Ochrana pøi svaøování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana pøi svaøování"

Transkript

1 206 Ochrana pøi svaøování

2 OBSAH Rukavice MIG 3-4 RukaviceTIG Speciální rukavice Pracovní rukavice Obleèení pro sváøeèe Phoenix obleèení Pøíslušenství Respirátory Ochrana oèí a hlavy Držáky elektrod Zemnící kleštì Rychlospojky

3 MIG & MAG rukavice GL06 Kvalitní èervené sváøeèské rukavice z hovìzinové štípenky, s pohyblivým palcem a plnì olemovanými prsty. Podšívka žerzej na dlani, bavlnìná podšívka manžety. Kompletnì šité kevlarovou nití. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 A X 3 X GL2 Kvalitní èerné sváøeèské rukavice z hovìzinové štípenky, s pohyblivým palcem a plnì olemovanými prsty. Podšívka žerzej na dlani, bavlnìná podšívka manžety. Kompletnì šité kevlarovou nití. Velikosti 0 a. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 A X 3 X GL22 Sváøeèské rukavice pro nároènou práci. Vyrobené z výbìrové vysoce kvalitní hovìzinové štípenky, s pohyblivým palcem zesíleným pøídavnou vrstvou, plnì olemované prsty a švy, kompletnì šité kevlarovou nití, podšívka žerzej na dlani a bavlnìná podšívka manžety V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 A X 3 X 3

4 MIG & MAG rukavice GL6 Rukavice pro svaøování metodou Mig/Tig s dlaní z výbìrové nappa kùže vysoké kvality a manžetou z hovìzinové štípenky. 5cm dlouhá manžeta, šité kevlarovou nití, vyztužený pohyblivý palec, vyztužená vnitøní strana zápìstí. Podšívka z žerzeje pro vìtší pohodlí. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 A X 3 X GL060 Rukavice velmi vysoké kvality pro svaøování metodou Mig z,3 mm silné výbìrové ramení štípenky, kompletnì šité kevlarovou nití a plnì lemované se zesílenou dlaní a mezerou mezi palcem a ukazovákem, pohyblivý palec. Podšívka je z odolné žerzeje na dlani i høbetì ruky. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 A X 3 X GL20 Kvalitní ERGONOMICKÉ zesílené rukavice na svaøování metodou Mig, ergonomicky navržené tak, aby odpovídaly pøirozenému zakøivení ruky, vyrobené z výbìrové vazové hovìzinové štípenky vysoké kvality, plnì lemované prsty a švy, zesílená mezera mezi palcem a ukazovákem, pohyblivý palec, speciální fleecová podšívka. Kompletnì šité kevlarovou nití. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 A X 3 X 4

5 TIG rukavice GL084 Lehké sváøeèské rukavice pro tradièní svaøování metodou TIG s manžetou z chromité usnì. Pevný palec, nepodšité pro lepší cit. Kompletnì šité kevlarovou nití. V souladu s požadavky normy EN 2477 B EN 2477 B 3 3 X X 3 X GL29 Unikátní sváøeèské rukavice z kozí štípenky vhodné pro všechny aplikace metodou Tig, s profilem gunn cut pro vìtší odolnost proti odìru, vyztužená mezera mezi palcem a ukazovákem, kompletnì šité kevlarovou nití, 40mm vyztužené zápìstí, nepodšité pro dosažení vìtšího citu. V souladu s požadavky normy EN 2477 B EN 2477 B X 3 X GL30 Exkluzivní sváøeèské rukavice pro svaøování metodou Tig vyrobené z. mm ovèí kùže vysoké kvality, kompletnì šité kevlarovou nití. Støih gunn cut s rovným palcem umožòuje snadné uchopování pøedmìtù a zesílený ukazovák poskytuje vìtší odolnost proti odìru. 4cm manžeta z chromité usnì. V souladu s požadavky normy EN 2477 B EN 2477 B 3 3 X X 3 X 5

6 Speciální rukavice GL24 Sváøeèské rukavice z hovìzinové štípenky se høbetem potaženým hliníkovou fólií, vhodné pro ochranu proti extrémnímu horku..3mm silná hovìzinová štípenka, høbet z kevlaru potaženého hliníkovou fólií, pohyblivý palec, plnì lemované švy, šité kevlarovou nití. Odolají kontaktnímu teplu do 00 C. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 B X 3 X GL49 Sváøeèské rukavice Hi Deposition pro nároènou práci se høbetem potaženým hliníkovou fólií, s pøídavnou podšívkou z látky Thermofelt na høbetu a dlani. Odolají kontaktnímu teplu do 2 C a sálavému teplu do 0 C. Kompletnì šité kevlarovou nití. V souladu s požadavky normy EN 2477 A EN 2477 B X GL27 Heat Shield Kožený štít na ruku potažený hliníkovou fólií odrážející sálavé teplo pro použití se sváøeèskými rukavicemi 6

7 Pracovní rukavice GL32 Montážní rukavice z vysoce kvalitní štípenky s 6cm pogumovanou manžetou. Kompletní ochrana koneèkù prstù s vyztuženým ukazovákem, ochranou kloubù a vyztuženým zápìstím. V souladu s EN 420 & EN 388 CAT 2 Dexterity 4. EN GL043 Montážní rukavice ze štípenky velmi vysoké kvality s mm pogumovanou manžetou. Má pohyblivý palec, vyztužený ukazovák, kompletnì lemované švy, stylová zesílená dlaò s 20mm vyztuženým zápìstím. Høbet z látky odolávajíci vyskoké zátìži s koženou ochranou kloubù a koženými koneèky prstù. Kompletní podšívka z žerzeje. V souladu s EN388 Cat 2. EN GL34 Velmi kvalitní ANATOMICKY TVAROVANÉ zesílené rukavice Texan pro manipulaci s pøedmìty, ergonomicky navržené tak, aby odpovídaly pøirozenému zakøivení ruky, vyrobené z výbìrové vazové hovìzinové štípenky vysoké kvality, lemované prsty a švy, zesílená mezera mezi palcem a ukazovákem, pohyblivý palec, speciální fleecová podšívka. EN388 V souladu s EN420, EN388 Cat

8 Pracovní rukavice GL029 Rukavice øidièského stylu RHINOtec z hovìzinové lícové usnì. Kompletní podšívka z èerveného fleecu. Støih gunn cut pro zajištìní dobré ohebnosti a beze švù, které by mohly zpùsobit podráždìní pokožky nebo nepohodlný pocit. Pozice palce keystone thumb. Èervený lem okraje manžety. V souladu s EN420, EN388 Cat 2 EN GL026 Rukavice RHINOtec pro nároènou práci se stupnìm ochrany proti proøíznutí 5. Polyuretanem potažená dlaò a koneèky prstù nabízí výteèné uchopení i pøi nejnepøíznivìjších suchých nebo vlhkých podmínkách. Výteèná odolnost proti odìru a roztrhnutí a výteèná odolnost proti oleji a tukùm. V souladu s EN420, EN388 Cat 2 EN GL063 Rukavice Aqua s dokonalým úchopem. Bezešvé provedení zajiš uje pohodlí a otevøený høbet prodyšnost. Tìsnì padnoucí rukavice zajiš ují maximální cit. Elastické zápìstí se suchým zipem. Rukavice jsou vyrobeny z materiálu lint free s vyšší stabilitou vláken a lze je bezpeènì prát. V souladu s EN420, EN388 Cat 2 EN

9 Pracovní rukavice GL004 Bezešvé èerné rukavice RHINOtec s dlaní máèenou v polyuretanu s vazbou úpletu 3 a šedou nylonovou podšívkou. Výteèná citlivost, elastické úpletovézápìstí, ideální pro sestavování poèítaèù a elektroniky a manipulaci s drobnými pøedmìty. V souladu s EN420, EN388 Cat 2 EN GL00 Rukavice RHINOtec s dlaní potaženou oranžovým latexem a texturovaným provedením nabízejícím vylepšený úchop ve vlhkých i suchých podmínkách. Úpletové zápìstí. Bavlnìná/polyesterová rukavice s vazbou úpletu 0. Máèené koneèky prstù a mezera mezi palcem a ukazovákem minimalizují opotøebení v kritických oblastech. V souladu s EN420, EN388 Cat 2 EN

10 Obleèení pro sváøeèe Bunda JK269 EN ISO 6 Sváøeèský kabát RHINOweld z lehké kùže a nehoølavé tkaniny navržený pro maximální pohodlí a bezpeènost. Pøední èást a rukávy z hovìzinové štípenky urèené pro nároènou práci poskytují dokonalou ochranu pøi sváøení metodou Mig a Tig. Šité KEVLAROVOU nití. Zadní strana kabátu z nehoølavé tkaniny nabízí vysoký komfort a ochladí vás i pøi vysoké vzdušné vlhkosti. Pro ochranu proti svárovým rozstøikùm je vysoký Flip up límec zabezpeèen suchým zipem, který ještì vylepšuje úplné pøekrytí suchýmzipem v pøední èásti. V souladu s EN ISO6:2007 Tøída 2 A - pøedek Tøída A - záda Velikosti: M až XXXL Rukávy ve 2 provedeních: * bez drukù * s druky Objednací èísla jsou uvedena v ceníku 0

11 Obleèení pro sváøeèe EN ISO 6 Bunda JK936 Sváøeèský kabát RHINOweld z odìruvzdorné hovìzinové štípenky, pøední strana se skrytými cvoèky, zesílené zapínání vyvinuté tak, aby odolalo mechanické a tepelné námaze. Kompletnì šitý KEVLAROVOU nití, se stojatým límcem, vnitøní kapsou a podšívkou límce pro vìtší pohodlí. V souladu s EN ISO6:2007 tøída 2A Velikosti: M až XXXL Rukávy ve 2 provedeních: * bez drukù * s druky Objednací èísla jsou uvedena v ceníku

12 Obleèení pro sváøeèe Kalhoty TR65 EN ISO 6 RHINOweld kalhoty pro sváøeèe vhodné k výše uvedeným kabátùm, odìruvzdorné, hovìzinová štípenka. Kompletnì šité KEVLAROVOU nití, se dvìma boèními kapsami s pøístupem z boku, sedmi poutky na pásek a vyztuženými namáhanými partiemi. V souladu s EN ISO6:2007 tøída 2A Velikosti: M až XXXL Bolero JK94 EN ISO 6 RHINOweld Bolero kabát pro sváøeèe se zástìrou, tøíselná štípenka s vysokou odolností proti odìru, nabízí vìtší volnost pohybù a je znatelnì pohodlnìjší než konvenèní odìvy pro sváøeèe. Kabát má zesílenou pøední èást s cvoèky a dodává se s odnímatelnou zástìrou speciálnì vyvinutou pro použití s tímto kabátem. Kompletnì šité KEVLAROVOU nití V souladu s EN ISO6:2007 tøída 2A Velikosti: M až XXXL Rukávy ve 2 provedeních: * bez drukù * s druky Objednací èísla jsou uvedena v ceníku 2

13 Obleèení pro sváøeèe AP009 EN ISO 6 RHINOweld - 00 x 80 cm v pase upínaná zástìra pro sváøeèe z tøíselné štípenky, šitá KEVLAROVOU nití, nastavitelný pásek. V souladu s EN ISO6:2007 Tøída 2 A GL37 EN ISO 6 Žebrovaná manžeta pro velmi nároènou práci, hovìzinová tøíselná štípenka s elastickým páskem a nastavitelným suchým zipem. Šitá KEVLAROVOU nití. Prodává se v páru! V souladu s EN ISO6:2007 tøída 2A Zástìry RHINOweld jsou vybaveny nastavitelným páskem s rychloupínacími plastovými sponami AC205 EN ISO 6 AC2 EN ISO 6 RHINOweld nízké návleky pro sváøeèe z tøíselné/pøírodní štípenky s upínáním pomocí suchého zipu. Šité KEVLAROVOU nití. V souladu s EN ISO6:2007 Tøída 2 A RHINOweld vysoké návleky pro sváøeèe z tøíselné štípenky s upínáním pomocí páskù se suchým zipem. Šité KEVLAROVOU nití. V souladu s EN ISO6:2007 Tøída 2 A 3

14 HT039 HT040 EN ISO 6 Nehoølavá zateplená vnitøní kukla èerné barvy urèená pro nošení pod sváøeèskou kuklou. UNIVERZÁLNÍ VELIKOST. Nehoølavá sváøeèská kapuce èerné barvy. UNIVERZÁLNÍ VELIKOST. V souladu s EN ISO6:2007 Class A Phoenix-FR Phoenix obleèení Nehoølavé + antistatické HT04 EN ISO 6 PS37 EN ISO 62 Phoenix-FR - nehoølavá kukla typu balaklava èerné barvy UNIVERZÁLNÍ VELIKOST. EN ISO6:2007 Tøída A EN ISO62:2008 A B C EN49-3: EN49-5:2008 Phoenix-FR tkaná nehoølavá polokošile se zapínáním na 3 knoflíky EN ISO 62:2008 A B C EN49-3:2004 Velikosti: S až XXL 4

15 Phoenix-FR Phoenix obleèení Nehoølavé + antistatické PS53 EN ISO 6 SS05 EN ISO 62 Phoenix-FR pletený nehoølavý sváøeèský svetr s vysokým límcem na zip, barva Navy se žlutým kontrastním zapínáním a límcem. EN ISO 6:2007 Tøída A EN ISO 62:2008, A,B, C EN49-3: EN49-5:2008 Velikosti : S až XXL Phoenix-FR tkaná nehoølavá sváøeèská mikina s elastickými úplety na krku, zápìstích a v pase. EN ISO 62:2008 A B C EN49-3:2004 Velikosti: S až XXL FJ534 EN ISO 62 Phoenix-FR tkaná nehoølavá sváøeèská fleesová mikina, celá pøední èást na zip, kontrastní zapínání, elastické úplety na zápìstí. EN ISO 62:2008 A B C EN49-3:2004 Velikosti: S až XXL 5

16 Pøíslušenství EP62 Ultralehká sváøeèská kukla RHINOweld Senator s výklopným zorníkem velikosti 90 x 0mm a upínacími popruhy se stahovacím koleèkem. EN75 & EN66 EP097 RHINOweld Ambassador lehký ruèní sváøeèský štít se zorníkem 90 x 0mm. Skla nejsou souèástí balení EN75 Potní pásek SB0 EP59 RHINOweld sváøeèské filtraèní sklo Tmavost DIN x 90 mm EP60 Èirý polykarbonát, tlouš ka mm, 0 x 90 mm EN66 - FGL B EP6 Èirý polykarbonát, tlouš ka 2mm, 0 x 90 mm EN66 - B 6

17 Respirátory RP008 Respirátor Mistrale FFP2 proti prachu a mlze se dvìma elastickými pásky V souladu s EN49:200 + A:2009 RP002 Respirátor Mistrale FFP2 proti prachu a mlze s chlopní se dvìma elastickými pásky. V souladu s EN49:200 + A:2009 RP057 - welding Respirátor Mistrale FFP2 s aktivním uhlím proti prachu a mlze s chlopní se dvìma elastickými pásky vhodný pro svaøování. V souladu s EN49:200 + A:2009 RP003 Respirátor Mistrale FFP3 proti prachu a mlze s plnì nastavitelnými elastickými pásky. V souladu s EN49:200 + A:2009 7

18 Ochrana oèí a hlavy EP07 Ochranné polykarbonátové brýle pro návštìvy Lze použít pøes brýle. V souladu s BS EN 66 - F EP28 RHINOtec Ultralehké bezpeènostní brýle s tvrzenými zorníky odolnými proti poškrábání. Èiré, žluté, kouøové. V souladu s BS EN 66 - F. EP08 RHINOtec bezpeènostní brýle s tvrzenými zorníky s UV ochranou 400 odolnými proti poškrábání a s obrouèkami s technologií memory-flex. Kouøové, modré zrdcadlové, indoor/outdoor V souladu s BS EN 66 - F. EP35 RHINOtec Bezpeènostní brýle s tvrzenými skly s UV ochranou 400 odolnými proti poškrábání. Dvakrát formovaný chrániè oboèí z TPR (termoplastického kauèuku), tvarované postranice s chránièi TPR, upravitelný nosník. Vysoce úèinný polypropylenový rámeèek. Èiré, kouøové, modré zrdcadlové, indoor/outdoor V souladu s BS EN 66 - F. 8

19 Ochrana oèí a hlavy EP03 RHINOtec ochranné brýle s nepøímou ventilací s tìsnìním reflex edge comfort seal a nastavitelným elastickým páskem. V souladu s BS EN66 B349 EP33 RHINOtec stylové ochranné brýle, nepøímá ventilace, velké tìsnìní reflex comfort, extra široký nastavitelný elastický pásek. Tvrzené zorníky s úpravou proti zamlžení. V souladu s BS EN66 B349 EP34 RHINOtec Vanquish stylové sváøeèské brýle lyžaøského typu. Nepøímé vìtrání, velké tìsnìní reflex comfort, extra široký nastavitelný elastický pásek. Tvrzené zorníky s tmavostí 5. V souladu s BS EN66 B349, EN69 & EN70 EP043 Kulaté sváøeèské brýle RHINOweld mm s výklopným zorníkem s tmavostí 5, UV-IR filtrem a zadními zorníky z èirého polykarbonátu. Plnì nastavitelný pásek, velké tìsnìní reflex comfort a nepøímé vìtrání. V souladu s BS EN66 - F & EN69 9

20 Ochrana oèí a hlavy EP64 Pouze chrániè oboèí RHINOtec lehký chrániè oboèí modré barvy s pohodlným, koleèkem nastavitelným páskem krémové barvy a pøídavným nastavením šíøky, úchytky na uchycení oblièejového štítu krémové barvy, pohodlné chránièe, èervený nastavovací knoflík a boèní napínací knoflíky. V souladu s EN BT EP27 RHINOtec lehký 8 lisovaný štít z polykarbonátu. V souladu s BS EN66 B93 EP03 RHINOtec 8" polykarbonátový štít se širokým zorným polem, V souladu s BS EN66 B93 HH0 - Bump cap RHINOtec ochranná èepice baseballového typu. Plnì vìtraná polykarbonátová skoøepina s komfortní pìnovoupodložkou. Krátký kšilt. V souladu s EN82 20

21 DRŽÁKY ELEKTROD EN TOOLS DRŽÁK ELEKTROD A- TYP EH Amp. EH Amp. EH Amp. TOOLS EH EH EH EH gms 345gms 40gms 490gms EH Amp. DRŽÁK ELEKTROD B- TYP EN EH Amp. EH Amp. EH Amp. EH EH EH gms 545gms 690gms 7 2

22 DRŽÁKY ELEKTROD DRŽÁK ELEKTROD C- TYP EH Amp. EN EH Amp Amp. EH Amp. EH EH EH gms 55gms 635gms Amp. TOOLS DRŽÁK ELEKTROD D- TYP EN EH Amp. EH Amp Amp EH Amp. EH EH EH gms 60gms 720gms Amp. 22

23 DRŽÁKY ELEKTROD DRŽÁK ELEKTROD E- TYP EN EH Amp. EH Amp. EH Amp. EH EH EH gms 560gms 60gms TOOLS DRŽÁK ELEKTROD F- TYP EN EH Amp. EH Amp. EH Amp. EH EH EH gms 60gms 625gms

24 DRŽÁKY ELEKTROD DRŽÁK ELEKTROD G- TYP EN EH Amp. EH Amp. EH Amp. EH EH EH gms 560gms 655gms DRŽÁK ELEKTROD H- TYP EN EH Amp. EH Amp. EH Amp. EH gms EH EH EH gms 520gms 525gms EH gms 40 EH Amp. EH Amp. 24

25 EN TOOLS ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ A- TYP ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ GC Amp. GC Amp. (with Jaws) GC Amp. (with Steel Jaws CU Plated) GC CRC Sheet 45gms GC CRC Sheet 20gms GC CRC Sheet 230gms GC Amp. GC Amp. (with Jaws) GC Amp. (with Jaws) GC CRC Sheet 225gms GC CRC Sheet 355gms GC CRC Sheet 345gms GC CRC Sheet 390gms 00 GC Amp. (with Steel Fittings) 25

26 EN TOOLS ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ B- TYP ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ GC Amp. GC Amp. (with Double CU Braid) GC Amp. GC CRC Sheet 25gms GC CRC Sheet 45gms GC CRC Sheet 600gms GC CRC Sheet 640gms 00 GC Amp. (with Single CU Braid) ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ C- TYP EN GC Amp. GC GC GC gms 95gms 880gms GC Amp. GC Amp. 26

27 ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ D- TYP EN GC Amp. GC EN Amp. GC Amp. GC GC GC gms 375gms gms ZEMNÍCÍ KLEŠTÌ E- TYP EN GC Amp. GC Amp. GC Amp. GC GC GC GC gms 240gms 40gms 55gms 00 GC Amp. 27

28 RYCHLOSPOJKY RYCHLOSPOJKY EN SAMICE 0/25 - CS / - CS /70 - CS /95 - CS POLY BAG CS CS CS CS gms 55gms 95gms 225gms SAMEC 0/25 - CP / - CP /70 - CP /95 - CP POLY BAG CP CP CP CP gms gms 65gms 2gms BUILT IN PANEL SOCKETS 0/25 - CB / - CB /70 - CB /95 - CB POLY BAG CB CB CB CB gms 40gms 85gms 205gms Phoenix-FR

Ochrana při svařování

Ochrana při svařování Ochrana při svařování Vítejte v novém katalogu společnosti RHINOweld, kde naleznete širokou nabídku osobních ochranných prostředků pro svářeče zaručené kvality, které byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly

Více

Ochrana pøi svaøování

Ochrana pøi svaøování 2014 Ochrana pøi svaøování www.rhinoweld.eu MIG & MAG rukavice GL016 Simply Red Kvalitní èervené sváøeèské rukavice z hovìzinové štípenky, s pohyblivým palcem a plnì olemovanými prsty. Podšívka žerzej

Více

Bezpečné sváření. Svářečské kukly Balder s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest CleanAIR

Bezpečné sváření. Svářečské kukly Balder s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest CleanAIR Bezpečné sváření Svářečské kukly Balder s integrovaným systémem ochrany dýchacích cest CleanAIR Samostmívací svářečské kukly Balder BH3 GRAND Nová generace svářečských kukel BALDER BH3 GRAND s revoluční

Více

PRO PRÁCI SPORT VOLNÝ. podzim/zima. Švédská kvalita NOVINKY

PRO PRÁCI SPORT VOLNÝ. podzim/zima. Švédská kvalita NOVINKY PRO PRÁCI SPORT VOLNÝ 2015 podzim/zima Švédská kvalita NOVINKY JAKÝ JE VÁŠ ÚKOL? PŘEDSTAVUJEME NOVOU GENERACI PRACOVNÍCH KALHOT Snickers Workwear slaví 40. výročí inovativní historie spuštěním úplně nové

Více

Velikosti XS S M L XL XXL XXXL. Měřítko 6 7 8 9 10 11 12. Míry Velikost rukavic 6 XS 10 XL 11 XXL 12 XXXL

Velikosti XS S M L XL XXL XXXL. Měřítko 6 7 8 9 10 11 12. Míry Velikost rukavic 6 XS 10 XL 11 XXL 12 XXXL skupina 961 Ochrana rukou Ikony pro rychlejší orientaci V širokém rozsahu ochranných pomůcek se můžete zorientovat díky ikonám, které vám umožní si vybrat díky rychlé orientaci rukavice s vhodným stupněm

Více

OBLEČENÍ. www.cormoran.de. Erfolg durch Technik. Erfolg durch Technik

OBLEČENÍ. www.cormoran.de. Erfolg durch Technik. Erfolg durch Technik thermo - OBLEČEN Bunda do pasu Outdorová, rybářská vesta vycpaná. Venkovní materiál je vyroben z voděodpudivého materiálu, aby odolal krátkým sprškám. Nabízí skvělý komfort a spoustu různě velikých kapes.,

Více

Velikostní tabulky rukavic

Velikostní tabulky rukavic Velikostní tabulky rukavic Výběr správné velikosti rukavic zajišťuje pohodlí při práci, ne vždy ale vybereme správnou velikost. Jak tedy správně vybrat? Relativně přesným vodítkem je změření ruky viz.

Více

Nové! ZIMA. Overal 100-883. Pasové kalhoty ADX-287. Čepice AM-576. Čepice AM-580. Bunda BT-401. a9ot5. e9mt6. a9ot3. a9ot3. a9ot4

Nové! ZIMA. Overal 100-883. Pasové kalhoty ADX-287. Čepice AM-576. Čepice AM-580. Bunda BT-401. a9ot5. e9mt6. a9ot3. a9ot3. a9ot4 106 12 107 Overal 100-883 Obousměrné zdrhovadlo až do límce / 2 přední kapsy s patkou / 2 náprsní kapsy s patkou / zadní kapsa s patkou / vnitřní kapsa / kapsa na skládací metr / kapsa na rukávu se zdrhovadlem

Více

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží:

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: Tabulka č. 1 Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: HLAVNÍ VÝSTROJ - MP Cheb název: barva doplňky počet ks/párů nepřekročitelná cena

Více

Ochranné oblečení a vybavení pro všechny druhy práce

Ochranné oblečení a vybavení pro všechny druhy práce Ochranné oblečení a vybavení pro všechny druhy práce O tom, co si na sebe obléci pro danou práci, abyste byli v bezpečí a cítili se pohodlně, rozhodují konkrétní pracovní podmínky. Navrhli jsme různé řady

Více

KATALOG PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK

KATALOG PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK KATALOG PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK Veškeré naše nabízené zboží naleznete v našem internetovém obchodě na adrese: http://eshop.arc-h.cz IV.15 v. 2.03 OCHRANNÉ POMŮCKY - ochrana rukou 94100850 Rukavice

Více

Essential 2012 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI PRO ŘEMESLNOU VÝROBU. www.fristadskansas.com

Essential 2012 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI PRO ŘEMESLNOU VÝROBU. www.fristadskansas.com Essential 01 ŘADA ESSENTIAL PŘEDSTAVUJE KOMBINACI HLAVNÍCH FUNKCÍ, LEHKÝCH TKANIN A ZNÁMÉHO STŘIHU FRISTADS KANSAS. ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ POHODLÍ A PŘITOM VYHOVUJE ZÁKLADNÍM POŽADAVKŮM MODERNÍCH PRACOVNÍKŮ.

Více

PRACOVNÍ ODùVY 1-9 10-16 17-19 20 21-28 29 29 30-32 33-35 35 36-37 38-40 41-43 44 45-46 47 48-54 55 56 57-60

PRACOVNÍ ODùVY 1-9 10-16 17-19 20 21-28 29 29 30-32 33-35 35 36-37 38-40 41-43 44 45-46 47 48-54 55 56 57-60 PRACOVNÍ ODùVY V straïné odûvy s vysokou viditelností Odûvy zimní Vesty Odûvy do de tû Montérky Krátké kalhoty Kalhoty Zakázková v roba Poloko ile a trika Mikina Ko ile Termoprádlo Pokr vky hlavy Kukly

Více

www.agroles-oregon.cz Advanced Cutting Technology Ochranné pomůcky www.oregonchain.eu

www.agroles-oregon.cz Advanced Cutting Technology Ochranné pomůcky www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Ochranné pomůcky www.agroles-oregon.cz www.oregonchain.eu 2 2 > Moderní pracovní oděvy a pomůcky pro práci v lese. > Nejmodernější technologie a materiály. > Unikátní design.

Více

54 5 OCHRANA PROTI OHNI

54 5 OCHRANA PROTI OHNI 54 5 55 Svářečské jiskry, plameny a elektrické oblouky jsou škodlivé pro každé normální oblečení. A jsou opravdu nebezpečné, když projdou skrz oblečení. Naše Fristads ochranné oblečení těmto rizikům odolává.

Více

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu podzim/zima 2014

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu podzim/zima 2014 Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu podzim/zima 2014 KOLEKCE ORIGINALS1913 PÁNSKÉ MODELY: TORSTEN luxusní pánská bunda 2 v 1 do každého počasí Luxusní mírně zateplená bunda

Více

Klubové předměty DDCCR

Klubové předměty DDCCR Klubové předměty DDCCR - doručení možné poštou (poštovné a balné 150Kč) nebo osobně po předchozí domluvě na akcích DDCCR - platba předem na účet DDCCR, VS: 7 - termín dodání je cca. 2-3 týdny - objednávky

Více

2O15 PODZIM/ZIMA. etape mango. www.etape.cz

2O15 PODZIM/ZIMA. etape mango. www.etape.cz 2O15 PODZIM/ZIMA A U T U M N / W I N T E R etape mango www.etape.cz L A D Y L A D Y DÁMSKÁ VĚTROVKA DÁMSKÝ DRES GLORIA GAIA materiál WindShell anatomicky tvarované rukávy ventilace na zádech zadní kapsa

Více

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu jaro/léto 2013

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu jaro/léto 2013 Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu jaro/léto 2013 VÝROČNÍ KOLEKCE SKUTEVIK pánská retro bunda Pánská polyuretanová bunda naprosto odolná větru i dešti, svařené švy. Z vnitřní

Více

Příloha č. 1 k č.j. KRPS-157055-26/ČJ-2013-0100VZ

Příloha č. 1 k č.j. KRPS-157055-26/ČJ-2013-0100VZ PČ Specifikace: Počet jednotek 1 Boty gumové holínky (pár) pracovní gumové holínky klasické kvalitní vysoké lisované gumáky s kaučukové směsi a s textilní podšívkou vyšší odolnost proti působení tepla,

Více

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče ESAB nabízí vysoce kvalitní oděvy pro svářeče. Odborníci splnili požadavky svářečů na bezpečnost a nabízí široký sortiment jak tradičních kožených oděvů, tak i oděvů

Více

Malíři a zedníci. Důležitý bod u této řady leží na volnosti pohybu a prostornosti. Proto je zvolený materiál flexibilní a design velkoryse střižen.

Malíři a zedníci. Důležitý bod u této řady leží na volnosti pohybu a prostornosti. Proto je zvolený materiál flexibilní a design velkoryse střižen. Malíři a zedníci Důležitý bod u této řady leží na volnosti pohybu a prostornosti. Proto je zvolený materiál flexibilní a design velkoryse střižen. 23 Fristads oblečení pro malíře a zedníky Fristads BM

Více

Hovězí štípaná kůže, zesílená dlaň, hřbet z červené bavlny, pogumovaná manžeta

Hovězí štípaná kůže, zesílená dlaň, hřbet z červené bavlny, pogumovaná manžeta obj. kód název velikosti standard cena bez DPH cena s DPH Rukavice ze strečové tkaniny z polyesteru a bavlny, bezešvé. Modré PVC tečky na obou straných rukavic (na dlani i hřbetě). Strečová tkanina na

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY Pro Vaši bezpečnější práci. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY Maximální ochrana Vašich zaměstnanců Funkční, pohodlné a cenově příznivé Vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů Vhodné do každého pracovního

Více

Katalog výrobků 2007/2008

Katalog výrobků 2007/2008 Katalog výrobků 2007/2008 Více než svařování www.kemper.cz Osobní pracovní ochrana autodark - aktivní ochrana zraku... 140-144 Ochranné brýle.... 145-148 Ochranná skla.... 149-152 autoflow - aktivní dýchací

Více

AKCE SIS květen 2016 platnost 16.5.2016 3.6.2016 ceny uváděny MOC s DPH (finální ceny pro koncového zákazníka)

AKCE SIS květen 2016 platnost 16.5.2016 3.6.2016 ceny uváděny MOC s DPH (finální ceny pro koncového zákazníka) AKCE SIS květen 2016 platnost 16.5.2016 3.6.2016 ceny uváděny MOC s DPH (finální ceny pro koncového zákazníka) PILARIS Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu, se stahovací gumičkou

Více

Profesionální ochranné pomůcky pro svařování a manipulaci s materiálem

Profesionální ochranné pomůcky pro svařování a manipulaci s materiálem Sídlo: Sdružená 2008 Prodejna: Mob. 724 883 878 obchod@dolezal-pe.cz Profesionální ochranné pomůcky pro svařování a manipulaci s materiálem Rukavice pro svařování COMFOflex s podšívkou Nejkomfortnější

Více

www.buese.cz www.buese.sk ROUTE TOP MOTO

www.buese.cz www.buese.sk ROUTE TOP MOTO TOPMOTO s.r.o EXKLUZIVNÍ IMPORTÉR PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU (Büse,Paschburg&Wunderlich,Motomike,HS-mtotoradteile) TEPLICE DUBSKÁ 3306, 41501 CZ Tel., fax: 417 568 237 Mobil: 602 365 950 E-mail:

Více

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE Ochranné obleky DuPont Tyvek Kombinéza DuPont Tyvek Classic Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek Classic? Protože na tom mùže záviset jejich

Více

KOLEKCE OUTDOOROVÉHO OBLEČENÍ

KOLEKCE OUTDOOROVÉHO OBLEČENÍ SIMPLY CLEVER KOLEKCE OUTDOOROVÉHO OBLEČENÍ ŠkodaOriginální příslušenství ROZPOZNÁVACÍ ZNAKY SEZNAMTE SE S NAŠÍM OUTDOOROVÝM OBLEČENÍM Značka Škoda je v současnosti symbolem pro hledání nápaditých a originálních

Více

1PRACOVNÍ ODĚVY OCHRANNÉ POMŮCKY

1PRACOVNÍ ODĚVY OCHRANNÉ POMŮCKY 1PRACOVNÍ ODĚVY OCHRANNÉ POMŮCKY 1 1 PRACOVNÍ KALHOTY ACTIVE LINE Pracovní kalhoty - moderní střih - mimořádně odolné kolenní kapsy z kordové tkaniny s kevlarovou vrstvou pro vložení kolenních polštářů

Více

Obsah. čepice str. 24 38 kšiltovky str. 39 zimní čepice a doplňky

Obsah. čepice str. 24 38 kšiltovky str. 39 zimní čepice a doplňky Obsah textil str. 4 5 novinky bundy softshell [Chili 53, 54] str. 6 7 novinky mikiny fleece [Chili 26, 27] str. 8 14 softshell bundy a vesty [Chili 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51] str. 15 20 fleece

Více

Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F

Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F DuPont Personal Protection Kombinézy DuPont Tychem C a Tychem F Ochrana s nízkou hmotností proti široké škále organických i anorganických chemikálií a biologickým rizikùm Typ B nyní dostupná s integrovanými

Více

Nové! Nové! Nové! GEN Y. GEN Y mladá generace v pracovním oblečení. Cocona TM. Triko CC-971. Triko dlouhý rukáv CC-972. Mikina CCS-771. c9nq5.

Nové! Nové! Nové! GEN Y. GEN Y mladá generace v pracovním oblečení. Cocona TM. Triko CC-971. Triko dlouhý rukáv CC-972. Mikina CCS-771. c9nq5. 88 9 89 mladá generace v pracovním oblečení Novodobá a inovativní kolekce. Nový názor. Nové barvy. Nový styl. Za smělým novým designem stojí 80 let zkušeností ve výrobě pracovního oblečení. Sjednocujeme

Více

Podrobná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

Podrobná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: Příloha č. 7 - Specifikace předmětu koupě Podrobná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: Pracovní oblečení a ochranné pomůcky na rok 2017 Požadavky zadavatele na pracovní

Více

999_ 599_ 599_ 1599_. 3 Bunda od. 1 Svetr

999_ 599_ 599_ 1599_. 3 Bunda od. 1 Svetr 1 fialovoøedÿ melír çerno 3 Bunda 999_ 3 Bunda, 999_ Sportovní, krátká bunda s pøívkou a s nímatelnou kapucí, stojáçek s vøitÿm dílem åebrovaného ûpletového materiálu, zajímavë ãeøené kapsy vçetnë vnitãní

Více

Přehled kolekce Blaser active outfits 2014/15 Pánský sortiment Bundy Argali² bunda lehká cena: od 8 250 Kč

Přehled kolekce Blaser active outfits 2014/15 Pánský sortiment Bundy Argali² bunda lehká cena: od 8 250 Kč Přehled kolekce Blaser active outfits 2014/15 Pánský sortiment Bundy Argali² bunda lehká cena: od 8 250 Kč 112011-001 katalogové číslo 3 www.blaser-odevy.cz vodě a větru odolná, prodyšná s membránou RAMBRANE

Více

KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2011 / 2012

KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2011 / 2012 KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2011 / 2012 ČEPICE, ŠÁLY, SPODNÍ PRÁDLO KARA -teplá zimní čepice z polar polyesteru vhodná i k dlouhodobým pobytům v chladném prostředí, podšívka z 3M Thinsulate, barvy modrá,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Č.j.: 2015/124152/CNB/420 Písemná zpráva zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení (část III. veřejné zakázky)

Více

E-shop (nejen) outdoorové oblečení

E-shop (nejen) outdoorové oblečení E-shop (nejen) outdoorové oblečení Našim klientům se líbí naše oblečení, které je nejen outdoorové, ale vhodné i na cesty nebo výlety do města. Na předním díle je našité naše logo Alen-Travel.cz a proto

Více

LÁTKY VODOODPUDIVÉ TEPELNÁ IZOLACE Efektivní hospodaření s teplem udržuje stálou tělesnou teplotu.

LÁTKY VODOODPUDIVÉ TEPELNÁ IZOLACE Efektivní hospodaření s teplem udržuje stálou tělesnou teplotu. Když uvažujeme, že vyrazíme na hory, obvykle si představíme krajinu, která nás přenese daleko od našich každodenních problémů a vyvolá v nás pocit radosti ze života. Sníh a křišťálově čistý vzduch nás

Více

NOVINKY HIGH POINT 08/09

NOVINKY HIGH POINT 08/09 NOVINKY HIGH POINT 08/09 WANTON JACKET Bunda pro opravdové outdooráky. Dostane Vás skvělým designem i použitým materiálem. Dejte sbohem tuhým a nepodajným laminátům. Třívrstvý elastický laminát BlocVent

Více

KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2009 / 2010

KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2009 / 2010 ČEPICE KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2009 / 2010 KARA 071001038 -teplá zimní čepice z polar polyesteru vhodná i k dlouhodobým pobytům v chladném prostředí, podšívka z 3M Thinsulate, barvy modrá, černá 65

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oop,

Více

TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ

TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ Ochranné oděvy ARDON AQUA představují kompletní řešení pro práci v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Jsou vyrobeny z materiálu Plavitex, což je polyester jednostranně povrstvený směsí PVC a polyuretanu

Více

RUKAVICE bez textilního podkladu. Unsupported GLOVES

RUKAVICE bez textilního podkladu. Unsupported GLOVES RUKAVICE bez textilního podkladu LOON Jednorázové latexové rukavice, pudrované, balení po 100 ks, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami Disposable latex gloves, powdered, boxes of 100 pieces, s S, M

Více

POUŽITÍ: A3038 MaxiFlex Ultimate

POUŽITÍ: A3038 MaxiFlex Ultimate dokončovací práce a kontrola údržba a logistika skladů používání nástrojů a nářadí elektroinstalace kutilství a zahradnictví A3038 MaxiFlex Ultimate nejprodávanější nitrilové pěnové rukavice s vynikajícím

Více

DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE A PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ PLNĚNÍ

DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE A PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ PLNĚNÍ DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE A PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ PLNĚNÍ 1 OBSAH: Název Oděvy dělnické profese 2. Oděvy technici 3. Oděvy laboratoře 4. Obuv 5. Ochrana

Více

Chili katalog reklamního textilu

Chili katalog reklamního textilu 2010 Chili katalog reklamního textilu Obsah Čepice str. 24 38 kšiltovky str. 39 zimní čepice a kšiltovky Textil str. 4 7 softshell jacket [Chili 47, 48, 51, 52] str. 8 9 softshell vest [Chili 43, 44]

Více

KIDS & JUNIOR. podzim - zima www.vavrys.cz

KIDS & JUNIOR. podzim - zima www.vavrys.cz KIDS & JUNIOR 0 1 podzim - zima www.vavrys.cz KIDS kolekce Naši nejmenší jsou pro nás velkou radostí, ale také starostí. Všichni chceme, aby jim bylo za každých podmínek více než dobře. Proto si na této

Více

Obsah. textil. čepice. str. 24 38 kšiltovky str. 39 zimní čepice a kšiltovky

Obsah. textil. čepice. str. 24 38 kšiltovky str. 39 zimní čepice a kšiltovky Obsah čepice str. 24 38 kšiltovky str. 39 zimní čepice a kšiltovky textil str. 4 9 softshell jacket [Chili 45, 46, 47, 48, 51, 52] str. 10 11 softshell vest [Chili 43, 44] str. 12 13 softshell jacket [Chili

Více

Osobní ochranné pomůcky ESAB

Osobní ochranné pomůcky ESAB Osobní ochranné pomůcky ESAB Katalog osobních ochranných pomůcek 2016 Přední Od roku 1904 je ESAB průkopníkem a přední společností zabývající se vývojem technologií pro svařování a řezání. v současnosti

Více

3M TM Speedglas TM 9100

3M TM Speedglas TM 9100 3M TM Speedglas TM 9100 Speedglas 9100 vychází z více než 25 let profesních zkušeností s vývojem a výrobou vyjímečně spolehlivých a trvanlivých ochranných prostředků pro velmi náročné profesionální svářeče.

Více

KLASIK - Blůza. KLASIK Kalhoty s laclem. KLASIK Kalhoty do pasu. popis: zapínání na knoflíky barva: dle barevnice materiál: 100% bavlna, 245 g/m 2

KLASIK - Blůza. KLASIK Kalhoty s laclem. KLASIK Kalhoty do pasu. popis: zapínání na knoflíky barva: dle barevnice materiál: 100% bavlna, 245 g/m 2 KLASIK - Blůza popis: zapínání na knoflíky KLASIK Kalhoty s laclem popis: zesílená kolena, kapsička na metr, KLASIK Kalhoty do pasu popis: na šňůrku, zesílená kolena, kapsička na metr FILIP - Bunda popis:

Více

7577N 793,00 Kč. 943,00 Kč Blůza bez rukávů, 100% 50D polyester s mikrovlákny, vycpávka, podšívka, černá elastická vložka průramku

7577N 793,00 Kč. 943,00 Kč Blůza bez rukávů, 100% 50D polyester s mikrovlákny, vycpávka, podšívka, černá elastická vložka průramku 7546 694,00 Kč 590,00 Kč Sportovní košile se třemi kno íky, elegantní bavlna, 220 g/m² 7546BL modrá 7546N černá 7546G šedá 7577N 793,00 Kč 943,00 Kč Blůza bez rukávů, 100% 50D polyester s mikrovlákny,

Více

Tým návrhářek a technoložek LOAP kids:

Tým návrhářek a technoložek LOAP kids: 1 ÚVOD SKI linie Držíte v rukách katalog nové dětské kolekce značky LOAP. Produkty, jež jsou výsledkem práce českých návrhářů a technologů jsou určené pro děti ve věku 3-14 let a vyznačují se nejen originálními

Více

NEWS II/09. Rukavice pro profesionály

NEWS II/09. Rukavice pro profesionály NEWS II/09 Rukavice pro profesionály Protichemické ochranné rukavice SivoChem 759 759 7-10 > Laboratorní práce a výzkum > Chemický průmysl > Ochrana výrobků > Biotechnologie > Lékařská technika > Farmaceutický

Více

KATALOG REKLAMNÍHO. textilu

KATALOG REKLAMNÍHO. textilu KATALOG REKLAMNÍHO textilu 2014 2015 textil str. 4 5 bundy softshell [Chili 53, 54] str. 6 7 mikiny fleece [Chili 26, 27] str. 8 14 softshell bundy a vesty [Chili 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51] str.

Více

Basic 2000 Flow Control. Basic 2000 Dual Flow

Basic 2000 Flow Control. Basic 2000 Dual Flow Filtračně ventilační jednotka CleanAIR BASIC 2000 zajišťuje účinnou filtraci vzduchu kontaminovaného částicemi (prach, netoxické i toxické dýmy, kapalné i pevné aerosoly, bakterie, viry). Kompatibilita

Více

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011 VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011 KOMPLETNÍ KATALOG KE STAŽENÍ: http://www.hillmanusa.com/download.html 6010188 Lesní zeleň 6010388 Kamufláž FullFree pohybový systém systém volných ramen ERGOCUT ergonomický systém

Více

ZIMA 08 / 09 ZIMNÍ OBLEČENÍ. MATERIÁLY DIAMOND SOFT vlákno s

ZIMA 08 / 09 ZIMNÍ OBLEČENÍ. MATERIÁLY DIAMOND SOFT vlákno s ZIMA 08 / 09 ZIMNÍ OBLEČENÍ Zimní oblečení BBB udrží vaše tělo v teple a perfektně chrání před větrem, deštěm a zimou. Skvělý anatomický střih a funkční materiály použité při výrobě udržují dokonalou teplotní

Více

Sváeské rukavice. Kitéia výbu. Evropský standard pro rukavice. Štípenka, ebo lícová use? Štípenka = odolává teplotám, je komfotí a cháí

Sváeské rukavice. Kitéia výbu. Evropský standard pro rukavice. Štípenka, ebo lícová use? Štípenka = odolává teplotám, je komfotí a cháí Sváeské rukavice Kitéia výbu Štípenka, ebo lícová use? Štípenka = odolává teplotám, je komfotí a cháí Lícová useň = flexibilita, obratnost Po MMA, MIG/MAG: Po TIG: Obecné použití Tepeln odolné, zdvojené

Více

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů Pro dosažení optimálního výkonu a pohodlí by si měl uživatel zvyknout denně kontrolovat všechny součásti dýchacího systému. Následující tabulka představuje

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ RUKAVICE

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ RUKAVICE OCHRANNÉ A PRACOVNÍ RUKAVICE Pracovní ruavede Pracovní rukavice 1308 AERO CUT Speciální nylonové pletené rukavice bez konečků prstů Materiálové složení: nylon Velikostní sortiment: 7, 8 CE cat. I J42090845

Více

Pracovní odûvy a ochranné pomûcky. Máme to, co dennû potfiebujete!

Pracovní odûvy a ochranné pomûcky. Máme to, co dennû potfiebujete! Pracovní odûvy a ochranné pomûcky Máme to, co dennû potfiebujete! 1 OCHRANA HLAVY STR. 3-4 2 OCHRANA SLUCHU STR. 5-8 3 OCHRANA OâÍ STR. 9-12 4 OCHRANA D CHÁNÍ STR. 13-19 5 OCHRANA RUKOU STR. 20-27 6 OCHRANNÉ

Více

CLASSIC NEW 132 CLASSIC NEW 133 CLASSIC NEW 135. tričko pánské. tričko dámské. tričko dětské TRIČKA. Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m 2 S - XXL

CLASSIC NEW 132 CLASSIC NEW 133 CLASSIC NEW 135. tričko pánské. tričko dámské. tričko dětské TRIČKA. Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m 2 S - XXL CLASSIC NEW 132 tričko pánské Single Jersey, 1 % bavlna, 145 g/m 2 TRIČKA pánské tričko nižší gramáže úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu vnitřní část zadního průkrčníku začištěná páskou zpevněný ramenní

Více

KATALOG REKLAMNÍHO TEXTILU

KATALOG REKLAMNÍHO TEXTILU 2012/13 KATALOG REKLAMNÍHO TEXTILU Triko pánské krátký rukáv T160 150-160 g/m 2 S M L XL XXL XXXL lahvově kiwi světlý melír tmavý melír tyrkysová vínová fialová oranžová cihlová růžová žlutá natural Jemný

Více

SILNIČNÍ OBLEČENÍ KOMBINÉZY

SILNIČNÍ OBLEČENÍ KOMBINÉZY SILNIČNÍ OBLEČENÍ KOMBINÉZY Kožená kombinéza CR Kožená kombinéza z 1,2-1,4mm silné kůže vysoce oděruvzdorné. Multi-panel grafik design. Mnohovrstvé stehy - vysoce odolné proti roztržení. Snímatelné GP

Více

+50 UPF UV PROTECTION

+50 UPF UV PROTECTION 2 A. ART. 71002 C. ART. 71000 OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ VÝJIMEČNÁ ODOLNOST PROTI CHLÓRU EXTRÉMNĚ LEHKÝ ÚPLET RYCHLE SCHNE KOMFORT DRUHÉ KŮŽE DLOUHÁ TRVANLIVOST ODOLNOST PROTI ODĚRU JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A PRANÍ

Více

TEAM SPIRIT SMU TRÉNINKOVÝ SET // 06-084

TEAM SPIRIT SMU TRÉNINKOVÝ SET // 06-084 TEAM SPIRIT SMU TRÉNINKOVÝ SET // 06084 100% polyesterová pletenina dekorativní stehy, natisknuté znaky a logo firmy hummel zpevňující, natisknuté znaky a logo firmy hummel Velikost: 8, 12, 16 dop. MOC

Více

Set-in Sweat Fruit produkt č. 62-202-0 Značka Fruit of the Loom Popis: cena: Mikina pánská / dětská Essential 300 Značka: adler Popis: cena:

Set-in Sweat Fruit produkt č. 62-202-0 Značka Fruit of the Loom Popis: cena:  Mikina pánská / dětská Essential 300 Značka: adler Popis: cena: Set-in Sweat Fruit produkt č. 62-202-0 Značka Fruit of the Loom Popis: Zpevněné švy na ramenou žerzejem stejné barvy materiál: 80% cotton / 20% polyester, gramáž: 280 g/m² Velikosti: S, M, L, XL, XXL,

Více

Oděv Vysoká viditelnost

Oděv Vysoká viditelnost OHNIVZDORNÁ KOMBINÉZA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ 100 % bavlna, nehořlavá, 2 náprsní kapsy se zipem, zapuštěný knoflík a zip. Certifikát CE podle EN531 (A, B2, C1) a EN470-1. Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění 1. NÁZEV MAJETKU " Bunda nepromokavá pánská zimní" Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany pro zadávání veřejné zakázky na nákup 85 ks bund nepromokavých pánských zimních v roce

Více

DUBEN 2012 CZK 30 www.litex.cz

DUBEN 2012 CZK 30 www.litex.cz DUBEN 2012 30 www.litex.cz 2012 99 STRAN SWIMWEAR SWIMWEAR UNDERWEAR SPORTSWEAR 2 A. ART. 71002 425,- C. ART. 71000 345,- OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ VÝJIMEČNÁ ODOLNOST PROTI CHLÓRU EXTRÉMNĚ LEHKÝ ÚPLET RYCHLE

Více

ZEDNÍCI A MALÍŘI ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE. BM čistá odolná bavlna PMV Odpuzuje nečistoty, olej a vodu

ZEDNÍCI A MALÍŘI ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE. BM čistá odolná bavlna PMV Odpuzuje nečistoty, olej a vodu 44 ZEDNÍCI A MALÍŘI 45 ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE Tato kolekce byla navržena ve spolupráci s uživateli, přesně na míru podle všech podrobností a funkcí specifických pro tyto profese. Náš základní

Více

KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2010 / 2011 ČEPICE, ŠÁLY, SPODNÍ PRÁDLO

KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2010 / 2011 ČEPICE, ŠÁLY, SPODNÍ PRÁDLO KOLEKCE ZIMNÍCH ODĚVŮ SEZÓNA 2010 / 2011 ČEPICE, ŠÁLY, SPODNÍ PRÁDLO KARA -teplá zimní čepice z polar polyesteru vhodná i k dlouhodobým pobytům v chladném prostředí, podšívka z 3M Thinsulate, barvy modrá,

Více

MaxiFoam. classic Range TM. Nitrilový pěněný materiál na bezešvé nylonové podšívce Určené pro běžnou manipulaci v nečistém a olejnatém prostředí

MaxiFoam. classic Range TM. Nitrilový pěněný materiál na bezešvé nylonové podšívce Určené pro běžnou manipulaci v nečistém a olejnatém prostředí MaxiFoam Nitrilový pěněný materiál na bezešvé nylonové podšívce Určené pro běžnou manipulaci v nečistém a olejnatém prostředí MaxiFoam : nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové bezešvé podšívce

Více

OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY. nabídka textilu

OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY. nabídka textilu OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY nabídka textilu Triko T160 Pánské triko s kulatým lemem u krku, krátkým rukávem, kvalitně šité. Dvojité prošití u krku, na ramenou a spodním okraji. 100% bavlna, jemný úplet

Více

zima 2014-2015 11-J1085 Péřový zimní kabát s kapucí Matový vnějšímateriál, který je vodě a větru odolný Dvoucestný zip s vnitřní klopou Odepínací kapuce Elastický pás na kapuci, na rukávech a na spodním

Více

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX730

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX730 Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX730 PROTOŽE OČI MÁTE JEN JEDNY! 1 Gratulujeme Vám k uváženému výběru Vaší nové samostmívací kukly a věříme, že s ní budete v budoucnosti maximálně spokojen. Nezapomeňte

Více

Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH.

Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. CENÍK Bison sportswear přináší nové a úplné ceníky pro jednotlivé sporty, které by měly zodpovědět všechny Vaše otázky. V případě dotazu neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Základní

Více

-70% 899,- 60% SALE! 50% 40% 30% 20% SALE! 70% místo 2 999,-

-70% 899,- 60% SALE! 50% 40% 30% 20% SALE! 70% místo 2 999,- Nabídka platí od 2.2. do 12.2.2012 nebo do vyprodání zásob. 40 SALE! až -70 30 SALE! 20 50 60 Pánská lyžařská bunda Snow Star Bay Check Vodní sloupec 2.000 mm zajišťuje nepromokavost, větruodolnost a zároveň

Více

Podrobně k vybraným modelům Craft z kolekce podzim/zima 2013-2014

Podrobně k vybraným modelům Craft z kolekce podzim/zima 2013-2014 Příloha č. 1 Podrobně k vybraným modelům Craft z kolekce podzim/zima 2013-2014 CRAFT BIKE oblečení na cyklistiku Thermal koncept CRAFT PB Light Thermal dres Mírně zateplený celorozepínací dres s dlouhým

Více

POTRAVINÁŘSTVÍ A HYGIENA

POTRAVINÁŘSTVÍ A HYGIENA 128 POTRAVINÁŘSTVÍ A HYGIENA 129 FRISTADS P159 Náš materiál P159 je zvláště vhodný u oděvů pro potravinářský průmysl, ve stravování a v restauracích, kde se často pracuje v horkém vnitřním prostředí. Materiál

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

jaro léto www.vavrys.cz

jaro léto www.vavrys.cz 2012 jaro léto www.vavrys.cz UŽ JSME TADY SKORO 100 LET TEDY PŘESNĚ 99. Začali jsme jako výrobci nepromokavých oděvů pro rybáře a námořníky na západním břehu Švédska, ve vesnici Grundsund, tam, kde se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Kontaktní osoba: Magdaléna Navrátilová Tel./fax: 267 994 509 E-mail: magdalena.navratilova@sfzp.cz zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 171144/2015 Č. VZ: 51/2015 Systémové číslo VZ v E ZAK: E-ZAK P15V00001819

Více

Ležérní klasika. tchibo.cz. Holčičí víkend. Móda pro muže: Tento týden navíc: V týdnu od 2. 5. 2016. Móda, brunch a šminky: FL/VD/CZ 18/16

Ležérní klasika. tchibo.cz. Holčičí víkend. Móda pro muže: Tento týden navíc: V týdnu od 2. 5. 2016. Móda, brunch a šminky: FL/VD/CZ 18/16 tchibo.cz V týdnu od 2. 5. 2016 Móda pro muže: Ležérní klasika FL/VD/CZ 18/16 Tento týden navíc: Móda, brunch a šminky: Holčičí víkend Kolekce je dostupná od 3. 5. pouze na www.tchibo.cz cubedekl_tc-viceprovas(cz)_450x450.indd

Více

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014 katalog 2014 doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem Dodací lhůta do 2 dnů tel.: 596 110 091 / gsm: 739 074 074 / email: obchod@vmbal.cz 1 První pomoc na pracovišti Podle zákoníku

Více

1. Úvod... 4. 1.1. Účel dokumentu... 4 1.2. Předmět dokumentu... 4 1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky... 4 1.4. Referenční dokumenty...

1. Úvod... 4. 1.1. Účel dokumentu... 4 1.2. Předmět dokumentu... 4 1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky... 4 1.4. Referenční dokumenty... Obsah dokumentu 1. Úvod... 4 1.1. Účel dokumentu... 4 1.2. Předmět dokumentu... 4 1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky... 4 1.4. Referenční dokumenty... 5 2. Technická specifikace plnění... 5 2.1. Technická

Více

Ochrana hlavy. Rukavice pro svařování. Normy EN pro rukavice a materiály rukavic. Kapuce Proban. Kožená ochrana hlavy a hrudníku

Ochrana hlavy. Rukavice pro svařování. Normy EN pro rukavice a materiály rukavic. Kapuce Proban. Kožená ochrana hlavy a hrudníku Ochrana hlavy Normy EN pro rukavice a materiály rukavic Kapuce Proban Nehořlavá ochrana hlavy pro zakrytí hlavy, krku, zátylku a ramen. Kapuce Proban 0000 593 269 Označení CE - ochranné pracovní prostředky

Více

COLLECTION FALL - WINTER 2013/2014 MEN S/WOMEN S/BOY S/GIRL S/ACCESSORIES

COLLECTION FALL - WINTER 2013/2014 MEN S/WOMEN S/BOY S/GIRL S/ACCESSORIES COLLECTION FALL - WINTER 2013/2014 MEN S/WOMEN S/BOY S/GIRL S/ACCESSORIES MEN S CLOTHES FALL - WINTER 2013/2014 Pánská bunda MBA 164 Pánská bunda MB 170 MBA 164 220 MBA 164 500 jasná 65 % 35 % MB 170 180

Více

méně obyčejný život. kolekce mini 2011/2012.

méně obyčejný život. kolekce mini 2011/2012. méně obyčejný život. kolekce mini 2011/2012. Všechno, jen ne obyčejný život. Na cestě životem zjistíš, že to, kam povede, je jen na tobě. Podle nálady si určuješ svůj směr a nic a nikdo tě nezastaví na

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

www.petex.cz 1+1 KALIX pánská a dámská bunda Treková obuv COLUMBUS Treková obuv KINGSTON Platnost akce od 15.11. - 14.12.2015 ZDARMA aru 13 U Pivov Kř

www.petex.cz 1+1 KALIX pánská a dámská bunda Treková obuv COLUMBUS Treková obuv KINGSTON Platnost akce od 15.11. - 14.12.2015 ZDARMA aru 13 U Pivov Kř Y: JN PRODE 4 aru 13 ická 82 n š U Pivov m Kř Jihlava hřimov l P kého KALIX pánská a dámská bunda Mikina zip z modrního polystrového úpltu, uvnitř počsaný matriál, kapsa na rukávu, atraktivní dsign d Dělnic

Více

Katalog pracovních odûvû a ochrann ch pracovních pomûcek. Jifií Paliãka s.r.o., Hosín 156, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Katalog pracovních odûvû a ochrann ch pracovních pomûcek. Jifií Paliãka s.r.o., Hosín 156, 373 41 Hluboká nad Vltavou Obuv Rukavice Odûvy Ochranné pomûcky Katalog pracovních odûvû a ochrann ch pracovních pomûcek Jifií Paliãka s.r.o., Hosín 156, 373 41 Hluboká nad Vltavou DoplÀkov sortiment PRACOVNÍ ODùVY 1-60 RUKAVICE

Více

3M 4540 ano. M, L, XL, XXL Bílá polypropylen. dle EN 13034 dle EN 13034 dle EN ISO 13982-1 dle EN 1073-1, EN 1073-2

3M 4540 ano. M, L, XL, XXL Bílá polypropylen. dle EN 13034 dle EN 13034 dle EN ISO 13982-1 dle EN 1073-1, EN 1073-2 Inovace_02-2009.qxd 16.6.2009 13:42 StrÆnka 22 OCHRANNÉ ODĚVY S JEDNORÁZOVÝM POUŽITÍM 3M 3M 3M Splňuje normy: EN 465, 466, 467, EN 13034, EN 14605EN 1073-1, 1073-2,EN 13982-1, bo jiné: Materiál: 3M 4530

Více

Katalog pracovních odûvû a ochrann ch pracovních pomûcek

Katalog pracovních odûvû a ochrann ch pracovních pomûcek Katalog pracovních odûvû a ochrann ch pracovních pomûcek Obsah: PRACOVNÍ ODùVY 1-60 RUKAVICE 61-86 OBUV 87-116 OCHRANNÉ PROST EDKY 117-132 DOPL KOV SORTIMENT 133-134 Kontakt: PALIâKOVÁ MELÁNIE s.r.o. Pûnãín

Více

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY DOSIP s.r.o., Vrchlického 1063, 674 01 Třebíč, IČ: 26916916, DIČ: CZ26916916 Tel.: +420 739 376 224, e-mail: vs@dosip.cz, www.safetyjogger.cz KEVLAR A KOMPOZITY

Více