V matematice se učí používat základní početní operace, používat je při řešení slovních úloh. V prvouce se blíže seznamují se světem kolem nás ( příroda, společnost ), rozvíjí se mravní, estetické a ekologické cítění. Rozvíjí se myšlení, rozumové, řečové i vyjadřovací schopnosti dětí. Děti ztrácejí ostych před spolužáky při prezentaci své práce. Klademe důraz na propojení témat do více předmětů. Do výuky zavádíme nové metody a formy práce, které jsou časově i materiálově velmi náročné ( vyučující si pořizují spousty učebnic, pracovních sešitů, encyklopedií, je velká spotřeba papírů na kopírování. Ukazuje se potřeba kopírky na 1. patře staré budovy a ve ŠD. Ve všech ročnících se snažíme stmelovat kolektiv třídy, klademe důraz na slušné chování mezi spolužáky i ve vztahu k okolí ( školní výlety, sportovní akce, exkurze, kulturní akce, vystupování žáků na veřejnosti, sběr odpad. surovin, ). Neustále zdůrazňujeme bezpečnostní pokyny o přestávkách a před akcemi školy a třídy. Výchovně vzdělávací práce ve 4. a 5. roč. Ve vzdělávací oblasti jsme se snažili v rámci jednotlivých předmětů uplatňovat různé formy práce ( skupinová práce, práce dvojic- kladen důraz nejen na samotný výsledek práce, ale též na vzájemnou kontrolu, pomoc v rámci pracovní skupiny, či třídy). S tím souvisí naše snaha zařazovat také prvky kooperativní výuky. Tento způsob práce se nám osvědčuje především v matematice, vlastivědě, přírodovědě. V rámci projektových témat jsme rozvíjeli u žáků schopnost spolupráce a chápání souvislostí probíraného učiva. Tento způsob práce však s sebou přináší i negativa (skutečné výsledky především slabších či neaktivních žáků zůstávají mnohdy skryty za aktivitou a pracovitostí dalších členů pracovní skupiny, apod.). Z praxe nadále vyplývá, že ledabylý přístup mnohých žáků již na I. stupni ZŠ pramení z velké části z nezájmu rodičů o skutečné výchovné či vzdělávací potíže jejich dětí. Během školního roku jsme průběžně řešili konkrétní výchovné a vzdělávací problémy tak, jak bylo momentálně nutné (bezpečnost žáků o přestávkách na chodbách, chování k dospělým, k ostatním spolužákům apod.) Žáci navštívili řadu kulturních akcí, které byly vždy následně žáky i učiteli zhodnoceny a připomínkovány kulturní referentce pí. uč. D. Sváčkové. Sdružení také v organizačních záležitostech podle potřeby spolupracovalo s metodickým sdružením ročníku (diskuse o významu portfolia žáků, Atletická olympiáda I.stupně, Den Země apod.). Z průběžných diskusí též vyplývá trvalá potřeba vést žáky k samostatnému řešení jednoduchých problémových situací mezi samotnými žáky a jejich přiměřeně asertivní chování již v nižších ročnících I. stupně ZŠ. A předcházet tak žalování, neschopnosti přiznat svou chybu a jiným projevům konfliktního chování a jednání žáků v kolektivu třídy, ročníku apod. I v tomto školním roce škola navázala na osvědčenou spolupráci s psycholožkou Mgr. Blankou Bradáčovou, která docházela do školy na poradenskou a konzultantskou činnost pro učitele, rodiče a žáky. V dubnu byla také ve škole provedena kontrolní pedagogicko-psychologická vyšetření integrovaných žáků a vyšetření školní zralosti. Ve škole bylo 72 žáků v péči pedagogicko-psychologické poradny, 16 žáků se vzdělávalo podle individuálních vzdělávacích plánů, na 1. stupni to bylo 7 žáků, z nichž 1 měla vzhledem k postižení svou pedagogickou asistentku. Jedná se většinou o integrace na základě různých poruch a obtíží v českém jazyce. Žáci docházeli na reedukaci do kroužků ve škole. Dyslektický kroužek, ve kterém probíhala reedukace, vedla na 1. stupni Mgr. Anežka Nováková. U žáků s poruchami učení volí vyučující individuálně postupy a metody, které doporučí pedagogicko psychologická poradna. Doporučení k nápravě poruch dostávají i rodiče. Často se stává, že tato doporučení rodiče neplní a vše nechávají na škole. Individuální logopedická péče byla zabezpečena Alenou Hrádkovou pod odborným vedením klinické logopedky Mgr. J.Broumové. Na individuální logopedickou péči docházelo 12 žáků naší školy. Velký zájem o logopedickou péči projevili rodiče budoucích prvňáčků. Vedení školy bude hledat cestu, jak tomuto požadavku do budoucna vyhovět.

12 V prvním a druhém ročníku byl zaveden nepovinný předmět Anglický jazyk v časové dotaci 1 hodina týdně. V 1. ročníku si zvolilo tento nepovinný předmět 29 žáků. Předmět vyučovala Ladislava Khaledová. Ve druhém ročníku bylo přihlášeno 34 žáků a předmět vyučovaly Miluše Adámková a Gabriela Kaislerová. V tomto školním roce nebyl dostatečný zájem o výuku německého jazyka, proto ve 3. ročníku byly otevřeny 3 skupiny jazyka anglického. Každý ročník 1. stupně si minimálně jednou v tomto školním roce připravil celodenní projekt. Projektovým vyučováním se snažíme žáky vést k řešení komplexních problémů a získávání zkušeností praktickou činností a experimentováním. Je jednou z nejvýznamnějších metod podporujících motivaci žáků a kooperativní učení. Projektové vyučování - 1. ročník - Papíroví draci - Člověk a jeho zdraví - Jaro - Chováme se bezpečně - 2. ročník - Čertovské vyučování - Čarodějnické vyučování - Nakupujeme - Draci pomocníci - 3. ročník - Vánoce + besídka, dílna - Příroda na jaře - Velikonoční dílna Žáci se zapojili do některých akcí spojených se získáním finančních prostředků na dobročinné účely. Prodejem upečených perníčků žáky 1. stupně jsme získali částku 3.851,- Kč, která byla poukázána na konto Adventních koncertů, školní parlament se postaral o sbírku na výcvik koní k hipoterapii pro občanské sdružení CKP CHRPA částkou 2.745,- Kč a žáci 9. A vybrali 370,- Kč na pomoc Africe (CARE CZ). Snažíme se v žácích utvářet vědomí solidarity s opravdu potřebnými. Kladně hodnotíme sběrovou aktivitu žáků 1. stupně, která je součástí Environmentální výchovy. Výchovný moment sběrových aktivit spatřujeme ve vytváření zdravého vztahu k životnímu prostředí a k přírodě. V tomto školním roce jsme se zaměřili na efektivní spolupráci s rodiči. Snahou bylo rodiče zapojit do výchovně vzdělávacího procesu. Velmi pozitivní hodnocení ze strany rodičů přinesly společné dílny s rodiči, které zorganizovaly vyučující 3.ročníků M. Adámková a A. Nováková. Tradičně kladnou odezvu přinesl i zábavný podvečer s rodiči a dětmi na Hruštejně. 2.STUPEŇ Školní rok na 2. stupni zahájilo 228 žáků, ukončilo 229 žáků, 2. stupeň tvořilo 11 tříd. Výuka probíhala v ročnících v souladu s učebními dokumenty /96-2, Základní škola včetně úprav a doplňků. V 6. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, ve kterém chceme obstát jako lidé (ŠVP). Tematické plány pro jednotlivé předměty zpracovali všichni vyučující velmi odpovědně jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Tematické plány byly po celý školní rok k dispozici na disku U. Učivo bylo rovnoměrně rozvrženo do jednotlivých ročníků podle ucelených témat. V předmětových komisích se vyučující snažili o návaznost učiva mezi ročníky a koordinaci učitelů daného předmětu. Stávající klasické formy a metody výuky převážná většina vyučujících obohacuje tak, aby žáci sami aktivně vystupovali a na vyučovací jednotce se podíleli. Naší snahou je dát žákům prostor k diskusi o problému, prostor pro vlastní realizaci. Žáci pracují i s informacemi z publikací a internetu. Trvalým úkolem je patřičná motivace žáků pro výuku a aktivní přístup k získávání vědomostí. Oproti minulosti se zvýšilo využití pracoven vybavených výpočetní technikou. Podařilo se také rozšířit počet předmětů, v nichž vyučující používají k výuce programy na počítačích a multimediální techniku. Vyučující na 2. stupni v návaznosti na 1. stupeň pomáhali žákům získat

13 vědomosti, dovednosti, schopnosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Vyučující se snažili vytvářet tvůrčí a podnětné školní prostředí, založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Vyučující dbali, aby si žáci osvojovali potřebné strategie učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat ve skupině. Žáci byli vedeni k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci. Převážná většina pedagogů se snažila o co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických metod a přístupů. Vytváření podmínek k tomu, aby se žáci chtěli učit, aby byli motivováni pro učení a aktivně se zapojovali do procesu se u většiny vyučujících stává samozřejmostí. Ale stále cítíme rezervy a uvědomujeme si, že se stále musíme snažit lépe si osvojit a především aplikovat moderní vyučovací metody. Žáci mohou při výuce uplatnit své individuální předpoklady a realizovat je v příjemném a podnětném prostředí. Dobré výsledky byly dosahovány především tam, kde studijní předpoklady žáků byly podporovány dobrou prací vyučujících, vhodnou motivací, zájmem a spoluprací rodiny se školou. Výsledky vzdělávání jsou ovlivněny zájmem jednotlivých žáků, přístupem k plnění úkolů, složením třídy a neposlední řadě přípravou žáků na vyučování. Naším úkolem nadále zůstává kvalitní příprava na vyučovací jednotky, ale i na jednání se žáky, rodiči a veřejností, jakož i postupný přechod k formám výuky, kdy pracuje především žák a učitel je koordinátorem předem připravených činností. 58 žáků 9. tříd se zúčastnilo testování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol 2008 Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT. Testů se zúčastnilo celkem žáků základních škol v celé ČR, z toho v Jihočeském kraji. Výsledky žáků 9.tříd byly v tomto školním roce slabší oproti minulým létům v porovnání s krajskými i republikovými hodnotami. Příčin samozřejmě může být více, ale jako základní vidíme nerozhodnost, nesamostatnost a neschopnost porozumění při práci s textem. Tímto směrem se bude také ubírat naše pozornost v příštích letech. 49 žáků 7. ročníků se zúčastnilo testování Potenciály společnosti SCIO. Tohoto testování se zúčastnilo celkem žáků ze 771 sedmých tříd. Výsledky ukázaly žákům na jejich schopnosti ale i jejich slabiny. Velmi pěkným způsobem byly žákům prezentovány. Celkově odpovídaly republikovému průměru. Jazykové vyučování si udržuje stále velmi dobrou úroveň. Výuka cizích jazyků je zajištěna dvěma pedagogy s plnou aprobací, ostatní vyučující mají státní zkoušku, popřípadě kurz pro neaprobované učitele jazyků na 1. stupni.

14 Žáci jsou vedeni k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku. Výuku angličtiny navštěvovalo v ročníku 160 žáků. Výuku němčiny absolvovalo v ročníku 66 žáků. V průběhu celého školního roku se vyučující zúčastňovali seminářů a školení, které různou měrou přispívaly ke zdokonalování procesu vzdělávání. Mgr. Jan Falík absolvoval Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), Mgr. Jana Klejnová dokončuje 2. ročník Individuálního kombinovaného studia anglického jazyka na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Na základě pozorování při kontrolách a hospitacích zůstává trvalým úkolem vyučujících 2. stupně promyšlená příprava vyučovací jednotky se zřetelem k podpoře aktivity a motivace žáků skladbou hodiny, střídáním postupů a metod a organizací výuky. Začíná se dařit do vyučování více včleňovat multimediální techniku, při přípravě na hodiny i při jejich realizaci více využívat výpočetní techniku.při vyučování byly často využívány promítací místnost, nová učebna výpočetní techniky a obě učebny hudební výchovy. Trvalým problémem zůstává kvalita spolupráce rodiny a školy. Někteří rodiče podceňují součinnost se školou při výchově a vzdělání svých dětí, zejména význam kontroly výsledků školní práce dětí, případně jejich pravidelné školní docházky. V několika případech neplnili rodiče povinnost zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Tyto případy jsme se snažily řešit pohovory s rodiči. Dva závažnější případy jsme řešili v součinnosti se Střediskem výchovné péče v Českých Budějovicích. Několik našich žáků se podílelo na iniciování oznámení o údajném uložení bomby ve škole dne 21. února Díky všímavosti našich pedagogů se policii podařilo zjistit pachatele ještě týž den odpoledne. Případ řešila kriminální služba. V letošním školním roce se objevilo několik případů ničení školního majetku zejména nápisy na stěnách a dveřích především na záchodech. Většinu viníků se podařilo odhalit. Při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech jsme přihlíželi k základním fyziologickým potřebám žáků a snažili se vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. V přiměřené míře jsme využívali výchovná opatření, a to jak pochvaly a jiná ocenění, tak i kázeňská opatření. Doporučení MŠMT k environmentální výchově, prevenci soc.patologických jevů, šikaně, k volbě povolání, ochraně člověka za mimořádných situací a k rasismu, xenofobii, intoleranci jsou zpracována především v tematických plánech a zařazena tak do výuky. Téma ochrany člověka za mimořádných situací je též metodicky zpracováno do pracovních listů pro jednotlivé ročníky a kromě vyučovacích hodin je probíráno i při společném praktickém cvičení 1x ročně. Škola též zpracovala dle nové metodiky program ochrany mládeže před sociálně patologickými jevy. Bez spolupráce s rodiči a s orgány státní správy se však nedaří přesvědčit děti o škodlivosti kouření a pití alkoholu a o nevhodnosti a společenské nebezpečnosti některých projevů jejich chování. Problémy s kouřením žáků přetrvávají a sílí. Zejména mimo školu se tento jev, ani ve spolupráci s rodiči, nedaří odstranit. Využívali jsme velmi hezky prezentovaných přednášek občanského sdružení Semafor zejména pro oblast prevence soc.patol.jevů a šikany, ale také i pro sexuální výchovu. Náznaky šikanování mezi žáky jsme řešili ihned ve spolupráci s rodiči. Stejně postupujeme při podezření z užívání drog (viz.metodické návody MŠMT). Kladně hodnotíme i konkrétní výsledky environmentální výchovy a současně i podíl žáků na veřejně prospěšné činnosti především v oblasti získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvalého rozvoje, kterou vykonávají separací odpadu a sběrem starého papíru a PET lahví. Při výzdobě společných prostor školy jsou využity práce žáků, což pozitivně ovlivňuje jejich estetické cítění a motivuje je pro jejich další činnost. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání probíhá pravidelně. U žáků průběžně při vyučovacích hodinách, rodiče jsou pak o výsledcích svého

15 syna, či dcery informováni prostřednictvím žákovské knížky, třídního učitele a při konzultacích nebo třídních schůzkách. Pokud má vyučující dojem, že výše uvedené alternativy týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáka nepostačují, dohodne si s rodiči individuální schůzku. Případné problémy jsou konzultovány s třídním učitelem daného žáka nebo přímo s jeho zákonnými zástupci. Informace o akcích školy jsou zveřejňovány ve Veselsku i na internetových stránkách školy. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Program Environmentální výchovy byl průběžně plněn během průběhu celého školního roku. Jedná se hlavně o sběr druhotných surovin (tříděný sběr papíru a PET lahví). S ekologickou problematikou např. úspora energií, čistota okolí školy, příroda kolem našeho města (Chráněná oblast Třeboňsko, naučné stezky Borkovická blata,veselské pískovny, chráněné rostliny a živočichové apod.) se žáci seznamují celu školní docházku v jednotlivých předmětech. Vyvrcholením je každoroční Den Země, který je koncipován jako celoškolní projekt na dané téma (v letošním roce Tropické deštné lesy). Tento projekt je součástí ŠVP jako naplnění průřezového tématu Environmentální výchova. METODICKÉ ORGÁNY Metodické orgány na 2. stupni soustředily pozornost především na řešení otázek spojených s výchovou k volbě povolání, s prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na ochranu člověka za mimořádných situací. V hodinách byly uplatňovány moderní metody a formy práce - kooperativní vyučování, projektové vyučování, činnostní učení, skupinová práce, metody kritického myšlení. Daří se stále více využívat při vyučování multimediální techniku. PK Č - v 6. ročníku začala probíhat výuka podle ŠVP byly zpracovány i odpovídající tématické plány pro 6. ročník, v 7., 8. a 9. ročníku byly tematické plány zpracovány na základě učebních dokumentů 16847/96-2, Základní škola. Pro studijně slabší žáky bylo zavedeno doučování z českého jazyka. Tito žáci měli možnost kromě těchto hodin navštěvovat i dyslektický kroužek. Pro žáky, kteří si podali přihlášku na střední školu, byla zavedena příprava k přijímacím zkouškám. Mezi nejdůležitější akce jako každý rok patřila návštěva Místní knihovny, dále se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze v Památníku K. H. Borovského, Památníku J. Haška, kde se setkali s vnukem Jaroslava Haška, žáci 9. ročníku navštívili Vyšší Brod (klášter a Poštovní muzeum). Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnili 2 žáci. PK D - v 6.ročníku se začalo vyučovat podle ŠVP a z toho také vycházely tématické plány pro 6. ročník. Uskutečnily se všechny plánované exkurze. Byl realizován celoškolní projekt ke Dni Země. Uskutečněné projekty : Návrat do pravěku 6.ročník, Přemyslovské Čechy - 7.ročník Exkurze: Muzeum HRH v Táboře a výstava Táborský poklad, Pražský hrad, Vzdělání a řemeslo, COP, Městské muzeum ve Veselí nad Lužnicí Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnila K. Nosková. PK Vv členové PK se starají o výzdobu školy. Žáky seznamují se současnými trendy ve výtvarném umění. V 6.ročníku vyučující pracovali podle plánu, snažili se rozvíjet smyslovou citlivost, dávali přednost osobitosti před technickou dokonalostí, vycházeli z osobních zkušeností a prožitků. Ve výtvarné dílně žáci vytvářeli totemy technikou papírmaše. Ve výtvarné soutěži O cenu Jihotvaru byly oceněny práce 9 žáků naší školy. PK Př splnila všechny plánované exkurze, realizovala projektové a kooperativní vyučování, po prvních zkušenostech se ŠVP dojde k úpravě plánů. Realizované projekty: Hormony, Kostra člověka, Resuscitace, Savci světa Účast v soutěžích: okr.kolo Biologické olympiády, Biologická olympiáda R.Kurky

16 PK M - se zaměřila na vhodnou motivaci žáků, usilovala o pečlivost a čistotu při rýsování, zařazovala nové metody - skupinovou práci, zpětné hodnocení, sebehodnocení žáků. V 6. ročníku se realizoval ŠVP. Používaly se metody skupinové práce, malé projekty, naplňovaly se kompetence k učení, sociální a personální, k řešení problémů. V rámci předmětu cvičení z matematiky probíhala příprava k přijímacím zkouškám. Účast v soutěžích: okresní kolo celostátní MO, Klokan, Pythagoriáda, Městská matematická olympiáda PK CiJ považuje za hlavní využití nových metod výuky a motivaci, stálým problémem je rozvoj konverzačních dovedností. Konala se školní kola olympiád v anglickém a německém jazyce. Nejúspěšnější žáci se zúčastnili okresního kola olympiády v německém jazyce. PK Z - V 6. ročníku se začalo vyučovat podle ŠVP, byly vypracovány tématické plány, ze kterých se při výuce vycházelo. Do projektu Den Země přispěli členové komise největším počtem dílen. Uskutečnily se plánované exkurze kromě jedné na podzim do Náprstkova muzea v Praze. Taktéž plánovaná projektová vyučování byla splněna. Z důvodu nemoci garanta se nekonalo školní kolo zeměpisné olympiády. Projekty : 9.B - Lidé na Zemi, 7.C Čím obohatila Amerika náš jídelníček Exkurze: 9. ročník JET + 9. B v rámci školního výletu sklárny, 8. ročník Humpolec a Pelhřimov, v rámci školního výletu sklárny, 6. ročník ZOO Hluboká, Veselské pískovny PK F - V 6. ročníku začala probíhat výuka podle ŠVP byly zpracovány i odpovídající tématické plány pro 6. ročník. Během hodin bylo užíváno nových metod práce - skupinová práce, malé projekty, byl kladen důraz na sebehodnocení. Konal se celodenní projekt - Jak vážíme? Co vážíme. Uskutečnila se exkurze 9. ročníků na Temelín. Na společné schůzce s PK M se vyučující zaměřili na vytváření osobního portfolia žáků. PK Hv snažila se o aplikaci nových výukových metod a nápadů, připravovala děti na pěvecké soutěže: regionální pěvecká soutěž Jihočeský zvonek, školní pěvecká soutěž Zpívání pro radost, přehlídka pěveckých talentů na Veselských slavnostech. Dle nabídky kulturních programů pro žáky se uskutečnila akce Hip hop a rock. PK Ch, Pč dbala na na hygienu a bezpečnost práce, snažila se o přiměřený rozvoj všech kompetencí. Realizovalo se projektové i skupinové vyučování. Při Pč byly využívány nové postupy (drátkování, savování, malování na textil, ), bylo upravováno okolí školy. Nejdůležitější projekty: Ch projekt Voda (8.A), Pč projekt Vánoce u nás a ve světě (7.A). PK Tv - zajišťovala sportovní soutěže, organizaci LVK, zaváděla nové metody práce, čerpala zkušenosti z odborných časopisů, snažila se zvyšovat zájem dětí o pohybové aktivity. V rámci školy proběhly soutěže ve florbalu, kopané, ringu a přehazované. INTEGRACE ŽÁKŮ V letošním školním roce bylo 16 žáků vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Z toho je 7 žáků na 1. stupni a 9 žáků na 2. stupni, 3 žáci mají pedagogické asistentky. Integrovaní žáci docházejí do 3 kroužků reedukace. Docházka do kroužku na 1. stupni je bez problémů, do dvou kroužků na 2. stupni docházejí někteří žáci nepravidelně. Jeden integrovaný žák 6. třídy docházku prakticky bojkotoval, přestože doba konání byla podřízena jeho možnostem s ohledem na dojíždění ze sousedního města. Letošním rokem končí posudky pro integraci 8 žákům. Tito byli vyšetřeni v PPP, výsledky vyšetření zatím nebyly zákonnými zástupci sděleny. Dva z integrovaných žáků přestupují do jiných vzdělávacích zařízení.

17 HODNOCENÍ ŠVP Rok po zavedení ŠVP do výchovně vzdělávacího procesu v naší škole je obtížné hodnotit. Z dotazníku zadaného pedagogům školy k hodnocení ŠVP vyplývá, že smysl reformy není zcela pochopen. Pedagogové se zaměřují na nové metody a formy výuky, což není jediným a hlavním smyslem této reformy. Z toho je zřejmé, že je důležité se více věnovat principu reformy, tedy zaměřit se na vytváření podmínek pro žáky, aby si pokud možno sami vytvářeli vlastní kompetence (způsobilost) pro praktický život. Zodpovědnost za získané poznatky musí být přenesena na žáky. Učitelé mají motivovat žáky k chuti se učit. K tomu by měli vést právě zmiňované moderní metody výuky. Po ukončení tohoto školního roku máme následující poznatky: velké množství učiva a z toho plynoucí obtížné plnění výstupů v ŠVP, nepřipravenost učitelů i dětí na nové metody a formy práce, nedostatečná informovanost rodičů o smyslu nové reformy, finančně náročné zabezpečení přípravy vyučovacích hodin, časově náročná příprava učitelů. Případné změny v ŠVP nejsme schopni realizovat po tak krátké době se zkušenostmi, které zatím máme. V delším časovém horizontu počítáme s úpravou ŠVP podle postupně získávaných zkušeností. ŠKOLNÍ DRUŽINA V průběhu celého školního roku vychovatelky spolupracovaly s třídními učitelkami, zejména v oblasti přípravy na vyučování (problematickým dětem nabídly individuální pomoc při vypracování DÚ), věnovaly se řešení výchovných problémů, po domluvě i s rodiči. Tato metoda se osvědčila. Plán práce ŠD se v tomto roce podařilo téměř splnit. Děti se podílely na výzdobě hlavní chodby ŠD podle ročních období (drak, vyřezávané dýně, sněhové mraky, sněhové vločky, vánoční stromeček s výzdobou, jarní květiny, mobilní závěs z motýlů ). Na každý měsíc jsme si zvolili téma, o kterém jsme si povídali, které jsme dodržovali a snažili se podle něj chovat. Mezi úspěšné akce patří zejména sportovní trojboj, čertovská šou, vánoční pouť, malování vajíček, pěvecká soutěž, módní přehlídka, návštěva bazénu v Třeboni, maškarní karneval, zábavné odpoledne v ŽK odpoledne s Ferdou, rej čarodějnic, beseda s kronikářem města a s Policií. Za zdařilou lze považovat i akci Pečení a zdobení perníčků výtěžek z prodeje (3 851Kč) byl věnován na konto adventních koncertů. Na této akci se podílela děvčata z bývalého DÍVČÍHO KLUBU (v letošním roce se nám nepodařil otevřít), zdobili a balili žáci 5. a 7.tříd. Úspěšně probíhá i akce Noc na Hruštejně, která je vyvrcholením celoroční práce vychovatelek ŠD, za vydatné pomoci třídních učitelek. Také v letošním roce jsme nabídli dětem možnost přihlásit se do zájmových kroužků, této možnosti mohly využít i děti, které nebyly přihlášeny do ŠD. Je to kroužek Mažoretek, pro začátečníky i pokročilé, který se účastní akcí školy i mimo školu. Také kroužek počítačů, základy informatiky, pohybové a zájmové hry se staly oblíbenými kroužky ŠD. V příštím školním roce chceme zaujmout více nedružinových dětí pestřejším programem, na kterém budeme pracovat především my, ale prostor budou mít i děti. Rezervy vidíme v celkovém zlepšení chování dětí nejen při stolování, ale i v upevňování kamarádských vztahů a mnohdy i osvojování základních pravidel slušného chování. Počet přihlášených dětí : v září 89 v červnu 93

18 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V průběhu celého školního roku se vyučující zúčastňovali seminářů a školení, které různou měrou přispívaly ke zdokonalování procesu vzdělávání. Mgr. Jan Falík absolvoval Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), Mgr. Jana Klejnová dokončuje 2. ročník Individuálního kombinovaného studia anglického jazyka na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Přehled účasti na DVU v roce 2007 jméno akce cena cestovné celkem Adámková M. Kurz angličtiny MEJA Adámková M. Kurz angličtiny MEJA Adámková M. Kurz angličtiny MEJA Adámková M. Kurz angličtiny MEJA Březinová J. Seminář ZdTv Divišová A. seminář fyziky - Můžeme učit akustiku a elektřinu Faflík J. Metodika práce se školní matrikou Faflík J. Seminář IT Centrum moderních technologií ve škole Hrádková A. Doškolovací kurz zdravotníků (+2) Hruška J. Seminář ředitelů Kruhu spolupracujících škol Hruška J. Oponentura TOŠ + certifikace nových členů Hruška J. Projektový den - Sedlčany (+ A.Divišová, J.Ženíšková, G.Kaislerová) Hruška J. Podpora školám při realizaci ŠVP-setkání ředitelů Kaislerová G. Kurz angličtiny MEJA Kaislerová G. Kurz angličtiny MEJA Kaislerová G. Kurz angličtiny MEJA Kaislerová G. Kurz angličtiny MEJA Klejnová J. Studium Aj - 2.semestr Klejnová J. Studium Aj - 4.semestr Klejnová J. Školení Aj - Fun with Grammar Nováková Al. koordinace ŠVP matematiky Panchártková H. Klub ekolog.výchovy - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Pouchová E. 1.facilitované setkání - učitelé ČJ Roháčková M. Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2.r. 1047, ,5 Roháčková M. Inovativní metoda v nácviku prvopočátečního psaní Roháčková M. Průřezová témata na ZŠ 1.část Roháčková M. Průřezová témata na ZŠ 2.část Sváčková D. Školení LVVZ Závišová M. Seminář ŠD Závišová M. Seminář ŠD Zelenková Š. Chemie, nový úhel pohledu Zelenková Š. 1.facilitované setkání - učitelé ČJ Žáková M. Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2.r. 1047, ,5 Žáková M. Inovativní metoda v nácviku prvopočátečního psaní Ženíšková J. Průřezová témata na ZŠ Etická výchova (Heisovi) Netradiční metody ve vyučování (L.Kyncl)

19 SEMINÁŘ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY Ve dnech 25. a (o podzimních prázdninách) proběhl ve škole další kurz osobnostní a sociální výchovy pod vedením manželů Haisových. Zúčastnili se ho všichni ped.pracovníci. Seminář byl opět zaměřen na základy OSV v tématech sebepoznání, komunikace, kooperace a skupinová dynamika. Účastnici získali poznatky o osobnostní a sociální výchově a interaktivních technikách vedení skupiny dětí, naučili se zvládat ukázkové techniky, včetně způsobu použití a interpretace průběhu. Cílem školení bylo naučit se přemýšlet nad jednáním svým i druhých, poznat nové aktivity, metody práce se žáky, techniky komunikace, sebepoznání, zlepšit osobní přístup k dětem včetně hlubšího zájmu o ně samotné nejen o jejich znalosti. KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL Naše škola se zapojila do celostátního projektu KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL. V rámci tohoto projektu již druhý rok spolupracuje 26 škol z celé české republiky. Naše práce na projektu v tomto roce spočívala v účasti vedení školy a zřizovatele na dvou konferencích dále na dvou projektových dnech, které se uskutečnily na ZŠ Propojení v Sedlčanech a ZŠ Vodičkova v Praze. Dvanáct učitelů školy se v průběhu dvou let pak zúčastňovalo většinou dvoudenních facilitovaných setkání. Ta probíhala v Kutné Hoře, Sezimově Ústí, Milovech, kde v rámci svých pracovních skupin - Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Mediální výchova, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a společnost- vytvářeli metodiku moderních metod výuky, navzájem si předávali své zkušenosti a měli možnost porovnat např. osnovy předmětů. Přínosem tohoto projektu byla možnost získat metodické materiály, pracovní listy vytvořené v projektu, přístup na webové stránky projektu, přístup k ŠVP ostatních škol a právo využívat výstupy projektu. Všechny získané zkušenosti budou moci učitelé naší školy využít pro zkvalitnění výuky. SIPVZ V letošním školním roce jsme obdrželi z účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ pouze 20 tisíc Kč, za které jsme pořídili notebook a tiskárnu. Vše ostatní co se týká provozu počítačů, multimediální techniky a školní sítě jsme museli financovat z rozpočtu školy. Aktualizovaný ICT plán školy je uveřejněn na oficiálních webových stránkách školy. V ICT vzdělávání je v úrovni Z vyškoleno 31, v úrovni P 9 stávajících pedagogů. V úrovni N je proškolen 1 pedagog. Pokračujeme v proškolování pedagogických pracovníků vlastními silami v rámci školy a snažíme se jim poskytnout takové vědomosti a praktické dovednosti, aby byli schopni účelně využívat výpočetní techniku. V poslední době jsme se zaměřili především na práci s interaktivní tabulí. Pokračujeme ve výměně méně výkonných pracovních stanic a v jejich nahrazování výkonnějšími. Chceme jít cestou nákupu nových pracovních stanic, protože repasovaná technika, kterou ve velké míře používáme, se jeví jako velmi náročná na opravy. V 1. patře nové budovy byla instalována interaktivní tabule ACTIV Board doplněná data-video projektorem a notebookem. Stávající učebna hudební výchovy ve druhém patře nové budovy byla dovybavena kombinovaným DVD a video přehrávačem a data-video projektorem. V 1. patře staré budovy byl v nově zřízené učebně hudební výchovy a promítání instalován kombinovaný DVD a video přehrávač a data-video projektor. V učebně informatiky v nové budově je instalováno 15 ks repasovaných počítačů. V této učebně je též jeden učitelský počítač a laserová černobílá tiskárna a data-video projektor. V učebně informatiky ve

20 staré budově je 14 žákovských stanic, 1 učitelská stanice, data-video projektor a laserová černobílá tiskárna. Ve staré budově školy je kromě učebny VT rozmístěno dalších 9 počítačů, v nové budově máme mimo počítačovou učebnu 3 žákovské počítače na chodbě a 1 ve školním klubu a dalších 14 pracovních stanic je v kabinetech a ve sborovně. V pavilonu školní družiny je umístěno 8 počítačů, z toho po 2 počítačích mají žáci k dispozici ve třech třídách ŠD. Škola využívá celkem 65 počítačů, 4 notebooky a 2 servery. Z toho pouze 4 počítače nejsou propojeny do sítě. Škola vlastní 6 data-video projektorů. V současnosti je připojení k internetu zajištěno mikrovlnnou linkou společnosti CZNET rychlostí kpbs. Místnost pro multimediální projekce a společné kulturní akce je pravidelně využívána. Konají se zde besedy, kulturní, vzdělávací a osvětové akce i mnohé vyučovací hodiny s využitím multimediální techniky. Vlastníme bohatou stále doplňovanou kolekci výukových CD ROMů a příruček výpočetní techniky. 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI PŘEHLED ZÁJMOVÉ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI Naplnění volného času žáků věnujeme poměrně velkou pozornost. Je totiž jedním z mnoha faktorů, který může významně ovlivnit výchovné působení školy i rodiny a současně pomoci předcházet tzv. sociálně patologickým jevům. Ke spolupráci s dlouhodobě působícími organizacemi ve městě pravidelně žáky vedeme a i organizacím (například úpravou rozvrhů) umožňujeme jejich působení v této oblasti. Přestože škola zaznamenala oproti loňskému školnímu roku úbytek přibližně 20 žáků, je potěšující, že počet žáků zabývajících se zájmovou činností se nezměnil (někde dokonce zaznamenal malý růst). Nabídku organizací doplňuje ještě škola sama, a to především o ty kroužky, o které děti jeví zájem, ale organizace ve městě je neprovozují nebo v nich už není možnost dítě umístit (hra na flétnu, výtvarný kroužek). Pochopením města bylo letos možné nově otevřít při škole čtyři kroužky Aj, kroužek psaní všemi10, kroužek VT a pohybových her pro nejmenší, dva kroužky logopedie a další oddělení mažoretek. Současně se nám pak podařilo dostat jejich odměňování na slušnější úroveň (než umožňují podmínky v DDM, kde 50 Kč za hodinovou práci s dětmi považujeme za velmi nízké ohodnocení této významné práce). Vedení školy i dále jedná se zřizovatelem tak, aby bylo možno část prostředků z VHČ i nadále věnovat právě na rozvoj této činnosti. V oddílech TJ Lokomotiva pracovalo 135 žáků (-4),taneční kroužek Žába navštěvovalo 71 žákyň(+6), v DDM bylo zapojeno 75 dětí(-9), v LŠU 56 žáků(-7), skautských oddílech 49. Do kroužků školy chodilo 191 (+48) žáků. Celkem bylo v této činnosti zapojeno 577 žáků. MODERNIZACE A ÚPRAVA PROSTŘEDÍ V letošním školním roce se nám podařilo: - výměna oken 2.poschodí NB, žaluzie - vybudování školního klubu pro 1.stupeň (vymalování, olejové nátěry, hrací koberečky, nábytek, hrací stůl) - renovace třídy č.33 zbourání dřevěné přepážky, vymalování, vytapetování, nový nábytek, umyvadlo - zahradnické úpravy v okolí školy - zakoupit nový nábytek do 2 tříd 1.stupně - zřídit, výtvarně zpracovat a vybavit novými čalouněnými židlemi učebnu Hv na 1.stupni - dovybavit učebny Hv na 1. i 2.stupni kombinovanými DVD a videopřehrávači a data-videoprojektory

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více