Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50"

Transkript

1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Místo poskytovaného vzdělávání Místo poskytovaných služeb Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy 7 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících 9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy, prezentace školy na veřejnosti Akce k environmentální výchově Akce k prevenci sociálně patologických jevů Přehled projektů ve třídách 1. stupně Přehled projektů ve třídách 2. stupně Plavecký výcvik Přehled škol v přírodě Lyžařský kurz Seznamovací výlety Kulturní pořady Soutěže 7.12 Exkurze, výlety Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurzy pořádané školou (s akreditací) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 1

2 12.1 Projekty a granty zřizovatele 12.2 Projekty a granty z prostředků KÚ Projekty a granty z prostředků ESF 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 13.3 Spolupráce s partnery

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 adresa školy Hradec Králové, Habrmanova 130 právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Šimek zástupce ředitele: Mgr. Jana Odstrčilová kontakt tel.: fax: web: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Místo poskytovaného vzdělávání kapacita Mateřská škola x Základní škola Místo poskytovaných služeb Školní družina 130 Školní jídelna MŠ x Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola x x x x 1. stupeň ZŠ ,2 18,76 2. stupeň ZŠ ,24 Školní družina ,75 26,75 3

4 1.6 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny 18 kmenových učeben, 4 herny školní družiny Odborné pracovny, knihovna, 5 odborných učeben, 3 poloodborné (slouží zároveň multimediální učebna jako kmenové třídy), 1 knihovna Kabinety 7 Kanceláře 3 (ředitel, zástupce, hospodářka) Ostatní 1 kancelář vedoucí školní jídelny, 1 kabinet školní družiny, dílna školníka Odpočinkový areál U školy je školní dvůr a travnaté plochy s lavičkami a 2 stoly na stolní tenis, sloužící k odpočinku žáků a za teplých a slunečných dnů i k výuce Sportovní zařízení 1 tělocvična (povrch parkety, gymnastické nářadí, omezená možnost sportovních her- malá velikost) 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem(atletika, basketbal, volejbal, malá kopaná, tenis, drobné hry) Dílny a pozemky 1 žákovská dílna vybavená pracovními stoly. Potřebné nářadí je součástí každého stolu Žákovský nábytek Všechny třídy vybaveny relativně novým nebo renovovaným nábytkem (lavice, židle). Proběhla renovace dalších lavic a židlí, výměna skříněk a instalace nových skříní do výklenků ve třídách V příštím období počítáme s další obměnou nábytku Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a Vybavení školy (pomůcky, nástěnné obrazy, nástěnky, mapy ) je na dobré úrovni, v rámci možností a aktuální nabídky se modernizuje. Programové vybavení pro interaktivní výuku je také na dobré úrovni a počítá se s jeho doplňováním. Vybavení sportovním nářadím a náčiním je dostačující, stejně jako vybavení školní družiny hrami a hračkami. Škola má vlastní keramickou pec. Žáci prvního stupně mají k dispozici v převážné většině učebnice z nakladatelství Nová škola. Vybavení žáků druhého stupně je z různých nakladatelství. Při nákupu se řídíme požadavky vyučujících. Hodně využíváme také pracovních sešitů, které škola hromadně nakupuje z prostředků žáků. Školní knihovna je postupně doplňována novými knihami podle požadavků vyučujících. Kabinety jsou vybaveny nábytkem, který postupně nahrazujeme novým s dostatečným úložným prostorem ( v tomto školním roce byl obnoven kabinet anglického jazyka a přírodopisu.pomůcky jsou postupně modernizovány s ohledem na omezené finanční prostředky a jejich finanční náročnost. Nevyhovující a zastaralé pomůcky jsou postupně vyřazovány. Škola je vybavena 4 soupravami video-televize, 4

5 výpočetní technikou dostatečným počtem CD přehrávačů. Ve 2 učebnách a v jedné třídě školní družiny jsou instalovány velkoplošné LCD televizory s DVD přehrávačem a s možností připojení počítače. Velmi dobře je vybavena učebna hudební výchovy-reprodukční technikou a nahrávacím studiem. Škola má dvě počítačové učebny, jedna má 12 žákovských počítačů, 1 učitelský a server, který slouží zároveň celé síti školních počítačů. Učebna je dále vybavena dataprojektorem a projekčním plátnem, černobílou laserovou tiskárnou, barevnou inkoustovou tiskárnou a barevnou laserovou tiskárnou. Druhá PC učebna, pořízená z grantu z ESF, je vybavena 26 počítači, dataprojektorem, promítacím plátnem a laserovou tiskárnou Pro přípravu učitelů má škola 3 počítače ve sborovně školy a dále po jednom stolním počítači s tiskárnami v každém kabinetu. Dále mají učitelé k dispozici 7 notebooků, které jsou k dispozici v kabinetech pedagogům a ve dvou učebnách. Ze všech počítačů je přístup na internet a jsou připojeny v místní síti. šest učeben školy je multimediálních a jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačem, dataprojektorem, reproduktory a pět z nich vizualizérem. Další učebna je vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem a vizualizérem. Škola má k dispozici tři digitální kopírky a jednu barevnou laserovou tiskárnu. Slouží převážně k přípravě různých výukových materiálů, pro kancelářské účely a v případě potřeby i pro kopírování pro žáky (kopie zápisů do sešitů- nemoc, úraz apod.) Investiční rozvoj Z prostředků rozpočtu školy byly rekonstruovány 2 kabinety (anglického jazyka a přírodopisu) a do školní jídelny byl pořízen konvektomat. Z prostředků zřizovatele byla rekonstruována plynová kotelna a provedena rekonstrukce vodovodních a odpadových stoupaček v budově školy. Komentář: 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Štěpánka Kordová 5

6 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení Maximum 1. Úzká spolupráce s vedením školy 2. Zachování spojení mezi rodiči a školou 3. Všestranné napomáhání (dle svých schopností a možností) škole 4. Udržování, rozmnožování a dohled nad účelným vynakládáním finančních prostředků sdružení 5. Získávání finančních prostředků určených výhradně dětem k jejich školní i mimoškolní činnosti 6. Permanentní propagování sdružení a ZŠ Habrmanova s cílem získávání sponzorů a prostředků 6

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Zařazené třídy 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program 15 pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) č.j / (rozšířené vyučování jazyků) č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 7

8 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 43 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace učitelka 1,0 Do 12 VŠ 1. 5.r. učitelka 1,0 Nad 27 VŠ r. učitel 1,0 Do 6 SŠ Čj-Tv učitelka 1,0 Do 19 VŠ r. učitelka 1,0 Do 19 VŠ 1. 5.r. učitelka 1,0 Do 19 VŠ Př- Ch - AJ učitelka 1,0 Do 27 VŠ M-Ped-Inf učitelka 1,0 Do 19 VŠ Př-Ch učitelka 1,0 Do 6 VŠ Čj-Nj učitel 0,55 Do 6 VŠ F- Zt učitel 1,0 Nad 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 19 VŠ M-Př učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. vychovatelka 1,0 Do 6 SŠ učitelka 1,0 Do 19 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ Z-Tv učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 0,68 Do 6 VŠ Tv zást.ředitele 1,0 Do 27 VŠ M-F učitelka 1,0 Do 6 VŠ Aj-Vv učitelka 0,64 Do 27 VŠ Hv-sbor učitelka 0,36 Do12 VŠ Čj-Nj učitelka 1,0 Do 19 VŠ D-Ov učitelka 1,0 Do 19 VŠ Čj-Vv učitel 1,0 DO 6 VŠ Tv-Ov ředitel 1,0 Do 27 VŠ D-Z učitelka 0,59 Do 6 SŠ vedoucí vych. 1,0 Do 27 SŠ vych. 8

9 vychovatelka 1,0 Do 27 SŠ vych. vychovatelka 0,54 Do 6 VŠ Tv 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 89,5 Učitelé 2. stupně 89,5 Učitelky MŠ xx Učitelky MŠ xx Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Jeden učitel 2.stupně nedokončil studium na PF, od příštího školního roku odchází ze školy x studuje poslední ročník PF 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání hospodářka, sekretářka 1,0 SŠ vedoucí ŠJ 1,0 SŠ školník, topič 1,0-0,24 SOU hlavní kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU pomocná kuchařka 1,0 základní pomocná kuchařka 0,52 základní pomocná kuchařka, 1,0-0,25 základní uklizečka uklizeč 0,75 SŠ uklizečka 0,80 SOU uklizečka 0,75 SOU uklizečka 0,38 SŠ uklizečka 0,40 SŠ 9

10 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd ve školním roce 20010/11 počet dětí přijatých do prvních tříd celkem Počet odkladů Do prvních tříd nastoupí celkem dětí Komentář Dva žáci zapsaní v jiných školách nastoupí po přestěhování do Hradce Králové v září Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 1 církevní gymnázia 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní SOŠ a SOU celkem akademie školy střední školy průmyslové a další SOUstřední odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní akademie školy střední školy průmyslové a další SOŠ a SOU SOUstřední odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 3 celkem 10

11 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospěl Nehodnoceno žáků vyznamenáním o VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B

12 IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.A IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospěl Nehodnoceno žáků vyznamenáním o VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyznamenáním 1. stupeň

13 2. stupeň Celkem Přehled o chování 1. pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , ,44 2. pololetí 1. stupeň 2. stupeň Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka ,98 8 0, , ,5 13

14 Celkem ,8 Školní rok celkem 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 7.A 1 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 44 Komentář 14

15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Školský management 7 Ředitel 2012 Studium pro zástupce Granty - šablony Pedagogika a psychologie 28 Klima a kázeň Prevence rizikového chování 2 Sjezd metodiků prevence Nic neumí a ještě zlobí Zdravotnický kurz 20 Environmentální výchova 1 Doškolovací seminář na Křivoklátě Školní jídelna Informační a komunikační technologie 5 Práce s interaktivní tabulí 15

16 Český jazyk 2 Činnostní učení ČJ 2-3 Cizí jazyk 5 Činnostní učení AJ 4-5 Matematika 12 Činnostní učení M 1-2, M6-7,M3 Prvouka 2 Činnostní učení PR 1-3 Přírodověda 1 Činnostní učení PŘÍR 4-5 Vlastivěda Chemie Fyzika 10 Činnostní učení F6,F7 Přírodopis 2 Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 2 Sbormistři Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova 16

17 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Akce školy, prezentace školy na veřejnosti (školní soutěže, koncerty, veřejná vystoupení) Název akce Datum Akci připravil Na akci se podíleli Zájezd do Anglie G.Pohanková, G.Kaisrlíková Turnaj o pohár ředitele ve V.Kuřilová L.Matějková vybíjené Branný den A. Janková II. stupeň Jazykové hrátky pro předškoláky I.Bílková G.Pohanková Liga pro předškoláky V.Srnský M.Dobrev Drakyáda V. Srnský V.Kuřilová Výtvarné hrátky J.Kolářová Habrmanské tvořeníčko Š.Kordová, V.Kuřilová, modrotisk J. Kolářová Den otevřených dveří Habrmanské tvořeníčko Š.Kordová, V.Kuřilová, odpoledne s keramikou J. Kolářová Hudební hrátky P.Kočí J.Lemonová Dobytí Habrmanky V.Kuřilová L.Matějková Habrmanské čertoviny Š.Kordová V.Kuřilová, J. Kolářová Vánoční těšení- Habrmanské tvořeníčko Š. Kordová J. Kolářová, V. Kuřilová Mikulášský běh L.Drašnarová I.st Vánoční koncert P.Kočí + spol. P.Pazderová, J.Lemonová, Den otevřených dveří kol. 17

18 Den otevřených dveří Bruslení V.Kuřilová II.st. Habrmanské tvořeníčko Š. Kordová V. Kuřilová J. Kolářová Masopust Vyučující I.stupně Vyučující I.stupně Vernisáž výstavy Zmizelí V.Pokorná 9.AB sousedé Den Jara A.Janková 9.B Noc s Andersenem J. Kolářová Vyučující I.stupně Výstava habrmanských prací J.Kolářová I.Skákalová Jarní úklid na Plachtě Den země A.Janková Žáci II.st. Legoland - Německo A.Knappeová G.Pohanková Berlín V.Pokorná I.Skákalová Habrmanské tvořeníčko Š. Kordová I. Skákalová J. Kolářová Den dětí M.Dobrev V.Srnský Habrmanské tvořeníčko Š. Kordová I. Skákalová J. Kolářová Závěrečný koncert P.Kočí + spol. P.Kočí, P.Pazderová, J.Lemonová, + kol. Branný den A. Janková I. stupeň Habrmanská olympiáda V. Kuřilová I. stupeň Habrmanská olympiáda V. Kuřilová II. stupeň Slavnostní rozloučení s 9.třídami I. Skákalová II. stupeň Happening Š.Kordová, A.Knappeová A.Janková, V.Pokorná 18

19 7.2 Akce k enviromentální výchově třída datum název akce počet žáků doprovod Vybraní žáci Zlatý strom 6 A. Janková 2. stupně Dobrovolníci Podzimní úklid 12 A. Janková z 2. stupně Na Plachtě 9.A a 9.B a Obnovitelné zdroje el A. Janková 9.B a 6.A + celá škola Hučák Den Jara Přibližně 180 A. Janková Vybraní žáci 9.tříd Okresní kolo chem. olympiády 9.třída chem Den Země se a přír. Severem praktika (Kavčí plácek) 6.A a vybraní Zelená žáci 2. stupně stezka,zlatý listekologická soutěž 9.A + 9.B Exkurze Dukovany 6.A a 6.B a Velký poklad v malém labyrintu vybraní žáci 2.stupně (terénní exkurze) Okresní kolo Biologické olympiády vybraní žáci 2. stupně 8.6. Poznávání rostlin a živočichů 9.A a 9.B Branný den pro 1. stupeň Celá škola 4krát až 5 Sběr krát do papíru+tetrapaku roka 3 A. Janková 22 A. Janková 34 A. Janková 44 J. Odstrčilová A. Janková 28 a 26 A. Janková 6 A. Janková 4 A. Janková 220 A. Janková 400 V. Kuřilová 19

20 7.3 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Třída Datum Název akce Počet žáků Doprovod třídy 2.9. Pravidla chování 384 Třídní učitelé 6. třídy Adaptační pobyt 6.ročníků 54 Třídní učitelé ročníky Sportovní den s městskou policií 24 Ivona Skákalová 4.ročníky Beseda s městskou policií 38 Policie 6.ročníky Semiramis- preventivní program Třídní učitelé 52 5.ročníky Beseda Alkohol a tabák (Policie) 31 Policie Školení Školení- ped.-psy.poradna 1 Metodik prevence 7.ročníky Semiramis- preventivní program 48 Třídní učitelé 9.ročníky pouze dívky Kurz sebeobrany pro dívky 26 Policie 6.A Sociometrie 28 Školní psycholog Komentář: 20

21 7.4. Přehled projektů ve třídách prvního stupně Září 1.A Pravidla třídy Čj, Pč 1.B Pravidla třídy Čj, Prv, Pč 2.A Pravidla třídy Čj, Pč 2.B Pravidla třídy Čj, Pč, Prv 3.A Pravidla třídy Čj, Prv, Pč 4.A Pravidla třídy Čj, Pč, Vv Podzim v přírodě Čj, Př, Vv 4.B Pravidla třídy Čj, Pč, Vv 5.A Pravidla třídy Čj, Vv Cestujeme po ČR Vv,Vl, Čj 5.B Pravidla třídy Čj,Vv J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová L. Drašnarová P. Kočí L. Berešová R. Dušková V. Langrová I. Bílková Říjen 1.A Podzim v přírodě J. Krejčí Čj, M, Prv, Vv, Pč, Hv 1.B Podzim na zahradě J. Lemonová Čj, M, Vv, Pč, Hv, Tv, Prv 2.A U šípkového keře (3 denní ) J. Kolářová Čj, M, Prv, Pč, Vv 2.B Podzim v lese L. Drašnarová Čj, Prv, Vv Dračí den Čj, Prv, M,Pč 3.A P. Kočí 4.A Hradec Králové město,ve kterém žijeme L. Berešová 21

22 Vl, Čj, M Praha hlavní město ČR Čj, M, Vl, Hv 4.B Kraje a krajská města (zajímavosti) Čj, Vl 5.A Královehradecký kraj (zajímavosti) Čj, Vl, Vv 5.B Královehradecký kraj ( 3 hodiny ) Grafika na PC R. Dušková V. Langrová I. Bílková Listopad 1.A Poznáš ovoce a zeleninu? J. Krejčí Prv, Čj, Pč, Vv 1.B Z pohádky do pohádky J. Lemonová Čj, M, Prv, Hv, Vv, Pč, Tv 2.A Něco je kulatého.. J. Kolářová Čj, Prv, Vv, Pč 2.B Cesta za zvířátky- vědecká knihovna L Drašnarová Čj, M, Prv, Vv, Pč 3.A P. Kočí 4.A Dušičkové úterý Čj, M, Př, Hv 4.B Draci v literatuře Čj, Vl, Vv 5.A Člověk a vesmír, Výprava do vesmíru Čj, M, Vv 5.B Cesta řeky k moři povodí, rozvodí Čj, Vl, Vv L. Berešová R. Dušková V. Langrová I. Bílková Prosinec 1.A Vánoce příběh o Ježíškovi, zvyky Čj, M, Vv, Pč, Hv, Prv 1.B Vánoční zvyky a tradice Čj, M, Pč, Prv, Vv, Hv 2.A Kouzlo vánoc Čj, M, Prv, Pč 2.B Mikulášská škola Čj, M, Prv, Vv Vánoční besídka Hv, Pč, Vv J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová L. Drašnarová 22

23 3.A Vánoční besídka Čj, Pč, Vv, Hv 4.A Vánoční tradice Čj, M, Vv, Hv 4.B Vánoční besídka Čj, Hv 5.A Vánoční zvyky a tradice Čj, M, Pč, Vv, Hv Vánoční besídka Hv, Vv, Pč 5.B Vánoční besídka pro rodiče Čj, Vv, Aj P. Kočí L. Berešová R. Dušková V. Langrová I. Bílková Leden 1.A J. Krejčí 1.B J. Lemonová 2.A Zvířátka v zimě Čj, Prv, Pč J. Kolářová 2.B Česká republika L. Drašnarová Prv, Čj, Vv, Pč 3.A P. Kočí 4.A Ptáci v zimě Čj, Př, Vv 4.B Poznej sám sebe Čj, Vv 5.A Evropa jeden ze světadílů Čj, Vl, Vv 5.B Dějiny ČR Vl, Čj Třídění živočichů Př, Čj L. Berešová R. Dušková V. Langrová I. Bílková 23

24 Únor 1.A J. Krejčí 1.B J. Lemonová 2.A J. Kolářová 2.B Ochrana životního prostředí L. Drašnarová Čj, Vv, Pč, Prv 3.A P. Kočí 4.A Hrádky s veličinami L. Brešová M, Př, Pč 4.B R. Dušková 5.A Potravní řetězce živočichů V. Langrová Čj, Př 5.B I. Bílková Březen 1.A Masopust J. Krejčí Čj, Vv, Pč, Tv 1.B Masopust J. Lemonová Čj, Vv, Prv, Tv 2.A Měsíc po měsíci J. Kolářová Čj, Prv, Vv, Pč 2.B Úklid strašidelného hradu L. Drašnarová Čj, M, Vv, Hv, Prv Roční období Čj, Prv, Vv, Pč 3.A Masopust P. Kočí Čj, Vv, Tv 4.A Pravěk L. Berešová Čj, M, Vv, Vl 4.B Pravěk R. Dušková Čj, M, Vv 5.A Příprava masopustních aktivit pro nižší ročníky V. Langrová Tv, Vv, 5.B Zábavná čeština tvoříme noviny I.Bílková 24

25 Duben 1.A Velikonoce tradice Čj, M, Vv, Pč, Hv, Prv Zvířátka rodinky Čj, m, Vv, Pč, Hv, Prv 1.B Jaro tradice velikonoc Čj, M, Hv, Pč, VV, Prv, Tv 2.A Svátky jara Čj, Vv, Pč, Prv J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová 2.B Tradice velikonoc L. Drašnarová Čj,M, Pč, Prv, Tv 3.A Fotografická soutěž P. Kočí Čj, Vv, 4.A Tradice velikonoc L. Berešová Čj, M, Vv 4.B R. Dušková 5.A Velikonoce v Čj, M,Vv a Pč V. Langrová 5.B Velikonoce Čj, Vv, Vl I. Bílková Květen 1.A Jak se žilo na hradě(výlet hrad Kost) J. Krejčí 1.B Jak se žilo na hradě(výlet hrad Kost) J. Lemonová 2.A Cesta kouzelným lesem J. Kolářová Čj, Vv, Pč, Tv, Prv 2.B Valašsko L. Drašnarová M, Čj, Prv, Vv, Pč, Hv 3.A P. Kočí 4.A Dopravní hřiště Tv, Čj Středověk Vl, Čj, Vv 4.B Románský sloh, gotika, renesance Vl, Vv, Čj 5.A Člověk chráníme a pečujeme o své tělo Př, Čj, Vv, Tv 5.B Vyhledáváme informace o krajích (návštěva vědecké knihovny ) Čj, Vl, L. Berešová R. Dušková V. Langrová I. Bílková 25

26 Červen 1.A J. Krejčí 1.B J. Lemonová 2.A J. Kolářová 2.B Roční období (vědecká knihovna ) L. Drašnarová Čj, Pč, Vv, Prv 3.A Chraňte přírodu P. Kočí Prv, Vv, Čj 4.A Nakupování L. Berešová Čj, M, Vv Zdravý styl života Čj, Př, Pč 4.B R. Dušková 5.A ŠvP chráníme a pozorujeme přírodu Př, Vl, Vv, Pč Člověk a životní prostředí Čj, M, Vv, Pč 5.B ŠvP horolezectví Tv, Vv V. Langrová I. Bílková 26

27 7.5 Přehled projektů ve třídách druhého stupně PROJEKT Z OBORU DĚJINY, UMĚNÍ A SPO , TÉMATA Podle tebe nejvýznamnější objev nebo vynález, který prospěl lidstvu Osobnost, která mě zaujala Pozoruhodné umělecké dílo (film, stavba, socha, obraz, opera) Historická událost, která změnila vývoj ve společnosti Pozoruhodné umělecké dílo Mýty, legendy, pověsti Významní spisovatelé Hrady, zámky, pevnosti a muzea Olympijské hry Sporty (typické, oblíbené v dané Oblasti) KONZULTANTI V. Pokorná P. Pazderová I. Skákalová V. Pokorná P. Pazderová I. Skákalová I. Skákalová V. Pokorná V.Srnský V.Srnský 27

28 PROJEKT Z OBORU JAZYK A LITERATURA TÉMATA KONZULTANTI , People Nature and Animals Movies and Cinema Cestujeme po anglicky mluvících zemích (Aj) Významné osobnosti angl. mluvících zemí Osobnosti německy mluvících zemí To nej..nej..nej..německa Hrdina v mýtech, legendách a pověstech Významní čeští autoři - próza Významní čeští básníci B.Voborníková B.Voborníková G.Pohanková G.Pohanková G.Pohanková A.Knappeová A.Knappeová M. Dobrev M. Dobrev M. Dobrev 28

29 PROJEKT Z OBORU MATEMATIKY, FYZIKY, ČÍSEL A INFORMATIKY , TÉMATA Dějiny matematiky Země či světadíl v číslech Finanční matematika Zajímavé internetové stránky Vynálezy, které se zapsaly do historie Fyzikální podstata přírodních katastrof Vývoj a princip střelných zbraní Zábavné matematické úlohy (Rébusy, hlavolamy, lamohlavy) Svět živé přírody v číslech Matematika v médiích KONZULTANTI M. Hofmanová M.Hofmanová M. Hofmanová M. Hofmanová P.Kabrhel P.Kabrhel P.Kabrhel Š. Kordová Š. Kordová Š. Kordová 29

30 PROJEKT Z OBORU PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS A CHEMIE , TÉMATA Přírodní poměry Obyvatelstvo Prosperita států Symbolika států Recyklace odpadů Zábavné přírodovědné úlohy Červená kniha ohrožených živočichů Endemické organismy Zemědělství-charakteristické plodiny pro danou oblast Významné objevy v chemii a biologii KONZULTANTI V. Kuřilová V. Kuřilová V. Kuřilová V. Kuřilová A. Janková A. Janková G.Kaisrlíková G.Kaisrlíková G.Kaisrlíková A. Janková Projektové dny na druhém stupni proběhly v tomto školním roce: Všechny třídy absolvují všechna čtyři témata, ale pohybují se v jiné oblasti světa: 6. ročník Česká republika 7. ročník Amerika, Afrika 8. ročník Asie, Austrálie 9. ročník Evropa 30

31 Hlasování žáků 2. stupně o projektech jednotlivých tříd proběhlo Jako již poněkolikáté žáci hlasovali víčky od plastových lahví, které měli podepsané od třídních učitelů. Hlasovat mohli jedním víčkem, hlas nemohli odevzdat své kmenové třídě. Zástupci rodičů mohli hlasovat v úterý Během informačního dne. Ve školním roce 2010/11 zvítězila třída 7.A, a byla odměněna sladkou odměnou. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci rozloučení s deváťáky v kině Centrál Pořadí tříd: 1. místo 7.A (51 víček) 2. místo 7.B (49 víček) 3. místo 9.B (29 víček) 4. 9.A (27) 5. 8.A (23) A, 6.B (16) 8. 8.B (11) 7.6 Plavecký výcvik ve školním roce 2010 / 2011 Třída Datum Místo Počet žáků 2.A Září-listopad Měst.lázně 20 2.B Září-listopad Měst.lázně 20 3.A Březen-květen Měst.lázně 30 4.A Září-listopad Měst.lázně 20 4.B Září-listopad Měst.lázně Přehled škol v přírodě Třída Datum Místo Počet Doprovod 5.B Pecka u Nové 19 I.Bílková Paky 5.A Zámeček v 13 V. Langrová Pádolí 2.A Dlouhé Rzy 18 J. Kolářová 3.A Deštné v Oh. 27 P.Kočí 7.8 Lyžařský kurz Třída Datum Místo Počet Doprovod žáků 7.AB + žáci II. stupně Horní Malá Úpa Pomezní bouda 19 V. Kuřilová P. Kuřil V. Srnský, E.Pešková 31

32 7.9 Seznamovací výlety Třída Datum Místo Počet Doprovod žáků 6.A Běleč n/orlicí 28 A. Janková A. Knapeová 6.B Pec pod Sněžkou 27 V. Pokorná I. Skákalová 7.10 Kulturní pořady Třída Datum Název akce Počet žáků Doprovod 6.A,B Drak divadelní představení 50 Třídní učitelé doprovod - Pazderová Srnský roč Tělocvična ZŠ J. Lucemburský 180 Třídní učitelé (gotika) roč Kino Centrál - Island 220 Třídní učitelé doprovod Knappeová, Kordová, Pohanková 5.A., 4.A,B Klicperovo divadlo Princ a chuďas 50 Třídní učitelé roč Kino Centrál 170 Třídní učitelé, vychovatelky družiny roč Drak divadelní představení 70 Třídní učitelé roč Vernisáž Zmizelí sousedé 185 Třídní učitelé 9.A,B Tělocvična ZŠ finanční gramotnost (divadlo) 4.A, B 5.A, B 45 Třídní učitelé Adalbertinum Pověsti české 70 Třídní učitelé 32

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Obsah: strana Obsah 2 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více